ריקודי עם - שאל ת'אייל 126609
אתר דבקה כותב כי אנשי נאס"א ידעו, כבר לאחר ההמראה כי המעבורת לא תחזור בשלום, בשל התנתקות אחת מאריחי הבידוד. בתגובה, כתבתי להם את המכתב הבא:
Hi,

I was reading the feature article in your site and would like to correct something. After discovering that one of the tiles was broken NASA could send a rescue shuttle (one of the other three), connect to Columbia, and rescue the crew, leaving Columbia as a permanent space station in space, or later, in a future mission, repair the damage and return Columbia to earth. One can claim that the cost is too high, but price of loosing a space shuttle (about 6 billion us$ if I remember correctly) is far greater then the cost of a rescue mission.

השובה שקיבלתי הייתה:
There were no rescue or docking options on Columbia.
DEBKA.

הכצעקתה? האם אי-אפשר היה בשום-מקרה (לא שאני מקבל את התזה של דבקה כלשונה, אבל נניח, לצורך העניין) להתחבר לקולומביה, בניגוד למעבורות החלל האחרות? האם לא היו לה, למשל, דלתות מטען כמו שיש לרוב המעבורות לשם שילוח לוינים לחלל?
ריקודי עם - שאל ת'אייל 126615
שיגור אחת המעבורות האחרות למפגש עם "קולומביה", כפי שהצעת, בוודאי לא היה מתאפשר: הכנת מבצע שיגור של המעבורת נמשכת שבועות. יתר על כן, אין שום סיבה לשער שקיים מנגנון עגינה מעבורת–מעבורת (למעשה, נדמה לי שמלבד תחנת–החלל, החיבור היחיד של המעבורת שמאפשר מעבר אנשים היה עם חללית סובייטית כלשהי), ושהלוגיסטיקה על הקרקע מסוגלת לתמוך בשתי מעבורות בחלל בוזמנית. מהדברים שנאמרו בתדריכי נאסא בינתיים, עולה כי האפשרויות של צוות "קולומביה" לבצע הליכה בחלל היו מוגבלות, ונועדו רק לתסריט בו הדבר נדרש כדי לפתור בעיה בסגירת דלתות תא–המטען (ולא, למשל, כדי לבחון את מצב אריחי–הבידוד או לתקנם‏1; תא–המטען חייב להיות פתוח במשך כל המשימה כדי למנוע חימום–יתר, אך חייב להיות סגור בנחיתה). לכן גם אפשרות של מעבר דרך החלל מרכב אחד לאחר נראית לי בעייתית מאד.

עוד הערה: נזק לאריחים בודדים הוא תופעה נורמלית שלא מפריעה לנחיתה.

1 בנאסא ויתרו על פיתוחו של נוהל שבו אסטרונאוט יוצא מהמעבורת כדי לבחון את מצב האריחים ולבצע תיקונים, לאחר שהגיעו למסקנה שהוא עלול להביא יותר נזק מתועלת.
ריקודי עם - שאל ת'אייל 126622
א. האם לנאס"א אין "נהלי חירום" בדיוק בשביל דברים כאלו? האם תקלה שארעה בחלל שאינה מאפשרת את חזרת המעבורת פירושה תמיד גזר-דין מוות לאסטרונאוטים?

ב. אני די משוכנע שלו מהנדסי נאס"א היו משוכנעים שהמעבורת אבודה ו(א) מתקיים (שיגור חירום של מעבורת לחילוץ), כבר הייתה נמצאת הדרך לחלץ את האסטרונאוטים, דרך דלתות המטען למשל, ע"י שימוש ב"צינור" פלסטי גמיש ארוך למשל, מבלי צורך בעגינה של ממש אלא התקרבות ותיאום מהירויות. חיבור בין כלי טייס בחלל נעשה כבר פעמים רבות.

למה אני די משוכנע, בסופו של דבר, שמה שכתוב ב"דבקה" - שמהנדסי נאס"א ידעו שהמעבורת אבודה כבר לאחר השיגור, אינו נכון? בעיקר בגלל המחיר של המעבורת. לדעתי, לא מוותרים בקלות על 6 מיליארד דולר.
ריקודי עם - שאל ת'אייל 126642
מהסוף: זה שהמעבורת עלתה 6 מיליארד דולר לא אומר שזה מה שהיא שווה. למעשה, האם יהיה זה מופרך לגמרי לחשוב שיש אנשים בנאסא שהיו מאד שמחים לטוטאל–לוס של אחת המעבורות, אלמלא אובדן הצוות‏1? בכל אופן, אני שותף להערכתך שמה שכתוב ב"דבקה" לא נכון.

ב. כאמור, לפי "הארץ", גם מבצע-חירום של המעבורת דורש הכנה של כמה שבועות. הנוכחות של מעבורת נוספת במסלול בטח לא הופכת את השיגור לבטוח יותר, וכפי שכבר ציינתי, אין סיבה שיהיו אמצעים לתמוך מהקרקע בשתי מעבורות בוזמנית במהלך המשימה. רוצה לומר: כל אילתור שכזה כולל סיכון לשתי המעבורות ולצוותיהן. את הקטע עם הצינור דווקא לתא–המטען כלל לא הבנתי, אבל לא משנה.
אני די משוכנע שלו נאסא (למה רק המהנדסים?) הייתה משוכנעת שהמעבורת אבודה, כבר היו מכינים דרכי–פעולה אפשריות כדי להציל לפחות את הצוות. אני לא שותף להערכתך שהייתה נמצאת דרך שתענה על דרישות העלות והבטיחות. שנינו מסכימים שאיננו יכולים לדעת אם הייתה נמצאת דרך אם לאו, כיוון שאנחנו חושבים שלא זו הייתה הערכת–המצב של נאסא.

א. תלוי מה התקלה. בינתיים לא שמעתי שמזכירים איזושהי פרוצדורה של תיקון תקלה שלא ע"י האסטרונאוטים שעל המעבורת או באמצעות פקודות מהקרקע. אפשר להזכיר שוב, בהתבסס על התדריך מאמש, שאין פרוצדורה לתיקון הבידוד בחלל. האם זה אומר שקיימת פרוצדורה אחרת למצב של כשל בבידוד? לא אמרו.

1 הנה הגנתי על עצמי מפני תיוג כ"מפריח תאוריות קונספירציה".
ריקודי עם - שאל ת'אייל 126648
א. כתבתי: "תקלה שארעה בחלל שאינה מאפשרת את חזרת המעבורת" (צ"ל "ואינה"? כתבתי בפואדית?). המעבורת יוצאת לחלל עם מלאי מוגבל של מזון, חמצן ודלק. האם יש אפשרות כלשהי לחלץ את האסטרונאוטים מתוך המעבורת, להשיבם בבטחה לכדה"א ולהשאיר את המעבורת במסלול?

ב. דבקה ענו:
"There were no rescue or docking options on Columbia."
אני תוהה אם אפשר בכל זאת לאלתר משהו, גם אם הקולומביה אינה ערוכה לעגינה. לא צריך להדרדר לרעיונות של מ"ש בפא"צ, אבל באפולו 13, למשל, אילתרו מסננני אוויר כשהיה צריך.
ריקודי עם - שאל ת'אייל 126651
א. תקלה אפשר לתקן, לפעמים. לפעמים לא, ראה ב'.

ב. למה לאלתר כשאפשר להכין מראש? באופן כללי, אני חושב כך: כל מצב נלקח בחשבון, ואם נמצא שניתן להציל בו את הצוות, הוכנה תכנית לשם כך. אם למצב כלשהו לא הוכנה תכנית, אני נוטה להסיק מכך שנמצא שלא ניתן להציל את הצוות במצב זה. כיוון שמדובר בבני–אדם ובהרבה שיקולים פוליטיים לסוגיהם, אני משוכנע שאילו היה מתרחש אחד המצבים האלה, אזי למרות שמראש לא נמצאה דרך להציל בו את הצוות, היו שבים ושוקדים על הצגת דרכי–פעולה, כפי שכתבתי לך למעלה (לכן אני גם נוטה לחשוב ששוב לא הייתה נמצאת דרך–פעולה העונה על הדרישות. עם זאת, אילוצי הפוליטיקה היו עשויים לשנות את הדרישות). האירוניה ב"אפולו 13", קראתי לא מזמן, היא שמה שקרה שם סומן מראש בכלל כמצב בו אין לצוות סיכוי, ולכן לא הוכנה עבורו תכנית–פעולה.
ריקודי עם - שאל ת'אייל 126654
אם מעבורת-תיקון/חילוץ לא התאפשרה כאן, האם אי אפשר היה להודיע לקולומביה לטוס אל תחנת החלל לשם תיקון, או המתנה שם לחילוץ?
ריקודי עם - שאל ת'אייל 126658
תיקון לא (זה לא מוסך), אבל המתנה לחילוץ? לא שולל את זה על הסף, למרות שצריך לדעת אם היה על הקולומביה המיכשור המאפשר עגינה בתחנה (דבר שלא היה מתוכנן במשימה זו). זה בהחלט משהו שהייתי שמח אילו העתונאים בתדריך של נאסא היו שואלים (במקום שאלתה של כתבת של תחנה של CBS: "האסטרונאוטים היו מוכרים לנו כאנשי מדע, אבל אנחנו רוצים לדעת על התפקיד של אלוהים והאמונה בחייהם. מה תוכל לספר לנו על כך?", או משהו בסגנון).
ריקודי עם - שאל ת'אייל 126691
יודע כתב-TV נפש ב.. צופיו?
ריקודי עם - שאל ת'אייל 126866
ב"קולומביה" אין אפשרות עגינה בתחנת החלל. היא אמורים להוסיף לה אפשרות זו אחרי משימה 107.

למרות זאת, אתם אומרים אין *שום* אפשרות לבצע הליכת חלל בין "קולומביה" לתחנת החלל?!?
הדרך ארוכה היא ורבה 127037
לפי Ynet מהיום, קולומביה גם לא נשאה די דלק כדי לתמרן לקרבת תחנת החלל.
ריקודי עם - שאל ת'אייל 127040
לא יודע אם זה נכון, אבל שמעתי היום שהקולומביה היתה המעבורת היחידה בלי יכולת עגינה, וכי לפני ההמראה, נאסא הכריזה שזו המשימה האחרונה שאינה כוללת עגינה בתחנת החלל. לכל חורשי הקונספירציות - הנה משהו לחשוב עליו: האם מטרת המשימה היתה להיפטר מהקולומביה המיושנת, מבלי לחטוף ביקורת על זריקה של שישה מליארד דולר לפח?
ולחורשי הקונספירציות הפארנואידים והיודוצנטריים 127041
האם מטרת המשימה היתה להיפטר מהקולומביה המיושנת, מבלי לחטוף ביקורת על זריקה של שישה מליארד דולר לפח, ולהרוג עוד יהודי?
ולחורשי הקונספירציות הפארנואידים והיודוצנטריים 127048
וכושי.והודית.
ולחורשי הקונספירציות הפארנואידים והיודוצנטריים 127379
ואיזה שלושה-ארבעה גברים וואספים הטרוסקסואליים.
ולחורשי הקונספירציות הפארנואידים והיודוצנטריים 127389
בדקת? את כל הארבעה?
ריקודי עם - שאל ת'אייל 126697
אחרי הקיצוץ האחרון בקונגרס ביטלה נאסא את המנוי שלה בשגריר.
חוץ מזה, את מתארת לעצמך איזה גודל של משולש זוהר צריך בשביל מעבורת?
ריקודי עם - שאל ת'אייל 126700
אז מה זה אומר ?ששולחים אנשים לחלל בלי שתהיה שום דרך לחלץ אותם במקרה של תקלה?
Can you hear me Major Tom
Can you here me Major Tom
Can you...
Here am I sitting in a tin can
Far above the world
Planet Earth is blue
And there's nothing I can do
?
ריקודי עם - שאל ת'אייל 126711
במשך שנים הייתי בטוח שזה איזה פסקול מסרט הרפתקאות עד שהבנתי הוא מתכוון לאנלוגיה לחיי הזוהר הכוכבות והסמים. כמו שהוא מסביר בשיר ashes to ashes.

ashes to ashes funk to funky
we know major tom's a junky
strung out in heavens high
hitting an all time low

ריקודי עם - שאל ת'אייל 126977
השורה האחרונה נלקחה מסיקור הבורסה של אותו יום, ופורסמה בטעות.
ספייס עוד איתי 126860
למרבה האירוניה (בדעיבד) עם שיגורו של רמון לחלל, הכינו בגל"צ את הגירסה העברית (הדי מושקעת יש לומר) לשיר הזה (שנקראת בשם שמופיע בכותרת).

במשך שעה עכשיו בערך, ניסיתי לדלות מזכרוני הרעוע, את המילים שהם הדביקו למנגינה של בואי, אבל בסוף גוגל נחלץ לעזרתי ויש כאן הכל, כולל אפשרות לשמוע את השיר, ואפילו תגובתה של רונה רמון, ככה שאני חושב ש, כן, אני אמחק את כל מה שכתבתי. הנה.

הלינק לא תקין. 126950
אגב - בשבת, באזור 6 בערב, 88FM שידרו את השיר של בואי. פרץ של טעם רע, כנראה.
הלינק לא תקין. 126954
ל88FM, מעוז האסקפיזם, אפשר אולי לתת להנות מהספק שלא מדובר בטעם רע, אלא בכך שהם פשוט לא נחשפו לידיעה על גורל המעבורת.
נו באמת 127417
עבדו עליי 127051
אתמול אחרי שמצאתי את הלינק, השתכנעתי למחוק את מה שכתבתי מזכרוני. היום גל"צ כנראה נבהלו והורידו את הדף.

נו, נראה מה יצליחו לעשות בחורינו המצויינים נגד ה"מטמון" של גוגל: http://www.google.co.il/search?q=cache:aYr57sZRJgEC:...
אפרופו Space Oddity 128043
לחברה שלי יש תהיה מעניינת‏1: מתי, אם בכלל, יחזרו להשמיע את השיר הזה ברדיו הישראלי.

לא אובדן גדול, אם תשאלו אותי‏1.

1 אני לא אוביקטיבי כאן.
Tell your wife I love her very much 128094
לאור העובדה שלא לקח יותר מיום-יומיים עד שהתחילו להריץ דאחקות בטלוויזיה על המקרה (לי באופן אישי יצא להיתקל בבדיחה (ממוחזרת, מאסון צ'לנג'ר) שהופצה בתפוצה גדולה, משהו כמו 3-4 שעות אחרי האירוע), לא נראה לי שצריך לעבור יותר מידי זמן עד שיחזרו להשמיע את השיר הזה. את הגירסה של גל"צ לעומת זאת, כרנאה שכבר לא נזכה לשמוע לעולם.
Tell your wife I love her very much 128433
ופרופ' אסא כשר אמר ב''תיק תקשורת'' שסאטירה עושה לו בחילה פיזית. לטענתו, המערכונים של שי ודרור בנושאים קרובים, כמו ההשמעה התכופה של ''התשמע קולי'' או הניסיונות לגייס אסטרונאוט ישראלי שני, הם לעג למשפחה ולאלמנה. היה קצת מביך לשמוע אותו אומר שסאטירה באשר היא ''עושה צחוק מהחלשים''.
עדיין כשר? 128434
ואני אוסיף שזו הפעם הראשונה שיצא לי לשמוע את פרופ' כשר מתפרץ לדברי אחרים. הלם לא קטן.
128452
ושגיא גרין כתב ב"הארץ" שלאור הדברים של כשר ב"תיק תקשורת" כנראה ששי ודרור באמת עושים סאטירה מוצלחת.
אני לא ראיתי את "תיק תקשורת"‏1, אז כשקראתי את מה שגרין כתב‏2 הייתי בטוח שכשר התייחס לקטע שבו שי ודרור הציעו להנציח את זכרו של רמון ע"י שימוש בשמות שכבר ממילא יש בהם את המילה רמון, כמו מצפה רמון ("נו, מצפה, כוכבים"), מכתש רמון ("החללית, כשהיא נפלה, בטח יצרה איזה מכתש"), וחיים רמון ("התרסקות"), אבל אז מישהי אמרה לי שהקטעים שהראו שם היו קטעים אחרים (מן הסתם אלה שנזכרים בהודעה של ברקת).

1 מי משדר תוכנית ביום שבת ב12 בצהרים?

2 יש לי בכלל הרגל כזה, במקום לראות תוכניות טלוויזיה פשוט לקרוא את מה שכתבו עליהם בביקורות. זה חוסך הרבה זמן.
128544
יש שידורים חוזרים ביום ראשון אחה"צ ובערב.

והנקודה בתחילת השם (אופציונלי) היא מחווה לאהוד ברק?
128549
יש שמות שאתה פשוט לא קורא אותם, אתה יותר מזהה אותם, כי הם מוכרים לך (יודע למה אני מתכוון?). אז איך שמת לב לדבר כמו נקודה בתחילת השם?

כאילו, וואו.
זאת נקודה לזכותך 128799
ואם כבר, הרשה לי לנצל את ההזדמנות ולציין‏1 ששמה באייל של המישהי מההודעה הקודמת‏2, הוא מיכאלה.

1 בעקבות לחצים כבדים שהופעלו עלי. כנראה שהיום זה יום ה"כן, תזכיר אותי". מחר? אלוהים יודע.

2 תגובה 128452 אם כי היום, מישהו (זה בסדר, הוא לא ידרוש שאני אאזכר את שמו) אמר לי שהראו בתיק תקשורת גם את הקטע שאני הזכרתי.
האם אתה שומע? האם אתה יודע? השמש עוד עולה כל בוקר 128567
היום בצהרים השמיעה יעל דן ב"עושים צהרים" דיסק חדש "שהגיע אלינו לפני מספר דקות",עמית צח( קשור לאילן מהאילנית?) הלחין וביצע שיר שאת מילותיו כתב אהוד מנור.
השיר הוא על אילן רמון.
כרמית גיא הקדימה והשמיעה אותו בתוכניתה חצי שעה קודם(רשת ב').
אח"כ יעל דן דיברה עם אהוד מנור שמתח ביקורת על התקשורת המרושעת המנותקת מרגשות העם,וסיפר איך ביום המשפחה לא יכול אלא לחשוב על משפחתו של אילן. ולא יעל,הטיימינג של שחרור השיר ליום הטקס לא מכוון,ושלמה צח (אילן) פנה אליו שיכתוב שיר וממילא רצו לו שורות שהוא נטה להדחיק.
היה קצת מביך השיר,ישיר מדי,מזכיר את בני המשפחה בשמותיהם ואת העובדה שהסבא ניצול שואה,ועל הלחן והשירה אני לא רוצה לדבר.
האם אתה שומע? האם אתה יודע? השמש עוד עולה כל בוקר 128569
אהוד מנור הוא בכלל נצלן אסונות ציני. לא נשכח את שירו על החטוף עומר סוועאד.
ואז נשיר ברון... נשיר ברון... נשיר ברון... 128580
עומר סוועאד? לא מכיר.
אתה לא מתבלבל עם "כשתבוא" שהוא כתב על רון ארד?
ואז נשיר ברון... נשיר ברון... נשיר ברון... 128611
לא, אני לא מתבלבל.
הוא כתב גם שיר לרון ארד?!? נחש האהוד מנור הזה...
אז מה רוצים ממייג'ור תום 128574
עמית צח הוא אכן הבן של שלמה צח (לא קלטתי אם מאילנית או מאילנה).
הכי 'אהבתי' בשיר זה כשהוא אומר את שמות הילדים עד לקטנה, נועה, מיד באה החריזה: האם אפשר היה למנוע.
כל האירוע היום - עוד הזדמנות לנפק תוספות של אגו ל"חבורת המובילים" ולהגדיל את מדורת השבט.
מסכן אילן האסטרונאוט, אלוף משנה (מלא) תום.
יודה, יודה, יא יודה 128806
כן יצא לי לשמוע את השיר הזה, וגם אני חשבתי שהוא באמת יותר גרוע אפילו ממה שניתן היה לצפות.

יעל דן היא נוראית. בעצם אם אנחנו כבר מדברים על בקרים‏1, אז ברוב הבקרים בהם אני נאלץ לגלות ממיטתי החמימה, אני גם נאלץ להאזין לכל משדרי האקטאוליה בגל"צ, ולכן הרשה לי לנצל את ההזדמנות ולדרג את מגישי גל"צ לפי דרגת בלתי נסבלותם:
1. (הכי נסבלים) מיכה פרידמן וגולן יוכפז ("בוקר טוב ישראל").
2. רפי רשף ("נכון להבוקר"). גם אליו אני כבר די אלרגי, עם כל שאלות הללא סימן שאלה שלו. שי ודרור (בעצם רק דרור) עשו פעם חיקוי די מוצלח שלו.
3. רזי ברקאי ("מה בוער"). בלתי נסבל בעליל, נפוח, לא שולט בחומר באופן מפתיע. פעם היו לי כל מיני דוגמאות מגוחכות במיוחד, אבל שכחתי אותן כבר. שי ודרור (בעצם גם רק דרור), עשו לא מזמן חיקוי חצי מוצלח שלו.
4. יעל דן ("עושים צהרים"). בעצם אולי רזי ברקאי כבר עקף אותה. ההבדל הוא שעליה הייתה לי דעה שלילית עוד לפני שהתחלתי להאזין לה בקביעות.
5. עירית לינור ("המילה האחרונה"). במשפט אחד: אם רק הייתה לי האפשרות הייתי חונק אותה בשתי ידי החשופות. הדבר היחידי שיותר מעצבן מעצם קיומה, הוא העובדה שהכורכיה הפאתטית הזאת עוד אמורה לייצג בתכנית את השמאל‏2.

_________________
1 אני מאמין לך לגבי השמש, פשוט השאיפה שלי בחיים היא להיות עד לכך בכמה שפחות בקרים.

2 האמת שלאחרונה גם ב"אייל" אין לשמאל (ברוב המקרים) נציגות מוצלחת במיוחד. אולי באמת הגיע הזמן לעשות חשבון נפש. טוב, אז לא.
יודה, יודה, יא יודה 128837
"נאלץ להאזין לכל משדרי האקטואליה בגל"צ". [רושם: אולי ההמ"ה עובד ב"יפעת" או בדו"צ].
3. אכן היה חיקוי משעשע! עם זאת, אני לא מוצא את ברקאי בלתי-נסבל במיוחד, ואני מאד מרוצה משובו להנחיית "תיק תקשורת". יותר טוב מגלבוע, יותר טוב מפרידמן, ויותר טוב מרוני דניאל. (ואם תורשה לי שאלת "איה רבקה" אחת: מה עלה בגורלן של יעל קובץ וסיגל השילוני?).
מיץ פטל, מה אתה אומר לי כאן? 129035
שאתה חושב שאולי אני עובד ב"יפעת" או בדו"צ? (סוף חיקוי של דרור רפאל מחקה את רזי ברקאי).
אני לא עובד ב"יפעת"‏1, וגם לא בדו"צ, אבל רק למען הדיוק העובדתי והצדק ההיסטורי (וגם למען ההיסטוריון של האייל שיום אחד יעבור על כל ההודעות כאן וימפה את כל הכותבים) אני חייב לחזור בי מהמשפט שדיבר על כך ש*ברוב* הבקרים בהם אני נאלץ לקום, אני גם נאלץ להאזין לכל משדרי האקטאוליה בגל"צ. כנראה שמתוך שכרון חופש ופוסט מבחנים, שכחתי שאני גם סטודנט. אמנם בקושי, אבל בכל זאת, ולפחות באופן רשמי.

גלבוע לדעתי דווקא עשה עבודה טובה עד בסדר, בפעמים אותן ראיתי. לגבי פרידמן (וברקאי) אני זוכר שפעם הם הנחו את התכנית, אבל לא יותר מזה. ולגבי רוני דניאל, הוא הנחה פעם את תיק תקשורת?! הוא מודע בכלל לאפשרות לשלב בין המילים "תקשורת" ו"ביקורתיות"?

1 למרות ההודעה הזאת תגובה 88468 (וגם אין לי קשרים ב"הארץ" תגובה 119757).
מיץ פטל, מה אתה אומר לי כאן? 129039
רוני דניאל החליף את אמנון לוי בהנחיית תיקתיק, וכל זה היה כשתיקתיק באמת הייתה תכנית על תקשורת, ולא 10% גרבוז ו- 85% תכנית אקטואליה רכה.
בקשר ל‏2 128903
זה הזמן לפתוח עצומה פומבית: "יוחזר יוסי גורביץ לאייל, ויפה שעה אחת קודם", http://www.blabla4u.com/sites/blabla4u/ShowMessage.a...
בקשר ל‏2 128962
אבל יוסי גורביץ עבר לתמיכה בשינוי, הוא לא מייצג שום שמאל.
בקשר ל‏2 128963
חלק גדול מתומכי שינוי (ע''ע גורביץ) הם אנשי שמאל לכל דבר ועניין, קרא את המאמר שלו.
בקשר ל‏2 128964
מה זה משנה מה הוא אומר? ברגע שהוא הצביע שינוי, הוא אוטומטית לא נחשב לשמאל. זה כמו שברגע שהתשמשתי בסיר שלי בשביל להכין רוטב בולונז עם פרמזן, הוא הפסיק להיות כשר, לא משנה אם בדרך כלל אני מבשל בו רק בשר.
יש לך רעיונות יותר טובים? 128983
שפוך אדמה על הסיר ... והוא יהפך לכשר. זה כמו שברגע שאדם משנה את דעתו, דעתו השתנתה.
בקשר ל‏2 129040
אתה יכול לפתוח עצומה - אני לא חותם עליה.
אני ממש לא מתלהב מיוסי גורביץ (וראה גם חלק מהערותיו של כליל החורש).
באסה 129044
אז נשאר תקועים עם לנדוור, בתוספת חיזוק של דנבום? בסוף האייל יראה כמו פא"צ (רק במקום ימניים קיצוניים ושמאלנים פתאטים, תומכי שינוי קיצוניים ושמאלנים פתאטים).
קח את הבאסה בסבבה 129048
בסך הכל המצב של השמאל באייל עדיין טוב בהרבה ממצבו האמיתי במדינה.

אגב, דנבום הוא מאוד נחמד ורהוט אבל (מעבר לעובדה שנדמה לי שגם הוא כבר לא ממש כותב כאן) גם הוא לא ממש מייצג את עמדתי. מי כן? לא יודע, אפשר אולי לפתוח עצומה להחזרת סמיילי, ואסף עמית, שפעם הגן מעל דפי האייל גם על בני אדם, ולא רק על חיות.
קח את הבאסה בסבבה 129051
כן, גם הקריבו מעניין ונחמד, אבל, אין להם את "זה"‏1, לגורביץ יש את "זה"‏1.

1 היכולת לכתוב בצורה פשוטה ומובנת, הביטחון העצמי, החוצפה, השנינות, הכישרון לזהות את היריב, הידע, המובהקות, הרטוריקה, הדמגוגיה או הפרובוקציות, לא יודע מה זה "זה".
בנץ הוא זה 129062
נכון. חשבתי על זה עוד תוך כדי כתיבת ההודעה הקודמת. זאת אומרת אני חשבתי יותר לכיוון של ה"דרייב", אבל גם מה שאתה אומר, ואולי זה אפילו יותר מדויק, מאפיין בד"כ אנשים שמחזיקים ב"דעות קיצוניות" או "מוחלטות".
מי שצריך להגיד כל הזמן "כן, אבל", ולהסביר ש"תראו זה מורכב", הרבה יותר קשה לו "להפציץ" אין ספור הודעות נחרצות תוך זמן קצר. מצד שני, ובמחשבה שניה, הרבה פעמים העבודה הזאת (של להגיד: "כן, אבל זה מורכב") פשוט מתחלקת בין הרבה מן הכותבים הקבועים, שרובם בכל זאת נוטים לצד הנכון.
בקשר ל‏2 129097
יוסי גורביץ? אה, ההוא שכתב את זה:תגובה 98218
אני חותמת.
בקשר ל‏2 129129
וחתימתך רק תתחזק לאחר שתקראי את דיון 147 דיון 158 דיון 316 דיון 348 ודיון 440
בקשר ל‏2 129132
לצערי אין לי פנאי לקרוא אותם כרגע (אני לא נוהגת להשקיע זמני רק במאמרים, אלא גם בתגובות, וחבל להכנס למאמרים כשאין לי זמן לקרוא הכל), אז חתימתי נשארת כמו שהיא בינתיים. אבל תודה שטרחת.
לא נורא. 129133
למי שיש זמן פנוי, תמיד מומלץ ומאלף לקרוא את המאמרים הישנים והטובים של מר גורביץ.
באמת לא נורא. נורא זה דברים אחרים. 129134
ולמי שיש עוד קצת זמן פנוי, תמיד מומלץ ומאלף לקרוא את התגובות הישנות והטובות של מר גורביץ. מומלץ בחום, אפילו.
בקשר ל‏2 129137
פססט!.. יש לי הרגשה שאתה מפספס פה איזה בדל אירוניה או סרקזם.

(רמז: בדוק את התגובות להודעה הנ"ל של מר גורביץ.)
בקשר ל‏2 129138
הממ.. ואולי אתה פיספסת איזה בדל סרקזם או אירוניה בתגובתי?
בקשר ל‏2 129200
כן, ובדיוק בגלל שהוא כותב תגובות כאלה, בלי בושה, בלי היסוס, פרובוקציה לשמה. מסוג התגובות שכיף לקרוא. מסוג התגובות שקל לגבש דעה בקשר להן.
יודה, יודה, יא יודה 128921
רפי רשף סובל זה שנים מתסמונת קולית קשה, שאין לה שם. ניתן לתאר אותה "בוא נתחיל משפט ארוך ומסועף בלי לנשום קודם, ונגמור אותו בלי אוויר. נראה כמה אפשר למשוך ככה".
חולה מפורסם אחר, קשה אף יותר: דב אלבוים.
ואת זה אני לא שוכח ועל זה אני לא סולח 128931
השארת אותי בלי אויר.
להזכיר את רפי רפש ודב אלבוים בנשימה אחת?
כשאלבוים משתנק זה מהתענינות אמיתית בבן שיחו שלוקחת פנימה את המאזין.
ואת זה אני לא שוכח ועל זה אני לא סולח 128961
אבל מה עם שיעורים בנשימה נכונה? קשה לי מאוד להקשיב לאלבוים למרות כל השבחים שמרעיפים עליו, כי תמיד אני מתערבת עם עצמי מתי ייגמר לו האוויר.
ואת זה אני לא שוכח ועל זה אני לא סולח 128968
הוא פשוט מתאמן למקרה של התקפת גזים.
אלבוים?! עוד טעות של החינוכית! 129005
''הסקרנות של ירון לונדון'' של אלבוים נראית לי תמיד מעושה ושטחית. הוא מפגין סקרנות, אבל הוא לא באמת מנסה להשביע את סקרנותו, ולכן גם לא מאפשר לצופים להשביע את סקרנותם. הוא נראה כמי שמוכן ללמוד רק דברים שאפשר לתמצת במשפט אחד, וגם אז -- רצוי שזה יהיה משפט שלו ולא של המרואיין. הרושם שלי הוא של טרחן בלתי-נלאה.
אלבוים?! עוד טעות של החינוכית! 129162
לא מסכים איתך. עוד כמה שבועות אני אתפנה ואולי אכתוב דו''ח על ''חוצה ישראל''.
אלבוים?! עוד טעות של החינוכית! 130073
ההתענינות האמיתית והסקרנות של אלבוים, היא מבוימת, או יותר נכון משוחזרת. היות ואני מכירה אחד ממראיניו (הפסל עזרא אוריון), אני יודעת שאלבוים מראיין את מראיניו במשך שעתיים לפני צילום הראיון, ובחצי השעה המצולמת והמשודרת,
חוזר ושואל את רוב השאלות שהתשובות נשמעו מעניינות, לכן אם יש תחושה שהוא לא שאל את כל השאלות, (ולא השביע את סקרנותו), זה לא מדויק, הוא שאל ונענה, הצופה, בגלל מגבלת הזמן פשוט לא קיבל את כל התשובות.
הספונטניות היא המבויימת, ועדיין, הוא מראיין נהדר, מעניין, עוסק בנושאים ואנשים שאף אחד לא מתעסק איתם, יש לו ידע רחב, הוא לא נותן הרגשה שהוא מנסה לשאול שאלות מכשילות ופרובוקטיביות כדי להוציא כותרות, וכן אני מאמינה שהוא אכן מתעניין בדברי מרואיניו, אחרת בשביל מה הוא עושה את זה, הוא לא חייב, והתוכנית איזוטרית מהרבי בחינות.
אלבוים - עוד טעות של החינוכית? 261306
אהוד אשרי אינו פוסל את הרדידות המכוונת של אלבוים:
יודה, יודה, יא יודה 129160
ומה עם כרמית גיא חביבתי? לא בדירוג בכלל? ‏1

1 נראה את ברקת אומרת משהו על הנשימה שלה,יש לה רווח נדיב בין השיניים שמאפשר נשימה תוך דיבור.
קול ישראל זה פופטיץ 129164
כרמית גיא? חביבתך? לא נראה לי שהיא קשורה למשדרי האקטואליה של גל"צ.
לא עזרו לי בני זונות 129178
אנחנו נתעלם באלגנטיות מהעקיצה שבשורה האחרונה.
חזק, מהיר ואלגנטי 129336
אלגנטיות זה טוב. אנו מאחלים לך‏1 כי תצליח לשלבה גם בהודעותייך העתידיות, ביחד עם חלק מן המאפיינים שהזכיר "האייל האלמוני" בתגובה 129051 .

ובעדכון שהגיע ממש הרגע נמסר כי שמאלני חדש‏2 הגיע לשכונה (לדוגמא כאן תגובה 129283). אמנם אישה, ולכן הסבירות הסטטיסטית‏3 שכתיבתה תתאפיין ברבות מן התכונות הנזכרות בהודעה 129051, אינה גבוהה במיוחד, אבל לעולם אין לדעת.

שלך,
השמאל היפה והצודק (כמעט) תמיד‏4.

_____________________
1 אפשר לקרוא לך א., נכון? הרי לנדוור כבר היה כאן.
2 או שמא בן משפחה של ד"ר טוקלינדר? בשלב זה, קטונתי.
3 עפ"י התרשמותי הסוביקטיבית המבוססת על כמות האנשים שיצא לי להכיר עד כה בשלב זה של חיי. פמינסטיות, אתן יכולות להירגע (אבל אתן לא חייבות כי קצת משעמם לי לאחרונה).
4 סתם, זה רק אני, ההמ"ה.
נציג השמאל הרדיקלי 129202
אל תצטער - יש לך כאן את נציג השמאל הרדיקלי בדור אשר לא ידע את יוסף.

תגובה 103701
נציג השמאל הרדיקלי 129447
ואלא נהניתי לקרוא את הדיון שם.
באשר לאחד, גולגר תגובה 102100
האם הוא כבר מימש את איומו (או שהוא מחכה לאישור מועצת הבטחון)?

נראה לי גם שחבל שהורידו את אי השדיים.
סוף שבוע באי 129462
ידענו שיום אחד זה יגיע. ואי השדים יהפוך לאתר תיירות.
הנה אחת האטרקציות שהמדריך יתעכב לידה ארוכות עם הקבוצה:

תגובה 96986
סוף שבוע באי 129549
מוכשר הגולגלר הזה, מוכשר.
בזבוז שהאייל לא יודע לנצלו.
מחכה לבליקס, כנראה 129643
''מותר'' עדיין סגור לקהל הגולשים.
מחכה לבליקס, כנראה 129975
יש מצב שייפתח פעם "מן הבהמה"?
מחכה לבליקס, כנראה 130480
כזכור, עמית יצר את ''מותר האדם מן הגולגר''...
מחכה לבליקס, כנראה 130485
מותר האייל מן הגולגר, ואני מתחרט על כך עד עכשיו...
העימות הזה ב''תיק תקשורת''- אחד הדברים המרגיזים שראיתי בזמן האחרון 128507
כל המופע של כשר היה מביך עד אימים. עמי אמיר(מפיק ''שי ודרור'' ולפני כן מפיק ''החמישייה הקאמרית'') היה אפולוגטי יתר-על המידה כלפי כשר, שפירש את הקטעים הסאטיריים פירוש בלתי-סביר בעליל.
לי, לפחות, היה ברור לגמרי מטון הדיבור שלו שכשר מדבר ממקום ריגשי לחלוטין, בלי שום עירוב של תבונה, ורק תואר הפרופסור שהוא אוחז בו הסווה את זה אולי בפני אנשים מסויימים(למשל, האנשים שהזמינו אותו להשתתף בתוכנית מלכתחילה).
זה נותן משמעות למשמעות העברית לשמו של המייג'ור 126940
מייג'ור תום חוזר הביתה
והנה הוא איש כוכב
איש כוכב חזר הביתה
אבל זה לא יכול להיות
כי אין כאן בית
למי שבא מהחלל
ריקודי עם - שאל ת'אייל 132966
מה כבר אפשר היה לעשות?
ריקודי עם - שאל ת'אייל 126620
שטויות במיץ. מספיק תא הריק ליציאה לתיקונים מהקולומביה בכדי להוציא לפועל מבצע חילוץ.
עד כמה שהבנתי, יש מס' תרחישים
1.בהתחלה הם שמו לב לנזק שנגרם לאריחים וסברו שהוא קל מכיוון שהקולומביה ביצעה יציאה מהאטמוספירה ללא שום בעיות רציניות הנראות לעין. רק בבדיקה שלאחר המעשה הם גילו שנגרם נזק כבד לכנף השמאלית.
2. הם הבחינו שנגרם נזק חמור אך ניסו בכל זאת לבצע תמרון מסויים ובגלל שפתח הגלגל (?!) השמאלי לא היה אטום המעבורת יצאה מהזווית בה הייתה אמורה להכנס
3. לא זה ולא זה, עדיין חוקרים.

בקשר לעניין הכנף נאמר בנאס"א שלא הייתה להם כל דרך לדעת את מידת הנזק בגלל שלא היה את המכשור המתאים ואם היה, הוא לא היה מגלה את התקלה וגם אם היה מגלה את התקלה, לא היו החומרים לתקן זאת ואם היו, אז לא היה את הציוד הנדרש לביצוע הפעולה בחלל ואם היה, לא היה מי שיעשה זאת. זה באמת היה טיעון עלוב ועצוב.
זכרונות פרה-היסטוריים 126627
בשיגור הראשון של המעבורת, לפני יותר מעשרים שנה, היתה בעיה עם כמה אריחי קרמיקה שניתקו ממקומם. למרות שהקולומביה נחתה אז בשלום, זה גרם דאגה לא מעטה. השמועות דאז אמרו שליוייני ריגול של ארה"ב צילמו את המעבורת מלמעלה, שהרי היא טסה הפוך, ותיעדו את מידת הנזק. האמריקאים מילאו פיהם מים בעניין, אולי מתוך שלא רצו להסגיר את הרזולוציה של לוייני הריגול שלהם, אבל נאסא נשמעה רגועה למדי עוד לפני הנחיתה (אם כי זה לא אומר הרבה).

אין לי מושג כמה מכל הספקולציות האלה נכונות, אבל הטענה המגוחכת של נאסא לפיה לא היה טעם לבדוק כי ממילא לא היה מה לעשות בנדון היא פשוט עלבון לאינטליגנציה. הרי רק בשביל לדעת את סיבת ההתפרקות (האפשרית) ולחסוך מעט מהמאמצים הכבירים שיושקעו עכשיו היה כדאי מאד לברר את כל מה שניתן לבירור לפני ההתפרקות.

שאלה לאסטרונומים חובבים: באיזו רזולוציה יכול היה האבל לצלם את קולומביה, אם בכלל?
זכרונות פרה-היסטוריים 126629
אלא''ח, אבל נדמה לי שאם אחד היה האסטרונאוטים היה יוצא להליכת חלל, האבל היה יכול לקרוא את שמות חברי הצוות מד''ש החליפה שלו. כנראה שבאמת לא היה מקום לדאגה.
זכרונות פרה-היסטוריים 126637
ע''פ מבחן התוצאה, כנראה שכן היה מקום לדאגה.
ד"ש עם שיר? 126645
כלב על הד''ש בורד 126649
אוי...
זכרונות פרה-היסטוריים 126717
האבל? טעית בכיוון. ההאבל מופנה כלפי חוץ לא פנים.
לווני הריגול, לעומת זאת, מיועדים לחיפוש בתוך האטמוספירה ולא מחוצה לה.
מה שכן יכלו לעשות הוא-
א. מיד לאחר השיגור המוצלח- לחקור כל אספקט של השיגור ולבדוק אם בכל זאת משהו לא תקין.
ב. כמו שמכינים רובוטים לחקר מאדים והחלל בכלל, יכלו להשקיע ברובוט לבדיקת הקליפה חיצונית של המעבורת.
ג. באם ידעו על תקלה כלשהי, קטנה ככל שתהיה- לעכב את כניסת המעבורת עד לבדיקת התקלה. הסיכון המיידי תמיד גדול יותר מהסיכון לטווח הארוך.
ד. למצוא עיצוב חדש. זה בטח לא העיצוב הטוב ביותר כיום. הדגמים הללו קיימים כבר רבע מאה! ישנה התקדמות בכל התחומים! לא חשבו על להתחיל למצוא עיצוב יותר טוב לכניסה ויציאה מהאטמוספירה?!
את האבל אפשר לסובב 126720
את האבל אפשר לסובב 126723
אבל אין לו רזולוציה לכאלו מרחקים, כמו גם ללוויני ריגול. זה פשוט קרוב מדיי.
אתה בטוח? 126776
מרחק העצם מבחינת העדשות של האבל הוא תמיד פחות או יותר אין-סוף. הוא מסוגל לצלם באותה מידה גלקסיה ממרחק של מיליון שנות אור, פלנטה ממרחק של כמה דקות אור, או מעבורת חלל חשודה ממרחק של כמה אלפי ק"מ. מה הבעיה?
אתה בטוח? 126788
דבר ראשון- ה'אין סוף' הזה הוא לא נכון. יש לעדשות הגבלה.
בנוסף יש שני מערכות של עדשות- מערכת ההגדלה ומערכת הפוקוס. בעוד שמערכת הפוקוס של ההאבל מתוחכמת ביותר ונעזרת, בנוסף לעדשות, בתוכנות מסויימות. מערכת ההגדלה של ההאבל מיועדת לעצמים הרחוקים שנות אור מכדה''א ולא תוכננה לתצפות בסביבת כדה''א ולכן היא אינה יכולה לראות את המעבורת בגודל סביר בכדי שמערכת הפיקסוס תקלוט משהו ברור בכלל.
אתה בטוח? 126803
יא קמצנים! אי אפשר לסדר להאבל משקפיים‏1 ולפתור את הבעיה?

___________
1 או, בעצם, רק משקף.
אתה בטוח? 126820
אאל"ט, מערכת ההגדלה של ההאבל מורכבת מעדשה אחת גדולה. זו ממקדת את האור המגיע מן העצם אל מערכת ההדמאה המסובכת שמאחוריה. כיוון שמרחק המוקד של עדשת ההאבל הוא קטן מאד לעומת מרחק העצמים אליהם הוא משקיף, הם כולם נמצאים אי שם באין-סוף האופטי מבחינת ההאבל. אם תלך מחר לחלון ותישיר מבט אל האופק, תראה שהפוקוס של עיניך לא משתנה בכלל כשאתה מביט למרחקים של מאה או 500 מטרים. מבחינתך כולם מצויים אי-שם עמוק באין-סוף האופטי. באותו מובן ההאבל מסוגל לתת תמונה ברורה של כל עצם המרוחק קילומטרים ממנו.
אתה בטוח? 126841
"כל עצם המרוחק קילומטרים ממנו"

כמה קילומטרים?
כמה שצריך 126925
יהי U מרחק העצם מן העדשה, F מרחק המוקד של העדשה ו-V מרחק הדמות המתקבלת מאחורי העדשה. הקשר ביניהם הוא:
1/U + 1/F = 1/V
אצלנו מרחק המוקד הוא מסדר גודל של מטרים, לכן 1/U זניח ביחס ל1/F, והדמות תתקבל במרחק מוקד אחד מן העדשה. מערכת הפוקוס מתוכננת לפקס דמויות שמתקבלות במוקד, לכן ההאבל מסוגל לפקס כל דמות המצויה במרחקים הגדולים מאד ממרחק המוקד שלו, בין אם הם מרוחקים מיליוני שנות אור ובין אם אלפי (או עשרות) ק"מ.

מספיק ברור?
אתה בטוח? 126852
לך תגיד את זה לאדם עם משקפי קריאה.
ריקודי עם - שאל ת'אייל 126734
שנציין שבכל שיגור נופלים כמה אריחים שכאלו? דבקה, כהרגלם, ממציאים שטויות מליבם. הם ראו בטלוויזיה, יחד עם רבים אחרים, את תמונת התקריב שהראתה כיצד אריח נופל בזמן השיגור, והסיקו מכך שנאס"א ידעו מראש שהכל אבוד. הבלים.

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים