עקדת יצחק 92828
בקשר למאמרו של שלום שפיגל: מוסר ההשכל מסיפור העקדה כמו שאני מבין אותו הוא שהנכונות להקרבת הילדים היא מבחן שעל האדם המאמין לעמוד בו, ורק האל הוא זה שבידו הסמכות להמיר את הקורבן במשהו אחר. ניתן לשער כי במוחם המעונה של הרוצחים התמימים האלה עברה המחשבה שאם הם אכן צדיקים מספיק, ברגע האחרון תהיה התערבות של כוח עליון שתמנע את ההרג. אחרי שעברת את נקודת האל חזור של שחיטת ילדך הראשון, כבר מאוחר להפסיק- דזוננס קוגניטיבי עצום ממדים מחייב את השלמת הזוועה.

תמיד חשבתי שסיפור העקדה הוא סיפור מתועב, למרות כל מה שניסו להסביר לי בקשר אליו. הייתי הרבה יותר שמח אם על "קח לך" היה אברהם עונה "חפש את החברים שלך", אבל יש להניח שסיפור כזה לא היה נכנס לאתוס היהודי.
שמעתי גם טענה אחרת: 92830
כמה פסוקים לפני כן, מבטיח אלוהים לאברהם שיצחק בנו יהווה את ההמשך שלו, ולכן, היה לכאורה על אברהם לבטוח באלוהים שישנה את הקורבן בדרך זו או אחרת, או יקים לתחיה את יצחק, על מנת לקיים הבטחתו זו.
שמעתי גם טענה אחרת: 92845
או שהוא שיקר לו. אי אפשר לדעת עם האלוהים הזה.
עקדת יצחק 92840
האמת? הפתיח לסיפור העקדה בתורה הוא "וה' ביקש לנסות את אברהם", ולאחריו באה השתלשלות העיניינים.
בשום מקום לא מחווה המספר המקראי את דעתו האם בכך שאברהם היה מוכן להקריב את בנו הוא עמד בנסיון, או שמא נכשל.
עקדת יצחק 92843
המספר אולי לא, אבל המפרשים (לפחות אלה שאני נתקלתי בהם בשעורי התנ''ך) מאוחדים בדעה שאברהם עמד בנסיון בצבעים מעופפים. ברור שהיום היו מאשפזים אותו.
עקדת יצחק 92860
זה רק מלמד משהו על מערכות האשפוז של היום....

מה שמפריע לי בשרשרת התגובות על אברהם אבינו, זה שיש מן התייחסות לא רצינית ומזלזלת באישיות, שבין אם נרצה ובין אם לא, השפיעה על כל העולם התרבותי של ימינו. היהדות ו"בנותיה": הנצרות והאסלם, שמהן בעצם היסודות המכוננים של כל התרבות וההומניזם המערבי (להבדיל מהמזרח הרחוק), כולן מושתתות על תורתו, והמסורות על מעשיו של האיש הזה. אז הזלזול הקליל בו נראה לי קצת ילדותי.
עקדת יצחק 92867
זאת פריבילגיה של שוטים.

אני לא חולק עלייך שלאיש יש השפעה נכבדת על התרבות המערבית (ואני לא אתבע כרגע את כבודן של תרבויות המזרח לגבי הביטוי ''כל העולם התרבותי'' שהשתמשת בו). בלי כל קשר לכך, בעיניים שלי מי שמדבר עם אלוהים כתוצאה מכך מוכן להקריב את בנו הוא לא שפוי. את צריכה להבין שאני לא קונה את זה שהוא באמת דיבר עם אלוהים, כי אני לא מאמין בקיומו (של אלוהים, לגבי אברהם אני פתוח לאפשרות).
עקדת יצחק 92884
מההיכרות הוירטואלית אתך נראה שאתה לא מצטמצם להתייחסויות של שוטים בעניינים העומדים על הפרק.
אני מבקשת סליחה מתרבויות המזרח הרחוק.
הדיון על עקדת יצחק יכול להגיע לרלוונטיות גם ללא מאמינים אם יוצאים מהבונקר של -אני לא מאמין ולכן מבחינתי הוא "שמע קולות" השאלה האמיתית שנובעת מהעקדה היא הקרבת הבנים על מזבח האידאל של האב.
יש לה השלכות רבות. רק דוגמא קטנה שהיה עליה דיון לא מזמן- האם אנו מוכנים להקריב את בנינו-חיילינו בג'נין על מזבח הערך של אי פגיעה באזרחים.
ומצד שני האם אפשר לחנך בנים למשהו בכלל, ללא שתהיה ברקע האופציה של הקרבת החיים למען הערכים הללו? ואם כך, במה זה שונה מהעקדה של אברהם?
עקדת יצחק 92888
אנחנו לא "מקריבים" את בנינו-חיילינו, משום שחיילינו הללו הם אנשים בוגרים שמסוגלים להחליט בעצמם אם הם רוצים להקריב את עצמם או לא, ויש להם זכות בחירה כדי להשפיע על אופי השלטון. הוריהם ומנהיגיהם יכולים רק לנסות לשכנע אותם, וכאן אין הבדל בינם לבין כל אדם בוגר אחר.

אני לא יכול לחשוב על איזשהו ערך שאני ארצה לחנך את בני (ובנותי!) לפיו, שעשוי לאלץ אותי, במצב כלשהו, להקריב את חייהם. יכולים להיות ערכים לפיהם הם עשוים להקריב את חייהם שלהם, אבל זו תהיה החלטתם שלהם, ולעולם לא שלי. אין לי שום זכות "להקריב" את ילדי.
עקדת יצחק 92895
בעצם זה שאתה מגדל את ילדיך במדינה שבה יש גיוס חובה, אתה משפיע על גורלם ועל הסיכוי שלהם לחיים בגלל האידיאולוגיה שלך.

אני *לא* אומרת שזה לא לגיטימי.
אני חושבת פשוט שזה בלתי נמנע.
לא ממש 92905
גיוס החובה (כמו הפיגועים תגובה 87402) משפיע על הסיכוי של הילד לחיות פחות מאשר דברים אחרים (מספר תאונות, רמת פשע, מערכת בריאות, הרגלי אכילה/עישון/כושר וכו'), למשל, תוחלת החיים של זכר בישראל (מדינה עם גיוס חובה) היא 76.71 ובארה"ב (מדינה ללא גיוס חובה) 72.95 (כל המספרים, נכון ל2000).
לא ממש 92911
עוד דוגמה לזה שממוצעים הם דבר מטעה. על כל חמישים איש שתוחלת החיים שלהם עלתה בשבוע וחצי בגלל הסטטיסטיקה, יש בחור אחד בן 18 וחצי שנהרג. מדברים עליו, ולא על הממוצע.
למה מטעה 92916
הממוצע הוא דבר משעמם (אפילו סטטיסטיקאים מתענינים בסטיית תקן), אתה רואה ''אותו'' כל יום, מה כבר יש לדבר עליו.
לא ממש 96576
אפשר למצוא היכנשהו מדד ל"אחוז הנולדים שזוכים להגיע לגיל 25" במדינות שונות?
עקדת יצחק 92906
ודאי שאני משפיע על ילדי, לא טענתי שלא. רק אמרתי שאני מקריב אותם, ולא מכריח אותם להקריב את עצמם. אני מציג להם את הערכים שלי. אני משתדל שהם יסכימו איתי (למה אני מדבר בזמן הווה?). אני לא מתכוון להרוג אותם משום סיבה שהיא.
עקדת יצחק 92864
שמת לב שסיפור העקידה בנוי כסיפור מסגרת מקביל? בהתחלה ה" אומר "קח את הנך, את יחדיך אשר אהבת, את יצחק ולך אל הר המוריה..." לאחר מעשה העקידה חוזרת אותה התבנית, בשינוי קל: "קח את בנך, את יחידך, את יצחק". הציטוט מהזכרון ולא מדויק, אבל הרעיון הוא, שהמילה "אהבה" נשמטת.
עקדת יצחק 92879
אז את אומרת שהתורה שופטת את אברהם לחומרה על מעשיו? כלומר, היא לא רואה באברהם גיבור ומופת לכל המאמינים, אלא קנאי רצחני?

טוב, זה לא בלתי אפשרי, כי התורה נוהגת להדביק כל מיני מעשים גועליים לכל מיני מנהיגים נעלים (שאול, דוד ושלמה, למשל, וגם משה לא יצא נקי מכל העסק). אבל זה נראה חורג מהפרופורציות הרגילות, במיוחד לאור העובדה שבד"כ אני שמעתי רק תשבוחות לאברהם על מעשיו. האם הפרשנות הזו נפוצה ומקובלת? האם פרשת העקדה נחשבת לכתם בדברי ימיו של אברהם?
עקדת יצחק 92891
יש הרבה פעמים פער בין הסיפור התנכי המקורי, לבין הפרשנות המודבקת לו לאחר מעשה.

התנ"ך מתייחס בהרבה יותר שיפוטיות מוסרית לדמויות, ואילו חז"ל נוהגים "לטהר" את הדמויות.

(הדוגמא הקלאסית היא סיפור דוד ובת שבע, כאשר התנ"ך מדגיש את העוולה המוסרית, ואילו בגמרא מוצאים את ההיתרים ההלכתיים למעשה).

עקידת יצחק (ובניגוד למה שאמרה גילית) היא שונה בכך שגם התנ"ך מציג אותה באור חיובי.

לעומת זאת יש לזכור שבתקופה המדוברת הקרבת הבן הבכור היתה נהוגה בקרב עמי כנען (טלה מוזמנת לעזרה!) ומצאתי אפילו פירוש אחד (שלצערי איני יכולה לצטט את מקורו מהזיכרון כרגע) שטען כי גדולתו של אברהם לא היתה בהקרבת הבן, אלא ביכולת שלו להפסיק באמצע הטקס ולהימנע מההקרבה.
עקדת יצחק 92898
גדולתו של אברהם (ואני מקווה שאסתי תסלח לי) היא בכך שהקולות בראש שלו היו מספיק שפויים כדי להגיד לו להפסיק לפני שהוא הרג את בנו, יחידו אשר אהב.
עקדת יצחק 92918
אולי. אבל אם איזה אייל מסכן לא היה מסתבך שם בסבך במקרה, אני לא יודע מה היה קורה עם הקולות בראש שלו. עוד נקודה לזכותו של האייל.
עקדת יצחק 92920
?
תגיד לי על מה אני צריכה לסלוח, ואני אשקול את העניין..
עקדת יצחק 92932
זה לא את שהתלוננת על הזלזול של אנשים כאן באברהם?

(דובי, מתעצל לחפש)
עקדת יצחק 92938
ניצה התלוננה. מצידי, תזלזל.
עקדת יצחק 92944
סליחה.

וגם סליחה מניצה.
עקדת יצחק 92960
אוחתק, אם אתה כבר בשוונג למה שלא תבקש סליחה גם ממני?
עקדת יצחק 92943
אני כבר ציטטתי במקום אחר את מה שאמר זוגי שיחיה, הדוס המשפחתי, הראשון לבונבון, בנושא קולות אלוהיים:
"אם אני שומע קול אלוהי שמצווה עלי להעלות לעולה את בני (או בתי, או אשתי, או חתולי), אני אורז את עצמי ובזריזות רבה מתיצב בפתחו של בית החולים לחולי נפש הקרוב למקום מגורי. אלוהים לא אומר דברים כאלה, ואלוהים לא עושה בחינות כאלה. ואם לאחר בירור רפואי מסתבר שזה באמת היה אלוהים ולא המח המעוות שלי, אז אני רואה עצמי פטור מלציית לו, והולך לחפש לי אלוהים אחרים." (1)

(1) או מוותר על כל העסק לגמרי ומצטרף לחמו לשירת האינטרנציונאל בשבת בצהריים (2).
(2) שזו, אגב, מצווה חשובה בבית אבי, ואנחנו מקיימים אותה בהתלהבות שנובעת בעקר מכמויות האלכוהול שאנחנו צורכים באדיקות בארוחה זו.
עקדת יצחק 92945
אם אני אגיד "מהפח אל הפחת", תעלבי?
עקדת יצחק 92947
הי, תגידי לזוגך‏1 שיחיה, שאני בדיוק מנסה לכתוב מאמר ל"אייל" על נבואה ופסיכוזה. בינתיים המסקנות שלנו דומות.

1 תכף תעלה עלינו חמתו של האייל האלמוני מהדיון ההוא.
פסיכוזה 92952
האם אין מקרים של נבואה בה התגלו חזיונות ויזואליים לנביא? למיטב ידיעתי, ללא שימוש בסמים ובמצב של עירנות, לא ידוע על הזיות ויזואליות ברמה גבוהה הנובעות ממצבים פסיכוטיים. כלומר, אם זוגה שומע את הקולות הוא אולי פסיכי, אבל אם הוא רואה את אלוהים אצלו בסלון, כנראה שאלוהים באמת נמצא אצלו בסלון (או שהוא חולם, או ששמו לו משהו בקפה).
פסיכוזה 92953
ואני אמורה לענות כאן ולקלקל לי את המאמר ?
אין בעיה 92973
תשמרי לעצמך, אנחנו נשב כאן בחושך בין 4 קירות.
רגע, רגע, רגע 93024
זה יהיה מאמר או טור אישי?

האמת שאני בכלל עובד ברגעים אלה על הנמכת פרופיל זמנית באתר (לא מבטיח כלום), אבל אם כבר נשאת את שמי, אז אני רק רציתי לדעת איזה מין דוס משפחתי הוא האדון פרידלנד (נדמה לי), אם הוא מרשה לעצמו לקבוע איזה דברים אלוהים אומר ולא אומר, איזה מבחנים אלוהים עושה ולא עושה (כל זאת בניגוד לאמור במפורש בתנ"ך הקדוש), ואחרי כל אלה עוד מעיז להציב תנאים בסגנון "אם-אז" לאלוהיו?
רגע, רגע, רגע 93054
אתה לא עוקב - את השאלות האלה צריך לשאול את ל.ב.פ.:
תגובה 92943 .
היא כבר ענתה 93080
תגובה 77488
עוקב, עוקב 93117
השאלות אכן מופנות לל.ב.פ, כפי שאכן ניתן להבין (לדעתי) מן ההודעה שלי, גם אם היא לא נכתבה כתגובה ישירה להודעה שלה (מסיבות שגם אותן ניתן להבין מן ההודעה שלי).
אל תדאג, אני יודע שאתה הוא מר וישנה, הוא מר פרידלנד (או משהו כזה), ובלינק של האייל האלמוני (מן הסתם), אין שום תשובה לשום שאלה ששאלתי.
כאן זה בסדר? 93121
תגובה 71773
מה יש לך? 93127
כאילו אני מודה לך על המאמץ והכל, אבל תן לה לענות. (בסוף אני עוד אחשוד שאתה אחד ממקרוביה, או יותר נכון - קרוביה, באתר).

חוץ מזה היא כבר כתבה כאן
(תגובה 92943), שהיא כבר ציטטה בעבר את הדברים הללו מפי "זוגה שיחיה". הלינק שאליו הפנת הוא מין הסתם אותה הפעם בעבר בה היא ציטטה אותו, כך שאני לא חושב שהוא יכול לענות על שאלותיי.
מה יש לך? 93287
I will be glad to answer...Just remind me what was the question ?
שאף אחד לא מבין 93368
לדעתי יש בעיה עם זה שאנשים מאלצים אותי לקרוא שוב, תוגובת שלי מן העבר. אם אנחנו מדברים על המקרה הנוכחי נניח, אז במהלך הפעמים שבהם האלמוני ניסה להביא לי תשובות בשמך, הספקתי כבר לשכוח שבעצם השאלה הראשונית שלי הייתה יותר סוג של הקנטה קנטרנית, ולא ממש איזו בעיה שמציקה לי על משכבי בלילות (בניגוד נניח לשאלה הזאת, שבאמת מאוד מאוד מטרידה אותי: תגובה 92555).

בכל מקרה השאלה המקורית נמצאת כאן (תגובה 93024) לפני סימן השאלה השני (ר"ל - זאת לא השאלה הראשונה), ואני עדין מחזיק בדעה שיש שם בעייתיות, ככה שאם בא לך, אז את יכולה, בזמנך החופשי וגו'.
(אה, אבל אם כבר יש משהו שיותר מטריד אותי הוא האם צדקתי כשכתבתי פרידלנד?)
שאף אחד לא מבין 93422
Well, I asked him, and he said that some people (or actually, most people), think that there is only one way for being Jewish, and more over, for being religeous. This is a very sad thing, I think, but is a different subject. The point is, that the fact that you have an image of how a religeous person should think, act, dress ect., has absolutly no effect on real life(1).
he is a religeous man. that's what he says and he hasen't lied to me so far. Moreover, the difference between his religeous view and my family's views are distant enough to make him the family dos.

and yes, It is Friedland. Do we know you?

(1)the fact that I strongly belive that the moon is made of swiss cheese does not change the surface of the moon, and it will not change, no matter how many people will believe the cheese thing.

שאף אחד לא מבין 93504
טוב התחלתי לכתוב הסבר ארוך על הסתירה שקיימת כאן ברמה העקרונית, אבל היות שהשורה התחתונה היא שממילא אין לי שום התנגדות לכך (לייתר דיוק אני תומך בכך), שברמת היומיום כל אחד יעשה את מה שטוב בשבילו, ויתרתי על העניין.

לא, לא. אתם לא מכירים אותי. אף אחד לא מכיר אותי (וטוב שכך). אני יודע שבהודעות ישנות שלך יש את ראשי התיבות המלאים של שמך‏1, ופשוט רציתי להוכיח לעצמי, שאני עדין יכול להגדיר את עצמי כבעל כישרון לזכירת שמות "אזוטריים".

חוץ מזה איך זה שמאז שאת בת"א את כותבת דווקא באנגלית?

1 כמו שכתבתי פעם לאיזו נודניקית אחת - שאח"כ כתבה לי הודעה שאני לא רוצה להגיד מה היו צריכים לעשות איתה - כל מה שאני יודע על כותבי האייל מקורו ב"מידע גלוי".
שאף אחד לא מבין 93506
את אחות של צחי?
כנראה 93508
תגובה 5140

והנה מריבה משפחתית:
תגובה 5426
כנראה 93548
כן, וזו הסיבה שעברתי לראשי תיבות. היו כמה אנשים שחשבו שאני אשתו(1), או שבגלל שהוא אחי הקטן זה עושה אותו אוטומטית צעיר. אז זה לא שהוא צעיר, זה שאני גריאטרית, ובשביל לחסוך פרצופים חמוצים בארוחות משפחתיות עברתי לראשי תיבות.
אה, כן. אני כותבת באנגלית בסופי שבוע, כי אז אנחנו אצל חמיי והמחשב של חמותי דובר אנגלית בלבד.

בברכה,
לידור ברזיק-פרידלנד

(1)למרות שיש חוקים מאד פשוטים לגבי סדר שמות המשפחה הממוקפים (2).
(2) שם הנעורים תמיד בא קודם.
היי ג'וד 93558
(2) אז ג'ודי שלום-ניר-מוזס היא אחותו של סילבן, ונשואה לנוני?
היי ג'וד 93596
ג'ודי ניר-מוזס-שלום ולהתראות
היי ג'וד 93607
האם היא אחותו של ניר המנוח והתגרשה ממוזס?
היי ג'וד 93669
נדמה לי שאלמנתו של עמירם ניר, אני לא בטוח.
היי ג'וד 93680
אחותו של נוני, אלמנתו של עמירם, אשתו של סילבן ופרסונה (רק בזכות עצמה).
היי ג'וד 93878
אחותו של נוני, אלמנתו של עמירם, אשתו של סילבן ופרסונה (נון גרטה).
היי ג'וד 93670
פה זה סתם עניין של אסתטיקה אודיאלית(? כמו ויזואלית...). בדיוק כמו שאומרים רק "פורטיסחרוף" ולא "סחרופורטיס", ואומרים "יהודה שומרון וחבל עזה" למרות שאומרים גם "עיו"ש" (למרות שאומרים גם יש"ע). אה, וגם "יהודה ושומרון" למרות שאומרים גם "מחוז ש"י" (או נפת ש"י, או איך שהם לא קוראים לזה). על מה דיברנו? איפה הפוקימון שלי? מי זה שם? הלו? שומעים אותי? האלו?! ס'אמק הסלולריים האלה.
היי ג'וד 93674
לא אומרים עיו"ש, אומרים איו"ש. (עפ"ז: אזור יהודה ושומרון, בן-זוגו של אזח"ע, הלא הוא אזור חבל עזה).
היי ג'וד 93684
אז בשביל מה ש"י?
היי ג'וד 93685
בשביל מ''י.
לא צריך עפ''ז 93721
לדעתי זה בלמ"ס. יש צומת כזאת ויש אוגדה כזאת, ושני השמות נזכרים בלי סוף בתקשורת (או שאולי אתה חושש שרק פירושן של ראשי התיבות הוא מסווג?).
חוץ מזה אני בטוח‏1 שלא באמת קראת את זה באיזה "פרסום זר". רוב האנשים מתוודעים לפירוש ראשי התיבות האלה (ואחרים) בדיוק במקום אחד. יכול להיות שהם מגייסים גם ארנבים?

1 טוב, כמעט בטוח.
כן צריך פז''ם באייל 93737
תגובה 6797
אכלנו לוף אכלנו גמבה 93749
עד מתי, נוב' 4?!

קודם כל הרשה לי להביע אכזבה ממעידתך החובבנית. ככה לחשוף ששירתת בצבא? אתה יודע בכמה זה מצמצם את האפשרויות לזהותך?
שנית, לא לימדו אותך שם גם - באותה הזדמנות בה לא יידעו אותך על כך שמטרתו העיקרית של האימון הצבאי‏1 היא הכשרה לרצח - שלא כל מידע אשר אליו נחשפת בעת שרותך הצבאי, הוא בהכרח מסווג?

1 נאמר באירוניה. אני מסכים עם טיעונך בהודעה אליה קישרת.

-------------------------
האלמוני המקורי עושה מילואים (באמת), אבל מצדיע רק לעלמה עפרונית.
מכרתי שום מכרתי בצל‏1 93754
אה, אבל לא זה בדיוק מה שכתוב שם. בכלופן, בתקופה שכתבתי את התגובה ההיא כתבתי עוד כמה תגובות שחשפו מידע ביוגרפי שהיום לא הייתי חושף, אבל כמו הצנזור הצבאי (לפחות בימיו הטובים), אינני חושב שאפשר להחזיר שדים לבקבוק.

1 לא אני. זה ציטוט משיר.
פורטיסחרופורטיס 93683
במקרה הזה אני חושבת שזה בגלל שפורטיס היה הבולט יותר בהתחלה.
(בעיקר כי במקרה שלהם, זה משתלב כל כך יפה לשני הכיוונים...)

_______
העלמה עפרונית- מאושרת.
כנראה 93679
הניק שלך תמיד מזכיר לי את LBJ (לינדון ב. ג'ונסון) משום מה.
כנראה 114335
אמת היא, שכל חיי אציתי ראשי תיבות משולשים (JFK, JDS, FDR), ותשוקתי זו עוד התעצמה כשפגשתי את בעלי האהוב (JLF), את אביו (JDF) ואמו (נולדה PRF, היום PFF)וכולי וכולי. ההזדמנות נקרתה לפני כשהנסיך הציע לי להתחתן אתו (על הברכיים בפיאצה עם טבעת יהלום), ומאז אני LBF.
RBJ! 114510
RBJ! 114521
?
RBJ! 114522
האלמוני התכוון כנראה לרון בן-יעקב, שהאימייל שלו מתחיל ב rbj, שגם לי הזכיר תמיד את L.B.J.
עקדת יצחק 590696
האם פורסם לבסוף מאמר כזה?
עקדת יצחק 92893
למיטב ידיעתי (המפוקפקת), הפרשנות המקורית שלי, לפיה אברהם כשל בנסיון, ולא עמד בו, לא רק שאינה נפוצה, הריהי לחלוטין בלתי מקובלת (במובן Unacceptable), ולמעשה זאת הפעם הראשונה שלא מציעים לאשפז אותי כאשר אני מעלה אותה.
עקדת יצחק 92896
לא,אני לא אמרתי שום דבר על משפט ועל פרשנות. הבאתי ציטוט מתוך הטקסט עצמו. המילה ''ואהבת'' יורדת, אין על כך ויכוח.

התורה דוקא כן רואה באברהם מופת,העניין הוא שמדובר (בפרשנות המקובלת) באנשים, והתורה לא מתעלמת ממעלות רשעים או חטאי צדיקים, והבאת דוגמאות לכך בעצמך.

אני לא יודעת מהי ''פרשנות מקובלת'' כשמדובר בדרש. התנ''ך הוא טקסט מפליא, עמוס סימבולים וצורות ספרותיות מרתקות כמו גם סיפורים אנושיים מצמררים. אני מכירה פרשנות לפיה אברהם צלח את הנסיון, והיא ''מקובלת'' במובן שהיא הנלמדת בבתי הספר היסודיים, מטעמי פשטנות המותאמת לגיל ומטעמים נוספים. אני מכירה גם פרשנות הפוכה. בכל מקרה, העקדה איננה ''כתם'' בדברי ימי אברהם אבינו, אבל היא בפירוש נקודת דרך, סיפור עצוב ובעל ערך להבנת אברהם האיש. אגב, לאחר העקידה מתה שרה אשת אברהם- אפשר לנתח מעשרות זוויות את שאלת האמונה וההקרב האישית, רווח והפסד בעולם הזה ובעולם הבא, חובת הורה מול חובה דתית, גבולות האמונה וכיו''ב.
עקדת יצחק 92907
מה גורסת הפרשנות ה"הפוכה"?
האם אין בכך שהתורה רומזת כי במעשה העקדה אברהם הפסיק לאהוב את בנו (או הוכיח שהוא אינו אוהב אותו - גם כך אפשר לפרש זאת), משום הטלת כתם באברהם? לא כתם במובן הפיכתו לדמות שלילית, אלא במובן הפיכתו לאדם שאינו מושלם, ושסובל מנקודות בעיתיות באישיותו (פנאטיות, למשל).
עקדת יצחק 92917
עד כמה שזכור לי (ולמדתי את זה מזמן, אם זה מעניין אותך אני אלך לקרוא שוב) יש מפרש שמציין לא שאברהם נכשל כשלון חרוץ בנסיון, אלא שהיה עליו לנחש את הסוף מראש ולא לפחד או משהו כזה. ויש עוד פרשן, שלא סופר את העקידה כנסיון אלא מונה אחרת את עשרת הנסיונות. בכל מקרה אף אחד לא מזדעק שאברהם חוטא גמור.

אם אתה שואל אותי, לפרשנותי האישית והבלתי מחייבת, הפסוק שם, על הר המוריה ,מתאר משבר נפשי גדול אצל אברהם וגם אצל יצחק. לפעמים הורים מאכזבים. לפעמים הם עושים את מה שצריך, ועדיין מרגישים שהם מאכזבים. לפעמים ערכים מתנגשים בחוזקה. הורים הרבה פעמים חשים שהם מקריבים את ילדיהם, ילדים הרבה פעמים מרגישים קרבן.האם אהבת הורה לילדו חזקה מדת? מאידאולוגיה? מהגשמה עצמית? מאהבת אישה? מחובה מוסרית? האם אב צריך להסגיר את בנו הרוצח? לרצוח עבור בנו החף מפשע? אני לא חושבת שהתורה שופטת, אני לא חושבת שאפשרי לשפוט.
עקדת יצחק 92956
תוצאות בדיקה טריה ב"בראשית": שרה לא מתה /תיכף/ אחרי העקדה.
היא ילדה את יצחק כשהיתה בת 90, ומתה בגיל 127. במהלך סיפור העקדה יצחק מתואר כ"נער" ומחילופי הדברים בינו לבין אביו הוא נשמע כנער /צעיר/.
נגיד בן 15 מקסימום?
אז שרה כאן בת 105. ויש לה עוד 22 שנות חיים...

אני חושבת שאת צודקת לגבי התנך כמלא סימבולים. ובשבילי סיפור העקדה הוא סיפור סימבולי על המעבר מהקרבת קורבנות אדם להקרבת בעלי חיים. [אין לי שום דרך אחרת לחיות בשלווה עם הסיפור הנורא הזה].
עקדת יצחק 92967
על פי חז"ל, יצחק נעקד בגיל 37.
עקדת יצחק 92968
"נער" בן 37? לא נראה לי.
ואם זה כך, אז כל הסיפור משתנה לגמרי- מפני שאברהם לא היה יכול להקריב את יצחק המבוגר בלי שיצחק יסכים לזה. מה שאומר, שזה לא הקרבת אחר (אברהם את יצחק) אלא הקרבה עצמית, של יצחק את עצמו. לאדם מותר להחליט להקריב את עצמו, ואז כל הסיפור פחות נורא.
עקדת יצחק 92969
המדרש מספר שיצחק ביקש מאביו לקשור אותו היטב, כדי שלא יזוז ויפסול את השחיטה.
עקדת יצחק 92975
אם מדובר בגבר בן 37, אז כמו שאמרתי, זו הקרבה עצמית, וכל הסיפור משתנה לגמרי. וזה לא דומה בכלל למרת רחל, ששחטה את ארבעת ילדיה הרכים בשנים.

למה יצחק בן 37? כי שרה מתה בפרק הבא, ואם היא בת 127 אז הוא בן 37? לא עלה בדעת חז"ל שאולי עבר זמן בין שני הפרקים?
עם כל הכבוד לחז"לינו, הפרשנות הזאת שלהם נשמעת לי קצת מוזרה.
עקדת יצחק 92976
נו. זה לא יותר מוזר מאשר לידה בגיל תשעים...
עקדת יצחק 92970
אני מנחש שהם ספרו עונות, לא שנים, ושיש שלוש עונות בשנה (סתו? בארץ?). אבל זה סתם ניחוש בעלמא.
עקדת יצחק 93022
יש ניתוח יפה מאוד של הדרך בה מסופר סיפור העקדה על ידי נחמה ליבוביץ (אחותו של..). היא שמה לב לביטוי המיוחד "וילכו שניהם יחדיו" המופיע פעמיים בסיפור: פעם ראשונה לאחר שהם נפרדים מהנערים והולכים אל ה"מקום". אברהם שם את העצים על בנו יצחק, (מכאן שהוא היה החזק משניהם ולפיכך סביר שלא היה ילד), ולוקח את האש והמאכלת בידו. בזמן זה אברהם יודע שהוא הולך להקריב את בנו, ויצחק לא יודע. בכל זאת כתוב ו"ילכו שניהם יחדיו" באותו ראש באותה שלמות. אחר כך שואל יצחק את אביו: "הנה האש והעצים ואיה השה לעולה?" ואברהם עונה "אלוהים יראה לו השה לעולה בני" מתשובה סתומה הזו יצחק מבין שהוא השה לעולה, (חז"ל שמים פסיק אחרי המילה "השה" ומחברים את המילים "לעולה בני". כך שבעצם אברהם מספר לבנו שהוא הולך להקריבו). ובכל זאת, מיד לאחר השיחה שוב מופיע הביטוי ו"ילכו שניהם יחדיו" -באותו ראש באותה שלמות. מכאן המסקנה שהיתה הסכמה מלאה ושלמה מצד יצחק למעשה העקדה של אברהם.
לפי רוח הפרשנות הזאת נראה לי שהבעיתיות של עקדת יצחק אינה הכפיה על מישהו אחר למות למען האידאלים שלך, אלא עצם החינוך להקרבה עצמית עבור האידאלים. שניהם עמדו כאן במבחן. אברהם בלהקריב את בנו, ויצחק בלהקריב את עצמו. הנסיון נקרא על שם אברהם משום שזה הרבה יותר קשה לאדם להקריב בן על מזבח האידאלים שלו אפילו בהסכמתו של הבן, מאשר להקריב את עצמו.
עקדת יצחק 93150
אם אמו חיה עם גיל 127, אז אין לי אלא להניח ש"37" שלהם זה פחות או יותר 18 שלנו. כמובן שבשביל זה אני צריך להטיל ספק ביכולתם של כותבי התורה לספור שנים כמו שצריך, אבל אני עושה את זה בכל מקרה, כי יש להם נטייה להגיד שאנשים חיו עד גיל 900 וכאלה.
אל תפקפק לרגע 93156
ביכולתך שלך לספור כמו שצריך. מה שאתה עושה זה בטח בסדר.

(איזה כיף להיות חילוני)
שרה 93045
יצחק היה, ע"פ אחת הפרשנויות המאד מקובלת, בן כ30.
בדקת בטקסט? פשט גמור. תראי את סדר הפרשיות.
שוב שרה 93047
ראיתי שכבר ענו לך. ובכל זאת:
א. ייתכן ו"שנה" תנכ"ית איננה שנה כפי שמונים אותה היום. כך לגבי ימי הבריאה, וכך לגבי מניין השנים.
ב.כאמור, מיד אחרי פרשת העקידה מתואר מות שרה. אם לא נוח לך עם המספרים קחי רק את ההקשר- מספרים על העקידה, ומיד אח"כ על מות האם- כלומר התנ"ך יוצר את הקשר אפילו אם הוא לא קיים. למעשה, זה יותר חזק ככה.
ג.אם נזכור את מתושלח, את הגיל בו נגמל יצחק משד ואת שאר המספרים הידועים לנו, הפרופורציות אינן כה מופרכות.
בור ועם הארץ אומר: 93091
אני לא מתכוון להתווכח עם אף פרשן, אבל עד כמה שזכור לי כל הניחוח שעולה מהספור וכל האתוס שנקשר בו מדבר על יצחק הילד. בסדר, נתפשר על נער. אגב, בפרק שלפני זה מתייחסים לבנה הרך של הגר, ששולח עימה למדבר, גם כן כ"נער".

אם את מקבלת את השוני במה שקוראים "שנה" היום ואז, אזי הנער יצחק בן ה 37 היה, בעצם, בן 10?

ולסמיכות הפרשות: כמו (כמעט) כל דבר אחר שקשור בתנ"ך אין בעיה להסביר אותו בכמה אופנים. אני מניח שאם זה היה עושה שרות טוב יותר לתיזה שלך היית יכולה לטעון שסמיכות הפרשות בא כדי להמחיש את האימפקט (תוצא?) של הארוע על שרה, כך שכל עשרות השנים שעברו עליה מהפרשה ועד יום מותה אינן יכולות להיחשב חיים.
בור ועם הארץ אומר: 93097
"קח את בנך, את יחידך אשר אהבת, את יצחק". בן יכול להיות גם בן חמישים.

זה נכון שיצחק הוא ילד בסיפורי הגן ונתפס ככזה בעינינו מאז, אבל בעצם למה? האם מקובל עליך ש"נער" יכול להיות ילד של מישהו, מלשון שייכות? האם מקובל עליך ש"נער" הוא אולי מישהו לא נשוי? ש"נער" נועד להדגיש את יחסי האב-בן ואת תפקידו של יצחק כמושא?

אתה יכול להסכים, ויכול שלא להסכים. זה נכון שאפשר לפרש בכמה אופנים.

אם אני מקבלת ש"שנה" אינה שנה, אין לי מושג בן כמה היה יצחק.

לגבי סמיכות הפרשיות- זה בדיוק מה שאמרתי. האימפקט הוא יותר חזק דוקא אם טוענים ששרה לא מתה מיד לאחר העקידה. חייה לא היו חיים. בין אם מתה אם לאו, האפקט של "פרשת חיי שרה" מיד לאחר העקידה הוא חזק.
בור ועם הארץ אומר: 93103
גם אנשי מלחמה מכונים לעיתים "נערים": "ואת הנערים יודעתי אל מקום פלוני אלמוני", "יקומו נא הנערים וישחקו לפנינו".

ישמעאל היה לפחות בן שלוש-עשרה כשגורש (שכן היה גדול בשלוש-עשרה שנים מיצחק), ואף על פי כן הגר מתייחסת אליו כאל תינוק.

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים