מְקוֹם הַמִּשְׁפָּט שָׁמָּה הָרֶשַׁע, וּמְקוֹם הַצֶּדֶק שָׁמָּה 516478
הָרָשַׁע.

what else is new? מדינה שרשויות החוק שלה לא אוכפות את החוק, אזרחים ממלאים את הפירצה במקומם ולוקחים את החוק לידיים, בית משפט פוסק דין על סמך מניעים גזעניים (הרי מדובר רק בערבי) והצדקנות הישראלית כהרגלה חוגגת.
מְקוֹם הַמִּשְׁפָּט שָׁמָּה הָרֶשַׁע, וּמְקוֹם הַצֶּדֶק שָׁמָּה 516485
אני מסיק מתגובתך שקראת את פסק הדין. אתה מוזמן לחוות דעתך על הסיכום שכתבתי בתגובה 516483 וכן להראות היכן האלמנטים הגזעניים בפסק הדין.
מְקוֹם הַמִּשְׁפָּט שָׁמָּה הָרֶשַׁע, וּמְקוֹם הַצֶּדֶק שָׁמָּה 516633
אזרחים לא לוקחים את החוק לידיים. אין בישראל פסק דין מוות על גניבה.
מְקוֹם הַמִּשְׁפָּט שָׁמָּה הָרֶשַׁע, וּמְקוֹם הַצֶּדֶק שָׁמָּה 516641
הטענה שהשופטים קיבלו היא שדרומי פעל מתוך חשש לחייו, ולא מתוך רצון ''להעניש'' את הפורצים אחרי שהם כבר יצאו. אין כאן שום אלמנט של ''לקיחת החוק לידיים'' לפי עמדת ההגנה שהתקבלה.
מְקוֹם הַמִּשְׁפָּט שָׁמָּה הָרֶשַׁע, וּמְקוֹם הַצֶּדֶק שָׁמָּה 516653
א. אני מבין שאתה מכיר באופן אישי את כבודם ה"ה יהושע פלפל ורחל ברקאי?
ב. אני למשל הייתי משער שגם תגובתך אינה נטולת מניעים גזעניים (אם הפורצים הם ערבים, אז זה בסדר).
ג. אני מניח שאתה סבור גם שלעובדה ש"המשטרה שלא טיפלה ב-‏15 תלונות שדרומי הגיש וקבע כי הוא היה נתון בסכנת חיים" אין שום קשר לפסה"ד.
מְקוֹם הַמִּשְׁפָּט שָׁמָּה הָרֶשַׁע, וּמְקוֹם הַצֶּדֶק שָׁמָּה 516657
א. לא משנה זהות השופטים. פסק דין של כל שופט צריך להתחשב בשיקול רחב יותר של אדם העושה דין לעצמו לעומת מנטליות פרימיטיבית של ''עין תחת עין''.
ב. פריצה אינה ''בסדר'' בשום מצב אבל כשמדובר בערבים, הגישה היא של איפה ואיפה. אם הפורץ היה יהודי או שהיורה היה ערבי, סביר להניח שפסק הדין היה מחמיר.
ג. תפקידה של המשטרה הוא להגן על האזרח מפני הפשע ואם אינה עושה זאת, צריך לגנות אותה וללחוץ על אכיפת החוק. כל זה לא מצדיק את נטילת החוק לידיים ומי שעושה זאת, דינו להיענש.
מְקוֹם הַמִּשְׁפָּט שָׁמָּה הָרֶשַׁע, וּמְקוֹם הַצֶּדֶק שָׁמָּה 516660
לא משנה זהות השופטים? כלומר, אם למשל היה מדובר בשלושה שופטים ערבים, גם אז היית קובע שפסה"ד ניתן ממניעים גזעניים?
מְקוֹם הַמִּשְׁפָּט שָׁמָּה הָרֶשַׁע, וּמְקוֹם הַצֶּדֶק שָׁמָּה 518360
תודיע לי כשיהיו בבית משפט כלשהו במדינת ישראל שלושה שופטים ערבים.
מְקוֹם הַמִּשְׁפָּט שָׁמָּה הָרֶשַׁע, וּמְקוֹם הַצֶּדֶק שָׁמָּה 518496
בבית המשפט המחוזי בנצרת יש יותר משלושה. בלי לבדוק, אני בטוח שיש גם בתי משפט אחרים עם שלושה שופטים ערבים או יותר.
מְקוֹם הַמִּשְׁפָּט שָׁמָּה הָרֶשַׁע, וּמְקוֹם הַצֶּדֶק שָׁמָּה 518498
שלושה ערבים ששופטים יהודי? לא בבית ספרנו.
מְקוֹם הַמִּשְׁפָּט שָׁמָּה הָרֶשַׁע, וּמְקוֹם הַצֶּדֶק שָׁמָּה 520008
וטוב שכך, ותקווה שלעולם לא יהיה אחרת.
מְקוֹם הַמִּשְׁפָּט שָׁמָּה הָרֶשַׁע, וּמְקוֹם הַצֶּדֶק שָׁמָּה 518540
למען הדיוק, יש שם חמישה. בשלום שם יש שנים עשר שופטים ערבים ושלושה רשמים. בשלום בעכו יש חמישה שופטים ורשמת ערבים. בשלום בחיפה יש חמישה שופטים ערבים. אם אמשיך לחפש מן הסתם אמצא עוד.
מְקוֹם הַמִּשְׁפָּט שָׁמָּה הָרֶשַׁע, וּמְקוֹם הַצֶּדֶק שָׁמָּה 519899
תזכיר לי מתי גנב יהודי פרץ למקום של ערבי...
לגבי גנבות חלקאיות, איומים וגביית חסות אני יודע מנסיון אישי בגליל שהערבים הם הרוב המוחלט, והשאר הם בין יהודים ליהודים (עלמה ודישון...)
מְקוֹם הַמִּשְׁפָּט שָׁמָּה הָרֶשַׁע, וּמְקוֹם הַצֶּדֶק שָׁמָּה 519958
היחס המפלה לערבים במדינה הוא הרבה מעבר לעניין הפלילי. זה רק טבעי שכשדברים כאלה מגיעים לערכאות משפטיות, הגזענות מתבטאת גם בהן.
מְקוֹם הַמִּשְׁפָּט שָׁמָּה הָרֶשַׁע, וּמְקוֹם הַצֶּדֶק שָׁמָּה 519989
הציבור הערבי המוסלמי כציבור לא מנסה להוציא את הפושעים מתוכו אלא נותן להם לגיטימציה, הציבור היהודי באירופה למשל סבל מאנטישמיות אך שמר על אמות מוסר אחרות
גם הציבור הערבי הנוצרי לא נופל לפשע, בכל מקרה הרוב המכריע של הגניבות החקלאיות הוא של הציבור הערבי מוסלמי ולא של אוכלוסיות אחרות, חקלאי מרוויח פעם בשנה על פרי או פעם בכמה חודשים על בקר או יבולים אחרים- כשהשרשרת של הכנת התוצרת נעצר בגלל גניבות של תוצרת מוכנה או נזק כדי לקבל חסות יש משמעות אדירה והענישה הקשה היא במקום

שנה שלמה של השקעת עבודה קשה והשקעה כספית גדולה (שדורשת הלוואות תנובה/ מהבנק) יורדת לטמיון בגלל כמה חבר'ה שרוצים להביא מכה ובדרך לפגוע בחקלאי ובמדינה שהוא תומך בה
מְקוֹם הַמִּשְׁפָּט שָׁמָּה הָרֶשַׁע, וּמְקוֹם הַצֶּדֶק שָׁמָּה 520028
זו הכללה גסה כנגד ציבור שלם. הבעייה בנגב נובעת לא מזהות הקבוצה הבעייתית אלא מכך שהמדינה לא עוזרת לאוכלוסיה הבדואית, משאירה אותה בתנאי עוני ונוודות ורודפת אותה עם הסיירת הירוקה. מכאן נובע הפשע.
מְקוֹם הַמִּשְׁפָּט שָׁמָּה הָרֶשַׁע, וּמְקוֹם הַצֶּדֶק שָׁמָּה 520046
גם ''משאירה אותה בתנאי עוני ונוודות'' היא הכללה גסה כנגד ציבור שלם. במקרה שתי ההכללות האלה, גסות ככל שתהיינה, מוצדקות.
מְקוֹם הַמִּשְׁפָּט שָׁמָּה הָרֶשַׁע, וּמְקוֹם הַצֶּדֶק שָׁמָּה 520031
לא צריך להגזים בנטיות לאומניות. פשוט צריך להזכר בעונש המגוחך לו הם צפויים אם הם במקרה ייתפסו.
מְקוֹם הַמִּשְׁפָּט שָׁמָּה הָרֶשַׁע, וּמְקוֹם הַצֶּדֶק שָׁמָּה 520036
ובסבירות הנמוכה שזה יקרה.
מְקוֹם הַמִּשְׁפָּט שָׁמָּה הָרֶשַׁע, וּמְקוֹם הַצֶּדֶק שָׁמָּה 519932
ג. יופי שמגנים את המשטרה. השאלה אם גינוי המשטרה יועיל לחקלאי המבודד, שפורצים אליו שוב ושוב.
מְקוֹם הַמִּשְׁפָּט שָׁמָּה הָרֶשַׁע, וּמְקוֹם הַצֶּדֶק שָׁמָּה 519959
החקלאי היה יכול לירות יריית אזהרה ולהבריח את הפורץ ולאחר מכן להודיע למשטרה או לתפוס אותו ולהסגיר אותו למשטרה. הקטל הוא לא האלטרנטיבה היחידה.
מְקוֹם הַמִּשְׁפָּט שָׁמָּה הָרֶשַׁע, וּמְקוֹם הַצֶּדֶק שָׁמָּה 520072
החקלאי היה יכול לירות יריית אזהרה ולהבריח את הפורץ ולאחר מכן להודיע למשטרה שלא תעשה דבר, ולו מכיון שאינה יודעת מי הפורץ. למחרת יצטרך לישון שוב בשדה עם רובה, בתקוה שהפעם הבדואים לא יגיעו חמושים בעצמם.
לגבי "לתפוס אותו ולהסגיר למשטרה"- כמו שאמרו למגמגם, קל להגיד. הסיטואציה בה הפורצים נשארים להמתין לכוחות החוק תחת איומי נשק במקום לברוח (מה הוא כבר יעשה? ירה להם בגב? אה, רגע, אופס) תתגשם רק בנסיבות מסויימות, והיא בכל מקרה מסוכנת לחקלאי עצמו, שבאופן טבעי דואג לבטחונו יותר מלבטחון הפורצים.
מְקוֹם הַמִּשְׁפָּט שָׁמָּה הָרֶשַׁע, וּמְקוֹם הַצֶּדֶק שָׁמָּה 520073
יחד עם זאת, עם או בלי חוק דרומי, אסור לירות באדם אלא אם כן הוא מסכן אותך.
אם במחתרת ימצא הגנב 520122
התומכים בחוק והטוענים לחפותו של דרומי חושבים שפריצות כרוניות דוגמת אלו מהן הוא סבל כן מסכנות את הקורבן. אם מישהו מרוקן לי את המקרר בחשאי מדי לילה, בסופו של דבר אני עלול למות מרעב, למרות שאין שום נקודת זמן בה בוצע רצח כנגדי.
סכנה מיידית וברורה. 520125
נניח וזיהית את הגנב. האם מותר לך ללכת אליו הביתה ולירות בו?
סכנה מיידית וברורה. 520153
אם זיהיתי אותו, לכאורה יש טעם לפנות לרשויות החוק (בהודעה קודמת ציינתי שזהותם של הפורצים לא ידועה). נניח מצב היפותטי, כמו זה שקיים במדינת יישראל (שני י' כי יי צבאות איתנו), בו פניה למשטרה שקולה לשליחת אימייל לכותל המערבי: יש הבדל בין ירי על פורץ שנמצא כרגע בשטחך ומהווה סכנה מיידית, לבין מי שפרץ אליך בעבר, אבל אם אין דין ואין דיין, והפורץ בעבר הוא גם פורץ בהווה ובעתיד- תשובתי לשאלתך היא כן, מותר (לא מבחינה משפטית, כמובן, אבל לא זו היתה השאלה).
סכנה מיידית וברורה. 520154
1)מה פתאום סכנה מיידית? אתה לא תמות ברעב *היום*.
2)איך אתה יודע מה יהיה בעתיד?
סכנה מיידית וברורה. 520192
1) אם תפסתי פורץ "על חם", הוא מהווה סכנה מסויימת עבורי בלי קשר לסיבות לנוכחותו בשטחי ולכך שהוא אולי פציפיסט, כי איני יודע בוודאות מה מטרתו ומה האמצעים בהם הוא ינקוט בראותו כי הוא בסכנת הילכדות/תקיפה.
2) במקרה של שי דרומי והחקלאים הרבים שסובלים מאותה בעיה שהניעה אותו למעשהו הגובל (לכל הפחות) בטירוף של יאוש, העתיד ברור לחלוטין: מה שהיה הוא שיהיה, ומי שגנב בערב שבת יגנוב גם בשבת. לא כי הם פרנואידים, אלא כי זה המצב אצלם.
אבל אני מוכן להסכים שאפילו במוסר הקוזאקים שלי, אם החקלאי מזהה גנב מסוים שגנב ממנו פעם אחת ונמלט, הוא לא יכול לירות בו על אותה פעם יחידה שלא על חם.
סכנה מיידית וברורה. 520193
אתה ודאי יודע שחוץ מלמות ברעב או להרוג יש עוד דרכים להתמודד עם גנבים. למשל, אפשר לסגור את הבאסטה, וללכת לעבוד בעיר. להיות פקיד במס הכנסה, שוטר, מתכנת או מצחצח נעליים.
סכנה מיידית וברורה. 520195
רואים שלא צפית אף פעם במערבון. (כמעט) כל מערבון טוב מתחיל בזה שהרעים נכנסים לאיזו חווה נידחת, שודדים מה שמתחשק להם ולקינוח שורפים את החווה/לוקחים את אשתו של הבעלים/יורים בו/כל התשובות נכונות, ומשם הם ממשיכים העירה והופכים גם את העיר לרכושם הפרטי שבו הם יעשו מה שמתחשק להם ומי שיתלונן יחטוף. העיר היא לא פתרון.

האם, לדעתך, במציאות שבה אין בשטח מסוים שלטון של חוק כלשהו אסור מבחינה מוסרית לאדם הגון להתגורר בשטח הזה כיוון שחל עליו איסור להתגונן מפני פגיעה ברכושו (ואולי גם פגיעה לא קטלנית בגופו או בגופם של בני משפחתו)?
סכנה מיידית וברורה. 520197
התייחסתי לאופן ה''התגוננות'' המורחב של זהריקו.
למעשה זו הרחבה של ''אם בא להרגך השכם להרגו'' אבל בלי ההסתייגות של ''אם זרחה השמש עליו''.

המציאות שאתה מתאר היא לא המציאות שלנו, ואני מניח שלו חייתי במציאות כזו גם כללי המוסר שלי היו שונים. ייתכן שהפתרון יהיה נטוע בשינוי המציאות - לדוגמה, אילו היה לי כוח ייתכן שהייתי אוסר מלחמה על הפורעים במטרה להגלותם מהאזור, על משפחותיהם.
סכנה מיידית וברורה. 520204
זו במדה רבה המציאות באזור שבו שי דרומי חי. הנוכחות של החוק שם קטנה מאד וההרתעה שלו שואפת לאפס. לכל צורך מהותי הוא לא קיים.

ניהלנו כאן פעם דיון על מה לגיטימי מבחינת דרומי לעשות (זה היה כשהתרסם עדכון החדשות על המעצר שלו). נדמה לי שלא השתתפת אז. בוא נניח לצורך הענין שלשי דרומי אין כוח שמספיק כדי להגלות את כל החשודים הפוטנציאליים מתוך איזור שחיים בו מאה וחמישים אלף בדואים. האם לגיטימי שהאדם ההגון, במציאות בה אין חוק אפקטיבי בשטח, ימקש את גבולות הנחלה שלו (כמובן תוך סימון האזור הממוקש בשלטים ברורים המוארים בלילה באורות מהבהבים שיבטיחו שאיש לא יכנס לשטח בטעות)?
סכנה מיידית וברורה. 520198
1. והחקלאות בישראל, מה תהא עליה?
2. נראה לי קצת חוצפה להגיד לקורבן של גניבות חוזרות ונישנות, לך תעבוד במשהו אחר.
סכנה מיידית וברורה. 520200
1. מה יהיה על מי שגר ביישובי ספר אם הם מופגזים והממשלה לא מגיבה? אם הממשלה מחליטה שהיא לא רוצה חקלאות, אז אין חקלאות. יש בית משפט, אפשר לפנות אליו בבקשה שיורה לממשלה לאכוף את החוק או להצהיר שהיא לא מוכנה ולפצות את הנפגעים, אבל רצח הוא לא פתרון (למניעת אי הבנות, לא האשמתי בכך את דרומי אלא התייחסתי לעמדה של זהריקו).

2. לפעמים אין ברירה. האם צריך להזכיר לך שלפני כמה שנים שלחו יותר מ-‏9000 איש לחפש להם בית אחר?
סכנה מיידית וברורה. 520205
2. ולא חוצפה להגיד לגנב לך תעבוד במשהו אחר?
סכנה מיידית וברורה. 520246
ברצוני לחזק את דבריו של תשע נשמות: הפתרון הראוי לפשיעה ובריונות כשהחוק מסתתר לא מוכרח להיות נטישה. ומה אם החקלאי לשעבר פותח חנות, ממנה דורשים מאפיונרים דמי חסות אז הוא סוגר ועובר להיות נהג של תא"ל, שמרביץ לו תדירות, אז הוא מתפטר והופך למאבטח שלא מקבל, בניגוד לחוק, שעות נוספות או דמי נסיעה? אני לא שולח בכזו קלות אדם מבוגר (כנראה ללא השכלה פורמלית) לעזוב את משלח ידו בגלל גנבים שאימת הדין לא שורה עליהם.
סכנה מיידית וברורה. 520247
הפתרון הראוי הוא לדרוש מן החוק לצאת מן המסתור. כל שאר הפתרונות לא יהיו ראויים במידה מסויימת.

אם אתה מניח שהחוק מסתתר, ממילא אין תוחלת למאבק בפרוטקציונרים.
סכנה מיידית וברורה. 520248
אבל בוא נניח לרגע שהחוק מסתתר או שפשוט אין לו את הכוח הנדרש כדי להלחם בבריונים. הוצאת החוק ממחבואו וחיזוקו הם פתרונות טובים ברמת החברה, אבל כל עוד אתה לא מצליח ליישם אותם (ואפילו לא מסוגל למצוא דרך רצינית לקדם את ישומם) אתה צריך לענות לשאלה מה מוסרי מבחינת האדם הפשוט לעשות במצב כזה.
סכנה מיידית וברורה. 521393
בוא נסגור את הבאסטה ונעבור לניו יורק, המזרח התיכון הוא אלים מדי!
סכנה מיידית וברורה. 521409
אינני יודע מה הנתונים הסטטיסטיים של האלימות בישראל היום, אבל אחרי שג'וליאני ניכה את ניו יורק, ניו יורק היתה עדיין יותר אלימה מתל אביב.
סכנה מיידית וברורה. 521510
ניקה (וגם זה לא ברור)
סכנה מיידית וברורה. 521515
מצטער, טעות הקלדה. יש כאלו באייל שהיו כותבים: מורה בישראל!
סכנה מיידית וברורה. 521517
זה בסדר גם לי זה קורה. רק רציתי להגיד שיש מחלוקת כמה באמת "ג'וליאני" ניק/כה
סכנה מיידית וברורה. 521534
התשובה שלך היא בעצם מה שיש לי בראש הרבה זמן, ההפרש הגדול בין המציאות הסוביקטיבית לבין המציאות האוביקטיבית (שמעתי שוב את ההרצאה של כהנמן על האושר http://msradio.huji.ac.il/wwwroot/lectures/danielkah... זה חזר לי..) המציאות האוביקטיבית היא שמדינת ישראל היא מקום טוב לחיות בו, מערכות השלטון והמשטרה לא מושחתות כמו במקומות אחרים, יש אידאולוגים והתנדבות לקהילה בכל מקום ואתר, יש מכנה משותף ואמונה לרוב החברה אבל ההרגשה הכללית שמשהו השתבש ומאז הכל מתדרדר

ואפילו הבדואים בנגב חלקם משרתים בצבא וחלקם מודים שהמדינה של היהודים טובה ומועילה להם יותר מהמדינות הסובבות
סכנה מיידית וברורה. 521549
מה שגורם לי דאגה ותחושה לא טובה הם התהליכים שעוברים על מדינת ישראל -כמובן שאינני מנסה להשוות את המצב אצלנו למדינות השכנות (כמו שהבדואים עושים על פי דבריך). הבעיה הגדולה עם תהליכים חברתיים וכלכליים עמוקים היא, שמגלים את השינוי רק לאחר שהתקבע. השינויים המתחוללים, שחלק מהם מבניים, עדיין לא התקבעו ולא ברורים לנו טיבם והרכבם.
סכנה מיידית וברורה. 521943
השתגעת? אתה הורס לנו את אחוות הכואבים מתוך פרספקטיבה וסטנדרטים הנישאים מעל ההמונים השרויים בכאן ועכשיו.
סכנה מיידית וברורה. 522151
בהחלט, ותן לי להאיר את עיניך תגובה 522114

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים