הרפורמה האורתודוכסית בפתח? 219907
בע''ה, נזכה לראות רבנית ואו רבאית, וחזנית נוהגת בן.
המחשבה האורתודוכסית - לא מה שחשבתם 220027
הגל הפמיניסטי שהציף את העולם המערבי בתקופות האחרונות, חדר כמעט לכל תחומי הקיום האנושיים. הוא שיצר לדעתי מצב אבסורדי: הנשים רוצות לכהן בקודש, לא בגלל הצורך הרוחני להנהיג, אלא כדי לפתוח אפיקי פרנסה חדשים. כפי שהודה לאחרונה המשורר והסופר הדתי מירון איזקסון, בראיון עמו במוסף "ידיעות אחרונות":
"תופעת לימודי נשים דתיות הולכת ונפוצה היום בציונות הדתית, ודע לך שזו תופעה לא פשוטה אצלנו, יש גברים המרגישים מאוימים מכך". ואתה? שאל הכתב גדעון מרון. "באופן כללי זה משמח אותי, אבל חלקן עברו שלב נוסף והפכו כאילו למין חמורות סבר, איכשהו הן איבדו את החן הנשי. אני יודע שיהיו כאלה שיכעסו עלי שאני אומר את זה, אבל אומר: יש להן, איך לומר, סבר פנים חמור כזה. למזלי, אשתי לא כזו, היא נשארה אשת איש". כלומר יושבת בבית? תמה הכתב. "לא, היא עובדת ונהנית, אבל היא מגדלת ומחנכת את הילדים, זו הכוונה שלי". ומה דעתך על נשים מנהיגות מהמגזר הדתי? שאל הכתב. "בהחלט יש להן מה לתרום, אבל חלקן הופכות אסרטיביות לטעמי, הן לא מושכות אותי, אני חייב להגיד שאני נמשך לנשים רכות יותר". (16.4.04).

***

אחרי שהרפורמים החלו ברפורמה שלהם ביהדות, להסמיך נשים לרבנות ולחזנות, נאבקו נשים קונסרווטיביות כדי לזכות אף הן בסמיכה כזאת. הלחץ העצום שנוצר מכיוונים שונים, מבית ומחוץ, גרם לרוב חברי הסגל של הבית מדרש לרבנים קונסרווטיבים, להסמיך נשים לרבנות ולחזנות; ליכולתן 'לעלות לתורה' ולברך על כך; לנוסח הכתובה – הסכם הנישואים המסורתי שנחתם לפני החופה – שנערך מחדש כשהוא מעניק לנשים "שוויון" מדומה; ב-‏1973 צורפו הנשים לבוא בחשבון "מניין" העשרה בתפילה; ומאז, הנשים עוברות לפני התיבה ומשמשות חזניות; חובשות כיפה ומתעטפות בטלית בשעת התפילה ואף מניחות תפילין. וכל זאת – בניגוד גמור להלכה היהודית המסורתית.
מנהגים חדשים אלו ובראשם "הסמכת הנשים" מנוגדים להלכה היהודית המסורתית (חרף הפרדוקס שבכינוי עצמם "קונסרבטיבים" בלע"ז), ולגבי האורתודוקסים זו סיבה מספיקה כדי להתנגד להם. וזאת משום שיהודי דתי, אל אף הלחצים מכיוונים שונים, המביאים אותו לעמוד בפני עימות בין סוציולוגיה ודת – חייב לבחור בדת. זו המשמעות של קבלת עול מצוות, גם כאשר אין הדבר נוח, גם כאשר הוא מותקף ומזולזל, ואפילו אם יש ספקות לגבי נכונותו המוסרית. כמו לגבי המקבילה, קבלת עול מלכות שמים, אין זונחים את האמונה בא-ל כל אימת שיש ספקות או שאלות. הספקות חולפים ואמונה חזקה יותר צומחת בעקבותיהם. אהבה אמיתית היא אהבה מיוסרת; אחרי הפיוס, שלוות הנפש גדולה יותר מאשר לפני הריב. קל להאמין כאשר בטוחים בקיומו של הא-ל וחשים את השלווה שבידיעת השגחתו. המשימה היא לנסות ולהגיע לשמים כאשר הם מכוסים בעננים, כאשר אין רואים את השמים. יהודים דתיים באמת, יצאו ממחנות הריכוז וההשמדה כשהם מחוזקים באמונתם, מבוצרים במחויבותם ליהדות. הם לא יכלו להרשות לעצמם לאבד הכול. "הן יקטלני - לו איחל" (איוב י"ג, ט"ו).
חקרתי ובחנתי את הדוגמאות שמביאים החוקרים לכך שחכמינו ז"ל שינו במודע את ההלכה מסיבות מוסריות של זמנם. אך לא מצאתי שום ראיה ממשית שיכולה לתמוך ברעיון כזה. למעשה הייתי מופתע מאוד אלמלא כן, שכן היה בכך כדי לערער על טוהר מידותיהם המוסריות של קודמיהם. משמעות הדבר היתה שהם ראו עצמם עליונים על מוריהם ועל מוריהם של מוריהם, עד לחוליה הראשונה בשלשלת המסירה. מחשבה כזו, אם עלתה אי-פעם על דעתם, היו מסלקים ומדכאים מיד. היא מנוגדת לדעתם על "קדושת המסורת", שכדי לעגן אותה בהתגלות מסיני, הסמכות הדתית העליונה, צריך היה להניח שככל שאדם קרוב לזמן ולמקור ההתגלות, כך הנחיותיו סמכותיות ואמינות יותר.
אין משמעות הדברים שלא היו שינויים בהלכה, שההלכה נשארה מונוליטית במהלך הדורות. אכן היו שינויים, אולם *הם לא נעשו מתוך מודעות*. החכמים שקבעו אותם *לא ראו את עצמם מחדשים או מפרקים מסגרות קיימות לשם פירוקן*. השינויים שולבו בחיי הקהילה הרבה לפני שחיפשו ומצאו להם צידוק חוקי. בתחילה הם התרחשו כך שלא ניתן היה להבחין בהם, והיו תוצאה של תהליך התפתחות הדרגתי. כאשר נצרכו להצדקה הלכתית היו כבר לכאורה בשלים ובוגרים. עד כדי כך שבמקרים רבים מי שהתנגד לשינויים נחשב למי ששובר את המסורת מתוך גישה מתחסדת.
ליהודי לא ידועה דרך אחרת להגיע לעבודת הא-לוהים מלבד ההלכה במובנה הרחב ביותר. לא ידועה לו דרך לחדור לתחומים הגבוהים של הרוחניות מאשר באמצעות דפוס התנהגות מובנה. במהלך עיסוק זה יתכן שיחוש תחושה של התרוממות הרוח, מגע של אקסטזה, תחושה של קירבה לא-ל. זה גמולו העליון. במהלכו אין הוא מעוניין בשום דבר אחר. אמנם כן, דבר אחר אינו קיים אז.
כיצד מגביהה המצווה את האדם לגבהים דתיים שכאלה? איננו משכילים לדעת, כשם שאיננו משכילים לדעת כאשר אנו מתבוננים בשקיעת השמש או בילד מחייך, מדוע אנו מרותקים, מדוע איננו יכולים להסיר את עינינו, שקועים בטעמו המתקתק של העולם הבא. היהדות שלנו היא כמו החוויה האסתטית - עטויה במסתורין. אנו נתונים באש, אך איננו יודעים כיצד האש מוצתת. השגיאה של הרפורמה (ביהדות) היא בטענתה שהיא יודעת כיצד האש מוצתת, וכתוצאה מכך היא יכולה לשלוט באש. אולם למעשה כאשר ניסתה לשלוט באש לא היתה כל אש. הכול היה קר כל כך.
היהודי הדתי ההכנה עם אמונתו הדתית, חש יראת כבוד כלפי המסתורין הא-לוהי וכלפי היכולת של המצוות לקרב את האדם אל הקדוש-ברוך-הוא. אין הוא מעז להתערב במצוות, כיוון שהוא מכיר מתוך צניעות בכך שאין הוא יודע את סודן או את סודותיהן. הוא אסיר תודה למסורת על כך שהמשיכה והחייתה במשך הדורות את הקשר בין הא-ל וקיום המצוות, כך שכעת הוא יכול לחיות זאת מחדש, להתנסות בכך שוב ולהנחיל זאת לילדיו. ללא המסורת לא היה מוצא את דרכו לא-לוהים. זהו קרש ההצלה הדתי שלו. אין הוא יכול להתנתק ממנו.
ביסוד המחלוקת בין האורתודוקסים לרפורמים עומדת השאלה הבסיסית, שאם תיתנו את דעתכם עליה, תחדלו מלצפות ל"רפורמה אורתודוקסית" כלשהי. והשאלה היא: האם יש להוליך את "ההלכה המסורתית" עם רוח "הזמן החדש" או שיש להוליך את רוח "הזמן החדש" על פי "עקרונות ההלכה"? האורתודוקסים סבורים כי יש להוליך את רוח "הזמן החדש" על פי "עקרונות ההלכה המסורתית", מאחר ואנו מחויבים למסורת היהודית בכל היבטיה.
בסמיכת הנשים לרבנות, הנחיות הלכתיות מסוימות, לגבי מי שמוסמך לשפוט, אינן נלקחות בחשבון. אפילו כדי לחזק את המסורת חייבים להמשיך באופן מסורתי, אחרת זוהי מצווה הבאה בעבירה.
המחשבה האורתודוכסית - לא מה שחשבתם 220085
אורי,
אני בדרך כלל ממעט להגיב בפתילים כאלה, אבל לא הבנתי משהו מאוד בסיסי בתגובה שלך. בפיסקא הראשונה אתה כותב על מצב אבסורדי של נשים שרוצות לכהן בקודש כדי להתפרנס ( ואני מודה שיש בזה מן האבסורד), ואתה נותן כאישוש את ''הודאתו'' של אחד, מירון איזקסון. אבל ככל שקראתי את ההודאה שהבאת, לא מצאתי שום איזכור לאבסורד הזה.
לא פונקציה 220760
במילים אחרות משל איזקסון, הנשים אינן מתאימות להיותן רבניות, דיינות וכיו''ב, מעצם היות הפונקציות בעלי תחומים שכליים רציונליים גרידא החפים משיקולים אמוציונליים, סובייקטיביים ורגשיים. הנשים שמנסות בכוח לפרוץ פרצות בתחום - הופכות לדברי איזקסון ל''אסרטיביות'' (לדעתניות) ומביישות בכך את מאפייני המין השני.
ברור שבכל כלל יש יוצאים מן הכלל, ואין להסיק מדברי הבנתי את כוונת דבריו של איזקסון שאין במציאות נשים דעתניות. יש ויש, ואני מכיר אישית כמה כאלה, רק שרוב הנשים אינן כאלה, כמובן מדברי איזקסון על היותן של הנשים על פי רוב ''רכות'', לעומת מספר נשים ''חמורות סבר''.

לעתים יש דברים שלא כותבים במפורש, ודי ברמז דק או עבה, או במה שנקרא בעגה המקצועית ''עב טקסט''.
לא פונקציה 225042
אורי פז, אני מנסה להעלות על דעתי איזה חינוך או אורח חיים הוביל אותך לחשוב בצורה בה אתה חושב. ברור. נשים הן אחרות. קלות דעת. לא רציונליות. הורמונליות. לעומתן, אנשים כמו אייזקסון, הם בעלי התייחסות עניינית, לא הורמונליים כלל וכלל, רציונליים, בהירים וברורים. בן אדם, אתה באמת חושב שההבדלים האלו קיימים במציאות הביולוגית שלנו? אני לומדת ביולוגיה ופסיכולוגיה, ונדהמת לשמוע דברים כאלו. כן, אני אשה, מאוד רכה ובעלת חזות מאוד נשית, שמעוררת הורמונים של זכרים בלתי רציונליים, הורמונליים ולא ענייניים. עם זאת, מעטים הזכרים שיוכלו להתחרות עמי במישור הלוגיקני, ברצינות האקדמית וב"חומרת הסבר".אני לא יחידה כלל וכלל. עלה על דעתך שדברים מסוג זה מתקיימים בד בבד באורגניזימים ממין זכר ונקבה גם יחד? או שאתה באמת סבור שנשים וגברים זה משהו לגמרי אחר? האם אתה רואה את עצמך כחמור סבר ורציונלי? ומה לגבי חוסר הרציונליות של דבריך מבחינה ביולוגית? מומלץ - פרק 10 אצל קרלסון, הפיזיולוגיה של ההתנהגות, הוצ' האו"פ. פרק זה יסייע לך להבין את חוסר ההגיון הכביר בדבריך, ולהשתאות אל מול המורכבות והרב-צדדיות בה הבורא תכנן את ברואיו. סיכום הפרק הוא, שאין לנו אפשרות לדעת מהו גבר או אשה ללא בדיקה גנטית. רבות הנקבות שהן זכרים גנטיים, כי עם כל אי-מוחלטות של המערכת המעוררת את הזכריות בעובר (שהוא בעל מערכת זכרית ונקבית גם יחד עד 3 שבועות להריון), מתפתחת נקבה. וגם בדיקה גנטית, אינה מספקת לקביעת "זכריות" או "נקביות", כי בכל חלק בתהליך עשויה להיות אי-מוחלטות מבחינה זו, המשפיעה לא רק על התפתחות אברי הרבייה אלא גם על מבנים במוח. שמע, בנאדם, קיום מופרד לחלוטין של זכר ונקבה הוא במודעות שלנו, מבחינה ביולוגית חציצה שלמה לא מתקיימת כלל! ואנו חושבים שאנחנו יודעים מה הוא יתברך חשב בבריאתו... גש ועיין בספר וגלה נפלאות הבריאה...
לא פונקציה 225044
אני לא בטוה שהבנתי - האם אשה שעברה הריון ולידה, אפשר כבר להיות בטוחים לגמרי שהיא אשה, או האם אשתי שילדה לפני ארבעה חודשים במז"ט, עוד עלולה להתגלות בבדיקה כלשהי כזכר, או כנקבה-זכר? (אני לא שואל את השאלה בצחוק)
לא פונקציה 225294
ואם יסתבר שלאשתך אכן יש כרומוזום Y במקום אחד ה-Xים, זה יהפוך אותה מבחינתך לפחות אישה? למה בעצם?
לא פונקציה 225368
אם אתה שואל ברצינות אז אני הבנתי את כוונת המשוררת כניסיון להראות את הקרבה הגנטית/פיסיולוגית בין גברים לנשים.
לא פונקציה 225514
זאת באמת שאלה רצינית. אם אשתך ילדה, מאוד קרוב לודאי שהיא XX, כלומר, נקבה. זאת משום שכדי שהשחלות יתפתחו כתקנן, כך שאפשר ללדת, יש צורך בשני X. אם היא שני X, היא כנראה לא היתה אמורה להיות זכר. העניין הוא שכל התהליך הוא הרבה יותר מורכב ויש חשיבות גבוהה לרמות הורמונים שונות בלידה ולמצבה הנפשי (שיש לו השתמעויות הורמונליות) של האשה ההרה. כפי שציינתי, גילו לאחרונה שקיום הורמוני סטרס ברמות גבוהות עשוי להיות אחת הסיבות להומוסקסואליות. תהליך הארגון המוחי בעוברות הוא מאוד מורכב, עד שמקשה עלינו למתוח קו חוצה מוחלט בין נשים לגברים. אולי מבנה מוחי מסוים, למשל, ארגון נוירונים בצורה שגורמת לאזור גדול יותר של תגובה מינית, כפי שקיים בזכרים, התפתח אצל נקבה מסוימת בתגובה לפעילות הורמונלית מסוימת אצל האם ההרה? זו אכן אפשרות. ואנו עוסקים עדיין ברמות הראשוניות ביותר של התפתחות הארגון המוחי. עדיין לא נגענו במה שקורה מאוחר יותר, בעת התפתחות הילד ובניית המגדר. לכן, מבחינתי, ההפרדה גבר-אשה, היא :
א. ברירת מחדל שמקלה עלינו את ההתייחסות ברמת המודעות אל אורגניזמים שונים.
ב. הכללה שאינה קיימת ברמה המדעית, בשל ריבוי יוצאי הדופן, מבחינה ביולוגית.
אני מתארת לעצמי שאתה ודאי יודע על קיומם של אנדרוגינוסים, כלומר, בעלי אברי מין זכריים ונקביים. כאמור, זה רק סימפטום אחד מיני רבים. אבל קיומו, מראה לנו שהדיכוטומיה זכר-נקבה אינה בהכרח מתקיימת.
תודה רבה, זוהי אינפורמציה מעניינת 225574
חמשת המינים 225046
לפני כמה זמן כתבתי (לברקת?) על המאמר המומלץ של פאוסטו-סטרלינג בו היא כתבה על זה שיש תחום הנע בין זכר-זכר, הרמפרודיטים, פסאודוהרמפרודיטים בעלי סממנים זכריים או נקביים, ונקבה.
חמשת המינים 225520
נשמע חשוב ומרתק. אתה יודע איך אפשר להשיג את המאמר?
חמשת המינים 226509
המאמר לא זמין אונליין. אם תרצי אני יכול להוריד אותו ממאגרי מידע ולשלוח לך. בנתיים, הנה שתים מהתמונות שהופיעו במאמר:

הרמפרודיט ישנה:
רורבט גובר:
חמשת המינים 226618
וואוו.
התמונה השניה - איזה פסל משונה. ממש משונה. אולי אני מנסה להבין אותו במקום פשוט להרגיש אותו. עשה לי הרגשה של - משונות!
זה קשור לדימוי הגוף?

(בקשר למאמר, אני אשמח, אבל רק אם זו לא טרחה!)
חמשת המינים 227231
בקרקסים שכללו מופעי ''פריקים'' אחד המופעים הנפוצים ביותר היה ה''איש-אישה'', אדם שהוא כביכול חצי גבר וחצי נקבה. לפי ספר שקראתי (שעסק בנושא כהערת אגב), כל המופעים הללו לא היו אלא אדם (בד''כ גבר) שמחצית מגופו גולחה, אופרה והולבשה כך שתראה כמו אשה, והחצי השני נראה כשל גבר. למרות שמאוד קל ליצור ''אפקט'' כזה (וראיתי בימי יותר מאדם אחד שהתחפש לזה בפורים בלי יותר מדי מאמץ), אנשים מאוד התרגשו מה''מופע'' הזה בזמנו.

סתם, הערה.
זכר ונקבה ברא אותם 315803
"ביסקסואל? אין דבר כזה"

לא פונקציה 225306
"מעטים הזכרים שיוכלו להתחרות עמי במישור הלוגיקני" וכו'>>> על סמך מה את קובעת את זה?
לא פונקציה 225313
על סמך האינטואיציה הנשית שלה.
לא פונקציה 225369
על-סמך ניסיון חייה.

אם אישה מסויימת היא מתמטיקאית בולטת בתחומה, לא בטוח לדעתך להניח ש"מעטים הזכרים שיוכלו להתחרות עמה במישור הלוגיקני" ?
לא 225393
למה לא? 225398
למה לא? 225406
רגע, מי בכלל מדבר על מתמטיקאית בולטת בתחומה? רות מתמטיקאית? היא הרי דיברה על עצמה.
למה לא? 225913
מה זה משנה ?

אתה חולק על קביעתה של רות לגבי עצמה ללא קשר לשאר הדיון ? כי אם כן אז יכול להיות שהיא מגלומנית או חיה באשליות לגבי עצמה. אני לא מכיר אותה.

למי אכפת ?

בעיני אין משמעות לנכונות טענתה של רות לגבי עצמה, אלה להאם הטענה יכולה או לא יכולה להתקיים עבור אישה כלשהי. שאם כן, איך משנה העובדה מי היא אותה אישה את הטענה הכללית בתגובה 225042 ?
למה לא? 225918
למקרה שלא שמת לב, היא עצמה חזרה בה מקביעתה.
למה לא? 226347
לא חזרתי בי מקבעתי. ציינת את חוסר הרלוונטיות שלה.
קביעתי היא התרשמות אישית של אשה אחת.
אין לה ערך סטטיסטי,
אין לה תוקף חיצוני - אשה אחת, שכפי שצוין ידועים עליה רק מעט פרטים ואין אפשרות לבדוק קביעה זו.
אני כפרט לא משנה, מה ואם אכן אני גאונה מוכרת - אז אולי אני יוצא דופן חריג מאוד לג'נדר שלי?< (אני או כל דוגמא אחרת מסוג זה...). לכן, התייחסתי לחוסר הרלוונטיות של אמירתי. גם אם עשרים אנשים, יאמרו על מישהו שהוא XXX, אולי זה יחסי להם? בחברה אחרת המצב שונה? זה מאוד מורכב, ואני לא מייצגת לעניינכם בלי קשר למצבי המתמטי. קורה שנותנים דוגמאות לא מוצלחות...
סליחה, ''משתאה'' זה מהכותרת של ההשתאות, ממקום אחר 226353
למה לא? 226396
הטענה שהעלתי דומה לטענה של רות.
לא פונקציה 225395
כמה זכרים זה "מעטים"?
לא פונקציה 225914
מתמטיקאים.

קצת כמו תכונה הנכונה החל ממקום מסויים: תמיד יש אינסוף מקומות שעבורם התכונה מתקיימת, וזה הרבה יותר מכל מספר סופי שתבחר.

יש הרבה יותר לא-מתמטיקאים ממתמטיקאים. אני אפילו מוכן לזרוק פנימה פיסיקאים ומתכנתים, ועדיין יש הרבה יותר גברים שאינם בקבוצה.
לא פונקציה 225516
לא, דווקא לא על סמך אינטואיציה נשית :-). יצא לי הרבה להשתתף בויכוחים אינטלקטואליים שכללו גברים ונשים (אם חייבים להשתמש בשמות מגדר...). בויכוחים אלו, היה די ברור שיכולות הלוגיקה של המתווכחות הנשים, לא נפלו מאלו של המתווכחים הגברים. ואכן קרה לי במקרים של אחד-על-אחד עם גברים משכילים, שלא הצליחו לסתור טענה לוגית עניינית שלי. אבל מה שקרה לי אישית אין לו כל חשיבות, ובהחלט אמירה "רברבנית" זו שלי אינה עניינית, פשוט לא נעמו לי הרמיזות שיש הבדלים שכלתניים בין גברים לנשים. לעניין לוגיקה, אני יכולה להסתמך על איש חכם מאוד (לדעתי) וגאון לוגיקני (לדעת רבים). ב"משתה" של אפלטון, סוקרטס מתייחס בעקיפין לטענה זו בדיוק. אצל היוונים של אותה תקופה, חובבי הדמוקרטיה, נגעה הדמוקרטיה לגברים חופשיים בלבד, ואשה, שנכללה באותה קטגוריה עם עבד, לא זכתה לזכות הצבעה ונחשבה לפחותה לעניין יכולות חשיבה. ב"משתה", את הטיעון המנצח, מבחינת לוגיקה, מביא סוקרטס דווקא בשמה של אשה, דיוטימה. הוא מספר כי אשה זו היא מרפאה מפורסמת, ומתאר את הויכוח ביניהם. תוך שימוש בשיטות של לוגיקה, הפריכה האישה את טענותיו של סוקרטס, עד שלבסוף אמר "חכמת ממני, דיוטימה" והשתמש בטיעוניה בויכוחיו. אני סבורה, על בסיס מוצק, שלא בכדי כלל אפלטון עניין זה בחיבורו. ראשית, היה על סוקרטס בעצמו להפריך את מה שהוא עצמו אמר: שהאלים (אפולו) טענו שהוא החכם באדם. חובת ההפרכה חלה עליו, משום שמתמטית לא ניתן להציג את "חכם באדם זה", ואין לי ספק שסוקרטס ואפלטון המתמטיקאים ידעו זאת היטב (פתחתי לכך הוכחה מתמטית, אם תרצו). הוא היה חייב, באירוניה הפנימית המאפיינת אותו, להציג מישהו חכם ממנו. הוא בחר באשה. כידוע, אפלטון הצהיר שאין מקום למנוע חינוך נשים, כפי שסברו באותה תקופה, משום שלדעתו נשים אינן נופלות ביכולת הלימוד מגברים, וזו אולי הסיבה השניה להצגת הטיעון המנצח מפי אישה. כמובן, בהחלט יכול להיות שדבר זה התרחש במציאות, אך אין אנו יודעים. דרך אגב, מישהו מסוגל כיום להסביר, מבחינה ביולוגית, כיצד נשים נופלות ביכולת זו מגברים? אני חורשת על החומר בחקר המוח, ראיתי את ההבדלים בארגון מוחי בין זכרים לנקבות (שוב, דיכוטומיה זו היא מלאכותית בחלקה), ולא נמצא דבר לעניין לימוד ותפיסה.
לא פונקציה 225541
אישית אני מוכן לוותר לך פה ושם על קצת לוגיקה, בתמורה לכך שתעשי שימוש מדי פעם במקש Enter...
לא פונקציה 226348
תודה!
צריך הבהרה 226412
"רותי" ו"רות" הן אותה אחת?
צריך הבהרה 226423
ממש לא. יש להם דוא''ל שונה
צריך הבהרה 226608
אז מי מהן הוא המשתאה, ומי חזקה בלוגיקה יותר מהגברים?
צריך הבהרה 226612
המשתאה (בלשון נקבה) וגם החזקה בלוגיקה - שתיהן רות.

ורותי היא, ככל הנראה, דתיה/חרדית(?), וגם, אולי, טיפוס פחות מיליטנטי מרות. זה באמת מבלבל, כדאי לשים לב לדוא"לים השונים.
צריך הבהרה 226849
תודה. (גם ליעקב)
לא פונקציה 358078
ואיזקסון, שמסכם שהבעיה שלו עם מנהיגות נשים במגזר הדתי, היא שהן לא מושכות אותו, לא אמוציונלי בכלל.
לא פונקציה 358107
טוב, הנשים הן "המין ה*שני*", כדברי אורי. מכאן הכל ברור.
לא פונקציה 358279
לא כדברי אורי, כמו לדברי הפמיניסטית הדגולה סימון דה-בובואר בספרה המונומנטלי בשם זה:

לא פונקציה 358281
שמעתי עליה, תודה.
מה הקשר? 220095
האם כל גבר שלמד או לומד תורה עושה זאת לצורך סמיכה או פרנסה? גם מרבית הנשים רוצות ללמוד פשוט כדי לדעת ולהבין!
לא מתקבל על הדעת שמי שיכולות ללמוד כל דבר, מפילוסופיה ומדעים ועד משפטים ורפואה, לא תוכלנה ללמוד דווקא את הדברים הנוגעים לבסיס עליו מושתת אורח חייהן. כמו הגבר, גם האישה איננה "אוטומט לקיום מצוות" (וגם לא רצוי שתהיה).
לגבי מסורת - לפני אי-אלו עשרות שנים, נשים ירדו אל הנהר או המעיין הסמוך לביתן ועבדו שעות רבות בכביסת בגדים. האם בשל מסורת זו רצוי לא להשתמש במכונת כביסה? לפני מאתיים שנה מרבית הנשים לא ידעו קרוא וכתוב (ודרך אגב גם הרבה מאד גברים) - האם האנאלפבתיות המסורתית מקודשת לכן? גם חלק מן הדברים שנשים לא עושות בתחום הדת איננו מעוגן בהלכה באופן ברור, אלא הינו תוצאה של מציאות חברתית שהיתה בעבר. אז למה לא לשנות מגבלות כאלה, כאשר תודה לא-ל המציאות השתנתה?
להיות אורתודוכסי, אין משמעו בהכרח העלאה של עוולות היסטוריות למדרגת מסורת קדושה.
מה הקשר? 220171
לרותי, יישר כח!
מה הקשר? 222377
מהפכות רצויות שיכולות לצאת מלימודי גמרא ופוסקים לנשים יכולות להיות למשל בכך שבראש כל אולפנה או תיכון לבנות תעמוד אישה בעלת השכלה תורנית הולמת ולא רב, כשאני למדתי גם רוב המחנכים שם היו גברים, מה שהיה בלתי הולם לחלוטין.

מי שרוצה את היהדות לא תבקש לשנות עד יסוד את מסורתה, כי אז כנראה מה שהיא מחפשת זה לא יהדות. ולמרות שאפשר למצוא סימוכין להנחת תפילין ע''י נשים או עליה לתורה בנוכחות נשים בלבד הרי שהעיקרון של ''מנהג אבותנו בידנו'' הוא עיקרון מרכזי ביהדות.
מה הקשר? 225043
דרך אגב, איך שימור אינטנסיבי של מסורת מסתדר עם ביאת המשיח ותהליך ביאתו, שהם דברים חדשניים מאוד? ברי לנו, שאם ישמר הזאב את מסורת אבותיו, וגם הכבש, "וגר זאב עם כבש" לא יהיה לנו. או ששינון עיקרי הרמב"ם כל בוקר וה"מצפים ומחכים" לו הוא מס שפתיים בלבד?
האם אנו מצפים שיבוא איזה איש, על חמור לבן (כיום, מרבית אלו שרוכבים על חמורים הם ערבים, דרך אגב), ועם מטה קסם של פיות ישנה את עולמנו לטוב ויפה יותר? או שמא היהדות ויתרה על עולם הווה נאה ומסודר יותר, ועוסקת באסיפת מצוות לעולם הבא ובגסיסה בעולם הזה? אז למה צריך משיח? ואם זהו מין בנאדם כלשהו, שיבוא על חמור כלשהו, או מין מצב שיבוא מחומר (התגשמות) כלשהי, איך לדעתך יזהו אותו, אלו החרדים לבואו, כשהם לא מאפשרים שינויים קטנים שהם חיוביים, מהבחינה שמהדרים את כבוד האדם? אם תשים לב, "וגר זאב עם כבש" זוהי בשורת שוויון מופלאה. מצב בו הזאב מוותר על יכולתו לטרוף והכבש על פחדו. או כמו שאמר אברהם לינקולן, שעיגן את ביטול העבדות בחוקת ארה"ב, מצב של אמירת "לא הייתי רוצה להיות עבד יותר משהייתי רוצה להיות אדון". תקן אותי עם אני טועה. לא זה הדבר שלו אנו מצפים ומייחלים? איך בדיוק הדתיים מתכוונים להיות ראויים לפתיחות המחשבה שתדרש ממצב כזה? (או שמא, חו"ח אינם מאמינים באמת בביאת המשיח?)

דרך אגב, הגמישות המנטלית והרגשית של הכלב (שקיימת גם בבני אדם), הובילה למצב של "וגר צאצא-של-זאב עם כבש". לא רוצה להתרברב על הכלבים, שכבודם במקומם, אבל אם הוא יכול גם אני יכולה...
אין בין העולם הזה לימות המשיח ... 225078
אלא שעבוד מלכויות בלבד. (עם ישראל יוצא מידי שעבוד הגויים)

הכבש חי עם הזאב כי הוא מחזיק מקל גדול.
אין בין העולם הזה לימות המשיח ... 225522
זאת אומרת, שכיום, כשאין לנו שעבוד מלכויות, אלא אנו משעבדים להנאתנו עובדים זרים למיניהם, ומתמודדים עם מלחמות על שטחים בדיוק כמו כל שאר הגויים, אנו מצויים בזמן המשיח.
טוב לדעת. קצת מאכזב, לא? אז אפשר אולי משיח פרק ב'?
אין בין העולם הזה לימות המשיח ... 225605
משיח זה התפתחות ליניארית שבאיזשהו שלב עובר את קו הסף. ואז, מזיזים את קו הסף או שמגיעים.

לאחר שהכתרנו את בן גוריון כמשיח, אנו רוצים היום פרק ב' עם קצת יותר.
למשל, מישהו שיגיד לא לאמריקאים - מדי פעם.
אין בין העולם הזה לימות המשיח ... 226350
זה רעיון מעניין. מרתק לחשוב על זה, בהתבוננות היסטורית. המשיח של עצמנו, של התפיסה שלנו, שחרור. בתנ"ך יש אפיונים מסוימים שמצאו חן בעיני, מבחינה של מגמה, אני מתרשמת מאוד מהזאב והכבש (כפשוטם בהתנהגות מינים...), ומטאפורית, ועוד דברים. אני לא יודעת לגבי הליניאריות. כי דפוסים שהם מעגליים, אולי פחות פשוטים לצפייה?< משהו כמו "ההיסטוריה חוזרת על עצמה" ואילו השפעות "מחזירות" ומעוררות הבטים שונים בזמנים שונים? (מעגלי הדדיות, משובים, תנועות מטוטלת וכו'). קו לינארי הוא דרך פשוטה תפיסתית (הדרך הקצרה בין שתי נקודות?), אבל גם תפיסה משתנה, לא?
המחשבה האורתודוכסית - לא מה שחשבתם 220465
אהה,נשים לומדות תורה לא מעוררות משיכה מינית אצל המשורר איזקסון.
אותי שכנעת.
המחשבה האורתודוכסית - לא מה שחשבתם 220466
מה גם שזה לא נכון. אני מכירה את מירון איזקסון (את אחיו, האמת, אני מכירה קצת יותר טוב), ואני לא חושבת שהוא התכוון לתילי הפרשנויות שאורי פז תולה בדבריו. אבל אני אשאל אותו.
המחשבה האורתודוכסית - לא מה שחשבתם 220570
בצטטי את דבריו של המשורר מירון איזקסון - לא תליתי שום פרשנות משלי בדבריו. הראיון הנרחב עמו פורסם במרכזו של המוסף השבועי של העיתון של המדינה בתאריך המצוין בסוף הציטוט למעלה, לפני פחות מחודש, ואת מוזמנת לקרוא את כל הראיון עימו במו-עינייך. העיתון עדיין בהישג יד, הגם שכבר בעיתון של אתמול עוטפים היום את הדגים. ואת יודעת מה הדג אומר לעצמו? שכעת יש דבר יותר מסריח ממנו (-:
המחשבה האורתודוכסית - לא מה שחשבתם 220571
זה ממש לא מה שאמר או התכוון לומר מירון איזקסון, כך שכדאי לקרוא שוב פעם ולנסות להבין את כוונת המשורר, שלא הענקתי פרשנות משלי לדבריו אלא רק ציטטתי.
המחשבה האורתודוכסית - לא מה שחשבתם 220469
א. מירון איזקסון הוא, כעדותו וכעדותך, אדם דתי ונשוי. לשם מה, בכלל, הוא צריך להימשך, או לא להימשך, לנשים אחרות, בין אם "רכות" או "קשות"? הנה עמדתו של אדם דתי אחר בנושא זה (ואני מזדהה אתה, למרות שדתיותי היא זעומה ביותר): תגובה 202820.

ב. דיברת על הצורך בעיגון כל המסורות בהתגלות סיני - איפה כתוב *שם*, בסיפור מעמד הר סיני - כי כבוד בת מלך פנימה, שהאשה צריכה להיות "רכה" ולא "קשה", כי אינה צריכה ללמוד תורה ולשאוף להסמכה לרבנות וכולי?

ג. בתנועה הרפורמית, כמה נשים המשמשות כ"רבות" ("רבה", ביחיד) אינן מקבלות שכר על פעילותן ואינן מתפרנסות ממנה. ייתכן שכמה מהן מקבלות תמורה סמלית, לא כזאת שאפשר להתפרנס ממנה. הנשים שפנו לפעילות זו הן עפי"ר בעלות השכלה גבוהה ומקצוע חפשי שהן מתפרנסות ממנו, ובפעילותן החברתית-דתית הן רואות מצווה לשם שמיים.
המחשבה האורתודוכסית - לא מה שחשבתם 220574
א. על השאלה שלך עונה איזקסון בראיון המצוטט כך: "אני כל הזמן חייב להילחם ביצרי. יש לי יצרים מאוד חריפים, ואני מאוד אוהב את המין הנשי, מת עליו. מוצא בו הרבה יותר קירבה פעמים רבות, אבל משפחתי היא הדבר החשוב בחיי, ואני נלחמתי תמיד לשמור על עצמי".
ובהמשך כותב המראיין: איזקסון מעיד על מלחמתו מול היצר, אבל לא כולם, הוא אומר, נוהגים כמוהו. "יש הנלחמים, יש הנכשלים, ויש את אלה שמעדיפים לא להילחם בכלל. יש לי חברים שאומרים לי, 'למה אתה נלחם מירון, תבלה"'.

ב. המסורת היהודית לדורותיה מעוגנת עמוקות בתורת ישראל שנמסרה במעמד הר סיני. היא מורכבת ממסורת כתובה, הלוא היא "התורה שבכתב", המקרא: חמישה חומשי תורה, נביאים וכתובים; כמות שהיא מורכבת באותה נשימה ממסורת שהועברה בעל-פה ברציפות היסטורית בלתי פוסקת, היא המכונה "התורה שבעל-פה", שבעקבות אילוצי שכחת הזמן הועלתה על הכתב: המשניות, התלמודים: בבלי וירושלמי, מדרשי חז"ל לענפיהם, ספרות הסבוראים והגאונים וכו'. במסורת זו מעוגנים תפקידיה של האישה בצורה ש"קישרתי" בתגובתי הראשונה בדיון למעלה.

ג. נו טוב, בכל חברה יש היוצאים מן הכלל, שמצבם הכלכלי המבוסס אינו מצריך אותם להיות סמוכים על הקופה הציבורית. וכאלה הן מיעוט שבמיעוט, שאינן מייצגות את כוונות רוב הנשים החפצות לכהן בכהונה.
המחשבה האורתודוכסית - לא מה שחשבתם 220703
נו, אז נשים שלומדות תורה זה דווקא טוב - אם הוא לא נמשך אליהן, הרי שהוא לא נדרש להלחם ביצר.
המחשבה האורתודוכסית - לא מה שחשבתם 220731
שים לב שהמשורר מירון ח' איזקסון הוא אינדבידואל בפני עצמו, ואינו מייצג אלא את עצמו ודעתו בלבד.

ואפרופו איזקסון, האיש החל בשבועות האחרונים לכתוב טור חדש על "פרשת השבוע" במוסף האליטיסטי של עיתון "הארץ": תרבות וספרות. ובאמת הגיע הזמן שעיתון הארץ יתעשת ויסתכל מסביב איפה הוא חי ויוצא לאור - כלומר, במדינה יהודית ולא באירופה או באמריקה. ובמדינה יהודית כמו במדינת היהודים - עוסקים בפרשת השבוע מידי שבוע בשבוע. כך השכילו להבין עורכי וראשי דסק מערכות העיתונים כולם, פרט ל"הארץ", שכאמור עם הזמן "חזר בתשובה" ויש לברך על החלטת המערכת. (האם הדבר קשור למינויו של העורך החדש לעיתון, מר דוד לנדאו החרדי?).
מדור לפרשת שבוע קיים ב"עיתון של המדינה - ידיעות אחרונות" והוא נכתב במוסף השבועי הפוליטי-ספרותי מאת מנחם בקר ובטור נוסף עם נופך אקטואלי מאת ג'קי לוי. בעיתון "מעריב", הטור על "פרשת השבוע" נכתב על ידי הפרופ' שלום רוזנברג מהחוג למחשבת ישראל והחוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית, מי שכתב בזמנו טור דומה רק שפחות הגותי בעיתון "חדשות" המנוח. וסתם בשביל הספורט לחובבי הנצרות ומגיניה (טל כהן ואחרים) להלן הקישור לטור האחרון:
בעיתון הדתילוני "מקור ראשון", כותב את הטור הרב חיים נבון במוסף "דיוקן". ובשבועון החרדי "משפחה", כותב את הטור על פרשת השבוע הרב משה גרילק, עורך ראשי של השבועון ומי שכתב במשך למעלה מעשור טור דומה רק שלקהלי יעד דתיים וחילונים בעיתון "מעריב".
להלן הקישור לטורו של איזקסון על פרשת השבוע "במדבר":
המחשבה האורתודוכסית - לא מה שחשבתם 220781
עיתון הארץ עוסק בנושאי יהדות הרבה יותר מאשר שני העיתונים הגדולים האחרים, ידיעות אחרונות ומעריב. יש לי מנוי על שלושתם (מהעבודה) ואין בכלל מה להשוות. בהארץ בו הרבה יותר כתבות שעוסקות בארון הספרים היהודי, באקטואליה יהודית, בהיסטוריה יהודית, ובכלל. ודווקא בגלל האליטיזם הוא עוסק ביהדות בצורה עמוקה יחסית. העיתונים האחרים מכילים בעיקר זבל'ה ומכסים אותו בעלה תאנה של פרשת השבוע.
המחשבה האורתודוכסית - לא מה שחשבתם 225414
מה, באמת?

המחשבה האורתודוכסית - לא מה שחשבתם 220783
אז למה הבאת אותו כהוכחה למשהו?
המחשבה האורתודוכסית - לא מה שחשבתם 220786
הוא כנראה לא התגבר על יצרו לצטט. הוא נלחם בכך יום יום.
המחשבה האורתודוכסית - לא מה שחשבתם 220807
כי אני מסכים עם דעתו העקרונית בדבר האסרטיביות חמורת הסבר האופיינית לנשים לומדות תורה.
המחשבה האורתודוכסית - לא מה שחשבתם 220826
כן, אבל, כאמור, מדובר בנשים שהוא לא אמור לחמוד אותן בכל מקרה, ובין כה וכה הוא צריך להיות ספון בדף הגמרא שמול חוטמו. לפיכך, אם הנשים הלומדות אינן מושכות, אזי טוב הדבר - שכן כך ניתן יהיה לקיים חברת לומדים-ולומדות משותפת, בלי סכנה להתגברות היצר.

אגב, יש כאלו שחושבים שאשה חמורת סבר זה סקסי. ולאור העובדה שהחרדים חוששים אפילו מילדות בנות 6 שלבושות "לא צנוע", קשה לי להאמין שזה מה שימנע מכם להתחרמן.
המחשבה האורתודוכסית - לא מה שחשבתם 220853
שאפו!

מזכיר לי יום אחד שהייתי בפארק השעשועים SIX FLAGS בניו ג'רזי. באותו היום היה גם כינוס במקום של "איגוד מועדוני הנוער האיסלאמי בארה"ב" או משהו כזה. כמובן שכל הגברים והבנים עלו על המתקנים, בזמן שהנשים והבנות (מבנות שש בערך) היו עטופות בכל בך הרבה שכבות (ביום חם של תחילת ספטמבר. למעשה, השמיני לספטמבר*) שהן בקושי יכלו לזוז, שלא לדבר על להנות משפע המתקנים במקום. הרעיון שמישהו חושב שילדה בת שש מהווה גירוי מיני היה מבעית בעיני. שלא לדבר על הרעיון שמישהו שמרגיש מגורה מינית כל כך מנוכחותן היומיומית של נשים לא מכוסות עד כדי כך שחייו מופרעים, לא מבין שהוא זקוק לטיפול פסיכיאטרי דחוף, רצוי בשילוב תרופות. ודעתי זו תקפה לגבי כל קבוצת אוכלוסיה, גם (ובעיקר) אם הם חולקים איתי את אותו המוצא האתני.

___________________
* שלושה ימים אחרי כן נפלו כמה רבי קומות.
המחשבה האורתודוכסית - לא מה שחשבתם 220866
אני חושבת (ותקנו אותי אם אני טועה), שחרדים דורשים מילדות קטנות להתלבש בצניעות, לא בגלל שהן מחרמנות אותם (איך אמרה לידור? עצם הרעיון מבעית), אלא גם ובעיקר כדי לחנך את הילדות לצניעות מגיל צעיר.
המחשבה האורתודוכסית - לא מה שחשבתם 220867
מזל שמטעמי חינוך לצניעות לא כופין אותן גם בקרחת/פאה/כיסוי-ראש מגיל שלוש.
המחשבה האורתודוכסית - לא מה שחשבתם 220870
פאות זה מוקצה עכשיו, אתה לא יודע?
המחשבה האורתודוכסית - לא מה שחשבתם 220880
רק מהודו. פאות מאירופה זה בסדר כי שם לא עובדים עבודה זרה
המחשבה האורתודוכסית - לא מה שחשבתם 220929
כיסוי ראש זה רק לנשואות.
המחשבה האורתודוכסית - לא מה שחשבתם 220931
שיתרגלו. ואתה חושב שבת ישראל לא תתחתן? אוי לבושה.

המחשבה האורתודוכסית - לא מה שחשבתם 220868
לא יודע בקשר לבנות שש, אבל אני זוכר משהו מלפני שנתיים שלוש, מקהלה היתה אמורה לשיר באירוע ממלכתי חשוב (בבית הנשיא, אא"ט), ובגלל נוכחות רבנים באותו אירוע, הוחלט שבנות שתים-עשרה שאולי, חלילה, ניצני חזן מתחילים להתפתח - לא ישירו. זוכרת משהו כזה?
המחשבה האורתודוכסית - לא מה שחשבתם 220873
זה לא היה בגלל "קול באישה ערווה" או משהו כזה?
המחשבה האורתודוכסית - לא מה שחשבתם 220879
משהו כזה. בכלל ''קול באשה ערווה'' זאת טעות הקלדה שתפסה. למישהו התחלפה הסמ''ך בלמ''ד.
המחשבה האורתודוכסית - לא מה שחשבתם 220876
על הסיפור הבא שאני מביא מהזכרון, חתום אאל"ט חיים באר. ואם אני כן טועה, עדיין, זה שהביא אותו בא מבית דתי.
בשמחת תורה, כאשר כולם רקדו ופיזזו עם ספר התורה בבית הכנסת, רקד גם אב צעיר, כשעל זרועותיו בתו, כבת שלוש שנים. נזעק אחד מבאי בית הכנסת: פריצות, להוציא את הפְּרִיצֵע (שזה באידיש, או בעברית אשכנזית, פרוצה). קמה מהומה בבית הכנסת, האב הצעיר נעלב, נוצרו שני מחנות, של מצדדי האב מול מצדדי הקורא, ולא היו רחוקים מהחלפת מהומות. עד שקם אחד מבאיו המבוגרים (והמכובדים) של בית הכנסת, והרעים בקולו מעבר למהומה. "אני מקנא" צעק אותו אדם, "אני מקנה ב<וכאן נקב בשמו של אותו אדם שקרא להרחיק את הפריצות>, אני מקנא בו שיש לו יצר הרע(1) כה עז, עד כי גם תינוקת זאת מסוגלת לעורר אותו".
אז כנראה שיש חרדים שדורשים מילדות קטנות להתלבש בצניעות, לא בגלל שהן מחרמנות אותם, ויש חרדים שדורשים מילדות קטנות להתלבש בצניעות, כן בגלל שהן מחרמנות אותם.

__
(1) ובעברית של בני אדם: כח גברא.
המחשבה האורתודוכסית - לא מה שחשבתם 220890
אין לי מה לומר על הסיפור שלך. אדם שמתגרה מפעוטה בת שלוש הוא לא נורמלי, זה ברור, אני רק לא מבינה איך מספר החרדים שמתגרה מילדות קטנות יכול להיות גדול יחסית ממספר החילוניים שמתגרים מילדות קטנות. מה, משיכה לילדות זה מין מאפיין חרדי?
המחשבה האורתודוכסית - לא מה שחשבתם 220892
האמת היא שמה שהסיפור מדגים הוא לא חרדים חרמנים, אלא חסידים שוטים. התגובה של אותו אדם שטען כי הוא מקנא האירה אותו באור הראוי.
המחשבה האורתודוכסית - לא מה שחשבתם 220930
באין רובה, גם מטאטא יורה. ובאין מחשופים לשזוף את העיניים בהם, גם פלג גוף עליון של ילדה בת שלוש יכול להזכיר להם ציצים.
מה זה? עוד זיבולי מוח חילויניים הזויים למהדרין 220965
220974
תעשה טובה. הלבוש החרדי אולי צנוע, אבל ציצים זה דבר שקצת קשה להסתיר (לא כולל מידה A!), אם מישהו נורא רוצה להיזכר בציצים הוא יכול פשוט להסתכל על החולצה (הצנועה) של איזו בת 18. לא צריך ילדות בנות שלוש בשביל זה.
220975
תעשי טובה גם את. איפה את מוצאת בת 18 בבית הכנסת אם לא בעזרת נשים?
נעשה טובה שנינו ונסגור עניין? 220977
הא? מה הקשר לבית הכנסת? דובי לא דיבר על בית הכנסת, אלא באופן כללי. לפחות זה מה שהבנתי מהתגובה שלו. אגב, אפשר לראות נשים גם בבית הכנסת, אפילו שהן בעזרת הנשים. חוץ מזה, אנשים לא באים לבית הכנסת כדי לחשוב על סקס, אלא כדי להתפלל. קשה להאמין, אני יודעת, אבל זאת המטרה.
נעשה טובה שנינו ונסגור עניין? 220979
הודעה 220876 שממנה זה התחיל מספרת על ילדה בת שלוש בבית כנסת. אנשים באים כדי להתפלל אבל עובדה שהם חושבים שנשים יסיחו את דעתם ולכן הומצאה עזרת נשים. בזמן התפילה קשה לראות אותם בגלל הפרגוד
נעשה טובה שנינו ונסגור עניין? 220984
כן, אני יודעת מאיפה זה התחיל, אבל מההודעה של דובי הבנתי שהוא לאו דווקא התכוון לבית הכנסת.

ברוב בתי הכנסת שביקרתי בהם (לא שזה מדגם מייצג או משהו) דווקא אפשר לראות את הנשים, גם אם הן מאחורי הפרגוד. אם יוצאים לרגע מבית הכנסת (לשירותים, נניח) גם נתקלים בנשים. נכון, אף על פי שאנשים באים כדי להתפלל, נשים יכולות להסיח את הדעת. זה טבעי ונורמלי. ילדות בנות שלוש שמסיחות את הדעת- זה לא טבעי ונורמלי. כל שאמרתי הוא, שאני לא חושבת שהחרדים, באופן כללי, מתגרים מילדות. זאת טענה די איומה.
נעשה טובה שנינו ונסגור עניין? 220986
מאיזה גיל הילדות צריכות להמצא רק בעזרת נשים? זה יתן לנו מושג מאיזה גיל הם מתחילות להסיח את הדעת
נעשה טובה שנינו ונסגור עניין? 220987
אני לא יודעת מאיזה גיל הן ''צריכות'' להיות שם. אם יש ילדים בני שבע אפילו שרוצים להיות עם אמא, הם יכולים להיות עם אמא, ואם יש בנות בערך באותו גיל שרוצות להיות עם אבא, הן יכולות להיות עם אבא. לפחות ככה זה אצלנו.
נעשה טובה שנינו ונסגור עניין? 221107
טוב, בבית בו אני גדלתי (כיפה סרוגה), המידור נעשה בגיל 11 (שנה לפני בת מצווה).
220981
את יודעת איזה קביעות משפטיות יש בארה"ב סביב כמה מילימטרים מסביב לפטמה צריכים להיות מכוסים כדי שמופע מסויים יחשב "אירוטי" ולא "פורנוגרפי"? אז זהו. אם לא רואים פיטמה, זה לא נחשב.

(כן, אני מגעיל גם את עצמי, אבל זה לא אני שמלביש ילדות בנות שלוש כאילו יש סכנה של "יצר הרע" אם יראו חלק מהמרפק שלהן)
220985
מאיפה אתה יודע שמלבישים כך ילדות בנות שלוש בגלל סכנה של יצר הרע?
מג, ג'ו, בת' ואיימי 220988
הנה ניחוש - מלבישים כך ילדות כי בכל מקום נוהגים להלביש ילדות כמו ''נשים קטנות'', והן גם אוהבות להראות כמו ''נשים קטנות''. ובמקרה שלהם, הדוגמה ל''נשים'' הן נשים חרדיות.
אצל החרדים יש חוק. 221032
הקנאי ההוא לא כעס בגלל שהילדה גרתה אותו אלא בגלל שמישהו הפר את החוק (לפי הבנתו) שילדות מעל גיל 3 לא באות לעזרת גברים.
המקנא ניסה לעשות ממנו צחוק. אולי בצדק. שכן לבייש אדם בצורה כזאת בגלל שהוא הפר חוק שהוא לא מעמודי התווך אלא מנהג, איננו דבר ראוי.

זה כל הסיפור. לפי הבנתי.
אצל החרדים יש חוק. 221043
רגע, בגלל החוק ההוא צעק "פריעצס"? לא מסתדר לי. נראה לי הרבה יותר עמוק.
אצל החרדים יש חוק. 221109
גיל 3 או גיל 11? אולי תחליטו
אצל החרדים יש חוק. 221110
מבחינה משפטית גיל 3 הוא הקובע לענייני אישות, בבנות (אצל בנים זה 9). האם הוא קובע גם לענייני הפרדה בבית הכנסת? זו שאלה אחרת לגמרי, יותר סוציולוגית מאשר חוקית.
אצל החרדים יש חוק. 221208
אצל החסידים מקובל להפריד מגיל אפס. דווקא אצל המתנגדים (שבדרך כלל נחשבים יותר ''מחמירים'') ההפרדה היא מסביבות גיל שש-שבע.
אצל החרדים יש חוק. 221209
החיים אינם רק שחור לבן, גם אצל אלו שלובשים רק שחור לבן.
אצל החרדים יש חוק. 234044
החסידים, ברוב המקרים, יותר מחמירים מהליטאים בענייני צניעות ושידוכים.
אצל החרדים יש הלכה 234067
לא מדויק. החסידים אינם מחמירים ב"שמירת ההלכה ולימודה" כמו הליטאים. דרכי ההחמרה של החסידים באים לידי ביטוי בעבודת השם הרגשית-הייחודית להם. וראה: תגובה 227566.
אצל החרדים יש הלכה 234068
ואני לא התייחסתי לשמירת ההלכה ולימודה. קרא שוב - התייחסתי לענייני צניעות ושידוכים. בכך ביקשתי לתקן את המגיב הקודם.
אצל החרדים יש חוק. 235005
זה לא סותר מה שכתבתי: החסידים מחמירים יותר בענייני צניעות (ובפרט מפרידים בין בנים לבנות מגיל צעיר יותר), למרות שבאופן כללי דווקא המתנגדים נחשבים יותר מחמירים.
אצל החרדים יש חוק. 235109
אין כאן כל מחלוקת, משום שאסף שרעבי כבר הבהיר ואימת את דבריי שהליטאים אמנם *מחמירים יותר* בענייני *שמירת ההלכה ולימוד התורה*‏1 ואילו החסידים *מחמירים יותר* בענייני *צניעות*.

----------
1 כך למשל, בחברה היהודית האורתודוקסית יש יותר עובדי כפיים חסידים לעומת עובדי כפיים ליטאים.
  אצל החרדים יש חוק. • האייל האלמוני
  אצל החרדים יש חוק. • האייל האלמוני
  אצל החרדים יש חוק. • האייל האלמוני
  אצל החרדים יש חוק. • האייל האלמוני
  אצל החרדים יש חוק. • האייל האלמוני
  המחשבה האורתודוכסית - לא מה שחשבתם • טל כהן
  המחשבה האורתודוכסית - לא מה שחשבתם • דובי קננגיסר
  המחשבה האורתודוכסית - לא מה שחשבתם • האייל האלמוני
  מחקרים בבקשה? • יעקב
  המחשבה האורטודוקסית רחוקה מאוד מאוד ממה שאתם חושבים!!!!! • אורטודוקסית לא אופציונלית
  המחשבה האורטודוקסית רחוקה מאוד מאוד ממה שאתם חושבים!!!!! • שוטה הכפר הגלובלי
  אתם ''לא רוצים'', כי אין כמו לחיות בתוך בועה סטריאוטיפית. • אורי פז
  אתם ''לא רוצים'', כי אין כמו לחיות בתוך בועה סטריאוטיפית. • שוטה הכפר הגלובלי
  אתם ''לא רוצים'', כי אין כמו לחיות בתוך בועה סטריאוטיפית. • אורי פז
  אתם ''לא רוצים'', כי אין כמו לחיות בתוך בועה סטריאוטיפית. • שוטה הכפר הגלובלי
  ''תקפוץ לי'', כי אין כמו לחיות בתוך בועה סטריאוטיפית • אורי פז
  ''תקפוץ לי'', כי אין כמו לחיות בתוך בועה סטריאוטיפית • שוטה הכפר הגלובלי
  ''תקפוץ לי'', כי אין כמו לחיות בתוך בועה סטריאוטיפית • אורי פז
  ''תקפוץ לי'', כי אין כמו לחיות בתוך בועה סטריאוטיפית • שוטה הכפר הגלובלי
  ''תקפוץ לי'', כי אין כמו לחיות בתוך בועה סטריאוטיפית • אורי פז
  ''תקפוץ לי'', כי אין כמו לחיות בתוך בועה סטריאוטיפית • שוטה הכפר הגלובלי
  איפה? • האייל האלמוני
  איפה? • ראובן
  איפה? • שוטה הכפר הגלובלי
  לא מצליח להבין • אורי פז
  לא מצליח להבין • האייל האלמוני
  מצליח להבין: • אורי פז
  לא מצליח להבין • ראובן
  לא מצליח להבין • אורי פז
  זוללי חרדים? • שוטה הכפר הגלובלי
  לא מצליח להבין • Xslf
  תבין: • אורי פז
  תביני • Xslf
  תביני דבר אחד: • אורי פז
  תביני דבר אחד: • Xslf
  אשתדל לענות כי גם אני זיהיתי את הבעיה. • יעקב
  שאלת תם • האייל האלמוני
  שאלת תם • שלומית
  שאלת תם • האייל האלמוני
  שאלת תם • שוטה הכפר הגלובלי
  שאלת תם • דורון הגלילי
  שאלת תם • שוטה הכפר הגלובלי
  שאלת תם • דורון הגלילי
  חידה: • עוזי וי
  תשובה: • יעקב
  חידה: • האייל האלמוני
  חידה: • יעקב
  שאלת תם • האייל האלמוני
  שאלת תם • האייל האלמוני
  שאלת תם • האייל האלמוני
  "השכ"ג עצבני" ? • האייל האלמוני
  "השכ"ג עצבני" ? • שוטה הכפר הגלובלי
  "השכ"ג עצבני" ? • האייל האלמוני
  "השכ"ג עצבני" ? • שוטה הכפר הגלובלי
  "השכ"ג עצבני" ? • האייל האלמוני
  "השכ"ג עצבני" ? • שוטה הכפר הגלובלי
  "השכ"ג עצבני" ? • האייל האלמוני
  "השכ"ג עצבני" ? • שוטה הכפר הגלובלי
  "השכ"ג עצבני" ? • האייל האלמוני
  גם אני חי בבועה • טל כהן
  המחשבה האורטודוקסית רחוקה מאוד מאוד ממה שאתם חושבים!!!!! • מורה תורנית
  המחשבה האורתודוקסית רחוקה מאוד מאוד ממה שאתם חושבים • אורי פז
  המחשבה האורתודוקסית רחוקה מאוד מאוד ממה שאתם חושבים • האייל האלמוני
  המחשבה האורתודוקסית רחוקה מאוד מאוד ממה שאתם חושבים • אורי פז
  המחשבה האורתודוקסית רחוקה מאוד מאוד ממה שאתם חושבים • מורה תורנית
  המחשבה האורתודוקסית רחוקה מאוד מאוד ממה שאתם חושבים • מורה תורנית
  המחשבה האורתודוקסית רחוקה מאוד מאוד ממה שאתם חושבים • שוטה הכפר הגלובלי מצביע שוב
  המחשבה האורתודוקסית רחוקה מאוד מאוד ממה שאתם חושבים • מורה תורנית
  המחשבה האורתודוקסית רחוקה מאוד מאוד ממה שאתם חושבים • שוטה הכפר הגלובלי
  מקסוול-קנה אותי! • ראובן
  מקסוול-קנה אותי! • נועה ו
  מקסוול-קנה אותי! • הנמלה העמלה
  מקסוול-קנה אותי! • מורה תורנית
  המחשבה האורתודוקסית רחוקה מאוד מאוד מאנשים חושבים • כליל החורש נאורי
  המחשבה האורתודוקסית רחוקה מאוד מאוד מאנשים חושבים • מורה תורנית
  המחשבה האורתודוקסית רחוקה מאוד מאוד מאנשים חושבים • כליל החורש נאורי
  המחשבה האורתודוקסית רחוקה מאוד מאוד מאנשים חושבים • מורה תורנית
  המחשבה האורתודוקסית רחוקה מאוד מאוד מאנשים חושבים • כליל החורש נאורי
  המחשבה האורתודוקסית רחוקה מאוד מאוד מאנשים חושבים • האלמונית מהכנסיות
  ללא כותרת • העלמה עפרונית
  זהו בדיוק • מורה תורנית
  זהו בדיוק • האייל האלמוני
  זהו בדיוק • האייל האלמוני
  זהו בדיוק • ראובן
  זהו בדיוק • האייל האלמוני
  "חובב הנצרות ומגינה"? • טל כהן
  "חובב הנצרות ומגינה"? • אורי פז
  "חובב הנצרות ומגינה"? • טל כהן
  "חובב הנצרות ומגינה"? • אורי פז
  נשק הציטוט פתוח לכל • לודביג
  נשק הציטוט פתוח לכל • אורי פז
  נשק הציטוט פתוח לכל • לודביג
  מגולמים => מגולמות • לודביג
  לוגיות בטיעונים זה דבר חשוב • רות
  המחשבה האורתודוכסית - כן מה שחשבתם • רון בן-יעקב
  המחשבה האורתודוכסית - כן מה שחשבתם • אורי פז
  המחשבה האורתודוכסית - כן מה שחשבתם • רון בן-יעקב
  לכבוד רון הפטישיסט הסקסוריאליסטי • אורי פז
  אני מציע שתוציא עליו חוזה • לודביג
  לא הבנתי • אורי פז
  לא הבנתי מה לא הבנת • לודביג
  ובתפקיד בלעם - אורי פז • רון בן-יעקב
  טעית אופטית: בתפקיד אברהם - אורי פז • אורי פז
  טעית, או אהבה שאינה תלויה בדבר • רון בן-יעקב
  טעית, או אהבה שאינה תלויה בדבר • יעקב
  ללא כותרת • האייל האלמוני
  הפוזל במומו • שוטה הכפר הגלובלי
  לכבוד רון הפטישיסט הסקסוריאליסטי • לא חרדי ולא עורך-דין
  לכבוד רון הפטישיסט הסקסוריאליסטי • רות
  לכבוד רון הפטישיסט הסקסוריאליסטי • רות
  לכבוד רון הפטישיסט הסקסוריאליסטי • שוטה הכפר הגלובלי
  לכבוד רון הפטישיסט הסקסוריאליסטי • רות
  לכבוד רון הפטישיסט הסקסוריאליסטי • האייל האלמוני
  לכבוד רון הפטישיסט הסקסוריאליסטי • רות
  לכבוד רון הפטישיסט הסקסוריאליסטי • רות
  לכבוד רון הפטישיסט הסקסוריאליסטי • שוטה הכפר הגלובלי
  לכבוד רון הפטישיסט הסקסוריאליסטי • רות
  לכבוד רות • אורי פז
  לכבוד רות • דורון יערי
  לכבוד דורון • אורי פז
  לכבוד דורון • סוטה הכפר הגלובלי
  לכבוד דורון • אורי פז
  לכבוד דורון • שוטה הכפר הגלובלי
  על תופעת הסטייה המינית • אורי פז
  על תופעת הסטייה המינית • שוטה הכפר הגלובלי
  על תופעת הסטייה המינית • האייל האלמוני
  על תופעת הסטייה המינית • אורי פז
  על תופעת הסטייה המינית • האייל האלמוני
  על תופעת הסטייה המינית • אורי פז
  על תופעת הסטייה המינית • האייל האלמוני
  על תופעת הסטייה המינית • שוטה הכפר הגלובלי
  כמה טונות של עצבים, • אורי פז
  על תופעת הסטייה המינית • אביב י.
  על תופעת הסטייה המינית • שוטה הכפר הגלובלי
  על תופעת הסטייה המינית • ערן בילינסקי
  על תופעת הסטייה המינית • רות
  על תופעת הסטייה המינית • אורי פז
  על תופעת הסטייה המינית • דו-מינית
  על תופעת הסטייה המינית • אורי פז
  על תופעת הסטייה המינית • האייל האלמוני
  על תופעת הסטייה המינית • אורי פז
  ולחרדים ? • לא חרדי ולא עורך-דין
  ולחילונים? ולרוב המסורתי? לאף אחד אין זכות לסתום פיות! • אורי פז
  ולחילונים? ולרוב המסורתי? לאף אחד אין זכות לסתום פיות! • לא חרדי ולא עורך-דין
  ולחילונים? ולרוב המסורתי? לאף אחד אין זכות לסתום פיות! • אורי פז
  כן • לא חרדי ולא עורך-דין
  לא • אורי פז
  מין ומוסר • רון בן-יעקב
  פא"י? שא"ג? • ערן בילינסקי
  פא"י? שא"ג? • רון בן-יעקב
  מין ומסר • אורי פז
  גודווין! • האייל האלמוני
  גודווין! • אורי פז
  גודווין! • ערן בילינסקי
  תודה על ההסבר מהו גודווין • אורי פז
  גודווין! • האייל האלמוני
  נוט גודווין • אורי פז
  נוט גודווין • שוטה הכפר הגלובלי
  מה הקשר? • אורי פז
  מה הקשר? • שוטה הכפר הגלובלי
  וזו כמובן ''השקפת העולם החשוכה שלך'' על עצם יהדותך • אורי פז
  וזו כמובן ''השקפת העולם החשוכה שלך'' על עצם יהדותך • שוטה הכפר הגלובלי
  וזו כמובן ''השקפת העולם החשוכה שלך'' על עצם יהדותך • אורי פז
  ''גלויי הראש'' • שוטה הכפר הגלובלי
  צר לי המקום • אורי פז
  צר לי המקום • שוטה הכפר הגלובלי
  מעט מושגים על עבודת הבורא • אורי פז
  מעט מושגים על עבודת הבורא • דורון יערי
  נורא מצחיק: פשוט בדיחת עונת הקיץ, תספר בחוף למציל... • אורי פז
  מעט מושגים על עבודת הבורא • ידידיה
  מעט מושגים על עבודת הבורא • אורי פז
  מעט מושגים על עבודת הבורא • אורי פז
  מעט מושגים על עבודת הבורא • רות
  מה הקשר? • לודביג
  המוסר האוניברסלי • אורי פז
  אבל באיזה יקום לבחור ומדוע? • לודביג
  אבל באיזה יקום לבחור ומדוע? • אורי פז
  אבל באיזה יקום לבחור ומדוע? • לודביג
  אבל באיזה יקום לבחור ומדוע? • שוטה הכפר הגלובלי
  היי - אל תעזור לו... • לודביג
  אבל באיזה יקום לבחור ומדוע? • אורי פז
  אבל באיזה יקום לבחור ומדוע? • לודביג
  תורת לוגיקה אוניברסלית • אורי פז
  תורת לוגיקה אוניברסלית • שוטה הכפר הגלובלי
  תורת לוגיקה אוניברסלית • אורי פז
  תורת לוגיקה אוניברסלית • שוטה הכפר הגלובלי
  תורת לוגיקה אוניברסלית • אורי פז
  תורת לוגיקה אוניברסלית • כרמית
  תורת לוגיקה אוניברסלית • אורי פז
  תורת לוגיקה אוניברסלית • כרמית
  היחס אל השבת היהודית • אורי פז
  היחס אל השבת היהודית • כרמית
  היחס אל השבת היהודית • אורי פז
  היחס אל השבת היהודית • כרמית
  טמפוס טמפלום • רון בן-יעקב
  טמפוס טמפלום • רות
  טמפוס טמפלום • אסף שרעבי
  Sappata • אורי פז
  טמפוס טמפלום • רון בן-יעקב
  שוב אתה מדבר שטויות, • האייל האלמוני
  היחס אל השבת היהודית • אורי פז
  תענה לי בבקשה בכן או לא • האייל האלמוני
  תענה לי בבקשה בכן או לא • אורי פז
  למה אתה לא עונה לשאלה? • האייל האלמוני
  למה אתה לא עונה לשאלה? • אורי פז
  למה אתה לא עונה לשאלה? • כרמית
  מספר שאלות להבהרה • אורי פז
  מספר שאלות להבהרה • שם בדוי כי אני קצת נבוכה
  מספר שאלות להבהרה • כרמית
  גם מכשפות נבוכות לפעמים :-) • חשמנית על מונית
  מספר שאלות להבהרה • אורי פז
  היחס אל השבת היהודית • אחמד הכפר הגלובלי
  היחס אל השבת היהודית • רות
  היחס אל השבת היהודית • אורי פז
  היחס אל השבת היהודית • דורון יערי
  היחס אל השבת היהודית • אורי פז
  היחס אל השבת היהודית • האייל האלמוני
  היחס אל השבת היהודית • אורי פז
  היחס אל השבת היהודית • דובי קננגיסר
  באושים, לא ביאושים • שוטה הכפר הגלובלי
  היחס אל השבת היהודית • אורי פז
  היחס אל השבת היהודית • דובי קננגיסר
  היחס אל השבת היהודית • אורי פז
  היחס אל השבת היהודית • דובי קננגיסר
  היחס אל השבת היהודית • אורי פז
  היחס אל השבת היהודית • ערן בילינסקי
  היחס אל השבת היהודית • טל כהן
  היחס אל השבת היהודית • שוטה הכפר הגלובלי
  היחס אל השבת היהודית • טל כהן
  היחס אל השבת היהודית • האייל האלמוני
  היחס אל השבת היהודית • טל כהן
  השתניתי (עדיף) • האייל האלמוני
  היחס אל השבת היהודית • האייל האלמוני
  היחס אל השבת היהודית • טל כהן
  בדיקת עיניים קצרה • האייל התוהה
  בדיקת עיניים קצרה • אורי פז
  היחס אל השבת היהודית • דורון יערי
  היחס אל השבת היהודית • אורי פז
  היחס אל השבת היהודית • דורון יערי
  היחס אל השבת היהודית • אורי פז
  שאלה בחשבון (לבוגרי כיתה ג' והלאה) • האייל האלמוני
  שאלה בחשבון (לבוגרי אוניברסיטה) • אורי פז
  הרומים? • איילמוני אחר
  לא הרומאים • אורי פז
  הבבלים? • שוטה הכפר הגלובלי
  הבבלים? תבדוק במקורות • אורי פז
  הבבלים? תבדוק במקורות • האייל האלמוני
  הבבלים? תבדוק במקורות • שוטה הכפר הגלובלי
  הבבלים? תבדוק במקורות • אורי פז
  הבבלים? תבדוק במקורות • שוטה הכפר הגלובלי
  אוהו, מעניין מי הטרים את מי. • אורי פז
  אוהו, מעניין מי הטרים את מי. • שוטה הכפר הגלובלי
  אוהו, מעניין מי הטרים את מי. • האייל האלמוני
  אוהו, מעניין מי הטרים את מי. • שוטה הכפר הגלובלי
  אוהו, מעניין מי כתב את התנ''ך • אורי פז
  אוהו, מעניין מי כתב את התנ''ך • שוטה הכפר הגלובלי
  אוהו, מעניין מי כתב את התנ''ך • אורי פז
  אוהו, מעניין מי הטרים את מי • אורי פז
  אוהו, מעניין מי הטרים את מי • האייל האלמוני
  אוהו, מעניין מי הטרים את מי • אורי פז
  אוהו, מעניין מי הטרים את מי • שוטה הכפר הגלובלי
  אוהו, מעניין מי הטרים את מי • אורי פז
  אוהו, מעניין מי הטרים את מי • האיילת הנהנית
  אוהו, מעניין מי הטרים את מי • אורי פז
  אוהו, מעניין מי הטרים את מי • שוטה הכפר הגלובלי
  אוהו, מעניין מי הטרים את מי • חשמנית על מונית
  אוהו, מעניין מי הטרים את מי • שוטה הכפר הגלובלי
  אוהו, מעניין מי הטרים את מי • חשמנית על מונית
  אוהו, מעניין מי הטרים את מי • האלמון האיילי
  אוהו, מעניין מי הטרים את מי • ערן בילינסקי
  אוהו, מעניין מי הטרים את מי • אורי פז
  אוהו, מעניין מי הטרים את מי • שוטה הכפר הגלובלי
  אוהו, מעניין מי הטרים את מי • אורי פז
  אוהו, מעניין מי הטרים את מי • חשמנית על מונית
  אוהו, מעניין מי הטרים את מי • שוטה הכפר הגלובלי
  הייתי פיטריתו של מפקד מחנה ריכוז • האייל האלמוני
  הייתי פיטריתו של מפקד מחנה ריכוז • שוטה הכפר הגלובלי
  הייתי פיטריתו של מפקד מחנה ריכוז • אורי פז
  הייתי פיטריתו של מפקד מחנה ריכוז • שוטה הכפר הגלובלי
  הייתי פיטריתו של מפקד מחנה ריכוז • אורי פז
  הייתי פיטריתו של מפקד מחנה ריכוז • שוטה הכפר הגלובלי
  הייתי פיטריתו של מפקד מחנה ריכוז • אורי פז
  הייתי פיטריתו של מפקד מחנה ריכוז • אלון עמית
  הייתי פיטריתו של מפקד מחנה ריכוז • שוטה הכפר הגלובלי
  הייתי פיטריתו של מפקד מחנה ריכוז • אורי פז
  אוהו, מעניין מי הטרים את מי • אורי פז
  אוהו, מעניין מי הטרים את מי • שוטה הכפר הגלובלי
  אוהו, מעניין מי הטרים את מי • אורי פז
  אוהו, מעניין מי הטרים את מי • שוטה הכפר הגלובלי
  אוהו, מעניין מי הטרים את מי • חשמנית על מונית
  אוהו, מעניין מי הטרים את מי • שוטה הכפר הגלובלי
  אוהו, מעניין מי הטרים את מי • האייל האלמוני
  אוהו, מעניין מי הטרים את מי • שוטה הכפר הגלובלי
  אוהו, מעניין מי הטרים את מי • אורי פז
  ללא כותרת • האייל האלמוני
  אופס • שוטה הכפר הגלובלי
  אוהו, מעניין מי הטרים את מי • חשמנית על מונית
  אוהו, מעניין מי הטרים את מי • אורי פז
  היחס אל השבת היהודית • דורון יערי
  היחס אל השבת היהודית • אורי פז
  היחס אל השבת היהודית • דורון יערי
  היחס אל השבת היהודית • אורי פז
  היחס אל השבת היהודית • לא חרדי ולא עורך-דין
  היחס אל השבת היהודית • דורון יערי
  :-) :-) :-) • האיילת הנהנית
  טענו ברצינות והודה לו בליצנות • אורי פז
  טענו ברצינות והודה לו בליצנות • דורון יערי
  היחס אל השבת היהודית • אסף שרעבי
  היחס אל השבת היהודית • אורי פז
  היחס אל השבת היהודית • אסף שרעבי
  היחס אל השבת היהודית • אורי פז
  מספר 7 הקסום, 2+- • רון בן-יעקב
  מספר 7 הקסום, 2+- • easy
  מספר 7 הקסום, 2+- • רון בן-יעקב
  היחס היהודי אל השבת הנכרית • בת דודה של מלך הסטלנים
  היחס היהודי אל השבת הנכרית • אורי פז
  היחס היהודי אל השבת הנכרית • האייל האלמוני
  בולשיט! • אורי פז
  בולשיט! • האייל האלמוני
  גם כן שטות ממדרגה ראשונה • אורי פז
  ככה להגיד על הרמב"ם? לא יפה! • האייל האלמוני
  ככה להגיד על הרמב"ם? לא יפה! • אורי פז
  ככה להגיד על הרמב"ם? לא יפה! • האייל האלמוני
  ככה להגיד על הרמב"ם? לא יפה! • אלון עמית
  דעת הרמב''ם • אורי פז
  דעת הרמב''ם • האייל האלמוני
  דעת הרמב''ם • אוּרי פז
  דעת הרמב''ם • אלון עמית
  דעת הרמב''ם • אורי פז
  דעת הרמב''ם • האייל האלמוני
  דעת הרמב''ם • אורי פז
  היחס היהודי אל השבת הנכרית • האייל האלמוני
  היחס היהודי אל השבת הנכרית • אורי פז
  היחס היהודי אל השבת הנכרית • האייל האלמוני
  היחס היהודי אל השבת הנכרית • אורי פז
  היחס היהודי אל השבת הנכרית • האייל האלמוני
  היחס היהודי אל השבת הנכרית • אורי פז
  היחס היהודי אל השבת הנכרית • האייל האלמוני
  היחס היהודי אל השבת הנכרית • אורי פז
  היחס היהודי אל השבת הנכרית • האייל האלמוני
  היחס היהודי אל השבת הנכרית • אורי פז
  היחס היהודי אל השבת הנכרית • האייל האלמוני
  היחס היהודי אל השבת הנכרית • אורי פז
  -204, 195, 196, 181, 172ל ועוד השד יודע מי • האייל האלמוני
  מה זה כל הדבר הזה וכל המספרים האלה? • האייל האלמוני
  מה זה כל הדבר הזה וכל המספרים האלה? • האייל האלמוני
  היחס היהודי אל השבת הנכרית • בת דודה של מלך הסטלנים
  משמע שמר פז הוא זבלן ברשות התורה • האייל האלמוני
  תיקון והוספה • בת דודה של מלך הסטלנים
  תיקון והוספה • אורי פז
  תיקון והוספה • גילי
  היחס היהודי אל השבת הנוכרית • אורי פז
  היחס אל השבת היהודית • לודביג
  היחס אל השבת היהודית • אורי פז
  אני מתנצל מראש בפני רב''י • שוטה הכפר הגלובלי
  אני לא מתנצל מראש בפני שכ''גי • אורי פז
  שני קצוות מקל השבת • רון בן-יעקב
  התנ"ך כהיסטוריה? • אורי פז
  תומאס קאהיל, אולי היסטוריון דגול ואולי קרייריסט ניו-יורקי רב חן • האייל האלמוני
  תומס קאהיל איננו הקול היחיד במקהלת האמת • אורי פז
  תומס קאהיל איננו הקול היחיד במקהלת האמת • האייל האלמוני
  תומס קאהיל איננו הקול היחיד במקהלת האמת • אורי פז
  ולמה אלברט איינשטיין קיבל פרס נובל • ראובן
  ולמה אלברט איינשטיין קיבל פרס נובל • אורי פז
  ולמה אלברט איינשטיין קיבל פרס נובל • ראובן
  ולמה אלברט איינשטיין קיבל פרס נובל • אורי פז
  ולמה אלברט איינשטיין קיבל פרס נובל • ראובן
  תומס קאהיל איננו הקול היחיד במקהלת האמת • רות
  לינאריות • ראובן
  לינאריות • אלון עמית
  קוזאליות • ראובן
  צב''ר • אלון עמית
  לינאריות • רות
  לינאריות • ראובן
  לינאריות • רות
  you say tomato • ראובן
  you say tomato • רות
  you say tomato • לודביג
  you say tomato • ראובן
  let's call the whole thing off • לודביג
  let's call the whole thing off • ראובן
  let's call the whole thing off • לודביג
  let's call the whole thing off • ראובן
  let's call the whole thing off • לודביג
  התנ"ך כהיסטוריה? • דורון יערי
  התנ"ך כהיסטוריה? • שוטה הכפר הגלובלי
  התנ"ך כהיסטוריה? • אורי פז
  התנ"ך כהיסטוריה? • דורון יערי
  התנ"ך כהיסטוריה? • אורי פז
  התנ"ך כהיסטוריה? • רות
  התנ"ך כהיסטוריה? • אורי פז
  התנ"ך כהיסטוריה? • רות
  התנ"ך כהיסטוריה? • אורי פז
  אורי עצבני • לא חרדי ולא עורך-דין
  את הדמגוגיה שלך תשאיר לעצמך • אורי פז
  *אתה* - את הדמגוגיה שלך תשאיר לעצמך • מועצת הישראלים השפויים
  על הדמגוגיה • אורי פז
  את הדמגוגיה שלך תשאיר לעצמך • לא חרדי ולא עורך-דין
  את הדמגוגיה שלך תשאיר לעצמך • אורי פז
  את הדמגוגיה שלך תשאיר לעצמך • לא חרדי ולא עורך-דין
  את הדמגוגיה שלך תשאיר לעצמך • לא חרדי ולא עורך-דין
  מי זה הרן הזה שכולם מדברים עליו? • האייל האלמוני
  לא רן ולא רוני • שוטה הכפר הגלובלי
  את הדמגוגיה שלך תשאיר לעצמך • אורי פז
  החסר משוגעים אנוכי? • שוטה הכפר הגלובלי
  את הדמגוגיה שלך תשאיר לעצמך • לא חרדי ולא עורך-דין
  ''את הדמגוגיה שלנו תשאיר לעצמנו'' • אורי פז
  שרות לקורא התמה: • שוטה הכפר הגלובלי
  ''את הדמגוגיה שלנו תשאיר לעצמנו'' • האייל האלמוני
  ''את הדמגוגיה שלנו תשאיר לעצמנו'' • ערן בילינסקי
  נכון, חוזר בי. • האייל האלמוני
  ''את הדמגוגיה שלנו תשאיר לעצמנו'' • לא חרדי ולא עורך-דין
  ''את הדמגוגיה שלנו תשאיר לעצמנו'' • האייל האלמוני
  ''את הדמגוגיה שלנו תשאיר לעצמנו'' • אורי פז
  ''את הדמגוגיה שלנו תשאיר לעצמנו'' • האייל האלמוני
  עזוב אותו • האייל האלמוני
  ... • לא חרדי ולא עורך-דין
  ''את הדמגוגיה שלנו תשאיר לעצמנו'' • האייל האלמוני
  לא קלטת את הפואנטה • האייל האלמוני
  מה בין השבת היהודית לSappata הבבלית והאשורית • אורי פז
  מה בין השבת היהודית לSappata הבבלית והאשורית • ערן בילינסקי
  מה בין השבת היהודית לSappata הבבלית והאשורית • רון בן-יעקב
  מה בין השבת היהודית לSappata הבבלית והאשורית • אורי פז
  מה בין השבת היהודית לSappata הבבלית והאשורית • רון בן-יעקב
  לוזר • אורי פז
  לוזר • האייל האלמוני
  לוזר • אורי פז
  לוזר • שוטה הכפר הגלובלי
  הלכות ויכוח • אורי פז
  תסלח לי מאוד, אבל • האייל האלמוני
  תסלח לי מאוד, אבל אתה מתעתע • אורי פז
  בדרך כלל אני אדם סלחן, אבל • האייל האלמוני
  שופכים את דמי! • שוטה הכפר הגלובלי
  שופכים את דמי! • כרמית
  הלכות ויכוח • שוטה הכפר הגלובלי
  לוזר • דובי קננגיסר
  ווינר • האייל האלמוני
  ווינר • ברקת
  ווינר • האייל האלמוני
  ווינר • ברקת
  ווינר • האייל האלמוני
  ווינר • ברקת
  ווינר ווינר ווינר ווינר ווינר • האייל האלמוני
  מה בין השבת היהודית לSappata הבבלית והאשורית • אורי פז
  השתכנעתי. • האייל האלמוני
  השתכנעת: • האייל האלמוני
  כן. • האייל האלמוני
  אילו הן עדויות ממקור ראשון ומהימן • האייל האלמוני
  אילו הן עדויות ממקור ראשון ומהימן • האייל האלמוני
  מי שמדבר על דמגוגיה זולה ואפולוגטיקה כוללנית • אורי פז
  השתכנעת: • האייל האלמוני
  השתכנעת: • Xslf
  מה בין השבת היהודית לSappata הבבלית והאשורית • דובי קננגיסר
  סיר, קומקום, שחור • Xslf
  יוקרה • easy
  לך תקשקש בקומקום של עצמך • אורי פז
  קננגיסר הוא קומקומאי ותיק • האייל האלמוני
  לך תקשקש בקומקום של עצמך • דובי קננגיסר
  לך תקשקש בקומקום של עצמך • שוטה הכפר הגלובלי
  לך תקשקש בקומקום של עצמך • אורי פז
  לך תקשקש בקומקום של עצמך • דובי קננגיסר
  לך תקשקש בקומקום של עצמך • אורי פז
  אלוהים קומקומי או קומקום אלוהי? • האייל האלמוני
  זה תלוי האם כל הדברים נמצאים בו או שהוא נמצא בכל הדברים. • אורי פז
  לך תקשקש בקומקום של עצמך • דובי קננגיסר
  לך תקשקש בקומקום של עצמך • שוטה הכפר הגלובלי
  אבל באיזה יקום לבחור ומדוע? • רות
  המוסר האוניברסלי • רות
  המוסר האוניברסלי • דורון יערי
  נוט גודווין • האייל המתחיל
  נוט גודווין • עוזי ו.
  נוט גודווין • אורי פז
  נוט גודווין • עוזי ו.
  נוט גודווין • אורי פז
  נוט גודווין • עוזי ו.
  נוט גודווין • האייל המתחיל
  נוט גודווין • לודביג
  נוט גודווין • אורי פז
  אתה אדוני לגמריי פאראנואי • לודביג
  נוט גודווין • רות
  גם לשאול שאלות צריך לדעת • רון בן-יעקב
  מי בכלל שאל אותך? • אורי פז
  מי בכלל שאל אותך? • האייל המפרגן הפולני
  אז מי, מי, מי? מי • רון בן-יעקב
  אז מי, מי, מי? • אורי פז
  אז מי, מי, מי? מי • רון בן-יעקב
  אז, מי ומי? • אורי פז
  אז, מי ומי? • רות
  ומי בכלל שאל אותך? • אורי פז
  ומי בכלל שאל אותך? • האייל האלמוני
  ומי בכלל שאל אותך? • אורי פז
  הצלחתי לחזות את הנולד... • האייל האלמוני
  הצלחת לחזות את הנולד? • אורי פז
  הצלחת לחזות את הנולד? • שוטה הכפר הגלובלי
  הצלחת לחזות את הנולד? • אורי פז
  הצלחת לחזות את הנולד? • האייל האלמוני
  במה מכובדת? • אלון עמית
  במה מכובדת • אורי פז
  במה מכובדת • אלון עמית
  במה מכובדת • אורי פז
  שיטת ברקת • האייל האלמוני
  רגע של עברית • אורי פז
  שיטת ברקת • ברקת משלימה חומר
  בוו הוו הוו • אלון עמית
  סקר! סקר! • שוטה הכפר הגלובלי
  סקר! סקר! • דורון הגלילי
  הצלחת לחזות את הנולד? • רות
  הצלחת לחזות את הנולד? • האייל האלמוני
  ועל כך אמר מרשמלו: "על טעם וריח - אין להתווכח"... • אורי פז
  קיר הברזל • האייל האלמוני
  קיר הברזל המחפיש • אורי פז
  קיר הברזל המחפיש • דובי קננגיסר
  לכבוד דורון • דורון יערי
  לכבוד דורון • אורי פז
  לכבוד דורון • דורון יערי
  לכבוד דורון • ג'. אלכסנדר
  לכבוד דורון • אורי פז
  זכר ונקבה ברא אותם • רות
  לכבוד רות • דובי קננגיסר
  לכבוד דובי • אורי פז
  לכבוד דובי • האייל האלמוני
  לכבוד דובי • אורי פז
  לכבוד דובי • האייל האלמוני
  לכבוד דובי • אורי פז
  ()AyalFactory.getNewStereotype • האייל האלמוני
  ()AyalFactory.getNewStereotype • לודביג
  לכבוד דובי • דובי קננגיסר
  לכבוד דובי • האייל האלמוני
  לכבוד דובי • האייל האלמוני
  לכבוד רותי • אורי פז
  קיצור שבקיצורין • שוטה הכפר הגלובלי
  קיצור שבקיצורין • שוטה הכפר הגלובלי
  לכבוד רותי • הדר אבירם
  לכבוד רותי • ראובן( מתאמן בשובניזם)
  לכבוד רותי • אורי פז
  כל הדרכים מובילות ללוד • ראובן
  כל הדרכים מובילות ללוד • אורי פז
  כל הדרכים מובילות ללוד • ראובן
  תן לו להנות מהספק • שוטה הכפר הגלובלי
  כל הדרכים מובילות ללוד • דובי קננגיסר
  לכבוד רותי • רות
  לכבוד רותי • אורי פז
  לכבוד רותי • דובי קננגיסר
  לא מסכים איתך • שוטה הכפר הגלובלי
  לכבוד דובי מהסיפור ''תפוחים מן המדבר'', לא מצוות האייל • אורי פז
  לכבוד דובי מהסיפור ''תפוחים מן המדבר'', לא מצוות האייל • האייל האלמוני
  לכבוד דובי מהסיפור ''תפוחים מן המדבר'', לא מצוות האייל • שוטה הכפר הגלובלי
  רחמה של אישה מוסלמית • רון בן-יעקב
  רחמה של אישה מוסלמית • אסתי
  לכבוד דובי מהסיפור ''תפוחים מן המדבר'', לא מצוות האייל • אורי פז
  לכבוד דובי מהסיפור ''תפוחים מן המדבר'', לא מצוות האייל • שוטה הכפר הגלובלי
  לכבוד דובי מהסיפור ''תפוחים מן המדבר'', לא מצוות האייל • האייל האלמוני
  לכבוד דובי מהסיפור ''תפוחים מן המדבר'', לא מצוות האייל • דובי קננגיסר
  סיום חייה? • ראובן
  סיום חייה? • דובי קננגיסר
  סיום חייה? • הדר אבירם
  גדלות ספרה של רות קלדרון • אורי פז
  בני אדם וחמורים • ערן בילינסקי
  בני אדם וחמורים? • אורי פז
  בני אדם וחמורים? • ערן בילינסקי
  Interpretation • Hadar Aviram
  Interpretation • הדר אבירם
  גדלות ספרה של רות קלדרון • דובי קננגיסר
  גדלות ספרה של רות קלדרון • אורי פז
  גדלות ספרה של רות קלדרון • דובי קננגיסר
  גדלות ספרה של רות קלדרון • אורי פז
  גדלות ספרה של רות קלדרון • דובי קננגיסר
  גדלות ספרה של רות קלדרון • אורי פז
  גדלות ספרה של רות קלדרון • דובי קננגיסר
  גדלות ספרה של רות קלדרון • אורי פז
  גדלות ספרה של רות קלדרון • ברקת לא פה
  מה יהא בסופנו? • רון בן-יעקב
  מה יהא בסופנו? • Hadar Aviram
  מה יהא בסופנו? • רון בן-יעקב
  מה יהא בסופנו? • אורי פז
  מה יהא בסופנו? יהיה טוב, אבל לא לפסימיסטים רואי שחור מסביבם • אורי פז
  מה יהא בסופנו? • האייל האלמוני
  או, ברוריה. מה עלה בגורלך? • אורי פז
  או, ברוריה. מה עלה בגורלך? • דובי קננגיסר
  או, ברוריה. מה עלה בגורלך? • אורי פז
  או, ברוריה. מה עלה בגורלך? • האייל האלמוני
  או, ברוריה. מה עלה בגורלך? • דובי קננגיסר
  או, ברוריה. מה עלה בגורלך? • אורי פז
  או, ברוריה. מה עלה בגורלך? • דובי קננגיסר
  או, ברוריה. מה עלה בגורלך? • אורי פז
  או, ברוריה. מה עלה בגורלך? • דובי קננגיסר
  או, ברוריה. מה עלה בגורלך? • אורי פז
  או, ברוריה. מה עלה בגורלך? • דובי קננגיסר
  או, ברוריה. מה עלה בגורלך? • שוטה הכפר הגלובלי
  או, ברוריה. מה עלה בגורלך? • דובי קננגיסר
  או, ברוריה. מה עלה בגורלך? • אורי פז
  או, ברוריה. מה עלה בגורלך? • אורי פז
  או, ברוריה. מה עלה בגורלך? • דובי קננגיסר
  או, ברוריה. מה עלה בגורלך? • אורי פז
  או, ברוריה. מה עלה בגורלך? • דובי קננגיסר
  או, ברוריה. מה עלה בגורלך? • אורי פז
  או, ברוריה. מה עלה בגורלך? • דובי קננגיסר
  או, ברוריה. מה עלה בגורלך? • אורי פז
  או, ברוריה. מה עלה בגורלך? • דובי קננגיסר
  או, ברוריה. מה עלה בגורלך? • אורי פז
  או, ברוריה. מה עלה בגורלך? • שוטה הכפר הגלובלי
  או, ברוריה. מה עלה בגורלך? • אורי פז
  או, ברוריה. מה עלה בגורלך? • שוטה הכפר הגלובלי
  או, ברוריה. מה עלה בגורלך? • אורי פז
  לבדי • שוטה הכפר הגלובלי
  לבדי • האייל האלמוני
  לבדי • שוטה הכפר הגלובלי
  או, ברוריה. מה עלה בגורלך? • דובי קננגיסר
  או, ברוריה. מה עלה בגורלך? • האייל האלמוני
  או, ברוריה. מה עלה בגורלך? • האייל האלמוני
  או, ברוריה. מה עלה בגורלך? • אורי פז
  או, ברוריה. מה עלה בגורלך? • שוטה הכפר הגלובלי
  או, ברוריה. מה עלה בגורלך? • אורי פז
  או, ברוריה. מה עלה בגורלך? • האייל האלמוני
  או, ברוריה. מה עלה בגורלך? • אורי פז
  או, ברוריה. מה עלה בגורלך? • האייל האלמוני
  או, ברוריה. מה עלה בגורלך? • האייל האלמוני
  או, ברוריה. מה עלה בגורלך? • אורי פז
  או, ברוריה. מה עלה בגורלך? • דובי קננגיסר
  או, ברוריה. מה עלה בגורלך? • אורי פז
  או, ברוריה. מה עלה בגורלך? • דובי קננגיסר
  או, ברוריה. מה עלה בגורלך? • אורי פז
  או, ברוריה. מה עלה בגורלך? • האייל האלמוני
  או, ברוריה. מה עלה בגורלך? • האייל האלמוני
  או, ברוריה. מה עלה בגורלך? • ערן בילינסקי
  או, ברוריה. מה עלה בגורלך? • שוטה הכפר הגלובלי
  או, ברוריה. מה עלה בגורלך? • לא חרדי ולא עורך-דין
  או, ברוריה. מה עלה בגורלך? • אורי פז
  או, ברוריה. מה עלה בגורלך? • האייל האלמוני
  או, ברוריה. מה עלה בגורלך? • אורי פז
  או, ברוריה. מה עלה בגורלך? • האייל האלמוני
  או, ברוריה. מה עלה בגורלך? • האייל האלמוני
  או, ברוריה. מה עלה בגורלך? • אורי פז
  או, ברוריה. מה עלה בגורלך? • אשה
  או, ברוריה. מה עלה בגורלך? • אורי פז
  או, ברוריה. מה עלה בגורלך? • nhvu
  למה התכוון המשורר: • אורי פז
  אתה ממשיך לא לקרוא • nhvu
  או, ברוריה. מה עלה בגורלך? • אורי פז
  או, ברוריה. מה עלה בגורלך? • שוטה הכפר הגלובלי
  (ביהדות) • לודביג
  (ביהדות) • שוטה הכפר הגלובלי
  או, ברוריה. מה עלה בגורלך? • דובי קננגיסר
  או, ברוריה. מה עלה בגורלך? • easy
  כל כבודה בת מלך פנימה • אורי פז
  או, ברוריה. מה עלה בגורלך? • ידידיה
  או, ברוריה. מה עלה בגורלך? • easy
  מי ניקד את התנ"ך? • אורי פז
  מי ניקד את התנ"ך? • ערן בילינסקי
  חם היום בטבריה • דורון הגלילי
  מי ניקד את התנ"ך? • אורי פז
  מי ניקד את התנ"ך? • כליל החורש נאורי
  מסורת טעמי המקרא • אורי פז
  מסורת טעמי המקרא • האייל האלמוני
  תטל''א • כליל החורש נאורי
  תטל''א • אורי פז
  תטל''א • כליל החורש נאורי
  ללא כותרת • אורי פז
  ללא כותרת • האייל האלמוני
  ללא כותרת • אורי פז
  לאכול את העוגה משתי הקצוות • רון בן-יעקב
  הצניעות איננה סתירה ללמדנות • אורי פז
  הצניעות איננה סתירה ללמדנות • שוטה הכפר הגלובלי
  הצניעות איננה סתירה ללמדנות • אורי פז
  הצניעות איננה סתירה ללמדנות • שוטה הכפר הגלובלי
  אין סתירה ללמדנות • רון בן-יעקב
  כותרת: אל תעשה את עצמך אימבציל • האייל האלמוני
  הוצאת דברים מהקשרם • אורי פז
  הוצאת דברים מהקשרם • האייל האלמוני
  הצרת צעדי החרדיות • אורי פז
  הצרת צעדי החרדיות • ערן בילינסקי
  הצרת צעדי החרדיות • אורי פז
  ללא כותרת • האייל האלמוני
  מתי שמעת לאחרונה קריאת התורה בבית כנסת אורתודוקסי? • אורי פז
  בשבת • האייל האלמוני
  בשבת • אורי פז
  בשבת • האייל האלמוני
  בין היגוי למנגינה, בין שניהם לבין טעמי המקרא • אורי פז
  או, ברוריה. מה עלה בגורלך? • שוטה הכפר הגלובלי
  סיום חייה? • ראובן
  סיום חייה? • ידידיה
  סיום חייה? • אורי פז
  סיום חייה? • ידידיה
  סיום חייה? • אורי פז
  *אנחנו* נחליט. אהבתי. • האייל האלמוני
  *אנחנו* נחליט. אהבתי. • אורי פז
  *אנחנו* נחליט. אהבתי. • האייל האלמוני
  *אנחנו* נחליט. אהבת? • אורי פז
  אמרתי לך שכן. • האייל האלמוני
  יש לי, יש לי • שוטה הכפר הגלובלי
  מה זה מבחן התאמה? • אורי פז
  מה זה מבחן התאמה? • ערן בילינסקי
  מה זה מבחן התאמה? • אורי פז
  *אנחנו* נחליט. אהבתי. • האייל מהמושבה היוונית-גרמנית
  *אנחנו* נחליט. אהבתי. • אורי פז
  *אנחנו* נחליט. אהבתי. • האייל מהמושבה היוונית-גרמנית
  קרא דרור לדימיונך • אורי פז
  קרא דרור לדימיונך • האייל מהמושבה היוונית-גרמנית
  אם כבר • האייל מהמושבה היוונית-גרמנית
  כמה נאים מעשיה של אומה זו. • ראובן
  כמה נאים מעשיה של אומה זו. • ערן בילינסקי
  כמה נאים מעשיה של אומה זו. • ראובן
  כמה נאים מעשיה של אומה זו. • דובי קננגיסר
  כך עושות כולן או בי''ס לאוהבים • רון בן-יעקב
  כך עושות כולן או בי''ס לאוהבים • ראובן
  כך עושות כולן או בי''ס לאוהבים • רון בן-יעקב
  סיום חייה? • אורי פז
  סיום חייה? • ברקת לא פה
  סיום חייה? • ראובן
  סיום חייה? • ברקת לא פה
  פורפירה • ראובן
  אה, אז תגיד קקולי וחנרקוקי! • ידידיה
  אה, אז תגיד קקולי וחנרקוקי! • שוטה הכפר הגלובלי
  אה, אז תגיד קקולי וחנרקוקי! • דורון יערי
  אה, אז תגיד קקולי וחנרקוקי! • ל.ב.פ., תל אביב
  אמא, לחנרקוקי יש טעם של קקולי ! • ראובן
  סיום חייה? • אורי פז
  שקול יהביך ושדי אגמלאי • שוטה הכפר הגלובלי
  שקול יהביך ושדי אגמלאי • אורי פז
  ת ר ג ו ם ! ! ! • האייל האלמוני
  ת ר ג ו ם ! ! ! • ידידיה
  ת ר ג ו ם ! ! ! • שוטה הכפר הגלובלי
  ת ר ג ו ם ! ! ! • ידידיה
  לכבוד רון הפטישיסט הסקסוריאליסטי • ברקת משלימה חומר
  המחשבה האורתודוכסית - לא מה שחשבתם • כרמית
  שובה ישראל • יעקב
  The Attractive Young Rabbi • רון בן-יעקב
  המחשבה האורתודוכסית - לא מה שחשבתם • אורי פז
  המחשבה האורתודוכסית - לא מה שחשבתם • ערן בילינסקי
  המחשבה האורתודוכסית - לא מה שחשבתם • אורי פז
  טענו חיטים והודה לו בשעורים • ערן בילינסקי
  טענו חיטים והודה לו בשעורים • אשת מהנדס
  טענו חיטים והודה לו בשעורים • שוטה הכפר הגלובלי
  טענו חיטים והודה לו בשעורים • מעילולוגית על מונית
  טענו חיטים והודה לו בשעורים • ערן בילינסקי
  Party pooper • שוטה הכפר הגלובלי
  אתה קורא אותי כמו ספר פתוח • ערן בילינסקי
  טענו חיטים והודה לו בשעורים • דורון הגלילי
  יחי ההבדל בין המנהיגות הטהורה לטמאת בצע כסף • אורי פז
  יחי ההבדל בין המנהיגות הטהורה לטמאת בצע כסף • לודביג
  טענו חיטים והודה לו בשעורים • אורי פז
  טענו חיטים והודה לו בשעורים • האייל האלמוני
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • אורי פז
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • האייל האלמוני
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • דובי קננגיסר
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • אורי פז
  עוד נצחון מוחץ שלך • האייל האלמוני
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • ערן בילינסקי
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • אורי פז
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • ערן בילינסקי
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • אורי פז
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • ערן בילינסקי
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • אורי פז
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • ערן בילינסקי
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • אורי פז
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • האייל מהמושבה היוונית-גרמנית
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • אורי פז
  הכבוד האבוד של השפים • האייל האלמוני
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • שוטה הכפר הגלובלי
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • שוטה הכפר הגלובלי
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • אורי פז
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • האייל האלמוני
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • שוטה הכפר הגלובלי
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • אורי פז
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • שוטה הכפר הגלובלי
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • שוטה הכפר הגלובלי
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • אורי פז
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • שוטה הכפר הגלובלי
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • אורי פז
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • חשמנית על מונית
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • שוטה הכפר הגלובלי
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • חשמנית על מונית
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • דובי קננגיסר
  אמרתי להם... • אורי פז
  אמרתי להם... • עוזי ו.
  אמרתי להם... • אורי פז
  אמרתי להם... • עוזי ו.
  אמרתי להם... • האייל האלמוני
  אמרתי להם... • אורי פז
  אמרתי להם... • עוזי ו.
  אמרתי להם... • אורי פז
  אמרתי להם... • עוזי ו.
  אמרתי להם... • אורי פז
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • חשמנית על מונית
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • אורי פז
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • חשמנית על מונית
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • אורי פז
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • אורי פז
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • ערן בילינסקי
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • אורי פז
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • שוטה הכפר הגלובלי
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • אורי פז
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • דורון יערי
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • ערן בילינסקי
  נו ורשמת? • דורון יערי
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • אורי פז
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • לא יאמן!
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • אורי פז
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • ערן בילינסקי
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • אורי פז
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • ערן בילינסקי
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • אורי פז
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • ערן בילינסקי
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • אורי פז
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • ערן בילינסקי
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • אורי פז
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • דובי קננגיסר
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • אורי פז
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • דובי קננגיסר
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • שוטה הכפר הגלובלי
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • אלון עמית
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • אורי פז
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • אלון עמית
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • אורי פז
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • אלון עמית
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • אורי פז
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • אלון עמית
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • שוטה הכפר הגלובלי
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • אלון עמית
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • שוטה הכפר הגלובלי
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • אלון עמית
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • שוטה הכפר הגלובלי
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • אלון עמית
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • אורי פז
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • ערן בילינסקי
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • רון בן-יעקב
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • אורי פז
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • אלון עמית
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • אורי פז
  בקשר לאתגר, • האייל האלמוני
  בקשר לאתגר, • אורי פז
  בקשר לאתגר, • האייל האלמוני
  בקשר לאתגר, • אורי פז
  הבורות חוגגת • האייל התוהה
  הבורות חוגגת • אורי פז
  הבורות אכן חוגגת • האייל האלמוני
  הבורות אכן חוגגת • אורי פז
  מה הקשר בין שינקן למצפון • האייל האלמוני
  מה הקשר בין שינקן למצפון • אורי פז
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • אלון עמית
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • שוטה הכפר הגלובלי
  רשימת האידיוטים: • אורי פז
  רשימת האידיוטים: • דובי קננגיסר
  רשימת האידיוטים • אורי פז
  רשימת האידיוטים • דובי קננגיסר
  רשימת האידיוטים • אורי פז
  רשימת האידיוטים • דובי קננגיסר
  רשימת האידיוטים • דובי קננגיסר
  אז, צא ולמד: • אורי פז
  אז, צא ולמד: • דובי קננגיסר
  אז, צא ולמד: • אורי פז
  רשימות מהמרתף • רון בן-יעקב
  רשימות מהמרתף • אורי פז
  רשימת האידיוטים: • אלון עמית
  רשימת האידיוטים: • האייל האלמוני
  רשימת האידיוטים: • אלון עמית
  רשימת האידיוטים: • חשמנית על מונית
  רשימת האידיוטים: • אלון עמית
  רשימת האידיוטים: • חשמנית על מונית
  רשימת האידיוטים: • אלון עמית
  לא אופתע אם כן • nhvu
  It's a Man's World • חשמנית על מונית
  It's a Man's World • דובי קננגיסר
  It's a Man's World • חשמנית על מונית
  It's a Man's World • אורי פז
  It's a Man's World • איילה שלא הבינה
  It's a Man's World • אורי פז
  It's a Man's World • אלון עמית
  It's a Man's World • דורון הגלילי
  רשימת האידיוטים: • איילה
  רשימת האידיוטים: • חשמנית על מונית
  רשימת האידיוטים: • אלמוני לתגובה זאת
  רשימת האידיוטים: • חשמנית על מונית
  פרטים מהביוגרפיה שלי • שוטה הכפר הגלובלי
  פרטים מהביוגרפיה שלי • חשמנית על מונית
  פרטים מהביוגרפיה שלי • שוטה הכפר הגלובלי
  פרטים מהביוגרפיה שלי • לא חרדי ולא עורך-דין
  פרטים מהביוגרפיה שלי • האייל האלמוני
  פרטים מהביוגרפיה שלי • שוטה הכפר הגלובלי
  פרטים מהביוגרפיה שלי • הקשה המקשה
  את לא הבנת אותו מיידלע :) • תייר מזדמן
  מגיע לו • לא חרדי ולא עורך-דין
  פרטים מהביוגרפיה שלי • ברקת
  פרטים מהביוגרפיה שלי • שוטה הכפר הגלובלי
  פרטים מהביוגרפיה שלי • ברקת
  פרטים מהביוגרפיה שלי • שוטה הכפר הגלובלי
  רשימת האידיוטים • אורי פז
  רשימת האידיוטים • ערן בילינסקי
  רשימת האידיוטים • אורי פז
  רשימת האידיוטים • ערן בילינסקי
  רשימת האידיוטים • אורי פז
  רשימת האידיוטים • ערן בילינסקי
  רשימת האידיוטים • לא חרדי ולא עורך-דין
  רשימת האידיוטים • ערן בילינסקי
  רשימת האידיוטים • ירדן ניר-בוכבינדר
  רשימת האידיוטים • אורי פז
  רשימת האידיוטים • ערן בילינסקי
  התנגדות לאבולוציה ממניעים מוסריים • אורי פז
  התנגדות לאבולוציה ממניעים מוסריים • ערן בילינסקי
  התנגדות לאבולוציה ממניעים מוסריים • אורי פז
  פופר: "אני תומך בנכונות הדרוויניזם" • רון בן-יעקב
  פופר: "אני תומך בנכונות הדרוויניזם" • ערן בילינסקי
  פופר: "אני תומך בנכונות הדרוויניזם" • אורי פז
  פופר: "אני תומך בנכונות הדרוויניזם" • ערן בילינסקי
  פופר: "אני תומך בנכונות הדרוויניזם" • אורי פז
  פופר: "אני תומך בנכונות הדרוויניזם" • ערן בילינסקי
  פופר: "אני תומך בנכונות הדרוויניזם" • אורי פז
  רשימת האידיוטים • לודביג
  רשימת האידיוטים • אורי פז
  רשימת האידיוטים • שוטה הכפר הגלובלי
  רשימת האידיוטים • טל כהן
  רשימת האידיוטים • שוטה הכפר הגלובלי
  רשימת האידיוטים • דובי קננגיסר
  רשימת האידיוטים • אורי פז
  חיזוי העבר הרחוק • עוזי ו.
  חיזוי העבר הרחוק • שוטה הכפר הגלובלי
  חיזוי העבר הרחוק • דובי קננגיסר
  חיזוי העבר הרחוק • עוזי ו.
  חיזוי העבר הרחוק • שוטה הכפר הגלובלי
  חיזוי העבר הרחוק • עוזי ו.
  רשימת האידיוטים • ערן בילינסקי
  רשימת האידיוטים • דובי קננגיסר
  חזון למועד • אורי פז
  (חום, באופן חריג) • ערן בילינסקי
  רשימת האידיוטים • שוטה הכפר הגלובלי
  נתוח משווה • רון בן-יעקב
  נתוח משווה • דובי קננגיסר
  אל תגלו למשרתים • שוקי שמאל
  "כי אני אמרתי !" • לא חרדי ולא עורך-דין
  "כי אני אמרתי !" • שוקי שמאל
  "כי אני אמרתי !" • לא חרדי ולא עורך-דין
  "כי אני אמרתי !" • שוקי שמאל
  תורה ומדע (כאילו שאילו קטגוריות ברות השוואה) • רון בן-יעקב
  "כי אני אמרתי !" • טל כהן
  אל תגלו למשרתים • כרמית
  אל תגלו למשרתים • ירדן ניר-בוכבינדר
  אל תגלו למשרתים • שוקי שמאל
  אל תגלו למשרתים • יהונתן אורן
  אל תגלו למשרתים • ערן בילינסקי
  אל תגלו למשרתים • אלון עמית
  אל תגלו למשרתים • ערן בילינסקי
  אל תגלו למשרתים • אלון עמית
  אל תגלו למשרתים • לא חרדי ולא עורך-דין
  אל תגלו למשרתים • שוקי שמאל
  אל תגלו למשרתים • ערן בילינסקי
  אל תגלו למשרתים • יהונתן אורן
  אל תגלו למשרתים • שוקי שמאל
  אל תגלו למשרתים • לא חרדי ולא עורך-דין
  אל תגלו למשרתים • שוקי שמאל
  אל תגלו למשרתים • שוטה הכפר הגלובלי
  אל תגלו למשרתים • לא חרדי ולא עורך-דין
  אל תגלו למשרתים • האייל האלמוני
  אל תגלו למשרתים • שוטה הכפר הגלובלי
  לא. • לא חרדי ולא עורך-דין
  נסה ותהנה • שוטה הכפר הגלובלי
  אל תגלו למשרתים • ירדן ניר-בוכבינדר
  אל תגלו למשרתים • לא חרדי ולא עורך-דין
  אל תגלו למשרתים • שוטה הכפר הגלובלי
  אל תגלו למשרתים • ראובן
  אל תגלו למשרתים • easy
  אל תגלו למשרתים • שוטה הכפר הגלובלי
  אל תגלו למשרתים • ירדן ניר-בוכבינדר
  אל תגלו למשרתים • easy
  אל תגלו למשרתים • ראובן
  אל תגלו למשרתים • ירדן ניר-בוכבינדר
  אל תגלו למשרתים • שוטה הכפר הגלובלי
  אל תגלו למשרתים • שוקי שמאל
  אל תגלו למשרתים • שוטה הכפר הגלובלי
  אל תגלו למשרתים • יהונתן אורן
  אל תגלו למשרתים • שוקי שמאל
  אל תגלו למשרתים • יהונתן אורן
  רשימת האידיוטים • אלון עמית
  מצפון נקי? • איילמוני
  מצפון נקי? • ערן בילינסקי
  מצפון נקי? • אלון עמית
  מצפון נקי? • דובי קננגיסר
  מצפון נקי? • רזי ברקאי (כדה''ב)
  מצפון נקי? • לא חרדי ולא עורך-דין
  סלנטר, שכחת? • שוטה הכפר הגלובלי
  סלנטר, שכחת? • אלון עמית
  סלנטר, שכחת? • עוזי ו.
  סלנטר, שכחת? • אלון עמית
  סלנטר, שכחת! • אורי פז
  <אנחה> • האייל האלמוני
  סלנטר, שכחת! • שוטה הכפר הגלובלי
  סלנטר, שכחת! • אלון עמית
  סליחה רגע, • שוטה הכפר הגלובלי
  סלנטר, שכחת! • אורי פז
  סלנטר, שכחת! • האייל האלמוני
  סלנטר, שכחת! • שוטה הכפר הגלובלי
  סלנטר, שכחת! • האייל האלמוני
  סלנטר, שכחת! • אלון עמית
  עדנה מחודשת לנושא הפתיל החביב על שנינו • אורי פז
  עדנה מחודשת לנושא הפתיל החביב על שנינו • אלון עמית
  עדנה מחודשת לנושא הפתיל החביב על שנינו • שוקי שמאל
  עדנה מחודשת לנושא הפתיל החביב על שנינו • אלון עמית
  עדנה מחודשת לנושא הפתיל החביב על שנינו • עוזי ו.
  עדנה מחודשת לנושא הפתיל החביב על שנינו • שוקי שמאל
  עדנה מחודשת לנושא הפתיל החביב על שנינו • לא חרדי ולא עורך-דין
  עדנה מחודשת לנושא הפתיל החביב על שנינו • אלון עמית
  עדנה מחודשת לנושא הפתיל החביב על שנינו • אורי פז
  שאלה רטורית • האייל האלמוני
  ועל שכמותך כבר נאמר בתלמוד: • אורי פז
  כן את הסיפור הזה כבר שמעתי • צדק
  ואת הסיפור הזה כבר שמעת • אורי פז
  ואת הסיפור הזה כבר שמעת • דובי קננגיסר
  ואת הסיפור הזה כבר שמעת • אורי פז
  עדנה מחודשת לנושא הפתיל החביב על שנינו • אלון עמית
  עדנה מחודשת לנושא הפתיל החביב על שנינו • עוזי ו.
  עדנה מחודשת לנושא הפתיל החביב על שנינו • אלון עמית
  עדנה מחודשת לנושא הפתיל החביב על שנינו • אורי פז
  עדנה מחודשת לנושא הפתיל החביב על שנינו • אלון עמית
  עדנה מחודשת לנושא הפתיל החביב על שנינו • אורי פז
  מה יפית • האייל האלמוני
  מה יפית • אורי פז
  מה יפית • לא חרדי ולא עורך-דין
  מה יפית • האייל האלמוני
  מה יפית • לא חרדי ולא עורך-דין
  מה יפית • האייל האלמוני
  מה יפית • האייל האלמוני
  מצאתי! • האייל האלמוני
  עדנה מחודשת לנושא הפתיל החביב על שנינו • אלון עמית
  עדנה מחודשת • אורי פז
  עדנה מחודשת • אלון עמית
  עדנה מחודשת • אלון עמית
  תעלומת המוח היהודי • אורי פז
  תעלומת המוח היהודי • האייל האלמוני
  תעלומת המוח היהודי • אורי פז
  תעלומת המוח האוריפזי • חשמנית על מונית
  תעלומת המוח האוריפזי • אורי פז
  שיפור קל: • האייל האלמוני
  תעלומת המוח האוריפזי • חשמנית על מונית
  קסמה המר כלענה של ההתבוללות • אורי פז
  קסמה המר כלענה של ההתבוללות • האייל האלמוני
  קסמה המר כלענה של ההתבוללות • אורי פז
  קסמה המר כלענה של ההתבוללות • האייל האלמוני
  קסמה המר כלענה של ההתבוללות • אורי פז
  אני, זה רק שאלה. • האייל האלמוני
  תשובה • אורי פז
  קסמה המר כלענה של ההתבוללות • אחד שעוד טירון כאן
  קסמה המר כלענה של ההתבוללות • אורי פז
  קסמה המר כלענה של ההתבוללות • אחד שעוד טירון כאן
  קסמה המר כלענה של ההתבוללות • אורי פז
  קסמה המר כלענה של ההתבוללות • אחד שעוד טירון כאן
  קסמה המר כלענה של ההתבוללות • אורי פז
  קסמה המר כלענה של ההתבוללות • אלון ''אין חיה כזאת'' עמית
  קסמה המר כלענה של ההתבוללות • האייל האלמוני
  מקרה אדום אבוד • אורי פז
  מקרה אדום אבוד • אלון עמית
  אכן, ''אחריש'' היתה כוונתי • האייל האלמוני
  איך אתה מנתח את דארוין • האייל האלמוני
  2 נקודות: • צדק
  2 נקודות: • ערן בילינסקי
  2 נקודות: • אורי פז
  2 נקודות: • לא חרדי ולא עורך-דין
  עלבונות? • אורי פז
  עלבונות? • לא חרדי ולא עורך-דין
  עלבונות? • אורי פז
  עלבונות? • לא חרדי ולא עורך-דין
  מי מי מי • איל האלמוני
  עלבונות? • אורי פז
  עלבונות? • לא חרדי ולא עורך-דין
  קסמה המר כלענה של ההתבוללות • גילי
  קסמה המר כלענה של ההתבוללות • האייל האלמוני
  קסמה המר כלענה של ההתבוללות • אורי פז
  כדאי ליישר את היד • ערן בילינסקי
  כדאי ליישיר מבט • אורי פז
  כדאי ליישיר מבט • ערן בילינסקי
  כדאי ליישיר מבט • אורי פז
  כדאי ליישיר מבט • ערן בילינסקי
  כדאי ליישיר מבט • אורי פז
  הבל הבלים • האייל האלמוני
  הבל הבלים • אורי פז
  כדאי ליישיר מבט • גילי
  כדאי ליישיר מבט • האייל האלמוני
  קסמה המר כלענה של ההתבוללות • שוקי שמאל
  קסמה המר כלענה של ההתבוללות • אורי פז
  קסמה המר כלענה של ההתבוללות • ערן בילינסקי
  קסמה המר כלענה של ההתבוללות • אורי פז
  קסמה המר כלענה של ההתבוללות • שוקי שמאל
  קסמה המר כלענה של ההתבוללות • אורי פז
  לא בדיוק • צדק
  לא בדיוק • אורי פז
  כן, נראה לי שאתה צודק. • צדק
  כן, נראה לי שאתה צודק. • האייל האלמוני
  כן, • צדק
  זה מובן, המיעוט תמיד חייב להלחם בצורה המלוכלכת יותר כדי לשרוד • זכרייה זבידי
  במה הוא צודק? • האייל האלמוני
  לא, • צדק
  העבר המת • אלון עמית
  העבר המת • האייל האלמוני
  העבר המת • אלון עמית
  העבר המת • אורי פז
  העבר המת • עוזי ו.
  דמוניזטורים מערבבים ת'דלק • אורי פז
  איכשר דרא • עוזי ו.
  איכשר דרא • אורי פז
  אין צוקדם ומאוחר בתורה • האייל האלמוני
  אין צוקדם ומאוחר בתורה • אורי פז
  מיהו המיילל ברוח • האייל האלמוני והארסי
  קסם לעומת יער • אורי פז
  אם חטאנו חטא לטעם, אל נא באפך הפעם • האייל האלמוני והארסי
  אמרו לך פעם שאתה ערס? • האייל האלמוני
  תכלה שנה וקללותיך • האייל האלמוני והארסי
  תחל שנה וברכותיה • האייל האלמוני
  העבר המת • אלון עמית
  העבר המת • האייל האלמוני
  העבר המת • אלון עמית
  העבר המת • אורי פז
  העבר המת • עוזי ו.
  העבר המת • אורי פז
  העבר המת • אלון עמית
  העבר המת • אורי פז
  העבר המת • אלון עמית
  העבר המת • אורי פז
  כאילו, סקרנות? • האייל האלמוני
  העבר המת • אלון עמית
  העבר המת • האייל האלמוני
  העבר המת • אלון עמית
  העבר המת • האייל האלמוני
  העבר המת • אלון עמית
  דמוניזטור רדוד • האייל האלמוני
  ? • אלון עמית
  העבר המת • גלעד ברזילי
  URI לא ORI • האייל האלמוני
  העבר המת • אוּרי פז
  העבר המת • גלעד ברזילי
  העבר המת • אלון עמית
  ברור שהם שונים, • צדק
  ברור - המערב האיסלמי • האייל האלמוני
  מה שיהיה הוא שהיה • אלון עמית
  ברור שהם שונים, • האייל האלמוני
  ברור שהם שונים, • האייל האלמוני
  האוטוריטה המקראית • אורי פז
  האוטוריטה המקראית • האייל האלמוני
  האוטוריטה המקראית • אורי פז
  ברור שהכוונה לסמכות שמאחורי אב-טקסט • אורי פז
  שירת העשבים • האייל האלמוני
  קסמה המר כלענה של ההתבוללות • יאסר ערפאת
  טרוריסט היית וטרוריסט מניאק נהיית • אורי פז
  טרוריסט היית וטרוריסט מניאק נהיית • יאסר ערפאת
  קסמה המר כלענה של ההתבוללות • אורי פז
  קסמה המר כלענה של ההתבוללות • ערן בילינסקי
  קסמה המר כלענה של ההתבוללות • אורי פז
  קסמה המר כלענה של ההתבוללות • ערן בילינסקי
  קסמה המר כלענה של ההתבוללות • אורי פז
  קסמה המר כלענה של ההתבוללות • ערן בילינסקי
  קסמה המר כלענה של ההתבוללות • אורי פז
  קסמה המר כלענה של ההתבוללות • ערן בילינסקי
  קסמה המר כלענה של ההתבוללות • אורי פז
  קסמה המר כלענה של ההתבוללות • לא חרדי ולא עורך-דין
  קסמה המר כלענה של ההתבוללות • אורי פז
  קסמה המר כלענה של ההתבוללות • לא חרדי ולא עורך-דין
  קסמה המר כלענה של ההתבוללות • אורי פז
  קסמה המר כלענה של ההתבוללות • לא חרדי ולא עורך-דין
  מה הקשר? • אורי פז
  מה הקשר? • לא חרדי ולא עורך-דין
  מה הקשר? • אורי פז
  מה הקשר? • האייל האלמוני
  מה הקשר? • אורי פז
  היי, סליחה! • האייל האלמוני
  היי, סליחה! • אורי פז
  היי, סליחה! • האייל האלמוני
  היי, סליחה! • אורי פז
  למה הדבר דומה? • האייל האלמוני
  למה הדבר דומה • אורי פז
  למה הדבר דומה • האייל האלמוני
  משמעות זה סוביקטיבי. • פרענקל
  המקורות, בעניין האבסורד • וילהלמינה רוטויילר-ליבהבר
  המקורות, בעניין האבסורד • אורי פז
  קסמה המר כלענה של ההתבוללות • תובל
  קסמה המר כלענה של ההתבוללות • אורי פז
  קסמה המר כלענה של ההתבוללות • תובל
  קסמה המר כלענה של ההתבוללות • האיל האלמוני
  קסמה המר כלענה של ההתבוללות • אורי פז
  קסמה המר כלענה של ההתבוללות • האייל האלמוני
  קסמה המר כלענה של ההתבוללות • אורי פז
  קסמה המר כלענה של ההתבוללות • האייל האלמוני
  קסמה המר כלענה של ההתבוללות • אורי פז
  קסמה המר כלענה של ההתבוללות • האייל האלמוני
  קסמה המר כלענה של ההתבוללות • אורי פז
  קסמה המר כלענה של ההתבוללות • האייל האלמוני
  קסמה המר כלענה של ההתבוללות • אורי פז
  קסמה המר כלענה של ההתבוללות • עוזי ו.
  קסמה המר כלענה של ההתבוללות • אורי פז
  קסמה המר כלענה של ההתבוללות • עוזי ו.
  קסמה המר כלענה של ההתבוללות • אורי פז
  קסמה המר כלענה של ההתבוללות • הקסלי
  ייצוג וחשיפה • אלדוס האקסלי
  ייצוג וחשיפה • האייל האלמוני
  מרה כלענה? האבולוציה? • מרי פופינס
  קסמה המר כלענה של ההתבוללות • תובל
  קסמה המר כלענה של ההתבוללות • ערן בילינסקי
  קסמה המר כלענה של ההתבוללות • אורי פז
  קסמה המר כלענה של ההתבוללות • כליל החורש נאורי
  קסמה המר כלענה של ההתבוללות • אורי פז
  קסמה המר כלענה של ההתבוללות • כליל החורש נאורי
  קסמה המר כלענה של ההתבוללות • אורי פז
  תעלומת המוח היהודי • לא חרדי ולא עורך-דין
  תעלומת המוח היהודי • אורי פז
  תעלומת המוח היהודי • האייל האלמוני
  תעלומת המוח היהודי • אורי פז
  תעלומת המוח היהודי • האייל האלמוני
  תעלומת המוח היהודי • אורי פז
  תעלומת המוח היהודי • האייל האלמוני
  תעלומת המוח היהודי • אורי פז
  תודה • האייל האלמוני
  אגדות סבתא • האייל האלמוני
  אגדות הסבתא של דרווין האבוזקן... • אורי פז
  אבן מקיר תזעק • עוזי ו.
  אבן מקיר תזעק • האייל האלמוני
  אבן מקיר תזעק • אורי פז
  אבן מקיר תזעק • עוזי ו.
  אבן מקיר תזעק • ברקת
  אבן מקיר תזעק • ערן בילינסקי
  תוספת הבהרה: • אורי פז
  אבן מקיר תזעק • האייל האלמוני
  תעלומת המוח היהודי • אלון עמית
  תעלומת המוח היהודי • אורי פז
  תעלומת המוח היהודי • אלון עמית
  תעלומת המוח היהודי • אורי פז
  תעלומת המוח היהודי • אלון עמית
  תעלומת מוחו של היהודי הספרדי והאשכנזי • אורי פז
  תעלומות • אלון עמית
  תעלומות • ל.ב.פ., תל אביב
  תעלומות • אלון עמית
  תעלומות • ל.ב.פ., תל אביב
  תעלומות • אלון עמית
  תעלומות • ל.ב.פ., תל אביב
  תעלומות • אלון עמית
  תעלומות • ירדן ניר-בוכבינדר
  תעלומות • אלון עמית
  תעלומות • שוקי שמאל
  עגנון • אלון עמית
  עגנון • שוקי שמאל
  עגנון • אורי פז
  עגנון • שוקי שמאל
  עגנון • אורי פז
  תעלומות • אורי פז
  תעלומת המוח היהודי • אורי פז
  גזור ושמור • אלון עמית
  גזור ושמור • אורי פז
  אז אתה אבולוציונר פאר אקסלאנס • האייל האלמוני
  אז אתה אבולוציונר פאר אקסלאנס • אורי פז
  אז אתה אבולוציונר פאר אקסלאנס • האייל האלמוני
  אז אתה אבולוציונר פאר אקסלאנס • דורון הגלילי
  אז אתה אבולוציונר פאר אקסלאנס • האייל האלמוני
  או מוטב: • האייל האלמוני
  אזהרה • ועד כיכר השבת
  תודה רבה לך מקרב לב • אורי פז
  תודה רבה לך מקרב לב • האייל האלמוני
  תודה רבה לך מקרב לב • אורי פז
  אוי ווי מה עשיתי... • האייל האלמוני
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • טל כהן
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • האייל האלמוני
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • אורי פז
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • האייל האלמוני
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • אורי פז
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • האייל האלמוני
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • אורי פז
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • אלמוני הכפר הגלובלי
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • אלון עמית
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • שוטה הכפר הגלובלי
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • ידידיה
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • אלון עמית
  אלון בלון • שוטה הכפר הגלובלי
  אלון בלון • אלון עמית
  סליחה שאני מתערב • שוקי שמאל
  סליחה שאני מתערב • שוטה הכפר הגלובלי
  סליחה שאני חי וקיים... • אורי פז
  חטאנו, נענשנו, הגבנו • האייל האלמוני
  השרודר הזה יהודי? • ראובן
  השרודר הזה יהודי? • ערן בילינסקי
  השרודר הזה יהודי? • אורי פז
  השרודר הזה יהודי? • ראובן
  השרודר הזה יהודי? • אורי פז
  השרודר הזה יהודי? • ראובן
  השרודר הזה יהודי? • ראובן
  השרודר הזה יהודי? • אורי פז
  בחן את עצמך, האם אתה אנטישמי? • ראובן
  סליחה שאני חי וקיים... • שוקי שמאל
  סליחה שאני חי וקיים... • אורי פז
  סליחה שאני חי וקיים... • יהונתן אורן
  סליחה שאני חי וקיים... • שוקי שמאל
  סליחה שאני חי וקיים... • יהונתן אורן
  סליחה שאני חי וקיים... • שוקי שמאל
  סליחה שאני חי וקיים... • יהונתן אורן
  סליחה שאני חי וקיים... • אלון עמית
  סליחה שאני חי וקיים... • אורי פז
  סליחה שאני חי וקיים... • אלון עמית
  סליחה שאני חי וקיים... • אורי פז
  סליחה שאני חי וקיים... • אלון עמית
  פזיזות, פועל טרנזיטיבי • רון בן-יעקב
  אמרו את זה קודם, לפני, לא משנה • ירדן ניר-בוכבינדר
  חידוש לשוני מהפכני, במקום ''מרגיז'' • האייל האלמוני
  חידוש לשוני מהפכני, במקום ''מרגיז'' • ב/אורי
  איך לא חשבו על זה קודם? • אורי פז
  איך לא חשבו על זה קודם? • שוטה הכפר הגלובלי
  איך לא חשבו על זה קודם? • אורי פז
  איך לא חשבו על זה קודם? • שוטה הכפר הגלובלי
  איך לא חשבו על זה קודם? • אורי פז
  איך לא חשבו על זה קודם? • רקח
  יישר כוח. • האייל האלמוני
  איך לא חשבו על זה קודם? • לא חרדי ולא עורך-דין
  איך לא חשבו על זה קודם? • אלון עמית
  איך לא חשבו על זה קודם? • אסתי
  איך לא חשבו על זה קודם? • רון בן-יעקב
  איך לא חשבו על זה קודם? • אסתי
  ובעניין צדדי: • אסתי
  ואני רק באתי להזכיר שטרם ביקשת סליחה על העלבה שלך מהדיון ההוא: • אורי פז
  ואני רק באתי להזכיר שטרם ביקשת סליחה על העלבה שלך מהדיון ההוא: • אסתי
  ואני רק באתי להזכיר ש''פני הדור - כפני הכלב'' • אורי פז
  איך לא חשבו על זה קודם? • רון בן-יעקב
  איך לא חשבו על זה קודם? • אסתי
  איך לא חשבו על זה קודם? • אלון עמית
  די כבר עם הכותרת הזאת • אסתי
  שונות • אלון עמית
  איך לא חשבו על זה קודם? • שוטה הכפר הגלובלי
  איך לא חשבו על זה קודם? • שוטה הכפר הגלובלי
  למה אתה נותן לו לעצבן אותך? • האייל האלמוני
  למה אתה נותן לו לעצבן אותך? • אלון עמית
  למה אתה נותן לו לעצבן אותך? • שוטה הכפר הגלובלי
  למה אתה נותן לו לעצבן אותך? • האייל האלמוני
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • ערן בילינסקי
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • אורי פז
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • האייל האלמוני
  די לאלימות • ערן בילינסקי
  די לאלימות • אורי פז
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • דובי קננגיסר
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • אורי פז
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • דובי קננגיסר
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • שוטה הכפר הגלובלי
  שווה בנפשך, יא ''נאור'' (שמישהו יתרגם לך את זה מרוסית) • אורי פז
  המתורגמנית שלי בעבודה, שווה בנפשך • דובי קננגיסר
  המתורגמנית שלך בעבודה, וואלה, תזרז אותה • אורי פז
  המתורגמנית שלך בעבודה, וואלה, תזרז אותה • דובי קננגיסר
  המתורגמנית שלך בעבודה, וואלה, תזרז אותה • אורי פז
  המתורגמנית שלך בעבודה, וואלה, תזרז אותה • דובי קננגיסר
  אלימות כלפי חרדים • אורי פז
  דמעות תנין • דובי קננגיסר
  דמעות תנין • טל כהן
  האם מחית? • איילמוני
  האם מחית? • טל כהן
  דמעות תנין • דובי קננגיסר
  דמעות תנין • easy
  דמעות תנין • אורי פז
  דמעות תנין • דורון הגלילי
  דמעות תנין • easy
  דמעות תנין • עוזי ו.
  דמעות תנין • אלון עמית
  דמעות תנין • דובי קננגיסר
  דמעות תנין • אלון עמית
  דמעות תנין • דובי קננגיסר
  vicarious living • האייל האלמוני
  דמעות תנין • לא חרדי ולא עורך-דין
  התקשרו עיניי בדמעות, ואילו עיניך לא הוזילו דמעה • אורי פז
  התקשרו עיניי בדמעות, ואילו עיניך לא הוזילו דמעה • דובי קננגיסר
  התקשרו עיניי בדמעות, ואילו עיניך לא הוזילו דמעה • אורי פז
  מעודך, לא מאודך • שוטה הכפר הגלובלי
  מעודך, לא מאודך • דובי קננגיסר
  מעודך, לא מאודך • אורי פז
  דמעות תנין • האייל האלמוני
  דמעות תנין • דובי קננגיסר
  דמעות תנין • עוזי ו.
  דמעות תנין • דובי קננגיסר
  דמעות תנין • האייל האלמוני
  דמעות תנין • טל כהן
  דמעות תנין • ידידיה
  דמעות תנין • טל כהן
  דמעות תנין • ירדן ניר-בוכבינדר
  דמעות תנין • ערן בילינסקי
  דמעות תנין • ידידיה
  תודה שאתה עוד מעניק לו את זכות ההצדקה העצמית • איילמוני
  לא הבנתי את כוונתך • ידידיה
  דמעות תנין • ירדן ניר-בוכבינדר
  דמעות תנין • דובי קננגיסר
  על השנאה לחרדים • אורי פז
  על השנאה לחרדים • אלון עמית
  על השנאה לחרדים • שוטה הכפר הגלובלי
  על השנאה לחרדים • אורי פז
  על השנאה לחרדים • אלון עמית
  על השנאה לחרדים • אורי פז
  על השנאה לחרדים • האייל האלמוני
  על השנאה לחרדים • אורי פז
  על השנאה לחרדים • האייל האלמוני
  על השנאה לחרדים • אורי פז
  מתוך רב-מלים • שוטה הכפר הגלובלי
  מיהו פרזיט? • אורי פז
  מיהו פרזיט? • דובי קננגיסר
  מיהו פרזיט? • אורי פז
  מיהו פרזיט? • דובי קננגיסר
  אם כך, נשאלת השאלה למה אתה (ואחרים) ממשיך/ים להתייחס אליו • האייל האלמוני
  תיקון טעות • אורי פז
  מיהו פרזיט? • לא חרדי ולא עורך-דין
  מיהו פרזיט? • דובי קננגיסר
  היכונו, היכונו • שוטה הכפר הגלובלי
  היכונו, היכונו • דובי קננגיסר
  היכונו, היכונו • שוטה הכפר הגלובלי
  יש הנחה למקורות אנרגטיים? • השמש
  מי זה א. אדלר? • האייל האלמוני
  מי זה א. אדלר? • אורי פז
  שלישית מפוחית מפורסמת, 4 אותיות • האייל האלמוני
  שלישית מפוחית מפורסמת, 4 אותיות • אורי פז
  שלישית מפוחית מפורסמת, 4 אותיות • האייל האלמוני
  שלישית מפוחית מפורסמת, 4 אותיות • שוטה הכפר הגלובלי
  מיהו פרזיט? • האייל האלמוני
  כולכם טפילים • השמש
  גם את • אטום המימן הגלובלי
  על הזיזול בחרדים • שני
  על הזיזול בחרדים • אורי פז
  על הזיזול בחרדים • לא חרדי ולא עורך-דין
  על השנאה ה''נאורה'' לשומרי מצוות • אורי פז
  על השנאה ה''נאורה'' לשומרי מצוות • לא חרדי ולא עורך-דין
  על השנאה ה''נאורה'' לשומרי מצוות • אורי פז
  על השנאה ה''נאורה'' לשומרי מצוות • ערן בילינסקי
  על השנאה ה''נאורה'' לשומרי מצוות • אורי פז
  על השנאה ה''נאורה'' לשומרי מצוות • ערן בילינסקי
  על השנאה ה''נאורה'' לשומרי מצוות • שוטה הכפר הגלובלי
  על השנאה ה''נאורה'' לשומרי מצוות • האייל האלמוני
  על השנאה ה''נאורה'' לשומרי מצוות • אורי פז
  על השנאה ה''נאורה'' לשומרי מצוות • האייל האלמוני
  על השנאה ה''נאורה'' לשומרי מצוות • אורי פז
  על השנאה ה''נאורה'' לשומרי מצוות • האייל האלמוני
  על השנאה ה''נאורה'' לשומרי מצוות • אורי פז
  על השנאה ה''נאורה'' לשומרי מצוות • שוטה הכפר הגלובלי
  על השנאה ה''נאורה'' לשומרי מצוות • דובי קננגיסר
  על השנאה ה''נאורה'' לשומרי מצוות • האייל האלמוני
  על השנאה ה''נאורה'' לשומרי מצוות • אורי פז
  על השנאה ה''נאורה'' לשומרי מצוות • האייל האלמוני
  על השנאה ה''נאורה'' לשומרי מצוות • אורי פז
  על השנאה ה''נאורה'' לשומרי מצוות • ערן בילינסקי
  על השנאה ה''נאורה'' לשומרי מצוות • דובי קננגיסר
  על השנאה ה''נאורה'' לשומרי מצוות • שוטה הכפר הגלובלי
  על השנאה ה''נאורה'' לשומרי מצוות • אורי פז
  על השנאה ה''נאורה'' לשומרי מצוות • חשמנית על מונית
  על השנאה ה''נאורה'' לשומרי מצוות • אורי פז
  על השנאה ה''נאורה'' לשומרי מצוות • חשמנית על מונית
  על השנאה ה''נאורה'' לחרדים • אורי פז
  על השנאה ה''נאורה'' לשומרי מצוות • חשמנית על מונית
  קורלציה • האייל האלמוני
  קורלציה • חשמנית על מונית
  קורלציה • האייל האלמוני
  ?? • חשמנית על מונית
  אמהות וכתיבה באייל • סטטיסטיקאי
  קורלציה • האייל האלמוני
  בעיית אירקציה? חוסר סטיסfuckציה? ליקוי בסניטציה? • חשמנית על מונית
  בעיית אירקציה? חוסר סטיסfuckציה? ליקוי בסניטציה? • האייל האלמוני
  בעיית אירקציה? חוסר סטיסfuckציה? ליקוי בסניטציה? • דורון הגלילי
  : ) • האייל האלמוני
  בעיית אירקציה? חוסר סטיסfuckציה? ליקוי בסניטציה? • לא חרדי ולא עורך-דין
  בעיית אירקציה? חוסר סטיסfuckציה? ליקוי בסניטציה? • אלון עמית
  בעיית אירקציה? חוסר סטיסfuckציה? ליקוי בסניטציה? • לא חרדי ולא עורך-דין
  בעיית אירקציה? חוסר סטיסfuckציה? ליקוי בסניטציה? • האייל האלמוני
  בעיית אירקציה? חוסר סטיסfuckציה? ליקוי בסניטציה? • אלון עמית
  בעיית אירקציה? חוסר סטיסfuckציה? ליקוי בסניטציה? • לא חרדי ולא עורך-דין
  בעיית אירקציה? חוסר סטיסfuckציה? ליקוי בסניטציה? • אלון עמית
  וריאציה • הקשה המקשה
  ניחוש • האייל האנומלי
  ניחוש • הקשה המקשה
  בעיית אירקציה? חוסר סטיסfuckציה? ליקוי בסניטציה? • חשמנית על מונית
  על השנאה לחרדים • טל כהן
  על השנאה לחרדים • אורי פז
  על השנאה לחרדים • טל כהן
  על השנאה לחרדים • אורי פז
  על השנאה לחרדים • טל כהן
  על השנאה לחרדים • אורי פז
  על השנאה לחרדים • טל כהן
  על השנאה לחרדים • אורי פז
  לכבוד מר טל כהן, • רון בן-יעקב
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • שוטה הכפר הגלובלי
  יחי ההבדל • אורי פז
  יחי ההבדל • שוטה הכפר הגלובלי
  יחי ההבדל • אורי פז
  יחי ההבדל • שוטה הכפר הגלובלי
  יחי ההבדל • דורון הגלילי
  את מי ששכח מותר • האייל המפרגן הפולני
  יחי ההבדל • אורי פז
  יחי ההבדל • שוטה הכפר הגלובלי
  יחי ההבדל • האייל מהמושבה היוונית-גרמנית
  אברושמי • חשמנית על מונית
  יחי ההבדל • שוקי שמאל
  יחי ההבדל • אורי פז
  מיסטר פז היקר • האייל מהמושבה היוונית-גרמנית
  מה לא ידעת, ככה זה: • אורי פז
  כמו שאמר הרקדן הגרוע לבלטה שלא אהבה את ריקודו • האייל מהמושבה היוונית-גרמנית
  למד עצמך לקרוא את כל מהלך הדיון ורק אז להגיב • דובי קננגיסר
  כימיה וכשרות • ראובן
  כימיה וכשרות • אורי פז
  כימיה וכשרות • ראובן
  כימיה וכשרות • דורון הגלילי
  כימיה וכשרות • ראובן
  כימיה וכשרות • אורי פז
  כימיה וכשרות • ראובן
  לגברים יש צורך /רוחני/ להנהיג? • אסתי
  לגברים יש צורך /רוחני/ להנהיג? • כרמית
  לגברים יש צורך /רוחני/ להנהיג? • אסתי
  מיהו מנהיג רבני-רוחני? • אורי פז
  מיהו מנהיג רבני-רוחני? • ערן בילינסקי
  מיהו מנהיג רבני-רוחני? • אורי פז
  מיהו מנהיג רבני-רוחני? • ערן בילינסקי
  מיהו מנהיג רבני-רוחני? • אורי פז
  מיהו מנהיג רבני-רוחני? • ערן בילינסקי
  מיהו מנהיג רבני-רוחני? • אורי פז
  מיהו מנהיג רבני-רוחני? • ערן בילינסקי
  מיהו מנהיג רבני-רוחני? • אורי פז
  מיהו מנהיג רבני-רוחני? • ערן בילינסקי
  מיהו מנהיג רבני-רוחני? • אורי פז
  מיהו מנהיג רבני-רוחני? • ערן בילינסקי
  מיהו מנהיג רבני-רוחני? • אורי פז
  מיהו מנהיג רבני-רוחני? • ערן בילינסקי
  מיהו מנהיג רבני-רוחני? • האייל האלמוני
  מיהו מנהיג רבני-רוחני? • ערן בילינסקי
  מיהו מנהיג רבני-רוחני? • אורי פז
  מיהו מנהיג רבני-רוחני? • ערן בילינסקי
  מיהו מנהיג רבני-רוחני? • אורי פז
  מיהו מנהיג רבני-רוחני? • האייל האלמוני
  מיהו מנהיג רבני-רוחני? • אורי פז
  מיהו מנהיג רבני-רוחני? • האייל האלמוני
  מיהו מנהיג רבני-רוחני? • אורי פז
  מיהו מנהיג רבני-רוחני? • האייל האלמוני
  סליחה ומחילה, היכן הקשר בין הדברים? • צדק
  איפה כתוב בתורה שאסור לפתוח רדיו בשבת? • אפרים סומאתוא
  כתוב ''לא תעשה כל מלאכה'' • האייל האלמוני
  לנהוג במכונית זאת מלאכה, • האייל האלמוני
  לנהוג במכונית זאת מלאכה, • אפרים סומאתוא
  לנהוג במכונית זאת מלאכה, • האייל האלמוני
  יה, אבל שאלתי מה אם הדלקתי התבטת טרם כניסת השבת • אפרים סומאתוא
  ואידך זיל גמור: • צדק
  ואידך זיל גמור: • אי צדק
<