מנוול 128796
מה זאת אומרת הסתברות שווה? איזה ניסוח זה.
לילדה יש רק אבא אחד והברנש מנוול. בדיקה פשוטה ולא כואבת או פולשנית תגיד לו בדיוק אם זה לא הוא.
האם לא נטפלה סתם למישהו, הוא שכב איתה.
ואם זה הוא, שיכיר בילדה.
מנוול 128841
מה שטוב זה שאתה כבר יודע הכל. בלי להכיר את הפרטים הספציפיים של המקרה, אתה כבר יודע שהגבר מסרב כי הוא מנוול שרוצה להתכחש לבתו. אולי הוא פשוט לא מוכן לביצוע בדיקה פולשנית על גופו? יכול להיות?
מנוול 128846
אולי אני כן יודע פרטים יותר ממה שחשבת? אולי שמעתי את העו"ד שלו? המנוול טוען לגניבת זרע ( ביטוי תמוה של מצביעי מפלגת המוניות והטרנזיטים, שרוצים לגמור בפנים בלי לקחת אחריות לתוצאות) הבדיקה לא נכנסת לו לרקטום, אז מה הבעיה תגיד!
אם הילדה המסכנה הזו היתה בסיכוי גבוה שלך לא היית עושה מאמץ קטן כדי לשלול או לאשר את זה?
לא אלמוני 128879
האמת - מנוול.
באמת שאין לי שום הסבר אחר לסירוב.
הבדיקה רחוקה מפולשנית, ומאד עקרונית ובית המשפט מראה פה אוזלת יד והסרת אחריות ראויים לגנאי.
מספיק לקחת דגימה מהמברשת שיניים שלו, או המסרק, או מיריקה.
אין פה חדירה לתחום הפרט ובטח שלא לתחום הגוף, רק ביקוש לאמת, אם הנאשם מסרב הוא יודע למה.
בית המשפט הוא המקום בו האמת צריכה לצאת לאור.
כנראה שנכון מה שקהלת כתב על העדר הצדק בעשיית הדין.
לא אלמוני 128942
אולי צריך לשנות את תנאי הנאשם מ-'חף מפשע עד שהוכחה אשמתו' ל-'אשם עד שהוכחה חפותו'.
הרי בכל מקרה שמם של אנשים מוכתם מרגע שידוע שהם נאשמו בעבירה כלשהי והרבה אנשים מפקפקים בחפותם לאחר המשפט.. באם נהפך התנאי, שמם של האנשים שהוכחו כחפים מפשע יטוהר כמעט לחלוטין בעיני הציבור מכיוון שתהליך הוכחת החפות קשה יותר.
ואילו במקרי שתיקה רועמת כמו מקרה זה, הדבר יכול להועיל בכדי להכיח את הנאשם לעבור את אותן בדיקות ( אם אינו מוכן לבדיקות הרי שאין דרך להוכיח את חפותו).
ישנם כמובן גורמים נוספים לעניין הקשורים לשימוש של אנשי העולם התחתון ועסקנים מלוכלכים נוספים בחור העצום שמייצר תנאי ה'חף מפשע עד אשר..' אשר נותן להם לשמור על זכות השתיקה.
לא אלמוני 128949
אני מר שוטר. אני מחליט להתעמר בך, מר גיא, כי הסתכלת לא יפה על אשתי. אני מאשים אותך באיזה דבר מה שלא עשית.

תחת המערכת המשפטית הנוכחית, אני אצטרך לבוא עם הוכחות ומסמכים, ולהציג למדינה עובדות, ואז המדינה תצטרך להוכיח שאתה אשם. יש סבירות גבוהה שתצא זכאי, שכן לא עשית את הדבר הזה, ויקשה על המדינה להוכיח שאכן עשית זאת.

אבל, אם נהפוך את היוצרות, לפתע תצטרך אתה להוכיח את זכאותך - האם אתה סומך על עצמך שתמיד תמצא אליבי, תמיד יהיו עדים לטובתך, תמיד תוכל להוכיח, מעל כל ספק סביר, שלא עשית כל דבר שהוא שאינו חוקי?
לא אלמוני 128950
לא מדובר על שינוי כולל ב''חף עד שהוכח אחרת''. רק במקרים מסויימים, כמו נהיגה בשכרות, ותביעות אבהות. בשני אלה הסירוב לעבור בדיקה הוא מוזר-עד-חשוד, היות שהבדיקה קלה, ולא פולשנית. ברור שאין כוונה להאשים אדם ברצח, ושהוא יצטרך להוכיח שהוא לא רצח...
לא אלמוני 128952
מה דעתך לגבי חקירת נשים שטוענות שנאנסו? האם מותר לשאול על עברן המיני או "האם נהנית מהאקט"? אני חותר לנקודה ש"הבדיקה קלה, ולא פולשנית" זו לעתים שאלה של השקפה והנחות מוקדמות לגבי הנשוא.
לא אלמוני 128953
עבר מיני או הנאה או ההפך מהאקט (אגב, צריך להיות חולה בשביל לשאול דבר כזה) לא רלוונטי לשאלה האם היה אונס או לא. גם זונה עלולה להיאנס.
בדיקת דנא קשורה באופן הכי ישיר לבירור שאלת האבהות.
לא אלמוני 128960
עבר מיני והנאה מהאקט, בעיני חלק מהציבור, רלוונטיים לשאלה ''האם היה אונס או מין בהסכמה''. סליחה שלא הייתי מספיק ברור.
לא אלמוני 128974
בוא נרד משאלת ההנאה, כי ממילא אי אפשר להוכיח אותה לכאן או לכאן. (אלא אם תקבל את דברי המתלוננת; אבל נקודת המוצא שלך היא כנראה שהיא משקרת, עד שיוכח אחרת...);

עבר מיני... טוב, אולי נחפזתי מדי כאן. עבר מיני יכול אולי, במקרים שבהם אין מספיק ראיות שאכן קרה אונס, להטות את השיפוט לכיוון של "מכיוון שהמתלוננת שכבה עם חצי העיר מרצונה החופשי אולי גם כאן זה היה מרצון, ולכן- האיש זכאי מחמת הספק". עדיין, לעולם לא תוכל לדעת לבטח ש/לא/ היה אונס. לכן- אוקיי, שאלות לכיוון הזה סבירות,( אבל לא בצורה שבה זה נעשה היום, שבו המתלוננת מוצאת את עצמה מותקפת ונאלצת להתגונן כאילו היא העומדת לדין.)
מבחינתי ה"ויתור" בנקודה זו אומר שאני דורשת חקירה לא פחות פרטנית לגבי עברו והתנהגותו הכללית של הנאשם, מאותן סיבות.

בנושא בדיקת הדנא- היות ששאלות על עבר מיני, שהו פלישה חמורה לפרטיות, ועוד של הצד המתלונן, מתקבלות על ידיי כסבירות בנסיבות מסויימות, ודאי וודאי שבדיקת דנא סבירה בעיניי, כי היא פחות פולשנית- היא לא בודקת בציציות חייך האינטימיים, והיא גם לא פולשנית פיזית (כמו שאמרו פה- אפשר גם "לתת" רוק). וגם- בעוד ששאלת העבר המיני לא יכולה /להוכיח/ כלום, כאן ההוכחה היא מוחלטת.

לגבי השוואת שתי הבדיקות, סביר בעיניי גם לשאול למה מישהו מסרב לענות/להיבדק.

סירוב לענות על שאלות אינטימיות הוא די מובן בחברה שלנו, שבה לרוב האנשים תהיה בעיה לדסקס את חיי המין שלהם עם זרים גמורים. ולכן, סירוב כזה הוא לא מחשיד כשלעצמו.

סירוב לבדיקת דנא (שוב- נניח שע"י יריקה)- האם זו תהיה תגובת רוב האנשים? לא רוצים להיבדק כי "לא נעים להם"? אני לא חושבת כך. ולכן יש מקום לשאול: למה האיש מסרב? ויש מקום להניח שהוא מסרב כדי למנוע הוכחת אבהותו (או שכרותו, במקרה של הנהג).
לא אלמוני 128978
כל מה שתיארת לא משנה עדיין את הקביעה שלי ששאלת ה''חדירה לפרטיות'' היא סובייקטיבית. רשאי אדם לחלוק עם כל העולם את המתרחש בחדר המיטות שלו, או לתת דגימות רוק, דם, שתן זרע או השד יודע מה, אבל מרצונו. כפייה, גם באחד וגם בשני, נראית לי כמו חדירה לתחום הפרט, גם בלי להזכיר מדרונות חלקלקים.
לא אלמוני 128981
מאחר ואותו אדם חשוד שחדר (אמנם בהסכמה) לתחום הפרט של האישה, ומאחר ומעשיו לכאורה יגרמו לחדירה לתחום הפרט שלי (הכיס שממנו יילקחו דמי ביטוח לאומי עבור האם), אני תומך בכך שסירוב מצידו לתת שערה משערות ראשו ייחשב כהודאה באבהותו.
לא אלמוני 129003
תכלס, אני לא יודע מה העניינים עם השופט הזה.
אם אדם מואשם באונס, האם שואלים אותו לפני שלוקחים דוגמת DNA ?
ברור שלא, המשטרה דורשת, והמשטרה מקבלת, יהיה בחזקת חף מפשע עד מחר.
אז מה ההבדל כאן? שלהביא תינוק לעולם זו לא עבירה פלילית?
אם זו אבן הנגף אז מצידי שיחוּקק שאי הודאה באבהות היא עבירה, ושלום על ישראל.
לא אלמוני 129015
לא צריך להגזים, אם האדם באמת לא האב אז יש פה בעיה של אתיות.
מה שאני הצעתי הוא להפוך את שיטת נטל ההוכחה ובכך לגרום להחליט בעצמו בעד הבדיקה (באם הוא חף מפשע) כאשר אם הוא עדיין מתנגד, הדבר ירשם נגדו וישקל כהודאה לכל דבר.
לא אלמוני 128982
האם בדיקה במכונת אמת, פרוצדורה מקובלת, אינה חדירה לפרטיות?
לא אלמוני 128984
אני חושב שבדיקת פוליגרף אפשר לעשות רק בהסכמת הנחקר.
זה גם מה שידוע לי. 128985
האורקל מדלפי 129172
אחת הסיבות המשמעותיות שלא לחייב בדיקה במכונת אמת היא הסיכוי לטעות‏1. גם לגיבור הסיפור שלנו יכולה לעמוד הגנה כזו: אם הבדיקה מאשרת את אבהותו, יש מן הסתם עדיין סיכוי מסויים לטעות‏2. אם כך, הוא יכול לומר: "אני חושש שהבדיקה תסמן אותי כאבי הילדה למרות שאני חף מפשע, ואז לא יאמינו לי".

אכן, אם האשה אוספת מהרחוב מישהו ודורשת ממנו להבדק, לא היינו מאלצים אותו להסכים, בין השאר בגלל הסיכון הזה (שהבדיקה תסמן אותו בטעות). כדי להצדיק בדיקה כזו, הסיכוי לאשמה מלכתחילה (בעיני השופט) צריך להיות גבוה באופן משמעותי מן הסיכוי לזיהוי שגוי בבדיקה.

1 הצעה למאמר: היום שאחרי המצאת מכונת אמת שאינה טועה.
2 מישהו יודע מה הסיכוי הזה?
האורקל מדלפי 129192
על מה אתה מבסס את הקביעה במשפט הראשון? גם במסדרי-זיהוי יש סיכוי לטעות, ועדיין לא שמעתי שההשתתפות במסדר-זיהוי היא אופציונלית (עבור החשוד. לא יודע לגבי יתר המשתתפים).
האורקל מדלפי 129318
המערכת המשפטית שלנו מבוססת על האשליה שלמישהו יש מושג מה פירוש "מעבר לכל ספק סביר".

מכונת אמת היא מתקן מדעי במידת מה, ואפשר להעריך את סיכויי הטעות שלה בניסוי. מכיוון שאחוזי ההצלחה שלה אינם כל-כך מרשימים (כ- 95%, אם אני זוכר נכון), אפשר לבדוק אותה בזכוכית המגדלת המשפטית ולקבוע שבגלל הסיכוי לאישום שגוי, אין לחייב אדם להבדק במכונה כזו (זה הנימוק המרכזי שאני מכיר, אשמח לשמוע על אחרים).
בדיקות ד.נ.א., למשל, כן נחשבות לראיה - מכיוון שאחוז הטעות שלהן נמוך כל-כך.

לעומת זאת, מסדר זיהוי הוא לא עניין מדעי. אנחנו מייחסים ל"במו עיני ראיתי" מין וודאות מיסטית (לא מוצדקת, כמובן), ולא מעלים בכלל לדיון את הסיכוי לטעות (כשיטה, לא במקרים בודדים). לכן עדות ראיה מקבלת משקל גבוה כל-כך, גם במקרים שהעד לא הכיר את הנאשם קודם לכן.
מעבר לזה, כמובן, מסדר זיהוי הוא פחות פולשני ממכונת אמת או בדיקת ד.נ.א., ולכן קל יותר לכפות אותו.
אלע"ד/ר 129201
2 לפי פרופ' חיים בראוטבר - 99.99%
אלע"ד/ר 129205
מרפרוף חטוף במאמר נראה שהמספר שציטטת מתקבל משילוב של כמה בדיקות‏1, אבל מצד שני המאמר הזה הוא מלפני חמש שנים, ומאז בטח המצב השתנה לטובה.
_____________
1- ציטוט: "מסקנה: בדיקות של מספר מערכות גנטיות בלתי תלויות זו בזו, כמו
סמנים גנטיים של VNTR (אתרי השונות ב-די-אן-אי) ובדיקת סוגי דם (שאותה לא הזכרתי),
מאפשרות להגיע לכדי שלילה מוחלטת של שיוך גנטי, או לקביעה חיובית של שיוך גנטי בדרגת
הסתברות של %99.99 ."
האורקל מדלפי 129204
הטעון ההיפוטתי הזה די קלוש, סיכויי הטעות מסוג חיובי-מוטעה (false positive) זניחים - הם תלויים במס' הסמנים (markers) שנבדקים אבל בכל מקרה הם הרבה יותר גבוהים מהרבה "עובדות" אחרות שמתקבלות בבית המשפט ללא ערעור - המספרים שמצאתי מדברים על פחות מ 0.01% סיכוי לטעות כזאת בבדיקות של חברות מסחריות, ויש גם כאלה שטוענים למספרים טובים יותר מ 0.001%.

זאת הסיבה שבניגוד לפוליגרף, בדיקות DNA קבילות כראיות משפטיות.
האורקל מדלפי 129216
1 כתבו על זה ספר http://www.ibooks.co.il/NS_GetProdInfo.asp?prodid=13...
''מכונת האמת'' 129243
יופי של ספר ! כתוב טוב, מותח, רווי רעיונות מעוררי מחלוקת.
לא מסכים 129245
העלילה צפויה, הדמויות שטחיות, רעיון אחד חדשני, וגם הוא מפותח בצורה פשטנית מהצפוי (ואני לא מצפה להרבה), פטריוטיזם מוגזם ודמגוגיה פוליטית. אבל, מצד שני, ספר קריא, ברור ומעורר מחשבות (כמה מהן על הסופר).

שורה תחתונה: מומלץ להוסיף לרשימת ספרי הטיסה לקריאה.
האורקל מדלפי 129244
אתה לא חושב שעצם ההודאה בכך שקיים עימה יחסים מהווה "סיכוי גבוה מאופן משמעותי לאשמה"?
האורקל מדלפי 129316
כתבתי ש''הסיכוי לאשמה מלכתחילה צריך להיות גבוה באופן משמעותי מן הסיכוי לזיהוי שגוי בבדיקה.''
מאחר שהאדם לא נבחר באקראי אלא מודה בקשר שלו לתובעת, ומכיוון שהסיכוי לטעות נמוך כל-כך, זה בדיוק המצב. אני חושב שהיה נכון לחייב אותו להבדק.
1 134021
כתבו כבר. זאת אומרת, לא מאמר, אבל ספר.
הוא נקרא (כמה מפתיע) "מכונת האמת", והכריכה שלו די מכוערת ולא מבטיחה.
אבל מותק של ספר. באמת.

_______
העלמה עפרונית, משלימה פערים.
פערים 134169
תגובה 129216
לא אלמוני 129515
השארתי את הכותרת בשביל המסורת.

יכול להיות שאפשר לעשות בדיקת פוליגרף גם בלי הסכמת הנחקר, אבל היא לא קבילה בבית-משפט בלעדיה.
לא אלמוני 129522
היא לא נחשבת כראיה בכל מקרה. אני חושב שבלי שיתוף פעולה של הנחקר אי אפשר לערוך בדיקה כזאת בכלל מסיבות טכניות. אם הוא צועק ומשתולל ומנסה לקרוע את האלקטרודות יהיה די קשה לכייל את הבייס-ליין שלו.

אולי היפני יודע על זה משהו?
לא אלמוני 129001
גם לשאול מישהו ''למה המכונית שלך מכוסה כתמי דם שמתאימים לסוג דמו של שותפך לעסקים שנרצח'' זו חדירה לפרטיות.

יש דרגות של חדירה לפרטיות, ואי אפשר לפסול מראש את כולן, בכל הנסיבות. טענת המדרון החלקלק כ''כ שאסור אפילו להתקרב אליו, תביא לאנרכיה גמורה, שבה ייפגעו זכויות אנוש בסיסיות ביותר, כמו הזכות לחיים... לכן יש מקום לשקול כל דרגת חדירה לפרטיות לגופה, ולגופן של הנסיבות.
לא אלמוני 129012
לא, זו לא חדירה לפרטיות, זו ראיה משפטית. אני חושב, באופן סובייקטיבי, שיש הבדל בין גופו של אדם לרכושו. את הקו שלי אני מעביר בגופו של האדם. אני חושב שבאותה נשימה אני עומד גם על הזכות להמנע מלקבל טיפול רפואי פולשני.
נו פרובלמוס :) 129017
תחליף את המכונית העקובה מדם בידיים עקובות מדם, ידיים המהוות חלק בלתי נפרד מגופו של החשוד העיקרי ברצח. מותר לשאול? מותר לעשות בדיקה?
נו פרובלמוס :) 129020
המ... העמדת אותי יפה בפינה. לשאול מותר כמובן. האם מותר לבדוק? אולי כאן אני אגייס לעזרי את עניין הפליליות שבמעשה הרצח, לעומת ה"לא-פליליות" של ההורות.
נו פרובלמוס :) 129025
נו, אז התחלת לרדת במדרון החלקלק. עכשיו השאלה היא רק איפה מעבירים את הקו. האם בדיקת דנא להוכחת אבהות היא הפרת זכות (לפרטיות) גדולה יותר מאשר הפרת זכותה של הילדה לקבל את מה שמגיע לה בחיים מאלה שאחראים להבאתה לעולם.
נו פרובלמוס :) 129028
אנחנו מאפשרים לגברים לתרום זרע באופן אנונימי למדי, ובכך להביא חיים לעולם, בלי האחריות הכרוכה בכך. מה ההבדל? העובדה שמדובר במשגל ולא בהפרייה מלאכותית?
נו פרובלמוס :) 129047
בתרומת זרע יש /הסכמה מראש/ של כל הצדדים שהתורם לא רק לא אחראי לטיפול בילד אלא גם זהותו תישאר עלומה.
(נדמה לי שבזמן האחרון דווקא עלתה איזו תביעה או הצעה, לאפשר לילד בהגיעו לגיל 18 לדעת את זהות התורם. אם יש הצעה כזאת, ואם היא תתקבל, אז הדבר יובהר לתורם הזרע, ואם יקבל זאת הרי שהוא יוחזק כמי שמסכים מראש שזהותו תתגלה לילד בבוא הזמן).

ו-
משהו שעלה בדעתי לאחר שיגור התגובה הקודמת: צריך להבחין בין "מותר לשאול את החשוד שאלות" (שלזה הסכמת) לבין "מותר לחשוד לא לענות".
כיום יש מצב שבו מותר לשמור על שתיקה, ובית המשפט לא יכול לראות בשתיקת הנאשם הוכחה נגדו. ו(שוב, נדמה לי ש) מדובר לאחרונה על שינוי החוק הקיים, כך שמותר יהיה לבית המשפט "לשקלל" את השתיקה נגד הנאשם (לשקלל, בתוספת לראיות אחרות, לא כגורם יחיד).
מה דעתך על זה?
נו פרובלמוס :) 129052
בתרומת זרע יש הסכמה כמעט של כולם - אין הסכמה של הילוד שיווצר מאותה תרומה. אם ילדה יכולה לקבל את מה שמגיע לה מאם חד-הורית שהרתה מתרומת זרע אזי היא יכולה באותה מידה לקבל את מה שמגיע לה במקרה הזה.

בקשר לשאלה שהעלית - אני לא יודע. אני צריך לגבש דעה. העניין הוא שהשתיקה יכולה לבוא כדי למנוע פרסום של פרט אחר, שאינו קשור לחקירה. למשל, אדם המואשם ברצח עלול לסרב לגלות היכן בילה את הלילה כיוון שלמעשה הוא הומוסקסואל בארון ובילה את הלילה עם גבר.

משהו קצת קשור: ידידה משפטנית הסבירה לי פעם (ואלע"ד, אז אולי אני מבלבל כאן משהו) שעל התביעה מוטל נטל הוכחה שתלויה ב"דבר מה", כלומר, הודאתו של חשוד אינה מספיקה וצריך איזו ראיה ממשית כדי להרשיעו. מדוע? יכול להיות שפושע ישלם סכום כסף לאדם במצוקה כספית כדי שיקח את האשמה עליו וישב בכלא במקומו. לכן, נחוצה עדות חיצונית להודאת הנאשם.
עד שיהיה לנו קשר טלפוני או אחר 129059
עם הנשמות שמחכות להיוולד, אף ילוד לא נותן הסכמה מראש, גם לא ילד לזוג נשוי שהסכים שהגיע הזמן להוליד.

השאלה היא האם אבהות מחייבת הכרה בילד/תמיכה כספית בו.
אם לא- אז גם גבר נשוי יכול להחליט לא לתמוך בילדיו.
(הרי גם הוא יכול לטעון שאשתו הרתה בלי הסכמתו. או שהילד לא שלו).

האם במקרה שבו האבהות לא ברורה, צריך לנסות לברר אותה, כשזה לטובת הילד, גם אם האב מתנגד? מתי כן ומתי לא, במקרים הבאים:
זוג נשוי
זוג שחי ביחד בלי נישואים
זוג שיוצא קבוע אבל לא חי ביחד
פגישה חד-פעמית

מתי מותר לברר אבהות, ומתי לא?
עד שיהיה לנו קשר טלפוני או אחר 129078
נדמה לי שעכשיו בעצם הגענו לדיון שברקת יזמה - הקשר בין האבהות לכסף:
תגובה 128970
אנחנו מרשים לאדם לשתוק כדי שלא להפליל את עצמו (שוב - פלילים), מה שנקרא בארה"ב taking the fifth, אז לא נרשה לאדם "לא להפליל את עצמו" בנושא שאפילו אינו פלילי?
עד שיהיה לנו קשר טלפוני או אחר 129085
לאדם מותר לשתוק כדי לא להפליל את עצמו, אבל אסור לו, למשל, לשרוף מסמכים כדי שלא יפלילו אותו. הדנ''א של אדם הוא מסמך, לצורך העניין, ולמדינה יש סמכות לבחון אותו - בדיוק כשם שאיש לא יכול לדרוש שלא יקחו ממנו טביעות אצבעות כשהוא נלקח למעצר.
עד שיהיה לנו קשר טלפוני או אחר 129090
כבר היינו שם עם אסתי. במקרה שלנו לא מדובר בפלילים (שאז אני יכול להבין את האינטרס הציבורי, בשם שמירת החוק) אלא בתביעת אבהות. כמו כן, לא מדובר ב"השמדת ראיות" אלא בסוג של סירוב לתת עדות כדי למנוע הפללה עצמית (וכמו שאמרתי כבר, כאן אפילו אין עניין פלילי). בקיצור, האנלוגיה אינה מתאימה.

הערה: שלא תחשבו שאני מסמפט את הסרבן, אם הגבר אכן, בתוך תוכו, יודע שהוא אבי העובר, הרי שהוא מנוול לא קטן, אבל מנוול ברשות החוק, בינתיים.
ערן 129120
לא רק בפלילים יש אינטרס ציבורי.
שים לב לדיון המתרחש פה, כולם (למיטב ידיעתי לפי קריאת התגובות) רואים את הפסיקה בעין לא יפה במקרה הטוב.
וגם בארץ, רוב הסיכויים שרק אלה שיש להם נגיעה שלילית בעניין (מתיק במשטרה עד שובניזם מתקדם ועד אנשים שמתחמקים מאחריות למרות שהם באמת עשו זאת) מצודדים לחלוטין בהחלטת בית המשפט.
הבעיה פה היא לא האינטרס הציבורי, שיש לפחות(!) בפורום זה, אלא החוק המגן על אדם זה שהוא במקרה חוק יסוד בארצנו, שלמרות גמישותו הוא עדיין די נחרץ בעניין (אם כי במקרה זה אני מפקפק בחוסר גמישותו).
אני זוכר את הדיונים בקשר לחוקה לישראל, הנה דוגמא לבעיתיות של חוקי יסוד, דהיינו חוקתיים.
הממ... 129096
אפשר לטעון את ההפך- דווקא בגלל שמדובר בתחום הפלילי, שבו העונשים חמורים יותר, צריך גם להיזהר יותר בזכויותיו של הנאשם. ואילו בתביעה אזרחית, שבה העונש קטן יותר, לא צריך לשמור כ"כ על "זכות השתיקה". ליתר דיוק- לא צריך לשמור על העקרון ששתיקת הנאשם אינה יכולה להיחשב נגדו.

הרי גם בתחום הראיות, במשפט אזרחי מספיקות הוכחות פחות "חזקות". זוכר את המשפט של או ג'יי סימפסון? הוא זוכה בפלילי, אבל נמצא אשם באזרחי וחוייב בפיצויים על סמך אותן ראיות עצמן.

אז היות ותביעת אבהות היא אזרחית, למה לא להחשיב את הסירוב להיבדק כהוכחה לאבהות, עד שיוכח אחרת? הרי לא מדובר במאסר עולם, אלא רק בפגיעה בכיסו של האיש...
הממ... 129100
נקודה מעניינת... אין לי תשובה בינתיים. אני חוזר לפינה לחשוב.
הממ... 129105
רק כדי להבהיר בעת שאתה חושב: בתביעה פלילית על התובעים להוכיח *מעבר לכל ספק סביר* שהנאשם אכן אשם. בתביעה אזרחית, מספיק שטענת התובע נשמעת סבירה יותר מאשר טענת הנתבע, כדי שהתובע יזכה.
נו פרובלמוס :) 129050
תגובה 129003
יס פרובלמוס? 129056
''מצידך'' לא אומר שגם ''מצידי'' או ''מצידו''. כאן נכנס לתמונה המשחק הדמוקרטי. ירצו - יעבירו חוק. לא ירצו - לא יעבירו.
לא אלמוני 129083
הדבר היחיד שהקביעה של בית המשפט תשיג היא שחוקרים פרטיים ידרשו להשיג דגימת שיער/רוק/מה-שלא-יהיה של אנשים, ואז המתלוננות תלכנה בעצמן לבצע בדיקה גנטית על הדגימות ותוכחנה את טענתן. אפילו דוקטרינת העץ הרקוב האמריקאית לא תוכל לעמוד בפני דבר שכזה.
זה קצת תלוש, לא? 129084
איך יוכיחו שהשיער שייך לאותו אדם?
זה קצת תלוש, לא? 129086
או הרוק? או הזרע? אני כבר מדמיין סצנות בבית-המשפט בהן התובעת רודפת אחר הנאשם עם מספריים ומנסה לגזוז קווצה משערותיו או אוספת אותן ממסעד הכסא עליו ישב.
זה קצת תלוש, לא? 129193
או מפתה אותו כדי להשיג את זרעו.
מי שראה ''חתונה מאוחרת'' יכול להשתמש בשיטות של רונית אלקבץ.
יותר מתאימה יעל הדר 129277
עפ''י מרס תורכי.
לא אלמוני 129008
א. מר שוטר צריך לבוא עם מספיק ראיות בכדי להאשים אותי במשהו ואז הוא עצמו פסול מטיפול בתלונה.
ב. אם מר שוטר שתל מתלונן והוא זה שמטפל בתלונה, אז בדרך כלל גם 'חף מפשע עד אשר..' לא יעזור לי אלא אם אמצא ראיות נגד.
ג. אם ידוע לי על אינטרס אישי של אותו שוטר לפגוע בי, אני יכול להגיש תלונה ואף לתבוע את השוטר על שתילת ראיות ואז דווקא לפי 'אשם עד ש..' יש לי סיכויים גדולים יותר לנצח במשפט.
ד. תן דוגמא למקרה פלילי (הבנתי שזה הכיוון שלך) שבו יהיו לי בעיות להוכיח את חפותי.
לא אלמוני 129011
ד.לצורך העניין, יש איזשהו רצח באיזור מגוריך, ואני עוצר אותך, וטוען שראיתי אותך עוזב את המקום. אני יודע שאין לך חברים, ולכן אין לך אליבי. אתה לא יכול להוכיח מעל ספק סביר שלא ביצעת את הרצח, ולכן אתה נשלח לכלא.
לא אלמוני 129018
מה לא סיפקת-
כלי הרצח, מניע ועדים נוספים.
תהיה בטוח שאין לי צורך באליבי מכיוון שלא נגיע למשפט בכלל.
לא אלמוני 129089
אבל הוא לא צריך לספק את כל אלו - אתה אשם עד שתוכיח את חפותך, שכחת? *אתה* צריך להוכיח שלא היה לך כלי הרצח, *אתה* צריך להוכיח שלא היה לך מניע, ו*אתה* צריך להוכיח שלא יכול להיות שהיית שם (היינו, לספק אליבי).
לא אלמוני 129350
ראה תשובתי ב תגובה 129348

קודם צריך להגיע למשפט, רק במשפט הסעיף תקף.
לא אלמוני 129087
לגבי ד' - אתה צוחק, נכון? אפילו במצב הקיים של חף מפשע עד שהוכחה אשמתו אנשים רבים נכנסים לכלא בטעות. אז במצב הפוך אתה חושב שמספר האנשים הללו לא יוכפל עשרות מונים?
לא אלמוני 129348
א. התכוונתי למצב אינדיוידואליסטי שבו 'אשם עד ש..' יגרום לי בעיות !יותר מן! המצב הרגיל. (לא הייתי בטוח אם זאת שאלתך אך שיהיה לכל מקרה. אם זו לא אז נא עבור אל-)

ב. במצב של 'אשם עד ש' על המשטרה לעבוד קשה יותר בכדי להביא אדם לדין, מערכת המשפט תדרוש יותר הוכחות ותדרוש לדעת גם את הסיבות לשלילת כיווני החקירה האחרים.
אז כן, יותר אנשים יכנסו ל-‏24 שעות בכלא אך פחות אנשים חפים יעמדו לדין. פה גם אחד החסרונות בשיטה- גם פחות פושעים יעמדו לדין. אך בין לעמוד לדין ולצאת זכאי, או בנזק קל, לבין זה.. אני לא רואה הרבה הבדלים.
כן אלמוני 129190

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים