דיבורים ומעשים 396470
דבריו של אולמרט שריכז את האחריות בלבנון וממשלתה נכונים. אבל מההתנהלות בשטח לא רואים יישום של הדברים הנכונים האלה. בעצם, אנו משחקים לידי החיזבאלה ועושים רק את הדברים שהוא מצפה שנעשה.
הדרך הכי נכונה במקרה זה היא ''יריחו תחילה''. עלינו להיות מוכנים לספוג טילים בכל חלקה הצפוני של המדינה עד חדרה, ולשחק דווקא את המשחק הזה שבו יש לנו יתרון. התעקשות של הלבנונים להמשיך להילחם תביא להחרבת לבנון כולה. עלינו להביא את לבנון וממשלתה להאמין שכך יתפתחו הדברים. אני בטוח שאין שום גורם בלבנון שרוצה בכך.
לעומת זה קשה למצוא את התכלית בהכנסת אוגדה ללבנון מבלי שיש לפעולה איזה יעד ברור.
דיבורים ומעשים 396500
"If acts of violence are committed by the inhabitants of the country against members of the occupation forces, if offices and installations of the Armed Forces are damaged or destroyed, or if any other attacks are directed against the security of German units and service establishments, and if, under the circumstances, the population of the place of the crime or the immediate neighbourhood can be considered as co- responsible for those acts of sabotage, measures of prevention and expiation may be ordered, by which the civil population is to be deterred in future from committing, encouraging or tolerating acts of that kind. The population is to be treated as co-responsible for individual acts of sabotage if, by its attitude, in general, towards the German Armed Forces it has favoured hostile or unfriendly acts of individuals; if, by its passive resistance against the investigation of previous acts of sabotage, it has encouraged hostile elements to similar acts, or otherwise created a favourable at-

[Page 126]
mosphere for opposition to the German occupation. All plans must be made in such a way that it is possible to carry them out. Threats without execution give the impression of weakness."

ציטוט של פקודת מטה נאצית, מתוך משפטי נירנברג. שימו לב למשפט החותם את הפקודה.
דיבורים ומעשים 396513
אם תתרגם, ותסביר לשם מה הבאת את הציטוט, אגיב.
דיבורים ומעשים 396521
הציטוט רלוונטי בכל פעם שאתה מזכיר את "יריחו תחילה".
הנה התרגום (מצטער על העלגות):

"אם מעשי אלימות יבוצעו על ידי תושבי הארץ כנגד אנשי כוחות הכיבוש, אם משרדים ומתקנים של הכוחות המזויינים יפגעו או יהרסו, או אם התקפה אחרת כלשהי תכוון כנגד בטחונן של היחידות הגרמניות ומוסדות השירות (הצבאי), ואם, תחת נסיבות אלו, האוכלוסיה במקום הפשע או בסביבה המיידית יכולה להחשב כשותפה אחראית למעשי חבלה אלו, ניתן להורות על אמצעי מניעה ופיצוי שיביאו את האוכלוסיה האזרחית להמנע בעתיד מלבצע, לעודד או לסבול פעולות מסוג זה. יש להתייחס לאוכלוסיה כשותפה אחראית למעשי חבלה בודדים אם, בגישתה, ככלל, לכוחות המזויינים הגמניים היא העדיפה פעולות אישיות עוינות או לא-ידידותיות; אם, בהתנגדותה הפאסיבית לחקירה של מעשי חבלה קודמים היא עודדה גורמים עוינים לפעולות דומות, או באופן אחר יצרה אווירה ידידותית להתנגדות לכיבוש הגרמני. כל התכניות חייבות להיות מתוכננות כך שניתן יהיה לבצען. איומים שאינם כוללים הוצאה להורג נותנים את הרושם של חולשה".

זוהי טקטיקת "יריחו תחילה" מתורגמת לגרמנית ואז לאנגלית (ועכשיו חזרה לעברית). הרלבנטיות של ההשוואה כאן זועקת לשמים. זוהי טקטיקה אנטי-מוסרית, שהיתה בין הגורמים שהפכו את הכיבוש הנאצי לשם נרדף לרוע המוחלט.
דיבורים ומעשים 396526
התרגום ממש לא עילג.
דיבורים ומעשים 396541
אין כל קשר בין הפקודה הנאצית הזאת ובין ''יריחו תחילה''. אני מוחה על עצם ההשוואה.
בפקודה הנאצית מדובר בפרוש על פעולות של אזרחים כנגד כוחות כיבוש. במאמר ''יריחו תחילה'' הדגשתי וחזרתי והדגשתי שכאשר אנחנו שולטים בשטח מסויים, אנו אחראים לשלום תושביו ואסור לנו לפגוע באזרחים. כל הרעיון הוא לממש הרתעה במצב שבו אנו לא שולטים בשטח שממנו פוגעים באזרחים (לא בחיילי כיבוש) שלנו.
אבל נכון הוא שטענתי הייתה בזמנו שאחרי שהעברנו לפלשתינים במסגרת הסכמי אוסלו שטחים והוצאנו משם את חיילנו (כמו בעיר עזה עצמה, שרגל של חייל ישראלי לא דרכה בה מאז ראשית הסכמי אוסלו ועד ימינו אלה ממש) הפסקנו להיות אחראים לקורה באותם שטחים. בשטחים האלה אין כוחות כיבוש ואם יורים משם בטילים על אזרחים שלנו או שהמקום משמש חממה למעבדות נפץ מותר לנו לאיים בפגיעה באוכלוסיה שם אם המעשים האל יימשכו.
עניין לבנון זה ''קל וחומר'' כאן איש לא יתווכח עמי שיש איזה שהו מנגנון של כיבוש. ממשלת לבנון אחראית לשלום תושביה ואם פוגעים משם בתושביי ברור ומובן מאליו שמותר לי לפגוע באזרחים שם.
ככה זה עובד בכל מקום חוץ מאשר אצלנו.
דיבורים ומעשים 396548
אני מסכים עם המחאה שלך כנגד ההשוואה הלא הולמת ומבקש להדגיש, שהעובדה ש''הפסקנו להיות אחראים לקורה באותם שטחים. בשטחים האלה אין כוחות כיבוש ואם יורים משם בטילים על אזרחים שלנו או שהמקום משמש חממה למעבדות נפץ מותר לנו לאיים בפגיעה באוכלוסיה שם אם המעשים האל יימשכו.'' נובעת, בין השאר, מהפעילות של ''ארבע אמהות''.
דיבורים ומעשים 396557
הכיבוש של השטחים הפלסטינים לא נפסק. לבנון זה סיפור אחר כרגע, אבל גם שם אני מאמין שאתה מתנגד להפגזת שטח של העיירה בנת ג'ביל עד שכל תושביה ימותו, כהרתעה.
דיבורים ומעשים 396562
אני לא רואה שום תועלת בהפגזת בנת ג'ביל. לעומת זה אני רואה בהפגזת בירות, צידון וצור תגובה הולמת על הפגזת נהריה עכו וחיפה, גם אם זה כרוך בהרג המוני של אזרחים לבנונים.
דיבורים ומעשים 396564
מישהו הפגיז את עכו וחיפה?
דיבורים ומעשים 396572
מישהו הפגיז את צור וצידון?
דיבורים ומעשים 396585
דרך אגב, ספרו לי שבערוץ 10 נמסר על נפילה של קטיושה ליד עכו. דיווח דומה באתר "רוטר" צונזר מיד עם עליתו (ראיתי אותו, אבל זה לא אתר אמין במיוחד).
דיבורים ומעשים 396609
האמת, אני די מיואשת גם בלי זה.
דיבורים ומעשים 396832
כן.
דיבורים ומעשים 396574
אולי פספסת את הצעתו של דב הקרויה "יריחו תחילה", ואת הגיון הברזל העומד בבסיסה. על כל הרג של חייל בצד שלנו של הגבול, נשמיד עיירה לבנונית (העיירה תוגרל מראש ויוכרז מהי). כשתגמרנה העיירות (אם הפיגועים ימשיכו) נעבור לשכונות בבירות, בצידון וכן הלאה. הסדר לא משנה, אפשר להתחיל עם שכונות ולעבור לעיירות.
התועלת היא ברורה מאוד - יצור התרעה. אני חייב לציין שמתוך מחשבה הגיונית קרה (איך אחד המגיבים כינה זאת בתגובה אחרת בדיון כאן - "משהו שהולכים איתו לסופרמרקט") יש אכן תועלת בשיטוח של בנת ג'ביל והריגת כל אזרחיה. אני חושב שמשטר הכיבוש הנאצי במרבית המדינות (מלבד יוגוסלביה) סבל מהתנגדות קטנה יחסית.
השאלה המוסרית היא שאלה טפלה לדידו של דב (וכנראה שגם לדידך). מה אנחנו נפציץ בבירות? לא ברור. לא משנה. העיקר שיהרגו אזרחים. האם האזרחים הללו קשורים לפעולות חזבאללה? אחראים לכל פעולה של ממשלת לבנון? לא משנה.
אני מסכים שצריך לגבות ממשלת לבנון ומחזבאללה מחיר כבד. אסור שהמחיר הזה יהיה כרוך בזילות חייהם של אזרחים. פגיעה מכוונת באזרחים היא בינתיים הגבול המוסרי האחרון שלנו.
דיבורים ומעשים 396577
אתה ממשיך באופן עקבי לעוות ולסרס את דבריי. איפה ראית אצלי "על כל הרג של *חייל*" ?
אבל כן 396583
אתמול, לפני שהופצצה נהריה, היה צריך לצאת בהצהרה שאם יופגז אצלנו ולו ישוב אחד יופצצו רבעי מגורים בבירות.
הצהרה כזאת לא הייתה, נהריה הופגזה הבוקר, ואנחנו ממשיכים לשחק במחזה שכתב וביים נסראלה.
אבל כן 396828
אאל''ט, ניתנו כבר מספר אזהרות כאלו.
דובר צה''ל הזהיר שתותקף שכונה (שכונת מגורים) בבירות שיש בה משרדים של חיזבאללה.
כמו כן היה את המשפט ''אם יירו רקטות על חיפה, נפציץ מגדלים בבירות''.
אבל כן 396833
ורקטה נחתה על חיפה:
אבל כן 396881
וצה''ל מודיע שיפציץ בבירות. עכשיו נראה אם זה קורה.
אבל כן 396887
כדור הבדולח שלי אומר שיפציץ, אבל יגרום לנזק מינימלי. שקול לצעקה "תחזיקו אותי!" שמכוונת לכינוס החירום של מועצת הביטחון מחר בבוקר.
אבל כן 396905
הפציץ ופגע.
ולמי שתוהה לאן נעלמתי באמצע הדיון ולמה אני ער עכשיו, אז זוגתי שתחיה החליטה שהלילה הזה הוא הזמן נכון ללדת ורק כדי להרגיז את ברקת ול.ב.פ, אני אציין ששוב היתה לידה טבעית ללא התערבות כלשהי, ללא אלחוש וללא תפרים ומרגע ההגעה לבית החולים ועד ליציאת השיליה עברו פחות משעתים.
אה, כן, הפעם זו בת.
אבל כן 396906
מזל טוב!

(תקראו לה בסטיליה?)
אבל כן 396917
אולי תקראו לה בשם שישקף את המצב? לבנונה, נאסרלילה, .... (:
מזל טוב!
אבל כן 396928
איזה מרגיז! מזל טוב ורוב אושר ובריאות!

(בטח שזה היה בלי אלחוש. אני ולב"פ גמרנו להם את כל המנות שם).
אבל כן 396934
מזל טוב!
אבל כן 397092
תודה לכל המברכים.

אני עונה דוקא לדובי כדי להתיעץ איתו איך כדאי לאיית שקד בשפות שאינן עברית. בגרמנית זה אמור להיות Schakedd, (אם בסוף יהיה רק d אחד הם יבטאו את זה שקט), אבל זה נראה לי ארוך מדי בשביל תינוקת כל כך קטנה עם שם (בעברית) כל כך קצר. עוד יחשבו שהיא שוורצנגר.
באנגלית זה יכול להית איך שרוצים, אבל בכל מקרה יבטאו את זה לא נכון.
אוף, הייתי צריך להכניס את התגובה הקודמת בדיון 2653.
אבל כן 397095
האמת היא שאנחנו שקלנו את השם שקד ודחינו בדיוק בגלל ההגיות המוזרות שהוא יקבל בעולם דובר האנגלית. הרמיזה הכי מוצלחת שיכולתי למצוא להגייה נכונה היא Shakked, למרות שעדיין המשקל כנראה יהיה על ההברה הראשונה. אפשר לקצר ל-Shaq.
אבל כן 397273
האמת היא, שמניסיון, לגויים יש בעיה עם השם נועה‏1. כך שאם ננסה לתת לילדינו שמות מתוך התחשבות באומות העולם, לא נסיים, או שנתקע עם הרשימה המצומצמת של שמות עבריים אוניברסליים כמו דויד ודניאל.

1 וגם עם השם איתי, למשל.
אבל כן 397274
...ותום, אדם, שרה, רות...
אבל כן 397276
אברהם, יצחק, יעקב, רחל, לאה, משה, יהושוע, אהוד, דבורה, ברק, גדעון, יאיר, שמשון, שאול, שמואל, דוד, יהונתן, מיכל, אבנר, יהודה, דן, יואב, יורם... איזה מזל שיש להם את הספר הזה ... איך קוראים לו... התנ''ך.
אבל כן 397278
כן, זהו, שהרבה מהשמות האלה משתנים באנגלית בכל זאת. דברה, ג'ושוע, מוזס, סמסון, סול, רייצ'ל, סמואל, ג'ונת'ן, גידיון...
ויש להם "אהוד" ו"יאיר" וכאלה? לא בטוחה...
אבל כן 397281
אהוד, הוא ehud כמו באהוד בן גרא.
יאיר, הוא Jair, כמו ביאיר הגלעדי.

למרות שניסיתי להסביר ללא הצלחה לפקידת הרישום במשרד הפנים שהשם של הבן שלי, יהונתן, הוא שם תנ"כי, ולכן צריך לרשום אותו באנגלית Jonathan ולא Yehonathan.
אבל כן 397295
ודאי שאהוד ויאיר הם שמות תנכיים. אבל לא נראה לי שהם קיימים אצל האמריקאים, למשל.
אבל כן 397300
לא קיימים אבל יש להם את הכלים להתמודד איתם.
אבל כן 397303
באותה מידה (של אפשרות השתנות) יש להם כלים להתמודד גם עם שמות ישראליים חדשים.
אבל כן 397306
עם בנים, תמיד אפשר ללכת על גיא, ורועי (רוי).
לבת אפשר לקרוא יסמין, שמקסימום יהפוך לג'סמין.
אבל כן 397308
הכלי שיש להם הוא התנ''ך המתורגם, אין להם עדיין כלי כזה לשמות מודרניים שלא מתישבים עם השפה שלהם.
פיפי לונגסטוקינג וגיא פינס 397310
הכי קשה זה שמות כמו מורן, דרור ונועם שיש להם משמעות (מגוחכת) באנגלית.
פיפי לונגסטוקינג וגיא פינס 397311
משמעות? הא?
פיפי לונגסטוקינג וגיא פינס 397313
Moron
Drawer
Gnome
פיפי לונגסטוקינג וגיא פינס 397314
וואלאק. טווח הצלילים אצלך נרחב במיוחד. קשה לי להאמין שמישהו יקשר בכלל...
פיפי לונגסטוקינג וגיא פינס 397324
תן לי לנחש שקוראים לך מורן או נועם.
פיפי לונגסטוקינג וגיא פינס 397333
ממש לא.
פיפי לונגסטוקינג וגיא פינס 397334
דרור?
פיפי לונגסטוקינג וגיא פינס 397337
אפילו עוד פחות...
פיפי לונגסטוקינג וגיא פינס 397435
זה ממש כלום לעומת נמרוד.

מאור, דרך אגב, הם מבטאים כמו משהו בין moh לבין meh.
פיפי לונגסטוקינג וגיא פינס 397448
מה קורה עם נמרוד?
פיפי לונגסטוקינג וגיא פינס 397450
באמריקאית מודרנית משמעות המילה nimrod היא בערך "דביל".
פיפי לונגסטוקינג וגיא פינס 397452
הא?
פיפי לונגסטוקינג וגיא פינס 397456
חיפשתי בשבילך בגוגל:
ציטוט:
In contemporary U.S. slang, "nimrod" means "fool, numbskull".
Rex Knepp ingeniously suggested that the origin of this was Bugs
Bunny's taunt of Elmer Fudd: "So long, Nimrod." Unfortunately for
this theory, Jesse Sheidlower says that Random House has two
citations of "nimrod" = "numbskull" from the 1930s, before the Bugs
Bunny episode containing the taunt.
פיפי לונגסטוקינג וגיא פינס 397457
תודה.:) תגובה 397454
פיפי לונגסטוקינג וגיא פינס 397454
אה, סליחה, לא היכרתי... מי בעיקר משתמש במלה הזאת?
פיפי לונגסטוקינג וגיא פינס 397458
אמריקאים. אני חושב שבריטים לא משתמשים בה, לפחות לא במשמעות הזו.
פיפי לונגסטוקינג וגיא פינס 397460
תודה. הבנתי. התכוונתי יותר לחתך סוציולוגי/גילאי משהו. (סתם תחושת עלבון שלא נתקלתי במלה הזאת קודם, אבל בכל זאת...)
פיפי לונגסטוקינג וגיא פינס 397463
נדמה לי שזאת קצת ''מילה של זקנים'' אבל זאת לא פאדיחה להשתמש בה. השימוש די אוניברסלי, גם אם נדיר.

אבל תשאל אמריקאי - זה רק רושם שלי והוא מהתבוננות סבילה בלבד.

אה, ותכתוב כאן מה הוא ענה לך... מסקרן.
פיפי לונגסטוקינג וגיא פינס 397468
תודה. אני אשאל.:)
פיפי לונגסטוקינג וגיא פינס 397555
אם זכרוני אינו עושה את מה שהוא בדרך-כלל עושה לי, הביטוי Nimrod מופיע בסרט "ספרות זולה", בסצינה האחרונה. ג'ון טרוולטה אומר לסמואל ל. ג'קסון שאם הוא נותן כסף ל"נימרוד הזה" (טים רות'), הוא יורה בו על הפרינציפ.
פיפי לונגסטוקינג וגיא פינס 397783
PUMPKIN
About fifteen hundred dollars.

JULES
Put it in your pocket, it's yours.
Now with the rest of them wallets
and the register, that makes this a
pretty successful little score.

VINCENT
Jules, if you give this nimrod
fifteen hundred buck, I'm gonna
shoot 'em on general principle.

JULES
You ain't gonna do a goddamn thing,
now hang back and shut the fuck up.
Besides, I ain't givin' it to him.
I'm buyin' somethin' for my money.
Wanna know what I'm buyin' Ringo?

PUMPKIN
What?

JULES
Your life. I'm givin' you that
money so I don't hafta kill your
ass. You read the Bible?
נימרוד 397588
שאלתי את ידידתי (הישראלית) בת העדה האמריקנית והיא מסכימה עם תיאור זה.
פיפי לונגסטוקינג וגיא פינס 397521
שלא לדבר על נימרוד. ומנסיון משפחתי, מורן נשמע כמו בדיחה באנגלית. מתוך הAmerican Heritage
nim·rod n.
1. also Nimrod A hunter.
2. Informal A person regarded as silly, foolish, or stupid.
פיפי לונגסטוקינג וגיא פינס 397351
הכי גרוע זה אסנת.
Oh-Snot! 397354
Osnat a problem! 397375
שרי, wrong number 397377
אבל כן 397437
לא ממש.
לחבר שלי קוראים יאיר (מאוית באנגלית Yair), וקרובי המשפחה האמריקנים שלי הסתבכו לא מעט עם השם (ביטאו אותו כאילו הוא מתחרז עם Hair).
אבל כן 397796
בנבחרת ארה"ב בהתעמלות מכשירים לאולמיפיאדת אטלנטה היה ג'איר לינץ':
אבל כן 397847
טוב, הוא בטח מבית ישראלי...
אבל כן 398173
כושי עברי?
אבל כן 398265
איזה כושי? סתם שזוף.
אבל כן 491110
כמדומני, שמו של בנך נכתב באותיות לאטיניות, ולא באנגלית דווקא.
אבל כן 397462
לא כל שם תנכ"י הוא אוניברסלי. נועה ואיתי, למשל, הם שמות תנכ"יים, אבל הגוי המערבי הממוצע או שלא מצליח להגות אותם, או שמסתבך איתם נורא, או ששואל את השאלה הבלתי נמנעת, אם נועה זה לא שם של גבר.
חלק לא קטן מהשמות הנ"ל הם לא אוניברסליים, מה גם שהנוצרים יש להם דרך מוזרה משהו להחליט איזה שמות לקרוא לבניהם ואיזה לא‏1.

1 אני מבינה למה עשיו, נניח, וישמעאל. לבן? איזבל?
אבל כן 397469
יש ילדים בשם לבן?
אבל כן 397478
היה שחקן כדורסל, כמדומני, שקראו לו לבן מרסר. והוא היה, כמובן, שחור.
אבל כן 397480
אכן אכן. נראה שהאלצהיימר שלי עובד שעות נוספות...
אבל כן 397704
כן אבל הוא קיבל את השם הזה כשהוא התגייר קצת אחרי שהיה ילד
הוא לא התגייר, הוא היה יהודי (כמעט) מלידה 397722
וגם דיויד בלותנטאל.
תתפלא, גזען, אבל יש גם כושים יהודים
הוא לא התגייר, הוא היה יהודי (כמעט) מלידה 397756
לא ברור לי איך אפשר להיות יהודי כמעט מלידה ולא להתגייר, אפשר הסבר ?
(אם התשובה היא ברית מילה, נא לוותר על ההסבר וללכת ללמוד קצת יהדות במקום).
הוא לא התגייר, הוא היה יהודי (כמעט) מלידה 397852
התשובה היא כמובן ברית מילה. לא על כל בדיחה צריך לקפוץ.
הוא לא התגייר, הוא היה יהודי (כמעט) מלידה 397762
אתה בטוח בזה?
חוץ מזה שאני זוכר שהוא גר (אבל כאן יכול להיות שאני מתבלבל עם אולסי פרי).
אבל אתה רוצה להגיד לי שיש הורים יהודיים שיקראו לבן שלהם לבן? הרי לבן ביהדות זה יותר גרוע מפרעה ("שפרעה ציווה רק על הזכרים וגו"'), ופרעה זה כמעט היטלר ימ"ש.

מצד שני רב רפורמי עם חוש הומור וחוסר בהשכלה יהודית, זה אני מאמין.
הוא לא התגייר, הוא היה יהודי (כמעט) מלידה 397826
בערות מוחלטת ביהדות, זה כן. חוסר חוש הומור לא. אתה חייב להודות, לקרוא ''לבן'' לבחור שחור, מעיד על חוש הומור מסויים.
הוא לא התגייר, הוא היה יהודי (כמעט) מלידה 397898
אפשר הסבר מדוע, לדעתך, ראו חכמנו את לבן דווקא באור כה שלילי? הרי התנ"ך לא חסר תחמנים איומים ודמויות נוראות גם חוץ ממנו.
הוא לא התגייר, הוא היה יהודי (כמעט) מלידה 397911
שפרעה לא גזר אלא על הזכרים ולבן בא להשמיד גם את הבנות.
הוא לא התגייר, הוא היה יהודי (כמעט) מלידה 397917
דבר כזה מופיע בתנ"ך? על איזה בנות מדובר?
הוא לא התגייר, הוא היה יהודי (כמעט) מלידה 397933
בראשית ל'- ל''א
הוא לא התגייר, הוא היה יהודי (כמעט) מלידה 398003
לא הבנתי. איפה בפרקים האלה אתה רואה את זה?
הוא לא התגייר, הוא היה יהודי (כמעט) מלידה 397967
"צא ולמד מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו. שפרעה לא גזר אלא על הזכרים, ולבן בקש לעקור את הכל. שנאמר: 'ארמי אובד אבי' " (הגדה של פסח)

לבן רצה להרוג את יעקב, ולכן בפוטנציה - את כל עם ישראל.
אוייש, איזו בורות 397980
לבן ברדפו את יעקב ומחנהו איים להשמיד את כולם - גברים, נשים וילדים; "יש לאל ידי, לעשות עמכם רע" (בר' ל"א כ"ט) - "עמכם", ולא "עמך".
אוייש, איזו בורות 398002
זה לא אני, זה גוגל
בעצם, מגיע לי על שלא הסתכלתי לאן הגעתי.
הוא לא התגייר, הוא היה יהודי (כמעט) מלידה 398023
לבן היה אביהן של לאה ורחל, ולפיכך כל ישראל, למעט דן, נפתלי, גד ואשר, מזרעו. לייחס לו רשעות מפליגה זו בעצם הודאה שגם אנחנו נושאים את הגנים. להערכתי, חז"ל הובכו מכך שהסבא-רבא לא בחל בגילויי עריות הומוסקסואלים, שנאמר: "וְיַעֲקֹב, תָּקַע אֶת-אָהֳלוֹ בָּהָר, וְלָבָן תָּקַע אֶת-אֶחָיו, בְּהַר הַגִּלְעָד" (בראשית ל"א 25, נשבע לכם!).
הוא לא התגייר, הוא היה יהודי (כמעט) מלידה 398036
אין ברירה אלא להסיק ש"אחיו" היה סוג של אוהל.
חוץ מזה, לא ברור לי מה עניין הגנים. הרי א', הם לא ידעו על הגנים! ו-ב'. כיוון שאברהם היה שקרן מועד, יעקב - רמאי וגנב ודוד (שמזרעו, זכור, יבוא המשיח) - חמדן מרושע וציניקן, אז לבן? באמת? ממה ההתרגשות?
ונואף (דוד) 398053
אבל הכי גרוע - איבד את כח הגברא בבגרותו.
ונואף (דוד) 398065
החטא ועונשו.
הוא לא התגייר, הוא היה יהודי (כמעט) מלידה 398100
בניגוד לנבלים אחרים בתנ"ך, שבטקסט כפשוטו הם לא כל כך נבלים, ואפילו אנשים הגונים בהחלט‏1, לבן גם בטקסט המקראי הוא נבל לא קטן, ובכל מקרה אני לא רואה סיבה לקרוא על שמו ילדים. ובניגוד לישמעאל, אין אפילו משמעות יפה לשם שלו.

1 עשו וישמעאל כמשל.
הוא לא התגייר, הוא היה יהודי (כמעט) מלידה 398117
אבל לישמעאל, לפחות, היה גורל נורא. גם זה ודאי לא הייתי רוצה להפיל על בן שלי.
הוא לא התגייר, הוא היה יהודי (כמעט) מלידה 398162
איזה גורל נורא? ברית מילה בגיל 13? הוא עבר את זה. שאבא שלו גרש את אמא שלו והיא נטשה אותו למות במדבר? גם את זה הוא שרד יפה.
והוא חי 137 שנה, ונולדו לו 12 בנים שהתפשטו יפה על פני המזה"ת, וכל אחד מהם היה לנשיא.

יב וְאֵלֶּה תֹּלְדֹת יִשְׁמָעֵאל, בֶּן-אַבְרָהָם: אֲשֶׁר יָלְדָה הָגָר הַמִּצְרִית, שִׁפְחַת שָׂרָה--לְאַבְרָהָם. יג וְאֵלֶּה, שְׁמוֹת בְּנֵי יִשְׁמָעֵאל, בִּשְׁמֹתָם, לְתוֹלְדֹתָם: בְּכֹר יִשְׁמָעֵאל נְבָיֹת, וְקֵדָר וְאַדְבְּאֵל וּמִבְשָׂם. יד וּמִשְׁמָע וְדוּמָה, וּמַשָּׂא. טו חֲדַד וְתֵימָא, יְטוּר נָפִישׁ וָקֵדְמָה. טז אֵלֶּה הֵם בְּנֵי יִשְׁמָעֵאל, וְאֵלֶּה שְׁמֹתָם, בְּחַצְרֵיהֶם, וּבְטִירֹתָם--שְׁנֵים-עָשָׂר נְשִׂיאִם, לְאֻמֹּתָם. יז וְאֵלֶּה, שְׁנֵי חַיֵּי יִשְׁמָעֵאל--מְאַת שָׁנָה וּשְׁלֹשִׁים שָׁנָה, וְשֶׁבַע שָׁנִים; וַיִּגְוַע וַיָּמָת, וַיֵּאָסֶף אֶל-עַמָּיו. יח וַיִּשְׁכְּנוּ מֵחֲוִילָה עַד-שׁוּר, אֲשֶׁר עַל-פְּנֵי מִצְרַיִם, בֹּאֲכָה, אַשּׁוּרָה; עַל-פְּנֵי כָל-אֶחָיו, נָפָל. {פ}
הוא לא התגייר, הוא היה יהודי (כמעט) מלידה 398262
אני לא מאחלת לאף אחד נטישה כזאת מצד הוריו, וגם לא אמא שהיא שפחה ומגורשת.
הוא לא התגייר, הוא היה יהודי (כמעט) מלידה 398267
הוא עבר את זה... הוא שרד יפה...

אין ספק שאהבת האדם שאת מפגינה פה, היא מרנינת לב ומשובבת נפש.
הוא לא התגייר, הוא היה יהודי (כמעט) מלידה 398317
מה את רוצה? עד אמצע המאה ה-‏20, לערך, רוב הילדים היו מה שאנחנו קוראים היום "ילדים מוכים". זה לא שאפשר להגיד ש"גורלו של ישמעאל היה אומלל".
כולה היתה לו ילדות קצת קשה. לא סיבה להמנע מלקרוא ילדים בשם הזה.
אבל כן 397761
ממתי מי שמתגייר מקבל את השם לבן?
  אבל כן • יוסאריאן
  אבל כן • איציק ש.
  אבל כן • דובי קננגיסר
  אבל כן • MRP
  אבל כן • דובי קננגיסר
  אבל כן • easy
  היא לא יודעת כלום • ראובן
  היא לא יודעת כלום • דורפל
  היא לא יודעת כלום • ראובן
  היא לא יודעת כלום • הירנוט
  ! • ראובן
  היא לא יודעת כלום • אסתי
  ( : • העלמה עפרונית
  אבל כן • שוטה הכפר הגלובלי
  אבל כן • Xslf
  מזל טוב! • יהונתן אורן
  אבל כן • עדי סתיו
  מזל טוב מאוד • האייל האלמוני
  מז''ט • דב אנשלוביץ
  מזל טוב • רון בן-יעקב
  אבל כן • אורי גוראל-גורביץ'
  אבל כן • יובל נוב
  מזל טוב! • חשמנית על מונית
  מזל טוב! • אילה
  מזל טוב! • חשמנית על מונית
  מזל טוב! • easy
  מזל טוב! • ברקת
  מזל טוב! • easy
  מזל טוב! • שוקי
  מזל טוב! • האייל האלמוני
  מזל טוב! • ברקת
  מזל טוב והרבה נחת! • אלון עמית
  אבל כן • נועה ו
  אבל כן • easy
  אבל כן • דב אנשלוביץ
  אבל כן • רודי וגנר
  דיבורים ומעשים • האלמוני ממנג
  דיבורים ומעשים • דב אנשלוביץ
  דיבורים ומעשים • האלמוני ממנג
  דיבורים ומעשים • דב אנשלוביץ
  דיבורים ומעשים • דב אנשלוביץ
  דיבורים ומעשים • גדי אלכסנדרוביץ'
  דיבורים ומעשים • דב אנשלוביץ
  דיבורים ומעשים • גדי אלכסנדרוביץ'
  דיבורים ומעשים • דב אנשלוביץ
  דיבורים ומעשים • גדי אלכסנדרוביץ'
  דיבורים ומעשים • דב אנשלוביץ
  דיבורים ומעשים • גדי אלכסנדרוביץ'
  דיבורים ומעשים • דב אנשלוביץ
  דיבורים ומעשים • גדי אלכסנדרוביץ'
  דיבורים ומעשים • דב אנשלוביץ
  דיבורים ומעשים • גדי אלכסנדרוביץ'
  דיבורים ומעשים • דב אנשלוביץ
  דיבורים ומעשים • גדי אלכסנדרוביץ'
  דיבורים ומעשים • רודי וגנר
  דיבורים ומעשים • דב אנשלוביץ
  דיבורים ומעשים • דב אנשלוביץ
  דיבורים ומעשים • גדי אלכסנדרוביץ'
  דיבורים ומעשים • דב אנשלוביץ
  דיבורים ומעשים • גדי אלכסנדרוביץ'
  דיבורים ומעשים • האייל היפאני
  דיבורים ומעשים • גדי אלכסנדרוביץ'
  דיבורים ומעשים • שוטה הכפר הגלובלי
  דיבורים ומעשים • האייל היפאני
  דיבורים ומעשים • שוטה הכפר הגלובלי
  דיבורים ומעשים • דב אנשלוביץ
  דיבורים ומעשים • דב אנשלוביץ
  דיבורים ומעשים • אפופידס
  עם זאת • דב אנשלוביץ
  עם זאת • דב אנשלוביץ
  שקרן ? • דב אנשלוביץ
  שקרן ? • טל כהן
  שקרן ? • דב אנשלוביץ
  שקרן ? • דב אנשלוביץ
  דיבורים ומעשים • הירנוט
  דיבורים ומעשים • שוטה הכפר הגלובלי
  דיבורים ומעשים • דובי קננגיסר
  דיבורים ומעשים • דב אנשלוביץ
  דיבורים ומעשים • האייל האלמוני
  דיבורים ומעשים • טל כהן
  דיבורים ומעשים • עומר
  דיבורים ומעשים • טל כהן
  דיבורים ומעשים • האייל האלמוני
  דיבורים ומעשים • שוטה הכפר הגלובלי
  דיבורים ומעשים • האייל האלמוני
  דיבורים ומעשים • טל כהן
  דיבורים ומעשים • דורפל
  הכעס של השמאל • דב אנשלוביץ
  דיבורים ומעשים • דובי קננגיסר
  דיבורים ומעשים • טל כהן
  דיבורים ומעשים • דובי קננגיסר
  דיבורים ומעשים • רודי וגנר
  דיבורים ומעשים • האייל האלמוני
  דיבורים ומעשים • יריב מוהר
  דיבורים ומעשים • יריב מוהר
  דיבורים ומעשים • יהונתן אורן
  דיבורים ומעשים • יריב מוהר
  עוברים לאומיים • רון בן-יעקב
  עוברים לאומיים • יריב מוהר
  דיבורים ומעשים • שוטה הכפר הגלובלי
  דיבורים ומעשים • טל כהן
  דיבורים ומעשים • דובי קננגיסר
  דיבורים ומעשים • טל כהן
  דיבורים ומעשים • דובי קננגיסר
  דיבורים ומעשים • שוטה הכפר הגלובלי
  ואכן ההר הוליד עכבר • דב אנשלוביץ
  פעם ידענו לדבר • דב אנשלוביץ
  דיבורים ומעשים • easy
  דיבורים ומעשים • האלמוני ממנג
  דיבורים ומעשים • easy
  דיבורים ומעשים • שוטה הכפר הגלובלי
  דיבורים ומעשים • האלמוני ממנג
  דיבורים ומעשים • האלמוני ממנג
  דיבורים ומעשים • דב אנשלוביץ
  דיבורים ומעשים • האלמוני ממנג
  דיבורים ומעשים • דב אנשלוביץ
  דיבורים ומעשים • איציק ש.
  ניחושים בעלמא • האלמוני ממנג
  ניחושים בעלמא • דב אנשלוביץ
  ניחושים בעלמא • האלמוני ממנג
  ניחושים בעלמא • דב אנשלוביץ
  ניחושים בעלמא • איציק ש.
  ניחושים בעלמא • דב אנשלוביץ
  ניחושים בעלמא • האייל היפאני (בטלן)
  ניחושים בעלמא • האייל האלמוני
  ניחושים בעלמא • איציק ש.
  ניחושים בעלמא • האייל האלמוני
  ניחושים בעלמא • איציק ש.
  ניחושים בעלמא • שוטה הכפר הגלובלי
  ניחושים בעלמא • האייל האלמוני
  ניחושים בעלמא • דב אנשלוביץ
  אופס • דב אנשלוביץ
  ניחושים בעלמא • איציק ש.
  ניחושים בעלמא • דב אנשלוביץ
  ניחושים בעלמא • איציק ש.
  ניחושים בעלמא • דב אנשלוביץ
  ניחושים בעלמא • תשע נשמות
  ניחושים בעלמא • דב אנשלוביץ
  ניחושים בעלמא • תשע נשמות
  ניחושים בעלמא • דב אנשלוביץ
  ניחושים בעלמא • תשע נשמות
  ניחושים בעלמא • דב אנשלוביץ
  ניחושים בעלמא • שוטה הכפר הגלובלי
  ניחושים בעלמא • דב אנשלוביץ
  ניחושים בעלמא • האייל האלמוני
  ניחושים בעלמא • תשע נשמות
  ניחושים בעלמא • דב אנשלוביץ
  ניחושים בעלמא • תשע נשמות
  ניחושים בעלמא • איציק ש.
  ניחושים בעלמא • תשע נשמות
  ניחושים בעלמא • דב אנשלוביץ
  ניחושים בעלמא • איציק ש.
  ניחושים בעלמא • דב אנשלוביץ
  ניחושים בעלמא • דב אנשלוביץ
  ניחושים בעלמא • איציק ש.
  ניחושים בעלמא • דב אנשלוביץ
  ניחושים בעלמא • איציק ש.
  ניחושים בעלמא • האייל האלמוני
  ניחושים בעלמא • איציק ש.
  ניחושים בעלמא • רון בן-יעקב
  ניחושים בעלמא • סמיילי
  ניחושים בעלמא • דב אנשלוביץ
  ניחושים בעלמא • סמיילי
  ניחושים בעלמא • איציק ש.
  ניחושים בעלמא • סמיילי
  ניחושים בעלמא • easy
  ניחושים בעלמא • דב אנשלוביץ
  ניחושים בעלמא • איציק ש.
  ניחושים בעלמא • easy
  ניחושים בעלמא • האייל האלמוני
  ניחושים בעלמא • איציק ש.
  ניחושים בעלמא • האלמוני ממנג
  ניחושים בעלמא • דב אנשלוביץ
  ניחושים בעלמא • האייל האלמוני
  ניחושים בעלמא • תשע נשמות
  ניחושים בעלמא • האלמוני ממנג
  ניחושים בעלמא • תשע נשמות
  ניחושים בעלמא • האלמוני ממנג
  ניחושים בעלמא • תשע נשמות
  בכל זאת אשאל אותך שאלה • דב אנשלוביץ
  בכל זאת אשאל אותך שאלה • האלמוני ממנג
  בכל זאת אשאל אותך שאלה • דב אנשלוביץ
  בכל זאת אשאל אותך שאלה • דב אנשלוביץ
  דיבורים ומעשים • שוטה הכפר הגלובלי
  דיבורים ומעשים • האלמוני ממנג
  דיבורים ומעשים • שוטה הכפר הגלובלי
  דיבורים ומעשים • האלמוני ממנג
  דיבורים ומעשים • שוטה הכפר הגלובלי
  דיבורים ומעשים • האלמוני ממנג
  דיבורים ומעשים • שוטה הכפר הגלובלי
  בידון על הראש • ראובן
  בידון על הראש • שוטה הכפר הגלובלי
  הוא כבר עשה את שלו • האייל האלמוני
  בידון על הראש • ראובן
  בידון על הראש • תשע נשמות
  בידון על הראש • שוטה הכפר הגלובלי
  בידון על הראש • ראובן
  בידון על הראש • שוטה הכפר הגלובלי
  בידון על הראש • דורפל
  והרי החדשות, ועיקורן תחילה: • שוטה הכפר הגלובלי
  דיבורים ומעשים • האלמוני ממנג
  דיבורים ומעשים • שוטה הכפר הגלובלי
  דיבורים ומעשים • דורפל
  דיבורים ומעשים • דורפל
  דיבורים ומעשים • קהלת
  דיבורים ומעשים • גדי אלכסנדרוביץ'
  דיבורים ומעשים • קהלת
  דיבורים ומעשים • גדי אלכסנדרוביץ'
  דיבורים ומעשים • קהלת
  דיבורים ומעשים • כליל החורש נאורי
  דיבורים ומעשים • שוטה הכפר הגלובלי
  דיבורים ומעשים • כליל החורש נאורי
  דיבורים ומעשים • שוטה הכפר הגלובלי
  דיבורים ומעשים • קהלת
  דיבורים ומעשים • נועה ו
  דיבורים ומעשים • כליל החורש נאורי
  דיבורים ומעשים • נועה ו
  דיבורים ומעשים • כליל החורש נאורי
  דיבורים ומעשים • גדי אלכסנדרוביץ'
  דיבורים ומעשים • אסתי
  דיבורים ומעשים • גדי אלכסנדרוביץ'
  דיבורים ומעשים • נועה ו
  דיבורים ומעשים • כליל החורש נאורי
  דיבורים ומעשים • נועה ו
  דיבורים ומעשים • כליל החורש נאורי
  דיבורים ומעשים • האייל האלמוני
  דיבורים ומעשים • כליל החורש נאורי
  דיבורים ומעשים • שוטה הכפר הגלובלי
  דיבורים ומעשים • גדי אלכסנדרוביץ'
  דיבורים ומעשים • שוטה הכפר הגלובלי
  דיבורים ומעשים • גדי אלכסנדרוביץ'
  דיבורים ומעשים • כליל החורש נאורי
  דיבורים ומעשים • גדי אלכסנדרוביץ'
  דיבורים ומעשים • כליל החורש נאורי
  דיבורים ומעשים • גדי אלכסנדרוביץ'
  דיבורים ומעשים • כליל החורש נאורי
  דיבורים ומעשים • גדי אלכסנדרוביץ'
  דיבורים ומעשים • דורפל
  דיבורים ומעשים • האייל האלמוני
  דיבורים ומעשים • האייל האלמוני
  דיבורים ומעשים • האייל האלמוני
  דיבורים ומעשים • האייל האלמוני
  דיבורים ומעשים • האייל האלמוני
  דיבורים ומעשים • האייל האלמוני
  דיבורים ומעשים • האייל האלמוני
  דיבורים ומעשים • האייל האלמוני
  דיבורים ומעשים • האייל האלמוני
  דיבורים ומעשים • האייל האלמוני
  דיבורים ומעשים • איציק ש.
  דיבורים ומעשים • האייל האלמוני
  דיבורים ומעשים • איציק ש.
  דיבורים ומעשים • האייל האלמוני
  דיבורים ומעשים • איציק ש.
  דיבורים ומעשים • האייל האלמוני
  דיבורים ומעשים • איציק ש.
  דיבורים ומעשים • MRP
  דיבורים ומעשים • איציק ש.
  דיבורים ומעשים • דובי קננגיסר
  דיבורים ומעשים • האייל האלמוני
  דיבורים ומעשים • איציק ש.
  דיבורים ומעשים • אייל מולד(ר)
  דיבורים ומעשים • האייל האלמוני
  דיבורים ומעשים • סמיילי
  דיבורים ומעשים • האייל האלמוני
  דיבורים ומעשים • האייל האלמוני
  דיבורים ומעשים • האייל האלמוני
  דיבורים ומעשים • האייל האלמוני
  דיבורים ומעשים • האייל האלמוני
  דיבורים ומעשים • האייל האלמוני
  דיבורים ומעשים • האייל האלמוני
  דיבורים ומעשים • גדי אלכסנדרוביץ'
  דיבורים ומעשים • האייל האלמוני
  דיבורים ומעשים • גדי אלכסנדרוביץ'
  דיבורים ומעשים • עוזי ו.
  דיבורים ומעשים • סמיילי
  דיבורים ומעשים • האייל האלמוני
  דיבורים ומעשים • סמיילי
  דיבורים ומעשים • האייל האלמוני
  דיבורים ומעשים • סמיילי
  דיבורים ומעשים • האייל האלמוני
  דיבורים ומעשים • סמיילי
  דיבורים ומעשים • עוזי ו.
  דיבורים ומעשים • האייל האלמוני
  דיבורים ומעשים • עוזי ו.
  דיבורים ומעשים • האייל האלמוני
  דיבורים ומעשים • דובי קננגיסר
  דיבורים ומעשים • האייל האלמוני
  דיבורים ומעשים • דובי קננגיסר
  דיבורים ומעשים • האייל האלמוני
  דיבורים ומעשים • #
  דיבורים ומעשים • כליל החורש נאורי
  דיבורים ומעשים • קהלת
  דיבורים ומעשים • האייל האלמוני
  דיבורים ומעשים • כליל החורש נאורי
  דיבורים ומעשים • האייל האלמוני
  דיבורים ומעשים • טל כהן
  דיבורים ומעשים • האייל האלמוני
  דיבורים ומעשים • כליל החורש נאורי
  דיבורים ומעשים • האייל האלמוני
  דיבורים ומעשים • כליל החורש נאורי
  דיבורים ומעשים • אלי
  דיבורים ומעשים • גדי אלכסנדרוביץ'
  דיבורים ומעשים • דורפל
  דיבורים ומעשים • האייל האלמוני
  דיבורים ומעשים • עמרי גולדשטיין
  דיבורים ומעשים • easy
  דיבורים ומעשים • האייל האלמוני
  דיבורים ומעשים • האלמוני ממנג
  אתה שקרן וסלפן • האייל האלמוני
  אתה שקרן וסלפן • האלמוני ממנג
  נו עכשיו הכל ברור - מדובר באוהד של המשטר הנאצי • האייל האלמוני
  דיבורים ומעשים • יוני
  דיבורים ומעשים • דב אנשלוביץ
  דיבורים ומעשים • MRP
  דיבורים ומעשים • יריב מוהר

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים