ובמצעד הזועה המנצח הוא: טליבאן 19188
מטבע הדברים יש לכל צופה גישה ערכית לכל מה שהוא רואה.

השטפונות במוזמביק הם מזעזעים. פעמים רבות בעבר ראינו אסונות טבע דומים, וחושינו קהו.

הרס פסלי הבודהה על ידי הטאליבאן נחרת יותר בזכרוננו. יש לכך מספר סיבות:
1. זה לא משהו רגיל. לא זכור לי הרס תרבותי מכוון כה מזעזע בעת החדשה.
2. אין מדובר במכת טבע, אלא בהרס מכוון של מי שרוצה לשלול את תרבותו של האחר. אמנם - יתכם שקברניטי מוזמביק היו יכולים להתכונן לאסון ולא לחמוס את עמם, אך מבחינה זו מדובר ברשלנות פושעת, ולא בהרס מכוון להרע.
3. מן הסתם אינני היחיד שהרס הפסלים מזכיר לו את שריפת ספריית הענק באלכסנדריה בשנת 642, ובתוך כך השמדת רוב הידע של העולם העתיק. גם אז היו אלה המוסלמים שעשו זאת, גם אז בשם הדת, והם דרדרו את התרבות
האנושית אחורה במידה שלא תיאמן. עד היום איננו יודעים אילו אוצרות תרבות ומדע הלכו לעולמם.

וכאן אני רוצה לקחת חירות שהטליבאן נטלו לעצמם: לא כל התרבויות שוות. יש תרבויות נעלות, ויש תרבויות נחותות. הבודהיזם, למשל, הוא סובלני כלפי כל האמונות. האיסלאם הוא דת אלימה ותוקפנית: "דין מוחמד פי סייף", כלומר: דת מוחמד בחרב.

מבין כל הדתות המונותאיסטיות, שכולן מאוסות עלי, האיסלאם הוא הגרוע ביותר.
ובמצעד הזועה המנצח הוא: טליבאן 19193
רק תיקון, כאשר כבשו המוסלמים את אלכסנדריה, הספריה הגדולה כבר לא היתה קיימת. הסיפור לפיו הכליף אמר, שכל הספרים שאינם סותרים את הקוראן מיותרים וכל אלו שסותרים את הקוראן אסורים ולכן יש לשרוף את כולם, הוא סיפור מימי מסעות הצלב ואין לו שום בסיס היסטורי.
את הספריה הגדולה הרסו הנוצרים במאה ה4 מכיוון שנוהלה ע"י "עובדי אלילים" וכללה ספרים שלא תאמו את הנצרות.
ובמצעד הזועה המנצח הוא: טליבאן 19272
מר easy הנכבד,

המקור אותו ציינת מתייחס לפירוש מאוד מסויים של חוקר העונה לשם 'מוסטפה אל-עבאדי'.

הרשה נא לי להטיל ספק באובייקטיביות המצוייה בגרסתו הנאורה של חוקר זה באשר למעללי האיסלם.

בידידות

א. מאן
ובמצעד הזועה המנצח הוא: טליבאן 19282
מר מאן הנכבד,
מהיום והלאה אבדוק כל מקור שאני מצטט לודא שאינו נושא שם המזכיר ולו ברמז מוצא ערבי או מוסלמי, שכן אלו אינם אמינים, אינטרסנטים ושקרנים פתולוגים. רצוי היה אולי להתקין באייל פילטר מתאים שיזהה את לאומיותו/דתו של הכותב על פי שמו ויסנן מידע שנמסר ע"י בני עם/דת שידועים כלא אמינים.
רק בשבילך, מקורות נוספים המתיחסים בפקפוק לאמיתות הסיפור על החליף עומר.
ובמצעד הזועה המנצח הוא: טליבאן 19421
אבל הוא צודק. הספריה הגדולה נשרפה על ידי הנוצרים - סט. סיריל, כמדומני.
ובמצעד הזועה המנצח הוא: טליבאן 19562
על פי הספר "המשפט האחרון של פרמה" מאת סיימון סינג:
בשנת 47 לפני הספירה בקרב בין יוליוס קיסר לקלאופטרה הוצת הצי האלכסנדרוני והאש אחזה גם בספריה, ששכנה בקרבת הנמל.

בשנת 389 הותקפה הספריה, ששכנה אז במקדש סרפיס, על ידי המון נוצרי שהוסת על ידי הבישוף של אלכסנדריה, תיאופילוס, בפקודת הקיסר תיאודיסיוס. ההתקפה כוונה כנגד המקדש, ולאו דווקא נגד הספריה.

בשנת 642 פקד החליף עומאר להשמיד את כל הספרים: אלה המנוגדים לקוראן, משום שהם מכילים דברי כפירה, ואלה התואמים לקוראן, משום שהם מיותרים.
דברים משתנים 19256
הנצרות של ימי הביניים הייתה, באופן כללי, פחות סובלנית מאשר האיסלם, ולא ממש הושיטה את הלחי השנייה ליריביה.
משנתו של לותר כלפי היהודים אכזרית לאין ערוך ממשנתו של מוחמד ומזכירה את ההיטלריזם במידת מה, אך דווקא הפרוטסטנטים היו סובלניים מאוד כלפי העם היהודי (ולנאציזם בגרמניה לא היה כל קשר ללותר).
בסופו של דבר, לא העקרונות הדתיים המוצהרים קובעים את מידת סובלנותה של דת, אלא הנסיבות הסוציו-פוליטיות של התקופה.
זה גם הכשל של ספי רכלבסקיים למיניהם, המצטטים אמירות כמו "טוב שבגויים הרוג", ואינם מבינים שאין כל קשר בינן לבין הסובלנות שמנהיגי הדת יגלו בפועל.

מאז חורבן הבית, אלימות בשם היהדות הייתה נדירה. גם אלימות בשם הבודהיזם אינה שכיחה כמו בדתות אחרות, אך היא קיימת.
ראה:
ובנוגע לאפריקה, הדבר המדהים באמת הוא אדישותו של המערב לאיידס באפריקה, אשר מאיים להפוך את היבשת הזו לארץ לא נושבת.
יש ארצות שבהן חצי מהגברים הצעירים אובחנו כ-HIV פוזיטיב.
מדובר במחלה, שהרפואה המערבית מצאה דרכים לבלום. מיליונים גוססים, ותשומת הלב הבינלאומית לכך פחותה בהרבה מתשומת הלב המוקדשת לאיזה מטען חבלה בעזה.
דברים משתנים 19267
התבטאותך ''אשר מאיים להפוך את היבשת הזו לארץ לא נושבת'' קיצונית מדי.
רק לפני שבוע פירסם ''הארץ'' תחזיות גידול אוכלוסייה בעולם במאה הנוכחית. המדינה היחידה באפריקה שאוכלוסייתה צפוייה לרדת היא דרום-אפריקה - בכל השאר, למרות האיידס והמלחמות, צפוי גידול באוכלוסייה.
דברים משתנים 19274
מר נתניהו הנכבד,

המושג 'פרוטסטניזם' הינו למעשה הכלאה מאולצת בין מספר זרמים נוצריים מערביים, אשר הקשר בינם הינו מועט למדי;

תנועת הרפורמציה הגרמנית בראשותו של לותר היתה שונה ביותר מתנועה דומה בראשותו של קלווין.

אין בדעתי להכנס בתגובה זו לדקויות ואיכויות ההבדל בין תורתו של לותר לתורת קלווין, אך עמי המערב לכשעצמם אימצו את הסברי קלווין, אשר עוגנו במסורת אנגליקניסטית-קאלווינסטית מאוד מסויימת, הרואה קשר של המשך בין הברית הישנה לברית החדשה - ומכאן כינויי אותה כ'יהודו-קלווינסטית'.

הנצרות הלותרנית מנתקת כל קשר נסיבתי וקונטיגנטי בין שתי בריתות אלו, היות ולפירושה דמותו של ישוע זהה במידה מסויימת להבנת הגרמנים את המושג Lichtgestallt.

בממלכת בני אור וחושך אלו - הבנוייה על דיכוטומיה מאנכיסטית-גנוסטית, ממלאים היהודים לשיטה זו את תפקיד נושאי החטא
הקדמון - אשר בגינו נענש האדם בעונש קץ החיים, קרי מוות.

לותר אף הגדיל וחילק את הקיום האנושי לממלכת הרוח וממלכת הבשר, אשר כל קשר אינו מצוי בין השניים. אדם אינו יכול לפגוע (verletzen) ברוחנית אמונתו הפנימית על ידי מעשים חיצוניים, תוך הסתמכות מאוד מסויימת על דברי פאולוס בנושא.

בכך ביטל לותר לחלוטין את רעיון המצוות והאיסורים הקיימים בדת היהודית, אשר לפיהם מעשיו החיצוניים של אדם קשורים קשר בל יינתק להווייתו - ובהתאם לכך לשכרו ו/או עונשו.
לותר אף ביטל את הרלבנטיות של 'המעשים הטובים' הקיימים בקאתוליות, היות ולשיטתו הפאולינית אין כל קשר, כאמור, בין מעשים חיצוניים לפנימיים.

גרמניה וסקנדינביה בחרו בדרכו של לותר לפירושן הדתי והתרבותי את קיומן הן, אך גירסתה של משנת לותר עברה סובלימציה מסויימת בארצון הצפון הסקנדינביות.

בהקשר זה יש להבין את התפתחותה התרבותית-דואלית של גרמניה, ובסמיכות רעיונות מרכזיים בתאוריה לותרנית לתמונת העולם הגרמאנית-היידנית במתכונתה הנאציונל סוציאליסטית.

ה'פרוטסטנטים' קרי - האנגליקניסטים, הקלווינסטים ודומיהם היו מאז ומעולם ידידותיים לרעיון היהודי - אם כי בעליל תחרותיים כנגדו.

יש לציין כי הכנסייה הלותרנית של ימינו מנסה בכל כוחה להיאחז במורשת ובתרבות ה'פרוטסטניזם', וזאת כמשקל נגד לעברה הלאומני-גרמני.

לצערי איני בקי דיי בתולדות היסטורית האיסלם לדורותיו, ועל כן מבכר אנוכי שלא להרחיב היריעה בדבר סובלנותו כלפי קבוצה זו אחרת, אך אקפיד לציין כי במחקרים היסטוריים שונים אשר פורסמו באירופה, רחוק האיסלם מאוד מתדמיתו הנאורה והסובלנית בהשוואה לגירסת המונותיאיזם הנוצרית.
הסיבה היחידה בגינה מעוניינים יהודים שונים לרומם ולפאר את 'סובלנות' האיסלם לדורותיו השונים נעוצה ברצונם של אלו לשוב ולהוכיח את אכזריות הנצרות - ומכאן לנסות ולגלגל נאראטיב טלאולוגי להתפתחותה והשתלשלותה של שואת יהודי אירופה.

במילים אחרות: יהודים שונים מבקשים לשנוא את רעיון הנצרות בכל מחיר, ולתחכום העניין מעלים ומביאים את 'סובלנות' האיסלם כנגד רצחנותה של הנצרות.

ברור מאליו כי בנמצא חוקרים אירופאים מסויימים, האינם מתרשמים במיוחד מהסברים אלו - ממש כרמב"ם, אשר הרעיף קומפלימנטים האינם ניתנים לפירוש בשתי דרכים, באשר לצורת סובלנותה של סביבתו המוסלמית, הפחותה לטענתו בהרבה מצורת סובלנותה של הסביבה הנוצרית.

יצויין ביבושת כי הרמב"ם מעודו לא חי בארץ נוצרית.

בברכה

א. מאן
לא רק משנאת עשו 19278
אינני סבור שזו הסיבה היחידה. קיימים יהודים שאינם מצדדים עם הגישה הבדלנית השוללת היתכנותו של מגע מוצלח בין יהודים למוסלמים במזה"ת. אלה שאינם סבורים כי לעולם יבצעו בנו אלה לינצ'ים כאשר יוכלו, מנסים למצוא לכך ביסוס היסטורי. אבהיר שמדובר בהכרעה ערכית שאינה ניתנת להנמקה כזו או אחרת, אך אפשר ואפשר להוכיח/לשלול היתכנותה במציאות נתונה. אז מזכירים את היהודים שלחמו לצד המוסלמים נגד הצלבנים, ונשחטו באכזריות הברברית ביותר ע"י בערים אלה עם נפילת ירושלים. ומזכירים את תור הזהב בספרד ואת הקהילות היהודיות בארצות ערב טרם שנות הארבעים. וכן מציינים הסובלנות ההדדית איסלאם-יהדות במאבק המשותף נגד העכו"ם, לעומת העולם הנוצרי שלעולם לא ישלים עם קיום העם היהודי (אלא לכל היותר במקרה המורמוני ינסה להשלים את שיבתנו ארצה כדי להחיש את התנצרותנו השלמה).
לא אתכחש לכך שטיעונים אלה דנים ביהודים ולא במדינה ציונית, עמה האיסלאם מעולם לא השלים ועקרונית מצוי בעימות עמה. אני עצמי לא בטוח שמדינת העם היהודי יכולה לקבל מובן ציוני כזה שיאפשר מחד לחיות איתו גם עם שכנינו, ומאידך לשרת אמנם את בני העם היהודי, ראה מאמרי הראשון. מנגד, כפי שציינתי בדיון במאמר של עמית, לדעתי גם הגישה הערכית בה אתה מצדד, קרי הפרדה, אינה ישימה במציאות הקיימת, גם אם קבילה ערכית. את גישה זו ניתן לנגח אמנם כגישה קולוניאליסטית "מתנשאת" העושה את הציונות לעוד מסע התפשטות של העולם המערבי-נוצרי. אך אלה כבר חילופי מהלומות ערכיים שלכל היותר יוכלו לעניין את הקורא ולהעכיר היחסים הוירטואליים בינינו (:
דברים משתנים 19422
אתה מגלה אי הבנה של רכלבסקי. קראת בכלל את הספר? הטענה שלו - והיא יצוקה בבטון - היא שיש אלמנטים קיצוניים של שנאת זרים ביהדות, שהיו שוליים בעבר והם מרכזיים הרבה יותר בשיח היהודי הנורמטיבי היום. מה שפעם היה ספרות פנטזיה הפך, עם הקמת מדינת ישראל כ"מדינה יהודית", להוראות ביצוע.

נכון, היהודים לא ביצעו הרבה מעשי זוועה בין 70 לשנות השלושים של המאה העשרים, אבל לא מתוך חוסר רצון, אלא מתוך חוסר כוח. משניתן הכוח, הגיעו גם מעשי הזוועה.
ובמצעד הזועה המנצח הוא: טליבאן 19319
הרס תרבותי מכוון בעת החדשה שהייתי מצפה שתזכור הוא שריפת הספרים בעלי ההשפעות היהודיות וה"אנטי סוצאיליסטיות" בידי הגרמנים הנאצים.
מדוע אתה פונה להשמדת ספרים באלכסנדריה לפני מאות שנים(ארוע שאמיתותו מוטלת בספק) כאשר ההיסטוריה מספקת לך ארועים מתועדים היטב של השמדה תרבותית ולבסוף פיזית של עם שלם מלפני שישים וקצת שנים?
ובמצעד הזועה המנצח הוא: טליבאן 19464
אתה מצייר מצב שבו העולם המוסלמי דירדר את העולם ביגון שאולה.
אלא שהמצב במאה השישית ותחילת השביעית לא היה מזהיר במיוחד. ''אוצרות העולם העתיק'' כבר נשכחו עוד לפני שהאיסלם הגיח אל אוויר העולם.

בנוסף, אם השריפה באלכסנדריה כילתה עימה יצירות הזויות בנוסח עולם האידאות של אפלטון - דיינו.
אני ואפסי עוד? 19467
ואם בשריפה באלכסנדריה גם היו נשרפות יצירות הזויות כמו האיליאדה והאודסיאה, גם אז דיינו? למה לעצור שם, גם התלמוד היה דליק עד למאוד... בקיצור, איזה עוול גרם לך אפלטון, אריסטוטל שכמוך?
אני ואפסי עוד? 19516
אין מקום להשוואה בין הומרוס לאפלטון.
אודה ולא אבוש - אני לא חובב אפלטון. עובדים שומרים פילוסופים. סלקציה. המנהיג הפילוסוף.
אפלטון גם לא אהב יצירות בנוסח האילידאה והאודיסאה. לדעתו החיקוי - כל חיקוי - הוא שיקרי. הומרוס הוא סופר גדול - אך לא מועיל. אין מקום להומרוס במדינתו של אלפטון.
אני ואפסי עוד? 19517
השם שלי עוות.
he he
אני ואפסי עוד? 19526
אין מקום להשוות בין ברוקולי לפיטריות.
אודה ולא אבוש – אני לא חובב ברוקולי, גם ברוקולי לא אוהב פיטריות – לדעתו החיקוי לצורת חיים עליונה, כל חיקוי – הוא שיקרי. פיטריות הן מזון נהדר – אך לא מועיל. אין מקום לפטריות בגינתו של הברוקולי.

בקיצור, לא הבנתי, מה אתה רוצה מהמנוח?
אני ואפסי עוד? 19579
העלתי את הנקודות.
לא היה לי כח לכתוב ארוך.
אמרת שאם כבר אפלטון אז גם אודיסאה. עניתי שלשיטתו של אפלטון אין טעם באודיסאה.
אפלטון לא העריך במיוחד את הסופרים והאומנים. הם עושים עבודה שיקרית.
בעולם שלו ראש המדינה צריך להיות פילוסוף. החלוקה שלו לשומרים וסתם אנשים לא ברורה.
היה ניסיון להקים עיר כזאת על ידי נאו אפלוטיסט. ניסיון שלא צלח.
ובמצעד הזועה המנצח הוא: טליבאן 19470
רצוי לזכור שמי ששימר את כתבי אפלטון (ובמידה מסויימת גם אריסטו) אל מעבר לימי הביניים היו המוסלמים. בזכות התרגומים והפירושים המוסלמיים הגיע אפלטון אל אפם וחמתם של הנוצרים אל אירופה הנוצרית ושיגע בניחוחו הפגאני את החבר'ה של הרנסאנס.
ובמצעד הזועה המנצח הוא: טליבאן 19521
בדיוק.
אבל למה לא להשמיץ את המוסלמים אם אפשר? הם הרי אלה עם הכאפיות על הפנים.
לא מדויק 19558
הכאפיות על הראש
השערות הן על הפנים.
ובמצעד הזועה המנצח הוא: טליבאן 19561
במקומך, לא הייתי כל כך נחפז לחשוף את בורותי.
למוסלמים אין כאפיות, לא על הפנים, ולא במקום אחר. הכאפיה היא לבוש ערבי, לא מוסלמי. יש ערבים נוצרים ויש ערבים מוסלמים.

בקרב המוסלמים יש ערבים, ויש שאינם ערבים (הם חיים באינדונזיה, אפגניסטאן, בנגלדש, פקיסטן ועוד).

אשמח להשמיץ את האיסלאם בכל הזדמנות. דת חשוכה ופרימיטיבית. הלבוש של המוסלמים הדתיים בהחלט מצביע על חלק מהבעיה.
ובמצעד הזועה המנצח הוא: טליבאן 19580
חס וחלילה. לא טענתי שאתה בור.
ההערה היתה כללית כלפי ההתייחסות למוסלמים ולערבים. כך גם הנוסח ''על הפנים''.

לא היתה כוונה לפגוע.

סליחה וכל טוב.
ובמצעד הזועה המנצח הוא: טליבאן 19820
וכמובן שרשתות התיקשורת הבין לאומיות יכולות לעשות יותר כסף
מהרס ברברי של ערכי תרבות, אך לעשות כמות כזאת של מהומה על
נושאים מהותיים יותר - כמו החשיכה הדתית שירדה על אפגניסטאן,
לא עביר, לא מגביר אחוזי צפיה .למי יש כח לראות עוד נשים מוכות,
מושפלות, מדוכאות בשם אלוהים ?תעבירו ערוץ.

עוד דת שבסיסה ואהבת לרעך אשר לוקחת והופכת אותו לקרדום לא
רק כנגד רעיהם אלא כנגד אנשיהם שלהם, ולמעשה כמו כל דת( מערבית)
אחרת - נגד נשיהם .

המצב המזעזע והמחפיר אליו דורדרו הנשים האפגניות
בשם עוד את מונוטאיסתית כפייתית וסקסיסטית לא יגרום
לשום מעצמה מערבית לצאת למלחמה כנגד סוחרי העבדים, סוחרי
הנשמות הללו .אם אישה תעיז לצאת לרחוב ללא מלווה - מלקות מידיות
או אפילו מוות .אם אפס קצה בשרה יתגלה מתחת לצ'אדור - כנ"ל.
חינוך לנשים - אסור .רק אישה יכולה לטפל באישה חולה - אין רופאות
אך יש יותר תמותה של נשים.

האם זה מזעזע משום - המרחיק עדותו ?

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים