ובעניין אחר: 153791
ובעברית 153792
ובעברית 153826
איך בכלל הצליחו לאכוף חוק כזה עד עכשיו? הרי אנשים אמורים לקיים יחסי מין בפרטיות, אז איך אפשר לדעת אם מישהו עובר על חוק כזה או לא?
ובעברית 153834
למשל בנסיבות דומות לאלה שמתוארות כאן:
השכן והשכן שלי לא ישנו בלילה 153899
אולי יש מקומות שהנהיגו בהם ''מלשינון''.
ובעברית 153942
בימי הבראשית של הקהילה בארץ, המקום היחיד כמעט שהיה אפשר למצוא בו בני זוג (מזדמנים) היה גן העצמאות ‏1. לא בדיוק מקום פרטי. אז אם נתפסו שם אנשים, אולי הם לא הואשמו במשכב זכר, אבל יכלו להיות מואשמים בשידול, בקיום יחסי מין במקום ציבורי ובסעיפים אחרים.

1 ראו ספריו המיוסרים של יותם ראובני משנות השבעים והשמונים.
ובעניין אחר: 153832
אם אינני טועה, חוק דומה בוטל בארץ רק יחסית לאחרונה (בשנות ה- 70 או ה- 80). אליהו?
ב1988 בוטל האיסור על משכב זכר. 153852
ב1988 בוטל האיסור על משכב זכר. 153869
ומתי לאחרונה נעשה שימוש באישום הזה?
ב1988 בוטל האיסור על משכב זכר. 153875
אחת הסיבות שהוא בוטל היא שלא נעשה בו שימוש.

בסוף שנות ה-‏60, התכנסה ועדת וולפנדן באנגליה, והחליטה שאין טעם באיסור הפלילי על משכב זכר בחוק הבריטי, בין היתר משום שאין ממש דרך לאכפו. הויכוח עורר פולמוס אקדמי מפורסם בנושא היחס בין משפט למוסר. שנים לאחר מכן, הוציא היועץ המשפטי לממשלה דאז, חיים כהן, הנחייה שלא להעמיד לדין ע"ס הסעיף המקביל בחוק הפלילי הישראלי, ולאחר שנים רבות בוטל הסעיף, שלא נאכף.
תטל''א 153876
אני רוצה! אני רוצה! 153877
''אחת הסיבות שהוא בוטל היא שלא נעשה בו שימוש''.
רוצה מה? 153878
לא נעשה בו שימוש מעולם? אם כך, מדוע ההנחייה של כהן? אם לא, שאלתי עומדת בעינה.
רוצה מה? 153881
לא יודעת מה זה תטל''א, אבל לשאלתך, יש הבדל, ולו סמלי, בין עבירה המצויה בספר החוקים אבל לא נאכפת, ובין מעשה שאינו מוגדר כלל כעבירה. במובן מסויים, החוק הפלילי מייצג מה שהחברה רוצה להוקיע מתוכה. אם קיים איסור על יחסי מין בין אנשים בוגרים בני אותו מין, גם אם לא אוכפים אותו כלל, יש לכך משמעות לגבי הדרך שבה המעשה נתפס בחברה. נכון שהשינוי המשפטי לא גורר שינוי חברתי מיידי, אך יש לו משמעות.
רוצה מה? 153883
תטל''א - תשובה טובה (באמת, במקרה זה) לשאלה אחרת, ואני עדיין מעוניין בתשובה למה ששאלתי.
רוצה מה? 153921
עד כמה שאני יודעת, לא הועמדו אנשים לדין בישראל על קיום יחסי מין בהסכמה בין בגירים בני אותו מין.

אם למישהו יש אפשרות להריץ חיפוש בפדאור או בתקדין, ומתברר שאני טועה, אשמח אם יתקנו אותי.
ב1988 בוטל האיסור על משכב זכר. 153936
ע"פ http://216.239.37.100/search?q=cache:H75HE3gDbl8J:ww... , החוק לא יושם ולא נאכף (מצטער על ה- cache מגוגל - האתר המקורי לא עלה לי).

מעניין גם לקרוא את דבריה של שולמית אלוני, מתוך פרוטוקול ישיבת הוועדה לקידום מעמד האישה (למה אישה?) בכנסת ב- http://www.knesset.gov.il/protocols/data/html/maamad... (דוברת רביעית). אני גם תוהה האם הטעות "ראש הממשלה, יצחק בגין" היא שלה, או של הקצרנית ‏1.
________________
1 ולאלה המתכוננים להאשים אותי בשוביניזם: זוהי קצרנית אישה בשם מיטל אמסלם. כתוב.
ב1988 בוטל האיסור על משכב זכר. 153940
תודה.
ב1988 בוטל האיסור על משכב זכר. 160579
ראיתי את הפתיל רק עכשיו. לא נותר לי אלא להביא את הסקירה ההיסטורית-משפטית של בית המשפט העליון‏12 בפסק הדין המפורסם אל על נ' יונתן דנילוביץ שעיגן את ההכרה בבן זוג מאותו מין:

"המשפט בישראל בעניינם של הומוסקסואלים משקף את השינויים החברתיים שחלו במשך השנים.

משכב זכר נמנה בעבר עם העבירה של סטיות מדרך הטבע, שהעונש המוטל בגינה היה 10 שנות מאסר (סעיף 3)351) לחוק העונשין, תשל"ז-‏1977, שהיה נוסח חדש של סעיף 2)152) לפקודת החוק הפלילי, 1936, המנדטורית). איסור זה מעולם לא נאכף. עוד בשנת 1963, בע"פ 224/63 יוסף בן עמי נ' היועץ המשפטי לממשלה, פ"ד יח 225, 238, פסק בית-משפט זה כי לעבירה זו אין מקום במציאות ימינו. וכך אמר השופט חיים כהן שמפיו ניתן פסק-הדין:

"משכב אשה שלא כדרכה, וכן משכב זכר, כשהמעשה נעשה בצינעה ועל ידי בני אדם בגירים מרצונם הטוב, אינם מעשים שיש בהם קלון, ואין הם מעידים על עושיהם שהם פושעים הראויים לעונש. עבירות הן אשר באו אלינו בירושה משיטות עתיקות ומדורות עברו, ואין מקומן בדיני העונשין של מדינה בת זמננו... ה"טבע" בתור שכזה אינו זקוק עוד להגנת דיני העונשין. מה שזקוק על כן להגנתם הם כבודו וגופו וחרותו של האדם... מזכויות היסוד של האזרח היא, שהמדינה לא תתערב בחייו הפרטיים ובהתנהגותו בחדרי חדרים...".

עם זאת, במשך שנים רבות נשארה העבירה על כנה ולא בוטלה. גם בשנת 1980, כאשר הובאה לכנסת הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 14), התש"מ-‏1980 - שכפי שנאמר בדבר ההסבר שלה, באה להחליף את הוראות החוק המנדטוריות בתחיקה מותאמת למציאות ימינו - הוצע להשאיר את האיסור על משכב זכר על כנו. יחד עם זאת, הוצע להפחית את העונש הצפוי בגין עבירה זו לשנת מאסר. בדברי ההסבר נאמר: "השאלה אם יש בימינו להתערבות החוק הפלילי לגבי מעשים הנעשים בתחום המיני בין בגירים מרצון ובצינעה, היא שאלה שבמחלוקת" (ה"ח תש"מ, 392).

הצעה זו לא הגיעה לדיון בכנסת, והאיסור הפלילי בוטל כעבור שמונה שנים בחוק העונשין (תיקון מס' 22), התשמ"ח-‏1988.

________________
1 בג"צ 721/94 - אל על נתיבי אויר לישראל נ' יונתן דנילוביץ . פ"ד מח(5) 749.
2 הקטע המצוטט מפסיקתה של השופטת דורנר.
ב1988 בוטל האיסור על משכב זכר. 160722
האם השופט כהן זיכה נאשם בניגוד לדברי החוק?
ב1988 בוטל האיסור על משכב זכר. 160738
לא. הוא הורשע בעבירה של מעשה סדום בכוח‏1.

______________
1 כתב האישום כלל עבירות הן של מעשה סדום והן של מעשה סדום ללא הסכמה‏2 בפסק הדין אמר השופט כהן כי אם היה הנאשם מורשע רק בעבירה של מעשה סדום, כי אז אל היה גוזר עליו מאסר, אלא עונש קל בהרבה -מבחן ללא הרשעה.
2 למיטב ידיעתי ‏3 בדרך כלל כתב האישום כולל את רשימת כל העבירות הפליליות שמערכת העובדות הנדונה באותו כתב אישום מעלה. זאת על מנת שאם לא יוכח מרכיב עובדתי הנדרש בעבירה חמורה, יורשע הנאשם בעבירה קלה יותר
3 הדר אבירם - אני צודק?
ב1988 בוטל האיסור על משכב זכר. 160743
מה ההבדל בין "מעשה סדום בכוח" ובין "אונס"?
ב1988 בוטל האיסור על משכב זכר. 160746
א. מבחינת מהות העבירה והעונש אין הבדל‏1
ב. תיקון: הוא הורשע במעשה מגונה ללא הסכמה.

1 לפי הקודקס הפלילי היום מעשה סדום ללא הסכמה נחשב כאונס. אין בפני את נוסח העבירות שהיה בזמן המשפט (1963) אך מהשוואת העונש שהיה לעבירה זו (14 שנים) אני מניח שהמצב היה זהה, אם לא בשם אז בעונש.
ב1988 בוטל האיסור על משכב זכר. 160758
האם תוכל לקשר לפסק הדין.
מעניין לדעת לאלו אמצעים משפטיים נזקק השופט כהן כדי לעקר את החוק - הלא אז עדיין לא היה חוק ''כבוד האדם וחרותו''.
ב1988 בוטל האיסור על משכב זכר. 160759
בשעתו לא יכול היה בית המשפט לבטל חוקים, אבל הוא יכול היה להביע דעתו בנושא אי ההתאמה של חוק מסויים למציאות, על ידי הערה בפסק הדין, ולקוות שהרשות המחוקקת תבין את האיוולת שבחוק ותבטלו.
ב1988 בוטל האיסור על משכב זכר. 160760
לא. פסק הדין ניתן ביולי 1964 והוא מופיע רק בגרסת ההארד-קופי בלבד.
האמצעי המשפטי היו הזכויות הטבעיות של האדם (או זכויות היסוד כלשונו של שופט כהן). למעשה חוק כבוד האדם וחירותו חורט את הזכויות עלי חוק אך לא יוצרן יש מאין. במובן זה "המהפכה החוקתית" ככינוי שניתנו לחוקים אלה איננה אלא מהפכה זוטא, שכן זכויות אלה - ועוד רבות אחרות שאינן בחוקי יסוד אלה - הוכרו עוד מקדמא דנא.

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים