בית המשפט העליון בארה''ב הפך החלטה בעניין שירות לזוגות חד מיניים 3857
בית המשפט העליון בארה"ב הפך שלשום (ב') החלטה של בית המשפט בקולורדו משנת 2015, והתיר לקונדיטור להמנע מעיצוב עוגות חתונה עבור נישואים חד מיניים.

בחודש יולי 2012 ביקשו הזוג צ'ארלי קרייג ודייוויד מולינס להנשא. לאחר בחינת מספר קונדיטוריות לצורך יצירת עוגת החתונה שלהם, בחר הזוג בקונדיטורייה הנמצאת בבעלותו של נוצרי מאמין בשם ג'ק פיליפס. לאחר שזה סירב להכין עוגה עם הכיתוב שהזוג ביקש מפאת אמונתו הדתית (אך הזמין אותם לרכוש ממנו מוצרים אחרים), בחר הזוג בקונדיטוריה אחרת ולאחר מכן הגישו תלונה כנגד הקונדיטור בפני נציבות זכויות האזרח של קולורדו בטענה לאפלייה.

להגנתו טען הקונדיטור שכאמן וכאדם דתי עומדת לו הזכות לסרב ליצור עבודות שתוכנן מנוגד למצפונו.

למרות שבזמן האירוע טרם הכירה קולורדו בנישואים חד מיניים, נפסק שעל פיליפס לשנות את מדיניות החברה ביחס לאירועים של זוגות חד מיניים. בהחלטה שגם כללה התייחסויות לעבדות ולשואה, פסקה הנציבות עוד שעל פיליפס לספק השתלמויות לעובדיו בעניין היחס לזוגות חד מיניים וכן לספק דוחות רבעוניים בעניין זה. עירעור בפני ביהמ"ש לעירעורים של קולורדו השאיר את ההחלטה על כנה.

פיליפס, שבינתיים חדל לייצר עוגות חתונה מסיבות מצפוניות, עירער לפני חצי שנה לביהמ"ש העליון של ארה"ב. זה זיכה אותו השבוע ופסק שנציבות זכויות האזרח בקולורדו הפגינה יחס עויין ובלתי הוגן כלפי אמונותיו הדתיות של הקונדיטור. למרות זאת, סירב בית המשפט לקבוע עמדה עקרונית בנושא.
קישורים
נתנאל דרשן - המילה האחרונה (דקה 35:30)
הארץ
פרסום תגובה למאמר

פרסומים אחרונים במדור "חברה וכלכלה"


הצג את כל התגובות | הסתר את כל התגובות

699891
המשפט האחרון בתקציר חשוב מאוד. בית המשפט לא נקט עמדה לגבי האיזון הראוי בין חופש הדת ואיסור האפליה.
באנגלית זה נשמע יותר טוב 699893
הגארדיאן
המידע העברי לא מדייק.
ביה"מ העליון פסק 7:2 שזכות הביטוי של האופה נפגעה ולכן הוא זכה. ביה"מ לא קבע הלכה בעניין סירוב כללי לשרת לקוחות גאים, בטענה שכאן צריך לפרט יותר את נסיבות הסירוב.
אני משער שגם ההמנעות הזו היא אמירה, שכן היא מרמזת לכך שלמשל בי"ס דתי ובפרט אם הוא פרטי, יהיה רשאי לסרב לקבל ילדים של זוגות חד-מיניים, מטעמי חופש דת, אני חושב.
באנגלית זה נשמע יותר טוב 699896
שים לב שההחלטה שכתב השופט אנתוני קנדי איננה סיכום של הנושא, כשביהמ''ש שוקל את הזכות להתנגד לנישואין חד מיניים מטעמים דתיים וגם את זכותם של להטבי''ם ''שאסור להתייחס אליהם כאנשים מנודים חברתית או בעלי כבוד עצמי וערך עצמי נחות''.
באנגלית זה נשמע יותר טוב 699900
מה שעורר את חשדי היה המשפט "סירב בית המשפט לקבוע עמדה עקרונית בנושא". הרי זה בדיוק תפקידו של ביה"מ העליון. אני מנחש שביה"מ אמר, כפי שכתבת, שיש כאן שני זכויות מתנגשות, חופש הדת והחופש מאפלייה לא הוגנת. ולכן מן הסתם יהיה זה תפקידם של המחוקקים לפרט (elaboration) מתי חייבים לשרת מישהו ומתי מותר לסרב על רקע חופש המצפון.
הרוב בעליון האמריקאי קבע שהנציבות וביה"מ הרגיל סיבכו כאן מצב פשוט. מאחר ועיצוב עוגות הוא צורה של ביטוי ואמנות, יהיה זה מופרך לתבוע ממישהו ליצור/להתבטא באופן הנוגד את מצפונו.
ברמה העקרונית הרוב מדבר על הזכויות המתנגשות של החופש לנהוג ע"פ דתך לבין זכות המדינה להפעיל את כוחה כדי למנוע אפלייה של אנשים למשל על רקע של עויינות הסטייט כלפיהם.
זו כנראה הסיבה שהודגש שהאופה פיליפס הציע לזוג לקנות כל דבר אחר בחנותו. אם היה מדובר בזכותם של החד-מיניים לקבל מוצר זהה בדיוק למה שמקבלים הלקוחות האחרים, הפסיקה היתה בעייתית. העובדה שהלקוחות דרשו שירות שאף אחד אחר לא מקבל, היא שמאפשרת את פסה"ד.
שתי השופטות הליברליות כתבו שהן היו פוסקות הפוך, על סמך חוק מקומי של דנוור האוסר למנוע שירות מאדם על רקע זהותו המינית וכו'. מכאן אני מסיק שהרוב רומז כאן שהחוק הנ"ל אינו עומד בדרישות החוקה.
באנגלית זה נשמע יותר טוב 699924
הנימוקים שלך היו משכנעים אותי, אבל מסיכומי פסק הדין שקראתי עולה שלא הם עמדו במרכז ההחלטה אלא היחס הלא הוגן לפיליפס מצד הרשויות. קנדי התמקד בכך והתחמק מפסיקה בנוגע לשאלות העקרוניות.
באנגלית זה נשמע יותר טוב 699933
אם קראת את פסה"ד יש לך יתרון עליי. אני מסתמך על הכתבה בגארדיאן שצטטתי.
ע"פ מה שראיתי שם לא מדובר בויכוח בין מירי רגב ליאיר לפיד, אלא באנשים רציניים משני הצדדים וה"התחמקות" אם תרצה היתה מנומקת.
שתי השופטות הליברליות הסתמכו על חוק מקומי שאוסר להפלות בשירות על רקע גזע, מין, דת, מגדר ... ולכן כתבו שהיו מאשרות את פסה"ד הנמוך.
השופט קנדי אכן כתב שועדת הזכויות של דנוור לא התיחסה בכבוד לאמונתו הדתית של האופה. אבל לגופו של העניין השופט כן התיחס להתנגשות בין חופש המצפון/דת לבין זכותה של המדינה לחוקק חוקים שיגנו על האזרח מאפלייה בלתי הוגנת. דוקא הדוגמה בה השתמש השופט מעניינת: הוא כתב שזכותה של המדינה לחוקק נגד אפליית שירות נובעת מהרצון להגן על האזרח מעויינות של השלטון. מכלל הן אתה למד את הלאו. השופט אולי לא סבור שמותר לחוקק נגד אפלייה שעושים פרטים על רקע מצפון/דת. ולכן קנדי כתב שעל הרשויות לפרט/להבהיר את החוק בנידון. לגבי המקרה הנידון, קנדי סבר שלא מדובר במקרה העקרוני. במקרה כאן הלקוח דרש מן המשרת, שרות מיוחד שנגד את אמונתו הדתית ולא שירות הניתן מעשה שגרה לאזרחים אחרים.
באנגלית זה נשמע יותר טוב 699934
אבהיר שלא קראתי את פסה''ד אלא כמה סיכומים שלו באתרי אינטרנט שונים. מקריאת אלה הבנתי דומה לזו שבתגובתך האחרונה.
סביר עם כוונה מרושעת 700159
הנה דעה נוספת ששמעתי בראיון עם דויד פרום (כיום עורך בכיר באטלנטיק, רפובליקני ששרת בממשל בוש).

פרום טוען שזו החלטה שפוטנציאלית יש לה חשיבות עצומה בדיוק בגלל הבסיס הצר שעליו היא נשענת. היא לא מדברת על האיזון בין אפליה לחופש דתי, אבל היא כן אומרת שפעולות רבות שעשויות להישמע הגיוניות בנסיבות אחרות הופכות לא סבירות כשברקע שלהן יש משטמה דתית. הסיבה שההחלטה הזו חשובה היא הקשר לנסיון של הנשיא טראמפ לאסור כניסת מוסלמים לארצות הברית. למרות שלנשיא סמכות כמעט מוחלטת בנושאי הגירה, בתי המשפט אמרו שאם הוא רוצה לממש את הסמכות מתוך כוונת זדון, אז אולי בעצם הסמכות לא כל כך מוחלטת. ההחלטה בנושא עוגת החתונה אולי פותחת פתח לביה''ש העליון להחליט שהחלטה על בסיס סמכות שבד''כ נחשבת למוחלטת איננה כזו אם היא נעשתה מכוונה מרושעת. מצד שני זה גם צריך להדאיג את מי שמעוניין בנשיא עם יכולות ביצוע אפקטיביות.
באנגלית זה נשמע יותר טוב 699937
יש הבדל בין אדם פרטי לבין מוסד, וכל שכן חינוכי, מבחינת האיזון בין זכויות הביטוי של הפרט לבין שיוויון להט''בי. אפשר למשל להתחיל מזה שלבית ספר אין זכויות פרט או ביטוי.
באנגלית זה נשמע יותר טוב 699941
אכן, כך הבנתי גם אני. ראה תגובה 699933
למיטב הבנתי, השופט קנדי מצפה שהמחוקק יבהיר מה אסור לגוף ציבורי ומה אסור לגוף פרטי (גם מוסד). למיטב הבנתי, בי"ס דתי בארה"ב הוא מוסד פרטי שאסור לו לקבל תקציבים ציבוריים. אוניברסיטאות אמריקאיות שרוצות לקבל כסף פדרלי נדרשות לעשות אפלייה מתקנת. בפועל זה אומר שכל האוניברסיטאות עושות זאת (כולל ליגת הקיסוס). אנלוגיה ישראלית תהיה אם רק מוסדות של העדה החרדית המתבדלת (כמו נטורי קרתא, שאינם מתוקצבים ע"י המדינה) יהיו פטורים מלימודי ליבה.
699902
אולי זה בגלל הרוב השמרני‏1 בביהמ"ש העליון האמריקאי.

1 שזה אומר, בין השאר, קבלת עול הדמוקרטיה ובמיוחד שהרשות השופטת אינה מחוקקת
699921
שים לב שגם קגן וברייר הצטרפו להחלטה.
699922
ובענייני להט''ב באופן כללי יש עדיין רוב ליברלי, מכיוון שלשון המאזניים קנדי פוסק בדרך כלל לטובת זכויות הלהט''ב. המקרה הזה יוצא דופן, וכפי שכתבתי לעיל, איננו מהווה תקדים לשום דבר.
699929
זו היתה רק ספקולציה. אני לא באמת יודע מה עבר בראש של צוות השופטים.

עוד בעניין זה, מתברר, עפ"י הפוסט הזה (ומקורות נוספים) שכאשר אופים סירבו לבקשה להכין עוגה בצורת תנ"ך שנשאה את הטקסט: "ואת זכר לא תשכב משכבי אישה תועבה היא" – הוועדה הכירה בזכותם של האופים לסרב.
699930
צ"ל הרכב השופטים. הריאליטי הורס כל חלקה טובה (:

חזרה לעמוד הראשי פרסום תגובה למאמר

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים