גם אתה צודק 491161
צודק המנהל שאסר על כניסת המפקחת הלא צנועה, יש לו ערכים שהוא מאמין בהם.
צודק גם משרד החינוך בזאת שהוא פסל את הבחינות, כי בלי פיקוח חיצוני אי אפשר לסמוך על התוצאות, ואין מדובר ב"עונש" אלא בנהלים תקינים.

אלא מאי? אין למנהל מה להלין על "התעמרות" מצד משרד החינוך. אם המנהל רוצה להתעקש על הערכים שלו, עליו גם לשאת באחריות של ביטול הבחינות.

אבל בסופו של דבר העניין מריח כמו מחדלון ביורוקרטי ( למה המנהל לא התריע מראש שיש להגיע באופן צנוע, ומדוע לא השכיל לדאוג לחולצה ארוכה ומכוערת כמיטב האופנה החרדית עבור מבקרות?) שמנסים להבעיר כדי להשכיח את הפשלה.
גם אתה צודק 491163
"צודק המנהל שאסר על כניסת המפקחת הלא צנועה, יש לו ערכים שהוא מאמין בהם"

למה צודק? אכן יש לו ערכים,הוא אכן מאמין בהם ובהחלט מוזמן לנהוג לפיהם.
אין לי שום התנגדות שהמנהל יילך לבוש שמלות רחבות ועוטה פאה נוכרית.

הוא לא צודק בנסיון שלו לכפות ערכים אלה על מישהו אחר.

"למה המנהל לא התריע מראש שיש להגיע באופן צנוע"

הוא בהחלט יכול להתריע בפני התלמידות שלו או העובדות שלו,לא בפני עובדות משרד החינוך.

ד"א: הוא יכול להתריע כפי שאני יכול להתריע בפני כל עובדי מס הכנסה שלפני בואם לביקורת בחנותי (ההיפותטית) ילבשו סגול מפוספס,אבל אני חושש שהתרעתי זו לא תותיר רושם רב.
גם אתה צודק 491166
יש לו ערכים והורי התלמידות שולחים אותן לבית הספר בדיוק בגלל האמון שלהם בערכי אותו מנהל. הוא לא ממש ''כופה'' את ערכיו על התלמידות.
גם אתה צודק 491168
ןלכן כתבתי שהוא יכול להתריע בפני תלמידותיו, אבל לא בפני עובדים של משרד החינוך.

בדיוק כמו שבעסק שלי אני יכול לכפות קוד לבוש על עובדים ואפילו על לקוחות, אבל לא על נציגים של הפיקוח העירוני.
גם אתה צודק 491174
מדובר בבית ספר דתי. ההורים מצפים ממנו שהוא יגן על נפשות תלמידותיו. לולא כן הוא ימעל באחריותו כלפי ההורים. מצד שני אם הוא לא ידאג לכך שבחינות הבגרות יתנהלו כסדרן הוא גם מועל באחריותו. לכן הוא היה צריך לצפות את המצב ולהתכונן אליו, עם על ידי הסכם לפנים משורת הדין עם משרד החינוך שישלחו מפקחת צנועה מספיק או על ידי הערכות מתאימה בבית הספר.
גם אתה צודק 491243
המנהל לא מקבל את המשכורת שלו מההורים כי אם ממשרד החינוך.

ההורים יכולים גם לצפות ממנו לתת לבת שלהם להעתיק בבגרות (כמו שנהוג במגזר הערבי),אבל זה לא משהו שצריך לקרות.
גם אתה צודק 491169
"חרד: בהיכנסך לבית חילוני, הורד את הכיפה כדי לכבד את דרי המקום".
גם אתה צודק 491171
אתה מכיר הרבה מקומות "חילונים" שחבישת הכיפה פוגעת בהם? מה זה פה? צרפת?
גם אתה צודק 491233
(צרפת או טורקיה), התגובה הייתה סרקסטית ונועדה להדגים את האבסורד במנהג. אם הייתי אישה שלא נותנים לה להיכנס לבית־הספר כי מחפצנים אותה ודורשים ממנה להתלבש כדי להסתיר את החפציות שבה, הייתי זועם... אולי הייתי אפילו פוסל מבחנים.
"ושמאי אומר: הוי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות".
גם אתה צודק 491620
רגע... אתה רומז שנשים הן לא חפץ?!
גם אתה צודק 491623
ואתה רומז שמה שכשהאורתודוקסים ואני חושבים שנשים הם חפץ, אנו טועים?

לא סתם הדף היומי כרגע הוא ממסכת גיטין, מסכת שלפני מספר פרקים התעסקה בעיקר בהבדלים הקלושים בין גירוש אשה לגירוש עבד.
גם אתה צודק 491629
מה ההשוואה הזאת לעבדים? אני כבר חשבתי שאתה חפץ בנשים, שזה העניין...
גם אתה צודק 491630
לעולם אין לקחת אותי ברצינות, לעולם. גם בהודעה המקורית, גם בתגובה, וגם בתגובה הזו. במיוחד בתגובה הזו (ובקודמת).
גם אתה צודק 514513
תלוי איזה נשים.
אשתו של אסף לדוגמא (או של יאשה) היא בהחלט חפץ.
גם אתה צודק 515011
תודה שהזכרת לנו שיש גם גברים שהם חפצים.
גם אתה צודק 491375
אבל זו בדיוק הבעיה - שכשחרדים מתלוננים על ''כפייה חילונית'', הם בד''כ מתלוננים על כך שנשללת מהם ה''זכות'' לכפות את דתם על אחרים.

ומלחמה על ערכים הופכת לדבר נאצל רק כתלות בערכים עצמם.
גם אתה צודק 491419
הם השתכללו. בפעם האחרונה ששמעתי, ''כפייה חילונית'' באה לידי ביטוי בכך שבבתי מלון, אם שכירת החדר נסתיימה ביום שבת, אז מבקשים מהאורחים להתפנות באותה השעה שבה מתפנים ביום חול, מה שכמובן בלתי אפשרי לדתיים.
גם אתה צודק 491420
כפייה חילונית? כל עוד אני לא מבקש מיהודי להרוג או לעבוד עבודה זרה או לקיים גילוי עריות, אני האשם ולא הוא, אפילו אם הוא עובר את העבירה. אלוהים במידה וקיים יכעס עלי ולא עליו.

במקום שמנהל התיכון ייתן לאישה הכופרת ממשרד החינוך לחטוא ולא לזכות לחיי העולם הבא, הוא החליט להתנהג בחוסר דרך־ארץ ובניגוד לדינה דמלכותא דינה. כפייה? לא נראה לי.
גם אתה צודק 491448
''לפני עיוור לא תתן מכשול''.
ההצדקה הדתית לכפיה באשר היא.
גם אתה צודק 491458
לדעתי הצדקה יותר נפוצה היא תפיסת העם כישות אחת שמעשי חלקים מתוכה משפיעים על הכוליות. אין ''גאולה פרטית'' בעולם הזה, אלא דור שראוי או לא ראוי להיגאל או להיענש. הברכות והקללות לא ניתנו ליחידים. ומכאן גם נובעת תפיבת הערבות ההדדית - המעשים שלך משפיעים גם עלי וההיפך.
גם אתה צודק 491462
אבל המשגיחה לבושה כפי שהיא לבושה בין אם היא משגיחה על הנבחנות ובין אם היא מסולקת מבית הספר והולכת להתלונן בפני המפקח, כך שמבחינת החשבון הכולל של עמישראל אין שום רווח מאיסור כניסתה.

ואם תאמר שחשב המנהל שבזכות האיום היא תתרצה ותחליף מלבושיה לפחות לפרק זמן מסויים ונמצא שזכינו בננו-מצווה, אענה שגם אם כך היא, הרי שמשראה שאין היא מתרצה והיא פונה לאחוריה ועוזבת, היה עליו להרשות לה להכנס בכל זאת. אחרי ככלות הכל תעודת בגרות לבוגרות האולפנא יכולה לעזור להן בעתיד בנשיאת עול כלכלת הבית, ולשחרר את אברכיהן ללימוד תורה ולקירוב המשיח. הלא כך?
גם אתה צודק 491477
ואם התלמידות תראנה את לבושה של המפקחת, וזה ימצא חן להן, וילכו אחרי שקר החן והבל היופי? אין זה תפקידו של המנהל לעשות את חשבונותיו של אלוהים (תיפח רוחם של מחשבי קיצים). הוא צריך לשמור על נפשן הרכה של תלמידותיו ולא להביאן לידי מחשבות חטא ולא לידי ניסיון וכולי.
גם אתה צודק 491478
יפה אמרת, אבל זה מוביל אותנו לנימוק שהביאה נועה.
גם אתה צודק 491495
לא אמרתי שהנימוק שנועה הביאה אינו נכון. רק שהוא לא הנימוק הנפוץ ביותר.
גם אתה צודק 491780
ואני טענתי שהנימוק הנפוץ לא תופס במקרה שלפנינו.
גם אתה צודק 491782
אל תהיה נוקדני. זה לא הולם אותך.
גם אתה צודק 491886
אל *כש*תהיה נוקדני.
גם אתה צודק 491901
זאת לא נוקדנות. זה מסע צלב.
גם אתה צודק 491931
זו אינה נוקדנות
גם אתה צודק 491482
...מאידך גיסא, אם המשגיחה תעזור להן בקבלת תעודת הבגרות בזמן, והתעודה תעזור להן למצוא מקצוע רווחי כלשהו, אז לבושה הפרוץ, ר"ל, של אותה משגיחה יכול לחסן אותן מעט בפני התלבושות שייראו בהמשך בעבודתן, לא?
גם אתה צודק 491494
כאמור, אין זה תפקידו לעשות את חשבונותיו של ה' יתברך. הופקדו בידיו נשמות זכות וטהורות ועליו לשמור עליהן מכל רע.
גם אתה צודק 491513
אך אם נידרש למחשבה קצת קונספירטיבית: היתה למנהל בית הספר משגיחה קבועה שהיתה נותנת לעזור לתלמידת. הגיעההשמועה למישהו במישרד החינוך והוא החליט להחליף את המשגיחה. היה מעניין לראות איך היתה לבושה המשגיחה הקודמת.
גם אתה צודק 491497
אני מניח שהמצווה הזו מופיעה באותו פרק יחד עם ''אל תפרש את המצוות כפי שהן כתובות, אלא התפלסף עליהם כדי שיתאימו לאינטרסים שלך, אני אדוני''.
גם אתה צודק 491502
''על פי התורה אשר יורוך ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל''. - הצידוק להנפצת חומרות ואיסורים שלא היו ולא נבראו וה' לא ציווה ולא עלתה על לבו.

וכל מי שאומר אחרת, אומרים לו שהוא קראי.

זה בדברים י''ז יא', ואילו ''לפני עיוור לא תתן מכשול'' מופיע בויקרא י''ט יד'.
גם אתה צודק 491538
ומה עם "את כל הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם אותו תשמרו לעשות לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו"?
זה מדברים י"ג א'.
גם אתה צודק 491656
"מנהג ישראל - דין הוא!"
גם אתה צודק 491633
שתי התגובות שמעלי (שלך ושל גדי) מורכבות מדי בכדי שאבין אם הן מחזקות אותי או לא. אני אלך על האפשרות הראשונה, מה אכפת לי?
גם אתה צודק 491690
התגובה שלי לא מחזקת אותך. הנקודה היא שהדתיים עוברים מ"לכפות את דתם על אחרים" ל"לדרוש התחשבות מפליגה בגלל דתם".

כדי להבין למה זה לא אותו דבר, חשוב על אם "ברוכת ילדים" שדורשת קצבאות ענק מהמדינה; היא לא דורשת שכולם יעשו המון ילדים.
גם אתה צודק 491846
דוקינס אומר את זה הרבה יותר טוב. לדבריו, זה לא משהו חדש - כל האנשים בתרבות שלנו רגילים להתייחס ולהתחשב ברצונות הדתיים של אנשים אחרים יותר מאשר ברצונות "סתם" תגובה 479948
גם אתה צודק 491184
היות ובית ספר איננו מקום דתי או קדוש, אני לא רואה שום סיבה שבעולם שבה המנהל יוכל *לכפות* על עובדת משרד החינוך ללבוש חולצה ארוכה, או שאל, או צעיף, או רעלה או חיג'אב. הוא יכול היה לבקש, הוא יכול היה לגרום לה למספיק אי נעימות ומבוכה כדי שתסכים לכופף את הערכים שלה מפני הערכים שלו, הוא לא יכול להכריח אותה או לכפות עליה את זה.
גם אתה צודק 491188
והוא באמת לא עשה זאת.
גם אתה צודק 491191
כן, אבל הוא גם לא יכול היה ''להתריע מראש שיש להגיע באופן צנוע'' וגם אם היה משכיל ''לדאוג לחולצה ארוכה ומכוערת כמיטב האופנה החרדית עבור מבקרות'' לא בטוח שזה היה משנה (נו, על מי אני עובדת. מרב הסיכויים שהמפקחת הייתה רוטנת ולובשת את החולצה המטופשת אם היו דוחפים לה אחת כזו).
גם אתה צודק 491198
לא אתפלא אם אי שם במסמכי משרד החינוך יתגלה חוזר או נוהל שמבקש בדיוק את זה. משרד החינוך היה בשליטה של מפלגות דתיות הרבה מאוד שנים.
גם אתה צודק 491268
אז הוא היה צריך להכין לה גם חצאית, כי כנראה גם העובדה שהלכה במכנסיים הציקה לו.
גם אתה צודק 491199
גם הבית שלי הוא לא מקום קדוש, אבל מותר לי להתריע בפנייך שאסור לך להגיע עם סיגריה, נכון?
אל תמתח את החבל. 491200
במקומך הייתי מסתפק במה שנותנים לך
? 491204
? 491212
מגיעה אליו בחורה והוא מתחיל עם פרינציפים? עוד מעט גם ישאל אם היא בדלנית או משתלבת.
491214
צב"ר על "בדלנית או משתלבת" :-)
491206
זו הייתה דוגמה היפותטית. בניגוד לחרדים, אני פתוח למשא ומתן.
גם אתה צודק 491202
הבית שלך הוא מקום פרטי. בית הספר, גם אם הוא בית ספר פרטי, הוא מרחב ציבורי לעניינים מסוימים. מעבר לכך, אם אני אינסטלטורית שבאה לתקן לך את הנזילה באמבטיה, ואתה מסרב להכניס אותי יחד עם סיגי, אל תתלונן שהצינור לא הוחלף.
גם אתה צודק 491209
אני מסכים לגמרי שהאשמה לכך שהתלמידות לא זוכות לבגרות נופלת על המנהל בלבד. אם המנהל היה מציע לבודקת חולצה ארוכה, והיא הייתה מסרבת, הייתי מצדיע לה‏1. אני רק אומר שלדעתי יש לו את הזכות המלאה למנוע ממנה כניסה לשטח הפרטי שתחת ניהולו, בגין כל סיבה שבעולם. היא לא שוטרת. בית הספר הוא ציבורי לעניינים מסויימים, אבל לא לענייננו. לא סתם יש גדר ושומר, גם בבתי הספר החילוניים. לא כל אחד מוזמן להכנס, וזה לגיטימי לגמרי.

---
1 להם יש עקרונות, ויופי להם. גם לי יש.
491217
כלומר, אנחנו מסכימים שהוא לא יכול להתלונן ובטח לא לטעון להתעמרות. יופי.

רק הערה, ובאמת שאין לי רצון מיוחד להכנס לדיון בדבר "גבולות השטח הפרטי והאפלייה", אני לא בטוחה אם יש לו את הזכות המלאה למנוע ממנה כניסה לשטח הפרטי שתחת ניהולו *בגלל לבושה*. זו אפליה על בסיס השקפה דתית.
גם אתה צודק 491222
בית הספר הוא לא שטחו הפרטי של מנהלו. מכיוון שמדובר בתיכון שמבצע בחינות בגרות, אני מניח שהוא גם ממומן לפחות חלקית על ידי משרד החינוך, ולכן הוא רכוש ציבורי, ולמדינה על נציגיה יש כל זכות שבעולם להכנס לשם ולהיות לבושים בכל צורה שאינה נוגדת את חוקי המדינה.
גם אתה צודק 491250
מנהל בית הספר הוא בא כוחו של הבעלים של בית הספר. אם בית הספר פרטי, זכותו המלאה של המנהל למנוע כניסת גורמים שאינם המשטרה לשם. אם בית הספר איננו פרטי, אלא ממומן מכספי ציבור, יש שתי אפשרויות - א. לבטל את המימון בעקבות הניהול הלא מקובל על המממן (נגיד אם מממן רק אחוז סמלי). ב. לפטר את המנהל, אם זה בסמכותו של המממן (נגיד, אחד שמממן 100%).
גם אתה צודק 491343
אם בית הספר פרטי לחלוטין,מבחינתי הוא יכול לאסור על כניסת כושים.
אבל אין חיה כזאת ''פרטי לחלוטין'' בארץ (מלבד אולי מוסדות ''נטורי קרתא'' ושאר בתי ספר לא מוכרים). וגם אם היו,במקרה שאותו מקום מבקש שירות מגורם חיצוני (תעודות בגרות רשמיות ממשרד החינוך) המהווה מונופול בתחומו,הוא לא ממש במצב להציב תנאים.
גם אתה צודק 491351
מבחינתך הוא אולי יכול, אבל מבחינת החוק‏1 הוא לא.

1חוק איסור אפליה במוצרים ושירותים.
גם אתה צודק 491422
ביום בו מנהלי ביתי ספר יראו עצמם כנותני שירות מצב החינוך בארץ ישתפר פלאים.
כרגע,חוק או לא חוק , בחינוך החרדי יש אפרטהייד.

אם כך נראה שהחוק לא נאכף (התביעה המדוברת הינה יוצא מן הכלל המעיד על הכלל. מנסיון אישי,הנומרוס קלאוזוס חי ובועט במגזר החרדי), נשארת שאלת היא לגבי מוסריות העניין.
מכיוון שלתרבות החרדית העכשווית יש קשר קלוש בלבד עם ההלכה היהודית ודברים שהיו מוסכמות גרידא בעבר הפכו לחוק בל יעבור בהווה,ניתן לתהות אם אפליית בני המזרח איננה חלק אינטגרלי מהתרבות החרדית ואין לכפות עליהם לקבל תלמיד שצבע עורו שונה ממש כפי שאין לכפות עליהם תלמיד שאיננו מהול ממשפחת עדי יהוה.
אני חושש שלי אישית קשה להבדיל בין גזענות ו"מניעת התבוללות".

חוקים באופן כללי זה דבר ממש מצחיק. מישהו פעם אפילו סיפר לי שיש איזה חוק נגד עישון חשיש כשברי לי שאם היה חוק שכזה לא הייתי רואה לפחות פעמיים בשבוע אנשים שמעשנים סמים במקומות ציבוריים למהדרין.
גם אתה צודק 491358
לא במצב להציב תנאים, ולכן לא קיבלו התייחסות לבחינת הבגרות.
גם אתה צודק 493200
איזו תמימות דעים מחממת לב, שכחתם כבר את אהבתכם לשנוא גוף כמו משרד החינוך? כמה טוב שיש סיפור פיקנטי עם כל המרכיבים המחממים: חרדים, וניסיון לכפיה והצורך שאנחנו נראה להם מי פה בעל הבית.
המפקחת הנכבדה הגיעה ליום עבודה ללא שרוול (בניגוד ל"שרוולים הקצרים מאוד" שעליהם קראתי פה)נכון זו היתה יכולה להיות חולצה נחמדה או סקסית או סתם בצבעים שהולמים את פניה. אבל חולצה כזאת אינה הולמת שעות עבודה אליבא דמפקחת במשרד החינוך, בטח לא ביום בו מכתיב לה יומנה ביקור בבי"ס חרדי. למפקחי משרד החינוך מותרת אינטליגנציה בסיסית כמו זו שתאפשר להם להבין כללים חברתיים מינימליים וקודים אתיים פשוטים. אלא אם כן את מפקחת משועממת בגיל הזהב שלעזאזל כמהה למעט אקשן ופרסום, ואולי שמישהו סוף סוף יתייחס באיזשהו אופן גם קצת לנשיותך, מה יש?! רק לתיכוניסטיות מותר? טוב שאת יכולה להראות להן את הכיוון. ולהרוויח עוד אהדה באותה הזדמנות בקרב הציבור המנומנם.
גם אתה צודק 494634
מה שאתה כותב בציניות, אני חותם עליו בלב זך וטהור. לא שיש לי לב כזה, אבל בימינו ימי שלטון הספקולנטים, אני אשיג.

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים