הערוץ שכולם חיכו לו (חלק ב') 2996
הקמת ערוץ 2 בראשית שנות התשעים עוררה ציפיות גדולות וגם חששות מרובים, מצד גורמים שונים במשק, בפוליטיקה ובתרבות הישראלית. חזרה לדברים שנשמעו באותה תקופה מאפשרת לבדוק מה התגשם ומה התבדה.
ארץ נהדרת (צילום: קשת)
השפעת הכוחות הכלכליים על המגבלות בחוק

חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, שעבר בכנסת בפברואר 1990, משקף את התקוות שנתלו בערוץ השני כגרסה משופרת של הערוץ הראשון, שאולי תישא גם רווחים. סעיף 5 מפרט את מטרות הרשות השנייה, וניכרת בו התעלמות מוחלטת מהפן המסחרי של הרשות. כדברי פרופ' אמנון רובינשטיין בראיון ל"הארץ" בפברואר 1990, "החוק שלנו, שעוסק בסופו של דבר בטלוויזיה מסחרית, הוא הרבה יותר ציבורי, אחראי וממלכתי מחוק רשות השידור". זו היתה, אגב, פנייה מובהקת לפוליטיקאים המעוניינים בשמירת הדגם הפטרנליסטי.

בחוק ניכר הניסיון להתבסס על הדגם האנגלי (המודל של ITV), המשלב בין השיטה הפרטית והשיטה הציבורית, ובו השידורים המסחריים פועלים בפיקוחה של רשות ציבורית ממלכתית. זאת, בגלל מיעוט תדרי השידור בישראל, וכן בגלל החשש מירידה ברמת השידורים והפקות המקור. החוק מנסה למזג את היתרונות של השיטה הפרטית והציבורית – מוטיבציה כלכלית מצד אחד והקפדה על האיכות מצד שני. הממונה על חקיקה בענייני תקשורת במשרד המשפטים אמר בספטמבר 1992, כי תפקידו של הערוץ השני הוא להעמיד אלטרנטיבה לרשתות הכבלים מבחינת תכניות איכות והפקות מקור, שלא יפנו למכנה המשותף הנמוך ביותר. האלמנט הציבורי נעוץ גם בכך שהרכבה של מועצת הרשות אמור לשקף את "מגוון הדעות הרווחות בציבור" (סעיף 7(ג)) – מה שפותח פתח לקביעת הרכב החברים על פי תוצאות הבחירות לכנסת, כלומר מעודד פוליטיזציה של המינויים.

זכויות מועצת הרשות השנייה על פי החוק רחבות יותר מאלה של מליאת רשות השידור, ומאפשרות לה התערבות במסגרות השידורים ובתכניהם. אך אין כוונה שהרשות תשתתף בצורה פעילה בעבודתם של הזכיינים לבד מגיבוש משותף של לוח המשדרים והפרסומות, וקביעת כללי יסוד לגבי מתכונת השידורים. כך, בפועל, נמצאת הרשות בעמדה נחותה מול בעלי הזיכיונות, ומתפקדת כגוף מנהלי חסר שיניים.

דוגמא לכך היא כניעתה ללחצים שהפעילו הזכיינים בנושא מינון הפרסומות – כאמור, החוק הגביל אותם לשידור פרסומות במקבצים של 6 דקות בשעה לכל היותר, בתחילת התכניות ובסופן, כשרק תכניות בודדות ניתן לקטוע למטרת פרסומת. אך בעקבות דרישתם, הותר להם לשדר 9 דקות פרסומת בשעה כבר בתקופת הזיכיון הראשונה (כ-‏6% מהזמן). כיום, ההגבלה על פי שעה בוטלה, ובהדרגה הותר לזכיינים לשדר פרסומות על פני 10% מזמן השידור בכל יום, ולאחר מכן בכל רבעון (מה שמאפשר לפרסומות להתרכז בזמני צפיית השיא). במאי 2006 בוטלה גם ההגבלה של שידור מקבצי פרסומות של 3 דקות בלבד במהלך כל מהדורת חדשות, והתאפשר לזכיינים להגיע עד ל-‏12 דקות פרסום לכל מהדורה. ואילו בינואר 2007 אישרה ועדת הטלוויזיה של הרשות השנייה תקנה המאפשרת לשדר (בערוץ 2 וגם בערוץ 10) מקבצי פרסומות בכל חצי שעה, ועד 4 מקבצים נוספים במהלך שידורו של סרט קולנוע באורך מלא.

דוגמא נוספת לסייגים שהוסרו היא הגבלת מידת המעורבות של בעלי העיתונים בזיכיונות ל-‏10% לכל היותר, כדי למנוע מצב של בעלות צולבת. לאחר לחצים שהפעילו בעלי העיתונים, הוסכם שיהיו להם 24% מן הזיכיון.

רק בדצמבר 1996 נוצר תקדים לפעולה אפקטיבית יותר של מועצת הרשות, כאשר זו סירבה לראשונה לאשר את לוח המשדרים שהגישו הזכיינים לאותה שנה, בטענה שחסרים בו גיוון ואיכות.

ניכר כאן בבירור מצב של כיפוף החוק בידי הזכיינים והטיית הנהלים לטובת אינטרסים כלכליים שלהם – מצב שאינו מפתיע לאור הציפיות הגבוהות שלהם מן הערוץ ועמדת הכוח שהם נמצאים בה כגורמים משמעותיים במשק. מצד שני, בחוק כפי שנקבע אין התייחסות להיבטים מסחריים של השידורים, לבד מקביעת נהלי עבודה של הזכיינים, וטבעי שהתמונה שהתקבלה בפועל תשקף בצורה ריאלית את היות הערוץ גוף כלכלי ואת המתח בין הפן הציבורי והמסחרי. נוכל לסכם בכך שאם ניכרים התבדות של ציפיות ואישור של חששות במה שנוגע ליישום חוק הרשות השנייה, אלו נובעים מכיפוף החוק בידי הזכיינים, ומניסוחים בחוק המשקפים ציפיות לתכנים של שידור ציבורי גרידא ואינם מתאימים למבנה הבעלות של הערוץ.


הקומדי סטור (צילום: טלעד)התגשמות הציפיות והחששות של הגורמים השונים

שידורי הניסיון של הערוץ השני החלו באוקטובר 1986, במתכונת מצומצמת שהלכה והתרחבה. את תחילת השידורים מתאר נחמן שי, המנכ"ל הראשון של הערוץ, כהתמודדות בלתי פוסקת בין מרכזי הכוח בתוך הרשות השנייה, ובינה לבין הדרג הפוליטי והסביבה התקשורתית.

הערוץ הצליח בהדרגה להוות תחרות של ממש לערוץ הראשון. הסמנכ"ל דאז מיכה לימור דיבר על "כיבוש מיידי של קהל הצופים" ומהפכה בהרגלי הצפייה. ביוני 1994 כבר היה אחוז הצופים בערוץ כפול מזה של הצופים בערוץ 1. אך כדברי לימור באותה שנה: "עדיין לא הצלחנו ליצור לוח משדרים הגיוני, שיתפרש על פני כל השבוע. כל זכיין עושה כטוב בעיניו, ואנחנו לא הצלחנו להקים גוף משומן שיבצע את הפרוגרמינג. כמו כן, טרם הצלחנו למצוא איזון בין איכות ופופולאריות". שלוש שנים אחר כך, בינואר 1997, אמר לעיתון "העיר" אורי שנער, מנכ"ל קשת: "אנחנו גורם שידור שמשדר יומיים בשבוע, ונמצא בסד. אתה צריך לעשות גם טוק שואוז, גם בידור, גם תכניות תחקירים, וכולה בשני ימי שידור".

בפועל התבססה רוב ההפקה המקומית בשנים הראשונות על תכניות אולפן ואירוח שתקציב ההפקה שלהן נמוך יחסית וחלקן ניזון מחסויות של חברות שונות. צפייה בשבוע טיפוסי כללה שעשועונים נושאי פרסים, תכניות מלל ומדי פעם סרטי תעודה (במידה רבה זה כך גם היום, להוסיף תכניות ריאליטי). שיבוץ לוח התכניות נעשה מתוך התחשבות ברייטינג כשיקול מרכזי.

בבחינה של התגשמות הציפיות והחששות של גורמים במערכת הפוליטית, ניתן לומר שלאחר שבירת המונופול התקשורתי בישראל אכן הורחבה החשיפה התקשורתית של הפוליטיקאים, אם כי בשביעות רצונם מתכני השידורים ומאופי החשיפה לא חל שינוי מהותי. בעיקרון ניזונה מערכת החדשות של הערוץ השני מאותם מקורות המזינים את הערוץ הממלכתי, והפלורליזם הוא אכן מדומה.

גורמים כלכליים במשק הישראלי נהנים מפעילותו של הערוץ ומההכנסות האדירות, אם מפרסום או חסויות בו ואם משותפות במניות. החששות מהפסד הכנסות של מקורות אחרים נמוגו. למשק הישראלי אכן ניתנה תנופה עקב פעילות הערוץ המסחרי, מה שמתבטא בעיקר בהתרחבות הקונצרנים וחברות הענק. השפעת הזכיינים על תכני השידורים ואופי פעילות הערוץ מעניקה להם הרבה יותר מכוח כלכלי גרידא, ומבססת אותם פוליטית.

בשנים הראשונות שלאחר תחילת השידורים המסחריים, ברשות השידור צפו בעיניים כלות בשדרנים העוזבים אחד אחד את הערוץ הראשון לטובת שכר גדול יותר ותנאים הולמים שהציע ערוץ 2 (כמו חיים יבין, גדי סוקניק, אמנון אברמוביץ', דני רופ ועוד). גם העיסוק האינטנסיבי באחוזי הצפייה השפיע על רשות השידור, למשל ברכישת "החמישייה הקאמרית" עבור סכום של מיליון דולר. הערוץ הראשון ביקש לשמור על איכות גבוהה של שידוריו, ובאותה עת גם להתאים אותם לבקשת הקהל ובכך להתחרות בערוץ המסחרי – שתי מגמות שאינן מתיישבות זו עם זו והכניסו אותו למלכוד (תהליך שצפו כספי ולימור).

מבחינת התכנים – המצב כיום מאשר את רוב החששות. את תכניות הדגל של הערוץ השני ניתן לתאר כבידוריות טהורות, והן משופעות בפרסומת גלויה וסמויה ובחסויות מסחריות דומיננטיות מאוד (כמו החסות שמספקת "סלקום" ל"כוכב נולד"), כמו גם בתכנים המהווים למעשה פרומו לתכניות אחרות בערוץ. אנשי הטלוויזיה והבדרנים בערוץ התאימו עצמם לגמרי לתפישה הבידורית־מסחרית ולצורך להתחשב במגבלות שהטילו פרסומאים (זכורה הקריאה בתוכניתו של דודו טופז לפני קטיעת השידור: "פר־סו־מות!"). כפי שתיארו זאת לזרספלד ומרטון: "הברק של המסך הקטן כמעט תמיד נוסך זוהר על הסביבה, וכך נמנע המעבר החד בין הצבע הזוהר של התכנית לבין הצבע הזוהר של הפרסומת".

במידה שהדבר מתבטא באחוזי הצפייה, הרי שהציבור עצמו שבע רצון עד מאוד מתכניות האירוח והשעשועונים (מה שתואם את טענת מקלוהן לגבי היות הטלוויזיה מדיום בידורי מובהק). אחוזי הצפייה בתוכניות הבידור גבוהים באורח עקבי כבר שנים, מה שמפריך את הציפיות שהוזכרו קודם בדבר "מחלות ילדות" של הטלוויזיה שיחלפו במשך הזמן, ומצד שני, מאשר את החששות לגבי ההיצע המוגבל והפלורליזם המדומה שיקבל הצופה.

לסיכום, ניתן לומר שאופי פעילותו ותכני שידוריו של הערוץ השני ודאי אינם משקפים את הפן הציבורי שאותו היו אמורים לשקף. למרות הניסיונות למנעם, גברו השיקולים הכלכליים על השיקולים הציבוריים. הקריאה החוזרת במקורות משנים ראשונות של עיבוד רעיון הערוץ השני ובחינת הציפיות שעורר, מלמדות רבות לגבי "מה היה יכול לקרות", ואולי גם מה לא יכול היה להימנע, במדינה שבה מפת התקשורת הסגורה והשמרנית חישבה להתפוצץ. דמותו של הערוץ השני כיום משקפת בנאמנות מגמות חברתיות וכלכליות בארץ, גם אם לא בדיוק לפי כוונת המחוקק.

קישורים
חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (PDF)
חלקו הראשון של המאמר
נגד כל הסיכויים (סמדר שילוני, YNET)
הערוץ השני של הטלוויזיה (דן כספי ויחיאל לימור)
ITV
פרסום תגובה למאמר

פרסומים אחרונים במדור "תקשורת"


הצג את כל התגובות | הסתר את כל התגובות

טמבלוויזיה 489125
אין כאן הפתעה ומה שקרה עם הרשות השניה קורה בכל תחום שבו נוגעת ההפרטה. חוקים ותקנות, כפי שניתן לראות גם במקרה של הערוץ השני, ניתנים להכפפה ואינים עמידים לאורך זמן. "כוחות השוק" אינם ניתנים לעצירה, לכל היותר לעיכוב קצר.
אין לי טלוויזיה. כאשר אני צופה במקרה בטלוויזיה, בבית הוריי או אצל חברים, אני מרגיש שנפלה בחלקי זכות גדולה: לא להיחשף לטמטום ולבידוריות הרדודה של מרבית שידורי הטלוויזיה, לא להיחשף לגזענות ולטפטוף הערכים הרב המצוי בפרסומות. אשרי וטוב לי.
טמבלספר? 489137
לפי אותו הגיון אני מבין שאתה גם לא קורא ספרים ולא גולש באינטרנט... האמנם?
טמבלספר? 489176
כמובן שאני קורא ספרים וגולש באינטרנט (לא מעט באתר זה). מהו ההגיון שזיהית בתגובתי הקודמת?
קריאת ספרים וגלישה באינטרנט שונות מהותית מצפייה בטלוויזיה ולו מפנה שיש לי את היכולת לבחור למה להיחשף. לא תתפוס אותי קורא דניאל סטיל או גולש לאתרים שנתפסים בעיני כמזיקים. גם כאן, ברשת, יש פרסומות, חלונות קופצים, דואר זבל, ועוד רעות חולות. גם בספרים שאני קורא, ובעיקר בספרי העיון, ישנם רעיונות שלא מוצאים חן בעיני או רעיונות שאני מושפע מהם. ההבדל המהותי הוא, שוב, שהחשיפה לאלו מבוקרת. הקריאה היא, להבדיל מהצפייה, אקטיבית יותר, פחות חשופה לגרויים מתמונות מרצדות (תודה לניל פוסטמן) ובאופן כללי, אני רוצה להאמין, רציונלית יותר.
טמבלספר? 489177
"קריאת ספרים וגלישה באינטרנט שונות מהותית מצפייה בטלוויזיה ולו מפנה שיש לי את היכולת לבחור למה להיחשף." ובטלוויזיה אין לך את היכולת לבחור למה להחשף?!
"לא תתפוס אותי קורא דניאל סטיל או גולש לאתרים שנתפסים בעיני כמזיקים" ואם היית לך טלוויזה הייתי תופס אותך רואה תוכניות טפשיות או מזיקות? יש לך כל כך מעט אמון בעצמך? איך אתה מחזיק מעמד מול דניאל סטיל?
"ההבדל המהותי הוא, שוב, שהחשיפה לאלו מבוקרת." שוב, גם בטלוויזיה אתה יכול לבחור במה לצפות...
"הקריאה היא, להבדיל מהצפייה, אקטיבית יותר" אם אתה לא קורא בחדר כושר, אז המשפט הזה לא ברור לי (ואם אתה קורא בחדר כושר, אז אתה יכול באותה מידה גם לצפות בטלוויזיה).
"פחות חשופה לגרויים מתמונות מרצדות (תודה לניל פוסטמן)" מה?! למה זה טוב?
"ובאופן כללי, אני רוצה להאמין, רציונלית יותר." נראה לי שאתה משתמש במילה רציונלי בצורה קצת מוזרה.
טמבלספר? 489676
"ובטלוויזיה אין לך את היכולת לבחור למה להחשף?!"

זה תלוי. אם אין לך כבלים יש שתי ערוצים של זבל לבחור בנהם. אם יש כבלים יש כמה עשרות ערוצים של זבל העומדים לבחירה.
טמבלספר? 489679
אולי רוב מה שמשודר בטלויזיה הוא באמת זבל, בטח לא כל מה שמשודר בטלויזיה הוא זבל. אם מתוך 500 תוכניות שמשודרות עכשיו יש 498 תוכניות שהם זבל, עדיין יש לי שתי תוכניות שהן לא זבל, וייותר מזה לא צריך. גם אם המספר יגדל ל5,000 מול 4,998 או אפילו ל-‏50,000 מול 49,998 עדיין ישארו לי שתי תוכניות שהן לא זבל...
טמבלספר? 489772
סטיה סטטיסטית. ניתן לטפל בה באמצעות תיקון ביטטורנט.
טמבלספר? 489774
1. גם תוכנית טלויזיה בביטטורנט, היא תוכנית טלויזיה.

2. זאת לא סטיה סטטיסטית, בגלל שהרוב ממש לא משנה. רוב האתרים ברשת הם זבל, רוב הספרים הם זבל, רוב המוזיקה היא זבל, רוב הצגות התיאטרון הם זבל, וכמה אנשים יתגאו בזה שהם לא גולשים, לא קוראים ולא מאזינים למוזיקה, לא הולכים לתיאטרון? לאדם שיגיד: "אין לי ספרים. כאשר אני קורה במקרה ספר, בבית הוריי או אצל חברים, אני מרגיש שנפלה בחלקי זכות גדולה: לא להיחשף לטמטום ולבידוריות הרדודה של מרבית הספרים, לא להיחשף לגזענות ולטפטוף הערכים הרב המצוי בספרים. אשרי וטוב לי." כמו תגובה 489125 אנחנו נקרא "בור גאה". ולדעתי, באותו מידה צריך לקרוא גם ולאדם שאומר את אותו הדבר על טלויזיה, שהוא, בסופו של דבר, המדיום שמושך את היוצרים המוצלחים ביותר בעשור האחרון.
טמבלספר? 489781
רוב האנשים הם זבל, לכן אין לי חברים.
אם זה מנחם אותך, 489782
תמשיך לספר לעצמך את זה.
אם זה מנחם אותך, 489786
אבל אני כבר יודע את זה. הבעיה היא שאין לי חברים לספר להם.
טמבלספר? 489854
תתחבר עם חיפושיות זבל.
טמבלספר? 490022
אני חושב שהרעיון הכי מזיק שאליו נחשפת הוא שיש רעיונות שמסוכן להחשף אליהם. אשמח אם תספר לי איפה נתקלת בו, כדי שאדע להשמר.
טמבלספר? 490163
מכיוון שאני אלמוני אניח שתגובתך הופנת אלי. אני הוא האלמוני שהתחיל את הפתיל הזה בנוגע לטמבלוויזיה.
רעיונות שמסוכן להיחשף אליהם: תוכניות ריאלטי למניהן, שמגחיכות אנשים ומשפילות אותם; פרסומות שמטפטפות לך שלא משנה כמה יש לך ומה יש לך תמיד יש יותר טוב ותמיד יש עוד הרבה דברים שאין לך; הפיכת אסון למלודרמה (ראה מקרה רוז) ועוד ועוד.
אינך סבור שחשיפה לדברים מסוג זה עשויה להיות מסוכנת?
טמבלספר? 492145
"חשיפה" לא אמורה להיות מסוכנת. הטמעה עלולה להיות מסוכנת, אבל יש מרחק בין השתיים, ולפחות במקרה הזה, בחירה. חשיפה לרעיונות זה דווקא די חשוב, מאפשר לך להכיר את המצב.

[*גילוי נאות: אני חשוף לטלוויזיה, אבל לא לרעות שהוזכרו לעיל, בד"כ. מאותה סיבה שאני לא נחשף לשמש לעתים קרובות: זה עושה לי כאב ראש זמני שאני מעדיף להימנע ממנו. עדיין, זה לא מסוכן.]
תשומת לב 489130
סעיף 104 לחוק הרשות השנייה לא קיבל את תשומת לב הראויה, בכל השנים שעברו. גם כאן איכשהו זה מתפספס.
סעיף זה מעניק לעיתונים היומיים פיצוי על כך שהמפרסמים כאילו יעזבו אותם ויעברו למתחרה החדש: הטלויזיה.
מדובר בסחיטה מפורשת - הלובי של העיתונאים הפעיל מכבש לחצים על חברי הכנסת לאשר סעיף זה, והם נכנעו ללחץ.
עיתונים אשר מפרסמים מאמרים על "הכלכלה החופשית" ותחרות ללא התערבות ממשלתית, חלבו מהמדינה מיליוני שקלים בתואנה שהמדינה לוקחת להם קליינטים.
הנושא כולו לא עמד בכלל לדיון ציבורי, ועיתונים מכובדים כמו "הארץ", הכניסו לכיסם כספים מאד ייחודיים.
המציאות הקיימת רק מעצימה את קלונם של אלה שכמאמר הגשש: "מדברים ככה ועושים ככה...יעני ישראבלוף" - הם כולם מסודרים טוב בחיים, הפרסומות המשיכו למלא את עמודיהם, והעיתונות המשיכה לשגשג.
עוד על סעיף זה - אפשר לקרוא כאן----------------->http://www.tapuz.co.il/blog/ViewEntry.asp?EntryId=13...
תשומת לב 495023
יש בארץ עיתונים שתומכים בשוק חופשי ? (אני לא מתכוונים לעיתונאים יחידים אלא למערכות העיתונים)

ואתה לא ממש מצפה מהעיתון לאנשים חושבים שיתפרנס ממכירות כמו אחרון מוכרי החמוצים
תשומת לב 495062
כבר נביא השוק החופשי, אדם סמית, עמד על המרכיבים הללו. הסאבוטאז' וקידום העדפות בדרך פוליטית,הם אמצעים לא פחות לגיטימיים לתאגידים הגדולים מאשר התחרות החיובית ( ייצור מוצרים טובים וזולים כדי שיעדיפו אותם). אני זוכר בזמנו את התעשיין הלבוש ורוד- מארק מושביץ מעלית- תומך המיפלגה הליבראלית- מדבר על השוק החופשי וכד'. את הפרקטיקה הזאת יישמה עלית בחופש לכופף את היד.
תשומת לב 495073
וכיצד בדיוק "כופפה עלית את היד" של ממשלות מפא"י?
תשומת לב 495152
אינני יודע על כיפוף היד של ממשלות מפא''י אך אני יודע על התנהלות אגרסיבית נגד כל מי שניסה להתחרות בעלית.
תשומת לב 495162
זה לא סותר שום עיקרון של השוק החופשי. להפך.
תשומת לב 495175
ודאי לא להיפך.העיקרון של שוק חופשי כפי שנוסח על ידי אדם סמית, היה של המון יצרנים אלמוניים זה לזה. כשיש ענק בעל כוח מונופולי שמנצל את כוחו להעיף אחרים מהשוק לקוחות- זהו עיקרון של שוק חופשי? זהו במידה רבה מאפיין של שוק חופשי היום. אגב זה נקרא כשל שוק.
למען הדיוק ההיסטורי, 489248
אני רוצה לציין שאני לא חיכיתי לערוץ 2.
ובכל זאת, כמה דברים טובים שאפשר לומר על הערוץ השני. 489265
אבל לפני כן - דומני כי זו התגובה הראשונה שלי פה באתר אחרי כמה שנים של השתתפות קבועה באתרים שכנים (עין הדג, אתר האגודה הישראלית למד"ב ופנטסיה). אז קודם כל, שלום. שנית, עד כמה שזה רלבנטי לדיון פה, אני דוקטורנט במחלקה לתקשורת באוניברסיטה העברית, ולמרות שהמחקר שלי מתמקד בתחום אחר לגמרי, יצא להיות נוכח בהרבה מאוד דיונים הנוגעים לערוץ השני והשפעתו על חיינו בישראל. במסגרת איזשהו ג'וב אף יצא לי לסקור באופן די מקיף את העתונות הישראלית מהתקופה הרלבנטית (מסוף שנות ה-‏80 ולאורך העשור הראשון לקיומו של הערוץ המסחרי), כך שיש לי פרספקטיבה כלשהי על הנושא.
התגובה שלי מתייחסת לשני חלקי המאמר - הציפיות מול התוצאה. אין ספק, חלק מהציפיות מהערוץ המסחרי היו נאיביות למדי. כאשר נותנים לגוף כלשהו רישיון להקמת עסק, יש לצפות כי מטרתו העיקרית של אותו גוף תהיה להרוויח כסף. כמובן שאפשר וצריך להתנות את אותו רישיון בסייגים כאלה ואחרים - שהרשויות, כפי שמדגים המאמר, לא ממש טרחו לאכוף, ולכן יש לבוא בטענות בעיקר אליהן - אבל טלוויזיה מסחרית היא, בסופו של דבר, עסק.
ברמת התוצאה, מודגשת בחלקו השני של המאמר ההשענות של הערוץ המסחרי, עד היום, על תכנים "בידוריים". אם נשתמש במילה פחות מכובסת - שהרי חלק מהתכנים הטלוויזיוניים שנחשבים לאיכותיים בעולם הגדול נחשבים ל-"בידוריים" גם הם - נוכל לקרוא לילד בשמו ולסווג את מרבית הדוגמאות שניתנו במאמר (תוכניות אירוח, שעשועונים, ריאליטי) תחת הכותרת הכללית "זבל".
אין ויכוח: מינון הזבל הטלוויזיוני בישראל עלה בצורה חדה עם כניסתו של הערוץ המסחרי לחיינו. אבל משום מה נוטים לשכוח שזבל טלוויזיוני היה קיים כאן עוד בימי הערוץ הראשון, משם הביאו אותו חלק גדול ממבשריו בערוץ המסחרי (לאורך שנות פעילותו הראשונות, לפחות). דודו טופז, שהפך לסמל לכל מה שמזיק ומכוער בערוץ המסחרי, עשה את הסטאז' שלו במשך הרבה מאוד שנים בערוץ הראשון, שם הוא הנחה בין היתר את שוק הבשר הטלוויזיוני הראשון בישראל ("זה מה יש") ועוד אי-אילו שעשועונים, לא מהזן האינטליגנטי במיוחד. וזה בסדר גמור, כי זבל טלוויזיוני (בכל העולם) אינו נחלתם הבלעדית של ערוצים מסחריים, וגם ערוצים ציבוריים שולחים בו את ידם מדי פעם - אבל על כך עוד מעט.
לצד כל הזבל הטלוויזיוני שהביא הערוץ המסחרי לחיינו, באו גם אי-אילו הפקות אחרות - שאני לא אכתיר אותן בתואר "איכות" כדי לא להכנס כאן לדיון מיותר על מהותו של המושג הזה, אבל הן בהחלט כיוונו גבוה יותר: דרמות כמו "בת-ים-ניו-יורק" ו-"פלורנטין" ותכניות סאטירה כמו "החרצופים" ו-"החמישיה הקאמרית". האם היחס הכמותי בתוך שידורי הערוץ המסחרי נטה יותר לכיוון הזבל? כן, בהחלט, תמיד. אבל כאשר משווים את התפוקה של הערוץ המסחרי בתחום הדרמה והסאטירה למה שהופק בערוץ הראשון במשך כל שנות קיומו ללא תחרות (וגם בשנים שהיתה לו תחרות) - מגלים שלכל הפחות מבחינה כמותית, ערוץ 2 משאיר אותו הרחק מאחור. לא כל ההפקות האלה היו טובות, לא כולן היו מוצלחות, אבל הערוץ המסחרי, יחסית לערוץ הראשון, הפיק הרבה מאוד כאלה. וזה המריץ גופי-שידור אחרים, כמו הכבלים והלוויין, להכנס גם-כן לתחום הפקות המקור.
וזה, אם תרצו, הכשלון הגדול הראשון של הערוץ הראשון, אותו חשפה הקמתו של הערוץ המסחרי. הערוץ הראשון, לאורך מרבית שנות קיומו, פשוט לא עשה מספיק כדי לקדם את ההפקה הדרמתית והקומית בישראל. זה חשוב: הפקות מהסוג הזה מכשירות אנשי מקצוע, יוצרות מקומות עבודה ובונות תעשייה. אלה לא חייבות להיות הפקות איכות - ה-BBC מפיק גם אופרות סבון - אבל אפילו למינימום הזה, הערוץ הראשון לא הגיע. העובדה שהערוץ הראשון קנה את "החמישיה הקאמרית" (עובדה שמוזכרת במאמר) ממחישה בעצם מה שלא עבד באותו ערוץ לפני תחילת שידורי הערוץ המסחרי, והמשיך לא-לעבוד שם גם אחר-כך: תכנית כמו "החמישיה הקאמרית" לא היתה יכולה לצמוח בתוך הערוץ הראשון. הם היו חייבים לייבא אותה מבחוץ (ושנים לפני-כן, אגב, הדבר הכי קרוב לקומדיית-מצבים מוצלחת בערוץ הראשון, "קרובים-קרובים", גם היא לא היתה הפקה ביתית - היא הושאלה מהטלוויזיה החינוכית).
הכשלון הגדול השני של הערוץ הראשון, אותו חשף הערוץ השני, נוגע לנושא החדשות. נשמעות הרבה מאוד טענות, מוצדקות בחלקן הגדול, על האופי השטחי של מהדורת החדשות של הערוץ המסחרי, האייטמים הקצרים, והתרומה של כל אלה לרידוד-השיח הפוליטי בישראל באופן כללי (אם כי שוב אני רואה לנכון להזכיר: התבהמות השיח הפוליטי הטלוויזיוני הגיעה לישראל גם באדיבות הערוץ הראשון - ראו ערך "פופוליטיקה", ועוד אי-אילו שידורים מהכנסת). אבל הערוץ המסחרי הכניס גם סטנדרטים מקצועיים חדשים לשידורי האקטואליה בישראל - בין היתר, הרעיון שאנשי חדשות צריכים לדווח מהשטח - לא לאחר מעשה, אלא גם בשידור-ישיר מהאירוע, ולהביא מדי פעם גם סקופים ולא רק לסכם את אירועי היום. חוץ מזה, לצד הביקורת (שאני לחלוטין שותף לה) על הביזוי המתמשך של נשים בשידורי הערוץ המסחרי, מפרסומות ועד העיסוק המתמשך בדוגמניות, חשוב לזכור שהערוץ המסחרי הוא זה שהצעיד אותנו מתקופת-האבן של הערוץ הראשון לעידן הנאור שבו *גם אשה יכולה להנחות מהדורת חדשות* (שלא להזכיר תכנית תחקירים נוקבת שליוותה את הערוץ תקופה ארוכה מאוד - עוד ז'אנר, אגב, שהערוץ הראשון לא ממש הצטיין בו).
האם הערוץ המסחרי היה ביאת-המשיח הטלוויזיונית שרבים ציפו לה? לא. האם הוא הגדיל את כמות התכנים הרדודים בנוף הטלוויזיוני המקומי? כן, בהחלט (אם כי, כפי שציינתי, הוא בפירוש לא *המציא* את התכנים האלה באותו נוף). האם הוא הגדיל גם את תכני היצירה המקורית בנוף הטלוויזיוני המקומי? כן, ללא ספק (וכפי שציינתי בהמשך - מעל ומעבר למה שהיה לפניו). האם אפשר היה לעשות את הדברים טוב יותר? התשובה לשאלה הזאת היא תמיד חיובית. אבל המאזן הכללי של הערוץ המסחרי, בניגוד למה שנדמה לי שמשתמע מהמאמר, אינו כולו שלילי.
ונקודה מעניינת לסיום: לאחרונה, בראיון ל-"הארץ", טען מוטי קירשנבאום שעם עלייתו של הערוץ המסחרי, הערוץ הראשון הפסיק להיות "מדורת השבט", אבל הערוץ המסחרי לא החליף אותו בתפקיד הזה - כמות צופי "כוכב נולד" עדיין לא מגרדת מלמטה את כמות הצופים של מהדורת "מבט" בימי הזוהר של הערוץ הראשון. מכאן שבואו של הערוץ המסחרי הביא לאחת משתי התוצאות:

1) צופים הבינו שיש עוד תחנות בשלט, לאו דווקא כאלה שמשדרות מישראל.
2) צופים הבינו שיש עוד דברים שאפשר לעשות מלבד צפייה בטלוויזיה.

ושתי האפשרויות נשמעות לי כמו התפתחויות חיוביות מאוד.
ובכל זאת, כמה דברים טובים שאפשר לומר על הערוץ השני. 489403
כתבת תגובת פתיחה יפה מאוד. ברוך הבא.
ברור שהפורמט הקודם של השידור הציבורי היה ביזיון.
בפרט הסכמתי אתך לגבי מקור מחצבתם של רבים מיצרני הזבל המובהקים של הערוץ השני.
שאלה מעניינת היא אם אפשר וצריך בכלל ערוץ שידור ציבורי ואם כן איזה פורמט צריך להיות לו? (למשל אולטרה צנוע ולימודי כמו ה-PBS או כמעט מסחרי כמו ה-BBC?)
ובכל זאת, כמה דברים טובים שאפשר לומר על הערוץ השני. 489615
בנוגע לשורה האחרונה - האם יש נתונים על השינוי בכמות הכוללת של שעות הצפייה בטלוויזיה מאז פתיחת ערוץ 2 (ומאז הכבלים, וכו')?
House of Fun 493058
צפיתי אתמול לראשונה ב"יהיה בסדר", תוכנית של ערוץ 2 שבה מומחה מגיע לסדר ולעצב את ביתה של משפחה מבולגנת (יש לי חיבה פרוורטית לסוג זה של תוכניות).

במהלך הצפייה הסתבר כי לתוכנית 3 חסויות מסחריות: של הום סנטר, של טמבור ושל חברת חומרי ניקוי כלשהי. כחלק מהחסויות גם נעשה שימוש במוצרים של כל חברה. ספרתי כמה וכמה צורות של פרסומת גלויה בתוכנית:

1. שקופית חסות לפני ואחרי כל יציאה לפרסומות.
2. ציון מילולי של שם החברה במהלך התוכנית ("הנה הגיע מומחה צביעת החללים של טמבור").
3. שימוש במוצרי החברה בתוכנית (צבעים ושבלונות לקיר, אביזרים לבית במקרה של הום סנטר, חומרי ניקוי) וצילום שלהם בצורה בולטת.
4. ציון מילולי של יתרונות מוצרי החברה (כמה קל לצבוע בשבלונות, כמה טובים חומרי הניקוי וכולי).
5. צילומי הקניות שנערכו בחנות החברה - זה היה הגילוי הכי בוטה, שבמסגרתו ביימו את בני המשפחה משתעשעים בסניף של הום סנטר, עם העגלות וכולי, לצלילי House of Fun של מאדנס‏1. ברקע המומחה מגלה ש"כאן אפשר למצוא הכל לבית!". היו גם 2 פריימים בולטים של שלטי הרשת.

מהשוואה לתוכניות המקבילות ב-BBC פריים, שהיוו השראה לזו, גם תכני התוכנית הישראלית לא יוצאים טוב. ב-BBC המומחים הבלתי תלויים לוקחים לעצמם חופש להמליץ למשל על חומץ מדולל לניקוי הבית, בעוד שהמומחה הישראלי צריך לציין, כחלק מהתסריט, שהתכשיר של חברת X "מכיל אקונומיקה".

ב-BBC גם יש כלל שבו משתמשים רק בחומרים קיימים בבית כדי לעצב, כולל צבעים ובדים ישנים - גם בתוכנית הישראלית הצהירו על הכלל הזה, אבל לא יישמו אותו (באמת לא קנו שום רהיט, אבל ערכו מסע קניות מסיבי לצבעים, כריות, בדים וכולי). בקיצור, התקציב הישראלי לכאורה בזבזני יותר, אבל זה בא על חשבון הצופה.

אני תוהה לגבי שווי החסויות הללו - נאמר שבמקרה של הום סנטר נתרמו לתוכנית אביזרי בית בשווי כמה אלפי שקלים. נאמר שזה מצדיק פרסומת גלויה ובוטה. אבל מה לגבי חברת חומרי הניקוי? כמה כבר עלו 5-6 התכשירים שהוצגו בתוכנית? 100 שקל? 200 שקל? למה בעצם צריך חסות לזה, כשמדובר בתקציב של ערוץ 2? גם לגבי טמבור אני תוהה. קופסאות צבע ל-‏3-4 חדרים עולות כמה מאות שקלים, אולי קרוב ל-‏1,000 שקל. התשלום לכוח העבודה הוא מן הסתם הסעיף העיקרי, שכנראה מגיע לכמה אלפי שקלים - מספר עובדים שעסקו בצביעה (היו 2 מומחיות לסידור הבית, שגם כן זכו לפרסומם תמורת השתתפותן, אם כי לא צוין שם העסק שלהן. לגיטימי בעיניי). ייתכן שטמבור שילמו על כוח העבודה, אבל לא ברור אם הסכום הזה מצדיק שכיבה על הגב ופישוק רגליים פרסומי.

1 יש תיאוריית צפייה שמדברת על "משא ומתן" (negotiating) שהצופה עורך מול הטקסט הטלוויזיוני - אם התכנים סותרים במשהו את אמונותיו או רעיונותיו, הוא לפעמים יתפשר עליהם כדי להמשיך לצפות בטקסט הכולל (שכן מתאים לו). למשל, צופה הומו ששומע התייחסות מעליבה להומואים בתוכנית, יכול להמשיך לצפות ולתרץ לעצמו למשל שאלה רק דברים שהושמו בפי הדמות כדי להראות את ההומופוביות שלה. לעומת זאת, אם יש גם דמות של הומו נלעג ייתכן שהצופה ההומו "לא יתפשר" יותר ויפסיק לצפות בתוכנית. כזו הרגשה היתה לי כשהגיעו לסעיף 5 - שזה גבול הצפייה מבחינתי (טוב, כמובן שהמשכתי לצפות כדי לראות איך עיצבו להם את הבית. לא יודעת אם היה כזה שווה).
House of Fun 493064
אם כל מה שהם אמרו זה "כמה קל לצבוע בשבלונות" זה לא נשמע לי כמו פרסומות. שבלונות יש להרבה חברות, לא?
House of Fun 493100
אבל ציינו במפורש של איזו חברה הן, וגם עשו את כל הסעיפים 1-5.
מעבר לזה, אם טמבור מעוניינת לתת בתקופה זו דחיפה למכירת השבלונות מבין כל מוצריה (נאמר), אפשר לנחש שבדרך פלא גם החדר בתוכנית יעוצב עם שבלונות, גם אם המעצב היה חושב בכיוון עיצובי אחר לגמרי. זו פרסומת טהורה.
House of Fun 493286
אם אמרת שקל להשתמש בשבלונות, מתבקש שתתן דוגמא. בתוכנית צרכנות, מתבקש להשוות בין המוצרים של החברות השונות, בתוכנית עיצוב מתבקש לבחור שבלונה אחת. סעיפים 1-3 ו-‏5 הם באמת פרסומות (לא שיש בזה משהו רע). סעיף 4 זה קבלת חסות סטנדרטית למדי, הרי אם צריך שבלונה, צריך שבלונה של חברה מסויימתף ואין שום סיבה שהיא לא תהיה של מי שנתן כסף למפיקים.

ואם המעצב היה בוחר בטפטים, היית חושדת שטמבור מעוניינת למכור טפטים, לא?
House of Fun 493469
בתוכנית עיצוב בלתי תלויה מתבקש להשתמש בשבלונה בלי לציין את שם המותג שלה (ובלי לקבל כסף מהיצרן).
House of Fun 494086
אני לא מסכים, ציון שם היצרן הוא שירות לציבור (שאולי ירצה לקנות שבלונה כזאת). מה הבעיה בלקבל כסף?
House of Fun 494211
אבל לא רק לטמבור יש שבלונה כזאת...
House of Fun 494253
כן, אבל אם אני רואה את התוכנית ורוצה לקנות כזאת שבלונה, אני לא רוצה ללכת לחפש ב-‏15 חנויות, עד שאמצא בדיוק את מה שאני מבקש. את חושבת שבביקורת קולנוע אסור להגיד את שם הסרט?
House of Fun 494257
מבקר קולנוע הוא בלתי תלוי - הוא לא מקבל כסף מהמפיצים כדי לשבח את הסרט. הוא חופשי גם לקטול את הסרט.

יש מן הסתם שבלונות בשוק מתוצרת של פירמות שונות. מי אמר שזו של טמבור הכי טובה?
House of Fun 494260
מה זה "הכי טובה", זאת שבלונה, כולן טובות. יש את "הכי מתאימה למה שאני רוצה", ואם מה שראיתי בטלוויזיה זה מה שהכי יפה בעיני? אז למה שאני אחפש בכל החנויות האפשריות ובכל המותגים? איזה סיבה טובה לך להסתיר ממני את המידע הזה. ואם מה שראיתי בטלויזיה מכוער בעיני, ואני רוצה שבלונה אחרת, למה שלא תחסכי לי את החיפוש בטמבור?
כאן זה מבוא לשיווק למתחילים א'? 494262
כי "לחסוך את החיפוש" ו"להציג בפני הלקוח את המוצר ואיכויותיו" משמעו לפרסם.
פרסום עולה כסף.
לכן קיבלת רק מידע חלקי. יש עוד מידע שכן מוסתר ממך - המידע של החברות שלא שילמו כסף על הפרסום.
מה כאן לא ברור?

אגב, איך אתה יודע ש"כולן טובות"? ואם היה מדובר במכונית, או בהמבורגר, או בדוד שמש, ולא בשבלונה? גם אז היה נראה לך שאין הבדל בין המוצרים של מותגים שונים? (שבלונה, סתם להשכלה כללית, בהחלט יכולה להיות גרועה, למרות שהיא עולה רק 10-50 שקל. יכולה להיות שבלונה עם נטייה להתעקם או להישבר, עם דגם לא אסתטי, מיושן או צורה שקשה להעביר אל הקיר באופן אחיד, וכולי).
כאן זה מבוא לשיווק למתחילים א'? 494267
פרסום עולה כסף, ואני מניח שקשת קיבלו את הכסף שלהם, ואם לא זה בעיה שלהם, לא שלי ושלך.
המידע שאנחנו מקבלים מהטלויזיה הוא כמעט תמיד חלקי, תמיד יש עוד מידע שמוסתר מאתנו.
לא ברור לי מה כל כך שונה ולא אתי כאן.

אגב, בסדר, לא כולן, יש הרבה טובות. את מצפה מתוכנית אוכל שמבקרת במסעדת המבורגרים ואומרת שהיא מסעדה טובה, לפרט את כל שאר המסעדות בארץ ולפרט איזה מהן טובות ואיזה לא? מי ירצה לצפות בתוכנית משעממת כל כך?
כאן זה מבוא לשיווק למתחילים א'? 494290
פרסום אינו אמור להיות חלק אינטגרלי מהתוכניות. זה מה שלא אתי כאן.

מבקר מסעדות, כמו מבקר סרטים, לא מקבל כסף כדי להמליץ המלצה חיובית על מסעדה X. למעשה דעתו נחשבת בעיקר בגלל העובדה שנשמרת לו הזכות לתת גם ביקורת שלילית.

לא מובן לי אם אתה באמת לא מודע לאלמנטים הללו של פרסום, שיווק ואתיקה תקשורתית, או שסתם משעמם לך (או שאתה אמא שלי שגילתה את האייל ורוצה לשגע אותי).
כאן זה מבוא לשיווק למתחילים א'? 494314
נראה לי שכאן את מתממת, אני לא זוכר שראיתי תוכנית בידור שלא הכילה פרסומות, זה שהגיבורים כותבים במחשבי אפל, לובשים גאפ, נועלים נייק, נוסעים בב.מ.וו או אוכלים במקדונלד, זה פרסומות. ה"תודה לביתילי" בסוף כל סדרה ישראלית זה לא בגלל טוב ליבה של ביתילי.... לא מובן לי אם את באמת לא מודעת לאלמנטים הללו של פרסום, שיווק ואתיקה תקשורתית.

את חושבת שמדובר בתוכנית ביקורת?
מה את אנחנו כבר יודעים, מה שנשאר לברר זה המחיר 494315
אז זהו, שבניגוד לשנינה של ברנרד שואו, למחיר (או למינון) יש משמעות אשר עושה את ההבדל.
כאן זה מבוא לשיווק למתחילים א'? 494724
מעבר למה שכבר נכתב 10 פעמים, זו לא (רק) תוכנית בידור אלא תוכנית הדרכה. הקשב אליה שונה.
כאן זה מבוא לשיווק למתחילים א'? 495081
תוכנית הדרכה? בערוץ 2? כאן את מתממת.
כאן זה מבוא לשיווק למתחילים א'? 495180
לפחות חלק מהצופים מתייחסים אליה כאל תוכנית הדרכה שאפשר לשאוב ממנה רעיונות. בדיוק כמו סופר-נני למשל.
House of Fun 494261
להגיד את שם הסרט (השבלונה) כן, אבל לא להמליץ דווקא על בית קולנוע (טמבור) מסוים.
House of Fun 494268
זה בא ביחד.
מה פתאום? 494273
ממתי תוכניות שמבקרות סרטים מציינות איפה הם מוקרנים?
מה פתאום? 494278
הן לא צריכות להגיד, ברוב האיזורים בארץ כל סרט מוקרן רק בבית קולנוע אחד, וברגע שבחרת בסרט, בחרת בבית הקולנוע.
מה פתאום? 494284
אתה יכול לראות את הסרט בעיר אחרת, לקחת אותו בבלוקבאסטר או בספריות סרטיות אחרות, להוריד אותו באימיול או לחכות שיוקרן בסינימטק.
מה פתאום? 494313
בערים אחרות זה בדרך כלל באותה רשת. לקחת בבלוקבאסטר או בסינימטק זה כבר מוצר אחר (את יכולה לעשות שבלונה לבד), ואימיול זה לא חוקי.
מה פתאום? 494321
בדיוק - תוכניות לביקורת סרטים מבקרות את הסרט (כלומר, את התוכן) ולא את המדיום בו אתה צורך אותו.
House of Fun 493070
"לא ברור אם הסכום הזה מצדיק שכיבה על הגב ופישוק רגליים פרסומי"

למה את חושבת שתרומתה של החברות המאוזכרות התמצתה בשי למשפחה? הן ודאי שילמו לגוף המשדר הרבה יותר תמורת הזכות לתרום מתנה בשווי 1000 שקל.

כמה עולה דקת פרסומת בערוץ 2 בשעה הרלוונטית?
House of Fun 493072
לא יודע כמה עולה דקת פירסום, אבל יש מגבלה לכמות דקות הפירסום המותרות ביחס לדקות התוכן.
שיגדירו את התכנית כ''פרסומת'' ולא כ''תוכן'' ובלצ''ג.
House of Fun 493101
דקת פרסומת עולה הרבה. אבל לא מעניין אותי כמה טמבור שילמה. אני שואלת האם אי אפשר להפיק תוכנית שכזו, שהתקציב שלה לא מאוד גבוה, בלעדי תמיכה מסיבית של גוף מסחרי. יש תוכניות שהפקתן ודאי לא היתה מתאפשרת ללא תמיכה כזו (למשל כל התחרויות והריאליטי שמצולמות ביעדים רחוקים, כולל טיסות ושהייה של עשרות אנשים במקום, או דורשות פרסים יקרי ערך שחברות מסחריות תורמות).

השאלה שלי היא, האם ומדוע על ערוץ 2 לראות בתוכן מסחרי-שיווקי דרך לגיטימית להתפרנס גם כשמדובר בתוכניות שערך ההפקה שלהן נמוך, וכשברור שהתוכן מושפע לרעה מצורת הפרסום הזו.

(תוכן מסחרי/שיווקי - להבדיל מתשדירי פרסומת, וולהבדיל מתוכן יח"צני כמו למשל נציג של חברה מסוימת בתוכנית אירוח ש"נותן טיפים" כלליים לשימוש במוצרים גנריים שבמקרה גם החברה שלו מייצרת).
House of Fun 493143
כחברה מסחרית, כל דרך להרוויח היא לגיטימית בעיניה של הזכינית הספציפית. למה לה לוותר על כסף, גם אם הוא בא בנוסף לעלות ההפקה ?

הטענות צריכות להיות מושמעות כלפי הרגולטור והצופים בלבד, קשת (או מי שזה לא יהיה) עושה את מה שטוב לקשת, שזה לקבל את המקסימום מכל מי שמוכן לתת.
House of Fun 493145
לא צריך לבוא בטענות לגנב שטרם נתפס?

לא כל דרך להרוויח היא לגיטימית.
House of Fun 493148
קשת לא היחידה שמגישה הצעה למיכרז בלי כל כוונה לעמוד בו.
House of Fun 493171
אבל הדקלום החוזר ''זו חברה מסחרית'' לא יענה על הכל. זו חברה מסחרית שעוסקת בתחום התוכן, וככזו היא אמורה לספק תוכן משביע רצון לצרכניה, בדיוק כפי שמחברה מסחרית שמייצרת מוצרי צריכה היית מצפה לאיכות טובה של המוצרים. ו''משביע רצון'' אומר לפעמים ללכת על הקו הדק שבין שיווקיות לתוכן מערכתי, בלי לחצות אותו.

עובדה, בעיתונות הכתובה זה כמעט ולא קורה. נכון שגם שם יש לעתים בעיות של גילוי נאות, יש אינטרסים של בעלי עניין בעיתון, יש חרושת של טובות הנאה לכתבים וכולי. אבל כל אלה מתרחשים מאחורי הקלעים. לא תמצא כתבה שיווקית-מסחרית ב''ידיעות'' או ב''הארץ'', המתחזה לכתבה מערכתית, ללא ציון מפורש ובולט של המלים ''מדור פרסומי''.
House of Fun 493217
גלובס מוציא מהדורות שלמות הנחזות לז'ורנל רגיל, להוציא כיתוב קטן, ''המחלקה המסחרית'', או משהו בסגנון בעמוד השער.

מכל מקום, זה לא חשוב. גם אם איכותה של העיתונות עולה לאין שיעור על זו של הטלווזיה, הצופה עדיין בוחר לצפות בזה. קשת מגיעה לאיזון האופטימלי בין כמות הצופים שנוטשים מעודף פרסומות לכמות הפרסומות. לכל היותר אפשר לדבר על פתיחת השוק לתחרות רחבה יותר (פרסומות בערוצים נוספים) כך שלצופה יהיה יותר לאן לברוח, או העמקת הרגולציה. כל ציפיה לרגולציה עצמית שתקטין את ההכנסה לא מפנימה את הסביבה בה פועלות החברות הללו. לבעלי המניות לא אכפת כמה מפרסמים המנכ''ל הצליח לדחוף לתוכנית, רק השורה התחתונה משנה. מי שלא ימקסם את הרווח ימצא את עצמו בחוץ.
House of Fun 493226
נכון, ולא רק גלובס - כל העיתונים הגדולים, ידיעות, מעריב והארץ, מוציאים מוספים כאלה במאות כל שנה. הכיתוב על השער, ולעתים גם רשימת החסויות שמופיעה שם, הם-הם האופן המקובל של הגילוי הנאות, לפיו מדובר במוסף שיווקי ולא מערכתי.

אני קוראת את דבריך על ויסות השוק, "מיקסום הרווח" ו"האיזון האופטימלי" (מי אמר שהוא אופטימלי? אולי זו אנומליה?) ואני מתקשה להבין מדוע בתחום התוכן (שהוא מוצר לכל דבר לצורך דיון זה) הסטנדרטים בשוק אמורים או עשויים להיות נמוכים יותר מאשר בתחומים אחרים. דומה הדבר לכך שתנובה תתחיל להוריד את איכות הגבינות (בעצם זה כבר קרה :-P לא משנה), בטענה ש"מי שלא רוצה, שיקנה טרה, בסוף נגיע לאיזון אופטימלי".
House of Fun 493229
אני חושב שזה בדיוק מה שקורה בכל שוק (להוציא אולי מוצרי חשמל מסויימים, שם בכוונה פוגעים באורך החיים של המוצר כדי שיהיה למי למכור מחר) תחרותי. אם יכלו למכור לך בשוק עגבניות שמזמרות שירי טמבור בתמורה לעוד שני שקלים לקילו מהחברה, זה מה שרוב האוכלוסיה היתה קונה.

אופטימלי פירושו מיקסום הרווח, אני מאמין שהחברות עושות זאת כראוי. אם תוכלי להראות לי שאני טועה, שלחי העתק גם לבעלי המניות, אולי תתחילי קריירה חדשה.
House of Fun 493274
אם תנסה להתנער קצת מהז'רגון הכלכלי ה"ממקסם" לעייפה, אולי תוכל לראות את הדברים גם מכיוונים נוספים.

אני מכירה את סיפור מיקסום הרווח ובעלי המניות ואין לי כוונה לבקש שקשת תעבור לעסוק במפעלי צדקה. אני אומרת שיש חבל דק בין ה"מיקסום" הזה לבין שמירה על איכות מינימלית של מוצר, ושבעולם התוכן החבל דק שבעתיים.

אתה גם שוכח שאם מורידים את רף האיכות, בד"כ צריך גם להוריד את מחיר המוצר - אין דין מחירה של חולצת פשתן תפורה היטב באחת מרשתות העלית, כדין מחירה של חולצת טריקו+לייקרה מרחוב אלנבי. מה שקורה בטלוויזיה המסחרית הוא תחושה של הזכיינים שאפשר להוריד את איכות המוצר ועדיין לגרום לצרכנים לשלם אותו המחיר (בצפייה בפרסומות למשל).
House of Fun 493470
... מלבד זאת, המוספים הפרסומיים למיניהם באים *בנוסף* לתוכן המערכתי ולא במקומו, אפשר לזרוק אותם החוצה מייד ועדיין ליהנות מקריאת עיתון שלם.
House of Fun 493159
בטח יש בין בעלי המניות של קשת כאלה שמחזיקים מניות של טמבור, או שחבר טוב מחזיק, כשאתה עשיר כדאי להיות נחמד לאנשים עשירים אחרים.
תודה על הטיפ ללחם.
House of Fun 493203
אני לא צפיתי בתוכנית. לא ידעתי על קיומה.

בגלל שאינני מצוי בפרויקט של שיפוצים או בשלב של מעבר דירה, גם אילו ידעתי עליה, כנראה לא הייתי צופה בה.

אבל אילו הייתי מצוי באחד מהשלבים הנ"ל, (או שהייתה לי חיבה פרוורטית לסוג זה של תוכניות), הייתי צופה בה וכנראה אפילו מפיק ממנה תועלת. זה נכון שאילו הייתי פחות עצלן, ומצליח לבצע מחקר מעמיק יותר בעצמי, הייתי לומד יותר. אבל אני, כמו רוב אחי בני ישראל, אוהב לקבל מידע - שיטחי ומוטה ככל שיהיה -דווקא תוך כדי שכיבה על הספה כשבחייקי בקבוק בירה ושקית צ'יפס.

זה לא שלא מגיעה לי סחורה יותר טובה. הייתי מעדיף שבעודי שוכב עם שקית הצ'יפס שלי, הטלוויזיה הייתה מחנכת אותי, נוטעת בליבי ערכים אנושיים ומעבירה למוחי דוקטוראט בכימיה של הצבע. אבל גם אם זה בכלל אפשרי, נדמה שאף אחד לא טורח לעשות את זה, ואני מסתפק בסחורה הזמינה והפגומה, בדמות המומחה של טמבור. ואם אני קונה את זה, יהיה מי שימכור את זה.

מה שלא ברור מהדיווח שלך זה אם לדעתך יש פה עניין מובהק של תרמית. כלומר, האם "האדם הסביר" שצפה בתוכנית זו חשב שהיא אובייקטיבית ומדעית, או אם הועבר הרושם שמשרד הבריאות או מכון התקנים או הבד"צ או מועצת הפועלים, עומדים מאחורי ההמלצות שהשתמעו בתוכנית או מאחורוי מודעות החסות ששודרו.

אם לא הועבר רושם כזה, אז אין תרמית. עדיין מוכרים לנו סחורה פגומה אבל *אנחנו* עדיין קונים.

אגב, אני חושב שאם בד"צ או מכון התקנים או החברות המתחרות לאלו שהשתתפו בתוכנית, ייזמו ויממנו תוכנית שמוסרת מידע אחר או אפילו הפוך (ובלבד שאינו תרמית או השמצה מובהקת), הנהלת הערוץ השני תשדר גם אותה בשמחה. אם זה נכון, אז מה שיש להצטער עליו זה לא שהם משדרים את התוכנית הזאת, אלא שלא מופקות (על ידי אחרים) תוכניות אחרות.
House of Fun 493227
יש לי בעיה - אני לא יודעת מיהו האדם הסביר. הרגלי הצפייה שלי חשדניים למדי (אבל בסוף מתפשרים, או מזפזפים). רוב החברים שלי בכלל מורידים פרקים של סדרות זרות מהאינטרנט. הצופה היחידה שאני מכירה את הרגלי הצפייה שלה לעומק היא משום מה אמא שלי, שמאמינה למודעות פרסומת ולא מבחינה ביניהן לבין מידע אובייקטיבי (''היה כתוב בעיתון שמרגרינה זה שומן בריא'', ''אומרים ששוקולד קינדר זה חלב'' וכאלה). אין לי לב לשבור לה את המילה.

לגבי ''מי עומד מאחורי ההמלצות'' - נו מה, המומחה לסידור ועיצוב הבית עומד מאחוריהן (הוא לא היה סתם מנחה או יועץ, הוא בא על תקן גורו, קואצ'ר וכאלה). הקריינות לגבי הום סנטר היתה בקולו שלו, הוא הדגים איך מנקים בחומרי הניקוי והוא בחר את הצבעים שטמבור תמרח על הקיר. הוא הסמכות לענייני תוכנית זו, לא צריך את משרד הבריאות בשביל זה.
דוגמה מעניינת, אמא שלך 493232
לגילוי הנאות אין שום חשיבות עבורה, כי היא ממילא מאמינה גם לפרסומות שנראות כמו פרסומות.

למעשה תוארו כאן שתי צופות:
אחת מזהה תוכן פרסומי "סמוי" גם ללא אזהרות-גילוי-נאות;
שניה מייחסת אמינות לכל התוכן הפרסומי, כולל הגלוי והמוצהר.

למיטב הבנתי, עבור שתי הצופות אין תועלת באזהרת-הגילוי-הנאות. לצופה הראשונה היא מיותרת, לצופה השניה היא ממילא לא תועיל.
הצ'ופצ'יק של הקומקום 493270
אני רק רציתי לדעת, אם את סבורה שהיה שם נסיון מובהק לתרמית והתחזות. כלומר אם הרשת ניסתה ליצור רושם שהמידע המשודר הוא על דעת מומחים או גופים מוסמכים שהציבור נותן בהם יותר אמון מזה שהוא נותן בחברות שהשתתפו?

אני לא שואל "מי עומד מאחורי ההמלצות". הבנתי שהמומחים (ביחוד לשיווק) של הום-סנטר וטמבור עומדים מאחוריה. אני שאלתי אם ניסו להסתיר את העובדה הזאת ולגרום לצופים לחשוב שזה המומחה של משרד הבריאות או של מכון התקנים, או סתם עקר בית חרוץ.
הצ'ופצ'יק של הקומקום 493275
לא, זה סתם מסריח. למה דווקא תרמית והתחזות בעייתיות בעיניך בהקשר הזה?

ומה קשור מכון התקנים לצביעת הבית? לכל מומחה התחום שלו. ואין כמו הטלוויזיה לבנות מאגר של "מומחים" שימשיכו להיתפס ככאלה בעיני הצופים.
הצ'ופצ'יק של הקומקום 493282
כי על טעם וריח קשה להתווכח.

כל אחד היום (אולי מאז אדם סמית) "מומחה" למשהו. כשאת כותבת כאן את נתפסת בעיני ציבור הקוראים כ"מומחית" לתקשורת. בטוח שאת יותר מומחית ממני - זה המקצוע שלך, בזה את עוסקת. אבל אפילו בעיני, ההדיוט, את לא המומחית האולטימטיבית. יש יותר מומחים ממך. אם חיים יבין, למשל, היה כותב פה בניגוד לדעתך, כנראה שהייתי מחשיב יותר את דעתו. ככה זה עם הדיוטות - הם מדרגים את המומחים שלהם.

את כותבת פה את דעתך, על סמך ידיעותיך כמומחית, אבל הם לא העובדות האובייקטיביות. זו *דעתך* כמומחה. יש מומחים אחרים בתחום עם דעות אחרות. המערכת לא פסלה את המאמר משום שהוא לא מייצג את כל קשת הדעות. וכל זה בסדר,לטעמי, אלא אם תכתבי את המאמר והתגובות שלך תחת השם חיים יבין.
הצ'ופצ'יק של הקומקום 493399
הבעיה היא שגוף השידור התחייב מרצונו, וזכה בזכות זאת במכרז, שלא לפרסם פרסום סמוי, ולהגביל את הפרסום לדקות ספורות שנפרדות מהתוכניות.

אולי אתה סבור שלא היה צורך לתבוע התחייבות שכזו.

אבל התחייבות כזו ניתנה. אי קיומה הוא הונאה של הציבור, וחמור מכך[*] - הונאה של הגופים שלא זכו במכרז.

[*] בעיניך?
הצ'ופצ'יק של הקומקום 493432
בעיני אם גוף השידור לא עומד בהתחייבויותיו או נתפס בהונאת הציבור או הרשויות, צריך לשלול לו את הרשיון.

לפי הסיפור של ברקת אני מתרשם שלא מדובר שם על פרסום סמוי ולא על הונאה - כי לא היה שם שום דבר סמוי. הכל על השולחן. ברור ל''צופה הממוצע'' שהמומחה של טמבור והדובר של הום-סנטר.

השאלה היא, האם מומחה (נגיד מהנדס) של טמבור, שאומר בטלוויזיה שהמוצרים של טמבור טובים, פסול לעדות וייחשב לפרסום סמוי.
הצ'ופצ'יק של הקומקום 493449
"בעיני אם גוף השידור לא עומד בהתחייבויותיו"

למה "אם"? יש לך ספק שמספר דקות הפרסומת חרג מהגבול המותר במכרז?
הצ'ופצ'יק של הקומקום 493451
לי אין ספק שמספר דקות הפרסומת חרג בהרבה! מגבול הטעם הטוב. לכן לא תתפוס אותי כמעט צופה בערוץ 2.

באשר לחריגה מהמכרז - אין לי מושג. אם זה נכון אני מקווה שיסגרו את הערוץ.(האמת, לא איכפת לי אם יסגרו אותו בלי סיבה).

אבל נדמה לי שאנחנו מתרחקים מהנושא שברקת העלתה לדיון.
הצ'ופצ'יק של הקומקום 493472
הצופה אולי מבין שזה לא סמוי, אבל עדיין הוא נחשף לפרסומת במשך דקות ארוכות. חשיפה לפרסומת היא עניין שמשלמים עליו כסף, שכן היא נחשבת לגורם שקשור ביחס ישר לעלייה במכירות המוצר שפורסם (ובוא לא ניכנס בבקשה לדיון של ''מה פתאום, אני צופה כל יום בהמון פרסומות וזה לא מזיז לי'').
הצ'ופצ'יק של הקומקום 493503
===>"הצופה אולי מבין שזה לא סמוי, אבל עדיין הוא נחשף לפרסומת במשך דקות ארוכות"

טוב, אז לפחות זו לא "פרסומת סמויה".

לגבי השאר, יכול להיות שזה עניין סמנטי - למה אנחנו קוראים פירסות? האם, למשל, 'חברת טבע הכריזה על תרופה חדשה בשם xyz, פרי מחקר של 5 שנים, המסיעת להורדה דרמתית של לחץ הדם' זה מידע חדשותי או פרסומת? או האם 'ממוחי טמבור קובעים שאקרילק הוא הצבע האולטימטיבי למטבח' זה מידע או פרסומת? ובעניין דומה, האם 'נתניהו אומר שחלוקת ירושליים היא אסון למדינת ישראל', זה מידע או תעמולה?

אני לא בטוח שאפשר או צריך להכריע בשאלה הזאת. אבל רציתי להצביע על העובדה שכלי התקשורת מלאים בדיווחים, פנלים של מומחים, וראייונות שאם מסתכלים על כל אחד מהם בנפרד, אפשר לראות בהם פרסומת, אבל אם רואים בכלי התקשורת במה ציבורית (שפתוחה גם למתחרים), אז גם כשבעלי עניין (מסחרי או פוליטי) מביעים בו את דעתם, זה לא בהכרח פירסומת או תעמולה, אלא מידע (אפילו שהוא לא בהכרח אובייקטיבי).
הצ'ופצ'יק של הקומקום 493649
ברור שלא פרסומת סמויה. היא גלויה באופן מחפיר.

ההבדל בין מידע חדשותי לפרסומת/תעמולה תלוי בהקשר (באיזו תוכנית הדברים מובאים, ומפי מי), ברמה של בדיקת העובדות (האם מדקלמים מה שהחברה מוסרת או בודקים) ובאופן הצגת הדברים (האם יש גם מידע מאזן, פרספקטיבה היסטורית או רוחבית וכולי). אבל נראה לי שהתגובות שלך גולשות להיתממות.
הצ'ופצ'יק של הקומקום 493674
אני קצת נפגע שאת משתיקה אותי באשמת היתממות (לא פעם ראשונה), ואני כופר באשמה.

===>"...ובאופן הצגת הדברים (האם יש גם מידע מאזן, פרספקטיבה היסטורית או רוחבית וכולי)."
בדיוק על זה אני מדבר. על תוכניות שמציגות רק מומחה אחד או שניים, בלי להביא באותה תוכנית מידע מאזן אבל גם בלי לטעון שהתוכנית מציגה את האמת היחידה והאובייקטיבית.

לדעתי, בגלל ריבוי הדעות ומגוון המוצרים, היצרנים ודעות המומחים, אי אפשר לצפות שכל תוכנית טלוויזיה תהיה מאוזנת ותגיש פרספקטיבה היסטורית ורוחבית. תוכניות כאלו יהיו יקרות מדי, ארוכות מדי וומשעממות מדי עבור חלק ניכר מהצופים.
את האובייקטיביות של ערוצי השידור, ושל "התקשורת" בכלל, אפשר ליישם גם על ידי פתיחתה לכל היצרנים - לאו דווקא באותה תוכנית או אפילו באותו ערוץ. למשל, אם טמבור הציגה את חידושיה בערוץ 2, ונירלט ו/או יעקובי יציגו (אם הם רוצים) חידושים בערוץ 10, אני חושב ש"התקשורת" תעשה שירות טוב ואובייקטיבי לאזרחים.

זו דעה שאפשר לקבל, לדחות או להסתייג ממנה, אבל למה לקרוא לה התממות?
הצ'ופצ'יק של הקומקום 493764
דוגמה לכך שתוכנית טלביזיה אחרת מאותו הזאנר לא נופלת לאותה המלכודת:

מתוך התגובה של ברקת שהתחילה את כל הפתיל הזה. אני מניח שקראת אותה מתישהו:

מהשוואה לתוכניות המקבילות ב-BBC פריים, שהיוו השראה לזו, גם תכני התוכנית הישראלית לא יוצאים טוב. ב-BBC המומחים הבלתי תלויים לוקחים לעצמם חופש להמליץ למשל על חומץ מדולל לניקוי הבית, בעוד שהמומחה הישראלי צריך לציין, כחלק מהתסריט, שהתכשיר של חברת X "מכיל אקונומיקה".

ב-BBC גם יש כלל שבו משתמשים רק בחומרים קיימים בבית כדי לעצב, כולל צבעים ובדים ישנים - גם בתוכנית הישראלית הצהירו על הכלל הזה, אבל לא יישמו אותו (באמת לא קנו שום רהיט, אבל ערכו מסע קניות מסיבי לצבעים, כריות, בדים וכולי). בקיצור, התקציב הישראלי לכאורה בזבזני יותר, אבל זה בא על חשבון הצופה.
הצ'ופצ'יק של הקומקום 493847
אם קראתי, שכחתי. ועכשיו אני לא מבין את ההקשר. אתה מראה לי שב-BBC עושים את זה אחרת? אם כן, אני לא חולק על העובדה הזאת.

אני אומר שאם ערוץ 2 מדווח שבתכשיר של חברת X יש אקונומיקה, זה (בעיני) לא פרסומת אלא מידע, די שימושי אפילו. ואם הוא מקפיד לומר שחברת X מוסרת שבתכשיר שלה יש אקונומיקה, אז זה דיווח גלעאט כושר. וזה גם לא מפלה את המתחרים אם גם להם יש אפשרות, עקרונית, לדווח על מוצריהם בערוצים שונים של "התקשורות". מאידך, אם ערוץ 2 אומר שהתכשיר של חברת X הוא הטוב בעולם, זה פרסומת. ואם לחברה Y אין אפשרות לדווח בתקשורת, אז זו אפליה.
הצ'ופצ'יק של הקומקום 493860
כלומר אם ה"מומחה האובייקטיבי" באולפן הוא בעצם חבר מרכז "קדימה" (ולא סיפרו לנו את זה) אז אפשר לקבל את הערותיו על ההתרחשויות האחרונות בזירה הפוליטית כפשוטן? ואם יסתבר שהכתב חייב לו טובה ולכן העלה אותו לשידור?

יש כאן מידע שמספק "מומחה מטעם" והוא מספק אותו בצורה אובייקטיבית לכאורה.
הצ'ופצ'יק של הקומקום 493874
מתוך התגובות הממש אחרונות בפתיל הזה (אני מניח שקראת אותן מתישהו), עליך לדעת ששמת בסוגריים דווקא את החלק החשוב ביותר: *ולא סיפרו לנו על זה*.

ברקת ואני מדברים על מצב שאין שום דבר סמוי ואין תרמית. אנשים אומרים דברים רק בשם אומרם. מדובר על מצב שידוע שהדובר הוא חבר קדימה (או מהנדס בטמבור) ומדברר את דעתה של המפלגה/החברה. בסיטואציה הזו - ורק בה! - האם אתה מתנגד שישמיעו מה שלקדימה, הליכוד וכו' יש להגיד?
הצ'ופצ'יק של הקומקום 493909
על זה עניתי ב תגובה 493472 .
הצ'ופצ'יק של הקומקום 493930
כן, ענית. ועניתי. ויש לנו חילוקי דעות. אבל הסכמנו שאין בזה פרסומת סמויה.

פתאום בא צפריר ואומר ש"(לא מספרים לנו על זה)".

הרי לא בזה מדובר אלא על מצב שזהות הדובר ידועה. את (להבנתי) אומרת שאם קדימה/טמבור מדווחת את עמדתה/מוצריה אז יש לזה השפעה ישירה על הצלחתה בבחירות/מכירות ולכן זו פרסומת/תעמולה. אני אומר שגם אם הן מדווחות באופן חד צדדי ("לא מאוזן"), זה לא יותר מדיווח אחד (וכמובן שהוא משפיע, אבל הבמה פתוחה גם לדיווח המשפיע של אחרים).
הצ'ופצ'יק של הקומקום 494212
לא הלנתי על פרסומת סמויה.

הבמה לא פתוחה לאף אחד אחר, אם טמבור ''קנתה את התוכנית''.
הצ'ופצ'יק של הקומקום 494220
טוב, כנראה שאת צודקת.
הצ'ופצ'יק של הקומקום 494225
:-) (טאגליין!)
הצ'ופצ'יק של הקומקום 493908
נראה לך שאני, היבחושה, מסוגלת להעלות על הדעת להשתיק אותך?

"היתממות" - כי בוא נאמר שאני מתלוננת שמס הכנסה גבו ממני לאחרונה המון כסף, יותר מהמגיע להם. ואתה עונה לי "כן, זה באמת מרגיז כשלוקחים כסף בלי הצדקה, אבל תדעי לך שזה קורה כל הזמן, למשל אנשים גונבים מאחרים, או מועלים בכספי החברה שלהם, או פותחים חשבונות בנק בשווייץ ומזרימים לשם הון שחור".
הצ'ופצ'יק של הקומקום 493931
לא! מה פתאום.

אה, עכשיו את מייחסת לי את טענת ההגנה של המושחתים: "כולם עושים את זה, אז חשבתי שזה לא נורא". אם לא היית יבחושה הייתי נעלב עד עמקי נישמתי.

אני בכלל לא טוען שמותר לטמבור לגנוב דקות פרסומת בגלל שכולם עושים זאת. אני אומר שמה שטמבור עשתה בגלוי זה בכלל לא גנבה (או עוולה אחרת) ולכן לכולם מותר לעשות זאת.
הצ'ופצ'יק של הקומקום 493932
אני לא יודע אם מה שטמבור עשתה בגלוי זה בכלל גנבה או לא, אבל מה שעשה הערוץ השני (או הזכיין) זאת אכן גנבה:
המדינה (שזה גם אני ואתה) הקצתה לזכיין משאב מוגבל (ספקטרום תדרי שידור) בתנאים מסויימים. בין התנאים הנ"ל נכלל גם היחס בין זמן שידור פרסומות לזמן שידור תוכן. אם התנאים לא התאימו לזכיין, אף אחד לא כפה עליו את הזכיון. ברגע שהוא משדר פרסומות במשבצת התוכן הוא מספק לצופה (שוב - אני ואתה) סחורה אחרת (ולטעמי - נחותה) מזאת שהתחייב לה בהסכם בינינו.
הצ'ופצ'יק של הקומקום 493937
מישהו כבר העלה את הטענה הזאת למעלה. אני מניח שאם הייתה פה הפרה מפורשת של חוזה, מישהו כבר היה תובע אותם ורשיונם היה נשלל. אבל הבעיה המשפטית לא כ"כ מעניינת פה.

ברמה הפחות פורמאלית, אני חושב שגם מה שעשה הערוץ/זכיין איננו גניבה משום, כפי שטענתי למעלה, שהבאת דברים בשם אומרם איננה פרסומת אלא תוכן לגיטימי שמשרת את הצופים.

גם אם זה תוכן, אני לא אומר שזה תוכן משובח. אבל לדעתי, הצופים מפיקים מתוכנית כזו - כמו מראיון עם ח"כ או מנכ"ל חברה - יותר תועלת מאשר מתוכניות "תוכן" מובהקות כמו "רוקדים עם כוכבים", "המטבח", "היפה והחנון", "השמנים", "השורדים" ו"המשועממים".
הצ'ופצ'יק של הקומקום 494213
אני הייתי תובעת אותם, אבל אני עסוקה בימים אלה.

לשאר הדברים שלך לא אתייחס, כי אחרת שוב אהפוך ליבחושה.
הצ'ופצ'יק של הקומקום 493957
הערת אגב: היום, כשרוב האוכלוסיה קולטת את ערוץ 2 דרך הכבלים או הלוויין ולא בקליטה ישירה מהאוויר באמצעות אנטנה, ואת ערוץ 10 רק דרך הכבלים או הלוויין, לדעתי כבר אין טעם לדבר על "ספקטרום תדרי שידור" ועל "משאב מוגבל".

אגב, עד כמה המשאב הזה באמת היה מוגבל? כלומר, כמה תחנות שידור טלוויזיה שונות היה ניתן, פוטנציאלית, לפרוש בשטח מדינת ישראל ולקלוט "מהאוויר", כמו רדיו, מבלי שיפריעו אחת לשניה ולרשתות אחרות כמו רדיו, משטרה וכו'?
הצ'ופצ'יק של הקומקום 493960
זאת נהיית בעיה של כדאיות כלכלית: כמה תחנות טלוויזיה נורמליות יכולות להתפרנס מפרסום לאוכלוסיה של 7 מליון בלבד?
האינטרנט מלא בתכנים חופשיים וזולים, אבל בד"כ רואים שהם באיכות יותר גרועה מאשר הטלוויזיה. תכנים טובים יותר דורשים יותר כסף. ככל שיש יותר תחנות טלוויזיה המתפרנסות מפרסומת, יש פחות כסף לכל תוכנית.
יש ערוצי טלוויזיה שבהם אנחנו משלמים על התוכן באופן ישיר יותר, בכבלים ובלווין. בהם יש גם פחות תוכן שיווקי, עד כמה שאני רואה.
הצ'ופצ'יק של הקומקום 493965
את בעיית הכדאיות הכלכלית אני מוכן להשאיר כאן לשוק החופשי. אם מישהו רוצה לזרוק כסף על תחנה שלא תחזיק את עצמה כלכלית, אני לא חושב שהמדינה צריכה להתערב בזה ולהגן על בעל הון מעצמו. לעומת המשבר הכלכלי הנוכחי, הנזק שיגרם מקריסת תחנת טלוויזיה הוא פחוּת לאין שיעור.

ריבוי תחנות יצור לדעתי מצב קצת יותר מורכב - יותר "זמן אוויר" לשידור פרסומות, אשר יגרור, לדעתי, ירידה במחיר הפרסומות, מה שיגדיל את שוק הפרסומות ויכניס יותר כסף למערכת. איפה נקודת האיזון שבה סך הכסף חלקי מספר הערוצים מתחיל לרדת? אני לא יודע. אני לא כלכלן.

ברוב הערוצים (פרט ל-‏2, 10 ומוזיקה 24, אא"ט) אסור לשדר פרסומות (יש כמובן תוכן שיווקי בתוכניות, ועל כך בין השאר נסוב פתיל זה), כך שמלכתחילה אין להם ברירה אחרת, אבל לפי מה ששמעתי <דמייני קישור כאן> יש לחצים מצד בעלות הערוצים לאפשר הצגת פרסומות גם בהם.

ובכל זאת, למישהו יש תשובה לשאלה ששאלתי?
הצ'ופצ'יק של הקומקום 493984
אני מסכים אתך שטלוויזיה בכבלים צריכה להיות כמו האינטרנט: מי שרוצה שישדר למי שרוצה לשלם עבור זה (אם כי לא הייתי רוצה לחיות ברחוב שכל יומיים פותחים בו את הכביש לטמון כבלים של ספק חדש‏1). השידור האוירי הוא עדיין - משאב מוגבל, וזכייניות ערוץ 2 קיבלו את הזכות לשדר בו בתנאים מסוימים.
לשאלת האגב שלך אני לא יודע את התשובה, אבל עובדה היא שלערוץ 10 לא הוקצה תדר אוירי, אולי זה מעיד על משהו.

___
1 ועובדתית - גם באינטרנט, למרות שיש כמות (תאורטית) בלתי מוגבלת של ספקים, הרי ספקי תשתית יש רק שניים עיקריים.
הצ'ופצ'יק של הקומקום 493999
זה לא רק פתיחת הכביש לצורך התקנת הכבלים, זה גם עצם זה שהם שם, במקום דברים אחרים שיכלו להיות שם. גם חברות הכבלים, בזק וחברת החשמל נהנות ממשאב ציבורי מוגבל.
הצ'ופצ'יק של הקומקום 494012
נכון, ולכן הן תחת רגולציה.
הצ'ופצ'יק של הקומקום 494028
העובדה לגבי ערוץ 10 לא משכנעת אותי. אולי למישהו יש תשובה מוסמכת יותר?
הצ'ופצ'יק של הקומקום 493471
נו, אז מה? אני לא מקבלת כסף כדי לכתוב באייל דעה מסוימת. כשזה יקרה, תהיה בעיה אתית (תרמית או לא תרמית).
כוכב נולד כבר לא סגול 500463
סיום ההתקשרות בין סלקום ל"כוכב נולד":
"ככל הנראה, נותן החסות שייכנס לנעליה של סלקום לא יהיה מפעיל סלולרי נוסף. התיתכן "כוכב נולד" בלי sms? התשובה היא לא. בקשת החליטו לפנות לדרך סלולרית עצמאית. בזכיינית מתכוונים להפקיע את מכרה הזהב של ה-sms מחברות הסלולר ולנכס אותו לעצמם".
כוכב נולד כבר לא סגול 500506
משפט המפתח בכתבה: "סלקום שילמה לקשת דמי חסות".
כנראה שלסלקום נמאס להסחט...
מה כל כך רע? 614624
אם הציבור רוצה "תוכניות בידור זולות" שיקבל אותן, למה לא?
יש שהיו מעדיפים שיהודים טובים ילמדו דף גמרא במקום לצפות בטלביזיה ויש שרוצים דיונים מעמיקים על המסך, מדוע באמת לא להניח את הצופים לנפשם?
האם יש ראיה לכך שטעם הצופים מתומרן על ידי הזכיינים ולא שהאחרונים פשוט מנסים לענות על טעם הצופים ולהרוויח כסף?

חזרה לעמוד הראשי פרסום תגובה למאמר

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים