''שמע קולי אשר ישמע בקולות'' 462922
אני שמח שהצלחתי לעורר אפס קצהו של פולמוס רענן...
חוששני שהרעיונות שניסיתי להעביר נמוגו כעורבא פרח, ולכן אנסה לחדדם בשנית:
היקום הוא מערכת פיזיקלית המצייתת לחוקים פיזיקליים, על אף שניתן, מבחינה פילוסופית עקרונית, להטיל ספק במהותם הנצחית של החוקים הללו. בין מובילי תזות הספק ניתן למנות את דיוויד יום, ואת "בעיית האינדוקציה", החושפת את אי יכולתה המובנית של הפיזיקה להוכיח את טענותיה שלא על בסיס האקסיומות שלה, שאינן ניתנות להוכחה, כמובן.
מאידך, אלמלא היה היקום מערכת הכפופה לחוקים, לא הייתה קיימת אפשרות להעניק מובן לקיומה של ישות כלשהי. קיומם של חלקיקים אלמנטרים, גלקסיות וענקים אדומים- מובנו ופשרו מעוגנים בחוקים ובתנאים המאפשרים את קיומו, וחשוב מכך- קודמים לקיומו.
אשר על כן, שוב, ישנה משמעות וחשיבות גדולה לשאלה: מהו מקור החוקים הללו?
יתר על כן, הרי לא בחוקים שרירותיים בעלמא עסקינן, כי אם באלה המאפשרים, באופן בלעדי, אף את קיומנו אנו. לדוגמא: קבועי הפיזיקה, כמו מטען האלקטרון, קבוע פלנק, מהירות האור וקבועי הכח החלש והכח החזק- אילו היו שונים במעט מאלה הידועים כיום, היווצרות הפחמן בכוכבים לא הייתה אפשרית.
מאחר והפחמן הינו "אבי החיים", מעוררת השאלה הזו מחשבה רבה.
הדיון בשאלה הזו ידוע, כמובן, בשם "העקרון האנטרופי".
אני חושב שנכון יהיה לנתב את הדיון על דרך השלילה: אשמח אם מי מהנוכחים יוכל לתאר, כיצד יכול היה להיווצר יקום ללא התערבות ראשונית של ישות אקסיומטית, הקודמת לו ועומדת, במלוא המובנים, מחוצה לו?
''שמע קולי אשר ישמע בקולות'' 462927
ואולי תלך בכיוון ההפוך ותסביר לנו איך יכולה להיוות ישות אקסיומתית כזאת, ולמה?
''שמע קולי אשר ישמע בקולות'' 462944
וכמו כן, מדוע היא מתעניינת בגסטרונומיה ובאופנת נשים.
''שמע קולי אשר ישמע בקולות'' 462955
באקראי.
תגובה 462773
''שמע קולי אשר ישמע בקולות'' 462964
ובכן, לעניין תיאוריית היקומים המקבילים: עד כמה שידוע לאנוכי ההדיוט, מדובר ברעיון תיאורטי לחלוטין שאין לו כל סימוכין מדעיים, עד כה. אם אינני טועה,גם אדון איינשטיין בכבודו הסתייג מאוד מהרעיון הזה, בלשון המעטה. הפיזיקה המודרנית מכירה יקום אחד ויחיד, המתפשט בתאוצה.
הגם שנלך בעקבות הרעיון הזה, ונניח כי קיימים אינסוף יקומים מקבילים, שבאחד מהם נוצרו התנאים בעלי הסבירות הנמוכה וכן הלאה- גם במקרה זה, לא יעלה בידינו לענות על השאלה הפשוטה כל כך,השאלה הגדולה של המטאפיזיקה: מדוע בכלל קיים משהו?

אני סבור שתשובה כגון "ללא סיבה" או "באקראי" הינה מופרכת, פשטנית וסתומה הרבה יותר מהתשובה "מפני שהאל ברא את היקום".

ברור שדרוש להבין כי קיומו של האל שונה מהותית מקיומם של שאר הישויות. האל הוא הסיבה הראשונית בשרשרת הדטרמיניסטית, הוא הקובע ומגדיר את החוקים והתנאים המאפשרים את קיומו של העולם. ועל כן, אין מובן לשאלה כיצד הוא נוצר, או מהי סיבת קיומו, וכן הלאה. בדיוק באותו אופן שבו לא ניתן לערער על תקפותן של האקסיומות הבסיסיות במתמטיקה, או על עקרונות הלוגיקה האריסטוטלית, מפני שאקסיומות אלה הן תנאי הכרחי להתקיימות כל המשפטים וההוכחות הנובעים מהן.
''שמע קולי אשר ישמע בקולות'' 462965
"לא יעלה בידינו לענות על השאלה הפשוטה כל כך,השאלה הגדולה של המטאפיזיקה: מדוע בכלל קיים משהו?" -> "אני סבור שתשובה כגון "ללא סיבה" או "באקראי" הינה מופרכת" -> "האל הוא הסיבה הראשונית בשרשרת הדטרמיניסטית ... ועל כן, אין מובן לשאלה כיצד הוא נוצר, או מהי סיבת קיומו". אז, איך עזרת לנו, שאלת שאלה שהיא "השאלה הגדולה", נתת לה תשובה שרק מעוררת את השאלה מחדש, וכששאלנו אותה ענית לנו שאין מובן לשאלה הגדולה? אם זאת לא תשובה מופרכת, תשובה מופרכת מהי?
"I had no need of that hypothesis" 462971
"ובכן, לעניין תיאוריית היקומים המקבילים: עד כמה שידוע לאנוכי ההדיוט, מדובר ברעיון תיאורטי לחלוטין שאין לו כל סימוכין מדעיים, עד כה."

כך זה גם לגבי עוד תיאוריות, ולכן, נדמה לי, בעליהן מצווים על צניעות מסויימת ואין זה ראוי להם לטעון טענת "זוהי האפשרות היחידה וכל השאר חסר שחר".

יופי, אז כיון שהצהרת את מה שהצהרת - האם אתה מתווכח על כך שזה כמה אלפי שנים שרעיון האל הבורא (שהוא אפילו לא תיאוריה במובן האקדמי המקובל של המלה) עושה לו אמנם נפשות, בעיקר בקרב שכבות מעוטות השכלה - אך הוא נשאר בגדר רעיון תיאורטי לחלוטין, עד לשלב הנוכחי של התפתחות הידע האנושי? האם אתה טוען כי יש לה, לטענת קיום האל הבורא, סימוכין מדעיים כלשהם?

מדוע "אין מובן לשאלה כיצד הוא נוצר, או מהי סיבת קיומו, וכן הלאה?" דווקא יש מובן ועוד איך, שהרי האל, באופן מנוגד לחלוטין לאקסיומה מתמטית או לחוק הסתירה, מתואר - *גם* (אך כמובן לא רק) על ידך - כיישות פעילה, יצירתית, יוצרת, יוזמת, בוחנת אופציות ומחליטה החלטות - כולן תכונות ופעילויות המזכירות באופן חשוד ביותר את היצורים החיים בעולמנו-אנו, על פני כדור הארץ הזעיר שלנו, ובאופן חשוד עוד הרבה יותר - אותנו, בני האדם. חשוד, חשוד מאוד, מיסטר הולמס. שמא אנו, בני האדם, המצאנו אותה, את היישות המופלאה ההיא - במידה רבה על פי תבנית דמותנו-אנו?

ליתר דיוק - זה לא כל כך שיש או אין מובן לשאלות אלו, אלא שבעיקר אין שום אפשרות לדון, לבדוק ו/או לחקור אותן, ולכן אין כל טעם וכל הגיון, לא בטיעון עצמו ולא בנסיונות העלאתו, החוזרים ונשנים לאורך אלפי שנים.

לדעתך - " תשובה כגון "ללא סיבה" או "באקראי" הינה מופרכת, פשטנית וסתומה הרבה יותר מהתשובה "מפני שהאל ברא את היקום". ניחא, זו דעתך. זכותך. לדעתי, התשובה "מפני שהאל ברא את היקום", הינה מופרכת, פשטנית, סתומה, ילדותית - ובעיקר מתבססת לא על מחשבה מדעית-פילוסופית סדורה אלא על מיתוסים דתיים עתיקים שמקומם לא יכירם בעולמנו המודרני שהוא עתיר ידע עד מאוד, בהשוואה לתקופות הרחוקות שבהן הוגו, עוצבו והופצו אותם מיתוסים.
"I had no need of that hypothesis" 463132
''מיתוסים דתיים עתיקים שמקומם לא יכירם..''

האופטימיות שלך חסרת בסיס. עולמנו המודרני עודנו רדוף שדים.
"I had no need of that hypothesis" 463186
זה לא עניין של האופטימיות או החוסר אופטימיות של מישהו. ישנם דברים שמקומם לא יכירם. עולמנו המודרני רדוף גם התנהגות בבונית במגרשי הכדורגל, ובכל זאת זה ברור ומוסכם - מקומה של ההתנהגות הנ''ל לא יכירנה בעולמנו המודרני.
''שמע קולי אשר ישמע בקולות'' 480373
באיחור היסטרי.

העורב הנבוך כתב:
"אני חושב שנכון יהיה לנתב את הדיון על דרך השלילה: אשמח אם מי מהנוכחים יוכל לתאר, כיצד יכול היה להיווצר יקום ללא התערבות ראשונית של ישות אקסיומטית, הקודמת לו ועומדת, במלוא המובנים, מחוצה לו?"

אני לא חושב שהטיעון האנתרופי מחזיק מים, במיוחד משום שזה אינו הטיעון האנתרופי אלא הטיעון הטלאולוגי.

זה בצד, אפשר להעלות כמה טענות נגד לטיעוניך. אסתפק באחד. הטיעון הבסיסי שלך הוא שקיום החיים תלוי בצירוף של כל כך הרבה מקרים, עד שקשה להניח שהם אקראיים ("אילו היו שונים במעט מאלה הידועים כיום, היווצרות הפחמן בכוכבים לא הייתה אפשרית").

בעייתו הבסיסית של הטיעון הוא שהוא "סתמי" מנקודת מבט לוגית, ואפשר להציב אותו ביחס לכל אירוע שהתרחש, שכן כל אירוע ניתן להבנה כצירוף של אינספור צירופי מקרים. לדוגמה, אילולא התאחרה פגישת העסקים שלי, היא לא הייתה מסתיימת בחמש ושלושים, ואילולא הסתיימה בחמש ושלושים, לא הייתי עייף, ואילולא הייתי עייף, לא הייתי מחליט לגלוש באינטרנט, ואילולא החלטתי לגלוש באינטרנט, לא היה עולה על דעתי לגלוש לאיל הקורא, ואילולא גלשתי לאיל הקורא, לא היה עולה על דעתי לחפש את הדיון הזה, ואילולא היה עולה על דעתי לחפש את הדיון הזה, לא הייתי קורא את תגובתך, ואילולא הייתי קורא אותה, לא הייתי מעלה על דעתי להגיב עליה. האם משמע שהייתה חייבת להיות כאן התערבות של "ישות אקסיומטית, הקודמת לו ועומדת, במלוא המובנים, מחוצה לו"? במלים אחרות, הטיעון שלך הוא אד איגנורנטיום קלסי – אתה טוען כי כל אירוע שאין לנו הסבר מלא וחד משמעי לו, דורש מאיתנו לקבל כסביר טיעון אחר ומרחיק לכת מאוד.

בעיה אחרת, היא שאתה תובע הוכחת אי-קיום, ועניין זה אינו אפשרי כלל. אני יכול לטעון כי גילוי תאימויות מסוימות במציאות כופה עלינו לברור בין שתי אפשרויות: או שהדברים אירעו באופן אקראי, או שתכנן אותם שלמה פזטל משיכון יוספטל, ומבחינה עקרונית התקפות של הברירה הכוזבת הזו תהיה זהה לשלך.
''שמע קולי אשר ישמע בקולות'' 480376
אני חושבת שהתבלבלת. אין שום שלמה פזטל בשיכון יוספטל.

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים