עלייתן ונפילתן של מדינות היהודים - חלק ב' 2790
פרופ' ישעיהו ליבוביץ' נודע אומנם בזכות עמדותיו הפוליטיות השמאליות-קיצוניות, אך בשנות הארבעים והחמישים הוא הטיף בלהט דווקא להחלתה של ההלכה היהודית בכל תחומי החיים במדינת ישראל. על מדינת ההלכה של ישעיהו ליבוביץ' - חלק שני מתוך שניים.
ישעיהו ליבוביץ' (איור: מאור בר, באדיבות leibowitz.co.il)
פרופסור ישעיהו ליבוביץ' נודע במידה רבה, מלבד בזכות משנתו המדעית והפילוסופית, גם בזכות עמדותיו הפוליטיות הבלתי מתפשרות. על פי רוב הוא זוהה עם הצד השמאלי, ואפילו השמאלי־קיצוני של המפה הפוליטית. רבים זוכרים את הטפתו בזכות סרבנות השירות בשטחים ואת התבטאויותיו הפרובוקטיביות על 'יודו־נאצים' ועל ה'דיסקו־כותל'. אחרים אולי זוכרים את המאבק הנחרץ שניהל במשך שנים ארוכות למען הפרדה מוחלטת בין הדת למדינה. אולם למשנתו הפוליטית של ישעיהו ליבוביץ' היה גם פן נוסף, ידוע פחות: במהלך שנות הארבעים וראשית שנות החמישים הוא הטיף בלהט להחלתה של ההלכה היהודית על כל תחומי החיים במדינת ישראל ההולכת וקמה. במילים אחרות, ישעיהו ליבוביץ' שאף לכינונה של מדינת הלכה יהודית בארץ ישראל.

מקריאה במאמריו המוקדמים של ליבוביץ' משנות הארבעים ואילך, ניכר שבתקופה זו התמודד עם שתי בעיות עיקריות: מצד אחד, כאדם דתי, ליבוביץ' הודאג ממצבה של הדת היהודית; מאידך, כציוני אדוק (ליבוביץ' היה פעיל בתנועה הציונית בגרמניה ואף היה בעל עמדה בכירה למדי ב'הגנה') הודאג מדמותה של מדינת ישראל ההולכת ונבנית. כדי לעמוד על טיבן של שתי הבעיות עמן התמודד, יש להקדים הקדמה קצרה.

אחד הרעיונות שמזוהים יותר מכל עם משנתו של ליבוביץ' הוא הזיהוי המוחלט שהוא עורך בין אמונה באלוהים לבין קבלת עול מצוות. לפי תפיסתו, אמונה באלוהים איננה יכולה להתבטא בידע מסוים, במחשבות מסוימות או ברגשות כלשהם. המובן היחידי שיכול להיות לאמונה דתית הנו קבלת עול מלכות שמים, דהינו קיומן של מצוות מעשיות. על פי תפיסתו של ליבוביץ', אדם מאמין הנו אדם שמעמיד במרכז חייו את הערך של קבלת עול, את אותו קיום קפדני של פרטי ההלכה המעשית. יותר מזה, המובן היחיד שיש למושג 'יהדות' הנו אותה מסורת ארוכת שנים של קיום ההלכה המעשית. בהמשך לכך, ליבוביץ' גם שלל בכל תוקף כל זיהוי של היהדות עם מוצא אתני, עם שפה או עם טריטוריה. לטענתו, מבחינה היסטורית, היה רק גורם אחד שאיחד את היהודים בכל הארצות ובכל התקופות: המסורת של קיום ההלכה. מחוץ להקשר של המסורת הזו, כך אמר, אין שום משמעות להיותו של מישהו יהודי.

אז מיהו יהודי?

כתוצאה מתפיסה זו, ליבוביץ' לא היה שבע־רצון, בלשון המעטה, מן האופי שאותו לבשה הדת היהודית בדורות האחרונים. במקומות רבים הוא מתלונן על כך שבשביל היהודי הדתי בדורות האחרונים, ההלכה היהודית הפכה ממערכת המקיפה את כל חייו של האדם למין ספורט, תחביב אזוטרי שמוגבל רק לתחומיו של בית־הכנסת; עיסוק התופס רק מקום צנוע במוחו של האדם הדתי, ולכל היותר כשעה־שעתיים בסדר יומו. כאמור, ליבוביץ' סבר שבחייו של האדם המאמין קיומה של ההלכה צריך להיות הערך העליון, הדבר שהכול סובב סביבו. מובן שהמצב הנוכחי, מצב שבו ההלכה מקיפה רק כחמישה אחוז מחייו של המאמין ובשאר תשעים וחמישה האחוזים הוא חילוני לכל דבר, היה בעיניו בבחינת שערורייה: "התורה המתגלמת בהלכה," הוא כותב במספר מקומות "לא ניתנה ליהודי כדי שיקשט בה חיים המוגדרים על ידי גורמים שאינם כפופים לתורה, אלא ניתנה לעיצוב החיים עצמם על פי התורה."

אך זהו רק צד אחד של המטבע. בעיה נוספת שהטרידה את ליבוביץ' באותן השנים היתה הצורה שבה הלכה מדינת ישראל והתעצבה לנגד עיניו. ליבוביץ' זיהה כאמור את המונח 'יהדות' עם מסורת דתית מסוימת, מסורת שעיקרה הוא קבלת עול מלכות שמיים המתבטאת בשמירת ההלכה ובעיצוב מכלול החיים הארציים על פיה. ממילא מובן, לשיטתו, שהעובדה שמרבית התושבים במדינת ישראל הנם ממוצא יהודי, העובדה שהשפה השלטת כאן היא עברית, או העובדה שבסמלים הרשמיים של המדינה מופיעים מנורה ומגן־דוד, עדיין אין בה בכדי להפוך את המדינה הזאת למדינה יהודית. מבחינתו ישנה רק דרך אחת שבה מדינת ישראל המתחדשת תוכל להיחשב כמדינה יהודית במלוא מובן המילה: אם תהיה זו מדינת הלכה; אם תהיה זו מדינה שבה כל מכלול החיים הציבוריים, הכלכליים והמדיניים יעוצבו על פי המסורת של ההלכה היהודית.


סמל מדינת ישראלעבור רוב החילונים, 'מדינת הלכה' מעוררת מחשבות על איראן: נשים ברעלות, אייאטוללות וגנבים קטועי ידיים. בהקשר היהודי, עבור מרבית הקוראים המונח 'מדינת הלכה' מתקשר באופן אסוציאטיבי עם שלטונם של אנשי הדת, סקילתם של מחללי שבת והשבתן של העבדות והמלוכה. אולם החזון שאותו ראה ישעיהו ליבוביץ' לנגד עיניו היה רחוק מאוד מן התמונה הזאת.

נקודת המוצא של ליבוביץ' היתה שאם אנו רוצים באמת ובתמים לכונן מדינה מודרנית המבוססת על ההלכה היהודית, אם אנו באמת מעוניינים להחיל את ההלכה על כל תשעים וחמישה האחוזים מן החיים שבהם היא איננה עוסקת כיום, אם אנו אכן רוצים להחיל אותה על כל תחומי הכלכלה, החברה והמדינה - לא נוכל להסתפק בספרות ההלכתית המצויה בידינו. שכן ספרות זו, הטעים ליבוביץ', נכתבה בגלות. לכן אנו עשויים למצוא בה עיסוק נרחב בשאלות של כשרות, במלאכות האסורות בשבת או בזמני התפילה. לעומת זאת לא נוכל למצוא בה שום התייחסות לשאלות כדוגמת כיצד צריכה מדינה להתנהל, מהו המבנה הכלכלי הראוי, כיצד צריכה להיראות מערכת המשפט וכדומה. לטענת ליבוביץ', גם אותם מקורות הלכתיים שלכאורה כן דנים בענייני מדינה, כגון מסכת סנהדרין או הלכות מלכים לרמב"ם, עוסקים על פי רוב רק במציאות אוטופית ואידיאלית. מקורות הלכתיים מעין אלו לא יוכלו לשמש כפרוגראמה ממשית עבור חברה שתתקיים במציאות הריאלית ותשאף להתנהל בכל ענייניה על פי ההלכה. הדרך היחידה העומדת לפנינו, אם כך, הנה ליצור עולם הלכתי חדש, לחוקק הלכה חדשה.

מדינה חדשה, הלכה חדשה

כיצד ניתן לעשות זאת? לשם כך עלינו תחילה להבין מהי ההלכה בעיניו של ליבוביץ'. כאמור, ליבוביץ' זיהה באופן גורף את היהדות עם ההלכה. אולם לשיטתו הלכה אין פירושה אך ורק מה שכתוב בספרים. ההלכה מבחינתו היא בראש ובראשונה התורה שבעל פה, שהיא יצירה אנושית מובהקת, גם אם היא מתבססת בצורה כזו או אחרת על הכתובים. כמו כן, מאחר שבמונח 'הלכה' אנו מתכוונים בעיקר למה שחידשו החכמים במהלך הדורות, ממילא מובן שמקור סמכותה של ההלכה אינו נעוץ דווקא בהתגלות אלוהית כלשהי. מקור סמכותה של התורה שבעל פה נעוץ קודם כל בכך שבמהלך הדורות העם קיבל אותה על עצמו; הוא נעוץ בכך שהעם העניק לה קדושה, הכיר בה כפרשנות הלגיטימית של התורה שבכתב וראה בקיומה את עשיית רצונו של האל. באותו אופן ליבוביץ' האמין שגם כיום ניתן, לפחות ברמת העיקרון, ליצור הלכה חדשה - אם זו רק תתקבל בקרב ציבור שומרי המצוות בתור חלק אמיתי ולגיטימי מן התורה שבעל פה.

ביצועו של התהליך הזה בפועל הוא אחת הנקודות היותר מעורפלות בחזונו של ליבוביץ' על מדינת הלכה. ככל הנראה, הוא סבר שלשם כך יש צורך בקבוצה גדולה של תלמידי חכמים שיחקרו את המקורות ההלכתיים לעומקם, ינסו לחלץ מהם את עקרונות היסוד ואת התפיסות העומדות בתשתיתם בכל הנוגע לסוגיות של כלכלה, ממשל וחברה, ולאחר מכן ינסו לתרגם את אותם עקרונות למושגים מודרניים. באופן זה, ככל הנראה, האמין שניתן יהיה להגיע להגדרות הלכתיות ברורות של כל מושגי היסוד של החיים המודרניים כדוגמת סמכותו של השלטון, יחסי קניין או חירות הפרט. הוא גם סבר שניתן יהיה לדון מחדש בנושאים הלכתיים 'בעייתיים' כגון שבת או מעמד האישה. לאחר מכן, כל שיישאר לעשות זה לקחת את אותם עקרונות ומושגי יסוד ולכונן על פיהם מערכת חוקים כוללת ומקיפה עבור מדינת ישראל ההולכת ומוקמת.

מובן מאליו שאילו המפעל הזה אכן היה מתממש, חלקים ניכרים מן ההלכה המסורתית היו משתנים, מחליפים את משמעותם או מתחדשים כליל. אף על פי כן, ליבוביץ' התקומם כנגד כל ניסיון להשוות בין חזונו לבין רעיונותיה של התנועה הרפורמית. לטענתו, בעוד שהרפורמים רואים את ההלכה כמערכת שנועדה לשרת את האדם, הוא רואה בה בראש ובראשונה מערכת של התמסרות וקבלת עול. בעוד שהם מבקשים לשנות את ההלכה בכדי להתאים אותה לצרכי הציבור ולסביבה המשתנה, הוא מבקש להפוך אותה למערכת טוטאלית וכוללת כל. מעבר לכך: בעוד שמרבית ציבור שומרי המצוות לא רואה באופציה הרפורמית המשך טבעי ולגיטימי של התורה שבעל פה, ליבוביץ' קיווה שלא כך יהיה המצב בנוגע להצעתו; לפי תפיסתו, אילו אכן הפרויקט שלו היה מתקבל בקרב העם בתור שלב לגיטימי בהתפתחות ההלכה, הרי שממילא גם היה הופך להיות שלב לגיטימי בהתפתחותה של ההלכה.


תפילה בקהילה יהודית רפורמיתאין ספק שליבוביץ' היה מודע למהפכנותה של ההצעה שלו. הוא גם היה מודע להיקפו האדיר של המפעל האינטלקטואלי הדרוש לשם הגשמתו של חזון זה. ללא ספק הבין היטב שמפעל כזה לא יכול להתבצע על ידי אדם אחד וגם לא על ידי דור אחד. אולם על אף כל הבעיות, הוא היה משוכנע בכל לבו שזהו הפיתרון היחיד: לשיטתו, רק בדרך זו ההלכה תוכל לחזור ולהיות רלבנטית. רק כך היא תוכל לשוב ולהיות גורם שתפקידו לעצב את המציאות, ולא רק סתם תחביב, כפי שבעיניו היא הפכה להיות כיום. יותר מזה, לייבוביץ' האמין שרק באופן זה מדינת ישראל, שבאותם הימים היתה רק בשלבי הקמתה, תוכל להיקרא באמת ובתמים 'מדינה יהודית'. רק בצורה זו היא תוכל להיטען במשמעות דתית וערכית, ורק כך יהיה בסיס אמיתי לטענה כי מדינה זו היא ממשיכתה של היהדות ההיסטורית.

במשך השנים חלה תפנית בעמדותיו של ליבוביץ'. אפשר להעלות על הדעת כמה סיבות שהביאו לכך: ראשית, ניתן לשער שהתאכזב מן העובדה שמרבית הציבור לא מצא עניין ברעיונותיו; כמו כן, במקומות רבים הביע את אכזבתו מהאופי שלבשה מדינת ישראל - מדינה שהייתה בעיניו חילונית מדי, כוחנית מדי והמונית מדי; ואולי יותר מכל, הוא התאכזב מן הציבור הדתי במדינה. הוא ציפה שהציבור הזה ינסה להציב אלטרנטיבה לציונות בנוסח בן־גוריון; הוא ציפה שהציבור הזה ינסה לעסוק בחידוש ההלכה; הוא קרא לאנשי הציבור הזה להציג תכנית אקטואלית וריאלית להחלתה של ההלכה על כל תחומי החיים במדינה, וקיווה שגם אם אנשי הדת לא יהפכו לגורם הדומיננטי במדינה, הם יוכלו לשמש בתפקיד של אופוזיציה מוסרית לוחמת, בדומה לנביאים בימי בית ראשון או לחכמים בימי מלכי בית חשמונאי.

עם חדש ולא אמיץ

אולם הדבר לא התרחש. במקומות רבים ליבוביץ' הביע התמרמרות על כך שהרבנים במדינת ישראל עוסקים רק בענייני הדת; שהם אינם מציגים שום אלטרנטיבה דתית לגישתו של בן־גוריון; שהם מקבלים בהערצה את כל עקרונותיה של הציונות החילונית, ולכל היותר רק מעניקים להם איזשהו גוון דתי. במספר מקומות ליבוביץ' אף יוצא בחריפות כנגד "אותם אלה שמדברים על 'ארץ ישראל לעם ישראל על פי תורת ישראל', אך מבלי שינסו להסביר כיצד תורת ישראל אמורה לבוא לידי ביטוי בדרך התנהלותו של עם ישראל בארץ ישראל."
בסופו של דבר, ליבוביץ' התייאש מן הרעיון שניתן יהיה אי־פעם להחיל את ההלכה על כל תחומי החיים במדינת ישראל. הוא הגיע למסקנה שבמדינת ישראל כבר הולך ונוצר עם חדש, עם שאין לו כל היסטוריה, שורשים או מסורת. עם שאין לו שום קשר אמיתי עם העם היהודי ההיסטורי. מטעם זה גם סבר שלעם החדש הזה אין שום זכות מוסרית או היסטורית על ארץ ישראל, וכי כל שלטון שלו על הפלשתינאים בהכרח יהיה שלטון שמבוסס אך ורק על כוח. הוא טען שכל עולמו הרוחני של אותו עם ישראלי מורכב אך ורק מן הפסולת של תרבות המערב, משוביניזם לאומני חסר בסיס ומהערצה עיוורת של הכוחנות הצבאית. למדינתו של העם הזה אין שום תכלית או ייעוד. כל מטרתה היא רק עצם ההישרדות. לפי התפיסה שגיבש ליבוביץ' בשנותיו המאוחרות, כאשר אנו מתייחסים אל מדינה שכזו כאל ערך, הרי שזוהי תפיסה פשיסטית; כאשר אנו מעניקים לה משמעות דתית, זוהי כבר עבודת אלילים.
קישורים
ישעיהו ליבוביץ' ויקיפדיה
הלכות מלכים משנה תורה לרמב"ם, אתר מכון ממרא
מסכת סנהדרין תלמוד בבלי, אתר סנונית
התנועה הרפורמית ויקיפדיה
למה הרפורמים לא דתיים / ישעיהו ליבוביץ' באתר רשימות
leibowitz.co.il - אתר עמותת "יד ליבוביץ"'
פרסום תגובה למאמר

פרסומים אחרונים במדור "פוליטיקה"


הצג את כל התגובות | הסתר את כל התגובות

ממליץ על הספר 430284
"יהדות, עם יהודי ומדינת ישראל" של ישעיהו ליבוביץ, הוצאת שוקן, 1975.

יש שם אסופת מאמרים והרצאות למן שנות הארבעים.
אני רוצה לצאת חוצץ 430313
נגד גישתו של הר דוקטור פרופסור ליבוביץ' ליהדות
המנוח היה מאוהב בהגדרות
ואם המציאות סירבה להתיישר לפי ההגדרות הרי זו הוכחה שהמציאות טועה
אם את בוחרת להגדיר יהודי כמי שמקבל עליו עול תורה ומצוות
אזי משתמע מכך שחלק גדול מהיהודים בימינו וגם חלק גדול מעם ישראל בתקופה שבין מעמד הר סיני לחורבן בית ראשון לא היו יהודים (תשאלו את משה , אליהו ושאר הנביאים)
על טענה כזאת הפרופסור היה משיב : " נכון מאד , לא את ולא הם יהודים אמיתיים"
ואילו אני אומר שאם ההגדרה שלך ליהודי מוציאה מחוץ לגדר חלק נכבד מהיהודים אז ההגדרה שלך דפוקה
המונח הטכני הוא "פרכת הסקוטי האמיתי"

"כל הסקוטים האמיתיים הם אדומי שער"
"מה פתאום? תראה את איאן מקדונלד , יש לו שער חום"
"אם יש לו שער חום אז הוא לא סקוטי אמיתי!"

אני קורא עכשיו את "החברה הפתוחה ואויביה" של קרל פופר והוא טוען שם באופן די משכנע שכל צורת החשיבה הזאת שמתרכזת בהגדרות של מה הוא הדבר האמיתי או בעל המשמעות היא חסרת תוחלת- תקראו תבינו (או שלא)
אני רוצה לצאת חוצץ 430330
קח בחשבון שתמיד מי שלא שמר מצוות היו ה''עמך''. לא היה מנהיג אחד, או איש חושב כלשהו ראה אידיאל בעם יהודי שאינו שומר מצוות.
יכול להיות שההגדה של ליבוביץ' דפוקה, או ששלך כזאת...
אני רוצה לצאת חוצץ 430388
והנקודה היא מה?
שרק אנשים חשובים נחשבים?
אני גם לא הגדרתי שום הגדרה
אני חושב שאחד הדברים שניסיתי להגיד זה שלנסות להגדיר מיהו יהודי זה לא הקטע שלי
בגלל שאני רואה בזה אוננות אינטלקטואלית
לא שיש לי איזו התנגדות לאוננות
כמה מידידי הטובים ביותר וגו'
אבל זה לא בסיס טוב לחשיבה מדינית
צריך לראות את מי שיש
ולא לנסות לדחוס אותם בכוח לתוך הגדרות
רק חשובים נחשבים 430440
ככה זה בעברית
אני רוצה לצאת חוצץ 430459
אנשים חושבים הם מי שמנהיג את העם, ולכן גן די מגדיר אותו.
אין לך הגדרה ליהודים?! אז מי זכאי להיות במדינת היהדוים?
אתה קוסמופוליט? כי נראה לי שזה מה שאתה אומר, אין הגדרה ליהודים כלומר, כולנו בנ"א. אם ככה אז בסדר.
יש בזה הרבה יותר יושר אישי מאשר לומר שבארץ ישראל יושבים יהודים כשאין לך מושג מה זה אומר.
אני רוצה לצאת חוצץ 430392
הנביאים לא ראו אידאל בעם יהודי שאינו שומר מצוות, אבל הם לא החליטו שכל העם מפסיק להיות יהודי בגלל זה. אתה, כנראה, מחמיר יותר מהם.
אני רוצה לצאת חוצץ 430460
גם אני (כדתי) רואה באנשים שלא שומרים מצוות יהדים לכל דבר ועניין. השאלה היא: האם להם יש זכות לומר זאת? ועוד לומר זאת ע"פ הגדרה אחרת.
אני רוצה לצאת חוצץ 430464
התשובה היא כן, יש להם זכות מלאה לומר זאת. בעולמנו החופשי אף אחד לא מחלק או שולל זכויות כאלה. אם הם מגדירים עצמם כיהודים וגם אתה מגדיר אותם כיהודים, מה הבעיה בדיוק?
אני רוצה לצאת חוצץ 430476
הבעיה שאני רואה את הגדרתם את עצמם כהגדרה חדשה שמגדירה עם חדש.
אתה צודק בהחלט בעובדה שאני לא יכול לומר "לא נכון" כי הזכות היא להגדרה עצמית. אבל אני יכול לנסות לשכנע אותם שההגדרה שלהם שקרית, לא?
אני רוצה לצאת חוצץ 430488
אתה יכול, אפילו מוזמן, אבל בינתיים לא עשית את זה. קבעת כמה פעמים שהעם היהודי הוגדר רק על ידי שמירת המצוות, אף שנענית בקביעה שבמשך תקופות ארוכות העם לא שמר מצוות; התעלמת מהעובדה שלעם לא היו רק מצוות אלא גם היסטוריה משותפת, גיבורי תרבות משותפים, תחושה של אחדות גורל ושל אחדות ייעוד, תורות מוסר ותורות מידות, חלומות משותפים. התעלמת גם מהעובדה הפשוטה שהיהודים היו עם לאורך הדורות פשוט כי הם ראו עצמם כעם נבדל מהגויים שסביבם, וגם הגויים לא ראו אותם כחלק מעמיהם. המצוות היו ביטוי חיצוני של ההשתייכות היהודית הזו, ולא המהות שלה.
אני רוצה לצאת חוצץ 430498
רק רציתי להבהיר ש
אני ו''תשע נשמות'' זה לא אותו אדם עם שני ניקים

אדון גולדמן תראה
יש יהודים ויש עם יהודי ויש בננות
אבל זו טעות מתודולוגית להאמין שע''י התבוננות בעם היהודי וביהודים לאורך הדורות ניתן להסיק את הגדרתה של האידאה האפלטונית של היהדות
ואם אתה רוצה שאני אסביר למה זו טעות מחשבתית אז בשמחה
אבל מה שכרגע מעניין אותי זה להגיד שהגדרות יותר משהן באות להסביר הן באות כדי לנסות ולקבע שיח מסוים
ושיותר מאשר רק קביעת שיח
העל-מטרה של הגדרות היא לקבוע את מעמד נותני ההגדרות כמגדירי השיח
אז בבקשה אל תבקש ממני הגדרות
מקסימום הבהרות אם אתה חושב שמשהו שכתבתי יכול להתפרש לכמה פנים
אני רוצה לצאת חוצץ 430537
ואם היהודים באתיופיה, למשל, לא הכירו את גיבורי התרבות? ואם ה"היסוטריה" המשותפת היא יותר ממוצאת מאמיתית? ומה אם לגר לא הייתה היסטוריה כזאת?
קיום המצוות הוא כן המהות של השתייכות לדת היהודית. מי שהתנצר נבלע בחברת הגויים ולכן הגויים ראו בו חלק מהם (ואם לא בו- בבנו, לא בבנו- בנכדו, וכן הלאה). אפילו לאו דווקא התנצר (שפינוזה...).
תורת המוסר והמידות היא לא עיקר היהדות, אם לא התפל שבה. החלום המשותף הוא הקמת מדינה יהודית בה יהיה אפשר לקיים יותר מצוות...
אני רוצה לצאת חוצץ 430554
בתגובה קודמת כתבת "גם אני (כדתי) רואה באנשים שלא שומרים מצוות יהדים לכל דבר ועניין". עכשיו אתה כותב שעיקר היהדות הוא "החלום המשותף [ל]הקמת מדינה יהודית בה יהיה אפשר לקיים יותר מצוות...".

אתה חושב שהיהודים שלא שומרים מצוות שותפים לחלום של מדינה יהודית בה יהיה אפשר לקיים יותר מצוות?

כבר נתקלתי באנשים שרוצים להחליט בשבילי. עכשיו אני רואה שרוצים גם לחלום בשבילי.

וזה מזכיר לי סיפור על איש עסוק. היה לו משרת שניקה בשבילו, טבח שבישל בשבילו, שליח שרץ בשבילו. בסוף הוא שכר גם שני אנשים שישנו בשבילו.
אני רוצה לצאת חוצץ 430677
או שאתה לא הבנת אותי או שאני לא הבנתי אותך.
הרשה לי להסביר את עצמי, כי אני לא יכול להסביר אותך...
אני התכוונתי לומר שהעם ה"יהודי" שקם בארץ הוא עם חדש *בגלל* שהוא חולם על קיום עול מצוות. בכך אני מפריך טענה שהועלתה פה שהעם שקם הארץ הוא אותו עם כמו העם היהודי ההיסטורי כי שניהם חלמו של הארץ.
לענין ראייתי את החילונים כיהודים: אני מדבר על החיוב לקיים מצוות. כלומר, אני רואה את החילונים מחוייבים במצוות, זה לא אומר שהחילונים צריכים לראות את עצמם כמחוייבים במצוות...
אני רוצה לצאת חוצץ 430732
קודם חשבתי שאני מבין אותך. עכשיו אני חושש שלא.

===>"אני התכוונתי לומר שהעם ה"יהודי" שקם בארץ הוא עם חדש *בגלל* שהוא חולם על קיום עול מצוות."
סבא שלי, אבא שלי, אני, והבנים שלי הם חלק מהעם ה"יהודי" שקם בארץ ולא חלם מעולם על קיום מצוות. ואני מכיר עוד כמה כאלו בעם הזה. אז אולי תוכל להסביר למי בדיוק אתה מתכוון כשאתה אומר "שהוא חולם על קיום עול מצוות", ולפי זה נדע אם אנחנו מדברים על אותו עם.
אני רוצה לצאת חוצץ 430735
אני מצטער. טעות הקלדה.
התכוונתי לומר שהעם חדש כי הוא לא חולם על קיום מצוות.
אני רוצה לצאת חוצץ 430754
אה, עכשיו יותר ברור.
העם היהודי, כמו גם העמים האחרים, "חדש" מהרבה בחינות. הוא מתחדש עם הזמן. אבל נראה לי שבמילה "חדש" אתה מתכוון שזה עם *אחר*. וזה מביא אותנו להגדרה של "עם". אתה מגדיר עם לפי החלומות (אולי חזון/יעוד) שלו לגבי דתו. לפי הגדרה זו גם האנגלים, הצרפתים, הגרמנים וכו' הם עמים "חדשים" ואחרים מאלו שהיו לפני 500 או 1000 שנים (כולם חלמו אז יותר על מצוות דתם). בעצם כל 2-3 דורות, חלקים גדולים בכל עם מרעננים את החלומות שלהם וחולמים על דברים שלא היו יכולים לחלום קודם. אז לפי ההגדרה שלך לעמים יש אורך חיים קצר מאוד: כל 2-3 דורות נולדים עמים חדשים ומתים (או מתנוונים) העמים הישנים.

תראה, אני מבין (אפילו מקבל) את הטענה שלעם היהודי יש ייחוד מסויים. אבל אם המשמעות של המילה "עם" שונה כשמדובר בעם היהודי ממשמעות המילה כשמדובר בעמים האחרים, אז יהיה יותר נוח - מבחינת הדיבור - להשאיר בעינה את המשמעות המקובלת של המילה ולומר שהיהודים הם לא עם אלא משהו אחר - אולי אפילו יותר טוב.
אני רוצה לצאת חוצץ 430775
אני לא טוען שעם מוגדר לפי חלומות, אני יוצא נגד זה.
אני טוען שהעם היהודי מוגדר לפי דתו, העם עזב את דתו- אז הוא לא אותו עם. הדת היהודית, אגב, מוגדרת באופן כמעט בעדי על-ידי קיום מצוות.
עניין החלומות קשור לוויכוח שהיה פה עם מישהו שטען שהעם הוא אותו עם כי יש לו את אותו החלומות, אני טענתי שזה גם לא אותו חלום.
ולעניין התחדשות העם: קודם כל הדת של העמים שהזכרת לא משנה, כי הנצרות, בהגדרתה, לא מגדירה עם. אני טוען שגם הרעיון עליו הם מבוססים הוא שקרי וריק מתוכן, כמו העם היהודי החדש. אלא שהבעיה של אותו "עם ישראלי" היא יותר קשה, שכן הלאומיות שלו לא מתבססת על אכלוסייה שכבר יושבת במקום.
ואז עולה הבעיה הפלסטינית ובעיית חוק השבות (אם העם חדש, אז איך קובעים מי משתייך אליו?) ועוד כהנה וכהנה.
מה גם שתכלס, העם היהודי החדש, העם הישראלי, טוען להיות המשכו של העם היהודי הישן, שומר המצוות.
אני רוצה לצאת חוצץ 430781
===>"אני טוען שגם הרעיון עליו הם מבוססים הוא שקרי וריק מתוכן, כמו העם היהודי החדש".
אם אני מבין נכון, אתה טוען שיש רק עם אמיתי אחד - זה שמוגדר על פי הדת היהודית. כל השאר הם שיקריים וריקים מתוכן. גם אני רואה את הבעיתיות בהגדרת "עם" אבל אני מבין למה אנשים בעולם מתכוונים כשהם אומרים people או nation ובעברית עם או אומה.

אני רק שם לב שכאשר אתה משתמש במילה "עם" אתה מתכוון ל"בני הדת היהודית". אין עם אמיתי אחר. האנגלים והישראלים הם לשיטתך לא עם.זו הגדרה (שלך) אז אין לי מה להתווכח איתה. אני רק יכול לומר שהיא לא תואמת את השימוש המקובל (בעולם) במילה.

מה שלא ברור לי זה, אם רק "בני הדת היהודית" ראויים להיקרא "עם" אז בשביל מה צריך את המילה עם. הרי מספיק להגיד "היהודים".

אני חושב שבגלל שאתה משתמש בהגדרה מאוד ייחודית של "עם", שבני שיחך לא משתמשים בה, אתה מתקשה להבין אותם. אתה פשוט מדבר בשפה אחרת - ולא כ"כ נפוצה.
אני רוצה לצאת חוצץ 430783
עם קומוניסטי הוא דוגמה לעם שיש תוכן בלאומיות שלו.
האנגלים הם עם בגלל שהם מגדירים את עצמם כעם, אבל הלאומיות שלהם ריקה מתוכן ומתרכזת בסמלים כמו בית המלוכה, הדגל וכד'.
אני רוצה לצאת חוצץ 430786
לא ייתכן תוכן בלאומיות של עם קומוניסטי כי הקומוניזם הוא בין-לאומי ועל-לאומי. עם קומוניסטי יהיה חסר-לאום.

לעם האנגלי יש תוכן לאומי הנובע מבית המלוכה, מן הדגל, מכל מיני חגים לאומיים, אך קודם כל ולפני הכל מן _ההיסטוריה_ של המדינה האנגלית. כל לאום הוא תוצר _היסטורי_, שנובע מביסוסו של נרטיב היסטורי מסויים בתוך מדינת לאום.
אני רוצה לצאת חוצץ 430820
נכון, אבל עצם התאגדות של קומוניסטים תחת מסגרת ריבונית זה סוג של לאום.

מה שאתה אומר על ההיסטוריה מחזק את טענתי בנוגע לעם הישראלי- אין לו היטוריה, ולכן לאומיותו מוטלת בספק. זה כבר מחזיר אותנו לתחילת הוויכוח: האם העם הישראלי הוא המשכו של העם היהודי ההיסטורי?

בכללי אפשר לומר שאני קוסמופוליט-דוס. כלומר, אני מאמין שהחלוקה המדינית ההגיונית היחידה היא לפי השקפות (יהודים, קומוניסטים וכד').
אני רוצה לצאת חוצץ 430838
הקטגוריות-יהודים, קומוניסטים וכד' מופרכות לחלוטין. לעם היהודי יש היסטוריה כמו לכל קבוצת תושבים אחרת-גם אם היא רק חלק מעם. רק לפוקויאמה נגמרה ההיסטוריה. על פי הגדרותיך, התאגדות של קומוניסטים היא סוג של לאום, התאגדות של ש"ס היא סוג של לאום ופעם היה לאום הליבראלים העצמאיים. בשנים האחרונות קמים אצלנו לאומים חדשים: מפלגת המרכז, קדימה ומי יודע מה עוד. עמידות השקפותיך נבחנה במלחמת העולם הראשונה:
קומוניסטים, יהודים, סוציאליסטים ומלוכנים צעדו באושר (בהתחלה) לקראת המות.
אני רוצה לצאת חוצץ 430847
היסטוריה עליה אתה מדבר לא שייכת לעם היושב בציון!
היא שייכת לעם היהודי ההיסטורי שהתאפיין בראש ובראשונה (שלא לומר "רק על-ידי") הדת שמתבטאת בקיום מצוות. לכן העם הישראלי הוא עם חדש שהתוכן שלו ריקני, לעם הזה יש בעיה גדולה יותר, שכן בנגוד לעם האנגלי (שהתוכן שלו ריקני לא פחות) הוא לא מתבסס על אנשים היושבים בארץ מסויימת בזמן נתון אלא על "עם" מפוזר ונטול היסטוריה (שוב בניגוד לאנגלים).
חוץ מזה, אני חושב שכל התאגדות לאומית תחת מסגרת והגדרה דוגמת האנגלים היא מיותרת ומופרכת, במובן הזה אני קוסמופוליט.
אני לא מדבר על "לאומיות" קומוניסטית אלא על ריבונות קומוניסטית (קומוניזם זו כמובן רק דוגמה). השתמשתי במושג "לאום" כדי ליצור השוואה.
אני רוצה לצאת חוצץ 430790
המשפט הראשון שלך, אם יש בו בכלל איזה הגיון, היה צ"ל - "לו *היה* עם קומוניסטי (שהיה קומוניסטי "לפי הספר" ולא עפ"י המימושים הרגילים שלו, כפי שהם מוכרים במציאות), הוא היה עם שיש תוכן בלאומיות שלו".

במציאות אין שום עם קומוניסטי. ישנם עמים שדיקטטורות קומוניסטיות נכפו עליהם עד שדיקטטורות אלה התמוטטו והעמים השתחררו. אותם *עמים* עצמם - אינם קומוניסטיים, רק המשטר שלהם היה כזה. הדוגמה הכי ידועה היא, כמובן, העם הרוסי, שהדיקטטורה הקומוניסטית שלטה בו באופן רשמי לפרק זמן שמזוית ראיה היסטורית הוא קצר מאוד, אם כבר מדברים על "תוכן" - כשבעים שנה (אם כי גם משטרו כיום אינו דמוקרטי במובן המערבי של המילה, ונושא עמו ספיחים מן התקופה הנוראה ההיא).

לעמים אחרים יש פחות מזל ושלטונם הדיקטטורי נמשך עד היום, ושוב - לא העם הוא קומוניסטי אלא המשטר. דוגמה קלאסית ומן האכזריות, היא, כידוע, צפון קוריאה, דיון 2029.
אני רוצה לצאת חוצץ 430818
אתה צודק, כמובן.
אני רוצה לצאת חוצץ 430795
אולי אתה מתכוון שעם מוגדר על פי אידיאולוגיה כלשהי? כלומר "עם" הוא אוסף אנשים ששותפים לאותו רעיון/חזון/תכלית. זו אומנם הגדרה אוניברסאלית אבל עדיין לא ממש נפוצה.

עלפיה הסוציאליסטים הישראלים הם עם נפרד מהקפיטליסטים הישראלים וכמובן מהחרדים הישראלים והדתיים הישראלים. ולפי ההגדרה, הסוציליסטים הישראלים ואלו השבדים והאנגלים, כולם בני אותו עם.
שוב, אם זו הייתה שפה חדשה - שלי ושלך בלבד - הייתי מסכים להגדרה הזו. הבעיה היא שאי אפשר להשתמש בשפה הזו כשמדברים עם רוב האנשים בעולם. הם פשוט לא יבינו אותנו.
אני רוצה לצאת חוצץ 430821
תגובה 430820
רלוונטית לך בעיקר הפיסקה האחרונה.
אני רוצה לצאת חוצץ 430826
===>"אני מאמין שהחלוקה המדינית ההגיונית היחידה היא לפי השקפות"

הרעיון בגדול דווקא קוסם לי. אבל, רק כדי לסגור קצוות, אתה מדמיין חלוקה טריטוריאלית של העולם על בסיס השקפות?
נגיד שהסוציאליסטים יגורו בשוודיה והקפיטליסטים באנגליה, והקומוניסטים בפולין והיהודים בקזחסטן והפרוטסטנים בהולנד והקתולים בצרפת וכו'? ואם כן, אז סוציאליסט שמשנה את השקפתו יעבור משוודיה לאנגליה?

או שאתה מציע שלא תהיה הפרדה טריטוריאלית בין העמים-השקפות. כולם יגורו איפה שהם רוצים או נולדים. אבל אז מה המשמעות של "חלוקה מדינית"?
אני רוצה לצאת חוצץ 430848
אתה צודק בכך שמדובר בהשקפה אוטופית.
אבל אתה צריך לקחת בחשבון כמה דברים: כשהחברה מחנכת לדבר אחד, מעטים ישנו את עמדותיהם (דוגמה טובה שעולה בראשי היא המספר הזעום של יהודים שעזבו את היהדות כשהיא הייתה השליטה הבלתי-מעורערת בקהילה.). חוץ מזה שגם מאבק אידיאולוגי בין השקפות במדינה אחת גדולה (היא העולם) נחשב סביר מבחינתי.
שוב, בכללי אתה צודק.
אני, למזלי, לא ממש צריך לחשוב על זה כי כרגע מה שאני דורש זה רק שמדינת היהודים (יש להוסיף "וונאבי") תנהג כמו שיהודים נהגו במשך כל הדורות. מצידי, שיתהפך כל שאר העולם...
אני רוצה לצאת חוצץ 430858
ידידי הצעיר (ויש להוסיף, החצוף),
אתה דורש?! ממי אתה דורש?

קודם אתה אומר לי (ולשכמותי) שאני ואתה בני עמים נפרדים. ואחר כך אתה בא ודורש ממני להתנהג כמו שהעם שלך התנהג במשך הדורות. למה אתה בא דווקא אלי? לך תדרוש מהאנגלים?
אני רוצה לצאת חוצץ 430877
קודם כל אני חושב שאתה חצוף ושהתגובה שלך מתלהמת ולא ראויה.
אבל בגלל שיש שם (בעיקר בפסקה השנייה) קושיה אמיתית על הגישה שלי, אני אשתדל לענות תוך התעלמות מהטון.

אז ככה, אני לא דורש מאף אחד לחזור בתשובה. אני רק מציג לך (ולשכמותך) את המצב מול הפנים ומבקש ממך להכיר במחיר של להיות חילוני במדינת ישראל. המחיר, אם אתה מתעניין, הוא לא להסתמך על הדת בכלל. כלומר, לא ייתכן מצב שאתה מחליט להיות חילוני אבל את הלאומיות שלך ממשיך לבסס על הדת.
לעם הישראלי, שהוא שונה מהעם היהודי ההיסטורי יש בעיה גדולה אם הוא לא מסתמך על הדת בכלל: על מה הוא מסתמך?
והבעיה הזאת שונה מזו של האנגלים, כי האנגלים מסתמכים על מי שחי באנגליה- הישראלים מסתמכים על לאום ישראלי מפוזר; לאנגלים יש היסטוריה משותפת (לדעתי, זה לא מצדיק היבדלות)- לישראלים יש בקושי.
אני רוצה לצאת חוצץ 430885
לשיטתך,הצוענים הם עם?
אני רוצה לצאת חוצץ 430894
לשיטתי, מי שאומר שהוא עם, הוא עם.
אני רוצה לצאת חוצץ 430896
ומי שאומר שהוא "עם יהודי" הוא עם יהודי?
אני רוצה לצאת חוצץ 430902
לא
מי שאומר שהוא עם, הוא עם.
אם תקום קבוצה של הודים ותגיד שהם יפנים?
אני רוצה לצאת חוצץ 430909
אם אני מבין אותך נכון, מכיוון שיש כבר "עם יהודי" הוא יכול להחליט שלא כל אחד שמתחשק לו יכול להחליט לקרוא לעצמו "עם יהודי". לעומת זאת, אם אף אחד לא מתנגד לכך שהצוענים יקראו לעצמם צוענים, הרי הם צוענים.

אז ככה- קודם כל אתה צריך להראות שאותו "עם יהודי" שכבר קיים *באמת* מתנגד לכך שאותם חסרי דת יקראו לעצמם יהודים. חוץ ממך לא שמענו על התנגדות כזאת (ישראל אף על פי שחטא וכיו"ב תינוקות שנשבו). וחוץ מזה, נראה ההגדרה שלך לעם זה כל מי שקורא לעצמו עם ובתנאי שלאף אחד אחר אין התנגדות. זה נראה לי קצת מוזר. אם מחר אתחיל לטעון שהצוענים אינם עם מכיוון שהם לא גרים במקום מובחן ואין להם דת משותפת, אתה חושב שהם יפסיקו להיות עם?
אני רוצה לצאת חוצץ 430926
אין לי בעיה שהישראלים יקראו לעצמם יהודים, זו סמנטיקה מיותרת. העניין הוא רק שידעו שהם לא ההמשך של העם היהודי ההיסטורי כי לעם ה"ישן" היה מאפיין אחר שהעם ה"חדש" כופר בו.
דוגמה: היוונים קוראים לעצמם יוונים למרות שברור שהם לא ההמשך ההיסטוריה של תרבות יוון העתיקה. לאף אחד אין התנגדות שיקראו לעצמם איך שבא להם. הם עדיין לא ההמשך של תרבות יוון העתיקה.
אני רוצה לצאת חוצץ 430930
למה, לדעתך, היוונים קוראים לעצמם יוונים, הגרמנים קוראים לעצמם גרמנים, המצרים קוראים לעצמם מצרים, האנגלים קוראים לעצמם אנגלים והאיטלקים קוראים לעצמם איטלקים?
אני רוצה לצאת חוצץ 430932
הם רוצים להבדיל את עצמם. מבחינתי הם גם יכלו לזרוק אותיות שבץ-נא באוויר וכמו שהם היו נופלות זה היה השם שלהם.
אני רוצה לצאת חוצץ 430935
לא שאלתי מה הם היו צריכים לעשות מבחינתך, שאלתי למה לדעתך הם עשו את מה שהם עשו. הרי יש עמים שלא מתקראים על שם העמים העתיקים אותם הם ירשו (הויקינגים, האצטקים, הפרסים, הגאלים) ויש כאלה שכן. ז"א, הם היו יכולים לבחור שם אחר, והם בחרו באופן מודע בשם מסויים בעל משמעות מסויימת. האם לדעתך אין לזה שום משמעות? אתה לא חושב שהגיוני להניח שכשהיוונים בחרו להקרא יוונים, הם רצו לרמוז לנו שהם כן ממשכיהם של היוונים הקדמונים?
אני רוצה לצאת חוצץ 430938
הם רוצים לחשוב שהם המשך. כנ''ל לגבי הישראלים.
אני רוצה לצאת חוצץ 430943
אמרת ש''ברור שהם לא ההמשך ההיסטוריה של תרבות יוון העתיקה''. הנה, מתברר שלהם זה לא ברור.

כנ''ל לגבי הישראלים.
אני רוצה לצאת חוצץ 430948
אבל לשאר העולם זה ברור. אני לא עשיתי מחקר סטטיסטי ביוון אבל אני מניח שגם לרובם ברור. יכול להיות ששם המדינה הוא בגלל שהתרבות היוונית העתיקה נוצרה והייתה באותה טריטוריה. ואז זה מתאים גם לישראלים.
אני רוצה לצאת חוצץ 430951
אני לא חושב שלשאר העולם זה ברור. להפך, אני חושב שלשאר העולם זה בכלל לא ברור (ובכלל, אני חושב ששאר העולם לא מקבל את ההגדרה המוזרה שלך לעם).
אני רוצה לצאת חוצץ 430978
ההגדרה שלי לעם זה ''קבוצת אנשים שאומרים שהם עם''. את זה האו''ם דווקא קיבל כ''זכות ההגדרה העצמית''.
כל אדם שמתעסק בתרבויות עתיקות יגיד לך כך.
אני רוצה לצאת חוצץ 430981
לפני רגע אמרת שהקומניסטים הם עם...

כל אדם שמתעסק בתרבויות עתיקות יגיד לי מה? שהיוונים של היום לא זהים ליוונים של אריסטו? באותו אופן, הוא יגיד לי שהיהודים של היום (הדתיים והחילוניים) לא זהים ליהודים של שמואל הנביא.
אני רוצה לצאת חוצץ 430986
בזמן שמואל הנביא לא היו עדיין יהודים.
אני רוצה לצאת חוצץ 430992
תלוי איך אתה מגדיר יהודים. אם יהודי הוא מי שבא משבט יהודה, אז היו. אם יהודי הוא מי שבא ממלכת יהודה, אז עוד לא היו. אם יהודי הוא מי שמקיים את ההלכה כמו היא היום, אז לא היו, אם יהודי, הוא מי שמקיים את תורת משה אז כנראה שהיו.

אני מניח שלפי ההגדרה של עומר גולדמן היו יהודים החל ממעמד הר סיני.
אני רוצה לצאת חוצץ 430993
מאשר
אני רוצה לצאת חוצץ 431001
כל הגדרהשהבאת היא אנכרוניסטית. בזמנו של שמואל וגם מאוחר יותר, כונה מי שבא משבט יהודה- איש משבט יהודה. גם תורת משה
אז לא היתה תורת משה מאוחר יותר. במונח ''לעשות הישר בעיני ה''' אין הכוונה לקיים תרי''ג מצוות. בדרך כלל הכוונה לקבל את מרכזיות המיקדש בירושלים בפולחן עבודת ה'. יש כאן כמובן בסיס פוליטי וכלכלי מובהק.
אני רוצה לצאת חוצץ 431004
אני לא מתעסק עם הגדרות אחרות. מה שסממילי אמר, אאל''ט, זה שההגדרה שלי ליהודים זה מי שמחויב לעבודת ה' לפי המנגנון ההלכתי היהודי. במובן הזה, מרגע שקיים מנגנון קיימים יהודים. זה לא משנה מה המצוות באותה נקודת זמן.
אני רוצה לצאת חוצץ 431077
(נראה לי שלא הבנת את ההקשר של התגובה שלי)
אני רוצה לצאת חוצץ 431136
מצטער אם פיספסתי.
אני רוצה לצאת חוצץ 430990
הקומוניסטים הם עם במידה והם אומרים את זה. הם לא, אז...

"היהודים של היום (הדתיים והחילוניים) לא זהים ליהודים של שמואל הנביא", טוב מאוד! זה מה שאני מנסה להגיד לאורך כל הדיון המתארך-יתר-על-המידה הזה.
עכשיו רק נשאלת השאלה "מה מגדיר את העם היהודי החדש?"
יש לך תשובה?
אני רוצה לצאת חוצץ 430998
גם היהודים לפני מאה שנה לא היו זהים ליהודים בזמנו של שמואל הנביא. גם היהודים לפני 500 שנה לא היו זהים ליהודים בזמנו של שמואל הנביא....

"מה מגדיר את העם היהודי החדש?" אותו הדבר שהגדיר את העם היהודי הישן: כלום. ז"א, לאף עם, כולל ליהודים, אין ולא היו אי פעם, הגדרות מתמטיות של מי שייך ומי לא שייך לעם. תמיד מדובר על הגדרות מעורפלות שלפעמים אפילו סותרות זו את זו. שילוב זה או אחר של הגדרה עצמית, גנים, תרבות, חינוך, שפה, דת ומיתולוגיה, נימוסים, מאכלים, סגנון לבוש ועוד. זה לא חוכמה לקחת כל מאפיין כזה ולנסות להראות איך הוא לא מתיישב עם המציאות. למשל, להראות שאמריקאי מקליפורניה ואמריקאי מג'ורג'יה מדברים במבטא שונה לגמרי, או להראות שצרפתי ובלגי מדברים באותה שפה ממש. אז מה? למה זה אמור לעניין אותנו בכלל?
אני רוצה לצאת חוצץ 431002
"גם היהודים לפני מאה שנה לא היו זהים ליהודים בזמנו של שמואל הנביא. גם היהודים לפני 500 שנה לא היו זהים ליהודים בזמנו של שמואל הנביא". זה לא נכון. כל היהודים לפני החילון היו מחויבים לאותו מנגנון הלכתי לפיו נקבעות ומשתנות המצוות.

העם היהודי ההיסטורי הוגדר כ"נושא הדת היהודית", מקיים מצוותיה.
אני רוצה לצאת חוצץ 431076
אתה צריך להחליט איזה כובע אתה לובש. אם אתה לובש את הכובע של היהודי הדתי שמאמין במיתוס של עם יהודי שמקיים ברציפות את אותה הלכה שנמסרה למשה בסיני, עד היום, או שאתה לובש את הכובע האובייקטיבי של "אדם שמתעסק בתרבויות עתיקות" (כמו בתגובה 430978).

אם אתה לובש את הכובע הראשון, אתה חייב גם להכיר בזכותו של היווני להאמין למיתוסים שלו, ולהגדיר את עצמו כממשיכם של אריסטו, סופוקלס ואוקלידס בדיוק כמו שאתה מאמין למיתוסים שלך ורואה את עצמך כממשיכם של שמואל, משה והרמב"ם.

אם אתה לובש את הכובע השני, אתה חייב להכיר בכך שאין שום עדות אמינה למעמד הר הבית, וכל העדויות ההיסטוריות מעידות שהתורה שבכתב גובשה הרבה אחרי מותו של שמואל, וזו שבעל פה (מה שאתה קורא, "מצוות הדת היהודית") החלה להתגבש רק אחרי חורבן הבית הראשון, והגיעה לצורתה הנוכחית רק במאות האחרונות.
חובש! חובש! 431081
(זעק אז הפצוע)
? 431088
? 431090
כובע חובשים, לא לובשים.
________
מסתבר שאפילו פצועים קשה לא מוותרים על כבוד השפה.
? 431092
תודה. ובכל זאת, הרשה לי לנחש שהטעות שלי לא הפריעה לך או לאף אחד אחר להבין את כוונתי.
? 431095
אכן.
? 431104
פעם ראשונה שאתה נתקל בניטפוק באייל?
לא 431106
יש תיקונים שנראים לי עניניים, יש כאלה שנראים לי מעניינים, יש כאלה שנראים לי די מיותרים, אבל יש כאלה שנראים לי כמו ניג'וס לשמו. כמו למשל, תיקון שיסביר לנו שניטפוק וניג'וס הן לא מילים תקניות בעברית.
לא 431113
ניטפוק?
לא 431120
תגובה 271868 (מחווה למחווה)

לא 431300
השכלתי.
אני רוצה לצאת חוצץ 431083
הר סיני.
נכון, תודה. 431087
אני רוצה לצאת חוצץ 431098
אני חובש את הכובע הראשון.

זה לא נכון. ההמשך של העם היהודי ההיסטורי לא מתבטא במיתוס, הוא מתבטא בקיום מצוות. אם הוא היה מתקיים במיתוס, גם העם הישראלי היה ממשיכו. אני לא רואה איך מה שאמרת לגבי יוון נובע מזה...

חוץ מזה, מעמד הר-סיני לא היה וסביר להניח ששמואל ממוצא. אבל הרגע אמרתי שהמיתוס לא משנה. משנה שמירת המצוות. מי שלוקח את התנך כספר היסטוריה זה דווקא העם הישראלי.
אני רוצה לצאת חוצץ 431103
''ההמשך של העם היהודי ההיסטורי לא מתבטא במיתוס, הוא מתבטא בקיום מצוות''

הרי המיתוס הוא בדיוק זה ש''ההמשך של העם היהודי ההיסטורי מתבטא בקיום מצוות''.
אני רוצה לצאת חוצץ 431114
לא נכון. המיתוס הוא מעמד הר-סיני וכיבוש הארץ וכן הלאה, כך לפחות מהתגובה שהגבתי עליה.
אני מדבר על-כך שהיסטורית, מי שלא שמר מצוות מצא את עצמו מחוץ לעם היהודי.
אני רוצה לצאת חוצץ 431117
יפה, אבל גם זה רק מיתוס. בחברה הדתית יש מיתוס ש"הולך ופוחת הדור", ומן אקסיומה שפעם כל היהודים היו צדיקים יראי־שמיים. ולא כך. בכל דור ודור היו אדוקים יותר, אדוקים פחות, ואפיקורוסים לתאבון ואפיקורוסים להכעיס. השייכות של "עמהארץ" לעם היהודי לא קשורה לשאלה אם הוא מקפיד על שמירת השבת, או לא בועל שיקצע בנידתה. העיקר היא הרשת החברתית, תחושת הערבות ההדדית, הסיפורים המשותפים, השפה, ותפישתו כיהודי בעיני הסביבה.

נכון, זו לא הגדרה חדה כאבחת קולו של מרן ליבוביץ'. אבל שייכות לקבוצה *איננה* עניין חד. אני יהודי, וישראלי, וחילוני, ואירופי, ומזרח-תיכוני, ולאומי ודמוקרט. לדעתך הזהות שלי כוללת סתירות. ברוך הבא לעולם האמיתי.
אני רוצה לצאת חוצץ 431306
קח בחשבון שמדובר בעמהארץ ולא בהנהגת העם.

אולי אפשר לומר בעניין ש"הולך ופוחת הדור" כוונתו שהיהודים בכל דור נהיים יותר מעפנים אבל אם אלה לא יהודים... בכל מקרה זה לא משנה ואני לא מבין איך יש בזה לסתור את מה שאמרתי.

אני חושב שאפשר לומר ששייכות לקבוצה איננה חייבת להיות דבר חד. אבל אם במקרה יצאה קבוצה כזאת?
כל ההגדרות שלך נכונות, ויכול מאוד להיות שגם סותרות, אבל יהודי במובן ההיסטורי הישן- אתה לא.
אני רוצה לצאת חוצץ 431331
אני לא מנהיג בעם היהודי. אני לא שומר מצוות. אני יהודי.
טענתי הייתה שאני יהודי בדיוק כמו המוני יהודים במהלך הדורות, אשר נקראו בזלזול עמהארצים בפי הממסד הרבני.

העמהארץ ואני יהודים ''במובן ההיסטורי הישן'' - עקב שייכותנו למרקם החברתי היהודי. ההגדרה שלך ל''יהודי'' מאוד אלגנטית, אבל לטענתי היא לא הייתה מקובלת על רוב היהודים במשך ההיסטוריה, ולכן שגויה.
אני רוצה לצאת חוצץ 431487
עםהארץ שייך לעם היהודי ההיסטורי כי הוא רוצה לקיים מצוות, אפילו רק כדי להיות חלק מהקהילה היהודית. אתה לא מקיים מצוות ''להכעיס'' (בקטע הזה, גם אם אתה עושה את זה כי אתה חושב באמת ובתמים שאין אלוהים- זה להכעיס).

עםהארץ לא השתייך לעם היהודי כי הוא היה חלק ממרקם חברתי אלא כי הוא שאף לקיים מצוות כמו שכתוב בפסקה הקודמת.
אני רוצה לצאת חוצץ 431515
''עםהארץ ... שאף לקיים מצוות...''

הבנתי שזו טענתך. היא מציגה את הרבנים כאורים ותומים, וכמושא להערצה-בלבד במשך הדורות. אני מפקפק.
אני רוצה לצאת חוצץ 431517
מושא הערצה בלבד?! הם קבעו לאנשים איך להתנהג. הם קבעו את ההלכה וכך גם את אורח החיים של האנשים.
אני רוצה לצאת חוצץ 431526
כבודו מסתבך בטיעון מעגלי. אני העליתי סברה (לא מוכחת) שגם בדורות עברו רבים-רבים מבני העם היהודי לא קיימו תורה ומצוות. הרבנים קבעו איך אנשים *צריכים* להתנהג, אבל מסיבות שונות ומשונות (אי-יראת שמיים, פרנסה, הנאות קטנות וגדולות) הם לא הצליחו לקבוע את אורח החיים של הרבה אנשים.

זהו רק *מיתוס* שאי-פעם, לפני כל הקלקולים של המודרנה, כל היהודים היו עדר ממושמע תחת שרביט הרבנים. זהו *אידאל* ואין לי בעיה שאתה שואף אליו, אבל לא עובדה היסטורית.
אני רוצה לצאת חוצץ 431570
אולי בדיון הספציפי איתך זה עוד לא נאמר.
אני לא אומר שלא היה מי שחיפף/זלזל/קיים רק כלפי חוץ אלא שלא היה מי שהציג את זה כאידיאל. מי שלא קיים מצוות להכעיס ובפרהסיה- נודה.
אני רוצה לצאת חוצץ 431105
הראייה שלך את עם ישראל ודתו אולי קונסיסטנטית עם עצמה - אבל רק עם עצמה. עם כל הכבוד לליבוביץ', הראייה שלכם עומדת במיעוט מבוטל אפילו בקרב שומרי המצוות. לכן כנראה, היא איננה מייצגת את ההגדרה העצמית של העם.
אני רוצה לצאת חוצץ 431115
היא לא מייצגת את ההגדרה העצמית של העם הישראלי, נכון. אבל ההגדרה בדבר שמירת המצוות היא הגדרה היסטורית. לייבוביץ' טוען, ובצדק לדעתי, שמי שלא שמר מצוות מצא את עצמו מחוץ לעם היהודי. כך עד לפני כ-‏200 שנה, תחילת היווצרותו של העם הישראלי.
אני רוצה לצאת חוצץ 431474
אתם בטוחים - אתה ולייבוביץ' - שאתם לא מערבבים את מי ש"סתם" זלזל במצוות, ונניח אפילו לא שמר על אף אחת, עם מי שממש התנצר או התאסלם, או נישא מחוץ לעם? אני מנחש שלאורך ההיסטוריה, רוב היהודים שבחרו להמיר דת, עשו זאת לא מתוך שכנוע תיאולוגי בנכונותה של הדת האחרת, אלא מתוך רצון לצאת מהקהילה היהודית ולהצטרף לקהילת הרוב. האמנם היה הליך של נידוי מהקהילה רק בעוון אי-שמירת מצוות?
אני רוצה לצאת חוצץ 431483
על מי שזלזל במצוות, או חיפף, או לא קיים את חלקן הגדול וגם את מה שעשה עשה רק כלפי חוץ, אני לא מדבר. "האמנם היה הליך של נידוי מהקהילה רק בעוון אי-שמירת מצוות?" מי שעשה זאת "להכעיס"- כן.
אני רוצה לצאת חוצץ 431046
אגב, התרבות היוונית בכ-‏2000 השנה האחרונות התפתחה בעיקר *מחוץ* לשטח המוכר כיום כמדינת יוון. בירתה של הכנסייה היוונית-אורתודוקסית הייתה קונסטנטינופול (איסטנבול), וסמירנה (איזמיר) ואלכסנדריה היו ערים יווניות גדולות וחשובות בהרבה מאתונה.

כשתמכירים את הפרטים, ומביטים בהם בעין ביקורתית, מגלים שלכל העמים זהות מדומיינת. מומצאת. לא רק לנו. נכון שאנחנו לא נופלים בדיוק לקטגוריות האירופיות של הלאומיות. מה לעשות. התגברנו על צרות יותר גדולות.
אני רוצה לצאת חוצץ 431050
אין לי בעיה עם זה.
אני אל אומר שאין לעם הישראלי זכות קיום, אלא רק שהוא לא העם היהודי ההיסטורי.
אגב, אז מה הזהות הישראלית האמיתית?
אני רוצה לצאת חוצץ 430934
אז סיכמנו שזה בסדר שהישראלים ממוצא יהודי יקראו לעצמם יהודים. לדעתי כבר סתמנו 90% מהדיונים שמתנהלים כאן. נשאר עוד עניין קטן של האם היהודים הללו *יודעים* שהם "לא כמו" היהודים הישנים. אני מדמיין לעצמי את היהודים בתימן במאה ה12 קוראים איגרות שו"ת מאשכנז ואומרים לעצמם שהחבר'ה בגרמניה אינם "כמו" היהודים הישנים מכיוון שהם החליטו לא לשאת אישה נוספת.
אני רוצה לצאת חוצץ 430939
תגובה 430931
שים לב לפסקה השניה. זאת הסיבה שבגללה אין הבדל בין היהודים מתימן לאלו שבצרפת.
אני רוצה לצאת חוצץ 430940
שים לב שזה נסתם לטובתי. היהודים חדשים הם לא היהודים הישנים. הם עדיין קוראים לעצמם יהודים? זו סתם סמנטיקה.
אני רוצה לצאת חוצץ 430950
היהודים הישנים לבשו גלביות ולא חבשו כיפה. היהודים החדשים הם לא היהודים הישנים.
גויים דוברי עברית 430952
אז זה מה שמוזר. היהודים ה"חדשים" נחשבים יהודים "ישנים" גם אצל היהודים ה"ישנים", פרט אליך. מה שמטריד אותך, על פי הודאתך הוא שהיהודים החדשים לא מבינים כמה הם שונים מהיהודים הישנים. אבל גם הישנים לא מבינים את זה.

אגב, בעיקרון אני לא מבין את ההתעקשות של חילוניים רבים ממוצא יהודי להצהיר שהם *כן* יהודים באיזה מובן שהוא לא פולקלוריסטי. מכר שלי, אדם חילוני מילטנטי ולא טיפש כלל, פעם סיפר בגאווה איך שהוא ישב ליד אדם חרדי בטיסה כלשהי, וההוא פנה אליו בשאלה "במה אתה יהודי?". מכרי נאם לו נאום חוצב להבות(או אל כל פנים כך הוא הציג את זה לאחר מעשה) על היסטוריה, השפה העברית, התנ"ך וכולי. הוא היה כל כך מרוצה שהוא "הראה לו". מבחינתי זה הצביע דווקא על חוסר ביטחון- מה כל כך חשוב לו לזכות בהערכתו של אותו חרדי, שאין להם אף ערך אחד משותף?
גויים דוברי עברית 430980
החפיפה בין האנשים שעונים לכל הגדרה לא משנה. נכון, זה באמת מעצבן אותי.

אני מסכים איתך, אין ליהודי שומר מצוות וליהודי שאינו כזה מובן משותף להגדרתם את המילה ''יהודי''.
אני רוצה לצאת חוצץ 430955
לעם הישן לא היה מאפיין אחד. אם תקח תקופות שונות מהקמת הבית השני, תראה שמה שאתה מכנה "העם היהודי" השתנה מאד. מהו העם היהודי האמיתי? זה שבתקופתם של עזרא ונחמיה? אולי בתקופת הזוגות? אולי במאה ה-‏18 היהודים שחיו במזרח אירופה ( ראה תאוריו של מנדלה מוכר ספרים)? או שמא יהודי מרוקו או תימן? או אתיופיה?
אני רוצה לצאת חוצץ 430982
כל אותם היהודים ה''שונים'' שהזכרת היו מחוייבים לאותו מנגנון הלכתי. זה מה שמאחד אותם.
היהודים ה''חדשים'' לא מחויבים לו ולכן לא נכנסים תחת האיחוד הזה.
אני רוצה לצאת חוצץ 430988
המנגנון ההלכתי השתנה לא מעט במהלך הדורות. הוא השנה באופן מחלט וגם באופן יחסי.
אני רוצה לצאת חוצץ 430991
לא נכון. המצוות השתנו. ובכפוף לתקנון.
אני רוצה לצאת חוצץ 430887
ידידי הצעיר (מאוד). אני מתנצל על הטון המתלהם. ניסיתי להתבדח - אני כנראה לא כ"כ טוב בזה.

אני דווקא מסכים איתך. לדעתי הציונים החילונים (מאז הרצל) לא מסתמכים על הדת בכלל. וזה נכון שהמשימה שלהם בהגדרת הלאום יותר קשה מזו של האנגלים. כי אלו הגדירו אנגלים בעיקר כ'כל האנשים שהתגוררו באנגליה' ואילו הציונים נאלצו להגדיר יהודים בעיקר כ'כל האנשים שהם צאצאיהם של אלו שהתגוררו ביהודה לפני 2000 שנה'.

אני גם מסכים איתך שההיסטוריה המשותפת של האנגלים לא מצדיקה את היבדלותם וזו של היהודים - שהיא עוד יותר עמומה - עוד פחות. ואם כל העולם היה מסכים איתנו אנשים לא היו מתבדלים בלאומים אלא רק בדתות - כמו שהיה עד לפני 250 שנה.

אבל זה לא תלוי רק בנו. מסיבות שונות (די שטוטיות לדעתי) האנגלים החליטו להתבדל וכך גם הגרמנים והצרפתים והפולנים וכו'. וזה יצר קבוצה שלמרות שלא היה לה אינטרס להתבדלות לאומית, היא לא נטמעה או לא התקבלה בלאומים האחרים והפכה ל"בעיה היהודית". את הבעיה הזו הציונים החילוניים רצו לפתור והקימו את מדינת היהודים.

ולשאלתך, זה הבסיס עליו מסתמך הלאום היהודי החדש. בימים שהלאום הזה התגבש, קוסמופוליט-דוס כמוך כינה את עצמו "גרמני/אנגלי/צרפתי בן דת משה" וקוסמופוליט-חילוני כמוני כינה את עצמו "גרמני/אנגלי/צרפתי ממוצא יהודי". ואם הגרמנים/אנגלים/צרפתים היו מוכנים לקבל אותנו לפי ההגדרות שלנו, לא היה צורך בלאום יהודי והוא לא היה קם. אבל הם לא קיבלו את ההגדרות שלנו ולא עזר לנו שאנחנו קוסמופוליטים - כי הם לא היו. אז אנחנו פה ביחד - גם חילונים וגם דוסים. וזה ימשך עד שיבוא המשיח ויהפוך את כל העולם לקוסמופוליטים "וגר זאב עם כבש" ודתי עם חילוני ירבץ.
אני רוצה לצאת חוצץ 430898
אם רצית להתבדח אז אני מתנצל על ההתנפלות.

אבל יש בעיה עם ההגדרה של הציונים, והיא שהיהודים לפני הציונות לא הגדירו את עצמם כ'כל האנשים שהם צאצאיהם של אלו שהתגוררו ביהודה לפני 2000 שנה' אלא כנושאי הדת היהודית. לכן המדינה הישראלית (הציונית) אינה המשך ללאום היהודי ההיסטורי.

בשלב זה הדיון גלש להגדרת עם ושם אמרתי שההגדרה של האנגלים ריקנית. והזכרתי את זה שאני "קוסמופוליט דוס". אולי כדי להבהיר את כוונתי אומר שהתכוונתי שאם לא הייתי דוס הייתי קוסמופוליט. כלומר, יש בסיס להיבדלות יהודית (בהגדרה הישנה- דת). אני היית מגדיר את עצמי כיהודי ולא כגרמני/אנגלי/צרפתי.
קוסמופוליט יגדיר את עצמו כ"בן אדם".
אני רוצה לצאת חוצץ 430968
===>"שהיהודים לפני הציונות לא הגדירו את עצמם...אלא כנושאי הדת היהודית".
זה בסדר גמור. גם הקתולים באיטליה ובאירלנד לא הגדירו את עצמם, באותה תקופה, אלא כנושאי הדת הקתולית (שחלקם מתגורר באיטליה וחלקם באירלנד). אף פעם לא הוגדר לאום של נושאי הדת הקתולית ולא הוגדר לאום של נושאי הדת היהודית (או שיעית או בודהיסטית).

מה שאני מנסה להסביר - עד עכשיו לא בהצלחה יתרה - הוא שבכל העולם ובכל השפות מפרידים בין הגדרה דתית והגדרה לאומית והגדרה אידיאולוגית. ולכן כמו שאין הגדרה לאומה קומוניסטית, אין גם הגדרה לאומה יהודית (במובן הדתי) ולא אומה קתולית. בטח שאין אומה יהודית-אורתודוקסית ואומה יהודית-רפורמית למרות ששתי הקבוצות הללו רואות את עצמן כנושאות הדת היהודית.

אתה יכול להתעקש ולומר שאתה מגדיר את עצמך כבן האומה של 'נושאי הדת היהודית'. אני יכול להגדיר את עצמי כבן האומה של 'ברברני האייל הקורא'. זה לא בלתי חוקי אבל זה בהחלט לא מובן למרבית האנשים בעולם. אז אני שואל למה לך להשמש במילים באופן שאיש לא מבין? בשפה המדוברת אתה יהודי בדתך וחסר לאום או "קוסמופוליט בן דת משה". אם תגיד ככה כולם יבינו אותך. אני ,בן הלאום היהודי וחסר דת. ככה מבינים אותי.

בעצם, במחשבה שנייה, יש כאלו שמשתמשים במילים בצורה מניפולטיבית למטרות פוליטיות של השתלטות וכפיה. תראה, בעם האיטלקי יש אנשים שהולכים לכנסיה הקתולית ויש כאלו שהפסיקו לבקר בה. יכול לקום איזה בישופ ולומר שהוא מגדיר את האיטלקים כ'נושאי הדת הקתולית' וממילא מי שהפסיק לשאת אותה ולא בא ביום א' לכנסיה, הוא לא איטלקי ולכן חסר זכויות באיטליה (האינקויזיציה עסקה במניפולציות כאלו). אני חושב שהבישופ הזה מעוות את המשמעות המקובלת של 'לאום איטלקי'. אבל לפחות אני מבין למה הוא עושה זאת.

נדמה לי שאני חוזר על עצמי. אז יאללה ביי.
אני רוצה לצאת חוצץ 430983
העניין הוא שיש "נושאי הדת היהודית" ויש "יהודים (במובן החדש)". בגלל ששניהם רואים את עצמם כלאומים- הם לאומים, ההיסטוריה בנוגע להגדרת לאום עפ"י דת לא משנה.
מה שאני מנסה לטעון זה שהם לאומים שונים.
אגב כך, אני מפנה שאלה לאותם יהודים חדשים: מה מגדיר אתכם?
אני רוצה לצאת חוצץ 430911
נראה לי שגם עומר וגם אתה - אולי בעקבותיו - שוכחים שלעמים שונים יש תרבויות שונות, שאינן קשורות רק לדתם. והקשר לדת מתבטא בעיקר באופן שבו הם מתייחסים אליה, מבינים אותה וחוגגים את חגיה. השונה מבחינת העם היהודי הוא בכך שאין ''עמים יהודיים'' נוספים, שאפשר להשוות בין תרבויותיהם השונות.
אני רוצה לצאת חוצץ 430925
הדת היהודית אינה פולקלור. כשאני יושב בפסח בליל הסדר זה כדי לקיים את מצוות הפסח. מה גם שבמסגרת הגולה והפיזור היהודיים החג נחוג בצורות שונות בכל מקום, המשותף לכל הפזורות שעושה אותן חלק מהעם היהודי הוא שהן החוייבות להלכה היהודית.
אני רוצה לצאת חוצץ 430941
גם הדת הנוצרית, הדת המוסלמית, הדת הבדהיסטית וכיו"ב אינן פולקלור. ממש לא. וגם מאמיניהן מקיימים את מצוותיהן השונות באותה רצינות/קדושה שאתה מייחס למצוות היהדות. וגם אם בפזורות היהודיות השונות נקוטות מסורות שונות ביחס לקיום אותן מצוות, עדיין יש תרבות יהודית כללית וארון ספרים יהודי כללי, ובארץ פועלות השפעות הדדיות רבות בין אותן מסורות.
וחוק השבות חי ובועט ומביא הנה עוד ועוד מסורות כאלה ומשנה את מינונן. והעם היהודי ההסטורי, אם אתה קורא לו "עם", ודאי השתנה באופן מהותי מאוד בכל הפזורות במשך השנים, ודאי לא פחות מהשינוי שחל בו כאן, בארץ אימותינו.
אני רוצה לצאת חוצץ 430947
הדתות האחרות לא מעניינות בהקשר זה. התרבות היהודית היא הדת והדת בלבד. לפחות ב''יהדות'' במובן הישן, ההיסטורי. ארון הספרים היהודי עוסק בדת היהודית, בלי זה הרי הוא כארון הספרים האנושי כשספר שירה מסויים נכתב ע''י יהודי.
אבל בכל הזמן הזה, בכל הפזורות, נשאר בבסיס התודעה היהודית החיוב להלכה. רק פה- לא.
אני רוצה לצאת חוצץ 430960
טוב, אם כך כמובן - אתה צודק. העם היהודי היושב בציון הוא עם חדש. לאורך ההיסטוריה פשוט לא היה אף פעם *עם* יהודי.
אני רוצה לצאת חוצץ 430985
היה. "נושאי דת היהודית" היו מובדלים וזה מספיק מבחינתי.
אחרי שהגענו להסכמה בדבר "חדישותו" של העם היושב בציון נשאר להפנות אליו את השאלה "אז מה מגדיר אותך?"
יש לך תשובה?
אני רוצה לצאת חוצץ 430999
היה? איך בדיוק? ומה פירוש המשפט השני באותה שורה?
אני רוצה לצאת חוצץ 431003
הייתה הגדרה מסודרת לקבוצה שנקראה ''יהודים''. זה ''היה''.

פירוש המשפט השני הוא שבגלל שהעם היושב בציון מוגדר אחרת (כי, עובדתית, הוא לא מקיים מצוות) אז הוא עם אחר. השאלה היא מה כן ההגדרה שלו.
אני רוצה לצאת חוצץ 431006
אבל אותה ''הגדרה מסודרת'' לשיטתך הייתה של דת, לא של עם. אי לכך, לשיטתך, לא היה עם יהודי.
אני רוצה לצאת חוצץ 430953
אני רואה שאחד העקרונות הראשיים שלך שאתה אוהב דברים חינם ושהאחרים ישלמו. החילוניים צריכים לשלם על שהם בחרו להיות חילוניים; ומה תשלם אתה?
אני רוצה לצאת חוצץ 430987
אני משלם את המצוות, זה לא כיף חיים, האמן לי.
אבל החילונים לא צריכים לשלם. הם צריכים להיות אמיתיים עם הבחירה שלהם ולא להסתמך על הדת אותה הם נטשו.
אני רוצה לצאת חוצץ 430871
הרשה לי לפקפק באמיתות המיתוס שרק מספר זעום עזב (מרצונו) את היהדות במשך הדורות. אין לך, או לי, שום סטטיסטיקה אמינה בנושא. באופן טבעי, מי שהתנצר לא התגאה במקורותיו היהודיים ולא סיפר זאת לנכדיו. גם מי שאחיו התאסלם לא התגאה בכבוד המפוקפק והכרית את זכרו. לכן נדמה לך שמספר העוזבים את היהדות זעום.
אני רוצה לצאת חוצץ 430872
ובכל זאת, יש סטטיסטיקה. ההערכות מדברות על 4 מליון יהודים במאה הראשונה לספירה (http://en.wikipedia.org/wiki/Historical_Jewish_popul...) ו-‏11 מליון ב-‏1900. סה"כ, גם בהתחשב בכל ההיסטוריה, קצב גידול לא מרשים לאוכלוסיה שאמורה לפעול לפי הצו "פרו ורבו".
אני רוצה לצאת חוצץ 430876
ומה היה קצב הגידול בעולם?
אני רוצה לצאת חוצץ 430879
מ-‏3X10^8 ל-‏1.6X10^9 (סה"כ פי חמש ושליש לעומת פי שתים ושלושה רבעים)
אני רוצה לצאת חוצץ 430900
טוב
תגובה 430878
אני רוצה לצאת חוצץ 430875
מרשה
אני רוצה לצאת חוצץ 430878
אז תרשה לי לתת דוגמה אחרת: רוב האנשים היום נאמנים למדינתם על-אף שמבחינה הגיונית עדיף להיות קוסמופוליט (כולנו בני-אדם וגו').
אני רוצה לצאת חוצץ 431049
מרשה. אם כי איבדתיך ולא אדע דוגמה למה.
אני רוצה לצאת חוצץ 431051
זה מאוד הגיוני בדיון המפוזר הזה...
אני רוצה לצאת חוצץ 430576
היהודים באתיופיה גם לא קיימו את אותן מצוות
בנדיקטוס שפינוזה דווקא כן התנצר ועדיין הוא נחשב יהודי ע"י חלקנו
יש גרים שלא מקיימים מצוות
מצד שני הם דווקא כן מספחים את עצמם להיסטוריה המשותפת (אברהם בן אברהם וכו')
אתה עדיין לא רואה שכל הגדרה שתנסה למהו יהודי לא תכיל הרבה מאד יהודים?
וותר על הקטע הזה
הוא רק מוביל לסתירות , פירכות ובכי
יש יהודים
קבל אותנו כמו שאנחנו
כולל הסתירות הפנימיות
אני רוצה לצאת חוצץ 430615
שפינוזה התנצר? אתה בטוח? בוויקיפדיה לא יודעים על זה: ברוך שפינוזה [ויקיפדיה].

אולי התבלבלת עם אוריאל א קוסטה (שהתגייר, אבל לא ממש התנצר בחזרה, דיון 316)?
אני רוצה לצאת חוצץ 430650
וסתם להתבלבל אי אפשר?
אני רוצה לצאת חוצץ 430681
באתיופים אולי קיימו מצוות שונות, אבל לא בגלל שהן רצו לשנות אותן. אתיופים לא צריכים גיור!
גר שלא מקיים מצוות עדיין חייב בהם וההתיחסות אליו, מבחינתי הוא כחילוני.
ההגדרה שלי ליהודי זה מי שחייב במצוות. זה מכיל את כל היהודים שאני ורוב הדורות שעברו התכוונו אליהם. אבל בגלל שהמדינה היא חילונית, הבעיה היא עם ההגדרה של המדינה ושל החילונים, שים לב: חילונים לא יכולים להתייחס לחיוב על המצוות שהם שואפים שלא יהיה קיים...
אז אני מחזיר אליך שאלה: מה הם יהודים? למי תיתן לעלות לארץ ולהתאזרח?
אני רוצה לצאת חוצץ 430666
היהודים באתיופיה הם דווקא דוגמה מובהקת לטענותי. הם לא קיימו מצוות במובן שאתה מכיר; הם לא הכירו כלל את ההלכה. אותו מאפיין שאתה טוען שהיה היחיד שחיבר את חלקי העם לא היה משותף להם. הסיבה היחידה שעולי אתיופיה נחשבים ליהודים היא שהם ראו עצמם כיהודים והיהודים האחרים רואים אותם כיהודים.

מי שהתנצר נבלע, אבל מה זה מוכיח? ראשית, מי שהתנצר נטש גם במודע את התרבות והזהות וזו גם הסיבה שהגויים רוא בו חלק מהם; שנית, כאן בארץ אתה רואה אנשים שכבר ארבעה וחמישה דורות אינם מקיימים מצוות ואינם נטמעים. עובדה.

דעתך היא שזה לא העיקר. דעת הרמב"ם, למשל, היא שקיום מצוות הוא לא העיקר והעיקר הוא עיסוק בתאולוגיה. במורה הנבוכים הרמב"ם משןןה את אלה שמקיימים מצוות ואינם עוסקים בתאולוגיה למי שנמצא בחצר הארמון ואינו נכנס פנימה. מבחינתו המצוות הן רק הכנה נפשית לעיסוק הזה. אבל, כמובן, מיהו הרמב"ם שיקבע מה עיקר ומה טפל ביהדות כשאתה כבר קבעת שהמצוות הן העיקר.
אני רוצה לצאת חוצץ 430682
כבר כתבתי למעלה, ל"ישראל סבא", שהעובדה שהאתיופים נשארו מחוייבים להלכה, קובעת את ההתייחסות אליהם. זה שבגלל קשיים טכניים הם לא יכלו לדעת לאן התפתחה ההכלה של שאר היהודים זה משוה אחר.
עניין ההתנצרות מוכיח שמי שלא נשאר מחוייב לדת לא נשאר מחוייב לעם היהודי, כתבתי גם שלא חובה להתנצר שבשביל לא להיות מחוייב לדת.
היהודים החדשים אמנם לא נטעים על אף עוזבם את הדת, אבל אני מנסה לטעון שהם גם לא יהודים במובן המסורתי של המילה.
את הרמב"ם הזה אני לא מכיר, אתה יכול לתת מקור?
תשמע משנה (נראה לי אבות, לא סגור, הציטוט לא מדוייק):
"ארבע מידות ביושבי בית המדרש:
הולך ולא עושה- שכר הליכה בידו
לא הולך ועושה- שכר עשייה בידו
לא הולך ולא עושה- רשע
הולך ועושה- צדיק"
בכל מקרה אני בספק אם זה רלוונטי, כי היהודים החדשים גם לא מתעסקים בתיאולוגיה של היהדות, הם פשוט אתאסטים. או לפחות יכולים להיות אתאיסטים בלי שזה יפגע ב"יהדותם".
אני רוצה לצאת חוצץ 430465
השאלה היא אם לך יש זכות לדון בזכויות הגדרה העצמית שלי. התשובה היא שלא.
אני רוצה לצאת חוצץ 430478
תגובה 430476
אני רוצה לצאת חוצץ 430468
האומנם? ירבעם בן נבט איננו מנהיג? והכהנים הגדולים החשמונאים המאוחרים? והתנא "אחר"?
המיתולוגיה היהודית נכתבה ע"י דתיים. זה נכון. הם עמוד השדרה ההיסטורי של העם. אולי. אבל היו גם אחרים!
אני רוצה לצאת חוצץ 430536
ירבעם בן נבט אינו יהודי...
הכהנים הגדולים החשמונאים המאוחרים היו מושחתים.
אני לא רואה סיבה לראות את התנא ''אחר'' ככופר, כשמביאים אותו כתנא הוא עוד לא היה כופר.
אני רוצה לצאת חוצץ 430543
מושחתים, לא צדיקים, כופרים, ישראלים-ולא-יהודים-פרופר: אבל מנהיגים, של עם ישראל, שלא ראו במצוות אידאל. ביקשת - קיבלת.
אני רוצה לצאת חוצץ 430683
ואני טוען שהעם שהם מנהיגים זה לא אותו עם יהודי היסטורי.
בכל מקרה לא נראה לי שהבנתי אותך עד הסוף.
אני רוצה לצאת חוצץ 430689
רוב העמים אינם העמים ההיסטוריים בעיקר אלו שמדינתם עברה שינויים רבים.
אני רוצה לצאת חוצץ 430708
אתה צודק. דוגמה טובה היא יוון, אבל אני מניח שיש עוד הרבה.
כמובן שהודאה בזה יכולה למשוך את השטיח מתחת לרגליים של "זכות האבות" ו"הזכות ההיסטורית" על הארץ. שלא לדבר על "מוסר הנביאים". ההבדל העיקרי, והמשמעותי, בין ישראל למדינות כמו יוון הוא שהלאומיות לא התבססה על האנשים שכבר חיו המקום אלא על הגירה לחבל ארץ אחר. דבר שמצמיח את הבעיה הפלסטינית ואת "זכות האבות" של הערבים.
הבעיה העיקרית עולה בקשר לחוק השבות. איך המדינה יכול לקבוע מי יתאזרח אוטומטית? למעשה מדינת ישראל היא מדינת מהגרים, שלא מודה בזה, כמו ארה"ב למשל. דבר שמקומם כשזה מגיע לאפליה בהגירה.
ואז עולה השאלה "מיהו יהודי [מהזן החדש]?" להגדרה הישנה כבר אי-אפשר לחזור, ובניגוד ליוון, עוד לא התגבשה הגדרה חדשה. אז מה עושים? אתה יודע?
אני רוצה לחזור על עצמי, כמו תוכי. 430712
מה עושים? מבטלים את חוק השבות.
אני רוצה לחזור על עצמי, כמו תוכי. 430736
זאת בהחלט אפשרות.
במצב הנוכחי, אני רואה שתי אופציות ממשיות שלא כרוכות בהדחקה מטורפת: קוסמופוליטיות או חזרה להגדרה הישנה, דבר שבעייתי למי שלא רוצה להיות דוס.
אני רוצה לצאת חוצץ 430819
מדינת ישראל לא מודה שהיא מדינת מהגרים?
אז מה זה "קיבוץ גלויות" ?
סוג של ריקוד עם פולינזי ?
מדינת ישראל היא מדינת מהגרים יהודיים גאה
וזה שזה לא מסתדר לך ולכליל החורש עם ההגדרות שלכם
זו בעיה שלכם

תנסה בבקשה להבין שלאנשים יכולה להיות תפיסת עולם שונה לחלוטין משלך
אני לא! משתמש בהגדרות כדי לנסות לארגן את העולם מסביבי
אני גם לא מתייחס לחוק כאילו הוא חייב לשקף את האידאולוגיה של הציבור
אני לא מבין בכלל איך לציבור יכולה להיות אידאולוגיה

ותשאל את עצמך פעם למה אתה תקוע על הקטע הזה של חוק השבות
למרות שמבחינה מעשית אין לבעיות בתחום הזה השפעה גדולה על החיים של רובנו
אני רוצה לצאת חוצץ 430822
שים לב למה שאמרת: "מהגרים יהודיים".
ואם אין לך הגדרה ליהודים איך אתה מאשר למישהו לעלות ולשני לא?
אני רוצה לצאת חוצץ 430824
עובדה שיהודים עולים ארצה
זה קרה וזה קורה
יותר גרוע מזה
יהודים אפילו עלו ארצה לפני שהמציאו את חוק השבות!
איך זה יכול לקרות בלי ההגדרה שבחוק?!
אני ממש מזועזע
ככה לעלות? בלי הגדרה?

אתה אולי מתחיל להבין מה הבעיה בשימוש בהגדרות כתחליף למציאות?

אני לא מאשר או מונע מאף אחד לעלות ארצה
הפקידים השונים הממונים על אכיפת חוק השבות יכולים למנוע אזרחות ואף לגרש מישהו שלדעתם לא עונה על ההגדרה שהם חושבים שמוגדרת בחוק השבות
שמחת זקנתי
אם זה מפריע לך אתה מוזמן לנסות לשנות את חוק השבות או את הפקידים
אם השינוי ימצא חן בעיניי אולי אני אפילו אתמוך בו
ואני אעשה את כל זה בלי אפילו פעם אחת להגדיר מהו יהודי
אני רוצה לצאת חוצץ 430849
לפני הקמת המדינה גם ערבים עלו ארצה, מה מבדיל אותם מהיהודים? למה העירקי "נעים" יכול להתאזרח בישראל אבל העירקי "מוחמד" לא יכול? שניהם לא מזדהים עם מדינת ישראל כמו שרע להם בעירק. שניהם אתאיסטים.
"אני לא מאשר או מונע מאף אחד לעלות ארצה"?! מה עם מוחמד? אתה נוהג בקטנות ראש כשאתה אומר "זה הפקידים". הפקידים הם השליחים שלך.

דבר אחר, אתה צריך לנסות להפסיק את השימוש התכוף ב"אנטר" זה משווה לדברים שלך תוכן מתלהם.
אני רוצה לצאת חוצץ 430994
"מתלהם" זה כזה שנות ה90
מה שמבדיל את הערבים מהיהודים זה שהם ערבים ולא יהודים ולהיפך
בא ננתח קצת את המצב שאתה מתאר

יש 3 אפשרויות
יהודי שאומר שהוא יהודי
ערבי שאומר שהוא ערבי
וערבי שאומר שהוא יהודי

לשיטתי
את היהודי קיבלתי בזרועות פתוחות
את הערבי שדיבר אמת שלחתי הביתה
והערבי השקרן או שהאמנתי לו או שלא

לשיטתך לעומת זאת
אתה תבדוק את ידיעותיהם בהלכה
ומה תהיה התוצאה?
את מי שהוא יהודי על פי ההלכה! אך אינו שומר מצוות אתה תגרש
זה מה שקוראים אירוניה
ואילו ערבי שקרן שטרח ולמד קצת יתקבל על ידך כאח אובד
וגם לזה קוראים אירוניה

אני אישית לא בקטע של לעשות צחוק מעצמי ע"י העמדת פנים שאני יכול להגדיר מיהו יהודי באופן כזה שאני לא אפול שולל לכל נוכל מצוי
אני גם לא בקטע של לדחות את האחים שלי מכיוון שהם לא מספיק דומים לי

ומה שהכי חשוב!
הבעיה שהצגת היא תיאורטית
מה המספר המוחלט והאחוז של הלא יהודים שמבקשים אזרחות מכוח חוק השבות?
ואיזו השפעה , אם בכלל, יש לאנשים כאלה על כולנו?

חשבת פעם אולי שחוסר היכולת שלך לקבל את היהודים כמו שהם הוא בעצם בעיה פרטית שלך ולא של העם כולו?
אני רוצה לצאת חוצץ 431007
כבר בפסקה השניה אתה התייחסת ליהודי ולערבי. מה מבדיל בינהם?
נראה לי שתשובתך תהיה: "היהודי הוא יהודי, והערבי- ערבי". אם כן, זו טאוטולוגיה לשמה. אם לא, אז מה כן?
חוק השבות, דת, אזרחות, ולאום 431038
חוק השבות דווקא קובע בצורה ברורה (כמעט לגמרי) מי זכאי להתאזרח: "מי שנולד לאם יהודיה או שגוייר כהלכה".

אפשר לטעון שההגדרה היא רקורסיבית ושתנאי העצירה לא מוגדר (ואפילו אם נוסיף "יהודה בן יעקב אבינו הוא יהודי" זה לא יעזור, צריך להגדיר "אם יהודיה" ראשונה כלשהי) וגם לצאת חוצץ (-: נגד ה"גיור כהלכה", שאינו מוגדר כהלכה מבחינה לוגית.

אבל יש כאן נקודה יותר חשובה:

רוב מדינות העולם קובעות קריטריונים בלתי שוויוניים, שרירותיים, מפלים, גזעניים ו/או מופרכים להתאזרחות. זה לא פוגע בדמוקרטיה, בשוויון זכויות והזדמנויות או בשאר העקרונות ה"קדושים" - עקרונות אלה חלים לכל היותר על מי שהוא כבר אזרח המדינה.

ואיך זה קשור אל "העם היהודי"?
המושג הזה קיים במשמעויות שונות אצל אנשים שונים, כפי שהדיון הזה מוכיח. ודאי שאיש נטורי קרתא מברוקלין, שאינו מדבר עברית פרט לתפילות, יתייחס אליו בצורה שונה מאשר תל אביבי חילוני, או מתנחל דתי-לאומי. אף אחד מהם לא ישכנע את "חברו" ולכן אני מציע להשתמש בהגדרות אחרות:

1. "דת יהודית". הגדרה מי שייך לדת היהודית היא הגדרה דתית. רוב בני הדת היהודית (גם החילונים) מסכימים שהקביעה הזאת היא דתית, וגם אין עליה ויכוח אמיתי.

2. "אזרחות ישראלית". הגדרת האזרחות היא לפי חוקי מדינת ישראל. המדינה רשאית גם לקבוע מי יתאזרח ומי לא - והיא בחרה (מסיבות שונות) להסתמך בעיקר על הקריטריון הדתי, ובכך להאציל חלק מהסמכות לממסד הדתי שאינו חלק ממנה; אבל, המדינה יכולה גם לשנות את חוק השבות באמצעות מנגנון החקיקה שלה (שאינו חלק מהממסד הדתי).

3. "לאום עברי" - אני משתמש בכוונה במונח "עברי" שאינו מקובל בד"כ, הן מאחר שהוא שונה משני המונחים "יהודי" ו"ישראלי" (שטעונים כבר במשמעויות אחרות) והן מאחר שלמעשה, התרבות העברית (הכוללת בין השאר: שפה, ספרות, מחזות, קולנוע, סלנג, מערכת חינוך, וגם חלקים גדולים מכתבי הקודש והתאולוגיה ה_יהודיים_) היא הגורם המקשר בין האנשים שרואים עצמם כחלק מהלאום הזה. ("לאום" היא בכלל מלה בעייתית, אבל נשאיר אותה לדיון אחר). התרבות העברית מבוססת על התרבות היהודית שהתפתחה מתוך הדת היהודית - אבל כיום כוללת כנראה יותר תכנים חדשים, לא-דתיים, שמי שאינו משתייך אליה בוודאי לא יראה אותם כיהודיים.

הוויכוח על מי "צריך" להשתייך ללאום העברי הוא עקר - השתייכות תרבותית היא חלק מהגדרה עצמית, ונובעת מצורך חברתי-רגשי; די ברור שרוב אזרחי ישראל הערבים לא רואים עצמם כשייכים אליו (הלאומיות שלהם היא ערבית - שוב הגדרה עפ"י השפה). לעומתם דווקא כן שייכים אליו: עולים מבריה"מ-לשעבר שאינם יהודים על פי ההלכה, ואולי גם לא יקבלו אזרחות, אך השתלבו בחברה הישראלית (מדברים עברית); ילדי עובדים זרים, שחרדים מפני גירוש מהמקום היחיד שאליו הם מרגישים שייכים (כי שפתם העיקרית עברית); חלק מהדרוזים והערבים בישראל, שמעוניינים בהשתלבות וקוראים לילדיהם בשמות עבריים; וגם "ישראלים" "יורדים" חילונים שאין להם כוונה אמיתית לחזור לישראל ולכן אזרחותם הישראלית היא סמלית בלבד, אבל חיים בתת-חברה שבה העברית היא שפה עיקרית וילדיהם מדברים עברית.

לסיום - חלק מהתרבות העברית, שקיבלנו כנראה מהתרבות היהודית לפניה, הוא הנטייה להתפלפל ולהתווכח... וכאן אני מציע לחזור למקורותינו ולסיים במלה "תיקו"!
חוק השבות, דת, אזרחות, ולאום 431042
למעשה חוק השבות מדבר על מי שאחד מסביו או סבתותיו יהודים. נשאל: איך אתה קובע אם הסבא הוא יהודי? התשובה: עפ"י ההלכה.
דבר שמוביל אותי לבעיה השניה עם ההגדרה הזאת: זה קצת בעייתי שחילונים יבססו הגדרה על דת שהם מבקשים להכרית (מעצם הדחף, גם אם לא-מודע, לשכנע אחרים בדעותיך). זו קצת צביעות.
חוק השבות, דת, אזרחות, ולאום 431118
נשאל: איך אתה קובע אם הסבא הוא יהודי?

התשובה: בפועל, לא על פי ההלכה. אם הוא הביא ניירות מתאימים או שהצליח בדרך אחרת לשכנע את פקיד ההגירה שהוא יהודי.

למשל המוני ניצולי השואה נכנסו לארץ ישראל לפני קום המדינה ואיש לא בדק את אילן היוחסין שלהם. עם קום המדינה כולם הפכו לאזרחים. גם רוב העולים שבאו בבהילות אחרי קום המדינה לא הביאו איתם את אילנות היוחסין.

הרבנות בודקת את אילנות היוחסין שלנו לרוב כאשר אנו מבקשים להירשם לנישואין. אבל בפועל גם היא מסתמכת על עדים ותעודות זהות כאשר אין מסמכים אחרים.
הצעת פשרה: 431119
יהודי הוא מי שמוכן להתווכח על השאלה ''מיהו יהודי'' למרות שאין לו עניין מעשי בכך (ההתניה נועדה לגזול את התואר הנכסף ממאות מליוני הסינים שיחליטו לעשות עליה).
הצעת פשרה: 431129
התניה מסוג זה לא תפתור את הבעיה. אני מבטיחה לך שמאות מליוני סינים יהיו מוכנים להתווכח על השאלה.
הצעת פשרה: 431132
ללא עניין מעשי?
הצעת פשרה: 431133
ודאי. האם ייתכן שיהיה לסינים עניין *מעשי* לבוא הנה?
הצעת פשרה: 431135
מענק קליטה?
הצעת פשרה: 431144
אם הם ישאלו את חבריהם שכבר הגיעו הנה, הם יספרו להם שהקבלנים דווקא משתדלים לגזול מהם את משכורותיהם באמתלות שונות. על מענק אין מה לדבר.

חוץ מזה, נדמה לי שתוך כמה שנים הסינים יהיו אלה שיוכלו לחלק מענקים למי שהם ירצו (ולא שהם ירצו).
לא נכון! 431477
אני חולק נחרצות!
(תיכף תגיד That's not an argument, you're just contradicting me.)
חוק השבות, דת, אזרחות, ולאום 431301
זה בדיוק העניין "לא על פי ההלכה". אז על פי מה? ניירות? אני לא רוצה להיות חלק מעם המוגדר לפי ניירות שהביאו ההורים שלו. אני בטוח שהרבה אנשים שותפים לזה.
חוק השבות, דת, אזרחות, ולאום 431403
ואני לא רוצה להיות חלק מעם שמוגדר עפ''י מידת דבקותו באוסף האמונות הטפלות של קדמוניו. לצערי, אני לא בטוח שהרבה אנשים שותפים לזה.
חוק השבות, דת, אזרחות, ולאום 431488
אין בעיה. אז בוא נודה בזה שאנחנו לא אותו עם...
חוק השבות, דת, אזרחות, ולאום 431501
זאת אפשרות אחת, אבל נדמה לי שיש לנו כרגע מספיק צרות עם הפלשתינאים, ואין טעם להתחיל סכסוך טריטוריאלי נוסף. אפשרות אחרת היא לשנות את ההגדרה.
חוק השבות, דת, אזרחות, ולאום 431518
הרשה לי לתקן.
יכול להיות שאני ואתה נכנסים תחת ההגדרה שלך, אבל שנינו לא נכנסים תחת ההגדרה שלי. כך שאנחנו יכולים להמשיך לחיות יחד.
היושר האישי שלי אומר לי שהדת צריכה להיאבק במדינה, אבל לא מאבק צבאי!
חוק השבות, דת, אזרחות, ולאום 431640
מה זה "להאבק במדינה אבל לא מאבק צבאי"? למה היהודים (שלך) ילחמו בעם העברי בצורה אחת ובעם הפלשתניא בצורה אחרת?

אם אתה מתכוון למאבק במסגרת החוק - הפגנות, חינוך וכו' - אז זה לא מאבק במדינה. גם העברים (ה"לא יהודים") עושים זאת. אם אתה מתכוון למאבק באמצעות הפרת חוקים - אז תענש. כי זו לא מדינת הלכה אלא מדינת חוק.

לאיזה מאבק אתה מתכוון?
חוק השבות, דת, אזרחות, ולאום 431654
אם כבר מדברים עליי כאדריכל מאבק, אז לדעתי צריכה להיות מוקמת מפלגת אופוזיציה דתית, אבל אופוזיציה אמיתית (כמו המפלגות הערביות, ולא כמו המפלגות הדתיות הקיימות). שתתנגד לממשל במדינה ולא למפלגה זאת או אחרת. המצע צריך להיות מדינת הלכה (וכל עוד זה לא קיים, הפרדת הדת מהמדינה), אבל רק אחרי איזה שהוא ברור, כי כרגע ''מדינת הלכה'' זאת רק סיסמא.
הפגנות לא יעזרו כי אם אין רוב דתי במדינה, אין סיכוי להחלת משטר דתי. ובכל זאת, אין זה פטור מהתנגדות לממשל.
חוק השבות, דת, אזרחות, ולאום 431702
"אופוזיציה אמיתית" זה גם רק סיסמא. כבר יש מפלגות שחרטו על דגלן "מדינת הלכה" - ש"ס, אגו"י, המפד"ל - אבל כמוך הן יודעות שזו רק סיסמא כי הן מיעוט ואי אפשר לממש את זה עד בוא המשיח. (אגב, עוד תכונה אופיינית ל"יהודים הישנים" - מחכים למשיח. אפשר להגדיר שמי שלא מחכה למשיח שיגשים את חלומותיו איננו יהודי אמיתי).

הנקודה המעניינת בדבריך היא שאתה רוצה להקים מפלגה. זו התנגדות במסגרת החוק - ממש כמו של המפלגות הערביות. במסגרת החוק, המפלגות הערביות ומפלגת היהודים "האמיתיים" שלך יכולות רק לצעוק שהן מתנגדות למדינה. אבל זה מאבק זה?! הרי, באמצעיות מפלגה, הסיכויים שלך להשיג מדינת הלכה בשטחי א"י, שווים לסיכוייו של עזמי בשארה להשיג כאן מדינה פלשתינית. ושניהם שווים לסיכוי שהמשיח יבוא או שגבר יוליד את מוחמד.

נקודה מעניינת אחרת שנובעת מדבריך היא היחס השונה שלך כלפי עמים שונים. בשטחי א"י יש - לדבריך - שלושה עמים: (A) העם היהודי הישן. (B) העברים או עם יהודי חדש. (C) העם הפלשתינאי. כל אחד מהשלושה רוצה להשתלט על הטריטוריה שמשום מה הוא מחשיב למולדתו. מה שמוזר (אפילו מכוער) זה שהעם A משתמש, ולפעמים גם מתגייס, לצבאו של עם B, כדי לתקוף בכוח את עם C.

ובעודו מנצל את עם B נגד עם A ,C חותר תחת B ונאבק בו. אבל לא "מאבק צבאי" אלא בתחבולות - מעשה דלילה בשמשון.
השאלה היא למה עם A לא נאבק בעם B ממש כמו שהוא נאבק בעם C או בכל פולש זר בארץ הקודש?
ניטפוק 431728
גבר מוליד:
אביו של מוחמד הוליד אותו.
אמו - ילדה אותו.
ניטפוק 431883
בלי לגרוע מדבריך, אוסיף שכוש ילד את נמרוד.
ניטפוק 431923
זה בטח היה כואב
ניטפוק 431932
איך אומרים "מוליד" בזמן עתיד?

אני חושב שהמוסלמים מחכים שגבר יוליד את מוחמד. אם אישה תלד אותו והגבר יהיה רק מולידו, זה לא יהיה חוכמה גדולה. זה קורה כל יום.
ניטפוק 431945
אֵם: יָלְדָה, יולֶדֶת, תֵלֵד
אב: הוֹליד, מוֹליד, יוֹליד

לא ידעתי שמוחמד צפוי להיוולד מחדש. כפי שאתה אומר, אם גב יוֹליד אותו ולא יֵלֵד אותו ממש, זה לא ייראה כמו נס.
ניטפוק 431965
מדוע לא נס? לא מספיק שאישה תלד אותו אבל אף גבר לא יוליד אותו? נכון שזה כבר קרה, אבל עד כמה שידוע - למשיחים בלבד.
חוק השבות, דת, אזרחות, ולאום 431830
כל עוד הדת לא מופרדת מהמדינה מה שאתה אומר מובן מאוד. מצד אחד הדתיים רוצים להשתלט על המדינה מהצד השני זה לא מפריע להם להיות חלק ממנה.
אז שים לב למה שאמרתי''אופוזיציה אמיתית (כמו המפלגות הערביות, ולא כמו המפלגות הדתיות הקיימות)''.
האידיאולוגיה של המפלגות הדתיות הקיימות היא שאין גם טעם לשאוף למדינת הלכה שקמה מכוח חילוני (אפילו כוח חילוני של הדתיים). אני קורא לזה ''צביעות''.
אני שואף להפריד את הדת מהמדינה כדי שהדת לא תהיה פקידה במדינה ותוכל להיאבק מבלי להיות צבועה.
המאבק שאני דוגל בו הוא מאבק גלוי לגמרי. פרלמנטרי.

בעניין העם הפלסטיני. אני חושב שהוא לא קשור ואני תומך נלהב במדינה פלסטינית עצמאית.
חוק השבות, דת, אזרחות, ולאום 431871
אני שם לב לדברים שאמרת אבל לא מצליח לישב אותם זה עם זה.

מצד אחד אתה מלין על הדתיים הצבועים שרוצים להשתלט על המדינה בלי שזה יפריע להם להיות חלק ממנה. מצד שני אתה רוצה לנהל מאבק גלוי ופרלמנטרי.

באיזה פרלמנט אתה רוצה לנהל את המאבק הזה? האם הוא לא מוסד חילוני של המדינה שאתה רוצה להשליט עליה את ההלכה?

ואם, נגיד, תצליח במאבקך. מה יהיה דינו של הפרלמנט הזה? היכן אנהל אני את מאבקי נגד המשטר שהמפלגה שלך תכונן כשתצליח?

איך הדת יכולה לא להיות צבועה כאשר שליחיה רוצים להשתמש בפרלמט כדי להשמיד אותו?
חוק השבות, דת, אזרחות, ולאום 431879
העניין הוא שאני לא רוצה להיות בעמדת מיעוט שכופה את רצונו. בכנסת האכלוסייה מיוצגת.
אם, נגיד, המאבק שלי יצליח אני חושב שבהחלט יש מקום לכנסת כמחוקקת חוקים חילוניים. הכל בתחום ההלכה. אתה תנהל את המאבק נגד המשטר החדש באותה הכנסת.
המפלגות הדתיות הנוכחיות צבועות כי הן משתתפות בשלטון (דהיינו, נכנסות לקואליציה). אל תשכח שהפרלמנט הוא קודם כל זירה למאבק בין השטון למתנגדיו, בניגוד למה שהוא נראה כיום: מעיין ועידה מפלגתית כשכל הבדל בין מפלגה זו או אחרת מתבטא בעיקר בשם, ואין בעיה לאחד ולפזר מפלגות כמה שרוצים.

התשובה לשאלה האחרונה כבר מיותרת. היא נענתה.
חוק השבות, דת, אזרחות, ולאום 431929
===> "העניין הוא שאני לא רוצה להיות בעמדת מיעוט שכופה את רצונו."
זה יפה. אני חושב שאתה בנאדם טוב. אלמלא חששתי שתראה בזה עלבון הייתי אומר שאתה "הומניסט יפה נפש".
הצרה שהגעת לכאן לפני שתוכנית הדוקטרינציה שאתה עובר הסתיימה ועדיין לא הושחתתה לגמרי. וכדי לגשר על הפערים בין תחושת הצדק הטבעית שלך ובין מה שמלמדים אותך, אנחנו צריכים להגדיר מחדש את השפה העברית כולה.

קודם אנסנו בברוטאליות את המילה "לאום", אבל בעוונתי שיתפתי עם זה פעולה. עכשיו אתה רוצה להגדיר בצורה מאוד יצירתית "מדינת הלכה".

תן לי להבין: אתה רוצה להקים מדינת הלכה שתהיה בה כנסת "כמחוקקת חוקים חילוניים. הכל בתחום ההלכה" ?

במדינת ההלכה הזו יהיה מקום לחילונים כמוני שיבחרו באופן דמוקרטי את נציגיהם לכנסת וינסו להפיל את ממשלת גדולי התורה, או לחוקק חוקים שיאפשרו להם לבלות או לקנות מתי שבא להם? מה זה בכלל היצור הזה "חוקים חילוניים בתחום ההלכה"?
חוק השבות, דת, אזרחות, ולאום 431930
חוקים חילוניים - חוקים בענייני חול ולא חוקים שחוקקו על ידי חילוניים.
חוק השבות, דת, אזרחות, ולאום 431936
לא מאמין שלזה עומר מתכוון. מה זה ענייני חולין במסגרת מדינת הלכה?
בהלכה כתוב: "שוויתי ה' לנגדי תמיד" (תהילים טז, ח).
חוק השבות, דת, אזרחות, ולאום 431955
גם במדינת הלכה צריך לפנות את הזבל. הכי פשוט זה להעיף מבט למודל האירני.
חוק השבות, דת, אזרחות, ולאום 431963
ראשית, אני לא מאמין שעומר רוצה שהכנסת במדינה שלו תעסוק רק בענייני זבל. הרי הוא אמר שזו אמורה להיות כנסת שבה אוכל להאבק נגד המשטר שהוא יכונן, כשיצליח.

שנית, לדעתי אתה טועה בהנחה שזבל זה לא עניין הילכתי. מותר לפנות בשבת? ומה עם חול המועד? מותר לערבב בזבל בשר וחלב? ובאיזה מרחק מבית הכנסת מותר לאגור זבל? ומה עם הוא מסריח?

כדי להבהיר במה עוסקת ההלכה כדאי לעיין בספר החוקים שלה - "שולחן ערוך" - שיהיה ספר החוקים של "מדינת הלכה" ראויה לשמה. למשל, בפרק ד' - "הנהגת בית הכסא ודיני אשר יצר" - סעיף ד' כתוב:
"בבית הכסא אסור להרהר בדברי תורה. לכן בהיותו שמה, טוב שיהרהר בעסקיו ובחשבונותיו, שלא יבא לידי הרהור תורה או הרהור עבירה חס ושלום. ובשבת, שאין להרהר בעסקיו, יהרהר בדברים נפלאים שראה ושמע וכדומה."

כלומר, כשאתה בבית הכסא, אם אתה מהרהר בתורה אתה עובר על חוקי המדינה. ואתה בטח חשבת שלעשות קקי זה ענייני חולין, הא?

(אין לי מושג מה האיראנים עושים בבית הכסא)
חוק השבות, דת, אזרחות, ולאום 431977
זבל זה רק דוגמה.

בכנסת אתה תוכל להיאבק כי היא תיתן ייצוג לרצון האכלוסיה. ברור שכשהרוב ירצה לצאת מכל הדת, אני לא רוצה להכריח אותו.

אמרתי שהכל בגבול ההלכה, אבל גם ההלכה לפעמים קובעת איזה שהוא תחום שאפשר לפעול בו.

כשאני רואה (בראשי) את ספר החוקים של המדינה "שלי" יכול מאוד להיות שיהיה כתוב "לפני ואחרי אכילת כל מאכל צריך לברך...(פרטים)" אבל לא יהיה עונש או משהו כזה. זה יהיה יותר ברמת ההצהרה.

אגב, ידעת שאי-אפשר לכפות על אדם לקיים מצוות עשה?
חוק השבות, דת, אזרחות, ולאום 432032
אני באמת מתקשה לראות על מה ולמה אתה רוצה להאבק.

===> "בכנסת אתה תוכל להיאבק כי היא תיתן ייצוג לרצון האכלוסיה."
זה המצב היום. הכנסת מייצגת את האוכלוסה. (אני מסכים שזה לא מחמיא לנו). אז על מה המאבק?

===> "ברור שכשהרוב ירצה לצאת מכל הדת, אני לא רוצה להכריח אותו."
הרוב כבר רוצה לצאת מכל הדת. כ-‏80% מצביעים למפלגות לא דתיות. אז על מה המאבק?

===> "אמרתי שהכל בגבול ההלכה, אבל גם ההלכה לפעמים קובעת איזה שהוא תחום שאפשר לפעול בו".
תראה לי עניין אחד שההלכה איננה מעורבת בו. עד עכשיו ראינו שגם בזבל ובקקי יש לה מהלכים. אז איזה תחום אתה רוצה להשאיר לפעולת הכנסת?

===> "...אבל לא יהיה עונש או משהו כזה. זה יהיה יותר ברמת ההצהרה."
זה המצב עכשיו. זו מדינה יהודית ברמת ההצהרה. אבל אין עונש על אי נטילת ידיים או על הירהורים בבית הכיסא. אז על מה המאבק?

===> "אגב, ידעת שאי-אפשר לכפות על אדם לקיים מצוות עשה?"
לא. ידעתי שזה קשה. אבל אני יודע שיש אנשים שלא מפסיקים לנסות - למשל לכפות שמירת שבת.

בקיצור, אם "מדינת ההלכה" שלך היא דמוקרטית, עם כנסת מייצגת שקובעת חוקים ושליטים וממשת את ההלכה רק ברמת ההצהרה, אז אני איתך במאבקך.
חוק השבות, דת, אזרחות, ולאום 432520
נעבור אחד-אחד:

==>אני רוצה להשאיר את המצב כמו שהוא (בתחום הזה).

==>לכן המדינה כרגע היא לא מדינת הלכה, כי רוב הציבור לא דתי. כשאני אומר "אצליח במאבק" הכוונה היא שרוב הציבור יהיה דתי.
אמנם זה לא יקרה מחר, ובכלל, הסיכוי שזה יקרה קטן מאוד. אבל היושר האישי שלי לא רואה בזה תירוץ למה לא לנסות

==>קודם כל צריך לקחת בחשבון שעם כל הכבוד לזה שאני דוס, ידע מקיף בהלכה- אין לי. מה שאני יכול להגיד זה שההכלה מעורבת מאוד בחיי הפרט אבל אין לה מה להגיד על הרבה דברים במדינה.
אני מריץ בראשי את משרדי הממשלה ורואה, לדוגמה, שאת התקציב הכנסת תקבע, וגם הבטחון ישאר כמעט כולו בידי המששלה והכנסת, ויש עוד הרבה.

==>את זה אמרתי על מצוות עשה ומצוות שהעונש שלהן הוא "מוות בידי שמים". יהיה עונש על קילול ה', לדוגמה.

==>התכוונתי מבחינה הלכתית. אם כופים על מישהו מצוות עשה יש מחלוקת אם באמת כפית עליו מצווה, הוא הרי לא התכוון לצאת ידי חובתה. בכל מקרה, מצוות לא תעשה- יכפו.

בקיצור, נראה לי שאתה כבר לא כל-כך איתי.
חוק השבות, דת, אזרחות, ולאום 432531
אה, אתה הולך על מאבק חינוכי. כזה שישכנע את הציבור החילוני להיות דתי, אבל לא יכריח אותו להיות כזה.
אתה צודק. בזה אני לא איתך. למרות שנראה לי שזה מאבק לגיטימי, אם הוא נעשה במסגרת החוק.
חוק השבות, דת, אזרחות, ולאום 432634
''בכל מקרה, מצוות לא תעשה- יכפו.'' לא רק שיכפו אותן, דב אנשלוביץ יטען אפילו שזה אקט דמוקרטי למהדרין, שהרי נמצא לו רוב בכנסת.
חוק השבות, דת, אזרחות, ולאום 431975
לזה התכוונתי
חוק השבות, דת, אזרחות, ולאום 431833
יצא המרצע מן השק. נראה שמשחקי ההגדרות שלך נופלים ל"מחשבה השנייה" של תגובה 430968.
חוק השבות, דת, אזרחות, ולאום 431837
אתה יכול להסביר לי איך ההגדרות שלי סותרות את עצמן? אני לא הבנתי...
חוק השבות, דת, אזרחות, ולאום 431872
המסביר לצרכן לא דיבר על סתירה עצמית, אלא טען

''בעצם, במחשבה שנייה, יש כאלו שמשתמשים במילים בצורה מניפולטיבית למטרות פוליטיות...''

ולאחר שפרטת את משנתך הפוליטית הבנתי שזו מטרתם של משחקי ההגדרות שלך.
חוק השבות, דת, אזרחות, ולאום 431878
המטרה של ''משחקי ההגדרות'' שלי היא להראות לחילונים שבעצם הם עומדים באויר.
שים לב שהמטרה היא לאו דווקא להחזיר בתשובה.
חוק השבות, דת, אזרחות, ולאום 431880
אם זו מטרתך אתה רחוק מלהצליח בה.
חוק השבות, דת, אזרחות, ולאום 431881
אבל אני מנסה כמיטב יכולתי (;

אתה מוזמן לעיין בדיון למעלה ולהגיד למה לדעתך אני טועה. אני קצת עייפתי מלהסביר את עמדתי פעם אחר פעם.
אני לא אוכל להגיב על זה עד סוף השבוע...
חוק השבות, דת, אזרחות, ולאום 431894
למרות שעייפת מלהסביר מדוע החילוניים עומדים באויר- אני עייפתי מלהבין. לייתר ביטחון ירדתי כרגע מהכסא ווידאתי שאני על האדמה ולא באויר. מה שבטוח -בטוח.
חוק השבות, דת, אזרחות, ולאום 431961
...אבל כשווידאת זאת לא הרגשת לפתע אמונה עזה באלוהים והנחת מיד תפילין לצורך העניין?
חוק השבות, דת, אזרחות, ולאום 431978
חחח

בכל מקרה, הדיון באמת מוצה.
חוק השבות, דת, אזרחות, ולאום 431986
הסתפקתי בנידנודים.
חוק השבות, דת, אזרחות, ולאום 431427
דווקא כן על פי ההלכה: על פי ההלכה יהודי הוא מי שאמו יהודיה או שהתגייר כהלכה. לכן, נוצרי שמקיים את כל תרי"ג המצוות אבל לא קיבל את אישור הרבנות, לא נחשב יהודי לפי ההלכה. חילוני שלא מקיים אף מצווה ונולד לאם יהודיה, הוא כן יהודי לפי ההלכה.
אני לא מעוניין בהגדרה לפי ההלכה. אבל אם אתה מעוניין בה, לך על זה עד הסוף.

אגב, סוף-סוף הבנתי שאתה צודק באומרך שהיהודים החדשים הם עם אחר מהיהודים הישנים. האסימון נפל לי כששמעתי את אימי אומרת לאבי שהוא לא אותו אדם שהיא התחתנה איתו לפני שנים רבות. היא התחתנה עם עלם חמודות נמרץ. עכשיו יש לה איש עם כרס, שער אפור, ופלולה על האף ושנרדם מול הטלוויזיה. הוא נעלב, הוציא את אלבומי התמונות הראה לה את ההתפתחות שלב אחרי שלב, שנה אחרי שנה. עין חדה יכולה הייתה להבחין שגם היא כבר לא ממש אותה נערה מהתמונות של החתונה, אבל גם עיניה כבר לא חדות כשהיו. אז בזה היא לא הבחינה.
חוק השבות, דת, אזרחות, ולאום 431490
קודם כל הרשה לי להתקטנן: "נוצרי שמקיים את כל תרי"ג המצוות", נוצרי לא יכול קיים תרי"ג מצוות בלי להתגייר, אם הוא לא מתגייר הן לא מצוות בשבילו. אבל כוונתך הובנה.

לעצם העניין, אין בעיה, זו ההגדרה למי שמחוייב במצוות. כבר אמרתי למעלה שאם מדברים על מי שאני מכניס למדינה אז בוא נניח שהמדינה שאני מכניס אליה זו מדינת הלכה (אם אוטופיה, אז עד הסוף...). כלומר, כל מי שעונה להגדרת "מחוייב במצוות" (=יהודי) ורוצה לקיים מצוות- תפדל.
חוק השבות, דת, אזרחות, ולאום 431128
אין כאן כל צביעות. הפלסטינים, למשל, קובעים מיהו פלסטיני על פי האב. גם אלה שאינם דתיים.
חוק השבות, דת, אזרחות, ולאום 431305
קודם כל אתה צריך לקחת בחשבון שהעם הפלסטיני חדש כמו העם הישראלי. חוץ מזה, אני אמרתי שהבסיס של העם הפלסטיני יותר תוכני?
חוק השבות, דת, אזרחות, ולאום 431310
לא, אתה אמרת שהקביעה לפי האם היא צבועה. אינני רואה מה כאן הצביעות. ואגב, לו רק הפלסטינים ה''חדשים'' קובעים השתייכות לפי האב. גם הרבה עמים אחרים עושים זאת.
חוצמזה, אין שום סיבה טובה לדרוש לעם הגדרה ''תוכנית'' מעבר לעניין האתני והתרבותי.
חוק השבות, דת, אזרחות, ולאום 431321
לגבי תרבות, רוב ה''תרבויות'' הלאומיות הן תרבויות קלקר. בין אם זו תרבות שאין בה ממש, כמו מאכלים או קבוצת כדורגל, או שזו תרבות שאין סיבה לשייך אותה לעם מסויים, כמו צייר או פסל זה או אחר ש''מייצג את התרבות ה...''.
לענין האתני, זה תוכן ריקני.
חוק השבות, דת, אזרחות, ולאום 431332
רק בזכות גילך הצעיר התגובה הזאת היא בכלל נסלחת.
חוק השבות, דת, אזרחות, ולאום 431491
אני לא חושב שאני אשנה את דעתי. אין סיבה לראות במישהו מייצג תרבות של עם יותר מראייה בו כמייצג את התרבות האנושית. זו הייתה כוונתי, לא לזלזל, חלילה.
חוק השבות, דת, אזרחות, ולאום 431497
יש סיבה טובה מאוד לראות במישהו מייצג תרבות של עם. יש הבדלים גדולים מאוד בין אנשי רוח/אמנים מעמים שונים.
חוק השבות, דת, אזרחות, ולאום 431521
ובכל זאת אני חושב שעדיף שבני-האדם יתאחדו על-פני שיתחלקו למדינות.
אין בעיה לראות במישהו מייצג תרבות מסויימת, אבל בשמה להתבדל ולהלחם בארצות אחרות נראה לי מיותר. בין לומר: "פלוני מייצג את התרבות הברלינאית במאה ה-‏17" ובין להתבדל בשמו של אותו פלוני יש מרחק גדול.
חוק השבות, דת, אזרחות, ולאום 431522
זה כבר סיפור אחר. להילחם בארצות אחרות מסיבות דתיות נראה לי גרוע לפחות באותה מידה.
חוק השבות, דת, אזרחות, ולאום 431573
מסיבות דתיות זה עוד בסדר. מה עם אינטרסים של יוקרה בין-לאומית?
חוק השבות, דת, אזרחות, ולאום 431583
בהרבה מקרים העניין הוא טריטוריאלי. אבל בכל מקרה הםטנט הזה של מלחמה הוא לא מוצלח. סיבות דתיות ויוקרה בינלאומית - קטסטרופליות באותה מידה.
חוק השבות, דת, אזרחות, ולאום 431588
אכן פטנט לא משהו...
חוק השבות, דת, אזרחות, ולאום 431043
עוד דבר ששכחתי בתגובה הקודמת:
אתה מודה שהלאום שקם בארץ לא מסתמך על הדת היהודית? אם כך אז הוכחתי את עמדתי. העם היושב בציון והעם היהודי ההיסטורי אינם אותו עם.
חוק השבות, דת, אזרחות, ולאום 431044
אני חוזרת: על פי עמדה זו *לא* היה עם יהודי הסטורי.
חוק השבות, דת, אזרחות, ולאום 431045
רגע, עם מי אני מדבר? עדי, ישראל סבא או אייל אלמוני? לא משנה, חשבתי בקול (בכתב...).

לא מעניין אותי שלא היה עם, הייתה קבוצה שמוגדרת על-פי הדת. הקבוצה הזאת היא לא אותה קבוצה שהקימה את המדינה? יופי, זה מה שרציתי לומר.
חוק השבות, דת, אזרחות, ולאום 431056
חשוב לזכור גם שתהליך החילון לא החל ב48. או עם התנועה הציונית. יהודים-בעיני-עצמם היו סקפטיים לגבי המצוות עוד באירופה. למשל, סבי היה חבר בתנועה יהודית אנטי-ציונית ואנטי-דתית בפולין - הבונד. הוא וחבריו ראו עצמם יהודים משום שפתם (היידיש) תרבותם, ההיסטוריה המשותפת שלהם, איך שהם נתפסו בעיני הסביבה הלא יהודית, ובכך שאולי היה להם איזה סבא דוס פרימיטיב במשפחה.

זו גם בערך היהדות שלי.

אם זה לא מוצא בעינך חן, חבל.
חוק השבות, דת, אזרחות, ולאום 431100
אניל א אמרתי שחילון זה רק הציונות, אלא שהציונות נכללת בחילון, כי היא חילונית...
נקודה 431074
מדוע רות אמרה "עמך עמי ואלוהייך אלוהי" ולא פשוט "אלוהייך אלוהי" מה שמספיק להגדרתה הלאומית?
נקודה 431101
אפילו בסמנטיקה הזאת אפשר לראות שהעם והאלוהים נכנסים ביחד, כתקבולת. אבל שוב, זאת רק סמנטיקה.
"או שגויר ***" 431053
על אף מאבקיהן הרבים, המפלגות הדתיות *טרם* הצליחו לשנות את החוק ולהוסיף את ה"כהלכה". מי שגויר בידי רב רפורמי זכאי לעלות ארצה על פי חוק השבות.
"או שגויר ***" 431116
נכון, תודה על התיקון.

הנקודה היא: המדינה הפקידה בידי מוסדות הדת סמכות לאפשר ללא-אזרחים להתאזרח. הוספת המלה "כהלכה" אמורה לכאורה לצמצם את המוסדות שלהם תהיה סמכות כזאת (אני מניח שהחוק יפרט גם מה משמעות המלה "כהלכה", אחרת הוא ייפול בבג"ץ הראשון) אבל היא לא תשנה את כללי המשחק: מקור הסמכות הוא המדינה ולא מוסדות הדת.
כמה מרעיונותי הטובים ביותר הם טאוטולוגיות 431148
אני כותב בכוונה
בשורות קצרות

עם רווחים גדולים

כדי שכל הרעיונות שאני מנסה להעביר יבלטו לקורא ויהיו קלים לקריאה

כל רעיון בנפרד ובשיא הפשטות והחד משמעיות שאני יכול לכתוב

האם יכול להיות שאתה קורא רק שורה או שתיים ומייד רץ להגיב?

מה עם הניתוח שכל כך טרחתי עליו של המשמעות המעשית של קבלת ההגדרות שלך?

אתה מקבל? לא מקבל?

אם אתה לא מקבל אז איפה אתה חושב שטעיתי בניתוח האפשרויות והתוצאות?

אם אתה כן מקבל אז איך אתה מיישב את הסתירה הפנימית שהצבעתי עליה?

האם השימוש האובססיבי שלי בשאלות הוא הוכחה ליהדותי?
כמה מרעיונותי הטובים ביותר הם טאוטולוגיות 431304
מה שכתבת אח"כ, לגבי מה שאני אבדוק, זאת טעות.
אני פשוט לא אבדוק את זה, אני אבדוק אם הוא יהודי עפ"י ההלכה. כלומר, אם אימו יהודייה או אם הוא התגייר.
אתה צריך לשים לב שאם מדברים על מי שאני מכניס למדינה אז צריך גם להתחשב בעובדה שהמדינה שאני מכניס אליה היא מדינת הלכה, כך שמי שבא רוצה לשמור על ההלכה היהודית או להיענש.

יכול להיות שריבוי השאלות שלך מצביע על משהו... ;)
כמה מרעיונותי הטובים ביותר הם טאוטולוגיות 431512
אתה סותר את עצמך

תחליט

או שאתה עובד לפי ההגדרה שלך, שכל כך התעקשת עליה , שהיהודי הוא אך ורק מי שמקיים את ההלכה
והדרך היחידה לבדוק אם בן אדם שאתה לא מכיר עדיין מקיים את ההלכה היא דבר ראשון לשאול אותו שאלות הלכתיות

או

שתלך לפי ההלכה עצמה ותקבל כיהודי גם את מי שלא מקיים את ההלכה
ואז אתה חוזר לקטע של הניירת לגבי מוצא האם שמישהו כבר הציע ואתה דחית

מה החלטת ?
כמה מרעיונותי הטובים ביותר הם טאוטולוגיות 431520
יהודי הוא מי שמקיים את ההלכה. או ע"י זה שהוא בן לאמא יהודייה או ע"י התגיירות. ברור שיש פה ניירת אם אתה רוצה להוכיח שאמך יהודייה. אבל זה לא הכרחי, ויותר מזה, אני לא מקבל מישהו על-סמך ניירת שאין לה משמעות. אלא ניירת שמוכיחה שהוא יכול קיים מצוות.
כשאני אקבל מישהו למדינה שלי הוא ירצה לקיים מצוות או להיענש.

במילים אחרות: הכלל הקובע מי הוא יהודי (אמא או גר) קובע את הפוטנציאל, בלעדיו אי-אפשר לקיים מצוות. למדינה יכנס רק מי שירצה (לקיים מצוות, כלומר).
כמה מרעיונותי הטובים ביותר הם טאוטולוגיות 431523
למה "או להיענש"? אתה לא סומך על אלוהים שיעניש אותו?
כמה מרעיונותי הטובים ביותר הם טאוטולוגיות 431577
חלק מקיום המצוות הוא הענשה אם יש סמכות. זה לא קשור לסמיכה (אם יש מילה כזאת, היא נראית לי מוזרה), יש ציווי להעניש.
כמה מרעיונותי הטובים ביותר הם טאוטולוגיות 431585
כלומר, לסקול נואפות וכאלה?
(הסתמכות. סמיכה ניתנת לרבנים).
כמה מרעיונותי הטובים ביותר הם טאוטולוגיות 431590
כן. אם כי לא לסקול נואפות.
(הסתמכות באמת נשמע הגיוני יותר, תודה)
כמה מרעיונותי הטובים ביותר הם טאוטולוגיות 431655
בלי להתייחס להיבט המעשי של יצירת מדינת המשטרה שלך

מה הקשר בין סדרי השלטון באוטופיה שלך לבין שאלת מהו יהודי?

תבהיר בבקשה את עצמך

האם מי שלא מקיים מצוות הוא יהודי כן או לא?
כמה מרעיונותי הטובים ביותר הם טאוטולוגיות 431656
למה מדינת משטרה? מדינת הלכה.

מי שלא מקיים מצוות לא יכול להסתמך על הדת. אפילו אם מבחינתי, כדתי, הוא יהודי.
הרעיון של ליבוביץ' לא מהפכני במיוחד 430439
הרעיון שתשב 'קבוצה גדולה של תלמידי חכמים שיחקרו את המקורות ההלכתיים לעומקם...' אינו מהפכני (במסגרת ההלכה. במסגרת המדינה אפשר לומר שהוא מהפכני.), הוא מציע את חידוש הסנהדרין, כפי שהציע גם הרב מימון ואנשים נוספים. ייתכן שה'מהפכנות' שלו מתבטאת בכך שהוא מצפה מהקבוצה הזו לדון בכל נושא, גם בנושאים בהם יש מקורות הלכתיים ספורים או שאין בכלל, ואף לבטל או לשנות פסיקות ישנות. נדמה לי שגם לזה יש תקדימים.

לגבי המאמר - החלק השני כמעט לא קשור לחלק הראשון, וגם כמאמר עצמאי הוא די חלש:
הוא תמציתי מדי, אין דוגמאות לחידושים שהוא ציפה לראות בהלכה (לא די לכתוב 'סוגיות של כלכלה, ממשל וחברה' או 'הגדרות הלכתיות ברורות של כל מושגי היסוד של החיים המודרניים...', האם אין בכתביו דוגמאות להגדרות כאלו?).
לא כתבת כמעט על היחס להצעותיו מצד רבנים או פוליטיקאים (חוץ מרמז להשוואה בינו ובין הרפורמים).
בחלק האחרון אין דבר פרט למרמור ונאצות. במה מתבטאת התפנית בעמדותיו של לייבוביץ'? האם לא התחדש בתפיסתו דבר פרט לאכזבה?
הרעיון של ליבוביץ' לא מהפכני במיוחד 430443
(הרעיון כפי שהוא מתואר במאמר. את כתביו של לייבוביץ' אני לא מכיר כמעט בכלל.)
הרעיון של ליבוביץ' לא מהפכני במיוחד 430504
בנוגע להערה הראשונה שלך, המהפכנות של לייבוביץ' לא מתבטאת בעצם הרעיון של שינויים בהלכה. המהפכנות שלו מתבטאת ראשית כל בתביעה הנחרצת שיש להחיל את ההלכה על כל תחומי החיים, ושנית בטענה שכל זמן שדבר זה לא נעשה הרי שמצד אחד ההלכה מתנוונת, מאבדת את הרלבנטיות שלה והופכת לקוריוז - ומצד שני מדינת ישראל הופכת למין ישות לא ברורה שאין לה שום קשר ממשי עם העם היהודי ההיסטורי. במובן הזה הוא לא טען שאפשר להכניס שינויים בהלכה או אפילו שרצוי להכניס שינויים כאלו, כפי שטענו אחרים. הוא טען שזו האופצייה היחידה לשמור על המשך קיומה של הדת היהודית ובמקביל גם לקיים את מהותה היהודית של מדינת ישראל.

זה גם מביא אותנו אל ההערה השניה שלך, בדבר הקשר שבין שני חלקי המאמר: בשני החלקים בעצם מדובר על תפיסות ציוניות 'אלטרנטיביות'. כלומר, על תפיסות שגרסו שהמושג 'מדינה יהודית' אין פירושו אך ורק מדינה מערבית המתאפיינת בזה שרוב אוכלוסייתה הנה ממוצא אתני יהודי, אלא שצריך להיות למושג הזה גם איזושהי משמעות חיובית: בחלק הראשון הבאתי את רעיונותיהם של אנשים כמו גורדון או הרב קוק שדיברו על מדינה שתתבסס על תרבות יהודית מקורית ובחלק השני הבאתי את משנתו של ליבוביץ', שהאמין שמדינה יהודית צריכה להתאפיין בעקרונות חוקתיים מסויימים שצריכים לעמוד בבסיסה. עקרונות שמתבססים על ההלכה היהודית ושהם למעשה מה שאמור להפוך את מדינת ישראל למדינה יהודית באמת, ולא ההרכב האתני של האוכלוסיה.

בנוגע לשאר השאלות שלך, אז לא, לייבוביץ' לא מפרט יותר מדי מה צריך להיות אופי השינויים שאמורים להתחולל בדת היהודית. הוא אומנם כותב קצת על ההיתר לעבודת המשטרה בשבת, על הצורך להתיר נתיחת גופות ועל שינוי מסוים שצריך להתחולל במעמד האישה (בכל התחומים האלה הוא טוען שאי אפשר להתבסס על ההלכה הקיימת מפני שהמציאות השתנתה בצורה כל כך קיצונית עד שמן ההכרח לחוקק הלכה חדשה) אולם ככלל הוא מסתפק בהשמעת התביעה להחיל את ההלכה על כל תחומי החיים ולחוקק הלכה חדשה, מבלי שהוא נדרש יותר מדי לשאלה כיצד תיראה אותה הלכה חדשה. אולי בגלל זה ככל הידוע לי כמעט שום פוסק הלכה - ובטח שלא פוליטיקאי - לא התייחסו באופן רציני לתביעות שלו.

לגבי השאלה בדבר השינוי בעמדותיו: טוב, לא רציתי להפוך את המאמר למשהו יותר מדי ארוך, אבל ככלל ניתן לציין 3 שלבים בעמדתו של ליבוביץ' ביחס למדינת ישראל:
בשלב הראשון הוא האמין שאכן יש טעם להיאבק על יצירת הלכה חדשה ועל הפיכתה לבסיס לחוקתה של המדינה העתידית. בתקופה הזו הוא האמין שלמדינת ישראל אכן יש משמעות דתית, שכן היא מאפשרת את הרחבתה של ההלכה היהודית והפיכתה למין מערכת חובקת כל כי שהייתה בימי המקרא. זוהי למעשה ההשקפה שאותה הצגתי במאמר וזוהי ההשקפה שבה הוא החזיק עד לתחילת שנות החמישים.
בשלב השני, אחרי שהוא היגיע למסקנה שאין סיכוי שחוקי המדינה יתבססו על ההלכה, הוא פיתח עמדה עוינת ביחס למדינה. בתקופה הזו הוא ראה את המדינה - לא רק את מדינת ישראל אלא את המדינה כמושג - כמין רע הכרחי והוא אף האמין שתפקידה של הדת לשמש כמין אופוזיציה נצחית כנגד השלטון. בתקופה הזו (שנמשכה עד מלחמת ששת הימים) הוא קרא מצד אחד לציבור הדתי להציג אלטרנטיבה מדינית וחברתית לציונות בנוסח בו-גוריון, ומצד שני הוא קרא להפרדת הדת מהמדינה, כדי שזו האחרונה תוכל לממש את תפקידה כאופוזיציה לוחמת. בתקופה הזו הוא טען שאם ישנה משמעות דתית למדינת ישראל הרי שהיא טמונה בכך שמדינה זו צריכה לשמש כזירת המאבק שבין היהדות לבין הכוחנות המדינית, כפי שלדעתו ממלכת יהודה שימשה זירת מאבק בין הנביאים לבין המנגנון השלטוני המסואב של המלכים.
בשלב השלישי, ממלחמת ששת הימים ואילך, הוא התייאש לחלוטין הן ממדינת ישראל והן מהציבור הדתי. בתקופה הזו הוא טען בכל תוקף שאין למדינת ישראל שום משמעות דתית ולמעשה אין לה שום קשר לעם היהודי ההיסטורי. בתקופה זו הוא דיבר על כך שהעם היהודי הולך ונעלם וכי במקומו מופיע עם חדש, ישראלי, עם שמתאפיין לדעתו של ליבוביץ' ברדידות תרבותית, בכוחניות ובהיעדר מוחלט של מסורת כלשהי. חלק מהשינוי שהתרחש בעמדתו בתקופה זו היה גם השינוי ביחסו לציבור הדתי במדינה: אם בתחילה הוא תלה בו תקוות וציפה שממנו תצמח האלטרנטיבה או לכל הפחות האופוזיציה, הרי שבעקבות יחסם של הדתיים למלחמת ששת הימים ולתוצאותיה הוא שינה את עמדותיו. הוא טען שהציבור הדתי הופך את מדינת ישראל במתכונתה הנוכחית לאליל חדש ושהוא רותם את הדת לצורך פיאורו של המנגנון השלטוני. מסיבה זו החל מתקופה זו ואילך הוא ראה בגוש אמונים את התגלמות הרוע והוא יצא כנגדם בשצף קצף.

במובנים מסויימים אני חושב שהתהליך הזה מעניין כיון שהוא משקף תהליך רחב יותר שעבר על זרמים רבים בחברה הישראלית (בעבר על הציונות הסוציאליסטית והשמאל הרדיקלי וכיום אולי על חלקים מסויימים בציונות הדתית): תחילתו של התהליך בהתייחסות כמעט משיחית למדינת ישראל - התייחסות שמלווה גם בחזון כלשהו באשר לאיך המדינה הזו צריכה בסופו של דבר להיראות - וסופו, לאחר שהחזון האוטופי לא מתגשם, בניכור כלפי המדינה והחברה הישראלית ובראייתן כהתגלמות כל הרע והשלילי שבעולם.
תודה 430509
הרעיון של ליבוביץ' לא מהפכני במיוחד 430538
לדעתי, אין הכרח לראות את התפניות המדוברות בדעתו של לייבוביץ'. לייבוביץ' חשב כל הזמן שמדינת הלכה "אמיתית" היא המטרה. בשלב מסויים הוא אולי חשב שזו מטרה שקצת (מאוד) קשה להשיגה, אבל זאת עדיין המטרה. הוא יצא נגד כל מי שיצא נגד המטרה הזאת וזה כולל חילונים ודתיים שהוא התייאש מהם.
בכל מקרה, כשמדובר באותו אדם כל חלוקה היא סוג-של-קוסמטית כל עוד הוא לא אומר בעצמו "דעתי השתנתה". הוא לא אמר דבר כזה, נכון?
הרעיון של ליבוביץ' לא מהפכני במיוחד 430548
אתה מזכיר לי את האנשים שמסרבים בתוקף להאמין שיש הבדל בין כתביו המוקדמים לכתביו המאוחרים של מרקס. אנשים משנים את דעתם, גם אם, ובמיוחד, אם הם לא מוכנים להודות בזה. קשה לשמור על אותן הדעות לאורך עשור אחד, ואילו אתה רוצה שנאמין שלייבוביץ' החזיק באותה החשיבה למשך חמישה ויותר?
הרעיון של ליבוביץ' לא מהפכני במיוחד 430549
למעשה הוא כן אומר דברים ברוח זו בכמה מקומות. בספר השיחות שלו עם מיכאל ששר הוא אומר במפורש שעד 67 עוד היו לו תקוות ביחס למדינת ישראל ולמשמעות הדתית שלה, אולם אחר כך הוא כבר התייאש ממנה לגמרי.
כמו כן בספר 'יהדות, עם יהודי ומדינת ישראל' שמביא מאמרים שלו החל מסוף שנות הארבעים ועד שנות השבעים, אפשר לראות באופן ברור את השינויים המתחוללים בעמדותיו שלב אחר שלב.
הרעיון של ליבוביץ' לא מהפכני במיוחד 430680
קודם כל: אם אמר אז אמר.
אני עדיין חושב שבמצב האופטימלי הוא ראה מדינת הלכה שקמה מכוח חילוני (כוח חילוני שבדתיים, כלומר שהם לא צוו לו).
בכל הנוגע ל"יהדות, עם יהודי ומדינת ישראל": אני ראיתי שם שינוי ברור אחד. בהתחלה יש איזה שהוא דיבור על משטר שהתורה מכוונת אליו, בעוד שבסוף העיקר הוא שהמשטר ינהג כמו שצריך.
אבל בכללי, קיבלתי.
הרעיון של ליבוביץ' לא מהפכני במיוחד 431121
בספר הויכוחים שלו עם רביצקי הוא באמת נשאל ועונה על זה.
הוא בעצמו אומר שהוא ירד מהרעיון של מדינת הלכה בעקבות התנהגותו של הציבור הדתי.

אגב, אפשר לשאול איפה למדת (אמרת שאתה תלמיד הרבה קוק לשעבר)?
הרעיון של ליבוביץ' לא מהפכני במיוחד 431149
לא אמרתי שאני תלמיד של הרב קוק. (עניין בעייתי למדי בהתחשב בעובדה שהרב קוק נפטר ב1935). בסך הכול אמרתי שבצעירותי הסתובבתי בין החוגים של תלמידי-תלמידיו של הרב קוק או לפחות כאלה שהתייחסו אל תורתו.
ואגב, בתקופה המדוברת למדתי בישיבת ההסדר 'אור עציון'.
הרעיון של ליבוביץ' לא מהפכני במיוחד 431302
האאא, אור עציון זה ביישוב שלי.
הרעיון של ליבוביץ' לא מהפכני במיוחד 431055
ממה שאני זוכר, הוא תבע לחדש את ההלכה על מנת שתתאים למצב החדש של ריבונות יהודית - הן במישור הפרקטי והן במישור העקרוני. דוגמא מהתחום הפרקטי שהוא הביא (ואין לי מושג אם עודנה רלוונטית כיום) היא למשל לגבי ייצור בטון. ל' מסביר כי מדובר על כבשנים עצומים אשר חייבים לפעול בצורה רציפה, ולא ניתן להפסיק את פעולתם בשבת. אם כך, גרס, על ההלכה להתייחס לעניין - או שמדינת היהודים לא תייצר בטון, או שההלכה תתייחס למדינה מודרנית ריאלית בה יש תהליכי ייצור רצופים. אבל אי אפשר להתעלם מהנושא רק משום שבגולה מעולם לא עלה.
במישור העקרוני, העלה ל' טיעונים מעניינים כנגד השימוש ב"גוי של שבת" לעבודות מסויימות. בגולה, ללא ריבונות יהודית, זה סביר. אולם אם היהודים מתיימרים להקים מדינה על פי ההלכה, לא ייתכן כי היא תהיה תלויה ב"גויים של שבת". או שמדינה יהודית יכולה להתקיים ע"י יהודים בלבד, או שלא. אין זה ראוי להסתמך על גוי על מנת להתחמק מהדילמה.
בנוסף, יצא כנגד פעולת הצבא והמשטרה בשבת תחת ההיתר ההלכתי של "פיקוח נפש". ל' טען כי פיקוח נפש חל בדיעבד - אם אדם נקבר תחת מפולת אבנים עם כניסת השבת, אפשר לעבוד גם בשבת על מנת לפנות את המפולת ולהציל את נפשו. אולם לא ייתכן לקבור אדם מלכתחילה על מנת שיתאפשר "להציל" אותו בשבת. עקרון זה חל על פעולת כוחות הביטחון. וכי לא ידעו היהודים כי מדינה זקוקה לשרות ביטחון ולמשטרה בכל ימות השבוע? ואם ידעו, איך אפשר לטעון בדיעבד ש"אין ברירה, חייבים משטרה וצבא, פיקוח נפש"?
הרעיון של ליבוביץ' לא מהפכני במיוחד 431059
אני זוכרת רק דבר אחד, והוא שבשנותיו האחרונות לפחות דרש לייבוביץ להפריד בין הדת למדינה, בטענה שכל עוד אין הפרדה כזאת הדת כפופה למדינה.
הרעיון של ליבוביץ' לא מהפכני במיוחד 431804
את צודקת. כשמביאים ציטוטים מדעותיו של אדם במנותק מהרקע שעליו נאמרו -מעוותים את דבריו.
הרעיון של ליבוביץ' לא מהפכני במיוחד 431831
למה מעוותים. לייבוביץ' רצה להפריד את הדת מהמדינה כדי שהדת תוכל להיאבק במדינה, לא?
הרעיון של ליבוביץ' לא מהפכני במיוחד 431842
להיאבק? באיזה מובן? לאיזו מטרה?
הרעיון של ליבוביץ' לא מהפכני במיוחד 431863
להיאבק במדינה כחילונית, ע''מ להופכה למדינה דתית. כשהדת משמשת פקידה במדינה זאת תהיה צביעות להיאבק בה.
הרעיון של ליבוביץ' לא מהפכני במיוחד 431867
לזה לייבוביץ' ודאי לא התכוון, לפחות לא בשנותיו המאוחרות.
הרעיון של ליבוביץ' לא מהפכני במיוחד 431870
יכול להיות שלא בשנותיו המאוחרות. אני לא בקי בדיעותיו לאורך הזמן. אני קראתי את זה במאמר מסוים.
הרעיון של ליבוביץ' לא מהפכני במיוחד 431847
כך יוצא כשאתה לוקח דעות שהביע אדם במהלך עשרות שנים ומציג אותן כאילו כולן נאמרו בשנה אחת ועכשיו לאחר מותו. אינך מתייחס לשאלה על איזה רקע נאמרו הדברים;איזו חברה חיה כאן באותו הזמן וכד'.
באשר לשאלתך - בפירוש לא.
הרעיון של ליבוביץ' לא מהפכני במיוחד 431864
בקטע הזה אני די בטוח שקראתי מאמר ב''יהדות, עם יהודי ומדינת ישראל'' שאומר את מה שאמרתי בפירוש. כך שהוא בהחלט טען את זה בנקודת זמן המסוימת.
סלח לי על שאיני זוכר את המאמר המדויק. הספר לא היה שייך לי והוא אינו לפני.
הרעיון של ליבוביץ' לא מהפכני במיוחד 432456
בפירוש כן.

ציטוט מתוך תגובתו של המחבר:
"הוא קרא מצד אחד לציבור הדתי להציג אלטרנטיבה מדינית וחברתית לציונות בנוסח בו-גוריון, ומצד שני הוא קרא להפרדת הדת מהמדינה, כדי שזו האחרונה תוכל לממש את תפקידה כאופוזיציה לוחמת."
באמת לא מהפכני.. 432143
יש הבדל בין להשתמש במדינה כאמצעי לשם הקניית הדת, לבין להעריץ את המדינה בבחינה דתית. אם הבנתי נכון המאמר מציג את לייבוביץ' כאילו הוא הופך את דעות עצמו, ולהבנתי זה לא נכון.
אולי מספיק להתרגש מהקשקושים של לייבוביץ' 432805
חוץ מכמה צעקות חסרות עקביות וסילוף גס של כל מקור שנגע בו, מה היה לו לומר?
אולי מספיק להתרגש מהקשקושים של לייבוביץ' 432861
אם הוא היה חי, היינו אומרים לו : "של נעליך מעל רגליך כשאריק בסביבה".
אולי מספיק להתרגש מהקשקושים של לייבוביץ' 432897
מה יש לך לומר?

חזרה לעמוד הראשי פרסום תגובה למאמר

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים