תוכנית אלוהית, חבל שלא הקלטנו לכם. 361159
מה העניין? הוא היה בוגד, אין ספק. זה שהוא היה יהודי (כמו ישוע עצמו) לא צריך לשנות לנו. אם נתחיל להצדיק כל רישעות בטענה שזה "חלק מהתוכנית האלוהית" לאן נגיע? האם יש מעשה כלשהו שהכנסיה הקתולית חושבת שאינו חלק מהתוכנית האלוהית?
תוכנית אלוהית, חבל שלא הקלטנו לכם. 361167
איש קריות בגד בישוע, אבל ישוע עצמו היה בוגד, לפחות מבחינת האימפריה הרומית. לפיכך, בהסגירו את המורד במלכות, יהודה נהג כתושב רומאי נאמן, ולא כבוגד.
--
כמה כיף להתפלש ברלטיביזם.
תוכנית אלוהית, חבל שלא הקלטנו לכם. 361168
כן, כשהכנסיה הקתולית תראה את עצמה כמייצגת את האימפריה הרומית, יהיה משהו בדבריך.
תוכנית אלוהית, חבל שלא הקלטנו לכם. 361246
לא כדאי לבטל מראש את חיבתה של הכנסיה-האם לפילפולים על קוצו של יוד שמאחוריהם מסתתרים לפעמים עניינים עקרוניים (הזכרו בדיון התאולוגי על השאלה אם לישו היה ארנק ברומן הבדיוני שם הורד).
חוד האנטישמיות של הקתוליות הוא כפול. הזיהוי של יהודה השליח הבוגד (עם דגש על שמו הפרטי) עם העם היהודי אמנם יצא מן האופנה התאולוגית די מזמן, אבל הוא עדיין נפוץ בעיקר בקרב המאמינים הפשוטים הקתוליים. לשינוי מן הסוג הנ"ל בהחלט יש משמעות של ממש במסגרת שיפור היחסים עם היהודים. החוד השני והמהותי יותר הוא העובדה שהיהודים, הבנים הבכורים של האמונה לא קיבלו את משיחיותו ודנו אותו למוות.
כאן נכנסת האימפריה הרומית לתמונה. התאולוגיה הכנסייתית מתיחסת בסלחנות נוצרית אמיתית לתפקיד הרומאים בצליבתו של ישוע. פונטיוס פילאטוס הנציב הרומי, מצוייר כאיש הגון ופילוסופי שנאלץ "לאשר" את צליבתו של ישו בלחץ הפרושים והכוהנים היהודים (בתופת של דנטה, פילאטוס נענש בגיהנום על חטא העמידה מן הצד, הנייטרליות). מקורות היסטוריים לא נוצריים, דוקא מציירים אותו כאיש מושחת וזורע מהומות כדי לכסות על פשעיו. אישית, אני לא חושב שלנכבדי היהודים היתה יותר מדי השפעה על פילטוס, גם לו רצו לסלק את ישוע ולכך אין שום ראיות מחוץ לכתבי הכנסיה. אני חושב שמקור הסיפור הזה בקשרים ההדוקים שהיו לכנסיה הרומית/לטינית (הקתולית) עם האימפריה הרומית. צריך לזכור שהנצרות היתה דת המדינה באימפריה הרומית החל משנת 330 וזו בערך התקופה בה התגבשו כתבי האבנגליון. למייסדי הכנסיה היה אינטרס מובהק לטשטש את המחלוקת עם העולם היווני-רומי ולחדד את המחלוקת עם היהדות שממנה התפלגה הנצרות סופית קצת אחרי מרד בר-כוכבא.
תוכנית אלוהית, חבל שלא הקלטנו לכם. 361248
טוב ויפה, אבל מה השורה התחתונה, מי שמכר את ישוע לצליבה בעד 30 שקלי כסף, גם הוא איש הגון ופילוסופי שנאלץ וכולי? חשבתי שהקתולים מאמינים ברצון חופשי.
תוכנית אלוהית, חבל שלא הקלטנו לכם. 361252
עד כדי כך אני לא בקיא, אבל נדמה לי שמבין כל הדתות המונותאיסטיות דוקא הקתולים הם היותר נוטים לצד הדטרמיניזם ("הכל רשום"). ה"חטא הקדמון" הופך את כל בני האדם לחוטאים והדגש הוא על החרטה והחזרה בתשובה. (יחד עם זאת ברור שאי אפשר לבסס שום חברה בת קימא ללא סוג כלשהו של רצון חופשי).
אולי יציעו להכיר בהתאבדותו של יהודה איש קריות כמין חרטה?
תוכנית אלוהית, חבל שלא הקלטנו לכם. 361253
להתאבד כחרטה? זה עוד יותר גרוע! איזה מין קתולי אתה?

נדמה לי שאני נסחף קצת. השאלה המקורית היא זאת: האם מעשהו של איש קריות היה *רע*? הרי מדובר בקידום התוכנית האלוהית, לא?
תוכנית אלוהית, חבל שלא הקלטנו לכם. 361269
נדמה לי שאתה "יהודי" מדי. אם אנו "רעים" מרגע לידתנו בחטא, מה העניין בכך שמעשה הבגידה של יהודה הוא חטא?
עולמו של הקתולי המאמין זרוע בחטאים על כל צעד ושעל, מדוע אתה חושב שהקתולים ירצו לתלות את כל החטאים באלוהים? הם יאמרו לך שהתכנית האלוהית היתה לשלוח לנו את בנו כדי לכפר בדמו למפרע על חטאי האנושות.
מפני חטאינו גלינו מארצינו 361272
כן, התוכנית האלוהית היתה גם לשלוח את משה כדי לשחרר אותנו מעבדות, ולכן פרעה ששיעבד אותנו הוא חלק מהתוכנית האלוהית ( ויקשה את לב פרעה וכולי, נדמה לי שד.ק. מפליא את מכותיו בגדי בדיוק עכשיו בנושא הזה), אבל זה לא עושה אותו פחות רשע.
מפני חטאינו גלינו מארצינו 361283
אז זהו שהקתולי יגיד לך שמשה היה חוטא לא הרבה יותר קטן מפרעה.
חשוב לרגע על השטן. השטן שאתה חושב עליו הוא קתולי. (השטן היהודי היה אחד ממלאכי האלוהים שתפקידו להלשין לאלוהים על חטאי בני האדם). העולם הקתולי זרוע החטאים הוא שיצר את השטן כשווה ערך לבן-האלוהים (האנטי-כריסט) וכיריב ברמתו של האלוהים, שהאלוהים נאלץ לגבור עליו כדי ליסד את האמונה.
החטא הוא הנורמה בעולם הקתולי. האבנגליון מציין חטאים גם של שליחיו האחרים של ישוע (אחד מהם מכונה תומא קטן האמונה). חטאו של יהודה איש קריות כלל אינו נושא כזה גדול לענייננו. אם הכנסיה רוצה לשפר את מעמדו של איש-קריות ביחס לשאר השליחים ולציירו ככלי בתכנית האלוהית, זה לא קשה במיוחד. ישוע הרי אמר לתלמידיו בסעודה האחרונה שאחד מהם יבגוד בו, עוד לפני שיהודה ביצע זאת בפועל. המשמעות היא בעיני שכל אחד מהם עשוי היה לבגוד בו ולא אחד ספציפי מביניהם.
איזה קורבן! 361421
כלומר, איש קריות בגד בישוע כדי שישוע לא יצא פרייר (הבטיח שיבגדו בו אבל לא בגדו)? זה גבר!
איזה קורבן! 361642
תראה איזה חבר. מה הוא היה מוכן לעשות רק כדי שהחבר שלו לא יצא טמבל.

ולך יש תלונות...
תוכנית אלוהית, חבל שלא הקלטנו לכם. 362340
דווקא, אם אני לא טועה (וסביר שאני כן), הפרוטסטנטים עם הפרה-דסטיניצה שלהם הם הנוטים ביותר לדטרמיניזם, כשאפילו הגאולה (או אי הגאולה) שלך קבועה מראש.
תוכנית אלוהית, חבל שלא הקלטנו לכם. 361256
בקתכיזם החדש של הכנסיה הרומית-קתולית משנת 93' מצויין בפירוש שישו נצלב ע"י הנציב הרומי פונטיוס פילאטוס.
התיאולוגיה של הכנסיה עוברת שינויים במהלך הדורות.
כמובן שאין בכך בכדי לטהר את שמה של הכנסיה מהפשעים נגד העם היהודי לאורך השנים.
תוכנית אלוהית, חבל שלא הקלטנו לכם. 361273
נדמה לי שצריך להעמיד את העניין כך: באופן ישיר, לכנסייה יש אחריות מעטה יחסית לרדיפות נגד העם היהודי (מעורבות הישועים בגרוש יהודי ספרד?). פשעם האמיתי היה דוקא ביצירת האוירה והרקע התאולוגי לרדיפות. מנקודת המבט הזאת, השינויים התאולוגיים שעושה הכנסייה, מקבלים את הפרספקטיבה הנכונה.
שים לב שגם היום, האוירה האנטישמית בקרב המוסלמים מקורה אינו דוקא בדוקטרינות רשמיות של הגורמים הדתיים הרשמיים באיסלם, אלא יותר בכך שהם משלימים מרצון או באי-רצון עם הטפותיהם הספונטניות של האימאמים המקומיים ושל מנהיגים פוליטיים המדברים בשם האיסלם (אחמדינג'ד ובן-לאדן).
תוכנית אלוהית, חבל שלא הקלטנו לכם. 381412
תוכנית אלוהית, חבל שלא הקלטנו לכם. 465821
ממש לא.
לכנסיה יש מעורבות ישירה לרדיפת היהודים בכל הדורות - פרט אולי למאה ה-‏20, וגם בה היא נהנית מאחריות ישירה עקב מאות השנים שקדמו לה.
(פירוט יבוא).
תוכנית אלוהית, חבל שלא הקלטנו לכם. 465848
לא הישועים אלא הדומיניקנים. הישועים קמו לאחר הרפורמציה.
תוכנית אלוהית, חבל שלא הקלטנו לכם. 361879
מה גם, שעם כל הכבוד ללחץ היהודים על פונטיוס פילאטוס, פונטיוס פילאטוס הוא עדיין הנציב.
אם הוא כל כך רוצה להציל את ישו, מי קבע שישו צריך להיות מומת בו ביום? בר אבא, האיש שפונטיוס פילאטוס הציב ליד ישו להיות מועמד לחנינה לכבוד פסח, ישב בכלא לא מעט זמן.
אתה רוצה להציל איש? אסור אותו. אחרי שהרוחות ירגעו, שחרר אותו בשקט בלי שאף אחד ישים לב.
באמת רעיון גאוני, להציב את ישו (האיש שההמון דורש את דמו היום) מול בר אבא (שיש גרסאות שהוא רוצח סתם, בעוד שיש גרסאות שהוא היה מורד ברומאים, ומשום כך נהנה מתמיכה של ההמון. גם אם הוא סתם רוצח, הוא בכל זאת איש שההמון כבר שכח, בעוד שההמון חם על ישו. עכשיו).
האם לישו היה ארנק? 368121
לא קראתי את שם הוורד (Humiliation ועכשיו!), אבל ני רוצה לספר בדיחה בקשר לישו וארנק, בדיחה שבד"כ אפ שר לספר רק פנים מול פנים. נסתייע באסק"י, ומי שלא הבין - שיצביע.

ובכן, נפוליון שאל פעם: איפה הארנק שלי?

O
\|>

ענה לו היטלר: שאל את ישו!

O
\|

אמר ישו: בחיי שאנ'לא יודע!

0
_|_
האם למדונה היה נרתיב? 368174
זה לא צריך להיות:
"ענה לו היטלר: שאל את ישו!" ?

o/
|
האם לוואן גוך היו אטמי אוזניים? 368230
בדיוק ככה.
מצביע 368186
מצביע 368232
האסק"י מסמל את מחוות הידיים האופייניות לשלושת החבר'ה הסימפטיים המככבים בבדיחה (טוב, אחד מהם ממש נחמד, גם אם Passive Agressive במקצת. עם השניים האחרים לא הייתי יושבת לקפה).
גם מצביעה 368422
עדיין לא הבנתי.
גם מצביעה 368424
אוף. אני שונא להסביר בדיחות.
(נפוליון מחפש את הארנק בכיס החזיה, היטלר מצביע על ישו, והלז פושט ידיו במחוות ''לא יודע'')
יודה יודה יה יודה 361171
העניין למיטב הבנתי קשור יותר למצלול.
כשמישהו לא מפסיק לדבר על חטאיו של Judas, מה שעומד מאחורי זה במקרים רבים זה הבעייה האישית שיש לו עם Jews או Juden.
יודה יודה יה יודה 361172
לא הבנתי את הקשר. הכנסיה לא ביטלה את השם שלו, היא ביטלה את האשם שלו.
יודה יודה יה יודה 361180
אני לא בקיאה בפתלתולי התאולוגיה הקתולית העכשוית. מה שאני יודעת זה שבטקסטים מתקופות שונות בהסטוריה הנוצרית, החיבור בין יהודה איש קריות ליהודים נעשה שוב ושוב, אם בצורה ישירה, ואם בצורה מרומזת. המיתולוגיה של הדמות הזו טעונה בגלל זה.

אפשר להתווכח עם העמדות של הכנסיה הקתולית בכל מני נושאים אקטואליים, אבל אני חושבת שזה לא מוגזם להגיד שמישהו שם מתאמץ בהשלטת נורמות יותר הומניות מה שהיו במוסד זה בעבר.

כשאתה מנסח גירסא מרוככת יותר ליהודה איש קריות, לא רק שאתה מתנתק ממסורת אנטימשמה, אתה גם מוותר על הצורך הפסיכולוגי שלך לתלות בעזרת שקי כסף כל מני בוגדים שלא ראו את האור.
דטרמניזם תאולוגי 361186
תכלס, איש קריות ניצלה עכשיו בגהינום או לא?
דטרמניזם 361188
כשאגיע לשם, אדווח.
מגיבות מהגהינום! 361190
אם במקרה תגיעי לגן עדן או לכור המצרף, אז זה גם בסדר, אני אשתמש באלימינציה.
מגיבות מהגהינום! 361333
כור המצרף אינו מיועד לביטול כמו הלימבו?
מגיבות מהגהינום! 361422
אלימינציה כבר אמרתי?
יודה יודה יה יודה 361173
כשקוראים למישהו ג'ודס לא מתכוונים ליהודי, אלא לבוגד.
כשקוראים למשהו ג'ודס לא מתכוונים ליהודי, אלא לחור הצצה.
יודה יודה יה יודה 361177
אל תשכח שבמילון הזה יש גם פיליסטין (בריון אלים).
יודה יודה יה יודה 361182
אה?
יודה יודה יה יודה 361187
נדמה לי ש philistine משמעו בור ועם הארץ.
יודה יודה יה יודה 361189
אין כאן שום דמיון. זה פשוט המצב.
יודה יודה יה יודה 361191
אה?
יודה יודה יה יודה 361192
פיליסטין הוא אכן בור ועם הארץ.
יודה יודה יה יודה 361194
לא עוקב (מצטער), האם אתה האלמוני שאמרת שמדובר בבריון אלים?
יודה יודה יה יודה 361197
לא, אני זאת שאמרה "אה?"
יודה יודה יה יודה 361198
אה.
האלמונית שאמרה -אה? 361200
מכיוון ששכ"ג גנב לי את התגובה האויה, לא נותר לי אלא להגיד:
"Ekky-ekky-ekky-ekky-z'Bang, zoom-Boing, z'nourrrwringmm".
האלמונית שאמרה -אה? 361201
אויה, נשמטה לי ריש מראויה.
האלמונית שאמרה -אה? 361202
בדיוק.
האלמונית שאמרה -אה? 361204
Ooo eee, ooo ah ah, ting tang, walla walla bing bang
האלמונית שאמרה -אה? 361206
Rama Lama, Rama Lama Ding Dong
האלמונית שאמרה -אה? 361212
Rama Rama Hari Hari
שלום כיתה אלף 361214
רמה קמה רמה נמה.
יודה יודה יה יודה 361881
פלישתי. לא פלשתיני.
יודה יודה יה יודה 362012
השם בעברית פלשטיני נובע מהשם האנגלי פיליסטיין שהוא פשוט כינוי ליושב בחבל פלשת, דהיינו פלישתי.
(אם חזרתי על הברור מאליו, עמך הסליחה).
יודה יודה יה יודה 362019
לא. השם בעברית פלשתיני נובע מהשם פלסטיין, שהוא גרסא אנגלית לפלסתינא, שהוא השם שהרומאים נתנו ליהודה (שעד אז קראו לה Judea בלע"ז) כאקט ענישה, לאחר מרד בר כוכבא.
philistine במשמעות בריון אלים / בור ועם הארץ מקורו בגוליית, לדעתי.
יודה יודה יה יודה 362026
אבל philistine איננו בריון אלים, אלא רק בור ועם הארץ.
יודה יודה יה יודה 362031
היתה כאן מחלוקת על כך, לפי מה שהבנתי.

על כל פנים, הבריטים לא ממש באו במגע עם הפלשתינים לפני 1917.
מישהו יודע ממתי הביטוי?
יודה יודה יה יודה 362033
מצאתי.
לא ביטוי חדש כלל וכלל.
יודה יודה יה יודה 362034
בירור זריז בOED מעלה שהשימוש האנגלי הקדום ביותר ל philistine במובנו התנכ"י הוא מסביבות 1340. השימוש הקדום ביותר למובן הכללי של בור הוא מ 1824, שהגיע לאנגלית דווקא מגרמנית philister. כך כינו הסטודנטים את אנשי העיר שאינם סטודנטים, קרי לחסרי החינוך או חסרי התרבות. המונח הגרמני, המבוסס על סיפור שימשון, נולד בסוף המאה ה17 בתפילת אשכבה לסטודנט שנרצח במריבה עם אנשי העיר.
יודה יודה יה יודה 362039
תודה.
יש לך לינק לOED?
יודה יודה יה יודה 362040
לא.
יודה יודה יה יודה 362081
ניחוש פראי: בניגוד לטכניון, ספק האינטרנט שלך אינו מנוי על OED.

האמריקאים, כהרגלם, פחות יסודיים מהאנגלים, אבל הרבה יותר מתחשבים בפשוטי העם ונותנים לקרוא בחינם
יודה יודה יה יודה 362130
עכש"י, הOED שייך לחברה אמריקאית. בכל מיקרה, העורך הראשי שיידלואר הוא יליד(=נייטיב) אמריקאי. (גם אנציקלופדיה בריטניקה היא אמריקקאית).
יודה יודה יה יודה 362141
אני עוסק בדעות קדומות, ואתה מבלבל אותי עם עובדות?

(אגב, כשיפני קונה חמנייה של ואן גוך, היא מפסיקה להיות פלמית?)
יודה יודה יה יודה 362181
(אולי, אם הוא יוסיף לה שפם, וישנה את החתימה).
יודה יודה יה יודה 362159
כלומר אינדיאני?
יודה יודה יה יודה 362182
רק אם השפה שלך הוא 1:1.
יודה יודה יה יודה 378514
וכאן יותר כיף
יודה יודה יה יודה 362072
אם כבר הגענו עד הלום, ראוי להזכיר שלא על שם שמשון הגיבור נקראו חסרי החינוך, אלא הפלישתים בהם נלחם (''תמות נפשי עם פלישתים''), כלומר מקור השם אכן ביושבי מחוז פלשת.
יודה יודה יה יודה 362079
אף אחד לא בא במגע עם ה"פלשתינים" לפני 1917, מהסיבה הפשוטה שלא היה כזה עם אז (כמו שלא היו סורים, ירדנים, עיראקים או אפילו ישראלים)
תחילת התגבשותו היא עם מימוש הסכמי אוסלו, שהביאו ליצירת זהות לאומית. אולי אפילו ב1987 - תחילת האינתיפאדה. ניתן בדוחק להקדים את זה ל 1965 עם ניסוח ה"אמנה הפלסטינית", אבל 1917? נו באמת...
יודה יודה יה יודה 362174
אתה טועה ובגדול. הציבור הפלסטינאי החל להתארגן עוד ב-‏1917. לא כמדינה אבל קמו ארגונים שונים.
יודה יודה יה יודה 362472
גם "הציבור הישראלי" התחיל להתארגן הרבה לפני שקמה מדינת ישראל, ובכל זאת לא היו ישראלים עד 1947. היו "יהודים ארצישראלים", היה "יישוב" וכו', אבל לא היה עם ישראלי.
כנ"ל גם "עם סורי" לפני 1946 וכו'.
יודה יודה יה יודה 362592
אתה טענת שאף אחד לא בא במגע עם הפלסטינאים כי לא היה עם כזה. האם באים במגע רק עם עם? היהודים הארץ ישראלים לא יכלו לבוא במגע עם אף אחד? אינני מבין את הלוגיקה שלך. אפשר שהפלסטינאים לא היו בני אדם ולכן אי אפשר היה לדבר עימם.
כשאת בא במגע עם הבוס שלך אתה עם והוא עם?
יודה יודה יה יודה 362655
נו, מקביעה חד משמעית שלפיה ''אני טועה בגדול'', הגענו למצב שבו אתה מתפתל בהסברים.
וזה שאתה לא מבין לוגיקה פשוטה, זה לא חדש.
יודה יודה יה יודה 362856
למה מתפתל? אני מנסה לנמק לך את דברי. אינני אוהב להסתפק בקביעה "שאתה לא מבין לוגיקה פשוטה" כמו שאמרת, יענו שאני טיפש.
יודה יודה יה יודה 362687
כשעידן בא במגע עם הבוס שלו, הבוס שלו הוא הבוס שלו, ועידן הוא עידן.
אין עם של בוסים, ואין הגדרה עצמית לבוסים. כפי שאין הגדרה עצמית לכורסאות.
יודה יודה יה יודה 362689
הכל הבנתי רק לא מי זה עידן?
יודה יודה יה יודה 362691
עידן זה בחור אחד שמאוד נעלב כשלא כותבים את שמו כפי רצונו, אבל הוא עצמו לא תמיד חס במיוחד על כבודם של אחרים ופה ושם גם אינו בוחל בעלבונות.
יודה יודה יה יודה 362697
idan.
philister 362111
השם philister מקורו ביוונית (philisteim) שהוא אכן השם היווני לעם הפלישתי מהמקורות. על-פי ה-DUDEN הגרמני הוא נכנס לשימוש במאה ה-‏17 במובן הידוע בו משתמשים בו גם באנגלית.
יודה יודה יה יודה 362092
ואם כבר עסקינן בעניין זה, הרי שהפלשתים נקראו כך מכיון שהיו פולשים: לעומת התושבים המקומיים שהיו ממוצא שמי (מגוון למדי). הפלשתים היו זרים - "גויי ים" - ממוצא יווני.
יודה יודה יה יודה 362096
הפלישתים נקראים פלשתים משום שהם צאצאיו של פלישתים, בנו של כסלחים, בנו של מצרים, בנו של חם, בנו של נח.
יודה יודה יה יודה 362104
גם בשפות שמיות אחרות יש הד לזרותם של הפלשתים בשמם. כך למשל אצל החתים הם נקראו אלופילי (זרים).
לטינית 362094
האנגלית שאלה את השם palestina מהלטינית (רומית). השם ניתן לחבל ארץ זה עם השלטון הרומאי שם.
לטינית 362103
palestina secunda ,palestina prima ו-palestina tertia (פלשתינה II I ו-III)אלו שלושת המחוזות להם התחלקה ארץ ישראל בימי הרומאים.
לטינית 362119
החל ממתי?
ככל הידוע לי, זה קרה לאחר מרד בר כוכבא, כאקט ענישה. באותה נשימה שינו את שם ירושלים לאיליה קפיטולינה.
לטינית 362122
הוא שאמרת.

אגב, ככל הידוע לי (ותקני אותי אם אני טועה) השם צריך להיות Iuda ברומית או Juda על-פי הלטינית של ימי הביניים.
Ivdea 362127
אני לא מומחית ללטינית.
Ivdea Capta (יהודה השבויה) הוא מטבע שטבע טיטוס לציון נצחונו
עלינו במרד הגדול.
כך שזה Ivdea, מתברר, ולא Judea.

Ivdea 362137
תודה על הקישור. מעניין.
ה-V הרומית עובדה ל-U בימי הביניים, כמו שה-I עובדה ל-J.
אני הסתמכתי על המילה Iuda המופיעה בספרות הדתית ככינוי לשבט יהודה ולמדינת יהודה.

לא צריך להיות מומחה ללטינית. אני לא מומחה גדול ומה שאני יודע לא עוזר לי בחיים :-).
Ivdea 362782
ואיזה מרורים אכלנו כאשר שאלנו את הפקיד במלון ברומא איפה זה רחוב אבְרוֹרָה במקום אוֹרוֹרָה.
לטינית 362231
אבל הם לא בדו את השם מליבם, הם התבססו על שמו הקדום של מחוז בארץ. בדיוק כמו שאלון מורה היום אינה עומדת בהכרח איפה שעמד האלון המורה לאברם.
לטינית 362249
"איפה שעמד האלון המורה לאברם"? הלו, זה אינטרנט?
לטינית 362338
לא, זה מועדון סגור. הלא נאה השפה בעיניך ?
לטינית 362344
השפה יפה, ה''עמידה'' מעמידה... אסוציאציות.
לטינית 362347
''אין מראים לו לאדם אלא מהרהורי ליבו''

נ.ב. היות והאומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם, אשמח לדעת אם מישהו מכיר את המקור של האימרה.
קשה לגגל אה...? 362348
(ברכות נה,ב)
קשה לגגל אה...? 362351
מה הסיפור שלהם שהכל הולך בשלישיות?
קשה לגגל אה...? 362355
כיון ששאלת אותי אנסה להגג...

שלישיה מביאה עמה תחושה שאין כאן מקרה בודד ואף לא מתח בין שתי קיצוניויות אלא כעין מדגם מייצג של האפשריויות.

וראה עמוס א', "על שלושה פשעי XXX ועל-ארבעה לא אשיבנו": שלושה פשעים מייצגים איזו מציאות והרביעי הוא החריג, הקש ששובר את תמונת המציאות שאפשר להבליג עליה.
קשה לגגל אה...? 362357
האמת היא שהעניין השלישוני הזה חוזר הרבה גם באגדות, משהו כמו שני נסיונות כושלים ושלישי שמצליח,.. אני תוהה מאיפה זה בא.
קשה לגגל אה...? 362360
דיון עמוק עד סכנת-טביעה בנושא המשונה הזה יש בפתיל - מה פתיל, כבל תת-ימי - מתחת לתגובה 195313.
קשה לבנגל אה...? 362362
אחלה קישור
  קשה לבנגל עה...? • כבשה
  קשה לגגל אה...? • האייל האלמוני
  קשה לגגל אה...? • ברקת
  קשה לגגל אה...? • האייל האלמוני
  קשה לגגל אה...? • איציק ש.
  קשה לגגל אה...? • ברקת
  שלוש • א.ד
  קשה לגגל אה...? • קהלת
  קשה לגגל אה...? • האייל האלמוני
  מקור • א.ד
  לטינית • אנטילופה

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים