ברדק 175652
ראיתי כרגע מאמר של עוזי לנדאו:

שבו הוא תוקף את יוזמי ה"הסכם" על שבפגישותיהם עם נציגי האויב בלא סמכות גרמו נזק לישראל.

למקרא הדברים, תגובתי הראשונה הייתה שאף על שה"הסכם" זה חסר ערך וגם למרות שאכן הוא יכול לגרום נזק, עדיין זכותם של אזרחים במדינה דמוקרטית לפעול לפי מיטב הכרתם ומצפונם כדי להשיג שלום, כל עוד כוונתם טובה וטהורה.
רציתי כבר לשלוח תגובה ברוח זו, אבל חשיבה נוספת על העניין הזה גרמה לי לשנות את דעתי בנקודה זו לחלוטין.
בעצם, הסיבה שחשבתי כך בתחילה היא התרגלותי למחשבה שמדובר במעשה תקין, עקב הידרדרות ממושכת ורבת שנים בכל נושאי המגעים עם האויב.
אני זוכר במעורפל איזה סיפור על עזר ויצמן מלפני כמה שנים. בהיותו שר דיבר עם אחמד טיבי שהיה אז אזרח ישראלי רגיל (לא חבר כנסת) , ששימש מעין מתווך בינו ובין ערפאת, ללא קבלת רשות מראש הממשלה.
המעשה הזה כל כך הכעיס את ראש הממלה דאז שמיר שגרם לפיטורי השר (או שזה רק נשקל. איני זוכר.)
מאז זרמו הרבה מים בים. לא הייתה שום בעיה לבחור בשר השורר לנשיא. המונים התחיל לשחר לפתחו של האויב. אפילו הסכמי אוסלו התחילו במגעים ביזמה עצמית של אזרחים ישראלים שבתחילה לא שימשו שליחים של שום רשות רשמית של מדינת ישראל.
והיום אורי אבנרי מתרוצץ ומתלקק סביב ערפאת ללא שום מניעה, והנה עושים כמה אזרחים שנבעטו מהפוליטיקה ע"י הבוחר הסכם שלום פרטי.

*המצב הזה בפרוש אינו תקין.*

אסור לאזרחים לנהל מגעים עם האויב. זה החוק, ועל החוק הזה צריך לשמור.
אני חושב שהבעיה המרכזית שמאפשרת את המצב הלא תקין הזה הוא הרדמות ואי הקפדה, והגיע הזמן לתקן את המצב. החוק אומר שאסור לנהל מגעים עם האויב לאף אחד ואפילו לשר ללא סמכות ורשות. אבל אם החוק הזה אינו ברור דיו, צריך לתקנו ולנסח חוק ברור, ולדאוג לעשות לו פרסום.
ומי שיעבור על החוק הזה צריך להיענש בכל חומרת הדין.
כפי שאומר או שר אריק אינשטיין באחד משיריו:
צריך להפסיק את הברדק, ורבוטה. עבדה (כלומר "עבודה" ברוסית ו"עבודה" בעברית במבטא רוסי) . . .
ברדק 175656
בינתיים סיימתי את קריאת המאמר.
עוזי לנדאו בסוף דבריו קורא לא לאסור את היוזמים כפי שעשה צ'רצ'יל למוסלי (מוסלי והיחס עליו ע"י צ'רצ'יל והבריטים "מככבים" כדוגמאות בהרבה דברים שלי), אלא להוקיע אותם הוקעה ציבורית.
אני הרבה יותר חריף.
מוסלי לא ניהל שום מגעים עם האויב אלא רק הביע בו תמיכה פומבית ובכל זאת נאסר (מי ש"נגע" באויב, עוד כוכב שלי, הלורד האו האו, נתלה.)
כאן מדובר במעבר ברור על חוק חשוב ומובן מאליו בעיניי.
ואני חוזר שוב: צריך להזהיר בפומבי ולרענן את משמעות החוק, ואם אינו מדוייק דיו צריך להביא חוק ברור במקומו. ואחר כך, כשהדברים יהיו ברורים צריך בפרוש להעניש.
עם נחליט שהעונש על מגעים עם האויב הוא תלייה צריך לשפוט ולתלות . . .
ברדק 175677
זה טיפשי, אבל אני חייב להבין. אתה חושב שזה יגמר כאן? הרי בעוד קדנציה או שתיים השמאל יהיה בשלטון, ואז הם יחליטו את מי לתלות. לאור הדברים שאתה כותב באייל לפעמים, אתה באמת מוכן לקחת את הסיכון?
ברדק 175729
אני מדבר על מגעים עם אויב. זה לא קשור בשמאל וימין והעובדה שאצלנו איש לא מזדעזע מתופעה כזאת נובעת מיחודיות אצלנו ומשחיקה שהרגילה אותנו לחשוב בצורה מעוותת.
עניין התלייה היה כמובן בדיחה, והכוונה הייתה להדגיש שיש לקיים את החוק כפי שהוא כתוב.
אני מניח שלא נחוקק חוק מוות על עבירה כזאת. הרי אצלנו אין דין מות גם על רוצחים.
סדר שיהיה כאן 175688
נו ולדעתי התנחלויות, והתנחלויות בלתי חוקיות בפרט.גורמות הרבה יותר נזק לעם ישראל מאשר אי אלו שיחות עם אויבים.
אז שנתלה אותם,או שנעשה גם כאן סדר בברדק.
סדר שיהיה כאן 175734
זכותך, כזכותו של כל אזרח לדרוש הקפדה ואולי החמרה בענישה בכל חוק שנראה לך חשוב.
בעניין הבנייה הבלתי חוקית בשטחי יו''ש, לדעתי ההיגיון והצדק מחייבים שאם רוצים להחמיר בענישה או לבצע יותר עכיפה בכוון זה צריך לעשות זאת באופן שווה. כלומר צריך להתחיל במקום שבו הבעייה חמורה במיוחד, ואצלנו זה במגזר הבדואי בנגב שם קיימים יישובים שלמים בלתי חוקיים שתופסים שטחי מדינה נרחבים, ובמגזר הערבי בגליל.
יחי האיזון הקדוש 175760
הנוסחה פינוי התנחלויות תמורת טפול בבניה בלתי חוקית במגזר הערבי.
סליחה רגע, 175715
על איזה חוק בדיוק מדובר?
היה חוק כזה, שאסר מגעים עם אש"ף, אבל הוא בוטל מתישהו לפני עשר שנים.
סליחה רגע, 175728
איני מתמצא בדיוק בחוק, אבל התכוונתי לחוק כללי שאוסר מגעים עם אויב, שאני מניח שקיים גם במדינות אחרות.
אש''ף הוא אויב, ולכן חוק כזה אמור לחול גם עליו.
כוונתי היא שכל הנקודות האלה תובהרנה, אם יש חוק פרטי שחוקק לפני כעשר שנים שמתיר בכל זאת מגעים עם אש''ף שהוא יבוטל, ושהציבור יבין בדיוק מה מותר לו בעניין זה ומה אסור.
סליחה רגע, 175736
משפטית, היום, אש"ף והרשות הפלשתינית אינם מוגדרים כ"אויב", אלא נתיני מדינת ישראל. האם אתה מציע ללשנות את החוק, ולשפוט את מי שעבר עליו לפני השינוי?
סליחה רגע, 175747
איני מציע שום דבר רטרואקטיבי. כוונתי ב ''לעשות סדר'' היא שמעתה יהיה סדר. מה שהיה בעבר, היה.
סליחה רגע, 176847
בניגוד לדרישה שלי לגבי מגעים עם האויב לחדש את החוק המקורי לגבי מגעים עם אש"ף שבוטל בנקודת זמן מסויימת של ראשית תהליך אוסלו שהייתה וחלפה, שבה היה נדמה לקומץ טפשים שאש"ף הפסיק להיות אויב, הרי קיים חוק אחר שלא בוטל, שאולי קשור במעשה של חותמי "הסכם השלום".
מדובר בחוק שאותו העלה היום חבר הכנסת שאול יהלום.
קיים חוק שאומר שכל מי שפועל כדי לקדם מסירת שטחים שבריבונות מדינת ישראל לגורם זר עובר עבירה שדינה מוות.
איני רוצה להביע דעה בעניין אלא לפנות לקוראים ולשאול את דעתם (ולפני שיתנפלו עלי בודאי איני חושב שצריך לתלות מישהו עכשיו).
התהיות שלי הן אלה:
בודאי כוונת החוק אינה לגורם הרשמי ממשלת ישראל. ממשלה בודאי יכולה לחתום על הסכמים בין לאומיים ובמסגרתם למסור שטחים. כלומר החוק הזה בודאי לא חל עליה.
לכן, נשארים האזרחים הפשוטים. אבל אזרח פשוט אין בידיו היכולת למסור שטחים כי אין לו הסמכות לכך.
ואז נשאלת השאלה מה הכוונה בחוק הזה, והאם המעשה שעשו מחברי מסמך שוויץ אינו בדיוק המעשה שאליו מתכוון החוק ?
קודם כל ה"הסכם" מדבר על ירושלים כלומר על שטח ריבוני של מדינת ישראל. ברור שאין למחברי המסמך הסמכות למסור את השטח הזה אבל לכאורה הם מבצעים פעולה שיכולה לקרב מסירה כזאת ועושים זאת תוך כוונה שאכן כך יהיה.
האם מישהו יכול לחשוב על דוגמה שלה מתכוון החוק שמתאימה לו יותר מיצירת מסמך שוויץ ?
ואם אי אפשר למצוא שום דוגמה, בשביל מה קיים החוק הזה ?
דוגמא לשימוש בחוק 176854
נדמה לי שכוונת החוק די ברורה, והיא לא מתייחסת למעשיהם של ביילין ושות' – שלא ניסו ואינם יכולים להעביר שטחי אדמה. הכוונה היא לבעל אדמה שמוכר אותה, ביודעין, לגורם זר. זאת, כדי לא להגיע למצב שבו אלפי דונמים ברחבי ישראל יתגלו פתאום כרשומים בטאבו הישראלי על-שם ממשלת סעודיה (נניח). בקיצור, מטרת החוק היא למנוע "גאולת אדמה" הפוכה בידי מקביליהם הסעודיים של יהושוע חנקין וחבריו.

נ.ב.: כמובן שמה שמונע *בפועל* רישום בטאבו של אדמות על-שם ממשלת סעודיה הן השביתות בטאבו, ולא חוקים יבשים.
סעיפים רלוונטיים 176859
אני מצטט מחוק העונשין, חלק ב' ("עבירות"), פרק ז' ("בטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים") סימן א' ("הוראות כלליות") וסימן ב' ("בגידה").

סעיף 97 ב' ("פגיעה בריבונות המדינה או בשלמותה"): "מי שעשה, בכוונה ששטח כלשהו יצא מריבונותה של המדינה או ייכנס לריבונותה של מדינת חוץ, מעשה שיש בו כדי להביא לכך, דינו - מיתה או מאסר עולם."

סעיף 94 ("הגנה נוספת"): "אין רואים מעשה כעבירה לפי פרק זה, אם משתמעת מתוכו כוונה בתום לב, או אם נעשה בתום לב מתוך כוונה להביא, בדרכים שאינן פסולות לפי דין, לידי שינוי בסדרי המדינה או בפעולות רשות מרשויותיה, או בסדרי מדינת חוץ או בפעולות רשות מרשויותיה, או בסדרי מוסד או ארגון של מדינות או בפעולותיהם".

סעיף 93 ("כורח וצורך"): "ההגנה לפי סעיפים 21 או 22 לא תשמש עילה לפטור מאחריות פלילית בשל עבירה לפי סעיפים 97, ..., אך היא תשמש עילה להמתקת הדין."

סעיף 22 ג': "לענין אחריות לפי סעיף זה, לא יידון אדם למאסר, אלא אם כן הוכחה מחשבה פלילית או רשלנות".

ע"כ.

הפעילות סביב "הסכם ג'נבה" נופלת ללא ספק תחת סעיף 97; למנסחיו אין מן הסתם כוונה פלילית, אלא שלפי סעיף 93 זה לא פוטר אותם מאחריות פלילית. מצד שני, נראה שסעיף 94 סוגר את הדיון בשאלת ההעמדה לדין באשמת בגידה.
עונש מוות לבוגדים? 176861
"דינו - מיתה או מאסר עולם".

?

אני יודע שלוגית המילה "או" מרשה לנו להתעלם מהמילה בצד ימין ולאכוף את החוק תוך כדי התיחסות למילה בצד שמאל בלבד, אבל האם זה נראה למישהו סביר שבמדינת ישראל "עונש מוות" הוא חלק אינטגרלי מספר החוקים שלנו? ממתי זה שם?
עונש מוות לבוגדים? 176864
דווקא הייתי רוצה שפושעים מסויימים ידעו שלדעת החברה מגיע להם עונש מוות; ובמקביל, שהחברה תחליט (בכל מקרה לגופו) להמיר את העונש למאסר.
עונש מוות לבוגדים? 176876
כאשר אני חי בחברה בה יש מושגים *מקובלים* כמו : סססמולנים, פושעי אוסלו, גייס חמישי, תוקעי סכין בגב האומה ושער מרעין בישין (מושגים שלא מקובלים רק בקרב קיצוניים סהרוריים אלא גם בקרב פוליטיקאים מיינסרימיים למדי), אני מעדיף שלא לסמוך על החברה שתפעיל שיקול דעת סביר (בכל מקרה לגופו) ולכן אני מעדיף שעונש המוות יוצא אל מחוץ לספר החוקים (כנהוג במדינות מודרניות נטולות cowboys).

עפ"י גישת הרתעה זו, רצוי שגם נכניס את עונש המוות לסעיפי חוק המדברים על רצח (או שחיי אדם זה משהו שהוא פחות חשוב ועקרוני מבגידה במולדת?).

להלן הצעות:
רוצח: דינו מיתה או מאסר.
אנס: דינו סירוס או מאסר.
גנב: דינו שבירת אצבעות או מאסר.
חסר נימוס: דינו להיות מזופת ומנוצה או להינזף או לזכות לשמוע צקצוקי לשון.

כל מקרה לגופו.
סעיפים רלוונטיים 176916
כל מאמר בעיתון הקורא להחזרת שטחים, וכך גם כל מכתב מערכת או תגובת אינטרנט כנ''ל, עשויים להיתפס כ''עשייה בכוונה ששטח כלשהו יצא מריבונותה של המדינה'' וכו', על פי אותו קריטריון של ''הסכם ז'נבה''. הסכם ז'נבה, יש לזכור, נעשה ע''י אנשים שאינם בשלטון ויכולתם בכח חתימתם על ההסכם לממש משהו, אינה עולה על יכולתו של כל איל שטוען שיש למסור שטחים, לגרום שכך יהיה.
מזל שישנו הסעיף של ''תום לב''.
סעיפים רלוונטיים 176954
צריך לקרוא את המשפט נכון: מדובר ב"מי שעשה", "בכוונה ששטח כלשהו יצא מריבונותה של המדינה או ייכנס לריבונותה של מדינת חוץ", "מעשה שיש בו כדי להביא לכך". נדרש מעשה שנלווית לו כוונה, וכוונה בלבד אינה מספיקה.

קשה לראות במכתב לעיתון "מעשה" שיש בו כדי להביא לשינויים מדיניים מהותיים, אפילו אם נלווית לו הכוונה הנכונה ואין בו תום לב.
סעיפים רלוונטיים 177164
מה עם "ארבע אימהות"? מאסר עולם או גזר דין מוות? (דרום לבנון מעולם לא היתה בריבונות פורמלית של ישראל, אבל גם חברון לא ממש)
סעיפים רלוונטיים 177239
נדמה לי שתנועה פוליטית שפועלת בתוך גבולות הארץ צריכה להחשב כפועלת "בתום לב", כי הפעילות שלה מכוונת פנימה.

אני מודה שסעיף 94 בחוק אינו ברור לי עד תום, אולי בגלל ההתייחסות-העצמית ("דרכים שאינן פסולות לפי דין", שהרי זה סעיף שמגדיר בעצמו דין מסויים). אולי הפירוש הנכון הוא כזה: "אם אדם פועל בהתאם לחוקי ישראל (פרט אולי לחוק הבגידה) ונדמה לו שהוא פועל לטובת המדינה, אז הוא אינו נחשב לבוגד."

זה משאיר בתוך הגדר את ביילין ו"ארבע אמהות", ומוציא מחוץ לה את וענונו.
סעיפים רלוונטיים 177252
נראה לי שהכוונה במלה "דין" כאן היא דין _אחר_. כלומר, מותר לנסות לגרום להעברות בעלות מתוך שינוי בסדרי המדינה, אבל החוק לא בא להתיר שינוי סדרי מדינה כזה שכבר אסור. אם אתה מקים תנועה ציבורית לצורך בחירת ממשלה שתעביר את כפר-סבא מריבונות ישראלית לדנמרק, זה מותר על פי סעיף 94, אבל אם אתה מארגן הפיכה צבאית לצורך מטרה זו אתה אשם גם על פי החוק האוסר על הפיכות וגם בבגידה על-פי סעיף 94, אפילו שסעיף 94 מתיר שינוי בסדרי המדינה.
סעיפים רלוונטיים 177263
לזה התכוונתי, וזה אפילו נשמע סביר.

(צריך להיות "בגידה על-פי סעיף 97").
סעיפים רלוונטיים 181586
גם במסמך ז'נבה קשה לראות ''מעשה שיש בו כדי להביא לשינויים מהותיים'' אלא אם שינויים אלה יהיו מלווים בהחלפת שלטון, ובמקרה זה יהיו חותמי ההסכם הממשלה, ולכן פטורים.
בכל אופן, סעיף ההגנה הנוספת מכסה היטב את חותמי ההסכם, כך שאין עילה משפטית להעמדתם לדין.
סעיפים רלוונטיים 181648
כדי לנטרל את המרכיב הרגשי, הבה נסכים מראש שאין מדובר בבגידה. מה נחשב לדעתך ל"מעשה שיש בו כדי להביא לשינויים מהותיים" לעניין אותו סעיף 97? האם יש דוגמאות לזה שלא בשעת מלחמה?
בקשר לסעיף 97 177023
האם שטחי יהודה, שומרון וחבל עזה הם שטחים בריבונותה של מדינת ישראל?
בקשר לסעיף 97 177029
תגובה 176952
סעיפים נוספים 179632
"
95. חיפוי על עבירה

(א) מי שיודע כי אדם פלוני זומם לעבור עבירה או עבר עבירה לפי פרק זה שענשה מאסר חמש עשרה שנה או עונש חמור מזה, ולא פעל באופן סביר כדי למנוע עשייתה, השלמתה או תוצאותיה, הכל לפי הענין, דינו - מאסר שבע שנים.

...

98. גרם למלחמה

מי שעשה, בכוונה להביא לידי פעולה צבאית נגד ישראל, מעשה שיש בו כדי להביא לכך, דינו - מאסר חמש עשרה שנה; התכוון לסייע לאויב, דינו - מיתה או מאסר עולם.
...
103. תעמולה תבוסנית

מי שהפיץ בשעת לחימה, ובכוונה לגרום בהלה בציבור, ידיעות שיש בהן כדי לערער את רוח חיילי ישראל ותושביה בעמידתם בפני האויב, דינו - מאסר חמש שנים; התכוון לפגוע בבטחון המדינה, דינו - מאסר עשר שנים.

"

עכשיו, אילו לא היה סעיף 94, אפשר היה להאשים את ראש הממשלה לפי סעיף 95 א (היה דיווח למנכ"ל משרדו על שיחות ג'נווה), לפי סעיף 98 (העלייה הר הבית, ההתנחלויות, ההפגנות בימי אוסלו...) ולפי סעיף 103 ("רק שרון יביא שלום, שלום שישמור עלינו").
דוגמא לשימוש בחוק 176899
נראה לי שאתה טועה. איני חושב שאסור למכור מגרש נניח לאזרח אמריקאי. יש הרבה שטחים בארץ ששייכים לגורמים זרים, למשל מגרשים בירושלים ששייכים לכנסיה הרוסית.
אבל גם בהם הריבונות היא של מדינת ישראל. לכן איני רואה קשר.
אגב, שלחתי אתמול אי מייל לפורפסור קרמניצר שהתראיין ברדיו, והניסוחים שלו היו יותר של פוליטיקאי מתלהם מאשר של משפטן, ושאלתי אותו בדיוק את אותה שאלה: "הבא דוגמה שבה יכול אזרח לעבור על החוק הזה."
עד כה הוא לא ענה לי.
דוגמא לשימוש בחוק 176904
נדמה לי שדבר החוק, כפי שהציג אותו עוזי בתגובה 176859, סותם את הגולל על הטענות. אני עדיין מאמין כי החוק נועד למנוע "גאולת אדמות" הפוכה; מכירה לאזרח אמריקאי אינה בלתי-חוקית, אולם מכירה לאזרח פלשתינאי, בעיקר אם ברור שבכוונתו להגיע למצב בו יש לו בעלות על שטחים נרחבים ואז לטעון כי יש להעביר שטחים אלה לריבונות פלשתינאית, בפירוש עונה על דרישות החוק. יש לזכור כי זה בדיוק מה שעשינו אנו לפני קום המדינה – החוק נועד למנוע הפעלת שיטה דומה נגדנו.
דוגמא לשימוש בחוק 176910
דעתי היא שמה שקובע הוא הכוונה. אם מישהו מוכר אדמה לפלשתיני כשכוונתו לעשות כסף הוא אינו נכלל בקטגורית החוק הזה. ואכן נדמה לי ששמעתי על הרבה מקרים שבהם נמכרה אדמה חקלאית לערבים אחרי שבעליה נקלעו לקשיים כספיים, ואיש לא העלה על דעתו לראות במעשיהם מעשה בגידה שלו מתכוון החוק.
אבל אם הכוונה היא בפרוש להעביר את השטח בסופו של דבר לריבונות גורם זר, החוק חל עליו.
ובמקרה של בילין ושות' הכוונה היא בסופו של דבר להעביר שטח שנמצא בריבנות ישראלית לידי הפלשתינים. על כך לפחות אין ויכוח.
לא הבנתי אילו טענות סותם ציטוט החוק.
דוגמא לשימוש בחוק 176935
ציטוט החוק סותם (לדעתי: אינני משפטן) את הטענות שביילין ושות' עברו עליו, ע"פ סעיף הסייג.

אין דין מכירת אדמה לערבי-ישראלי, למטרת רווח, כדין מכירת אדמה לאוייב ישראל, שאינו ישראלי וברור למוכר (או שצריך להיות ברור לו) שהקונה מתכוון להעביר את האדמה לריבונות זרה אם הדבר יעלה בידיו. שוב, מדובר פשוט בהתנגדות ל"גאולת אדמה".
דוגמא לשימוש בחוק 176940
איני חושב שיש חילוקי דעות בינינו מתי מכירת האדמה קשורה בחוק הזה ומתי לא, אבל בחוק עצמו המילים ''מכירת קרקע'' לא מופיעות כלל. פעולה שמקדמת העברת שטח ריבוני של מדינת ישראל יכולה להיעשות באמצעות מכירת קרקע עם כוונה כזאת אבל גם באמצעים אחרים, ולי נראה (גם אני איני משפטן), שמעשיהם של בילין ושותפיו מקדמים העברה כזאת וזאת גם כוונתם, ולכן לכאורה החוק חל עליהם.
לכן הקביעה שציטוט החוק סותם את הטענות כלפי ביילין ושות' אינה ברורה מאליה בעיניי, וגם לא הוסיפה דבר למידע הכללי שהיה לי לפני שקראתי את הציטוט, ובכל זאת כתבתי מה שכתבתי.
דוגמא לשימוש בחוק 176943
לי נראה די ברור שהסכם ג'נבה נעשה ''מתוך כוונה להביא, בדרכים שאינן פסולות לפי דין, לידי שינוי בסדרי המדינה''.
דוגמא לשימוש בחוק 176967
על כך בדיוק התהיה שלי.
''די ברור'' זה כמו ''קל להראות'' בהרצאה במתמטיקה. אבל למי שבכל זאת לא רואה, צריך להראות.
דוגמא לשימוש בחוק 176994
דווקא לא נכון. חובת ההוכחה הבלעדית היא של המאשים.

אתה צריך להראות שמארגני ההסכם מנסים להביא להעברת ריבונות בדרך אחרת מאשר, לפחות, שינוי מדיניות ממשלת ישראל, ועושים זאת בכוונה תחילה. אני לא ראיתי לכך אף לא רמז, ואני חושד שגם ח''כ שאול יהלום לא.
דוגמא לשימוש בחוק 177005
ואיפה כתוב בחוק שאם הדרך שבה מנסים האזרחים להעביר שטחים ריבוניים לגורם זר היא ע"י לחץ על הממשלה, אז הם לא עברו עליו ? כמו שלא מוזכר האמצעי שהזכיר טל: מכירת אדמה, לא מוזכרים גם אמצעים אחרים.
(זה נכון שכאן אנחנו נכנסים לתחום די מורכב ובעייתי, אבל בכל זאת . . .)
נכנע 177006
בעצם, רק עכשיו קראתי את סעיף 94 בחוק במלואו, ונראה לי שהפעם טעיתי.
הבהרה התנצלות וסיכום 177406
בנוסף ל

תגובה 177006

רציתי להבהיר שלא הבחנתי שהפסקה ששמת במרכאות היא ציטוט ישיר מתוך החוק (פסקה שעליה דלגתי בקריאתי את החוק, ובאמת תמהתי שהתחלת להשתמש במלים של שבת . . .)
לכן, המשך ההתעקשות שלי לא היה במקומו, ודמה לכל מיני ניג'וסים שמכעיסים אותי כשהם מופנים אלי.
אם תשים לב כבר ב תגובה 177005 שנכתבה לפני שקראתי את הסעיף הזה בחוק הבחנתי שיש כאן משהו ממש לא סביר, כי המשמעות היא שאסור שתיהיה בכלל אופוזיציה שדורשת ויתור על שטחים שבריבונות המדינה (אולי בגלל אי הסבירות הזאת החלטתי לשוב ולקרוא את הציטוט מהחוק.)

עם זאת, עדיין החוק הזה נראה לי קצת משונה. יש בו אותה פסקה שעליה עמד עוזי, משהו כמו: מותר לפעול בניגוד לחוק בתנאי שזה נעשה בהתאם לחוק, וגם עדיין לא הראו לי (גם קרמניצר לא מצא מקום לענות לי על האי מייל ששלחתי לו) דוגמה טובה (הדוגמה שלך אינה דוגמה טובה לטעמי), שבה יכול אזרח לעבור על החוק הזה.
דוגמא לשימוש בחוק 176952
אולי, למשל, שתדלנות פרטית באו"ם הנסה לקדם החלטה המחייבת את ישראל באופן חד-צדדי בהעברת ריבונות כאמור.

שימו לב שלמדינת ישראל אין תביעות ריבוניות מוצהרות ברורות בשטחים שנכבשו מירדן ומצרים במלחמת ששת הימים למעט ירושלים; לכן, על פי הפרשנות שלי בפסקה הקודמת, אפילו אם יעסקו אזרחים ישראלים בשתדלנות כזו על מנת לכפות על ממשלת ישראל את ישום הסכם ג'נבה, ניתן יהיה לכל היותר לתלות אותם בעבור הנסיון לכפות את ישום הסעיפים העוסקים בחילופי שטחים ובחלוקת ירושלים.
דוגמא לשימוש בחוק 176965
כן. אני מדבר במקרה זה רק על ירושלים שסופחה כחוק למדינת ישראל. אם מישהו פרטי יתחיל לנהל מו''מ עם אסד על הגולן אקפוץ שוב.
דוגמא לשימוש בחוק 177045
סתם מתוך סקרנות, איך קונה יכול להעביר את האדמה שקנה לריבונות אחרת?
בפרט, אם אני קונה אדמה בארה"ב אני יכול להעבירה לריבונות ישראלית?
דוגמא לשימוש בחוק 177052
לא, אבל אם בעל האדמות חי במדינה שכנה, ואין גבול מסומן וברור בין המדינות, ובעתיד ינסו לקבוע גבול כזה במדויק...
דוגמא לשימוש בחוק 177054
נדמה לי, שבכל הפעמים שגבולות נקבעו בהסכמה (ולמעשה גם כשלא) לא הובאה בחשבון הבעלות על הקרקע. (אלא אם כן מישהו יודע משהו אחר על הסכמי רודוס, קמפ דייוויד ועקבה)
דוגמא לשימוש בחוק 177165
אפשר לעשות את זה אם יש לך את כוח הכפיה המתאים. זו הסיבה שהפלסתינים מתייחסים גם למוכרי אדמות ליהודים לשם רווח כספי כאל בוגדים - משום שהם יודעים כי לישראל הכוח לכפות את -ריבונותה- בכל מקום בו קיימת -בעלות- יהודית.
דוגמא לשימוש בחוק 177179
אתה יכול להביא דוגמה בה נקבעה הריבונות של ישראל על פי הבעלות על האדמה?
אם ישראל היתה קובעת את גבולות ירושלים לפי בעלות יהודית על אדמות או מחילה על גוש עציון את ריבונותה, זו היתה דוגמה טובה. בהסכמי רודוס הועברו לריבונות ישראל שטחים בבעלות ערבית (חלקם על בעליהם וחלקם לא) וירדן קיבלה ריבונות על שטחים בבעלות יהודית. (ללא בעליהם)
דוגמא לשימוש בחוק 177292
השטחים הכבושים ברובם כלל לא נמצאים בריבונות ישראל, למרות שהם בריבונותה האפקטיבית כבר יותר משלושים שנה, כך שהדיון הוא תאורטי למדי. הכוונה היא לכך שישראל כצד החזק והעדיף בסכסוך ובכל משא ומתן ליישובו תוכל לנסות (ולהצליח הרבה יותר מהצד החלש) לדרוש ריבונות בכל מקום ב''בעלות'' יהודית. הריבונות האפקטיבית בידיה כיום, כך שלא נדרש אלא לסרב לוותר עליה. גם פלסתינים וגם יהודים מכירים בעובדה הזו - ומכאן נסיונות מליונרים ותמהונים ''לגאול'' אדמות במזרח ירושלים ובכל מני חורים ''קדושים'' בגדה, ומנגד רצח של פלסתינים אשר מכרו קרקעות ליהודים כמשתפי פעולה ובוגדים.
סליחה רגע, 176856
אלע"ד, אבל הפרק בחוק העונשין שמכיל את הסעיף שהזכרת מכיל גם סעיף של "הגנה נוספת" שאומר:

"אין רואים מעשה כעבירה לפי פרק זה, אם משתמעת מתוכו כוונה בתום לב, או אם נעשה בתום לב מתוך כוונה להביא, בדרכים שאינן פסולות לפי דין, לידי שינוי בסדרי המדינה או בפעולות רשות מרשויותיה, או בסדרי מדינת חוץ או בפעולות רשות מרשויותיה, או בסדרי מוסד או ארגון של מדינות או בפעולותיהם."

מה שמרוקן את הטענות של שאול יהלום מתוכן.

סליחה רגע, 176900
איני חושב שהסעיף הנוסף מקל במשהו בעניין בילין ושות'.
פעולה ''בתום לב'' להבנתי היא פעולה שבה הפועל לא מתכוון להעביר את השטחים, אך פעולותיו גוררות זאת למרות רצונו.
אבל אם רוצים להעביר את השטחים ''בתום לב'', תום הלב הזה לא יקל את חומרת העבירה.
סליחה רגע, 176950
מה שטל אמר: תגובה 176943
סליחה רגע, 175738
איך תגדיר אויב? ישראל לא הכריזה מלחמה על הרשות או על הפת"ח. להפך - לישראל יש הסכמים עם הרשות, שבאופן רשמי עדיין בתוקף.
סליחה רגע, 175748
גוף שמממן רוצחים מתאבדים (כפי שהוכח במסמכי המוקטעה, שבהם ערפאת לא רק שחתם אלא גם שינה בכתב ידו את הסכומים, כלומר היה מודע היטב למה שהוא עושה), הוא אויב לפי כל הגדרה שאפשר לחשוב עליה.
אם זה לא כך בהגדרה הרשמית, אז זה עוד משהו שצריך לשנות במסגרת המלחמה בברדק.
סליחה רגע, 175750
ואם הפת"ח יעזוב את רעיון הרוצחים המתאבדים וסתם ישלח אנשים לירות באנשים אחרים, אז יהיה מותר לדבר איתם?
סליחה רגע, 175779
אם הוא ישלח אנשים לירות ב ''אנשים אחרים'' מהמאדים אז תהיה לו בעייה עם אנשי המאדים.
אבל אם הוא ישלח אנשים לירות בנו הוא אויב, ואסור לאזרח להחליט בעצמו לנהל מגעים עם אויב.
ההתאבדות אינה הנקודה.
הברדק ממשיך לחגוג 177458
יש גם "חוק אסד" ?

ברדק 176446
זה אכן נחמד להשוות את הפלסתינים לרייך השלישי אשר מוטט את רובה של אירופה בזמן קצר והיה לא רחוק מלהחריב גם את בריטניה.
אולי ידוע לך על היחס של השלטונות הבריטיים לגבי מגע בין בריטים להודים, או אולי על מגעים בין בריטים למנהיגי היישוב הציוני בארץ?
התגובה שלך איננה נטולת הקשר - היא מכילה בתוכה שיפוט ערכי. אין בחבל הארץ בין הים לירדן שישה וחצי מליון איש אשר שולטים על שלושה וחצי מליון חסרי זכויות אחרים. יש אומה במלחמה מול אויב, כמו בריטניה מול גרמניה הנאצית. קשר עם פלסתינים הוא מקביל למכירת אורניום מועשר לאיראן.

דרך אגב, נדמה לי שעמוס עוז עזר בשנה שעברה לתושבי הכפר יינון למסוק את עצי הזית שלהם. זה נופל בקטגוריה של "מגע", או של "הבעת תמיכה"? מה צריך לעשות איתו לשיטתך?
ברדק 176470
איני יודע הרבה על תולדות המאבק של ההודים בבריטים. כל מה שאני יודע הוא שבתקופה הכי קריטית הטיף מנהיג ההודים לבני עמו להשתמש בשיטות של מרי אזרחי בלבד ולא באלימות. איני יודע על בריטים שניהלו אז מגעים עם מנהיגי המרד ההודי, ואני רק יכול לנחש שלו היו כאלה, הם לא היו מטופלים בכפפות של משי.
על התנהגותם של הבריטים אצלנו אני יודע קצת יותר. את מנהיג הלחי יאיר הם תפסו במקום מחבואו (שהיה סמוך ממש ליד הבית בשכונת פלורנטין בתל אביב בו נולדתי וגרתי עד גיל שלוש בערך), וירו בו אחרי שהרים את ידיו ונכנע. אחר כך השליחו את גופתו מהקומה העליונה למטה, לרחוב. הם לא היו צריכים איזה ''יצחק זמיר'' שיחקור את הפרשה, ולא שמעתי על בריטי שהרים על כך קולו במחאה. אני מניח שלו בתקופות כאלה היה מישהו מהבריטים מנהל מגעים עם אחד ממנהיגי המחתרות ללא רשות השלטונות, הטיפול בו היה מאד דומה לטיפול במוסלי ואולי אפילו יותר קרוב לטיפול בלורד האו האו.
בקשר למגעים האחרונים של השמאל עם הפלשתינים צריך להבין נקודה מאד חשובה. אין מדובר בעזרה למישהו מהפלשתינים למסוק זיתים. לא לסוג מגע כזה התכוונתי.
כאן מדובר בכך שהצד שלנו עושה את מעשיו מאחורי גבה ובנגוד לרצונה של הממשלה החוקית. לעומת זה הצד השני למגעים מורכב בפרוש משליחיו של ערפאת, גם אם הדבר אינו פורמאלי. לולא חשב ערפאת שהדבר משרת את האינטרסים שלו, ונותן את ברכתו לכך, איש שם לא היה מעז לעשות דבר כזה. ערפאת הוא שוב כוכב עולה. בקרוב יקבל בטח עוד פרס נובל וזרי שבחים מהשמאל הישראלי שאולי נטש אותו לזמן מה.
ברדק 176475
לא כל כך התכוונתי ליחס הכובש לנכבש (גם לישראלים יוצא לירות לא פעם ולא פעמיים באנשים שנכנעים - אם כי לרוב בחורינו המצוינים כלל לא נותנים להם הזדמנות, ולא שמעתי על עומס יוצא דופן בבית המשפט הגבוה לצדק). דיברתי על העיקרון של יחס בין כובש לנכבש, ועל העובדה הפשוטה שלאחר עשרות שנים של כיבוש אשר שלוש האחרונות מהן היו עקובות מדם, לאחר יישוב מסיבי של בני העם הכובש על שטחו של העם הכבוש, משטר צבאי ישיר ועקיף לסרוגין, כתרים וסגרים ושאר ירקות, לא מדובר כאן ממש על מלחמה בין הבריטים לגרמניה הנאצית. ה''ימין'' בישראל טורח כמובן שוב ושוב לנסות ולהציג את המצב כמלחמה ''רגילה'' (ועדיף מלחמת בני אור בבני חושך, מלחמה ''טוטאלית'') אשר לא קשורה לכלום ולא הגיעה מכלום, ואכן זוכים להצלחה מסוימת בהסוואת קיומו של הכיבוש (ראה ערך ''המלחמה על הבית'', ''חברון מגינה על תל-אביב'', וכדומה). אבל מה לעשות, יש טרחנים שממשיכים להזכיר את זה. הם מעצבנים, מפריעים לקונצנזוס, סודקים את האחדות המדומה. באסה. תתנחם בעובדה שהם משפיעים על המצב בערך כמו החתול של השכנים שלי.
ברדק 176502
איני יודע בכמה אנשים שנכנעו יצא לך לירות ''לא פעם ולא פעמיים''. לי ידוע על מקרה אחד בלבד שבו נרצח מחבל שבוי שנתפס לאחר שחטף אוטובוס מלא נוסעים, ע''י כוחות ביטחון שלנו, וכידוע האירוע הזה הוליד פרשה שנקרא ''פרשת קו שלוש מאות''. למקרה זה השויתי את המקרה המקביל הבריטי, שלא הוליד אצלם שום פרשה ואני מניח שלא גרם זעזוע מוסרי לשום בריטי הגון.
היה גם מקרה יחיד שבו ירה אזרח במחבל שבוי. גם כאן הוליד המקרה פרשה, והיורה, שקולניק, אף ישב בבית כלא.
''לא פעם ולא פעמיים'' הוא שקר שקשור בנטייה של קבוצה בתוכנו עליה כבר עמדתי פעם, לשפוך מדי פעם דלי דרק על הראש של עצמנו, לריענון.
ביתר דבריך, כך אני מבין, אתה עומד על זכותם של הפלשתינים להילחם בנו ע''י פיצוץ מסעדות מלאות גברים נשים וטף ופעולות דומות, בתוקף היותם ''כבושים'', וה''כיבוש'' הזה הופך את מעשי הרצח האלה למלחמה שאינה ''רגילה''.
גם אני חושב שהמלחמה הזאת אינה ''רגילה'', אבל בדיוק בכוון ההפוך מהכוון שלך, בגלל האמצעים שהצד השני משתמש בהם.
מכל מקום גם אם המלחמה הזאת אינה ''רגילה'' בכוונים שלך עדיין איני רואה כלל את השייכות לעניין, ואני חושב שחובתה של הממשלה לתבוע מאזרחיה אי קיום מגע עם האוייב למרות שהוא ''רק'' מפוצץ אוטובוסים ומסעדות בתוקף היותו ''נכבש''.
ברדק 176547
אז זהו, שבאינתיפאדה הזו שובר צה"ל כל כלל או מוסכמה מוסרית שהיו לו אי פעם. לא סתם צריך להביא פילוסוף חצר בשביל לכתוב "קוד אתי" כך לפתע פתאום.

אני אישית זוכר את המקרה על חיילי מג"ב אשר ירו באיש פתח בן 20 לעיני אישתו, בזמן שעמד מול דלת ביתו בידיים מורמות. סיפור הכיסוי הסטנדרטי הוא "התנגדות למעצר" (פעמים רבות זה גם נכון - אנשי החמאס בדר"כ נלחמים עד מוות), והוא מכסה בדר"כ על העובדה שגם כאשר לא מדובר בהתנקשות מהאוויר חיילי צה"ל נשלחים בדר"כ כפלוגות חיסול, לא על מנת לעצור אף אחד. ההוראה היא שהבן-אדם לא ייצא חי, הספיק או לא הספיק להיכנע.

מקרים ספורים כמו גם עדות על טבעה של עבודתו מטעם אחד המחסלים אפשר למצוא בדו"ח בצלם על מדיניות ההתנקשות של ישראל ‏1

הכוונה במלחמה "רגילה" היא כמובן הנסיון של השלטון הישראלי להסוות את מה שעמוס עוז (נדמה לי) קרא לו המלחמה -הכפולה-. מתחוללים כאן בארץ שני תהליכים מקבילים -הטרור הפלסתיני והתגובות (או היוזמות) הישראליות הקטלניות לא פחות, ובמקביל, בשקט בשקט, המשך הסיפוח הזוחל וההשתלטות על השטחים הכבושים, הטרנספר השקט ממזרח ירושלים ומערים אחרות (היום ב"הארץ" אפשר לקרוא מספר מילים על תוצאות הטרנספר השקט בקלקיליה, מתוך הרצאה בפני פעילי תעאיוש). לשלטון הישראלי אינטרס ברור להסוות את מהותו האמיתי של המצב. אין כיבוש, אין מדיניות ישראלית של גזל ונישול ומירור חייהם של שלושה וחצי מליון אנשים, יש רק טרור ומלחמה בטרור. ישראל ומדיניותה (הדבר הזה שהיה לנו פעם לפני שזה הסתכם בראיון של הרמטכ"ל לחג ובדיווח על מידת הרלוונטיות הנוכחית של האיש עם הזקן) נעלמים אל הרקע, כאילו לא היו קיימים מעולם. לישראל כאילו אין מדיניות. יש רק "מלחמה בטרור". ובמלחמה, כמו במלחמה, לא?

1

אה כן 176549
שכחתי לסכם את הפואנטה כולה:

לו היו ישראלים מנסים לחתום על "הפסקת אש" או על שחרור אסירים טקטי או על שינוי במדיניות ההתנקשויות או כל דבר שקשור למלחמה ה"גלויה", גם אני הייתי רואה בזה טעם לפגם. באשר ל"מלחמה" הסמויה מן העין אותה מנסים כל כך בכירי השלטון הישראלי או לפעמים גם סתם ימנים חסרי מעוף להסתיר ולהדחיק, אני חושב שיש ערך לא קטן אפילו בהעלתה על פני השטח. סתם בשבירת המסווה השחוק של "אין עם מי לדבר". זה מפחיד את השלטון דרך אגב הרבה יותר ממשהו כמו מכתב הטייסים הסרבנים, משום שהמכתב הזה אחרי הכל נוגע בטקטיקה של ניהול הלחימה (וגם את זה קל להסיט לוויכוח על כן סרבל או לא סרבל). הזעזוע גדול פי כמה כשמעז מישהו לרמוז בכלל שקורה כאן משהו במדינה הזו מלבד "טרור" ו"מלחמה בטרור".
אה כן 176563
לגבי המקרה שציינת, אני מעדיף את הגרסה הרשמית על הגרסה שאתה ''זוכר'' או גרסת ''בצלם''. איני מאמין שהיה מקרה כזה שבו נורה אדם בלתי חמוש שהרים את ידיו ע''י משמר הגבול כפי שאתה מתאר, כשליורים היה ברור שהוא נכנע.
אני יודע שעל מקרים שלא היו רצח כמו הריגתו של הצעיר הערבי בחברון שהושלך מרכב, נערכו חקירה ומשפט.
אשר ליתר דבריך, אתה מנסה לסחוב כל הזמן את נושא הדיון לנושאי ה''כיבוש'' וה''דיכוי'' שאינם הנושא, ואיני רוצה להיכנס לכך, למרות שלגופו של העניין (האחר) הזה יש לי גם הרבה מה לומר.
כפי שאמרתי, לדעתי, ממשלה אינה יכולה להרשות לסתם אזרח בלתי מוסמך ליצור מגעים עם האוייב, וכל ענייני הדיכוי הכיבוש, תיאוריית המלחמה הסמוייה והגלויה וכדומה אינם משנים את דעתי זו אפילו במעט.
אה כן 176566
אם הבסיס לדבריך ודעותיך הוא דובר צה''ל, אז אני מניח שבאמת בעולם שלך אין שום בעיה. רק צריך לשכנע את המשטרה לעזוב את עומרי ולשאול את דובר צה''ל על פרשת סיריל קרן, ובכלל בא לציון גואל.
איש איש ואמונותיו במקורות מידע 176636
אני מניח שלעניין הנושא שבויכוח שנינו אמרנו כבר את כל מה שיש לנו לומר.
לעניין האמונה במקורות, מסתבר שלא רק אתה מאמין למקורות האויב יותר מאשר למקורותינו הרשמיים. רק הבוקר שלחתי לאומבודסמן של רשות השידור את המכתב הבא:

שלום רב

שמעתי זה עתה בחדשות קול ישראל את הדיווח על הפעולה של צה"ל בעזה.
הידיעה החלה בכך שצה"ל ביקש לפגוע בעבדאללה שמי אך החטיא ופגע בבית ריק, ללא מסירת מקור הידיעה.
הפיסקה השנייה בהודעה הייתה שדובר צה"ל מוסר שהמטרה הייתה בית מלאכה לטילי קאסם.
האם משמעות הניסוח והעריכה האלה הם שלפי קול ישראל צה"ל משקר ?

דב אנשלוביץ
איש איש ואמונותיו במקורות מידע 176673
'בצלם' אינם ''מקורות האויב''.
מעניין 176661
מה מביא יהודי במוצאו(?) להתבסס על דו"ח 'בצלם' ודברי 'פעילי תעאיוש' וככל הנראה להאמין להם.

השם ירחם.
האמינות שלהם 176672
למשל כמו במקרה של שוטרי מג"ב שביצעו סיורי נקמה ברחובות חברון במהלכם הם היכו למוות נער פלסיטיני ופצעו רבים אחרים.

"התגובה הראשונה והרשמית של משמר הגבול, אגב, היתה ששום ג'יפ של משמר הגבול לא היה באותה שעה באזור חברון. נקודה." ‏3

התמונה הכולל חשובה יותר. וגם המטרה. 176721
ברור לגמרי, שפה ושם אנחנו מתנהגים בצורה בלתי ראויה. תמיד יש חריגות. לכן, השאלה אינה אם *במקרה מסוים* דייקו אנשי 'בצלם' או 'תעאיוש' בתיאור העובדות יותר מאיתנו.
מה שחשוב הוא האם *התמונה בכלולותה* שהם מציירים היא מדוויקת, אמינה ונכונה, ולדעתי התשובה הינה שלילית בגדול.

ובעיני חשובה לא פחות מן הדיוק האובייקטיבי בעובדות גם מטרת הדיווח, ולמיטב ידיעתי הם אינם 'אוהבי ישראל' בלשון המעטה.

כך ראוי ונכון להתייחס לדיווחים של 'בצלם' או 'תעאיוש' גם אם פה ושם הם מתארים באופן מדויק יותר אירוע מסוים.
על תתני לעובדות לבלבל אותך 176722
התמונה הכולל חשובה יותר. וגם המטרה. 176841
יש לציין ש'תעאיוש' פועלים לא רק מעבר לקו הירוק אלא גם בכפרים בלתי מוכרים וישובים יהודים-ערבים משותפים בישראל, למען הבדואים והדרוזים אשר בחורינו המצוינים אוהבים כל כך לאהוב כשהם במדים וממהרים כל כך לזרוק כשהם בלי, ואף היו מהראשונים לספק ציוד ותמיכה מורלית למאבק האימהות החד-הוריות בירושלים (הרבה לפני שזה נהפך לקרקס) מתוך אידיאולוגיה ברורה של רדיפת צדק ועמידה כנגד עוול חברתי באשר הוא. בדרכם הם מסמלים כי הצדק והחמלה לא נעצרים בשום קו.

פעילי 'תעאיוש' שפועלים למען חיים משותפים בארץ הזו, הרופאים מ''רופאים למען זכויות אדם'', ''רבנים שומרי משפט'', אנשי ''קו לעובד'' אשר גורמים לעשרות אנשים (אשר יחזרו לאחר מכן למדינתם) מדי שבוע להבין שישראל זו איננה רק אומתם של נצלנים ורשעים אלא גם של אלו אשר נאבקים בהם. אלו הפטריוטים האמיתיים שחיים במדינת ישראל היום. מהם לא תשמעי על כך שהם ''או-טו-טו עוזבים את הארץ כי נשבר'', משום שזה לא עולה על דעתם. זו ארצם, ואין אדם מרגיש את רגש הפטריוטיות בעוצמה רבה יותר מאשר בזמן שהוא נלחם על דמותה של ארצו.

וללא כל התייחסות לגילך - את ''מיטב ידיעותיך'' את יכולה לבסס בקלות על ידי ביקור במספר אתרי אינטרנט. אהבת ישראל לא רשומה אצלך בטאבו.
מעניין 176674
לפחות לגבי 'תעאיוש', היהודי הספציפי הזה נמנה מדי פעם על פעיליו - רואה את הדברים במו עיניו ושומע אותם במו אוזניו. כהתארגנות יהודית-ערבית, ישנם עוד יהודים (במוצאם, אם זה מעניין אותך) ששותפים בה. אומנם מופלא הדבר כיצד זה הם מעדיפים את מראה עיניהם על הודעות דובר צה''ל, אבל כאמור, אל לו לאדם לעסוק במופלא ממנו, ירחם השם.
ברדק 176630
בשנה שגרתי בבריטניה, חשף ערוץ 4 פרשה של רצח אנשי I.R.A, שנעצרו ע"י הכוחות המיוחדים של בריטניה. המקרה תועד במצלמה ביתית ובנוסף היו עדויות ראיה של אזרחים. (הארוע קרה בגיברלטר)
נפתחה חקירה רשמית בנושא, אבל לא נשארתי בבריטניה עד לסיומה ואין לי מושג מה היה בסוף.
מה שהיה בסוף 177750
מספר חודשים לאחר הארוע, קבע בית-המשפט בגיברלטר שאנשי ה- SAS שהרגו את אנשי ה- IRA פעלו כחוק. קרובי המשפחה של ההרוגים פנו לוועדה האירופית לזכויות האדם, שתמכה בהחלטת בית-המשפט, אך הפנתה את התיק לבית-הדין לזכויות האדם בשטרסבורג; שם נקבע על חודו של קול (10-9) כי בריטניה הפעילה באירוע כוח מופרז, ובכך הפרה את האמנה האירופית לזכויות האדם.

יצא המרצע מן השק 177409
אמש נמסר שערפאת הודיע במו פיו שהוא בעד ההסכם.
בכך הרמזים עליהם דברתי בקטע האחרון בדבריי התגלו כנכונים.
ערפאת הוא זה שעומד, בעצם, בראש הקבוצה שמול ביילין.
ממש תסריט חוזר של ''הבנות ביילין אבו מאזן''. בהסכם לא רשמי מוכן ערפאת לשלום. אבל כמגיעה עת המעשים, מתברר שהמעשה הוא אינתיפאדה.
יצא המרצע מן השק 177415
גם אני בעד ההסכם. האם מכאן נובע שאני הוא זה שעומד, בעצם, בראש הקבוצה של ביילין?
יצא המרצע מן השק 177424
לא, אבל במקרה של ערפאת זה כן נובע בפרוש.
אני מוצא זאת כמיותר לנמק. אם אינך מבין זאת בכוחות עצמך, לא תבין דבר.
יצא המרצע מן השק 177444
אני חושב שאתה מדבר שטויות.
אני מוצא זאת כמיותר לנמק. אם אינך מבין זאת בכוחות עצמך, לא תבין דבר.

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים