תגובה 19 על הכתבה תואמת את דעתי 592492
"המרצה אידיוט גמור אבל הסטודנטית צריכה גם לשאת באחריות ויש להרחיקה מהלימודים"
מאת: מרצה
"כמעט כל מרצה (לרבות אנוכי) מכיר את התופעה שסטודנט או סטודנטית מתאהבים בו במהלך הקורס. מרצה חכם/חכמה מבינים היטב שמדובר בהתאהבות במעמד ובסמכות ומכל מקום, אין מקום לקיום יחסים רומנטיים בין מרצה לתלמיד. למה? כיוון שמדובר בהתנהגות שאינה הולמת את התפקיד ויש בה מימד של ניצול השררה גם אם הסטודנט יזם את הקשר. היה ונוצר קשר רומנטי, על המרצה לדאוג שלא יתקיימו יחסים מקצועיים בינו לבין הסטודנט שחלילה לא יבוא לידי ביטוי ניגוד עניינים יחס של העדפה כלפי מושא אהבתו.
עקרון השוויון. המרצה במקרה דנן הורחק בצדק כיוון שביזה את המוסד שבו הוא מלמד וכירסם באמון הסטודנטים שלומדים במחלקתו. עם זאת, אין לפטור את הסטודנטית שיזמה את הקשר בלא כלום. כאדם בוגר, היא היתה מודעת למשמעות מעשיה וכאדם בוגר היא נושאת באחריות סגולית משלה ולכן יש להעיף אותה לאלתר מהאוניברסיטה. התנהגותה לא הולמת התנהגות של סטודנט וכללי האתיקה חלים על הסטודנטים לא פחות משהם חלים על עובדי האוניברסיטה."

מדובר אישה בוגרת, סטודנטית לתואר שני, מן הראוי שתישא גם היא בהשלכות של מעשיה.

ובכלל לא ברור לי למה היא נזכרה להתלונן בחלוף 3 שנים ומה מטרתה בצעד זה? נשמע לי כמו צעד נקמני ותו לא.
תגובה 19 על הכתבה תואמת את דעתי 592494
מדוע אתה או מצוטטך רוצים לסלק את המתלוננת? איזו עבירה היא ביצעה? איזה כלל אתיקה סטודנטיאלית היא הפרה?
תגובה 19 על הכתבה תואמת את דעתי 592501
מתן שוחד.

(צר לי, אני לא קונה את 'אני יזמתי אבל לא היה לי שיקול דעת'. ברגע שהיא יזמה - והבחירה הייתה שלה - ייתכן בהחלט שישעו אותו בגלל יחסי מרות, אבל היא לא קורבן תמים. היא אשה בוגרת, ואם היא לא מסוגלת להפעיל שיקול דעת בזה שהיא *מתחילה* עם מרצה, אני בספק אם אפשר לסמוך על שיקול דעתה האקדמי בעוד משהו, ובמקרה כזה ספק אם מגיע לה תואר בכלל. אם הוא היה יוזם, היה עוד אפשר לומר משהו. אבל במקרה הזה, זה שאסור לו להיכנס לקשר משום יחסי מרות - זה נכון מוסרית וכנראה גם חוקית*, אבל זה אומר שיש לנו פה שני צדדים שהתנהגותם לא הולמת. אחד שניצל את מעמדו כשנקרתה לו ההזדמנות, ואחת שנכנסה לקשר כזה בלי שתפריע לה העובדה שמן-הסתם הציון שלה יושפע ממנו וכן הלאה - ובאמת, ראוי היה לבדוק מחדש את העבודות\מטלות בקורסים שלמדה אצל אותו מרצה).

*לפני כמה שנים יחסי מרצה-סטודנט לא הוגדרו עדיין כיחסי מרות, וכבר היה מקרה שזו הייתה בדיוק טענתו של הפרופ'. נדמה לי שמאז זה השתנה.
תגובה 19 על הכתבה תואמת את דעתי 592512
בהחלט לא נראה לי ראוי להגדיר יחסים בין מרצה לסטודנט/ית כיחסי מרות, לפחות לא כשהסטודנט/ית אינם קטינים - ובדרך כלל הם אינם כאלה. וגם כמובן כשהמרצה שבעניין אינו נותן קורס חובה, מה שלא קרה במקרה זה.
תגובה 19 על הכתבה תואמת את דעתי 592518
יש לך איזו סיבה להאמין שהיה כאן מתן שוחד? לא שהדבר איננו אפשרי, אבל בלי תביעה נגדית ותיאור המחשבה הפלילית של המתלוננת, אי אפשר להגיע למסקנה הזו.

אכן, כדאי לבדוק שוב את העבודות והציונים של המתלוננת, ושל סטודנטיות אחרות של אותו מרצה במהלך השנים.
תגובה 19 על הכתבה תואמת את דעתי 592605
היא פנתה אליו.

כל סטודנט שפוי בדעתו יכול לחשוב שקיום רומן עם המרצה לא יפגע בציוניך.

(ומישהו או מישהי שמתלוננים תלונה שמשמעותה 'אני לא אחראי למעשי', אני בספק כמה הם אחראיים לדברים אחרים שעליהם הם דווקא מעוניינים לקבל קרדיט).
תגובה 19 על הכתבה תואמת את דעתי 592619
אני לא בטוח בנוגע למשפט האחרון. הערכת עבודות של סטודנטים נראית לי לא מאוד שונה מהערכת עבודות של תלמידי בית ספר, כלומר אני לא רואה בה מרכיב שמניח בגרות נפשית ומוסרית של הסטודנט (גם לא אי-בגרות; זה פשוט לא רלוונטי).
תגובה 19 על הכתבה תואמת את דעתי 592513
קראתי מהר אז פספסתי את הסוף של "להעיף מהאוניברסיטה"...
האחריות שלה תלויה במניעיה ובטיב היחסים: אם מדובר במקרה של מתן שוחד מיני, יש לשלול את כניסתה למוסד לצמיתות.
לעומת זאת, אם זה מקרה נקודתי, מאחר והיא כבר סיימה את לימודיה, אין מקום לעונש.

יחסים אינטימיים בין מרצים לסטודנטים, להבנתי, אסורים על שני הצדדים - לכן גם היא הפרה את הכללים האתיים.
תגובה 19 על הכתבה תואמת את דעתי 592519
לא מוכר לי שום חוק או כלל אתי האוסר על סטודנט לקיים יחסים עם מרצה (או חוק שאוסר על תלמידה לקיים יחסים עם מורה). במקרים האלה העבירה נשארת בחיקו הבלעדי של בעל הסמכות.
תגובה 19 על הכתבה תואמת את דעתי 592520
יש פה שידול לביצוע עבירה.
תגובה 19 על הכתבה תואמת את דעתי 592521
זה כמו להדליק את האור במדרגות כשהשכן הדוס חוזר מבית הכנסת בערב שבת. זה מכריח אותו ליהנות ממלאכה שיהודי ביצע בשבת.

בעצם זה לא דומה בכלל, אבל זה מקרה שקרה היום (אני לא מודה, כמובן!)

לענייננו, חיזוריה של המתלוננת לא היו נבונים במיוחד, אולי לא נחמדים ומתחשבים, ואולי תמצא אפילו בדל עבירה אתית (אני לא). בכל מקרה, אין בכך כדי לשנות את הכלל הפשוט שכל מרצה צריך לשנן: לא מזיינים סטודנטיות. נקודה.
תגובה 19 על הכתבה תואמת את דעתי 592522
אני מסכים איתך, אבל בכל זאת טרחתי לחפש עבירה:

סעיפים 29.10 ו- 29.11
תגובה 19 על הכתבה תואמת את דעתי 592523
סעיף 29.10 לא רלוונטי.
סעיף 29.11 מפנה לבנוהל למניעת הטרדה מינית באוניברסיטת תל-אביב שבעצמו מפנה לאיסור על קיום יחסים אינטימיים במסגרת יחסי מרות בו כתוב:
"קיום יחסים אינטימיים, לרבות קיום יחסי מין בהסכמה, בין זמניים ובין נמשכים, בין מורה לתלמיד/ה, בזמן שמתקיימים ביניהם קשרי סמכות, מרות וכפיפות אקדמיים, מהווה לרוב ניצול של יחסי מרות, וכן עלול ליצור ניגוד עניינים המסכן את ההליך החינוכי וההכשרתי, וליצור אווירה לימודית וקהילתית בלתי הולמת. לפיכך, למורה אסור לקיים יחסים אינטימיים עם תלמיד/ה כל עוד מתקיימים ביניהם קשרי סמכות אקדמיים.
הצד בעל המרות הינו הצד הנושא באחריות למניעת קיומם של יחסים אינטימיים. במקרה שמתקיימים יחסים כאלה, הצד בעל המרות יהיה כפוף להליכי בירור ו/או דין משמעתי."
תגובה 19 על הכתבה תואמת את דעתי 592529
בשני הסעיפים נדרשת פרשנות מרחיבה מאוד על מנת להתאים אותם למקרה המדובר.
תגובה 19 על הכתבה תואמת את דעתי 592534
29.10 (התנהגות בלתי הולמת) הוא סעיף סל קלאסי, שיכול להתאים גם לחיטוט באף.

29.11 (הטרדה מינית) יכול היה להיות תקף אילו המתלוננת היתה ממשיכה בחיזוריה לאחר שהמרצה הבהיר שהוא איננה מעוניין בהם. זה לא מה שקרה.
תגובה 19 על הכתבה תואמת את דעתי 592535
29.10 (או סעיף אחר, הזהה לו בניסוח בתקנון אחר) הוא סעיף העבירה עליה עבר המרצה ("התנהגות שאינה הולמת..."), זה מופיע פסקה הראשונה של גזר הדין.
תגובה 19 על הכתבה תואמת את דעתי 592524
לגבי המשפט האחרון, אני מסכים בהחלט.
תגובה 19 על הכתבה תואמת את דעתי 592527
ממש לא נקודה. יש כאן בעיה נקודתית אם הסטודנטית (או הסטודנט) לומדת בקורס שהמרצה מעביר. כל איסור מעבר לזה, הוא שרירותי ופוגע בחופש של האנשים המעורבים.

---
הכותב איננו מרצה.
תגובה 19 על הכתבה תואמת את דעתי 592532
בארור. אסור למרצה לזיין סטודנטיות *שלו*.

מותר לזיין סטודנטיות שאתה לא מלמד ולא משפיע על ציוניהן. אבל מה כיף בזה? איפה תחושת השליטה? אייה אלמנט האיסור והסיכון להיתפס? ומה הסיכוי שסטודנטית כזו תרצה בך?
תגובה 19 על הכתבה תואמת את דעתי 592540
"אבל מה כיף בזה?" כש"זה" זה יחסי מין?! באמת צריך להסביר?
תגובה 19 על הכתבה תואמת את דעתי 592558
צודק
תגובה 19 על הכתבה תואמת את דעתי 592606
כלל נוסף שחשוב לשנן:

יחסי מין הם לא רק דבר שגברים עושים לנשים.
תגובה 19 על הכתבה תואמת את דעתי 592612
ליהנות? הגזמת. סוף סוף מגיע יום שבו הוא יכול להתענג על כל חטאיו הסמויים בחדר המדרגות החשוך, ומאירים לו אותו. גועל נפש.
תגובה 19 על הכתבה תואמת את דעתי 592701
''זה מכריח אותו ליהנות ממלאכה שיהודי ביצע בשבת'' - לא נכון. הוא יכול לעצום עיניים.
תגובה 19 על הכתבה תואמת את דעתי 592500
"...ובכלל לא ברור לי למה היא נזכרה להתלונן בחלוף 3 שנים ומה מטרתה בצעד זה?"

כנראה שזאת ההשפעה של שלוש שנים במדעי הרוח. לפי דברי הסטודנטית המניע שלה אידאולוגי-ערכי. לפי דבריה היא "מודעת יותר" לכך שהיא הייתה כביכול הצד החלש וקורבן היחסים למרות שהיא פיתתה את המרצה.

הסטודנטית פשוט "התחזקה באמונה", הפכה לפונדמנטליסטית של תקינות פוליטית. הקנאות האידאולוגית שרכשה גברה על אינסטינקט ההגינות הבסיסית שיש בדרך כלל ביחסים נורמליים בין בני אדם.
תגובה 19 על הכתבה תואמת את דעתי 592504
מה שכמובן מזכיר לי את המאמר הידוע הנ"ל:

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים