הגודל (של אלוהים) לא קובע 1522
במקביל ליהדות ה''רגילה'', הרבנית, תמיד היה ביהדות גם זרם נוסף, זנוח, שמעולם לא נכנס לזרם המרכזי - הזרם המיסטי, עם אנשים שבקרו ברקיע השביעי ומדדו את קומתו של אלוהים.

את המיסטיקה היהודית אפשר לחלק לשלושה חלקים:

  • המיסטיקה היהודית הקדומה, מלפני חתימת התנ"ך עד (וכולל) תקופת התנאים, במאות ראשונות לספירה.
  • המיסטיקה הקבלית, בערך מהמאה התשיעית עד השלוש עשרה, למרות שיש המרחיבים את תקופת העיסוק.
  • המיסטיקה החסידית, מהמאה ה-‏18 ועד ימינו.


על החסידות כולם שמעו, והקבלה מעולם לא היתה יותר פופולרית. מאמר זה יעסוק בחלק הזנוח, שכמעט ואינו מוכר - המיסטיקה היהודית הקדומה. זוהי תפיסה של היהדות שמאמינה כי לאלוהים יש צורה וגודל, ושניתן להשתמש בו ובמלאכיו כדי ללמוד על העולם.

כדי להבין את המיסטיקה היהודית הקדומה (להלן - המיסטיקה), כדאי להתחיל מהמקורות שכן נכנסו לקאנון: צריך לקרוא את התנ"ך. נתחיל מיחזקאל א': יחזקאל רואה חזיון אלוהי (תכף אלוהים שולח אותו להתנבא), ומה הוא רואה?

"וממעל לרקיע אשר על־ראשם כמראה אבן ספיר דמות כיסא ועל דמות הכיסא דמות כמראֵה אדם עליו מלמעלה: וארא כעין חשמל כמראה־אש בית־לה סביב ממראה מתניו ולמעלה וממראה מתניו ולמטה ראיתי כמראה־אש ונוגה לו סביב"(יחזקאל א' כ"ו־כ"ז).

כלומר, בניגוד לתפיסת האל האמורפי המיוצגת בתנ"ך ככלל, יחזקאל רואה דמות אדם. אדם עם מותניים, לכל הפחות. אבל רגע, יאמר הקורא הזהיר, כתוב דמות כמראה אדם, לא אדם ממש. לא מספיק? רוצים משהו יותר מפורש? ננסה לתרגם קצת את דניאל, פרק ז', ח'-יא': "אחרי כן הייתי רואה בחזיונות הלילה ... והנה העמדו כסאות ועתיק יומין [הכוונה לאלוהים, ג.ב.] ישב. לבושו היה לבן כשלג ושיער ראשו כצמר נקי. כסאו היה כלשונות אש וגלגליו כאש דולקת. נהר אש נמשך ויצא מלפניו. אלף אלפים שרתו אותו ורבוא רבבות עומדים לפניו. בית הדין ישב וספרים נפתחו ...".

כלומר נראה כי לאלוהים שיש דמות, ואפילו שיער ראש לבן כצמר. מסתבר שהרעיון הזה, לפיו לאל היהודי יש דמות, הוא רעיון עתיק כתנ"ך עצמו, אך התנ"ך מנסה לצנזרו. יש בתנ"ך שרידים, רמיזות, אבל מעט מאד דברים מפורשים. לא במקרה לא תורגם ספר דניאל מהשפה הארמית.

מי האמין שלאלוהים יש דמות? לא הכהונה, כנראה - הם, שערכו את התנ"ך, הותירו את הרעיון הזה בחוץ. לא בטוח לגבי העם הפשוט - הם היו עסוקים בחקלאות ובחייהם בכלל, כך שלא סביר שהיה להם הזמן לעסוק בכך. מי, אם כך? חלק מהחוקרים היום סבורים שהמדובר באליטת משנה: אנשים שלא היו צריכים לעבוד פיזית למחייתם, אבל גם לא היו כהנים. והם כתבו ספרים, והרבה.

מה כתבה אותה אליטה? נתחיל מחנוך. בספר בראשית מסופר על חנוך, סב נח, שלאו דווקא מת, אלא "לקח אותו אלוהים" (בראשית ה', כ"ד). מסתבר שהפסוק הבודד הזה הוא שריד למסורת עניפה. לחנוך הוקדשו שני ספרים שלמים - חנוך א' וחנוך ב'. ספרים אלו לא שרדו עד לימינו בעברית, משום שעם גלות בבל חדלו היהודים מהעתקתם. למזלנו, הספרים תורגמו ליוונית על־ידי הכנסייה, שהמשיכה בהעתקה מדור לדור. בשלב מסויים הבינה גם הכנסייה כי מדובר בחומר נפץ אמוּני, והפסיקה להעתיק אותם. שוב למזלנו, מדיניות זו לא נאכפה באדיקות, ובכנסייה המזרחית, המנותקת, המשיכו להעתיק את חנוך א', בתרגום לחבשית. חנוך ב' נשתמר בסלאבית עתיקה.

אם כן, הדברים שיסופרו ויצוטטו בהמשך מגיעים מתרגום של תרגום של תרגום - אבל אנו בטוחים שהמקור עברי. נמצאו קטעים משומרים מהספרים הללו בעברית, במערת קומראן.ובכן מה קרה עם חנוך? מסתבר כי על־פי אותם ספרים, האיש היה צדיק שאין כדוגמתו. כל־כך צדיק, עד שכשאלוהים עשה את המבול, הוא החליט לקחת אליו את חנוך, ולשמור אותו כעד לרשעותם של בני האדם אותם מחה, כדי שלא יגידו עליו שהעניש ללא סיבה (האל, כך נראה, קצת פולני). הוא מעלה את חנוך השמיימה, והופך אותו למלאך. אבל הוא כל־כך אוהב את חנוך, שמהר מאד חנוך עושה הרבה יותר מהתפקיד שיועד לו - אלוהים ממנה אותו למלאך המופקד על בני האדם. למה? כי חנוך כבר היה אדם, ואצלו אף אדם לא יכול להתלונן על השיפוט.

מתוך חנוך ב' - אחרי הרבה סיפורי צדיקות ונבואה, אנו מצטרפים אל חנוך כשהוא קם באמצע הלילה ורואה שני אנשים גדולים, פניהם מזהירים כשמש, עיניהם בוערות כלפידים: "ויאמרו אלי האנשים, חזק חנוך אל תירא אלהי עולם שלחנו אליך והיום אתה עולה אתנו השמימה. ועתה צו אל בניך ואל כל בני ביתך אשר את יעשו בלעדיך על הארץ בבתיך ואיש אך יבקשך עד אשר ישיבך ה' אליהם ... ויהי ככלותי לדבר אל בני ויקראוני האנשים ההם וישאוני על כנפיהם ויעלוני אל הרקיע הראשון ... [חנוך עובר ברקיעים ורואה כמה יפים הם, וכמה יפים המלאכים. לבסוף הוא מגיע אל הרקיע השביעי, ומתמלא חיל ורעד מאלוהים וצבאותיו:] ואפול על פני ואשתחווה לה'. וה' אמר אלי בפיו חזק חנוך אל־תירא קום ועמדת לפני לעולם. ויקימני מיכאל שר צבאות ה', ויקרבני לפני ה' ... ויאמר ה' למיכאל גש והפשטת את חנוך את בגדי הארץ ומשחת אותו בשמני הטוב והלבשתו את בגדי כבודי. ויעש מיכאל כאשר דיבר אליו ה' וימשחני וילבישני. ומראה השמן ההוא מאיר מאור גדול ומשיחתו כטל הטוב וריחו כמור וכקרני השמש הוא מזהיר. ואביט אל נפשי ואהי כאחד מנכבדיו ולא היה כל שינוי ניכר. ויקרא ה' לאחד משרי מלאכיו ושמו אוריאל אשר היה מהיר בחכמה משאר שרי המלאכים וכותב כל מעשי ה'. ויאמר אל אוריאל הביאה את הספרים מאוצרותי ולקחת קנה ונתת לחנוך והגדת לו את הספרים ... ויקראני ה' ויאמר אלי שב חנוך לשמאלי עם גבריאל".

וכך מתמנה חנוך לתפקיד הסופר הגדול; הוא מופקד על ספר החיים והמוות (זה שנחתם בו גורלנו ביום הכיפורים). לצורך מילוי התפקיד מקבל חנוך פריבילגיה מיוחדת - מותר לו לשבת בהיכל האלוהי שעה ביום. מדובר בפריבילגיה רצינית מאד - למלאכים רגילים אסור לשבת. כל־כך אסור לשבת, למעשה, עד שאין להם ברכיים כלל.

לתהליך שעבר חנוך, תהליך ההפיכה מאדם למלאך, קוראים אפותאוזה.

והנה, יש לנו מלאך, רב עוצמה, שהיה פעם אדם! לא רק זאת: כנראה שבגלל שהיה פעם אדם, הוא מחבב מאד אנשים, והמלאך חנוך (שנקרא גם מטטרון) הוא המנחה והמורה השמיימי של התנאים, שכתבו את השלב הבא במיסטיקה: ספרות ההיכלות.

הפסקה מתודית קצרה לטובת מי שלא מכיר: ביהדות הרבנית, המסורתית, התנ"ך לא היה סוף היצירה הכתובה. אחריו נכתבו המשנה, ואז הגמרא, ואז עוד המון (מה שמכונה "שרשרת ההלכה"). את המשנה כתבו, במאות הראשונה והשנייה לספירה, התנאים (המפורסם שבהם הוא רבי עקיבא); אחריהם נכתבה הגמרא בידי האמוראים, ואחר כך היו גם הראשונים, והאחרונים, ובמקביל היו הגאונים, והמון שמחה. כל פוסק הלכה מביט לאחור, ומכיר את הספרות שנכתבה לפניו, אבל לא רק את מה שנחתם (כמו המשנה והגמרא), אלא גם מה שנכתב אולם לא נכנס לקאנון, ולקטגוריה הזו שייכת לכאורה ספרות ההיכלות: ספרות תנאית, שכתבו התנאים, אך לא נכנסה למשנה.

מדוע "לכאורה"? כי למרות שהגיבורים של ספרות ההיכלות הם רבי עקיבא, רבי ישמעאל, ונחוניה בן הקנה (כולם תנאים ששמם הולך לפניהם), רוח הספרות כלל לא עולה בקנה אחד עם המשנה, וייתכן אף שמדובר בזיוף - אליטת משנה המתחזה לאליטה. אך זוהי דעה מודרנית של חוקרי מקרא, ואפילו אם מדובר בזיוף, נראה כי פוסקים קדומים "קנו" אותו, וקיבלו את ספרות ההיכלות כעיסוקם המיסטי של התנאים. הוכחה לכך ניתן למצוא ב"אוצר הגאונים", ספר שו"ת (שאלות ותשובות) שנכתב במאה העשירית לספירה: כשהָאי גאון מתבקש לפרש את מסכת חגיגה מהתלמוד (אליה נפנה מיד), הוא מסתמך על ספרי ההיכלות בתשובתו, וכותב "ויש שתי משניות שהתנאים שונין אותן בדבר זה, ונקראות היכלות רבתי והיכלות זוטרתי ודבר זה מפורסם וידוע".

אם מדובר בזיוף, האי גאון מאמין בו. אז מה יש בספרות ההיכלות שגורם לי להתייחס אליהם כאל "חומר נפץ" מבחינת היהדות? ספרי ההיכלות הם בעצם ספרי הוראות לעלייה לשמים, כניסה להיכלות עליונים, הצצה באלוהים (!), וחזרה ארצה.

ננסה להכנס לספרות ההיכלות דרך היהדות הרבנית (מסכת חגיגה מהתלמוד), קריאת ההסבר שנותן האי גאון, והמקורות (היכלות רבתי וזוטרתי) עליהם הוא מסתמך.

תלמוד בבלי, מסכת חגיגה:

"תנו רבנן ארבעה נכנסו בפרדס ואלו הן בן עזאי ובן זומא אחר [כינוי מזלזל לאלישע בן אבויה, ג.ב.] ורבי עקיבא. אמר להם רבי עקיבא כשאתם מגיעין אצל אבני שיש טהור אל תאמרו מים מים משום שנאמר דובר שקרים לא יכון לנגד עיני [תהילים ק"א]. בן עזאי הציץ ומת עליו הכתוב אומר יקר בעיני ה' המותה לחסידיו [תהילים קט"ז]. בן זומא הציץ ונפגע ועליו הכתוב אומר דבש מצאת אכול דייך פן תשבענו והקאתו [משלי כ"ה]. אחר קיצץ בנטיעות. רבי עקיבא יצא בשלום" (תלמוד בבלי, מסכת חגיגה, פרק ב', דף י"ד, ע"ב, גמרא).

מה?

הקטע כלל אינו מובן. לאן הם הולכים בדיוק? איזה מין פרדס, ולמה יש שם שיש? ואם זה שיש, אז למה שיגידו "מים מים"? ואחר־כך אנשים מתים? ויוצאים מדעתם (הפרוש המקובל ל"הציץ ונפגע")? ועל מה הם מציצים בעצם? את כל זה שאלו את האי גאון. בואו ונראה מה שלח כתשובה:

"כינהו פרדס מעניין גן עדן, שהיא גנוזה לצדיקים, כך אותו מקום הוא מקום בערבות [הכוונה לרקיע השביעי, ג.ב.] שהנשמות של צדיקים צרורות בו. והוא המפורש בהיכלות רבתי והיכלות זוטרתי שהיו עושין מעשים, ומתפללים תפילות בטהרה ומשתמשין בכתר [שם מפורש, ג.ב.] וצופין בהיכלות ורואין היאך משמרות המלאכים במעמדם. והיאך היכל אחר היכל ולפנים מהיכל.
ו"קאמ' להו ר' עקיבא כשאתם מגיעין אצל אבני שיש טהור אל תאמרו מים מים": פירוש -כי מי שהוא מגיע בצפייתו לאותו מקום נראין לו שם מים רבים ואין שם מים כל עיקר, אלא דמות בעולם נראית לו, ואם אמר 'הרי אלו מים' -נהדף [מהשמים], לפי כי שקר הוא אומר.
וכן מפורש בהיכלות רבתי בלשון הזה: מפני ששומרי פתח היכל שיש שם מטילים אלף אלפי גלי מים ואין בו אפילו טיפה אחת אלא אויר זיו אבני שיש טהור שהן צלולות בהיכל, שהיה זיו פניהן דומה למים. ואם אמר מים הללו מה טיבם וכו'.
ולא שהן עולין למרום אלא בחדרי לבם רואין וצופין כאדם הרואה וצופה בעיניו דבר ברור, ושומעין ואומרין ומדברין כעין הסוכה ברוח הקודש".

כלומר, האי גאון מכיר את ספרי ההיכלות, ומספר כי מה שמתואר במסכת חגיגה הוא מעין מבחן למי שרוצה לצפות בהיכלות ולראות משמרות מלאכים. אבל, כנציג הזרם הראשי ביהדות, הוא לא מקבל את הטענה כי התנאים באמת עלו למרום, אלא הם "צופין בחדרי ליבם" - או בלשון מודרנית, נכנסים לטראנס והוזים.

אך זוהי תוספת של האי גאון, ואין זה פירוש המתחייב מהכתוב בספרי ההיכלות. נקרא את המקור עליו הסתמך הגאון. מהיכלות רבתי:

"ואלה הם שנכנסו לפרדס בן עזאי ובן זומא ואחר ור' עקיבא. בן עזאי הציץ בהיכל ששי וראה זיו אבני שיש שהיו סלולות בהיכל ולא סבל גופו ופתח פיו ושאל מים הללו מה טיבן ומת ... בן זומא הציץ באבני השיש וסבר שהוא מים וסבל גופו שלא שאלם אבל לא סבל דעתו ונפגע ויצא מדעתו ..." (היכלות רבתי, קטע 345).

מיד נתייחס למה שקרה לבן אבויה.

65 קטעים אחר כך מספר רבי עקיבא: "אמר רבי עקיבא בן עזאי זכה ועמד בפתח היכל הששי וראה זיו אויר אבני שיש טהור ופתח פיו שתי פעמים ואמר מים מים בהרף עין חתכו ראשו והטילו עליו אחד עשר אלף מגזרי ברזל בסימן הזה לדורות שלא יטעה אדם בפתח היכל הששי" (היכלות רבתי, קטע 410).

התיאור הוא פיזי למדי - ערפו את ראשו של בן עזאי. נראה כי מי שכתב את ספרות ההיכלות האמין לדברים כפשוטם: אנשים עולים לשמים, ויורדים לספר מה ראו. מה רואים שם בשמים? למה לעלות? העולים לשמים עושים זאת מכמה סיבות: ראשית, כי זה יפה. הספרות המיסטית משופעת בתאורים מהממים על מראות ההיכלות והאל. הצפייה באל מתוארת כשיא החוויה המיסטית, ואלוהים הוא היופי בהתגלמותו. שנית, המיסטיקן עולה למרום כדי לצבור ידע - ידע על פעולתו של עולם, או ידע על פעולתה של מערכת הצדק האלוהית. לדוגמא, בעליה הראשונה המתוארת בהיכלות רבתי, רבי ישמעאל מספר לנו מה למד ממטטרון (הוא חנוך - המנחה שלו בשמים) על פעולתו של העולם:

"ואלו שמותם של שרים שמנהיגין את העולם. גבריאל מלאך האש. ברדיאל מלאך הברד. רוחיאל שהוא ממונה על הרוח. ברקיאל שהוא ממונה על הברקים. זעמיאל שהוא ממונה על הזעם. זיקיאל שהוא ממונה על הזיקים ..." (היכלות רבתי, קטע 18).

וכן הלאה וכן הלאה - ליליאל ממונה על הלילה, אופניאל על אופני הלבנה וגלגליאל על גלגל החמה. המיסטיקן מנסה, בעצם, לעשות מדע: להסביר מדוע העולם עובד כפי שהוא עובד. ומה עם אלישע בן אבויה (האחר)? מטטרון מספר לרבי ישמעאל מה קרה, מנקודת מבטו:

"כשאני יושב בישיבה של מעלה ושרי מלכיות עומדים עלי מימיני ומשמאלי מרשות ה'ב'ה' [הברוך הוא, ג.ב.] וכיוון שבא אחד [אלישע בן אבויה] להסתכל בצפיית המרכבה ונתן עיניו בי והוא מתיירא ומזדעזע מלפני ונפשו מבוהלת לצאת ממנו מפני פחדי ואימתי ומוראי כשראה אותי שאני יושב על כסא כמלך ומלאכי השר[ת] היו עומדים עלי כעבדים וכל שרי מלכיות קשורים כתרים סובבים אצלי באותה שעה פתח את פיו ואמר ודאי שתי רשויות בשמים. מיד יצאתה בת קול מלפני השכינה אומרת שובו בנים שובבים חוץ מאחר דלא. באותה שעה בא ענפיאל יוי השר נכבד נהדר נחמד נפלא נורא נערץ משליחות של ה'ב'ה' והכני ששים פולסאות של אור והעמידני על רגלי" (היכלות רבתי, קטע 20).

כלומר, כשהגיע בן אבויה לשמים, הוא הגיע בדיוק בשעה בה למטטרון מותר היה לשבת. היות שידע כי למלאכים אין ברכיים, תהה בן אבויה (בחוסר טקט מסויים) אם אין שתי רשויות - אלוהים ועוד מישהו (שהוא זיהה כי אינו אלוהים). לכן אלוהים העניש אותו ואת מטטרון - לאחר (הוא אלישע) נמחקו כל הזכויות בשמים, ואת מטטרון העמידו והיכו אותו שישים פעם בפולסא דנורא, שיהיה ברור מי כאן האדון ומי העבד.

כיצד עולים להיכלות (או יורדים למרכבה; המונחים בני החלפה)? שוב, מתוך היכלות רבתי:

"וכיוון שהיה אדם מבקש לירד במרכבה היה קורא אותו לסוריה שר הפנים ומשביעו מאה ושנים עשר פעמים בטוטרסאי... [כאן מופיע שם ארוך וחסר משמעות שנמשך כארבעים אותיות].
ויזהר שלא יוסיף על מאה ושנים עשר פעמים ולא יגרע מהם, ואם מוסיף או גורע דמו בראשו אלא פיו יוציא שמות ואצבעות ידיו קי"ב יספרו מיד יורד ושולט במרכבה" (היכלות רבתי, קטעים 204-205).

מכאן, ומתיאורים נוספים שלא אביא כאן, עולה האלגוריתם הבא: ראשית על המיסטיקן לרחוץ בטהרה (לטבול במקווה) כ"ד פעמים. אסור בכלל לגעת באישה או לחשוב עליה (אם קם בבוקר וראה קרי - הכל מהתחלה). לאחר מספיק ימים בהם טבל ואכל רק אוכל טהור, שהכין בעצמו ושאישה לא נגעה בו, מתחיל תהליך הכניסה לטראנס: הוא יורד לתנוחת מרכבה, משמע עומד על שש ומכניס את הראש בין הברכיים במעין תנוחה עוברית שכזו, ואז בתנוחה הזו עליו לחזור 112 פעם ברצף על השם המסובך בן ארבעים האותיות חסרות הפשר, תוך שהוא סופר, כדי שלא להתבלבל - הדיוק קריטי.

ולאחר כל התהליך האינטנסיבי הזה, אין פלא שהמיסטיקן מרגיש שבא מלאך ולוקח אותו לטיול בלה־לה־לנד - אבל זה, כעקרון, מה שאמור לקרות. יורד סורִיָה שר הפנים ואוסף אותו להיכלות של מעלה.

שם למעלה ישנם כל מיני מבחנים ומחסומים, כמו מבחן המים המתואר (המתרחש בפתח היכל שישי), או מבחן של שליטה עצמית: לפני היכל שביעי יש זוג מלאכים שאומרים לו "בוא, היכנס - אתה ראוי", ואם נכנס ישר, נכשל במבחן. צריך להשתהות, ולחכות שיזמינו אותו פעם שניה.

ספרי ההיכלות מלאים באזהרות לגבי מה שקורה למי שלא עוקב במדויק אחר ההוראות, או שנכשל במבחנים. זוכרים את מספרי הברזל? למי שנכשל במבחן ההשתהות מחכות מחתות מלאות בגחלים רוחשות. בנוסף, מספר לנו ר' ישמעאל שפעם לא היה לו כח לחכות את כל הימים, וחיכה פחות מהדרוש, ואז סוריה כמעט והרגו. למזלו, הכיר כמה שמות מפורשים בעזרתם הצליח להבריח את השר.

ככה שהעסק די מסוכן, כל המיסטיקה הזו.

ומה התוצאות של כל הירידות הללו למרכבה? אנו מקבלים מספר חיבורים בקשר למלכות שמים, שמסבירים לנו כל מיני דברים. חלק גדול מהיכלות רבתי מוקדש לסיפורו של מטטרון (הוא חנוך), ולאשש אותו על־ידי כך שר' ישמעאל שומע אותו ישירות ממטטרון עצמו. עד כדי־כך, שיש הקוראים להיכלות רבתי "חנוך ג"' או "חנוך העברי" (בניגוד לחנוך החבשי והסלאבי שהוזכרו קודם).אחד החיבורים המוזרים יותר, והקשים מאוד להתמודדות (עבור יהודי מהזרם המרכזי) הוא החיבור "שיעור קומה".

המדובר בחיבור קצר, שישה עמודים אורכו, הנותן לנו רשימה מפורטת ביותר של כל האברים והחלקים השונים שיש לאלוהים, הגודל המדויק של כל איבר ואיבר, ושמו המיוחד. נקרא יחד:

"אמר ר' עקיבא אמר לי מטטרון עדות זה אני מעיד ביי' אלהי ישראל שרום קמותו כשהוא יושב על כסא הכבוד מאה ושמונה עשר אלפים רבבות פרסאות ... רוחב עין ימינו שלוש רבבות ושלשת אלפים פרסא וכן לעין שמאלו. מזרוע ימינו ועד זרוע שמאלו ע"ז רבבות פרסאות לכך נאמר האל הגדול והגיבור והנורא.
... מכף רגלו ועד קרסוליו אלף רבבות וחמש מאות פרסאות גובהו וכן של שמאל ... ירך של ימין ששווסת פרנסי שמו ושל שמאל תפגניא זיזיא שמו. מירכותיו עד צווארו עשרים וארבעה אלפי רבבות פרסאות אתם גהידריא שמו ועל ליבו כתוב שבעים שמות צצ צדק צור צבי צדיק ..."

מידע חשוב רב: מעתה אל תאמר "ירך שמאל של אלוהים", אמור "תפגניא זיזיא". רוצה לתקוע לאלוהים אצבע בעין? שים לב שזו צריכה להיות אצבע ברוחב של 33 אלף פרסה (כל פרסה אורכה כ-‏4.5 ק"מ), או שהוא אפילו לא ירגיש.

שיעור קומה מסתיים כך:

"אמר רבי ישמעאל לפני תלמידיו אני ור' עקיבא ערבין בדבר שכל מי שיודע שיעור זה של יוצרינו ושבחו של הב"ה מובטח לו שהוא בן העולם הבא ובלבד שהוא שונה אותו במשנה כל יום".

עזבו אתכם ממצוות, מעשים טובים, ותשלום מעשר לכהונה. רק שננו את המפרט הטכני של אלוהים - ואתם בפנים. טוב להיות מיסטיקן.

ספר זה מנוגד לחלוטין לתפיסת האל האמורפי. אין שום תירוץ מתקבל על הדעת. אי־אפשר לומר "זה רק משל", או "הכוונה לדמות המלאכים" - הכל כתוב במפורש. ובכן, איך פותרים את הבעיה? בקלות: מתעלמים ממנה. עובדה - סביר להניח כי לא שמעתם על החיבור הזה מעולם. הפתרון עובד.לסיכום, מעניין לראות מה הכילה היהדות בעברה, וכדאי לזכור כי "האמת המוחלטת" שאותה מוכרת היהדות בימינו היא דבר שמשתנה עם הזמן. אז בפעם הבאה שמחזיר בתשובה ישאל אותך "במה אתה יהודי?", תמיד תוכל לומר, "בכך שאני משנן את גודלה של העין של אלוהים". גם זו היתה פעם יהדות.
פרסום תגובה למאמר

פרסומים אחרונים במדור "דת והעידן החדש"


הצג את כל התגובות | הסתר את כל התגובות

אני מסביר את כל הרעיונות האלה 157923
כך: כל התיאורים האלה של דמות האלוהים הם המקוריים והיו קיימים בצורה זאת או אחרת בדת הישראלית הקדומה כמו גם בדתות הפגאניות הקדומות .
דווקא התיאור של האל כחסר דמות וכו' הוא החדשני המקורי והמדהים מכיוון שהוא צורך מאמץ אינטלקטואלי לא קטן בכלל , והוא נוצר רק בתקופה מאוחרת יחסית .
כל המיסטיקנים האלה שכביכול "מעזים" ו"פורצים את הגדר" עם "השיעור קומה " וכו' היו למעשה אנשים בעלי דמיון מוגבל ביותר שרק חזרו לרעיונות העתיקים המקוריים וכך גם כל המקובלים שבאים אחריהם וכביכול מחדשים ומדהימים עם התיאורים שהם נותנים למלאכים ולאל וכו'. אלה תיאורים מדהימים נכון ,לאנשים בעלי אינטליגנציה מוגבלת .
ואגב רק היום הייתי עסוק באיסוף 157924
חומר על הנושאים האלה בדיוק למשהו שאני כותב. יש כאן צירוף מקרים באמת מדהים , ואולי לא?
ואגב רק היום הייתי עסוק באיסוף 157975
קריאה קלה בנושא: http://www.robinson.co.il/book.asp?ID=192590

למרות שהוא אוחז בגישה אחרת מזו שהוצגה במאמר - הוא מאמין שספרות ההיכלות היא באמת הספרות המיסטית של התנאים, לא התחזות.
יש לך חוסר הבנה מוחלט 245340
בכל מה שקשור בספרות הנ'', אינך מבין את הרקע ההסטורי שלה, ולכן אתה מתבטא בצורה כל כך שטחית.
לדוגמא, הספר שיעור קומה נועד, לדעת חוקרים כגון יוסף דן, דווקא להרחיק את אלוהים מהאנשה, בכך שהגוף המתואר שלו, כל איבר אלף אלפי פרסאות, הוא כל כך עצום וגדול שיותר משהוא מקרב (לדוגמא, לאלים היוונים היה גוף אנושי רגיל) הוא מרחיק את האדם ומנכר אותו מאלוהים.
יש לך חוסר הבנה מוחלט 245342
צריך דמיון עלוב מאד כדי להרחיק את אלוהים מהאנשה ע''י שינוי מימד בלבד. כל סופר מדע בדיוני יכול לשלוף מהשרוול יצורים רב-מימדיים, יצורים שהם צורה של אנרגיה בלבד, יצורים מחוץ לזמן, יצורים בגודל כוכב שלם ומה לא.
יש לך חוסר הבנה מוחלט 245501
You know, I actually agree, and IIRC, Hadar Aviram wrote this in this article itself.
This coonclution, though, is that God was really *pearsonified* to begin with, and that is why you needed the book. This, I feel, is a very interesting conclution, and in complete contadiction to everything you learn at school.
דמויים זה עניין מורכב 323447
דמות במובן הרוחני
צורה וצבע בבד תמונה

אחרי כן הייתי רואה בחזיונות הלילה ...
[חזיונות האפילה לאחר ששקעה השמש אור צללים וחלומות]

והנה העמדו כסאות
[מוקמו מקומות מושב (היכן שמתישבים ומניחים מקומם)]

ועתיק יומין [הכוונה לאלוהים?] ישב.
(הרבה עתיקי יומין קיימים אלוהים או דבר זה או אחר הנוצר על ו מהטבע האנושי או הקיומי או במילה אחת אלוהי זאת אפשר לומר רק מההבנה המורחבת של הדברים אשר אלו חלקם בהם)

לבושו היה לבן כשלג ושיער ראשו כצמר נקי.
[נראה ללא רבד (ללא לכלוך ויתכן גם מסודר למראה) ואולי אפילו טהור (למראה כמובן)]

כסאו היה כלשונות אש וגלגליו כאש דולקת.
[הדבר אשר בו ישב (אותו הכיל?] היה כמו משתלח מתגלנל ומבעיר]

נהר אש נמשך ויצא מלפניו.
[זרם חזק זרם ממנו והלאה היכן שפנה]

אלף אלפים שרתו אותו ורבוא רבבות עומדים לפניו.
[המונים פעלו בשמו ומכוחו ויותר מהם מקומם אל מולו]

בית הדין ישב וספרים נפתחו ...".
[אלו שדנו קבעו את מקומם (קבעו את מבטיהם ואת דעתם) ושפטו וכתבו התרחשות]

ואין סוף לפירושים אותם ציור
למה ההתרסה? 157937
מאמר מעניין, שחושף קונספירציה עתיקת יומין :)
הערה לאקורד הסיום: לכל זרם, כת ודת יש את השוליים שלה. החשוב זה שהיא יודעת להתנער מהם. לא צריך לחפש תמהונים וסוטים מהזרם המרכזי ביהדות רחוק - הנצרות הינה זרם יהודי, כמותה השבתאות וזו רק התחלת הרשימה. כל עוד הקו הפורמלי אינו מחזיק בעמדות אלה, למה אתה מרגיש בצורך להתריס בסוף?
למה ההתרסה? 162238
גם היהדות היא שוליים של משהו: מתוך ריבוי של אלים יצאה קבוצה של קיצונים והחליטה שיש רק אל אחד, משמע: שרק האל של אותה קבוצה הוא לגיטימי וכל שאר האלים אינם לגיטמיים. מתוך השוליים הללו צמחה היהדות. למעשה היה זה גילוי ההתנשאות הדתית, או אפילו הגזענות אם תרצה, הראשון בהיסטוריה שהצליח ותפס. נסיונות דומים נעשו כמעט בכל מקום אפשרי, אבל במקומות אחרים, כמו ביוון למשל, מקום שאנחנו יודעים עליו הרבה יחסית, נסיונות ההשתלטות לא הצליחו והעמים הכובשים יצרו שילוב בין תרבותם לתרבות העמים אותם כבשו. עם ישראל נזקק לאידאולוגיה קיצונית ורווית דם בדרכו לכבוש את כנען. כך, במו ידיו, יצר עם ישראל מאוחר יותר את הקיצוניות הנוצרית שהולידה את האינקויזיציה והאנטישמיות ומאוחר יותר גם את הפונדמנטליזם האיסלמי, שלמרבה האירוניה מאיים היום איום ממשי על קיומה של מדינת ישראל.
למה ההתרסה? 162240
שטויות.
האל ''היהודי'' אינו אחד מאלי הפנתיאונים הקיימים. המונותיאיזם הינו תפיסה הינה חדשה לגמרי בהיבט זה, לא רק לגבי מספר האלים, אלא לגבי מהותם ויחסיהם עם האדם. לא יודע מאיפה אתה שואב את התאוריות שלך.
למה ההתרסה? 162492
האל היהודי כבר הרבה שנים אינו אחד מאלי פנתאון, אבל פעם הוא היה, או אחד הגלגולים שלו. יהוה הוא למעשה מיזוג של כמה אלוהויות, ביניהן אל עליון ובעל. אני לא בטוח שהפנתאון הכנעני היה דומה לזה היווני למשל, אבל כל עוד העמים הכנעניים רצו לקיים ביניהם איזשהו קשר הם נזקקו לסוג של מערכת יחסים בין אליליהם השונים.
אבל הנקודה החשובה בהערה הקודמת שלי היא כי המסר העיקרי במותאיזם הוא מסר של התנשאות "אני ואפסי עוד" - שבירת הכללים שהיו נהוגים של "כל אחד והאל שלו" והכרזה על אל אחד כלגיטימי ועל כל השאר כעל שקריים ועל מאמיניהם כעל ברי-מות, כמובן בהתאם לצרכים הפוליטיים.
לגבי שאלתך מאין אני שואב את התאוריות שלי, אמליץ לך כאן על מספר ספרים:
האלה הלבנה - רוברט גרייבס
מי כתב את התנ"ך - ריצ'ארד פרידמן
אלוהים הביוגרפיה - ג'ק מיילס
King Jesus - Robert Graves
כמו כן אני ממליץ לך לקרוא על הפיניקים ועל קרתגו כדי ללמוד על הקשר שבין הבעל לישראל.
אגב, אם במקרה אתה שואב את התאוריות שלך מאמונה כלשהי, ייתכן שאין כל בסיס לדיאלוג בינינו כי אמונה היא דבר סובייקטיבי לחלוטין וכל אחד יכול להאמין במה שהוא רוצה.
למה ההתרסה? 162541
תודה על התגובה לגבי המקורות, אני לא מכיר אותם ואילו "הוכחות" הם מספקים (למרות שיש לי הכרות עם הפרסומים של טלה בר באתר), ולכן כנראה שיש בעיה של לנסות להתווכח על אמונות.
אולם בכל זאת הבהרה אחת: אני כיוונתי יותר למהות האמונה באל אחד ביהדות, ולא העובדה שהוא רק אחד וכל האחרים נשללים. לשלול את כל האחרים ולהאמין באחד חזק בצורה מסויימת יכול עדיין להיקרא פוליתיאיזם דורסני. אני מדבר על אל אחד ש"אין לו גוף ודמות הגוף", ולא מתייחסים אליו כאל superhuman אלא יישות עם אופי בלתי נתפס ע"י האדם, אומניפוטנטית, ללא חולשות. ככזו היהדות אינה התפצלות מהפוליתיאיזם, אלא מנביטה של רעיון אמוני חדש לגמרי.
למה ההתרסה? 162566
מכתבי אוגרית (בין השאר) ניתן ללמוד כי רבים מכינוייו של האל היהודי הם שמות של אלים כנעניים עתיקים. ביניהם ניתן למנות את: אל עליון, אל שדי, אל ברית, אב אדיר.
ראש הפנתאון הכנעני נקרא בשם "אל". בין כינוייו של אל: אבי האדם, אל הטוב והרחמן, אל עולם.
לאל היהודי יש גם מאפיינים של בעל, בעיקר כאל מוריד גשם, נותן טל ומטר בעיתו (תפילת הגשם בסידור מזכירה באופן די מצמרר את המזמורים לבעל) וכן מאפיינים של רשף, אל המלחמה.
צריך לזכור, שלדת היהודית לקח הרבה זמן, הרבה תוכחות של הנביאים ודי הרבה מלחמות ותהפוכות פוליטיות כדי להפוך לדת מונותיאיסטית לעילא ולעילא. הסביבה בראשית ימיה של הדת היהודית היתה סביבה פוליתיאיסטית. בני ישראל שמחו ברוב הזמן לאמץ אלוהויות נוספות, שנקראו בשם הקולקטיבי בידי נביאי ישראל "הבעלים והעשתרות", האל היהודי נעבד כבן זוגה של אשרה אלת השמים (במקום אל הכנעני שהוא בן זוגה הרגיל) במקדש עצמו, והיו אפילו אלים יהודיים נוספים כמו נחושתן.
ובכל זאת, למרות קרבתי וחיבתי לפנתאון הכנעני, ואולי דווקא בגלל היכרותי המעמיקה איתו, לא הייתי מרחיקה לכת ואומרת כי האל היהודי הוא גלגול של כמה אלים כנעניים. אם כבר, הרי שהאל היהודי, שהתגלה לאברהם כאל חדש לחלוטין, ספג מספר מאפיינים של אלוהויות מקומיות.
בסביבה פוליתיאסטית, אלים חדשים נולדים תמיד ומתגלים לבני האדם. לאברהם, שנולד באור כשדים, מרכז הפולחן של אל הירח סין ועוד עשרות אלוהיות אחרות, מתגלה אל חדש ואומר לו: "לך לך מארצך...". עצם ההתגלות לא היתה דבר כל כך מרעיש, כי אלים חדשים כל הזמן נוצרים ומתגלים, ואברהם, כמי שהתחנך בתרבות פוליתיאסטית, מקבל בטבעיות רבה את האל החדש לחלוטין. זה שאחר כך האל הזה הגיע לארץ כנען ונאלץ להתנגש חזיתית עם אלוהויות גדולות כמו אל ובעל, זה משהו אחר... התוצאה היא סינקרטיזם של מספר מאפיינים בין האלים, דבר שניתן לראות בכל פנתיאונים של תרבויות שהיו בקשר זו עם זו.
למה ההתרסה? 162600
''תפילת הגשם'' נכתבה בימי הביניים. אני מניח שמחבריה ידעו על הבעל הרבה פחות משאת יודעת עליו.
למה ההתרסה? 162696
אני בטח לא יודעת מה הם ידעו. אני גם לא יודעת על איזה מקורות קודמים הם ביססו את התפילה, אם בכלל. (אם יש לך מקורות ביבליוגרפיים לגבי התפילה הזאת, אני דווקא אשמח מאוד לקבל).
אני כן יודעת שכשמעמידים את הטקסטים זה מול זה, הם כמעט זהים. במקום להתדיין "על ריק" ולטחון מים, אני מציעה שפשוט תשווה אותם ותיווכח בעצמך?
למה ההתרסה? 162796
את מוזמנת להביא את המקורות, זה בצד זה.
למה ההתרסה? 164994
רק מתוך עניין - כשאת אומרת "אלים חדשים כל הזמן נוצרים ומתגלים", את אומרת את זה כעובדה אמיתית, או כ"ככה הם האמינו אז"?
למה ההתרסה? 165039
א. ככה הם האמינו אז.
ב. גם אני מאמינה ככה היום, אז מבחינתי זו כן ''עובדה אמיתית''. המונותיאיסטים, הדואותיאיסטים, האתאיסטים ועוד אחרים מן הסתם יחלקו עליי.
למה ההתרסה? 165126
א. איך נוצר אל?
ב. מה זה אומר שנוצר אל?
ג. האם, במקרה, ידוע לך אם נוצר לאחרונה אל לדוא"ל, אליו ניתן להתפלל כדי להגאל מקללת הספאם?
איך נוצר א(ל)(י)ל? 165216
בראשית היה איל.
אח''כ נשרה ממנו אות אמצעית.
איך נוצר א(ל)(י)ל? 374353
גם בספר הכוזרי המילה אל מתןארת כמגיעה מן המילה איל איילות = כח
אטימולוגיה בכוזרי 374961
זאת מילה מאחת השפות הכנעניות: שומרית או אכדית, אבל בוודאי לא כפי שריה"ל כותב. בלשן גדול הוא לא היה.
למה ההתרסה? 165411
כיוון שהפוליתיאיזם הוא אמונה שיש לה מספר עצום של וריאציות ברחבי העולם, אם הייתי רוצה לתת תשובה מדויקת ל"כיצד נוצר אל" אל, הייתי צריכה לשבת לכתוב עכשיו ספרון בגודל בינוני. אבל באופן כללי, אלוהות נוצרת בשתי דרכים עיקריות:
1. על ידי אמונה של בני אדם. על פי התפיסה הזאת, ברגע שבני אדם מאמינים שמשהו הוא אלוהי, הוא הופך לאלוהי (בין אם הוא היה קיים קודם כמשהו שהוא לא אל ובין אם הדבר הזה לא התקיים קודם בכלל). למשל: "אלוהי המחשבים" שתיכף אתייחס אליו - נוצר בצורה כזאת.
יש טווח די רחב לדבר הזה. שבטים מסוימים באפריקה מאמינים שבכל פעם שאדם מתפלל נוצרת אלוהות חדשה, ספציפית לבקשה שלו. במקומות אחרים מאמינים שרק כשקבוצה גדולה יחסית מאמינה במשהו - נוצרת אלוהות.
2. בדרך שלבני האדם אין השפעה עליה, אלא היא חלק מן "התבנית האלוהית" של היקום. במקרה זה האלוהות עצמה יוצרת עוד "פנים" אלוהיים ובשלב מסוים היא מתגלית בפני בני האדם, מעמידה בפניהם דרישות או מעניקה להם דברים.

מה זה אומר שנוצר אל?
1. שהעולם שלנו הפך למקום יותר מעניין ויותר מנחם.
2. מבחינה תיאולוגית - שהמערך האלוהי השתנה.
3. אם אתה מאמין בהרבה אלים - שיש לך עוד אל שאתה צריך לכבד ואם אתה רוצה, והדבר מתאים לאורחות חייך ולתפיסת עולמך, אתה יכול לבחור גם לעבוד אותו.
4. אם אתה מאמין באל אחד או באל אקסלוסיבי - שיש לך עוד אל להטיף נגדו.
5. אם אתה לא מאמין באלוהים - שום דבר מיוחד. (אולי רק שיש לך עוד סיבה ללגלג על המאמינים הקוקואים האלו?)

לגבי אלוהי הדואל, בשבילך זו בדיחה, אבל בשביל אלפי מאמינים פוליתיאסטים ברחבי העולם זה עניין רציני לחלוטין. לקח לי יותר מ-‏24 שעות לענות, כי רציתי להביא לינק לדיון שהיה באחד הפורומים הפגניים הרציניים ביותר ברשת: The Cauldron, אבל לצערי יש להם ארכיון רק לשלושה חודשים והדיון הזה הוא מהשנה שעברה.
בכל מקרה, פוליתיאיסטים, כמו כל משתמש ווינדוס ממוצע, לאחר שהטיחו ראשם במסך פעם בשבוע וקראו לעבר המחשב: "אבל למה? מה עשיתי לך שאתה נותן לי מסך כחול? אלוהים עזור לי!" - החלו לשאול את עצמם: מיהו אלוהי המחשבים?
העולם הפוליתיאסטי מתחלק לשניים בנושא הזה:
1. אנשים שמאמינים שתחום המחשבים נופל באחריותם האלוהית של אלים עתיקים קיימים. האלים הקיימים שבדרך כלל מזוהים עם המחשבים הם: הרמס, מרקורי, תחות, סרסבטי, מינרווה, לוקי, אפולו, ססהט ואורניה, המוזה של המתמטיקה והאסטרונומיה. בדרך כלל אלי החוכמה, האומנויות והמתמטיקה הם גם אלי המחשבים, כמו גם אלי השליחויות והתקשורת. הרמס נחשב במיוחד לאלוהי הדואל (ותקשורת מהירה בכלל), מפני שיש לו רגליים מכונפות והוא נע במהירות הבזק ממקום למקום.
2. אנשים שמאמינים שהמחשוב בימינו הוא משהו כל כך גדול ומשמעותי, שאלוהות חדשה וספציפית אחראית עליו. כיוון שלא שמעתי (עדיין) שאל המחשבים התגלה בפני מישהו ומסר לו מסר, הרי שהאלוהות הזאת נולדה והיא גדלה ומתפתחת באמצעות האמונה של האנשים. עוד אין לה שם, אם כי כבר נתקלתי בכאלו שקוראים לו קומפיוטוס ואחרים הקוראים לה טכנולוגיה ואף טכנולוגיאה. (טכנולוגיה + גיאה אלת האדמה הגדולה).

אגב, יש היום קורפוס די משעשע ונוגע ללב של ליטורגיקה פגנית הקשורה למחשבים: "ברכת המחשב" למיניהן, כשפים להגנה מפני וירוסים, לחשים נגד אובדן קבצים...
למה ההתרסה? 165517
תהיה: את מספרת שאת מחזיקה באמונות מסוג זה, והווצרות אלים מסוג זה היא מבחינתך "עובדה אמיתית". מה משמעות הקיום של אלים אלה? כלומר, לא מה משמעות קיומם עבורך, אלא - האם לדעתך הם קיימים באופן פיזי כלשהו, מחוץ לתודעתם של המאמינים? ביקום זה? ביקום אחר? האם יש להם השפעה על העולם, מחוץ לנפשם ומוחם של המאמינים? האם ימשיכו להתקיים אם, נניח, האנושות תחדל? אם כן, באיזה אופן?

אגב, "ברכות המחשבים" למיניהן, בגרסתן הפסבדו-יהודית לפחות, הן לא יותר מפרודיה.
למה ההתרסה? 165527
אני מאמינה בקשרים תודעתיים, או קשרים אלוהיים. במילים אחרות כל הדברים שבעולם: בני אדם, חיים, צומחים, דוממים, קשורים זה לזה ויכולים גם לתקשר זה עם זה. כך שאם אלוהות נוצרת בתודעה של המאמינים, והיא מספיק חזקה שם, בסופו של דבר היא "עוברת" גם למישורים אחרים ומתקיימת שם - מחוץ לתודעה של המאמינים, אבל לא מחוץ לאותה "רשת" ענקית של קורי קשרים בין כל הדברים שבעולם.

אני לא יודעת למה אתה מתכוון קיימים "באופן פיזי"? אלוהות היא אף פעם לא משהו פיזי. אלוהות היא כן משהו מוחשי. זאת אומרת אפשר לחוש אותה, לתקשר איתה, לפעמים אפילו לראות ולשמוע אותה. בשביל זה צריך הרבה אמונה, הרבה כוח רצון והרבה משמעת עצמית (וגם נכונות להיראות בעיני העולם כשוטה מוחלט. ע"ע למשל הרבנית קוק המחזירה בתשובה שנתפסת על ידי כמעט כולם כאהבלית גמורה).

ביקום זה או ביקום אחר?
אני מכירה רק יקום אחד (-: אני כן מאמינה שיש "מישורים" של קיום ושהמציאות הפיזית היא רק אחת מהם. במישורים אחרים ניתן למצוא אלוהויות ושאר יישויות לא חומריות - אבל הכל זה חלק מאותו יקום. זה מה שיפה.

האם ימשיכו להתקיים אם האנושות תחדל?
זו שאלה שמעסיקה אותי מאוד, לא רק לגבי אלוהויות שנוצרו בתודעה, אלא לגבי קיום אלוהיות בכלל במנותק מקיומם של בני אדם. אודה ולא אבוש, שעוד לא מצאתי תשובה. אני נוטה להניח שלא, או לפחות לא לאורך זמן, אבל עוד אין לי משנה סדורה בנושא.

לגבי "ברכות המחשבים" - דעתי כדעתך. אני פשוט הייתי יותר עדינה והשתמשתי בתארים "משעשע ונוגע ללב". כמובן שעדיף פשוט להתקין מסנני אימייל טובים, פיירוול הגון וגם איזה אנטי וירוס לא יזיק. עם זאת, כדאי לזכור שרוב בני האדם פונים לעזרת תפילות, לחשים, קמעות וכשפים בדרך כלל כאשר אמצעים יומיומיים פשוטים פשוט לא עוזרים להם ואין להם מוצא אחר (הרי לרובנו יש מסננים ובכל זאת אנחנו מבלים שעות במחיקת ספאם). אז אולי למראית עין זו פרודיה (במיוחד בעולם שבו הרבה אנשים חושבים שזו בושה להאמין באלוהים או בכל דבר שאינו ניתן להוכחה על ידי המדע), אבל ברמה של התת מודע האנושית, אפשר לזהות שמשתמש המחשבים הממוצע נמצא במצב של חוסר אונים - אותו חוסר אונים שגורם לו מאוד לרצות שיהיה איזה אלוהי דואל גדול ועצום שיעזור לו. כי שום דבר אחר לא עוזר...
למה ההתרסה? 165613
אני חייב לציין כי אכן, זה נשמע לי מטורלל למדי, ודווקא בשל כך אני מעריך את הכנות שלך ומודה לך עליה.

מה בעצם גורם (גרם?) לך להאמין בקיום ה"קשרים התודעתיים" הללו? האם הם מתקיימים, ע"פ אמונתך, גם עם מי שכבר מת?

מרבית האמונות הדתיות גורסות כי האל (או האלים) יצרו את העולם – אם כשעשוע, אם בטעות, או מכל סיבה אחרת. אם האלים מוגדרים אצלך כדברים הנוצרים בתודעת המאמינים, מי יצר את המאמינים?

ובנוסף, מה פירושה של אותה אמונה – את מאמינה שאל מסויים (זאוס, לצורך העניין) קיים, אך האם פירוש הדבר שאת צריכה (או יכולה, או "משתלם" לך) לסגוד לו? האם אותו "זאוס" יכול לדעתך להשפיע על חייך במישור הפיזי? האם הוא יכול לדעתך לגרום לדברים שהם "שלא כדרך הטבע" - לגלות לך את העתיד, לשכנע מישהו להתאהב בך, לגרום למישהו להבריא ממחלה, לשלוח ברקים אל בני-אדם, לחצות את ים סוף?
למה ההתרסה? 165625
ספר נחמד שמתאר (בין השאר) את החולשה המלנכולית של אלים נשכחים בארץ עקרה ממיתולוגיה - "אלים אמריקאים" של ניל גיימן.

נקודת מבט נחמדה של סופר בריטי, שרגיל להסתכל על גבעות ירוקות ולראות פיות בעיני רוחו, על אמריקה (בה הוא מתגורר בשנים האחרונות). באמריקה, כמובן, רואים רק את הגבעה, משום שאין פיות מקומיות (להוציא את ה-"פיות" של הילידים, שמענינות רק אותם). את הפיות המהגרים הביאו מארצות רחוקות (ושכחו אותן).

הרעיון של אמונה הבוראת אלים הוא אולי מטורלל (בטח שלא יותר מאמונה באל בורא עולם) אבל הוא לא רעיון של כרמית והוא בטח לא רעיון חדש.

האמת? רעיון חביב למדי (כשעשוע של פנטזיה בשבילי וכאמונה בשביל פוליתאיסטים מסוימים).
למה ההתרסה? 165629
פרדריק בראון קדם לגיימן, בסיפור הקצר ''החדש'', שמופיע בקובץ הסיפורים ''הפרדוקס האבוד''.
למה ההתרסה? 165710
הקשרים התודעתיים הם לא רעיון שהמצאתי (לצערי, אני לא עד כדי כך מבריקה...). זה פשוט חלק בלתי נפרד מהרעיון הפילוסופי שהאלוהות היא לא טרנסצנדנטית, אלא אימננטית ושבכל דבר ביקום יש משהו אלוהי.

מה גורם לי להאמין באלוהות מסוג זה ולא באלוהות חיצונית שנמצאת "אי שם"? הרבה מחשבה על הנושא, הניסיון שלי בחיים, דברים שחוויתי ודברים שהקשתי לוגית. אם להיות ממש כנה, הרי שאמונה, כל אמונה, היא קריאה פנימית של האדם. אני התחנכתי בבית יהודי דתי, אבל שנים "ידעתי" שזה לא זה ושיש משהו אחר. סדרה של משברים מלווה בתהליך חיפוש אינטנסיבי הובילו אותי לנקודה שבה אני נמצאת היום. אני לא אגיד שלא אכפת לי שחושבים שאני מטורללת לפעמים, אבל עדיף להיחשב קצת קוקו ונאמן לתחושה פנימית, מאשר ללכת בדרך קונבנציונלית(מונותיאיזם / אתיאיזם/ חילוניות) שלא מתיישבת עם האמת הפנימית.

האם הקשרים מתקיימים לגבי מי שמת? ברוב האמונות הפוליתיאיסטיות מאמינים שכן. אני חושבת שגם אני מאמינה בזה, אבל זה עוד אחד מן הדברים שאודותיו אני מחפשת תשובות. אני לא מתיימרת לדעת הכל, גם לא בנושא שכל כך קרוב ללבי, ואני גם לא אחת כזאת שמקבלת כל פרט במערכת אמונה כמובן מאליו אלא תוהה וחוקרת ומתלבטת, אז לפעמים יש חורים במה שאני יודעת או מאמינה בו.

גם האמונות הפוליתיאיסטיות גורסות כי האלוהות בראה את העולם, אבל זו בריאה שונה. וגם זה קשור להיותה של האלוהות אימננטית - כלומר נמצאת בתוך הדברים המוחשיים מסביב ולא "אי שם". אם תתבונן בסיפורי בריאה שונים מרחבי העולם תגלה כי זו לא בריאה "חיצונית" כמו בספר בראשית, אלא בריאה שבה כל כוחות היקום שמסתדרים יחד הם הם האלוהויות. אלוהות הים הקדמוני והפראי, אלוהות השמים הראשוניים, אלוהות הכאוס וכולי. באופן די מסקרן, אגב, סיפורי בריאה עתיקים רבים מתאימים ברוחם לתיאוריות המדעיות הרווחות היום באשר לבריאת העולם.

התודעה היא הקשר בין האדם לבין שאר הדברים ומקשרת בין האלוהי שבאדם לאלוהי שבכל מה שמסביבו. העובדה שפנים חדשות של אלוהות נוצרות לעיתים בתודעה של המאמינים לא סותרת את העובדה שאלוהים התקיים קודם לכן גם בלי קשר לבני האדם. ובמילים אחרות -
אלוהים יצר את המאמינים , אבל הוא יצר אותם כחלק ממנו ולא כנפרדים ממנו, ולכן בני האדם מסוגלים "ליצור" עוד פנים של האלוהות.

האם אני "צריכה" לסגוד לאל מסוים?
אני לא "צריכה" כלום כמו שאף אחד לא צריך כלום. יש לי חופש בחירה כמו לכל בן אדם תחת השמש ועל פי מצפוני, אני יכולה לבחור ללכת בדרך מוסרית שמתווה אלוהות מסוימת, או שלא ללכת על פיה. המאמין הפוליתיאיסט מאמין בקיומם של כל האלים שבעולם (כולל ישו, כולל האל היהודי, כולל כ-ו-ל-ם) אבל הוא לא מחויב ללכת בדרכי כולם, אלא רק אחדים מהם. אי אפשר לעבוד את כל אלפי האלים שקיימים בעולם (אחרת מתי יהיה לנו זמן לכתוב באייל?). גם אם תבחן את ההיסטוריה תראה שכל שבט/בית אב/עיר בתקופה הטרום מונותיאיסטית עבדו אל ספציפי או זוג אלים או שלישיית אלים בלבד מתוך כל הפנתאון.
איך נבחרים אותם אחדים? או שהאדם נולד לתוך משפחה או קהילה שיש לה קבוצת אלים מסוימת. או שבשלב מסוים הוא בוחר את האלוהות שלו (תקרא לזה "התגלות", תקרא לזה "התפתחות אישית"...) - והולך בדרכה. צו המצפון מכתיב את ההתנהגות המוסרית והדתית.

אם ניקח את הדוגמא של זאוס, הרי שלא נולדתי למשפחה יוונית, אינני חברה בקהילה הלנית חדשה, מצפוני אומר לי שדרכי היא לא הדרך של זאוס ולכן ככל שאני מכבדת אותו, אין לי שום עניין וגם שום מחויבות לעבוד אותו או למלא אחר מצוותיו. אני מתייחסת אליו במלוא הכבוד הראוי לו כאלוהות ותו לא.

לגבי האלוהות שאני כן מאמינה בה (ותרשה לי לא להסגיר במי מדובר) - אני לחלוטין מאמינה שהיא יכולה להשפיע על חיי במישור הפיזי וגם לעשות עבורי דברים שאתה מגדיר אותם "שלא כדרך הטבע" אבל בעיניי הם טבעיים לחלוטין. במובן זה, אני מניחה שזה כן "משתלם" לי ‏1. ובזה, אגב, אני לא שונה ממאמין מונותיאיסטי שמתפלל לאלוהים האחד ומאמין שהוא יכול לחולל עבורו ניסים. אני רק שונה ממנו בדרך הפנייה אל האלוהות. אני לא פונה לאלוהים שנמצא "אי שם", אלא לאלוהים שנמצא גם בתוכי וגם בכל מה שנמצא מסביבי. עם זאת, צריך לזכור שאף מאמין דתי בשום דת (כך אני מקווה) לא עובד את אלוהיו כי זה "משתלם" לו, אלא מפני שכך ראוי ומוסרי לנהוג.

1 למרות שהעניין קצת מורכב. אני נמנעת מלהתייחס כאן לכל העניין של שכר ועונש, "קארמה" ושאר עניינים שכאלו. מפני שאני לא חיצונית לאלוהות אלא חלק ממנה, הרי שלכל מה שהאלוהות עושה עבורי יש גם מחיר שצריך לשלם.
למה ההתרסה? 165713
תודה על ההסבר. אציין רק כי מאמינים רבים אכן פועלים משיקולי ''משתלם לי'' -- שיקולי שכר ועונש, העולם הבא וכיוצ''ב.
למה ההתרסה? 163890
אין לי ויכוח עם המצאת האלוהות המופשטת ע"י העברים, אלא שאני לא רואה בכך דבר משמעותי כל-כך. מבחינתי המרחק בין להאמין באבן או עץ ולהאמין בישות מופשטת, אינו גדול. מה גם שהישות המופשטת הזו איננה כה מופשטת. "נעשה אדם בצלמנו" - דהיינו אלוהים דומה לאדם. למעשה מה שנאמר על ידי העברים שכתבו או הגו את המיתוס הזה היה: "נעשה אלוהים בצלמנו". לאלוהים יש, אם לא צורה פיזית של אדם, כממפורט ב"השיעור קומה", הרי שלפחות תכונות אופי של אדם: הוא מתעצבן, הוא מקנא, הוא מתפייס, הוא אוהב, ובעיקר הוא זקוק לחיזוקים: טקסים, קרבנות, תפילות.
אלוהים הזה זקוק למקדשים, ארון הקודש, מנורה, ספרים קדושים, קברים קדושים, תפילין, כיפה ושאר אביזרים. מה ההבדל בין הללו לבין האבן שהיתה מקודשת לבעל או העץ של עשתורת?
למה ההתרסה? 163896
אתה מבלבל חזק בין טקסים שנועדו לחיזוק האמונה לבין האמונה עצמה, ושוב מתייחס לבערות של המאמינים הקדמונים (וגם חלק ממאמיני הקמעות היום, למען האמת), לבין עיקרי האמונה.
"אדם בצלמנו" פורש גם במובן רוחני ולא גשמי - שבאדם יש משהו מאותה אלוהות אומני פוטנטית. אף גלעד, במאמרו האחרון, התייחס ל"שיעור קומה" כקוריוז שנמצא מחוץ לזרם היהודי העיקרי.
תגובתך האחרונה משולה לאמירה שאומה שהצמיחה את רעיונותיו של קאנט עסקה גם בפיתוחו של הנוער ההיטלראי, ולכן "אין ברעיונותיו של קאנט דבר משמעותי כל כך".
(הייתי יכול למצוא המון דוגמאות אחרות, אבל אני פשוט מת על גודווין!)
למה ההתרסה? 164084
אנו חלוקים, אם כן, למרבה הפלא.
לטעמי אתה הוא המבלבל.
מבחינתי, כאדם שאינו מאמין, אין שום הבדל בין גזיר עץ שמשתחווים לו לבין סליל עור שמלפפים על היד ועל הראש או פיסת בד שמניחים על הראש או חליפות שונות שעוצבו בפולין או בהונגריה והן נלבשות כי (כך נראה) מישהו שם למעלה נורא מעונין שילבשו אותן.
"השיעור קומה" או ספרות ההיכלות או תופעת קברי הצדיקים או הקמעות וכד', גם אם אלו תופעות קיצוניות ושוליות, הרי שהן בסך הכל מחדדות את הצורך הנואש שלנו להאמין ולהיאחז במשהו. הן אולי לא הזרם המרכזי אבל הן מעידות על הזרם המרכזי. ובכלל מה זה בדיוק זרם מרכזי? הדת היהודית כדתות רבות אחרות, היא מגוונת ומסועפת. כל אחד שמדבר בשמה או בזכותה בטוח שהוא מייצג זרם מרכזי כלשהו, אבל בעצם אין דבר כזה: הדת היא דינאמית ומלאה תתי-אמונות. הדבר היחיד שמאחד בין כולם הוא האמונה בקיומו של יציר דמיון כלשהו שאין שום הוכחה לקיומו. וכן, שקיומו של הנ"ל גוזר בהכרח צורך בהתנהגות כזו או אחרת.
יחד עם כל האמור לעיל, עניין הפשטת האל הוא עניין שולי לדעתי. גם אם היהדות לא היתה נזקקת לאפיין את עצמה ולהבדיל את עצמה ע"י מלבושים או טקסים, והיתה נשארת אך ורק עם האמונה ביציר הדמיון, הרי שגם אז לא הייתי רואה התקדמות משמעותית במה שיצר אברהם (לצורך העניין) - ההפשטה המונותאיסטית.
ההתקדמות תהיה רק כאשר כל אחד יוכל להסתכל על המסורת בעיניים ביקורתיות, גם אם אוהבות, ולהחליט בעצמו על מה שהוא רוצה לדגול בו, במקום לקבל אמונה ומערכת טרמינולוגית שלמה המוכתבת לו מגיל אפס, ועל כן גם כל כך קשה לו להשתחרר ממנה.
אשר ל"אדם בצלמנו", כאשר ניגש האדם לברוא את האלוהים שיא יכולת ההפשטה שלו היה עדיין המונחים שהוא מכיר ועל כן הוא ברא את אלוהים בצלמו, בין אם מבחינה גופנית או מבחינה רוחנית. בהנחה שאלוהים היה קיים והיה אמנם כה מופשט אין שום סבירות בכך שהיה משתמש דווקא בטרמינולוגיות אנושיות כדי לתאר את עצמו.
למה ההתרסה? 164088
אתה עודפם קצת בזווית של כ -67 מעלות לבעיה. הנחת התפילין אינה מרכז הרעיון המונותיאיסטי, אלא מצווה לאדם המאמין, שאכן דומה בהיבט זה לפולחנים אחרים (אם כי אולי פחות מלוכלכת). תופעות שוליים אינן מעידות על המרכז, אלא אם אתה רוצה להשמיץ את המרכז (ונראה שזו כוונתך "המלומדת"). זה כמו להגיד, אם ניקח רגע ויכוח אחר (שוב גודווין), שכהנא ומצע "כך" מעידים עלי ועליך. שטות. התנערנו מהם והוקענו אותם.
בחלק האחר של תגובתך אתה מנסה להגיד ש"סיעוף ודינמיות הדת" גורר יהדות פוליתיאיסטית? וכן שהפשטת האל במעבר מפוליתיאיזם למונותיאיזם הוא שולי? ומה פירוש הפיסקה האחרונה שלך - אתה רומז שאלוהים כתב את התנ"ך? איבדתי אותך לגמרי.
למה ההתרסה? 164231
איבדת אותי לגמרי.
מהתחלה:
מונותאיזם
אתה טוען שהוא התקדמות. אני טוען שיש בו ניצני גזענות. אתה טוען שיש בו חדשנות בהפשטה. אני טוען שאין בו הפשטה של ממש, ובעיקר שגם הפשטה כמו שאתה מתאר אינה משמעותית, מאחר והיא נשארת בגבולות האמונה העיוורת.
הנחת התפילין אינה מרכז הרעיון המונותאיסטי, אבל היא חובה (= מצוה) על כל מאמין, ומוכיחה שהיהדות זקוקה לדבר מה מוחשי לאחוז בו. היא מצטרפת למצוות ומנהגים נוספים כדוגמת פרטי לבוש וטקסים, ודרכים מיוחדות לקשור נעליים, ודברי חנופה לאלוהות, אשר מוכיחים שהיהדות לא השתחררה, כמו שהיא אוהבת לראות את עצמה, מ"עבודת אלילים".
כהנא ביחס אלינו אין דינו כתופעות דתיות ביחס לדת. נניח ש"השיעור קומה" וספרות ההיכלות אינו מייצג דבר, אין אנחנו יודעים את גודל התופעה, אולם אני נוטה להניח שהיא היתה גדולה יותר משחושבים והוסתה (מלשון ה.ס.ה.) בידי עורכי התנ"ך וגורמים פוליטיים נוספים. שוב: נניח שאלה אינם מייצגים דבר, אבל היום אנחנו רואים מה נעשה סביבנו: תופעת ההשתטחות על הקברים אינה תופעה שולית כלל וכלל. גם תופעת הקמעות אינה שולית לגמרי, אבל נניח לכל אלה, שהרי הם בסך הכל באים להוכיח את חוסר ההפשטה ואף הוא עצמו אינו רלבנטי בעיני.
הסיעוף והדינאמיות בדת אינם גורמים לריבוי אלים, כמו שאולי הבנת מדברי, הם בסך הכל יוצרים מצב שאין לדבר על "יהדות" אחת, אלא על קשת רחבה של תת-אמונות. אתה יודע מה שכנעת אותי - קונספטואלית זה באמת פוליתאיזם. כאשר החסידים עובדים את האל בצורה אחת (למרות שגם הם מפולגים לגמרי) והליטאים בצורה אחרת, האשכנזים כך והספרדים כך ואילו החרדים בשונה מסרוגי הכיפה, הרי שאין מנוס אלא להבין שאין מדובר באותו אל.
אם אני רומז שאלוהים כתב את התנ"ך? איך יציר דמיון יכול לכתוב משהו? זהו אמנם בסיס האמונה היהודית, אבל אם זה היה נכון והוא היה כותב את התנ"ך סביר שהוא היה ממשיך וכותב אחר-כך את כל הספרות כולה.
למה ההתרסה? 164235
אתה עושה שוב רדוקציה רצינית למעבר מהגשמי למופשט, המהווה קפיצת מדרגה בכל תחום פילוסופי ורוחני (ושוב תורם את המונח "גזענות" לנושא. לא ברור לי איך הוא קשור. נראה לי שאתה מבלבל "גזענות" עם "רגשי עליונות" שאינם קשורים לגזע, אלא להרגשת שליחות).
אתה נתפס שוב בתפילין, שהם כלי לחיזוק האמונה אצל האדם, ע"י יצירת שגרת חיים של קיום ציוויים דתיים, ומקיש מכך על האמונה עצמה. גם אם יש טקסים שמלווים כל אמונה, אין זה אומר שכל האמונות זהות בבסיסן ובמהותן. המונותיאיזם הינו הפשטה מוחלטת של האלוהות, הן בתיאורה, הן ביכולותיה, והן באופי קשריה עם האדם. זוהי תפיסת דת טוטאלית, המשפיעה על כל תחומי החיים, ומבחינת מאמיניה, השפעת האל לא נפסקת בעם המאמין, אלא רלוונטית בכל העולם (בניגוד לפוליתיאיזם). תפיסה זו סללה את הדרך ללימודי תיאולוגיה, הניסיון ללמוד אמונה מבחינה מדעית, וזו הובילה בתורה למדע המערבי כפי שאנו מכירים אותו היום.
נכון שעמישראל לא היה מונותיאיסט בנפשו במעמד הר סיני. מקובל לחשוב שהמונותיאיזם הצרוף החל רק עם גלות בבל, ב - 586 לפנה"ס, עם ההתרחקות מבית המקדש החרב. אולם עדיין זו היהדות שהיתה הראשונה בהנחלת רעיון ייחודי זה.
הערה לשתי הפיסקאות האחרונות שלך: נראה לי ששוב איבדתי אותך.
למה ההתרסה? 167143
אתה צודק, המינוח "גזענות" מבלבל. השתמשתי בו מכיוון שהיום יש מין אופנה כזו לקרוא לכל שנאה על רקע קבוצתי כלשהו "גזענות". אתן לך דוגמה: כאשר חרדים טוענים שרודפים אותם בשל היותם חרדים הם משתמשים במונח זה. אולי המונח המתאים יותר הוא "פאשיזם", שהוא בעצם כללי יותר.
ובכן, השינוי העיקרי שיצר המונותאיזם הוא מציאות של רגשי עליונות בסגנון פאשיסטי, אצל הדוגלים בו.
אני נתפס בתפילין מאחר והוא מבחינתי מהווה הוכחה חותכת שאינה משתמעת לשתי פנים. אינני מקבל את הניסוחים המכובסים "כלי לחיזוק האמונה" וגו'. זהו מוצר אלילי כמו ספרי התהילים, הקמיעות, קברי הצדיקים, הכיפות, הטלית, הציצית, נרות השבת והחג, הכותל והשממיות אשר עליו ועוד.. ועוד..
אינני מסכים כי זוהי קפיצה פילוסופית. קפיצות פילוסופיות משמעותיות נעשו בתקופת התנ"ך דווקא בהודו וביוון, אזורים פגאניים לחלוטין. באותה תקופה עסקו בארץ כנען בשחיטת נביאי בעל.
למה ההתרסה? 167146
אתה יכול להמשיך לא להסכים, אבל מתקבל הרושם שאתה מרשה לעצמך לבקר משהו שלמדת עליו פחות מאשר על הדתות הפוליתאיסטיות. ההתעקשות שלך להתייחס לתפילין כקמע, במקום לטקס של קירוב לאמונה, והכללת נרות שבת עם קברי הצדיקים, אומרת שאתה צריך ללמוד עוד קצת על היהדות.
אתה לא חייב, כמובן, אבל רצוי לא למתוח ביקורת על מה שאתה לא מתמצא בו.
למה ההתרסה? 167242
יהדות, או כל דת אחרת, זה לא עניין של לימוד, אלא של אמונה.
אם אתה מאמין - אשריך.
מאחר ואני אינני מאמין ואתה כן, אין לנו כל בסיס משותף לדיון.
כי כאן הכל קם ונופל על האמונה.
למה ההתרסה? 167248
אתה שוב מעוות. מי אמר לך בכלל שאני מאמין? לא דיברנו על "יש או אין אלוהים", אלא על עקרונות ויסודות הדת. וכאן הכל קם ונופל על _ידע_.
למה ההתרסה? 167258
בשלב מסוים שאלתי אותך אם אתה מאמין. התעלמת.
אני מאמין שאתה מאמין :)
עניין האמונה הוא רלבנתי כאן. כי, בניגוד לדעתך, המאמינים רואים את ההיסטוריה ואת יסודות הדת אחרת לגמרי מאלה שאינם מאמינים (מה לעשות?!).
הידע הוא רלבנטי רק כאשר יש איזשהו בסיס לדיון, וכאן, כפי שזה נראה, אין.
למה ההתרסה? 167279
תראה, אם רק בשביל המילה האחרונה אתה רוצה להתעקש על שטויות, זה בסדר. אני רק מקווה שלא תחזיק בעמדות כאלה כפתיחה לדיון גם בשלב מבוגר יותר.
למה ההתרסה? 164320
עוד פעם תסלחו לי שאני נדחפת עם הקטנוניות, אבל העץ (אלון או אלה) מקודש לאשרה ולא לעשתרת. והאבן, ''בית אל'' מקודשת לא לבעל, אלא לאל. באשר לאבנים המקודשות הנקראות ''מצבות'', הרי שהן היו מקודשות לאלים רבים ושונים ולאו דווקא לבעל.
למה ההתרסה? 162567
יתפלאו לשמוע רבים, אני מניחה, אבל הפנתיאון הכנעני מורכב ומפותח וכולל הרבה יותר מאשר "הבעלים והעשתרות". אני נמצאת כרגע בתהליך בניית אינדקס הפנתאון הכנעני עבור אתר האינטרנט האישי שלי, ובינתיים הוא מונה 130 אלוהויות. זה אולי לא הפנתאון היווני על אלפי הדמויות שהוא מכיל, אבל זה די מכובד במונחים של פנתאונים ברחבי העולם (ואני אפילו לא בחצי הדרך של עבודת האיסוף והליקוט...)
למה ההתרסה? 162591
"אינדקס הפנתאון הכנעני"? קישור! קישור! ברגע הראשון האפשרי.
זה בדיוק מה שהתכוונתי לחפש היום <צינזור סיבות> או להתחיל לעשות לבד. בהצלחה.
למה ההתרסה? 162594
מצטרפת לאביב- קישור פליז.
למה ההתרסה? 162700
הו, עוד אין קישור שעובד, כי עוד לא העליתי את האינדקס לאתר ברשת. אני משלימה אותו ממש בימים אלו והעבודה מרובה וסיזיפית ומורכבת.
"הבעלים והעשתרות" היא הבעיה המרכזית שלי בבניית האינדקס. השם הקולקטיבי הזה שהפך לשם נרדף לאלים הכנעניים הוא מכת מוות למחקר הפנתאון. מבחינת רוב החוקרים, ויהיו אלו הרציניים ביותר, (כמעט) כל האלים הם "בעל" ו(כמעט) כל האלות הן "עשתורת", גם כשלחלוטין מדובר באלוהות אחרת. וכך כל מאפייני האלים השונים התערבבו במחקרים והתמזגו והתבלבלו כמו שקשוקה. אני כמו מישהו שעומד מול הררים של חרוזים צבעוניים וצריך להפריד אותם לערמות נפרדות בצבעים שונים בעזרת פינצטה.
אני מקווה שעד סוף החודש אסיים לפחות את האינדקס הראשוני. בשלב יותר מאוחר אני אצטרך להעלות מאמרים יותר מפורטים, שבטח יעניינו רק משוגעים לדבר, כמו על זהותה של עשתרת (אל תשאלו איזה בלגן איתה), על ההבדל בין אשרה לענת, על ההבדל בין אשרה לעשתרת, על זהותו של דגון, על זהותו של אדון, על זהותו של רשף, של בעל כרמל, של בעל מרקוד, של אלתו... וכמובן יהיו גם מאמרים כלליים על הדת הכנענית. בתכנון: מיתוס החלון בארמון בעל, האריה והלביאה בדת הכנענית, מיתוס חילופי העונות ועוד כל מיני דברים אזוטריים שכאלו.

אני מבטיחה להעלות לכאן קישור ברגע שהאינדקס יהיה מוכן. בכל מקרה כשהוא יהיה מוכן, יהיה לינק בעמוד הזה:
www.witchcraft.co.il/scrolls.htm

בינתיים שתי סוכריות:
www.witchcraft.co.il/mrzh.htm - מאמרון על פולחן המרזח הכנעני.
www.witchcraft.co.il/dds.htm - תרגום לעברית של הטקסט הקלאסי "אודות האלה הסורית" של לוקיאנוס מסמוסטה, כולל (המון) הערות וביאורים.
למה ההתרסה? 162705
הבא נוסיף את התחילית http לכל קישור, לנוחות הקוראים, כדי שהמערכת תזהה את הקישורים ככאלו:

למה ההתרסה? 162706
הבה נודה לערן שמתקן פוחזות לינקוקים שכמותי.
נודה? 162769
הבה נקריב לו טלה רך!
נודה? 162803
הבה נעצור עכשיו את שעשועי הקיץ ונחזור להיות חנונים רציניים?
לפני שנעצור את שעשועי הקיץ 162969
אולי צריך לעצור את הקיץ עצמו?
אחרת אני לא רואה מי מסוגל "לחזור להיות חנון רציני" (בהנחה שהוא היה כזה קודם).
האל רשף 163030
מתוך עניין אישי: מה את יכולה לספר על האל רשף?
האל רשף 163033
רפי?
האל רשף 163118
לא,אוריאל.

( זאת בדיחה פרטית שתובן רק בעוד שבועיים) .
האל רשף 164319
הנה הטיוטה של מה שיופיע תחת הערך "רשף" באינדקס שלי...

רשף, הנקרא גם "בעל חץ" או "רשף גן" מופיע בכתבי אוגרית לרוב בלוחות המפרטים רשימות של אלים המקבלים קרבנות ומנחות. שמו לא נמצא באף מיתוס. הוא כן מופיע, לצד שורה של אלוהויות אחרות, בטקסט יפהפה שנקרא "לחש הנחשים", תפילה להגנה על סוסים וילדים מפני נשיכות נחש.
רשף מתואר כנושא רומח, מגן ואלה ועל ראשו מעין מצנפת מרובעת וכתר לבן. על מצחו לעיתים צומחות קרני צבי.

פולחן רשף התקיים בעיר אבלה שבסוריה, שם הוא נעבד כאל מלחמה ואל אש, אבל לא אש טובה ומחממת, אלא אש שורפת ומאכלת. יכול להיות שאחת ממשמעויות המילה "רשף" היא גם מחלה (שגורמת לכאב צורב). רשף הוא לא רק התגלמות צידה האפל של האש, אלא גם התגלמות צידה האפל של השמש. הוא נקרא "שומר הסף של שפשו" (שפשו היא אלת השמש ורשף מונע את תנועתה) ומתייחסים אליו במספר טקסטים העוסקים בליקוי חמה. חוקרים מסוימים אף סוברים, כי דמותו של רשף השפיעה על האספקט האפל של האל היווני אפולו.

קרני הצבי שלראשו של האל הם מאפיין של רשף בעיקר בכתבים חיתיים, שם הוא נקרא "האל הצבי". בכך הוא דומה לאל הקרתגי בעל קרניים (כינוי של בעל חמון, האל המרכזי של יושבי קרתגו).

קיים דמיון מסוים בין רשף לבין אל המלחמה והמגפות המסופוטמי נרגל. יש דעות הסוברות, כי רשף הוא פשוט גירסה כנענית של נרגל. אני לא מסכימה עם הטענה הזאת, מפני שנרגל הוא אל אפל פר אקסלנס, בעוד רשף הוא גם אל פריון.

רשף נעבד על ידי המצרים, בעיקר בשושלות ה-‏18 וה-‏19, כבן זוגה של קודש (כינוי לאלה ענת כאלת תשוקה ומין קדוש) וכאספקט של האל מין (אל פריון וצמיחה ופטרון של הנודדים במדבר המזרחי). בטקסטים המצריים רשף מתואר כ"אל גדול, שר הנצח, נסיך אלמוות, האל שכוחו כפול מכל האלים, אל גדול, מלך השמים, מושל באלים". התיאור הזה שמייחס לו מלוכה וראשוניות יכול להצביע על כך שרשף הוא בעצם אספקט אפל של בעל. השערה זו מתחזקת על ידי העובדה שהוא בן זוגה של קודש/ענת, המלווה הטבעית של בעל.

עוד פרט שיכול להצביע על כך שרשף הוא אספקט אפל של בעל אל הפריון: באוגרית נמצא גביע בעל ראש אריה עם הקדשה לאל רשף. האריה הוא חיה המקודשת לאלה ענת, המלווה של בעל. גם בדרום מישור החוף בארץ ישראל נמצאו גביעים דומים בעלי ראש אריה (ללא כיתוב הקדשה) והארכיאולוג יגאל ידין היה סבור, שגם הם נוצרו לשם פולחנו של רשף.
האל רשף בקומיקס הישראלי 164445
האל רשף מוזכר ( עם ציורים ) גם בספר בשם "הגולם : סיפורו של קומיקס ישראלי" מאת כותב שורות אלה ואורי פינק , ספר שעומד לצאת לאור בימים הקרובים בהוצאת "מודן ".
בקצרה : האל הכנעני רשף שימש כאחד הנבלים הראשיים בסדרת קומיקס בשם "הגולם " שהוצאה לאור בידי אדם בשם אוריאל רשף ( הדמיון בשמות אינו מקרי ) משנות ה-‏40 עד לשנות השמונים. בתחילה הוא הופיע בסיפורים רק כ"מתחזה ממימד אחר " על מנת שלא להרגיז גורמים דתיים בישוב. בסיפורים מאוחרים יותר הוא כבר תואר כאל הכנעני בכבודו ובעצמו.
האל רשף בקומיקס הישראלי 164466
תגובה 163839
האל רשף בקומיקס הישראלי 164999
תגיד, איך אתה מצפה שיתייחסו אליך ברצינות אם אי אפשר לדעת אם מה שאתה אומר מבוסס על מחקר אמיתי, או הוא בדייה הומוריסטית?
מי אמר התרסה? 164086
אין לי ספק שהפנתאון הכנעני מורכב הרבה יותר משני אלים אלו. אינני מומחה, ובוודאי שלא כמוך, לפנתאון הכנעני או לכל פנתאון אחר. הזכרת שני אלו היתה לצורך דיון על מונותאיזם.
יחד עם זאת שמחתי מאוד לשמוע על הפרוייקט שלך וגם אני מצטרף לאלו המחכים בקוצר רוח שיעלה לאויר.
האם את עוסקת גם באלים הפיניקיים והקרטגיים?
אני מניח שהם קשורים לפנתאון הכנעני, הלא כן?
מי אמר התרסה? 164312
אכן, גם פניקיים וגם אלי קרתגו.
מבחינה דתית, הכנענים והפניקיים הם אותו ''עם'', אם כי אני לא בטוחה לגבי מוצא ביולוגי וגנטיקה. הארכיאולוגים משתמשים בשני מונחים שונים כדי להבדיל בין תקופות. קרתגו, בהיותה מושבה פניקית ביסודה, גם מעניינת אותי וכמוה שאר המושבות הפניקיות, למשל בכרתים, במלגה או בסרדיניה.
למה ההתרסה? 164998
''הבעלים והאשתרות'', אני מניח, הוא שם כולל עם קורטוב של גנאי, כמו להגיד ''כל הדנקנרים והאריסונים''. הכוונה היא לא רק לשתי המשפחות הללו, אלא למשפחות סופר-עשירות כמוהם. הם פשוט הכי מוכרים לקהל השומעים, אז מספיק לנקוב בשמות שלהם, ברבים, כדי שיבינו.
למה ההתרסה? 165037
אכן הסברתי לא פעם ולא פעמיים שזה שם קולקטיבי לגנאי.
אני חושבת, שזה מספיק לנקוב בשמות שלהם ברבים ''כדי שיבינו'' רק אם הדובר מסכים ותומך בסיבה לגנאי ומבקש להנציח אותו.
היהדות היא ההיפך מגזענית 169577
היהדות היא ההיפך הגמור של גזענות וכל אדם באשר הוא יכול להצטרף אליה אם מאמין בדרכה (המהפכנית), זאת ללא כל הבדל דת גזע ומין. היהדות היא דרך חיים המתיימרת להציב סטנדרט של מוסר בעולם ומתוך כך לקדמו אל כיוון נעלה וטוב יותר. הנצרות והאיסלאם הינם הישג של האמת היהודית והעובדה שרוב העולם ה''מערבי'' המקדם את העולם מאמין ברעיון אחדות האל ואחדות המציאות (המדע המודרני) מהווים הישג בל ניתן לערעור על האמת של הדרך היהודית.
מעניין מאד 200511
מאד מעניין איך שוליים ואירוניה וריבוי של אילים יצרו עולם כ"כ מופלא וחכם שאפילו המדענים לא מסתדרים איתו
ולא עוד אלא שבמשך 3000 שנה עד היום עם ישראל מעיד מאב לבן ובן לאב שהסב סבא שלו עמד בהר סיני לקבלת התורה
וזה לא בן אדם אחד ולא שנים ולא 10.000 מאותו מדינה אלא
מליונים מכל תפוצות העולם מצביעים על תורה אחת ועם אחד ואלוהים אחד במשך 3000 שנה ולא משוליים למינהם.
ואתה יכול לומר מה שתגיד אבל בסוף זה כמו שאני יגיד שלא היה כזה דבר מלחמת העצמאות והמדינה לא שלנו וסבא שלך לא נלחם פה למענה! זה לא הגיוני נכון? כי סבא שלך סיפר לך אותו דבר כאן במשך 3000 שנה מיציאת מיצריים עד היום כל שנה בכל מקום ואפילו בשואה ובאותו תאריך בשנה חוגגים את חג הפסח לזכר עם ישראל (הסב סבא שלי ושלך) שיצאו ממצרים
וזוהי ההוכחה הכי חזקה שעם ישראל ותורת ישראל הם המקור היחידי! ושום אומה או דת מבריאת העולם עד היום לא החזיקה מעמד כזה.
מעניין מאד 200528
הרבה יותר אנשים מספרים מאב לבן על הקרבן הגדול של ישוע שהקריב עצמו על הצלב על חשבון חטאי כל האנושות. כנראה שהנצרות היא הדת הנכונה, אם כן. מתי נפגוש בך בכנסיה? מהר מהר, פן תפסיד את ביאתו החדשה של ישוע המשיח!
מעניין מאד 200533
מספרים? עושים על זה סרטים.
ח"כים דתיים נגד הקרנת "הפסיון של ישו" בארץ.

למה ההתרסה? 263113
נק' מבט מעניינת, אף פעם לא חשבתי על זה כך. אבל אינך חושב שהבחירה באל אחד לעומת רבים היא שינוי מהותי ולא רק כמותי?
מעניינת הגישה ''האובייקטיבית'' של כל האתר בנושאי יהדות 157954
קחו לתשומת ליבכם.
מעניינת הגישה ''האובייקטיבית'' של כל האתר בנושאי יהדות 157969
איפה ראית אותי מביע עמדה במאמר? אולי, כפי שליאור חושב, בפסקת הסיום. אבל מעבר לזה, אני בסך הכל מביא מקורות קיימים, לא ממציא כלום.

אולי בגלל שאלו מקורות זנוחים אז עצם ההבאה שלהם לא אובייקטיבית? אם כך אתה חושב, אז אין לי אחות - הבאתי אותם בגלל שהם זנוחים, ולכן זה נראה לי מעניין מספיק לאייל.
ה''הערות'' הסרקסטיות שלך לכל אורך המאמר יחד עם אקורד הסיום 158011
הן הבעת עמדה די ברורה (כדאי שתקח את זה בחשבון, ההיתממות שלך בנידון מפתיעה, וכלל לא מוסיפה לך כבוד).
ה''הערות'' הסרקסטיות שלך לכל אורך המאמר יחד עם אקורד הסיום 158020
איזו עמדה? שאני לא מאמין שמה שכתוב שם הוא אמת? טוב, זה וודאי. לדעתי אין אלוהים, ואז ממילא אין אפשרות לקפוץ לבקר.

אבל זה שאי אפשר לעלות לשמיים בעודך בחיים זה לא בסתירה ליהדות - להפך, זה הקונצנזוס, ולכן אני לא מבין על מה קצפו של HaD.

אם ההערה היא לא תוכנית, אלא סגנונית בלבד - אז מילא, אני מסכים. אבל אני כן טוען לאוביקטיביות תכנית - לא הטתי דבר, ולא הוצאתי דברים מהקשרם (לפחות השתדלתי מאד, בגבולות הניתן).
''אי אפשר לעלות לשמיים בעודך בחיים זה לא בסתירה ליהדות, להפך'' 158025
ט' נכנסו בחייהם לגן עדן, ואלו הם: חנוך בן ירד, ואליהו ומשיח, ואליעזר עבד אברהם, וחירם מלך צור, ועבד מלך הכושי, ויעבץ בנו של רבי יהודה הנשיא, ובתיה בת פרעה, וסרח בת אשר, ויש אומרים אף ר' יהושע בן לוי. (מסכת דרך ארץ זוטא פרק ראשון, משנה ח')
''אי אפשר לעלות לשמיים בעודך בחיים זה לא בסתירה ליהדות, להפך'' 158028
ידוע לי היטב. ועדיין אלו הם יוצאי הדופן שביוצאי דופן, בטח לא כפי שמתואר במאמר.

ואגב, אתה כותב מהזיכרון? כי אני זוכר את הציטוט קצת אחרת.
''אי אפשר לעלות לשמיים בעודך בחיים זה לא בסתירה ליהדות, להפך'' 158036
לא מהזכרון. איך אתה זוכר את הציטוט?
''אי אפשר לעלות לשמיים בעודך בחיים זה לא בסתירה ליהדות, להפך'' 158040
נו, אז אין ברירה אלא לחפש.
זכרתי שהוציאו מישהו, והכניסו במקומו יהושע בן לוי.

ואכן, הבט בסוף העמוד:
זה היה בחגיגה בסנוקר! 158034
בחגיגה בסנוקר כל השאלות שבאמצעותן בוחן הרב את ידענותם של חתניו המיועדים הן פשוטות. למשל:"ארץ זבת... ימשיך כבודו!".
אבל באחד הקטעים תקעו התסריטאים משום מה גם את השאלה על הצדיקים שנכנסו לגן העדן בחייהם. שאלה שגם רבנים לא יוכלו להשיב עליה מהשרוול.
חתולות בכיכר המיסטית 158200
מעניין איך זה שבאותו יום, בהפרש של לא יותר משעתיים, הופיעו בשני דיונים שונים שאין שום קשר ביניהם, תגובות שיש בהן אזכור או רמיזה לשני הסרטים בהשתתפותו של זאב רווח, שמוטיב הסנוקר ממלא בהם תפקיד. תגובה 158034
תגובה 158094
''אי אפשר לעלות לשמיים בעודך בחיים זה לא בסתירה ליהדות, להפך'' 158046
תכלס, מה ההבדל בין להגיע לגן עדן בחיים או לא (בהנחה שאי אפשר לחזור)?
כלומר, מי שמאמין שהוא יגיע לגן עדן, האם זה חשוב שישכב על ערש דווי ואז יבוא אליו המלאכים הלבנים ויעלו אותו לכירכרה, או לחילופין, הוא פשוט יגווע, והמלאכים יאספו את נשמתו?
עוד בחיהם נכנסו, ככה, חופשי? 158272
עוד בחיהם נכנסו, ככה, חופשי? 158315
על חנוך ואליהו כתובה במפורש דרך כלשהי שאינה מתוארת כמוות שבה סיימו את שהותם בעולם הזה.

רוב האחרים פשוט היו גויים שהתנהגו יפה, כך שאני מניח שנוצרה מסורת שכזאת עבורם.
בחייהם הובטח להם 158331
שאלתי הייתה כמובן ציטוט מתוך סרט הפולחן, "חגיגה בסנוקר", שכמו שכבר הוזכר כאן, גם שם עולה השאלה בדבר זהותם של הצדיקים שעוד בחייהם וגו'‏1.

היות שכידוע באינטרנט הזה יש הכל, לא נדרשו לי יותר מ2 דקות כדי להוריד ב"קאזה"‏2 את 15 השניות הרלוונטיות מתוך הסרט.
הנה הן כאן, להנאתכם:
וזה קטע בונוס, בו ניתן לראות את עווית הפנים המצחיקה של כל הזמנים בקולנוע הישראלי:
1 אם כי עכשיו אני רואה ששם הם דווקא מדברים על עשרת הצדיקים. חור בתסריט? (ועוד ב"חגיגה בסנוקר"?).
2 אני חושב שב"אימיול" אפשר למצוא גם את הגירסה המלאה של הסרט.
הלו, לא רואים כלום! 158332
Sorry, this site is temporarily unavailable!
הלו, לא רואים כלום! 158439
א. דרך SAVE AS זה עובד.

ב. תוכל להשתמש בדף השער הנפלא שהכנתי:
הלו, לא רואים כלום! 158445
אה
מסתבר שפשוט עברנו את גבול העברת הביטים שגאוסיטיס מרשים.
אולי כדאי לכווץ את הסרטים.
הלו, לא רואים כלום! 158470
תודה.
והערב גם היה הסרט הזה בערוץ 2.
הרעיון היהודי 157976
האם כוונתך לכך שהגישה האמונית אינה מוצגת כאן כשוות ערך לזו המחקרית-הביקורתית? אם כך אז יתכן ואתה צודק.
ואולי שהדת מוצגת כאן כתופעה אנושית ולא אלוקית?
גם זה נכון. איפה הבעייה?

לגבי המאמר עצמו: מאמר מרתק, המבסס עוד את הטענה שהיהדות אינה דת אחת ובפרט, שככל שמתרחקים בזמן, מתרחקת היא ממקורותיה. אך אולי שינויים אלו הם שאיפשרו לשרשרת הרעיונית הזו להתאים את עצמה ולשרוד (על גבנו?) את צוק העיתים.
מעניינת הגישה ''האובייקטיבית'' של כל האתר בנושאי יהדות 158005
לאתר עצמו אין "גישה": אנו מפרסמים מאמרים הנשלחים לנו בידי קוראים ומשתתפים, ובתנאי שהם עומדים בדרישות שלנו לגבי איכות הכתיבה, עניין בתוכן וכן הלאה. פרסמנו בעבר מספר מאמרים שהציגו עמדות דתיות או פרו-דתיות במובהק, דיונים בשאלות הלכה וכיוצ"ב.
הסיום של המאמר הוא שגוי בעיני 157970
הוא רומז אילו הייתה קונספירציה להסתיר את החיבורים הנ"ל . . אם הבנתי נכון את המחבר אז יש לו תפיסה פשטנית מאוד לגבי מה זה "הסתרה " קונספירטיבית של מידע . מה המנהיגים של הקהילות היו צריכים לעשות ללכת לבתי הכנסת ולצעוק בתפילה שיש חיבור שמדבר על דמות האלוהים, ולהקריא אותו פסוק אחרי פסוק ?
ומן הסתם גם הם בעצמם אם בכלל שמעו עליו התייחסו אליו בזילזול מוחלט. מה כל מרצה פסיכולוגיה באוניברסיטה חייב להוציא ספר של סינטולוגיה בכיתה ולהתחיל לקרוא אותו ביראת הקודש ?
ובכן הכתבים הללו ידועים בחוגים של "אנשי המיקצוע "בתחום מיסטיקנים שעסקו בכך והם הושפעו מהם .
שום הסתרה , שום קונספירציה, אבל אני מתאר לעצמי שזה נחמד לרמוז בחומרה על כך כאילו מי יודע מה כבר היה אם כולם היו שומעים על החיבורים האלה.
הסיום של המאמר הוא שגוי בעיני 157973
שום הסתרה, שום קונספירציה - plain old התעלמות. לחידה בעיני איך קראת אחרת.
אתה כתבת שצריך לדעת 158158
שהיו גם רעיונות אחרים וכי צריך לדעת זאת כשתמתמודדים עם המחזירים בתשובה.
לא ניראה לי שהדרך להתמודד עם המחזירים בתשובה היא על ידי התייחסות דווקא לרעיונות האלה מאחר שהם אינם שייכים לזרם המרכזי של היהדות.
כאמור בקרב המקובלים והמיסטיקנים היו התייחסויות לחומרים הנ"ל והשאר היו אדישים לעניין , וכי למה איזה ספר טיפשי על פרצופו של האלוהים היה צריך לעניין אותם?
לא זרם שוליים 157999
יופי של מאמר, מלמד ומחכים.
''שיעור קומה'' שמפרט את טריליוני הקילומטרים שמהם עשוי אלוהים, נחשב על ידי הרמב''ם לזיוף, אבל בשום פנים אין לראות אותו כיצירה שולית.
אפילו פילוסוף מרכזי כרבי סעדיה גאון ניסה ללמד זכות על הספר הזה כשתיאר את היצור המופיע ב''שיעור קומה'' לא כאלוהים, אלא כיצור שאלוהים ברא כדי שיתגלה לנביאים.
דעה אחרת, קיצונית ואנתרופומורפית הרבה יותר, הייתה לכותבי ספר חסידים (יצירה יהודית מרכזית ביותר, שעד היום מהווה מקור הלכתי חשוב). הם שללו את האפשרות שלאלוהים יש צורה, אך הכירו בכך שמאלוהים מואצלת ישות אחרת הקרובה לו, שיש לה את המימדים הגופניים המתוארים בשיעור קומה.
זו יצור שאינו נברא, אלא מעין התגלמות מעומעמת במקצת של אלוהים.
שום הסתרה, שום קונספירציה - plain old התעלמות. לחידה בעיני איך 158014
מר גלעד לא טרח להביא גם מובאות כאלה.
מר ברזילי, בשבילך. 158019
מודה בענווה - לא קראתי את כל מה שיש לקרוא בקשר ליהדות.
מודה שנית - גם לא כתבתי על כל מה שכן קראתי.

אבל תראה איזה יופי - מישהו אחר, שכן קרא, בא ומוסיף. יכולת גם לבד.

לעניין, אין ספק שיש נסיונות התמודדות לאורך השנים עם הדברים האלו. אפילו יש כת נוצרית/יהודית שלמה בשם הגנוסטים, שהאמינו בקיום הדמיאורגוס - בורא עולם, לצד האל, שהוא בעל צורה. (למרות שנדמה לי שהם זיהו את הדמיאורגוס עם מטטרון, ואז הם בסתירה עם שיעור קומה).

ועדיין, ככל שידיעתי מגעת, ביהדות המודרנית אין שום התמודדות עם זה. כיום בישיבות לומדים גמרא ומשנה, וחוץ מקצת תוספתא, לא לומדים על שום ספרות חיצונית למשנה, כמו ספרות ההיכלות.
אשמח לתיקונים בנושא - הידע שלי מבוסס על שיחה עם תלמיד ישיבה יחיד.
מר ברזילי, בשבילך. 158023
חסרה אהבת ארץ ישראל,עם ישראל ותורת ישראל.
ואמונה ביעודו המוסרי של עם ישראל ובזכותו למלחמה על ישמעאל.
כל נגיעה בענינו של הקדוש ברוך הוא ללא השלוש הקדוש הזה. תחשב ללא אוביקטיבית.
מר ברזילי, בשבילך. 158024
שאלה: ב"דוגמה" מדברים על מטטרון שמי שמשמש כקולו של אלוהים - מי שמדבר אל בני התמותה במקומו. לא הייתי מייחס לזה חשיבות, אילולא שמעתי טענה דומה גם ממקורות אחרים. האם באמת זהו תפקידו של מטטרון בנצרות? איך הוא הגיע אליו, אם התפקיד המקורי הוא זה שמתואר במאמר?
מטטרון 158026
מטטרון הוא המלאך הכי מגניב בעולם, בערך.

כמה משמותיו:
מטטרון
יהוה קטן
יהואל
מלאך הברית

ככה שאתה יכול להבין שהוא בדרגה די גבוהה. הפרוש של המילה מטטרון די לוט בערפל. יש אומרים שזה מ"ארבע" ביוונית, כי הוא כאילו מכיל בתוכו את כל ארבע אותיות האל, ויש המפרשים אותו כ"היושב לצד אלוהים", אבל אין הכרעה.

בנצרות מטטרון משרת כמלאך הפטרון של ילדים קטנים, ואכן, כקולו של האל. לצערי אני לא נצרות-ולוג, כך שאני לא יודע להגיד לך איך זה הגיע לשם.
המטטרון והמיטטרון 159520
ישנה גרסה לפיה הפך חנוך למיטטרון שהוא שואב את כוחו ממטטרון שהוא בתורו ראש המלאכים העליונים.

מטטרון הוא יד דימינו של האל, אם תרצה, ומיטטרון הוא חנוך המדובר.
אגן נראה שמטטרון הוא קול האלוהים ושליחו אל אלו אשר האל רוצה בהם או רוצה להעביר אליהם מידע.
המטטרון והמיטטרון 159527
על איזו גרסה מדובר? מאיפה? בת כמה היא? פעם ראשונה שאני שומע.
''אין התמודדות'' אין משמעה שישנה פסילה 158049
בבקשה תפתח כולל ותתחיל להתמודד בכבוד הראוי וכן מתוך אמונה. בשורה התחתונה משמעותה של היהדות הינה עבודת הבורא, כוון לבך לשמיים ותעשה כמיטב יכולתך ע''פ הבנתך, ואז לא יהיה זה לגטימי למתוח עליך ביקורת בסגנון הזה (בודאי שגם מצידי). אולם אתה ירית את החץ כבר בכותרת המאמר וכל מה שעשית לאחר מכן זה לצייר את העיגולים מסביב לחץ, גם עם היטבת לצייר זה לא הופך אותך לצלף.
''אין התמודדות'' אין משמעה שישנה פסילה 158058
רגע, אז תגובה 158023 לא הייתה צינית? אתה רציני כשאתה כותב שכבוד ואמונה הם תנאי לאובייקטיביות? לדעתי ממש ההפך - ככל שאתה מעורב יותר, אם לכיוון הכבוד ואם לכיוון הזלזול, כך יקשה עליך להיות אובייקטיבי.
אין לי ביקורת על העבודה שעשית וההשקעה שלך בנושא 158092
רק מה ברור שעשית מה שעשית כדי להביא קוריוז נשכח מנבכי ההיסטוריה. ישנם דברים שנאמרים לצרכי התפרקות נפשית ואינטלקטואלית ואלה דברים שהתפתחו לאחרונה (יחסית) בפסיכולוגיה ולדעתי זו המשמעות (ולו חלקית) של כתיבות אלו. בודאי גם נברת ''בערוגות הבושם'' ומצאת שרבנים גדולים ונכבדים גם התבטאותו בצורה מתירנית בדברים שבינו ובינה וכן הלאה. מה שהדבר מציג בעיני זה חופש המחשבה והביטוי שהיה בעבר בקרב בחכמים וקריאת דרור מחשבתית זו לא קיימת למעשה כיום, גם בקרב ''חילונים נאורים''.
אין לי ביקורת על העבודה שעשית וההשקעה שלך בנושא 158122
אני מסכים עם משפטך הראשון (אכן כתבתי כי חשבתי שזה קוריוז מעניין) אבל לא הבנתי מה רצית לומר בשאר המלבן.
אין לי ביקורת על העבודה שעשית וההשקעה שלך בנושא 158150
אין לי ביקורת וכו' - רק המון כעס (כך אני מתרשם) שהעיז לכתוב את שכתב

למזלך חלונות והדפדפן נותנים פתרון פלא לבעיה - האיקס בצד ימין (או שמאל) למעלה

נסה ותיווכח
מאחר ותגובתי לא לרוחך אתה מוזמן ללחוץ על ה-X 158562
בהמשך להמלצתך. מלבד זאת במידה ויש לך מה לתרום לדיון מלבד התייחסות לגופו של אדם תעשה במידה ולא החרש.
''אין התמודדות'' אין משמעה שישנה פסילה 158065
מר ברזילי החליט להתייחס לסוגיה מעניינת ביהדות. מה לעשות, הוא לא מאמין ביהדות, והתייחסותו לסוגיה היא לא אמונית, ואפילו ביקורתית, בשלבים מסויימים של הדיון. נראה לי תמוה להכריח אותו להאמין ביהדות ורק אז להתייחס אל סוגיות המעניינות אותו לגביה. מי שמך?
יש הבדל בין מאמר עניני לבין מאמר שבא להשפיל 158559
כגון כותרת המאמר יש לה רמיזה פורנוגרפיות שפוגעת בשם שמים. אם אתה (או כל אחד אחר) תופס את עצמך כאדם מאמין היה ראוי שתתקומם נגד סגנון בוטה זה. כידוע לך בחורה צעירה ישבה בבית הסוהר בישראל על פגיעה הרבה יותר שולית בקודשי האיסלאם. אז צא ושאל מי שמך?
באמת רעיון טוב 158561
מי שמך?
אל אל ישמאל 158566
יש ללמוד כאן מדרכי ישמאל.
הגנה על שמו הטוב של האל היא אחד מעיקרי האמונה של היהדות.
אל אל ישמאל 158568
ואתה ומר פזיזא מגנים, לדעתכם, על שמו הטוב? אבוי. הוא באמת בצרות גדולות.
התנהגותך הנפסדת ממרומי מושב הלצים שלך 158584
+ חוסר כבוד עצמי המשולב עם עולם רוחני מנוון, זו תמצית שורש הבעיה בו שישראל נתונה.
אל אל ישמאל 158588
כבד את אביך ואמך למען יאריכון ימיך
האב הוא אלוהים והאם היא אדמת ארץ ישראל.
עקרותו הרוחנית של השמאל פוגעת בקשר בין האב ואם,ועם ישראל הוא המשפחה סובל.
אל אל ישמאל 158606
לא יודע על פזיזא, אבל להערכתי רחמנא לצלן הוא דמות סאטירית (ר"ל) ולראיה, התנאים לאוביקטיביות על פי תגובה 158023.
אל אל ישמאל 158609
רואה אני את כתיבתו ככתיבת הקריבו
אל אל ישמאל 158638
אתה אופטימיסט.

ותמיהה: אין אנשים רציניים חובשי כיפה שרואים לנכון להציג את התפיסה הדתית באור קצת פחות מגוחך באתר הגיקי הזה? למה זה תמיד נועה מן הים, חסידת ברסלב וההם שאין להם קופים במשפחה והם רוצים שפשוט נמות וזהו?
אל אל ישמאל 158642
שכחת את ניצה וגילית
אל אל ישמאל 158645
לא שכחתי. למיטב זכרוני הן עוסקות בעיקר בפוליטיקה של הדת ונמנעות מהדיונים ה(פסאודו-)תאולוגיים. למשל, אינני יודע אם הן מאמינות שהעולם נברא לפני 5000 שנה וקצת, ואם יש להן סבא קוף. האמת, אני לא יודע אפילו מה עוזי חושב על זה, למרות שיש לי השערה.
השערות 158652
תגובה 90700 יכולה לעזור.
השערות 158653
תודה, עכשיו אני יודע את מקורה של ההשערה הזאת (את התגובה ההיא של עוזי קראתי בזמנו, אבל - איך לא - שכחתי).

נו, טוף, זה לא ממש מפתיע.
אל אל ישמאל 158720
אולי, אבל גם שתי התגובות תגובה 157887 ותגובה 157688 בהם מר לצלן מנגח את גילית קצת מעידות על כך להערכתי.
יש הבדל בין חוש הומור לחוש חמור 158587
אתן לך לנחש במה אתה ניחן, לטעמי.

מי שאינו מוכן להתבונן באופן משועשע באמונתו שלו-הוא, מסופק אני אם היא שלמה וחזקה אצלו כל-כך.
אשמח אם תסביר את ההבדל כי עד עכשיו לא ברור לי למה בחורה נענשה 158729
קשות על מה שנראה לך כדבר טיבעי (טבעי זה כאשר ההשפלה נעשית כלפי הערכים היהודיים). או שפשוט תודה שיש אנטישמיות כלפי היהודים במערכת המשפטית שבגללה אין דין מוחמד כדין משה.
שמע, 158872
אם אתה מאמין שפגעתי בכבוד הדת היהודית כפי שעשתה טטיאנה סוסקין לדת המוסלמית, ושמערכת המשפט מוטה נגד יהודים (אני נחשב יהודי, אל חשש), אתה מוזמן לתבוע את כבוד הדת היהודית בבית משפט.

קראתי אומרים שזו אפילו מצווה, להגן כך על שמו הטוב של האל.
וואללה... 158891
אני שלחתי את טטיאנה סוסקין לכלא? 158921
מה אתה רוצה ממני?

כך או אחרת, ההשוואה תמוהה. לו הייתה הגברת סוסקין מפיצה כרוז המפריך את היותו של מסגד "אל אקצא" בירושלים המסגד ממנו עלה מוחמד אל גן העדן, היה אולי מקום להשוואה. היה גם מקום להשוואה, לו היה מר ברזילי מפרסם קריקטורה המציגה את משה רבכם בועל גמלים, או את אברהם אביכם ככלבלב.

חוסר היכולת שלך לראות את ההבדל בין קריקטורה המעליבה את אושיות הדת, לבין מאמר הסוקר בצורה הומוריסטית קמעה אך עניינית סוגיות שבמקורות דת, מקרין לרעה עליך, ולא אל כל אדם אחר באיזור.

הערה: אני לא יכול לומר שאני מסכים לכליאתה של גברת סוסקין, נשמע לי פוליטי ולא-ענייני, אבל אני כבר לא זוכר את פרטי המקרה.
מכיוון שהוציא את עצמו מן הכלל כפר בעיקר 159149
משה רבנו שהוא גם רבך.
אברהם אבינו שהוא גם אביך.
בין אם תרצה בכך ובין אם לא. בין אם הם התקיימו באמת ובין אם הם אגדות בלבד.
מכיוון שהוציא את עצמו מן הכלל כפר בעיקר 159227
לא, משה רבכם אינו רבי - אינני רואה בו סמכות רוחנית או אמונית.
אני בספק אם אברהם, גם אם היתה דמות היסטורית כזו, הוא אב ישיר שלי. וגם אם כן, כל החלק הרוחני-אמוני של הכינוי "אבינו" לא תקף לגבי.

צר לי, מר בחור, אבל אתה ממש לא מעודכן; אני כבר "הוצאתי את עצמי מן הכלל," לתפישתך, לפני זמן לא מועט.
וגם אני 159384
הוצאתי
וגם אני 159924
וגם אתה.
מכיוון שהוציא את עצמו מן הכלל כפר בעיקר 159922
אני לא מתכוון אם אתה רואה בו סמכות כלשהי, וגם לא לגבי ההתיחסות הרוחנית או האמונית שלך אליו.
אבל אברהם (לדוגמה) הוא אביך פעמיים, אם תרצה בזה וגם אם לא.
גם אם הוא לא היה קיים באמת והוא רק מיתוס, הרי הוא מיתוס שמהווה את אחד הנדבכים הבסיסיים של התרבות המערבית. אברהם מייצג את המעבר מפוליתאיזם למונותאיזם. אתה מסכים איתי שיש לזה מקום כלשהו בציביליזיה שלנו?
וחוץ מזה, בתור מי שמשתייך ללאום היהודי (ובלי שום קשר לדת) - אי אפשר להגיד שהמורשת היהודית בה גדלנו (או בה גדלו אבותינו) לא הושפעה מאותם המיתוסים.
ולכן מה שאמרתי - אלו הם אבותיך, אם תכיר בהם ואם לאו.
מכיוון שהוציא את עצמו מן הכלל כפר בעיקר 159928
שוב, אינני מכיר בטעם השני. אינני יודע אם קיים לאום שיש טעם לקרוא לו יהודי, ואם קיים כזה, אני לא שייך אליו. אינני מתכוון לחזור על טיעוני בנושא - חפש באייל את שיחותי עם אביב ישראל בנושא, בערך מלפני שנה.

אשר לראשון, מכאן שישוע (או יותר נכון, שאול התרשי) הוא "אבי" באותה המידה, אולי אף יותר, שכן הוא ממקימי רעיון הרבה יותר יסודי בתרבות המערבית, כאשר העביר את הדת, את האידיאולוגיה, ממאפיין אתני למשהו בעל אפשרויות אוניברסליות.
Monotheism is over-rated.

האמת, קצת מגוחך לשהתמש במובן "אב" בהקשר הזה: מעין קרב מאסף על הגדרותיך התמוהות בו אתה מקריב את המשמעות לטובת נצחון.
וגם אני 159963
אינני מכיר ולא שייך
מכיוון שהוציא את עצמו מן הכלל כפר בעיקר 160048
מכיוון שאני מבין ששחקת את הויכוח הזה עד דוק עם אחרים, אני מבין שאני לא אצליח לשכנע אותך וגם אין לי ממש עניין לעשות זאת.
ובכל זאת זה נראה לי קצת פטתי וקצת עצוב לראות בן אדם שאין לו שום עניין בזהות היסטורית כלשהי. זה לא קצת עצוב להעביר את כל החיים בתור גוש בשר? אפילו אם אתה משתתף בכנסים, מטייל בעולם, מצליח לבנות חיים נוחים ומסודרים - מה כל זה שווה אם אתה חי רק כאן ועכשיו?
ובקשר לזהות היהודית - אני רק אסיים שתגובת הנגד לפנאטיות הדתית והדתית-לאומנית היא פנאטית לא פחות.
מכיוון שהוציא את עצמו מן הכלל כפר בעיקר 160120
זה עצוב רק אם אתה לא מסוגל למצוא לחייך משמעות מספיק טובה כפי שהם, מבלי לכרוך בהם את קורות העם היהודי - מציאות ודמיון. לי עצוב עליך, שאתה חושב שהחיים כאן ועכשיו הם "גוש בשר" - קטע חסר חשיבות בין קורות העם היהודי ובין העולם הבא שכולו טוב.
מי שמסוגל לתת לחייו משמעות עכשוית שאינה נובעת מהסטוריה (אמיתית או מומצאת) ואינה תלויה בדברים שיקרו (או שלא יקרו) אחרי המוות, לא מרגיש שהוא חי "בתור גוש בשר".
אם אני משתתף בכנסים, מטייל, חי חיים נוחים ובקיצור, נהנה מחיי, זה שווה בפני עצמו. אני לא צריך אמונה מפוקפקת בעולם הבא כדי שיהיה לי טוב. להיפך, אני לא מאמין בעולם הבא ולכן חשוב לי, שיהיה לי טוב כאן ועכשיו. אם לא עכשיו, אימתי?
מכיוון שהוציא את עצמו מן הכלל כפר בעיקר 160268
איני מאמין ב"עולם הבא שכולו טוב" (או שכולו רע..).
אני כן מאמין שלאדם יש (או מוטב שיהיה) גם יסוד רוחני ולא רק גשמי.
אני חושב שבסופו של דבר, רק תודעה היסטורית כלשהי מסוגלת להעניק לנו יסוד רוחני.
גם אם אנחנו רק עלים ברוח, הרי נשרנו מאיזה עץ כלשהו, לא?
מכיוון שהוציא את עצמו מן הכלל כפר בעיקר 160324
כנראה שאין כאן הסכמה. אני לא רואה בתודעה היסטורית גורם הכרחי לשמירה על איכות חיי. להיפך, תודעה היסטורית של עוול ושל מצוקה עשויה למעשה לפגוע קשות באיכות חיי.
אני לא עלה ברוח ולא נשרתי משום עץ. אתה בכוונה בוחר בדימויים כמו ''עלים ברוח'' או ''גוש בשר'' עם הקונוטציות הנלוות. לא כל מי שאין לו שורשים הוא עלה נידף. אולי הוא פשוט לא צמח.
''לא כל מי שאין לו שורשים הוא עלה נידף. אולי הוא פשוט לא צמח.'' 160399
שוב, אדם אחר מנסח את מחשבותי באופן מדוייק, ברור, ומשעשע יותר משאי-פעם אוכל אני.

תודה. אנצור ואשמור.
מכיוון שהוציא את עצמו מן הכלל כפר בעיקר 160445
כנראה שזה העניין.
אותי "איכות חיים" בלבד לא מספקת.
(ומבלי להרגיז יותר מדי: עדיף להיות סוקרטס ואומלל או טיפש ומאושר? לדעתי עדיף להיות אי שם באמצע. היינו רוצים להיות חיה מפוטמת בתוך כלוב של זהב?).
מכיוון שהוציא את עצמו מן הכלל כפר בעיקר 160457
טוב, עם דימוי כמו ''חיה מפוטמת בתוך כלוב של זהב'' אני כבר ממש לא מסוגל להתמודד.
צר לי שככה אתה רואה את אלו שאינם שותפים לרוחניותך. את הדימויים שלי על אנשים שכמותך אני אשמור לעצמי.
take it easy 160460
מר קפון רק רצה להמחיש את טענתו לגבי שיווי המשקל הרצוי בין פילוסוף סובל לטמבל מאושר. הוא לא טען מאומה לגבי השאלה איפה אתה ושכמותך נמצאים על הסקאלה הזאת.

סוגיות פילוסופיות כאלה תמיד השאירו אותי עם סחרחורת (השחרחורת היתה עוזבת ברגע שאמרתי ''סוקרטס''), אבל מנסיוני אני יכול להעיד שהצירוף טמבל סובל לא נראה אופטימלי.
מכיוון שהוציא את עצמו מן הכלל כפר בעיקר 161009
עוול ומצוקה שנשתמרו היסטורית עשויים לפגוע קשה באיכות חייו של אדם.

אבל *תודעה של* עוול ומצוקה עשויה לתרום לערכי המוסר של אותו אדם.
מכיוון שהוציא את עצמו מן הכלל כפר בעיקר 161017
*עשויה*. היא עשויה גם לפגוע ולשבש את ערכי המוסר של אותו אדם. מן סינדרום של הילד המכה שמכה את ילדיו שכזה (ואני לא באמת מדבר על ילדים מוכים).
Lost and found 160400
Lost and found 160453
אין לי שום בעיה עם זה.
אלא שיש אנשים שבכלל לא יוצאים לדרך, והם נשארים בבית לבהות בטלויזיה.
ואני לא רוצה להיות אחד מהם.
רק תודעה היסטורית? 160583
האם לא תיתכן תשתית מוסרית רוחנית ש*אין* לה בסיס היסטורי? תשתית שמבוססת על קשר בלתי אמצעי עם האלוהי ועל מחוייבות פנימית להרבות טוב בעולם?
רק תודעה היסטורית? 160620
אני עם נמרוד. ''תשתית מוסרית רוחנית'' היא דבר שאדם אחד לא יכול ליצור לבד. היא תוצאה של הגות של דורות ושל ניסוי וטעייה.
''קשר בלתי אמצעי עם האלוהי'' הוא מיסטיקה (לא שזה רע בפני עצמו).
''מחוייבות פנימית'' אינה ''תשתית רוחנית''.
רק תודעה היסטורית? 160626
גם אם מה שאתה אומר נכון, לא נובע מזה שצריך לקחת את _כל_ התשתית הרוחנית שלך מתרבות _אחת_.

סלט יותר טוב מעגבניות לחוד, מלפפונים לחוד, בצל לחוד, שמן זית לחוד ומלח לחוד.

(כל קשר לראש-ממשלת לבנון, אמיל לחוד, או לראש צד"ל לשעבר, אנטואן לאחד, מקרי בהחלט)
תיקון טעות: 160627
נשיא לבנון, לא ראש-ממשלת לבנון. זה מה-שמו איש העסקים המושחת, לא?
חרירי 160628
רק תודעה היסטורית? 160632
חלילה לי מלטעון שצריך לקחת את כל התשתית הרוחנית שלך מתרבות אחת, ואני חושב שגם נמרוד לא טוען כך. התייחסתי לתגובתה של הדר.

לעניין הטענה שלך, אני חושב שאתה מוותר על חלק מהמורכבות של הזהות שלך. זה לא שאני טוען (כמו ניצה, או באופן אחר לגמרי אלכס) שזהות לאומית היא אינהרטית לאדם. אבל אני חושב שהזהות האישית שלנו נוצרת כתוצאה מהתייחסות החברה אלינו, או מהשוואה לחברה מסביבנו. בין אם נאהב זאת או לא, זהות לאומית היא חלק מזהות של האדם בעולם המודרני. לפטור הגדרות חברתיות ב''זה לא נוגע אליי'' זאת דרך-פעולה אפשרית, אבל שמפחיתה מהעושר שבמורכבות (שבאמת מתחבאת שם מאחור), ומההבנה של עצמנו ושל העולם מסביבנו.
רק תודעה היסטורית? 160651
אתה חושב. אתה לא מכיר אותי. מה לעשות, ה''מורכבות'' הזו מעולם לא הייתה שם. נקודה.

שלום, ותודה על הדגים.
רק תודעה היסטורית? 160653
זהות לאומית ותודעה היסטורית אינן שקולות זו לזו.

בהקשר הזה, דווקא מעניין אותי להמשיך את הקו שבו פתח כליל: יהונתן, האם ייתכן מבחינתך שאדם יזדהה - מבחינה לאומית - עם לאום מסויים, אבל ישאב את העולם הרוחני שלו מהרבה תרבויות אחרות, כולל ההיסטוריה והמורשת שלהן?
רק תודעה היסטורית? 160663
לא טענתי שזהות לאומית ותודעה היסטורית שקולות זו לזו.

בנוגע לשאלתך, אני כנראה לא מבין אותה. למה לא?

נדמה לי שחשוב לעשות כאן הפרדה בין שני נושאים. האחד, הדרך שבה הזהות שלנו מתעצבת כתוצאה מהשתייכותנו הלאומית. כמו שרון העיר בדיון אחר "האדם הוא תבנית נוף מולדתו". אני משוכנע שזה חלק חשוב באישיות של האדם בחברה המודרנית, ובודאי של יהודי שגדל בישראל. ניסיון להתנתק באופן טוטאלי מההגדרות האלה הוא אפשרי אבל יוצר אבדן של חלק מהאישיות (בדיוק כמו מנגנונים פסיכולוגיים של הדחקה ובעקבותיה הימנעות).
השני, הדרך שבה אנחנו *בוחרים* להתייחס לזהות זאת. אפשר לחשוב על כל מיני סוגי התייחסויות, החל מאימוץ מלא של הזהות הלאומית ועד לתיאוב של עצם הרעיון של החלוקה ללאומים, התייחסויות שאינן כרוכות בהכחשת הזהות הלאומית הקיימת.
תודעה היסטורית - טוב. סטגנציה היסטורית שיוצרת אנטגוניזם - רע. 160654
ומה לעשות כשהזהות הלאומית שלנו מסרבת להתאקלם למציאות החדשה בה יש לנו מדינה (ביחוד בשל אפולוגטיקה חילונית, שקיעת הציונות והרמת ראש של יהדות דתית שמנכסת לעצמה את המושג - יהודי)? מה לעשות שנוצר פה נרטיב יהודי שמנסה לירוק חלקים מאיתנו החוצה (ולפעמים מצליח עם חלק מאיתנו)?

כליל כמובן יכחיש שהרצון (הממומש) שלו להתבדל מן היהדות (בכל המובנים), קשור לבעיה שיש היום ביהדות עצמה. אני מניח שהוא יטען שזו בחירה עצמאית שלו שמנותקת מתהליכים רחבים יותר. למרות זאת, אני טוען שאותו ניכוס של המושג יהודי בידי יהודים מסוימים והחשש של יהודים חילוניים להגיד בקול גדול שהם יהודים לכל דבר (לאט לאט הם משתכנעים מהכזב שעגלתם ריקה, למרות שמלאה היא בכל טוב) גורם ליהודים רבים (חוץ מלכליל שסיבותיו שונות לחלוטין) להוציא את עצמם מהשבט.

זה קורה ללא מעט אנשים, ביחוד לאנשים מהדור שלי (פחות או יותר). ככל שהנרטיב הדתי או הדתי-ציוני יצמח יותר בחברה שלנו, יותר ויותר יהודים יתחילו לשאול (במובן השלילי של השאלה) - "מה לי ולדבר הזה? מה הקשר שלי לביצוע של תרי"ג מצוות? מה הקשר שלי להגדרות הלכתיות? מה הקשר שלי לאמונה באלוהים כפי שרואה אותו היהדות? מה לי ולמדינה בה דרגתו של האזרח, זכויות אזרח והיותך חלק מהחברה, מוגדרים ע"י מוצא אתני, טקסים דתיים ומספר העצבים שיש לך על הקצה של הג'ונסון? מה לי ולקבלה של חוקים 'כי זה המוסר משום שזו המסורת וזו המסורת משום שזו האמת'?".

הזהות הלאומית היא *חלק* מהזהות של האדם בעולם המודרני. אין מנוס מכך שהזהות הלאומית (ו/או הדתית) היא לא החלק היחידי בזהות של האדם בעולם המודרני.

הבעיה היא שהלאום היהודי במדינת ישראל הוא לאום קצת חולה. ניצה תגיד לנו שהמחלה של הלאום שלנו נובעת מהתרחקותו של היהודי מהעיקרים של היהדות (אמונה באלוהים, קיום מצוות וחתירה למדינת הלכה). אני חושב שהמחלה של הלאום שלנו היא ההיפך הגמור מכך. המחלה של הלאום שלנו היא שהוא מביט כל הזמן אחורה באפולוגטיקה מאוסה. הסטגנציה הדתית אוחזת בו ומסרבת לתת לו להפוך ללאום במלוא מובן המילה.

אנחנו לא צריכים להפריד את המדינה מן הדת. אנחנו צריכים להפריד את היהדות מן הדת. צריך שתהיה דת יהודית ולאום יהודי כשנקודת ההשקה ביניהם היא היסטורית בלבד. אחרת, בעולם פתוח, מודרני, דמוקרטי, חילוני וליברלי מרגע לרגע, יותר ויותר יהודים יבחרו להתבדל מהעבר של עמם (כמו כליל, אבל כאמור, מסיבות אחרות לחלוטין).
אם רק יותר לי להרחיב בכיוון אחר, 160658
(כמובן, מסיבות אחרות לחלוטין.)

אני לא בטוח שזה טוב שאין לי עומק תרבותי. למען האמת, אני חושב שזה די גרוע. הייתי רוצה להיות מסוגל לצטט משייקספיר, או קונג-פו, או התלמוד, או מחמורבי, או מניוטון, שיהיה לי מטען תרבותי עמוק שישב לי בראש, וישמש לי מדריך ועוגן למציאות הסבוכה הקיימת פה. מה לעשות, אני רק אדם אחד, ואינני יכול לשחזר את החשיבה של מאות שנים (אם כי אני יכול להתבונן בה במבט קצת מפוכח יותר מאשר אנשים מסויימים בעבר).

אבל, שלא כמו מר קפון, וניצה, וכל מיני אנשים אחרים פה שיוצא לי להתווכח איתם במרוצת הזמן, כיון שכרגע _אין_ לי הקשר תרבותי עמוק, לא משנה כמה ניצה תחזור ותטען שזה שם (כמו שאנשים אחרים מחפשים את הדו-מיני בכל הטרוסקסואל, כי זה גורם להם להרגיש יותר בנוח עם עצמם), הרי שאני לא שש לקחת עלי באופן שרירותי את הזהות היהודית. מדוע? כי היו במשפחתי כאלה שהיו מעורים בה? זו סיבה מספקת? לא עבורי. כרגע העומק התרבותי, אם בכלל, שאני שוקד עליו, הוא מדעי בעיקר, ולכן הוא לא ממש ממוקד בתרבות מסויימת (אם כי יש לו גוון מערבי). בעתיד, אם ארגיש עדין צורך בעוד, אחפש בכל מקום, לא רק ביהדות. ואינני מקבל עלי את הגישה הזו שאני "מחוייב" לעומק היהודי כי יש יהודים בין אבותי. צר לי, עבודת אבות זה כמה אלפי קילומטרים מזרחה.
אם רק יותר לי להרחיב בכיוון אחר, 160683
זהות לאומית אינה זהות אינטלקטואלית, והיא אינה עבודת אבות. כפי שכתבתי בהודעות קודמות, האדם מגבש את זהותו (כל סוג של זהות) מהתייחסויות החברה סביבו אליו, מנורמות תרבותיות ומהשוואה של עצמו לאחרים. אנחנו לא שולטים בהתייחסויות של החברה כלפינו, אם אתה קורא את האייל אתה חולק תכנים משותפים רבים מכפי שנדמה לך, ואני יכול רק לנחש, בעקבות מאמרה של הדר, מה יקרה אם תיסע ללמוד בברקלי, איך-שלא-תגדיר-את-עצמך.
טוב, 160685
אתה יכול להמשיך להתייחס אלי באדנותיות ולהכריז שאתה מכיר אותי יותר טוב משאני מכיר אותי. זה כנראה עושה לך ממש טוב על הלב.

אם להעיר לעניין, מנסיוני בדיונים באינטרנט בנושא המזה''ת עם אנשים בחו''ל, לא סביר שמישהו באתר הזה יקרא לדעותי, כפי שמשתקפות בדיונים עם אותם אנשים רעים מבחוץ, פויה שכמותם, ימניות.

תופעת לוואי של החצנת שלי, אני מניח.
אמם... 160687
טעות שלי. קורה. לא יוצא לי לשנות ניקים יותר מדי.

אבל זה היה למטרה טובה! באמת!
טוב, 160688
לא התכוונתי לומר שתגן על מדיניות ישראל, אלא שתהיה ציפייה מצד אנשים מסביבך שתעשה זאת.
טוב, אז אני לא אלך לברקלי. 160690
אם אתה כל-כך מתעקש.
;-)

חבל, דווקא שמעתי שדי יפה שם.
תודעה היסטורית - טוב. סטגנציה היסטורית שיוצרת אנטגוניזם - רע. 160662
לא בדיוק הבנתי על מה יצא קצפך, ואם אתה מתנגד לדבר מהדברים שאמרתי.

בכל אופן, בנוגע לניתוח שלך את הזהות היהודית המודרנית - אני לחלוטין לא מסכים. אני חושב שהחברה הישראלית היא חברה ערה ותוססת, שמצויה בתהליכים של עיצוב זהות ובחינה עצמית, וזה הופך אותה לחברה מרתקת (אגב, אני באמצע ספר של פיליפ רות עכשיו, ואני מתרשם שגם היהדות האמריקאית מעניינת ותוססת). אני מאמין שהקונפליקטים שאנחנו רואים וחווים הם עדות לבריאות וחיוניות ולא לשקיעת התרבות.
תודעה היסטורית - טוב. סטגנציה היסטורית שיוצרת אנטגוניזם - רע. 160718
אני מסכים עם כל מילה.
ואגב, איך בעצם הצליחו מספר קבוצות דתיות לגנוב לנו את היהדות, לנכס אותה רק לעצמם?
בעצם, התנ"כ הוא הספר של כולנו ולא רק שלהם, ואם היינו כולנו הולכים לבית-כנסת אז בית הכנסת לא היה הופך ל"קן מזמזם של צרעות" (ככה חבר שלי אומר כל פעם שהוא עובר בערב שבת ליד בית הכנסת שליד הבית שלו).
מי שמלין על התכנים של היהדות בימנו - צריך לבוא בטענות כלפי עצמו על שלא מילא בתוכן משלו את היהדות, והשאיר אותה ריקה לריקים ופוחזים.
תודעה היסטורית - טוב. סטגנציה היסטורית שיוצרת אנטגוניזם - רע. 160819
אני לא מסכים עם כל מילה.
ליהדות בימנו לא חסרים תכנים. החבר שלך טועה, ליהודי לא מאמין אין מה לחפש בבית כנסת יותר משלאמריקאי לא מאמין יש לחפש בכנסיה. עזוב את אנשי האמונה לנפשם.
קהילה, אולי? 161032
הרבה חברים שלי בברקלי, שאינם נוצרים מאמינים, הולכים לכנסייה ביום ראשון בשביל תחושת הקהילה, בשביל החברים, ועוד. עבור חברים שהם יהודים דתיים, בית הכנסת ממלא פונקציות קהילתיות כשם שהוא ממלא פונקציות דתיות.
אפשר למצוא קהילה וחברים בהרבה מקומות - לא חשוב מה היה הייעוד שלהם מלכתחילה. אני הכרתי המון חברים בכנסים מקצועיים. מה מותר בית הכנסת ממקומות אחרים?
קהילה, אולי? 161035
הטענה לא היתה שלבית כנסת אין ערך קהילתי. הטענה היא שלאום בריא לא מסתמך על יצירת קהילה באמצעות מרכזי דת וסגידה. לאום בריא לא מתפורר ברגע שאנשים משאירים את בית הכנסת לאנשים מאמינים. הלאום מאפשר את הפולחן הדתי, אך לא רצוי שהוא יהיה מושתת עליו בהווה (נקודות השקה היסטוריות, וסמלים שעברו תהליך של חילון, זה דווקא בסדר).

במילים אחרות: מבחינת הלאום, בית הכנסת הוא פשוט *עוד* מקום בעל אספקטים קהילתיים ולא *ה*מקום. אין לבכות על שהשארנו את בתי הכנסת בידי אנשי האמונה, אלא להיפך (יש "לבכות" על האפולוגטיקה שמופיעה בתגובה 160718 שמסתכלת אחורה בהתנצלות ומקוננת על איך שהשארנו את בתי הכנסת לאנשים דתיים בלבד). תכנים יהודיים הם לא פחות יהודיים‏1 רק בגלל שהם לא במסגרת דתית.
________
1 דובי יכול להכניס "תכנים ישראליים ממוצא יהודי" במקומות הראויים. ככה זה פשוט יותר קצר ולא פחות מדויק, לדעתי.
קהילה, אולי? 161060
אילו תכנים יהודיים ייחודיים (כלומר, לא אוניברסליים) שאינם קשורים לשמירת מצוות (או לפחות שמירת מסורת) אתה מכיר ?
עד כמה שזכור לי, היהדות מופרדת מהרבה דתות וקהילות אחרות ע"י חובת ביצוע טקסים מסויימים, בבית הכנסת ובבית.
תודעה היסטורית - טוב. סטגנציה היסטורית שיוצרת אנטגוניזם - רע. 161102
הסיבה שמספר קבוצות דתיות הצליחו לגנוב לנו את היהדות ולנכס אותה רק לעצמם היא באשמת ממשלות ישראל לדורותיהן שטיפחו את הזרם האורתודוקסי כביטוי הלגיטימי היחיד של היהדות והפכו את אורח החיים והגדרת האזרחות במדינה ליותר ויותר דתיים, כמו לדוגמא השינוי שעבר חוק השבות במהלך השנים מהגדרה חילונית להגדרה דתית אורתודוקסית.
מסכים הפעם 161187
אופס, התפלק לי... (תגובה 151011)
תודעה היסטורית - טוב. סטגנציה היסטורית שיוצרת אנטגוניזם - רע. 161195
מה היה קורה לולה היו הממשלות מטפחות וכו'?
Her name was Lola? 161239
אולי היה יותר קל לנשום כאן...
אני רווק את רווקה 161255
אבל איך היה העניין משפיע על הניכוס וגו'?
אל תיתן לעובדות לבלבל אותך 161273
חוק השבות מאפשר התאזרחות לכל מי שיכול להוכיח שהוא בן או נכד ליהודי. (ואין נפקא מינה אם מצד האם או מצד האב)
או במילים אחרות, חוק השבות הישראלי לא השתנה והוא אינו על פי חוקי ההלכה.
הפעם הוא צודק 161275
שים לב לתיקון מ1970:
"... להוציא אדם שהיה יהודי והמיר דתו מרצון."

ו"לענין חוק זה, "יהודי" - מי שנולד לאם יהודיה או שנתגייר, והוא אינו בן דת אחרת".
הפעם הוא צודק 161277
אנחנו מדברים על חוק השבות, לא על חוק מיהו יהודי.
מי שהוא בן או נכד ליהודי רשאי להתאזרח בארץ, גם אם אינו יהודי על פי ההלכה. לגבי מיהו יהודי, בחוק השבות המקורי לא היתה שום הגדרה, חילונית או דתית. ההחלטה שלצורך חוק השבות יהודי מוגדר ע''פ ההלכה היא בפרט לא ''שינוי שעבר חוק השבות במהלך השנים מהגדרה חילונית להגדרה דתית אורתודוקסית''.
הפעם הוא צודק 161281
למיטב ידיעתי הגדרת "יהודי" על פי חוק השבות איננה רק לגיור על פי ההלכה: בג"צ 5070/95 נעמת והתנועה המסורתית נ' שר הפנים
הפעם הוא צודק 161285
חוק מיהו יהודי הוא חלק מחוק השבות.

נכד ליהודי יכול להתאזרח בארץ, נין ליהודי לא יכול, *אבל*, נין ליהודיה יכול (משום שלפי ההגדרה, סבו היה יהודי)

ז"א ההגדרה ליהודי בחוק השבות היא ההגדרה הדתית, הזכות להתאזרח ניתנת גם לילדים ונכדים של יהודים, אבל רק יהודים *לפי ההגדרה הדתית*.

התיקון מ1970, הוא כן תיקון לחוק השבות (שמו "חוק השבות (תיקון מס' 2), תש"ל - 1970"), ולכן בהכרח שינוי שעבר חוק השבות. התיקון מ1970 כן מתאים את ההגדרה ליהודי מהגדרה חילונית להגדרה דתית אורתודוקסית ("מי שנולד לאם יהודיה או שנתגייר, והוא אינו בן דת אחרת"). לכן המשפט האחרון שלך לא נכון.
הפעם הוא צודק 161306
מהי ההגדרה החילונית שקדמה להגדרה הדתית? באיזה חלק של חוק השבות היא מוגדרת?
הפעם הוא צודק 161316
לא היתה הגדרה, והפרשנות ניתנה לבתי המשפט *החילוניים*. חקיקת החוק היא העברת הסמכות מבתי המשפט לרבנים.

הטענה שלך דומה לטענה שחוק איסור נסיעה בשבת (2005, תשס"ה), הוא לא שינוי שתעבור מערכת החוקים הישראלית מחקיקה חילונית לחקיקה דתית אורתודוקסית מהסיבה שלפניו לא היה חוק איסור נסיעה כלל.
טעות בידך 161309
התיקון שציטטת, אשר שולל התאזרחות תחת חוק השבות ממי שהיה יהודי והמיר את דתו מרצון, הוא חיזוק של ההגדרה החילונית דווקא.
היהדות הדתית רואה גם במי שהמיר דתו- יהודי.
161315
זה שזה מנוגד לראיית עולם דתית מסוימת, זה לא אומר שזה מחזק הגדרה חילונית(secular). זה אולי מחזק את ההגדרה של כמה חילונים מאוד מבולבלים, שלא מבינים את הצורך בהפרדת לאום (ובעיקר מדינת לאום) מהגדרות דתיות.
ברגע שהמרת דתו של אדם קובעת את יהדותו, מן הבחינה הלאומית, ההגדרה היא הגדרה דתית לחלוטין (גם אם זו הגדרה דתית קצת שונה מההגדרה הדתית ה"רגילה").
לא יכול להיות 161320
בנוסף לתגובה 161315, כשבודקים כיוון של שינוי, צריך להשוות את המצב החדש למצב שקדם לו, ולא לבדות את המצב החדש אל מול האידיאה שבסוף הדרף. ברור שגם המצב היום רחוק מהאידיאה של מדינת הלכה, אבל עצם זה שהוסיפו בחוק קישור חד משמעי בין הדת היהודית להגדרתו של אדם כיהודי, היא צעד משמעותי בכיוון החקיקה הדתית, ומנוגד לחקיקה החילונית.
תודעה היסטורית - טוב. סטגנציה היסטורית שיוצרת אנטגוניזם - רע. 160831
חשבת על זה שלהתווכח שוב ושוב באייל הקורא אם אתה יהודי או לא - זה אחד הדברים הכי יהודיים שאפשר לעשות ?
כן. 160845
בנוסף, ראה: 160677
תגובה 160658
סלט זהות 161121
לפי דבריך, אתה חותר לתרבות הומוגנית (אתאיסטית) ללא זהות יהודית מופגנת. באוטופיה כזו, לכל אנשי העולם יש זהות דומה.
אבל אז שוב אתה חוזר לסלט (אנושי) ממרכיב אחד בלבד (או, בגניבה ספרותית פעוטה, לשטיח הארוג כולו בצבע אחר).
אם כך מה עדיף, סלט מלפפונים או סלט ירקות?
סלט זהות 161142
אני לא שואף לתרבות הומוגנית. יהיה משעמם אם כולם יהיו אותו הדבר. מה שאני מעוניין בו הוא להכין את הסלט _שלי_ מכל הרכיבים האפשריים, ולאו דווקא מהרכיבים שמר קפון או גברת כהנא מעוניים שאני אבחר מהם.
סלט זהות 161150
יפה, אז אתה מסכים שהמצב הטוב ביותר הוא שלכל אדם תהיה הזהות האישית הבסיסית שלו, אבל יהיה בעל הבנה מספקת של תרבויות אחרות.
אם כך, מה הזהות האישית הבסיסית שלך? אם תבחר את כל מרכיבי הזהות שלך מהרמה האוניברסלית, וכמוך כל העולם, נחזור לעולם בעל תרבות הומוגנית.

אני רואה עצמי בעל זהות אישית בסיסית יהודית. כלומר אני מכיר במסורת ובמורשת ההיסטורית, וזאת משני טעמים. ראשית, מתוך כבוד להיסטוריה של "אבותיי" (בהקשר משפחתי ולא תנ"כי). שנית, מכיוון שלדעתי ההיסטוריה מוכיחה שעם שלא שומר על זהותו סופו שיעלם.
הזהות היהודית שלי לא מפריעה לי ולא מגבילה אותי לקרוא את הברית החדשה (שיושבת אצלי בבית ליד התנ"ך) לידע כללי, אם כי לטעמי הידע שלי על שאר מרכיבי הסלט אינו מספק דיו.
סלט זהות 161152
הברית החדשה יושבת אצלך ליד התנ"ך? אותך לניצה!
סלט זהות 161157
זה לא הכול, יש שם מקום לקוראן כאשר יהיה תרגום טוב שלו לעברית...
סלט זהות 161156
שוב טיעוני ה"ומה אם כולם היו כמוך?" נו, באמת. גם אם נניח שכו-לם ינהגו כמוני, הרי שלא יהיה שום דבר הומוגני בעניין - אנשים הם שונים, ולכן הבחירות שלהם יהיו שונות, ומכאן שיהיו לנו הרבה פריטים שונים. אולי גם את חלקם יהיה אפשר לקבץ לקבוצות תרבותיות, ולא יהיה שינוי גדול במיוחד בתמונה הגדולה.

אני לא יודע מהי הזהות האישית הבסיסית שלי. אני רק יודע קצת מה היא לא. היא לא יהודית. היא לא ערבית. היא לא יפנית, קוריאנית, קווקזית, גרמנית, או אמרינדית. היא כוללת כמה מרכיבים מכל מיני זהויות כאלה, אני מניח, אבל אף אחת באופן בולט, אני חושב.

אין לי כל דרך או רצון להתווכח עם כיבוד ההיסטוריה של האבות הביולוגיים. לי יש כבוד אישי לאבותי, אבל אני חושש שאינני מתכוון לתת לכך לכוון את ידי יותר מדי.

הטיעון השני שלך מעט מעגלי. לא היה משנה לך אם התרבות היהודית הייתה נעלמת לולא היית בעצמך יהודי, או בעל זיקה יהודית חזקה.

כיון שאני מלכתחילה נמצא בחוץ, הטיעון הזה לא עובד עלי.

הזהות היהודית שלך מגבילה אותך, בכך שהיא מקבעת את המשקפיים דרכם אתה רואה את החיים. זה לא רע, כשלעצמו. לכולם יש משקפיים כאלה, או אחרים. גם לי. אבל אין לי המשקפיים האלה, ספציפית, ואינני מרגיש רצון עז לקחת דווקא אותם.
סלט זהות 161183
אני לא טוען שהומוגניות היא דבר טוב או רע (הכל תלוי במידה). אני רק אומר שהעדר זהות בסיסית מגדילה את ההומוגניות.

למה אתה חושב שזהות יהודית מגבילה אותי? האם זה שאני קורא "הארץ" ולא "אל חיאת" גם מגביל אותי? שים לב שזהות יהודית אינה אומרת שאני יהודי במובן התיאולוגי של המלה (הדת היהודית כפי שמפורשת ע"י האורתודוקסים אכן מגבילה). אם זה עוזר לך, ראה אותי כ"אתאיסט מסורתי".
לכן אם הזהות היהודית שלי מגבילה אותי, באופן דומה כל התנאים הסביבתיים שבהם אני חי "מגבילים אותי". אולי כבר כדאי לחיות בחלל החיצון או בבועה ללא שום השפעה חיצונית.

אינך מקבל את הטיעון השני שלי מהטעם שאין לך זהות יהודית. האם יש לך זהות ישראלית? אם כן, החלף "יהודי" ב"ישראלי" ועזור להגדיר "זהות ישראלית" אשר תהיה מבוססת על היותה של ישראל מדינה יהודית. (וכל עוד ישראל היא המדינה היהודית היחידה כאשר קיימות מדינות לאום אחרות, אני מתעקש על תנאי זה). אחרת, למה לך להיות האזרח כליל נאורי ולא ללכת עד הסוף בדומה לאחד א.רוז.?
סלט זהות 161189
היא מגבילה אותך כמו שזה שהעובדה שאני יודע רק אנגלית ועברית מגבילה אותי. זה נשמע טריויאלי, ושוב, לכל אחד יש מגבלות כאלה, אבל אתה מבקש ממני, בעצם, לקחת על עצמי מגבלות נוספות, מבלי לחשוב על זה קודם.

מדוע עלי לעזור להגדיר "זהות ישראלית" אשר תהיה מבוססת על היותה של ישראל מדינה יהודית? אתה שוב משתמש בטיעונים שיעבדו רק על אדם עם זיקה ליהדות. טיעוני כנגד רעיון ה"לאום היהודי" נפוצים ברחבי האתר, וגם אם היה כזה דבר, אני לא מאמין גדול ברעיון מדינות הלאום מלכתחילה. אין מדינה ל"לאומים" הדרוזי, הקורדי, הנבחו, ועוד רבים אחרים. ישראל כבר נמצאת. אני אישית מעדיף להשתמש במסגרות המדיניות הקיימות בשביל להיטיב עם האוכלוסיה, אבל בשבילי הלאום הוא לא מטרה.

יש לי זיקה למדינת ישראל כמו שהיא. כאן חייתי רוב חיי, כאן משפחתי וחברי. אינני יודע עד כמה הזיקה הזו חזקה, אבל היא מספיקה עבורי בשביל שאמשיך להיות אזרח, ובשביל שאתעד לשרת בצה"ל. אולי בשלב מסויים יתברר לי שהזיקה לא חזקה מספיק, ואז אצטרך לעשות חשבון-נפש.
דוקטור התחכמות 161847
מי שסופר כל חור שוכח את הרשת
ולטקס קבלת התואר לא הזמנת אותנו? 161965
לא יפה.
הדרוזים והנבחו הם לא לאומים. 161920
הראשונים הם דת והשניים שבט.
הדרוזים והנבחו הם לא לאומים. 161966
אז הפעל עליהם פעולת ''סגור'' לאומית, אם הרוח נחה עליך.
הדרוזים והנבחו הם לא לאומים. 161982
מה הסגור הלאומי של כה"נ?
שאל את הלאומיים. 161997
לי, הרי, אין עניין בלהקים ללאומי מדינה. אז זה לא ממש משנה.
שאל את הלאומיים. 161999
ניסיתי לרמוז שיכול להיות שהאופרטור הזה לא ישים גם על אלה שהצעת ליישם אותו עליהם בהודעתך הקודמת.
זו הייתה בדיחה של מתמטיקאים (סליחה, מתמטיקאים!) 162000
הם אכן לאומים. יואיל נא מר לנדוור לנמק את הסתייגויותיו, ונמשיך בהליך. או, לחילופין, נמשיך למחוזות מעניינים יותר.
זו הייתה בדיחה של מתמטיקאים (סליחה, מתמטיקאים!) 162011
דרוזים הם פלג מוסלמי שברבות הזמנים נהיה למעין דת חדשה. אמנם רובם מאותו מוצא אתני אבל אין קהילה דתית פירושה לאום.
נבחו הם שבט אינדיאני וככאלה הם צורה של פרוטו-לאום (בדומה להינדים וליהדות מזרח אירופה עד למלה''ע השנייה) אך לא לאום מודרני.
זו הייתה בדיחה של מתמטיקאים (סליחה, מתמטיקאים!) 162012
אבל הם קוראים לעצמם "אומת הנבחו"(NAVAJO NATION).
זו הייתה בדיחה של מתמטיקאים (סליחה, מתמטיקאים!) 162016
זוהי הגדרה עצמית מודרנית בעולם של התעוררות לאומים. מבחינה פורמלית אובייקטיבית שבט אינו יכול להיקרא לאום. במצב כזה כל שבט נידח באפריקה או בפפואה ניו-גיני היה מוכרז כלאום.
זו הייתה בדיחה של מתמטיקאים (סליחה, מתמטיקאים!) 162042
מה עושה את הנבחו לפחות לאום מהלאום היהודי לפני קום מדינת ישראל? שפה משותפת, דת משותפת, מה חסר?

וגם אם ימאס לי לדוש בכך, נשארו הקורדים.

תמיד דופקים אותם. (תראה את איציק מרדכי)

אם כי, אולי בגלל הקולוניאליזם האמריקני הדורסני, תהיה להם מעט עדנה.
אקורדים 162044
במקרה של מרדכי, הקורדי היה הדופק ולא הנדפק.
זו הייתה בדיחה של מתמטיקאים (סליחה, מתמטיקאים!) 162061
ואף אחד לא יתקן אותי, מה?

כורדים, כמובן, ולא קורדים. זה יכול אפילו להתפרש כעלבון, ואם מי מכם יודע ערבית, הוא יבין מדוע. צר לי, ולא זו הייתה כוונתי.
וזו בדיחה של חובבי כוורת (סליחה חובבי כוורת!) 162063
הקורדים זה לא עם נודד שהתיישב בראשית המאה על קלידי פסנתרים?
זו הייתה בדיחה של מתמטיקאים (סליחה, מתמטיקאים!) 162129
כלומר, השיקולים שלך להגדרת לאום כוללים את "צריך להזהר שלא יהיו הרבה כאלה"? ומהי אותה "בחינה פורמלית אובייקטיבית" שאתה מתייחס אליה?
זו הייתה בדיחה של מתמטיקאים (סליחה, מתמטיקאים!) 162174
עפ''י בנדט אנדרסון בסיפרו ''קהילות מדומינות'', הלאום הוא תופעה מודרנית הקיימת החל מהמהפיכה הצרפתית וענין הטריטוריה מותנה גם באפשרות לריבונות. לכן זהו מונח מודרני שלא יכול להיות מוכל על שבטים מסורתיים.
זו הייתה בדיחה של מתמטיקאים (סליחה, מתמטיקאים!) 162182
א-נו. את אנדרסון לא קראתי, אבל הניסוח שאתה מציג כאן די מעקר את עניין ה"עצמיות" מהמונח "הגדרה עצמית", לא? מה גם שהתניית לאום באפשרות לריבונות היא מגוכחת. ע"פ הגדרה זו, הצוענים למשל אינם לאום, כמו גם היהודים של לפני 100 שנה.

ואם ארה"ב תתפרק פתאום, וכל מדינה תעמוד בפני עצמה, ובמסגרת הפירוק הנוואחו (נוואיו? נוואג'ו?) ידרשו עצמאות לשמורה שלהם – כלומר, פתאום יש אפשרות לריבונות – אז הם כן יכולים להיות לאום?
זו הייתה בדיחה של מתמטיקאים (סליחה, מתמטיקאים!) 162187
אכן, הצוענים והיהודים בגולה הם לא לאום. יהודי מזרח-אירופה הם פרוטו-לאום ובכך עוסק בהרחבה בועז עברון בחשבון הלאומי.(ועוד באותו ענין, ראה תגובה 2357 .)

במצב היפוטטי שאתה מתאר אכן יוכלו הנאווחו, לראשונה בהיסטוריה, להפוך ללאום. דבר זה קרה לכל הלאומים המוכרים לנו כיום.
זו הייתה בדיחה של מתמטיקאים (סליחה, מתמטיקאים!) 162197
ובכן, אתה מתנה קיום לאום בתנאי שאינו קשור כלל לפרטים המגדירים לאום זה: טריטוריה. הגדרה זו אינה מקובלת עלי, ונדמה לי שגם על רבים אחרים.
זו הייתה בדיחה של מתמטיקאים (סליחה, מתמטיקאים!) 162202
חוסר טריטוריה יכול להגדיר עם אך לא לאום. ראה תגובה 67982 .
זו הייתה בדיחה של מתמטיקאים (סליחה, מתמטיקאים!) 162226
... וכבר שם סיפרו לך שאין הסכמה כוללת להגדרות המוזרות שבהן דבקת. מבזק: אני שייך לאלה שלא מסכימים עם ההגדרות הללו.

כשאנו באים להגדיר "לאום", השאלה היא לשם מה נחוצה לנו ההגדרה. אם (נניח) נטען כי אנו זקוקים להגדרת "לאום" כדי להחליט איזו קבוצה של פרטים זכאית לעצמאות מדינית בטריטוריה משלה, אם ירצו בכך, הרי שההגדרה שאתה מספק היא חסרת כל ערך, משום שהיא דורשת טריטוריה ab initio. הפלשתינאים, למשל, אינם לאום ע"פ הגדרה זו, משום שאין להם טריטוריה (יש להם *דרישה* לטריטוריה, אבל זה כבר סיפור אחר; האם דרישה לטריטוריה מספיקה?). לחלופין, אם (נניח) נטען כי אנו זקוקים להגדרת "לאום" כדי לדעת אילו קבוצות מוגדרות כ"מיעוטים לאומיים" במדינה מסוימת, הרי שההגדרה שאתה מספק היא חסרת כל ערך, משום שרק בני מדינה אחרת יזכו להיות מוכרים כמיעוט (ובפרט, ערביי ישראל לא יוכרו כמיעוט). שוב לחלופין, אם (נניח) נטען כי אנו זקוקים להגדרת "לאום" כדי לדעת אם הנוואחו הם לאום, הרי שההגדרה שאתה מספק היא חסרת כל ערך, משום שהיא סותרת את דבריך שלך ולכן מעידה על חוסר עקביות (לנוואחו יש שמורה לא קטנה, למיטב ידיעתי - האם יש בהגדרה שלך דרישת מינימום לגודל הטריטוריה?). ועוד לחלופין, אם (נניח) נטען כי אנו זקוקים להגדרת "לאום" כדי שיהיה לנו על מה להתווכח, הרי שההגדרה שאתה מספק היא חסרת כל ערך, משום שאם אסכים לה, היא תפסיק להיות נושא לוויכוח.
XVL UO NOILVN OrVAVN! 162017
XVL UO NOILVN OrVAVN! 162019
מדהים, זה מן שעשוע כזה של סטודנטים? האם כל האלף בית האנגלי מתמפה כך? אני נזכר שפעם היינו משתעשעים במחשב כיס חישובים של (נגיד) מחירי הדלק, כאשר התוצאה הסופית היתה
71077345
הדרוזים והנבחו הם לא לאומים. 161989
למנרבה הצער, הנבחו חולקים עליך. אבל מה הם מבינים.
הדרוזים והנבחו הם לא לאומים. 165002
מה ההבדל בין שבט ללאום?
הדרוזים והנבחו הם לא לאומים. 165055
שבט הוא צורת קהילה פרימיטיבית המורכבת ממישפחה גדולה או מכמה מישפחות ולאום הוא היתגלמות מודרנית של חברה בעלת לשון, תרבות, מוצא וטריטוריה משותפים.
הדרוזים והנבחו הם לא לאומים. 165058
גם לשבט יש לשון, תרבות מוצא וטריטוריה משותפים.
לי נראה שההבדלים המרכזיים הם:
א. בגודל
ב. כפי שהזכרת, בהיותו של הלאום תופעה מודרנית.
הדרוזים והנבחו הם לא לאומים. 165127
אף שבט אינו מורכב ממשפחה מורחבת אחת (אם כי מובן, בשל גודל האוכלוסיה, שיש קרבת דם כלשהי בין רוב הפרטים), אלא ממספר לא קטן של משפחות - מדובר בכמה מאות עד כמה עשרות אלפים של אנשים. לשון, תרבות, מוצא וטריטוריה, כמובן, יש לשבט כמו ללאום.
ההבדל, אם כן, הוא בגודל. ביג פאקינג דיל.
הדרוזים והנבחו הם לא לאומים. 165271
לא רק בגודל. לאום שואף בד''כ להקים מדינה (מדינת לאום או אחרת). אני לא רואה איך המושג שבט קשור אל המושג מדינה, במובן המודרני של המילה.
הדרוזים והנבחו הם לא לאומים. 165324
לשבט יש טריטוריה, יש לו מונופול על הכוח במסגרתו, יש לו צבא, יש לו קודקס של חוקים ומערכת שלטונית. הם פשוט לא קוראים לזה מדינה.
הדרוזים והנבחו הם לא לאומים. 165431
הם לא קוראים לזה מדינה משום שזו לא מדינה. הטריטוריה שלהם לא כוללת מושג כמו - גבול בינלאומי, הצבא הוא בכלל לא צבא אלא אוסף מצומצם של לוחמי שבט, הקודקס החוקי הוא מאוד תושב"עי והמערכת השלטונית היא בקנה מידה של יחסים בין-אישיים (פגעת בכבודו של הבן של הצ'יף? אוף וויז יור הד!) ולא בקני מידה מוסדיים (פגעת בכבוד האומה? אוף וויז יור הד!).
הדרוזים והנבחו הם לא לאומים. 166036
הם קצת מוגבלים קרטוגרפית, אז אין להם גבולות חדים. אבל יש טריטוריות, ומי שמסתובב בשטח ההפקר, מסכן את חייו. הצבא מורכב, בד''כ, מכלל הגברים בגיל המתאים בשבט. רוב הזמן הם עוסקים בעיסוקיהם הפרטיים, אבל בזמן לחימה, כולם מתגייסים. מזכיר לי משהו, לא בטוח.ץ..
לגבי הקודקס החוקי והמערכת השלטונית - אתה סתם מזלזל בדבר שאתה לא מכיר.
מכיוון שהוציא את עצמו מן הכלל כפר בעיקר 160167
לי נראה קצת פתטי וקצת עצוב לראות אדם שלא מוצא מספיק תוכן בחייו, מבלי לערב בהם הררי גופות מתי אבותיו הפיזיים, ואבות רוחניים\תרבותיים שונים ומשונים.

אני לא מרגיש כמו "גוש בשר." אני גוש בשר תבוני, בעל שכל. אני אוהב, אני חושב, אני דואב, ואני כואב. ואני לא צריך בשביל זה הרגשה שעומדות מאחורי אלפי שנות תרבות ספציפית שלהכרתך שלך צריכות לעמוד שם. חברים דימיוניים הם לא כלי בו אני בוחר להתמודד עם העולם, לא משנה כמה ארוך זקנם.

אני חי רק כאן ועכשיו. ואני אמות אח"כ. ואני ממלא את חיי בתכני שלי. אם זה לא נראה לך מספיק - tough luck. חיי - חיי הם, ולא שלך.

אשר ל"תגובת הנגד לפנאטיות הדתית" שבה אתה מאשים אותי במרומז בסוף הודעתך, אינני חושב שהיא ראויה להתייחסות עניינית. אינך מכיר אותי לעומקי, אינך יודע עד כמה אני "פנאט," או, בכלל, במה אני מאמין, אם בכלל. מי שמך לקרוא לי פנאט?

חזור אל חיק אבותיך, שם חם ובטוח.
מכיוון שהוציא את עצמו מן הכלל כפר בעיקר 160271
אם כן אני אחיה בצערי עליך ואתה תחיה בצערך עלי..
:)
מדברך אני מבין שאתה לא מוציא את עצמך מחיקו של העם היהודי אלא אתה משתדל לא להשתייך בכלל. זוהי כמובן החלטה אישית שלך וכמובן שאין לי שום רצון ושום יכולת לבקר אותה.
שיבושם לך.
בנוגע לפנאטיות - כך דעותיך נראות לי.
אני בטוח שאם תשאל את הגברת כהנא, היא בוודאי תאמר לך שהיא לא פנאטית אלא שמשנתה רצופה רציונליות צרופה..
נ.ב.
מספיק לי לצאת לרחוב כדי שיהיה לי חם..
מכיוון שהוציא את עצמו מן הכלל כפר בעיקר 160275
אתה אומר "מוציא את עצמך מחיקו של העם היהודי" כאילו זו פעולה אקטיבית, כאילו אי פעם הייתי בחיקו של העם היהודי, והוצאתי את עצמי מחיקו.

האמת היא, שמעולם לא הייתי בחיקו. טענתי לאורך זמן מסויים שאני בחיקו, כי פחדתי לשאול מה לעזאזל לי ולמדינה הזו אחרת. מאז השתנו הדברים, ואני לא פוחד לומר את הברור לי.

מה בדיוק בדעותי נראה לך פנאטי? אתה בטח לא רואה עצמך חלק מן העם הבלרוסי. האם עלי להתייחס אליך כאל פנאט? שהרי, הוצאת עצמך בדרך כה קיצונית מן העם הבלרוסי.

איך אתה מגדיר פנאטי?
מכיוון שהוציא את עצמו מן הכלל כפר בעיקר 160446
אין לי בעיה עם ההחלטה האישית שלך שלא להשתייך לעם היהודי. מבלי להכיר אותך, אני משער שכן השתייכת אליו מתישהו (גם באופן לא רצוני), או במילים אחרות - אדם אחר היה בוחר מסלול אחר מהמסלול שאתה בחרת.
ושוב, אין לי בעיה עם זה.
לי, לעומת זאת, מעולם לא הייתה נקודת השקה עם העם הבלרוסי, ולכן אני חושב שזו לא השוואה טובה.
אפשר לשאול לאיזה עם אתה משייך את עצמך? האם אתה משייך את עצמך לאיזה שהוא עם?
ומה לגבי הזהות שאחרים משייכים לך? כמו שלך יש זכות לשייך את עצמך לעם הסיני או לא לשייך את עצמך לשום קבוצה, אני יכול לטעון שאני רואה אותך כיהודי. אולי יהודי "רע" אבל בהחלט יהודי. גם אם זה לא מוצא חן בעיניך....
נ.ב.
בנוגע לפנאטיות - אני רוצה להבהיר שאני *לא* חושב שאתה פנאטי, כי אחרת לא היה טעם בכל השורות המשתפכות כאן. (זו גם הסיבה שסה"כ לא טרחתי להגיב למאמר של הגב' המכובדה כהנא...).
אמרתי את מה שאמרתי בתור "טיזר". אני אישית לא ממש יודע להגדיר פנאטיות. אבל אני חושב שזה קשור לתשובות מוחלטות והכללות גורפות, אבל אולי לא רק.
מכיוון שהוציא את עצמו מן הכלל כפר בעיקר 160490
טוב, אם יש דבר כזה עם "ישראלי," אני מניח שאני משתייך אליו. אם לומר את האמת, אני מעולם לא הרגשתי שייך עד כדי כך לאיזו מסגרת עמית או חברתית שהיא. יש לי קצת חצנת - מחלה שהמצאתי כרגע, שאינה מאפשרת לי להרגיש שייך אי פעם, לאורך זמן.

השאלה האמיתית היא, מדוע אני חייב לשייך עצמי לאיזשהו עם? מדוע עלי לקחת על עצמי איזושהי תרבות אחת כזו "שלי," וכל השאר הן "אחרות?" בשבילי כולן "אחרות."

אני מעדיף להרגיש "שייך" לקבוצה של אנשים ספציפיים, כאלה שהכרתי באופן אישי, משפחה, חברים, וכן הלאה. קבוצות גדולות יותר גורמות לי למיגרנות.

אני לא רואה טעם להתייחס לזהות שאנשים מייחסים לי כאשר הם בקושי מכירים אותי. אם נוח לך לראות אותי כיהודי, אתה יכול. אם נוח לך לראות אותי ככנעני, סבבה. אם נוח לך לראות אותי כסלאבי, יופי. בהקשרים מסויימים, אני מניח שאנצל את התפישות האלה של אחרים לתועלתי, אבל תמיד אבהיר את עמדתי בעניין.

כאשר אנשים אכן מכירים אותי, אני מקווה שהם מייחסים לי זהות "כלילית" משלי, ולא זורקים אותי לשבלונות.

אני חושב שיש מקום להגיב גם לפאנאטים, ולו רק בשל מה שמר ברזילי (אאז"נ) קרא לו "הקהל." טענות שאינן נידונות גם לשלילה עלולות להשאר בזכרון הקולקטיבי כאמת.
אולי אתה מרקסיסט 160492
- פלג גראוצ'ו. אתה לא מוכן להשתייך לעם שמוכן לקבל אותך.
מכיוון שהוציא את עצמו מן הכלל כפר בעיקר 160659
מילא הררי הגופות, אבל האם באמת קיים איזשהו אדם על פני הגלובוס, שתכני חייו אינם כוללים "אבות רוחניים תרבותיים שונים ומשונים"? יהא זה אברהם אבינו, ישו מנצרת, סטיבן שפילברג, ג'ון לנון או נועם חומסקי. אנחנו גדלים לתוך תרבות, מחונכים למורשת של אבות רוחניים מסוימים, באיזשהו שלב מסננים ובוחרים לנו אחרים או דולים פרטים מתוך משנתם - אבל אתה הלוא לא מתכוון שעולם הרוח שלך לא נסמך על *אף אחד* אחר????
מכיוון שהוציא את עצמו מן הכלל כפר בעיקר 160667
ראי תגובה 160658
אשמח אם תסביר את ההבדל כי עד עכשיו לא ברור לי למה בחורה נענשה 158956
ישראל, יש בעיה אתה מבקש מגלעד לשמור על שמו הטוב של אלוהים, כשהוא טוען שאלוהים לא קיים (וממילא אין לו שם, טוב או רע)
מישהו מכם מוכרח לוותר!!!!

אולי תשאיר לאלוהים לדאוג לשמו הטוב ? הוא ביקש ממך לעשות זאת עבורו ?
אשמח אם תסביר את ההבדל כי עד עכשיו לא ברור לי למה בחורה נענשה 158964
העובדה(?) שאלוהים לא קיים, עדיין אינה מהווה סיבה להכפיש את שמו(1).

___
(1) השם(2), ועל כך אני מניח שקיימת הסכמה, קיים.
(2) השם כפשוטו, הכינוי, לא יהוה המתקרא גם "השם" (יתברך).
אשמח אם תסביר את ההבדל כי עד עכשיו לא ברור לי למה בחורה נענשה 158971
וודאי, אבל למען הסר ספק - אני לא התכוונתי לפגוע, ולא מאמין שפגעתי, בכבוד הדת היהודית. לכל היותר סנטתי בה עם ציניות-קצת-פחות-ממושחזת. ואני בטח לא מאמין שהכותרת שבחרתי למאמר היא ''רמיזה פורנוגרפית''. לכל היותר משחק מילים בסגנון מוסף הספורט של מעריב.
"משחק מלים בסגנון מוסף הספורט של מעריב"? 158975
תוכל להסביר את משחק המלים, כך שאבין שבאמת לא מדובר ב"רמיזה פורנוגרפית"? אגב, מי בחר את הכותרת - הכותב או העורך?
"משחק מלים בסגנון מוסף הספורט של מעריב"? 158980
כפי שכתבתי, הכותב.

אני לא מאמין שאתה צריך שיסבירו לך את הכותרת.
"משחק מלים בסגנון מוסף הספורט של מעריב"? 158981
כך חשבתי. אז אחרי הכל, כן מדובר ב''רמיזה פורנוגרפית'' (מיותרת, לדעתי).
רק שתי מילים: 158983
תהיה בריא.
רק שתי מילים: 159517
זו קצת היתממות, גילעד - ההקשר הסקסיסטי (פורנוגרפי?) אינו כל כך מרוחק מהאימרה השגורה "הגודל לא קובע". למעשה, בכל פעם ששמעתי את הביטוי הזה הוא היה מלווה בקריצה או בחיוך, שמא יפספסו השומעים ותלך המשמעות הסקסיסטית לאיבוד. כנ"ל לגבי "אם יש רצון ויש יכולת..." הוותיק.
רק שתי מילים: 159522
אבל פורנגרפי? פורנוגרפי? אם הוא מייצג חרדי ממוצע, אז גילית צודקת - באמת הגיע הזמן לרפורמה במערכת החינוך החרדית. מישהו צריך להסביר להם קצת מעבר לפרפרים והדבורים.
רק שתי מילים: 159525
לא פורנוגרפי - מיני או סקסיסטי (מינני). התחושה שלי היא שלזה התכוון הדובר.
רק שתי מילים: 159752
ומה רע בכך?
רק שתי מילים: 159927
אם זה רע - זו כבר שאלה של טעם ושל השקפה.
עוד שתי מילים: "אל שדי" 159759
האם כותרת כזו הייתה מתפרשת כמינית או מיננית?
עוד שתי מילים: "אל שדי" 159931
אל שדי הוא כינוי מקובל לאלוהים, שהאל עצמו טבע אותו.

(בפרשת לך לך).
זה כבר ממש אוף טופיק, אבל 159774
האם את בטוחה שהאימרה השגורה היא ש*הגודל* לא קובע?
כי נדמה לי שזה מעקר את העוקץ מהבדיחה (הזכורה לטוב מ"מה יש") על שחקני נבחרת ישראל בכדורגל המשחקים לרוחב המגרש, כי אמרו להם ש*האורך* לא קובע.
זה כבר ממש אוף טופיק, אבל 159933
למיטב זכרוני, "הגודל לא קובע" היה שנינה ידועה, שנים לפני שידענו מי זה ארז טל.

ואם כבר, זה לא שגור רק בעברית:
נכון שרוב ההקשרים הם "תמימים" ולא מיניים, אבל מי שרוצה, מצליח לגרור את זה לשם:
זה כבר ממש אוף טופיק, אבל 159938
שכולכם תהיו בריאים.
תלוי באיזה אל לא מאמינים 158972
אולי מישהו יכול לצטט את הקטע הרלבנטי ממילכוד 22, בו יוסאריאן ומישהי ( אשתו של שייסקופ?) מדברים על מהות האתאיזם, ובאיזהשהו שלב יוסאריאן מתחיל להשמיץ את האל, והאישה מתחילה לבכות?
ציטוט מזיכרון:
" למה את בוכה, הרי גם את אתאיסטית?"
"נכון, אבל האלוהים שאני לא מאמינה בו הוא רחום וחנון ולא מרושע ואכזר כמו שאתה מתאר אותו."
תלוי באיזה אל לא מאמינים 158976
"'And don't tell me God works in mysterious ways,' Yossarian continued, hurtlong on over her objection. 'There's nothing mysterious about it. He's not working at all. He's playing. Or else he's forgotten all about us. That's the kind of God you people talk about - a country bumpkin, a clumsy, bungling, brainless, conceited, uncouth hayseed.'...

...'You'd better not talk that way about Him, honey,' [Lieutenant Scheisskopf's wife] warned him reprovingly in a low an hostile voice. 'He might punish you.'

'Isn't he punishing me enough?' Yossarian snorted resentfully. 'You know, we mustn't let Him get away with it. Oh, no, we certainly mustn't let Him get away scot free for all the sorrow He's caused us. Someday I'm going to make Him pay. I know when. On the Judgement Day. Yes, that's the day I'll be close enough to reach out and grab that little yokel by His neck and -'

'Stop it! Stop it!' Lieutenant Scheisskopf's wife screamed suddenly, and began beating him ineffectually about the head with both fists. 'Stop it!'

'What the hell are you getting so upset about?' he asked her bewilderedly in a tone of contrite amusement. 'I thought you didn't believe in God.'

'I don't,' she sobbed, bursting violently into tears. 'But the God I don't believe in is a good God, a just God, a merciful God. He's not the mean stupid God you make him out to be.'

Yossarian laughed...'Let's have a little more religious freedom between us,' he proposed obligingly. 'You don't believe in the God you want to, and I won't believe in the God I want to. Is that a deal?"'
אכן. יצירה מופלאה. תודה. 158978
אני מתעקש 159146
האם לכוכב לכת שאינו קיים יש שם?

האם לתינוק שלא נולד יש שם?

האם ליסוד כימי שטרם הומצא יש שם?

האם לאלוהים שאינו קיים יש שם ?
צ'ומפי 159148
הכוכב שבספר המדע הבדיוני אינו קיים, אך יש לו שם (קח לדוגמה את אראקיס);

הורים לעתיד נותנים לתינוקות שטרם נולדו שמות;

על נקוואדה שמעת? (וזה לא "הומצא" אלא "התגלה");

לאלוהים? בודאי, והרבה כאלה.

אז תפסיק להיות כאילו פילוסוף, ותחזור עם שאלות רציניות יותר (או שבכלל לא).
יש שם 159845
וולקן מהווה דוגמה טובה יותר ותואמת יותר לשאר דוגמאות שהעלית – כוכב הלכת העשירי, הסובב בתוך מסלולו של כוככ-חמה, ואחראי לסטיות במסלולו של האחרון. בדיעבד גילה אלברט איינשטיין שלסטיות במסלול כוכב-חמה אחראית תורת היחסות הפרטית, ולא כל כוכב לכת היפותטי שהוא.

אז וולקן מעולם לא התקיים, אבל אי-קיומו הורגש בקהילה המדעית במשך שנים רבות.

ראה גם את הציטוט בתגובה 124277
יש שם 159973
אפשר להזכיר גם את "נמזיס" - כוכב ממש ולא פלנטה עלובה, שאמור להיות זה ש(אולי) גורם למטחי סטרואידים על כדור הארץ אחת ולהשמדה המונית של בע"ח, אחת ל 32 מליון שנה.

קיים? לא קיים? אף אחד לא יודע, אבל דנים בו ובודקים ומנסים לגלות, כך שלפחות כיישות מחקרית הוא קיים.
אסטרואידים, אסטרואידים 159975
יש לי הרגשה שהסטרואידים האנבוליים התחילו לפגוע לי במוח.
יש שם והוא אחלה נושא לבדיחות הדעת. 159993
כל האמור מעלה, לא אמור להפריע לנו להעביר דאחקות ושיגועים על חשבונם של הנמסיסים והוולקנים, בדיוק כמו שזה לא אמור להפריע לנו בענייני מידותיו של בורא עולם. אז מדענים ואנשי אמונה עלולים להפגע. כפית חוש הומור היא תרופת הפלא לבעיות שלהם.

אני מניח שגם אלוהים וגם הוולקנים יכולים לספוג את העלבון והם לא ממש צריכים את ''האחים הגדולים'' שלהם, שמגנים על כבודם.
עזוב, אני במשבר 160011
זה בכלל לא אסטרואידים אלא כוכבי שביט מענן אורט. אין ספק שמה שהוא לא טוב קורא אצלי במואך בזמן האח רון בן יעקב. ואיה יעקוב למישור. למישורש. למי שורש? שורש הבאיה הוא מיספר אירציונלי. גם אני אירה ציונלי. נלי. נא לי. נא לי? נא לך.
:-) נא לי ורק לי - מוהאהאהא. 160036
חתיכAת מטור-עף חיו-V שכמוך. אנI גם רוצה את הדVאר הזה שעושה רושם שלקחת.
גם למיטב ידיעתי ביהדות הישיבות 158161
אין התמודדות עם הרעיונות האלה , וכי בשביל מה הם צריכים להתמודד איתם ? אתה יכול לתת לי סיבה טובה אחת למה זה צריך לעניין אותם? או איזה שהוא יהודי מודרני ?
אני חושב שהמקובלים לאלפיהם דווקא כן מתעסקים בכמה מהדברים האלה.
הגנוסטים 158303
עד כמה שאני יודע, דמיורגוס הוא השם של הגנוסטים לבורא העולם, כלומר אותו אל המופיע לאורך כל התנך. הם מזהים אותו עם הצד השני דווקא, כיוון שלשיטתם העולם החומרי הוא העולם הרע שצריך להשתחרר ממנו ולהגיע לעולם הבא, שהוא העולם הרוחני והטהור. מרבית מהרעיונות הללו חזרו אצל הנצרות המוקדמת, בייחוד אצל תנועות אנטישמיות.
כה לחי! 158031
מאמר מעניין ביותר. לא הייתי מודע כלל לרעיונות המיסטיים הקדומים האלה - לתומי חשבתי שהקבלה והחסידות (או שילובים שונים שלהם) הם כל המיסטיקה שיש ליהדות להציע.

יהיה מרתק להשוות את הרעיונות המיסטיים הללו עם רעיונות מיסטיים של עמים קרובים, כגון האשורים והבבלים.

מתי נסגרת ההרשמה לחוג האשורולוגיה באוניברסיטה? ;-)
כה לחי! 158071
אשר אחד שהכרתי בצבא (הבן של נעמי רגן אא''ט) למד אשורולוגיה באוניברסיטה העברית. אותי זה הצחיק.
מה מצחיק בזה? 158081
מה מצחיק בזה? 158088
אשר לומד אשורולוגיה.

סתם, משעשע כזה.

זה כמו שאני הייתי לומד יערנות, או עובד עבור חלונות ''קליל.''
התכוונת ל"מייג'ור מייג'ור"? 158089
אמ... אשר <-> אשור... נו טוף. לא משנה.
תקרא עוד פעם ת'ספר 158093
יוסאריאן הוא אשורי. יוסאר>> אסיריה..
באמת לא משנה.
תקרא עוד פעם ת'ספר 158099
אויש. נכון. ואפילו הזכרנו את זה כאן באייל לפני 3 שנים בערך. עכשיו ירדן יחטיף לי על הראש.
מאמר מעניין 158087
שתי שאלות בפי:
1. מה מקור השם "מטטרון"? האם יש לו משמעות?
2. האם אתה יכול לכתוב את השם חסר-המשמעות בעל 40 האותיות, סתם כדי לספק את סקרנותי?
מאמר מעניין 158102
אבל הוא כבר הזהיר שהתנוחה בטקס לא נוחה!
מאמר מעניין 158113
לקח לי מספר שניות להבין שה-ט' במילה "טקס" היא לא ס', ואם מצרפים את המילים "תנוחה לא נוחה" למשפט מקבלים תמונה מנטלית שאינה קשורה למאמר :).
ולנושא יותר קשור- הטקס נשמע מעניין אבל לא הייתי רוצה להגיע ללה-לה-לנד ולכן אני אוותר עליו.
מאמר מעניין 158120
1. המקור כנראה יווני, אבל המשמעות זו לא שאלה מוכרעת. ראה תגובה 158026

2. לא, כי זה אומר ללכת עד הספריה של לימודים הומנסטיים להסתכל בסינופסיס, ואני עצלן. אם היית מכיר את הטופוגרפיה של הטכניון גם אתה היית מתעצל.
שמותיו של מטטרון 158136
יש לשם מטטרון "משמעות" גימטרית: מטטרון בגימטריה 314, ועל כן הוא בעל ערך גימטרי שווה לאחד משמותיו המפורסמים של אלוהים, "שדי".

למטטרון היו יותר משבעים שמות נוספים ובהם: יהואל, מרגיואל, גיותיאל, זיותיאל, אחיהאל, כייואל, אוזהיה, אוזיהאל, סגנסגאל, סגדיאל, סגנסייריה, ומתוך אהבה קראו לו סגנסוילה.

מטטרון נקרא גם נער, משום שהיה מתחדש כל הזמן - מזדקן וחוזר לנעוריו. הזדקנותו נבעה מכך שהוא עשוי בכל זאת בדמות אדם אבל התחדשותו נבעה מן הצד האלוהי שבו. אבל הוא גם נקרא נער במובן נער השכינה, שכן הוא שירת אותה ופעל בסיועה. הוא היה עלם שאורכו מראש העולם ועד סופו והוא יוצא בשישים שביבי אש מבין רגליה של השכינה.

מכוח השכינה שלט מטטרון בעולם, באמצעות שבעים שרי אומות העולם. אבל יודעי סוד טמירים ידעו לספר סיפור אחר: שרי אומות העולם נשלטים למעשה ע"י הסיטרא אחרא, ומטטרון הוא שליט בובה מטעמו. הארץ, אמרו, נשלטת בידי נער, והנער נשלט בידי כוחות הטומאה, אוי לארץ ששליטה נער.

כל המידע המאלף הזה לקוח מספרו של חגי דגן "המיתולוגיה היהודית".
שמותיו של מטטרון 158291
לפי מה שאני יודע קוראים לו נער כי הוא צעיר המלאכים - הוא היה בן תמותה והפך למלאך, כך שהוא ממש רך בשנים.

ההסבר הזה מופיע בפרוש בהיכלות רבתי, ואני לא מכיר שום אזכור שם להסבר של דגן. מעניין מה המקורות שלו, ואיך זה התפתח.
שמותיו של מטטרון 158307
גלעד,

שיטתו של דגן בספר היא רקיחת סיפור ממקורות שונים. רשימת המקורות שבסוף הפרק על המלאכים מציינת את היכלות רבתי, אולם יש שם עוד מקורות רבים נוספים (ומתקופות היסטוריות שונות). היות שספרו של דגן מיועד לקהל רחב אין הפניה בגוף הטקסט למקור המסוים ממנו נלקחה כל גרסה סיפורית, כך שאיני יכול לומר לך מה המקור המדויק לגרסאות שצוינו לעיל.

מספרו של דגן יכול להיווצר הרושם שמטטרון עושה כמעט כל עבודה אפשרית בשמים ובארץ. כך, למשל, הוא ממונה על הנשמות. הוא זה שמעלה את נשמות הצדיקים למעלה בכל לילה לזמר ליוצרן, והוא שקולט אותן בהסתלקן מהעולם. לאחר החורבן החל מטטרון גם להקריב בבית המקדש של מעלה את נשמות הצדיקים כדי לכפר על ישראל. דגן אינו מפרט איך בדיוק מקריבים נשמה של צדיק, מכל מקום זה בטח לא נורא כל כך לנשמה, כי גם מסופר, שעד תחיית המתים, הנשמות בעולם הבא עוסקות בלימוד בישיבת הרקיע של מטטרון.
מאמר מעניין 158180
השם נגזר משתי מילים ביוונית -"מטה-תרונוס" שפירושן המלאך היושב בסמוך לכסא (האל).

(נלקח מ
אגב, כל העניין עם מלאכים בתואר שכזה לא פוגע ברעיון המונותאיזים של היהדות?
מאמר מעניין 158182
לא פוגע. כבר בתורה מופיעים מלאכים לפני אברהם. מלאך היא מילה נרדפת לשליח, ובמקרה זה גוף שמיימי המבצע את הוראתו של האל, שהינו עדיין אחד.
מאמר מעניין 158198
אבל ניתן ליחס להיררכית המעמדות הזו (אל-מלאך-אדם) משמעות דומה לזו שמופיעה במיתולוגיות פוליתאיסטיאות אחרות (היוונית לדוגמא, בה מופיע האל-השליט זאוס, ותת-אלים תחתיו).
מאמר מעניין 158204
ניתן, ולכן בדתות שמייחסות לכך משמעות יש פוליתאיזם או פסאודו-פולי (כמו השילוש הקדוש), אבל ביהדות אין לכך משמעות, ומלאך הוא רק ייצוג, ולא אלוהות בעצמו, ומכאן המונותאיזם.
מישהו יכול בבקשה להשלים את המילה חסרת המשמעות? 158156
"טוטרסאי..."?
מישהו יכול בבקשה להשלים את המילה חסרת המשמעות? 158159
טוטרסאיסופרקאליפרג'יליסטיקאקסיאלידושאס?
חידון 158160
מיצאו את האות החסרה...
חידון 158165
P
מאחר ואתה השני שמבקש... 158693
...אז אני אציין ואדגיש שאין לשם כל חשיבות. אפילו אם היה שם כזה שמביא למטה מלאך שיקח אותך להיכלות, ואפילו אם הטקס נכון, הרי שהטקסט כבר עבר העתקות רבות אין ספור, כך שוודאי נפלו שיבושים בהעתקה. בנוסף, ייתכן ששובש בכוונה או הוצפן כדי למנוע מאנשים לנסות דבר כזה מסוכן בלי מדריך, רק מקריאה, ושלישית, הטקסט לא מנוקד ואי אפשר לדעת מה ההגייה הנכונה בלי המסורות בעל פה שעברו עם הספר, ואלו אבדו.
יופי יופי, אבל... (הערה לכותב) 158188
מאמר מעניין, מחדש וכתוב היטב. אתה רק לא חושב שצריך להודות למרצה שלך א.א. מהטכניון? (שאולי לא מוזכר כי ביקש שלא...) ואם כן, בנוגע לדיונים על יחס היהדות הקאנונית לכל זה, יהיה מעניין להזכיר מה חושב רב הטכניון על הקורסים האלה הנלמדים במוסד ומה אומר לתלמידים דתיים שלו שמתעניינים בקורסים אלו.
מה אומרים לדתיים? 158208
אני לא בטוח שהם יכולים (מעצם היותם דתיים ולפי כך אימצו ''קוד'' חשיבה מסויים ומאוד מגביל אם תשאל אותי) בכלל לדון באיזשהו נושא שבאיזושהי צורה (אפילו שתהיה עקיפה ביותר) מהווה ''איום'' או סתירה על נכונות עקרונות האמונה שלהם ותפיסת עולמם...
וזוהי נקודת תורפה מעניינת בתחום.
מה אומרים לצרי אופקים? 158209
כמה שאתה טועה.
כנראה שאתה יודע את זה, ולכן בחרת להישאר אנונימי, כדי שלא יאשימו _אותך_ בצרות אופקים. איזה ידע יש לך בכלל בנושא?
מה אומרים לצרי אופקים? 158283
א. חסוך ממני את התוקפנות המיותרת.
ב. קרא שוב את תגובתי, שים לב למילים "אני לא בטוח".
ג. מבחינתך, אם הייתי כותב ששמי משה כהן ונותן איזה אי מייל בהתאם אזי כבר לא הייתי אנונימי? חשוב על כך, אם תשובתך חיובית אזי שמי הוא משה כהן וכתובת האי מייל שלי היא: mcohen@hotmail.co.il
ד. נניח שאתה *מאמין* בקיומו של האלוהים בהתאם ל"הגדרתו" ע"י זרם x בדת היהודית, מה יכול היפוטתית לגרום לך לשנות את אמונתך?
הרי אתה תדחה כל רעיון שסותר את אמונתך על הסף ולו משום שאמונה לאו דווקא מתבססת על עובדות קיימות... מצד שני אולי תטען שאני לא יכול להוכיח אחרת - נכון הדבר ולכן המסקנה היא שרק מישהו שמסתכל מהצד או אמיץ מספיק בשביל לשבור את התבנית (המסגרת) המחשבתית האמונתית שלו\ה ולהציג ולדון(ב)דיעות ורעיונות שונים, סותרים ואף שוללים את אמונתו מסגרתו - יוכל להתייחס לדברים בצורה אובייקטיבית - יותר מאשר אחרים.
מה אומרים לצרי אופקים? 158321
"הם לא מסוגלים לצאת מהקיבעון שלהם, מסכנים, דפוקים", אבל "אני לא בטוח שזה כך".
אז אם אתה לא בטוח, למה אתה כותב זאת? סתם להכעיס? אתה מתפלא אח"כ על תוקפנות?
ג. כן. ככה זה עובד. אבל עכשיו אני כבר לא מאמין לך - היית צריך להתחיל מההתחלה עם השם.
ד. אמונה או אי אמונה לא שייכת לויכוח עובדתי. אמונה מתחילה היכן שהעובדות נגמרות. אדם מאמין יכול להתווכח איתך על כל נושא בעולם ללא הסתייגות. זה שאתה "לא בטוח" שכך הדבר הופך _אותך_ למכליל וצר אופקים, כפי שכתבתי בתגובה הראשונה.
מה אומרים לצרי אופקים? 158436
א. לא ביקשתי שתאמין לי לגבי זהותי מכיוון שאני מעדיף שלא תדע אותה מלכתחילה אז ככה שאין לי בעיה עם זה שאתה בעצם לא מאמין לי.
ב. אני מדבר מנסיון לדיון בנושאים, שקבלתם, בין אם טיעונית ובין אם עובדתית מהווה "איום" על כמה הנחות יסוד של אדם מאמין.
ג. לגבי ה"לא בטוח" זאת צורת ביטוי כזאת, אתה יודע, תת-נושא לדיון + הבעת דעתי באותו נושא, כמובן שלך יכולה להיות דיעה שונה, ועל כן הדיון, לא כן?
ד. שוב השתמשת בנימה תוקפנית, הקצנת את דברי ופילפלת את דבריך וחבל.
מה אומרים לדתיים? 158294
הלוואי וכל החילונים היו מתעניינים.
בפועל מי שמתעניין בתיאולוגיה ובתורת המוסר
בעיקר בגילאים הצעירים הם הדתיים.
תגובה ראשונה ואחרונה בנושא 158292
אכן, הוא לא מוזכר כי ביקש שלא.
מידות, אפילו עצומות, כהגבלה 158223
גלעד, תודה על המאמר המרתק.
אני יכולה לחשוב על דרכים שבהן התפיסה המיסטית של סופרי ההיכלות דווקא תתרום למונותאיזם ותועיל לשירוש השקפות עולם אחרות.

כשתוחמים גבול לאל - מגדירים את מידותיו מפורשות - יכולים להבחין בין מה שהוא האל ומה שאינו האל. קביעת המידות הפיסיקליות לאלוהות מצליחה לעשות זאת על ידי הגבלת "תחום האלוהות": מחד, אלוהים אינו נמצא בכל העולם, ולכן תפיסות פאנתיאיסטיות, לפיהן הוא מצוי בכל, אינן מתקיימות. מאידך, המימדים המתוארים הם גדולים מספיק כדי שלא יהיה סיכון שנטעה ונחשוב שהאל אפילו מתקרב למידות של אדם רגיל.

גם סיפור ענישתו של מטטרון יכול היה לתרום ליהדות המיין-סטרים: גם בתורה, מי שמתחכם עם ה' מועמד על מקומו. התלמוד ומקורות אחרים מפרשים מקרים סתומים של ענישה על ידי האל כקשורים להתיימרות או להפרת הוראות מצד בני האדם. אני יכולה לחשוב, למשל, על מנחתו של קין ומדוע לא התקבלה, ועל משה שנגזר עליו לראות מנגד את הר נבו בגלל הבעיה ההיא עם המים מהסלע.

ועוד: הסיפור על הארבעה שנכנסו לפרדס כולל "הגנות" מפני תפיסה פשטנית של גן העדן. העובדה ששלושה מתוך הארבעה לא הצליחו לעבור את החוויה ולהיוותר שלמים בגופם ובנפשם, היא תמרור אזהרה לאלה הסבורים שהעובדה שאפשר לתאר לנו את ה' ואת המלאכים מקרבת אותם להישג ידנו. במובן הזה, יש כאן תחליף, מסוג אחר, לאי הנגישות של האל במונותאיזם האבסטרקטי.

כמובן שאני מבינה מדוע חששה האורתודוכסיה היהודית מהישענות על ספרות ההיכלות כמקור ללמוד על האל, אבל אפשר היה לסמוך יותר על מנגנוני ההגנה היהודיים בעליל הבנויים לתוך הסיפור.
מידות, אפילו עצומות, כהגבלה 158293
בהחלט, אחת מהגישות המחקריות המקובלות היום היא ששיעור קומה נכתב כספר קונטרה לתפיסות אליליות יותר. בכל מה שכתוב בו על אלוהים יש אלמנט של הזרה - הגודל הבלתי נתפס, השמות המוזרים, הכל אומר שאלוהים לא אנושי בכלל בכלל.

הספר הזה בעייתי רק למי שמאמין שבאמת רבי עקיבא ורבי ישמעאל הם אלו שכתבו אותו.

בקשר למנגנוני ההגנה - את מוצאת כאלה כמעט רק בספרות הקאנונית. ספרי ההיכלות מפורשים ממש - המיסטיקן עולה לשמיים, רואה את המלאכים, רואה את אלוהים ממש (!), משתתף בשירה השמיימית - שום דרך ליישב את זה עם תפיסה אמורפית של האל.
ספרים חיצוניים 158262
מישהו מהמלומדים יודע בדיוק איזה ספרים חיצוניים השתמרו לימינו (או קטעי ספרים)?
ספרים חיצוניים 158319
יצאו לאחרונה בהוצאת בבל, בפורמט קטן וחביב: ספר חנוך, ספר יהודית וספר חוה (ואולי עוד כמה).
ספרים חיצוניים 158326
אני מכירה את הספרים החיצוניים שיצאו בהוצאת מסדה לפני די הרבה שנים.
הידועים ביותר הם ספרי המקבים (מכבים או חשמונאים על ארבעת כרכיהם...) וכן ספר חנוך א' וחנוך ב' (הסלאבי)
וספר יהודית ובסה"כ כ - 30 ספרים
ספרים חיצוניים 158352
ברשותי תשעת הכרכים של הספרים החיצוניים שיצאו בהוצאת יבנה מהדורת תשכ"ז (1967), הנ"ל מפורשים בצירוף מבואות, ע"י אדם החולק עמך, (כנראה עקב שכיחותו, ולא בשל סיבה מיסטית) את אותו שם פרטי-פרופ' א.ש.הרטום.
למתעניינים:
כרך א' : ספר החשמונאים א-ד.
כרך ב' : תוספות לספרי המקרא, מזמורי שלמה וחוכמת שלמה.
כרך ג' : טוביה, יהודית, אגרת אריסטיאס.
כרך ד' : בן סירא.
כרך ה' : אדם וחוה, צוואות בני יעקב, צוואת משה.
כרך ו' : ספר היובלות, דברי איוב.
כרך ז' : חנוך, רזי-חנוך.
כרך ח' : חזון-ברוך, חזיונות עזרא-שאלתיאל, חזיונות הסיבילה.
כרך ט' : קדמוניות המקרא.
ספרים חיצוניים 158379
אני מוסיפה עוד כמה שמות, שיתכן שכלולים אצלך תחת כותרת אחרת:
עליית משה, תפילת מנשה, אגרת ירמיהו, ספר ברוך וחזונות ברוך א' וב', תהלים קנ"א, תוספות למגילת אסתר, תוספות לספר דניאל, עזרא החיצוני.
הספרים שברשותי יצאו, כאמור, בהוצאת מסדה. העורך הראשי הוא אברהם כהנא, ופרופ' הרטום שותף לכמה מן המבואות.

יש לציין שלא כל הספרים החיצוניים נפסלו בשל המיסטיות שלהם. משלי בן סירא, למשל, מכיל אמרות כנף. ספר המקבים א' הוא סיפורם ההיסטורי של בני מתתיהו עד תקופת שמעון (אחרון בני ממתיהו שנותר בחיים).
הסיבה שספרי המקבים, למשל, הוצאו "מחוץ לגדר" היא סיבה פוליטית. המקבים היו כהנים ששלטו כמלכים ללא דבר, מה שהיה לצנינים בעיני העם. המאבק צדוקים - פרושים רק חידד את אי הנחת משלטון כהני. בין הצדוקים (מבית צדוק כהן גדול) ובין הפרושים ("מיסדי" היהדות הרבנית) היו מחלוקות הן בענייני פוליטיקה וכוח והן בענייני העולם הבא.
התייוונותם (או "התרוממותם"...) של צאצאי החשמונאים וההשתלטותו של הורדוס על בית חשמונאי ודאי שלא הוסיפה לחיבה כלפיהם.
ספרים חיצוניים 158542
תודה רבה לכולם.
..ועוד שאלה קטנה - אני יודע שבן-סירה התחבר לפני חתימת התנ"כ. מישהו יודע איזה ספרים התחברו גם הם לפני חתימת התנ"כ?
ספרים חיצוניים 158669
בשליפה אני מנחשת שכולם, כולם נכתבו לפני חתימת התנ''כ. זהו כל העניין. הם נכתבו, אך לא נכללו ולכן הם ''חיצוניים'' (או ''גנוזים'')

גם המורה שלי לתנ''כ מכיתה דלת היתה כותבת תנ''כ עם כיף לא סופית, ומאז גם אני מתוקנת כל הזמן.
ספרים חיצוניים 158684
צר לי, אך הניחוש שלך לא נכון (לפי העמדה האקדמאית המקובלת כיום, וכל ההסתייגויות הרגילות). ראשית, נמקם את סקלאת הזמנים: לא ברור בדיוק מתי נחתם בתנ"ך. כן ידוע מתי נכתב הספר האחרון בו (דניאל): 164-167 לפנה"ס. כך שהתנ"ך נחתם אחר כך, וכנראה לא יותר מידי אחר כך.

אז אם נגיד שכל מה שנכתב לפני 150- זה לפני חתימת התנ"ך, ספרות ההיכלות כמעט וודאי שנכתבה אחרי. חנוך א' וב' נכתבו בוודאות לפני חתימת התנ"ך - זה אחד המקרים המעטים שיש לנו תיארוך של כתבים מאד עתיקים ממערת קומראן, ולא רק של העתקה של העתקה של העתקה. אבל ספרי חנוך הם לא חלק מספרות ההיכלות - הבאתי אותם במאמר רק כרקע להם, בשביל להכניס אותנו להקשר.

בכלל, חנוך הוא כנראה איזה סוג של סופר גיבור עממי של קדם, די הרבה מיתוסים מצביעים עליו כעל המקור שלהם. גם הספרים בקומראן הם העתקה, והמקור כנראה עוד יותר עתיק. כנראה שבאמת היה איש כזה לפני 4000~ שנה והוא היה סופר מגניב, והסיפורים עליו התפתחו להמון מקומות.

את ספרות ההיכלות עצמה קשה יותר לתארך - מקובל למקם אותה בין 0 ל200 לספירה (ז"א המאות הראשונה והשנייה - במקביל לתקופה התנאית), אבל יש חוקרים שממקמים אותה הרבה יותר מאוחר - אפילו במאה החמישית.

הבעייה מסתבכת שמכניסים פנימה את העניין שלא ברור מה זה בדיוק "נכתבה" - לא בטוח שכותבי הספרים באמת כתבו אותם - יתכן שהספרים שוננו בע"פ מספר דורות עד שהועלו על הכתב, ואז לך תדע.

אם לסכם את התשובה בעניין שאלת התיארוך - שאלה טובה, לא יודע.
ספרים חיצוניים 158685
אה, ושכחתי להוסיף - ב''חיצוניים'' הכוונה היא חיצוניים למיינסטרים הקלירקלי - בין אם הוא כותבי התנ''ך או כותבי המשניות. אבל את צודקת שאלו שהיו חיצוניים לתנ''ך היו הרבה יותר ''חיצוניים''. מה שלא נכנס לתנ''ך (בניגוד למה שלא נכנס למשנה) כאילו לא היה - מתעלמים ממנו אחר כך לגמרי. למה שלא נכנס למשנה עוד יש התייחסות, וראי את הדוגמא עם הרב האי גאון במאמר.
ספרים חיצוניים 419144
כולל ספר איוב
ספרים חיצוניים 558420
לדעתי כבר 2200 שנים אנו לא מקימים את תורת משה ,כמו שנתקבלה בהר סיני.
בימנו לאחר מציאת ספרית המקדש אנו יכלים להבין עד כמה התרחקנו מתורת משה
ולא יעזור לאף אחד להמציא חוקים בשם הקב"ה ולטעון הלכה למשה מסיני
תנסו לבדוק כמה מושגים יוניים יש בגמרא ,במשנה וכד כדי להבין מי היו המתיונים האמתיים
ועוד בחוצפתם יספרו לנו שניצחנו את היונים
זכרו תורת משה עבדי......

ובא לציון גואל
סלמון בן ירוחם בספרו מלחמות ה' 158471
הרב סלמון בן ירוחם מקדיש חלק נכבד מאוד מספרו, מלחמות ה', כדי לתקוף את הגישה הזאת שלקב"ה יש מידות, ותוך כדי כך הוא תוקף את היהדות הרבנית.
קראתי את הספר, אבל לא הצלחתי לדעת מאיפה ציטט הרב סלמון בן ירוחם את המידות שחכמי הרבניים טוענים שיש לאלוהים.
האם אתה מכיר את הספר, או את המחבר?
האם ההשערה שלי נכונה, ומשם נלקחו ציטוטיו של סלמון בן ירוחם?

נ.ב
המאמר מאוד מעניין ומאיר עיניים.
סלמון בן ירוחם בספרו מלחמות ה' 158487
אם כך הוא תוקף את המקום הלא נכון. אם הוא תוקף את חכמי הרבניים כולם ( האם הוא קראי ?) בגלל ספר אזוטרי מגוחך שרובם לא שמעו עליו ורובם לא מסכימים לו אז ההתקפה שלו הופכת למגוחכת בעצמה.
סלמון בן ירוחם בספרו מלחמות ה' 158511
הוא אכן חכם קראי.
ובוודאי שהוא תוקף במקום הנכון. הרי הוא כקראי מתנגד, לטענת הרבניים שנאמרו בסיני דברים נוספים מלבד התורה שבכתב.
אם נטען שחלקם של חכמי הרבניים לא מסכימים לספר הזה, אז אנחנו טוענים שחלקם כן מסכימים לו.
אלה שכן מסכימים לו טוענים שאותו ספר הוא חלק מהתושב''ע, והוא כולל דיברי תנאים, ובאותו חלק של התושב''ע יש מידות לאל, ואת זה ניתן לתקוף מצד אחד, התקפה בכלל לא מגוחכת.
ואם ישנם רבנים שאינם מסכימים לספר, אז המסקנה היא שיש לטענתם דברים שנאמרו ע''י תנאים (כמו הספר הזה) והם אינם דיברי אלוהים או שהם דברים לא נכונים, ואז מאוד ייתכן שגם דברים אחרים של התנאים אינם דיברי אלהים. דבר שהופך התושב''ע כולהללא אלוהית. בדיוק מה שרצה להוכיח.
סלמון בן ירוחם בספרו מלחמות ה' 158521
הרמב"ם שנחשב לגדול החכמים הרבניים הגדיר לידיעתך את הספר הנ"ל כדברי כפירה. מה יכול להיות יותר ברור מזה?
בבירור האיש שכתב את ספר השיעור קומה הזה נכתב בידי מישהו שהיה שייך לכת כלשהיא שלא הייתה קשורה לרבנים יותר משהייתה קשורה לאבות הקראים.
ועכשיו אינני בא להגן על התנאים והרבנים ( ומן הסתם יש כאן אנשים שיוכלו לעשות זאת בהצלחה יותר ממני ) אבל עד כמה שאני מבין הם בעצמם לא מתייחסים לכל דבר שנכתב בתלמוד ובמדרשים כאמת שאין לערער אחריה שניתנה בסיני אלא לפעמים כדברי אגדה ובידור שנועדו רק להסביר ולפרש ולחוות דיעה ותו לא.
סלמון בן ירוחם בספרו מלחמות ה' 158524
התנאים (קונספירציה!) לא התייחסו בכלל למה שכתוב בתלמוד - הם פשוט חיו לפני שהוא נכתב.
אבל מה הקשר למה שכתבתי? 158529
התורה שבע"פ כוללת את המשנה והתלמוד וספרי האגדה, ואת ספרות הפוסקים, וכבר נאמר שכל מה שרב יגיד בדורו נאמר למשה בסיני. (עיין בהגדרת הרמב"ם לתושב"ע בהקדמה למשנה תורה).
אצטט מהמאמר: "ספרות ההיכלות: ספרות תנאית, שכתבו התנאים, אך לא נכנסה למשנה... הוא מסתמך על ספרי ההיכלות בתשובתו, וכותב "ויש שתי משניות שהתנאים שונין אותן בדבר זה, ונקראות היכלות רבתי והיכלות זוטרתי ודבר זה מפורסם וידוע". אם מדובר בזיוף, האי גאון מאמין בו. אז מה יש בספרות ההיכלות שגורם לי להתייחס אליהם כאל "חומר נפץ" מבחינת היהדות? ספרי ההיכלות הם בעצם ספרי הוראות לעלייה לשמים, כניסה להיכלות עליונים, הצצה באלוהים (!), וחזרה ארצה."
כלומר בספרות ההיכלות, ספרות שנכתבה ע"י תנאים, מסופר שלאלוהים יש מידות.
כלומר בתושב"ע מסופר שיש לקב"ה מידות.
ונגד זה הרב סלמון בן ירוחם יוצא.
תוספת סדר 158535
קודם כל, אין קשר למה שכתבת. סתם תיקנתי טעות ניסוח של אלי, לא שום דבר מעבר.

עכשיו, קצת סדר: התושב"ע, לכאורה, ניתנה בהר סיני. בכל מקרה, נוצרה הרבה לפני התנאים. התנאים, ובראשם רבי יהודה הנשיא, החליטו שזה לא בסדר שיש מסורת בעל פה, והחליטו לסדר הכל במשניות - כך נוצרה המשנה, במאות הראשנות לספירה.
בנוסף, חוץ מהמשניות, שהן הבסיס לכל העבודה אחר כך - האמוראים מפרשים את המשנה וכותבים את זה בגמרא, הסבוראים מגיהים את הגמרא, הגאונים כותבים על הגמרא, הראשונים - על הגאונים והגמרא, והאחרונים על הראשונים והגמרא, הייתה גם ספרות שלא נכנסה למשנה. לדוגמא: התוספתא (תוספת פירוש למשנה), לדוגמא ספרי מקבים, או ספרי היובלות, וגם ספרות ההיכלות. אף אחד לא טוען שהספרים החיצוניים הללו היו בהתחלה תושב"ע, ושאלוהים נתן למשה בסיני את תולדות מלחמות המקבים ביוונים, לדוגמא.
תוספת סדר 158544
כן אבל אף אחד לא מגדיר את ספרי המקבים כדברי תנאים.
את ספרי ההיכולת כן הגדירו ככזה.
ולפי הטענה הרבנית התנאים שנו משניות שבהן יש דברי אלוהים שניתנו בסיני.
אבל כל חכם רבני יטען שהקב''ה נתן בסיני את כל מה שנאמר במשנה בתלמוד בתוספתא, ואת כל מ שכל רב יגיד בדורו.
זה הבסיס של האמונה הרבנית.
תוספת סדר 158620
המשנה הראשונה בסדר זרעים: "מאימתיי קורין את שמע בערבית: משעה שהכוהנים נכנסין לאכול בתרומתן, עד סוף האשמורת הראשונה, דברי רבי אליעזר. וחכמים אומרין, עד חצות. רבן גמליאל אומר, עד שיעלה עמוד השחר".
מה הקשר? 158622
אני חושב שהוא ניסה להראות שהתנאים סותרים זה את זה 158654
כך יוצא שאלוהים אמר דברים סותרים ומנוגדים זה לזה או שדבריהם אינם דיברי אלהים.
מה הקשר? 158656
א. ואם אין קשר? סתם הרווחנו עוד משנה.
ב. (ובכל זאת) הקשר הוא שהמשניות זרועות במאות או אלפי מחלוקות, ואני לא מכיר שום קונספירציה שמטרתה להסתיר אותן. ברור (לאותם "יהודים רבניים") שלא כל הלכה שמוסר תנא היא הלכה למשה מסיני; ואם בהלכה כך, במיתולוגיה היהודית לא כל שכן.
מה הכוונה "במיתולוגיה היהודית לא כל שכן"? 158659
תקן אותי אם אני טועה אבל היום אף יהודי רבני לא יטען שלא כל הלכה שמוסר תנא היא הלכה למשה מסיני. נכון?
לא ולא (דהיינו, כן) 158665
אם לא הלכתי לאיבוד בסבך השלילות, אני חולק עליך. הרי לא יתכן שגם ''קורין את שמע בערבית עד סוף האשמורת הראשונה'' היא הלכה למשה מסיני, וגם ''עד חצות'', וגם ''עד שיעלה עמוד השחר''. אפילו ''יהודים רבניים'' בני זמננו מבינים את זה.
בזה אני ואתה מסכימים 158667
אנו מסכימים שלא ייתכן שכל שלוש ההלכות הן הלכה למשה מסיני כי הן סותרות אחת את השניה.
אתה בטוח ש"יהודים רבניים" בני זממנו מסכימים עם זה? כל אלה שדיברתי איתם לא מסכימים עם זה.
אז בוא נמשיך לקרוא את המשנה 158673
א. (מסכת ברכות, פרק א' משנה א'):

"מאימתי קורין את שמע בערבין. משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן עד סוף האשמורה הראשונה דברי ר' אליעזר. וחכמים אומרים עד חצות. רבן גמליאל אומר עד שיעלה עמוד השחר." - עד כאן כבר קראנו.

"מעשה ובאו בניו [של רבן גמליאל] מבית המשתה. אמרו לו, לא קרינו את שמע. אמר להם: אם לא עלה עמוד השחר, חייבין אתם לקרות; ולא זו בלבד - אלא כל מה שאמרו חכמים 'עד חצות' מצותן עד שיעלה עמוד השחר ... אם-כן למה אמרו חכמים עד חצות, כדי להרחיק אדם מן העבירה".

והנה מתברר שרבן גמליאל אינו חולק על חכמים כלל, אלא מסביר שמעיקר הדין קורין את שמע עד שיעלה עמוד השחר, ודברי חכמים שקורין "עד חצות" הם סייג.

מסקנה: לא כל "מחלוקת" היא מחלוקת.

ב. תוכל לברר עם אילו שדיברת איתם מה דעתם על מחלוקות באופן כללי? הרי אין ספק שקיימים מקומות שבהם דברי תנאים סותרים זה את זה (והדברים ידועים).

ג. הביטוי "הלכה למשה מסיני" מופיע בתלמוד לעתים רחוקות, וזה לא ג'וקר ששולפים לטובת כל תנא בכל מצב.
אם תוכל להסביר לי למה התכוונת: 158668
"במיתולוגיה היהודית לא כל שכן"?
קל וחומר 158674
אם בדברי הלכה (שהם מרכזיים ביהדות, ועוברים מדור לדור על-ידי כל העם) מוסכם שדברי התנאים אינם הלכה למשה מסיני, קל-וחומר בעניינים כגון ספרי היכלות.
(וזאת מעבר לנקודה החשובה יותר, שספרי ההיכלות ככל הנראה לא התחברו על-ידי תנאים).
מה הקשר? 158661
אם כך, למה הגמרא מנסה ליישב את המשנה עם הברייתא (ולא פשוט להכריז שאחת מהן מוטעית, או להתחיל מהתחלה את תהליך ההסקה ללא הסתמכות על התנאים)?
שאלה טובה. 158666
אולי כי הרבה פעמים המשנה והתוספתא סותרות אחת את השניה. לפעמים באותו מקטע אותו תנא יכול להגיד דברים הפוכים במשנה ובתוספתא.
מאוד ייתכן שבשלב שבו נערך התלמוד כבר חשבו שזאת בעיה שיהיו סתירות בין המשנה לברייתות, ובינן לבין עצמן, כי החשיבו את הדברים שנאמרים בהם לדברי אלהים.
מה הקשר? 158670
כשארכיאולוגים מנסים להבין תקופה מסויימת, הם אוספים תעודות, חפצים ודיווחים מאותה תקופה, ומנסים להשלים את הפזל. אם שתי תעודות סותרות לכאורה זו את זו, הם לא ימהרו להשליך את שתיהן לפח, אלא ינסו במידת האפשר להתאים את הסיפור ההסטורי לשתיהן.
לא מפני שכל תעודה מייצגת אמת הסטורית מוחלטת, אלא מכיוון שהן בדרך כלל קרובות לאמת, ועדיף לנו לבחור בתאוריה שמתאימה יותר לעדויות הארכיאולוגיות (יש לה סיכוי טוב יותר להיות נכונה).

דברי התנאים (במשנה ובברייתות) הם המקור האמין ביותר שיש לאמוראים בבואם לקבוע את ההלכה (שאינה כתובה במפורש בתורה, כידוע). אם התנאים חולקים ''ראש בראש'', כמו רבי אליעזר ורבן גמליאל במשנה שהבאתי, אין ברירה וצריך לבחור באחת השיטות (לפי ראיות שמביאים ממקומות אחרים, למשל). כשאפשר ליישב שתי שיטות ולהסביר את הדברים כך שהמחלוקת תמנע, זה פתרון טוב יותר.
מה הקשר? 158671
זה חדש לי. האם האמוראים יכולים לקבוע הלכה שונה מההלכה הכתובה במשנה?

אם השאלה היא מדוע יש שלוש דעות סותרות. לפחות אותי לימדו שהסיבה לכתיבת המשנה היא ששרשרת המסירות (משה-יהושע-וכו') של התורה שבע"פ מאז מעמד הר סיני התחילה להיפגע והלכות אבדו, ואז ר' יהודה הנשיא החליט להעלות דברים על הכתב. עדיין, ההתייחסות לברייתא היא בד"כ כתורה למשה - ובגלל זה הגמרא מנסה בד"כ להראות שהיא נכונה, אבל חלה על מקרה אחר מזה שהמשנה מתייחסת אליו - אחרת אין הגיון בכל המבנה התלמודי. מה זה משנה אם יש ברייתות סותרות ברגע שנקבעה ההלכה?
במקרה של סתירה שאי-אפשר לתרץ ההנחה היא שהיה שיבוש בשרשרת ההעברה.
מה הקשר? 158675
איפה כתבתי שהאמוראים פוסקים שלא על-פי המשנה? להיפך, בדרך כלל כל דברים יהיו על-פי המשנה; במקומות שיש מחלוקת, הם עשויים לבחור בשיטה אחת (שמופיעה במשנה).

בתגובה הקודמת התכוונתי לפסקה השניה שלך.
מה הקשר? 158678
לא ממש הבנתי. אני חושש שתצטרך לנסות לפרט יותר.

"משל הארכיאולוגים" עשוי להתאים למשניות שיש בהן מחלוקת ‏1. אבל, רוב הגמרא לא עוסקת במשניות שיש בהן מחלוקת בין תנאים. "האמת", שהיא ההלכה שנפסקה במשנה, ידועה מראש למתדיינים. אז למה הם טורחים על כל הברייתות האלה, שבמילא לא יכולות לשנות את ההלכה? למה יש צורך להסביר דברים של תנאים, ולא לומר שההלכה נפסקה אחרת?

ועוד משהו: עד כמה שזכור לי, כמו שכתבת למעלה, הביטוי "הלכה למשה מסיני" הוא לא ג'וקר שאפשר לשלוף לטובת טענה של תנא. *הפסיקה נתונה מראש*, והביטוי משמש כשהאמוראים לא מצליחים להסביר אותה. זה בכלל לא טיעון, אלא הכרה בחוסר היכולת להסביר, והצהרה שההצהרות של התנאים מבטאות את ההלכה-למשה-מסיני ולכן צריך לבצע אותם. העובדה שזה מופיע מעט בגמרא רק אומרת שלדעת האמוראים הם מצליחים להסביר את כל הפסיקות האחרות.

1 גם לא לחלוטין. למה שהאמוראים לא ינסו להסיק לבד את ההלכה במקום לחפש ראיות ממקומות אחרים? נכון שההלכה לא כתובה בתורה, אבל יש כללי-היסק נתונים. אלא אם כן הדברים שאמרו התנאים שונים באופן בסיסי מכל היסק לוגי. השוני הזה יכול להיות היותם הלכה למשה.
שאלה של שוטה 158552
למה הסיפורים האלה אומרים שלאל יש מידות? כל מה שאני מבין מהם הוא שלפעמים האלהים בוחר להופיע לפני הצדיקים בצורה של משהו גשמי עם אורך, רוחב וגובה (מעניין אם יש לו גם מסה כשהוא בייצוג הזה), לא שונה בהרבה מעמוד האש והעשן שהלכו לפני העם במדבר. זה לא אומר שאלהים הוא באמת משהו כזה, רק שביכולתו ללבוש ולפשוט צורה כשמתחשק לו. מה הרבותא? זה אפילו יותר קל מלברוא אבן כבדה כל כך וגו'

בהרבה מקומות בתנ"ך אלוהים "מדבר" אל בני אדם. האם נובע מזה שיש לו פה ולשון ותיבת תהודה, או שהוא פשוט יוצר את *חווית* השמיעה אצל המאמינים? באופן דומה הוא בטח יכול ליצור חווית ראיה, לא?
אבל 158655
אבל אף אחד לא יטען שעמודי האש והענן או הסנה הבוער, שממנו שמע משה קול, הוא אלוהים.
לעומת זאת בספרי ההיכלות, לפי הציטוטים, נאמר שתנאים טוענים שלאלוהים עצמו יש מידות.
שאלה של שוטה 158870
בעצם, ה"חוזק" של שיעור קומה, והעובדה שאי אפשר לומר שהאל אמורפי ושהספר אמת בעת ובעונה אחת נעוצה במשפט הראשון שציטטתי: ""אמר ר' עקיבא אמר לי מטטרון עדות זה אני מעיד ביי' אלהי ישראל...". התנא אומר שהמלאך אמר שכך הוא אלוהים אלוהי ישראל, ממש.

אתה רוצה להגיד שאלוהים עובד על המלאכים שלו? שמטטרון משקר לרבי עקיבא מסיבותיו שלו? אתה יכול. אבל אז אתה בצרות - אם המערכת האלוהית יכולה לשקר אפילו לתנא גדול ועצום כר' עקיבא, מי ערב לך שתורה אמת? או התושב"ע שניתנה למשה?

הנחת היסוד של הדת כפולה: אלוהים הוא הטוב המוחלט, ומילוי דברו הוא טוב. ז"א שמה שאלוהים אומר הוא אמת שמכוונת אותך לעשות טוב.

מוטט את הנחת היסוד הזו, ואיבדת את הדת.
שאלה של שוטה = טיעון חזק מאוד 158893
עשית לי את היום, תודה.
שאלה של שוטה 158987
הדברים הכתובים עדין נכתבו בידי אדם, במקרים של גדולי האומה אנו מניחים שמדובר בנביאי אמת אבל עדין רק בני אדם. דברי הנביאים הם שירה ויצירה אומנותית והראיה הינה בעיני רוחם. ברור שאין שני אנשים רואים אותו פירוש למה שהם רואים בעיני רוחם וגם השירה בה יביעו את שראו תהיה שונה מאדם לאדם. למה אני מזכיר כל הזמן שמדובר בבני אדם? כי בני אדם יכולים לטעות באופן פירושם את הדברים ואם מישהו אומר שלא יתכן שהם טעו אז לא מדובר בבני אדם ואז נגמר הדיון כי אם לא מדובר בבני אדם אז מדובר באלים ואתם יכולים לעבור לנצרות מצידי. מה שמציק זה חוסר האינטיליגנציה הרגשית הקיימת כיום שהופכת דברים מענינים ועמוקים לרדודים ושטחיים, זו כנראה המחלקה של מר ברזילי (קופץ' לעניים).
שאלה של שוטה 158996
מהמעט שצפיתי בגיל קופטש, הוא בערך גלעד ברזילי לעניים.
שאלה של שוטה 159015
ישראל פזיז
אתה כהנא לאינטלקטואלים?
סלמון בן ירוחם בספרו מלחמות ה' 158530
אם ככה, הרמב''ם טוען שדברי תנאים שגויים.
כלומר, הוא מכשיל בכך את הטענה שיש יסוד אלוהי לתושב''ע
סלמון בן ירוחם בספרו מלחמות ה' 158546
לא הרמב''ם טוען שספר ''שיעור קומה'' והקישקושים שמופיעים בו הוא כפירה. זה כל מה שהוא אומר. ואנא אל תנסה לעוות את דברי.
ואם אתה מתמצא בספרי הרבניים אז אתה צריך לדעת שאפשר למצוא שם כל דיעה שבעולם , כל דבר והיפוכו . מן הסתם תמצא כמה תנאים שמדברים על מידות שיש לאל אבל תמצא הרבה אחרים שמתנגדים לכך בתוקף, הרבה יותר בתוקף ממך ומהרב סלמון בן ירוחם. והם הרוב .
סלמון בן ירוחם בספרו מלחמות ה' 158658
אדון אלי הנכבד,

1. מעולם לא ניסיתי לעוות את דבריך, רק לקחת אותם צעד אחד קדימה ולהסיק מהם את המסקנות הלוגיות המתבקשות.
2. הרוב לא קובע כלום, יש רוב למאמיני הבודהיזם, אז מה.
3. גם דיברי הרמב"ם שלטענתך "נחשב לגדול החכמים הרבניים" נחשבו כדברי כפירה. תלוי את מי שואלים ומתי.
4. הרבה חכמים טוענים שדברי התנאים בספרי ההיכלות הם לא "קישקושים" ודיברי "כפירה",.
5. אני רוצה לשאול אותך משהו: האם ה"תנאים שמדברים על מידות שיש לאל" מדברים את הדברים האלה על דעת עצמם, או שהם קיבלו את הדברים האלה בע"פ בעזרת שושלת מסירה עד למשה רבינו שקיבל בסיני (כמו את שאר הדברים שהם שונים...)?

בכבוד רב,
נריה.
סלמון בן ירוחם בספרו מלחמות ה' 158680
מי אלה "ההרבה חכמים " האלה ? אתה יכול לתת שמות ?
אתה יכול לתת לי שם של רב יהודי מפורסם ואותודוכסי שאמר בפה מלא ש"שיעור קומה" הוא האמת לאמיתה על האלוהים?
. וודאי שחכמי ההיכלות מדברים בשם עצמם בלבד. הם מתארים חוויות מיסטיות כאלה ואחרות שרק מקובלים לוקחים אותן ברצינות .
וחוששני שבהלכה היהודית הסכמת הרוב אכן קובעת .
סלמון בן ירוחם בספרו מלחמות ה' 158489
צר לי, אך אני לא מכיר, ותודה.
סנדלפון 158502
אחד משמות המלאכים (מסכת חגיגה יג ע"ב) הוא סנדלפון.
כינוי זה ניתן לראש המסנגרים על מלכות הblack hole, באותה מערכת שיצרה את "יהוה".
לעומתו ניצבים הרואים בblack hole משהו כמו מקור הרוע, ומכל מקום את בסיס הכח לממלכה הנגדית, של אלה שהפנו עורף ל"אור הלבן" שאנשי "יהוה" רואים בו את דגלם, "האור הבראשיתי" של בריאת היקום, שנגנז עם היווצרות הזמן והחורים השחורים.
הכל מתחיל מחללית אחת של מורדים, בעולם של עבדים לכלכלת האדונים, אשר סירבו להמשיך לשרת את אדוניהם וכעונש הושלכו או תומרנו אל החור השחור, אשר אף אחד לא חזר ממנו חי.
בדרך שאין להסבירה, הצליחו המורדים לחזור משם מצויידים בידע וכוח שבהם גברו על האדונים ובתובנות המהוות את ראשיתה של החשיבה המופשטת שהונחלה ברבות הימים לאנושות על פלנטת כדור הארץ.
על פי האגדה העתיקה, הם גילו שם "אור לבן" מראשית זמן היקום שנבלע בחור השחור, והוא "סיפר" להם על ראשית היקום ועזר להם לשוב אחורה ולצאת מן המלכודת שאף אחד לפניהם לא יצא ממנה.
כבר אז נזרעו זרעי הפילוג, כאשר קבוצות שונות בחללית המורדים פירשו את מה שראו שם, בתוך הblack hole, במשמעויות מנוגדות. קבוצה אחת ראתה את החור השחור עצמו בתור המורה האמיתי ואת המפתח לעוצמה בחיקויו, וקבוצה אחרת נצמדה ל"אור הלבן" ולמשמעויותיו ה"רוחניות". מספרים שהקבוצה הראשונה אף לא רצתה בכלל לצאת מהחור השחור, ורק הנהגתה של הקבוצה השנייה הובילה את החללית ליציאה החוצה לקראת השתלטות על עולמם של האדונים.
אותה מחלוקת חצתה בהמשך בתי ספר, עולמות וממלכות שבהם התנחל זרעם של המורדים שבחללית הקדמונה.
"יהוה" שייך לאסכולות של "האור הלבן" וסנדלפון הוא סניגור בתוך אסכולה זו של השקפותיה של האסכולה הנגדית. המאבק כיום הוא בין שניהם.
סנדלפון 158506
מניין לך את כל זה?
סנדלפון 158523
לפי מסורות יהודו-נוצריות סנדולפון הוא אחיו למחצה (לפעמים אחיו התאום) של מטטרון, אגב. מסורות אחרות (לפעמים אותן מסורות, לא חייבים להיות עקביים) טוענות שהוא אליהו הנביא, בגלגולו השמיימי.

בקשר לכל שאר מה שכתבת - בולשיט ניו אייג'י, אם לא אכפת לך שאני אהיה שיפוטי לרגע.
סנדלפון 158551
יש להניח שרוב המיתולוגיות זכו בזמן כלשהוא, סביר להניח כאשר הן היו חדשות יותר, להתכנות על ידי מישהו במלים שדומות ברוחן ל"בולשיט ניואייג'י". וכך גם סיפורי התנ"ך, וגם הנושא שאתה, מר גלעד ברזילי, טרחת להקדיש לו כתבה שלמה, נחשב על ידי לא מעט אנשים גם כיום, בוודאי לא כ"בולשיט ניואייג'י" אבל בהחלט כמשהו שלא שווה יותר מצואת פרים. אין חדש תחת השמש, או ליתר דיוק, מסביב למיליארד השמשות.
רוב מה שהובא בתגובה הקודמת הובא כמיתוס, שבתור כזה אין חשיבות לאמיתות הארכיאולוגית-ביולוגית שלו כמו למה שהוא בא להסביר או להשפעתו על תרבויות ועל היסטוריות של תרבויות. היתר מהווה התנסות פרטית, (ואפשר להבטיחך שלא תחת "מורה ניואייג'י" או אולדאייג'י כלשהו) שמי שעבר אותה נעדר את הכלים "לאמת" אותה, ובכל זאת הוא חש ש"יש בדברים הללו משהו".
הוא מודע לכך שבהיותו נעדר "אמצעי הוכחה", קל יהיה מאד לשפוט, לפסכלג ולאפיין את דבריו בכל מיני תגיות מקובלות דוגמת זו שאתה הבאת, ויתכן מאד שכך היה הוא עצמו עושה לו פגש את הדברים האלה כתובים בידי מישהו אחר. כאדמיים אנחנו יצורים רציונליים שעד שאנחנו לא פוגשים את הדבר, אנחנו נתקשה להאמין לו. תחשוב מה היית אומר, לו חיית לפני כ1000 שנה נניח, ומישהו היה מספר לך שמחלות נגרמות על ידי יצורים חד תאים קטנטנים שהעין שלך לא מסוגלת לראות? "אני סומך רק על מה שאני רואה" היית אומר לו, "והשאר צואת פרים".
סנדלפון 158554
אתה/ם פגשתם את ה"דבר", את הראלים האלה? כי אם אתם פוגשים אותם מדי פעם אשמח אם תשאלו אותם בשמי מה קרה לנבואה של גיל ויינשטיין, חושבני שגם הוא פגש אותם ודיבר בשמם. תודה.
סנדלפון 158590
מה המיתוס שהבאת בא להסביר?
סנדלפון 158594
למשל, את ראשיתן של תרבויות דומות לאדם ומורכבות מעט יותר בעולמות מקבילים, וכן איך נוצרו סדרים ויחסי כוחות הקיימים בזמן שהמיתוס מסופר ושהדהודיהן הגיעו מאוחר יותר, דרך ביקורים, או דרך ה''אינטרנט התודעתי הקוסמי'' גם אל עולמינו.
מסתבר שאני שופט די מוצלח 158595
מסתבר שאני שופט די מוצלח 158596
או שכותב שורות אלה צריך להצטער שהוא לא הלך ללמוד משפטים.
יהללך זר ולא פיך 162050
לא להלל את עצמי התכוונתי 162320
בסך הכל התכוונתי שהודעותיך הן אכן זבל ניו אייג'י, מר ''אינטרנט תודעתי קוסמי''.
"אלוהים? טיפוס קפריזי" - מעריב 161109
דמות וצורה 167307
שמעתי לא מזמן בדיחה שהזכירה לי את המאמר הזה:

הגננת עוברת בין הילדים העסוקים בציור. עינה צדה את רינה הקטנה שמציירת במרץ ובחדווה.
-מה את מציירת ,רינה?
- את אלוהים.
- אבל אף אחד לא יודע איך אלוהים נראה!
- כשאגמור את הציור, יידעו.
דמות וצורה 167322
טוב, לפי מה שאלוהימה אומרת, הוא לא נראה משהו.
דמות וצורה 167524
לאלוהימה יש פיצול אישיות?
דמות וצורה 167638
למה?
דמות וצורה 169197
כן ולא. תלוי את מי ממנה שואלים.
יום כיפור במרכז הישראלי לקבלה 174096
ליד כיכר דיזנגוף בת"א.

מהרחוב אפשר לשמוע קולות שירה ודפיקה על השולחן - הם לא רק מוחאים כפיים, הם דופקים על השולחנות עד שהם זזים. בחוץ יושבים חבר'ה על המדרגות, לבושים כולם בלבן, נראה כאילו התקלחו והתבשמו לפני שבאו. אחד רואה את החבר שלו, אומר לו "אהלן אחי" והם מתחבקים. עבירה אחרי עבירה.

המחזה הזה מאוד הכעיס אותי ולא ידעתי למה - הרי גם רפורמים וקונסרווטיבים מכופפים את הכללים ומאמצים רק מה שנוח להם, וזה לא כזה נורא בעיני. אח"כ הבנתי שהכעיסה אותי היוהרה הזו - לשיר ולשמוח במסיבה ביום שבו נקבע גזר הדין? מאיפה להם הביטחון שאלוהים יסלח להם?

אל"א ‏1, אבל אני מעדיפה את החילוני שמסתגר בביתו בשקט ומחליף סרטים בווידאו, מאשר את הזחיחות הזו.

1 אני לא אלוהים.
גם כדורי 225288
מסתבר שגם כדורי עוסק בהשבעת מלאכים, ראו:
(זה קישור לאתר החדש של מעריב, ולא נראה לי שהוא מהסוג מחזיק המעמד. מישהו יודע איך לתת קישור יותר עמיד?)
עולים לרגל 548431
לפני זמן מה בראיון בטלוויזיה, סיפר הארכיאולוג אדם זרטל על ממצאים מהאלף השני (תקופת ההתנחלות) של אתרי התכנסות דתיים בצורת כפות רגליים ענקיות, כמאה מטרים ארכם, לדעתו אתרים אלו סימלו את טביעות רגליו של האל.
עולים לרגל 548454
התגלו מתחמים בצורת כף־רגל מתקופות שונות?
עולים לרגל 548467
"שלושה ממתחמי "כף הרגל" נחפרו, אחד מהם שוחזר ("גילגל ארגמן"), ומשותף לכולם תאריך הייסוד: מאות 12-13 לפנה"ס, או ראשית כניסת השבטים הישראליים מעבר הירדן לכנען."
מהקישור שצרפתי.
עולים לרגל 548472
וזו מטרת תמיהתי: אם מדובר על סמל כה אוניברסלי, ומקור לביטוי כזה חשוב, איך לא נוצרו מתחמים נוספים?

כל הציטוטים מהמקורות הם מתקופות מאוחריות הרבה יותר (סוף תקופת בית ראשון ואילך). "עליה לרגל" הוא מונח מאוחר. ה"רגלים" בשמות כ"ב הם בברור "פעמים" - השווה לבסיפור בלעם:

וַיִּפְתַּח יְהֹוָה אֶת-פִּי הָאָתוֹן וַתֹּאמֶר לְבִלְעָם מֶה-עָשִׂיתִי לְךָ כִּי הִכִּיתָנִי זֶה שָׁלשׁ רְגָלִים

בקיצור: אם מדובר על משהו שהשאיר שרידים כה עמוקים בתרבות, איך הוא הופיע בפרק זמן כה קצר? לאן הוא נעלם?

מה גם שהמתחם לא נראה לי יותר מדי כמו כף רגל. בפרט לא ברור לי עד כמה ברורה הצורה הזו למי שאין באפשרותו להעזר בתצולומי אוויר.
עולים לרגל 548473
מכיוון שאיני נוטה להאמין בתיאוריות שלו לא אנסה להגן על דעותיו, אבל חשבתי שזה יכול להוסיף משהו לנושא הדיון
ולכן הבאתי את פיסת המידע הזאת.
דרך אגב להערתך על רגלים כפעמים, יש את הביטוי ''שם פעמיו'' ז''א הלך ברגל, מעניין מה מקורו.
האם מחברי "שיעור קומה" ידעו את גיל היקום וגודל היקום הנצפה? 548799
עניין אותי לחשב, לפי החיבור "שיעור קומה", את גודלו של האל. הנחתי שאגלה שהאל, אותו ניסו להאדיר כל כך, הוא קטן יותר ממערכת השמש. התוצאות מאד מפתיעות. התבססתי על המאמר הזה שמצאתי בחיפוש (יש לדלג לעמוד 76, שם מתחיל המסמך "שיעור קומה"). להלן הממצאים:

בספר "שיעור קומה" כתוב: "רל"ו אלף פרסאות גבהו של בורא ית'... ויש חשבון חוץ מזה אלף אלפים רבבות רבוא ושש מאות אלף רבבות ותשע אלפים רבבות וששים ושנים רבבות ושלשת אלפים ותשע מאות פרסאות ושלש עשרה פרסאות ושליש פרסה". מאוחר יותר כתוב "רל"ו אלף רבוא פרסאות וכך קומתו של יושב על הכסא". לכן נחשב את הגובה לפי שתי מידות – האחת לפי 2,360,000,000 פרסאות (בהנחה שחסר פקטור רבבה במופע הראשון של גודל זה), והשניה לפי 16,090,623,913.333 פרסאות.

כמה היא פרסה? ובכן, טעות ביד כותב המאמר - המדובר על הרבה יותר מ- 4.5 ק"מ. כך נכתב ב"שיעור קומה": "שיעור מהלך האדם ביום עשרה פרסאות לשס"ה ימים שבשנה שלשה אלפים ושש מאות וחמשים פרסאות." לאחר מכן מופיע באריכות חשבון מספר הפרסאות שאדם הולך בת"ק מאות (כלומר 50,000 שנה). ו"זהו "זרת" הבורא יתברך". אח"כ – חשבון מפורט של אמה (3 זרתות), מיל (10,000 אמה) ופרסה (3 מילים). סה"כ, פרסה אלוהית הינה שיעור מהלך האדם ביום כפול 1,642,500,000,000.

לגבי מהלך האדם ביום – לדעתי סביר שאדם יגמא 100 ק"מ ב- 3 ימים, או 33.33 ק"מ ביום. לפי 90,000 זרתות לפרסה (אנושית במקרה זה), זה יוצא 3.7 ס"מ לזרת – וגם מספר זה הוא סביר (אם כי קצת קטן). לכן, יוצא ש"פרסה" אלוהית הינה 5.783 שנות אור.

ועכשיו, לפואנטה: לפי המספר השני גובה האל הוא 93 מיליארד שנות אור – קוטר היקום הנצפה (http://en.wikipedia.org/wiki/Observable_universe#Siz...). המספר הראשון נותן גובה של 13.65 מיליארד שנות אור, ואכן יש בלבול נפוץ (http://en.wikipedia.org/wiki/Observable_universe#Mis...) בין גיל היקום (http://en.wikipedia.org/wiki/Age_of_the_universe) לגודל היקום הנצפה. אם כן, מצינו שכותבי הספר ידעו הן את גיל היקום והן את קוטר היקום הנצפה - דבר הדורש הן טכנולוגיה מתקדמת והן הבנה קוסמולוגית מעמיקה. כמו כן המסקנה היא שהמספר הראשון נובע מבלבול בין גיל היקום לגודל היקום הנצפה, והמספר השני - שמיתרגם לגודל היקום הנצפה - הוא המספר הנכון.

----------------
הערות:
1) נכון ששיחקתי קצת עם המספרים (כולל בחירה מתאימה של מספרים מתוך החיבור), אך בכל מקרה המספרים היו בסדר הגודל המתאים (דבר מפתיע כשלעצמו), וכן היה צימוד בין שני המספרים הנ"ל. לא טריביאלי שהמספרים מסתדרים יפה כל כך...
2) אני לא באמת חושב שהיה להם את הידע הזה, אך בכל זאת המשחק הזה במספרים משעשע. משעשע יותר יהיה להיווכח שמישהו משתמש בחישוב הזה להוכחת כותרת התגובה הזאת.
האם מחברי "שיעור קומה" ידעו את גיל היקום וגודל היקום הנצפה? 548803
אכן מפתיע לגלות שהמסמך הקדוש אינו בגדר אמיתה נצחית, ונכונותו קשורה לגודל הנוכחי של בלון המתנפח שנקרא היקום.
האם מחברי "שיעור קומה" ידעו את גיל היקום וגודל היקום הנצפה? 548865
החישוב היפה של שלגון הזכיר לי שריקי ג'רבייס גם תיאר וגם מיקם את האיש שבשמים.
(האם אנחנו אמורים להשתמש בתיבה "אתר" לקישוריות?)
האם מחברי "שיעור קומה" ידעו את גיל היקום וגודל היקום הנצפה? 548869
השדה "אתר" הוא עבור אתר הבית שלך, אם יש לך כזה (ראה למשל בתגובה 548803 של צפריר מעליך). כדי ליצור קישורים בגוף התגובה, קרא את ההוראות שבתחתית עמוד כתיבת התגובה.
האם מחברי "שיעור קומה" ידעו את גיל היקום וגודל היקום הנצפה? 553473
סודות של מאחורי הקלעים: דווקא בזמנו כשהגשתי את המאמר לא היה אכפת לי כמה זה פרסה, ואחד משינויי העריכה המעטים שטל עשה (טל כהן) היה להוסיף את התרגום של הפרסאות לקילומטרים.

שינוי נוסף שזכור לי: השורה הבודדת שמביעה תמיהה "מה?" במאמר, הייתה במקור "??". טוב אוקיי, אני מבין שבשלב זה איבדתי את הקורא הבודד שעקב.
יש לך טעות 685801
יש לך טעות.
כשמתארים משהו רוחני (מלאכים וכו'),זה רק משל.
לדוגמא-בספר דניאל מתארים את הבגדים של המלאך גבריאל-
חצי פשתן (בד) וחצי זהב.
זה משל לתפקיד של גבריאל-חצי בד (רחמים),וחצי זהב (דין).

בכול הנבואות שמתארים משהו רוחני-זה רק משל,
וכך גם בספרים החיצוניים (היכלות,שיעור קומה וכו').
כשהמלאך מטטרו"ן מתאר את המלאכים-הוא משתמש בדימויים מהעולם שלנו
(כדי שהקורא ינסה להבין את המשל),ובכך גם ב"שיעור קומה"-זה משל.
ההבטחה של רבי עקיבא היא-מי שמבין את הכוונה ב"שיעור קומה" (הפירוש של הדימויים)-יהיה בעולם הבא
(לא מובטח לך שתהיה בעולם הבא אם תזכור את השמות של האיברים).

אתה לוקח משלים שאף אחד לא מבין,ועושה מהם צחוק.
אני בעצמי לא מבין את הפירוש של המשל ב"שיעור קומה",
ואני בטוח ב-‏100% שגם אתה לא (כי אתה מתייחס לזה כ"פשוטו כמשמעו",ולא מנסה ברצינות לפרש את זה)
יש לך טעות 685842
מיותר לגמרי.
מלכתחילה הוא פסל ביקורת מסוג זה כאשר ציין כי היהדות שאנחנו מכירים צנזרה את הגישה הזו.
לפי דבריו, כל הטענות שלך הנובעות מגישתה המסורתית של היהדות המשתקפת במילות שיר הכבוד‏1. לשיטתו, היהדות האורתודוכסית של ימינו ירשה דת אותה צנזרו רבנים וכהנים מטעמי פוליטיקה, רווח ממוני או קנאות דתית שגויה ומעוותת.

אופייני למצנזרים כרוניים שמתמקדים בפסוקים מסוימים מאוד ושוכחים את כל השאר.
אם התיאורים של יחזקאל לא דומים לשל דניאל, ואלה אינם דומים לדברי משה... מה הצורה האמיתית?

___________

1 "המשילוך ברוב חזיונות, הנך אחד בכל דמיונות,
ויחזו בך זקנה ובחרות, ושער ראשך בשיבה ושחרות..."
יש לך טעות בדוגמה 685852
לפחות לגבי הצורה האמיתית של המטטרון, זאת נראית לי ממש מוצלחת.
ויש גם בלי מכנסיים.
יש לך טעות בדוגמה 685866
מכיר. ראיתי את הסרט לפחות פעמיים, כמו שאר הסרטים של קווין סמית'.

חזרה לעמוד הראשי פרסום תגובה למאמר

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים