מושגי יסוד לייט 1706
במסגרת פרוייקט "100 מושגי יסוד" של משרד החינוך, הפיץ היום עיתון ידיעות אחרונות את חוברת המושגים שתעמוד בבסיס תוכנית הלימודים. האם הצליחו המחברים לחמוק מהמכשולים הצפויים בדרכם?
קוראי ידיעות אחרונות קיבלו היום חוברת הכוללת "100 מושגי יסוד" במורשת, ציונות ודמוקרטיה, מתנת "ידיעות" ו"בזק" ו"בברכת משרד החינוך, התרבות והספורט". החוברת מבוססת על תוכניתה של שרת החינוך לימור לבנת להרכיב רשימה של מאה מושגים שילמדו כמעין תוכנית ליבה מצומצמת בבתי הספר, כאשר בסופו של דבר ידרשו התלמידים להבחן על הרשימה.

הרעיון לכשעצמו הוא מבורך – רק לאחרונה התעורר כאן ב"אייל" דיון בעקבות דבריו של נשיא המדינה משה קצב אודות ה"תינוקות שנשבו", בו עלתה הטענה כי יש להנחיל לכלל התלמידים מושגי יסוד כדי ליצור בסיס אחיד ורחב לשיח בין כל חלקי העם. אך האם הרשימה הסופית אכן מקנה את אותם מושגי היסוד הדרושים לכל זאטוט כדי להשתלב בחיים התרבותיים בישראל?

החוברת מחולקת לשלושה שערים – מורשת יהודית, ציונות ודמוקרטיה (למעשה, מדובר על הדמוקרטיה הישראלית, ולא על מושגים כלליים בדמוקרטיה). הפרק הראשון הוא גם הרחב ביותר – כמעט חמישים עמודים מוקדשים לפרק זה, לעומת 44 עמודים המוקדשים לשני הפרקים האחרים. אמנם הוא כולל, רשמית, רק את חלקו היחסי משלל המושגים (34), אך רוב המושגים הללו מפורקים בחוברת למספר גדול של תת־מושגים. כך, לדוגמא, המושג "שבת" מתחלק להדלקת נרות שבת, קבלת שבת, "לכה דודי", קידוש והבדלה.

הפרק עוסק במגוון נושאים מתוך מהלך חייו של היהודי – חגים ומועדים, שמחות ומנהגי אבלות, מצוות בסיסיות (לדוגמא הנחת תפילין או גמילות חסדים), וכן יסודות הספרות היהודית – למין התנ"ך ועד למורה נבוכים. אינני בקיא מספיק בעולם היהדות כדי לזהות בעיות מהפן הדתי ברשימה, אך כמה תהיות עלו בי למקרא המושגים. ראשית, נפלו בחוברת כמה טעויות עריכה מוזרות למדי, שלא היו צריכות להמצא בחוברת כה דקה. לדוגמא, הגדרת המושג טלית נפתחת כך: "בגד ... אשר בארבע כנפותיו (קצוותיו) נקשרות ציציות. בעל ארבעה קצוות ("כנפות"), שבכל אחד מהם נקשרת ציצית". הגדרת המושג תפילין מסתיימת במשפט הקריפטי "חובת הנחת התפילין כל היום והיא חלה על גברים בלבד".

אך יותר מאשר השגיאות התמימות עולה תמיהה מחלק מהמושגים שנבחרו להופיע בפרק זה. תחת המושג ימי אבל וצומות, למשל, מופיעים כתת־מושגים "יום הזכרון לשואה ולגבורה", "שואה וגבורה" ו"יום הזכרון לחללי מערכות ישראל". תחת חגים לאומיים, אחרי חנוכה ופורים, מופיעים גם יום העצמאות ויום שחרור ירושלים. איזו סיבה הייתה שלא לכלול את המושגים הללו תחת הפרק "ציונות"? הצגת שעטנז שכזה של מושגים בחוברת שקיבלה את ברכת משרד החינוך, מערערת את עקרון הפרדת הדת מהמדינה ועלולה לבלבל את התלמידים (שעטנז ועקרון הפרדת הדת מהמדינה, אגב, הם שני מושגים חשובים בתרבותנו שלא מצאו את דרכם לחוברת).

בעוד שפרק המסורת היהודית מרבה במושגים "טכניים" ביהדות, כמעט ואין נכללים בו מושגים תרבותיים, ביטויים יהודיים שניתן למצוא בטקסטים רבים בעברית, ושהבנתם הכרחית לכל דובר עברית משכיל. תחת זאת מוצגים דווקא המושגים הברורים מאליהם, אלו שיקשה על התלמיד הישראלי לחמוק מהכרתם במהלך חייו הצעירים. כמה צעירים ישנם שאינם מכירים את סדר פסח, או אינם יודעים מהו שופר? החלפת המושגים הטכניים במושגים תרבותיים אולי הייתה מקלקלת את מראית העין של "מאה מושגים", אך הייתה מעלה תרומה ניכרת יותר להשכלתם של תלמידי ישראל.

השער השני - ציונות - מזכיר יותר מכל את שיעורי ההיסטוריה המשמימים של התיכון: עלייה ראשונה, עלייה שניה, עלייה שלישית, עלייה רביעית, עלייה חמישית, עלייה ב'... מעולם לא הבנתי מדוע כה חשוב ללמד את תלמידי ישראל את ההבדל בין כל אלו, את הדקויות בין עלייה אחת לאחרת. אך אף אם נקבל את הצורך הזה כגזרת גורל, עדיין ישנן לא מעט החלטות תמוהות בפרק זה. למשל, מדוע המושג הראשון בפרק הוא הברון רוטשילד דווקא? בכלל, כל ניסיון למצוא סדר ברצף המושגים נידון לכשלון, והאישים השונים המוצגים בפתיחת הפרק (פלוס ארגון ניל"י שנזרק בין בן־יהודה להרצל) מפוזרים ברצף ספורדי למראה. לעומת זאת, כמה מושגים בולטים בחסרונם. פרשת אלטלנה, למשל. גם האינתיפאדה מקומה נפקד.


הברון רוטשילד (מתוך החוברת). פתיחה תמוהה לפרק הציונותהפרק "דמוקרטיה" הוא הנפיץ ביותר בחוברת. מדובר, בסופו של דבר, במשקל הנגד לפרק המסורת, עלה התאנה שנועד להצדיק את הפרוייקט כולו בפני קהל החילונים המתנגדים לכל מה שמריח כמו כפייה דתית. ככזה, הפרק הוא כשלון חרוץ. רוב עקרונות הדמוקרטיה המהותית נדחסים תחת מושג אחד בודד ("זכויות אדם"), בעוד כמות נכבדת של מקום מוקדשת למקום הדת בישראל – רוב המושגים הפותחים את הפרק, למעשה, הם כאלו: מדינה יהודית ודמוקרטית, חוק השבות, סטטוס־קוו, "אדם נברא בצלם". אפילו המושג זכויות אדם מלווה דווקא בתמונה של חרדי נושא שלט "די להסתה" בהפגנה נגד בית המשפט העליון...

כרגיל בחוברת, כמה מושגים תמוהים מצאו את דרכם גם לפרק זה: האם ביטוח לאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי הם מושגי יסוד בדמוקרטיה? מושגים אחרים סתם מוגדרים בחוסר דיוק משווע. למשל, תחת הכותרת "פיקוח ובקרה" נטען כי "המערכת הדמוקרטית בנויה בעקרון המכונה 'איזונים ובלמים"'. למעשה, רק המערכת הנשיאותית בנויה כך. הטעות חוזרת תחת המושג "הפרדת רשויות": "ערבוב בין רשויות הוא סימן מדאיג לחולשתה של הדמוקרטיה ולחוסר תפקוד של אחת או יותר מבין הרשויות". זוהי ראייה אמריקאית מאוד של הדמוקרטיה. בדמוקרטיות פרלמנטריות, כמו ישראל ובריטניה, אין הפרדה חדה בין הרשויות, ולרשות המבצעת יש בהכרח רוב ברשות המחוקקת – כלומר, הראשונה שולטת על האחרונה.

המושג "מדינה" מוגדר גם הוא באופן תמוה: "התארגנות של בני עם או עמים, החיים בטריטוריה משותפת ובעלי ערכים משותפים (של דת, מוצא אתני או היסטוריה)". הגדרה זו פוסלת כמה וכמה מדינות מבוססות מלהיות זכאיות להגדרה האלמנטרית הזאת, וגם דוחה מראש כל אפשרות לקיומה של מדינה דו־לאומית יהודית־ערבית. לפי הגדרה זו, מדובר בסתירה.פרוייקט "100 מושגי יסוד" הוא פרוייקט מבורך בפני עצמו, אך רצוף מכשולים צפויים מראש. חוברת זו, כתוצרת ראשונה שלו, היא ניסיון בעייתי אך ראוי להערכה, לרכז בחוברת דקה אחת את הבסיס התרבותי הנדרש מכל ישראלי בן־תרבות. פרט לאי־אילו בעיות עריכה מינוריות, הטקסטים כתובים בשפה עשירה ונעימה, ועצם חשיפתם של התלמידים לחוברת זו, מבחינת העושר הלשוני שהיא תעניק להם, היא כבר ברכה מסוימת.

אני כולי תקווה שמשרד החינוך והעושים במלאכה לא יעצרו אחרי המאמץ הזה, וימשיכו להרחיב ולשפר את מערך "מושגי היסוד". אני חושב שתלמידי ישראל יוכלו להתמודד גם עם מאתיים מושגים, אם אלו יבחרו בקפידה וילמדו בצורה מעוררת עניין וסקרנות. התרומה הפוטנציאלית של פרוייקט "מושגי היסוד" היא גבוהה מכדי להסתפק במעט המוצע כעת.
קישורים
דיון בעקבות דבריו של נשיא המדינה - באתר "האייל הקורא"
פרסום תגובה למאמר

פרסומים אחרונים במדור "חינוך והשכלה"


הצג את כל התגובות | הסתר את כל התגובות

''עקרון הפרדת הדת מהמדינה'' 182558
"עקרון הפרדת הדת מהמדינה"? שכחת שאתה עוד לא בקנדה.
מטרת משרד החינוך, אם כבר, היא הנצחת העיקרון ההופכי.
רעיון מבורך 182560
וברכה אחת שהוא נושא עמו היא אופן קיומו: לא עוד הנחיות מעורפלות של "הנחלת מורשת העם" או "חינוך לדמוקרטיה" המתירות לכל מורה חופש פעולה כה רחב עד כי הוא הופך לנטל ולכישלון - אלא רשימה מסודרת ומדויקת של נתונים שאותם יש לשנן ועליהם אפשר לבחון. את הגישה הפדגוגית המיושנת הזאת יש להרחיב לתחומים נוספים, למשל אוצר מילים. מורה אחת אמרה פעם בצחוק שבעיית הדלות הלשונית של ילדי ישראל נובעת מכך שאין ספר בשם "אלף מילים שניות" - התלמידים למדו בילדותם אלף מילים ראשונות ושם נתקעו רובם. יש לייצר עוד ועוד רשימות: רשימת מילים לכל כיתה ולכל גיל, רשימות מושגים אין סופיות, רשימות של נתונים בכל תחום ובכל מקצוע. כך אולי יבוא קץ לערפול הרב ששורר בהוראה ובבחינה ולכל מיני פרויקטים יצירתיים שמעודדים את הבורות והדלות.
רעיון מבורך 182564
בדיוק! אני איתך! בדיוק על זה חשבתי! זה חינוך אמיתי לערכים! כל הכבוד!

ויש לי גם הצעות להרחבה. קודם כל, הלימוד צריך להיות כולל ולאורך כל השנה. נוסף לרשימות המושגים המועילות בזמן הלימודים צריכים גם רשימות מושגים נוספות לחופשים. כבר אני רואה לנגד עיני חוברת עבודה עבה שתתמקד ב-‏10,000 מושגים מרכזיים בחייהם של אישים חשובים שמתו בחופש הגדול.

וחוץ מזה צריך גם להחמיר עם התלמידים. שלא תהיה פה הפקרות. לא מספיק שהנושא בחין, צריך שהוא גם יהיה עניש. חושך שבטו שונא בנו, כמו שאמר מישהו שצריך להכלל בחומר לבחינה.

הילד פיספס שורה בשיר של יהודה הלוי? סלאפ! סרגל על האצבעות! טעה בדקלום שמות שרי ממשלת ישראל השישית? שעה כריעה על קלחי תירס! ילדה רשלנית לא למדה היטב את עקרונות הדמוקרטיה? נוגרות, ראסיות ו-‏20 פאליקות על כפות הרגליים בחדר המנהל. כך מנחילים דמוקרטיה!
רעיון מבורך 182576
10,000 איש מתו בחופש הגדול!
עוד הוכחה לסכנות שביותר מדי חופש.
רעיון מבורך 182577
אינני מבין מדוע אתה מוצא לנכון ללעוג בצורה כל כך בלתי רלוונטית לדברי אור. מי דיבר על ענישה, בכלל? מי דיבר על לימוד לכל אורך השנה? אור פשוט טען את הטענה ההגיונית שכדאי שתהיה תוכנית לימודים מסודרת ומשותפת לכלל התלמידים, ולא לזרוק על המורות דלות ההשכלה שלנו את המשימה גם להחליט מה הילדים צריכים לדעת, כפי שקורה כיום בכיתות הנמוכות.

אני, בכל אופן, מסכים עם אור.
רעיון מבורך 182604
לעגתי לה? לתומי חשבתי שאני ממשיך את הנימה הסרקסטית שלה (או שלו, קשה לי לדעת).

בכל אופן, אם טעיתי, אני ממש לא מתנצל.

המרת הפרויקטים ההוליסטיים הפסבדו-יצירתיים בשינון "כמו פעם" אינו הפתרון משום שהוא אינו הבעיה אלא תסמין שולי שלה.
מעמדם של מורים – ובהשאלה, מעמדו של הלימוד בכלל – הוא תוצר של ההתייחסות המערכתית אל שניהם. שינוי זעיר וחסר משמעות נוסח רשימות "מאה מושגים" אינו רק שגוי כשלעצמו (משום שהוא אינו מטפל בבעיה) הוא גם מזיק מאוד (משום שהוא מנטרל את ההתמודדות עם הבעייה העיקרית).

ההמשך ההגיוני שעשיתי – אם כבר חוזרים לעבר אז עד הסוף – נראה לי נכון ואפילו מתון ביחס.
182614
למה אתה רואה בזה "חזרה לעבר"?
מה פסול מצאת ברעיון על פיו בכל כיתה יהיה ידע מינימלי מסויים אותו יצטרכו התלמידים לדעת?
אי שם באמצע התיכון, המורה שלי להבעה החליט שהוא מזועזע מיכולת ההתבטאות של האנשים בכיתה שלנו, והחליט, בדיוק כמו בהכתבות בשיעורי האנגלית בכיתה ה', להסביר לנו את משמעותם של עשרים ביטויים.
הרעיון בהתחלה די שיעשע אותי, ואחר כך גם קצת העליב ("למה הוא חושב שאנחנו _כאלה_ מטומטמים שלא נכיר את הביטויים האלו? אנחנו בני 17 גאד דמיט!"), אבל כשהגיע רגע האמת, זה התגלה כיוזמה, הממ, די מתבקשת. מהתגובות שרצו בכיתה הסתבר שגם את הביטוים ה"כל כך בסיסיים" הרבה אנשים לא הכירו.
182618
לו תפקידה של רשימת המושגים היה, נניח, check list אשר מטרתו לוודא שתוכנית לימודים כוללת מקיפה מספיק - ניחא. אך הפיכת רשימת המושגים עצמה לתוכנית הלימודים נתפסת בעיני כמעשה מגוחך של ייאוש והרמת ידיים. האם שטחיות כה עדיפה מבורות?

במחשבה שניה, זה תלוי. לאילו גילאים תוכנית הלימודים מיועדת?
182619
אם אני לא טועה, הרשימה אמורה להיות בנוסף לתוכנית הרגילה, לא במקום.

___________
העלמה עפרונית, לא בטוחה אם היא לא טועה.
בשמלה אדומה ושתי צמות? 182645
נראה לי שהילדה שמה את האצבע יפה על הבעייתיות פה. זאת לא איזושהי רשימת מה חייבים להכליל, אלא יותר סאד לקבע את תוכנית הלימודים לזרם האידיאולוגי המרכזי (קצת ימינה מהמרכז למעשה ועם קריצה רבת משמעות לחברות הקואליציה הדתיות).
מה שיותר בוטה הוא היעדרם של מושגים: שיוויון בין בני אדם, הפרדת דת ממדינה וכו'..
משרד החינוך הופך אט אט למשרד החינוך מחדש
בשמלה אדומה ושתי צמות? 182680
שיוויון יש. בפרק על הדמוקרטיה מופיעים שני מושגים: "אדם נברא בצלם", שמתואר כעקרון שיוויוני, והמושג "שיוויון" עצמו, מלווה בעוד תמונת אילוסטרציה מוזרה: איש (או אישה, לא ברור) הולך עם קביים.

קראת את החוברת?

אגב, ידיעות אחרונות פרסמו היום מספר טלפון שאפשר להשאיר בו כתובת למשלוח חינם של החוברת עד גמר המלאי: 03.7651881
בשמלה אדומה ושתי צמות? 182684
חוברת כה בסיסית - אין אותה ברשת? (כנראה שלא, אבל זה רמז דק מן הדק למי שיש את החוברת, סורק, וים של זמן פנוי).
בשמלה אדומה ושתי צמות? 182695
ותוכנה ליצירת PDFים תעזור גם.
בכל מקרה, החוברת היא יוזמה כלכלית משהו: היא מלווה בפרסומות של בזק (למרבה האירוניה, הכריכה האחורית כוללת תמונה של משפחה מאוד קשורה למסורת - אבל לזו המזרח-אסיאתית, ולא ליהודית...).
תוכנה ליצירת (גם) PDFים 182697
וגם 182746
אופן אופיס בעברית http://www.openoffice.org.il/
בשמלה אדומה ושתי צמות? 182810
זכויות יוצרים?
זכותם 182816
ייתכן, ואם זו בעייה אין בכוונתי להפוך לפיראט דווקא בשביל חוברת זו. הנחתי שאם באמת רוצים להפכה ליסוד, ישאפו יוצריה לעשותה נגישה ככל הניתן.
זכותם 182823
כנראה שהם מעוניינים לקבל פרטים של לקוחות פוטנציאליים, בתמורה ל"חלוקה חינם" תגובה 182680.
(אם כי גם את זה אפשר לעשות ברשת)
לא סאד, סד 182854
מצד שני, אולי אתה קצת צודק - סד - מטבע הדברים, לעולם יהא בו כדי להזכיר תחביבי המרקיז דה סאד.
זהירות מוקשים 182863
מושג השוויון ממש לא נעדר מן החוברת, הוא מפיע בה, תחת הערך "שוויון" (כלומר, מספיק שהיית מעיין בתוכן) וכן תחת "אמנת זכויות האדם", "אדם נברא בצלם", "זכויות אדם" וכולי.
הפרדת דת ומדינה איננה מושג, אלא דיון שניתן לנהל אחרי שיודעים מהי דת, מהי מדינה ואיך זה עובד במדינת ישראל.

הנטיה לבטל כל דבר שמריח מ(שומו שמיים) יהדות או ציונות שוב גוררת תביעה תמוהה לקידוש הבורות.

לא שהחוברת לא משעממת עד מוות בעיני, אבל מה לעשות. אלו דברים שצריך לדעת. ולמה תלמידי ישראל לא יודעים אותם? בעיקר בגלל שאלו הצועקים נאורות נופלים, שוב ושוב, בפח של עצמם.
זהירות מוקשים 182876
הפרדת דת ממדינה היא מושג בדיוק כמו ש"הפרדת רשויות" זה מושג, שאפילו מופיע בחוברת - ואפילו מופיע בה לפני המושג "רשויות".
איך זה עובד בישראל הוא דיון קצר מאוד: זה לא.
זהירות מוקשים 182882
מסתבר שלימוד מושגי יסוד הוא אכן חשוב.

''הפרדת רשויות''- מושג המרכיב את מה שאנו מכנים ''דמוקרטיה'', נטבע ע''י אותם הוגים ולכן משמעותו היסטורית. אנחנו לא מיישמים אותו כפשוטו, אנחנו לומדים איך הגדירו קדמונינו שלטון ראוי.

''הפרדת דת ממדינה''- משאלת לב שלא קיימת בהגות הנלמדת, ממש כמו ש''העלאת שכר המינימום'' אינו מושג.מה לעשות, תושבי הפוליס לא ממש חרטו את זה על דגלם. אבל אם אתה יודע מהי ההגדרה ל''דמוקרטיה'' , מהי הדת היהודית ואיך הן נפגשות במדינת ישראל, אתה תגדל להיות אזרח שעשוי להחליט להלחם עבור הפרדת דת ומדינה.
זהירות מוקשים 182885
נו, באמת. הפרדת רשויות הוא עקרון של הדמוקרטיה הנשיאותית, ושלה בלבד. הוא מעולם לא התקיים בדמוקרטיות פרלמנטריות, ולא אמור להתקיים בהן. דמוקרטיות פרלמנטריות אינן פחות דמוקרטיות מנשיאותיות.

הפרדת דת ממדינה הוא מושג בסיסי בדמוקרטיה, בדיוק כמו הפרדת רשויות: לא כל הדמוקרטיות מיישמות אותו, אבל הוא נובע ישירות מתוך האתוס הדמוקרטי.

אני לא יודע איזו הגות את למדת, אבל הפרדת דת ממדינה קיימת גם קיימת בהגות.
זהירות מוקשים 182895
לפני שנהיית סטודנט מחכים למדעי המדינה, למדת אזרחות בחטיבת הביניים. שם סיפרו לך מה טבע את המונח "דמוקרטיה", ועל מונטסקיה והשתלשלות תורתו.

הבדלי הדמוקרטיות נלמדים אף הם כחומר לבגרות.

"הפרדת דת ומדינה" נמצא אמנם בהגות, אבל לא ברמות קריטיות ללימודי תיכון , אלא בהקשר לותריאני וכאלה. בכל מקרה זו איננה אבן יסוד בלימודי הדמוקרטיה, לא יותר מ"מנהל רווחה תקין". זוהי הדרך בה אתה רוצה שהדמוקרטיה שלך תיראה.

אגב, אין להסיק מכך שיש לי התנגדות שהמושג יילמד, אדרבא. זה פשוט קצת מציק וקטנוני להגיד "אה, שמתם ציצית ואת זה לא, נכון?" כשמדובר בסוג של סוגיה ולא במושג מובהק. והרי אם הוא היה נלמד צייקני השמאל היו עומדים על הראש ומיבבים כל שכופים על ילדיהם לדעת שבארץ אין הפרדה כזו ואת הסיבות הלגיטימיות לכך.

לא באתי להביע דיעה על החוברת, אלא על מי שקופץ ושולל אותה רק מפני שהיא מכילה ערכי יהדות וציונות ולכן נתפסת בעיניו כמגמתית, ולא היא.
זהירות מוקשים 182951
אם הייתי שופט את העולם לפי מה שלמדתי בחטיבת הביניים, מצבי היה קשה מאוד.

מי שטבע את המושג דמוקרטיה היו היוונים. ליוונים לא היו לא הפרדת רשויות ולא הפרדת דת ומדינה, כך שמבחינה זו, אנחנו די שווים. מונטסקייה לא היה ראשון ההוגים המודרנים לדבר על דמוקרטיה, והוא גם רחוק מלהיות החשוב שבהוגים הדמוקרטיים. לפיכך, אין שום סיבה לדבר על "מונטסקיה והשתלשלות תורתו" כ*ה*בסיס לדיון על דמוקרטיה. העובדה הייתה ונותרה שהפרדת רשויות היא עקרון של דמוקרטיה נשיאותית ותו לא.

הפרדת דת ממדינה, לטעמי האישי, היא עקרון חשוב הרבה יותר מאשר עקרון הפרדת הרשויות. הראשון הוא חלק מהדמוקרטיה המהותית, ואילו זה האחרון הוא חלק מהפורמליסטיקה של הדמוקרטיה. ללמד אותו זה כמו ללמד את המושג "הגנבאך-בישופ", רק שהוא קצת פחות רלוונטי לדמוקרטיה הישראלית.

איש לא היה מתלונן על כך שלומדים שאין בישראל הפרדת דת ממדינה, והטענה שיש "סיבות לגיטימיות לכך" היא, כמובן, מגוחכת. אין כאלו.

ואם תעיפי מבט במאמר שם למעלה, תראי שאני לא פוסל ולא שולל את החוברת, לא בגלל שהיא מכילה ערכי יהדות ולא למרות זאת. אני לא פוסל אותה בכלל. אני חושב שהיא חסרה, ואני אכן חושב שהיא מגמתית בנקודות מסוימות, ולכן יש לתקן אותה. אבל כטיוטה ראשונה, היא לא רעה.
זהירות מוקשים 182923
נדמה לי ש"הפרדת הדת מהמדינה" הוא מונח לא מוצלח, או לפחות תרגום לא מוצלח. המונח באנגלית הוא "Separation of *church* and state" - שזה עניין אחר לגמרי: בעברית אפשר לתרגם אותו אולי "הפרדת הרבנות מהמדינה".
דוגמה טובה לכך היא ארה"ב שבה עקרון "הפרדת המדינה מהכנסייה" נחשב למקודש כמעט - ובכ"ז אלוהים (שהוא, אני מקווה שתסכים אתי, עניין דתי) מופיע על כל שטר ועל כל מטבע שהמדינה מנפיקה, ותלמידי כל בתי הספר הממלכתיים נושאים את שמו מדי בוקר כשהם נשבעים אמונים למדינה (נסיונות מועטים לשנות את הנוהג הזה נהדפו בהחלטיות ע"י הציבור ובתי המשפט). מעל 90% מאזרחי ארה"ב הם אנשים דתיים (במובן זה שהם מאמינים באלוהים, בצורה זו או אחרת). "הפרדת הדת מהמדינה" בארה"ב תהייה לכן כמעט כמו "הפרדת האזרחים מהמדינה". "הפרדת הכנסייה מהמדינה", לעומת זאת, פירושה פשוט שהמדינה איננה מתערבת בענייניהם של הממסדים הדתיים, והם מצידם, אינם מתערבים (ישירות) בניהול המדינה.

מעולם לא למדתי מדעי המדינה, אבל יש לי ספקות בכל הנוגע לעקרון ההפרדה (בין כנסייה למדינה) עקרון-יסוד בדמוקרטיה. בבריטניה (שנחשבת לעיתים לאם הדמוקרטיות), ראש המדינה (המלך או המלכה) הוא העומד גם בראש הכנסייה הלאומית. קשה לחשוב על משהו רחוק יותר מהפרדה.
זהירות מוקשים 182952
כן, אבל באותה בריטניה גם אין הפרדת רשויות. זה בדיוק מה שאני אומר: אין שום הגיון בללמד אחד, שאינו רלוונטי לתלמיד הישראלי המצוי כלל, ולא ללמד את השני, שנמצא בליבה של מחלוקת משמעותית בחיים הציבוריים הישראליים.

אני מסכים ש"הפרדת מוסדות הדת מהמדינה" הוא מושג יותר מדוייק, אבל, מה לעשות, יותר מסורבל.
אם בישראל הממסד הדתי לא היה מתערב בחייו של הפרט, תאמין לי שלא הייתי מצייץ אם היו מכתירים את נשיא המדינה כמלך משיח.
זהירות מוקשים 182958
אפרופו בריטניה ודמוקרטיות פרלמנטריות:
אנשלוביץ שים לב: "העליון בישראל הטוב בעולם"
זהירות מוקשים 183332
מעניין, אגב, שלמרות שבית המשפט האמריקאי פסל חינוך דתי בבתי-ספר ציבוריים (1948) ותפילות רשמיות (1963), דווקא צירוף המלים "One Nation Under God" שהוא חלק משבועת האמונים האמריקאית (The Pledge Of Allegiance, שכן מדוקלם בבתי-ספר), התווסף לטקסט המקורי רק ב-‏1954 כקונטרה ל-"קומוניסטים חסרי-האל" בזמן המלחמה הקרה.

להלן כתבה המתארת פסיקה של בית-משפט לערעורים בארה"ב הפוסלת את דקלום שבועת האמונים לפני כשנה וחצי, והתגובות החריפות עד מאד שהיא עוררה החל מהנשיא בוש ומטה.
הקישור 183333
והפעם *עם* הקישור:
זהירות מוקשים 184540
המלך בבריטניה מוגדר כראש הכנסייה האנגלית מאז שהנרי השמיני ניתק את אנגליה מהכנסייה הקתולית ברומא עקב סכסוך עם האפיפיור. הנרי השמיני הכריז על עצמו כעל העומד בראש הכנסייה האנגלית באופן פורמלי בלבד, מי שניהל בפועל את הכנסייה היה הארכיבישוף מקנטרברי.

המהלך הזה של הנרי השמיני קיצץ את כוחה של הכנסייה בפוליטיקה של אנגליה. זה היה מהלך של ניתוק הדת מהמדינה, במובנים של המאה ה-‏16.

שים לב שהיום אנגליה היא דמוקרטיה ולא מונרכיה. למלך אין כוח פורמלי ולכן מעמדו גם כראש הכנסייה אינו מהווה חיבור בין הכנסייה והמדינה, אלה להיפך - זהו שריד של *ניתוק* הכנסייה מהמדינה באנגליה.
זהירות מוקשים 184883
אכן. אם היה אפשר להוסיף סימני קריאה לתגובות באייל... :-)
182620
אנסה להסביר עצמי בצורה בהירה יותר.

התנגדותי לרשימות ידע ושאלונים מסוג זה קיימת בשתי רמות: עקרונית ומעשית.

ברמה העקרונית, ידע אינו מטרת הלמידה אלא תוצר לוואי שלה. המטרה העיקרית של הלמידה היא הנחלת יכולות והרגלי חשיבה. כלומר, פיתוח יכולות שיאפשרו ליישם עקרונות חשיבתיים, לשלב מידע חדש בתוך מערכות חשיבה קיימות ולנתח אותו על בסיסן.
תלמיד יכול לשנן על-פה ששתיים ועוד שתיים שווה ארבע, אבל אם היא או הוא לא הבינו מהו מספר ומהי פעולת חיבור, כשהמורה יעבור לשלוש ועוד שלוש הם יצטרכו להתחיל בשינון מהתחלה.

המורה שלך להבעה, בהקשר זה, הוא רוכל כוסות רוח לפגרי-חשיבה. לגבי רוב התלמידים, עשרים הביטויים היו דבר שנלמד על-פה ואם ולא הוכנס לשימוש בהקשרים אחרים, נשכח עם חלוף הבחינה. ולהיפך, אם הביטויים שלימד אכן חדרו לשפתכם – כלומר, שימשו אתכם בהקשרים אחרים ולצורך התבטאות – הרי שרכשתם יכולת חשיבה המתבטאת ביכולת ליישם ידע שנרכש בהקשרים שונים מהשימוש המקורי. בשני המקרים, לעשרים הביטויים כשלעצמם לא הייתה כל חשיבות.

ברמה המעשית, המרת חשיבה בשינון מסייעת בטיוח ובהסוואת המצב האמיתי. הורים, מורים ומשרד החינוך שבעי רצון בדרך כלל כאשר תלמידים יודעים עובדות כאלו ואחרות על עניינים כאלו ואחרים. הדבר נתפש בעיניהם כ"למידה" הניתנת לכימות, ולא היא. להיפך, כשבזבוז הזמן המוחלט הזה מוגדר למידה נחסמת הדרך בפני למידה אמיתית.
נכון ולא נכון. 182621
ברמה העקרונית, אין לי כל ויכוח איתך.
אממה? ברמה המעשית,לפעמים יש דברים שפשוט _צריך לדעת_. להקדיש חצי שעה כדי להעשיר ולו במעט את שפתם של עשרים תיכונסטים משועממים (ואני נותנת את הקרדיט המלא ‏1לכך שלשאר האנשים זו הייתה חצי שעה מיותרת), הרי שזה לא מעט לטעמי.
לדעת המשמעות של 1+1 זה חשוב כדי להצליח לפענח לבד את 3+5. אבל קודם כל אתה צריך לדעת שהמשמעות של 1 זה "אחד" ושהפלוס הקטן מסמל חיבור.

1מלא תקווה, בעיקר.
השינון הוא כלי לימודי חשוב. 182623
זה שעדיף להבין מאשר לשנן כמו תוכי, זה נכון. אבל במקרים רבים, קשה להגיע להבנה מבלי לשנן או לתרגל. יש הרגלים רעים שקשה לשרש ללא שינון, תוך תיקון טעויות כל פעם. למשל, שגיאות כתיב. למשל, הליכה נכונה בסיף. בנוסף, יש עומק תרבותי שקשה להקנות ללא שינון וחזרה, כגון שירים ופתגמים. כן, מן הסתם יש אחוז באוכלוסיה שיכול ללמוד גם ללא הכלים האלה, אבל גם אחוז זה יקבל משהו מלמידת השינון עצמו ככלי לימוד.

הרי גם שינון יש לתרגל. :-)
השינון הוא כלי לימודי חשוב. 182625
אני לא חושב ששינון כשלעצמו הוא דבר פסול, ככלי נוסף לצורכי לימוד. להיפך, זו עוד דרך חשיבה שאפשר ללמוד, לשכלל ולהחיל על פריטי מידע אחרים.

אבל שינון אינו חלופה לחשיבה ובניגוד לדיעה המובעת בדבריך, חשיבה אינה כלי המשמש מיעוט קטן באוכלוסיה – זהו הכלי העיקרי ולמעשה היחיד כדי לרכוש ולהשתמש בידע באופן ממשי. לא כל בני האדם מצויידים באותן יכולות, כמובן, אך היכולות הבסיסיות נגישות לכולם.

ולעצם העניין – ההתנגדות שלי לשינון כמתודה העיקרית ובאופן כללי לכל השיטות המתמקדות בתלמידים כעיקר הבעיה היא העובדה שרמתם העלובה של התלמידים היא תסמין של הבעיה העיקרית: רמתם העלובה של המורים.

לא ייתכן שינוי, ואפילו זעיר, באיכות וכמות הידע או אופני החשיבה של תלמידים כל עוד לא משנים מן היסוד את מצבם של המורים. כוח ההוראה הוא הכלי להעברת הידע ויכולות החשיבה לתלמידים ואם לכלי אין תחתית, ממש לא משנה מה התוכן שאתה מנסה לשפוך לתוכו – ממילא לא תצליח להעביר אותו הלאה.

לדיון בשיטות (שינון או לימוד חשיבה) אין משמעות רבה כל עוד האמצעי להנחלת השיטות אינו מסוגל לבצע את עבודתו.
השינון הוא כלי לימודי חשוב. 182628
אתה מעוות את דברי. לא אמרתי כי חשיבה משמשת חלק קטן מן האוכלוסיה --- אמרתי כי ישנם נושאים שקשה ללמוד ללא שינון, כגון כתיבה, קריאה, דקדוק, חשבון, שירה, וכן הלאה. אשר לשאר דבריך, אני מסכים.
השינון הוא כלי לימודי חשוב. 182631
עם עיוותתי, לא בכוונה תחילה נעשה הדבר. מן הסתם לא הבנתי עד תום.
בתור אדם סתום לחלוטין ככל שנוגעים הדברים להבנת מבנים דקדוקיים, לדוגמה, אני רחוק מלזלזל בערכו של שינון. האנגלית שלי בנויה כולה על למידה בעל פה של נוסחאות דיבור.
השינון הוא כלי לימודי חשוב. 182665
עם=אם
אז בואו לא נעשה כלום 182670
מה שאתה אומר בעצם הוא - בואו לא נעשה כלום. כי "שינוי מן היסוד את מצבם של המורים" - הוא תוכנית ארוכת טווח, ולא ישימה כרגע. למה לא לנסות לשפר בינתיים מה שאפשר?
אז בואו לא נעשה כלום 182672
לא. מה שאני אומר הוא שצריך להצביע על הבעיות האמיתיות ולא לקבל גרימת נזקים בדמות "תוכנית שינון" אפילו כנחמה פורתא. מדובר בנזק רעיוני ומעשי.
הדבר דומה לאופן שבו פועל משרד התחבורה, שבמקום להצביע על הבעיות האמיתיות (לדוגמה: התפקיד של תשתיות ירודות בגרימת תאונות, מערכת לימוד נהיגה לקויה, שימוש בכספים המיועדים לשיפור מצב הכבישים לצרכים אחרים) עסוק במסעות פרסום המציגים את הנהג כבעייה העיקרית. זה מזיק בשתי רמות: גם כי זה לא פותר שום בעיה, וגם כי זה מעוות את ראייתם של אנשים בהמרת הבעיה האמיתית (שמשרד התחבורה לא יכול לפותרה) בבעיה כוזבת. התוצר הוא בזבוז זמן וכסף לצורכי פרופגנדה.
182635
"הקניית הרגלי חשיבה" הוא מונח מעורפל שפותח פתח נרחב לבזבוז זמן יקר ולבורות. במאמר שהתפרסם פעם בעתון כתבה איזו מורה שבתחילה היא ניסתה ללמד את תלמידיה כיצד לאתר מידע נחוץ בהיסטוריה וכיצד להשתמש בו במקום לדאוג שישננו אותו. עם הזמן היא קלטה שלמעשה הידע בהיסטוריה שירכשו התלמידים בתיכון יהיה הידע היחיד שירכשו בהיסטוריה עד סוף ימיהם כי איש מהם לא יטרח לפתוח ספר היסטוריה אי פעם בעתיד. מכך נובע כמובן שגם הרגלי השימוש בידע הזה יישארו חסרי שימוש. לאור מסקנה זו החליטה המורה לדאוג לדחוס לראשם של תלמידיה ידע רב ככל האשפר כל עוד הם תחת מרותה, כי לאחר מכן הם יהיו תחת מרותה של הבורות.

הדיבורים על הרגלי חשיבה הם מאוד אציליים אבל לא תמיד יש בהם הרבה תוכן. יכולת חשיבה היא חסרת ערך וגם לא יכולה להירכש בלי מידה מסוימת של ידיעה. גם במתמטיקה משננים את לוח הכפל ועוד לא ראיתי גם תלמיד אחד שיכול להסביר מדוע אחת ועוד אחת הם שתיים. מה שכן ראיתי זה תלמידים שלא יודעים את שנת הקמתה של המדינה.

נוסף על כך, הרגלי חשיבה הם לא דבר שכל תלמיד יכול לפתח בכל רמה שהיא. אז כפי שלא כולם יעשו חמש יחידות פיזיקה, לא כולם ילמדו לנתח מהלכים היסטוריים. וכפי שכולם ילמדו משוואה ריבועית, גם אם הם עושים שלוש יחידות מתמטיקה, כולם ילמדו מושגי יסוד בעל פה. וגם אם לא כל המצביעים הפוטנציאליים יצליחו לזהות את התרמית העומדת מאחרוי מצע זה או אחר בבוא היום, לפחות כולם ידעו מה היו גבולות המדינה כשהיא הוקמה וכיצד הם השתנו עד ליום הזה.

אני חולק עליך שמטרת הלמידה היא הקניית יכולות ולא ידע: ידע שלא נרכש בבית הספר בדרך כלל לא יירכש לעולם אלא אם כן עוסק האדם בתחום, ולכן עדיף שירכוש אותו בבית הספר. יכולות חשיבה לעומת זאת, נרכשים בלימודים גבוהים או בכל מסגרת לימוד או עבודה אחרת שדורשת יכולות כאלה. ואם האדם לא נדרש לפתח יכולות כאלה במהלך חייו, הרי שלא הפסיד דבר כשלא למד אותן.

קחו למשל את בחינת הבגרות המבישה בספרות. שם מנסים להתמקד לא בשינון אלא בהבנה והשאלות הן שאלות כלליות של ניתוח טקסטים. התוצאה היא שלומדים מעט מאוד טקסטים ופשוט מנתחים אותם בכל שאלה מכיוון אחר. כתוצאה מכך התלמידים לא מכירים את ספרות עמם. את יכולת ניתוח הטקסטים שאולי רכשו (ולמעשה שיננו אפשרויות ניתוח מוכנות) הם משאירים בפח ביציאה מן הבחינה ואת הידע שלא רכשו לא ירכשו כבר לעולם.
לעומת זאת לילד לשנן כמה עשרות שירים ויש סיכוי שאחרי כמה שנים הוא עוד יזכור מי זה נתן זך גם אם הוא לא יבין כל מילה בשיר.
182671
אור,

אתה מבלבל בין עובדות למשאלות לב.

הנחת היסוד שלך, אם לפשט אותה, היא שרוב התלמידים ממילא אינם מסוגלים לחשוב ולכן, אם יכפו עליהם שינון, הם יהיו לפחות מטומטמים שיודעים בעל-פה כמה שירים ועובדות. להנחה זו אין על מה לסמוך – גם בחלקה הראשון וגם בחלקה השני.

יכולות והרגלי חשיבה הם דבר שכל תלמיד מסוגל לו – מי ברמה גבוהה ומי ברמה גבוהה פחות. למידה אמיתית מורכבת משלושה חלקים: הבנה, הטמעה והשמה. בחלק הראשון נדרש התלמיד להבין מהי הבעיה ומהו הפתרון המוצע לה. בחלק השני נדרש התלמיד לשינון וחזרה כדי להפנים את הפתרון. בחלק השלישי הוא נדרש לחזור על הליך פתרון הבעייה בהקשר אחר.

בשיטת השינון, כולל הליך הלמידה רק חלק אחד: הטמעה. כלומר, התלמיד נדרש לשנן מחרוזות של מלים או נוסחים של פתרונות בלי להבין את הבעיה ובהכרח, בלי יכולת ליישם את הפתרון לבעיה בהקשר שונה. כפי שאמרתי, מאחר ובדרך כלל נדרשים התלמידים רק להקיא על דף הבחינה את מה ששיננו קודם (ולעניין זה אין זה משנה אם השינון הוא תאריכים בתולדות המדינה או נוסחי "ניתוח" של שירים) כאשר ההשמה לנושאים אחרים נמצאת מחוץ לגדר הלמידה (זה קורה אחרי בית הספר) ולכן חסרת משמעות מבחינת מערכת החינוך.

רק כאשר התלמיד מבין מה הוא משנן ולמה הוא משנן העובדות הנלמדות נקלטות ונחרטות. בכל אופן אחר הן פשוט נשטפות הלאה בלי להותיר שריד. המחשבה בנוסח "שלפחות ידעו מי זה נתן זך" היא "שגגת הסופר" קלאסית – אנשים המסוגלים להפעיל חשיבה כמוך מניחים כי המידע שנותר אצלם בעקבות השינון נותר גם אצל אחרים. ולא היא.

ולסיום, דוגמת המורה להיסטוריה שהבאת מאיירת יפה את הבעיה. אותה מורה טענה כי מטרתה הייתה בראשונה "איתור מידע נחוץ" ו"כיצד להשתמש בו". זו כמובן שטות ממדרגה ראשונה, משום שהיא בלבלה בין מה שנדרש ממנה בלימודי התואר הראשון (כלומר, בסדנת הכשרה להיסטוריונים) לבין מה שלתלמידים יש צורך בו – כלים בסיסיים של הבנת טקסט היסטורי והבנת משמעות רצף טמפורני. המסקנה שהיא הסיקה מכשלונה הצפוי מראש הייתה מטופשת כמו מטרתה הראשונית – במקום לשנות את הרגלי החשיבה שניסתה לפתח היא ויתרה על הרגלי חשיבה לטובת שינון מטומטם וחסר משמעות.
182682
הייתי מסכים איתך אם תוכנית 100 מושגי יסוד הייתה מיועדת לתיכוניסטים. אלוהים, אני מקווה שלא. אין לי מושג אילו תלמידים צפויים ללמוד אותה, אבל הנחת היסוד שלי הייתה שמדובר בתלמידי יסודי או חטיבת הביניים לכל היותר. ברור מאליו שאסור שמאה המושגים הללו יהיו סוף הדרך. הם צריכים להיות תחילת הדרך: אלו הם מושגי *יסוד*. רק אחרי שאלו ילמדו, ניתן יהיה לעבור הלאה, לדבר על "בעיות" ועל "יישום" של פתרונות.
אנסה אנלוגיה: אני צריך לבנות כיסא. זוהי הבעיה. אני משנן כיצד נראה כיסא ואיך בונים אותו: זוהי הטמעה. אחרי זה אני בונה כיסא. זה היישום. את השלב השני אני לא אוכל לבצע אם אני לא מכיר את מושגי היסוד "פטיש" ו"מסמר", ואת שלב היישום אני לא אוכל לבצע אם לא יהיו לי פטיש ומסמרים זמינים.
המושגים בתוכנית, כמו גם אוצר המילים של התלמיד, אלו הם הפטישים והמסמרים של עולם החינוך. אין שום בעיה שאני יכול לתאר לעצמי שהפתרון לה כולל שינון של אוצר מילים. אוצר מילים הוא לא פתרון, הוא הבסיס להבנת בעיות.
182705
אני לא מסכים איתך משום שמושגי היסוד הללו לא יהוו תשתית להמשך אלא – כפי שאני טוען – יבואו *במקום* לימוד אחר. התנגדותי להם נובעת מידיעה זו. ההמרה של לימוד חשיבה בשינון מושגי יסוד היא תוצר ישיר של האופן שבו נתפש לימוד במערכת החינוך, כפי שאמרתי. זו אינה תאונה.
התלמידים אולי ישננו מהו פטיש ומהו מסמר, אך לעולם לא יבינו מדוע בניית כיסא מבלזה אינה הדבר הנכון לעשות (משום שאין להם מושג שהכיסא אמור לשאת משקל מסויים) ולכן כל הלמידה כביכול היא ברכה לבטלה.

לבד מזאת, איני מסכים עמך כי אלו מושגי יסוד. אלו רעיונות אינדוקטרינטוריים מפותחים למדי. לדוגמה, ישנה קטגוריה של "ימי אבל וצומות" – ואני משוכנע שרק מיעוט זעיר מבין התלמידים שילמדו את רשימת ימי האבל והצומות וידעו לדקלם "יום הזכרון לחללי מערכות ישראל" כשידרשו להעלות גרה בבחינה ידעו לומר בדיוק מהו זכרון, מהו חלל ומהן לעזאזל מערכות ישראל.
182708
(מערכות ישראל הן ערך נפרד בפרק הציונות, אגב, אבל זה לא משנה).

כאמור, אם הרשימה הזאת תלמד ובכך תסתפק מערכת החינוך, מובן שלא יהיה בכך כל תועלת. אבל, כאמור, אני מניח שהלימוד הזה יעשה בשלבים מוקדמים יחסית במערכת החינוך, והמושגים הללו ישרתו את הלימוד בשלבים מאוחרים יותר - כמו הלימוד לקראת הבגרויות.

בכל אופן, הגישה שלך היא פטאליסטית. גם התוכניות שלך לא תועלנה בדבר אם המערכת מתפקדת כפי שאתה מציג אותה. אני מעדיף לשמור על אופטימיות זהירה.
183852
יש לי הוכחה ניצחת לכך שאתה טועה: אני לומד קורס יחד עם סטודנטים (סטונדטיות, למעשה) מתכנית גילה לחינוך לדמוקרטיה - שהן רובן ככולן מורות. בשיעור האחרון, דיברנו על החוברת הזאת, והן, רובן ככולן, הסכימו איתך. מכיוון שהן מורות, ועוד מהזן היותר מטומטם, מן הסתם ההופכי של מה שהן אומרות הוא הנכון, ולפיכך אני צודק ואתה טועה. ניה ניה!
ניה ניה?! 183968
החלטת להצטרף לשליש?
שאלה רצינית 183990
אתה טוען שאורי שייך לזן היותר מטומטם?

ואגב, זה ממש בוגר לכנות חבורת סטודנטיות "מורות מהזן היותר מטומטם" רק כי...למה, בעצם?
שאלה רצינית 183999
כי הן מורות, כמובן. טוב, כי הן מורות _כיום_.
טוב, כי הן מורות במערכת החינוך בישראל כיום.

טוב, כי הן מורות לאזרחות שלא היו מזהות דמוקרטיה אם היא הייתה מטילה עליהן קלפיות מלאות.
שאלה רצינית 184001
לא ענית על שאלתי הראשונה (אבל פסדר, נוותר).

אבל איך אתה יודע שהן לא היו מזהות דמוקרטיה וכו'?
שאלה רצינית 184003
אה, כי אני לומד איתן, כמובן.

(דיסקליימר מתוך חשש לא בלתי מבוסס שהאלמוני לעיל הוא (היא) בעצם אחת המורות הנ"ל: לא כל המורות כאלו. רק חלק מהן. חלקן הן בסדר גמור, אבל, כמו שאומרים על עורכי דין: זה רק 95% עשבים שוטים שמוציאים שם רע ליתר חמשת האחוזים)
שאלה רצינית 184004
הדיסקליימר שלך שגוי.

איך אני יודעת? אה, כי אני לומדת איתן, כמובן.
שאלה רצינית 184055
את לא לומדת עם המורות שדובי לומד איתן. לדובי יש נטיה, לאחרונה, להשמע יותר כוללני מאשר הוא מתכוון. (ראי, למשל, תגובה 183467)
שאלה רצינית 184067
שגוי לאיזה כיוון?
שגוי לכיוון הנכון 184174
אני לא מכירה את הבנות שאתה לומד איתן בקורס הזה, ומי יודע, אולי הן באמת "ערימה של רפש מוחי מהסוג הדלוח ביותר" (!), כפי שטרחת לציין בתגובה 182723, אבל לבוא ולהכליל את זה על רוב המורות (והמורות לעתיד)- נו, זה באמת נראה לי קצת מוגזם.

את זה שמערכת החינוך דפוקה כולנו יודעים, אבל אני בספק רב אם המורות הן האשמות העיקריות בכך. רוב המורות לעתיד ש*אני* זכיתי להכיר, בהחלט ראויות לתפקידן.

בכלל, כל התפיסה הזאת, כאילו מורות תמיד חייבות להיות חבורה של בנות סתומות, שבוחרות במקצוע רק בגלל שעות העבודה הנוחות- פשוט משגעת אותי. אי אפשר לרצות להיות מורה בלי לשמוע שוב ושוב את המשפט "אה, יופי, זה מקצוע טוב לאישה/אם".‏1

(סליחה על התגובה העצבנית, היה לי יום מחורבן. באמת.)
_____
1- וגם אי אפשר ללכת לחתונה בלי לשמוע שוב ושוב את המשפט "בקרוב אצלך!".‏2
2- אה, סליחה, זה לא קשור עכשיו.
2 קשור... קשור... 184237
נו, אז התמזל מזלך יותר מאשר מזלי. אני נתקלתי במעט מאוד מורות מהדור החדש - כיום או לעתיד - שלא מגיע להם הכינוי הזה. אני לא לגמרי סגור איפה קו השבר, אבל אני מעריך שלפני 20 שנה בערך, התחילה התדרדרות מרה ברמתן של המורות.
182772
התוכנית מיועדת לתלמידי חט"ב.
למעשה התבקשו בתי הספר ללמד אותה השנה בכיתות ח', וכיתות אלו היו אמורות להבחן כבר בדצמבר השנה על מושגים אלו בבחינת המיצ"ב.
מפאת עיכוב בהכנת המושגים הם לא יבחנו בסופו של דבר, אך המורים התבקשו בכל זאת ללמד את המושגים.
ראה איגרתו של יו"ר המזכירות הפדגוגית פרו' יעקב כץ למנהלי בתי הספר בענין זה:
כמה שאלות 182773
1. "יהודי, ערבי ודרוזי"? יש כמה חוברות, או שזו אותה אחת?

2. מה זה "מטה שנהר-קרמניצר"?

3. כשקבעו את פרק הזמן הדרוש להרכבת התכנית, האם שכחו להביא בחשבון את היקף העבודה, או את הצורך להתייעץ עם גורמים שונים, או את שניהם?
כמה שאלות 182778
1. אני מניח שלכל קבוצה חלק המורשת יהיה שונה. ב"ידיעות אחרונות" צירפו חוברת שבה חלק המורשת עסק במורשת יהודית בלבד.

3. לא יודע. יש לי השערות אך הן לא תהיינה טובות משלך.
ובכל זאת 182687
לדעתי אתה שוכח ש*ידע* בפני עצמו הוא מטרה. וידע משיגים בעזרת שינון.

שיטת הרשימות אינה שיטה אידיאלית. היא בוודאי לא צריכה להיות הדבר היחיד שנלמד בכיתה. אבל השגת איזשהו בסיס ידע משותף היא מבורכת וחסרה.

לפני כמה שנים ראיתי חידון בטלוויזיה שבו התבקשו ילדים בכיתה ו' למנות שתי ערים במישור החוף. הם נכשלו. האם זהו ידע מיותר בעינך?
ובכל זאת 182707
אני כופר בהנחתך. לידע אין שום חשיבות כשלעצמו. יש לו משמעות רק כשהוא נלווה לתובנה כלשהי.

כמו אחרים כאן, אתה סבור שדבר טוב הוא זה שתלמידים ישננו וכביכול ילמדו מערכת נתונים המקבילה לזו שאתה למדת. זו הנחה שגויה לדעתי.
לא מדוייק 182646
אני אוהב את הראש של לתת דגש על כלי חשיבה ולא רק על ידע. אבל לימוד הוא בבירור גם כדי ללמוד חומר קונקרטי. אחרת ניתן היה לעסוק בחינוך רק בדוגמאות מופשטות והיפוטתיות שאינן נוגעות (ישירות לפחות) לחיינו
182647
אני זוכר, לפני כשנתיים-שלוש, ששודרה פרסומת מסויימת בטלוויזיה לאיזה מוצר צריכה סלולרי ויקר מדי שכוונה לבני נוער בגיל ה-‏14-15 להערכתי. בפרסומת תוארה בחורה בלונדית מסויימת (שאני מניח שהשחקנית שגילמה אותה היתה בת יותר מ-‏14-15) כ"שופרא דשופרא" על-ידי מכר נלהב. כמה חודשים אחר-כך, עדיין חששתי שהביטוי הארמי הארכאי מאיים להשתלט על הנישה האקולוגית של "אחלה" בשפתם של אחי הצעיר וחבר מרעיו, (כולם בני נוער מצויינים, אמנם).

אז מה רע? ילדים _אוהבים_ מלים ומושגים חדשים לשחק בהם. רק תן להם להנות. להגיד ש(רוב ה)ילדים לא רוצים ללמוד שום דבר בכלל, כנתון, נראה לי נורא, מכמעט כל בחינה שהיא.
יכולות, הרגלי חשיבה ויידע 182669
בשנים האחרונות חלה הסטה של מטרת הלימוד מ"ידע" ל"יכולות והרגלי חשיבה". רק שכמו כל שינוי, היא נעשתה בקיצוניות ותוך זניחת העבר.

המטרה של הלימוד היא *גם* ידע ו*גם* הקניית הרגלי למידה. קשה מאוד להקנות הרגלי למידה בלי ידע בסיסי, ויותר מזה - ידע בסיסי הוא דבר נדרש. הרי איננו יכולים לגשת עם כל מילה שניה למילון, ועם כל מושג לאנציקלופדיה. יש ידע בסיסי המצופה מבן תרבות. ויש ידע בסיסי הנדרש כלשעצמו כדי להקנות הרגלי למידה ומיומנויות. התהליכים שלובים זה בזה.

הזניחה הטוטלית של הידע תמורת המיומנויות לא הובילה את מערכת החינוך למקום מוצלח כל כך. ולכן, צריך לחזור קצת אחורה בין היתר גם לשיטת הקניית הידע.
רעיון מבורך 182679
אי אפשר ללמד ערכים אם התלמידים לא מכירים מושגים בסיסיים. אי אפשר לדרבן ילד לקרוא יצירות אמנות חשובות אם אין לו אוצר מילים רחב (נכון, לא חייבים ללמוד את זה כרשימה, אבל צריך ליצור תוכנית לימוד כזו שהתלמידים יתקלו בהכרח במילים מסוימות - כולל כתיבת מקראות שנכתבו מתוך מטרה כזו).
מעמדו של המורה לא קשור בכלל לעניין. לא המורים המציאו את שיטת השפה כמכלול, לא הם המציאו את שיטות הלימוד העלובות שיש כיום. לא הם העלו על דעתם את הרעיון שלא משנה מה קורה, אסור למורה להעניש תלמיד בשום צורה שהיא.
זה שצריך לשנות את מעמד המורה ע''י תגמול נאות יותר וסלקציה נחרצת יותר, זה נכון, אבל זה בכלל לא קשור לנושא.
רעיון מבורך 182710
כדי לדרבן ילד לקרוא יצירות אמנות חשובות צריך להפוך אותן רלוונטיות לחייו. זה הכל. צריך להפוך את היצירה למשהו הקשור לעולמו ולכן ניתן להצמדה למערכי חשיבה קיימים או נבנים. אחרת, שום דבר לא עובד ולא ''נדבק'' אצל הילד.
לדוגמה, אתה יכול ללמד את סיפור בכורת עשו מאה שעות ברציפות והילדים ייראו ויישמעו סתומים לחלוטין, גם אם ביארת להם מילה-אחר-מילה מה כתוב שם. לעומת זאת, אם תצליח לקשור את מונח הבכורה למשהו הרלוונטי לעולמם (כלומר, ליכולות חשיבה והבנה קיימות) הם יבינו מייד. נאמר, אם תדמה את מאבק הבכורה למלחמה על מקום בהרכב בקבוצת כדורגל לילדים, את יעקב כמי שמתחנף לעוזר מאמן ועובד על המאמן בעזרתו, תוכל לקשור את זה למאבקים בין אחים, שילדים יוכלו להבין ולתקשר (ולהזדהות), וכן הלאה.

לגבי מעמדו של המורה -- הוא קשור גם קשור לעניין. העניין ראוי לשרשרת נפרדת עם כותרת נפרדת.
באמת שאתה מתייחס לילדים כאל עדר מטומטמים 182713
ילדים מסוגלים להתעניין בסיפור מעניין גם כאשר הוא לא קשור ישירות לחייהם. התפיסה הזו שצריך להפוך כל דבר לרלוונטי מיידית לחייהם היא תפיסה מקוממת. העולם הוא רחב ומעניין, ואין צורך לפשט אותו כל הזמן עבור הילדים.
רעיון מבורך 182714
בסרט "ביג" מבקר טום הנקס בבית של משפחה. בזמן הביקור, בא הילד אל הוריו ומבקש את עזרתם בפתרון בעיה בחשבון. הנקס מתנדב לעזור לו, ובחדר, הוא מסביר לילד איך לפתור את הבעיה דרך סיפורים על כדורסל, ומיד הילד מבין ומתחיל לפתור את שאר הבעיות בקלות.
אני מאוד אוהב את הסרט הזה, אבל, מה לעשות, זה לא עובד ככה במציאות. מצד אחד, ילדים הם לא מטומטמים - הם יבינו שמנסים למכור להם משהו משעמם בתחפושת של משהו מעניין, ויאבדו עניין. מצד שני - ילדים הם לא מטומטמים - אפשר לעורר את העניין שלהם גם בלי לרדד את הכל לרמה של משחק כדורגל.
דווקא לסיפורי התורה, אגב, יש מספיק בשר כדי להפוך אותם למרתקים, אם לא דבקים כל הזמן בשפה התנכית.

כדי לדרבן ילדים לקרוא יצירות אמנות, כל מה שצריך הוא שני דברים: 1. לדאוג שהם לא יאלצו לרוץ למילון כל שתי דקות (מה שאפשר לעשות או ע"י "תרגום" היצירות לרמה נמוכה, או, עדיף, ע"י הרחבת אוצר המילים של הילדים), 2. להראות להם כמה היצירות הללו יפות ומעניינות ומהנות. והן אכן כאלו.
רעיון מבורך 182740
האמת היא שזה דווקא כן עובד, ואנשים העובדים שנים רבות עם ילדים יעידו שבמקרים רבים זו השיטה היחידה שעובדת.
מקרה טיפוסי היה של ילד שהגיע לסדרת שיעורים פרטיים אצל מורה (קרוב משפחתי) לרגל חוות הדעת הכללית שהוא סתום באופן מוחלט בכל מה שנוגע ללימודי תנ''ך. אחרי מספר שיעורים קצרים התברר כי הילד לא סתום בנוגע לתנ''ך אלא פשוט לא כל כך שולט בקריאה -- מצב נפוץ למדי גם בכיתות ה' ו-ו'. פריצת הדרך אל ליבו התרחשה כאשר הומרו הטקסטים התנ''כיים והלימודיים בכתבות על משחקי כדורגל של קבוצתו האהובה. אז, לפתע, גילה הילד ה''סתום'' כישורים מפליגים ומוטיבציה עילאית לברר כל מילה, לרדוף אחריה במילון ולהבין את הכתבה באופן מלא.

לגבי תוכנית הדירבון שלך לילדים לקריאת יצירות אמנות -- הרעיון נאה ואף יפה אך תלוש באופן מוחלט מהמציאות, לדעתי.
רעיון מבורך 182745
נו, ותנ"ך הוא יודע?
רעיון מבורך 182748
מעט יותר מאפס, שזה מעט יותר ממה שידע קודם, ויש לו מעט יותר בטחון עצמי ביכולתו להתמודד עם טקסט כזה.
מבחינתו, ומבחינת הוריו זה הישג גדול.
רעיון מבורך 183176
הבעיה בשיטה הזאת היא שהיא מרגילה את הילד לכך שהכול מעניין לו ואז כשהדברים כבר לא מתורגמים לשפתו ולעולמו או סתם אינם נוגעים להם כשאין מי שיתרגם הוא עלול פשוט לא להתאמץ. אחד הדברים החשובים בלימוד הוא שלומדים ללמוד גם את מה שלא אוהבים, את מה שנראה שרירותי, את מה שלא נוגע לנו. אחרת זה פשוט המשך של שיטות גן, להפוך הכול למשחק, או לשיר או לסיפור מעניין. צריך לשים לזה סוף בשלב כלשהו ועדיף מוקדם ככל האפשר.
רעיון מבורך 183177
עקרונית – וזוהי ראייתי שלי איך פועלים ילדים ומבוגרים – אדם יהיה מוכן להשקיע מאמצים רבים יחסית עם התייחסות לטווח הבינוני והארוך (היינו, ללמוד דברים שאינם חשובים או מעניינים אותו באותה שנייה ובאותו הקשר) רק כאשר הוא יוכל לראות איזה אופק שבו הידע הנרכש ממומש לטובת צורך או עניין החשובים לו.
מכאן, לדעתי, שלימוד של משהו משעמם (או "משעמם") אינו ההכרה בכך ש"לומדים ללמוד גם את מה שלא אוהבים" (כי אז, בפשטות, לא לומדים), אלא היכולת לגלות ולהבין כי ישנו גמול מבוקש גם בטווח הבינוני והארוך.
מבחינת אותו ילד, רכישת אוצר מילים עשיר יותר ושיפור יכולת הקריאה שלו היו צעדים "משעממים" לטובת גמול מהותי מבחינתו בטווח הבינוני. היינו, היכולת לקרוא כתבות על כדורגל ולהבינן. אם אתה סבור שאפשר היה ללמדו אותו שככה זה והוא צריך ללמוד כי הוא צריך ללמוד ו"לומדים ללמוד גם את מה שלא אוהבים" אני סבור שהיית מגלה במהרה שזו טעות חמורה. הוא לא היה לומד בשום אופן, ולא חשוב כמה פרגולים, ייסורים, נזיפות וצעקות היית מגייס לצורך העניין.

הדרך להגיע אל ילד (או כל אדם) היא לעשות רלוונטיזציה של הנלמד לעולמו. אחרת, מדובר במשהו מופשט שאיש אינו יכול למצוא עניין בו לאורך זמן, להבינו ולזוכרו. אין צורך ב"שיטות של גן" כדי לעשות זאת – ילד בן 12 או סטודנט בן 22 גם לא יחוש ש"מחה-מחה-כפיים-נסע-לרושלים" מהווה רלוונטיזציה של מבנה עצמות כף היד – צריך למצוא את הנתיב הנכון שיצור רלוונטיזציה בהתייחס למקום בו נמצא הילד. למה לשים לזה סוף? אין לימוד טוב, בכל גיל שהוא, ששם לזה סוף. כך עובדים בכיתה א' וכך עובדים גם בסדנאות ללימוד כתיבה יצירתית המאוכלסות בפרחי-כותבים נובלים בני חמישים.
רעיון מבורך 183193
נו, אז אולי אתה יכול להסביר לי איך אני עושה רלוונטיזציה של משוואה בשני נעלמים? ואולי יש לך משחק מעניין שיעזור לי לזכור פעלים יוצאי דופן בצרפתית? יש לי גם כמה מאמרים בפילוסופיה שהייתי מאוד רוצה שתמציא שיטות לזכירה ולהבנה שלהם.

השיטה הזאת מוגבלת. לא לכל דבר אפשר להמציא משחק או אמצעי לזכור וגם ההמצאות האלה דורשות יותר מדי השקעה. מתי זה כן יעיל? כשלא לומדים את החומר אלא מיומנות: למשל, קריאה. למשל, לוח הכפל. אבל שם זה צריך להיפסק אחרת מרגילים את הילד שהלימודים זה משחק ושלימוד הוא חוויה והנאה וכשזה יפסיק להיות כזה, וזה יקרה מהר מאוד, אז הוא גם יפסיק ללמוד.

אני עבדתי לא מעט עם ילדים ואכן נוכחתי כי טענתך יעילה. באותם חלקים בחומר שאכן נראו להם כמשחק הם גילו התלהבות. אבל בדיוק במקום שהחומרים האלה נגמרו נגמרה כל התלהבות שהיא. הם בדיוק היכן זה מתחיל והיכן זה נגמר. יש להם חושים מאוד רגישים, את זה אני תמיד מופתע לגלות. ודרך אגב, גם משחק הקשור לחומר, כמו כל משחק, נמאס מהר מאוד. איתו נמאס גם הלימוד.

בסופו של דבר, כפי שכל סטודנט יאמר לך, לימוד מצטמצם לדבר אחד בעיקר: דגירה אינסופית. וכדאי להבהיר את זה כבר בהתחלה.אם תשאל ות, זו בחינת הבגרות האמתית.
וסתם הערה, 183201
ככל הנראה, לימודי שינון (כשאני מכלילה בהם כל דבר שאנחנו לומדים כדי לזכור ולשלוף) ולימודי מיומנויות עוברים פיקוח על ידי מרכזים מוחיים שונים. לימודי השינון שייכים למרכזים מוחיים עמוקים יחסית (אני מתכוונת מבחינת המיקום שלהם במוח), ואילו לימוד המיומנויות שייך ככל הנראה בעיקר למרכזים הפרונטליים (הקדמיים).

למשל, אנשים עם פגיעה קשה באזורים האחראיים על זכירה עדיין יוכלו להפנים מיומנויות (למרות שיכשלו כשל חרוץ אם ינסו לשנן סיפור עלילתי למשל), ויהיו טובים יותר בלמידה של מיומנויות בהשוואה לאנשים שהמרכזים הפרונטליים שלהם נפגעו.

מסיבה זו גם אין זה מפתיע שצורות לימוד שונות יהיו יעילות לפונקציות השונות הללו.
וסתם הערה, 183391
כשאני למדתי על החלוקה בין סוגי הזכרון השונים, ההסבר היה כי זכרון פרוצדורלי (ל"מיומנויות") משמש לפעולות ותהליכים מוטוריים בעיקר. את בטוחה שההבחנה שהצבעת עליה תקפה גם ללמידת מיומנויות *קוגניטיביות*, כגון פתירת משוואות? אם כן, יכול להיות מענין לנסות וללמד את כל השינונים כ"פרוצדורות" - כך תספר סיפור עלילתי וכד'.
וסתם הערה, 183412
המחקר האחרון שראיתי כלל ב''מיומנויות'' גם פתרון של ''מגדלי הנוי''. אני חושבת שיש דמיון מסוים בין הפעילות הזו לבין פתרון משוואות למשל.
רעיון מבורך 183290
אני לא סבור שכל נושא לימוד בעולם אפשר לסובב כך שאפשר יהיה ליצור הנעה ישירה, אבל הנה שתי דוגמאות:
לימוד צרפתית – ה"גמול" יכול להיות בהקשר של שימוש במשפט עם הפועל בסיום פרק הלימוד (למשל, בתחרות עם לומדים אחרים), מול קטע סרט העושה שימוש בפועל שייתן תחושת הישג של "קודם לא הבנתי ועכשיו אני מבין". למורה טוב יש מגוון טריקים כאלו בשרוולו, לנושאים כאלו ואף סבוכים מהם. הגמול יכול להיות ברור וישיר (הלימוד מניב תועלת מיידית בשימושי חיים) ויכול להיות גם עקיף (למשל, הצלחה לקבל שבח מהמורה, הצטיינות בכיתה, וכן הלאה).
כנ"ל לגבי משוואה בשני נעלמים. אפשר להבנות את תוכנית הלימוד כך שפתרון משוואה כזו יהיה שלב מסויים בדרך לפתרון בעיה מורכבת יותר שפתרונה דווקא כן מהווה תגמול. מורים נוטים לשכוח את זה, אבל תגמול ברור וישיר או עקיף הוא הכרח בשימור העניין והזכירה מעבר למועד הבחינה.
לגבי מאמר בפילוסופיה – אני לא מניח שכוונתך להורות את כתבי פיכטה לתלמידי כיתה ו', משום שזה לא ילך – אבל אותה הנעה תעבוד בשינויים קלים גם אצל תלמידים באוניברסיטה. הם ילמדו את פיכטה כי זה יאפשר להם להגיע ל... טוב. במקרה זה הם יאלצו להגיע להגל ואחר כך למרקס. לימוד כזה צריך לאסור מטעמים הומניים.

אני לא חושב שכל לימוד צריך להבנות כמו משחק. להיפך, בתוכנית שאינה בנויה היטב המשחק לא מוביל לשום מקום ולכן אינו מלמד דבר. לימוד צריך לחשל את היכולת להבין ולהציב מול הלומד את היכולת שיקנה בסיומו.
רעיון מבורך 183305
רעיונות באמת טובים. בעיקר לגבי הפועל בצרפתית. עכשיו בוא נראה אותך מיישם את זה על כמה עשרות פעלים, משלוש קבוצות, בחמישה עשר זמנים שונים? רק לבנות את התכניות האלה ייקח לך שנים והן פשוט תתפוררנה בדרך.

חוץ מזה, אתה מדבר על גמול: עוד לא הסברת איך ניתן לקלוט מאות מילים בשפה זרה שלא על ידי שינון.
רעיון מבורך 183339
זו הסיבה, כמדומני, שהוראה היא מקצוע: לדעת איך לבנות תוכנית כך שאפשר יהיה להשתמש בה בהטיות שונות פעם אחר פעם. כך עובד מורה מקצועי. ברור שאם אתה מחפש ליצור זיקוקין-די-נור בכל פעם, אחרי שנה אחת של עבודה תשחק כך שתוכל לפתוח בחמישיית הגמדים מתחת לחמישים סנטימטר.

ניתן לקלוט מאות, אלפי ועשרות אלפי מלים בשפה זרה בלי שינון כלל, כל עוד המטרה העומדת לפני הלומד ראויה בעיניו. מנסיוני האישי – עד לכיתה ט' לערך אנגלית לא עניינה אותי במידה כזו ששליטתי בשפה התמצתה בדקלום האי-בי-סי עד לאות פי (שם המנגינה שלאורה דקלמתי את הנ"ל הסתבכה). אבל אז הבנתי לפתע שכמה דברים שהיו חביבים עלי מאוד – ג'ין אוסטן, ווילהלם רייך והביטלס – לא יהיו לי נגישים לעולם אם לא אלמד את שפתם. אז לקחתי את ספר והתחלתי לקרוא. בעמוד הראשון תרגמתי עם מילון מילה-אחר-מילה. בעמוד השני גם כן. בעמוד העשירי התחלתי להבין כמה דברים ובסוף הספר – למרות שלאורכו הבנתי אולי 30 אחוז מהתוכן – כבר הגעתי לשליטה מספקת כדי לרוץ מכוח עצמי. לא שיננתי כלום. זכרתי כי עמדה לנגד עיני מטרה הולמת.

שינון הוא שיטה הנוחה למורה – משום שהוא יכול לכמתה ולחלקה למנות נוחות. היא חסרת משמעות מבחינת הלומד ולמעשה אינה עובדת לאורך זמן בשום מקום. גם במקום שבו השינון נראה חלק הכרחי – לדוגמה, בלימוד נגינה על כלי מוזיקלי שבו החזרה האינסופית על סולמות היא חלק מהסיפור – הוא אינו נסבל כלל כאשר אין לנגד הלומד איזה גמול ראוי. לחזור חמשת אלפים פעם על סי, ג'י-אם, אי-אם הוא משימה שמעל לכוחות אנוש אם בקצה הדרך אין איזה בית השמש העולה או לפחות ערב של שושנים.
רעיון מבורך 183363
קודם כל, אם אתה מסוגל לקרוא את אוסטן, ועוד באנגלית, אתה באמת על-אנושי. אני נרדמתי בערך אחרי שעת התה השנייה, אבל סיימתי את הספר כי הגמול עמד לנגד עיניי תמיד: לא להיכשל בבחינת הבקיאות ב"מבוא לתורת הרומאן".

אני אישית מעולם לא הצלחתי להבין את הטענה שקריאה מגדילה את אוצר המילים. מה שקורה אצלי הוא שאני מבין מילה מן ההקשר. כתוצאה מכך אני גם לעולם לא אדע את משמעותה המדויקת מבלי לבדוק במילון ולכן בהקשר אחר מה שהבנתי קודם לא יתאים. זאת במקרה הטוב שאני זוכר את המילה כי כאשר מבינים מילה תוך כדי קריאה, מבלי לשנן אותה או לפחות לחזור עליה אחר כך, היא פשוט מתאדה מהזיכרון. ונראה לי שזה נכון לגבי רוב האנשים לפחות.

גם לא נראה לי שרק השימוש במילה יכניס אותה לזיכרון. נכון שהשימוש הוא שיוצר את ה"הטבעה" הסופית בזיכרון אבל ישנן לא מעט מילים שגם לאחר שימוש בהן פרחו מזיכרוני.

כמו כן, גם השימוש בשיטות גמול לא צריך לעבור את סית הספר היסודי. אסור ליצור גישה תועלתנית כזאת. לא תשכנע ילד ללמוד כי "זה יקנה לו מקצוע" אלא רק אם תבטיח לו גמול מידי יותר. כך הוא ייהפך ליצור חמדן וקצר רואי שלא יטרח להתאמץ כשאין לו רווח מידי. "מקצוע" הדורש תעודת בגרות, אינו רווח מידי.
רעיון מבורך 183386
קודם כל, באמצעות טיעון לוגי פשוט אפשר להפריך את טענתך שג'יין אוסטין משעממת. להלן הטיעון:
א. אני מת על ג'יין אוסטין וחושב שספריה מרתקים ביותר.
ב. אני תמיד צודק.

מסקנה: ספריה של ג'יין אוסטין מרתקים ביותר.

לעניין עצמו: קריאה בהחלט מגדילה את אוצר המילים משום שהיא כופה עליך – עניין קריאתי-הישרדותי – הבנה בסיסית של מבנה המשפט (מתי בה פועל, מתי בא תואר הפועל, מתי בא נושא, וכן הלאה) ומאפשרת לך להתחיל להבין מלים מתוך הקשרן, כשרמת דיוק הניחוש שלך הולכת וגוברת. למידה על-פה של המילון אינה דבר שרבים מסוגלים לעשותו ולכן ניחוש-הקשרי משופר משמעו בפועל הרחבת אוצר המלים. יתר על כן, הקריאה משפרת משהו חיוני הרבה יותר להבנת שפה: רגישות לריבוי משמעות.
קח לדוגמה את המשפט הבא מתוך Sense and Sensibility של אוסטן:
The family of Dashwood had been long settled in Sussex. Their estate was large, and their residence was at Norland Part, in the centre of their property, where, for many generations, they had lived in so respectable a manner as to engage the general good opinion of their surrounding acquaintance.

ישנן מספר מלים כמו property, respectable, engage, settled שמשמעותן המילונית הראשונה לא תסייע כלל לקורא. לעומת זאת, ניחוש הקשרי יאפשר לו להעשיר את את אוצר המלים וללמוד, לדוגמה, ש-engage אינו רק "לעסוק" או "להתארס" אלא גם "לרכוש, לקבל".

=====

לגבי גבול בית-הספר היסודי שאתה קובע ללימוד-דרך-גמול: אני חושב שאתה תופס גמול במובן צר מדי. כולנו לומדים כדי לקבל גמול – בכל גיל ובכל מצב. הגמול, עם זאת, לא תמיד מנוסח בצורה בהירה וכאשר המטרה היא עיוות, גם מבנה הגמול מעוות. לדוגמה, תלמיד הלומד לבגרות עושה זאת אך לעתים נדירות משום שהחומר הלימודי מעניין אותו. הגמול שהוא רואה לנגד עיניו הוא לעתים הצטיינות, לעתים השבעת רצון הוריו ולעתים פחד מתוצאות רעות אם לא ילמד. גמול קיים בכל מקרה, אך כאשר הוא מעוות – כמו במקרה זה, שבו הלימוד של חומר משעמם עד פלצות נעשה לצורכי גמול דל משמעות – גם הלמידה הופכת חסרת משמעות. היינו, החומר הנלמד נשכח מייד כאשר התלמיד מקיא את בולעו על דף הבחינה.
רעיון מבורך 183396
אם אנ'לא טועה הרי שמשמעות המילה engage בדוגמא המובאת היא דווקא קרובה יותר ל-"להתחיל או ליזום פעולה של מנגנון מסוים..."
רעיון מבורך 183426
לדעתי, לא.
רעיון מבורך 183408
לגבי עניין המילים - גם כאשר המשמעות המילונית המידית אינה מתאימה, הרי שהכרתה היא יתרון גדל בהבנת המשמעות בהקשר הנתון ובטח אינה מזיקה. זאת משום שמשמעויות שונות של מיהל בדרך קשורות זו לזו, בדרך של הרחבה או צמצום סמנטי.

במילים שהבאת למשל המשמעות המילונית מאוד מתאימה, אם כי יישומה גמיש במקצת. הכרת המשמעות המילונית עם קצת גמישות הנדרשת מאדם אינטליגנטי תפתור את הסוגיה. סתם ניחוש הקשרי לא יוביל רחוק.

חומר הלימוד לבגרות הוא משמעמם פעמים רבות, זה נכון. אז מה? נשנה את החומר כדאי שיהיה מעניין. נלמד על אינדיאנים ולא על העלייה החמישית? עצם העובדה שבינינו יש מחלוקת על מידת העניין שמעוררים ספריה של אוסטן מבהיר לך כי תמיד יהיה מי שיחשוב שהחומר משעמם. מה נעשה אז? מי שלא אוהב לקרוא כלל, לא ממש משנה מה יהיה כתוב בספר - הוא לא ירצה לקרוא.

החומר נשכח די מהר לאחר הבחינה. אין מה לעשות, ככה זה. כמה אתה זוכר על "האנטישמיות כמדיניות ממשלתית ברוסיה של סוף המאה ה-‏19" מבלי להפעיל את כושר הניתוח שלך כעת אלא רק זיכרון טהור? לא הרבה הייתי מנחש. מה שכן אם תחזור לתחום יהיה לך קל יותר שלא להזכיר ששיפרת את יכולותיך בעצם הלימוד או השינון.
183415
החומר נשכח אחרי הבחינה, זה נכון. אבל משהו נשאר גם כשמדובר בשינון טהור ולא יותר.

הבנתי את זה פתאום אתמול‏1 כשחברה שאלה אותי מה זה "אוונגרד". מילה שיצא לי להתקל בה אי אילו פעמים, אבל מעולם לא ידעתי מה הפירוש המדוייק שלה. זה לא הפריע לי בשום שלב, כאמור, ידעתי בערך. עד שאי שם בין רשימות מילים הלא נגמרות שהייתי צריכה לשנן לפסיכומטרי, הייתה גם זו.
ופתאום זה היה שם. המונח המדוייק על קצה הלשון. ובכלל לא שינה שלמדתי את זה כחלק מרשימה לא מעניינת בעליל, ובלי שום הקשר אינטלקטואלי כזה או אחר.‏2

1 לא מצאתי את התגובה שאליה רציתי להתייחס, אז אני פשוט מנצלת את זו שלך. זכית.
2אחר כך היא תהתה לגבי "הדוניזם", ואני, שגם ככה מזקינה והולכת, הרגשתי כמו אמא ולכן הפסקתי את השיחה רגע לפני שפרצתי בבכי חסר מעצורים.

_________
העלמה עפרונית ושיער אדום.
פירוש המילה אוונגרד. 184042
תגובה 114260
נו? 184137
ההודעה הזו נכתבה לפני שנה. כלומר, כמעט שנתיים (?) אחרי שעשיתי את הבחינה.

_________
העלמה עפרונית, מותשת, רעבה ועייפה מתמיד.
רעיון מבורך 183427
"החומר נשכח די מהר לאחר הבחינה. אין מה לעשות, ככה זה. כמה אתה זוכר על "האנטישמיות כמדיניות ממשלתית ברוסיה של סוף המאה ה- " מבלי להפעיל את כושר הניתוח שלך כעת אלא רק זיכרון טהור? לא הרבה הייתי מנחש. מה שכן אם תחזור לתחום יהיה לך קל יותר שלא 19‏ להזכיר ששיפרת את יכולותיך בעצם הלימוד או השינון.
"

מכאן שאתה מקבל בסופו של דבר את טענתי ששינון גרידא הוא חסר ערך, האין זאת? אם הוא לא מעניק ערך ארוך טווח, מה משמעותו? (ולהגיד שמשמעותו היא שעוברים את הבחינה בהיסטוריה זו תשובה שגויה – השאלה היא לגבי מהי שיטת לימוד המעניקה ללומד משהו לאורך זמן, לא מהי השיטה היעילה ביותר לעבור מבחן מיותר).
רעיון מבורך 183669
אוסטן כלל לא קשה באנגלית ‏1, ובעצם הרבה יותר נעים לקרוא אותה במקור - כיוון שהתרגומים שלה בעברית די מרושלים ומעצבנים.

לתוכן עצמו - מה לעשות, היא כותבת ספרות של ניואנסים. זה מקסים, זה לעולם לא יהיה הרפתקה של הוביטים או שרשרת רציחות סדרתיות, וטוב שכך.

1 אני נעזרתי במילון רק פעם בכמה עמודים, וגם זה רק במטרה להגדיל את אוצר המילים שלי.
רעיון מבורך 184176
לא מנסה להתערב, אבל אין ספק בעיני שהטיעון שהעלית כנגד קריאה כדרך לשיפור מיומנות שפה הוא שגוי. הרי בדיוק המיומנות הזו - היכולת להבין מילה מתוך ההקשר - היא זו שמבדילה את מי שמבין שפה מסוימת, ממי שרק יודע לחזור על פירושים של המון מלים. זו הרי המטרה בלמידת שפה זרה - להסתדר בה הכי טוב, לא להכיר את ההגדרה המילונית לכל מילה ‏1.

יותר מכך: למלים רבות יש יותר ממשמעות אחת, אבל ההיררכיה בין המשמעויות אינה פשוטה (כלומר, מתוך המילון והשינון בלבד לא תוכל לדעת עד כמה שימושית משמעות מסוימת ועד כמה שימושית האחרת, באיזה הקשרים, ובאיזה סגנון). את ההיררכיה הזאת, אפילו לגבי מלים שאתה כבר מכיר את משמעותן, קולטים באופן הטוב ביותר מקריאה (או משמיעה של השפה בסרטים או ברחוב).

1 לכמה מלים בעברית אתה מכיר את ההגדרה המילונית?
רעיון מבורך 183442
כל זה טוב ויפה, אבל השאלה הייתה ונותרה - מה עושים עם כל הילדים הללו שלא חושבים שאנגלית תסייע להם בחיים כלל? האם נותיר אותם בבורותם עד לרגע בו תנוח עליהם ההשראה והם יבינו שהם פשוט לא מסוגלים להתקדם בחיים בלי לדעת אנגלית?
רעיון מבורך 183554
אגב, אנגלית היא אחת השפות שניתן ללמוד ע''י קריאה ומילון.
שפות אחרות, כמו רוסית, כמעט בלתי אפשרי ללמוד באופן זה. הכללים למציאת שורש המילה (לשם חיפוש במילון) סבוכים ודורשים שינון רב והבנה של תחביר ודקדוק השפה. אותם כמובן קשה ללמד באופן משמעותי ללא אוצר מילים בסיסי (לשם הדגמות).
יש כאן בעית ביצה ותרנגולת.
רעיון מבורך 183561
ועברית או ערבית יותר מוצלחות מבחינה זו?
רעיון מבורך 183595
קצת יותר קשה אז נשברים?
רעיון מבורך 183596
לא נשברים, אבל בהחלט לא לומדים ע''י ספר קריאה ומילון. אלא עם ספר לימוד שמסביר את כללי הדיקדוק ובונה אוצר מילים תוך כדי הבאת דוגמאות שנבנו במיוחד לצורך זה.
רעיון מבורך 183265
האם המשפט הראשון שלך מתייחס לעיקרון העלות/תועלת? נדמה לי שבעיניו של אותו ילד, הקושי ברכישת מיומנות הקריאה פשוט התגמד לעומת העניין בכדורגל (ולאו דווקא נתפס ככלי להשגת מטרה). אבל אולי אנחנו אומרים אותו דבר במילים אחרות.

ובכלל, נדמה לי שבכל הדיון הזה לא הוזכרה עדיין התכונה הפשוטה והחשובה - *סקרנות*.
רעיון מבורך 183291
וחבל שלא הוזכרה. זהו הרי ה''קרס'' העיקרי כדי להוביל תלמיד למטרה מעט יותר רחוקה.
רעיון מבורך 183308
נכון - אבל סקרנות עומדת בפני עצמה. משמעה בעצם הוא לימוד לשם לימוד (צבירת ידע), ולא ככלי להשגת מטרותיו של המחנך. אם קיימת סקרנות אצל התלמיד, המחנך צריך רק לכוון, לא למשוך ולא לגרור.
חתול קטול 183315
אפשר ליצור סקרנות? לטפח? לגרות? נראה לי שילדה סקרנית, קל ללמד אותה כל דבר. הבעייה היא עם אלה שאינם סקרנים באופן טבעי, או שהיו כאלה ודוכאו (וכאן אין זה משנה אם מדובר בפעוט בן 5 או בסטודנט אדיש שלא מבין למה כדאי בכלל להתאמץ ולהבין מה זה טור טיילור. כאילו, זה יעזור לו בחיים?)
חתול קטול 183341
מה זה טור טיילור?
טורי טיילור 183347
תלוי מתי ולמי. בתגובה 183315, טור טיילור היה סתם דוגמה (אחת מני רבות במתמטיקה) למושג שיכול להיות משעמם א-מחץ כשתלמידים אפאתיים לומדים אותו מפי מרצים חסרי מעוף, אך הוא לא חייב להיות כזה בכלל. כמו כן, אפשר די בקלות *לשנן* את הנוסחאות הרלוונטיות, ולא להבין כמעט כלום, או שאפשר *להסתקרן* (או לסקרן, מצד המרצה) ולהבין איך זה קשור, ולמה זה טוב, ומתי זה לא עובד, ולמה.

תשובה אחרת היא: טור טיילור הוא מושג מתמטי בסיסי בעל חשיבות תאורטית רבה מאוד וחשיבות מעשית רבה לא פחות. וכמו כמעט כל דבר אחר, שווה ללמוד וללמד אותו לפחות משתי סיבות שונות: אחת, כי הוא חשוב ומועיל כשלעצמו (בייחוד אם אתה רוצה להבין מתמטיקה, פיסיקה, סוגים מסויימים של הנדסה, ועוד); שתיים, כי להתגבר על מושג חדש, קצת מופשט, מדוייק ורב-פנים זה כיף, זה עוזר לחשוב קצת יותר ברור ובהיר, ובעיני זה גם חשוב - בגיל 22 לא פחות מבגיל 5.

לבסוף, טור טיילור הוא טור חזקות המתאר פונקציה בסביבת נקודה מסויימת. טור חזקות (במשתנה אחד) הוא ביטוי שנראה כמו "משהו + משהו*x + משהו*x^2 + משהו*x^3 + ...", כשה-"שלוש נקודות" מציינות שיש עוד ועוד חזקות של x (התייאשתי מלנסות לרשום נוסחה, זה כל הזמן קופץ). אחד ההיבטים של המושג "נגזרת" הוא שהנגזרת הראשונה היא הקירוב הלינארי הטוב ביותר לפונקציה בנקודה מסויימת. בעזרת הנגזרת השנייה אפשר לתת ביטוי ריבועי המתאים עוד יותר טוב, בעזרת הנגזרת השלישית - ביטוי ממעלה שלישית, וכו'. טור טיילור אוסף את כל אלה יחד ונותן, בתנאים סבירים ונפוצים, ביטוי *מדוייק* לפונקציה, לפחות באיזור מסויים.

כשחושבים על פונקציות בתור טורי חזקות, הרבה דברים נהיים קלים (כמו לפתור משוואות דיפרנציאליות, לחשב אינטגרלים, או סתם לחשב ערכים מספריים). בתקופה מסויימת מתמטיקאים חשבו *רק* על טורי חזקות בתור פונקציות. ואפשר, בעזרת המושג הזה, להדגים ולהסביר הרבה דברים: הסתכלות לוקלית על תהליכים, מה זה "בקירוב ראשון" ו-"בקירוב שני", מהו המעלל המדהים שמצליחה לעשות הפונקציה אי-בחזקת-מינוס-(אחד-חלקי-איקס-בריבוע), ולמה המספר המדומה i *באמת* נמצא איפה שבד"כ מציירים אותו.
טורי טיילור 183372
לא צריך לכתוב נוסחא, אפשר להוסיף קישור, http://mathworld.wolfram.com/TaylorSeries.html (וכמובן שכל אחד שלא למד, יכול לחפש בגוגל, זה יותר קל ממילון).
רעיון מבורך 183340
הסקרנות, ברוב המקרים, היא תוצר של עבודה נכונה של מורה. רוב התלמידים לא יצליחו לאתר מושא הסתקרנות בעצמם. תפקיד המורה הוא להצביע על הכיוונים האפשריים ולהמנע מדוגמטיות.
רעיון מבורך 182715
בשבת נתתי לבתי לקרוא ספר לבני נוער שנכתב בקוריאה ומספר על נער קוריאני (יי מוניול, גיבור להרע, למי שמתעניין. מומלץ בחום לבני נוער). היא הסתדרה אתו יפה מאוד ואפילו נהנתה, למרות שלא עשינו עבורה שום השלכות לחיים שלה.

והבת הקטנה (טרום חובה) מסוגלת לחזור על סיפורי פרשת שבוע גם כשהגננת לא משתמשת בדימויים מעולם הגן או מעולם הכדורגל. כמו ילדים רבים בני גילה, היא מסוגלת להבין סיפור עלילתי פשוט גם כאשר הוא לא עובר עיבוד לעולם התוכן המצומצם שלה.
רעיון מבורך 182742
את לא צריכה לעשות את ההשלכות לחיים שלה. היא עושה אותן לבד, ממש כמו שאת עושה אותן בכל דבר שאת קוראת.
182718
המורות שלנו דלות השכלה? על סמך מה אתה מבסס את דבריך?
182723
על סמך זה שאני לומד בימינו יחד עם קבוצה של מורות לאזרחות, שהתקבלו למסלול לתואר שני למדע המדינה מטעם מרכז גילה (עם מלגה של משרד החינוך). הנשים (בעיקר) הללו הן ערימה של רפש מוחי מהסוג הדלוח ביותר. מילא היינו מסתפקים באנשים שלא ידעו להבדיל בין דמוקרטיה לבין חתול דרוס, אבל אפילו טיפה של דרך ארץ אין להן, ורוב הזמן הן מתנהגות בכיתה כתיכוניסטיות פטפטניות מהסוג הגרוע ביותר. כל שיעור איתן הוא סבל צרוף, שהביא אותי להחלטה נחרצת שלא לשלוח את ילדי למערכת החינוך הישראלית, אלא אם יוכח לי שחל בה שינוי משמעותי.

עוד סיבה לעבור לקנדה.
182724
מאמין לכל מילה, ואף על פי כן, אני מכיר לא מעט מורות בתחילת דרכן, עם ידע ממוצע ומעלה והרבה רצון טוב.

אני ממש לא בטוח שהקבוצה שאתה מדבר עליה מייצגת חלק ניכר מהמורות לעתיד. היא מייצגת חלק כלשהו, כמובן- וזה, אכן, עצוב- אבל לא נראה לי שהיא מייצגת חלק משמעותי.
182726
טוב, נו, נקווה שאתה צודק.

לפני זמן לא רב פשטה קבוצה של תלמידי חט"ב על האייל והשאירה את הפרשותיה המילוליות ברחבי האתר. מכיוון שאחד מהם עשה את הטעות של זיהוי ביה"ס הסורר ואף את הכיתה הספציפית, ומאחר וביה"ס נמצא בסמוך למקום מגורי הורי, קפצתי לביקור באותו מוסד "חינוכי" וביקשתי לשוחח עם המנהלת ולהבהיר לה שמה שהמורה העלומה עשתה הוא בלתי מנומס בעליל. המנהלת לא הבינה מה הבעיה, ועד מהרה התדרדרה השיחה לאיומים ילדותיים ("אז אנחנו נגיד לילדים שאסור להם להכנס לאתר, והם יכנסו דווקא!") וכיו"ב. גם המורה עצמה, שזומנה למקום, לא הצליחה להבין את מקור המרמור שלי (וגם שאלה למה אנחנו מאייתים אייל באנגלית עם A בהתחלה, כאשר להווי ידוע לכל כי אייל זה בכלל ב-E).
בנוסף לכל הצרות, שתי הזוועות הפדגוגיות הללו עוד הטרידו את התלמידה היחידה מכל הכיתה ההיא שכתבה דברי טעם (ימניים מדי, לטעמן של השתיים, מה שהופך את כתיבתם לפשע, לדידן), וטעון כלפיה שבאתי להתלונן ספציפית עליה.
הייתי נותן לך קישור לדיווח בזמן-אמת, אבל אני לא זוכר איפה זה היה. איילים פחות סניליים ממני, אני מניח, ישמחו לעזור לצ'יף מזדקן‏1.

1 בעוד מחצית החודש אהיה בן רבע מאה, או מחצית יובל. אם מישהו רוצה להעניק לי מתנה ליום הולדתי, שובר לרכישת שיניים תותבות, מן הסתם, יהיה מאוד שימושי בעתיד הקרוב.
182769
חנה היה שמה של התלמידה (היה מי שחשד שהיא גולגר)
אפשר לעיין בפתיל הזה: תגובה 107493
שאסקמסיות צרפתיות ילמדו את הילדים שלך 182725
תדבר אחרת.
182879
דוגמא מהיום: נתנו לנו טקסט לקרוא, ובקרב המורות החלו התלחששויות, עד שנמצאה אחת שידעה את התשובה לשאלה הקשה הבאה: מה זה "קסנופוביה"?

מצד שני, לפני כמה זמן חזיתי בתדהמה גם בהתלחששויות דומות בין סטודנטים רגילים סביב המושג המוזר "גרפומן"... (אדם שמצייר גראפים, טען אחד הסטודנטים בנחרצות).
מה פתאם בורות? 182884
הם פשוט סובלים מהלנופוביה, כפי שהסבירה אסתי לפני יומיים. בדומה, אורי לא מבין שהוא פשוט נתקל בחבורת מילונופובים מסכנים.
על עובדות החיים 182743
על סמך נסיוני הרחב בתחום והידע שלי בתקני הקבלה לסמינרים למורים (קרי, מורות). לימודי הוראה הם המקום היחיד שבו ניתן לקבל אדם על סמך ציון פסיכומטרי של 400, שהוא קרוב למדי לתחום הניחוש האקראי.
על עובדות החיים 182751
באוניברסיטאות, בהחלט צריך יותר מ- 400 כדי להתקבל ללימודי חינוך.
על עובדות החיים 182752
צריך 450, אבל האוניברסיטאות אינן רלוונטיות כל כך משום שהן משמשות להכשרת מורים לתיכון, בעיקר, כאשר עיקר המורים מוכשרים בסמינרים למורים שבהם 400 זו דרישת הסף והסוף ברוח הפתגם התנ"כי: שמלה לך, מורה תהיי לנו.
רעיון מבורך 182667
כמובן, הלימוד צריך להיות אנרכיה מוחלטת. כל מורה יחליט מה הוא מלמד (אם בכלל). הנרטיב של התלמידים יהיה שווה ערך לנרטיב של המורים (באמת שנתקלתי במשפט כזה פעם, יחד עם ההדגמה הנפלאה ש: אולי המורה יודע יותר מתמטיקה או היסטוריה, אבל התלמיד יודע יותר טוב איזה משחקים משחקים בהפסקה, ומי המורה שיקבע איזה מידע חשוב יותר).
אסור כמובן לבחון על כלום. רצוי גם לא ללמד.

אה, כבר ניסינו את זה. טוב, סליחה.

וברצינות: היות הנושא בחין (איזו הטייה חביבה) הוא חשוב ביותר. מותר ללמד בבתי ספר. מותר לבחון. אתה יודע מה? רצוי.
רעיון מבורך 182675
היכן בדברי גילית את האמירות הללו?
מזכיר לי 182624
איך בלימודי העתודה פגשתי מישהו (ממקום שגאה בזה ש"תמיד דופקים אותנו") שאמר לי את המשפט האלמותי: "אתם השמאלנים הרסתם את המדינה"
אחרי כמה ויכוחים, דוגמאות (למשל עליית הקומוניסטים הגדולה לא"י, הכח הפוליטי של הימין בתחילת המדינה, פרטי השלום עם ירדן, ועוד) והוכחות מספרי היסטוריה הוא הצליח להשתנות עד: "אתם השמאלנים בניתם את המדינה ועומדים להרוס אותה"
הבדל של שמיים וארץ
מוזר 182626
על-פניו הרשימה הזו נראית מאוד מנותקת מהקשרה.
מושגי היסוד בדמוקרטיה מתאימים לשעורי אזרחות, מושגי היסוד בציונות לשעורי היסטוריה, ולגבי מורשת - שיעורי תנ"ך (נראה לי). אם יש בעיה כלשהיא, צריך לתקוף אותו בצורה מסודרת דרך תוכנית הלימודים במקצועות אלו, ולא ע"י כל מיני רשימות - זה מריח פופליסטי.
אגב, ממה שזכור לי מתקופת התיכון, לפחות שעורי היסטוריה ואזרחות כללו הרבה יותר בשר מ-X מושגים.
מוזר 182683
אינני יודע איך ילמדו את המושגים. יתכן שלימוד כל פרק יהיה נפרד - פרק המסורת בשיעורי מסורת (או תנ"ך, או כל שם אחר שיבחרו), את פרק הציונות תחת "מולדת"‏1 או "היסטוריה", ואת פרק הדמוקרטיה תחת "אזרחות".
מצד שני, אם ילמדו את זה בשלב מספיק מוקדם, ומכיוון שיש מושגים רבים שראויים להיות ביותר מקטגוריה אחת, אפשר ללמוד את זה כמכלול אחד.

1 ככה קראו לשיעורים הללו כשאני הייתי ביסודי.
חצי תשובה, חצי תלונה 182690
אם מדובר בבית ספר יסודי, ולמיטב ידיעתי, פורקו כל המקצועות ה"קלאסיים" (מולדת, טבע...) לפחות או יותר שלוש קבוצות, המכונות ביחד "מיומנויות": מיומנויות שפה, מיומנויות חשיבה, מיומנויות חברה (אל תתפסו אותי במילה).

(ובעצם כדי ללמד *חומר* יצטרכו להמציא איזה מקצוע חדש... מיומנויות זכירה, או משהו כזה).
חצי תשובה, חצי תלונה 182696
אללי. לעיתים יש לי הרגשה שאם אדחוף את ראשי לכיתה בבית-ספר יסודי, אני אלקה בהלם תרבות...

יש סיפור יהודי נחמד שקשור לזה, אבל אני תינוק שנשבה, אז אני לא זוכר אותו היטב.
מוזר 185167
לפחות מנקודת מבטם של כותבי הטקסט (למיטב הבנתי) יש הגיון רב בלימוד הוליסטי של כל העקרונות כמכלול אחד שיוצר את הזהות של המדינה הנבנית מהמתחים וההקשרים שבין יהדות-ציונות מדינית ודמוקרטיה.
באופן אישי אני הייתי מדגיש את קדימותה של הדמוקרטיה על שתי האחרות.
מוזר 267783
ועדת דברת דווקא חושבת אחרת. דיווח ב"הארץ" מעלה את האפשרות שהוועדה תחליט לבטל לגמרי את הבגרות באזרחות, והמקצוע יהפוך ל"בחינה פנימית" בלבד. המורים ואקדמאים העוסקים בתחום מתריעים על קבורתו המוחלטת של המקצוע המסכן הזה בעקבות ההחלטה.

חסר משהו... 182648
רשימת המושגים השיטחית מייצגת עומק תוכן. לא שאני ציוני כל כך גדול, אך קשה להתעלם מהישגיי הציונות, ורשימת המונחים המופיעים שם בהחלט חוטאת לעניין זה. הקיבוץ מופיע כסעיף בצורות התיישבות, וההסתדרות, בין שנאהב זאת או לא (כמובן אפשר מימין או משמאל), מקומה בבניין המדינה הוא עצום אך שמה נעדר מהמושגים.
לעומת זאת, כמו שכבר צוין, עולם המושגים היהודי רב הרבה יותר.
מישהו רוצה להעלות השערה למה?...
מעמד המורה, מושב המורה, משכב המורה 182716
דובי כתב:
"מעמדו של המורה לא קשור בכלל לעניין. לא המורים המציאו את שיטת השפה כמכלול, לא הם המציאו את שיטות הלימוד העלובות שיש כיום. לא הם העלו על דעתם את הרעיון שלא משנה מה קורה, אסור למורה להעניש תלמיד בשום צורה שהיא.
זה שצריך לשנות את מעמד המורה ע"י תגמול נאות יותר וסלקציה נחרצת יותר, זה נכון, אבל זה בכלל לא קשור לנושא."

מעמד המורה, וביתר הכללה מעמד ההוראה ואופן ניהולם של בתי ספר הוא הגורם המכריע לעניין פיתוח תוכניות לימוד נכונות יותר ויישומן ההולם.
עקרונית, בלתי אפשרי לפתח וליישם תוכנית לימוד נכונה כאשר תנאי היסוד במקצוע מונעים אותה לחלוטין.
הבעיות העיקריות שאני יכול לאבחן כאן הן:
א. שכר נמוך: שכרם של מורים הוא כה נמוך שכל אדם בעל יכולת – אלא אם כן הוא משוגע לדבר – ירחק מהמקצוע. במקומו יבואו (באו) אנשים בעלי יכולת נמוכה יותר. היום, למעשה, העוסקים בהוראה הם ה"רצפה האקדמית" המוחלטת – האנשים בעלי הרמה הנמוכה ביותר שלהם ניתן להעניק תואר אקדמי.
ב. פירמידת שכר הפוכה: המורים בנקודות הקריטיות יותר (יסודי) מקבלים שכר נמוך יותר מהמורים בנקודות החשובות פחות מבחינת הרגלי חשיבה (חטיבה ותיכון). השכר צריך להיות לכל הפחות שווה, אם לא מהופך במבנהו (יותר ליסודי, פחות לעל יסודי).
ג. היעדר עצמאות: כיום, תוכניות הלימוד באות ממשרד החינוך, כשלבית הספר יש שליטה דלה בלבד בתוכניות או באופן יישומן ויכולתו להעביר היזון חוזר מאויינת למעשה. בפועל, גם גם תוכנית מטומטמת לחלוטין שאינה עובדת בשום רמה (הקריאה כמכלול, עץ הדר, ושאר דוגמאות) יכולה להמשיך ולהיות מיושמת משך שנים ארוכות (למעשה, היא תמשיך להיות מיושמת כל עוד להוגי התוכנית יש קשרים מספיק טובים במשרד החינוך).
ד. היעדר התנסות מעשית: בגלל העדר עצמאות או בקרה בשלב ג', תוכניות מסוימות יכולות להתיישם באופן רחב בלי שנבדקו קודם באופן משמעותי, כל עוד הן עומדות בתנאי הזהב: הכיתה נראית ממש נהדר עם הבריסטולים וכרטיסי העבודה.

לכן, למרות שהמורים אינם אלו שהעלו את התוכניות (העלו אותן מורי-מורים בסמינרים, בעיקר) הבעיות המבניות שתוארו גורמות לכך שיוכנסו בעיקר תוכניות לימודים רעות שייושמו באופן רחב. אם מועלית בטעות תוכנית טובה, היא מקולקלת לאלתר משום שהמורים אינם מסוגלים ליישמה בשום פנים ואופן. כמו במימרה הלטינית, הכסיל מוביל את העוורים והסוף הוא תמיד תהום של בורות וטמטום.
רעש וצלצולים 182859
איפה דובי כתב?
אה, מצאתי: תגובה 182679

רגע, מה זה? גם הגבת במקום המתאים!?

מה מיוחד בתגובה החדשה שלך שמחייבת פתיחת פתיל חדש?
רעש וצלצולים 182874
תקרא, תבין.
מעמד המורה, מושב המורה, משכב המורה 182964
כדאי גם להוסיף שמפתחי תכניות הלימודים ושרת החינוך עצמה הם לא מורים לשעבר אלא דוקטורים מהאקדמיה (לא כולל שרת החינוך כמובן) שלא ממש יודעים מה קורה בבית ספר. תן להם ליישם כל מיני תכניות נאצלות כמו לימוד כחווייה או עבודה בקבוצות ותראה איך מהר מאוד הם מבינים שזה לא הולך, לפחות לא כל מקום. נוסיף גם שיש להם אינטרסים אקדמיים ואף כלכליים לגרום לתכנית להמשיך להיות מיושמת.

בעניין רמת המורים, דרך אגב, יש לי הצעה מעניינת. צריך להעתיק את צורת הרישוי של עורכי דין, רופאים ורואי חשבון: תואר תעשה איפה שבא לך, כדי לקבל רישיון יש לעבור בחינת הסמכה של הממשלה. פשוט מאוד. כך יסתננו החוצה כל הבררה. גם המוסדות המכשירים מורים יתיישרו בהתאם כי אחרת הבוגרים שלהם לא ימצאו עבודה. זה נראה לי פתרון פשוט ויעיל. ודרך אגב, מי שחושב שרק בסגירת המכללות הוא ייפטר ממורים ברמת נמוכה אני מזמין אותו לכל קורס בחוגים ללשון או ספרות עברית באוניברסיטאות. כמי שלמד לא מעט שם, אני יכול לומר לכם שיותר נמוך מזה לא תמצאו.
תיקון ''טעות'' 239469
המחבר מעיר על המשפט שחובת הנחת תפילין היא כל היום
אך צריך לדעת שבאמת זאת החובה אך היום מחשש שלא ישמרו על גוף נקי מניחים רק בזמן התפילה
לפרטים נוספים http://www.tfilin.tk/
ועכשיו: התשובה הערבית 351539
עמותת אבו חלדון והמרכז למאבק בגזענות הציגו חוברת חלופית שתחולק חינם לתלמידי חטיבות ביניים ערביים, המציגה 100 מושגי יסוד בזהות הפלסטינית. בין המושגים: אחמד יאסין, יאסר ערפאת, והנכבה.
ועכשיו: התשובה הערבית 351571
הגיע הזמן.
ציונים נמוכים בציונות במבחן "100 המושגים". 448805
"הציון הממוצע בפרק על תולדות הציונות במבחן "100 המושגים" במגזר היהודי עומד על 63 נקודות ובמגזר הערבי על 59. על פי נתוני משרד החינוך, הישגי התלמידים בפרק זה היו הנמוכים ביותר מבין פרקי המבחן. הציון הכללי במבחן בשני המגזרים הוא 71 ו-‏67 בהתאמה."

הארץ: http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/875682.html

חזרה לעמוד הראשי פרסום תגובה למאמר

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים