הויכוח בין גיל וכל היתר 532179
בלי להכנס לשאלה מי צודק, לע"ד אלו שמתווכחים עם גיל אינם מוסיפים כבוד לעצמם (ולדעותיהם) בדיון הזה. במקום להתייחס עניינית לטעונים שלו, מתמקדים באישיותו, או בססמא מטופשת שהוא בחר להתחיל עימה. הגרועים ביותר הם אלו שמעירים הערות בגוף שלישי, כגון "למה אתם טורחים לענות לו???".

אם הטעונים שלו כל כך טפשיים, למה לא מפריכים אותם? אם במקום להפריך אותם מתחילים להתלונן שהוא חלאה, זה מתחיל לעורר חשד......

חבל שזו הרמה באתר הזה.
הויכוח בין גיל וכל היתר 532184
אם תקרא את הדיון הקודם איתו, בו הגיב תחת הכינוי ''התש''חניק האלמוני'' תבין שכל השלבים שהזכרת כבר נוסו, וללא הצלחה.
יש כמוני שפורשים מהדיון ויש אחרים אופטימיים יותר.
הויכוח בין גיל וכל היתר 532186
לדעתי הגרועים ביותר הם אלו שמעירים הערות בגוף שלישי, כגון "הגרועים ביותר הם אלו שמעירים הערות בגוף שלישי".

ולענייננו, את מה שאתה מציע כבר ניסינו, האם אנחנו צריכים להמשיך לנצח? וגם אל תגזים, אף אחד לא קרא לו חלאה (ואם מישהו אחד כן אל תכתים את כולנו).

בכל מקרה אני מקבל את הסנטימנט בתגובתך ולא אנסה לקרוא לאחרים להפסיק להגיב לו. אני מקווה שאוכל להסתכל על הדיון הזה כפארודיה כפי שראוי לו.
הויכוח בין גיל וכל היתר 532187
הוא מציע שתודה שגיל צודק.
הויכוח בין גיל וכל היתר 532189
רק הוא? ומה איתנו?

אשמנו, בגדנו, דיברנו דופי ולשון הרע, העוינו והרשענו, זדנו, חמדנו, טפלנו שקר ומרמה, יעצנו עצות רעות, כיזבנו, כעסנו, לצנו, מרדנו (!), מרינו דבריך (ודבריו של גיל!!), ניאצנו, ניאפנו (אהההה!!!), סררנו, עוינו (לא אמרנו כבר?).

בקיצור, אבינו מלכנו: הלך עלינו! הלך עלינו! הלך עלינו!!!
הויכוח בין גיל וכל היתר 532191
על זה החשמנית היתה אומרת: מיאה קולפה.
הויכוח בין גיל וכל היתר 532193
מיאה? לא גרוש פחות משלוש מיאות (ולי זה עולה יותר).
ועל כולם, אלוה סליחות 532201
שכחת גידפנו.
הויכוח בין גיל וכל היתר 533227
אם אני צודק או לא זה עניין אובייקטיבי שלא תלוי בחוות דעתו של אדם כזה או אחר.
הויכוח בין גיל וכל היתר 533239
נכון. יחד עם זאת יש בעינינו ערך לחוות הדעת הללו אחרת לא היינו טורחים.
הויכוח בין גיל וכל היתר 532879
אני חושב שמצאתי מה מעצבן אותי כל כך אצל מגיבים שוחופיס''טים כמו גיל. שוקחופשיסטים תמיד בעד המדינה כשתפקידה הוא להרוג, לכלוא, לכסח ובאופן כללי לגרום לאנשים נזק. אבל חלילה וחס אם המדינה עלולה, השם ישמור, ללגרום תועלת למישהו. זה מקרה קיצוני של ''טוב הוא רע ורע הוא טוב''. בקיצור, הם בדרך כלל כמו הרב עובדיה.
הויכוח בין גיל וכל היתר 532880
אז הוא נגד הפרטת בתי הכלא?
הויכוח בין גיל וכל היתר 532882
אני חושב שזו הצגה קצת לא הוגנת של הדברים.

אני חושב שרוב תומכי השוק החופשי חושבים שהמדינה צריכה להיות מצומצמת ככל האפשר, ולהתרכז בהגנה על חיי אזרחיה מאיום, בעיקר חיצוני, אבל חלקם גם פנימי, של אנשים אחרים. חלקם יתמכו במשטרה חזקה, אבל חלקם דווקא יהיו בעד כוחות אבטחה פרטיים. נדמה לי שכמעט כולם יסכימו שיש צורך בצבא. אז כן, המדינה בשוק החופשי טובה מאוד בדבר אחד: מונופול על הפעלת האלימות. אבל מאחורי זה יש עיקרון שנראה לי חיובי: הפקעת האלימות מלהיות כלי לישוב סכסוכים בין בני אדם בתוך המדינה ונתינתו רק בידי המדינה מחד גיסא, וריכוז הפעלת האלימות נגד גורם חיצוני מאיים מאידך גיסא. אני חושב שהעיקרון הזה לא יחודי לתומכי השוק החופשי, והוא תקף כמעט בכל התארגנות מדינית, אבל אני חושב שאצל תומכי השוק החופשי עקרון זה בדך כלל יוקצן: תפקיד המדינה הוא לאפשר את קיום השוק, ולהגן על הקניין.

החלק השני של העניין הוא האמונה שהמדינה ברוב המקרים, אם לא כולם, אולי תגרום טוב למישהו אחד מאזרחיה, אבל זה יבוא על חשבון אחרים, ועל כן אל לה להתערב בזה, כי זה סוג של אפליה: העדפת האחד על פני האחר, בגלל נסיבות שונות ומשונות. תומכי השוק החופשי, כמו שאני מבין את זה, מאמינים שעדיף שהמדינה תימנע מאותה התערבות מפלה (גם אם על פניו נראה לנו שהכוונה בהתערבות הזו היא טובה), ותשאיר את זה לכוחות השוק.
הויכוח בין גיל וכל היתר 532886
אין בטיעון הזה שמץ מעגליות או חוסר קוהרנטיות? "תפקיד המדינה הוא לאפשר את קיום השוק [החופשי]" כדי שכוחות השוק הם אלה שיגרמו לאפליה הגלומה בגרימת "טוב למישהו אחד מאזרחיה".
הויכוח בין גיל וכל היתר 532888
הענין עם השו"חים הוא לא שהם חוששים מאפליה אלא שהם מאמינים שכל פעולה של המדינה מגבילה אינהרנטית את חרותו של כל יחיד ויחיד (הן בעצם הפעולה והן בכך שכדי לבצעה המדינה כופה על אזרחיה לשלם), ועל כן גלומה בה פגיעה בזכויות הפרט. להבנתי השו"חיסטים הם בדרך כלל לא תועלתנים אלא ליברטריאנים; אפילו אם תראה להם כלכלית במודל שאי אפשר לערער אותו שלכל אזרח יהיה יותר כסף כתוצאה מפעולת הממשלה הם יתנגדו לה.
הויכוח בין גיל וכל היתר 532892
אבל בכך אתה מוסיף אלמנט נוסף שבו חירות היא בדידות (בשתי המובנים) או אי-תלות מקסימלית שמושגת רק כתוצאה של אילוצים שהם חיצוניים לאינדיבידואל והם מהסוג של ביטחון פיזי.
הויכוח בין גיל וכל היתר 532897
יש מעגליות בגלל שהמילה שכתבת בסוגריים אינה קיימת למעשה בשוק.
הויכוח בין גיל וכל היתר 532953
איציק, הדיון הוא על הראוי ולא על המצוי (לפחות זה אחד הדיונים). גם אין, לא היתה וכנראה לא תהיה בעתיד הנראה לעין חברה שאין בה פשע. האם זה שולל את הטענות שפשע זה רע? את הטענה שחברה ללא פשע היא טובה? את הדיונים איך רצוי להתקדם לכיוון חברה עם פחות פשע? לא מעניין אותך, אתה לא חייב להשתתף, אבל אני לא רואה את התועלת בהערה החוזרת ונשנית הזו שלך.
הויכוח בין גיל וכל היתר 532959
נכון. אבל זה שיש פשע אומר שהנסיון לנסח תורה פוליטית שמתעלמת מפשיעה, היא אוטופיה חסרת תוחלת ולא שימושית. להפריד לחלוטין את הרצוי מהמצוי זה להתנתק מן המציאות לטובת חיים בעולם דמיוני שאין לו שום רלוונטיות.
הויכוח בין גיל וכל היתר 532979
אבל רוב התש''חים לא מתעלמים מהפוליטיקה שבכלכלה ומהשפעת העסקים על הפוליטיקה. ההפך, הטענה שלהם היא שככל שנצליח להקטין את מעורבות המדינה בכלכלה, כך נקטין את היכולת של העסקים להשפיע על הפוליטיקה, וזה עוד רווח של השו''ח. אפשר להתווכח על כך, אבל במרבית התגובות של איציק ואחרים כאן, הם רק חוזרים על הטענה שבפועל אין שוק חופשי, או שבפועל העסקים משפיעים על הפוליטיקה - ולפחות לדעתי אין בזה שום דבר שמערער את טיעוני התש''ח.
הויכוח בין גיל וכל היתר 532981
אם יותר לי לנסות לנסח מחדש את הטענה של "דור המדינה":

הפוליטיקה קיימת בכלכלה גם ללא מעורבות המדינה, אלא שזוהי פוליטיקה בלתי-נראית, של חדרי חדרים ותקיעות כף ונוהגים בלתי-כתובים של יודעי דבר. כניסת המדינה לכלכלה מוציאה את הפוליטיקה הזו אל האור ואל הפיקוח הציבורי.
הויכוח בין גיל וכל היתר 533231
זאת לא טענה, אלה מעשייה. כדי להפוך אותה לטענה צריכים להסביר מה בדיוק הפירוש של ''פוליטיקה בכלכלה ללא מעורבות המדינה''. דוגמה עשויה להיות התחלה טובה של הסבר.
הויכוח בין גיל וכל היתר 533592
אני אנסה לתאר לך דוגמה היפוטתית: נניח עולם שבו המנהלים של חברות פרטיות הם רובם ככולם גברים אשכנזים שלמדו בבתי ספר עיוניים בצפון תל אביב. יש להם עולם מושגים דומה ושפה דומה, והם מעריכים אנשים מהרקע שלהם. יש להם נטייה לזלזל בפרענק צעיר מהדרום ולא לקבל אותו למועדון מקבלי ההחלטות.

מצב כזה אינו שונה מהותית ממצב מקביל במפלגות בכנסת. פוליטיקה היא התהליך בו מתחלקים המשאבים ונקבעות ההחלטות; היא קיימת ברמה הלאומית, היא קיימת בין חברות פרטיות, וגם בתוך הארגון.
הויכוח בין גיל וכל היתר 533600
מה זה בדיוק "מועדון מקבלי ההחלטות"? מאה המנכ"לים של החברות הגדולות במשק? האם לכל אחד יש זכות להתקבל למועדון הזה? ומה עושים במדינה שיש בה יותר ממאה אזרחים? ומה מונע מאחרים להקים מועדונים דומים? ולמה צריך להתקבל למועדון כשאפשר פשוט להתחרות בחבריו?

וממילא, אם תרבות המועדון הסגור שאתה מתאר קיימת, אז התערבות המדינה בכלכלה גרועה הרבה יותר, כי בעוד שבמשחק חופשי הפרענק מהדרום תמיד יכול לפתוח חברה משל עצמו ולתת לציבור הלקוחות להצביע ברגליים, במשק לא חופשי הוא צריך קשרים בשלטון - ואין לו!

אבל מה שהכי מצחיק הוא שהמקרה ההיפותטי שלך הוא לא כל כך היפותטי למעשה. את כל פרטיו שאלת מהמציאות המוכרת לך - מציאות שבה המדינה מתערבת, ומתערבת הרבה. האם יש עדות טובה מזו לחוסר התוחלת שבהתערבות המדינה, לכישלונה המוחלט להשיג את יעדיה?
הויכוח בין גיל וכל היתר 533619
אתה שואל עכשיו הרבה שאלות מסיחות, שלא צריכות להיות מופנות אליי. ביקשת דוגמה לקיומה של פוליטיקה בכלכלה גם ללא התערבות המדינה. קיבלת.
הויכוח בין גיל וכל היתר 533627
זה סתם שימוש ליברלי במילה פוליטיקה...
הויכוח בין גיל וכל היתר 533664
פוליטיקה איננה רק מה שקורה בין כתלי הכנסת.
הויכוח בין גיל וכל היתר 533665
סבבה, אבל בדיון כזה, שהוא בעצם דיון בפילוסופיה פוליטית, צריכים לייחס למונחים מסוימים משמעות מדויקת, אחרת אי אפשר לדעת על מה מדברים.

אם הכוונה מאחורי הטענה שבכל מקרה יש פוליטיקה בכלכלה היא שלאנשים יש אינטרסים והם פועלים לקידומם וכל אחד מעדיף את החברים שלו וכו' וכו' וכו' - לא אמרת כלום בעצם.
הויכוח בין גיל וכל היתר 532982
איציק דווקא טוען מדי פעם שהתוצאה של הקטנת כזו היא, בתורה, הגדלת היכולת של בעלי העסקים הגדולים להשפיע על השוק בצורה לא הוגנת. כלומר, שאת החלל שפנה המדינה יתפסו העסקים הגדולים (''טיעון הברונים השודדים'').
הויכוח בין גיל וכל היתר 533230
אין לו שום רלוונטיות כמו שלתורה של ג'ון לוק לא הייתה שום רלוונטיות להקמת ארה"ב, נניח?
הויכוח בין גיל וכל היתר 532994
אז בוא ונסכים שמן הראוי שיהיה שוק חופשי. הסכמנו. הטענה שאני מביא מפולניי והופיעה קודם אצל וובלן, היא שמהות השוק היא פוליטית ולכן איננו מנגנון המבוסס על חופש אלא על כוח. המצב האידאלי שלו הוא שהכוחות השונים מנטרלים זה את זה דבר שמביא את ה''חופש''. חופשיות השוק קיימת כמו שבפיסיקה קיימת תנועה ללא חיכוך בכדור הארץ.
הויכוח בין גיל וכל היתר 533232
נכון, אי התערבות היא שימוש בכוח וכפייה היא חירות. הקלות הבלתי נסבלת שבה סוציאליסטים נגררים ללהטוטים הלשוניים האלה היא בעצם העדות הטובה ביותר לאבסורד שבתפישתם.
הויכוח בין גיל וכל היתר 532901
===>"...כדי שכוחות השוק הם אלה שיגרמו לאפליה הגלומה בגרימת "טוב למישהו אחד מאזרחיה"."

גם זו הצגה קצת מטעה של הדברים, כי כשמדובר למעלה על אפליה, מדובר על זו שהמדינה מפעילה (בחסות כוחה) לטובת אזרח אחד על פני חברו. לא על העובדה שאדם (בשוק, ללא כוח אלים) מפלה לטובה את עצמו על פני חברו ואת ילדיו על פני ילדים אחרים.

אין מעגליות בטענה שתפקיד המדינה הוא לאפשר את קיום השוק שבו היא (המדינה) תמנע מאפליה כדי לאפשר לאזרחים להפלות אלו את אלו כרצונם.

לי נראה שהוויכוח הוא לא כל כך על תפקיד המדינה אלא על מה זה כוח שלאזרח/ית אסור להפעיל על חברו. מצד אחד נטען, לדוגמה, שאסור לאזרח להפעיל כוח אלים על חבריו ולכן על המדינה למנוע התנהגות כזו. אחרים סוברים שגם "כוחה" של בלונדינית מפתה הוא כוח אסור ויבקשו מהמדינה לאזן לטובת האדמוניות.
הויכוח בין גיל וכל היתר 532916
המדינה לא סתם "מאפשרת קיום השוק" אלא קובעת את מהותו של השוק בפרמטרים של חקיקה וסמכויות אכיפה, ואלה נקבעים ע"י אנשים. בדמוקרטיה אלה האזרחים דרך תיווך של מנגנון פוליטי מסועף, במונרכיה אלה המלך ומועצתו, באוטוקרטיות השליט וחבורתו וכו'. אם כך, הפרמטרים של השוק [החופשי] עצמו הם מערכת דינמית וקונקרטית שלא נקבעת דרך מנגנון שוק חופשי.
הויכוח בין גיל וכל היתר 532917
אז גם דמוקרטיה היא מערכת דינמית וקונקרטית שלא נקבעת דרך מנגנון דמוקרטי,

או במילים אחרות:
אני לא מבין למה העובדה שיש כללים סותרת את רעיון 'השוק החופשי'. עד כמה שאני מבין את ידידנו ת. פרידמן, גם הוא לא סובר שהשוק נולד מעצמו - אלא שהמדינה צריכה לקבוע כללי אי-התערבות כדי לאפשר שוק כזה ולמנוע העדר-חופש. וזה לא מעגלי במיוחד, אלא אם אתה סובר שחופש = אנרכיה, ולא רק בהקשר שוק.

זה, כמובן, עדיין לא מחייב שידידנו התש"חיסט לעיל צודק.
הויכוח בין גיל וכל היתר 532918
ההשוואה לא כ"כ מובנת לי ולא נראה שהיא מוסיפה משהו.

אני גם לא חושב שצריך להיתפס למקרי הקצה (אנרכיה=חופש) כדי לבדוק את הטענה של ערן. השאלה היא אם אין בעצם קביעת הכללים של השוק ע"י המדינה, תהליך משולל כללים של "שוק", מעשה "אפלייתי" שנועד, עפ"י מה שערן הציג, למנוע אפלייה.
הויכוח בין גיל וכל היתר 532921
פלאי פלאים: לא הבנת את ההשוואה וכבר אתה יודע שהיא לא מוסיפה משהו.

אבל הטיעון שלך הוא *בדיוק* מקרה הקצה הזה. לדמוקרטיה יש מוסדות שלא כולם נבחרים בצורה דמוקרטית, ויש יסוד לחשוב שלא כל פקיד ופקיד צריך להיבחר בצורה דמוקרטית, ועל שופטים יש מחלוקת. כנ"ל, לכאורה, לגבי שוק. קביעת הכללים היא כמו, אם כבר, כמו מדידת המרחק במסלול ריצה: צריך לדעת כמה הוא ארוך, ואיפה מציבים את המתחרים, לפני שרצים עליו, ואז מי שמנצח הוא מי שרץ יותר מהר - וזה לא דומה בכלל לדרישה, בשם השוויון ומניעת האפלייה, לתת לרץ הישראלי קצת יתרון, כי Hasn't the Jewish people suffered enough?
הויכוח בין גיל וכל היתר 532922
רק כמה המסלול ארוך, ואיפה מציבים את המתחרים? או אולי עוד כמה כללים, כמו באיזה ציוד מותר להשתמש ובאיזה לא? מה מותר לבלוע לפני התחרות ומה אסור? האם מותר לעבור למסלול הריצה של הרצים האחרים?
הויכוח בין גיל וכל היתר 532926
ייתכן, אם כי המודל שלך מקפח את רוב אוכלוסיית העולם שאיננה יוסיין בולט.
הויכוח בין גיל וכל היתר 532938
אם יצליחו לקבוע מה אסור לבלוע לפני התחרות ולאכוף את הקביעה הזו אז בולט יהיה הראשון שייפגע.
הויכוח בין גיל וכל היתר 532987
דווקא את יוסיין בולט הוא מפלה לטובה? אולי את מיכאל שומכר‏1?
___
1 לא נכנסנו לפרטים באיזה ציוד מותר להשתמש ובאיזה לא. רק אמרנו שצריך להסכים על כך.
הויכוח בין גיל וכל היתר 532931
מצטער, היה לי רגע-מבוגר (הכך תתרגמי senior moment?) ושכחתי שהאייל הוא מעוז ההבנה המילולית :)
הויכוח בין גיל וכל היתר 532934
אגב, האם יש *הבנה* לא מילולית, שגם לא ניתנת לביטוי מילולי?
הויכוח בין גיל וכל היתר 532936
אין לי מלים.
הויכוח בין גיל וכל היתר 532945
לדעתי יש לך כאן שתיים מיותרות.
הויכוח בין גיל וכל היתר 532954
האם יש הבנה כן מילולית, שכן ניתנת לביטוי מילולי?
אני חושב שמילים משמשות כדי לגרום הבנה אצל אחר, וכדי להוכיח לאחר שהבנת. אבל ההבנה כשלעצמה, לפחות המובן הראשוני של המלה (ולפחות לפי הבנתי), היא מין הרגשה, משהו פרטי, חמקמק, ולא מילולי. (מזמן לא אמרו באייל "קוואליה!")
הויכוח בין גיל וכל היתר 532957
לדעתי אין הבנה לוגית של משהו בטרם התנסח במלים במוחו של המבין. לפחות אצלי, התהליך של המחשבה והלימוד עד שלב ההבנה מתבצע בצורה מילולית. אצלך זה אחרת?
הויכוח בין גיל וכל היתר 533028
בעקבות כל שאר הפתיל פה: מחשבה ולימוד - אצלי הם ברובם כנראה מילוליים, לא כולם. הבנה קשורה לשני אלו, אבל היא משהו קצת אחר. וכסיכום למה שכולם אמרו כאן, תיקון לעמדתי: יש מובנים שונים ל"הבנה", חלקם יכולים להיות מילוליים, חלקם חייבים להיות מילוליים, וחלקם לא יכולים להיות מילוליים.
הויכוח בין גיל וכל היתר 532963
לדעתי יש רק הבנה מילולית ורק כזו שניתו לנסח במילים.

התקשורת שאתה מתאר, בין האחד לאחר, מצריכה ביטוי - הגייה או כתיבה - של מילים אבל הביטוי המילולי לא חיוני להבנה. לפעמים (נגיד אם אתה עולה חדש), אפשר לוותר על ביטוי המילים. אני יכול לסמן לך את מסרים בידיים או בהבעות פנים. אבל כדי שתגיב לעניין אתה תתרגם את הסימנים הללו למילים בשפה שאתה מדבר ומבין.

אם אין לך מילים בכלל (נגיד ההוא שגדל מיום היוולדו אצל זאבים) אתה לא מבין כלום. אתה יכול להגיב לאינסטינקטים (היבהל ולברוח כשאני מרים יד או משמיע קול) אבל לא *תבין* גם את סימני הידיים שלי. אני לא חושב שתוכל אפילו לחשוב אם אין לך מילים. אפשר יהיה אז ללמד אותך מילים ואחרי תהליך של לימוד מילים תוכל להתחיל לחשוב ולהבין.

"משהו פרטי, חמקמק" זו תחושה שלפעמים יש לך כשאתה מבין ולפעמים יש לך גם כשאינך מבין. אבל זאת לא הבנה.

(ראה וויטגנשטיין המאוחר)
הויכוח בין גיל וכל היתר 532964
אני לא בטוח. למשל, אני מבין מה צריך לעשות כדי לנסוע על אופניים.
הויכוח בין גיל וכל היתר 532965
אתה באמת מבין את זה? אתה חושב שגם הבחורצ'יק מהתמונה מבין את זה?

הויכוח בין גיל וכל היתר 532967
כן. לעומת זאת, בשפת הסימנים אין לי מושג.
הויכוח בין גיל וכל היתר 532968
כנראה שאנחנו מבינים באופן שונה את המושג ''מבין''.
הויכוח בין גיל וכל היתר 532969
תנסה לנסח במילים מה הבעיה.
הויכוח בין גיל וכל היתר 532971
זהו בדיוק. גם אם אינני מצליח לעשות זאת, הדרך היחידה שלי לחשוב בכלל על הבעיה היא ע''י מונולוג פנימי, שאצלי מתנהל במלים.
הויכוח בין גיל וכל היתר 532972
מונולוג פנימי שמתנהל במילים שאינך יכול להחצין?
הויכוח בין גיל וכל היתר 533007
גם אצלי החשיבה הסדורה מתנהלת במלים. אפילו בבעיות גיאומטריות בתיכון, שהן, כמדומה, התחום הכי פחות מילולי, הייתי מדבר עם עצמי בנוסח "אולי משולש ABC חופף למשולש ABD? מה יקרה אם נעביר מקביל ל AB?" וכאלה.

אבל, כמו שכבר העיר האלמוני, זה מריח כמו עניין טרמינולוגי קטן של המשמעות המיוחסת לפועל "להבין".
הויכוח בין גיל וכל היתר 533011
לפחות חלק מהמחשבה המתמטית שלי מתנהל ללא מילים (אני מדמיין, נניח, איך הילוך מקרי מתנהג).

האם היית אומר שאתה "מבין" איך מתנהג כדורסל? נאמר, איך יראה המסלול שלו מידו של השחקן ועד לסל?
הויכוח בין גיל וכל היתר 533014
אתה בחברה טובה (יחד עם ריצ'רד פיינמן) או קצת פחות (איתי), אבל אצל רוב אוכלוסית העולם החשיבה ויזואלית (גם אצלם לא חסרים כוכבים, כמו למשל אלברט איינשטיין).
הויכוח בין גיל וכל היתר 533093
אני דווקא חושב שפיינמן חשב הרבה יותר ויזואלית. מהם דיאגרמות פיינמן אם לא תרגום גרפי לתורת ההפרעות?
"When I see equations, I see the letters in colors – I don't know why. As I'm talking, I see vague pictures of Bessel functions from Jahnke and Emde's book, with light-tan j's, slightly violet-bluish n's, and dark brown x's flying around. And I wonder what the hell it must look like to the students."

סיפור ידוע על פיינמן הוא שהוא לא הצליח להסביר את שיטת הדיאגרמות שלו לעמיתיו, למרות שהתחיל להיות ברור שהשיטה שלו עובדת לפחות כמו השיטה של שווינגר. רק אחרי שדייסון תיחקר אותו ואת שווינגר זמן רב הצליח דייסון להראות ששתי השיטות זהות. לדעתי "הבנה" היא קוואליה עמומה, והתרגום המילולי של ההבנה היא *ההוכחה* שההבנה נמצאת.

מאמר מאוד מעניין שכבר המלצתי עלין פעם (אבל לא היה לי קישור):
הויכוח בין גיל וכל היתר 533097
13.58 MB !
מחיר הקידמה 533100
אתה מתלונן או מופתע לטובה? השנה היא 2010, אין רובוטים, אין מכוניות מעופפות, קדימה באופוזיציה ויש נשיא שחור בארה"ב. בעולם אפוקליפטי כזה, רק תקווה אחת נשארה למין האנושי- הרשת נותנת חיבור של 1M.
מחיר הקידמה 533101
לגמרי טאגליין :-)
מחיר הקידמה 533110
לגמרי אנגליזם :-)
מחיר הקידמה 533148
אתה מתכוון לניסוח שלי? אז בוא נשנה ל"טאגליין כהלכתו". :-)
מחיר הקידמה 533150
אבל זה, כמו, לגמרי אחר.
מחיר הקידמה 533152
מחוץ להקשר של זה בלבד, זה עשוי שלא להתאים.
מחיר הקידמה 533205
שלוש מילים שבשנתיים-שלוש האחרונות הן אולי הממים המצליחים ביותר בעברית המדוברת:
1. "לגמרי" - בבירור מאנגלית.
2. "סוג של". האם זה בא מ"kind of"/"kinda"? על פניו, ברור שכן. אבל יש לציין ש(א) עם כל הפופולריות של הצירוף בעברית המדוברת, הוא לא מצליח באמת להיכנס לכל חור כמו אחיו האמריקאי. דומני שאפשר לומר "I'm kinda tired", אבל לא "אני סוג של עייף". (ב)באמריקאית זה כבר נפוץ לא יודע ממתי, אבל בטח כמה עשורים. עכשיו נזכרנו?
3. "הזוי". זה לגמרי שלנו! או לפחות לא מאנגלית. ולמרות שאני לא חסיד של התפיסה לפיה השפה קובעת את המחשבה, נדמה לי שזו מלה שכן משפיעה קצת על תפיסת המציאות. "לגמרי" רק מחליף מילים אחרות שיכלו לשמש באותו מקום. "סוג של" לרוב אפשר להשמיט בלי לאבד כלום, מקסימום הוא טיפה מרכך. אבל מה היינו עושים בלי "הזוי"? הייתכן שלפני חמש שנים באמת חשבנו על הרבה פחות דברים שהם הזויים?
מחיר הקידמה 533206
1. בבירור מאנגלית: בבירור מאנגלית.
מחיר הקידמה 533210
כשתגמור את הבירור תודיע לי מה מצאת.
מחיר הקידמה 533213
רק שניים היו בררה. כל השאר היו בסדר.
מחיר הקידמה 533215
ברור.
שמא אחלוט לך כוס תה? 533236
לחלוטין, לחלוטין.
מחיר הקידמה 533296
האמנם? מה לא טבעי ב"בבירור מאנגלית"?
מחיר הקידמה 533208
כשתרבות הטריפים חלחלה לישראל התחילו להשתמש ב''הזוי'', כרגיל המשמעות עברה זילות וכיום הכל הזוי.
מחיר הקידמה 533211
אני גם רוצה להציע הסבר (לא נכון, אבל לא חשוב): "הזוי" זה "מופרך" של העידן הפוסטמודרניסטי. כשויתרנו על האפשרות של הפרכה במובן הרציונאלי, נשארנו עם סיווגים נפשיים או חיוויים אסתטיים.
מחיר הקידמה 533214
אבל הם לא משמשים לאותן מטרות. אתה יכול לשמוע אנשים אומרים על מישהו שהוא "בנאדם הזוי"; "מופרך" לא עובד כאן.

גם "מופרך", בימיו הטובים, לא שימש דווקא להפרכה לוגית; "זה מופרך לגמרי, מה שקורה שם" אינו בטוי של חוסר הסכמה עם הלוגיקה המארגנת אלא להבעה של יחס רגשי.
מחיר הקידמה 533217
ו"בנאדם הזוי" כן עובד? זה פשוט לומר שדבריו או מעשיו של האדם נמצאים מחוץ לגבולות הסבירות. אבל במקום לדבר על גבולות סבירות אנחנו מתייחסים לתופעות נפשיות.

"מופרך" הוא לאו דווקא הפרכה לוגית, אלא הערכה רציונאלית. דהיינו, גם משהו שלא סביר, לא יאמן או חסר שחר הוא מופרך.
מחיר הקידמה 533220
במקום להגיד על מישהו שהוא "מפגר" או "אידיוט" אנחנו אומרים שהוא "הזוי" או "פסיכופט"?
מחיר הקידמה 533223
לא. הנקודה היא שהביטוי "הזוי" אינו מעריך את המצב הנפשי של הזולת, אלא את המצב של הדובר. הזולת לא הוזה אלא הזוי. אנחנו אומרים משהו כמו "אם הייתי הוזה עכשיו, הזולת/הרעיון/המצב היה נראה לי סביר". במקום הערכה רציונאלית ("האיש הזה משונה!"), אנחנו מביעים חיווי נפשי או אסתטי שלנו ("האיש הזה מעורר בי תחושה של הזיה!").
מחיר הקידמה 533218
מה ש9 אמר, ועוד, גם רציתי לאזכר את הפוסטמודרניזם מסיבה אחרת,
כשהכל מתקבל חוץ משיפוט וביקורת, אין גבול ברור בין מציאות להזיה.
מחיר הקידמה 533219
לאחרונה ניתקלתי בשילוב הפואטי: נעליים מופרכות.
מחיר הקידמה 533235
3. weird (או dreaming) ?
מחיר הקידמה 533242
כאילו זה לגמרי like כאילו.
מחיר הקידמה 533276
ובלשונם של גנרלים: "פעם ש...", כמו: "פעם שאמרנו שהחיזבאללה הצטייד שוב, צריך לזכור שגם צה"ל לא קופא על השימורים".
מחיר הקידמה 533384
2. צודק, כי זה פשוט תרגום מילולי צולע. האמריקאים מתכוונים בסך הכל לומר "אני די עייף".
מחיר הקידמה 533428
ברור. אני חושב שגם "סוג של" שאומרים בעברית היום (ואולי אני שומע אותו בחודשים האחרונים פחות מאשר לפני שנה?) לא תורם סמנטית יותר מאשר ריכוך קל של הטענה.
הויכוח בין גיל וכל היתר 532970
ר' לדוגמה http://www.mechon-mamre.org/i/t/t35b08.htm לפרושים שונים למילה הזו.
השונה פרקו מאה ואחת 532984
תודה רבה! היכרתי את הפרק ובכל זאת רק עכשיו שמתי לב לשימוש ב"להבין" כפועל יוצא.
השונה פרקו מאה ואחת 532988
לבושתי, לא הכרתי את הפרק או לפחות לא זכרתי אותו. האם יכול להיות שדילגנו עליו בבי"ס? בעיניים של ביקורת המקרא וביקורת המסורת, פסוק י"ז הוא אוצר. לא ידעתי שיש בתנ"ך הודאה שמצווה כל כך בסיסית כמו "בסוכות תשבו שבעת ימים" לא התקיימה כלל בימי בית ראשון.

ידידיה, מהי ההתמודדות המסורתית עם הפסוק?
השונה פרקו מאה ואחת 532990
כבר בתלמוד דנו בפסוק הזה, ושם ההסבר היה ש"לא עשו... כן" כוונתו לפרטים מסוימים הקשורים לכניסה לארץ. הרחבה אפשר לראות פה
עוד לפני כן נאמר על הפסח בימי יאשיהו:
"ויצו המלך, את-כל-העם לאמר, עשו פסח, ליהוה אלהיכם--ככתוב, על ספר הברית הזה. כב כי לא נעשה, כפסח הזה, מימי השפטים, אשר שפטו את-ישראל; וכל, ימי מלכי ישראל--ומלכי יהודה"
וגם שם התירוצים דומים.

דרך אגב, אף פעם לא הבנתי מדוע באנגלית וביידיש אומרים "שלח מנות" במקום "משלוח מנות". אולי המקור הוא בפסוק "ולשלח מנות איש לרעהו" שבפרק הזה?
השונה פרקו מאה ואחת 532998
מילא ביידיש, אבל באנגלית אומרים משהו שכולל "ח"?

ולמה ביידיש אומרים "יונטעף" במקום "יום טוב" הבנת?
השונה פרקו מאה ואחת 533000
כמו שאפשר לנחש, הח' הזו נשמעת כמו בגרמנית (בין כ' לק').
"יונטעף" זה רק האופן בו מבטאים את המילה, לא? נראה לי שבדרך כלל כותבים "יום טוב".
השונה פרקו מאה ואחת 533001
השאלה היא האם אתה קורא ''אנגלית'' לשימוש במלה יידית באנגלית. המלה ''חוצפה'', למשל, חדרה מספיק לתוך האנגלית האמריקאית כדי שאפשר יהיה להתיחס אליה כמלה אנגלית, אבל מלה שרק יהודים (בדרך כלל דוברי יידיש ברמה כזו או אחרת) משתמשים בה היא לא אנגלית אלא יידיש.

עקרונית אתה צודק, אם כי בחיפוש קל מצאתי ברשת כמה מאות ''יונטעף''-ים כך שיש מי שכותב גם בהתאם לאופן הביטו.
השונה פרקו מאה ואחת 533022
הבחירה באיות של "יונטעף" היא מעשה פוליטי: ביידיש המסורתית, מילים ממקור עברי כמו תכלית ושבת נכתבו כמו במקור העברי. לעומת זאת, הקומוניסטים העדיפו לפשט את הכתיב ולעשותו פונטי, תוך מחיקת המקור הקונרה-רבולוציונרי של המילה, וקיבלו תכלעס ושבעס ויונטעף.
השונה פרקו מאה ואחת 533021
תודה.

(את בדק הבית של יאשיהו, את הימצאו החשוד-מה של ספר התורה, ואת החשד שזהו ספר דברים שנכתב בימי המלוכה, הכרתי. הפשט בנחמיה נראה לי בוטה ומפתיע יותר' ולא מוכר. תודה שוב)
הויכוח בין גיל וכל היתר 532989
ומה לגבי היונה המסכנה של סקינר? לדעתי היא הבינה שלחיצה על ידית מסוימת תעניק לה אוכל. ניסתה ידית אחר ידית, עד שנשמע במוחה ה"קליק" של הבנה. יונים שאותגרו יותר, הבינו בטעות שעליהן לרקוד ריקוד סבוך כדי לאכול, אך גם זו הבנה. (הבנה שגויה). (ובלתי מילולית).
הויכוח בין גיל וכל היתר 532976
בטוח, בעיניינים האלו, אני בטח לא.

אבל אם אתה מבין מה צריך לעשות כדי לנסוע באופניים, אתה יכול ללמד אותי כך שגם אני אבין. תגיד לי להחזיק שיווי משקל, להתמיד בתנועה, לסובב את הדוושות, לחקות אותך ועד עשרה כאלו שראיתי נוסעים באופניים. כל אלו מילים.

אני חושב שאולי אתה מבין. לגבי הקוף אני כמעט משוכנע שהוא איננו מבין ולכן לא יכול ללמד אותי (או את עצמו).

אגב, אתה חושב שאתה מבין מה צריך לעשות כדי ללכת, לנשום או לעכל את ארוחת הצהריים? ולחילופין, שהמחשבון שלי "מבין" את כללי הכפל והחילוק שהוא מבצע?
למד שחיה בהתכתבות אצל מציל ידוע 532978
מעולם לא הצלחתי ללמד מישהו לרכב על אופניים בדיבורים. אבל אולי אני לא רטוריקן מספיק מוכשר.
למד שחיה בהתכתבות אצל מציל ידוע 532992
אני לא בטוח שניסת ללמד מישהו בלי דיבורים, גם לא סימנים ומחוות שהוא כבר מכיר ויודע לתרגם.

האם היית אומר שכלב מאולף (נגיד להחזיר כדור) מבין?
  למד שחיה בהתכתבות אצל מציל ידוע • ראובן
  למד שחיה בהתכתבות אצל מציל ידוע • המסביר לצרכן
  נגמרו לי המילים • דורון הגלילי
  למביני עניין • LG
  הויכוח בין גיל וכל היתר • האלמוני המזוהה
  בלי קשר לגיל • אנטילופה
  בלי קשר לגיל • אנטילופה
  הויכוח בין גיל וכל היתר • רון בן-יעקב
  הויכוח בין גיל וכל היתר • המסביר לצרכן
  הויכוח בין גיל וכל היתר • האייל האלמוני
  הויכוח בין גיל וכל היתר • טווידלדי
  הויכוח בין גיל וכל היתר • המסביר לצרכן
  הויכוח בין גיל וכל היתר • אנטילופה
  הויכוח בין גיל וכל היתר • רון בן-יעקב
  הויכוח בין גיל וכל היתר • המסביר לצרכן
  הויכוח בין גיל וכל היתר • רון בן-יעקב
  הויכוח בין גיל וכל היתר • טווידלדי
  הויכוח בין גיל וכל היתר • האייל האלמוני
  הויכוח בין גיל וכל היתר • mousomer
  הויכוח בין גיל וכל היתר • טווידלדי
  הויכוח בין גיל וכל היתר • המסביר לצרכן
  הויכוח בין גיל וכל היתר • רון בן-יעקב
  הויכוח בין גיל וכל היתר • טווידלדי
  הויכוח בין גיל וכל היתר • המסביר לצרכן
  הויכוח בין גיל וכל היתר • האייל האלמוני
  הויכוח בין גיל וכל היתר • המסביר לצרכן
  הויכוח בין גיל וכל היתר • האייל האלמוני
  הויכוח בין גיל וכל היתר • המסביר לצרכן
  הויכוח בין גיל וכל היתר • גיל
  הויכוח בין גיל וכל היתר • גיל
  הויכוח בין גיל וכל היתר • ברקת
  הויכוח בין גיל וכל היתר • גיל
  הויכוח בין גיל וכל היתר • ברקת
  הויכוח בין גיל וכל היתר • גיל
  הויכוח בין גיל וכל היתר • גיל
  הויכוח בין גיל וכל היתר • אלמונית
  הויכוח בין גיל וכל היתר • גיל
  הויכוח בין גיל וכל היתר • mousomer
  הויכוח בין גיל וכל היתר • גיל
  הויכוח בין גיל וכל היתר • אלמונית
  לוגיקה • ראובן
  לוגיקה • אלמונית
  לוגיקה • ראובן
  לוגיקה • אלמונית
  לוגיקה • ראובן
  אליפות הסוגריים • אלמונית
  הדלתות מנחשות אותי • ראובן
  אליפות הסוגריים • האייל האלמוני
  פורשת בחגיגיות יתר? • האייל האלמוני
  פורשת בחגיגיות יתר? • האייל האלמוני
  פורשת בחגיגיות יתר? • האייל האלמוני
  אליפות הסוגריים • אנטילופה
  אליפות הסוגריים • דורון הגלילי
  הויכוח בין גיל וכל היתר • גיל
  הויכוח בין גיל וכל היתר • א. דה בוטון
  הויכוח בין גיל וכל היתר • גיל
  הויכוח בין גיל וכל היתר • א. דה בוטון
  הויכוח בין גיל וכל היתר • גיל
  הויכוח בין גיל וכל היתר • צפריר כהן
  הויכוח בין גיל וכל היתר • גיל
  הויכוח בין גיל וכל היתר • צפריר כהן
  הויכוח בין גיל וכל היתר • גיל
  הויכוח בין גיל וכל היתר • צפריר כהן
  הויכוח בין גיל וכל היתר • גיל
  הויכוח בין גיל וכל היתר • איציק ש.
  הויכוח בין גיל וכל היתר • גיל
  הויכוח בין גיל וכל היתר • צפריר כהן
  הויכוח בין גיל וכל היתר • איציק ש.
  הויכוח בין גיל וכל היתר • טווידלדי
  הויכוח בין גיל וכל היתר • אנטילופה
  הויכוח בין גיל וכל היתר • איציק ש.
  הויכוח בין גיל וכל היתר • טווידלדי
  הויכוח בין גיל וכל היתר • איציק ש.
  הויכוח בין גיל וכל היתר • גיל
  הויכוח בין גיל וכל היתר • איציק ש.
  הויכוח בין גיל וכל היתר • גיל
  הויכוח בין גיל וכל היתר • צפריר כהן
  הויכוח בין גיל וכל היתר • גיל
  הויכוח בין גיל וכל היתר • צפריר כהן
  הויכוח בין גיל וכל היתר • גיל
  הויכוח בין גיל וכל היתר • צפריר כהן
  כמה דיוקים קטנוניים • mousomer
  כמה דיוקים קטנוניים • טווידלדי
  כמה דיוקים קטנוניים • צפריר כהן
  הויכוח בין גיל וכל היתר • אני ממחשב אחר
  הויכוח בין גיל וכל היתר • גיל
  הויכוח בין גיל וכל היתר • אני ממחשב אחר
  הויכוח בין גיל וכל היתר • גיל
  הויכוח בין גיל וכל היתר • איציק ש.
  הויכוח בין גיל וכל היתר • גיל
  הויכוח בין גיל וכל היתר • יהונתן אורן
  הויכוח בין גיל וכל היתר • גיל
  הויכוח בין גיל וכל היתר • יהונתן אורן
  הויכוח בין גיל וכל היתר • גיל
  הויכוח בין גיל וכל היתר • יהונתן אורן
  הויכוח בין גיל וכל היתר • גיל
  הויכוח בין גיל וכל היתר • יהונתן אורן
  הויכוח בין גיל וכל היתר • גיל
  הויכוח בין גיל וכל היתר • יהונתן אורן
  הויכוח בין גיל וכל היתר • אני ממחשב אחר
  הויכוח בין גיל וכל היתר • גיל
  הויכוח בין גיל וכל היתר • א. דה בוטון
  הויכוח בין גיל וכל היתר • האייל האלמוני
  הויכוח בין גיל וכל היתר • גיל
  הויכוח בין גיל וכל היתר • א. דה בוטון
  הויכוח בין גיל וכל היתר • גיל
  הויכוח בין גיל וכל היתר • האייל האלמוני
  הויכוח בין האייל האלמוני וכל היתר • אנטילופה
  הויכוח בין האייל האלמוני וכל היתר • יוסי
  הויכוח בין גיל וכל היתר • גיל
  הויכוח בין גיל וכל היתר • האייל האלמוני
  הויכוח בין גיל וכל היתר • גיל
  הויכוח בין גיל וכל היתר • צפריר כהן
  הויכוח בין גיל וכל היתר • האייל האלמוני
  הויכוח בין גיל וכל היתר • א. דה בוטון
  הויכוח בין גיל וכל היתר • האייל האלמוני
  הויכוח בין גיל וכל היתר • אחת
  הויכוח בין גיל וכל היתר • א. דה בוטון
  הקהל יעמוד לשירת (שכונת) התקווה • חשמנית על מונית
  הקהל יעמוד לשירת (שכונת) התקווה • האייל האלמוני
  הקהל יעמוד לשירת (שכונת) התקווה • חשמנית על מונית
  הויכוח בין גיל וכל היתר • צפריר כהן
  נראה שאחרי עשרות אלפי תגובות • האייל האלמוני
  הויכוח בין גיל וכל היתר • האייל האלמוני
  הויכוח בין גיל וכל היתר • האייל האלמוני
  הויכוח בין גיל וכל היתר • גיל
  הויכוח בין גיל וכל היתר • אלמונית
  הויכוח בין גיל וכל היתר • גיל
  הויכוח בין גיל וכל היתר • אלמונית
  הויכוח בין גיל וכל היתר • גיל
  הויכוח בין גיל וכל היתר • חייזר קופץ לביקור
  הויכוח בין גיל וכל היתר • האייל האלמוני
  Argumentum ad nauseam • אלמונית
  Argumentum ad nauseam • גיל
  הויכוח בין גיל וכל היתר • האייל האלמוני
  הויכוח בין גיל וכל היתר • גיל
  הויכוח בין גיל וכל היתר • ברקת
  הויכוח בין גיל וכל היתר • דורון הגלילי
  הויכוח בין גיל וכל היתר • אלמונית
  הויכוח בין גיל וכל היתר • האייל האלמוני
  הויכוח בין גיל וכל היתר • אנטילופה
  הויכוח בין גיל וכל היתר • האייל האלמוני
  הויכוח בין גיל וכל היתר • איילי

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים