המשיח מאיזמיר (חלק ב') 1575
חקר המיסטיקה היהודית, שפרשת שבתאי צבי היא דוגמה מייצגת שלה, זוכה לעדנה בשנים האחרונות, בין אם באקדמיה ובין אם במסגרות עצמאיות. חלק שני ואחרון.

תפיסת השבתאות במחקר

גרשום שלום הסביר את התפרצותה והצלחתה של השבתאות בכיסופים המיסטיים שהשתלטו על העם היהודי כתוצאה ישירה של התפשטות קבלת האר"י, שהפכה לדומיננטית ביהדות והכשירה את הלבבות לקליטת הבשורה המשיחית, ולו גם מהסוג המטורף והביזארי ביותר כמו זה שהציעו נתן ושבתאי צבי. חידושו של אלי שי הוא בכך שהוא מעמיד דווקא את הגורם המיני במרכז העניינים. לדעתו, יש להבין את כלל הקריירה של צבי מתוך היותו קורבן של התעללות מינית אשר קם כנגד אלה שאפשרו את ביצוע ההתעללות הזו בו. לדעתו, היה שבתאי צבי הנבחר, ה"סוטה הגואל" והמצורע כבר מילדותו ולא רק משיא הקריירה שלו. תמהני אם העמדה זו של הגורם המיני דווקא במרכז העניינים אינה אלא תוצר של הזמנים המודרניים, בהם מרובה השיח על מין ומיניות, או שמא נושא המין באמת מהווה את הנקודה החשובה ביותר בסיפורו של שבתאי צבי. אין ספק שזהו הנושא שזכה לתשומת הלב התקשורתית הרבה ביותר בספרו של שי. גם אם נצא מנקודת הנחה כי, אכן, הטראומות המיניות שעבר צבי בילדותו היו גורם חשוב בעיצוב אישיותו, אף יותר מרעיונות מיסטיים שונים, עדיין לא ניתן הסבר לשאלה מדוע זכה לקבלה כללית כזאת בחברה סביבו. קבלה כזו לא הייתה מתאפשרת אם אותה חברה לא הייתה מוכנה לכך על ידי קבלתם המוקדמת של רעיונות מיסטיים קיצוניים שונים. באותה מידה, ברור שחברה כזו עלולה לקבל על עצמה, כתוצאה מכך, שלטון מצד האנשים המוזרים ואולי אף המסוכנים ביותר. למרבה המזל, לא היה שבתאי צבי אדם מסוכן ואלים כלל וכלל, והשקפת עולמו ותורתו כללו גם אספקטים חיוביים כמו שחרור האישה. אך באותה המידה הוא עשוי היה להיות כזה, דבר שהיה מוביל את רעיונותיו המשיחיים לתוצאות הרות אסון.

מצב המיסטיקה היהודית בימינו

החלק האחרון בספרו של שי הוא מפתיע מאוד. הוא אינו קשור קשר ישיר למחקר היסטורי, אלא מהווה ניתוח עיתונאי של מקרי התעללות מינית בקטינים בחברה הדתית של ימינו בישראל. חלק זה עורר תשומת לב גדולה ביותר בכלי התקשורת. זהו לדעתי דווקא החלק הפחות מעניין בספר, אבל הוא גם מייצג את השקפתו הכללית של שי, שמעמידה אותו בניגוד מוחלט לזאת של שלום ושל חוקרי הקבלה האקדמיים האחרים עד השנים האחרונות. בעוד ששלום, לכאורה לפחות, התייחס למחקרו בקבלה ובמיסטיקה היהודית כאל חקר תופעה שתפקידה הסתיים והיא חלפה ובטלה מן העולם, והיא בגדר שריד שיש לשחזרו לפני שיעלם לחלוטין, הרי שי מתייחס לכל התופעות שהוא חוקר כחלק מתהליך חי וקיים ופעיל והאפשרויות הטמונות בו הן גדולות ממש כשם שהסכנות הטמונות בו הן גדולות מאוד. ברור שלדעתו כל מה שקרה לשבתאי צבי ועדתו יש בו רלבנטיות גדולה לזמננו. המיסטיקה ביהדות, בישראל ובעולם בכלל, זוכה היום לרנסאנס שאולי לא היה כמוהו מימי ראשית החסידות. זאת, לאחר תקופה של שקיעה וכמעט היעלמות מוחלטת .

את פריחת המיסטיקה היהודית אפשר לראות בראש ובראשונה בתחום חקר הקבלה עצמו. גרשום שלום, אבי התחום, החל את הקריירה שלו בתחום המיסטיקה לא כחוקר אלא כאספן ספרים אזוטריים של כישוף וקבלה ותו לא. רק בהדרגה, כאשר התברר לו שאין אף אחד שמכיר ויודע משהו על התחום שבו אסף את ספריו או אף מתעניין בו, החל לחקור אותו בעצמו, מחוסר ברירה. כאשר התחיל שלום במחקרו, הוא היה היחיד. חקר הקבלה היה תחום מוקצה מחמת מיאוס בעיני חוקרי היהדות השונים שהתביישו בו בגלל "חוסר הרציונאליות" של הקבלה. סיפור ידוע מספר כיצד הלך שלום לבקר אספן גדול אחר של ספרי קבלה ושאל אותו משהו על תוכן אחד הספרים שאסף, האספן התפרץ על שלום ושאל אותו אם הוא באמת חושב שהוא גם קורא את "הזבל הזה".

כיום השתנה המצב מהקצה אל הקצה. כל מקצועות חקר היהדות נמצאים בירידה מבחינת מספר חוקריהם והפונים אליהם, פרט לתחומי חקר הקבלה והמיסטיקה שזוכים לפריחה ועניין חסרי תקדים. המוני חילונים באים ללמוד את התחום וחוקריו מעוררים עניין גם בקרב אינטלקטואלים ידועים בעולם הרחב, מה שלא ניתן לומר על כל תחום אחר בחקר היהדות בפרט ואולי אף במדעי הרוח בכלל. נושאים שנחשבו למוקצים נמצאים כיום במרכז המפה האקדמית של מדעי הרוח. חוקרי קבלה ומיסטיקה כמו יוסף דן, רחל אליאור, יהודה ליבס והבולט והמפורסם בכולם, משה אידל, נחשבים היום לבולטים, מרכזיים ומוכרים לציבור החילוני המשכיל. מעבר לכך, בזמנו של שלום המקובלים היו מועטים מאוד ונתפסו כשרידים של עולם שנעלם. היום, המיסטיקה, על זרמיה השונים המזרחיים והמערביים, התפשטה מאוד בציבור הישראלי, הן החילוני (הנוטה מאוד לזן ההודי האקזוטי) והן הדתי (ששומר על מורשת אבות ופונה לקבלה). מוטיבים מיסטיים שונים חדרו לעולם הבידור, התקשורת, הספרות היפה ואפילו האופנה והפרסום, והם בעלי השפעה רבה. עד פרוץ האינתיפאדה הרבו לבקר בארץ מורים רוחניים מזרחיים ומערביים שונים ולא פעם אף הקימו כאן "חצרות" מקומיות. בנוסף, ישנם מורים מחו"ל שמלמדים בארצם, ולפחות עד הזמן האחרון גם בישראל, מאחר וחלק גדול מתלמידיהם הם ישראליים. בכל קבוצה רוחנית ואצל כל מורה רוחני ברחבי אסיה, אפריקה, אמריקה ואירופה ניתן למצוא נציגות ישראלית משמעותית.

הקבלה בישראל כיום חזקה ופופולארית יותר מכפי שהייתה אי פעם, אולי אפילו יותר משהייתה בתקופתו של שבתאי צבי. ארגונים כמו "המכון לחקר הקבלה" זוכים לפופולאריות רבה ומפיצים את ספריו מלאי הרעיונות המדעיים־בדיוניים של מייסדם פיליפ ברג, הקובעים שהגיע הזמן להפיץ את הקבלה לכל אדם מאחר שהזמנים "מתאימים" לכך. חסידות ברסלב המיסטית במיוחד, שפעם הייתה קבוצה קטנה ונרדפת, הפכה לתופעה חברתית ותרבותית אדירת מימדים, בעת שהם מחכים לרבי נחמן מברסלב - המשיח המת שיקום לתחייה. כמוהם קיימת בחב"ד קבוצה שמחכה לחזרתו לתחייה כמשיח של הרבי מלובביץ', תופעה שהייתה מביאה להוקעתם ולהחרמתם ככופרים רק לפני כמה שנים אך כיום מאפשרת את התנוססות שלטיהם בגאווה בראש חוצות. אפילו אצל החרדים הליטאים, הרציונליסטיים בדרך כלל, שהושפעו גם הם מרעיונות הקבלה, מאמצים רעיונות שונים של המיסטיקנים וישנם גדולי תורה ליטאיים שהחלו לחלק ברכות וסגולות למאמינים - דבר שלא היה עולה על הדעת בעבר, בהתחשב בזלזול שרוחש ציבור זה לחסידים ולמקובלים השונים. בנוסף, כדאי לציין שפוסק הדור הליטאי הנוכחי - הרב אלישיב - הוא נכדו של מקובל ידוע, עובדה שבהחלט לא מזיקה ללגיטימציה של תחום זה. גם הרב עובדיה יוסף, שהיה אחד מנציגי עולם התורה הקלאסי הרציונאלי שאינו אוהד את המקובלים, החל לדבר בגלוי על גילגולים ושאר מרעין בישין של המקובלים בהרצאותיו, דבר שלא היה עולה על הדעת לפני מספר שנים. שיתוף הפעולה שלו עם המקובל יוסף כדורי נכפה עליו על־ידי אריה דרעי (שהושפע רבות מעולם המקובלים), והדבר ניכר בפסיקותיו.

התעצמותם של המקובלים ניכרת גם בעולם הציונות הדתית, שם התגבר השיח המיסטי שמקורו עוד בתורת מייסד זרם זה - הרב קוק - שהיה מיסטיקן. בשנים עברו הייתה נטייה להתעלם מאספקטים אלה ביצירתו ולהשכיחם, אך היום הם מודגשים יותר. רבים ממנהיגי הזרם הציוני הדתי היום, כמו הרב שלמה אבינר, אינם אנשי הלכה במובן הקלאסי, אלא ידועים כמי שיוצרים בעיקר דברי הגות מיסטית. בישיבות שונות של זרם זה, כמו ברמת־גן, בעתניאל ובמכינות קדם־צבאיות שונות, לימוד של כתבי הרב קוק, החסידות וחיבורים לא הלכתיים מיסטיים שונים מחליפים את לימוד ההלכה והתלמוד המקובלים. אולי זהו המצב גם משום שנמצא שללימודים כאלה יש יותר ביקוש, כפי שמצאו כבר האוניברסיטאות לגבי תחום לימודי הקבלה והמיסטיקה. באוניברסיטאות אושרו בשנים האחרונות מספר רב יחסית של עבודות דוקטורט בתחום זה - אולי יותר מכל תחום אקדמי אחר במדעי היהדות. כמובן שגם בציבור זה, כמו גם בקרב הציבור החילוני ואצל הציבור הליטאי, יש פניה גוברת והולכת לקבלת ברכות וסגולות מבעלי מופת כמו הרב אליהו. יותר ויותר מאנשיו נכנסים לתנועות המיסטיות של חב"ד וברסלב. ספרי מקובלים דתיים וחילוניים שבזמנו של גרשום שלום נחשבו לתופעה שעברה מן העולם, יוצאים היום בזרם הולך וגובר ביחד עם הדפסות חדשות של ספרי קבלה קלאסיים. עותק של "ספר הזוהר" נמצא היום כמעט בכל בית, וחילוניים רבים מכירים אותו הרבה יותר משהם מכירים את התנ"ך. המקובלים היום הם בעלי כוח פוליטי. כוחו של המקובל המפורסם מכולם, הרב כדורי, נחשב כחזק מספיק כדי להקים סביבו מפלגה בידי בני משפחתו.

המקובלים נוטלים חלק גם באירועים פוליטיים וצבאיים. נטען אפילו כי כמה מהם הוציאו פסק "פולסא דנורא" נגד יצחק רבין שבו קיללו אותו למוות. מקובלים כמו ישועה בן־שושן נטלו חלק בפעילות מחתרתית של מתנחלים, וישנן קבוצות שונות של מתנחלים ותומכיהם השואבים את רעיונותיהם מרעיונות מיסטיים שונים אודות הצורך להקים את בית המקדש השלישי בהר הבית למען "תיקון העולם". רעיונות מיסטיים הפכו היום לחלק מכובד בזרם המרכזי של החברה הישראלית הדתית והחילונית כפי שהיו בחברה היהודית ערב הופעתו של שבתאי צבי במאה ה-‏17.

ניתן להסביר את ההתעניינות הזאת במיסטיקה ובקבלה כחלק מתופעה גלובאלית של עליית הדת וה"ניו אייג"' כתוצאה מהתערערות האמונה במדע ובטכנולוגיה ככוח שיכול להביא לחיים טובים יותר לכל. ככל שהמיסטיקה והקבלה עולים, מתפתחים וצומחים, כך הם מכינים את הלבבות והמוחות לשבתאי צבי חדש, ואולי אפילו לכמה כאלה. לזה, כנראה, חותר שי בספרו, בו הוא עוסק לא רק בעולם המחקרי המוכר לו היטב של השבתאות במאה ה-‏17, אלא גם בעולם המוכר לו היטב לא פחות של המיסטיקה בראשית המאה ה-‏21 בישראל. השלכות האחד על השני אינן יכולות להיות ברורות יותר לאחר קריאה של ספרו.

"הסיפור הזה עוד לא הסתיים, הוא עוד לא הפך להיסטוריה, והחיים הסודיים שהוא מכיל יכולים להתפרץ מחר, בך או בך."

( גרשום שלום ,מילות הסיום של הספר "זרמים עיקריים במיסטיקה היהודית", 1941).
קישורים
חלקו הראשון של המאמר - המשיח מאיזמיר (חלק א')
פורום מיסטיקה של Ynet בניהולו של אלי שי
אלי שי על פנחס שדה וגרשום שלום
פרסום תגובה למאמר

פרסומים אחרונים במדור "תרבות והיסטוריה"


הצג את כל התגובות | הסתר את כל התגובות

משיח של גלוי עריות 164679
אלי שי כתב לא מזמן תגובה באייל:
תגובה 144994
משיח של גלוי עריות 166378
המאמר הזה פורסם ב-‏24 לאוגוסט. מה עושה כאן תגובה מה-‏20 לאוגוסט?!
משיח של גלוי עריות 166382
כל הכבוד על הערנות. המאמר פורסם על ידי בטעות ב-‏20 באוגוסט (במקום עדכון חדשות) ותוך כמה דקות הוחזר לחדר העריכה, אבל כנראה שרון הספיק להגיב טרם שהוחזר.
משיח של גלוי עריות 166383
תגיד, אני כבר הערתי פעם משהו על המשכורת שלך? אה, כן? אז לא חשוב.

;-)
משיח של גלוי עריות 166678
ערן מצטנע, ככל הנראה. למיטב זכרוני, הייתי זה אני שפרסם את חלק ב' של המאמר במקום חלק א', בטעות. המאמר הוחזר למקומו בחדר העריכה ע''י אחד העורכים, והחלק הראשון פורסם במקומו.

מצד שני, יתכן כי המאמר פורסם בטעות פעמיים לפני זמנו, מה שאומר שהוא נורא נורא רצה לצאת החוצה.
שאלה 165835
איך המשפט "בעוד ששלום, לכאורה לפחות, התייחס למחקרו בקבלה ובמיסטיקה היהודית כאל חקר תופעה שתפקידה הסתיים והיא חלפה ובטלה מן העולם" מסתדר עם הציטוט "הסיפור הזה עוד לא הסתיים, הוא עוד לא הפך להיסטוריה, והחיים הסודיים שהוא מכיל יכולים להתפרץ מחר, בך או בך."?
עוד שאלה 165864
תוכל להדגים כיצד שיתוף הפעולה עם מקובלים "ניכר בפסיקותיו" של הרב עובדיה יוסף? (ב"פסיקותיו" הכוונה, אני מקווה, היא לפסיקה הכתובה, ולא זו שמצוטטת במוסף ההלכתי של ידיעות אחרונות).
עוד שאלה 165874
אתה לא הבנת נכונה את המשפט . כתוב שם ששיתוף הפעולה עם המקובלים נכפה על ידי יוסף בידי דראי (ו"צ"ל " ויחסו האמיתי כלפיהם ) וזה ניכר מפסיקותיו .
אז מהו באמת היחס האמיתי של עובדיה יוסף למקובלים ולקבלה ?
ידיד שלי ,ירון ליבוביץ עשה על כך לאחרונה עבודה סמינריונית ואני מצטט משם את מסקנותיו :
" תחילה, יש לציין שאנו רואים, שהרב מכיר את עולם הקבלה. בנספח שהבאנו בסוף עבודתנו הראינו שבפסיקתו של הרב יש אזכורים רבים של מלות מפתח השייכות לעולם הקבלה. אנו בחרנו לבדוק, לצורך הדגמה, שתי מלים בלבד, הזוהר והאר"י, אולם באמצעות ממצאי הנספח אפשר, לדעתנו להראות שהרב מתמצא בנושאים המופיעים בכתבים הקבליים. נוסף לכך, אי אפשר לומר שהרב דוחה מכל וכל את הטיעונים הקבליים כדברים שאין להתחשב בהם. הוא בהחלט מתייחס אליהם בדיונו ההלכתי, אבל אין הוא מיחס להם יתרון על הטיעונים הנבנים תוך שימוש בכללי המשחק ההלכתיים. לעניות דעתנו ניתן לומר, שהרב מתייחס גם לטיעונים הקבליים על פי כללי המשחק ההלכתיים, והוא מכיל עליהם כפי שראינו את הכללים מהעולם ההלכתי. אין כאן לדעתנו גם קבלה מוחלטת, כי לא ניתן לראות אצל הרב פסיקה עקבית לפי הטיעונים הקבליים. הרב מתייחס לטיעונים הנובעים מהעולם הקבלה, לפי העקרונות ההלכתיים."
עד כאן ירון ליבוביץ'.כלומר הרב יוסף מכיר את הקבלה אבל אינו מתרשם ממנה יותר מדי .למה הוא בחר לפתע להישתמש בנושאים קבליים של גלגול נשמות כנושא לנאומים לרב עובדיה הפתרונים . אולי גם הוא החליט שזה טוב לרייטינג.
עוד שאלה 165902
התיאור שבעבודה הסמינריונית הוא באמת מאוד מדויק. הרב עובדיה מתייחס לקבלה בפסיקה שלו, אבל היא אינה מקבלת משקל מכריע. יש בזה הגיון ידוע - כותב הזוהר (כביכול) רבי שמעון בר יוחאי היה רק אחד התנאים, ואין סיבה לפסוק הלכה כמותו אם חבריו חלקו עליו.

זה לא סותר בכלל את תיאוריית גלגול הנשמות או כל דבר אחר.

בשאלות שהן מטבען לא הלכתיות אלא מחשבתיות יותר, ברור שהקבלה עדיפה בעיניי הרב עובדיה על הפילוסופיה היהודית הרציונלית, שאליה נדמה לי שהוא לעולם אינו מתייחס.
אם הייתי יוצר סולם דרגה הייתי אומר שההלכה במקום הראשון, הקבלה במקום השני והפילוסופיה הרציונלית של היהדות במקום השלישי, אם בכלל.
עוד שאלה 165908
אני מניח שהשימוש במילה "תיאוריה" לגבי גלגול נשמות לא היה במובן הפופריאני של המילה. נכון?
הקבלה בפסיקה של הרב יוסף 264957
הרב עובדיה יוסף מכריע לפעמים על-פי הקבלה (כמוכח בספר השו'ת שלו 'יביע אומר'); בכך הוא נשאר נאמן למורשת גאוני ספרד החל מהחיד"א וכלה ב'כף החיים'. אין בכך כל חדש תחת השמש.
עוד שאלה 165980
לא, לא אוכל.
תשובה 165875
בבירור באמת אין כאן עקביות . וגם תלמידיו של שלום כאשר כתבו עליו מאמרים התייחסו לשניות הזאת באופיו.ובדיעותיו היו שהאשימו אותו שהוא נוטה למיסטיקה בעצמו ( וידוע שהוא למד קבלה בצעירותו אצל אחד המקובלים המועטים שהיו אז ).
תלמידיו של שלום 266361
אלי,

לאילו מתלמידיו של גרשום שלום אתה מתכוון?
כמדומני תלמידיו ותלמידי תלמידיו מתחלקים בין אסכולות שונות ואף מנוגדות בחקר הקבלה.

יהודה ליבס נחשב לחוקר שמרן. הוא מתיימר לייצג את "שלום האמיתי", שלדעתו היה מרוחק בגישתו למושא מחקרו.
ליבס רואה בקבלה זרם המשקף אותנטיות יהודית שיש לה עקבות בספרות קדומה. גישה דומה ניתן למצוא אצל רחל אליאור.
לעומת זאת, משה אידל נחשב ממבקריו של שלום; הוא רואה מעורבות של שלום במושא המחקר שלו וגישתו שוללת גילויים מוקדמים של הקבלה.

מה דעתך?
יש גם יש משיח שקר חדש 165848
למעשה אפשר להגיד שיש אפילו כמה, אך הדומיננטי ואף הרודני ביותר מכולם, הוא ללא ספק מכשיר הטלוויזיה. הטלוויזיה היא שמפיצה את בשורות הגאולה החדשות על כנפי מותגים, היא אשר קובעת כי הגאולה האישית/משפחתית/חברתית/לאומית תבוא ע"י קניית מוצר זה או אחר והיא שמלמדת כי האושר העילאי נמצא בקומדיות אמריקאיות מטופשות ובתכניות בידור מבישות.
מה ההבדל בין שבתאי צבי, שכרך יחד פריצות מינית עם שחרור האישה לבין, נניח, "סקס והעיר הגדולה"? הלא הם עושים פחות או יותר את אותו הדבר.
געגועי לשבתאי 165854
איפה הימים בהם ראו רק את שבתאי בטלוויזיה, בלי הצורך לזפזפ כל הזמן כדי לתפוס איזו נבואה כמו שצריך.
נביאי השקר של היום זה לא מה שהיה פעם.
מה מיסטי בשאיפה להקמת הבית השלישי? 165912
''וישנן קבוצות שונות של מתנחלים ותומכיהם השואבים את רעיונותיהם מרעיונות מיסטיים שונים אודות הצורך להקים את בית המקדש השלישי בהר הבית למען ''תיקון העולם''.''

ואני חשבתי לתומי שזה מעיקרי האמונה.

אגב הקמת בית לאומי ליהודים היה לא פחות מיסטי בזמנו של ש''צ מה שמעלה את הסוגיה 'מה הוא מיסטי ומה לא'.
לגבי השאלה האם הקמת בית מקדש 165957
שלישי היום במה שנקרא "הר הבית" בירושלים היא מעיקרי האמונה או מעשה טירוף אפוקליפטי ראו :
הר הבית הוירטואלי
לגבי השאלה האם הקמת בית מקדש 166310
ברור שאתה מסתמך על ה''פרוטוקולים של זקני ציון'' בכתבך על ''מעשה טירוף אפוקליפטי''. אני מניח שאם היה מדובר באנשים אחרים אז זה היה יכול להיות סתם ''חופש פולחן'' למשל. אבל איש באמונתו יחיה אתה באנטישמיותך (המבצבצת בבירור מבין הדברים שכתבת) ואחר בחלומותיו.
זכורני שמישהו עם שם דומה לשלך 166316
הכריז ב''פורום ארץ הצבי '' שטוב שמדינת ישראל תיחרב עם תושבים כאלה.
לא אתה תלמד אותי על אנטישמיות אנונימי שמסתיר את זהותו.
ולמי שאינו יודע 166318
התומכים והמממנים הגדולים של ''בוני בית שלישי '' אינם אלא פנטים נוצרים אנטישמיים קיצוניים שאינם יכולים להסתיר את הריר הזולג מפיהם בתקווה לקץ העולם שיבוא כתוצאה לאחר שיהודים והמוסלמים ישמידו זה את זה , ואז ישארו רק הם.
ולמי שאינו יודע 166839
הבהרת את עמדתך לגבי ה''פנטים נוצרים אנטישמיים קיצוניים'' וכו', אתה יכול להבהיר את עמדתך באותו אופן לגבי הערבים בכלל והפלשטינים בפרט, האם תוכניותיהם (לגבי היהודים) של אלה האחרונים מצדיקים לתת להם מעמד של מדינה ועוד בנקודה טופוגרפית עדיפה. לא אגרור אותך לויכוח פוליטי אבל יש פה נקודה עקרונית שכדאי להתיחס אליה למען היושר האינטלקטואלי הבסיסי.
ולמי שאינו יודע 166843
מצטער זאת כבר סטיה גדולה מידי מהנושא פה ואינני רואה טעם להיכנס אליה כאן .
אבל אתה מוזמן לקרוא את דברי בעניין כאן:
בראשית הייתה פלסטין
דיון 344
וכאן :
הצד השני
דיון 1063
אל תלמדוני אנטישמיות מהי 166503
דומני שכוונתו היתה שאכן מיותר ללמד אותך אנטישמיות.
קצת רקע 166510
בארה''ב יש כל מיני גופים של נוצרים פאונדמנטליסטים שונאי יהודים שמייחלים ליום שבו רוב היהודים יושמדו בעינויים קשים חוץ מהמיעוט המזערי שיכיר בישו המשיח.הם מאמינים שהקדמה להשמדה הסופית הזאת צריכה להיות הקמת בית המקדש בירושלים בידי היהודים שייתקיים רק לזמן קצר .
על מנת להחיש את ההשמדה הזאת הנוצרים האנטישמים הנ''ל מממנים בכסף חבורות של משתפי פעולה ''יהודים'' שמטרתם להביא לבנית בית המקדש בהר הבית .
לא ברור לי אם אותם משתפי פעולה מודעים לכוונות של מממניהם הנוצרים, אך יתכן מאוד שכן.
קצת רקע 166512
נשמע קצת קונספירטיבי. מקורות? נתונים?
קצת רקע 166522
מקור טוב מאוד הוא הספר הזה:
וכמובן קל למצוא ברשת כל מיני מאמרים של ידידינו הטובים והנאמנים הנוצרים הפאונדמנטליסטים שמדווחים בפירוט ובתקווה על כל הצלחה זאת או אחרת של המכון להקמת המקדש בדרך להקמת בית המקדש הרביעי וסופרים את הימים משם לאפוקליפסה הבילתי נמנעת שלה הם מיחלים.
קצת רקע 166545
כתגובה לתגובת ישראל פזיזא, רציתי להעיר שהתאוריות שאתה מזכיר מקורן למעשה בנצרות האורתודוקסית לגמרי ובצורה יותר ממותנת הן נפוצות בכל העולם הנוצרי. כוונתי לנבואות האפוקליפסה, מלחמת ארמגדון והופעת האנטי-כריסט. גם ביהדות כיוון מחשבה זה הוא מאוד מאוד נפוץ תחת המושג של ''חבלי משיח''. נדמה שאחד המקורות העיקריים הוא בכלל הנביא ישעיהו.
קצת רקע 166673
אחד מהיהודים ה"משת"פים", פתר את הבעיה בקלות:
"הם מצפים לביאתו השניה של המשיח, אנחנו מצפים לביאתו הראשונה, אז מה הבעיה?"
קצת רקע 166782
נו אז המשתפ"ים מתרצים את מעשי הבגידה שלהם , אז מה?
זכורני שמישהו עם שם דומה לשלך 166540
למר "אלי" הידוע בציבור, אתה מוזמן לרענן את זכרוננו לגבי ההכרזה האמורה.
כמובן שאין אני מנסה ללמד אותך על אנטישמיות לעומת זאת ממך אני לומד המון על אנטישמיות ואנטישמים. אני גם רואה שבהמשך התחלת להתייחס לבית המקדש הרביעי? כנראה שהנוכחי מהווה בית מקדש שלישי עבורך. זו תופעה נפוצה בקרב אנטישמים לא להתמיד בקו חשיבה מסוים. בהתחלה זה היה המיקום לכאורה של בית המקדש שכנראה משל היה ובהמשך אתה מחליף פאזה ובית המקדש השלישי כבר עומד על תילו. אולי תחליט.
זכורני שמישהו עם שם דומה לשלך 166543
אלי באמת ידוע בציבור. הנה הדף שלו ב"רשימות": http://www.notes.co.il/eshed , והנה הספר שפרסם: http://www.mitos.co.il/Book/BookFocus.asp?ID=135228

אשר לשאר התגובה, נדמה לי שכבר נוכחנו שמי שאינו חושב כמוך מאובחן אוטומטית כ"אנטישמי", כמו גם העיסוק האובססיבי שלך בגופו של אדם במקום בגופו של עניין. תזכורת: פה זה לא פורום ארץ הצבי. באותה הזדמנות מעניין לשאול - קראת פעם את החיבור "הפרוטוקולים של זקני ציון", אליו התייחסת בתגובה זו: תגובה 166310 ?
זכורני שמישהו עם שם דומה לשלך 166571
תודה על העדכון, מפני שבהודעה עליה הגבתי הוא הופיע כסתם אלי או אלי666 מה שלא עשה אותו מוכר עבורי.
האבחון כאנטישמי מתבסס על הפרמטרים בהודעת הנ"ל אותם ציינתי. לא אוכל להתייחס לדבריו של האדון אחרת מאחר והוא מביע את דעתו האישית ולא מעלה סוגיה או רעיון מבוסס.
יש דובשני? 166572
נו, ואת הפרוטוקולים - קראת?
יש דובשני? 166816
ובכן אני קצת חוזר על עצמי אבל אתה דמות חשובה בפורום בשביל שאטרח קצת.

רק עכשיו סיימתי לקרוא את הספר "השקר מסרב למות" של השופטת בדימוס הדסה בן-עתו.
הודות לספר זה אני חושב שכעת אני מכיר את הנושא קצת יותר טוב מאלה שקראו את הזיוף של האוחרנה הנקרא "הפרוטוקולים של זקני ציון". אבל אני מודה שעיינתי בפרוטוקולים בעבר בספרו של הנרי פורד היהודי הבינלאומי (יש אותו ברשת http://abbc.com/ford) וכן בגרסה הספרדית (שבה שאני שולט ברמה המאפשרת עיון שטחי במקצת אך זה הספיק במקרה הזה).

אני מקווה שעניתי על השאלה לשביעות רצונו של האדון הצעיר.
אתה לא מכיר את הנושא מספיק טוב 166850
כדי באמת לשלוט בנושא של הפרוטוקולים צריך לקרוא גם את הספר של נורמן כהן ''הכשר לרצח עם'' שעם כל הכבוד לשופטת עולה על ספרה בכמה וכמה מונים.
וגם הם לא מכסים באמת את כל הנושא הם מתעלמים למשל מהעובדה הידועה שהמקור האולטימאטיבי של הפרוטוקלים הוא בספרי מתח של אלכסנדר דיומא ואז'ן סי ,נושא שכבר עסקתי בו כאן במקום אחר.
אתה לא מכיר את הנושא מספיק טוב 166868
הכל יחסי ותמיד יש מקום לעוד. בכל אופן אינני בור בנושא גם אם לא עשיתי דוקטורט בתחום.
אתה לא מכיר את הנושא מספיק טוב 166932
אתה טוען שעל סמך קריאתך בפרוטוקולים אתה יכול לזהות אם אדם הוא אנטישמי או לא. זה בהחלט מראה על טענה למומחיות גדולה יותר מכל מי שאי פעם שמעתי עליו בנושא.
אתה לא מכיר את הנושא מספיק טוב 167362
אין קשר בין הקריאה בפרוטוקולים לאופן שבו אני מזהה אנטישמי. אני מתנצל אם בטעות כך עלה מדברי.

לזהות אנטישמי ניתן על פי דברי שנאה שהוא כתב כלפי אנשים יהודיים או לפי שפת גוף (גם גילויי אלימות) המבטאת שנאה כלפי יהודים.

דוגמאות: "הציבור הליברלי הישראלי, שחולם על מדינה חילונית דמוקרטית, רואה בעיניים כלות איך המטרה מתרחקת, עם כל משלוח נוסף של יהודים אורתודכסים "אוהבי ישראל". שלא נדע. " גדעון ספירו 13.7.03
וגם: "היא העמידה כשומר מטעמה על נושא ההסתה, את האלוף עמידרור, חובש כיפת מתנחלים פשיסטית, איש מסית בעצמו, שעה שהסית נגד כלל הציבור החילוני בקובעו כי הוא "בעל עגלה ריקה". האם עמידרור הקנאי הימני ימליץ לסגור את ערוץ 7 המסית? בוודאי שלא. חבל על הזמן." גדעון ספירו 6.7.03
אז מדברים אלה אני מסיק שלמר ספירו יש בעיה שאני קורא לה אנטישמיות.

אין טעם לתת דוגמאות של שפת גוף בגלל מגבלות המדיום.
אין לי שום ספק שלכבודו 166566
ידידם הטוב של הנוצרים הפאנטמנטליסטים שונאי ישראל ועושה דברם הנרצע יש ידע רב על אנטישמים ואולי דווקא כן יש מה ללמוד ממנו על אנטישמים.
לידיעתך : בית המקדש שנשרף בשנת 70 לספירה היה בית המקדש השלישי. הראשון היה של שלמה המלך השני היה של זרובבל והשלישי ( כן השלישיֱ ) היה של הורדוס .
עכשיו ברור?
אם לא לך לחברים הנוצרים שלך הם דווקא יודעים משהו על תולדות ישראל אולי הם יסבירו לך את זה.
אין לי שום ספק שלכבודו 166569
איפה עמד בית המקדש של זרובבל, מתי נבנה, מתי ועל-ידי מי הוא נחרב, ואיך קרה שאנחנו לא יודעים על זה כלום?
אין לי שום ספק שלכבודו 166575
אל תתרגש. הכונה לבית שהוקם בתקופת עזרא ונחמיה. זרובבל נדמה לי היה מצאצאי בית דוד ועמד בראש הקבוצה הראשונה של שבי בבל.
הורדוס רצה לבנות בניין מפואר יותר מאשר הבית שני שהיה צנוע אף ביחס לבית הראשון. אלא שהפרושים וראשי הסנהדרין שלא סמכו ביותר על הורדוס, לא הרשו לו להרוס את הבית הקיים, עד אשר הובאו והוצגו לפני העם החומרים לבניין הבית השלישי.
קצת קריאה בתנ''ך 166576
אף פעם לא מזיקה,וזה שאתה לא שמעת על מקדש זרובבל זה באמת מפליא .אם תלך לקרוא בספר התנ''ך בספר עזרא תקרא על המקדש שהוקם בידי זרובבל בן שאלתיאל בימי שיבת ציון בתקופה הפרסית .
אתה לא תקרא על חורבנו מאחר שהוא לא נחרב מעולם , הוא נהרס ונבנה מחדש בימי המלך הורדוס במאה הראשונה לפני הספירה על כך תוכל לקרוא בכתבי ההיסטוריון יוסף בן מתתיהו .ומקדש הורדוס הוא שנחרב בידי הרומאים.
קצת קריאה בתנ''ך 166578
זרובבל כמובן רק שם את היסודות למקדש שהוא עצמו נבנה לאחריו אבל המקדש בדרך כלל נקרא על שמו.
קצת קריאה בתנ''ך 166818
אני מציע שכל פעם שמר אלי ישפץ את ביתו לחייב אותו מחדש באגרות של בנית בית חדש.
קצת קריאה בתנ''ך 166842
במקום להעיר הערות מטופשות על כלום עדיף שכבודו יטריח את עצמו להתייחס לדברי עליו ועל חבריו שונאי ישראל השואפים להשמדתה.
ומעבר לכך יש מקום להניח שבית המקדש כלל לא היה במקום הנקרא כיום הר הבית . יש סיבות מוצקות ביותר לחשוב שהמקום שעליו בנוי היום אל אקצא לא היה שום דבר יותר מהמזבלה הקדומה של ירושלים שממנה כנראה עלה מוחמד השמימה אם להאמין לסיפור המוסלמי .
נראה שאדריאנוס כאשר בנה את המקדש האלילי שלו בירושלים הוא לא עשה זאת על חורבות המקדש אלא במקום אחר .
ראו דיון מפורט מקיף ומשכנע ביותר בעניין הזה כאן :

קצת קריאה בתנ''ך 166866
תודה על הקישור.
אני יכול להתייחס לדברים שקשורים בי אבל צר לי לאכזב אותך למרות הכל אין לי שום קשר אישי עם אותם גורמים נוצריים אליהם התייחסת. בכל אופן הסכנה המיידית שאני מזהה כלפי העם היושב בציון נובע מפונדמנטליזם מוסלמי והמשת"פים בסו קולד שמאל. מעבר לכך החלת הריבונות הישראלית בהר הבית היה תורם לשלום באזור יותר מכל אירגון טרור שהשמאל היה טורח להמציא לו מדינה. זאת ועוד מיקומו של המקדש בהר הבית אם זה במיקום הנוכחי של המסגד או 200 מטר ימינה הוא פחות מעקרוני לכל אדם נורמלי. אני בהחלט בדעה שהערבים יתפללו במסגד שלהם ויתנו לנו להתפלל בבית הכנסת שלנו 200 מטר משם אבל הפונדמנטליזם שלהם ושלך מונע מחזון זה להתממש..
קצת קריאה בתנ''ך 166931
לא יודע אם יש לך או אין לך קשר אישי עם אותם גורמים נוצריים אנטישמיים או עם המשת''פים שלהם הממומנים בידיהם כאן בכל מקרה אתה בהחלט נשמע כאחד מתומכיהם.
גם לי אין התנגדות שיוקם בית כנסת בהר הבית אבל אם התוצאה היא רק פצועים והרוגים וגרוע מזה זה אינו שווה את זה.
קצת קריאה בתנ''ך 167363
אין לך התנגדות לתפילת יהודים בהר אבל אתה נכנע לטרור ולאלימות. דבר זה לא מעיד עליך בחיוב בכל אופן לא כאחד שיש לו עמוד שדרה.
סתם הערות 166142
אני חושב שצריך להבדיל בין (1) מחקר אקדמאי (2) התענינות אופנתית באספקטים המעשיים של המיסטיקה בכלל והקבלה בפרט. הם מושכים את העין, אולי מתוך רצון להשתמש בהם בתור קיצור דרך לאושר הגדול שמחכה מעבר לפינה (3) התפקיד הדתי העמוק שיש למיסטיקה ולקבלה (למשל בסידור). הקבלה איננה רק ענף צדדי צדדי שהתלבש על התאולוגיה היהודית אלא שהיא נשענת על המסורת של פרשנות מקראית, אגדתית והלכתית, והזוהר הוא פרוש לתנך.

לעניות דעתי, צריך להוסיף לרשימת השמות את דני מט וכמובן את ישעיה תשבי שתרגם חלקים מהזוהר לעברית. בשורה הראשונה של חוקרים צריך להזכיר אנשים כמו לורנס פיין, ארתור גרין או אליוט וולפסון.
סתם הערות 166161
מה לדני מט ולחקר הקבלה? היה קצין בכיר בצה"ל בשם זה.
כהן יש רק אחד 166164
ואלי אשד הוא סמנכ"ל למינהל חינוכי בישיבת נחלים. אז מה?

דני מט הוא פרופסור ליהדות בברקלי.
כהן יש רק אחד 166171
טוב אני דיברתי על שמות של חוקרי קבלה שיהיו מוכרים לציבור הישראלי המשכיל הרחב שאין לו הבנה יסודית בנושא ,וחוששני שאין כאלה נוסף לאלה שציינתי. כמו כן אם מסתכלים בספרים של חוקרים מחו''ל שאינם מתמחים בחקר הקבלה והיהדות שמתייחסים לחקר הקבלה בישראל , אנשים כמו הרולד בלום , השמות שהם יזכירו הם בדרך כלל של גרשון שלום ומשה אידל שהם השמות המוכרים ביותר בחו''ל .
כהן יש רק אחד 166174
והסיבות שדווקא האנשים האלה מוכרים, אינן קשורות לדעתי כל כך רק להצטיינותם במחקר ( אם כי אין להטיל ספק בה) כמו לכך שהם טורחים לרדת מ''מיגדל השן '' האקדמאי שלהם ולכתוב חומרים בתחומם שיהיו נגישים לקהל הרחב. יוסף דן פירסם ספרים פופולאריים על האפוקליפסה ועל רעיונות מיסטיים קדומים וגם סתם ביקורות ספרים . אליאור כותבת ב''אלפיים'', אידל מרבה להופיע בהרצאות פופולאריות לקהל הרחב, . זאת בניגוד לעמיתיהם שמקפידים לתקשר רק זה עם זה.
כהן יש רק אחד 166691
שאלה עקרונית - האם את כל השאר צריך "להעניש"? הלא המאמר שלך ודומיו הם בדיוק ההזדמנות להביא גם את דברם של חוקרים שלא היו נגישים לציבור עד עכשיו, מסיבות שונות (גם אם הסיבות לא משהו). יש לי בהחלט מה לומר על ההסתגרות של האקדמיה בתוך עצמה, אבל כשבאים לחקור נושא, הקריטריון של "נגישות לציבור" צריך להיות בדרגה נמוכה.
166176
אינני מבין כיצד אמירתך לגבי אופי מחקרו של ג.שלום, עומדת בקנה מידה אחד עם ציטוטו בסוף המאמר.
הנה: 166179
תגובה 165835
הנה: 166181
אתם מוזמנים למחוק, סליחה.
פרויקט מגידו 166579
הוא פרויקט של האף בי אי שנותן מידע על קבוצות המטורפות שונות בארה"ב שכולן קשורות לאמונות אפוקליפאיות אלה או אחרות וכולן מהוות סכנה לציבור.
הנה מה שיש לאף בי איי להגיד על כל מה שקשור להר הבית בירושלים בהקשר זה:
''חילוניות'' ומיסטיקה 166616
1. חילוני אמיתי הינו אדם שמאמין ברציונליות, בהגיון המדעי. כל אדם המנשק מזוזה, או נוקש בעץ, או מתחיל מצעדו בבוקר ברגל ימין, או יורק כאשר רואה חתול שחור (שתי יריקות לחתול שחור שנדרס, שלוש יריקות לחתול מת המסריח את סביבתו), או הולך למגדת עתידות (או מגדת בקפה, כל עוד זה אינו קפה עלית)), או מאמין באסטרולוגיה וכדומה אינו חילוני אמיתי גם אם הוא נוסע בשבת ואוכל בשר חזיר מטובל ברוטב סרטנים אדום ועטוף בעלי גפן עם גבינה שויצרית ריחנית. אדם מסוג זה הוא סתם אדם מבולבל, החושש מהמציאות ולכן , יש לעבור לסעיף 3.
2.עיתונאים בפרט - יודעים היטב שכותרת טובה , סנסציונית היא הדרך הטובה ביותר למשוך תשומת לב. האמת לבטח אינה חשובה, ראו עיתון מעריב. לכן מה קל יותר מלציין ש שתבאי צבי הגיע לאן שהגיע בגלל או עקב נסיבות של ילדות מינית קשה. ראשית - לך תכחיש עובדה זו. כבר הכותרת והמטרה הושגו.
3. אני טוען ויש לי הוכחות מהזוהר פרק ה', ו',ובמיוחד פרק ז', שגם דויד המלך, הרצל, בן גוריון, נפוליאון, היטלר, סאדם חוסיין, עבדול נאצר ועוד (גריבלדי למי שמכיר) חוו חויות מיניות קשות בילדותם, או לבטח במהלך הריונה של אימם. בעקבות טראומת הלידה, כולל חויות המין הקשות אך המהנות ,מה שגרם להם (ולבני משפחתם) לקונפליקט קשה ונקיפות מצפון על כך שנהנו ממה שלכאורה אסור להנות. כמובן הקונפליקט המשפחתי ויחסי האם עם בנה ולעיתים גם האב השתתף בחינגה המשולשת ,חייב להיות מלווה בשנאת האם / או האב או של שניהם. באם נוסיף לכך את טראומת הלידה , מובן מאליו שהזעם הפנימי המלווה בצורך לכפר על ההנאה הביאו אותם לצורך להתבלט ולהשאיר חותמם על ההיסטוריה אמונה זו נובעת מהאמונה שההיסטוריה תמחל ותסלח. הראייה הכי טריה הינה הנשיא קלינטון ויאסר עראפת.
4. יש עדין לדון ברצינות תהומית בכל אותם "חילונים" הנמשכים בכבלי קסם אל המיסטיקה. ממחקר מעמיק שנמשך לערך,... הגעתי למסקנה מעמיקה. כל, באמת ובתמים כל, במאת האחוזים, כל אלה הנמשכים לקבלה, לזוהר, לסיפורי האחים רייט, טרזן, ביל קרטר, הרקולס לסיפורי איליאדה ואודיסאה , במיוחד הסיפור על גיזת הזהב והכניסה לשאול (אני בינהם),וכן כל חסידי הנשיא בוש ,המושיע העולמי התורן, הינם "אנשים רציונלים /חילוניים "שאין רגע בחייהם שבו הם מעזים לברוח מהמציאות.
ממחקר מעמיק מתברר שאנשים אל אינם נזקקים לפרוזק, לאלכוהול ולסמים, לכל היותר ורק לפעמים , לקפה אספרסו.
5. לעומתם, לצורך המחשה והבנת הצד המנוגד של אלה הבורחים כמעט מידי ערב מהמציאות - יש לציין את חובבי סרטי המין הכחול והאדום. זוהי דוגמה קלאסית לבריחה מהמציאות. במקום לעשות בפועל, עם הכלי שעומד לרשותם חינם אין כסף, מה שהם רואים בסרט שלקחו בהחבא, במקום להתמודד עם המציאות שלעיתים מאכזבת ולבטח עולה כסף רב, הם מעדיפים לברוח מימנה, ואולי מנשותיהם, ולהסתפק ב"..." מול המסך הקר והמתנכר. קבוצה זו הינה מורכבת מחילונים , דתים, חרדים .למעשה יש כאן אחווה של כל הדתות.
6) מניתוח היסטורי מעמיק שעשיתי- התברר לי שאילו לנין וכמובן סטלין ממשיך דרכו (דרך אגב -אביו של סטלין התעלל בו קשות וניסה פעמים להרוג אותו בילדותו . יש סברה עיתונאית שנסיונות הרצח של אביו נעשו היות ונודע לו מפי הגבורה, שבנו יביא למותם של מליונים. אך אלת ההסטוריה מנעה זאת ממנו כי אסור להתערב ולשנות את ההיסטוריה של העתיד. בכל מקרה ,סטלין סבל קשות מההתעללות של אביו וכנראה שזה מסביר את פרצי האלימות , הרצח והעינויים שנקט כלפי בני עמו ). נחזור לעיניין החשוב באמת , לו אחד מהם או שניהם היו משלבים אלמנט זה של תורת "הזן" והמין החופשי (בכל האופנים / הצורות / הגזעים) לתורת המרקסיזם הקומוניסטית - הקומוניזם היה כובש עולם ומלואו. אין לי צל של ספק, שתורת המרכסיזם המעודכנת היתה מביסה את אסטרטגיית מלחמת הכוכבים של הנשיא ריגן, היות וכוכבי הסקס תמיד מנצחים והצד השני גומרים תשושים ומבסוטים.
''חילוניות'' ומיסטיקה 166618
יש בתגובה שלך איפושהו פואנטה, נכון? כי עד כה היא חמקה כנראה מעיני.
''חילוניות'' ומיסטיקה 166821
העיניים לפעמים לא מספיקות, יש להפעיל גם את מה שעומד (?) מאחוריהם.
''חילוניות'' ומיסטיקה ''קרל סייגן'' 166860
הפואנטה נמצאת בספר האחרון שכתב פרופסור קרל סגן לפני מותו "עולם רדוף-שדים" המדע כנר בעלטה.
גם במסווה ואיצטלה אקדמית פושטת אש הנהירה לכשפים, לקסמים, לאמונה בשטן ולהולכה בכחש את הציבור הרחב.
אצטט משפט מספרו ".מה שמדאיג אותי במיוחד על סף האלף החדש, הוא שהפסוודו מדע והאמונות התפלות יגבירו משנה לשנה את כוח הפיתוי שלהם, ושירת הסירנות של הבערות תגדיל עוצמה וקסם...?
באם נתעלם מגיבוב השטויות שבאמונות כולן, ונעבור לרגע קט לעולם הלכאורה מדעי הפסיכולוגיה, די לעקוב על מה שהתרחש בתחום "אינטליגנטי זה" מתקופת פרויד ועד היום. כמה מהפכים, כמה מיתוסים, כמה טכניקות טיפול השתנו ומי שילם את המחיר? הציבור הרחב, ההולך כמו עדר מטומטמים אחר כל אופנה וגורו תורן.
''חילוניות'' ומיסטיקה ''קרל סייגן'' 166970
הספר האחרון של סייגן היה ''בליונים ובליונים'' - אוסף מאמרים שיצא לאור לאחר מותו.
בליונים ובליונים?? 167220
(מצטער על סימן השאלה השני בכותרת, לא יכולתי להחזיק את עצמי)
חשבתי בהתחלה ש"בליונים ובליונים" הוא תרגום שלך, וכבר התכוונתי לסנוט בך, אבל בחיפוש קצר גיליתי שאתה חף מפשע: שהספר תורגם לעברית, אכן תחת כותרת זו. למה, למען השם? אף אחד בהוצאה לא חשב שאולי עדיף משהו כמו "מילארדים על גבי מיליארדים"?
בליונים ובליונים?? 167226
עפ"י הערת המתרגם - השם הושאר בעברית כפי שהוא באנגלית, כדי לכוון לרצון הסופר, המפרט בפרק הראשון מדוע בחר שם זה.
סייגן מספר כי הביטוי "ביליונים וביליונים" הפך מזוהה עימו למרות שמעולם לא השתמש בו (חיקוי שלו, שבוצע בידי ג'וני קארסון, השתמש בביטוי זה).
סייגן טוען כי הכינוי החליפי (האירופי)- מיליארד - נמצא בנסיגה וכמעט נעלם.
בישראל, כפי שציינת, המושג מיליארד חי וקיים. אבל מעניין באיזה מהכינויים משתמשים מתמטיקאים ופיזיקאים ישראלים. עיקר פירסומיהם ודאי באנגלית, אבל מה למשל הם אומרים בהרצאות בטכניון? או שהם פוטרים עצמם בעשר בחזקת תשע :-)
10^9 = גיגה 167306
גם 167309
שמות שונים למספרים גדולים :
קבלה ומיסטיקה 166676
מעניין לציין שקיימים יסודות קבליים בחלק נרחב מתורות הנסתר המערביות.
המיסטיקה של אליסר קראולי מבוססת על קבלה. גם קלפי הטארוט מושפעים מ-‏22 הנתיבים של הספרות.
קבלה ומיסטיקה 166861
דרור, אל תאמר לי שאת המאמין בקלפים ובקבלה? זה מתאים לרפי שכל, או לנוכלים! איני חושב שאתה משתייך למי מהם!
קבלה ומיסטיקה 166864
אני לא יודע במה דרור מאמין, ולא נראה לי שהוא דווקא התכוון לכך שהוא מאמין במשהו אלא הצביע על משותף בית תורות מיסטיות שונות, אבל נראה לי שגם בתגובה זו וגם בתגובות קודמות אתה שולל את הליגיטימיות של חקר "המיסטיקה כתופעה חברתית". הציבור מחפש משמעות. חלקו מוצא אותה בדתות המקובלות, על החלקים המיסטיים שלהן, חלקו מוצא אותה במיסטיקה אוקולטיסטית, וחלקו מקווה למצוא אותה ברציונליסטיות (ויסלחו לי מחפשי משמעות שלא מניתי). אני לא רואה בעיה בחקר האנתרופולוגי הזה כחלק ממדעי החברה והרוח. האם לדעתך החקר הזה מחזק את הנטיות המיסטיות של הציבור, ועל כן אתה מתנגד לו?
קבלה ומיסטיקה 167001
בלינסקי הנכבד,
עימך הסליחה באם הבנת אותי לא כראוי! איני שולל את המחקר במובן האנטרופולוגי או הסוציולוגי, אך אני שולל ומתנגד שגורמים רשמיים כמו אוניברסיטאות או אקדמאים ישתמשו בתואר או במעמדם הרשמי לתת לגיטימציה במסווה "יעני אקדמי /פסיכולוגי " לגיבוב השטויות האלה. אני בז ומלגלג על כל אותם כותבים המאדירים תופעות נוסח שבתאי צבי ומעניקים לו או לבבא-סלי או לרב מאומן או לקדושים קתולים /מוסלמים /... כוחות מיוחדים למשל ריפוי, יכולת לספק תעודת הכשר לכניסה לעולם הבא וכדומה.
באחד הפורמים סיפרתי שלפני שנים בחנתי אמונה של אנשים כולל פסיכולוגים , תפיסה שמקורה בהודו, בגלגול נשמות. יש לי חבר פיזיקאי בכיר שנתפס כול כולו באמונה זו (חבל על הזמן וחבל עליו במובן השלילי של המילה).
אחת הטכניקות שהם נעזרים בה הינה באמצעות היפנוזה - החזרה לילדות ולתקופה של טרום לידה.
למדתי ועסקתי בעבר הרחוק מאד בהיפנוזה ובחנתי את הנושא במסגרות רציניות. מסקנתי הינה שאנשים שרלטנים מנצלים זאת ויש לא מעט אנשים רפי שכל / או רפי נפש (הנפש חזקה מהשכל , ראה את כל המאמינים שבינהם תמצא אנשים מדענים ובעלי I/Q גבוה ביותר) הנזקקים לאמונות שונות אשר יחזיקו אותם במסגרת המציאות היומיומית שהינה לעיתים קרובות קשה, מאכזבת, מתסכלת וחסרת עתיד. האמונה ב "לא חשוב מה" :דת, משיח, עולם הבא, גלגול נשמות וכדומה, מעניק להם כח ויכולת להמשיך! אולי זה הרע במיעוטו אבל אני בכל זאת שולל זאת.
קבלה ומיסטיקה 167012
אתה יכול לתת דוגמאות לגורמים רשמיים כמו אוניברסיטאות או אקדמאים שמשתמשים בתואר או במעמד הרשמי כדי לתת לגיטימציה לגיבובי השטויות? האם הדוגמאות האלו הן מעבר לאנקדוטליות (כמו ידידך הפיזיקאי למשל)?
קבלה ומיסטיקה 167357
זה בסדר, אני לא. אבל כמו שנאמר, מלאכתם של צדיקים וגומר.

ועוד בנושא שאלתו של ערן.
בקורס "טאואיזם וזן-בודהיזם" של יואל הופמן באוניברסיטת חיפה [מומלץ בחום], היה בסיליבוס שיעור על מדיטציה, כולל התנסות. באו כמה מחכמי האוניברסיטה, והעלו טיעון דומה שלא יאה שבמוסד אקדמאי יעסקו במיסטיקה, והשיעור בוטל. מה דעתך?
טאואיזם ובודהיזם 167665
הטאואיזם (טאו טה צ'ינג) לחלוטין אינה דת אלא אוסף של אמרות חכמה, המלצות לאורח חיים אישי. משהו בדומה, באם אפשר להשוות, למישלי + תהילים + בן סירא וקצת איוב במובן של ההמלצות לאורח חיים אישי, לדרך חיים.אך בניגוד ליהדות שבה יש קשר בין האמונה לאורח החיים , בטאואיזם, לפחות עד לתקופת הקיסר הואנג טי אשר שאף לחיי הנצח (חילי החימר הם שלו) לא היה קשר בין דת/ אמונה בחיי אלמוות לטאו.
מי שקורא / לומד טאואיזם אל לו לקבל את דברי המורה כתורה מסיני . היופי בטאו הינו המסקנות האישיות שכל אחד מסיק. כן מאד מסובך להבין את החשיבה ומלל הסיני העתיק. כמו שלאסקימוסים יש כ 300 מילים לשלג / קרח ולנו מילה אחת, כך המשמעויות הרחבות של המושגים שבהם השתמשו חכמי סין ובעיקר חכמי הטאו אשר כתבו את שיריהם / אמרותיהם במהלך תקופה ארוכה מאד.( מי שראה את הסרט הסיני "גיבור" יבין אולי את משמעות החיפוש אחר 9 אופני הכתיבה של חרב. הסרט משלב הרבה אמרות מהטאו"
ציטוט מהטאו :"לא צריך להיות משכיל כדי להבין את טאו. מי שיודע את טאו אינו בהכרח ידען גדול. מדינה נשלטת ביושר, מלחמה עושים במרמה"
"מי שמבקש לשנות את העולם לא יצליח, כי העולם הנו רוח: מי שמנסה לשנותו - הורס אותו מי שמחזיקו בכוח - מאבד אותו".
החכם מתרחק מן הקיצוניות: הוא אינו יהיר ואין לו צורך במותרות."
הפילוסופיה הרשונית הינה של לאו צה אשר נולד במאה ה 6 לפני הספירה.
לעומת זאת הבודהיזם שמקורה בהודו ומקורו לפני כ 2500 שנה מבוססת על פי השקפתינו כיום על "עבודת אלילים פרימיטיבית" מההיבט של אמונה באלילים, כוחות הרס, קיום מספר רב של עולמות, ממלכות של בעלי חיים, ממלכת הגיהנום (כנראה שמהם שאבה היהדות והנצרות את האמונה בגיהנום), ממלכות של רוחות רפאים רעבות ועוד. כן הם מאמינים במחזוריות של החים, "סאמסארה" גלגל הקיום, לכל מי שראה את הסרט הטיבטי הנהדר. בודהה בתורתו חיפש פתח יציאה, שחרור מוחלט מן הקיום המחזורי, שהינו סוג של עונש. בודהה חיפש באורח החיים שהמליץ, מפלט מהצורך בלידה מחדש, מהסבל , הכאב וכל התסכולים שיש בחיים זאת באמצעות הגעה לחופש רוחני, הארה, נירוואנה ואחת הטכניקות הינה המדיטציה, היוגה, הסיגוף, ההסתפקות במועט.

אורח החיים הטאואיסטי אינו מתאים לחיי המערב (למרות שניתן ורצוי לאמץ הרבה מאמרות החכמה שלה) כי ציטוט "מי שלומד מוסיף דעת מיום ליום. מי שעוסק בחכמת הטאו ממעיט לעשות מיום ליום, חוזר וממעיט שוב ושוב עד שהוא מגיע לאפס מעשה ואין דבר שלא עושים אותו באפס מעשה"
כמה מילים יש לשלג? 167738
תגובה 41961
תגובה 161851
טאואיזם ובודהיזם 167798
בנערותי, קראתי ספר של לאו טסה בעברית, "קולות האדמה" אם איני טועה. אני לא יודע אם זה ספר ממש שלו או אוסף של אמרותיו. בכל אופן הספר היה מאוד יפה וחכם בעיני. האם אתה מכיר ספר כזה? איפה אפשר להשיג אותו?
טאואיזם ובודהיזם 167810
צ'ואנג טסה.
הקדים מבוא יואל הופמן.
טאואיזם ובודהיזם 167813
אכן. האם הוא קשור לטאואיזם או שזו רק אסוציאציה שגוייה שלי?
טאואיזם ובודהיזם 167851
יואל הופמן לא רק הקדים מבוא, אלא גם המתרגם של אמרות לאו טסה בספר זה. הספר נמצא בחנויות וניתן לקנות אותו (נסה להזמין בסטמצקי אם אתה לא מוצא).
יש ספר ''המשך'', הנקרא ''לאן נעלמו הקולות'' ומכיל קואנים ואמרות זן.
בודהיזם 213892
בתור מי שכותב כל כך הרבה אתה לא מבין הרבה בבודהיזם. בתור מי שלומד בודהיזם הרבה מאוד זמן וחי באסיה, אני חייב לציין שהבנתך לגבי מטרתו של הבוזהיזם היא לא מעמיקה במיוחד (למרות שהיא הכי מקובלת במערב)
בודהיזם 213959
מה טוב היה לשוב לדיון זה, כדי לגלות את נימוקיך המעמיקים אשר שפכו אור חדש על הנושא.
גם אנחנו באסיה 213965
גם אנחנו באסיה 214031
נכון, אבל ההוא גם *חי*.
גם אנחנו באסיה 214034
טוב, אז מה אני יעשה שאני לא חיה, זאת אשמתי, כאילו?

אתה חושב שמים זה הבעיה שלך, אה? חכה חכה שמורדי יגיע ותצטרך להתמחות באנגלית של מורדי.
בודהיזם 216880
אני לא מבין גדול בבודהיזם והייתי שמח ללמוד בתורה מסודרת (בעיקר זן) כיצד אני יכול?
מי כתב את ספר ''הזוהר'' 167049
הספר הראשי של הקבלה?
לפי המסורת והמקובלים כתב אותו תנא בשם שמעון בן יוחאי במאה השניה לספירה בארץ ישראל .
על פי המחקר כתב אותו אדם בשם משה דה לאון בספרד במאה ה-‏13.
או שדה ליאון כתב רק חלקים ממנו וערך את כל השאר שנכתבו בידי קבוצה של מקורביו ( ויש מי שאומרת גם בידי אישתו ) , כפי שטוענת תיאוריה חדשה.
ייתכן שתיאוריה זאת זכתה לחיזוק הודות לבדיקת מחשב שקבעה שחלקים מספר הזוהר ניכתבו בידי אנשים שונים.
ראו :
מי כתב את ספר ''הזוהר'' 167217
לא ידעתי היכן להכניס הערה זאת, אך כאן נראה לי המקום המתאים ביותר: אלי, קבל ח"ח על המאמר המאלף במקור ראשון!
מי כתב את ספר ''הזוהר'' 167765
אבל תודה שאם הוא היה מגיע למסקנה שלא מתאימה למה שאתה חושב היית מייד פוטר את המאמר הזה בטענה המוצדקת שמדובר כאן בסך הכל על הרצה בתוכנה שאין דרך לבדוק את פעולתה, ובאופן כללי: שאין דרך לשחזר את התוצאות.

ואגב: התוצאות לא נראות בל-כך מובהקות: השוו להבדלים בין יצירות שונות של שייקספיר (שוב, לפי אותו מאמר).
מי כתב את ספר ''הזוהר'' 167768
(הנחת מידע נוסף בשאלה)
לא מי-יודע-מה קשור.. 169098
סתם, בנושא של משיחים בכלל, ספציפית, הבחור הזה ישוע.

יש איזה תסריטאי שכותב סרטים על מה שקורה לאחר ביאת המשיח הנוצרי על כדוה"א.

מה זה מעניין אותי, תשאלו? משום מה ראיתי חלק מאחד מסרטיו בערוץ 4.

השאלה האמיתית היא, מדוע הם החליטו לשדר את הסרט הזה? איזה מטיף נוצרי שילם למי בשביל זה? שערוריה!

הסרט:
הכותב:
כוכב-משנה משעשע:
חוזי האפוקליפסה 169513
מזה 2600 שנים מובטח לנו כי סוף העולם קרוב לבוא בשנה ספציפית מאוד ולא חלפה שנה ב-‏2600 השניםה אחרונות שמי שלא היה בטוח לגביה שהנה זוהי השנה המובטחת של סוף העולם.
הנה אתר מעניין מאוד בנושא זה שסוקר את הנבואות השונות לגבי סוף העולם שנה לאחר שנה שבה אמור היה העולם להיחרב :
ובמיוחד מעניינות שם הנבואות לגבי העתיד הקרוב :
חוזי האפוקליפסה 169514
סיפור על חוזי השחורות למינהם וגורלם יש כאן :
המשפט האחרון
אסף ענברי 174188
הוא אחד ההוגים הבולטים והחשובים ביותר כיום בישראל , ומאמריו בעיתונים השונים מתבלטים כמו קולוסוס בין ננסים הן מבחינת האורך והן מבחינת התוכןואיכותו בהשוואה לחומרים שהוא מופיע לידם .
השבוע פירסם ענברי מאמר חשוב ביותר בגליון יום הכיפור של מעריב על מצב התרבות הצעירה בישראל.
בעבר הוא פירסם סקירה יוצאת מהכלל על הניו איג' בישראל לדורותיו .
ראו :
אסף ענברי 174189
את הכתבה החשובה של ענברח בעניין מצב התרבות הצעירה ראו ב:
המשורר פנחס שדה 214328
הרבה מאוד ללהתעניין במיסטיקה ובמציאות האחרת שמעבר למוות ורבות מהשקפותיו היו שבתאיות\פרנקיסטיות במובהק.
עוד על כך ראו :
המציאות האחרת של פנחס שדה
מעניין 264839
אבל אתה לא חושב שזה קצת חצוף להעתיק מהמאמר שלי "תחייתה המובנת של המיסטיקה בימינו", כמעט מילה במילה, מבלי לתת לי אפילו קצת קרדיט?
הרב אשלג והרב ברג 269485
כתבה מעניינת של מיכה אודנמאייר על המקובל הרב אשלג שכיום נחלשב למקובל החשוב ביורת של הדורות האחרונים ולדעת אודנמאייר תורתו יכולה לספק כיוון חדש ליהודיים הדתיים להתנחלויות וכו' כיוון של תיקון חברתי במקום עיסוןק מתמיד באדמות ארץ ישראל הקדושה.
הכתבה נמצאת כאן :
כדאי לשים לב למה שיש לאודנמאייר לאמר על הרב ברג תלמיד של תלמיד של אשלג ואבי מרכזי הקבלה והחוטים האדומים שמציפים היום את רחובותינו:
לאחרונה נדמה שברג חצה גבול נוסף והרחיק את עצמו עוד יותר ממורשתו של אשלג. הוא אימץ סמלים נוצריים (הוא מכנה כעת את הזהר "הגביע הקדוש") ומשתמש ברטוריקה שזיקתה לאנטישמיות הקלאסית מטרידה מאוד. בנו, הרב מיכאל ברג, תירגם את הזהר והסולם לאנגלית; בהקדמה לתרגום מציין ברג האב כי העובדה שהיהודים הדחיקו את הזהר היא הסיבה העיקרית לסבל ולאנטישמיות בעולם: "היהודים היו ועודם הסיבה המרכזית לאנטישמיות... אילו נפוץ הגביע הקדוש לא היה עוד צורך במתווכים... היהודים וכל האנושות היו מגיעים סוף סוף ליעד המבוקש של חיסול התוהו-ובוהו. הגורם העיקרי להעצמת האנטישמיות הוא הכחשת פירותיו של הגביע הקדוש בידי היהודים... הכחשה זו מקורה אמנם במנהיגים הספורים, אך האשמה בתוהו-ובוהו מוטלת לפתחו של העם היהודי כולו, ובכלל זה לפתחם של החפים מפשע".
אכן אנטישמיות לשמה, ברג חוזר כאן למה שהנצרות עשתה כאשר האשימה את כלל היהודים במותו של ישו ומה הוא מאשים את היהודים ? "בהזנחת " ספר הזוהר שבעיניו כנראה הוא חישוב יותר מהתנ"ך והתלמוד . גישה טיפוסית לחוזר בתשובה.
נראה שברג נמצא בדרך המלך להקמת דת חדשה נפרדת מהיהדות ביחד עם חסידי חב"ד שמאמינים במשיחיותו של הרבי המת. ובתור כזאת יהיה עליו לפתח בקרב מעריציו את השינאה ליהודים "הכופרים ".
בקונגרס מדעי היהדות האחרון 321951
במיסגרת סימפוזיון על נושא הוראת המיסטיקה היום בקונגרס מדעי היהדות בירושלים השמיע אחד המרצים קריאה לשנות את תפקידה של האוניברסיטה מן היסוד להחזיר אותה "להגדרה האפלטונית " שלה כדי שתוכל להתחיל להכשיר נביאים .
ראו :
אוניברסיטאות לנביאים
מצב חקר הקבלה בישראל 335609
תחום חקר הקבלה והמיסטיקה היהודית מעולם לא היה תוסס יותר . חקר הקבלה הוא היום התחום הפורח ומושך התלמידים ביותר ב במקצועות מדעי היהדות המצטמקים באוניברסיטאות וזה לאחר שבמשך שנים רבות נחשב לתחום שוליים גבולי וחשוד כמעט מעצם מהותו בדיוק כמו התחום שאותו חקר ,המיסטיקה והקבלה ביהדות .
, אולם תחום זה סובל בשנים האחרונות ממשבר זהות ומסכסוך פנימי עמוק בין המסורתיים מאוניברסיטת ירושלים שרוצים להתייחס למחקר הקבלה מחינה פילולוגית והיסטורית בלבד כפי שהיה בעבר בימי מייסד התחום גרשום שלום ובין חוקרים רדיקליים יותר כמו ד"ר יהונתן גארב שפרסם לאחרונה ספר על התחום שכמעט לא נחקר עד כה של המיסטיקה והקבלה המודרנית בישראל ואבי אלקיים מאונ' בר אילן שקורא לשינוי דרסטי בתחום חקר הקבלה והשלטת הקבלה על חיי האדם והחברה הישראלית .בחזונו הוא רואה חוקרים מיסטיקנים ,ילדים שסופגים קבלה כבר בגן וחסידי ניו איג' ישראליים עם זיקה לאיסלאם .בינתיים מסתפק אלקיים בהעברת שיעורים של התבוננות באור הנר ובהדגמת עקרונות הניקוד באמצעות רקדנית .

ראו :
איך ללמד קבלה
מצב חקר הקבלה בישראל 335622
איך שכחת את אסתר המלכה?
דיבוק צא! 393924
זאת ההצגה המפורסמת ביותר בתולדות התיאטרון העברי וגם התיאטרון האידי ואחת ההצגות המפורסמות ביותר של המאה העשרים כולה.
ובוודאי אחת ההצגות בנושאי מיסטיקה החשובות ביותר בתולדות התיאטרון העולמי כולו.
זאת .ההצגה שעליה נבנה "תיאטרון הבימה" ובזכותה הפך לתיאטרון הלאומי של ישראל . הצגה שהשאירה חותם בל ימחה על כל מי שראה אותה בגרסה של הבימה, שהכוכבת הראשית שלה חנה רובינא הפכה בראש ובראשונה כתוצאה מהתפקיד הקלאסי הנצחי שגילמה בהצגה זאת במשך למעלה משלושים שנה של הצגות ל"מלכת היהודים ".
.היא שימשה כבסיס לסרט הגדול ביותר שנעשה בשפה הידית.וגם לשני סרטים ישראליים שונים .והוצגה בעוד עשר שפות שונות כולל ביפנית ,ושימשה כמקור השראה בל אכזב לבמאי וסופרי אימה ופנטזיה שונים לאורך השנים החל מהסרט "ניבלונגים " של פריץ לאנג בשנות העשרים ועד הסרט "מגרש השדים " בשנות השבעים ".
זאת ההצגה "הדיבוק " מאת ש.אנסקי בתרגומו של ח.נ ביאליק העוסק בסיפור האהבה הטראגי של מקובל שמת אך נשמתו משתלטת על גופת אהובתו כ"דיבוק " ומסרבת לצאת למרות כל ניסיונותיו של הרב להוציאה בהשבעות ובחרמות שונים .
זאת יצירת המופת של התיאטרון היהודי כולו שרק הצגה אחת אחרת "הגולם " של ליויק מתחילה להתקרב אליה בפרסומה ובהשפעתה .
ביום שלישי הרביעי ליולי בשעה 8 בערב אתן הרצאה מקיפה על הצגת "הדיבוק "על מקורותיה בקבלה והמיסטיקה היהודית ,על תולדותיה וגלגוליה לאורך השנים בבית לייויק , רחוב דוב הוז ,30 פינת רחוב גורדון , מעוזה של התרבות הידית בתל אביב . .
באירוע תשתתף הזמרת והיוצרת יסמין אבן שתשמיע שירים מיסטיים ותקריא קטעים מ"הדיבוק " . כן יוקרנו קטעים מהסרט האידי "הדיבוק " הסרט האידי הגדול והחשוב שבכולם שהוסרט בפולין ומהווה תיעוד של התרבות היהודית של העיירה שנעלמה מאז. .
הכניסה חינם.
הקוראים מוזמנים לבוא לערב של פנטזיה יהודית בשיאה האבסולוטי .
ראו עוד
דיבוק צא!

חזרה לעמוד הראשי פרסום תגובה למאמר

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים