285241
ראשית, המשפט המעורפל "בכל אדם יש פנים לכאן ולכאן" לא מובן גם לי, וקשה לי לראות איך הוא מיישב את הסתירה בין התיאורים השונים של בריאת האישה.
שנית, "מעמד האישה ביהדות נתפס בצורה מעוותת על־ידי מי שאינו מכיר את מקורות היהדות מקרוב. מונחים מסוימים מן המקורות המתארים את דמות האישה, מעוררים פעמים רבות קונוטציות שליליות אצל בן תרבות המערב, כאשר הסיבה לכך היא בעיית המינוח." - אני רגילה, כמובן, לזה שדברי הרבנים - כמו של כל פוליטיקאי - מוצאים תדיר מהקשרם; בעיקר כשאין הם מוצאים חן במיוחד בעיני הציבור הרחב. מאידך גיסא, הייתי שמחה לקבל פעם אחת דוגמא לדבר הזה.
שלישית, לא הבנתי איזו הצעה לאישה הדתית המודרנית משתלבת עם הפמיניזם המודרני?
רביעית, אני מסכימה בהחלט שיש שוויון מלא לאישה ביהדות. השאלה היא רק שוויון למי. הרמב"ם, למשל, השווה אותה לחזיר ולחמור...
מזרח ומערב 285304
הבעייתיות שמוצאים חילונים עם דברי רבנים אינה נובעת מ"הוצאה מהקשר" או ממינוח שונה, היא נובעת מהנחות יסוד שונות. ההומניזם של המערב, ששם את האדם כשליט יחיד על גורלו וכמוסמך להכריע בכל סוגיה בכוח שכלו, מתנגש עם הגישה הדתית שרואה באלוהים שם נרדף לטוב האולטימטיבי.

כמה הנחות:
א. יש רע בעולם. עם זה (כמעט) כולם מסכימים. והרע הזה נמצא גם ביצר האדם. והוא בא לידי ביטוי כאשר לאדם יש כוח. לכן, כשלאדם אחד יש כוח על חבירו, במקרים רבים הוא ישתמש בו לרעה.
ב. מערכת מאופיינת בזה שלכל מרכיב שלה יש תפקיד. הדבר נכון במערכות מכאניות, חשמליות, אורגאניות וחברתיות. כל חלק בנוי בצורה שתאפשר לו למלא את תפקידו במערכת. מסיבה זו תא דם אדום שונה בצורתו מתא עצב, ושניהם שונים מרקמת שריר. לכל אחד תפקיד אחר וכולם חלק מאותה מערכת, ולכן חותרים לאותה תכלית.
ג. בכל מערכת מורכבת ישנה הירארכיה. כלומר חלקים שיש להם כוח על חלקים אחרים. למשל, מנהלים, מנהיגים, הורים (בעלים?). סדר זה הכרחי לתפעולה של המערכת. אך בהיזכרנו ב-(א), נמצא שלעתים רבות החלק בעל הסמכות מועל בסמכותו ומשתמש בכוחו שלא לתכלית המערכת אלא לתכלית פרטית. הוא מזדהה עם עצמו יותר מאשר עם המערכת.

השוואה:
ד. לפי התפיסה הדתית, חלק מהסדר האלוהי הוא שבעל מושל באשתו. לא כי הוא שווה יותר או משהו. בסופו של דבר כולנו אחד. פשוט זה הסדר, זה תפקידו, הוא בנוי לכך וכו'.
ה. התפיסה החילונית טוענת שכישוריהם של גברים ונשים הם שווים (טענה שהיא בגדר הנחה לא-מוכחת, בינתיים), ואין סיבה להירארכיה ביניהם. גברים רבים רדו בנשיהם לאורך ההיסטוריה (ראה א'), והחילוניות מבקשת עקב כך להוקיע את ההירארכיה.

מסקנה:
ו. הדתיים רואים את אלוהים בתור המערכת שלמענה יש לפעול ואת דברו כסדר שיש לשמר. החילונים חושבים שע"י שכלו יכול האדם לדעת את האמת וליישם צדק במושבותיו. מבלי לקבל את הנחות היסוד של שותפך לוויכוח, אין הרבה על מה להתווכח.
לא יכולה להתאפק 285914
כידוע לך או כזכור לך מול הטענה של מערכות הירארכיות עומדת הטענה של מערכות כאוטיות המתאפיינות דווקא ע"י התארגנות סביב גורם קטן ושולי , מה שמשנה את כל התהליך ואת התוצאות מעת לעת אם לא מרגע לרגע .

כך שהתפיסה הדתית המקובלת -ממוסדת הינה בעיני דוגמה טובה לתפיסה הירארכית-פוליטית או במילים אחרות : עבודת אלילים .

דווקא היום יש אצל הרבה חילונים רצון להפקיע את הדת מהדתיים לא רק במובן הפוליטי אלא במובן הקיומי-מעשי:

וזו רק דוגמה .
את לא צריכה להתאפק 286010
לא כ''ך הבנתי מה את מנסה להגיד, ואיך זה נוגע למה שאמרתי.

הטענה שהתפיסה הדתית הממסדית היא דוגמה טובה לעבודת אלילים היא לא ממש מוסברת אצלך. נראה לי שתידרשי להגדרה מאוד לא קונוונציונלית של עבודת אלילים כדי להצדיק אותה.

אני מודע לזרם הביניים המעניין של עלמא ודומיו שמתעסק בתכנים ובפרקטיקות דתיות במנותק מהזרם האורתודוכסי. את יכולה גם להזכיר את הרפורמים, הקונסרווטיבים והרקונסטרוקציוניסטים באותה נשימה. ההבדל בין הזרמים האלה לבין הדת האורתודוכסית הוא ביחס שלהם אל ההלכה. עבור דתיים אורתודוכסיים האל דיבר פעם אחת, ואנחנו צריכים להבין את דברו ולנהוג לפיו ככל האפשר, וככל שאנו מתרחקים מהאירוע הזה בזמן אנו מתקשים יותר בהבנת המסר, ולכן עלינו תמיד להסתמך על הדורות הקודמים בפרשנות המסר האלוהי ולא להכריע רק על פי שכלנו הסופי.

יש כאן מונותאיזם צרוף, לא עבודת אלילים. מה שאין כאן זה הומניזם, כלומר האמונה שהאדם לבדו יכול לדעת מה טוב. אבל הדת גם לא מתיימרת להיות הומניסטית.
את לא צריכה להתאפק 286018
למה מונותאיזם צרוף זה לא עבודת אלילים, כשעבודת אלילים זו כל דוגמה שמנותקת, מוציאה וגם מתנגדת לאדם?
את לא צריכה להתאפק 286020
מונותאיזם צרוף לא יכול להיות עבודת אלילים מאותה סיבה שבכל טבלת שוקולד אגוזים מקפידים לשים שני אגוזים. לכל היותר מדובר בעבודת אליל.
את לא צריכה להתאפק 286029
קטנוניות חמודה. באמת יש מונותאיזם צרוף?
לא צריך להתאפק 286050
ראה קטע ראשון בתגובה 272032
לא צריך להתאפק 286052
וכן, שכחתי לציין כי הפרופ' אסא כשר בספרו האחרון "יהדות ואלילות" (הוצ' אוניברסיטה משודרת, תשס"ד/2004, 320 עמ') מוצא לנכון כי במרכזה של הפרשנות של הדת היהודית, כפי שזו מתגלה לנו במסורת היהודית המגוונת, עומד הרעיון של המאבק המעשי באלילות על כל גילוייה האפשריים. לדעתו, היבטים שונים של הדת היהודית, ביניהם מצוות מעשיות רבות, מתפרשים כביטויים מעוצבים של המאבק הזה. והפרשנות המוצעת בספרו ליהדות נועדה להיות "קבילה גם מבפנים ומובנת גם מבחוץ"; גם אדם דתי יוכל לאמץ אותה לעצמו וגם אדם חופשי יוכל להבין אותה על בוריה. ולפיכך, פרשנות זו יכולה להיות מכנה משותף משמעותי בחיי שניהם, בתחומי הערכים, התרבות והזהות:

לא צריך להתאפק 286065
אולי - כל דוגמה ערכית שמנתקת ומוציאה את האדם ("היקום הטבעי?") כמקור לעיצובה, וגם מתנגדת לאדם, היא אלילות בעליל.
לא צריך להתאפק 286074
חוששני כי היהדות מעולם לא חשבה כפי שאתה מתאר אותה במשפט סתום זה. היא לא מתנגדת לטבע האדם (כפי שהדמגוג אדולף היטלר ימ''ש טען כנגדה) ואף לא מוציאה אותו לשומקום (כפי שהנצרות ראתה לנכון, ויחי ההבדל בינה לבין היהדות ולו רק בנקודה עקרונית זו).
היהדות היא אורח-החיים הקיומי הריאליסטי ביותר שאני מכיר אישית. כן, אפילו יותר מהאקזיסטנציאליזם הטהור-המדומה של ז'אן-פול סארטר או של אלבר קאמי.
לא צריך להתאפק 286077
שוב - אפשר שדוגמה ערכית המנתקת את האדם ממקור עיצובה, היא אלילות.
לא צריך להתאפק 286079
אני לא מבין כלום. דבר ברור יותר ותפשט קצת מפילוסופיה במיליון דולר, בייבי!
לא צריך להתאפק 286087
יש לך סבלנות שואפת לאפס, שחצנות שואפת למעלה וצדקנות חסרת גבול. בבייבי! תפנה לאשתך.
לא צריך להתאפק 286091
וזה היה בסה"כ שימוש בשם של סרט פופולארי לאחרונה מפרסי אוסקר ומסקנתו ממיתת החסד בשם "מיליון דולר, בייבי!", כחלופה למונח "פילוסופיה בגרוש".

ואיזו מידה של סבלנות צריכה להיות לי ממך בדיוק, בשעה שאתה ממתין לתגובתי מבלי לבאר את עמדתך הסתומה בניסוחיה המתקצרים-מתפתלים. "דבר בבקשה שפה ברורה" (אהוד בנאי, בשירו "ענה לי") ואף אחד לא יסבול אותך או ישתחצן (?) כלפיך.
לא צריך להתאפק 286107
אני אנסה להסביר , אנסה :

כל תורה , כל תאוריה , "נופלת" מרגע שהיא מלווה בהוראות הפעלה . כל תורה וכל תאוריה המלוות בהוראות הפעלה - הן עבודת אלילים . כך פרויד . מרקס . הרב אשלג(מחבר "הסולם" הקבלי) ועוד (דוגמאות מקריות ויש כאן מומחים שיוכלו להוסיף לכאן גם תורות מתחום הכלכלה והפיזיקה) . ןכך גם התורה שלנו , של עם ישראל, כפי שהיא נתפסת בהלכה הקפואה .

מרגע שתורה כלשהי מלווה בהוראות הפעלה ובייחוד כאלו שיש להן תכלית לשנות את המציאות (לעשותה טובה יותר , למשל) - ירינו לעצמנו ברגליים .

אם יהיה לי זמן אביא יותר מאוחר את דבריו של הרמב"ם בנושא .
שלום אנסטסיה 286127
את מתכוונת לקנה המידה המדעי (אליבא דפופר) לגבי תיאוריה באשר היא ברת הפרכה?
שלום אנסטסיה 286258
שוב מנסה :

האבסורד הינו חלק מההוויה שלי . הוויה . אינו רק חלק מהחוויה שלי אלא גם . אינו תוצר של החשיבה שלי אלא גם . אני חיה כפי שאני חושבת ואני חושבת כפי שאני חיה . איני יודעת מה קדם למה - החשיבה לחיים או החיים לחשיבה וזה גם לא מעניין אותי כי החיים והחשיבה הם אחד . אך זו אני . יש גם אחרים והם רבים ממני . וכולם יחד יוצרים את ההוויה .

יכולתי לכתוב שעל האדם להבין שרוע , חוסר ידיעה , מוות כאב וכו' הם חלק בלתי נפרד מקיומנו ויש טעות בחשיבה שאקרא לה בשם הכולל "המערבית" ("חשיבה על חשיבה", שוב תודה לשכ"ג מהרצון החופשי) הרואה את החלק ה"שלילי" בעולם כנפרד מהחלק ה"חיובי". הדגש על המילה "נפרד" . וכך יצאו לאוויר העולם אנשים שעל גבם נקשרו כשק כבד תאוריות שונות : פנחס שדה (האלהת הסבל), שבתאי צבי(תודה לאלי אשד <1575> ן-<1531> כאן)(כת השבתאות) ועוד . כולם אנשים שהוו את האבסורד בחייהם. אך האבסורד ניתן רק להוויה וככזה בקושי ניתן לתיאור . כל מילה שאוסיף תהרוג את האבסורד .
שלום אנסטסיה 286662
כרגיל, משפטייך בהירים וטענותייך ברורות, וזה ראוי להערכה. אבל את לא נותנת ביסוס לכלליות של טענותייך. הם נראים כמו משהו פרטי שלך, שזה סבבה. אבל נדמה היה לי שאת משתמשת בזה כדי לנגח את היהדות, הלא כן?
ברמה האישית אני חייב לציין שאני מזדהה מאוד עם מה שכתבת, וגם שאני מאמין אמונה שלמה בקדושת התורה ובדרך המצוות. זה לא נראה לי סותר, ואם כן, אז אני חי (הווה, אם תרצי) את האבסורד הזה בשלום ובהנאה.
לא צריך להתאפק 286130
ברשותך, אמשיך להמתין בסבלנות להסברים נוספים לכוונת המשורר האלמוני, מאחר ואינני רואה קשר רצוף מתיאוריה בעלת מגמה טובה (בעיני הוגיה) יורית לעצמה ברגליים, או רחוק יותר, עבודת אלילים.

והרמב"ם! הו, כן, הרמב"ם שמדבר על כך! אפשר בבקשה מקור מהימן בכתביו, אין צורך לטרוח לחפש ולהמציא לינק לשם כך. כמו שאין כורח לשאת את שם הרמב"ם לשווא.
לא צריך להתאפק 286661
את טוענת שכל תורה שמלווה ב- או מהווה בעצמה מערכת של מצוות מעשיות היא עבודת אלילים. אני מבין את הטענה (וגם זה לא טריוויאלי בפורום הזה), אבל את לא מביאה שום ביסוס לזה. זה כנראה ברור לך עד כדי שאת לא טורחת להסביר, אבל בעיניי אין שום קשר בין המעשיות של תורה לבין היותה עבודת אלילים. אני אשמח אם תסבירי.

בעיניי התורה היא בדיוק מה שאמרת - הוראות הפעלה. אבל לא של עבודת אלילים, ההפעלה היא עבודת אלוהי האמת שהוא אחד ויחיד (כך לפי המאמינים). אלוהי האמת, ולכן לא אליל. אחד ויחיד, ולכן לא אלילים.
לא צריך להתאפק 286566
בשם הסרט, למיטב ידיעתי, אין פסיק ולא סימן קריאה, ומשמעותו אינו כפי שכתבת, אלא ''בייבי של מליון דולר'' (הגם שהתרגום הקלוקל פספס זאת).
אכן 287958
לא צריך להתאפק 286660
אני עדיין לא הבנתי למה התכוונת פה.
מה זה דוגמה ערכית, מדוע זו של היהדות מנתקת ומוציאה את האדם כמקור לעיצובה, מה זה בכלל אומר המשפט הזה, ומי מתנגד לאדם?
אחרון חביב:כל זה, גם אם הוא נכון לגבי היהדות, למה הוא מהווה אלילות?
לא צריך להתאפק 286060
קטע פתטי
לא צריך להתאפק 286063
אפשר לא להסכים, אבל מה פתטי בזה?
לא צריך להתאפק 286067
מה, אתה עוד לא יודע איך זה ב"אייל הקורא"? העיקר להטיל דופי ולהשמיץ את השני, האחר והשונה, בגלל שהוא דווקא צודק. מעין תגובה פסיכולוגית עמוקה של כמה מתדיינים קבועים כאן, דוגמת בעלי הפסבדונים: 'שוטה הכפר הגלובלי' ו'לא חרדי ולא עורך דין' וגרורותיהם האיילים האלמונים. ורק טל כהן מתבחל כאן מכך בפומבי.
לא צריך להתאפק 286082
זאת אני. ולא, אינני חושבת שבאייל מטילים דופי ומשמיצים את האחר - "בגלל שהוא דווקא צודק". השכנוע העמוק שלך שאתה תמיד צודק, למרות שבבסיס המחשבה האמונית - בבסיס *כל* מחשבה אמונית, יהודית או אחרת - עומד הלא-ידוע - מפתיע אותי תמיד מחדש.

שכ"ג ולא-חרדי אינם משמיצים והם מנמקים את דעותיהם באופן יעיל וברור. שכ"ג עושה את זה לעיתים בדרך פארודית, ולמרות שהדבר מרגיז אותך - זה מקל להבין את כוונותיו.

אולי האלמוני עוד יסביר למה התכוון ב"פתטי". היו כאן כבר הרבה הגדרות, ובחירת ההגדרה הזאת פשוט נראתה לי מוזרה.
לא צריך להתאפק 286088
אה, זו היית את. אז עכשיו הכול ברור לי. ולא, אין לי כל שכנוע עצמי עמוק שאני *תמיד* צודק, והראיה שלא פעם אני חוזר בי מדברי או מודה מקרב לבי למאירי עיני בסוגיות ובעניינים שטרם קצרה ידי מהשגתם. תרענני מעט את הזיכרון.

לא כל משמיץ שמראה כלפי חוץ כמנמק עמדתו המשמיצה בצורתה מטילת הדופי – הינו אדם כשר למהדרין. מסריח הוא כן. למה? תריחי טוב ותדעי. (מה, זה לא היה כעת נימוק מספיק טוב להשמצה?)
לא צריך להתאפק 286092
מה ברור לך עכשיו?
לא צריך להתאפק 286093
נאמר לחיוב ולא לשלילה (כפי שהבנת בטעות ובאשמתי).
לא צריך להתאפק 286094
אל תיקח עליך אשמה במצבים שאין בכלל שאלה של אשמה אלא רק של הבהרה :-] .

ביי.
לא צריך להתאפק 286095
:-]

"...אל נא תאמר לי ביי ביי, אמור רק להתראות!" (אהוד בנאי בשירו "היברומאן").
לא צריך להתאפק 286174
אני לא אתן לפרובוקציות הזולות שלך להוציא אותי משלוותי.
צריך להתאפק 286182
לפחות למדת ממני משהו טוב: זה זמן רב ש*אני* לא נותן לפרובוקציות הזולות *שלך* להוציא *אותי* משלוותי. אני פשוט בוחר באקט שנקרא: "אי-תגובה – גם תגובה".
צריך להתאפק 286183
תגובה 286174
צריך להתאפק 286186
רוצה לשחק יו-יו או פינג-פונג?
את לא צריכה להתאפק 286045
''נראה לי שתידרשי להגדרה מאוד לא קונוונציונלית של עבודת אלילים כדי להצדיק אותה''

כי זה ויכוח על הגדרות. אינוס הגדרות הוא ספורט נפוץ באייל, שברור שהעוסקים בו נהנים ממנו מאוד. לעומת זאת הערכת הצופים כלפי הענף מוטלת בספק.

אפשר למתוח מספיק ביקורת על האורתודוקסיה גם בלי להשתמש במושגים כמו ''עבודת אלילים''.
את לא צריכה להתאפק 286368
אינוס הגדרות הוא מקרה פרטי של תחום האינוס, שברור שהעוסקים בו נהנים ממנו מאוד. לעומת זאת הערכת הצופים כלפי הענף מוטלת בספק.
את לא צריכה להתאפק 286672
האל לא דיבר פעם אחת . הוא לא בן אדם . במוגבלות השפה האנושית אומר כך : האל מדבר כל הזמן . בהרבה שפות . אנחנו זה הוא . אנחנו והעולם זה הוא . העולם כל הזמן נברא מרגע לרגע , משניה לשניה , מהדיבור הטריוויאלי כרגע ביני ובינך .

האם אנחנו מתקשים בהבנת המסר ? ואולי אין ואף פעם לא היה מסר ? אולי טעות נוראה שהשתלשלה במשך מיליוני השנים גרמה לאדם שיחשוב שיש איזשהו מסר ? ואולי הטעות לא נוראה . סתם משהו חולף ביקום .

לא הגיע הזמן לעשות כביסה ? לנקות את הבית ? לקנות גרדרובה חדשה ? אופס , זה תפקיד הנשים . שכחתי .
את לא צריכה להתאפק 286700
חלקה הראשון של תגובתך מורכב מטענות לגבי האל. לא שאני לא מסכים עם הטענות האלה, למען האמת אני מסכים עם כל אחת. אבל ללא טיעון או הסבר, מה הערך שלהם בדיון ציבורי? כשאת מציגה אותם ככה הם לא יותר מאשר ביטוי לאמונתך האישית, וגם זה לגיטימי, כמובן, אבל לא כ"ך תואם את ההקשר.

חלקה השני של תגובתך מורכב משאלות. רטוריות, כך נדמה לי. בכל מקרה, לא כאלה שדורשות מענה. שוב אני מרגיש כאילו הן אמורות לגרום לי להבין בעצמי שהתורת ישראל בטלה ושהאמת נמצאת במקום אחר. אבל אני לא מבין את זה בעצמי. אני מבין את תפיסת עולמך. התיאותי להסביר את טעמייך?

.
את לא צריכה להתאפק 286704
מדוע הטעמים חשובים ?

אין לי שום כוונה לגרום למישהו להבין ש"תורת ישראל בטלה ושהאמת נמצאת במקום אחר", כדבריך . תורת ישראל קיימת איתי או בלעדי והשאלה מה הפרשנות שנותנים לה כיום .

ואל תיתפס לצורת התנסחות של שאלות רטוריות כי באותה מידה יכולתי לדבר פוזיטיבית , רק שצורת התנסחות בשאלה הינה יותר רכה וככזו מייצרת מראש אפשרות לשיתוף (פעולה , הבנה) ואילו התנסחות פוזיטיבית מראש יוצרת קרקע לוויכוח.
את לא צריכה להתאפק 286810
היה כאן הרבה כעס על היהדות בגלל היחס שלה לנשים. ההרגשה שלי היא שהרבה מהכעס הזה נובע משיפוט של היהדות לפי ערכים מערביים-מודרניים. אבל הערכים של היהדות (הדתית) הם שונים. ולשפוט מערכת אחת לפי ערכים של מערכת אחרת זה דבר מאוד יחסי לעשות. אין לו תוקף.

בתגובה 285304 ניסיתי להתחקות על ההבדלים בהנחות היסוד של שתי המערכות. בתגובה טענת שהיהדות היא עבודת אלילים, כמקרה פרטי של הכלל שאומר שכל מערכת דתית של מצוות מעשיות היא עבודת אלילים. הכלל הזה הונבע מהטענה שאלוהים מדבר כל הזמן בכל דבר.

הטענה האחרונה הזאת נראית לי לא מבוססת. חוץ מזה, גם אם זה נכון, אני לא מבין איך הכלל הזה נובע ממנה. למה זה חשוב שהיהדות תהיה עבודת אלילים?

אני מתנצל על הפורמליזם הנוקשה שבסגנון שלי, הוא נראה לי נחוץ במדיום כ"ך נתון לדו-משמעות כמו פורומים באינטרנט.
את לא צריכה להתאפק 286871
יש בעיה גדולה להתווכח עם מישהו שהראש שלו חושב מתמטיקה כי כידוע מתמטיקה אינה "מדע" . מהצד השני , הנוקשות מאד טובה לי כי היא מכריחה אותי לחשוב ולדייק במילים ובניסוח .

הכעס על היהדות האותודוכסית הוא רחב מבעית היחס לנשים והוא טמון בצרימה , בזיוף , במבנה הלא נכון (נכון , לא במובן אמיתי אלא במובן של ראוי , עומד נכון על מקומו) של כל דת אורתודוכסית . כך גם אפשר למצוא היום מוסלמים הטוענים שהאיסלאם , ע"י מוחמד הנביא , בכלל אינו מה שמבוטא ע"י המימסד הערבי לממלכותיו ועוד יותר ע"י מה שמבוטא ע"י הקיצונים הדתיים הנלחמים היום לא רק בישראל אלא גם ובעיקר בארצות הברית (כולל פיגועים והתאבדויות) .
מוסלמים אלו טוענים בדיוק מה שטוענים המורדים ביהדות האותודוכסית : עירבתם פוליטיקה וכוחניות בדת . וזה הזיוף והצרימה . המורדים מכל קצוות הדתות (אין לי ידע על דבר דומה בנצרות כך שזה מעניין לבדוק איך זה מתקיים בנצרות)מונעים ע"י תחושת שיוויון של כל בני האדם ללא קשר לדת , מין , צבע וכו'. להערכתי תחושה זו של שיוויון נובעת מההכרה שכולנו יצירי "אלוהים" , כולנו מבטאים את ה"אלוהים" בעצם קיומנו , מעשינו ופעולותינו ויש הכרח להרוס את הדתות האורתודוכסיות כי לבני האדם יש מספיק צרות להתמודד איתן מבלי להלחם האחד בשני .

אין שום סיבה שהדת היהודית , כמו המוסלמית , לא תיבחנה על ידי נורמות מערביות מודרניות (אולי תנמק אתה למה זה לא נכון לעשות כך ?) . בצרפת עושים זאת על ידי המלחמה ברעלה (ובכיפה) ובארה"ב כרגע נינעלים על ברית המילה , בשל מות תינוקות מהרפס שנגרם מהמציצה של המוהל בפיו אך זה פתח את הנושא לעצם קיום מנהג ברית המילה כשלעצמו (והגיע הזמן לכך , לדעתי) , המשך דיווח על כך היה רק אתמול בעיתון הארץ .

את אנאסטסיה הרגו ערב המהפכה הקומוניסטית , שהתיימרה לממש את השיוויון בין בני האדם .
את לא צריכה להתאפק 286977
אבל מי אמר שהנורמות המערביות הן נכונות יותר או צודקות יותר? אני לא חושב שתצליחי להצדיק אותן מבלי להסתמך עליהן במעגליות. כך זה עם כל תפיסה. מהותה של סובלנות היא לקבל תפיסות אחרות משלך, גם אם הן עצמן אינן סובלניות.
צרפת אוסרת על חלק לא קטן באוכלוסיה שלה לבטא ולפעול בהתאם לזהותו. במובן מסוים הם כופים על המיעוטים הדתיים את דת הרוב - החילוניות.

הערה: שחיתות בממסד הדתי יש, ובשפע. שחיתות יש בכל מקום, זה תהליך טבעי ומאוד נפוץ בעולם. אני חושב שכדי לשפוט ערכיות של מערכת כדאי לקחת בחשבון שני דברים: א. איך המערכת נראית בלי שחיתות, כלומר למה היא שואפת על הנייר, ו-ב. מה הנטייה היחסית שלה לשחיתות.
אם נעלה שנייה וויכוח נפוץ באייל, נראה שהקומוניזם הוא אולי (אני לא בטוח) ראוי להערכה מבחינת היומרות שלו, אבל הוא בנוי בצורה שגוררת שחיתות במידה רבה. הקפיטליזם, מאידך, הוא פחות מועד לפורענות, אבל גם הביצוע הנקי והמוצלח ביותר שלו הוא לא דבר רצוי (לפחות בעיניי).
את לא צריכה להתאפק 286979
חילוניות אינה דת. היעדר סממנים דתיים איננו סממן דתי.
את לא צריכה להתאפק 287007
על פניו חילוניות אינה דת. אבל כשעקרונות מסויימים שמיוחסים לחילוניות מתחילים לתפוס מעמד של דוֹגמה, אזי ניתן להתייחס אליה כאל דת. (בהשאלה לפחות, אם את מחמירה בהגדרותייך).
את לא צריכה להתאפק 287118
אבל מי אמר שהנורמות הדתיות הן נכונות יותר או צודקות יותר? אני לא חושבת שתצליח להצדיק אותן בלי להסתמך עליהן באופן מעגלי... מהותה של סובלנות היא לקבל תפיסות אחרות משלך, גם אם הן עצמן אינן סובלניות. (למשל, אנטישמיות, קסנופוביה, מיזוגניה וכיו"ב...)
כפי שציינתי במקום אחר כאן, לדרישה לסובלנות הנשמעת מצד הדתיים יש ניחוח ברור של זעקת הקוזק הנגזל.
את לא צריכה להתאפק 287120
רק הפרטים לתגובה שהזכרת:

דיון 2284, תגובה 286791.
את לא צריכה להתאפק 287127
חן חן לך. כפי שכבר נוכחת, טני עדיין צולעת למדי ברשת.
את לא צריכה להתאפק 287258
:)
(בינינו: גם אני. אולי בגלל זה זכרתי את הדיון ואת התגובה ומצאתי בלי בעיות במנוע החיפוש.)
(טוב, אולי אני לא ממש *צולעת* ברשת, אבל חדשה באייל - עם נעליים חדשות. ולוחצות נורא.)
את לא צריכה להתאפק 287268
עלי הנעליים החדשות האלה גווקא קצת גדולות, אני זקוקה למדרסים:)
ברוכה הבאה.
את לא צריכה להתאפק 287328
:) ברוכה הנמצאת (ולא חשוב גודל הנעליים ואם חדשות, רכות, תואמות...).
את לא צריכה להתאפק 287484
התפיסה הדתית מבוססת על אמונה. ביסודה טבועה ההנחה שאלוהים הוא נשגב מבינתנו ולכן אין אנו יכולים לתפסו במחשבתנו. לכן אנחנו נדרשים להאמין. לכן דבריי שאת משמיעה באוזניי אינם תקפים כטיעון (את חושבת שלא ניסיתי להחיל אותם על עצמי לפני שאמרתי אותם?)

אני *מאמין* שהנורמות הדתיות הן נכונות יותר (לא בהכרח אלה של הממסד או הציבור הדתי). ואם מישהי מכן מאמינה אחרת זה בסדר גמור ואנחנו יכולים לדבר על האמונות שלנו ועד עכשיו זה היה מעניין מאוד. אבל הפולמוס היה בנוגע לתפיסה היהודית, ונטען באופן חד-משמעי שהיא שגויה (תגובה 286107).
אני שואל אם הטענה שהתפיסה היהודית שגויה (ונאמרו עליה דברים יותר קשים כאן) היא מבוססת או שהיא אמונה פרטית.
את לא צריכה להתאפק 287489
ראשית אני שמחה על תגובתך זו. על תגובתך הקודמת לדבריי לא עניתי כיוון שלא מצאתי בה כל רמז לאפשרות שתהיה סובלני כלפיי. (הפעם נראה לי, לפחות, שהיית רוצה לעשות זאת - לו יכולת).
תגובתה של אנסטסיה, שאליה הפנית אותי, היא מעניינת מאוד אבל לא לגמרי ברורה לי, ולכן לא אדון בה. גם אינני בטוחה אם הייתי מגדירה את התפיסה היהודית כ"שגויה", מה גם שבקיאותי בה נופלת בהרבה מזו של רוב המתדיינים כאן. הנקודה היא, שכפי שטען פרופ' לייבוביץ' המנוח, דת ומוסר אינם מתיישבים זה עם זה - ואני בוחרת במוסר. יותר מזה, כאישה ודאי שאינני יכולה לקבל את טענתך על עליונות הגבר, תחת כל תיאור שהוא, וכשמאלנית, מקוממים אותי עד אין קץ דברי הבלע והתועבה הדתיים שנכתבו בדיונים אחרים באייל (לצערי, אינני יודעת איך להפנות אליהם), על "נחיתותם" של הגויים והיותם "תת אדם".
עם זאת, בדת היהודית זרמים רבים ואסכולות שונות, ונראה לי שלא כולם מנוגדים כל כך להשקפותי כזו שלך, של ניצה, של אורי פז או של דב אנשלוביץ. נהפוך הוא, עם חלק מהדתיים שהכרתי (ואלה שאני מונה על חבריי) אני יכולה להגיע להסכמות רבות.
ודבר נוסף שנדמה לי שלא הבנת: ה"עמדה החילונית", שבה ודאי יש מגוון גדול של דעות והשקפות, איננה "חוסר עמדה" ואף לא "חוסר מחויבות". והיא גם לא בהכרח מחויבת לסובלנות דווקא. אם אני מחויבת לאמות המידה המוסריות שלי, ואלה נגזרות מתפיסה שוויונית של בני האדם, איך אני יכולה להיות סובלנית כלפיך? כלפי הרמב"ם? או, לחילופין, כלפי סלין? ניטשה? האיסלם הקיצוני? נראה אותך מציע רעיון אפשרי להידברות...
את לא צריכה להתאפק 287619
אני חושב שאת עושה לי קצת עוול בהנחה שלך שלא אהיה סובלני. יש דעה קדומה שאומרת שאנשים שמחזיקים בעמדות דתיות ייטו להיות לא-סובלניים. נראה לי שכאן באייל המצב ההפוך שכיח באותה מידה.

1. "כאישה ודאי שאינני יכולה לקבל את טענתך על עליונות הגבר"
א. מעולם לא טענתי לעליונות הגבר על האישה.
(ב. הערה מתודית: היותך אישה לא בהכרח מונע ממך לקבל טענה שכזאת)

2. "וכשמאלנית, מקוממים אותי ... דברי הבלע והתועבה הדתיים על "נחיתותם" של הגויים"
א. שוב, את לא מתייחסת לטענות שלי. אנא, אל תוציאי עליי את הזעם שיש לך על אנשים אחרים.
(ב. ובכל זאת, אני יודע לאילו טענות דתיות את מתייחסת ואני חושב שאת לא מפרשת אותן בצורה מיטבית. אבל זה דיון אחר לגמרי.)

3. "ה"עמדה החילונית" איננה "חוסר עמדה" ואף לא "חוסר מחויבות". והיא גם לא בהכרח מחויבת לסובלנות דווקא."
א. ושוב ושוב, מתי טענתי שהעמדה החילונית היא חוסר עמדה או חוסר מחוייבות? אם כבר, אז הזכרתי את הדוגמטיות שבחילוניות.
ב. אני חושב שבעמדה הדמוקרטית החילונית מחוייבות לסובלנות היא מרכיב מרכזי. בבירור, לא עבור כולם.

4. "אמות המידה המוסריות שלי... נגזרות מתפיסה שוויונית של בני האדם, (בניגוד לאלה של) הרמב"ם ...סטלין... ניטשה... האיסלם הקיצוני...".
(א. הציטוט לא מדוייק, האם את מאשרת שזו רוח הדברים?)
ב. מה המשמעות של תפיסה שוויונית? האם היא אומרת שערכם של כל בני האדם שווה? אם כן, אז לפי מה את מודדת את ערכם כדי לגלות שהוא שווה?
את לא צריכה להתאפק 287631
אם עשיתי לך עוול בעניין הסובלנות, איתך הסליחה. נראה שלא הבנתי כראוי את דבריך. נדמה היה לי שטענת שהאדם הסובלני מחוייב לגלות סובלנות גם כלפי תפיסות שהן בהכרח לא סובלניות - והנחתי שתפיסתך נמנית על אלה האחרונות. לגבי חוסר הסובלנות של חילוניים - כבר הבהרתי שהוא חל, במידה רבה, גם עלי.
"מעולם לא טענתי לעליונות הגבר על האישה." אכן, לא טענת לעליונות "אינטרינזית" של הגבר. קרי, אמרת בפירוש שהוא לא בהכרח נעלה על האישה בתכונותיו, חכמתו וכיו"ב. אבל דברים אלה נאמרו בהמשך למשפט הבא: "לפי התפיסה הדתית, חלק מהסדר האלוהי הוא שבעל מושל באשתו". זוהי עליונות "אקסטרינזית", תלוית-תפקיד. וכשטענתי שאינני מקבלת את עליונות הגבר "תחת כל תיאור שהוא", לזה בדיוק התכוונתי. את הערתך המתודית, אגב, אני מקבלת. הייתי צריכה לומר, "לשיטתי כפמיניסטית".
לא נראה לי שהוצאתי עליך זעם כלשהו, ודאי לא זה שאני חשה כלפי אנשים אחרים. (למען האמת, לו הייתי מסוגלת לנהל דיאלוג עם אחד ה"אחרים" דנן, הייתי עלולה להשתמש בביטויים שאפילו הצג איננו אמור לסבול - גם אם אין גבול לסבלנותו, לפי חלק מהדיונים המופיעים כאן).
מדבריך על הסובלנות נדמה היה לי שמשתמע שאינך מייחס לחילוניים עמדות מחייבות כלשהן. אם טעיתי - שוב, איתך הסליחה.
באשר ל-‏4א: ראשית, השם "סלין" לא היה טעות דפוס. התכוונתי בדיוק לסלין, הסופר הצרפתי האנטישמי-נאצי.
שנית, לא הנגדתי את עמדתי לזו של אותם אישים שהזכרתי. רציתי רק לציין שגם הם, או למען הדיוק, חסידיהם, עשויים לתבוע ממני יחס סובלני, שאינני מסוגלת לו.
ובעניין התפיסה השוויונית: אכן, תפיסתי היא שערכם של בני האדם שווה. זו נקודת המוצא. הערך איננו נמדד לפי קריטריונים כלשהם: נהפוך הוא, זו האקסיומה שלפיה מתבצעת ה"מדידה".
את לא צריכה להתאפק 287638
אני עדיין טוען שסובלנות נמצאת די עמוק בבסיס השיטה הדמוקרטית-ליברלית-חילונית. וזה יסוד מחייב בה.

בעניין התפיסה השוויונית: מה הן ההשלכות המעשיות/חברתיות של תפיסה זו שלך? האם יחסי עובד-מעביד, הורה-ילד, שוטר-אזרח, מחוקק-אזרח, האם גם בכל אלה הסמכות שיש לצד אחד על הצד השני פסולה בעינייך?
את לא צריכה להתאפק 287652
"אני עדיין טוען שסובלנות נמצאת די עמוק בבסיס השיטה הדמוקרטית-ליברלית-חילונית. וזה יסוד מחייב בה."
זו בדיוק הטענה שמשתמעת ממנה, לדעתי, הטעות היסודית של הדתיים ביחס לחילוניים. אין "תנ"ך" של החילוניות. הגדרתי העצמית כחילונית איננה אומרת דבר מלבד חוסר מחויבות לדת. כל השאר הוא ענין שבין אדם לעצמו, שנתון לבחירה אישית, וכל מחויבות אחרת שאני נוטלת על עצמי (מלבד אלה, כמובן, שמכתיבה לי החברה שבה אני חיה) נתונה להחלטתי בלבד. משום כך אין כל משמעות למילים "השיטה הדמוקרטית-ליברלית-חילונית". אין שיטה יחידה כזאת.
ובאשר ליחסי סמכות - אינני פוסלת אותם כלל ועיקר (גם אם אישית קשה לי עם חלק מהם). מאיפה לקחת את הרעיון הזה?
את לא צריכה להתאפק 287659
1. אני לא מבין.
כתבת לא מזמן: "העמדה החילונית איננה חוסר עמדה ואף לא חוסר מחויבות"
ואילו עכשיו: "הגדרתי העצמית כחילונית איננה אומרת דבר מלבד חוסר מחויבות לדת"

2. את מדברת על הטעות היסודית של דתיים ביחס לחילוניים. אני, דרך אגב, לא דתי, לפחות בהגדרה החברתית. אני בא ממקום חילוני, כל משפחתי וחבריי הם חילוניים והלך הרוח החילוני מוכר לי לעומק. מה שאת אומרת הוא פשוט לא נכון. ישנה גם ישנה תפיסה חילונית-ליברלית-דמוקרטית. אחד מעיקריה הוא אותו שוויון שאת בעצמך דוגלת בו, ויש לה גם עקרונות אחרים. התפיסה הזאת היא השלטת באיזורנו כיום ולכן אולי קשה לך להבחין בהיותה תפיסה מובנית.

3. אינך פוסלת את יחסי הסמכות שהזכרתי (שוטר-אזרח וכו'). הם אינם מתנגשים כנראה עם אקסיומת השוויון שלך. עם זאת, את מתקוממת מהרעיון של סמכות של גבר על אשתו מתוקף אותה אקסיומה. התוכלי להסביר לי את ההבדל?
את לא צריכה להתאפק 287666
החילוניות איננה עמדה אחת ויחידה. משום כך תיאור זה כשלעצמו אומר חוסר מחויבות לדת ותו לא. את תפיסת עולמי הספציפית כבר ציינתי. התוספת דמוקרטית-ליברלית היא שלך, והסייפא שלה איננה מתאימה לי במיוחד. התפיסה שאתה מתאר כתפיסה מובנית בהחלט מוכרת לי, אבל היא איננה מחייבת את כל החילונים באשר הם. כך הדבר גם באשר לסובלנות.
התפיסה השוויונית שתיארתי בקצרה מתיחסת לשוויון קבוצתי, לא לרמה הפרטנית. כלומר, ''ללא הבדל דת, גזע ומין'', כמו שנאמר - וגם נשכח מיד - במגילת העצמאות שלנו. וזה ההבדל בין סמכות של גבר על זוגתו ''מתוקף היותו גבר'', לבין סמכות של מורה כלפי תלמיד, מתוקף היותו מורה.
את לא צריכה להתאפק 287689
גם הדתיות אינה עמדה אחת ויחידה. לא תמצאי איש דתי אחד שמגלם בתוכו את מכלול התפיסה הדתית, וכבר נאמר - 3 יהודים, 4 מפלגות. זה לא אומר שאין דבר כזה תפיסה דתית. אני לא מקבל את כל הרבדים של היהדות שקיימים, אבל אני מוכן להגן עליה מתוך אלה שאני כן מקבל.

אני עדיין תוהה מה פשרו של השוויון הזה. אם מדובר בשוויון ערכי, הרי תסכימי איתי שמיחסי הסמכות שבין שוטר ואזרח לא משתמע פער ערכי. אם כן, גם מסדר חברתי שמעניק לבעל סמכות על אשתו לא בהכרח משתמע פער ערכי.
את לא צריכה להתאפק 287690
כיוון שכבר ציינתי בעצמי שיש זרמים שונים ביהדות ויש דתיים שאני יכולה להידבר איתם בקלות, הרי שעל זה אין ביננו ויכוח.
ואם אתה לא רואה את ההבדל בין סמכות של שוטר כלפי אזרח לבין סמכות של יהודי על פלסטיני (או של נוצרי על יהודי, בזמן/מקום הרלוונטיים), לא נראה לי שאוכל לעזור.
(רמז: לא כל סדר חברתי הוא טוב או נכון).
את לא צריכה להתאפק 287742
לא כל סדר חברתי הוא נכון או טוב. אני, כמובן, מסכים.

אבל המושג שלך של הסדר הנכון הוא דוגמטי. הוא אינו מוצדק מבחינה לוגית, הוא אקסיומה. את מאמינה שהוא נכון, ואת מעוניינת לכפות אותו על כולם, בלי הבדל דת, גזע או מין.
חשיבה דוגמטית כזו היא בעיניי שקולה לדת. ניתן לומר שאת מעוניינת לכפות את דתך על אחרים. מה ההבדל?
את לא צריכה להתאפק 287750
אין, ולא יכולה להיות, תפיסת עולם שאין בתוכה הנחות יסוד מסוימות (אכסיומות, אם תרצה): הלוגיקה כשלעצמה לא יכולה לפעול לא כל נקודת מוצא, שהיא עצמה איננה מחולצת לוגית מ"שום דבר", ולכן איננה "מוצדקת מבחינה לוגית", לפי הגדרתך.בעניין הדומטיות, הכפייה וה"דתיות" - הבלים.
את לא צריכה להתאפק 287778
ההבדל בין אכסיומה לבין דוגמה הוא שניתן להתווכח על אכסיומה. בן אדם דוגמאטי לא מעלה על ליבו את האפשרות של פקפוק בדוגמה שלו. אכסיומה איננה ניתנת להוכחה לוגית אבל היא ניתנת להצדקה דיאלקטית.
בינתיים את לא היית מוכנה לדון איתי בעיקרי אמונתך. את מוסרת אותם כנתון שאין לערער עליו. את מצדיקה במפורש חוסר סובלנות כלפי אלה שחולקים עלייך. מותר לי לשאול מה הם ההיבטים של התפיסה הדתית שאת מתנגדת להם כ"ך ומדוע את מתנגדת להם?
את לא צריכה להתאפק 287783
ובכן, אקח דוגמה (ו' שרוקה!) מאנסטסיה הנבונה, ואנסה להתאזר בסבלנות גם כלפי טענות שברגיל היו חוסמות, מבחינתי, כל אפשרות לדיאלוג.
לאור דברים שכתבת בדיון על התרבות הסינית, לא ברור לי איך זה שאינך רואה בדיוק מאיזו תפיסה אני יוצאת. נשים לרגע בצד את המדדים שלפיהם התרבות הסינית עולה, לדעתך, על תרבות המערב (מדדים שגויים, לדעתי, אבל זה - לדיון אחר), ונתרכז בעצם העמדה היחסותית שאתה נוקט כלפי שתי התרבויות (במחשבה שנייה, נראה לי שאתה מוטה לטובת התרבות הסינית, מה שאולי מסביר גם את הבעיה שלך כאן). מכל מקום, באשר לדברים שאמרת שם, טענתי היא שכל אחת משתי התרבויות תיאלץ להסתמך על טענות מעגליות, אם תרצה להוכיח את עליונותה (מה שמזכיר בהחלט את משפט גדל, והוא תופס גם לענייננו).
אני לוקחת את השוויון כאכסיומה, משום שאין כל מדד-ערך אנושי (מושג שבעיני הוא דוחה בתכלית - "ערך" במובן הזה אני מייחסת לחפצים, לא לבני אדם), שאיננו שייך אימננטית למערכת חשיבה מסוימת, שהיא מוטה במהותה: מערבית, סינית, ערבית, נוצרית, וכיו"ב. ואין בן אדם שהוא "נייטרלי" במובן הזה, ומסוגל לשפוט את כל המערכות "מבחוץ". באותו אופן, רק בעוצמה גדולה בהרבה, אין מי שיכול לקבוע סדר הייררכי בין נשים וגברים, משום שכל אחד מאיתנו נולד עם זהות כזו או כזו (מקרים של החלפת מין, או טענות כשל בובואר לגבי ההבדל בין מין ומגדר, לא רלוונטיים לדיון הזה).
יותר מזה, הדרישה לסדר הייררכי של החברה היא גברית במהותה, ובמאות האחרונות נוסף לה יותר משמץ של דרוויניזם חברתי מתועב ושגוי. התפיסה הנשית (אינני אומרת "מהות" כדי שלא להיכנס לדיונים "מהותניים" מייגעים, שלא זה מקומם) איננה דווקא הייררכית. ומחקרים רבים בתחום הניהול, למשל, מראים שבהרבה חברות עסקיות מודרניות ניהול "נשי" מצליח יותר, בעיקר כשמדובר בכוח אדם עתיר ידע, שה"כפיפות" המסורתית למעסיק אינה מתאימה לו כלל ועיקר.
ולסיום, כמה ניסויים מחשבתיים קצרים (שניסיתי להעלותם בקצרה כבר בתגובות קודמות, אבל נראה שהמסר לא נקלט):
1. האפיפיור דוגמטיקוס השלישי קובע, שלקתולי מאמין אסור ללכת בין שני חזירים, שני כלבים או שני יהודים.
2. הכוהנת הגדולה בלסבוס קובעת, שתפקידה של האישה למשול בבן זוגה, שהגברים דעתם קלה והם פסולים לעדות - כמו כל חרש, שוטה וקטן, וכי הגבר הוא שק של צואה, ובבואך אליו - הביאי איתך את השוט.
3. השייח מוחמד הגדול ממכה קובע, שהלא מוסלמים בכלל, והיהודים בפרט, אינם בבחינת בני אדם ממש, אלא מעין זן ביניים של בעלי חוליות. בהיותו אדם נאור ביותר, הוא סבור שיש לאפשר להם להתקיים, אך רק כל עוד הם נמצאים תחת פיקוחם של המוסלמים וסרים למרותם.
מה רמת הסובלנות שאתה חש כלפי קביעות אלה? אם הן מעוררות בך התנגדות, כיצד תצדיק אותה?
את לא צריכה להתאפק 287925
סין: אני לא יודע למה את חושבת שאני מוטה לטובת התרבות הסינית. אני לא מכיר אותה כל כך טוב. הטענות שלי בדיון על הפילוסופיות הסיניות היו עומדות גם אם היה מדובר בתרבות ההודית או היהודית.

שוויון בין בני אדם: אני דוחה את טענת השוויון בדיוק מפני שהיא מניחה סולם שעליו ניתן למדוד את ערכם של אנשים, וזה דבר שאני לא רוצה לעשות. אם אין סולם כזה, כמו שאני מאמין, אז אין פשר לטענה שכל בני האדם שווים.

היררכיה: סדר חברתי שאין בו היררכיה? אני לא יודע איפה קיים כזה דבר לאורך זמן. דוגמה 2 שלך מראה שגם נשים יכולות לנטות להיררכיה כאשר הן עומדות בראשה.

ניסוי מחשבתי: הקביעות שציינת לא מעוררות בי התנגדות עזה. הראשונה והשלישית נראות לי על פניו טפשיות למדי, וקשה לי להאמין שהן באות ממניעים דתיים כנים. נראה לי שאת השנייה ניסחת מחדש ולכן לא אתייחס אליה כי אני לא באמת יודע מה היא.
בכל מקרה, אני לא רואה טעם לחרוץ משפט בנוגע לקביעות האלה. אני לא מכיר את ההקשר, והן ממילא לא אקטואליות וממילא כל משפט שאחרוץ לא ישנה אותן או את השלכותיהן.
בלי איפוק לא הייתי מגיעה עד הנה 287933
חשבתי שאתה מוטה לטובת התרבות הסינית (או אולי, לפחות, ביחס לזו המערבית), בשל העובדה שעליה, דווקא, לא החלת את טענת המעגליות. אין צורך לומר שאינך מכיר אותה יותר מדי: דבר זה ברור על פניו.
הנחת השוויון בין בני האדם איננה מתייחסת ל"ערכם" אלא להתייחסות הראויה אליהם לדעתי.
איך מראה דוגמה 2 שנשים יכולות לנטות להייררכיה? ואם כבר מזכירים דוגמה זו, מה פירוש "ניסחת אותה מחדש"?
אם הדוגמות 1 ו-‏3 נראות לך טפשיות, אז אתה קובע שהרמב"ם וניצה טפשים ואינם פועלים ממניעים דתיים כנים.
את דווקא לא מראה הרבה איפוק 287940
סין: מאחר והקריטריון שדרכו נמדדה הצלחה במאמר ההוא היה קריטריון מערבי, לא היה מקום לדבר על מעגליות בהקשר של פילוסופיה סינית. כמובן שאם הקריטריון להצלחה היה הליכה בדרך הטאו, והתרבות הסינית הייתה מנצחת לפיו, גם אז הייתי טוען למעגליות.

תראי, בואי ננסה להבין זה את זה, כי אני לא חפץ בדיון רווי אגרסיות, ואני לא מאמין שיש צורך בכזה. לך יש את התפיסה שלך ולי יש את שלי. אני מחזיק בתפיסה שלדעתי היא הנכונה והטובה ביותר. לא רק הטובה ביותר עבורי אלא הטובה ביותר באופן כללי ומוחלט. אני משער שאת מחזיקה בתפיסה שלך מאותן סיבות. המחלוקת בינינו היא לא על היעד (עשיית הטוב) אלא על הדרך. הדרכים שלנו שונות למרות ששנינו מעוניינים בדרך הנכונה.
בגלל זה אני חושב שעלינו לדון בדרכים באופן רציונלי, אם אנחנו בכלל מעוניינים לדון במשהו. זה לא אומר שתפיסה צריכה להיות מוכחת מאפס, כבר סיכמנו שאין ציפייה כזאת. אבל אם את לא יכולה להצדיק את התפיסה שלך בכלל, ולמה בחרת בה ולא באחרת, אז למה את חושבת שהיא הנכונה, ועוד מוכנה להילחם על זה? אם התפיסה שלך היא באמת נכונה אז היא תעמוד בפני ביקורת.
את דווקא לא מראה הרבה איפוק 287943
כיוון שדעתי היא שהצדקתי את עמדתי בפירוט וביסודיות, ואתה ממשיך לטעון שלא עשיתי זאת, נראה שאנחנו מדברים בשפות שונות לחלוטין. ההצעה היחידה שלי היא, שתצדיק אתה את התפיסה שלך, וזה אולי ייתן לי מושג למה אתה מתכוון במילה ''הצדקה''.
תפיסות 287952
אשמח אם תפני אותי להצדקותייך את תפיסתך, אני לא זוכר שקראתי אותן.
בנוגע לתפיסה שלי, אני לא מאמין שדיברנו עליה עדיין. אם את מעוניינת לשמוע, אני אשמח להשמיע. באיזה עניין את רוצה לשמוע את תפיסתי?
תפיסות 287979
נתחיל בתפיסתך לגבי הסדר החברתי וההצדקה להייררכיה בין קבוצות.
תפיסות 288429
התפיסה שלי לא פועלת בדיוק באותן דרכים כמו שלך. אין לי רעיון בראש לגבי איזה סדר חברתי ראוי שיהיה. אבל ישנם כמה כללי יסוד (די קשים לניסוח, אני מגלה) שמנחים אותי בחיי הפרטיים ואני חושב שהם תקפים גם באופן כללי.

אחד מהם הוא שהמעשה חשוב יותר מהדיבור. לכן נראה לי מסוכן לשפוט אנשים לפי התפיסות שלהם. תפיסה זה דבר סובייקטיבי וקשה להבין תפיסה ללא התנסות אישית בה. עדיף להסתכל על התנהגותם של אנשים ולראות אם זו טובה בעיניי או לא. יצא לי לראות הרבה אנשים עם תפיסות דומות לשלי שהתנהגותם קוממה אותי ואילו אנשים עם תפיסות לכאורה אחרות והפוכות שאני רוחש להם הערכה עזה ואהבה משום התנהלותם בעולם.

כלל יסוד שני הוא שדברים חזקים ונכונים יותר כשהם באים מבפנים. אתן שתי דוגמאות.
א. ייתכן שאני מאמין שלנשים יש קשר חזק יותר עם הבית, ושהן מתאימות יותר לגידול ילדים וכד'. יכול להיות, אבל זו תהיה טעות לכפות על אישה דבר כזה רק מפני שלי נראה כך. אני מאמין, אישית, שבאופן טבעי (להן) רוב הנשים ימצאו את מקומן בבית. ואלה שלא, סבבה, שיעשו מה שמתאים להן.
ב. מצד שני, ישנו הרבה לחץ חברתי כיום במערב על נשים (ואנשים בכלל) בנוגע לבחירות שלהם. אישה שנשארת בבית מרגישה הרבה ביקורת. זהו עוד סוג של השפעה מבחוץ שהוא בעייתי בעיניי, שמונע מאנשים לעשות בחירות באופן טבעי.

כלל יסוד שלישי הוא שכדאי להימנע משיפוט ערכי ככל האפשר. אם אני מאמין בערך מסויים, אני אפעל לקדמו, ברמת המעשה. שיפוט ערכי הוא לעתים רחוקות מקדם את העניינים לכיוון נכון. לרוב הוא מהווה כלי לחולשות של נושאו.

אני לא עומד מאחורי דיוק הניסוח של הדברים האלו. אולי תתפסי אותי מתישהו אומר משהו שכביכול סותר משהו מכאן. הכלל הראשון מתייחס לאפשרות הזאת.
תפיסות 288510
עניין עליונות המעשה על הדיבור: במבט ראשון נטיתי להסכים - בעיקר בשל כמה מפלגות/אישים פוליטיים "שמאלנים" לכאורה, העוקפים מימין (כמעט דרך שגרה) אפילו מפלגות ימניות ביותר.
אבל מאידך גיסא, לא מעטים מהמעשים הנראים לי חיוביים נעשים, לעיתים, ממניעים שליליים בהחלט - ואז המש/ך דרכם של העושים אותם יכול להיות מאכזבת במיוחד.
באשר לדוגמות לכלל היסוד השני שלך - הן יכולות בהחלט להסביר מדוע, לשיטתך, היהדות תובעת שליטה של הגבר באשתו. והרי ברור שתביעה זו איננה נכונה לגבי כל הזרמים ביהדות, אפילו לא בכל היהדות האורתודוקסית. ואגב, אם "דברים חזקים ונכונים יותר כשהם באים מבפנים," הייתי מצפה שלמען היושר, תשאיר את ה"תחושות הפנימיות" האלה לאנשים שאותם דברים נוגעים בהם (במקרה זה, לנשים).
לגבי השיפוט הערכי - ברגע שאתה "מאמין בערך מסוים", במיוחד ברמה שבה תנסה לקדם אותו באופן מעשי - לא ברור לי איך תוכל להימנע משיפוט בפרמטרים הרלוונטיים.
ובאשר לכלל תגובתך - כיוון שהתחמקת מכל תשובה ממשית ו/או ישירה, אין לי עדיין כל מושג למה אתה מתכוון באותה "הצדקה" מעורפלת שדרשת ממני.
תפיסות 288754
א. דיבור ומעשה: התגובה שלך הזכירה לי עוד הבחנה שמשמשת לי מעין כלל יסוד והיא בין ידע שנרכש דרך ניסיון אישי וידע שנרכש דרך שמועה. והמעמד העדיף פי כמה שאני נותן לזה הראשון.
את זאת אני אומר בנוגע למפלגות ולאישים הפוליטיים שהזכרת, שאת פעילותם אני מכיר דרך השמועה בלבד.
בהבחנתי בין הדיבור לבין המעשה התכוונתי לניסיון אישי שלי מאנשים. נתקלתי בהרבה אנשים שדיברו גבוהה גבוהה על ערכים ועל מידות אבל הפגינו התנהגות הפוכה לחלוטין, ולעומתם אנשים שמתנהגים באהבה וביושר ובאחריות אך שעם דעותיהם לא אוכל בשום אופן להסכים.
בעיניי חשובות מידותיו האישיות של אדם יותר מאשר אם ערכיו ברמת הדיבור תואמים את שלי או לא.

ב. מבפנים: הבהרה קטנה. את כותבת: "לשיטתך היהדות תובעת שליטה של הגבר באשתו". זו אינה שיטתי. בפתיחת תגובתי הקודמת הבהרתי שאין לי בראש שום סדר חברתי מוסדר שראוי שיהיה. אם הגנתי קודם על תפיסת ההירארכיה ביהדות זה מפני שהביקורות עליה לא נראו לי מנומקות או מבוססות היטב.
ובנוגע להשגות שלך על היושר שלי- אמנם את תחושותיהן הפנימיות של נשים אינני יודע ממקור ראשון וגם איני יכול לדעת. אבל אני רואה את התנהלות החברה ושומע את רחשיה וכמובן שאינני צודק לגבי כל הנשים (ולא כך טענתי), אבל גם לך אין סמכות לקבוע מה נשים אחרות מרגישות. את ההבחנה שכתבתי שמעתי, לא דמיינתי.

ג. שיפוט ערכי: אם אני מאמין בערך מסויים, אני אפעל לקדם אותו במישור המעשי. אם שיפוט ערכי (היינו - תיוג אדם או מעשה כ"רע") יועיל למטרה זו, אנקוט בו. מניסיוני שיפוט כזה הזיק לערכים שעליהם הוא מבוסס יותר מאשר הועיל.

אני מקווה שאת מבינה שזוהי תפיסתי ושלא הייתה כאן התחמקות. ההצדקה שביקשתי ממך (את טענת שכבר סיפקת אותה, עדיין לא מצאתי היכן) קשורה להתייחסות שלך לתפיסות מנוגדות לשלך כאל לא טובות. נראה לי שמישהו ששופט לרעה תפיסות אחרות, כדאי שתפיסתו שלו תהיה מוצדקת.
תפיסות 288779
ראשית, לגבי מפלגות פוליטיות - ודאי שגם אני מכירה את מעשיהן מפי השמועה בלבד, אבל כיוון שבסופו של דבר חלק מהעובדות ידועות ואין עליהן עוררין, אין לי כל סיבה לפקפק באותן שמועות. לגבי אנשים המוכרים לי - אני נשארת בעמדתי הקודמת: אדם שמתנהל לכאורה ביושר ובטוב לב, אבל ממניעים לא כשרים - בסופו של דבר יכול להגיע מצב שבו הוא יעשה דברים איומים ונוראים (בעיני, לפחות - אבל אני נוטה להניח שגם בעיני רוב האנשים הסבירים), משום שמבחינת ערכית (אפילו מוצהרת), הוא איננו אדם מוסרי.
ב. כשכתבתי "לשיטתך" לא התכוונתי לתפיסה הדתית, אלא לאופן שבו אתה תופס את התפיסה הדתית. כפי שציינתי בתגובתי הקודמת, לא כל הדתיים סבורים שעל הגבר למשול באשתו.
כיוון שהצהרת שאתה סומך בעיקר על רגשות "מבפנים" - נראה לי שאני בכל זאת "מוסמכת" יותר ממך לגבי רגשות הנשים. לא שאני יכולה לייצג את כולן - אבל אני בכל זאת יודעת על כך משהו - לא רק מפי השמועה.
ג. "מניסיוני שיפוט כזה הזיק לערכים שעליהם הוא מבוסס יותר מאשר הועיל." לא הבנתי. אנא הסבר.
"ההצדקה שביקשתי ממך... קשורה להתייחסות שלך לתפיסות מנוגדות לשלך כאל לא טובות. נראה לי שמישהו ששופט לרעה תפיסות אחרות, כדאי שתפיסתו שלו תהיה מוצדקת." האם כל תפיסה שהיא נראית לך טובה? האם אין תפיסות שנראות לך "לא טובות"?
תפיסות 289128
טוב, בואי נראה איפה אנחנו עומדים.
שאלת מהי תפיסתי. נתתי 4 כללים שאני משתדל לפעול לפיהם.

א. עדיפות המעשה על הדיבור. את חולקת על כלל זה: את טוענת שאם ערכיו של אדם אינם מקובלים עלייך, אזי מעשיו אינם יכולים להיות ישרים וטובים (תתקני אותי אם אני טועה).

ב. עדיפות הידע שנרכש מניסיון על זה שנרכש בשמועה. לא הבעת את דעתך ישירות על כלל זה, אבל השתמע מדברייך שאם שמועה היא מבוססת וסביבתך אינה מערערת עליה, היא מהווה בסיס איתן מספיק לידע. אם זה נכון אז אנחנו חולקים גם בכלל זה, ואני מעדיף להתייחס בערבון מוגבל לכל ידע שבא אליי דרך שמועה, גם אם אין לכאורה עוררין עליה.

ג. עדיפות לשינויים ודעות שבאים "מבפנים" על כאלה שנכפים או יזומים "מבחוץ". לכלל זה לא התייחסת ישירות. את הדוגמאות שנתתי תקפת בצורה לא עניינית, ולא הצלחתי להבין אם את מסכימה לכלל או לא.

ד. המנעות משיפוט ערכי. כאן ביקשת ממני דוגמה למצב שבו שיפוט ערכי אינו מקדם את הערך שלו. אנסה: נניח שיש לי עסק. אני מאמין ביושר וביצירת מוצרים באיכות גבוהה. אבל יש לי שותף, והוא מעוניין למקסם את הרווחים אפילו אם זה אומר לעגל פינות ישרות. אני יכול לחשוב עליו כעל אדם רע, מה שיגרום לו להצדיק את עצמו בעיני עצמו ובסופו של דבר נריב. או שאני יכול לפעול על פי ערכיי, ואם זה אומר לפרק את החבילה אז לפרק, אבל בלי כעס ומרירות. (הדוגמה הזאת היא קצת באוויר, זה נכון. אם אצליח לחשוב על משהו יותר קונקרטי, אכתוב לך)

את שואלת אם אין תפיסות שנראות לי "לא טובות". כנראה שיש כאלה. אבל תפיסתו של אדם היא עניינו. האדם גם איננו זהה לתפיסתו, היא חלקית לו, ותפיסה לא טובה לא אומרת אדם לא טוב. בכל מקרה, אם תפיסה נראית לי לא טובה, אז אני לא מחזיק בה. זה גם דבר דינאמי, אני מנסה להיות פתוח לחידושים בתפיסה.
תפיסות 289161
א."את טוענת שאם ערכיו של אדם אינם מקובלים עלייך, אזי מעשיו אינם יכולים להיות ישרים וטובים (תתקני אותי אם אני טועה)." אכן אתה טועה. ייתכן בהחלט שאדם יחזיק בערכים שאינם מקובלים עלי, ומעשיו יהיו בעיני ישרים וטובים. התכוונתי רק שייתכן גם אחרת, וייתכן שעד שלב מסוים פשוט לא אראה שמעשיו הטובים בעיני נבעו למעשה מתפיסותיו הבעייתיות, מה שאומר שבסיטואציות אחרות הוא גם ינהג שלא כראוי. אני מקווה שהבהרתי את עצמי, כי כרגע קשה לי להדגים. בקיצור, דעתי היא שגם מהדיבור אי אפשר להתעלם.
ב. "עדיפות הידע שנרכש מניסיון על זה שנרכש בשמועה." בעניין זה צריך להבדיל בין משמעויות שונות של המילה "ידע". ידע משמעותי, בעיני, הוא בהחלט כזה הנרכש מניסיון - או לפחות, ממשהו הקרוב מאוד לניסיון (לא ארחיב כאן). לעומת זאת, ידע במובן של מידע, אינפורמציה, כמעט תמיד נרכש בדרך השמועה (ב"שמועה" אני כוללת גם כל סוג של תקשורת - טלויזיה ורדיו, עיתונים וספרים, בדיון ועיון). בעניין המפלגות, אתן לך דוגמה: ברור שחלק ממצביעי הליכוד היום מאוכזבים מאוד מעניין ההתנתקות, וכיוון שערכיו המוצהרים של שרון משכבר הימים מקובלים עליהם, מעשיו דהיום מזעזעים אותם ביותר. אני, כפי שאולי כבר ניחשת, אינני נמנית על מפלגות הימין - אבל הבדלים כאלה בין הצהרות ומעשים קרו, להוותי, גם בשמאל, וגרמו לי לאכזבות לא פחות עמוקות. גם אותם ליכודניקים וגם סמולנים מסוגי, רובנו יודעים על מעללי המפלגות מפי השמועה - אבל לשמועה זו יש בהחלט תוצאות בשטח. לכן אין כל סיבה לפקפק בה.
ג. "עדיפות לשינויים ודעות שבאים "מבפנים" על כאלה שנכפים או יזומים "מבחוץ"... את הדוגמאות שנתתי תקפת בצורה לא עניינית," את הכלל, ככלל, אני דווקא מקבלת. לגבי הדוגמות(1) - אני מניחה שכוונתך ל"נשים בבית - או בחוץ". דעתי היא שבהיותך גבר, עמדתך בנושא זה היא דווקא יותר "מבחוץ" או "מפי השמועה", ואותו חלק "פנימי" בך שעיבד את השמועות כך ולא אחרת, נובע באיזה אופן מחוויותיך האישיות כגבר ביחסו לנשים. זאת בשעה שלגבי, כאישה, הדעה שבאה אצלי "מבפנים" היא, אכן, "פנימית" יותר. כמובן, העמדה שהבעת גם לא מקובלת עליי.
ד. "הימנעות משיפוט ערכי". כמו כל הכללים שתיארת עד כה, יש בזה צדדים לכאן ולכאן. כלומר, יש מצבים שבהם רצוי ונכון, לדעתי, להימנע משיפוט ערכי (במידת האפשר). יש מצבים שלא. ככלל, אני משתדלת להימנע משיפוט ערכי של אנשים, אלא רק של מעשים ואידאולוגיות. בדוגמה שהבאת, למשל, נראה לי שהייתי מנסה לשכנע את השותף בעמדתי - ולו נכשלתי, הייתי, כמוך, מפרקת את החבילה. אבל לא הייתי תופסת אותו בהכרח כאדם רע, אלא אם כן היו לי סיבות אחרות לעשות זאת.
"תפיסות זה דבר דינמי". אמת ו(לא) יציב.

1. מטעמים טהרניים מגונים אני נוקטת "דוגמה" ו"דוגמות" ולא "דוגמא" ו"דוגמאות", שהוא הכתיב הארמי. איתך הסליחה. .
תפיסות 289362
א. אני לא חושב שצריך להתעלם מהדיבור. אחרי הכל גם דיבור הוא מעשה (מסוג דיבור). אז את אומרת שערכם של מעשיו של אדם תלוי בהתנהגות אפשרית שלו במצבים היפותטיים?
(יש מישהו מושלם? האם זה נכון לתלות ערך של מעשה אחד במעשה אחר?)

ב. שרון שינה את עמדותיו מפני ש"דברים שרואים מכאן וכו"', כדבריו. מאותה סיבה אני חשדן לגבי מידע (שאינו ידע, כדברייך) שמגיע דרך השמועה, כי אינני יודע איך אני הייתי נוהג ומה משמעותן האמיתית של ה"עובדות" שנודעות לי במילים בלבד.

ג. יש לנו הסכמה על כלל ג'. לכאורה אין צורך להמשיך, אבל הוויכוח שלנו בנוגע לדוגמה הוא מעניין. אני אמרתי שאני מאמין שנשים רבות היו "נשארות בבית" יותר אילו הן היו מקשיבות יותר לדחף פנימי ולא לתכתיב חברתי. את טוענת שלאמונה זו שלי אין תוקף או אין לגיטימציה מכיוון שאינני אישה. אבל האמונה הזאת נובעת מהבנתי את סדרי העולם, היא לא קשורה לידע שיש לי או אין לי על דחפיהן הפנימיים של נשים. את כמובן יכולה לסתור את אמונתי זו אם תביאי ראיות סותרות. הודאתך האישית איננה ראייה מספקת כי מראש אמרתי שהדבר תקף לגבי נשים רבות ולא לגבי כל הנשים.

ד. באילו מצבים שיפוט ערכי מועיל?
תפיסות 289480
א. ראשית, ודאי שבהרבה מקרים הדיבור הוא מעשה (מכאן הביטוי - speech-act).
שנית, הרעיון איננו "לתלות ערך של מעשה אחד במעשה אחר", אלא לראות את כל המעשים כנגזרים מאותה אידיאולוגיה ומאותם מניעים. אם בן אדם הדוגל, למשל, באנוכיות מוחלטת, פועל לאורך זמן באופן שנראה ההיפך מזה - תומך, עוזר, נותן מעצמו - והכל לכאורה ללא תמורה,ייתכן שתסיק שהוא פשוט שופט את עצמו בחומרה מיותרת. מאידך גיסא, ייתכן שתיתקל בו מאוחר יותר בחברת אנשים אחרים, שאליהם הוא יהיה אטום וגס רוח - ובהמשך יתברר לך שמאלה הראשונים פשוט היה לו איזה רווח סמוי, או לפחות - ציפייה לרווח כזה.
ב. או.קיי. עזוב לרגע את שרון. קח את השרים: חלקם צדדו בהחלט בהתנתקות (רולנרט, למשל) - חלקם לא בדיוק (ביבי למשל). לא מאוד שסביר ש/דברים שרואים מכיסאו של שר אחד אין רואים מכסאו של שר אחר. מה יגידו תומכי אולמרט?
ג. מוזר לי מאוד שאדם שמצהיר שאין לו, לכאורה, "תפיסת עולם" מוגדרת, יצהיר - עם דאת - שיש לו "הבנה" מוגדרת בסדרי עולם. איך אתה מצדיק אותה?
ד. שיפוט ערכי מועיל, למשל, בעניינים פוליטיים (אם יש לך נגיעה לעניין), או בעניינים אישיים - כאשר שניים ממכריך רבים, לדוגמה, בשל מעשים הנובעים מסולמות טרכים שונים. או, למשל, כאשר מישהו בסביבתך פועל בניגוד מוחלט לערכיו (ולערכיך), פשוט בשל חוסר הבנה של מה שנגזר מהם.
תפיסות 289492
א. אני לא יודע. זה נראה לי קשה מאוד עד כדי בלתי אפשרי לעמוד על המניעים האמיתיים מאחורי מעשיהם של אנשים. הרבה פעמים המניעים הם לא מודעים, וגם השיפוט שלנו של המניעים מונע מטעמים לא לגמרי מודעים לנו. בגלל זה נראה לי שעדיף פשוט להתייחס למעשה.

ב. אני לא יודע מה באמת הולך שם בישיבות הממשלה והכנסת. יש לי כל מיני ניחושים שמבוססים כמובן גם על שמועות, אבל אני לא בוטח מספיק בידע הזה כדי לחרוץ משפט.

ג. מתי אמרתי שאין לי תפיסת עולם מוגדרת? חשבתי שאנחנו דנים בדיוק בתפיסת העולם שלי...

ד. לא הבנתי כיצד מועיל השיפוט הערכי בדוגמות (צורה עדיפה, אני מסכים) שציינת.

שבת שלום
תפיסות 289556
א. נראה לי שבשיטה כזאת אתה מפרק לגמרי מושגים של סיבה ומסובב, לכן ניאלץ, כנראה, להסבים על אי הסכמה בנושא.
ב. כנ''ל, פחות או יותר.
ג. אני מתעצלת לחפש כרגע את התגובה שבה אמרת זאת, לכן ייתכן שלא הבנתי כהלכה את דבריך. ובכל זאת, בתשובה לשאלותיי פרשת בפני כללי התנהגות, לא בדיוק תפיסת עולם -מה שלכאורה נתן צידוק לכך שאינך נותן להם צידוק... לפחות - לא מהסוג שביקשת ממני, ושלכבודו רציתי לקבל ממך דוגמה לדבר כזה - כדי שאדע מה אתה רוצה בעצם.
ד. בעניינים פוליטיים, לדעתי לפחות, אינך יכול להשתתף בבחירות ללא שיפוט ערכי. בעניינים אישיים - קח את דוגמת הריב ההיפותטי המתפתח בסביבתי. נניח שהוא נוגע בחייו של אדם שלישי, שהמעשה שמצדד בו א' עלול לגרום לו אסון ממש -ואילו המעשה שמצדד בו ב' יעבור עליו ללא פגיעה מיוחדת. אם המוסר הפרטי שלי מחייב אותי להימנע ככל האפשר מפגיעה באנשים ללא צורך, ואם אותו אדם שלישי לא עשה כל עוול, נראה לי שרצוי שאכריע לטובת ב'.
תפיסות 289884
אוקיי, אז בואי נחזור שנייה למה שהתחיל את הענף הזה בדיון - ההיגד שלך בנוגע לשוויון בין בני אדם. הרי הביקורת שלך על הדתיות נובעת מזה. בהתחלה חשבתי שזה היגד מתאר, שאת אומרת: "ערכם של כל האנשים שווה". אבל אז הסברת לי שהתכוונת לזה כהיגד נורמטיבי - "ראוי להתייחס לכל האנשים באופן שווה". אז נעזוב רגע את ההצדקה, עדיין לא ברור לי התוכן של ההיגד הזה. מה זאת אומרת להתייחס לכל האנשים באופן שווה? ברמה האישית? ברמה המדינית? תוכלי לבאר לי? מה ההשלכות המעשיות של זה והיכן נוגדת אותן התפיסה הדתית?

ד. למה אי אפשר להימנע משיפוט ערכי של אנשים בעניינים פוליטיים? אני לא יכול פשוט להצביע למפלגה שאיתה אני מזדהה מבלי לחשוב על המפלגות האחרות?
ובעניינים אישיים, מה פירוש ההכרעה הזאת שאת מדברת עליה? האם מדובר בפעולה מצידך שתעזור לאדם השלישי? אם כן, את לא יכולה לעשות אותה פשוט כדי לעזור לו, ולא מתוך שיפוט ערכי של מישהו אחר?

(הערה) בהימנעות משיפוט ערכי אני מתכוון להימנעות משיפוט של דברים שאין לי עליהם השפעה. כמובן שעליי לשפוט את פעולותיי אם הן טובות או רעות ולהשתדל לעשות את הטובות ולהימנע מהרעות. אבל פעולתו של מישהו אחר, מה לי ולשיפוטה?
תפיסות 289908
ראשית, לעניין ההתייחסות השוויונית. התייחסות כזאת פירושה שאינני מבחינה בין "קבוצות" טבעיות של בני אדם (לפי גזע, צבע, מגדר, לאום וכיו"ב), מבחינת יכולותיהן הקוגניטיביות או התפקידים שניתן להטיל עליהן. ממילא, פירושו של דבר שלא אקבל תורה שלפיה דעתן של נשים "קלה" והן פסולות לעדות, ובני דתות אחרות הם "נחותים" מטבעם.
שנית, הבחירות: על פי מה אתה מזדהה עם מפלגה מסוימת, אם לא מדובר בשיפוט ערכי של מצעה?
שלישית, ההכרעה האישית. עצם ההכרעה לטובת המעשה הפחות פוגעני - או נגדו - היא הכרעה ערכית. לא ברור לי מה כאן לא מובן.
אתה שואל מה לך ולשיפוט פעולה של אדם אחר. האם נראה לך שבתקופת השואה לא היה כל טעם לשפוט את הנאצים על מעשיהם (וכמובן גם על האידיאולוגיה שלהם), משום שהיית נמצא אז (באחד מגלגוליך הקודמים, כמובן) "מחוץ לתמונה" - למשל, בארץ?
תפיסות 289938
האם את טוענת שאין הבדלים ביכולות הקוגניטיביות של בני קבוצות שונות? האם אין יכולות קוגניטיביות שאופייניות יותר לקבוצה אחת מאשר לאחרת?
דעתן הקלה של נשים ונחיתותם של בני אומות העולם לא מהווים חלק הכרחי מהתפיסה היהודית. בהחלט ניתן לקיים אורח חיים ומערכת ערכים יהודיים שלמים וקוהרנטים גם בלי לכלול את שתי הפנינים שהזכרת.

אוקיי, אמנם אני שופט לטובה את מצע המפלגה שבה אני בוחר, אבל זה לא אומר שאני חייב לשפוט לרעה מצען של מפלגות אחרות.
בנוגע להכרעה האישית, את מאוד לא בהירה. איזו הכרעה? לגבי איזה מעשה? האם מדובר במעשה שאני עושה או שאחד מהצדדים הניצים עושה? האם זו הכרעה מעשית או תיאורטית?

נו. אני אמרתי שהכלל שלי הוא מקורב ואת מביאה לי את דוגמת השואה, שהיא דוגמה קיצונית לכל הדעות, וכ"ך טעונה שאני לא באמת יכול לחשוב עליה בצורה שקולה.
אם תוכלי להביא דוגמה אחרת אני אשמח. (אם זה לא ברור, אז כן, כאן אני מבצע שיפוט ערכי, מה שלא סותר את הכלל שנתתי).
תפיסות 289960
בעניין היכולות הקוגניטיביות טענתי שהיא שכל עוד הקבוצה השופטת אותן היא גם זו הקובעת מהן, והיא כרגע רק קבוצה אחת - קבוצת הגברים המערביים הלבנים - אין כל דרך להשוות. משום כך אמרתי מלכתחילה שהשוויון מבחינתי הוא אקסיומה.
גם אם דעתן הקלה של נשים וכיו"ב הם "פנינים" שהיהדות יכולה להסתדר בלעדיהן, עדיין - לטענתך לפחות - הגבר אמור לשלוט באשתו. לכן עדיין אני מנועה מהתיחסות "מקבלת" לדת היהודית.
אם אתה שופט לטובה את המפלגה שבחרת, ממילא אתה פוסל לפחות חלק מערכיהן של המפלגות האחרות, שאם לא כן היית בוחר בהן.
בעניין "מעשה הניצים", ההכרעה יכולה להיות מעשית (במידה שיש לי יכולת התערבות) או תיאורטית (במידה שאין לי כזאת). אבל אם המעשה השנוי במחלוקת נוגע לעושק, גזל, או הונאה למשל של אדם שלישי (מעשים שמשום מה אינם מתיישבים היטב עם ערכיי), אני רוצה להאמין שאשתדל להתערב לטובת אותו אדם.
או.קיי., רד מהשואה. קח מקרים "הרבה פחות" קיצוניים: האיש שרצח את אשתו ההרה לפני שבועות ספורים משום שסרבה להכין קפה (או ארוחה, אינני זוכרת במדויק) לחבריו. או הסרסורים שהביאו הנה במרמה בחורות מחבר העמים לשעבר וסחרו בהן כזונות תוך כדי התעללויות, אונס, כליאה ואיומים. או ה"אבא" הנפלא של הודיה שרצח אותה מתוך תכנון קר, כנקמה באמה... או... נו, באמת.
ועדיין אין לי כל דוגמה לסוג ההצדקה שביקשת ממני.
תפיסות 290301
א. את טוענת ששיפוט היכולות הקוגניטיביות הוא לעולם יחסי-סובייקטיבי ולכן לעולם אינו תקף? האם ישנה טענה שאינה יחסית-סובייקטיבית? אם לא, האם זה אומר שאין טענות תקפות?

ב. אני מעולם לא טענתי שהגבר אמור לשלוט באשתו. לא זכור לי שטענתי שמישהו "אמור" לעשות משהו.

ג. אני יכול לבחור רק במפלגה אחת. מספיק שאני מזדהה איתה (לאו דווקא עם ערכיה), אני לא חייב לשפוט את האחרות.

ד. אם ההכרעה היא מעשית - עשי! את לא חייבת לחשוב רעה על מישהו לשם כך. אם היא תיאורטית, אז למדי ממנה או זנחי אותה. את לא חייבת לחשוב רעה על מישהו לשם כך.

ה. כל הדוגמאות (הצורה הזו יותר מתגלגלת) שהבאת מעוררות חלחלה וזעזוע, ועצב נורא. ורצון לשפר, להועיל ולמנוע בבחירותיי העתידיות. דוגמת הסרסורים, בעיקר, בהחלט מעוררת בי שיפוט ערכי שלילי חזק מאוד, כתוצאה מהרגשות השליליים הנ"ל. אבל אני לא רואה איך השיפוט הערכי הזה מועיל למי מהקרבנות.

ו. בדיוננו נשזרו לא פעם הצדקות לתפיסותיי. עם חלקן אף הסכמת (אני מעדיף ידע שבניסיון אישי לזה שבשמועה. הצדקה: איני יכול לסמוך באמת על ידע שבשמועה). עם אחרות לא (עדיף להימנע משיפוט ערכי. הצדקה: בדרך כלל ניתן לעשות את המעשה הנכון גם בלעדיו, והוא הרבה פעמים מזיק לערכים שעליהם הוא מבוסס.) אולי השמטתי חלק מהן (עדיף להתייחס למעשה יותר מאשר לדיבור. הצדקה: תוכנו של הדיבור אינו ממשי ולכן אין לו ערך בפני עצמו).
תפיסות 290420
א. אינני רואה את כל הטענות כיחסיות סובייקטיביות. אנא קרא את דבריי לפני שאתה מגיב עליהם. דיברתי ספציפית על שיפוט היכולות הקוגניטיביות ועל הקריטריונים לשיפוט זה, שהם (הקריטריומנים) נקבעים, בגדול, בידי גברים מערביים לבנים. דהיינו, לא משהו סובייקטיבי (לקבוצה הנזכרת אין סובייקט) אלא תלויות תרבות ''קבוצתית''.
ב. טענת גם טענת שעל פי הדת היהודית הבעל אמור למשול באשתו. הבעת חוסר הבנה לעובדה שאני דוחה רעיון זה על הסף. טענת, בשמך הפעם, שלמיטב הבנתך ב''סדרי עולם'' נשים מקומן בבית (אם כי הוספת, בנדיבותך, שהן יכולות לנהוג אחרת).
ג. בין מפלגות שונות יש לפעמים הבדלים מסוימים בסולמות הערכים שהן מציבות. אם הסכמת אתי שבחירתך הפוליטית נעשית מתוך סולם ערכים מסוים, מן הסתם הוא נראה לך עדיף על אחרים.
ד. נראה לי שיש הבדל באופן בו אנו משתמשים בביטוי ''שיפוט ערכי''. בעיני זהו ביטוי נייטרלי, שמשמעותו הבנתם הביקורתית של הערכים העומדים בבסיסו של דבר. (ביקורתית - כמו ''קריאה ביקורתית של טקסט'', למשל - דהיינו, שוב, לאו דוקא שלילית או חיובית. נייטרלית).
ה. שיפוט ערכי שלילי על המקרים שהבאתי לא יועיל לקורבנותיהם. הוא עשוי בהחלט להועיל לקורבנות אפשריים במקרים דומים. רמז - זה קשור לחינוך, לאוירה, לתרבות הכללית במדינה).
ו. בכללים שהבאת קשה לי לראות תפיסת עולם. אינני פנויה כרגע להעיר במפורט גם עליהם (ויש לי מה), אבל מה שהבאת כ''הצדקות'' להם ודאי איננו מסביר למה כוונתך בהצדקה שאתה מבקש ממני. טענתך היחידה המהווה חלק מתפיסת עולם היא זו לגבי מקומן של הנשים, ולכך לא הבאת הצדקה כלשהי.
תפיסות 290532
א. איך בכלל נכנס שיפוט היכולות הקוגניטיביות לעניין? ואם הקריטריונים הנוכחיים הם תלויי תרבות, את יכולה להציע כאלה שאינם תלויי תרבות?

ב. אני לא חושב שכל אדם דתי מאמין שהבעל אמור לשלוט באשתו, אבל תפיסה כזאת בהחלט נוכחת בדת היהודית. כאמור, הדת היהודית שבעים פנים לה.
ב2. אני לא חושב שאמרתי שמקומן של נשים בבית, לפחות לא באופן נורמאטיבי. ראי סעיף ו'.

ד. חשבתי ששיפוט ערכי, משמעותו היא הוספת סימן של ערך - חיובי או שלילי, לשיפוט שאחרת היה נייטרלי. אם מחלוקת סמנטית בינינו אז בואי נעזוב את זה.

ה. נראה לי ששיפוט ערכי שלילי הוא דבר מאוד נפוץ במדינתנו, ושהוא מרכיב די מרכזי באווירה הקשה שכאן (האם זה שיפוט ערכי?)

ו. בואי נדבר על תפיסתי בנוגע לנשים. יש כאן שני חלקים והשני חשוב יותר.
ו1. מלבד נשים וגברים אני תופס בעולם גם נשיות וגבריות. אלה הן, בעיניי, שתי מהויות שונות, יש להן מאפיינים שונים. הן משלימות זו את זו. זיווג, בכל המובנים, של נשיות עם גבריות יוצר אינסטנציאציה של שלמות. הגבר והאישה בזוגיות הם בעיניי (באידיאל) יחידה אחת, בשר אחד. אבל הזהות האישית עדיין נשמרת, בנפש ובגוף, וזה אחד הפרדוכסים המפעימים של הבריאה. התפקוד המשותף מתחלק, וכל בן-זוג לוקח על עצמו תחומי אחריות. הנשיות היא רכה יותר, רגועה יותר וקשורה יותר לבית. הגבריות קשוחה, אנרגטית וקשורה לחוץ. כמובן שבכל אחד יש גם גבריות וגם נשיות, כך שיש כל מיני סידורים אפשריים של הזוגיות. עד כאן התפיסה, פחות או יותר מובנית.
ו2. ההצדקה: התפיסה הזאת מבוססת על הניסיון - הנשים והגברים שאני רואה מסביבי; ועל ניתוח מושגי של מושג הגבריות ומושג הנשיות כפי שהם נתפסים בי, ובחברה, ובתרבויות השונות שאני נחשף אליהן.
ביסוס כזה מצדיק תפיסה פרטית, אבל הוא לא מספיק כללי כדי שאוכל לצפות מאחרים שיחלקו אותה איתי. ולכן אין לי שום ציפייה כזו. לכן לא ראיתי טעם להציגו עד עכשיו.
אבל את בהחלט מוצאת פגמים בתפיסותיהם של אחרים, ולכן יש טעם לשאול לביסוסך את תפיסתך בצורה יותר כללית.
תפיסות 290545
א. תגובה 289938 ותגובותיי לפני ואחרי.
ב. מה פירוש "לא באופן נורמטיבי"?
ג. כנראה הייתה ביננו בין השאר אי הבנה סמנטית.
אני מסכימה בהחלט שיש במדינה הזאת עודף שיפוט ערכי. מאידך גיסא, נראה לי שהאוירה העכורה והקשה שיש כאן נובעת בעיקר מדברים אחרים, בין השאר מאגרסיה פשוטה ומשוללת ערכים.
ד. אינני רואה במה שאתה מציג כביסוס לעמדתך הצדקה בשום מובן.(1)

1. משום כך נשארתי, שוב, ללא דוגמה רלוונטית.
תפיסות 290673
ההבדלה היא בין טענה תיאורית - "כך הם פני הדברים", לבין טענה נורמאטיבית - "כך ראוי שיהיה". התפיסה שלך של שוויון היא נורמאטיבית. היא טוענת שראוי להתייחס לכל האנשים בצורה שווה (אני עדיין לא מבין מה זה אומר) ופוסלת כל מי שלא עונה לתקן הזה. אני לא הצגתי שום טענה נורמאטיבית לגבי סדרי עולם, רק טענה תיאורית.

טענות תיאוריות דורשות סוג אחר של הצדקה מטענות נורמאטיביות. אם אני אומר ש"נראה לי שכך וכך", איזה הצדקה אני צריך? הרי אני המקור היחיד שמוסמך להגיד מה נראה לי. זה לא אומר שהדברים הם באמת כך וכך, אף אחד לא יודע איך הדברים באמת.

טענות נורמאטיביות, לעומת זאת, הן חסרות תוקף ללא הצדקה. אם את אומרת לי: "אסור לגנוב כי כך כתוב בתורה", ואני לא מאמין בתורה, אז איזה משמעות יש לאמירה שלך?
הצדקה לאמירה "אסור לגנוב" יכולה להיעשות בכמה דרכים.
א. את יכולה להראות לי שאסור לגנוב (או שלא טוב לגנוב) גם לפי הסטנדרטים שלי.
ב. את יכולה להראות לי שיותר נכון באיזשהו מובן להחזיק בסטנדרטים שלך. זה מאוד קשה לעשות, כי קשה לבן אדם לנטוש סטנדרטים שהוא חי איתם.
ג. את יכולה לכפות עלי את דעתך בכוח, מפני שאת מאמינה שזו הדעה הנכונה. אז, כמובן את לא ממש צריכה הצדקה, רק כוח.

זה גם הסדר הנכון, לדעתי, שצריך לנקוט אם ברצונך להאיר את עיניו של מישהו לגבי משהו שהוא טועה לגביו.
תפיסות 290869
טוב. ננסה ללכת לפי הסדר. אתה "עדיין לא מבין" מה פירוש להתייחס לכל האנשים בצורה שווה. אנסה להסביר.
כיוון ששנינו, כנראה, עברנו כבר את גיל שלוש, אין צורך להודות בכך שיש אנשים שונים ומשונים, יפים ומכוערים, רעים וטובים, חכמים וטפשים ואפילו אווילים משרישים. עם כל הרצון הטוב, גם יש טעמים שונים, ובהתאם יש כאלו שיהיו אהובים עלי, שנואים עלי וכל דבר באמצע - ולגביך זה יכול להיות הפוך לחלוטין. דהיינו, לא כאן סוד השוויון.
אלא מאי? ביחס שוויוני כוונתי ל"קבוצות טבעיות" של בני אדם (מחוסר הגדרה טובה יותר). כלומר, לחלוקות על פי גזע, לאום, מגדר, תרבות וכיו"ב. בין הרבה מהקבוצות האלה יש הבדלים ניכרים - במראה, בתפיסת העולם, בצורת החשיבה וכיו"ב. טענתי היא, שהבדלים אלה לא מצביעים על סדר הייררכי, וגם לא ניתנים לסידור הייררכי: הקבוצות יכולות להיות שונות זו מזו, ועם זאת שוות. שוות ולא זהות. אתן לך דוגמה מתחום המתמטיקה: קח את הקבוצות {1,7,22}, {5,10,15}, {8,9,13}. הסדר הקלאסי בין קבוצות לא עובד ביניהן: אין כאן כל יחס של הכלה. גם סכום כל אחת מהן שווה, וגם מספר העצמים. כיוון שמדובר במספר סופי של קבוצות, אתה יכול כמובן לסדרן בקלות בכמה צורות, שרירותיות יותר או שרירותיות פחות. אבל אינך יכול לסדרן עפ"י הכלה ולא עפ"י גודל.
לזה כוונתי בשוויון בין קבוצות: שונות אבל שוות. אם תרצה, נמשיך מכאן.
תפיסות 291031
אבל את יכולה לסדר את הקבוצות לפי גודל האבר הראשון בכל אחת, או לפי המכפלה, או לפי השונות. מי אמר שהכלה וסכום הם הקריטריון?
תפיסות 291054
כפי שאמרתי, אפשר כמובן לסדר את הקבוצות על פי יחס סדר אחר, ואפשר גם פחות שרירותי - התכוונתי בדיוק לאפשרויות שהצגת. יחד עם זה, היחס ה"טבעי" ביותר בין קבוצות, בהיותן קבוצות, הוא יחס ההכלה. יותר מזה, אם ממילא מדובר בסדר שצריך "לחפש" אותו ("חיפוש" קצר מאוד, כמובן, ובכל זאת) - אז גם כשאתה הולך על אחת האפשרויות שהעלית, נשארת השאלה אם הולכים מה"גדול" ל"קטן" או להיפך. הרי שניהם טובים באותה מידה.
ונקודה שלישית היא, שאם אנחנו זוכרים שהסיפור שלנו הוא על בני אדם, ולא על מספרים - הקבוצות הן הרי רק מטאפורה - איזו סיבה טובה יש לנו לארגן אותן בסדר הייררכי? כלומר, הקבוצות מתוך עצמן לא "קוראות" לסדר כזה. לכן, לטעמי, עצם הרעיון לסדר אותן כך, הוא רעיון שרירותי והוא זה שדורש הצדקה. השאלה היא רק מה אנחנו מעדיפים, היירכייה או לא הייררכייה.
כעת הטענה שלי היא, שהגברים הם אלה שנוטים לראות את העולם באופן הייררכי, שבו נוח להם יותר. כך נוצרו הדתות המונותיאיסטיות, וכך - ובדיוק מסיבה זו - נוצרה אותה קביעה יהודית של שלטון הבעל. אבל גם כאן אין שום סיבה טבעית לרעיון הזה: הנשים נוטות לזה הרבה פחות. ואין "מגדר נוסף" שיכריע ביניהן.
ורק עוד נקודה לסדר: כיוון שביקשת ממני הצדקה לאקסיומת השוויון שלי, וכיוון שאמרת/נו כבר בשלב מוקדם של השיחה שהצדקה כזו היא דיאלקטית, המתאים ביותר הוא לעשות אותה בדיאלוג. אם זה מעניין אותך, הצע שיטה (טכנית) לדיאלוג הזה.
התחלה של דיאלוג 291093
טיעון (לאו דווקא שלי):

א. לפי התורה הגבר צריך למשול באשתו.
ב. התורה היא דבר האלוהים ולכן יש לפעול לפיה.
--------------------
מסקנה: הגבר צריך למשול באשתו.

אז בואי נתחיל: איך תסתרי את הטיעון?
התחלה של דיאלוג 291099
התורה היא לא דבר אלוהים.
התחלה של דיאלוג 291193
התחלה של דיאלוג 291199
לא אמרתי שאין אנשים שמאמינים בטענה הזו. אנשים בכל העולם ולאורך כל הדורות האמינו בטענות שגויות.
התחלה של דיאלוג? 291261
האמנם אלו הן טענות שגויות? במקומך הייתי קצת מתבייש מלמהר להכליל את אמונת היהדות כאמונה כוזבת ושגויה כעוד אמונה עתיקת יומין ופרימיטיבית מן המניין.
חביבתי, יש לה קבלות יותר מדי אמינות מן הבחינה ההיסטורית. ומאחר ודשנו בכך יותר מדי עם מגיבי האייל, את מוזמנת להשתמש במנוע החיפוש (ע"ע מעמד הר סיני ועוד).
  התחלה של דיאלוג? • בת שלמה
  האמונה היהודית מול אמונת האפיפיור • אורי פז
  האמונה היהודית מול אמונת האפיפיור • בת שלמה
  שעשועים • האייל הצוחק
  שעשועים • בת שלמה
  נסיון להבין את שיקולי המערכת • האייל האלמוני
  נסיון להבין את שיקולי המערכת • שוטה הכפר הגלובלי
  נסיון להבין את שיקולי המערכת • האייל האלמוני
  נסיון להבין את שיקולי המערכת • בת שלמה
  נסיון להבין את שיקולי המערכת • האייל האלמוני
  עד כמה שאני זוכר/ת • שוטה הכפר הגלובלי
  עד כמה שאני זוכר/ת • בת שלמה
  נסיון להבין את שיקולי המערכת • האייל האלמוני
  שעשועים • ד.ק.
  שעשועים • תובל
  שעשועים • ד.ק.
  שעשועים • גדי אלכסנדרוביץ'
  שעשועים • ד.ק.
  שעשועים • גדי אלכסנדרוביץ'
  שעשועים • ד.ק.
  שעשועים • אביב י.
  שעשועים • ד.ק.
  שעשועים • שוטה הכפר הגלובלי
  שעשועים • איילת בטיילת
  שעשועים • ד.ק.
  שעשועים • האייל האלמוני
  שעשועים • האייל האלמוני
  שעשועים • שוטה הכפר הגלובלי
  שעשועים • ד.ק.
  שעשועים • תובל
  שעשועים • ד.ק.
  שעשועים • אביב י.
  שעשועים • ד.ק.
  שעשועים • ערן בילינסקי
  שעשועים • ערן בילינסקי
  שעשועים • עוזי ו.
  שעשועים • ערן בילינסקי
  שעשועים • אביב י.
  שעשועים • ד.ק.
  שעשועים • אביב י.
  שעשועים • ד.ק.
  התחלה של דיאלוג • לא חרדי ולא עורך-דין
  התחלה של דיאלוג • בת שלמה
  התחלה של דיאלוג • לא חרדי ולא עורך-דין
  התחלה של דיאלוג • ד.ק.
  התחלה של דיאלוג • לא חרדי ולא עורך-דין
  התחלה של דיאלוג • ד.ק.
  התחלה של דיאלוג • גדי אלכסנדרוביץ'
  התחלה של דיאלוג • ד.ק.
  התחלה של דיאלוג • גדי אלכסנדרוביץ'
  התחלה של דיאלוג • ד.ק.
  התחלה של דיאלוג • גדי אלכסנדרוביץ'
  התחלה של דיאלוג • בת שלמה
  התחלה של דיאלוג • גדי אלכסנדרוביץ'
  התחלה של דיאלוג • בת שלמה
  התחלה של דיאלוג • גדי אלכסנדרוביץ'
  התחלה של דיאלוג • בת שלמה
  התחלה של דיאלוג • גדי אלכסנדרוביץ'
  התחלה של דיאלוג • בת שלמה
  התחלה של דיאלוג • גדי אלכסנדרוביץ'
  התחלה של דיאלוג • בת שלמה
  התחלה של דיאלוג • גדי אלכסנדרוביץ'
  התחלה של דיאלוג • כליל החורש נאורי
  אם יש אלוהים אנחנו נדפקנו... • דורון הגלילי
  אם יש אלוהים אנחנו נדפקנו... • האייל האלמוני
  אם יש אלוהים אנחנו נדפקנו... • האייל האלמוני
  אם יש אלוהים אנחנו נדפקנו... • אורי פז
  אם יש אלוהים אנחנו נדפקנו... • האייל האלמוני
  אם יש אלוהים אנחנו נדפקנו... • אורי פז
  אם יש אלוהים אנחנו נדפקנו... • האייל האלמוני
  אם יש אלוהים אנחנו נדפקנו... • כליל החורש נאורי
  התחלה של דיאלוג • אביב י. (פרקליטו של אלוהים)
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • כליל החורש נאורי
  התחלה של דיאלוג • אביב י.
  התחלה של דיאלוג • גדי אלכסנדרוביץ'
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • גדי אלכסנדרוביץ'
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • גדי אלכסנדרוביץ'
  התחלה של דיאלוג • אביב י.
  התחלה של דיאלוג • אורי פז
  התחלה של דיאלוג • גדי אלכסנדרוביץ'
  התחלה של דיאלוג • אורי פז
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • אורי פז
  נו, טוב • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • אורי פז
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • אורי פז
  התחלה של דיאלוג • גדי אלכסנדרוביץ'
  התחלה של דיאלוג • אורי פז
  התחלה של דיאלוג • גדי אלכסנדרוביץ'
  הנצרות והאיסלאם כהתפתחות של היהדות? • אורי פז
  העלוב העולב • האייל האלמוני
  לנעלב (-: • אורי פז
  התחלה של דיאלוג • אורי פז
  התחלה של דיאלוג • גדי אלכסנדרוביץ'
  התחלה של דיאלוג • אורי פז
  התחלה של דיאלוג • גדי אלכסנדרוביץ'
  התחלה של דיאלוג • שוטה הכפר הגלובלי
  התחלה של דיאלוג • לא חרדי ולא עורך-דין
  התחלה של דיאלוג • אביב י.
  התחלה של דיאלוג • רון בן-יעקב
  התחלה של דיאלוג • אביב י.
  התחלה של דיאלוג • רון בן-יעקב
  התחלה של דיאלוג • אביב י.
  התחלה של דיאלוג • לא חרדי ולא עורך-דין
  התחלה של דיאלוג • כליל החורש נאורי
  התחלה של דיאלוג • כליל החורש נאורי
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • כליל החורש נאורי
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • כליל החורש נאורי
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • אלמונית
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • כליל החורש נאורי
  התחלה של דיאלוג • אלון עמית
  מיסיונר בפוטנציה • אורי פז
  התחלה של דיאלוג • כליל החורש נאורי
  70 פנים לשטן • אביב י.
  70 פנים לשטן • כליל החורש נאורי
  התחלה של דיאלוג • אורי פז
  התחלה של דיאלוג • כליל החורש נאורי
  התחלה של דיאלוג • אורי פז
  התחלה של דיאלוג • גדי אלכסנדרוביץ'
  התחלה של דיאלוג • אורי פז
  התחלה של דיאלוג • גדי אלכסנדרוביץ'
  התחלה של דיאלוג • אורי פז
  התחלה של דיאלוג • גדי אלכסנדרוביץ'
  א"ב של מוסר: "הכרת הטוב" • אורי פז
  א"ב של מוסר: "הכרת הטוב" • מבקר המדינה
  א"ב של מוסר: "הכרת הטוב" • גדי אלכסנדרוביץ'
  א"ב של מוסר: "הכרת הטוב" • אורי פז
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • אורי פז
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • אורי פז
  היכן האמת? • רון בן-יעקב
  היכן האמת? • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • לא ותיק כאן
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • אורי פז
  התחלה של דיאלוג • כליל החורש נאורי
  התחלה של דיאלוג • שוטה הכפר הגלובלי
  התחלה של דיאלוג • כליל החורש נאורי
  התחלה של דיאלוג • שוטה הכפר הגלובלי
  התחלה של דיאלוג • כליל החורש נאורי
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • אביב י.
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • גדי אלכסנדרוביץ'
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • אביב י.
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • שוטה הכפר הגלובלי
  התחלה של דיאלוג • ירדן ניר-בוכבינדר
  התחלה של דיאלוג • עומר
  התחלה של דיאלוג • ירדן ניר-בוכבינדר
  התחלה של דיאלוג • עומר
  התחלה של דיאלוג • יהונתן אורן
  התחלה של דיאלוג • כליל החורש נאורי
  התחלה של דיאלוג • ניצה
  התחלה של דיאלוג • איילה וקוץ בה
  התחלה של דיאלוג • אורי פז
  התחלה של דיאלוג • איילה וקוץ בה
  התחלה של דיאלוג • אורי פז
  התחלה של דיאלוג • איילה וקוץ בה
  התחלה של דיאלוג • אורי פז
  התחלה של דיאלוג • איילה וקוץ בה
  התחלה של דיאלוג • אורי פז
  התחלה של דיאלוג • רון בן-יעקב
  התחלה של דיאלוג • אורי פז
  התחלה של דיאלוג • רון בן-יעקב
  התחלה של דיאלוג • אורי פז
  התחלה של דיאלוג • רון בן-יעקב
  התחלה של דיאלוג • אורי פז
  התחלה של דיאלוג • רון בן-יעקב
  התחלה של דיאלוג • אורי פז
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • אורי פז
  התחלה של דיאלוג • שוטה הכפר הגלובלי
  התחלה של דיאלוג • מוכרת החתולים הקטנה
  התחלה של דיאלוג • שוטה הכפר הגלובלי
  התחלה של דיאלוג • אורי פז
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • היסטוריון
  התחלה של דיאלוג • לא הסטוריון ולא עורך דין (כדה''ב)
  בחינוך לתרבות, למשל • היסטוריון המחץ
  התחלה של דיאלוג • לא חרדי ולא עורך-דין
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  חי בסרט • אורי פז
  חי בסרט • האייל האלמוני
  חי בסרט • אורי פז
  חי בסרט • האייל האלמוני
  חי בסרט • אורי פז
  חי בסרט • האייל האלמוני
  חי בסרט • אורי פז
  אינסטינקט בסיסי? • האייל האלמוני
  ''חי בסרט'' (סלנג) • אורי פז
  ''מלחמת המשובטים'' (אני יודע) • האייל האלמוני
  חי בסרט • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • היסטוריון
  התחלה של דיאלוג • דורון הגלילי
  התחלה של דיאלוג • שוטה הכפר הגלובלי
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • שוטה הכפר הגלובלי
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • אורי פז
  בכל דור ודור • שוטה הכפר הגלובלי
  החל מאברהם בכל דור ודור... • אורי פז
  החל מאברהם בכל דור ודור... • שוטה הכפר הגלובלי
  החל מאברהם בכל דור ודור... • אורי פז
  החל מאברהם בכל דור ודור... • שוטה הכפר הגלובלי
  החל מאברהם בכל דור ודור... • אורי פז
  בכל דור ודור • האייל האלמוני
  קבל תיקון • ניצה
  קבל תיקון • עוזי ו.
  באמת בלעה"ר! • הלוקה (קצת) בתיעוד
  התחלה של דיאלוג • שוטה הכפר הגלובלי
  שאלה • סמיילי
  שאלה • האייל האלמוני
  אתה צוחק על מר פז? • סמיילי
  אתה צוחק על מר פז? • האייל האלמוני
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • אורי פז
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • האיילה המתקנת
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • אורי פז
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • האיילה המתקנת
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • אורי פז
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • ערן בילינסקי
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • אורי פז
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • אורי פז
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • האיילה המתקנת
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • יהונתן אורן
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • אורי פז
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • יהונתן אורן
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • האייל האלמוני
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • יהונתן אורן
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • אורי פז
  זה לא מה ששאלתי, ולא מה שאמרתי • סמיילי
  זה דווקא כן, הפעם • אלון עמית
  זה דווקא כן, הפעם • האייל האלמוני
  זה דווקא כן, הפעם • ערן בילינסקי
  זה דווקא כן, הפעם • האייל האלמוני
  זה דווקא כן, הפעם • האייל האלמוני
  זה דווקא כן, הפעם • האייל האלמוני
  זה דווקא כן, הפעם • אורי פז
  זה לא מה ששאלתי, ולא מה שאמרתי • אביב י.
  זה לא מה ששאלתי, ולא מה שאמרתי • אורי פז
  זה מה שאמרת • האייל האלמוני
  זה מה שאמרת • אורי פז
  זה מה שאמרת • האייל האלמוני
  שאל נבל בליבו • שוטה הכפר הגלובלי
  שאל נבל בליבו • לא חרדי ולא עורך-דין
  שאל נבל בליבו • האייל האלמוני
  שאל נבל בליבו • אורי פז
  ב-סדר • שוטה הכפר הגלובלי
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • סמיילי
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • אורי פז
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • סמיילי
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • אורי פז
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • סמיילי
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • האייל האלמוני
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • אורי פז
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • סמיילי
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • אורי פז
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • שוטה הכפר הגלובלי
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • אורי פז
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • שוטה הכפר הגלובלי
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • אורי פז
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • שוטה הכפר הגלובלי
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • אורי פז
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • שוטה הכפר הגלובלי
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • אורי פז
  הלו, אדוני, יש פה תור ! • לא חרדי ולא עורך-דין
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • סמיילי
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • אורי פז
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • אורי פז
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • סמיילי
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • אורי פז
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • סמיילי
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • אורי פז
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • סמיילי
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • אלמוני מס' 1
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • שוטה הכפר הגלובלי
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • אורי פז
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • סמיילי
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • סמיילי
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • שוטה הכפר הגלובלי
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • סמיילי
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • שוטה הכפר הגלובלי
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • שוטה הכפר הגלובלי
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • אורי פז
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • תובל
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • אביב י.
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • גדי אלכסנדרוביץ'
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • אביב י.
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • גדי אלכסנדרוביץ'
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • אורי פז
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • אביב י.
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • תובל
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • אביב י.
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • כרמית
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • שוטה הכפר הגלובלי
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • האייל האלמוני
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • שוטה הכפר הגלובלי
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • האייל האלמוני
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • שוטה הכפר הגלובלי
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • האייל האלמוני
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • כרמית
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • רון בן-יעקב
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • כרמית
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • האייל האלמוני
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • כרמית
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • האייל האלמוני
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • אורי פז
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • כרמית
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • אורי פז
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • כרמית
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • אורי פז
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • כרמית
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • אורי פז
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • האייל האלמוני
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • אורי פז
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • האייל האלמוני
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • אורי פז
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • תובל
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • אורי פז
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • תובל
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • אורי פז
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • תובל
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • האייל האלמוני
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • האייל האלמוני
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • אביב י.
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • האייל האלמוני
  Big G • אביב י.
  Big G • האייל האלמוני
  Big G • לא חרדי ולא עורך-דין
  אביב והתעויוט הנגררות... • לא חרדי ולא עורך-דין
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • האייל האלמוני
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • אביב י.
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • רון בן-יעקב
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • האייל האלמוני
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • תובל
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • אורי פז
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • האייל האלמוני
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • אורי פז
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • האייל האלמוני
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • אורי פז
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • האייל האלמוני
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • אורי פז
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • האייל האלמוני
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • אורי פז
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • האייל האלמוני
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • האייל האלמוני
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • האייל האלמוני
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • אורי פז
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • האייל האלמוני
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • אורי פז
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • האייל האלמוני
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • אורי פז
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • האייל האלמוני
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • אורי פז
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • תובל
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • אורי פז
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • תובל
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • אורי פז
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • תובל
  כל הכבוד • האייל האלמוני
  כהניזם ויהדות • תובל
  כהניזם ויהדות • האייל האלמוני
  כהניזם ויהדות • תובל
  כהניזם ויהדות • האייל האלמוני
  כהניזם ויהדות • ערן בילינסקי
  כהניזם ויהדות • תובל
  כהניזם ויהדות • ערן בילינסקי
  כהניזם ויהדות • תובל
  כהניזם ויהדות • ערן בילינסקי
  כהניזם ויהדות • האייל האלמוני
  כהניזם ויהדות • תובל
  כהניזם ויהדות • ערן בילינסקי
  כהניזם ויהדות • תובל
  כהניזם ויהדות • ערן בילינסקי
  כהניזם ויהדות • תובל
  כהניזם ויהדות • ערן בילינסקי
  כהניזם ויהדות • תובל
  כהניזם ויהדות • האייל האלמוני
  כהניזם ויהדות • רון בן-יעקב
  הערה קטנה • שוטה הכפר הגלובלי
  כהניזם ויהדות • האייל האלמוני
  כהניזם ויהדות • ערן בילינסקי
  כהניזם ויהדות • האייל האלמוני
  כהניזם ויהדות • ערן בילינסקי
  כהניזם ויהדות • האייל האלמוני
  כהניזם ויהדות • ערן בילינסקי
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • האייל האלמוני
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • האייל האלמוני
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • האייל האלמוני
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • האייל האלמוני
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • האייל האלמוני
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • עומר
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • אורי פז
  אמנם • שוטה הכפר הגלובלי
  ואמנם • אורי פז
  ואמנם • שוטה הכפר הגלובלי
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • תובל
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • אורי פז
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • תובל
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • אורי פז
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • תובל
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • אורי פז
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • תובל
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • אורי פז
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • האייל האלמוני
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • תובל
  האל תלוי באדם • רון בן-יעקב
  האל תלוי באדם • תובל
  האל תלוי באדם • האייל האלמוני
  האל תלוי באדם • תובל
  האל תלוי באדם • האייל האלמוני
  האל תלוי באדם • תובל
  האל תלוי באדם • האייל האלמוני
  הרבה תלוי בבחירתו של האדם האחראי • אורי פז
  הרבה תלוי בבחירתו של האדם האחראי • תובל
  הרבה תלוי בבחירתו של האדם האחראי • אורי פז
  הרבה תלוי בבחירתו של האדם האחראי • תובל
  שפחה כי תירש גבירתה • אורי פז
  שפחה כי תירש גבירתה • תובל
  מיהו מחבר ספר הזוהר? • אורי פז
  שפחה כי תירש גבירתה • תובל
  שפחה כי תירש גבירתה • תובל
  שפחה כי תירש גבירתה • האייל האלמוני
  שפחה כי תירש גבירתה • תובל
  שפחה כי תירש גבירתה • האייל האלמוני
  שפחה כי תירש גבירתה • תובל
  שפחה כי תירש גבירתה • שוטה הכפר הגלובלי
  שפחה כי תירש גבירתה • תובל
  שפחה כי תירש גבירתה • אורי פז
  שפחה כי תירש גבירתה • האייל האלמוני
  שפחה כי תירש גבירתה • אורי פז
  שפחה כי תירש גבירתה • האייל האלמוני
  שפחה כי תירש גבירתה • האייל האלמוני
  שפחה כי תירש גבירתה • אורי פז
  האל תלוי באדם • רון בן-יעקב
  האל תלוי באדם • תובל
  האל תלוי באדם • רון בן-יעקב
  האל תלוי באדם • אורי פז
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • אורי פז
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • האייל האלמוני
  ''אמר נבל בלבו אין א-לוהים'' (תהילים יד, א) • אורי פז
  התחלה של דיאלוג • ניצה
  התחלה של דיאלוג • איילה וקוץ בה
  התחלה של דיאלוג • המסביר לצרכן
  התחלה של דיאלוג • איילה וקוץ בה
  התחלה של דיאלוג • המסביר לצרכן
  התחלה של דיאלוג • כליל החורש נאורי
  התחלה של דיאלוג • ניצה
  התחלה של דיאלוג • easy
  התחלה של דיאלוג • ניצה
  התחלה של דיאלוג • easy
  התחלה של דיאלוג • ניצה
  התחלה של דיאלוג • easy
  התחלה של דיאלוג • ניצה
  התחלה של דיאלוג • המסביר לצרכן
  התחלה של דיאלוג • ירדן ניר-בוכבינדר
  התחלה של דיאלוג • המסביר לצרכן
  התחלה של דיאלוג • שוטה הכפר הגלובלי
  התחלה של דיאלוג • אורי פז
  התחלה של דיאלוג • כליל החורש נאורי
  התחלה של דיאלוג • אביב י.
  התחלה של דיאלוג • אורי פז
  התחלה של דיאלוג • גדי אלכסנדרוביץ'
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • Xslf
  התחלה של דיאלוג • כליל החורש נאורי
  התחלה של דיאלוג • אבשלום
  התחלה של דיאלוג • אביב י.
  התחלה של דיאלוג • M C
  התחלה של דיאלוג • כליל החורש נאורי
  התחלה של דיאלוג • לא חרדי ולא עורך-דין
  התחלה של דיאלוג • כליל החורש נאורי
  התחלה של דיאלוג • המסביר לצרכן
  התחלה של דיאלוג • כליל החורש נאורי
  התחלה של דיאלוג • אורי פז
  התחלה של דיאלוג • כליל החורש נאורי
  התחלה של דיאלוג • שוטה הכפר הגלובלי
  התחלה של דיאלוג • אורי פז
  התחלה של דיאלוג • M C
  התחלה של דיאלוג • כליל החורש נאורי
  התחלה של דיאלוג • אביב י.
  התחלה של דיאלוג • M C
  ומי יערוך לו • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • כליל החורש נאורי
  הרשכ''ג היה נותן בהם סימנים • שוטה הכפר הגלובלי
  הרשכ''ג היה נותן בהם סימנים • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • M C
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • שוטה הכפר הגלובלי
  התחלה של דיאלוג • M C
  התחלה של דיאלוג • אביב י.
  התחלה של דיאלוג • M C
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • M C
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • M C
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • אורי פז
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • אורי פז
  התחלה של דיאלוג • M C
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • M C
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • ירדן ניר-בוכבינדר
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • ירדן ניר-בוכבינדר
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • אביב י.
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • אביב י.
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • אביב י.
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • שוטה הכפר הגלובלי
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • המסביר לצרכן
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • אביב י.
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • אביב י.
  התחלה של דיאלוג • המסביר לצרכן
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • המסביר לצרכן
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • המסביר לצרכן
  התחלה של דיאלוג • Yggdrasil
  ללא כותרת • אביב י.
  ללא כותרת • האייל האלמוני
  ללא כותרת • אביב י.
  מסכים לחלוטין. • כליל החורש נאורי
  ללא כותרת • האייל האלמוני
  אשריהם • המסביר לצרכן
  אשריהם • האייל האלמוני
  אשריהם • המסביר לצרכן
  אשריהם • האייל האלמוני
  ללא כותרת • אביב י.
  ללא כותרת • האייל האלמוני
  הפגת המתח? • המסביר לצרכן
  הפגת המתח? • האייל האלמוני
  שוט? • האייל האלמוני
  שוט? • האיילה המתקנת ב'
  הפגת המתח? • המסביר לצרכן
  הפגת המתח? • האייל האלמוני
  הפגת המתח? • המסביר לצרכן
  הפגת המתח? • האייל האלמוני
  הפגת המתח? • המסביר לצרכן
  הפגת המתח? • האייל האלמוני
  הפגת המתח? • המסביר לצרכן
  הפגת המתח? • שוטה הכפר הגלובלי
  הפגת המתח? • המסביר לצרכן
  הפגת המתח? • שוטה הכפר הגלובלי
  הפגת המתח? • המסביר לצרכן
  הפגת המתח? • האייל האלמוני
  ללא כותרת • המסביר לצרכן
  ללא כותרת • כליל החורש נאורי
  ללא כותרת • המסביר לצרכן
  ללא כותרת • כליל החורש נאורי
  ללא כותרת • המסביר לצרכן
  ללא כותרת • כליל החורש נאורי
  ללא כותרת • המסביר לצרכן
  התחלה של דיאלוג • M C
  התחלה של דיאלוג • ד.ק.
  התחלה של דיאלוג • גדי אלכסנדרוביץ'
  התחלה של דיאלוג? פריצת דרך • אורי פז
  התחלה של דיאלוג? פריצת דרך • גדי אלכסנדרוביץ'
  התחלה של דיאלוג? פריצת דרך • אורי פז
  התחלה של דיאלוג? פריצת דרך • גדי אלכסנדרוביץ'
  התחלה של דיאלוג? פריצת דרך • אורי פז
  איינשטיין על האל הפרסונלי והאפולוגטיקה • יהונתן
  איינשטיין על האל הפרסונלי והאפולוגטיקה • ברירת מחדל
  התחלה של דיאלוג? פריצת דרך • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג? פריצת דרך • ערן בילינסקי
  התחלה של דיאלוג? פריצת דרך • אורי פז
  התחלה של דיאלוג • ד.ק.
  התחלה של דיאלוג • גדי אלכסנדרוביץ'
  התחלה של דיאלוג • לא חרדי ולא עורך-דין
  התחלה של דיאלוג • יהונתן אורן
  התחלה של דיאלוג • תובל
  התחלה של דיאלוג • יהונתן אורן
  התחלה של דיאלוג • תובל
  התחלה של דיאלוג • יהונתן אורן
  התחלה של דיאלוג • תובל
  איזה דיאלוג? • אורי פז
  איזה דיאלוג? • תובל
  איזה דיאלוג? • אורי פז
  איזה דיאלוג? • תובל
  איזה דיאלוג? • אורי פז
  איזה דיאלוג? • תובל
  איזה דיאלוג? • אורי פז
  איזה דיאלוג? • תובל
  איזה דיאלוג? • אורי פז
  איזה דיאלוג? • תובל
  איזה דיאלוג? • אורי פז
  איזה דיאלוג? • תובל
  בגנות העצלות • אורי פז
  איזה דיאלוג? • האייל האלמוני
  מיהי ד"ר יהודית רונן? • אורי פז
  מיהי ד"ר יהודית רונן? • גדי אלכסנדרוביץ'
  מיהי ד"ר יהודית רונן? • האייל האלמוני
  נס! (עם שתיים סוכר). • דורון הגלילי
  נס! (עם שתיים סוכר). • האייל האלמוני
  מיהי ד"ר יהודית רונן? • אורי פז
  מיהי ד"ר יהודית רונן? • גדי אלכסנדרוביץ'
  מיהי ד"ר יהודית רונן? • אורי פז
  מיהי ד"ר יהודית רונן? • האייל האלמוני
  מיהי ד"ר יהודית רונן? • גדי אלכסנדרוביץ'
  מיהי ד"ר יהודית רונן? • ירדן ניר-בוכבינדר
  מיהי ד"ר יהודית רונן? • אורי פז
  מיהי ד"ר יהודית רונן? • תובל
  איזה דיאלוג? • כרמית
  איזה דיאלוג? • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • גדי אלכסנדרוביץ'
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • שוטה הכפר הגלובלי
  התחלה של דיאלוג • גדי אלכסנדרוביץ'
  התחלה של דיאלוג • שוטה הכפר הגלובלי
  התחלה של דיאלוג • גדי אלכסנדרוביץ'
  התחלה של דיאלוג • אביב י.
  התחלה של דיאלוג • שוטה הכפר הגלובלי
  התחלה של דיאלוג • אביב י.
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • יהונתן אורן
  התחלה של דיאלוג • תובל
  התחלה של דיאלוג • יהונתן אורן
  התחלה של דיאלוג • תובל
  התחלה של דיאלוג • יהונתן אורן
  התחלה של דיאלוג • תובל
  התחלה של דיאלוג • יהונתן אורן
  התחלה של דיאלוג • תובל
  התחלה של דיאלוג • יהונתן אורן
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • יהונתן אורן
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • שוטה הכפר הגלובלי
  התחלה של דיאלוג • יהונתן אורן
  התחלה של דיאלוג • אביב י.
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • שוטה הכפר הגלובלי
  התחלה של דיאלוג • אביב י.
  הקוואנטום • אורי פז
  הקוואנטום • שוטה הכפר הגלובלי
  הקוואנטום • אורי פז
  הקוואנטום • גדי אלכסנדרוביץ'
  הקוואנטום • אורי פז
  הקוואנטום • גדי אלכסנדרוביץ'
  הקוואנטום • שוטה הכפר הגלובלי
  הקוואנטום • גדי אלכסנדרוביץ'
  הקוואנטום • שוטה הכפר הגלובלי
  הקוואנטום • האייל האלמוני
  הקוואנטום • ירדן ניר-בוכבינדר
  הקוואנטום • אלון עמית
  הקוואנטום • גדי אלכסנדרוביץ'
  הקוואנטום • ירדן ניר-בוכבינדר
  הקוואנטום • גדי אלכסנדרוביץ'
  הקוואנטום • איילת בטיילת
  הקוואנטום והשבוע • אורי פז
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • שוטה הכפר הגלובלי
  התחלה של דיאלוג • אביב שמח י.
  התחלה של דיאלוג • ירדן ניר-בוכבינדר
  התחלה של דיאלוג • אביב י.
  התחלה של דיאלוג • אביב י.
  התחלה של דיאלוג • יהונתן אורן
  התחלה של דיאלוג • גדי אלכסנדרוביץ'
  התחלה של דיאלוג • תובל
  התחלה של דיאלוג • גדי אלכסנדרוביץ'
  התחלה של דיאלוג • תובל
  התחלה של דיאלוג • גדי אלכסנדרוביץ'
  התחלה של דיאלוג • תובל
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • גדי אלכסנדרוביץ'
  התחלה של דיאלוג • תובל
  התחלה של דיאלוג • גדי אלכסנדרוביץ'
  התחלה של דיאלוג • תובל
  התחלה של דיאלוג • גדי אלכסנדרוביץ'
  התחלה של דיאלוג • אביב י.
  התחלה של דיאלוג • תובל
  התחלה של דיאלוג • גדי אלכסנדרוביץ'
  התחלה של דיאלוג • תובל
  תשובה עניינית שלישית (שכלולה בשתי הראשונות) • האייל האלמוני
  תשובה עניינית שלישית (שכלולה בשתי הראשונות) • תובל
  תשובה עניינית שלישית (שכלולה בשתי הראשונות) • האייל האלמוני
  תשובה עניינית שלישית (שכלולה בשתי הראשונות) • תובל
  התחלה של דיאלוג • תובל
  התחלה של דיאלוג • אביב י.
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • אביב י.
  התחלה של דיאלוג • לא חרדי ולא עורך-דין
  התחלה של דיאלוג • אביב י. <בהתקף תאומני חמור>
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • תובל
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • יהונתן אורן
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • יהונתן אורן
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • לא חרדי ולא עורך-דין
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • יהונתן אורן
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • יהונתן אורן
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • המסביר לצרכן
  התחלה של דיאלוג • יהונתן אורן
  התחלה של דיאלוג • המסביר לצרכן
  התחלה של דיאלוג • יהונתן אורן
  התחלה של דיאלוג • שוטה הכפר הגלובלי
  התחלה של דיאלוג • אורי פז
  התחלה של דיאלוג • שוטה הכפר הגלובלי
  התחלה של דיאלוג • אורי פז
  התחלה של דיאלוג • שוטה הכפר הגלובלי
  התחלה של דיאלוג • יהונתן אורן
  התחלה של דיאלוג • שוטה הכפר הגלובלי
  התחלה של דיאלוג • לא חרדי ולא עורך-דין
  התחלה של דיאלוג • יהונתן אורן
  התחלה של דיאלוג • שוטה הכפר הגלובלי
  התחלה של דיאלוג • תובל
  התחלה של דיאלוג • יהונתן אורן
  התחלה של דיאלוג • אורי דורי
  התחלה של דיאלוג • יהונתן אורן
  התחלה של דיאלוג • אורי דורי
  התחלה של דיאלוג • שוטה הכפר הגלובלי
  התחלה של דיאלוג • המסביר לצרכן
  התחלה של דיאלוג • יהונתן אורן
  התחלה של דיאלוג • שוטה הכפר הגלובלי
  התחלה של דיאלוג • יהונתן אורן
  התחלה של דיאלוג • ירדן ניר-בוכבינדר
  התחלה של דיאלוג • יהונתן אורן
  התחלה של דיאלוג • שוטה הכפר הגלובלי
  התחלה של דיאלוג • יהונתן אורן
  הכפייה המדומה במדינת הלכה • אורי פז
  הכפייה המדומה במדינת הלכה • יהונתן אורן
  הכפייה המדומה במדינת הלכה • אורי פז
  הכפייה המדומה במדינת הלכה • האייל האלמוני
  הכפייה המדומה במדינת הלכה • אורי פז
  הכפייה המדומה במדינת הלכה • האייל האלמוני
  הכפייה המדומה במדינת הלכה • אורי פז
  הכפייה המדומה במדינת הלכה • אורי פז
  הכפייה המדומה במדינת הלכה • האייל האלמוני
  הכפייה המדומה במדינת הלכה • אורי פז
  הכפייה המדומה במדינת הלכה • האייל האלמוני
  הכפייה המדומה במדינת הלכה • אורי פז
  הכפייה המדומה במדינת הלכה • האייל האלמוני
  הכפייה המדומה במדינת הלכה • האייל האלמוני
  הכפייה המדומה במדינת הלכה • אורי פז
  הכפייה המדומה במדינת הלכה • שוטה הכפר הגלובלי
  הכפייה המדומה במדינת הלכה • האייל האלמוני
  למה אתה אומר ביום שני, כבר ביום ראשון! • האייל האלמוני
  למה אתה אומר ביום שני, כבר ביום ראשון! • אורי פז
  למה אתה אומר ביום שני, כבר ביום ראשון! • האייל האלמוני
  הכפייה המדומה במדינת הלכה • שוטה הכפר הגלובלי
  הכפייה המדומה במדינת הלכה • יהונתן אורן
  הכפייה המדומה במדינת הלכה • שוטה הכפר הגלובלי
  הכפייה המדומה במדינת הלכה • יהונתן אורן
  הכפייה המדומה במדינת הלכה • אורי פז
  הכפייה המדומה במדינת הלכה • יהונתן אורן
  הכפייה המדומה במדינת הלכה • האייל האלמוני
  הכפייה המדומה במדינת הלכה • אורי פז
  הבל הבלים הכל הבל • האייל האלמוני
  הבל הבלים הכל הבל ורעות רוח איילית! • אורי פז
  הכפייה המדומה במדינת הלכה • יגאל התימני
  הכפייה המדומה במדינת הלכה • אורי פז
  הכפייה המדומה במדינת הלכה • יגאל התימני
  הכפייה המדומה במדינת הלכה • שוטה הכפר הגלובלי
  הכפייה המדומה במדינת הלכה • האייל האלמוני
  הכפייה המדומה במדינת הלכה • שוטה הכפר הגלובלי
  הכפייה המדומה במדינת הלכה • האייל האלמוני
  הכפייה המדומה במדינת הלכה • יהונתן אורן
  והמסקנה: • שוטה הכפר הגלובלי
  הכפייה המדומה במדינת הלכה • האייל האלמוני
  הכפייה המדומה במדינת הלכה • יגאל התימני
  הכפייה המדומה במדינת הלכה • אורי פז
  הכפייה המדומה במדינת הלכה • יגאל התימני
  הכפייה המדומה במדינת הלכה • אביב י.
  ''ירידת הדורות'' • שוטה הכפר הגלובלי
  ''ירידת הדורות'' • יגאל התימני
  הכפייה המדומה במדינת הלכה • אורי פז
  הכפייה המדומה במדינת הלכה • האייל האלמוני
  הכפייה המדומה במדינת הלכה • אורי פז
  הכפייה המדומה במדינת הלכה • איציק ש.
  הכפייה המדומה במדינת הלכה • המסביר לצרכן
  הכפייה המדומה במדינת הלכה • יהונתן אורן
  התחלה של דיאלוג • אורי פז
  התחלה של דיאלוג • איילת בטיילת
  התחלה של דיאלוג • אורי פז
  התחלה של דיאלוג • איילת בטיילת
  התחלה של דיאלוג • אורי פז
  התחלה של דיאלוג • איילת בטיילת
  התחלה של דיאלוג • אורי פז
  התחלה של דיאלוג • איילת בטיילת
  התחלה של דיאלוג • שוטה הכפר הגלובלי
  התחלה של דיאלוג • אורי פז
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • אורי פז
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • אורי פז
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • אורי פז
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • אורי פז
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • אורי פז
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • תובל
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  השגחה פרטית • אורי פז
  השגחה פרטית • האייל האלמוני
  השגחה פרטית • אורי פז
  השגחה פרטית • האייל האלמוני
  השגחה פרטית • אורי פז
  התחלה של דיאלוג • אביב י.
  התחלה של דיאלוג • ערן בילינסקי
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • ערן בילינסקי
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • תובל
  התחלה של דיאלוג • אביב י.
  אוי, התנ''ך האבוד • אורי פז
  אוי, התנ''ך האבוד • אביב י.
  אוי, התנ''ך האבוד • אביב י.
  אוי, התנ''ך האבוד • אורי פז
  אוי, התנ''ך האבוד • אביב י.
  Question withdrawn • אביב י.
  אוי, התנ''ך האבוד • אורי פז
  אוי, התנ''ך האבוד • אביב י.
  אוי, התנ''ך האבוד • אורי פז
  אוי, התנ''ך האבוד • אלמונית מס' 794
  אוי, התנ''ך האבוד • אורי פז
  אוי, התנ''ך האבוד • אורי פז
  אוי, התנ''ך האבוד • האייל האלמוני
  אוי, התנ''ך האבוד • אביב י.
  אוי, התנ''ך האבוד • תובל
  אוי, התנ''ך האבוד • אביב י.
  אוי, התנ''ך האבוד • תובל
  אוי, התנ''ך האבוד • אביב י.
  אוי, התנ''ך האבוד • תובל
  אוי, התנ''ך האבוד • אביב י.
  אוי, התנ''ך האבוד • רון בן-יעקב
  אוי, התנ''ך האבוד • אביב י.
  אוי, התנ''ך האבוד • רון בן-יעקב
  אוי, התנ''ך האבוד • אורי פז
  אוי, מריה בלום • רון בן-יעקב
  אוי, מריה בלום • אורי פז
  אוי, התנ''ך האבוד • גדי אלכסנדרוביץ'
  אוי, התנ''ך האבוד • אורי פז
  אוי, התנ''ך האבוד • האייל האלמוני
  אוי, התנ''ך האבוד • אורי פז
  אוי, התנ''ך האבוד • יהונתן אורן
  אוי, התנ''ך האבוד • אורי פז
  אוי, התנ''ך האבוד • יהונתן אורן
  אוי, התנ''ך האבוד • אורי פז
  אוי, התנ''ך האבוד • האייל האלמוני
  אוי, התנ''ך האבוד • אורי פז
  אוי, התנ''ך האבוד • האייל האלמוני
  אוי, התנ''ך האבוד • אורי פז
  אוי, התנ''ך האבוד • ערן בילינסקי
  אוי, התנ''ך האבוד • ברירת מחדל
  אוי, התנ''ך האבוד • חשמנית על מונית
  אוי, הווידוי, הווידוי... • ברירת מחדל
  אוי, הווידוי, הווידוי... • בת שלמה
  אוי, הווידוי, הווידוי... • ברירת מחדל
  אוי, הווידוי, הווידוי... • בת שלמה
  אוי, התנ''ך האבוד • האייל האלמוני
  אוי, התנ''ך האבוד • אביב י.
  אוי, התנ''ך האבוד • תובל
  אוי, התנ''ך האבוד • אביב י.
  אוי, התנ''ך האבוד • תובל
  אוי, התנ''ך האבוד • אביב י.
  אוי, התנ''ך האבוד • תובל
  אוי, התנ''ך האבוד • לא חרדי ולא עורך-דין
  אוי, התנ''ך האבוד • תובל
  אוי, התנ''ך האבוד • לא חרדי ולא עורך-דין
  אוי, התנ''ך האבוד • אביב י.
  אוי, התנ''ך האבוד • לא חרדי ולא עורך-דין
  אוי, התנ''ך האבוד • אביב י.
  שי לחג • המסביר לצרכן
  שי לחג • תובל
  שי לחג • אביב י.
  שי לחג • לא חרדי ולא עורך-דין
  שי לחג • המסביר לצרכן
  שי לחג • אביב י.
  שי לחג • המסביר לצרכן
  שי לחג • אביב י.
  ...two can play that game • לא חרדי ולא עורך-דין
  שי לחג • המסביר לצרכן
  שי לחג • אביב י.
  שי לחג • תובל
  שי לחג • אביב י.
  שי לחג • תובל
  שי לחג • אביב י.
  שי לחג • יהונתן אורן
  שי לחג • המסביר לצרכן
  שי לחג • יהונתן אורן
  שי לחג • המסביר לצרכן
  שי לחג • יהונתן אורן
  שי לחג • האייל האלמוני
  שי לחג • אביב י.
  שי לחג • איילה וקוץ בה
  שי לחג • המסביר לצרכן
  שי לחג • האייל האלמוני
  שי לחג • איילה וקוץ בה
  שי לחג • המסביר לצרכן
  שי לחג • שוטה הכפר הגלובלי
  שי לחג • האייל האלמוני
  שי לחג • המסביר לצרכן
  שי לחג • איילת בטיילת
  שי לחג • האייל האלמוני
  שי לחג • המסביר לצרכן
  שי לחג • אביב י.
  שי לחג • המסביר לצרכן
  שי לחג • איילה וקוץ בה
  שי לחג • המסביר לצרכן
  שי לחג • האייל האלמוני
  שי לחג • איילת בטיילת
  שי לחג • המסביר לצרכן
  שי לחג • אביב י.
  אוי, התנ''ך האבוד • אביב י.
  אוי, התנ''ך האבוד • תובל
  אוי, התנ''ך האבוד • האייל האלמוני
  אוי, התנ''ך האבוד • תובל
  אוי, התנ''ך האבוד • האייל האלמוני
  אוי, התנ''ך האבוד • אביב י.
  רציונלי • לא חרדי ולא עורך-דין
  רציונלי • תובל
  אוי, התנ''ך האבוד • רון בן-יעקב
  אוי, התנ''ך האבוד • תובל
  התחלה של דיאלוג • איילת בטיילת
  התחלה של דיאלוג • אורי פז
  התחלה של דיאלוג • איילת בטיילת
  התחלה של דיאלוג • גדי אלכסנדרוביץ'
  התחלה של דיאלוג • איילת בטיילת
  התחלה של דיאלוג • אורי פז
  התחלה של דיאלוג • איילת בטיילת
  התחלה של דיאלוג • אורי פז
  התחלה של דיאלוג • אורי פז
  התחלה של דיאלוג • יהונתן אורן
  התחלה של דיאלוג • אורי פז
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • יהונתן אורן
  התחלה של דיאלוג • ערן בילינסקי
  התחלה של דיאלוג • יהונתן אורן
  התחלה של דיאלוג • ערן בילינסקי
  התחלה של דיאלוג • יהונתן אורן
  התחלה של דיאלוג • ערן בילינסקי
  התחלה של דיאלוג • יהונתן אורן
  התחלה של דיאלוג • המסביר לצרכן
  התחלה של דיאלוג • יהונתן אורן
  התחלה של דיאלוג • המסביר לצרכן
  התחלה של דיאלוג • יהונתן אורן
  התחלה של דיאלוג • המסביר לצרכן
  התחלה של דיאלוג • יהונתן אורן
  סיכום של דיאלוג • המסביר לצרכן
  סיכום של דיאלוג • יהונתן אורן
  סיכום נוסף או התחלה של דיאלוג חדש • המסביר לצרכן
  סיכום נוסף או התחלה של דיאלוג חדש • אביב י.
  סיכום נוסף או התחלה של דיאלוג חדש • המסביר לצרכן
  סיכום נוסף או התחלה של דיאלוג חדש • יהונתן אורן
  סיכום נוסף או התחלה של דיאלוג חדש • יהונתן אורן
  סיכום נוסף או התחלה של דיאלוג חדש • האייל האלמוני
  סיכום נוסף או התחלה של דיאלוג חדש • יהונתן אורן
  סיכום נוסף או התחלה של דיאלוג חדש • המסביר לצרכן
  סיכום נוסף או התחלה של דיאלוג חדש • יהונתן אורן
  סיכום נוסף או התחלה של דיאלוג חדש • המסביר לצרכן
  סיכום נוסף או התחלה של דיאלוג חדש • יהונתן אורן
  סיכום נוסף או התחלה של דיאלוג חדש • המסביר לצרכן
  סיכום נוסף או התחלה של דיאלוג חדש • האייל האלמוני
  סיכום נוסף או התחלה של דיאלוג חדש • יהונתן אורן
  סיכום נוסף או התחלה של דיאלוג חדש • האייל האלמוני
  סיכום נוסף או התחלה של דיאלוג חדש • חשמנית על מונית
  סיכום נוסף או התחלה של דיאלוג חדש • יהונתן אורן
  סיכום נוסף או התחלה של דיאלוג חדש • חשמנית על מונית
  סיכום נוסף או התחלה של דיאלוג חדש • יהונתן אורן
  סיכום נוסף או התחלה של דיאלוג חדש • המסביר לצרכן
  סיכום נוסף או התחלה של דיאלוג חדש • יהונתן אורן
  סיכום נוסף או התחלה של דיאלוג חדש • המסביר לצרכן
  סיכום נוסף או התחלה של דיאלוג חדש • שוטה הכפר הגלובלי
  סיכום נוסף או התחלה של דיאלוג חדש • ראובן
  סיכום נוסף או התחלה של דיאלוג חדש • האייל האלמוני
  סיכום נוסף או התחלה של דיאלוג חדש • אורי פז
  סיכום נוסף או התחלה של דיאלוג חדש • האייל האלמוני
  סיכום נוסף או התחלה של דיאלוג חדש • אורי פז
  סיכום נוסף או התחלה של דיאלוג חדש • ערן בילינסקי
  סיכום נוסף או התחלה של דיאלוג חדש • ערן בילינסקי
  סיכום נוסף או התחלה של דיאלוג חדש • האייל האלמוני
  סיכום נוסף או התחלה של דיאלוג חדש • אורי פז
  סיכום נוסף או התחלה של דיאלוג חדש • האייל האלמוני
  סיכום נוסף או התחלה של דיאלוג חדש • אורי פז
  סיכום נוסף או התחלה של דיאלוג חדש • האייל האלמוני
  סיכום נוסף או התחלה של דיאלוג חדש • אורי פז
  סיכום נוסף או התחלה של דיאלוג חדש • חשמנית על מונית
  סיכום נוסף או התחלה של דיאלוג חדש • אורי פז
  סיכום נוסף או התחלה של דיאלוג חדש • חשמנית על מונית
  סיכום של דיאלוג • אביב י.
  סיכום של דיאלוג • יהונתן אורן
  סיכום של דיאלוג • המסביר לצרכן
  סיכום של דיאלוג • יהונתן אורן
  סיכום של דיאלוג • המסביר לצרכן
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • המסביר לצרכן
  התחלה של דיאלוג? • אורי פז
  התחלה של דיאלוג? • המסביר לצרכן
  התחלת דיאלוג? איזה דיאלוג איזה בתיך? עם קיצונים כאלה לאצריך אויב • אורי פז
  התחלת דיאלוג? איזה דיאלוג איזה בתיך? עם קיצונים כאלה לאצריך אויב • המסביר לצרכן
  התחלת דיאלוג? איזה דיאלוג איזה בתיך? עם קיצונים כאלה לאצריך אויב • איילה צנועה
  איזה יהדות ואיזה בטיח? • המסביר לצרכן
  מדברים על שלום ומתכננים מלחמה • אורי פז
  פתיל של שלום • המסביר לצרכן
  פתיל של שלום • יגאל התימני
  פתיל של שלום • המסביר לצרכן
  פתיל של שלום • גדי אלכסנדרוביץ'
  פתיל של שלום • המסביר לצרכן
  פתיל של שלום • Xslf
  פתיל של שלום • לא חרדי ולא עורך-דין
  פתיל של שלום • יהונתן אורן
  פתיל של שלום • האייל האלמוני
  פתיל של שלום • לא חרדי ולא עורך-דין
  פתיל של שלום • יהונתן אורן
  פתיל של שלום • לא חרדי ולא עורך-דין
  פתיל של שלום • יהונתן אורן
  פתיל של שלום • לא חרדי ולא עורך-דין
  פתיל של שלום? • אורי פז
  פתיל של שלום • אורי פז
  פתיל של שלום • המסביר לצרכן
  פתיל של שלום • לא חרדי ולא עורך-דין
  פתיל של שלום • Xslf
  פתיל של שלום • המסביר לצרכן
  פתיל של שלום • יגאל התימני
  פתיל של שלום • לא חרדי ולא עורך-דין
  פתיל של שלום • המסביר לצרכן
  פתיל של שלום • יגאל התימני
  היהפוך כושי עורו ונמר חברברתיו ? • המסביר לצרכן
  היהפוך כושי עורו ונמר חברברתיו ? • יגאל התימני
  היהפוך כושי עורו ונמר חברברתיו ? • המסביר לצרכן
  היהפוך כושי עורו ונמר חברברתיו ? • האייל האלמוני
  היהפוך כושי עורו ונמר חברברתיו ? • יגאל התימני
  היהפוך כושי עורו ונמר חברברתיו ? • המסביר לצרכן
  פתיל של שלום • חילונית
  פתיל של שלום • גדי אלכסנדרוביץ'
  פתיל של שלום • חילונית
  פתיל של שלום • ערן בילינסקי
  פתיל של שלום • האייל האלמוני
  פתיל של שלום • יגאל התימני
  פתיל של שלום • גדי אלכסנדרוביץ'
  פתיל של שלום • יגאל התימני
  פתיל של שלום • גדי אלכסנדרוביץ'
  פתיל של שלום • יגאל התימני
  פתיל של שלום • גדי אלכסנדרוביץ'
  פתיל של שלום • יגאל התימני
  פתיל של שלום • חילונית/חשמנית על מונית
  פתיל של שלום • האייל האלמוני
  פתיל של שלום • יגאל התימני
  פתיל של שלום • אביב י.
  פתיל של שלום • האייל האלמוני
  פתיל של שלום • אביב י.
  פתיל של שלום • האייל האלמוני
  פתיל של שלום • אביב י.
  לא בחיל ולא בכוח כי אם ברוחי, אמר ה' צבאות (זכריה) • חשמנית על מונית
  לא בחיל ולא בכוח כי אם ברוחי, אמר ה' צבאות (זכריה) • יגאל התימני
  לא בחיל ולא בכוח כי אם ברוחי, אמר ה' צבאות (זכריה) • האייל האלמוני
  לא בחיל ולא בכוח כי אם ברוחי, אמר ה' צבאות (זכריה) • יגאל התימני
  לא בחיל ולא בכוח כי אם ברוחי, אמר ה' צבאות (זכריה) • האייל האלמוני
  לא בחיל ולא בכוח כי אם ברוחי, אמר ה' צבאות (זכריה) • יגאל התימני
  לא בחיל ולא בכוח כי אם ברוחי, אמר ה' צבאות (זכריה) • האייל האלמוני
  לא בחיל ולא בכוח כי אם ברוחי, אמר ה' צבאות (זכריה) • יגאל התימני
  מיהו יהודי • שוטה הכפר הגלובלי
  מיהו יהודי • תובל
  מיהו יהודי • יגאל התימני
  מיהו יהודי • תובל
  מיהו יהודי • יגאל התימני
  מיהו יהודי • סמולנית עוכרת ישראל
  אופס, טעות • סמולנית עוכרת ישראל
  מיהו יהודי • שוטה הכפר הגלובלי
  מיהו יהודי • סמולנית עוכרת ישראל
  הנה לכם אתגר, סמולנים • יגאל התימני
  הנה לכם אתגר, סמולנים • האייל האלמוני
  הנה לכם אתגר, סמולנים • יגאל התימני
  הנה לכם אתגר, סמולנים • האייל האלמוני
  הנה לכם אתגר, סמולנים • ירדן ניר-בוכבינדר
  הנה לכם אתגר, סמולנים • אביב י.
  הנה לכם אתגר, סמולנים • יגאל התימני
  הנה לכם אתגר, סמולנים • אביב י.
  הנה לכם אתגר, סמולנים • יגאל התימני
  הנה לכם אתגר, סמולנים • גדי אלכסנדרוביץ'
  הנה לכם אתגר, סמולנים • שוטה הכפר הגלובלי
  הנה לכם אתגר, סמולנים • האייל האלמוני
  הנה לכם אתגר, סמולנים • יגאל התימני
  הנה לכם אתגר, סמולנים • גדי אלכסנדרוביץ'
  הנה לכם אתגר, סמולנים • המסביר לצרכן
  הנה לכם אתגר, סמולנים • יגאל התימני
  הנה לכם אתגר, סמולנים • גדי אלכסנדרוביץ'
  הנה לכם אתגר, סמולנים • המסביר לצרכן
  הנה לכם אתגר, סמולנים • לא חרדי ולא עורך-דין
  ללא כותרת • אביב י.
  ללא כותרת • אביב י.
  ללא כותרת • גדי אלכסנדרוביץ'
  ללא כותרת • אביב י.
  ללא כותרת • האייל האלמוני
  ללא כותרת • האייל האלמוני
  ללא כותרת • המסביר לצרכן
  ללא כותרת • האייל האלמוני
  ללא כותרת • שוטה הכפר הגלובלי
  ללא כותרת • המסביר לצרכן
  איתן הבר מספיד • ראובן
  איתן הבר מספיד • גדי אלכסנדרוביץ'
  איתן הבר מספיד • אורי פז
  איתן הבר מספיד • גדי אלכסנדרוביץ'
  איתן הבר מספיד • האייל האלמוני
  איתן הבר מספיד • ראובן
  הנה לכם אתגר, סמולנים • האייל האלמוני
  הנה לכם אתגר, סמולנים • שוטה הכפר הגלובלי
  הנה לכם אתגר, סמולנים • האייל האלמוני
  הנה לכם אתגר, סמולנים • יהונתן אורן
  הנה לכם אתגר, סמולנים • שוטה הכפר הגלובלי
  הנה לכם אתגר, סמולנים • יהונתן אורן
  הנה לכם אתגר, סמולנים • שוטה הכפר הגלובלי
  הנה לכם אתגר, סמולנים • יהונתן אורן
  הנה לכם אתגר, סמולנים • שוטה הכפר הגלובלי
  הנה לכם אתגר, סמולנים • יהונתן אורן
  הנה לכם אתגר, סמולנים • easy
  הנה לכם אתגר, סמולנים • יהונתן אורן
  הנה לכם אתגר, סמולנים • easy
  הנה לכם אתגר, סמולנים • יהונתן אורן
  הנה לכם אתגר, סמולנים • easy
  הנה לכם אתגר, סמולנים • יגאל התימני
  הנה לכם אתגר, סמולנים • גדי אלכסנדרוביץ'
  הנה לכם אתגר, סמולנים • תובל
  הנה לכם אתגר, סמולנים • שוטה הכפר הגלובלי
  הנה לכם אתגר, סמולנים • המסביר לצרכן
  הנה לך אתגר • האייל האלמוני
  הנה לכם אתגר, סמולנים • האייל האלמוני
  לא בחיל ולא בכוח, רק בקניידלאך נהרוג! (הרעבעצין פען גרויסקוועטש) • S.O.S ממעמקי המקרררר, על מונית
  לא בחיל ולא בכוח, רק בקניידלאך נהרוג! (הרעבעצין פען גרויסקוועטש) • שוטה הכפר הגלובלי
  לא בחיל ולא בכוח כי אם ברוחי, אמר ה' צבאות (זכריה) • שמאלן אליטיסט
  לא בחיל ולא בכוח כי אם ברוחי, אמר ה' צבאות (זכריה) • יגאל התימני
  תמיד עניין אותי • ליאור גימל
  מכבסה יפהפיה שלי • האייל האלמוני
  לא בחיל ולא בכוח כי אם ברוחי, אמר ה' צבאות (זכריה) • ברירת מחדל
  לא בחיל ולא בכוח כי אם ברוחי, אמר ה' צבאות (זכריה) • איילת בטיילת
  לא בחיל ולא בכוח כי אם ברוחי, אמר ה' צבאות (זכריה) • חשמנית על מונית
  התחלת דיאלוג? איזה דיאלוג איזה בתיך? עם קיצונים כאלה לאצריך אויב • אורי פז
  התחלת דיאלוג? איזה דיאלוג איזה בתיך? עם קיצונים כאלה לאצריך אויב • האלמונית השתים עשרה
  חוק וכפייה • אורי פז
  בנתי, תודה • האלמונית השתים עשרה
  רגע. בכל זאת... • האלמונית השתים עשרה
  על השבת • אורי פז
  על השבת • האלמונית השתים עשרה
  על השבת • אורי פז
  על השבת • האלמונית השתים עשרה
  על השבת • אורי פז
  התחלת דיאלוג? איזה דיאלוג איזה בתיך? עם קיצונים כאלה לאצריך אויב • המסביר לצרכן
  ''בקש שלום ורדפהו'' • אורי פז
  ''בקש שלום ורדפהו'' • יגאל התימני
  ''בקש שלום ורדפהו'' • אורי פז
  ''בקש שלום ורדפהו'' • יגאל התימני
  ''בקש שלום ורדפהו'' • המסביר לצרכן
  ''בקש שלום ורדפהו'' • ראובן
  ''בקש שלום ורדפהו'' • אורי פז
  ''בקש שלום ורדפהו'' • המסביר לצרכן
  ''בקש שלום ורדפהו'' • אורי פז
  ''בקש שלום ורדפהו'' • האייל האלמוני
  ''בקש שלום ורדפהו'' • אורי פז
  ''בקש שלום ורדפהו'' • המסביר לצרכן
  ''בקש שלום ורדפהו'' • אורי פז
  ''בקש שלום ורדפהו'' • המסביר לצרכן
  ''בקש שלום ורדפהו'' • אורי פז
  ''בקש שלום ורדפהו'' • המסביר לצרכן
  ''בקש שלום ורדפהו'' • האייל האלמוני
  שתיקה כהודאה? • המסביר לצרכן
  שתיקה כהודאה? • המסביר לצרכן
  שתיקה כהודאה? • האייל האלמוני
  שתיקה כהודאה? • המסביר לצרכן
  שתיקה כהודאה? • לא חרדי ולא עורך-דין
  שתיקה כהודאה? • האייל האלמוני
  ''סתם ספקולציה זולה'' • האייל האלמוני
  ''סתם ספקולציה זולה'' • יגאל התימני
  ''סתם ספקולציה זולה'' • האייל האלמוני
  ''סתם ספקולציה זולה'' • אורי פז
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • אורי דורי
  התחלה של דיאלוג • איילת בטיילת
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  טוב, אז מן הדת לאוף טופיק שמקומו בדיון אחר • איילה צנועה
  טוב, אז מן הדת לאוף טופיק שמקומו בדיון אחר • איילת בטיילת
  התחלה של דיאלוג • יהונתן אורן
  טוטליטריות • המסביר לצרכן
  טוטליטריות • האייל האלמוני
  טוטליטריות • יהונתן אורן
  טוטליטריות • המסביר לצרכן
  טוטליטריות • יהונתן אורן
  טוטליטריות • המסביר לצרכן
  טוטליטריות • יהונתן אורן
  טוטליטריות • המסביר לצרכן
  טוטליטריות • המסביר לצרכן
  טוטליטריות • יהונתן אורן
  טוטליטריות • המסביר לצרכן
  טוטליטריות • יהונתן אורן
  טוטליטריות • המסביר לצרכן
  טוטליטריות • יהונתן אורן
  התחלה של דיאלוג • איילת בטיילת
  התחלה של דיאלוג • יהונתן אורן
  התחלה של דיאלוג • חשמנית על מונית
  התחלה של דיאלוג • יהונתן אורן
  התחלה של דיאלוג • אביב י.
  התחלה של דיאלוג • לא חרדי ולא עורך-דין
  התחלה של דיאלוג • ערן בילינסקי
  התחלה של דיאלוג • לא חרדי ולא עורך-דין
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • אביב י.
  התחלה של דיאלוג • לא חרדי ולא עורך-דין
  התחלה של דיאלוג • אביב י.
  התחלה של דיאלוג • גדי אלכסנדרוביץ'
  התחלה של דיאלוג • אביב י.
  התחלה של אימפוטנציה • המסביר לצרכן
  התחלה של אימפוטנציה • לא חרדי ולא עורך-דין
  התחלה של אימפוטנציה • המסביר לצרכן
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • אביב י.
  התחלה של דיאלוג • יהונתן אורן
  התחלה של דיאלוג • אביב י.
  התחלה של דיאלוג • יהונתן אורן
  התחלה של דיאלוג • לא חרדי ולא עורך-דין
  התחלה של דיאלוג • יהונתן אורן
  התחלה של דיאלוג • לא חרדי ולא עורך-דין
  התחלה של דיאלוג • יהונתן אורן
  התחלה של דיאלוג • לא חרדי ולא עורך-דין
  ברציניות • אביב י.
  התחלה של דיאלוג • איילת בטיילת
  התחלה של דיאלוג • יהונתן אורן
  התחלה של דיאלוג • איילת בטיילת
  התחלה של דיאלוג • המסביר לצרכן
  התחלה של דיאלוג • איילת בטיילת
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  אפשר לנסות נקודה-פסיק במקום נקודתיים • איילה צנועה
  התחלה של דיאלוג • איילה צנועה
  נוסטלגיה? • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • איילת בטיילת
  התחלה של דיאלוג • איילת בטיילת
  התחלה של דיאלוג • לא חרדי ולא עורך-דין
  התחלה של דיאלוג • תובל
  התחלה של דיאלוג • לא חרדי ולא עורך-דין
  התחלה של דיאלוג • תובל
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • תובל
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • תובל
  התחלה של דיאלוג • רון בן-יעקב
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • יהונתן אורן
  התחלה של דיאלוג • דורון הגלילי
  התחלה של דיאלוג • יהונתן אורן
  התחלה של דיאלוג • לא חרדי ולא עורך-דין
  התחלה של דיאלוג • יהונתן אורן
  התחלה של דיאלוג • לא חרדי ולא עורך-דין
  התחלה של דיאלוג • יהונתן אורן
  התחלה של דיאלוג • לא חרדי ולא עורך-דין
  התחלה של דיאלוג • יהונתן אורן
  התחלה של דיאלוג • ד.ק.
  התחלה של דיאלוג • ד.ק.
  התחלה של דיאלוג • בת שלמה
  התחלה של דיאלוג • ד.ק.
  התחלה של דיאלוג • בת שלמה
  התחלה של דיאלוג • ד.ק.
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • ד.ק.
  התחלה של דיאלוג • בת שלמה
  התחלה של דיאלוג • ד.ק.
  התחלה של דיאלוג • בת שלמה
  התחלה של דיאלוג • בת שלמה
  התחלה של דיאלוג • ד.ק.
  התחלה של דיאלוג • בת שלמה
  התחלה של דיאלוג • ד.ק.
  התחלה של דיאלוג • בת שלמה
  התחלה של דיאלוג • ד.ק.
  התחלה של דיאלוג • אורי פז
  התחלה של דיאלוג • ד.ק.
  התחלה של דיאלוג • אורי פז
  התחלה של דיאלוג • האיילה המתקנת
  התחלה של דיאלוג • אורי פז
  התחלה של דיאלוג • האיילה המתקנת
  התחלה של דיאלוג • אורי פז
  התחלה של דיאלוג • האיילה המתקנת
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • אורי פז
  התחלה של דיאלוג • האיילה המתקנת
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  תיקון • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • המסביר לצרכן
  התחלה של דיאלוג • אורי דורי
  גדר הפרדה • אורי פז
  גדר הפרדה • בת שלמה
  גדר ההפרדה • אורי פז
  גדר ההפרדה • בת שלמה
  גדר הפרדה • האייל האלמוני
  גדר הפרדה • אורי דורי
  התחלה של דיאלוג • המסביר לצרכן
  התחלה של דיאלוג • אורי דורי
  התחלה של דיאלוג • המסביר לצרכן
  התחלה של דיאלוג • ד.ק.
  התחלה של דיאלוג • המסביר לצרכן
  התחלה של דיאלוג • גדי אלכסנדרוביץ'
  התחלה של דיאלוג • המסביר לצרכן
  התחלה של דיאלוג • ערן בילינסקי
  התחלה של דיאלוג • גדי אלכסנדרוביץ'
  התחלה של דיאלוג • ערן בילינסקי
  התחלה של דיאלוג • גדי אלכסנדרוביץ'
  התחלה של דיאלוג • ד.ק.
  התחלה של דיאלוג • המסביר לצרכן
  התחלה של דיאלוג • ד.ק.
  התחלה של דיאלוג • המסביר לצרכן
  התחלה של דיאלוג • ד.ק.
  התחלה של דיאלוג • המסביר לצרכן
  התחלה של דיאלוג • ד.ק.
  התחלה של דיאלוג • המסביר לצרכן
  התחלה של דיאלוג • ד.ק.
  התחלה של דיאלוג • המסביר לצרכן
  התחלה של דיאלוג • ד.ק.
  התחלה של דיאלוג • רון בן-יעקב
  התחלה של דיאלוג • ד.ק.
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • ד.ק.
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • ד.ק.
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • ד.ק.
  התחלה של דיאלוג • אלמונית
  התחלה של דיאלוג • ד.ק.
  התחמקות מתממת • האייל האלמוני
  התחמקות מתממת • ד.ק.
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • ד.ק.
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • ד.ק.
  התחלה של דיאלוג • שוטה הכפר הגלובלי
  התחלה של דיאלוג • לא חרדי ולא עורך-דין
  התחלה של דיאלוג • ד.ק.
  התחלה של דיאלוג • ד.ק.
  התחלה של דיאלוג • שוטה הכפר הגלובלי
  התחלה של דיאלוג • ד.ק.
  התחלה של דיאלוג • שוטה הכפר הגלובלי
  התחלה של דיאלוג • יהונתן אורן
  התחלה של דיאלוג • שוטה הכפר הגלובלי
  התחלה של דיאלוג • יהונתן אורן
  התחלה של דיאלוג • שוטה הכפר הגלובלי
  התחלה של דיאלוג • ד.ק.
  Pie In The Sky • רון בן-יעקב
  Pie In The Sky • ד.ק.
  Pie In The Sky • רון בן-יעקב
  Pie In The Sky • ד.ק.
  Pie In The Sky • רון בן-יעקב
  Pie In The Sky • ד.ק.
  התחלה של דיאלוג • לא חרדי ולא עורך-דין
  התחלה של דיאלוג • ד.ק.
  עזוב, אתה בסדר גמור. • ליאור גימל
  תודה. לא קל כאן. • ד.ק.
  התחלה של דיאלוג • המסביר לצרכן
  התחלה של דיאלוג • ד.ק.
  התחלה של דיאלוג • המסביר לצרכן
  התחלה של דיאלוג • ד.ק.
  התחלה של דיאלוג • המסביר לצרכן
  התחלה של דיאלוג • ד.ק.
  התחלה של דיאלוג • המסביר לצרכן
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • המסביר לצרכן
  התחלה של דיאלוג • ד.ק.
  התחלה של דיאלוג • המסביר לצרכן
  התחלה של דיאלוג • ד.ק.
  התחלה של דיאלוג • המסביר לצרכן
  התחלה של דיאלוג • ד.ק.
  התחלה של דיאלוג • המסביר לצרכן
  התחלה של דיאלוג • ד.ק.
  התחלה של דיאלוג • המסביר לצרכן
  התחלה של דיאלוג • ד.ק.
  התחלה של דיאלוג • רוצח הכפר הגלובלי
  התחלה של דיאלוג • ד.ק.
  התחלה של דיאלוג • שוטה הכפר הגלובלי
  התחלה של דיאלוג • יהונתן אורן
  התחלה של דיאלוג • ד.ק.
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • ד.ק.
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • ד.ק.
  היש ישנו והאין איננו, פארמנידס • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • ד.ק.
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • ד.ק.
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • ד.ק.
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • ד.ק.
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • ד.ק.
  התחלה של דיאלוג • האייל האלמוני
  התחלה של דיאלוג • ד.ק.
  התחלה של דיאלוג • יהונתן אורן
  התחלה של דיאלוג • ד.ק.
  התחלה של דיאלוג • יהונתן אורן
  התחלה של דיאלוג • ד.ק.
  התחלה של דיאלוג • שוטה הכפר הגלובלי
  התחלה של דיאלוג • ד.ק.
  התחלה של דיאלוג • שוטה הכפר הגלובלי
  התחלה של דיאלוג • ד.ק.
  התחלה של דיאלוג • שוטה הכפר הגלובלי
  התחלה של דיאלוג • ד.ק.
  התחלה של דיאלוג • אורי פז
  המשך הדיאלוג • האייל האלמוני
  המשך הדיאלוג • אורי פז
  התחלה של דיאלוג • ברירת מחדל
  התחלה של דיאלוג • ד.ק.
  התחלה של דיאלוג • ברירת מחדל
  תפיסות • 10
  את דווקא לא מראה הרבה איפוק • אלמנה ויתום
  את דווקא לא מראה הרבה איפוק • ד.ק.
  את לא צריכה להתאפק • אייל מולד(ר)
  את לא צריכה להתאפק • ד.ק.
  את לא צריכה להתאפק • אנסטסיה (רומנוב)
  את לא צריכה להתאפק • ד.ק.
  את לא צריכה להתאפק • האייל האלמוני
  את לא צריכה להתאפק • ד.ק.
  את לא צריכה להתאפק • האייל האלמוני
  את לא צריכה להתאפק • אורי פז
  את לא צריכה להתאפק • ד.ק.
  את לא צריכה להתאפק • אנסטסיה (רומנוב)
  ... • ד.ק.
  ... • אנסטסיה (רומנוב)
  ... • ד.ק.
  מוקש ! • אנסטסיה (רומנוב)
  מוקש ! • בת שלמה הפלמונית
  מוקש ! • ד.ק.
  מוקש ! • אנסטסיה (רומנוב)
  מוקש ! • ד.ק.
  מוקש ! • שוטה הכפר הגלובלי
  מוקש ! • ד.ק.
  מכאן נובע שמבנה העולם הוא לא זה שהורגלנו אליו - • אנסטסיה (רומנוב)
  מכאן נובע שמבנה העולם הוא לא זה שהורגלנו אליו - • ד.ק.
  מכאן נובע שמבנה העולם הוא לא זה שהורגלנו אליו - • אנסטסיה (רומנוב)
  מכאן נובע שמבנה העולם הוא לא זה שהורגלנו אליו - • ד.ק.
  מכאן נובע שמבנה העולם הוא לא זה שהורגלנו אליו - • אלמונית
  מכאן נובע שמבנה העולם הוא לא זה שהורגלנו אליו - • ד.ק.
  מכאן נובע שמבנה העולם הוא לא זה שהורגלנו אליו - • אנסטסיה (רומנוב)
  מכאן נובע שמבנה העולם הוא לא זה שהורגלנו אליו - • רון בן-יעקב
  מכאן נובע שמבנה העולם הוא לא זה שהורגלנו אליו - • ערן בילינסקי
  מכאן נובע שמבנה העולם הוא לא זה שהורגלנו אליו - • רון בן-יעקב
  מכאן נובע שמבנה העולם הוא לא זה שהורגלנו אליו - • האייל האלמוני
  מכאן נובע שמבנה העולם הוא לא זה שהורגלנו אליו - • ערן בילינסקי
  מכאן נובע שמבנה העולם הוא לא זה שהורגלנו אליו - • בת שלמה
  שאלה טכנית • האייל האלמוני
  מירצ'ה אליאדו, בעברית • אורי פז
  מירצ'ה אליאדו, בעברית • הנמלה העמלה
  מירצ'ה אליאדו, בעברית • אורי פז