באיזו סמכות? 100426
בנימין בן-אליעזר הוא שר הבטחון של מדינת ישראל. תפקידו לדאוג לבטחונה של המדינה ולבטחון תושביה. לצורך כך, ורק לצורך כך, עומד לרשותו צה"ל.
באיזה אופן מסכנים מתיישבי חוות גלעד את בטחון מדינת ישראל?
באיזו זכות מפעיל שר הבטחון את צה"ל נגד אזרחי המדינה?

אשמתם היחידה של המתיישבים היא שמעשיהם אינם עולים בקנה אחד עם עמדותיו הפוליטיות של בן-אליעזר. זכותו של בן-אליעזר להחזיק בעמדותיו. זכותו לעשות שימוש בכוחו הפוליטי כדי לקדם החלטות ממשלה, והחלטות כנסת, לגרש תושבים ממקומותיהם. אם יתקבלו החלטות כאלה (ואם הן יעמדו במבחן משפטי‏1) - אפשר יהיה לשלוח את זרועות החוק (כלומר את המשטרה - ולא את הצבא!) כדי לממשן.

שימוש של הממשלה (או גרוע מכך - של שר בממשלה) בצבא כנגד אזרחי המדינה הוא סביר רק במקרה של מרד מזוין. בכל מקרה אחר זוהי פגיעה קשה בדמוקרטיה - ומהמאפיינים של משטרים לא-דמוקרטיים מהסוג הפחות-סימפטי.

---
1 עניין בהחלט לא פשוט, לאור המגבלות החמורות שהטיל לאחרונה בג"צ על העברת אנשים ממקום למקום (בתוך הארץ) בניגוד לרצונם.
באיזו סמכות? 100429
או שאתה תמים או שאתה מיתמם.
המתנחלים הם עבריני חוק הפועלים בניגוד להחלטות הרשמיות של הממשלה לא להקים מאחזים (החלטה הקיימת רק כלפי חוץ, בעיקר כמס שפתיים לארה"ב).
מכאן, חובתה של הממשלה לאכוף את החוק, מה גם שיש כאן גם מימד בטחוני עם השלכות מדיניות: מדובר בלב שטח כבוש שבו יש עם אחר, ולא במקום במדינת ישראל.
באיזו סמכות? 100440
אינני מיתמם, ואני לא חושב שאני תמים.
החלטת ממשלה שלא להקים מאחזים מחייבת רק את הממשלה, ולא את האזרחים. הממשלה אינה יכולה לכפות את החלטותיה על האזרחים אלא באמצעות חקיקה, ובאמצעות המערכת המשפטית (קוראים לזה ''הפרדת רשויות'').

אשמח אם מישהו יפרט לי מהו בדיוק אותו חוק שאותו מפירים, לכאורה, המתיישבים. על כל פנים, גם אם יש כאן הפרת חוק, הרי במדינה דמוקרטית ישנן דרכים מקובלות לאכוף אותו (''שר הבטחון קם בבוקר ושולח את הצבא'' אינה אחת מהן).

''מימד בטחוני'' - ניסוח מעורפל ביותר. אנא הסבר לי כיצד הריסת הסככות וגירוש המתיישבים תורמים לבטחון המדינה.

''השלכות מדיניות'' - אינן ממין העניין.

''שטח כבוש'' - התייחסתי כבר למינוח המשונה הזה במקומות אחרים. אני רק אשוב ואומר בקצרה שאין שום קריטריון סביר שלפיו חוות גלעד היא ''שטח כבוש'' יותר מרמת-אביב, למשל.
באיזו סמכות? 100441
כאשר ממשלה נותנת הוראה רשמית לא להקים מאחזים, מי שמפר הוראה זו הוא עבריין ועל הממשלה לטפל בו, אחרת תהיה זו הסכמה שבשתיקה מצידה לעבריינות.

המימד הבטחוני מתבטא בכך שהדבר נעשה בשטח מריבה ויכול להיות מוקד פיצוץ מיותר עם הפלסטינים. הדבר יכול להתגלגל גם לרמה המדינית ולכן רלוונטי לענין.

רמת אביב שייכת למדינת ישראל. יש''ע לא, ומעולם לא היתה שייכת. הכללתם ביחד כדבר זהה היא שקרית ופשטנית.
באיזו סמכות? 100444
שוב - הממשלה אינה רשאית "לתת הוראות" לאזרחים סתם כך, אלא אך ורק במסגרת חקיקה. אכיפת ההוראות האלו נתונה בידי המערכת המשפטית (קוראים לזה "שלטון החוק").

גם נצרת-עילית יכולה להיות "מוקד פיצוץ". השאלה מה "מיותר" ומה אינו "מיותר" היא מהשאלות המרכזיות שצריכות להיות מוכרעות באופן דמוקרטי ע"י העם - ולא בהתאם לגחמותיו של שר זה או אחר.

"שייכת"? באיזה מובן?
מילא פשטנות. אבל כשמישהו מאשים אותי בשקרנות הייתי מצפה לנימוק קצת יותר משכנע.
יחי ההבדלים. 100451
נצרת עילית היא ישוב קיים.
חוות גלעד הוא מאחז לא חוקי שנעשה מטעמים פוליטים ע''י מטורפים לאומנים קיצונים.

רמת אביב היא חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל. הגדה והרצועה לא. אלה הם שטחים שנכבשו במלחמה כפויה, לא סופחו ע''י שום ממשלה ולא נעשתה לגביהם שום החלטה סופית, בין אם ע''י סיפוח ובין אם ע''י החזרתם (למעט תהליך אוסלו שהיה בכיוון הדרך האחרונה). לכן אלה הם שטחים כבושים.
יחי ההבדלים. 100749
גם חוות גלעד היתה חווה קיימת.

אדוני פסיכיאטר? אם לא - יואיל נא לשמור את אבחנותיו בתחום בריאות-הנפש לעצמו. אינני רואה כיצד לאומנותם או קיצוניותם של המתיישבים מכשירות את הפעלת הצבא נגדם. גם לי קוראים לפעמים "קיצוני" או "לאומן" (ל"מטורף" עדיין לא זכיתי). האם עלי לחשוש בשל-כך שצה"ל, בהוראת שהב"ט, יבוא להרוס לי את הבית?

אני לא אמשיך את הדיון בעניין "השטחים הכבושים" כאן, משום שכבר אמרתי את מה שהיה לי לומר בעניין במקום אחר. (ומפני שזמני אינו מאפשר לי לנהל את שני הדיונים האלה במקביל. בקושי אחד מהם).
באיזו סמכות? 100453
ואם היו משתמשים בשוטרים, לשם הפינוי, כאשר כח צבאי מאבטח את השוטרים הן מפני סכנת האיזור והן מפני החשש למתנחלים שיפעילו את נשקם? זה בסדר?

נניח שמספר מתנחלים (אזרחי ישראל) מתנחלים להם במיקרונזיה. המיקרונזים קצרה ידם מלטפל בבעיה החדשה (ובכלל הם נורא אוהבים אותנו ולכן יתקשו להרים יד על ציונים כשרים למהדרין). מיקרונזיה מבקשת את עזרת מדינת ישראל וזאת מסכימה לטפל בבעיה בכח הזרוע (לידידי נפש צריך לעזור!).

האם על מדינת ישראל לשלוח את כח המשטרה למיקרונזיה (משום שמדובר באזרחי מדינת ישראל) או שעליה לשלוח כח צבאי, על מנת לטפל בפורעים?
באיזו סמכות? 100753
כן - אם את הפעולה היתה מבצעת המשטרה, וההחלטה עליה היתה מתקבלת באופן הרגיל שבו מתקבלות החלטות על פעולות משטרתיות (כלומר - שר הבטחון לא בעניין), אז זה היה בסדר‏1, גם אם כח צבאי היה מאבטח את הפעולה.

לא ברור לי מה אתה מנסה להראות בסיפור המיקרונזי שלך. אזרחי ישראל המבצעים עבירות בחו"ל מטופלים ע"י המשטרות המקומיות (וכך צריך להיות). ישראל נמנעת, כמדיניות, מלהעמיד את כוחה הצבאי לרשות מדינות זרות (אפילו ידידותיות), למעט לצורך הגשת סיוע הומניטרי. אינני יכול לדמיין שום מצב שבו ישראל תשלח כוחות צבא לחו"ל כדי "לטפל" באזרחים ישראליים.

---
1 כלומר, זאת עדיין היתה החלטה מטופשת מאד, לדעתי, ושגויה מבחינה מדינית - אבל לא בלתי-לגיטימית.
באיזו סמכות? 100772
"אינני יכול לדמיין שום מצב שבו ישראל תשלח כוחות צבא לחו"ל כדי "לטפל" באזרחים ישראליים"

זאת בדיוק הבעיה שנוצרת באיזור השטחים. זה לא בדיוק חו"ל אבל זה גם לא בדיוק ישראל. ישראל צריכה להתמודד עם השאלה : איך מטפלים באזרחי ישראל חמושים ומפרי חוק, כאשר אלו יושבים על אדמה הנמצאת מחוץ לחוק הישראלי הרגיל (עפ"י החוק הישראלי ועפ"י החוק הבינלאומי כאחד)? שאלה קשה עם תשובות לא פשוטות.

אני לא אומר שאתה טועה. אני רק אומר שלהתיחס אל השטחים כאל שטח ישראלי לכל דבר, זה פשוט עצימת עינים. גם לדעתי עדיפה היתה פעולה מהסוג שבו המשטרה פועלת, תוך כדי אבטחה צבאית (אם כי אני חושב שעל השוטרים היה להכנס באמ-אמא של אלו שהעזו להרים יד על שוטר).
באיזו סמכות? 100499
אני חושבת שהחוק המבוקש הוא ''חוק תכנון ובניה'' הדורש אישורים מכאן ועד הודעה חדשה כאשר אדם בונה ביתו על קרקע כלשהי.

כאשר הורי רצו להרחיב את המטבח שלהם ברמת אביב, ולהוסיף כניסה נפרדת למרתף, הם היו צריכים להתרוצץ מכאן ועד הודעה חדשה עם אישורים מכל מיני מקומות.

כאשר התנחלות נצרים ניסו להוסיף חממה, והתברר שהיא חורגת מהגבולות המתוכננים של הישוב בשני סנטימטר הם נאלצו לפנות לועדת תכנון במנהל האזרחי ולאשר הרחבת גבול הישוב בשני סנטימטר.

יתכבדו אנשי חוות הגלעד ויתנהגו כשאר האדם. אזרח לא יכול לבנות ביתו בכל מקום בו יחפוץ, וטוב שכך. צריך שמישהו יחשוב על דברים שוליים כמו תכנון לטווח ארוך, שמורות טבע, מאגרי מים, אדמות חקלאיות, הסכמים עם ארה''ב וכדומה.
באיזו סמכות? 100504
את צודקת בהחלט. השופט ברק כינה את הבניה הבלתי חוקית ''מכת מדינה'', בדחותו עתירות של אנשים אשר נצטוו להרוס בניה ללא אישור, ואפילו היו אלה סככות שהקימו בגינת ביתם.

ישנם מקומות בארץ בהם לא נאכפים חוקי התכנון והבניה. אני מנחש שדווקא עמית מנדלסון יוכל להרחיב בנושא זה.
באיזו סמכות? 100507
ארים את הכפפה בקצרה.
יש הרבה מאוד מקומות כאלו, החל בתוספות בנייה לא מאושרות במאה שערים, עבור בבתי מגורים ביישובים ערביים וכלה במחסני תעשייה ומסחר בקיבוצים ומושבים.

הבנייה הבלתי חוקית ואי קיום החוק הם אכן מכת מדינה, אך גם נראה שגורמי אכיפת החוק נרתעים מאכיפתו על העבריינים הגדולים ביותר. בעוד שאזרח ממוצע שיבנה פרגולה בחצרו צפוי לצו הריסה, מושבניק שיהפוך את לול התרנגולות הנטוש שלו לחנות מסחרית משגשגת בלא אישור, כמעט אף פעם לא ייענש (אולי רק אם הוא מסוכסך עם שכניו או עם המועצה האזורית). אותו הדבר, צר לי לציין, לגבי האוכלוסייה הלא-יהודית, שחלקה בעבריינות הבנייה למגורים בולט. ואולי תופתעו, אבל חוץ מהבדואים בנגב, הבעיה חמורה בפרט במגזר הדרוזי.
כך למשל, במשך שנים הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בעוספיה אישרה בתי מגורים בקרקע חקלאית לפי היתר לשימוש חורג, היתר שלא היה בסמכותה לתת (שימוש חורג נועד לבנייה ארעית ולא למבני קבע ובוודאי שלא למגורים).
משרד הפנים החליט לקחת יוזמה ולמנות את בנצי מורדוב מת''א ליו''ר הוועדה שיעשה סדר. זה נתקל באלימות קשה כולל שריפת משרדי וועדת התכנון והבנייה בעוספיה.
אלימות תכנונית דומה היתה כאשר החליטו תושבי עוספיא שאנטנות סלולריות בכפרם מסכנות את חייהם - הם פשוט הציתו את האנטנות.
באותה צורה, פרצו תושבי בית-ג'אן דרכים בלב שמורת הר מירון, לחורפיש ולעין אל-אסד, וחסמו את הגישה לאכיפת החוק לפקחי רשות שמורות הטבע ולמשטרה. העבריינים ידועים, ובכל זאת הרשויות התקפלו. אם נשקלל גם את מידת מצוקת הדיור כגורם מקל, הייתי אומר שהמגזר הדרוזי הוא המוביל בעבירות תכנון ובנייה בתחומי מדינת ישראל, יותר מכל מגזר אחר בארץ.
באיזו סמכות? 100762
ברוב המכריע של המקרים שתוארו לעיל, לא נשלח הצבא (ואפילו לא המשטרה, למרבה הצער), כדי לאכוף את החוק בכח.
מקרים של הריסת בתים של עברייני תכנון ובניה בתוך תחומי הקו הירוק הם נדירים, וכרוכים בהליך משפטי ממושך.

אם כן יש לנו אכיפה סלקטיבית מאד של החוק: אם אתה ערבי שבונה מבנה-קבע בלתי-חוקי בטייבה, נעלים עין. אם אתה יהודי שבונה סככה חקלאית בשומרון - נשלח את צה"ל להרוס אותה. זאת מדיניות בעיתית מאד, שספק אם עומדת במבחן החוק - וודאי שאינה עומדת במבחן הצדק.
באיזו סמכות? 100859
http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?... לידיעתך, 85 מבנים של פלשתינאים נהרסו בשנה האחרונה ע"י הצבא.
באיזו סמכות? 101074
קראתי בעיון את המאמר המקושר. אלה העובדות העולות ממנו:
- ביו"ש ובמזרח ירושלים ישנם מאות מבנים בלתי-חוקיים שהקימו ערבים, ושלא נהרסו עד כה.
- 85 המבנים שנהרסו(רובם ככולם ריקים) נהרסו *מסיבה בטחונית* (ולא משום שהיו בלתי-חוקיים!).

טענתי, אם כן, בעינה עומדת: כשמדובר בחוקי הבנייה, האכיפה היא סלקטיבית ומגמתית - לטובת הערבים ולרעת היהודים.
באיזו סמכות? 101093
"- ביו"ש ובמזרח ירושלים ישנם מאות מבנים בלתי-חוקיים שהקימו ערבים, ושלא נהרסו עד כה"

- ביו"ש ובמזרח ירושלים ישנם מאות מבנים בלתי-חוקיים שהקימו יהודים, ושלא נהרסו עד כה. (כולל חוות גלעד ששוקמה חיש מהר).

כל עוד לא תבסס את טענתך ע"י עובדות מספריות (ליהודים הרסו aX בעוד לערבים הרסו X כאשר a>1) טענתך תשאר בלתי מבוססת וריקה מתוכן.

אתה גם שוכח שהריסת המאחזים הבלתי חוקיים נובעת מסיבה *בטחונית* לכל דבר, עפ"י דעתם של קובעי המדיניות (לא מדובר בסתם איזה אכיפת חוק של רשות מקומית, כמו שאתה מנסה להציג את הפעולה).
באיזו סמכות? 101207
קראתי לא מזמן הערכה שבעזה בלבד, נהרסו בשנה האחרונה 600 בתים ע"י צהל. נגד חלקם בכלל לא עמדו צוי הריסה.
באיזו סמכות? 101455
וכל הבתים הללו נהרסו בגלל שנבנו ללא אישורים כדין ובניגוד לתוכניות המתאר, נכון?
יש להפריד בין הריסה שהיא צורך מבצעי (הריסת חוות גלעד אינה כזו!) לבין הריסה בשל "אי-חוקיות". אלא אם כן אי-החוקיות במקרה של החווה היא רק תירוץ, ואז על שר הבטחון לעמוד מול העם ולומר את האמת: "שלחתי את צה"ל לפנות את האנשים האלה כי מעשיהם אינם נאים בעיניי, ואינם תואמים את השקפותיי המדיניות". הבעיה היחידה היא שהאמת הזאת אינה עומדת בשום אמת מידה של שלטון-החוק.
באיזו סמכות? 100760
נניח שהורייך, חלילה, לא היו אנשים שומרי-חוק כל-כך, והיו "מדלגים" על כמה אישורים בדרך לבניית המטבח. האם שר הבטחון היה שולח פלוגה של גולני כדי להרוס את המטבח האמור? לו היה עושה זאת - האם זו היתה צורת פעולה סבירה בעינייך?

ברור שמה שהנחה כאן את שר הבטחון הוא לא הפרת-החוק (לכאורה), ולא ההגנה על שמורות הטבע ומאגרי המים, אלא שיקולים מדיניים‏1. אני מקבל שהמתיישבים צריכים לפעול בהתאם לחוק‏2. אבל גם אכיפת החוק צריכה להתבצע תוך הפעלת שיקולים עניניים, ובאמצעים המקובלים.

---
1 אני אפילו לא נכנס כאן לתאוריה שהשיקולים הם פוליטיים-פנימיים. אני מניח, לצורך העניין, שבן-אליעזר באמת מאמין שפינוי המאחז היא פעולה לטובת מדינת-ישראל.

2 אם כי גם אי-ציות לא-אלים, תוך נכונות לשאת בתוצאות, הוא דרך פעולה לגיטימית בעיניי, במקרים מסויימים.
באיזו סמכות? 100492
ממקום שבתו בשטחים הכבושים (סתם אני בחופשה בבית)
דוגמא ישנה אבל נראה לך שמדינת ישראל תאפשר לי להשתלט על קרקע באזור רמת אביב בכמענה ציוני הולם לפגוע שהתרחש בקו 4 לאחרונה.אני מכיר כמה וכמה ישראלים שדווקא יסכימו למדיניות האגררית החדשה הזו.
אני בטוח גם שיוציאו לי כמה וכמה צוי פינוי ואני אתעלם מהם אפי איתם מיד יבוא לעזרתי.
באיזו סמכות? 100495
אא''ט, חוות גלעד שוכנת בשטח פרטי שנקנה בכסף מלא.
הבונים עברו על חוקי התכנון והבנייה, מפני שבנו בשטח ללא אישור.
באיזו סמכות? 100501
טוב אז בוא נאפשר לתושבי סבסטיה הערבים (או כל כפר ערבי אחר באזור) לרכוש בכסף מלא קרקעות ברמת אביב.
נדמה לי שאפי איתם הראשון שיזעק על הגזל שנעשה לאדמת הקודש?
באיזו סמכות? 100502
מה אכפת לי צעקותיו של איתם?
שאלת אם מדינת ישראל תאפשר "לך" להשתלט. אם אתה אזרח ישראלי, תוכל לקנות בכספך כל שטח העומד למכירה. ייתכן שתוכל אפילו אם אינך אזרח ישראלי - אני לא עורך-דין.
למי הסמכות? 100517
שאלתי את זה גם בטוקבק של עיתון "הצופה" (שלא הכניס את שאלתי משום מה. מצד שני, לא ראיתי ב"הצופה" אף הערה שנכנסה, כנראה שהטוקבק שלהם עדיין לא פעיל). של מי הבעלות על הקרקע ביו"ש ועזה? ממי אפשר לקנות את הקרקע?
באיזו סמכות? 100521
"אשמח אם מישהו יפרט לי מהו בדיוק אותו חוק שאותו מפירים, לכאורה, המתיישבים"

טוב, הנה הפירוט:
במדינת ישראל, כל ישוב חייב לקבל אישור הקמה משלטונות המדינה.

אנשים שמתישבים ללא אישור כזה עוברים על החוק.

אפילו, אנשים שבונים בתים שלא אושרו עוברים על החוק, והבתים נהרסים.
באיזו סמכות? 100432
המתנחלים יושבים בשטח שיפוט צבאי (ולכן הצבא ולא המשטרה), באופן בלתי חוקי (כלומר, בניגוד לפקודות הצבא ולהחלטות הדרג המדיני שמעליו). לפיכך, פעולותיהם ראויות לענישה. למרות זאת, אין איש מציע להעניש אותם, אלא פשוט להפסיק את הפעילות הבלתי חוקית ולהוציא את האנשים מההתיישבות הבלתי חוקית.
במקום ללכת ולטפל בנושא כראוי לעדת פורעי חוק שפועלת באלימות כנגד כוחות השיטור של המדינה, עם אלות וגז מדמיע, שלחו לשם חיילים מסכנים ללא כל נשק, שבקושי יכולים להגן על עצמם. נתנו לחיילות לעמוד שם אל מול המתנחלות המגעילות הללו שירקו להן בפרצוף וקראו להן זונות, ולהן, לחיילות, אסור היה לעשות כלום.
הרי ברור לכל שאם מדובר היה, חלילה וחס, בערבים, ואפילו ערבים אזרחי ישראל, היו הרבה פחות נפגעים ל"כוחותינו" ואולי אפילו כמה הרוגים בקרב המפגינים. אבל מתנחלים פורעי חוק, חס וחלילה ששערה משערות ראשם תיפול!

צריך לעשות להם מה שעושים לחתולים - להרדים אותם, ואז לשלוח מישהו לאסוף את המתנחלים הישנים. הייתי מציע לעקר אותם, אבל זה כבר העצבים שמדברים...

מה שהמתנחלים עשו היום, בכל הגדרה קיימת, זה מרי כנגד רשויות השלטון. אין הבדל בינם לבין כנופיה שמתעמתת עם שוטרים שבאים לעצור כמה פושעים. זו חרפה שמעטים כל-כך הגיעו לכלא, ולהערכתי אף אחד מהם לא ישהה שם יותר מיום-יומיים. חרפה.
באיזו סמכות? 100442
דבריך, רובם ככולם, מתייחסים לתגובתם של המתיישבים לפעולה שננקטה נגדם. אתה משתמש בתגובה הזאת כדרך להצדיק - בדיעבד(!) - את הפעולה. אני לעומת זאת ניסיתי לטעון כנגד הלגיטימיות שלה *מלכתחילה* - כלומר בעת שהתקבלה ההחלטה עליה.

"צריך לעשות להם וגו"' - אני רושם לעצמי את הדברים, ושומר לעצמי את הזכות לפרסם קישור אליהם בפעם הבאה שמישהו ינסה לקשר כאן בין "שמאל" לבין "הומניזם" (או בין "ימין" לבין "חשיבה מהבטן").
כן, כן, תרשום 100449
בזמן שהימין הקיצוני מפר את החוק בריש גלי ותוקף חיילים ושוטרים, השמאל הקיצוני כותב ב''אייל''.

אכן, מסמך היסטורי. אחרי הרצח הפוליטי הבא נוכל לקרוא בו בהנאה רבה.
באיזו סמכות? 100464
נכון חלקית - ברובם הם התייחסו לתגובת המתיישבים, אבל לא כהצדקה בדיעבד למעשי החיילים. איזה מעשים של החיילים? הרי כל מה שאמרתי הוא שהחיילים לא עשו את מה שהיו צריכים לעשות, לדעתי, בגלל הפקודות יפות הנפש שהם קיבלו. השורה וחצי הראשונות שלי התייחסו לשאלה מדוע זה נכון ומוצדק לשלוח לשם חיילים - זה לא שטח של מדינת ישראל, אלא שטח שנמצא תחת משטר צבאי שלה. מי אומר? שניים - החוק הבינלאומי, והחוק הישראלי. מי, בעצם, אומר שהוא שטח שאינו כבוש? המתנחלים. וואלה יופי, שיקימו לעצמם מדינה.

אני חושב שלהרדים אנשים ואז ללקט אותם ולהחזיר אותם בשקט לתחומי המדינה זה הומאני למדי, בהתחשב בבלאגן שהם עושים כשמנסים לעשות את זה בדרכים קונבנציונאליות יותר.
פושעי אוסלו לדין! 100466
אין ספק שניתחת את המצב באופן אנליטי, חד ומזהיר (כיאה לימין הרציונלי (כידוע ישובה של ארץ ישראל מקרב את בואו של המשיח), שכפי שרימזת בהודעתך הסרקסטית רק התשקורת השמאלנית יכולה לנסות ולרמז על קשר כלשהו בינו לבין חשיבה מהבטן).

ללא ספק אירועי הימים האחרונים מחזקים את טענותייך. אין ספק כי פציעתם של 43 שוטרים ו21 חיילים (נכון לרגע זה) ע"י מתנחלים, מעמידה באור מגוחך את הקשר בין "שמאל" לבין "הומינזם", שלא לדבר על הירי הרציונלי באוויר בעת שפלסטינאים ופעילי שמאל, עסקו במסיק זיתים פרובוקטיבי.

ובכלל, אפשר לחשוב שהיה לנו צורך באירועי הימים האחרונים כדי ללעוג להקשר התמוהה בין שמאל להומינזם. כבר לפני 7 שנים הוכיח מנהיגם הנערץ של השמאלנים שכל קשר בינו לבין הומניות הוא מקרי בהחלט, בעת שבאקט אלים ואימפולסיבי, הוא החליט להידחף באגרסיביות תוך הפניית גבו, אל תוך מטח יריותיו של איש ימין אנליטי, ששימו לב, לא פעל חלילה על סמך איזו תחושת בטן בלתי מנומקת, אלא קיבל היתר מפורש למעשהו מאנשים רצינוליים, שעיסוקם הוא פרשנות של דברי האלוהים, שכידוע ברא את העולם ב6 ימים, לפני 5000 ומשהו שנה.
שלא לדבר על חוסר הרציונליות של פעיל השמאל אמיל גרינצוויג, שלא רק חילל שבת כדי להפגין (ואם זאת הומינסטיות, אז אני צנצנת), אלא שאח"כ עוד הביעו כמה מחבריו פליאה על כך שאדם שהרציונל הוא נר לרגליו, החליט להרוג אותו ע"י שימוש ברימון יד. נו, למה כבר אפשר לצפות מחבורת אנשים, שלא מפסיקה לחשוב מהבטן.

היטיב לבטא את הרציונליות של הימין הדתי גם המגיב עוזי ו. כשחרף כל הספינים התקשורתיים שליוו את ארועי הימים האחרונים, הצליח הוא לשים את האצבע על האירוע הבאמת שערוריתי (רציונליות, כבר אמרנו?) שארע כאן: חילול השבת שנכפה על חיילי צה"ל. זה בסדר גמור כמובן לשלוח את אותם חיילים ממש בידים ריקות כדי להתמודד עם פורעי חוק, ואין גם צורך להתרגש יותר מידי מהעובדה שעשרות מהם נפצעו, אבל זה שגרמו להם לחלל שבת?! באמת קשה למצוא מילים שתוכלנה לתאר את ההידרדרות המוסרית שפושה בציבוריות הישראלית בעשורים האחרונים.
פושעי אוסלו לדין! 100471
כשאהיה עורך עיתון, אצטרך להקצות שטח לכיסוי כל ההיבטים של הסיטואציה. מכיוון שאני (ברוך השם) לא עורך של שום דבר (בינתיים), אני יכול להגיב על אותו חלק של האירועים שלהערכתי לא יטופל בתשומת הלב הראויה על-ידי מגיבים אחרים.

לא הבעתי בינתיים את דעתי על שום היבט אחר, ואני מברך אותך על הראיה החודרת שבעזרתה אתה מסיק מה אני חושב גם במקום שלא אמרתי כלום.
אוסלו זה לא משחק כדורגל. 100476
הדמגוגיה באה מימין ומשמאל כאחד, בהתקפה מתפרצת. הימין מתפרץ באלימות והשמאל בבוגדנותו הצינית המלאה ברעל אופיני.

הדמגוגיה נמסרת למרכז שמצליח לעקוף את השאלות הקשות ע"י טשטוש דעותיו. המרכז בועט את הדמגוגיה אל עבר גדר ההפרדה (שחס וחלילה... היא לא באמת גבול בינלאומי) וגווול.... ללללא! החמצה! הקונצנזוס מנמנם במרכז הדשא והדמגוגיה פוגעת בראשו ונבלמת.

הקונצנזוס מתעורר לרגע ומביט, בהלם בקו"ם אופיני, על הדמגוגיה שהתגלגלה לרגליו והוא איננו יודע מה לעשות. הקונצנזוס מחליט שאין לו כח להתעסק בכל הענין והולך לישון ביציע (הרי יש היום יצפאן, הרי הצענו לערבושים כבר הכל והם ירקו לנו בפרצוף, הרי כולם מושחטים נמאסתם והרי המפלצת המדושנת "שרונופואד" תדע כבר לבד, מה אפשר לעשות עם הדמגוגיה).

הדמגוגיה לבד על הדשא... מי יקח את הדמגוגיה ויבעט אותה אל עבר "גדר" המחנה היריב, בנסיון נואש נוסף? נחזור אל המשחק לאחר הפרסומות.
באיזו סמכות? 100520
אני חושב שכבר הסברתי לך (למעשה, אני יודע, בדיון הזה תגובה 88769) שבשטחים הכבושים חל משטר צבאי, ולא חוקי מדינת ישראל, ולכן השימוש בצבא.
באיזו סמכות? 100523
אם בשטחים לא חלים חוקי מדינת ישראל אלא חוק צבאי, אז מה שכתבת כאן
תגובה 100521

לא מתנגש עם זה? כלומר, אם חוקי מדינת ישראל לא חלים בשטחים, אז גם חוקי התכנון והבניה כלולים בזה?
לא 100524
בתוך הדיון שהפנתי אליו אפשר למצוא את התגובה הזו (תגובה 89418), ובסעיף 3 את הקישור הזה (http://www.politicsnow.co.il/service/polque43.html) ובתוכו את הפיסקה
"ישראל שולטת בשטח כבוש זה (שום דבר ערכי, זה מונח מהמשפט הבינלאומי) באמצעות צווי הממשל הצבאי שקבעו כי המשפט הירדני ממשיך לחול, וכן החילו מה שהיה רצוי למימשל הצבאי מהחוק הישראלי, בעיקר על אזרחי ישראל הגרים בשטח."

חוקי תכנון ובניה קימים גם במשפט הירדני וגם במשפט הישראלי.
באיזו סמכות? 100766
ביו"ש פועל מחוז ש"י של משטרת ישראל, שממונה על אכיפת החוק באיזור. במקרה הזה החליט שר הבטחון להתעלם מהמנגנון המשטרתי/משפטי, ולשלוח את הצבא.
אינני רואה במה עבירות על חוקי התכנון והבניה שונות מעבירות אחרות, שבהן מטפלת (גם ביש"ע) משטרת ישראל. תוכל להאיר את עיניי?
באיזו סמכות? 100860
ביו"ש פועל *גם* הצבא. חלק מהעבירות מטופלות ע"י הצבא, וחלק ע"י המשטרה. עבירות שמבוצעות מחוץ לתחום של הישובים היהודים החוקיים (ההתנחלויות) מטופלות ע"י הצבא. מואר?
אין צורך לכבד הסכמים עם מועצתישע 100628
היועץ המשפטי לממשלה קבע כי המאחזים הם בלתי חוקיים ולכן אין צורך להביא את פינויים לדיון.
באופן בלתי-תלוי בעמדת שר הביטחון או מועצת יש"ע, גם אם יוסי ביילין היה ראש מועצת יש"ע ואפי איתם היה שר הביטחון, וגם אם רבני יש"ע היו גוזרים על צאן מרעיתם לציית לחוקי המדינה בה הם חיים, חובה על המתנחלים לפרק את המאחזים ולפנות את עצמם מן הגבעות. אם אינם עושים זאת, הם עבריינים שמקומם בבתי המעצר ואם ידרש גם בצינוק. לא יתכן שראשי מועצת יש"ע יבואו בטענות לשר ש"אינו מכבד הסכמים" איתם. כל הסכם כזה הוא בגדר פרביליגיה שניתנת לאותם חוליגנים פורעי חוק רק כדי למנוע שפיכות דמים. בכל מדינה מתוקנת, וכל כוח לבד מצה"ל, היה מפנה את המתנחלים בכח הזרוע, ואולי אף מבצע צווי הריסה על יושביהם כשם שנעשה לתושבים האחרים בשטחים.

המחזות שאנחנו רואים היום הם בלתי נתפסים בשום משטר דמוקרטי.
זהו מרד גלוי וחצוף כנגד מדינת ישראל, ויש לדכאו בכח הזרוע.
אולי אחרי שכמה מתנחבלים יפונו לטיפול כתוצאה משאיפת עשן או יצלעו מפגיעת כדורי גומי, הרוחות ירגעו. את הרב מלמד ותלמידיו הפושעים יש להשליך *לאלתר* לכלא, לאגף האסירים הבטחוניים, כי שם מקומם הטבעי. אולי תא מול תא עם עצירי החמאס הם ימצאו יריב ראוי לשכמותם.
אין צורך לכבד הסכמים עם מועצתישע 100640
אם תזכור איזה שר בממשלת ישראל, כאשר היה שר חוץ, קרא למתנחלים לקבוע עובדות בשטח (ובמשתמע - להקים כמה שיותר מאחזים), תבין מדוע אין סיכוי שזה יקרה לפני הבחירות (וקרוב לוודאי גם עד הבחירות שאחריהן).
רמז: שר החוץ של נתניהו כאשר נחתם הסכם וואי.
החיסכון - צו השעה 100645
שים אותם באותו תא, וחסכת דמי משמורת.
הדמוקרטיה ע''פ גולגר. 100770
1. היועץ המשפטי לממשלה "קובע" כי פעולה כלשהי היא בלתי חוקית.
2. שר הבטחון שולח את הצבא כדי לתפוס את העבריינים (וגם לתקוע בהם כמה כדורי גומי באותה הזדמנות).
3. הנתפסים מושלכים ישירות לכלא (וכך נחסכות מהם הוצאות המשפט).

משום מה נראה לי שהתאור הנ"ל דומה יותר לדרך שבה התנהלו אי-אילו מדינות בדרום-אמריקה בשנות השבעים - ולא לדרך שבה מתנהלת דמוקרטיה.
הדמוקרטיה ע''פ גולגר. 100861
יפה, עלית על הבעיה, הכיבוש אינו דמוקרטי, וזו הבעיה שלו.
הדמוקרטיה ע''פ גולגר. 100877
בוקר טוב!!

תסלח לי, אבל כל "הסיכולים הממוקדים" - זה לא אותו דבר?
מעצרים מנהליים - לא אותו דבר?
כדורי גומי (במקרה הטוב) וכדורים חיים (וכן פגזי טנקים) הנורים על ערבים - זה בסדר אני מבין.
הדמוקרטיה ע''פ גולגר. 101077
לא, זה לא אותו דבר.
יש הבדל (או לפחות צריך להיות הבדל) בין הדרך שהמדינה נוהגת באזרחיה, לבין הדרך שהיא נוהגת באויביה.

מעצרים מנהליים הם אכן אמצעי בעייתי בעיניי, ואני חושב שצריך לצמצם את השימוש בהם ככל האפשר. יחד עם זאת במצב המלחמה ששורר, לא תמיד ניתן לאסוף ראיות שיאפשרו העמדה מסודרת לדין פלילי.

בכל אופן, לא מוכרים לי מקרים של מעצרים מנהליים (או של שימוש בכדורי-גומי או בפגזי טנקים) כנגד עבריינים על חוקי התכנון והבניה (אפילו אם הם ערבים). האמצעים הקיצוניים האלה מופעלים רק כנגד גורמים שמנהלים מלחמה נגד מדינת ישראל ואזרחיה - ומשום כך (ורק משום כך) הם מוצדקים.
הדמוקרטיה ע''פ גולגר. 101095
אתה מתעקש לעוות את המציאות ולהציג את הבניה הלא חוקית בשטחים כעברה על חוקי התכנון והבניה בלבד. לבניה זאת יש משמעויות בטחוניות ומדיניות ומי שטוען אחרת צריך להסביר לאיילים האחרים למה הוא חושב כך.
הדמוקרטיה ע''פ גולגר. 101105
זה לא אני שמתעקש. בכל מקום שדובר בו על פינוי המאחזים צויינה ''אי החוקיות'' שלהם כסיבה הרשמית לפינויים בכוח. בתשובה לשאלה שלי כאן מדוע המאחזים הם בלתי-חוקיים נעניתי שמדובר בהפרת חוקי התכנונן והבנייה. אם ידוע לך על חוקים אחרים שהופרו - אשמח לשמוע.

אם אי-החוקיות אינה הנימוק שבשמו נשלח הצבא להרוס את המקום, אלא הבטחון - שר הבטחון הוא זה שחייב להסביר (גם לאיילים וגם לשאר אזרחי המדינה) כיצד ומדוע ההריסה הועילה לבטחון המדינה. בינתיים שמעתי שהרמטכ''ל אומר שפעולת ההריסה הצריכה הסטה של כוחות ממשימות המלחמה בטרור שהם היו עסוקים בהם - כלומר, במשתמע, הפעולה דוקא פגעה בבטחון המדינה (ואילו הייתי דמגוג הייתי אומר שלא במקרה היום שבו היו עסוקים חיילי צה''ל בפינוי המאחז הוא היום שבו, לאחר תקופה ארוכה של סיכולים, הצליחו המחבלים לבצע פיגוע רצחני. אבל אני לא דמגוג, ואני מניח שמדובר בצירוף-מקרים).
הדמוקרטיה ע''פ גולגר. 101106
סמילי כבר אמר זאת:

תגובה 100678
הדמוקרטיה ע''פ גולגר. 101113
זה כן אתה שמתעקש לא להבין. הסיבה הרישמית היא אכן "אי החוקיות", אך לא מדובר בעברינות רגילה של פלוני אלמוני על החוק במקום בו שריר וקיים החוק הישראלי. לא מדובר בבנית מרפסת ללא רשיון בכפר-סבא או הוספת מחסן, בלתי חוקי, בחצר בית בדניה.
מדובר ב"אי חוקיות" *מאורגנת* באופן *פוליטי* ב*היקף נרחב* ב*שטח לחימה* שאיננו חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל ושבו ל*צבא* יש סמכות שיטורית באיזורים שהם מחוץ לשטח המוניציפלי של התנחלות זו או אחרת. כמו כן מדובר בעברינות שלה יש משמעויות *מדיניות*, *בטחוניות* ולא פחות חשוב משמעויות של פגיעה בשלטון החוק הנובעות מציבור גדול שעושה מה שמתחשמק לו, בניגוד לחוק, למטרות פוליטיות ובניגוד למדיניות הממשלה.

למה מאחז בלתי חוקי פוגע בביטחון המדינה, הסברתי קודם.

שימוש במשאבי ביטחון לטווח הקצר הוא בלתי נמנע במקרה המדובר (משום שמאחזי-העינים יסרבו להתפנות ואף יפעילו כח לשם כך). האשמה על "בזבוז" משאבים כזה צריך ליפול על מפרי החוק האלימים ולא על רשויות החוק ומערכת הביטחון שהיתה צריכה להתמודד עמם.

(אילו הייתי אדם ספקני הייתי אומר שלא במקרה אתה אומר שאתה לא דמגוג, משתמש בדמגוגיה בה רצית להשתמש ואז מוסיף שאתה לא מאמין בה באמת אלא מניח שמדובר בצירוף מקרים. בתור אדם ספקני בטח הייתי חושב שאתה גם דמגוג וגם מיתמם. אבל אני לא אדם ספקני, אני אפילו בד"כ מאוד תמים ונוהג להאמין לאנשים, לכן אני מניח שאתה באמת מניח שמדובר בצירוף מקרים).

במבחן התוצאה (עד כה) אכן הפעולה לא הועילה במיוחד לביטחון המדינה, משום שההחלטה היא לא נחושה מספיק ואיננה נקבעה כמדיניות קונסיסטנטית של הממשלה המדושנת והסטגנטית שלנו. שלא לדבר על כך שההתנהגות הלפלפית של המשטרה וכוחות הביטחון, בהתיחסותם העדינה לציבור שמרים עליהם ידים, פוגעת בשלטון החוק יותר משהמתנחלים עצמם פגעו בשלטון החוק. אבל זה כבר סיפור אחר לגמרי...
באיזו סמכות? 100779
כיוון שרוב התגובות למה שכתבתי התייחסו לשאלת חוקיות המאחז, או ההיגיון שבקיומו (או אי-קיומו), או להתנהגותם של המתיישבים (באופן כללי ומקרה הזה בפרט) - ולא לנקודה המרכזית שלי - אני אנסה להציג אותה באופן הבא:

השנה היא 2010. עיתון "הארץ" מגיש לאישור הצנזורה ידיעה העוסקת באי-סדרים חמורים בכמה מפקדות בצה"ל. הצנזורה פוסלת את הידיעה. "הארץ" משוכנע שהידיעה נפסלה ממניעים לא עניניים - כלומר, בתירוץ של הגנה על בטחון המדינה, הצנזורה מגינה על כמה קצינים בכירים שסרחו. "הארץ" מקבל החלטה אמיצה לעבור על החוק ולפרסם את הידיעה בכל זאת.
למחרת הפרסום, שולח שר-הבטחון אפי איתם (בתוקף סמכותו לפי תקנות ההגנה לשעת חירום) פלוגת צנחנים לבניין מערכת "הארץ" בתל-אביב. הצנחנים משתלטים על הבניין, מפנים אותו מיושביו (על אף התנגדותם), מחרימים את מכונות הדפוס ושאר הציוד, ואוטמים את הפתחים.

שר הבטחון (ל"ידיעות אחרונות"): "פעלתי לאכיפת החוק, בדיוק כפי שפעל שר בטחון אחר לפני".

אני מקווה שהסיפור לעיל יקל מעט על כמה אנשים לראות את הבעייתיות שבשימוש בצבא נגד אזרחים ע"י שר-בטחון.
באיזו סמכות? 100862
נו, הטיעון שלך הוא מעגלי, הבעיה היא *לא* בשימוש בצבא, אלא בעובדה שאזרחים חיים במקום בו לא חלים חוקי המדינה, וכבר דיברנו *בדיוק* על זה (תגובה 88769), ועכשיו, אני שמח לראות שאתה מבין למה זה בעייתי, רק שהמסקנות שלך הן מוזרות (במקום להעביר את האזרחים או את החוק, להפסיק ליישם את החוק).
באיזו סמכות? 101080
למען הפרוטוקול:

אני אכן רואה את הבעייתיות בעובדה שאזרחים חיים במקום בו לא חלים חוקי המדינה, ולכן תומך בכל לבי בהחלת החוק הישראלי בכל מקום בארץ-ישראל שבו חיים אזרחים ישראלים (או מוטב, בכל מקום שאין בו ריכוז גדול של מי שאינם אזרחים ישראלים).
באיזו סמכות? 101089
עדיין טעון מעגלי מתחכם.

צא וראה - "החלת החוק הישראלי בכל מקום שאין בו ריכוז גדול של מי שאינם אזרחים ישראלים" נניח שיחידת השטח היא 10ק"מ או אפילו "מקום ישוב מוכר". בת"א, י-ם, חיפה, נצרת, אריאל, אפרת - על התושבים כבר חל החוק הישראלי. אם תושב המקומות אלה נוסע לכפר פלסטיני, עדיין חל עליו החוק הישראלי אבל על תושבי הכפר הזה החוק הישראלי איננו חל. ז"א על פי הדרישה שלך יש להחיל את החוק הישראלי על תושבי הכפר ההוא. איך שלא תגדיר את זה, אתה רוצה להפוך את כל הכתמים השחורים-אדומים-ירוקים שבמפת תחולת החוק לכתמים כחולים-לבנים.

נניח שחסם השטח העליון שלך הוא נהר הירדן, הגבולות עם מצרים, לבנון וירדן וקווי שביתת הנשק עם סוריה. למחרת החלת החוק הזה תגלה שלמדינת ישראל נוספו כ-‏3 מליון _אזרחים_ חדשים, שמייחלים שנציגיהם הפוליטיים ייצגו אותם בפרלמנט של מדינתם החדשה. כמה זמן אתה חושב שיעגבור מזמן החלת החוק הישראלי באותם אזורים שהגדרת, ועד שראש הממשלה החדש יהיה יאסר ערפת?

מתחכם - האם סביר להניח שהכוונה להחיל את החוק הישראלי על האזורים האלה כשנשוא החוק הוא אזרח ישראלי נוכחי (או עתידי מכוח השבות או הלידה) אך לא על מי שאינם אזרחים כאלה כיום?
באיזו סמכות? 100921
(הערה: בהודעתי אני משתמש במלה "מתנחלים," וכוונתי כמובן לאחוז הקטן העוסק בפועל בפעולות האלימות הרלוונטיות, ומקים מאחזים לא חוקיים על ימין ועל שמאל, ומצפה מצה"ל להגן עליהם, ולא לרוב הגדול של המתנחלים, הגרים קרוב לקו הירוק, ואין כל סיבה לצפות שלא ימצאו עצמם בתוך גבול מדינת ישראל לאחר הסדר טריטוריאלי סביר. אף על פי כן, אותו קומץ פועל בתמיכתם הפעילה של מנהיגי הרוב הדומם, וכדאי שיתנו דעתם לכך.)

בסמכותו כשר בטחון, בהיות שטחי הגדה והרצועה שטחים, שלמדינת ישראל מרות בטחונית עליהם, והם לא סופחו אליה.

אבל, כאשר צה"ל מאשר למתנחלים לעצור מסיקי זיתים של כפריים פלסטינים, או כאשר הוא נותן אישורים גורפים למתנחלים לשאת נשק, מתוקף המצב הנ"ל, המתנחלים לא מתלוננים. רק כאשר המצב הנ"ל מאפשר לשר הבטחון, מתוקף סמכותו החוקית, לפנות מאחזים, אפילו אם הם הינם חוקיים (חוות גלעד אינה חוקית), מתעוררים המתנחלים ומתלוננים על "פגיעה בשלטון החוק," כאשר _הם_עצמם_ פועלים באלימות כלפי נציגי שלטון החוק, אשר באו ללא חימוש ומיגון על מנת _למנוע_ התקלויות אלימות.

איה הגז המדמיע כשצריך אותו? איה הדי-ניינרים המופלאים, מנצחי הקרב בג'נין?
באיזו סמכות? 101096
ראשית אני מוחה על החלוקה שחילקת את ציבור המתנחלים. אני אישית, למשל, מכיר לפחות ארבעה כאלה שלא עסקו מעולם בפעילות אלימה כלשהי, לא עברו מעולם (לפי מיטב ידיעתי) על החוק, וכולם מתגוררים בישובים רחוקים מהקו הירוק - כלומר צפויים לגירוש ולהרס בתיהם אם יתבצע אותו "הסדר טריטוריאלי סביר" שאתה מדבר עליו. אצל שניים מהם אפילו ביקרתי בישוב, ולא התרשמתי שהם חריגים על רקע מה שאתה רואה בעיני רוחך כציבור אלים ופורע חוק.

לעניין הסמכות: אני מקבל (בצער) את ההערכה שלשר-הבטחון יש כנראה סמכות פורמלית לעשות את מה שעשה. יחד עם זאת, הדרך שבה בחר להשתמש בסמכותו, לוקה בחוסר סבירות קיצונית, ומהווה תקדים מסוכן של אכיפת החוק (חוקי התכנון והבנייה, במקרה זה) על אזרחים באמצעות הצבא ובהוראה ישירה של שר-הבטחון.

מתי אישר צה"ל למתנחלים לעצור מסיק זיתים של פלסטינאים? הסיפור על פניו נשמע לי מוזר. לא נראה לי שצה"ל מוסמך להעניק אישורים מעין אלה. אם כן - הרי שזאת עוד סיבה להוציא את המתיישבים מתחום אחריותו המנהלתית של הצבא.

גם אזרחים הגרים במקומות "מסוכנים" בתוך הקו הירוק מקבלים (מהמשטרה) אישור לשאת נשק. אני בטוח שהמתנחלים לא היו מתנגדים לעבור לאחריות המשטרה בעניין זה (ואני גם בטוח שהם היו שמחים לוותר על נשקם לחלוטין, אלמלא נזקקו לו להגנה על נפשותיהם).

ולגבי הדי-‏9ים: אלה *כלי מלחמה* המצויים ברשות צה"ל כדי שישתמש בהם כדי להגן על המדינה מפני *אויביה*. (לא במקרה אין כלים כאלה ברשות המשטרה, שהיא הגוף הממונה על שמירת החוק).
המחשבה שצה"ל עשוי, ביום מן הימים, להיות מונחה להפעיל כלים כאלה (וכלי נשק אחרים) נגד אזרחי המדינה היא בדיוק מה שמפחיד אותי כל-כך, ומה שהניע אותי לכתוב את הודעתי מלכתחילה.
באיזו סמכות? 101339
א. בעצם מושבם בשטח כבוש שלא הוחל עליו החוק הישראלי האזרחי, ושאינו מוכר כישראלי על ידי שום גורם מוסמך, הם עוברים על החוק. אבל לא אכנס לנקודה הזו. אני לא רואה בעיני רוחי, אני רואה בעיני מצלמות הטלויזיה, ואני שומע באוזני מיקרופוני הטלויזיה והרדיו. אני לא המצאתי את העליה הבלתי-מאושרת לסבסטיה, ואני לא המצאתי עשרות נפגעים מקרב השוטרים והחיילים שהלכו לפנות את חוות גלעד.

ב. הוא מהווה תקדים של אכיפת החוק הצבאי הישראלי על יהודים פורעי חוק בשטחים, בחומרה פחותה בצורה מגוכחת מן הצורה בה חוק זה נאכף על ערבים וסססמולנים באותו השטח.

ג. שוב, מעצם היות השטח שטח מרות _צבאי_ של מדינת ישראל, לצה"ל יש הסמכות לעשות זאת. הוא עשה זאת רק לפני ימים מספר, אך חזר בו לאחר התנגדות.
אני בטוח שאף אחד לא יתנגד לרעיון של להוציא את המתנחלים מתחום אחריותו המנהלתית של הצבא - זאת, כמובן, הם יאלצו לעשות או על ידי עזיבת השטחים שבהם יש לצבא אחריות כזו, או שיחכו עד שהשטחים בהם הם יושבים יהפכו לחלק ממדינה כלשהי, בין אם ישראל ובין אם פלסטין (או ירדן, או מצרים, או סוריה הגדולה.)
ואני מוחה על זעקת הקוזק הנגזל הזו - מסיק הזיתים נאסר _בגלל_ איומם של מתנחלים בנשק חי על המסיקים, דבר שהיה גורם להם להכנס לכלא, לו היה זה שטח מרות אזרחי.

ד. ר' ג.

ה. אלה כלי _הנדסה_ הנמצאים לרשות הצבא על מנת למלא את הוראות הדרג המדיני, תחום תפקידים הכולל גם הרס בתים מהם יורים מחבלים, וגם הרס מבנים שנבנו שלא כחוק, כאשר זה בתוך שטח מרות _צבאי_ של מדינת ישראל. דחפורים שיטחו את ימית, ודחפורים יכולים לשטח גם את חוות גלעד, מאותה סמכות ממש.

אני חושב שאתה צריך לפחד יותר מהרעיון שהילד שלך או אחד מקרוביך שהוא חייל ומשרת בשטחים יפגע בידי מתנחל פורע חוק, וזה האחרון ישוחרר לחופשי מבלי שיעשה לו דבר. הצורך להפעיל כלים כאלה כנגד אזרחים הוא הוא תוצאתו של הזלזול המשווע של המתנחלים העבריינים הנ"ל בשלטון החוק, משנת 1975 ועד ימינו אנו ובכלל.
המאחזים כן פוגעים בבטחון. 101005
"באיזה אופן מסכנים מתיישבי חוות גלעד את בטחון מדינת ישראל?"

הם קובעים למדינת ישראל עובדות בשטח (בשטח לחימה!), בניגוד לרצון ממשלתה ו"מבזבזים" כח אדם לכוחות הביטחון שמחויבים לשמור על הנפשות הפועלות. יותר חילים לשמירה על מאחזי-עינים מבודדים ובלתי חוקיים, פחות חילים לשמירה על ביטחון המדינה.

"באיזו זכות מפעיל שר הבטחון את צה"ל נגד אזרחי המדינה?"

בזכות שמוקנה לו מתוקף היות איו"ש שטח כבוש, שלא סופח לישראל, שמתנהלת בו לחימה. בזמן הלחימה, אזרחי ישראל משתוללים בשטח ומפריעים לניהול מערכה תקין (ובכך מסכנים את חיהם שלהם וחיהם של אחרים).
אם אזרחי ישראל היו חודרים בזמנו לדרום לבנון ומתחילים להשתולל שם, לא המשטרה היתה מטפלת בהם כי אם הצבא. יהודה ושומרון זה לא כפר-סבא ולא ת"א (ולא... עזה זה גם לא כאן...)

אכן השטחים הם לימבו חוקתי הפוגע בדמוקרטיה הישראלית. על מנת להפסיק את הפגיעה בדמוקרטיה, יש לעשות אחד משני דברים:
א. יציאה וקביעת גבול בינלאומי (להדגיש את הקו הירוק בצבע אדום).
ב. סיפוח השטח ואיזרוח כל תושביו (מחיקת הקו).

עד אז יפגעו זכויות אדם (משני הצדדים) ותהיה סכנה לדמוקרטיה הישראלית.
המאחזים כן פוגעים בבטחון. 101130
ההסבר אודות הפגיעה בביטחון הוא קלוש. מדובר בפגיעה (לכאורה) עקיפה מאד, ומועטה מאד (איזה סד"כ הוקצה לשמירה על חוות גלעד?) כדי להצריך פעולה צבאית של ממשלה נגד אזרחיה צריך הרבה יותר מזה.

"אזרחי ישראל משתוללים בשטח ומפריעים לניהול מערכה תקין" - היכן כל זה קורה? למעט מקרים בודדים של הפעלת אלימות בלתי-מוצדקת כלפי ערבים (מקרים שבהם יש לטפל בכל חומרת הדין הפלילי), לא ידוע לי על שום "השתוללות" או הפרעה לצה"ל בפעולתו נגד האויב. הקמת כמה סככות על ראש גבעה (אפילו ללא קבלת האישורים הדרושים) אינה נכללת אצלי בקטגוריה של "השתוללות".
המאחזים כן פוגעים בבטחון. 101141
שוב היתממות. הבעיה היא לא חוות גלעד, בלבד. אף אחד לא טען זאת.
הבעיה היא *תופעת* המאחזים באופן כללי. השאלה שלך צריכה להיות "איזה סד"כ הוקצה לשמירה על סה"כ המאחזים המבודדים?". התשובה לשאלה זו איננה כה עקיפה וזניחה כפי שאתה מציג אותה. שאל את צה"ל, לא אותי, כמה כח אדם הוא מבזבז על שמירה על מאחזים נידחים ברחבי השטחים.

"היכן כל זה קורה?" - באיו"ש, אלא איפה? בנית המאחזים עצמם היא הפרעה לצה"ל בפעולתו נגד האויב (כמו שאמרתי כבר קודם).

"הקמת כמה סככות על ראש גבעה (אפילו ללא קבלת האישורים הדרושים) אינה נכללת אצלי בקטגוריה של "השתוללות""
נו טוב. אני לא משתמש בקטגוריות שלך. הקמת מספר רב של סככות (על מנת להופכם בעתיד לישובים) על ראש *גבעות* (ללא קבלת האישורים הדרושים) כנוהג פוליטי *מאורגן*, כן נכללת אצלי בקטגוריה של "השתוללות" ואף בקטגוריה של "מרד מאורגן פוליטית בשלטון החוק". על אחת כמה וכמה, כאשר העשיה הזו מפגינה אלימות כלפי רשויות החוק וכוחות הביטחון, המנסים להחזיר את הסדר על כנו.

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים