הבעיה פדגוגית, אבל מה בינתיים? 416471
כותב המאמר הנחיל זאת מדוייק כשאמר שהכל טוב ויפה על נייר, ברם משימה ויישומה מתנגדים. אפתח ואומר, שלמשרד החינוך אין כלל מטרה פדגוגית, למרות שזו, לכאורה, הבעיה. בית הספר דומה בצורה חוצה גבולות לבית כלא. מערכת הבית ספרית משתמשת בטכניקות למידה של שינון ולחץ, משמע, התשה ושיעמום. האחוזים מבהילים בכל הנוגע לזכאי תעודות בגרות בישראל; האלטרנטיבה לנשור קורצת להמון מתבגרים, שכן הם יכולים להשלים בגרויות ביתר קלות מבלי שציוני ה"מגן" אשר צורכים מאמץ מתמשך לאורך השנה, יגרעו מציונם הסופי, לעומת לגשת לבחינה ללא מגן (לא ניתן לגשת ללא מגן במסגרת בתי ספר אינטרניים). כאשר הבגרות בד"כ קלה בהרבה מהמבחנים הבית ספריים, המשוואה ברורה. בנוסף, הילד גם לא יפתח בעיות שינה ותסמונות לחץ, כתוצאה מהגעה שוטפת בוקר-בוקר לאין סוף שיעורים מייאשים ושעות אפס מייגעות.

כקורבן, אספר שאפשר ואפילו רצוי לעלות דיונים כאלה על סדר היום, אבל מה עכשיו? אין אילו הצעות לתלמידים איך לעמוד בשינון וקריעת תחת? עזרה, מישהו?

יש מאמר של מורה לשעבר שטוען שבתי הספר הם מעבדות ניסוי על מוחות צעירים שגובלות אותן לציות ע"י התניית הרגלים המתאימים לדרישותיה של החברה התעשייתית. הוא אומר שבית הספר מחנך ילדים להיות מועסקים צייתנים וצרכנים טובים, שלומדים לשאת את עול השיעמום והסבל שכרוך בו תחת שטיפת מח חברתית. על התנגדותו לשיטות החינוך (מקורם של בתי הספר המודרנים במתקני כליאה צבאיים?):
הבעיה פדגוגית, אבל מה בינתיים? 416809
תסביר מה כוונתך "מה בנתיים?"
החוק מאפשר היום לכל הורה להיות סוברני להחליט איך הילד שלהם ילמד: במוסד הציבורי: שתיארת למרבה הצער בכישרון רב ככלא לכל דבר ועניין, בבית: כחינוך ביתי או במוסד הפרטי תוך מימון של המדינה.

שינון ולימוד:
תלמיד שרוצה תעודת בגרות, יכול ללמוד לבד ברור שאם הוא תלמיד שלמד במוסד, זו עלולה להיות עבורו משימה קשה,כי אין לו את היסודות הטובים להיות אוטודידקט, ולא לימדו אותו ללמוד לבד,

הוא יצטרך ללמוד מהר מה זו משמעת עצמית, מה זו שליטה עצמית ומהן הטכניקות הראויות ללימוד שיקלו עליו, שפע חומרים ללימוד לבגרות: ספרים, שאלונים ממבחנים קודמים, לימוד און-ליין באינטרנט, שפע מכונים פרטיים, למידה "בחברותא" או למידה עם מורה. וזה בכלל לא קשור עוד לחינוך ביתי אלא קיים כך מכח הצבעה ברגלים של ילדים.

בעקרון,
הישיבה כיום בכיתה מגיל 16 במוסד וולנטרית לחלוטין, ונתונה לשקול דעתו הב-ל-ע-ד-י של הילד. גם ההורה אינו יכול לכפות על ילד ללכת למוסד. ובאם הורה יכפה שלא לטובת הילד אלא מטעמיו ומטעמי "מה יאמרו השכנים", הילד רשאי לפנות לבית הדין לענייני משפחה ולהלין על פגיעה בחירותו מכח חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

ולעניין הזכות לחינוך שהעלו בדיון לפניך, אין בחוק ו/או בחוקי יסוד זכות כזאת, יש לנו בישראל זכות לחינוך מכח חכמתה של כבוד שופטת בית המשפט העליון לשעבר, דורנר דליה.

מה לבנתיים? פשוט מאד:
מי שרוצה להשאר במוסד, שישאר.
מי שרוצה יכול לצאת, הסוסים החזקים יצאו והשאירו דלת פתוחה.
הבעיה פדגוגית, אבל מה בינתיים? 416812
לרגע חשבתי שהתגובה שלך מחולקת לבחירת ההורים בדבר חינוך ילדיהם לעומת החלטת הילדים, אבל בסוף הבנתי שההבדל לא סימטרי כמו ששיערתי. נעבור לדגש תגובתך, בלעדי? אני לא חושב. נניח שאתה מעוניין בתעודת בגרות, אז בילית זמן קצר במסגרת בית ספר אינטרני, מחובתך להצמד למסגרת זו עד הגיעך לגיל 18. אה. זאת אומרת, אלא אם כן יש לך את הכסף לבזבז על צוות "מקצועי" (אקסטרני).
בכל אופן, כשאמרתי 'מה בינתיים' התכוונתי לדרכי התמודדות עם למידה מבוססת שינון.
הבעיה פדגוגית, אבל מה בינתיים? 416833
התשובה אכן מחולקת
1. רצון ההורים (תחת הנחה שיש תמימות דעים עם הילד ולא כפיה)
2. רצון הילד גם אם הוא מתנגש ברצון ההורים.
"כל אדם כשיר לזכויות וחובות מרגע לידתו ועד ליום מותו." ראה העצמת זכויות הילד.

לא הבנתי למה הסקת שיש "כרטיס בכיוון אחד" וחובה עד גיל 18
וגם לא למה נראה לך שחייבים ל"בזבז כסף על אקסטרני", אפשר ללמוד לבד וזה לא ביג-דיל. החומר באינטרנט ובספרים, והרי באונברסיטה תדרש למאמץ אינטלקטואלי גדול יותר.

יש אופציה שלישית שלא הזכרנו:
המכינה הקדם אקדמית.
המכינות קיימות מזה כ 30 שנים, יש להם 4 מסלולים: מי שאין לו תעודת בגרות בכלל, מי שיש לו תעודה עם חסר של 14 יחידות ו 400פסיכומטרי ודרוגים נוספים כמו פסיכומטרי 350 ופסיכומ' מתחת ל 350 (תראה פרוט באתר א-ב בחינוך ביתי תחת תואר אקדמי).

קיימת אופציית רביעית:
לימודי מבוגרים ("מבוגר""קשיש" מעל גיל 30) ראה גם שם הפניה.

בעקרון:
האונברסיטה העברית בירושלים היהלום שבכתר, הראתה את חכמתה כאשר כבר ב 1963 העניקה תואר פרופסור מן המניין, לחוקר ספרות אוטודידקט ללא תואר ראשון. כי יש חשיבות עצומה ללימודים גבוהים, כאשר המטרה היא לימוד נטו.ולכן מי שבאמת רוצה ללמוד נטו ויש לו יכולת טובה ללמוד עובר את מנגנוני הסינון הרגילים של תעודת בגרות ומתקבל לאקדמיה.

שינון:
כדי להעביר חומר מזכרון קצר טווח לארוך, יש צורך גם בשינון כאחת הטכניקות היעילות לצרוב חומר בהרד-דיסק האנושי, אך הלימוד בטכניקת שינון בלבד הינו החמצה אדירה של התהליך. זה מקביל למשפט: אם יש גשם יש עננים, אבל לא תמיד שיש עננים יש גשם. אמרת נכון, במוסד לומדים בעיקר שינון, וזאת עקב פיתוח אינטלגנציה פאסיבית.
הבעיה פדגוגית, אבל מה בינתיים? 416848
פספסת כל מה שאמרתי, קודם כל, אבהיר בפעם השנייה, לא שינון כטכניקה אלא טכניקה לשינון. דבר נוסף, אם בגיל 16-18 בתקופת לימודים אינטרניים, החלטת להפסיק איפשהוא, אתה תקוע.
הבעיה פדגוגית, אבל מה בינתיים? 416825
בית הספר אינו דומה לכלא; בית הספר דומה לתהליך ייצור במפעל -הוא נבנה כך עולפני 150 שנה. מגדירים מהו המוצר שרוצים לקבל ובונים קו ייצור.
הבעיה פדגוגית, אבל מה בינתיים? 416849
מעניין, בני אדם כמוצרים. כשחושבים על זה. אתה צודק, זה לא כלא. זה יותר גרוע.
הבעיה פדגוגית, אבל מה בינתיים? 416904
יצא לך לשבת פעם בכלא?
הבעיה פדגוגית, אבל מה בינתיים? 416950
דורפל, ההשוואה לא רלוונטית. כשאני אומר שבית הספר דומה לכלא, אני לא אומר שבית הספר הוא כלא, פשוטו כמשמעו. אני לא נוטה לכיוון הפרובוקטיבי, אז למען הפוליטיקלי קורקט; אם בכלא נדרשת לעבור על החוק על מנת לקבל גזר דין, במוסד לימודי, תתקבל בכל מקרה. העניין הוא שבהלך הרוח של בית הסוהר יש כוונת תחילה, וקמצוץ של מוסר שמניע אותה, בית הספר לעומת זאת, לוקה בחסר. שוב, אני ממליץ לאנשים שמוצאים את הרעיון הזה כמפתיע להכנס ללינק שפרסמתי בתגובתי הראשונה.
הבעיה פדגוגית, אבל מה בינתיים? 416966
ההודעה שלי הייתה בתגובה ל''מעניין, בני אדם כמוצרים. כשחושבים על זה. אתה צודק, זה לא כלא. זה יותר גרוע.'' בפרט, בתגובה למשפט האחרון מהציטוט הנ''ל שלך.
הבעיה פדגוגית, אבל מה בינתיים? 416967
שוב אני לא ברור. אתקן: לכרות אצבע לחף מפשע נשמע לי פחות מוסרי (שיעול) מלכרות יד לפושע. בלי קשר לכך, כריתת יד נשמעת לי כדבר קשה יותר מכריתת אצבע.
הבעיה פדגוגית, אבל מה בינתיים? 417027
בהתייחס למשפטים בפרט, מחוץ להקשרם, אין לי איך לענות. אולי לא הבנת מה שאמרתי לאיציק, השאלה היא לא מי סובל יותר, אלא מה הן מטרות המוסד; אדם כמוצר או אדם המרצה עונשו? במקרה כזה, אני לא חושב שיש למוסר ביטוי יותר מפורש.
הבעיה פדגוגית, אבל מה בינתיים? 417034
מה גרוע במטרה של בתי הסוהר? דרך אגב, שמתי לב שהתחמקת מהשאלה שבתגובה 416904
הבעיה פדגוגית, אבל מה בינתיים? 417055
נדרשת עריכה, בתגובתי הקודמת התכוונתי ל"לעומת" ולא ל-"או", כלומר במקום: "אדם כמוצר או אדם המרצה עונשו?" צריך להיות: "אדם כמוצר *לעומת* אדם המרצה עונשו?". אני מקווה שהדברים יותר ברורים כעת.
הבעיה פדגוגית, אבל מה בינתיים? 417064
עדיין לא ענית לשאלה.
הבעיה פדגוגית, אבל מה בינתיים? 417092
מה זה כאן, משטרה? חקירות אישיות? וידויים תחת עינויים? הוצאות כפויות מארונות?
הבעיה פדגוגית, אבל מה בינתיים? 417144
האייל יותר גרוע מבצפר.
הבעיה פדגוגית, אבל מה בינתיים? 417227
הרחתי ניטפוק כשהקלדתי את זה. for what its worth - ביליתי מלשון בלוי;)
בילוי נעים 418061
אבל זו הרי המשמעות המקורית של "לבלות את הזמן"! הצוקהארה הלשונית-תרבותית שבה הפך המושג "לבלות" לחיובי באמת ראויה למחקר רב-תחומי קטן.
בילוי נעים 418062
בדיוק סוג המהפך שעבר על ''חבל על הזמן''.
בילוי נעים 426328
לא נכון. ''חבל על הזמן'' זה קיצור של ''חבל על הזמן של להגיד לך עד כמה זה טוב''.
בילוי נעים 426349
ועדיין המשמעות היא הפוכה משהיתה: האובייקט המתואר היום ב"חבל על הזמן" הוא טוב.
בילוי נעים 426360
המשמעות לא הפוכה משהיתה. פעם השימוש היה להדגשה, וגם היום. היום אמנם השימוש החיובי נפוץ יותר, אבל גם השלילי עדיין קיים.
הבעיה פדגוגית, אבל מה בינתיים? 417318
אינקוויזיציה ספרדית. אל תגיד שלא ציפית לזה.
הבעיה פדגוגית, אבל מה בינתיים? 417209
לא התחמקתי מהשאלה, עניתי עליה בעקיפין. למרות שאני לא רואה שום קונטקסט ענייני שתוכל לייחס לעובדה הבאה, אדרבא - לא ביליתי זמן במעצר. מרוצה?
הבעיה פדגוגית, אבל מה בינתיים? 417211
אני בטוחה שהוא לא חשב ש''בילית'' שם.
הבעיה פדגוגית, אבל מה בינתיים? 417230
פפף, אי אפשר עם זה. אני צריך להרשם, תגובה 417227 הייתה לַך.
הבעיה פדגוגית, אבל מה בינתיים? 417232
זה בסדר, חמודי, תירגע, באמת תהיתי אם עליי להוסיף :)...
הבעיה פדגוגית, אבל מה בינתיים? 417275
<3
הבעיה פדגוגית, אבל מה בינתיים? 417329
שק אשכים? הילדים של היום...
הבעיה פדגוגית, אבל מה בינתיים? 417330
אני לא בטוח שאני מאמין לך. אתה יכול לספק הוכחות?
הבעיה פדגוגית, אבל מה בינתיים? 417370
לספק הוכחות לשם מה?
הבעיה פדגוגית, אבל מה בינתיים? 417374
באייל צריכים הוכחות לכל דבר שאתה אומר.
הבעיה פדגוגית, אבל מה בינתיים? 417386
תוכיח.
הבעיה פדגוגית, אבל מה בינתיים? 416907
אני זוכר מאד לטובה את בית הספר התיכון בו למדתי, למרות שחוץ ממורה אחת רוב המורים היו גרועים ומשעממים. בודאי לא היתה זו תחושה של כלא. יש היום כמה מאפיינים שנותנים תחושה כזאת. הבת שלי (בכתה י''ב) מספרת לי שהשומר בשער לא נותן להם לצאת באמצע היום (אני נותן לה אישורים בכתב מראש), ויש מצלמות וידאי מסביב לגדרות ובסיפריה. יש לכך סיבות רציונליות כביכול (חוזרי מנכ''ל וגניבת בסיפריה), אבל הנהלת בית הספר לא חשבה מספיק לעומק על האוירה שהיא יוצרת, ואוירת בית הספר היא אחד המרכיבים החשובים ביותר באיכותו.
הבעיה פדגוגית, אבל מה בינתיים? 416915
אל תשכח את המאפיין החשוב באמת של הכלא (לפחות OZ סטייל): יש קליקות של אסירים, ומי שלא בקליקות הנחשבות, נדפק (גם פיזית).
הבעיה פדגוגית, אבל מה בינתיים? 416916
אולי גם זה יגיע
הבעיה פדגוגית, אבל מה בינתיים? 416919
יגיע? אני לא בטוח שזה לא כבר כאן, חלקית.
הבעיה פדגוגית, אבל מה בינתיים? 416947
למעט הסוגריים, זה תקף במידה ידועה גם לבי''ס.
הבעיה פדגוגית, אבל מה בינתיים? 416953
ומכאן ה''חלקית'' בתשובתי לאיציק. מה שכן, כבר שמעתי כל מני סיפורי זוועות ש''מתקיפים'' גם את הסוגריים במקרים ספציפיים.
הבעיה פדגוגית, אבל מה בינתיים? 416968
יכול להיות מעניין לקחת את פארקר לואיס עוד צעד אחד קדימה, לעשות סדרה (ממש) כמו אוז שתתרחש בתיכון.
הבעיה פדגוגית, אבל מה בינתיים? 416980
היו כבר סרטים על פי המתכונת הזאת -על בתי ספר אמריקאים. אנחנו מגיעים כאן לנושא שבאופן חלקי הופיע באייל- האלימות ומקורותיה בחברה שלנו. אני זוכר התייחסתי לזה בהקשר לארה''ב.
הבעיה פדגוגית, אבל מה בינתיים? 417007
עוד לא ראיתי קומדיה שלקחה את ההשוואה לבית סוהר רחוק עד כדי כך. (בהתחלה הקלדתי בטעות ''ספר'' במקום ''סוהר'', ד''א.)
הבעיה פדגוגית, אבל מה בינתיים? 417026
התייחסתי ל-OZ שהזכיר גדי. ניסיתי ולא הצלחתי להזכר ברגעים הקומיים בסדרה הזאת.
הבעיה פדגוגית, אבל מה בינתיים? 417032
כשאני חושב על סדרת טלוויזיה שפויה שמציגה תלמידי תיכון כחיים במוסד מקביל לאוז, אני חושב על קומדיה. בכל זאת, מורים שרוצחים תלמידים פופולריים במיוחד בשביל טובות מיניות מתלמידים אחרים, שהתחילו את הקשר איתם בעיקר בשביל שיבריחו להם סיגריות, זה לא בדיוק הנורמה בבתי ספר. (מצד שני, אולי גם לא בבתי סוהר. אברר ואודיע לך בעוד שמונה שנים, חמש עם/אם התנהגות טובה.)
הבעיה פדגוגית, אבל מה בינתיים? 417084
אני מניח שגם גדי לא התכוון לרציחות. התכוונתי לכנופיות שמפעילות טרור אלים -לא חייב להיות רצח. אינני זוכר כרגע סרט קונקרטי אבל אני זוכר שראיתי סרטים כאלו.
הבעיה פדגוגית, אבל מה בינתיים? 417207
לא בדיוק מה שאתה מתאר, אבל מומלץ בחום: בְּריק.

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים