אומנות מודרנית 19620
למיטב זכרוני השמיע בזמנו הזמר מאיר אריאל בראיון עיתונאי מילים קשות בגנות ההומוסקסואלים, וכמדומני אף בגנות הנכים - ממש כפי שביצע לפני זמן לא רב אומן אחר, אורי ליפשיץ שמו.

לפני מספר ימים התבשרתי כי גם הזמר אריאל זילבר השמיע פנינים מעניינות במיוחד בסוגיות הערבים, ההומוסקסואלים, הקיבוצניקים ועוד.

האם צומח בקרב קהילת אומני ישראל אוואנגארד פוטוריסטי ימני-קיצוני חדש, או שמא המדובר בשגעון חולף, הדומה לצורך הילדותי העמוק לדקלם מילים העוסקות בהפרשות?

אשמח לקבל הסברים.

בברכה

א. מאן
אמנות מודרנית 19641
ראשית, תיקון לשוני קל. מאיר אריאל וגם אריאל זילבר אינם "אומנים" (craftsmen) אלא הם "אמנים" (artists). הערה זו נכונה גם לגבי ה"אומנות" בכותרת שלך שאיננה שקולה במשמעותה ל"אמנות".

את אורי ליפשיץ כמעט אינני מכיר ולכן לא אתייחס אליו כלל.

בשנים האחרונות לחייו נשאל מאיר אריאל פעמים רבות האם הוא חוזר בתשובה, ותשובותיו תמיד היו מהזן המתפתל של "לא בדיוק, אבל...". מאיר אריאל היה לפי עדותו אדם "מאמין" ואף אדם "דתי", אך אני שם את המלים הללו במרכאות כפולות עקב המשמעות המיוחדת שאריאל ייחס להן. הוא עבר (שוב, לעדותו) מעין תהליך רוחני פרטי של התקרבות לבורא במשך רוב חייו הבוגרים במסגרת תפיסת עולם אמונית ופרטית שלו. בשנים האחרונות לחייו שחרר מאיר אריאל הצהרות בעלות אופי דתי בתדירות הולכת וגוברת, מה שעשוי לרמז על כך שהדת הפרטית שלו התקרבה עם הזמן ליהדות ואף אימצה כמה מהריטואלים הנפוצים וכמה מהעמדות המוסריות המקובלות ביהדות (כמו למשל סלידה מופגנת מהומוסקסואליות). זה, לפי דעתי, ההקשר בו נאמרו דברי הבלע שלו בנושא זה לעיתונות.

גם הסיפור של אריאל זילבר די מורכב. לפני כמה וכמה שנים החליט זילבר לנטוש את חייו החילוניים הסטנדרטיים לטובת מגורים באזור בלתי מיושב על גבול לבנון. בראיון שנתן לאיזה עיתון כשנתיים לאחר המעבר, תיאר זילבר את חייו כחיים אידיליים עתירי פעילויות כגון גידול ירקות ופירות, רעיית צאן, ונגינה בחליל ובכלי נגינה מזרחיים שונים (ללא נוכחות קהל). היו לזילבר כמה גיחות לכיוון המרכז, למשל כשהשתתף בסרט "אושר ללא גבולות" (אם אינני טועה) על חייו של שפינוזה, אך באופן כללי הוא די נעלם מהנוף הציבורי והופיע בו מחדש עכשיו בעקבות הראיון המוזר שנתן ובו הביע דיעות שהן לא רק קיצוניות אלא אף סהרוריות משהו. הדבר מפתיע במיוחד שכן אריאל זילבר לא נהג בעבר לתת ביטוי פומבי לדיעותיו בנושאים פוליטיים. גם שיריו, בניגוד לחלק גדול מהמוסיקה הישראלית העכשווית, היו חפים ממסרים פוליטיים (למעט מסרים מתחום איכות הסביבה ושאר נושאים קוסמופוליטיים) ונשגב מבינתי מה קרה השבוע שגרם לאריאל זילבר לשנות מהרגלו דווקא עכשיו ולסמן את עצמו כאדם כל כך פרימיטיבי (ויש אף שיעדיפו להגדירו היום כמועמד לפגישה דחופה עם הפסיכיאטר המחוזי).
אמנות מודרנית 19652
אופייני לאליטות שלנו לשלוח לפסיכיאטר כל אדם שאינו מסכים עם דעותיהן.
אירוני שבעבר שלחו לפסיכיאטר הומואים, והיום שולחים לפסיכיאטר הומופובים, ובשני המקרים הסיבה זהה - אמונתם של ציבורים מסוימים שרק דרך המחשבה שבה הם אוחזים היא לגיטימית, ומי שסבור אחרת הוא ''לא נורמלי''.

לגבי העניין הבלשני, הכתיב שהשתמש בו מר מאן הוא תקין, שכן את המילה ''אמנות'' (במובנה - פיסול, ציור וכו') ניתן לכתוב כשתחת האל''ף בא חטף-קמץ המבוטא כמו חולם.
בעניין הלשוני 19653
לא ''אפשר'' - צריך. אמן כותבים עם קמץ קטן (ולא חטף-קמץ, שהוא דבר שלמיטב ידיעתי אינו קיים בשפה - קמץ היא תנועה ארוכה, לכן לא ניתן לחטף אותה). קמץ קטן אכן הוגים כמו חולם (כיום), אך אין בכך כדי להפוך אותו לחולם, ומן הסתם - גם לא חולם מלא.
בעניין הלשוני 19657
בהברה הספרדית המקובלת כיום- קמץ הוא גם תנועה ארוכה (כשהוא מבוטא a) וגם תנועה קצרה (קמץ כמו במילה "כל" המבוטא o).
החטף קמץ שייך איפוא לקמץ בצורתו השנייה, ועל כן הוא אכן מבוטא o.

את המילה "חכמה" (קמץ בח') נהוג לכתוב היום כ"חוכמה", ועל כן ניתן לכתוב גם את "אמנות" כ"אומנות".
בעניין הלשוני 19666
"מה הוא קופייץ?"
מתוך מילון אבן שושן:
"שווא הבא באותיות הגרוניות אהח"ע והוא מתרכב עם פתח או עם קמץ או עם סגול - חטף פתח, חטף קמץ או חטף סגול - לסימן כי יש לבטא את האות בחטיפה". למשל חדשים (מהמילה חודש), או אניה, או מעמד (מקום עמידה). אותו מילון מנקד אמן גם בחטף קמץ וגם בקמץ קטן.
בעניין הלשוני 19698
חטף-קמץ קיים בשפה, אם-כי אינני בטוח בנוגע למלה מסויימת זו. ועל כל פנים - בהחלט, "אמנות" - "אומנות" היא דבר שונה, מרמזת להתמחות במלאכה מסויימת (כגון, "עשוי ביד-אומן"). או כפי, שנסחה זאת מורה אחת לציור, לפני למעלה מעשור, בכיתה ז' או ח', "אמן - מצייר; אומן - מייצר".
אמנות מודרנית 19655
מכיוון שלפני קביעתך לגבי האליטות ומנהגיהן לא התעניינת כלל לשמוע מדוע סיווגתי את אריאל זילבר כמועמד אפשרי לפגישה עם פסיכיאטר, לא אטריח אותך בשמיעת הסיבות לכך ואסתפק בכך שאומר ש''דיעותיו'' של האיש אינן הסיבה.

לתשומת לבך, מי שבסיפור הזה שלל לגיטימציה מציבור שלם לא הייתי אני אלא דווקא אותו מר זילבר, שחרצובות לשונו שלחו חיש-קל את כל ההומוסקסואלים אל מחוץ ל''בית ספרנו''.

גם לגבי ''העניין הבלשני'' אתה טועה, אבל אני מעדיף להשאיר לאחרים להסביר לך למה.
אמנות מודרנית 19840
אין ענין לקבוע טעות בכתיב ''אומנות'' או בכתיב ''אמנות'', מאחר שאין הסכמה על כללים אחידים לכתיב חסר ניקוד. יש נסיון לסטנדרטיזציה של האקדמיה, שנוטה לכתיב מלא, אך היא לא נקלטה בציבור.
אמנות מודרנית 19856
אין פה עניין של כתיב מלא - בכתיב מלא חולם חסר יכול להפוך לחולם מלא. קמץ קטן לא הופך לחולם.
אמנות מודרנית ודיעות מודרניות 19659
הייתכן שגם אדם חילוני (כן כן) יכול לחוש סלידה מהומוסקסואליות או תחושות פרימטיביות אחרות? הטענה שכל מי שלא מתראיין טוב "נטש את החיים החילוניים הקונבנציונאלים" (ולכן איננו הבעיה שלנו) מוכרת לי מהמגרש הדתי דוקא (עשב שוטה\חוזר בתשובה\בשאלה וכו"). בשני המקרים יש התעלמות תמוהה מהאדם עצמו.
בכל אופן, לא החזרה בתשובה (שלא היתה) גרמה ליוצרים לומר דברים שלא מצאו חן בעיניך.
אמנות מודרנית ודיעות מודרניות 19660
אגב, ולדעתי זו היתה הופעה גועלית. בזבוז זמן.
אמנות מודרנית ודיעות מודרניות 19697
אז ככה. דבר ראשון - נכון, בחברתנו השבטית תמיד יתקפו בניו של שבט מסוים כל מי, שנראה הדבר כאילו הוא "עורק" ממנו לשבט היריב.
אבל, מעבר לכך - דבריו של מאיר אריאל על ההומוסקסואלים היוו כתם על יצירתו כולה (עם כל זאת שעלינו לזכור, כי אמנים רבים במרוצת הדורות היו טיפוסים "לא נחמדים בכלל" - עיין ערך וגנר, שהיה אנטישמי, ברהמס, שהיה שונא-חיות, ון-גוך שהשתגע ולנון - שיחסו לנשים... נו). אני אישית אינני מאזין לשיריו לעולם, בגלל זה (ולא שלי אין ביקורת על תרבות ה"גייז"... לדעתי, רבים מהם הינם הטרו-פובים - ואני מדבר כביסקסואל - הנה, עוד מרכיב שתוכלו לתקוף אותי עליו, כנוח עליכם הרוח ;-)) ). ומה שנוגע לליפשיץ ולזילבר...
ליפשיץ הוא איזה איש-רוח, שבראיון לפני שנתיים ורבע תקף אוכלוסיות שלמות בצורה מבישה ופוגעת, ואחר-כך התנצל ואמר, שאינו יודע מה עבר עליו שדיבר כך... אישית לא שמעתי שהתראיין מאז. כנראה למד לשתוק. ואריאל זילבר... אינני יודע, זה פשוט לא מתאים לי לבנאדם!! הנה זמר בעל רוח צעירה (תמיד היה), המשלב בשיריו נושאים ירוקים למכביר... הוא, ותקיפת מעין-חרדית של הומוסקסואלים... כנראה הבנאדם באמת במשבר, לא יודע מה קורה לו. זה לא מה, שהשירים שלו שידרו כל השנים. ממש לא.
ועל כל פנים - ולו רק לזכר ימיו הטובים, את אריאל זילבר לא הייתי תוקף. משהו קורה לבנאדם, ואני מקוה, שהקרובים לו יספקו לו עזרה נאותה. אני מדבר בשיא הרצינות.

דני.
אמנות מודרנית ודיעות מודרניות 19790
אם כך, האם אתה גם נמנע מיצירותיהם של ואגנר, ברהמס, ון-גוך ולנון?

במלים אחרות, אם נהנית ארבעים שנים מיצירה מסוימת, ואז קם היוצר ומתבטא בצורה מחפירה, באיזו צורה בדיוק זה פוגם ביפי היצירה הקיימת?
אמנות מודרנית ודיעות מודרניות 19803
בתשובה לשאלתך הראשונה - דוקא לא, אינני נמנע. להיפך.
אני מודע לכך, שקיים כאן חוסר-עקביות מסוים. זהו דבר רגשי, לא שכלתני בעיקרו, ולפיכך קיימות סתירות... אני מניח, עם זאת, שהסיבה להבחנה רגשית זו הינה העובדה, שבשונה מהם - מאיר אריאל והתבטאויותיו היו חלק מן התרבות היומיומית, תרבות ההווה המקיפה אותנו, בעוד שוגנר, ון-גוך, ברהמס או אפילו לנון הינם, כבר, דמויות הסטוריות, שעברו, עקב כך, משדה הדיונים הפוליטיים-חברתיים האקטואליים לשדה היצירה האמנותית של התרבות האנושית בכללותה, בלא קשר ממשי לשאלה, אילו בני-אדם הם היו.
כך אני רואה זאת.

שלך,
דני.
במה הדבר שונה? 19800
ב"עכבר העיר" התבטא מנחם שיזף (הומוסכסואל וכתב בישראל בגלל זה) וכינה את אריאל זילבר "ז"ל", כיוון ש"עבורו הוא חשוב כמת". האם באמירה זו הטיל שיזף בעיניך כתם על כל משנתו הפרו-הומו-לסבית וכעת אתה תומך נלהב של זילבר? וחשוב יותר- עד מתי ימשיכו קהילות הגאים בארץ להינות מלגיטימציה של הדה-לגיטימים ולהשתלח באין מפריע, בחוצפה שאין כדוגמתה, בכל מי שלא מוצא חן בעיניהם, בכל אמצעי ובכל מילה שיבחרו?שמישהו יסביר להם שאין קשר בין העדפותיהם המיניות לחובותיהם הבסיסיות, ואלו מהם שלא הפנימו- שיחזרו לארון.
במה הדבר שונה? 19804
מנחם שיזף הוא טיפוס מבחיל, לפחות לדעתי. ושימי לב לכך, שגם הקהילה שלו, שהוא עמד בראשה, בעטה אותו לעזאזל...
אם-כי - לפי כל מה שקראתי ב''זמן הורוד'' שלהם, האגודה ההומו-לסבית (כפי שהיא מכונה) עסוקה יומם וליל בהשתלחויות אישיות, רעל פוליטי ועוד ועוד ועוד...
בעיקרון, אני תמיד בעד להתייחס לכל מקרה ולכל אדם לגופו, והעובדה, שמאבקם של הגייז לשוויון-זכויות הוא - לא רק מוצדק ולגיטימי, אלא גם חיוני, אינה ניצבת בסתירה לעובדה, שכמות הארס, השוצף באגודתם, רבה, כמדומה, יותר מאשר ברוב הארגונים למיניהם.

שלך,
דני.
על איזה חובות בדיוק את מדברת ? 19808
כפי שזכור לי, חופש הביטוי הוא זכות בסיסית במדינת ישראל. כפי שלאריאל זילבר יש זכות להשתטות בציבור, לנו יש את הזכות למחות נגדו.
על חובות אלמנטריות 19814
חופש הביטוי מוגבל, כידוע לך, לתנאים בהם אין חשש לפגיעה בשם או הסתה. בניגוד לאריאל זילבר (ואני לא מצדיקה או מגנה) שהתיחס לציבור כלשהו, התייחס שיזף ספציפית לאריאל זילבר, וכינה אותו בין היתר קוף , בעל פרצוף מחוטט ומכוער, חשוב כמת וכו''.במדינה הזו הולכים לכלא על לשמוע כאלה דברים.
יהיה זה לגיטימי אך נוקדני לטעון שזו הסתה-אני לא. אני טוענת שיש למר שיזף זכות למחות, אבל אין לו זכות לנצל את חריגותו להשתלחויות מכוונות וארסיות מעל דפי העיתון. חופש הביטוי של הנ''ל יצא מזמן מפרופורציות.
לא זכור לי שיצאת בשצף קצף כזה 19817
כאשר התבטאו שלמה בניזרי, משה מאיה, יצחק לוי, זבולון "המתון" המר ורבים מחבריהם נגד הומואים.

ציטוט אופייני ממעריב:
האם חופש הביטוי מוגבל אצלך לדתיים בלבד ?
לא זכור לי שהצדקתי. 19826
(למרות שלטענה לפתיחות רק לצד אחד יש רגליים, בעוד לזו שאריאל זילבר הוא מיזנטרופ-אין).
איך לקרוא עיתון 19831
בניזרי שלשם שינוי דיבר דברים נכוחים, לא עלב אישית באיש, בניגוד לטיפוס המבחיל ששמו עלה כאן, אך דבריו נעטפו על ידי העיתון בביטויים לא ענייניים כגון "ירה לכל הכיוונים" שנועדו ליצור דחיה על ידי קוראים.
שים לב שאת הכותרת המאוד לא מחמיאה של הכתבה- המופיעה כציטוט, לא תמצא בדבריו של בניזרי.

עוד שים לב לתגובה המטופשת של מיכל עדן "מראשי האירגונים" הנ"ל: בעוד שבניזרי מציע טיפול *למגזר שלה*, אמנם טיפול שהיא לא מעוניינת בו, היא מאשימה אותו בסקטוריאליות, ומסרבת להתייחס לטענה הנכונה בדברים בדבר הגדרת ההומוסקסואליות כמקרה פסיכיאטרי.
איך לקרוא עיתון 19832
למקרא תגובתך מיהרתי לעיין בכתבה הנדונה ולראות מהו הטיפול העיתונאי הלא הוגן לו זכה בניזרי. ובכן - למרות גרעין קטן של אמת בדבריך, הרי שניפחת את ההתייחסות העיתונאית מעבר לכל פרופורציה, ודבריו של בניזרי הפכו, איני יודע כיצד, ל-"דברים נכוחים".
הבה נבצע תרגיל מחשבתי קטן: אני עומד לצטט, כאן למטה, את כל דבריו של בניזרי בכתבה ללא כל מילות תואר או הדגשות - שים לב:
"אתקצב מחלקות סגורות להומואים וללסביות"
"אסור ששר החינוך יפגוש אותם ויכיר בהם. אם שריד יפגש עם אלה יפעל עליו הפסוק 'שריך שוררים" (או שמא "סוררים"? - ה-ש' מופיעה בעיתון)
"כל מתן לגיטימציה להומואים וללסביות, דוקא מצד שר החינוך, מבריחה את הציבור השפוי ממערכת החינוך החילונית."
"אני לא מאמין שיש הורה אחד שיסכים שילמדו את הילדים שלו על הומואים ולסביות בתכנית הלימודים. אם יעשו זאת, בטענה שהכל פתוח, אז שיהיו פתוחים עד הסוף וילמדו על חזרה בתשובה ויביאו חוזרים בתשובה להשמיע את דבריהם בבתי ספר - כמובן להבדיל אלפי הבדלות ולמרות שמדובר בהשוואה של קודש וחול ואור לחושך."
"אני מוכן לממן להם גם טיפול נפשי. הסטיה שלהם הוגדרה בעבר כמחלה פסיכיאטרית ומחלת נפש וההגדרה הזו שונתה רק בלחץ של ארגונים בינלאומיים לזכויות אדם בארצות הברית. בפועל שום דבר לא השתנה, כי הסטיה הזו היא פגם גנטי ונפשי שצריך לטפל בו. משרד הבריאות יתקצב כדי לעזור להם."
עכשיו, בכדי להשלים את התרגיל: החלף, בטקסט הנ"ל, "הומואים/לסביות" ב-"חרדים", ושים אותו בפי... אני יודע... יוסי שריד. ממממ - טעים, אה?

והרי החדשות: הומוסקסואליות היא מקרה פסיכיאטרי *בדיוק* באותה מדה כמו האמונה באל - אם לא פחות. לא רק זאת, אלא שהדוקטור הנכבד מר בניזרי השתמש גם במלה "פגם גנטי" - מלה שאת משמעותה קרוב לודאי שאינו יודע, אחרת לא היה ממהר לעשות בה שימוש.

בקיצור - טול קורה. דרך החיים שלהם לא מוצאת חן בעיניך, וזה מקובל. דרך החיים שלך (או של בניזרי) לא מוצאת חן בעיני, וזה יופי. אבל אני לא מציע לאשפז אותך במחלקה סגורה.
איך לקרוא עיתון 19834
הביטוי הבעייתי היחיד שהופיע כציטוט בכתבה הוא "אקים מחלקות סגורות... אטפל.." - חבל מאוד שהכתב האובייקטיבי לא טרח ליידע את הציבור שהשר בניזרי הכחיש בתוקף את הציטוט.

עכשיו יש בינינו הסכמה בדבר מגמתיותה חסרת המעצורים של הכתבה?

נ.ב. - המילה 'פגם' נתונה לפרשנות ולוויכוח, ונכון הריצה לגנים בהחלט בעייתית. אני לא חושב שהוא כיוון להגדרה המדעית של הביטוי.
איך לקרוא עיתון 19837
איני יודע מתי הכחיש בניזרי את הציטוט - יתכן כי עשה זאת לאחר פרסום הכתבה. נראה לי מעט קשה להכחיש ציטוט מטרם יצא לאור...
ובכל אופן - אתה עדיין בוחר להתעלם מהתוכן הבעייתי של דבריו. גם אם נניח, לרגע, כי הציטוט הנ"ל לא נכון - מה על השאר? בניזרי דורש לא לתת לגיטימציה לחלק מסוים מהאוכלוסיה, מהסיבה הפשוטה כי אותו מגזר לא מוכן לנהוג ע"פ אמונתו של בניזרי. אבל אם נבצע את התרגיל המחשבתי הפשוט שלי, למה שלא אדרוש דה-לגיטימציה של הדתיים/חרדים, שאינם מוכנים לנהוג על פי (אי) אמונתי?
חוששני כי אין לך תשובה אובייקטיבית לכך.

נ.ב. - מהי ההגדרה הלא-מדעית של הביטוי "פגם גנטי"?...
איך לקרוא עיתון 19853
בניזרי לא טוען שיש, נניח, לא לאפשר לאותו מגזר להצביע בבחירות, או לקבל רשיון נהיגה. הוא שלל את הלגיטימציה להשפעה שלהם על מערכת החינוך בדיוק כפי שאתה שולל השפעה כזו של הדתיים.
אדרבה, שאל ת'צמך מאלו סיבות היית מעדיף שהילד שלך לא ילמד מספר אזרחות שאני כתבתי, ותבין מדוע הורים רבים ואף חילונים היו מעדיפים שאת ספרי הלימוד מהם ילדיהם לומדים יכתבו סטרייטים.

נ.ב. - נולד דפוק במידה מעציבה.
איך לקרוא עיתון 19881
אין הדרך רחוקה, לדעתי, מקביעותיו הנחרצות של בניזרי לבין שלילת הצבעה או רשיון נהיגה - ביחוד זה האחרון. אנשים המוכרים כחולי נפש לא מקבלים רשיון נהיגה כל כך מהר - מן הסתם בצדק. אלא שהומואים/לסביות אינם חולי נפש, ומעשיהם ב-ד' אמותיהם אינם מעניינה של המדינה.
הלאה - חינוך - אני בהחלט מוכן לשוויון כאן, הוגן לחלוטין. בבקשה: יושוו שעות לימוד העניין ההומו/לסבי לשעות לימוד התנ"ך!
מגוחך? מצחיק?
למה?

נ.ב. - חלילה לי מלשער מה יקרה אם אקרא באופן פומבי, בהיותי נושא בתפקיד ציבורי, לשר בניזרי ולצאן מרעיתו כ-"סובלים מפגם גנטי"...
איך לקרוא עיתון 19894
אתה לפחות תהיה קרוב יותר לאמת (''הגן היהודי'' וכל זה, וגם לפי היהדות, היהדות עוברת בתורשה). זאת להבדיל מהתנהגות מינית.
איך לקרוא עיתון 19915
לימודי התנ"ך המוכרים לך נכתבו על ידי חילונים דוגמתך ויתכן שאפילו יותר. במתכונתם הנוכחית אני בעד לבטל אותם.
שויון היה מצב בו _אני_ הייתי יוצר אצל ילדך עמדה חיובית אל התנ"ך כקודקס מחייב, בדומה לאופן שבו ארגוני הסוטים מנסים ליצור יחס חיובי כלפי אורח החיים שלהם.

נ.ב. - אכן אמירה מעליבה, מיותרת ולא ראויה (גם אם נכונה) לא אליה התכוונתי כשכתבתי דברים נכוחים.
צביעות 19922
אם אתה נמנע מאמירות מעליבות, מיותרות ולא ראויות, כפי שיכול להשתמע מההתנצלות שבסוף דבריך, למה מצאת לנכון שתי שורות קודם לכנות את אגודת ההומוסקסואלים והלסביות בכינוי המעליב, המיותר והכל כך בלתי ראוי "ארגוני הסוטים"?
כי מדובר בסטיה חמורה 19959
הביטוי אולי מעליב ואני מצר על כך, אני באמת מנסה למתן את ההתבטאויות שלי כלפי הנ''ל מחד אך מאידך הביטוי איננו מיותר - חשוב לאורך הדיון להזכיר לאנשים על מה בעצם אנחנו מדברים - על סוטי מין.
מרתק כיצד עד לפני עשור או שניים הדבר היה כמעט טאבו שהומוסקסואליות היא סטייה, וכיום אתה חושב שאני חייב להתנצל על כך.
איך לקרוא עיתון 19974
שים לב להבדל הדק, אם כך:
אני רוצה ליצור אצל הילד (כל ילד - עזוב שלי או שלך) עמדה חיובית כלפי קיומם של שונים ממנו - באפיים, בדתם, במנהגיהם. אני לא רוצה להכריח אותו ללמוד עליהם בפרוטרוט, על מנהגיהם השונים לכל פרטיהם ודקדוקיהם ועוד - תספיק סקירה כללית על קיומם, והדגש ינתן לחשיבותה של הסובלנות כלפי השונה.
אתה רוצה ליצור אצל הילד עמדה חיובית אל התנ"ך כקודקס *מחייב*. בדיוק לזה אני לא מוכן. אשמח ללימוד תנ"ך ברמה מסוימת, בבחינת "דע מאין באת" - אך אין שום סיבה ללמד אותם כמשהו *מחייב* - זה ההבדל. טענתך היתה נכונה לו הייתי דורש ללמד את "ספר הנבואה ההומואי" (או משהו) כקודקס מחייב - ולא כך היא.

נ.ב. - אני תוהה אם, כאשר אתה אומר "נכונה", אתה מתכוון לפירוש המדעי או הבלתי מדעי, ומה ההבדל העקרוני שאתה רואה בינך ו/או ביני לבין הקבוצה הנ"ל בכל אחד מהמקרים.
איך לקרוא עיתון 19982
אתה נוקט בעמדה ששב ואל תעשה עדיף. כלומר חינוך ילדים לכך שהתנהגות מסויימת היא _לגיטימית_ היא בסדר מבחינתך בעוד שחינוך ילדים לכך שהתנהגות מסויימת היא _רצויה_ זה דבר פסול. כלומר מנקודת מבטך חינוך לתת לגיטימציה לקבוצות הנ"ל עדיף על פני "החדרת ערכי יהדות".
מה לעשות ובעיני 'סור מרע' קודם ל'עשה טוב' וחינוך ל_לגיטימציה_ מהסוג הנ"ל הינו משמעותי מגמתי ופולשני בהרבה מחינוך להתנהגות ה_רצויה_.

נ.ב - לא משנה איזה פירוש אתה מייחס לביטוי הנ"ל, הוא מניח תכונה מולדת של אותה אוכלוסיה, דבר שאני כלל וכלל לא בטוח בנכונותו ועל כן אני לא משוכנע שהביטוי נכון, כוונתי היתה להביע הסתייגות גם במידה הביטוי נכון.
איך לקרוא עיתון 19984
אכן, קלעת כמעט בדיוק לכוונתי - אם כי אני, כמובן, לא מגדיר אותה כ-"שב ואל תעשה". אבל עדיין יש סתירה מסוימת בדבריך - איך חינוך למתן לגיטימציה - לא באופן מיוחד להומואים/לסביות/דתיים/אשכנזים/כושים/יאפים אלא ככלל - איך יכול חינוך זה להיות מגמתי ופולשני *יותר* מאשר "החדרת ערכים"? מצטער - ההגיון לא עובד.
אתה לוקה, לטעמי, באותה א-סימטריה דתית שאני נתקל בה כאן פעם אחר פעם - אתה לא מוכן לקבל את זכותם של אחרים לדרך חיים שונה, למרות שהם מוכנים לקבל את שלך.

ובאשר ל-"סור מרע" - אה, אבל מה/מי הוא הרע? מה שמוגדר בתנ"ך כ-"רע"? מה שאמר הרבי שלך כי הוא "רע"? מי שאינו נוהג לפי אמונתך? שמא המאמין האדוק אך השייך לפלג שונה של האמונה, זה המפרש את דברי חז"ל *כך* ולא *אחרת*?...
כמערכת כללית לקיומם של בני אדם בשלום ובאחווה (יחסית) על פני כוכב לכת זה, השיטה שלי תעבוד (פחות או יותר), ואילו שלך תגרום (מה תגרום - גרמה!) לאינספור מלחמות ושאר מריעין בישין, שלא לדבר על הסבל האיום לפרט שאינו מסתגל למתודה של הכלל.

נ.ב. - אם כך נגמר עניין הציטוט האומלל - שלום לו ולא להתראות.
איך לקרוא עיתון 20291
הי הי, אני לא שללתי מהנ"ל לחנך את ילדיהם(!!!) כפי שבא להם, אני ששלתי מהם ליצור סימפטיה בקרב ילדי וילדיך למעשיהם המתועבים (מה לעשות והסלידה מהנ"ל חוצה את מחנות הדתי והחילוני) אם בכל זאת אין לך התנגדות לכך שילדך יצאו כאלו, בניגוד גמור לרוב האוכלוסיה בארץ, אתה מוזמן ליסד רשת בתי ספר בהם יוכלו הילדים לגבש את זהותם המינית, הזאולוגית וכל מה שבא להם, בדיוק כפי שאני חונכתי ברשת חינוך עצמאית לשמירת תורה ומצוות ולא ספגתי זאת בחינוך הכללי.

אני לא אכנס לשאלת רע או טוב. באשר לטענה שהדתות גרמו לאי יציבות בעולם, היא טענה לא רצינית בהתעלמה מ:
1. אופייה של כל דת.
2. משטרים חילוניים שהיו הרצחניים והגרועים שידענו (קומוניזים, נאציזים).
איך לקרוא עיתון 20301
אתה הרי מבין את כוונתי, אז למה ההתממות וההתחכמות?
אף אחד לא ביקש "ליצור סימפטיה" (סה"כ מינוח חלש יותר ל-"החדרת ערכים") ל-"מעשיהם המתועבים". אני מעוניין "ליצור סימפטיה" לזכותם הבלתי מעורערת לעשות כטוב בעיניהם. זה הכל. כמובן - לא רק לזכותם שלהם, אלא גם לזכויות שלי ושלך, בהתאמה.
הטיעון של "רוב האוכלוסיה בארץ" הוא נחמד וחביב, אבל גם אם הוא נכון - הרי שרוב האוכלוסיה בארץ *טועה*. אבסולוטית. מי שאינו מסוגל לקבל את שונותו של האחר, הריהו, בסופו של דבר, מחרחר מלחמה.

הטענה רצינית ביותר, דוקא, ראה:
1. לפחות שלוש דתות גדולות גרמו לסבל אדיר: נצרות, איסלם, יהדות.
2. הקומוניזם, כמוהו כנאציזם, מתכחש לדת בידו האחת ומשתמש בשיטותיה בעליצות בידו השניה. לשניהם יש "כתבי קודש", טכסים ואלים.
איך לקרוא עיתון 20305
ראשית, ישנו הבדל ענק בין כוונותך לכוונותיהם של הנ"ל שהיוו את מטרתם בפגישתם עם שר החינך דאשתקד.
שנית לו התנסחת בעד חינוך ילדים לכך שזכויותם האזרחיות של המגזר הנ"ל לא יפגעו למרות מעשיהם נו מילא, אולם המשפט שזכותם של הנ"ל היא לעשות כטוב בעיניהם המתפרש על ידי ילדים שמה לעשות, בהיותם נעדרי הגיון ודיכטומים להחריד, נחנו באינטואיציה שאין לרוב המבוגרים והם יוצרים שקילות ברורה בין המשפט "זכותם הבלתי מעורערת לעשות כטוב בעיניהם" לבין המשפט "מעשיהם טובים וראויים", כסימפטיה למעשה גופו (ע"ע החדרת ערכים).

הסיבה שלא אכפת לך להשתמש במשפט הראשון הוא מכיוון שפרט אולי לתחושה קלושה של חוסר נוחות, אתה מייחס משקל זהה לנטיותיו של צאצאך, מה שאין כן רוב האוכלוסיה בארץ (שכמובן טועים לדעתך) ועל כן (סיכום:) מגמתם של האירגונים הנ"ל, ונסיונם לכניסה לבתי ספר ראוי שיהדף על ידי שימוש בכל התותחים הכבדים.

1. אנא הדגם כיצד גרמה היהדות לסבל אדיר השונה מהותית מהמידה בה גרמה הלאומנות הצ'צנית (שאני מקווה שאיננה בעלת נטיות דתיות מסוג כזה או אחר) לשכזו. אתה פשוט מערב דת ולאום זה בזה.
2. כלומר הדתות כדתות הן המקור לכל *טכניקה* המשמשת לשליטה נוחה ולהתססת ההמונים. אכן טענה הגיונית להפליא. הרשה לי להפריח השערה על פיה הטכניקה היתה מפותחת על ידי מי שלא יהיה על מנת למשוך את ההמונים בדיוק כפי שנעשה הדבר לגמרי במקרה על ידי הדתות (כך על פי שיטתך, אני כמובן מפקפק)
איך לקרוא עיתון 19862
דבריו של בניזרי היו "נכוחים" בדיוק כמו דברי האינקויזיציה והנאצים (ואגב: היצור ההוא, כש"סניקים אחרים, בהחלט הביע את הערכתו להיטלר ולמרעיו ביותר מבהזדמנות אחת...). דיברנו קודם על הסתה - דברי הש"סניקים הם-הם ההסתה החמורה והמפלצתית ביותר, שהושמעה בארץ הזאת אי-פעם. אבל מה - להם יש כיפה. הכל מותר להם במדינה הזאת. למה לא.

דני.
סלי-חה???!! 19868
ח''כ בניזרי מעולם לא הביע הערכה להיטלר. שום ש''סניק לא הביע כזו הערכה, זה שקר.פשוט כך.
לאנשים עם כיפה, לתשומת ליבך, אסור אפילו לדעת מה הם עצמם חושבים במדינה הזו (ראה הרשפי).

לא שאני חושבת שיש טעם בסקטוריאליות הזו- לאף אחד אין זכות לפזר בפומבי שקרים והשמצות על אף אחד, ולא לקרוא לאחרים ממנו ''יצורים'' וכיו''ב.
אוה באמת!! 20020
גילית - סלחי לי, את יודעת כמה פעמים אנשי ש"ס קראו לעברי, ולעבר חילוניים אחרים שהפגינו נגד המפלצת אמנון יצחק ואחרים - או סתם כך ברחוב - "חבל שהיטלר לא גמר איתכם!"?
ומלבד זאת - מה בדיוק אמר הרב עבדאללה פון-יוזף, פיהרר בני-ש"ס למיניהם, ומעריצו החלאה בניזרי, על השואה - רק לפני חודשים מספר?
אבל כששומעים רק מה שנוח, אז באמת יש עם זה בעיה. אם זה היה תלוי בבניזרי - הוא היה מקים כאן מחנות-ריכוז והשמדה לכל מי, שלא היה מוכן לכוף ראשו לפני הכפיה המפלצתית, נוסח הטליבן, שבתשוקתו להנהיג כאן.

עצבני,
דני.
אוה באמת 20031
אני לא מניחה שהיו להם חולצות "אני שס"ניק".
האם ניתן להסיק שהיית בהפגנה נגד "המפלצת אמנון יצחק"? והאם נכון יהיה לומר, שגם החילונים הנאורים נטו (איזה פלא) לאמירות סגנון "המפלצת" כלומר- לא "התבטאות", אלא פשוט מריבה?
בין היסחפות ילדותית (ולא מוצדקת) למריבות ילדים לבין תובנה פרו-היטלראית תהום פעורה.
אוה באמת 20060
גילית, אני מניח שכמו כולנו ראית את סגנונו של מר קלטי. אין בין זה לבין החילוניות דבר.

אל תפקדי את עוון הבורות המשתלחת שלו על כל העדה.

שלך,
חילוני.
אוה באמת 20084
חרדים, המכנים את הנ"ל ואת שותפיו "מרן", או כיוצא-באלה, המתהדרים בגזענותם המרוקאית/מזרחית-"סתם", והמרכינים ראשיהם בפני היצור א. יצחק - הם ש"סניקים, למיטב ידיעתי. אלא אם כן חל איזה שינוי דרסטי מאד במערך השבטי בישראל, שלא ידעוני עליו.
כעת - כשמישהו אומר, שאוי לי אם לא אשמור שבת ואדליק נרות, אני "חייב" לעשות זאת או אלך לגיהנום, וכיוצא-באלה כפייה ואיומים רבים - בעיני, הוא מפלצת.

דני.
טוטם וטאבו 19873
כל החרמות והאיסורים הסקסואליים הם תוצרי תרבות וכשכאלה
הם קיימים למטרה מסוימת .כדי לדעת מהי מטרתם צריך לנסות להבין מהי מטרת התרבות, מהי ציביליזציה ואת זה אני לא אפתח כאן.

פרויד מלמשל קורא לאדם ללא עכבות מיניות - האדם הנורמלי. כנגד כך הוא טוען שבכדי שתרבות תוכל לעבוד היא הייתה חייבת להטיל איסורים שונים .וכך הגיעה הציביליזציה לנקודת מפנה חשובה. איזון בין כמות האיסורים ומחיר ההדחקה מאפשר התקדמות ציביליזציונית.

כמו שלפני זמן מה התנהל פה דיון עם הפסיכולוג שטען שהוא מקיים יחסי עריות עם בנותיו. החברה המודרנית מחדירה בילדים את כל איסורי הטוטם והטבו בכדי לאפשר להם להנות מיתרונות הציביליזציה במחיר הדחקת היצרים הטבעיים שלהם. אבל בכל אחד ישנו רצון עז לאהבה סקסואלית - כמה שיותר יותר - והחברה איננה יכולה להתכחש לזה .ולכן נטעה בתוכנו את רגש האשמה כאשר אנו סוטים מהתפריט של מין
עם בן זוג אחד מהמין השני.

הדרישה שכולם יצייתו לאותו חוק/צדק היא אבסורדית משום שלא כולנו שווים מטבענו. דרישה שכזאת מצמצמת את אפשרויות העונג ולכן איננה טיבעית, דרישה כזאת איננה צודקת כי ככה הופכים הנורמליים לפושעים.

החברה, הציביליזציה דורשת הטרוסקסואליות משום שזו הדרך להמשך הגזע אבל, פרויד טוען שרק החלשים ניכנעים לתכתיב האבסולוטיים שמקצצים לחלוטין את החופש המיני שלהם .על הנוסחה הזו קפצו הדתות הוסיפו לה את ואהבת לרעך כמוך - נוסחה שיקרית ,ויצאו לשנוא
את כל מי ששונה.
נוקדנות כמיטב המסורת 19886
הדתות לא הוסיפו שום דבר על פרויד, כמובן. הן קמו טיפ-טיפה קודם.
הדרישה שכולם יצייתו לאותו חוק היא אבסורדית???!!! לא טבעי לצמצם את העונג???
כלומר,כל מה שמענג נורמלי ולגיטימי?!
זה כבר ממש לא מאיר אריאל,אבל אם תרצה להסביר לי מדוע זה מוסרי לבטל כל אמת מוסר מוסכמת ע"מ לאנוס לגיטימציה על הומוסכסואליות, ובמה שונה דבקות בדת מדבקות בפרויד (המופרך), ואיך זה שכ"כ הרבה אנשים לא ערים לנטיות ההומוסכסואליות המענגות שלשיטתך טבועות בהם, המייל שלי לרשותך.
נוקדנות כמיטב המסורת 19895
ראשית, אני מסכים איתך לגבי מופרכותו של פרויד (בדיוק מאותן סיבות, אגב, שגם הדתות הממוסדות למניהן הן מופרכות: חוסר הוכחה וגרימת נזק לציבור).

אבל לעניין - כן, כל מה שמענג נורמלי ולגיטימי, ובלבד שאינו פוגע באף אחד אחר. (כלומר, לא נעשה בכפיה, וכו').

הטענה "פרסום תמונות עירום על תחנות אוטובוס פוגעת באחרים" אינה נטולת בסיס, ויש מקום לדון בה. הטענה "קיום יחסים מיניים (מסוג כלשהו) בהסכמה מלאה, בשטח פרטי, במקום סגור (קרי: בבית) פוגעת באחרים" היא נטולת כל עוגן במציאות.
תהום פעורה בין 19897
''כל מה שמענג לגיטימי'' לבין ''כל מה וגו,... כל עוד נעשה בדלתיים סגורות ולא פוגע באף אחד''. וזה בדיוק מה שאני אומרת- מצידי מי שמשכב זכר הוא כוס התה שלו שיעשה מה שהוא רוצה, זה לא נותן לו זכויות יתר כלוחם-חירות, לא מקנה לו זכות להקנות את העונג הפרטי שלו לאושיה חינוכית, והעיקר- זה לא פותר אותו מחובותיו הבסיסיות כאדם וכאזרח.
אני הראשונה להסכים שפרסומי חוצות הם בגדר פגיעה, וכך גם פירסום כל חומר הנוגע לפעילותו המינית של הפרט.
תהום פעורה בין 19900
אני מסכים עם מה שאמרת, לא עם מה שרצית להגיד: פרסומי חוצות (כל פרסום שהוא, למעשה, ובכלל זה פרסומי חוצות) הם בגדר פגיעה. יוקעו הפרסומאים, ויפה שעה אחת קודם!

אבל את הרי התכוונת לפרסומי חוצות בלתי-צנועים. אמרתי "יש מקום לדיון", לא הסכמתי לכך שהם בגדר פגיעה.

לגבי אושיות החינוך: ברגע שתסכימי איתי שגם במישור החינוכי, יש להסביר לכולם שכל עוד הם לא פוגעים באחרים, מותר להם לעשות מה שהם רוצים (להבדיל מ"את זה אסור לך לעשות אפילו לבד בבית". נשמע מוכר?) – ברגע שתסכימי לכך, אהיה מאושר. אני לא רוצה ללמד אף אחד שהומוסקסואליות, למשל, היא דבר טוב. אני כן רוצה ללמד את כולם שהיא לא דבר רע, ולמעשה אין כל הבדל בינה לבין כל סוג אחר של יחסי מין, כל עוד אחרים לא נפגעים.
אני מאחלת לך להיות תמיד מאושר 19902
עם זאת לצערי אני לא מסכימה איתך.
יהיה זה טיפשי ללמד שאין הבדל בין הומוסכסואליות לסטרייטיות, זה פשוט לא נכון. צריך להגדיר כאן "נפגעים" כי בעיני נערים מבולבלים מעודף מתירנות הם פגועים, ונטלו מהם את הזכות למצוא לבד את הנטיה הטבעית שלהם. מי שלא יכול אחרת בכל מקרה יגלה את המשיכה הזו (עובדה- כבר בתורה אסרו משכב זכר, ומבטיחה לך-זה לא היה אז בתכנית הלימודים,ובכל זאת היה קיים). אישית, אני אלמד את ילדי שהדבר הנכון, היפה והרצוי הוא שגבר מתאהב באישה ולהיפך, ויחד הם מקימים משפחה ומולידים ילדים. ככה זה טבעי וככה זה צריך להיות. כמובן שאף חוק לא תקף במאה אחוזים ולכן יש בודדים שזה לא חל עליהם, ולא טענתי שיש לסקול את הלא-סטרייטים או כל דבר אחר. עם זאת- אין צורך להתייחס אליהם בצורה מיוחדת. לו לא היו קיימים כל ארגוני הגאווה הבוטים (שכונה להומואים?? נו באמת) ולא היתה ההתעקשות הטיפשית לפרסם נטיות כאלה או אחרות אף אחד לא היה מפלה אותם, פשוט כי זה לא ענינו של אף אחד עם מי הם שוכבים, ואף אחד לא צריך לדעת. הפגנתיות גוררת הפגנתיות, והפרסום ההפגנתי הזה הוא בעיני פגיעה.
אני מאחל לך להיות תמיד מאושרת 19910
עם זאת לצערי אני לא מסכים איתך.
יהיה זה חכם ללמד שאין הבדל בין הומוסכסואליות לסטרייטיות, זה פשוט נכון. צריך להגדיר כאן "נפגעים" כי בעני נערים (ונערות) מבולבלים מחוסר הכרת הרבגוניות המינית הם פגועים, ונטלו מהם את הזכות למצא לבד את הנטיה הטבעית שלהם. מי שלא יכול אחרת עלול לחיות חיים אומללים (עובדה – בריטניה במאה ה-‏19). אישית, אני אלמד את ילדי שהדבר הנכון, היפה והרצוי הוא שכל אחד הולך אחרי נטיות ליבו, בלי נסיונות לקבוע מה טבעי ומה לא בצורה פסאודו-אובייקטיבית (שהם מסווה לטיעונים מוסרניים-מושפעי-תרבות).

ועכשיו ברצינות (אע"פ שגם הניסיון לענות באותן מילים היה די רציני). ההחצנה המינית אינה נחלתה של תת-התרבות (ולא במובן ערכי, אלא כ-sub culture) ההומו-לסבית בלבד, אלא מאפיינת את שנות התשעים בחברה החילונית (ויש כאלו שגם יאמרו שתהליכים דומים ומעניינים עוברים על החברה הדתית-לאומית, אך זה עניין לדיון אחר) ולמעשה ברוב העולם המערבי. לו היית יוצאת כנגד ההחצנה המינית שפשתה במקומותינו, ניחא, שמת עצמך במחנה השמרני. אבל ההתעקשות להתמקד במחנה ההומו-לסבי מעלה ריח של דוגמה (dogma) דתית בלבד (תוך ההאחזות שלך בתורה. אז מה? ביוון העתיקה, בה קיום יחסי מין עם גברים נחשב האידאל ואילו קיום יחסי מין עם נשים נחשב בזוי ולשם התרבות בלבד כולם טעו? איזה בעאסה! חבל שלא שלחו שליח מא"י להסביר להם את זה!) וללא כל קשר למוסר אוניברסלי או ל"אמת טבעית".
על אושר ותקינות פוליטית 19921
"אין הבדל בין הומוסכסואליות לסטרייטיות" כתבת. (אגב, למה לא להיצמד למינוח הישן ונטול הקונוטציות הטרוסכסואליות?)

אינני יודע מאיזו בחינה "אין הבדל". הומוסכסואליות הוגדרה פעם כסטיה, כפי שהוגדרה גם אוננות. בסופו של דבר גבר הלחץ התרבותי לראות בה משהו נורמטיבי. ככל הידוע לי, ראיית ההומוסכסואליות כסטיה לא התבססה על נתונים או הגדרות, וגם לא ראייתה כנורמטיבית. הפסיכיאטריה והרפואה פשוט מגיבות ללחץ הציבורי ולתקינות הפוליטית.

אם נדון בנורמטיביות כמבוססת על סטטיסטיקה, הרי שמרבית האנשים אינם הומוסכסואלים (לעומת זאת, עד כמה שזה נראה מוזר, רוב האנשים *אינם* קוראים את "האייל"). אם נדון על פי הסיבוכים, שכיחות ההומוסכסואלים בין המנסים להתאבד, למשל, גבוהה משכיחותם באוכלוסיה (אך יש גם הרבה תת-אוכלוסיות אחרות העונות להגדרה זו). אם נדון ביחס לתוצאות, הרי שהם מתקשים להקים משפחות (כמו הרבה רווקים ורווקות מושבעים).

כך שבשורה התחתונה - אינני יודע עד כמה המצב הוא נורמטיבי או נורמלי, וגם לו הייתי יודע, אין לזה קשר לטוב או רע, שזהו לאמיתו של דבר הדיון.

הנקודה היא שגם אתה אינך יודע, בדיוק מאותן סיבות. אתה מנסה בכוח לדחוף את מה שנראה לך תקין פוליטית, אך ייתכנו נימוקים לכאן ולכאן.
על אושר ותקינות פוליטית 19928
ברור שאיני יודע, זו הייתה טענה סופיסטית (סופיסטית? נדמה לי) שבאה להראות שזהו שוב דיון על ערכים ולכל ערך ניתן להביא טיעון מצויין בעד וטיעון מצויין-לא-פחות נגד. הנקודה שניסיתי להדגיש את מרכזיותו של הטיעון הערכי – הציווי האלוהי-לכאורה, תלוי תרבות, שהביאה גילית במסווה של טענה אובייקטיבית (כפי שגם ניסיתי להראות בדיון אחר בינינו), ולראיה, גילית מתרכזת בנושא ההומו-לסבי ולא במוחצנות מינית באופן כללי.

אתה עומד על הנקודה שהגדרת הסטייה היא תלויית-תרבות וכיוון הרוח, כלומר, הסטייה של אתמול יכולה להיות הנורמה של מחר. מצויין! אם כן, לעולם לא נוכל להכריע בשאלה אלא אם כן נכפה על צד אחד את דעתו של הצד השני. הבעיה (מבחינתם של אחרים) היא שזהו פתח לסובלנות כלפי הומוסקסואליות ולכן לדעתי הם נאבקים בשצף-קצף כנגד התופעה, תוך הבאת נימוקים פסאודו-אובייקטיביים בדבר נורמות (שאין סובייקטיביות מהן), המשכיות המין האנושי (שלא ממש עומדת בסכנה), גועל נפש (נו, זה ממש אובייקטיבי), מתירנות (אובייקטיבי לעילא-ולעילא!) וכו'.
שמרנית מאושרת 19927
אני אכן יוצאת נגד ההחצנה המינית שפשתה במקומותינו.
וגם נגד חוסר היכולת של דוגמות שמרניות אפילות להילחם באבירי האור והחופש. כלומר- הדוגמה שאתה מציע איננה שונה.וזה מתחיל להזכיר לי אי-אילו שיחות אחרות,אבל מה איכפת לי מה היה ביוון העתיקה, ומה אכפת לי אם אתה שוכב עם החבר או החברה שלך, ולמה זה נותן לך זכויות השתלחות?
האמירה שסטרייטיות והומוסכסואליות זהים היא קטנוניות לא נכונה.
אנרכיסט מפוקפק? 19934
ברור שהאמירה אינה נכונה, כמו ש"ערן" ו"גילית" זה לא אותו דבר. קטנוני? אני לא יודע... מה שבטוח שהכרעה שאחת היא "טובה" והאחרת היא "רעה" לעולם תהיה סובייקטיבית.

אבל נמשיך באותה מסורת – אבל מה איכפת לי מה היה בממלכת יהודה, ומה איכפת לי (טוב, את זה נשמיט, זה לא רלוונטי), ולמה זה נותן לך (ולדוגמא, גם לכבוד שר הבריאות דאז, הרב שלמה בניזרי) זכויות השתלחות?

אשר לחוסר היכולת, יש לך מה ללמוד מהקתולים למשל, שארגנו מפגש בן כמה ימים של מליוני בני נוער (אם אני טועה) *שלא* קיימו יחסי מין אלא מקבלים על עצמם את ערכי הכנסיה. עם קצת שכלול...
אנרכיסט מפוקפק 19938
מה דעתך על האמירות הבאה:
"הקיום האנושי תלוי בהמשך הולדת ילדים".

"רוב האנשים בעולם רוצים ויכולים לקיים משפחה מונוגמית כזו".
אוביקטיביות? אגב,לא אמרתי "רע". אמרתי "נורמלי".
אני, בעוונותי,סוביקטיבית. חוקי התורה מדברים אולי יותר מחוקי יוון.
לשר בניזרי אין זכות להשתלח. הוא גם לא ממש השתלח. הוא לא כינה אף אחד "קוף" או "חשוב כמת" וכו,. אני מודה שדבריו נשמעו בוטים משהו,(ראה "לא זכור לי שהצדקתי") העניין הוא שלא דת ולא הומוסכסואליות מצדיקות השתלחות. רק שאם הומו מדבר אסור לבקר אותו- אנחנו נורא פלורליסטים וכאלה.
שוב- לא מגיעות להם זכויות יתר על היותם מיעוט מיני. מגיעות להם הזכויות הרגילות- לאהוב את מי שהם רוצים וכו.
הללויה, היא ראתה את האור. 19940
''מגיעות להם הזכויות הרגילות -לאהוב את מי שהם רוצים וכו''

אהבה, היינו מין, הינו מטבע האדם ומה שלא נורמלי (אך יתכן ומהווה צורך) הוא הנסיון לדכא או להתעלם מכך.
וכל השאר כתוב בספרי האסטטיקה והערכים
איפה,איפה? 19942
אהבה איננה "היינו מין".
כמובן ששניהם טבעיים ונפלאים.
שניהם גם לא מצריכים אגודות מיוחדות או מעניקים חובות או זכויות מיוחדות.
סיכמנו את זה?
אני מאחלת לך להיות תמיד מאושר 19911
שאלה קטנה - האם את תמימה לחשוב שאם תלמדי את ילדיך שרק יחסים הטרוסקסואליים הם יפים/רצויים/טבעיים זה ישפיע אם הם ילכו בדרך זו או אחרת?

לשון אחר - האם החלטה להיות הומוסקסואל/לסבית הינה שווה להחלטה אם לילמוד מתמטיקה או עיתונאות?
השפעות סביבתיות 19925
רוב האנשים אינם הומואים או לסבית.
כל האנשים מושפעים ממה שהם רואים שומעים ולומדים
כל אדם הוא סך כל מה שעבר עליו ודרכו עד רגע נתון (רגע הבדיקה).
כן,אני סבורה שמודל בריא ייצור מודל לחיקוי. זה הרעיון של להיות הורים.
כבר ציינתי- הסטרייטים הם הרוב, הנורמלי. (מטעמי נורמה,לא מטעמי "ההומואים משוגעים"). מעטים הם בעלי הנטיות המולדות ההומוסכסואליטת, ואת זה,כבר ציינתי, אי אפשר למנוע.
בימינו,לצערי ולזוועתי, ההחלטה להיות הומו\לסבית היא בבחינת ברירה, אופציה מבלבלת למתבגרים מבולבלים ממילא.לא בבית ספרי. ייתכן, כמובן, שאחד מילדי יהיה חלק מאותו אחוז קטן אך משום מה,אני צופה שהוא לא. גם ההחלטה ללמוד מתמטיקה,אם כבר פרויד, מקורה יחסים עכורים עם אבא ושאר ירקות.
השפעות סביבתיות 19926
הערה קטנה בקשר ללימודי מתמטיקה - אם באמת ניקרא את פריוד ולא על פרויד ניווכח שלימודי מתימטיקה הם תחליף לחוסר אפשרות מימוש סקסואלי.
השפעות סביבתיות 19961
כבר עכשיו את מחליטה בשביל ילדיך מה יהיו העדפותיהם המיניות?
מענין אותי לחשוב איך תתמודי עם מצב בו בנך יתגלה כהומוסקסואל, וכמה זמן יקח לך להשלים עם זה. האמת - אני בעיקר מרחמת עליו, על התהליך שהוא יצטרך לעבור עם אמא כל כך תומכת.
כבר עכשיו את מרחמת עליו? 19972
אני לא מחליטה בשבילו.אני אעשה הכל כדי שהילד שלי יתחנך ויתנהג כמו שאני סבורה שנכון ופועל לטובתו. אני משערת שגם את תעשי אותו דבר. כמו שציינתי- אני בפירוש מאמינה שנטיות מיניות הן גם תוצר של הסביבה, בעיקר בגיל ההתבגרות והחיפוש העצמי.
העדפות 54423
מה אמרה גילית? "ייתכן, כמובן, שאחד מילדי יהיה חלק מאותו אחוז קטן אך משום מה,אני צופה שהוא לא." נראה לך מוזר שהיא לא רוצה שהבן שלה יהיה הומו? הרבה יותר נוח להיות סטרייט מאשר הומו, זה לא סוד וברור שכל אחד יעדיף שהבן שלו יהיה סטרייט. בואי לא נשתדל יותר מידי להיות פוליטיקלי קורקט.
כמובן גם מצד שני שאם נסתיר את האופציה ההומוסקסואלית מהילדים זה לא יעבוד ומה שיקרה יקרה. אבל משום מה יותר מגרד לי בעין לראות התחסדויות מאשר השתלחויות.
אני מאחל לך להיות תמיד מאושרת 19918
הרעיון של שכונה להומואים אכן מופרך בדיוק כמו הרעיון המגוחך של שכונה רק לדתיים.

אה, רגע, דוגמה לא טובה, שכונות של דתיים בעצם יש הרבה ושכונות להומואים אין. טוב, לא חשוב, מה שחשוב הוא שתביני שרוב הדברים שמרגיזים אותך אצל ההומואים נולדו כתגובה לאפלייה הבסיסית שהיתה נגדם. לאף אחד לא מפריע, כביכול, מה שהם עושים בד' אמותיהם, אבל גם אם יהיה להם חבר אחד לחיים במשך חמישים שנה רצופות הם עדיין לא יזכו לקבל זכויות אלמנטריות של זוג נשוי. זה מה שחשוב.

כשקבוצה גדולה מופלית לרעה במשך זמן רב, אך טבעי הוא שהיא תדרוש לקיים אפלייה מתקנת כדי להחזיר את השוויון, וזה נתפס אצלך כדרישה ליחס מיוחד. גם עניין הגאווה ה''בוטה'' שלהם (כלשונך) מקורו למעשה ברצון לתת קונטרה ליחס המשפיל ולקיפוח שהיה מנת חלקם מאז ומתמיד.
19929
דתיים צריכים בית כנסת, מיקווה, אוכל כשר, בתי ספר דתיים, רחובות שקטים בשבת, עירוב, "תחום שבת", חנויות ספציפיות.
הומואים צריכים...תזכיר לי מה? לגיטימציה להתנשק על הספסל בגינה? שייכנסו הביתה.
עוד משהו 19931
גם לי אין זכויות של זוג נשוי.
זה כי אני לא זוג נשוי.
אם אחליט לא להתחתן, גם לא יהיו לי.
האם אני צריכה שכונה?
איינשטין הרס הכל 19937
זוג גברים מתנשק - איחס
זוג נשים מתחבק - עוד יותר איחס
זוג לבוש בשטריימל קפוטה ושביס - מגעיל

היופי הוא בעיני המתבונן
תיכנסי את הביתה 19939
הומוסקסואלים ולסביות באמת לא צריכים כלום, בדיוק כמו שדתיים למעשה לא צריכים כלום. הדתיים פשוט התרגלו לקבל מהמדינה סדרה ארוכה של שירותים מיוחדים, ונוצרה אצלם תלות בשירותים הללו שבעצם איננה מחויבת המציאות (ולראיה, העם היהודי הצליח להיות דתי במשך מאות שנים בלי שהמועצות המקומיות דאגו לו לבתי ספר דתיים ולאוכל כשר).

בניגוד לדתיים שיש להם דרישות מכאן ועד להודעה חדשה, ההומוסקסואלים והלסביות מבקשים מהמדינה רק דבר אחד: שוויון. מכיוון שהם אינם זוכים לשוויון בתנאים רגילים, בין השאר הודות לטיפוסים כמוך שמצווים עליהם באופן קולקטיבי "להיכנס הביתה", יתכן ושכונה מיוחדת להומואים היא לא רעיון כל כך רע כפתרון זמני. בטווח הארוך, אני חושב שגם ריכוזם של הדתיים בשכונות ייעודיות וגם ריכוזן של אוכלוסיות אחרות בגטאות ממין אלו גורמים בסופו של דבר לכך שחלקים שונים בציבור הישראלי כלל לא יכירו אלה את אלה, וחבל.
יוצאת בחוץ 19943
המדינה לא מעניקה לדתיים שירותים מיוחדים. היא מעניקה לכלל אזרחיה שירותים דתיים אם ירצו בהם.
המועצה המקומית לא דואגת לאוכל כשר או לבתי הספר, זה עניין של היצע וביקוש- אף אחד לא יפתח בית ספר דתי ברמת אביב גימל או מסעדה כשרה בצפון תל אביב. לא המדינה דואגת לכך, אלא, באופן טבעי, לציבור הדתי צרכים אחרים. לציבור ההטרוסכסואלי- לא. הוא לא קונה דברים שונים, לא דורש מתקנים שונים, לא צורך אוכל שונה.
אילו שירותים אתה מתכוון להעניק לנווה ההומואים החדש? ומי אמר שאין להם שיוויון? מה טיפוסים כמוני (לא עלינו) מונעים מהם?
קרא דיונים קודמים- אני נגד גיטאות. אני בעד שכל אזרח יהודי יוכל למצוא את עצמו בכל מקום במדינת ישראל. אני לא דורשת מאף אחד מה שאינני דורשת מעצמי, וחיי האישיים אינם מתקיימים ברחוב. יש גם חוק נגד זה. אפילו במקומות נאורים וגויים.
יוצאת בחוץ 19965
בית ספר דתי אולי אין עדיין ברמת אביב ג', אני לא יודע, אבל קניון שומר-כשרות באמצע רמת אביב הישנה יש ויש, ודווקא לא כתוצאה מביקוש אלא מהחלטה שרירותית של בעליו (לב לבייב) ובניגוד לרצונם של תושבי האזור.

לגבי שכונה להומואים, אני חושב שזה עשוי להיות רעיון טוב לא בגלל שאפשר יהיה לבנות שם מועדונים ופאבים ובתי קולנוע מיוחדים שישרתו בעיקר את הקהל הזה (בהקבלה לבתי הכנסת והמקוואות שלכם), אלא כי זה יעזור לייצר עוצמה כלשהי לציבור שהיום מופלה לרעה. סוף סוף יהיה להם מקום שבו הם לא יתביישו להתנהג באופן טבעי, אף אחד לא יתייחס אליהם כאל סכנה לחברה (כפי שנעשה בפורום זה) ולא יכרוך אותם בצרור אחד המכונה ''סוטי מין'' (שם, שם) יחד עם פדופילים ואנסים.

תביני, את אמנם מתיימרת לייצג השקפת עולם אוקסימורונית שמנסה לשלב דת וסובלנות, אבל רוב הציבור הדתי וחלק גדול מכל הציבור הישראלי איננו שותף להשקפת העולם הזאת. בעיניהם, מרגע שאדם כלשהו מוכרז כהומוסקסואל (או כלסבית), הוא הופך למצורע שראוי שיסתיר את עצמו מהחברה. אולי לפני מאה שנה זה עבד, אבל היום זה כבר לא עובד. לאנשים האלה מגיע שוויון זכויות מלא, כולל הזכות לחיות כזוג נשוי עם מי שיבחר ליבם, הזכות לעבוד בכל מקצוע שיחפצו (כולל תפקידים בעלי אופי בטחוני), והזכות הבסיסית לנהל חיים נורמליים בלי להידרש להתנצלויות על מה שהם ובלי שאנשים יסתירו לילדיהם את העיניים כשהם עוברים ברחוב. אם הדרך היחידה לספק להם חיים נורמליים היא ע''י הקמת שכונה מיוחדת עבורם, אז שיהיה כך. עם כל הבעייתיות הגלומה בפתרון כזה, הוא עדיין עדיף בהרבה על המצב הקיים.
יוצאת בחוץ 19969
ההחלטה היא החלטה מנומקת.
כלכלית, מצפונית-דתית.
אבל לא שרירותית.
דת וסובלנות אינן אוקסימורון 19971
(בפרט כיוון שאוקסימורון בנוי ממילה אחת בלבד, אך יש עוד סיבות).
לא בשם הדת, בשם ההתנגדות להחצנה. למה הומו צריך בית קולנוע מיוחד? או פאב מיוחד? ולמה שאני אסתיר לילדי את העיניים ברחוב- הרי אין לו שלט על הגב שהוא הומו? ראוי שהוא יסתיר מה שהוא עושה במיטה, כמו שראוי ורצוי שגם אתה תשמור את זה בינך לבינה (או בינו). בית כנסת חייב להיות באיזור כי אי אפשר לנסוע אליו.לב לבייב הוא יזם פרטי- כמו שיזם חילוני יוזם יוזמות שמוצאות חן בעיניו וכו,
לא נראה לי שרק דתיים יסלדו מהרעיון הדוחה של שכונה של אנשים חריגים מינית (או אתה יודע מה, אפילו לא חריגים מינית) שמטרתה אפשרות התגפפות בפומבי ותו לא. זה טיפשי דוחה ומיותר- האם תקים גם שכונות לסאדו-מזוכיסטים עם אופציה להלקאות פומביות? כל חוסר שוויון זכויות נובע מההחצנה הזו בדיוק ויוצר אנטגוניזם. יוחזר המונח "יציאה מהארון" למשמעותו המקורית- התמודדות של אדם עם משפחתו והקרובים לו. אותי זה לא מעניין.
בעניין האוקסימורון 19975
להלן ההגדרה הרשמית של המושג, כפי שהיא מופיעה במילון וובסטר השלם:

Main Entry: ox·y·mo·ron
Pronunciation: "äk-si-'mOr-"än, -'mor-
Function: noun
Inflected Form(s): plural ox·y·mo·ra /-'mOr-&, -'mor-/
Etymology: Late Greek oxymOron, from neuter of oxymOros pointedly foolish, from Greek oxys sharp, keen + mOros foolish
Date: 1657
: a combination of contradictory or incongruous words (as cruel kindness)
- ox·y·mo·ron·ic /-m&-'rä-nik, -mo-/ adjective
- ox·y·mo·ron·i·cal·ly /-ni-k(&-)lE/ adverb

כפי שאת רואה, אוקסימורון לא נכתב במלה אחת אלא הוא ביטוי (או, במקרה שלך, השקפת עולם שלמה) הבנוי ממלים הסותרות זו את זו.

(המעבר ל-HTML עשה קצת בלגן בהגדרה המקורית. המילון זמין בכתובת http://www.m-w.com)
דת וסובלנות אינן אוקסימורון 19980
הכותרת נכונה, רק לא בפירוש המצמצם שלך למושג דת.

ניסוח נכון יותר יהיה -
דת וסובלנות אינן אוקסימורון,
יהדות וסובלנות הן כן.
יהדות וסובלנות אינן אוקסימורון. 19995
...אבל קצרה היריעה.
דת וסובלנות אינן אוקסימורון 20040
גלעד,

כיצד היית מנסח 'איסלם וסובלנות'?

שלך

אלכס
דת וסובלנות אינן אוקסימורון 20051
אלכס ידידי, לא תמצא בי אהדה רבה לדתות המונותאיסטיות על צורותיהן השונות - הן הגורם העיקרי לסבל של תושבי כדורנו האומלל.

עם כל מגבלותיו וחסרונותיו הרבים של האיסלם, אני רואה בדת זו פנים חיוביים (באופן יחסי, כמובן) שאינם בנמצא בדתות היהודו-נוצריות (כפי שאני משוכנע שאתה יודע יפה מאוד), ואני נוטה לשפוט אותה על סמך מקורות שונים מכלי התקשורת המערביים ודעת הקהל שהם יוצרים הנוטים לעוות את דמותה של דת זו (ולאחד את פלגיה השונים והרבים, מה שהופך את ההכללה הזו שלנו לחסרת-כל משמעות כמעט) - כפי שהדגימו פרופסור אדוארד סעיד ואחרים.

אני חושב שמיותר לציין כי מבחינתי המצב האידיאלי הוא שכנוע אנשים באופן רציונלי (ויבש) בנוגע לחוסר-נחיצותן של דתות, לנזק העצום שהן גרמו בעבר, בהווה ובעתיד ועידודם להפניית מרצם לאפיקים שונים - אינני שוגה לחשוב שמטרה זו תיושם בזמן הקרוב, ועד אז אני מקיים את ערך הסובלנות כלפי המחזיקים בדת כלשהיא, זאת מבלי להתעלם ולו לרגע מהחסרונות הברורים הנובעים מכך (אנטי הומניות ע''פ רוב, גזענות בוטה במקרים מסוימים).
דת וסובלנות אינן אוקסימורון 20061
איזה "פנים חיוביים" מצאת באיסלאם?
דת וסובלנות אינן אוקסימורון 19983
נציג את השאלה כך:
את הולכת ברחוב עם ילדך, ומולכם עומד זוג צעיר, בחור ובחורה, ומתנשקים להנאתם בצורה מהוגנת למדי. האם תסתירי את עיני הילד מפני הpublic display of affection הזה?
עכשיו, נניח שמדובר בזוג בחורים דווקא, שכל מה שהם עושים הוא להתנשק, בצורה מקובלת למדי, בלבוש סטנדרטי ובלי גיפופים נרחבים - רק מה, לאף אחד מהם אין ציצים - האם זה יפריע לך?
אם התשובות הן לא וכן - הרי הבעיה. אם התשובות הן לא ולא, אני לא מבין למה אמרת מקודם שיכנסו לבית. אם התשובות הן כן וכן, טוב, אם כך אנחנו חיים בעולמות שונים לגמרי (מה גם שילדך עשוי להגיע לגיל 18 מבלי שיוכל לראות אור שמש...).
בעניין התגפפויות בפרהסיה 19989
להלן 3 סיפורים קצרצרים מתוך ספר בשם "אנתרופולוגיה" (שתרגמתי לאחרונה). 2 הראשונים נוגעים לעניין ההתגפפויות בפרהסיה הנדון לעיל, והשלישי סתם כך.

*הנכון*

החברה היפה שלי ואני מרגישים כל כך טוב ביחד, שאין לנו כל קושי להחזיק ידיים ולהתנשק בפומבי. כשאנחנו מבחינים באדם שנראה קצת גלמוד אנחנו חולפים על ידו מחובקים ומביטים זה בעיני זו בשביעות רצון. אם לא מבחינים בנו בפעם הראשונה, אנחנו שבים על עקבותינו ונעמדים ממש מולם, מתנשקים בלהט, גונחים ונוגעים זה בזו בצורה שרק אוהבים יכולים. חשוב מאוד שהאנשים האלה יראו עד כמה מושלמים יכולים החיים להיות מרגע שמוצאים את האדם הנכון.

*טבע*

ענבר גילתה את הנודיזם. הלכנו לסופרמרקט והאנשים לא הפסיקו ללטוש עיניים. היא יפהפיה ואנשי הביטחון הנבוכים התביישו לבקש ממנה לכסות את עצמה."יקירתי," לחשתי, "אנשים מסתכלים."
"שיסתכלו," ענתה. "אין לי במה להתבייש."
היא אמרה לי שאם לא אצטרף אליה ואפסיק להתלבש תעזוב אותי בו במקום. "זה מנוגד לטבע," הסבירה. הורדתי את המכנסיים והקונים לגלגו על רגלי הצנומות. כשהורדתי את התחתונים הם כשכשו בלעג באצבעותיהם הקטנות.

* צבע *

החברה שלי כל כך מסוחררת שהיא אינה מסוגלת להוריד ממני את העיניים. אחרי שאנחנו מכבים את האור היא מרכיבה משקפי ראיית לילה ומתבוננת בי בשנתי. לעתים תכופות אני מתעורר מהאנחות ויללות האושר הבלתי נשלטות שלה. ככה זה נמשך כבר שנים, ואין כל סימנים לרגיעה. פעם ביקשתי ממנה לחדול מכל הפעילות האינפרה-אדומה הזו, אבל זה לא עזר; התעוררתי וגיליתי שהיא מצפה אותי בחומר זרחני ולוחשת ברכות, "לפעמים אני שואלת את עצמי אם אתה יודע כמה אני אוהבת אותך."
אלוהים מרחם על פרטי הגן 20300
על פרטי ספרים קצת פחות.

מה לך, שמעון, כי תביא כך ציטוטים ללא ציון המקור? מי חיבר?

אגב, שמתי לב לשם 'ענבר'. אמרת שתרגמת את הטקסט דנן, ויש להניח שהשם 'ענבר' לא מופיע כך במקור. האמנם תרגמת את שמות הדמויות (אני מניח שבמקרה זה מדובר בשם 'אמבר'...) ? בסטייה חדה מנושא המאמר (ובעצם סטייה מהסטייה מנושא המאמר), אתעניין במניעיך בתרגום שמות הדמויות, ברשותך.
אנתרופולוגיה 20306
אסף,

שם הספר "אנתרופולוגיה" ומחברו הוא צעיר בריטי בשם דן רודס. הספר יצא לאור לפני כשבועיים. מדובר באנתרופולוגיה של היחסים שבינו לבינה, המומחשים ב-‏101 סיפורים אפיזודיים קצרצרים כדוגמת אלה שהבאתי בתגובתי הקודמת. רבים מהם גרוטסקיים ורוויים הומור שחור (הסגנון ו"הראש של המחבר" יכול להזכיר לקורא ישראלי, במידת מה, את אתגר קרת.)

לעניין השמות: הסופר משתמש לעיתים קרובות בשמות לא שגרתיים, חלקם מומצאים, ככלי לאפיון הדמויות; ולכן עברתתי שמות שיש להם משמעות. כך למשל, אנג'ליק הפכה למלאכית (היא בחורה חלומית), ואמבר אכן הפכה לענבר. שמות נעדרי משמעות כגון 'טלולה' נותרו כפי שהם במקור.

אסף, היות שאתה הנוקדן הידוע, אקדים תרופה למכה ואציין עוד, שאם תקרא את הספר תגלה בו צרופים לשוניים לא תקניים שעלולים לזעזע אותך כגון "למרות ש", או ארכנות מיותרת כגון "החברה שלי" במקום "חברתי" - זה מכוון! (ונועד, בין השאר, לשמר את הרוח הקלילה שבה נכתב הספר). לי עצמי, בתור 'הטהרן', היה קושי לכתוב 'טיפ' במקום 'תשר' ו'סקס' במקום 'מין', אבל התגברתי.

שמעון
אנתרופולוגיה ועברית 20308
תודה על הפרטים.

אני שמח לקרוא את הסברך לעברות השמות – השיקול מוצא חן בעיני.

לענין הנוקדנות, אבקש להרגיעך: אינני טהרן, ואף איני נשבע בשם האקדמיה ללשון העברית. לדוגמה, אני מסתייג מקביעת האקדמיה כי יש לכתוב "כול" ו"הכול". כל נימי נפשי (הקשורים בעברית קשר איתן) מתקוממים בי נוכח האיות הלז, ואני מסרב לעשות בו שימוש. ונקודתית לסוגית "למרות ש" או אי-השימוש בצורת הסמיכות, שני אלו מקובלים עלי בתרגום של טקסט הלוקה אף הוא בצירופים תת-תקניים פה ושם.

באשר למלים לועזיות, אני גורס שחשוב להשתמש במלים עבריות כמה שיותר, אך מסייג זאת בגבולות הסביר. סביר בעיני לכתוב "תשר" במקום טיפ, ולא סביר בעיני לכתוב "קורים" במקום "ווב" במובן החלל בו אנו נפגשים עתה. עם זאת, סביר גם להשאיר מלים כגון "טיפ" ו"סקס" במקור הלועזי, הן משום שהן שגורות ביותר בצורתן זו בפי דוברי העברית של ימינו, והן משום שהן מסייעות לשמור על הטעם הלועזי של *הסיפור*, כנגד העבריות של הטקסט עצמו.

אגב, אני שב ומציין שלא שכחתי את ההערות שהבטחתי לך לגבי תרגומך של "האוטוביוגרפיה של סטאלין". אני עמל על ההדרתן ברגעים גנובים שאני מוצא, והן עוד יגיעו אל תיבתך...
אל תקפח את המין הגברי 20009
רגע, דובי; השאלה הזאת לא רלוונטית גם אם לאחד הבחורים יש ציצים?
אור שמש זה מסרטן 20018
אנחנו אכן חיים בעולמות די שונים. אני שמחה על זה.
עם זאת יש להבדיל בין א. ''השפעות סביבתיות''- לא מה שרואים בגינה (אם כי גם) אלא מה אבא ואמא עושים וחושבים, מה האנשים שאני מעריך עושים וחושבים, איך נראה הבית האידיאלי שאני אקח כמודל. כל אינדוויאוליסט בגרוש לוקה (לא שזה רע) בהשפעות סביבתיות אם ירצה ואם לאו. כלומר- לא לשחק עם הילד פרה עיוורת בחצר אלא, פשוט, לספק לו סביבה בריאה לגדול בה. כן,בריאה בעיני.
ב. ''התערטלות בפומבי''- זו לא השפעה, זו הפרעה. וזה דבר בוטה ומיותר לכל הדיעות, כאמור אפילו לא של יהודים חשוכים. לי, אישית, זה הרבה פעמים לא נעים. מי שיודע לאהוב לא צריך להוכיח את זה (ראה הסיפורים).למרבה המזל החוק כאן לצידי.
אור שמש זה מסרטן 20029
בארצות סקנדינביות רבות מקובל ביום קיץ בהיר לצאת לגנים הציבוריים ולתפוס כמה קרני שמש - בלבוש חוה (ואדם). למרבה הפלא תופעה חושפנית זו אינה מובילה להשחתה המונית של המוסר - אנשים פשוט מתרגלים לראות עירום כחלק מחיי היום-יום ולא בהכרח כסמן מיידי ליחסי מין. אולי אפשר להפריד התערטלות בציבור מהפגנת רגשות ארוטיים בפומבי.

בהערת שוליים, מעניין לציין שמעמד הנשים בסקנדינביה נחשב למשופר בהשוואה לרוב שאר העולם. מקרה גרידא?

ואם כבר מדברים על איסור על הפגנת רגשות מסוגים מסוימים בפומבי, כגון נשיקות וליטופים, מדוע יש להגביל זאת רק לתחום המיני? הרי לנפש הילד מזיק גם המחזה של אכילה גסה בפומבי, למשל במזללות מסוימות, או של בזבזנותם הראוותנית של קונים כפייתיים. ואלו רק שתי דוגמאות להתנהגות שעלולה לעורר אצל הצופה הצעיר דחף לא חינוכי להצטרף לחגיגה...

אם כן, מהם הקריטריונים לקביעה אלו מעשים ראוי שיתרחשו רק בתחום הפרטי (בארבע אמות)?
דת וסובלנות אינן אוקסימורון 19994
יתכן ודת וסבלנות אינן אוקסימורון - ומה רע אגב בתרתי דסתרי?
אך יכול להיות שדת היא שור מטומטם...

מה שכן כולל סתירה עצמית זה אהבת לרעך. ההיסטוריה מראה לנו עד
כמה האידיאל הזה הוא אוטופי בעליל וכשכזה בילתי ניתן להשגה. את
הביטוי הזה אימצו כל הדתות כעלה תאנה לשלל סייגים ופירושים - עד
כמה אהבת, מי זה רעך ומי אתה?

בשם ואהבת הרי כל מי שרוצה להיות יהודי צריך מיידית להיתקבל ככזה,
בשם ואהבת לא הייתה צריכה לבא לעולם מלכתחילה מצוות עמלק, בשם ואהבת
כל אחד אין גרים, אין עבדים, אין חובות וזכויות שונות לנשים ולגברים ועוד ועוד.

אך, בשם ואהבת ושטענה השיקרית שהיהדות סובלנית מתי? כנגד מי? יוצאים מיני
אנשים ומגדירים תופעה טיבעית (כי הרי אנשים מעורבים בה) כסטיה, בעוד שאלו המכפיפים עצמם מרצונם או שלא מרצונם לחוקי הדת ובכך מנסים לשלוט או לדכא יצרים טבעיים - אלה נקראים נורמליים.

הרי טיול קצר לאחר שעות החשיכה לחולות תל ברוך יגלה שגם חובשי הכיפה רוצים למקסם (maximize) את התענוג, משמע כל החינוך של הוריהם שווה בדיוק לאותו איבר לו את מתנגדת. עיון זריז בחדשות היומיות יראה שגם בקרב רבני הדור נפלה שלהבת האהבה ההומוארוטית - אחוזים קטנטנים תאמרי, אך קיינים גם קיימים, למרות האיסןרים, החרמות ורגשי האשם הנטועים בהם - אך יום הכיפורים מכפר.

אם אהבה בין גברים או בין נשים היא סטייה בעינייך, האם תתיחסי כך גם למין אוראלי או אנאלי הטרוסקסואלי בהסכמה בינך לבין בן זוגך ?היינו הרצון לשלוט ולהכפיף הכל לקנה מידה שובניסטי טוטאלי הוא זה שמעורר את ההיתנגדות .חיי לך את חייך, אך אם אכן ואהבת לרעך קיים או סובלנות היא נרך - תני למיתנשקים להיתנשק ולחובשי הכיפה להיתפלל.

ובקשר לפוליטיקה של קבוצות אינטרסים שונות - טוב, כל קבוצה מנסה להיטיב עם חבריה כמה שיותר. לפחות הקבוצה הגאה/עליזה לא מתימרת לתקן דרכיהם של אחרים מטעמי ערבים ישראל זה לזה,או הצלת תינוקות שנישבו, או סתם כלכלה נכונה של מצוות ומעשים טובים כחיסכון פנסיונרי לביאת המשיח.
די לגטאות ולשבטיות!! 20025
וכן לאחוות כל בני-האדם.

דני.
תיכנסי את הביתה 20035
מה המקום להשוות?
כאן זו מדינה יהודית בהגדרה, ושם זו היתה הגולה.
הדתיים השיגו ומשיגים את שלהם באמצעים פוליטיים. אין בכך שום פסול.
דרך אגב, 19945
למה זוג נשוי זכאי לזכויות כלשהן?
דרך אגב, 20037
נדמה לי שזה קשור לאפשרות שרק אחד מבני הזוג עובד, כלומר הכנסתו/ה מפרנסת שתי נפשות - מה שאמור להביא להנחה במס ולהקלות נוספות לעומת מצבם של רווקים עובדים המפרנסים את עצמם בלבד.
כל בני-האדם הם דו-מיניים 20023
ההבדל כולו מתבטא במיקום על ''סקלת-הבי'' - אם קרוב יותר לגיי או לסטרייט, ומה בוחרים לעשות עם זה. זה הכל.
זה מוטל בספק 20049
אבל בכל מקרה, לא קוראים לזה "סקלת הבי", כלשונך, אלא מבחן קינזי. לפרטים:
פרסום ופרסומאים 20296
אומר מיד: אני סולד מפרסומות ומפרסום.

עם זאת, הקביעה שלך בכל זאת בעייתית בעיני. אתה כותב "כל פרסום הוא בגדר פגיעה. יוקעו הפרסומאים וגו"'. מסתמא, כוונתך שהפרסום, מכח כוונתו לגרום לשינוי דעה (או לחיזוק דעה קיימת) אצל בני-אדם *בכל דרך* העומדת לרשותו, הוא בעצם גניבת דעת, ולפיכך מהווה פגיעה.

אקשה עליך ואשאל: אם כך, האם גם אדם הפורש את משנתו הפוליטית באופן אפקטיבי במיוחד (ואפילו נאמר דמגוגי לחלוטין), וכך ניתן לומר עליו שאף הוא עוסק בגניבת דעת – האם גם כאן מדובר בפגיעה, וגם אותו יש להוקיע וגו'?

אם תשובתך חיובית, כיצד היא מתיישבת עם עקרון חופש הביטוי?
פרסום ופרסומאים 20298
אתה נופל במלכודת הקפיטליסטית קצרת-היומין של יצירת זהות בין חופש הביטוי ועקרונות הפרסום.

אני תומך בחופש ביטוי מוחלט, אינני חושב שיש להטיל מגבלות על מי שחפץ לממש את זכותו הבסיסית להביע את דעותיו האישיות על כל נושא ועניין, יהיו אלה פוגעות או בלתי מקובלות ככל שיהיו - אך לא זה המצב כאשר מדובר בפרסום.

פרסום הוא כלי מסחרי-כלכלי שמטרתו אחת ויחידה, לגרום למושאו לצרוך מוצר מסוים.
אין מטרה זו בגדר מימוש זכות אנושית בסיסית, כי אם אמצעי של חברות (אשר בעולמנו המשפטי המודרני קיבלו מעמד כמעט שווה-זכויות ]אך הבחלט לא שווה חובות[ לבן-אדם) לקדם את מטרותיהן הספציפיות (והלגיטימיות, יש לציין).

יש לי עוד מה להוסיף בעניין, אמשיך מאוחר יותר.
פרסום ופרסומאים 20304
סלח לי אך קצרה בינתי מהבין מה הטיעון שלך נגד פרסום. כן, אנחנו מסכימים שזה כלי מסחרי-כלכלי שמטרתו אחת ויחידה וגו'. נו? אני אפילו הסכמתי לומר שמדובר (לעתים) בגניבת דעת. נו?

לצקצק בלשוננו ולהגיד "לא יפה. אנחנו מתוחכמים, אבל ההמונים נופלים ברשתות המפרסמים, וחבל" זה נחמד, אבל איפה כאן הצידוק לטענתו של טל ("יש להוקיע")?

אגב, הטענה שאתה מעלה לפיה גופים מסחריים הולכים ומתקרבים לקבלת מעמד של אדם מבחינת זכויות מעניינת ביותר (אך מורכבת, ואעדיף לדחות את הדיון בה).
פרסום ופרסומאים 20303
ב''פרסום'' אני מתייחס לכל נסיון לשכנע אדם לרכוש מוצר. אין לי בעיה עם פרסום המתבסס על ציון נתונים עובדתיים (בלבד), ללא נסיון לשטיפת מוח. אלא שפרסום שכזה אפילו אינו בטל בשישים כיום. מרבית הפרסום כיום מורכב מגיבוב שקרים, הפעלת יצרים ללא קשר למושא הפרסום, חזרה מיותרת (חזור על משהו שוב ושוב ושוב ושוב ובסוף יאמינו לך), או שילוב של הנ''ל.
פרסום ופרסומאים 20309
מהיכרותי עמך, ברי לי שאינך מתנגד לפרסום הכולל נתונים עובדתיים בלבד (ומובן שיש כאן תת-דיון שלם, על השמטת נתונים, אופן הצגתם, וכו', אבל נעזבהו).

אך לא ענית לקושייתי: בשם מה, בעצם, אתה מבקש להוקיע את הפרסומאים? הן מותר לשקר, הלא כן?
פרסום ופרסומאים 20312
לא אמרתי "להרוג", "לאסור", או, כפי שהציע ד. אדאמס, "להעמיד אל מול הקיר עם בוא המהפיכה". רק "להוקיע" את מי שפרנסתו מבוססת על שקרים. (כן, גם פוליטיקאים וסוחרי מכוניות משומשות משקרים. אבל זה לא *כל* מה שהם עושים).
פרסום ופרסומאים 20330
אני כבר יכול לנחש למי בוערת המקלדת בנוגע להערה בסוגריים...
  פרסום ופרסומאים • אסף ברטוב
  פרסום ופרסומאים • טל כהן
  פרסום ופרסומאים • גילית
  פרסום ופרסומאים • רועי
  פרסום ופרסומאים • דובי קננגיסר
  פרסום ופרסומאים • רועי
  פרסום ופרסומאים • אני
  בתים ושלטים • ירדן ניר
  בתים ושלטים • טל כהן
  רפי, פרסום זה רע? • אסף עמית
  רפי, פרסום זה רע? • טל כהן
  רפי, פרסום זה רע? • אסף עמית
  רפי, פרסום זה רע? • טל כהן
  רפי, פרסום זה רע? • אסף עמית
  טל כמובן לא נדחק עדיין לפינה • ליאור גולגר
  טל כמובן לא נדחק עדיין לפינה • טל כהן
  טל כמובן לא נדחק עדיין לפינה • מיץ פטל
  טל כמובן לא נדחק עדיין לפינה • טל כהן
  טל כמובן לא נדחק עדיין לפינה • מיץ פטל
  טל כמובן לא נדחק עדיין לפינה • טל כהן
  טל כמובן לא נדחק עדיין לפינה • מיץ פטל
  טל לא אוהב את הכותרת ההיא • טל כהן
  טל לא אוהב את הכותרת ההיא • מיץ פטל
  איך משאירים את הויטמינים בשיער? • יובל רבינוביץ
  טל והפינה • ירדן ניר
  טל והפינה • טל כהן
  טל והפינה • אסף עמית
  טל והפינה • טל כהן
  טל והפינה • LG
  טל והפינה • מיץ פטל
  הודעה זו מוגשת בחסות החשיכה • אסף עמית
  זהירות - ספין • רון בן-יעקב
  זהירות - ספין • יהונתן
  זהירות - ספין • רון בן-יעקב
  זהירות - פוסט היסטוריה • גילית
  היהדות אכן אוסרת התעמרות בשונה* • הח''מ
  נוקדנות כמיטב המסורת • דניאל קלטי
  זוהי הודעה נטולת סימני קריאה • גילית
  לכל אחד ואחת זכות לחיות כרצונם • דניאל קלטי
  לכל אחד ואחת זכות לחיות כרצונם • דובי קננגיסר
  תתפלא ... • האייל האלמוני
  על חובות אלמנטריות • דניאל קלטי
  שאלה עקרה • LG
  שאלה עקרה • יובל רבינוביץ
  התשובה היא כן • גילית
  שאלה עקרה • שחר נתניהו
  תיקון קטן • אסף ברטוב
  אמנות מודרנית • ירדן ניר
  מה חדש במדע • סער אוסטרייכר
  מה חדש במדע • ניר שטרן
  אני חורז, משמע אני קרטז • ירדן ניר
  אמנות מודרנית • יאיר פרבר
  אמנות מודרנית • אסף עמית
  אומנות מודרנית • נילי

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים