שתי שאלות 63475
1. חוסר אמונה בקיום מול אמונה בחוסר הקיום. זה לא סתם משחק מילים? הרי אף אחד מהצדדים אינו טוען שאלוהים לא יכול להיות קיים אלא רק שהסבירות לכך שהוא קיים נמוכה. מדובר כאן רק במידה שונה של וודאות לגבי האמונה בחוסר הקיום של אלוהים, לא?

2. אוהמרוס = הומרוס (Homer)?
אוהמרוס אינו שווה הומרוס 63516
הוא איננו המשורר שחי כנראה במאה השמינית לפני הספירה , אלא פילוסוף שחי כנראה במאה השלישית לפני הספירה .
אך ייתכן שהדמיון בין השניים הוא יותר מבשמות.
ההיסטוריון הרודוטוס שחי במאה החמישית לפני הספירה טען שהאלים היוונים כפי שהם מוכרים לנו הומצאו בידי המשוררים הומרוס והסיודוס .
אני מפרש את כוונתו בכך שהשניים לקחו דמויות שונות של אלים שהיה עליהם מגוון עצום של אגדות ומאפיינים במקומות שונים , וכל אחד מהם קבע להם מאפיינים ברורים וחד משמעיים ( ואולי אף יצרו את השמות בכמה מקרים?) . ומכיוון שיצירותיהם זכו פופולאריות ופרסום חסרי תקדים התפיסות שלהם לגבי האלים הפכו מכאן ואילך לדומיננטיות וכמעט (אך לא לגמרי ) "קאנוניות". האנשים "האמינו " מכאן ואילך באלים כפי שתוארו בידי הומרוס והסיודוס.
שתי שאלות 102547
בס"ד
הכרת כל הדגים ויצורי המים בעולם

:סימני הדגים המותרים באכילה, מבוארים בתורה שבכתב. וכך נאמר

אֶת זֶה תֹּאכְלוּ מִכֹּל אֲשֶׁר בַּמָּיִם כֹּל אֲשֶׁר לוֹ סְנַפִּיר וְקַשְׂקֶשֶׂת תֹּאכֵלוּ. (דברים יד, ט)
:וקיבלנו בתורה שבעל פה משנה מסכת נדה פרק ו, ט

".כל שיש לו קשקשת, יש לו סנפיר. ויש שיש לו סנפיר, ואין לו קשקשת"

נותן התורה מכריז ומגלה חוק טבע אשר הוא הטביע בבריאה: כל דג או יצור מים אחר, אם יש לו קשקשת, אזי בהכרח ימצא בו סנפיר. אבל הסנפיר אינו בהכרח קשור לקשקשת.

כלומר, אם מצאנו באחת מחנויות הדגים בעולם, חלקי דג אשר לא ניתן לזהות על פיהן איזה דג הוא זה, אך העור אשר על פני חלקי הדג מכוסה קשקשים, הרי הדין הוא שחלקי הדג הללו מותרים באכילה! אף על פי שסימני הטהרה הם סנפיר וקשקשת, ואנו לא ראינו אם אכן היו לדג זה סנפירים בהיותו שלם. וזאת משום שעל פי הקשקשים הקיימים ברור לנו שהיו לו גם סנפירים - וכעדות כותב התורה. אך דג שמצאנו בו סנפירים אינו בהכרח בעל קשקשים.

עתה נתבונן. אפילו בזמנינו, לאחר גילוי וחקר מאות ואלפי זנים לא נודעים של דגים ושאר יצורי המים. האם יש מדען בתחום חקר החי שבמים, בעל שם עולמי ככל שיהיה, אשר יעז להרשות לעצמו להכריז משפט זה:

"כל שיש לו קשקשת, יש לו סנפיר. ויש שיש לו סנפיר ואין לו קשקשת".

?!האם יש מי שיעז

התורה שבעל פה הועלתה על הכתב לפני כאלפיים שנה. והיא ציינה בגאון משפט זה, אשר חכמי התורה קיבלוהו - יחד עם שאר פרטי התורה שבעל פה - איש מפי איש עד משה רבינו, אשר קיבלו ממי שאמר והיה העולם.

לא יפלא אפוא, שכל הדגים ושאר יצורי המים - בין אותם אשר כבר התגלו בעבר, ובין המתגלים מפעם לפעם עד עצם היום הזה - כולם ממש, ללא יוצא מן הכלל, מתאימים לחוק - סוד טבע זה.

האם יש אי מי אשר יכול היה לדעת זאת בבטחה, מלבד בורא העולם

מתוך אתר הידברות

אתרים לדגים
שתי שאלות 102561
ואם יתגלה דג בעל קשקשת שאין לו סנפיר - האם תתחיל לאכול שרצים?
שתי שאלות 106470
בנתיים תחזור בתשובה. מה יהיה בעתיד? כשנגיע לגשר ....
שתי שאלות 176487
אם אתה כבר הולך לפי היגיון אז אולי תבאר את סוגיית השפן והארנבת:
או תסביר מדוע תפיסת מבנה השמים של חז"ל היא כל-כך מעוותת ביחס למציאות:
אבל אתה הרי לא הולך לפי ההיגיון אלא לפי הרגש, לפי החינוך שקיבלת וכן הלאה. אתה חייב להאמין כי ככה אתה רגיל וכי כנראה שלחשוב שלא לכל דבר יש סיבה זה גדול עליך.
מצטער, אדוני, אין אלוהים.
שתי שאלות 180587
אם כבר מדברים על שכל.
אין לי שום בעיה להוכיח עפ"י השכל שיש אלוקים וגם אין לי בעיה להוכיח בדיוק להפך.ופה בדיוק קבור הכלב...
שכל אנושי הוא דבר מוגבל!קבלו את זה כעובדה! הוא מכיל לפעמים אפילו סתירות פנימיות(למשל: רוב רובו של החומר הוא חלל ריק אמנם העין האינושית אינה חשה בכך כלל)
כולנו רוצים להגיע לאמת! אין ספק בכך.
אז יש כמה דרכים עיקריות לאמת תאוריה מסוימת:
1. עפ"י החושים-אבל צריך להיזהר מדמיונות
2. עפ"י השכל-אבל מי שחוקר רק עפ"י השכל יתכן שיטעה ויתכן שלא ועוד שעד שיגיע לאמת (יוכיח את אמונתו ויסתור את כל השאר וכו' וכו')הוא עלול למות..וישאר ללא אמונה בכלום, וגם אם יגיע לאמונה כלשהי איך יהיה לו ביטחון שהיא לא תעקר ממנו ביום מן הימים בגלל איזה טעות או סברה אחרת שישמע.
3. ודרך המסורת היהודית שמכילה גם את ידיעת החושים וגם את השכל:
הניסים והנפלאות שה' הראה לנו (10 המכות, קריעת ים סוף, מעמד הר סיני וכו' שהראו שליטה מוחלטת בכוחות הטבע) ארעו בעבר כדי למנוע ממנו כל ספק במציאותו ובכדי להוכיח את אמיתות המסורת. ומאז הדבר הועבר לדורות הבאים (כי אי אפשר לצפות שה' יתגלה אלינו בכל דור כדי שניוכח במציאותו) ולא יתכן שכל ישראל יסכימו לשקר בענין הזה וגם שהבנים יקבלו מאבותיהם דבר שקר(ועוד למה לשקר בנוגע ליהדות שאין בה שום דבר כ"כ קל לביצוע(-אבל רק לדבר קשה להשגה יש ערך אמיתי,רק למשהו שדורש מאמץ))ועוד שהשקר הזה יחזיק מעמד כל כך הרבה זמן, אלפי שנים!קולטים?!אלפי שנים המסורת החזיקה! למרות כל הדברים הנוראים והקשים שקרו! והרי "לשקר אין רגלים" ולא אני המצאתי את זה. סימן שיש פה משהו אמיתי!
לסיכום: הדתיים לא עושים דברים רק בגלל שככה חינכו אותם (או לפחות לא אמורים לעשות כך)אפשר להוכיח(שום דבר עוד לא הוכח באמת,סופית ומדעית ולעולם זה גם לא יקרה!אחרת, מה הקטע של אמונה?!) את קיום האלוקים או לשלול אותו. השאלה באיזו דרך בוחרים ללכת. אני בחרתי בדרך הכי ודאית:
המסורות (ולא עפ"י השכל בלבד שכל דבר שהוכח על פיהו הינו אך ורק סופי לעת עתה.עד שנגלה משהו חדש,סברה חדשה,טעות חדשה...
השכל מוגבל אי אפשר להסתמך עליו בלבד. אפשר להסמך עליו אך ורק בנוסף למסורת אחרי שקיבלנו אותה כודאית!
אשמח לקבל תגובות ומכתבים לכתובת:
בת-אל שי
א. בן יהודה 7
רחובות 76300
שתי שאלות 180604
"כי אי אפשר לצפות שה' יתגלה אלינו בכל דור כדי שניוכח במציאותו"

למה לא בעצם?
שתי שאלות 180653
א. למה זה סתירה פנימית שהעין לא מבחינה בכך שרוב החומר הוא ריק?
ב. כמו ששאל מישהו אחר - מה בדיוק אלוהים עושה, שהוא כל כך עסוק שהוא לא יכול להתגלות בפני בני האדם אחת לכמה דורות?
ג. ציטוט פתגמים ("לשקר אין רגליים") אינו שווה להוכחה, אפילו אם לא את המצאת אותם.
ד. בשום שלב לא קיבלנו את המסורת כוודאית. גם אם נקבל אותה כוודאית, הרי שזה יהיה בזכות השכל, שלטענתך יכול לעשות טעויות. נתקענו.
ה. ההורים שלך יודעים שאת מפיצה את כתובת ביתם באינטרנט?
השפן והארנבת 224727
שתי שאלות 224725
הערכת חז''ל לפיה אין דג לו יש קשקשת שאין לו סנפיר אין בטחון שהיא נבואה. יתכן שהיה להם חכמה בנושא זה ובורא העולם קיים את מה שאמרו.
אשר על כן כל נסיון להכחיש את דברי חז''ל עם דוגמות נגדיות מביא לתוצאה הפוכה. היינו חכמתם של חז''ל מוכחת כיותר ויותר מעמיקה.

עם כל זאת אם יתגלה דג כזה או שדג כזה ייוצר בהנדסה גינטית אין בכך להכחיש את האמונה בתורה. מה שיתברר אז יהיה שחז''ל לפני אלפים שנה ידעו להעריך מציאות בטבע שהוכחה נכונה במהלך אלפיים שנה. אין הרבה חכמים כאלו בתולדות האנושות.

דב
שתי שאלות 224737
ראשי מסתחרר מרוב היגיון מעגלי...

על פי שיטה זו גם כדור הארץ היה שטוח עד שהוכיחו אחרת... באמת אין הרבה חכמים כאלו בתולדות האנושות.
''כל ישובא מתגלגלא בעיגולא ככדור 225265
בס"ד
בזוהר הקדוש (ויקרא דף י, א), כאשר הזוהר אומר שהדברים מצוטטים מספר אשר נכתב עוד קודם לכן(!) על ידי רב המנונא סבא:
"כל ישובא מתגלגלא בעיגולא ככדור (כל הישוב - כלומר, העולם והאנושות שעליו - מתגלגל בעיגול ככדור) אלין לתתא ואלין לעילא (אלה - כלומר, חלקם - מתגוררים למטה, בתחתית הכדור, ואלה למעלה) וכל אינון בריין משניין בחזווייהו משנויא דאוירא, כפום כל אתר ואתר, וקיימין בקיומייהו כשאר בני נשא. (וכל אלה הבריות - המתגוררים בחלקים השונים של הכדור - שונים בחזותם - בצבעם, בקלסתר פניהם, וכדו', - מחמת שינוי מזג האויר, כפי מזג האויר של כל מקום ומקום. אולם עומדים הם כשאר בני אדם). ועל דא אית אתר בישובא (ועל כן יש מקום בעולם) כד נהיר לאלין, חשיך לאלין. לאלין יממא, ולאלין לליא. (כאשר אור לאֵלֶּה, חושך לאלה. לאלה יום, ולאלה לילה) ואית אתר דכוליה יממא, ולא אישתכח ביה ליליא בר בשעתא חדא זעירא. (ויש מקום בעולם שמואר תמיד ולא יימצא בו לילה אלא זמן מועט) וכו'. דהכי כתיב (שכך כתוב) אודך על כי נוראות נפליתי נפלאים מעשיך! (תהילים קלט) ורזא דא איתמסר למאריהון דחכמתא (וסוד זה נמסר לבעלי החכמה - חכמת התורה) וכו'."
חכמי תורת ישראל היו מודעים לעובדה שהמידע שבידם איננו ידוע לאנשי המדע דאז, ואף אמור להיות תמוה ומוזר בעיניהם. בסוף דברי הזוהר הנ"ל חז"ל מגדירים מידע זה בשם סוד. חכמינו ז"ל גם מצהירים שמקור המידע אינו באמצעות מחקר שבוצע, אלא כך נמסר להם, לבעלי חכמת התורה. ("ורזא" דא "איתמסר" למאריהון דחכמתא). כלומר מקור המידע אינו טבעי, אלא תורני.
אפילו אם תאמר שהזהר ידע את דעותיהם של המדענים שידעו את המידע הזה הוא לא היה אומר שמידע זה נמסר לבעלי חכמת התורה. כי בכך הם מסכנים את אמיתות התורה.

מדוע הם העדיף הזהר את הדעה שכדור הארץ.מסתובב סביב עצמו ולא את הדעה הרווחת שהשמש מסתובבת סביב כדור הארץ?
התשובה:ידיעה זאת התקבלה מבורא העולם.
על קדמות הזהר.
"ויש מקום בעולם שהיום בו ארוך ולא יימצא בו לילה אלא זמן מועט."
בקו רוחב 64 מעלות בתאריך 21 יוני השמש זורחת בשעה 01 ושוקעת בשעה 23 בערך הנתונים הם מתוך הספר "זמנים בהלכה" של יהודה הלוי.
בכל המקורות שלנו לענין מתגלגלא. יש 18 כאלו. עכ"פ משמעותם כמו בעברית של ימינו היינו מתגלגל.
לפי השיטה הפתולומאית הארץ נחה. לא סובבת סביב השמש ואף לא סובבת סביב צירה. הכל סובב סביבה.

לכן אם הזהר טוען שכדור הארץ מתגלגל=סובב הרי הוא מגלה ידע מעולה לדורו של הרב די ליאון או ידע אוטנטי בתקופת חז"ל. שיבחר.
המדע בתקופת הרב די ליאון היה פתולומאי. לכן הכתוב בזהר מגלה יכולת מדעית עודפת על המקובל בתקופה זו.

אולם מצד שני העובדה שנכתב בזהר מדע אריסטראכי מלמדת אולי שהמידע המסורתי בזהר עתיק באמת והוא מתקופת התנאים.
''כל ישובא מתגלגלא בעיגולא ככדור 225268
מלבד זאת שגם אתה כתבת משהו על תכונותיו של כדור הארץ, אין בין תגובתך שלך ותגובתי שום דבר מהמשותף.

אני התייחסתי למשפט הזה (שלך?):
"עם כל זאת אם יתגלה דג כזה או שדג כזה ייוצר בהנדסה גינטית אין בכך להכחיש את האמונה בתורה. מה שיתברר אז יהיה שחז"ל לפני אלפים שנה ידעו להעריך מציאות בטבע שהוכחה נכונה במהלך אלפיים שנה. אין הרבה חכמים כאלו בתולדות האנושות."

רציתי להדגיש את הגישה המשונה שלך שאם יתברר שחז"ל טעו בנוגע לדגים (מכיוון שנמצא דג שסותר את טענתם), אז זה לא אומר שהטענה שלהם הייתה שגויה במשך כל השנים, אלא שהם "ידעו להעריך מציאות בטבע שהוכחה נכונה במהלך אלפיים שנה."
השוואתי את זה לטענה כי עד שגילו שכדור הארץ אינו שטוח, הטענה כי הוא כן הייתה נכונה.
בכלל, אני חושב שאתה עושה חטא לאמונה שלך כשאתה מעמיד אותה על בסיס מדעי לכאורה.
ומה תעשה אם יתברר מחר, למשל, כי כדור הארץ בעצם לא סובב סביב השמש? תמשיך להאמין שהוא כן, או שתחפש עדויות חדשות (שהיו סוד עד כה, כמובן) לכך שהמקורות בעצם כן חזו זאת מראש? אני מקווה שאתה מבין את הגיחוך שבדבר (שינוי האמת המוחלטת כך שתתאים למציאות המדעית של היום.)
אמונה 225376
בס"ד
אין האמונה מבוססת על ידיעות מדעיות. אבל כל מי שפותח פתח כחודו פתח קטן כחודו של מחט ואז הקב"ה פותח לו פתח כפתחו של אולם.
שתי שאלות 507242
דבר ראשון אם חכמים אמרו שלא קיים דג כזה אז הוא לא קיים והמציאות של אלפיים שנה כבר הוכיחה זאת. אם ייוצר דג כזה באופן גנטי לא לזאת כיונו חכמים אלא על דגים טבעיים
שקר וכזב 102569
יש דג שיש לו קשקשת ואין לו סנפיר, קוראים לו Monopterus cuchia, ואפשר לראות תמונה שלו (יחד עם פירוט נוסף) כאן (http://www.daatemet.org.il/daathalacha/he_fish.html).
שקר וכזב 102573
בפעם הבאה תחכה קצת שדוד יענה לי ''כן'', ואז תביא את הדוגמה...
שקר וכזב 102574
בחייך, הוא נוהג להדביק כאן תגובות ממקומות אחרים, שספק אם הוא כתב אותם, ספק אפילו שהוא קרא אותם (ראה את הלינקים למעלה), ואתה מצפה שהוא *יחשוב* ויסיק מסקנות באופן עצמאי?

בכל מקרה, הוא לא היה עונה לך ב"כן".
שקר וכזב 102581
ראשית, כן, דוד כבר התדיין פעם-פעמיים בהמשך לטקסטים שהדביק באתר.

שנית, אם לא היה עונה ב''כן'', הייתי מנסה לפתח את הדיון לכיוון של הכשל שבדבריו, שכן הוא מנסה לבסס אמונה על נכונות הכתוב בתנ''ך ואילו אנו מראים לו שהתנ''ך אינו נכון.
שקר וכזב 102576
חברים, אבל כבר יש התייחסות לדג זה באתר שדוד הביא (הקישור שלו לא פועל, אמנם):http://www.beith-din.com/fish.htm

ושם מובאים הנתונים מתוך אתר נוסף שהוא הביא (http://www.fishbase.org/Summary/SpeciesSummary.cfm?I...), ובאמת רשום שם שדג זה הוא בעל סנפירים (fins).

לא אימתתי את המידע הזה עם מקור נוסף, אך נראה שמרוב התלהבות להפיל את דוד בפח, לא טרחתם לבדוק את הנתונים שבידכם.
שקר וכזב 102579
כדאי לזכור שסנפירים אמורים להיות סימני זיהוי חיצוני לכשרות, ולכן סנפירים מנוונים, כאלה שלא נראים כסנפירים לא באמת נחשבים.

מעבר לכך, דעת אמת נסמכת על מקורות גלויים (למשל, בקישור שנתתי, ד"ר דני גולני, חוקר דגים מהאוניברסיטה העברית, ד"ר איתי פלאות, מרצה לביולוגיה, מאוניברסיטת חיפה, וצוות המחקר האיכטיולוגי,של הSmithsonian), בית דין (http://www.beith-din.com/ כדאי לקרוא מיהם) נסמכים על טקסט מאתר אינטרנט אותו ניתן לפרש בדרכים שונות (ראה את הפיסקה הראשונה).
שקר וכזב 106413
תכנס ללינק הבא:
באמצע הדף, בשורת ה-Diagnosis, אתה יכול לראות כתוב:
A rudimentary dorsal fin originates a little anterior to vertical from anus. Presence of numerous spots all over tail.

תרגום לעברית מדוברת בשביל כאלה שלא מעוניינים להתאמץ כדי להבין שהם טועים:
סנפיר גבי מנוון צומח במאונך קצת לפני פי הטבעת, מופיע בצורת הרבה פצעונים לאורך כל הזנב.

ועכשיו, אדוני המלומד, שמאמין רק למדענים ורק לא לרבנים, מה אתה אומר על זה?
שקר וכזב 106428
בנקודה זו ברצוני להתערב שוב, ולהעיר הפעם לך שמרוב התלהבות להעביר את נקודתך - נדמה שחטאת בקריאה לא-נכונה של הטקסט.

בתרגום שלך מופיע פסיק בין החלק הראשון של המשפט, וחלקו השני, ובכך הופך החלק השני לתיאור הנושא של החלק הראשון (הסנפיר, במקרה זה), אך במקור האנגלי ישנה נקודה, אשר משמעה כי החלק השני מנותק מהחלק הראשון, ולא בהכרח מדבר על אותו הנושא.

אשתמש בתרגום שלך לחלק הראשון של המשפט, ואציג כיצד נראה לי שיש להשלים את החלק השני:
"סנפיר גבי מנוון צומח במאונך קצת לפני פי הטבעת. נוכחות כתמים ספורים לכל אורך הזנב."

כלומר: יש פה תיאור ויזואלי של הדג.
סנפיר מנוון במקום מסוים. כתמים במקום אחר.
אינני בטוח כי הכתמים הם עדות לכך שניתן לראות את הסנפיר.
אתה לא בטוח . אז למה אתה לא 106916
שואל בכדי להתיר את הספקות. אם תשאל אותי אני יענה לך שאני בטוח או שהקשקשים שלו לא נקלפים. או שיש לו סנפיר.
אני בטוח בגלל שאני ראיתי ניסים גלויים לאחר שחזרתי בתשובה שלא משאירים שום ספק שיש בורא לעולם.

קשקשים המתירים אכילת דג
הם רק קשקשים שנקלפים. בנחשי דג הקשקשים לא נקלפים. שאלתי מומחה בנושא זה.
מענין שאתר ד''א לאחר שפנה למומחה הגדול בארץ לדגים, המומחה הזה נתן לו רק דג אחד שאמור להפריך את הראיה וזה למרות שיש אלפי יצורי מים בעולם. וגם הדג הזה לא מפריך את הראיה.
אתה לא בטוח . מדוע אתה לא 106917
שואל. אם היית שואל אותי אני הייתי עונה לך שאני בטוח שהדג הזה לא מפריך את הראיה. או שיש לו קשקשקים שלא נקלפים (וכך זה בנחשי ים) או שהקשקשים שלו נקלפים ואז יש לו סנפיר.
אני בטוח בכך בגלל שאני שכאשר חזרתי בתשובה ראיתי ניסים גלויים שלא משאירים ספק שיש בורא לעולם וזה רואה כל מי שחוזר בתשובה.

מענין שדעת אמת לאחר שפנו למומחה הגדול בארץ בכדי למצוא דרך להפריך את הראיה, נתן להם רק דג אחר שאמרו להפריך וגם דג זה גורם לך לא להיות בטוח.
בכבוד רב
דוד
אתה לא בטוח . מדוע אתה לא 106922
גם קטן אמונה כמוני משתכנע אם חוזרים על המסר מספיק פעמים.
אתה לא בטוח . מדוע אתה לא 106935
אתה לא בטוח, אם היית שואל אותי אני הייתי עונה לך שאני בטוח שהדג הזה לא מפריך את הראיה. או שיש לו קשקשים שלא נקלפים (וכך זה בנחשי ים) או שהקשקשים שלו נקלפים ואז יש לו סנפיר. אני בטוח בכך בגלל שאני שכאשר חזרתי בתשובה ראיתי ניסים גלויים שלא
משאירים ספק שיש בורא לעולם וזה רואה כל מי שחוזר בתשובה.

מעניין שדעת אמת לאחר שפנו למומחה הגדול בארץ בכדי למצוא דרך להפריך את הראיה, נתן להם רק דג אחר שאמור להפריך את הראיה, ודג זה גורם לך לא להיות בטוח שהראיה הופרכה.כתבתי זאת שוב בגלל שההודעה הקודמת שלי לא נכתבה נכון.
בכבוד רב
דוד
נכנעתי יש אלוהים 106942
יש אלוקים 107084
אחים ואחיות יקרים!

ישמחו לעזור לכם בכל שאלה בענייני יהדות!

פנו עוד היום לארגונים להסברת היהדות ותוכלו להנות מקבלת תשובות לשאלותיכם! יעוץ, הדרכה, הכוונה וסיוע בכל נושא כגון: שעורי תורה, כשרות, ארוח בשבת,
יעוץ והכוונה לבתי ספר ומוסדות תורניים, הדרכה בטהרת המשפחה וכו'
לרבות הפניה לסמינרים להכרת היהדות המתקיימים בכל רחבי הארץ, לרווקים/ות ומשפחות
עם מיטב המרצים, הרבנים והמדענים
בסמינרים תוכלו לקבל תשובות ענייניות, ברורות, לוגיות והגיוניות!
הוכחות לאמיתות התורה, ועוד בנושאים רבים ומגוונים, כגון: החיים לאחר המוות, אסטרונומיה, פלאי הבריאה, תכלית האדם בעולם הזה, גילגול נשמות, סוד האותיות עפ'י הקבלה, גימטריות, שם האדם, אסטרולוגיה ויהדות, חלומות ופתרונם, תורה ומדע, תופעות על טבעיות עפ'י תורת הנסתר, עין הרע ועוד…
נסו ותיווכחו!

"ערכים" (סמינרים…)
טל. 03-5793035, 02-5000220, 04-9846946

"לב לאחים"
מידע ארצי כללי בנושא יהדות
שיעורים ביהדות לגברים ונשים,
רישום לסמינרים להכרת היהדות,
מידע הלכתי מעשי בנושאים שונים,
הכשרת מטבחים, חוגים וחברותות
ללימוד ערכי היהדות, רכישת תפילין
מהודרות בתשלומים נוחים
טל. 03-5781782
מוקד ייעוץ והכוונת תלמידים לבתי ספר תורניים
טל. 1-800-550-300
מוקד מאבק במיסיון בכתות ובנישואי תערובת
טל. 1-800-366-100
מידע על מדרשות לבנות בכל חלקי הארץ
טל. 03-6164356, 053-898177

"אתנחתא"
בצפון ת"א
הרצאות לצעירים משכילים
כניסה חופשית!
ספריית קלטות בהשאלה
טל. 03-5797777

"צוהר" (סמינרים…)
02-5000897

לאתר

"קו לקו - שיחות אתגר"
הרצאות לצעירים משכילים
כניסה חופשית!
ספריית קלטות בהשאלה
תל-אביב - ע'י כיכר דיזינגוף
03-6202721

"יהדות מזוית שונה"
שפע קלטות אודיו ווידאו
הרב נויגרשל שליט"א
טל. 02-5816573
ירושלים

ארוח בשבת
בישיבת "אור החיים" עם
הרב ראובן אלבז שליט"א
(לרווקים אחרי צבא)
טל. 02-5000455

"ס.ל.ה"
סמינר ללימודי היהדות
לרווקות/נשואות
03-6183275

ישיבת "נתיבות עולם" לבעלי תשובה
רח' אהרונוביץ (השומר) פינת השלושה
בני ברק
טל. 03-5794210/1

"שופר"
הרב אמנון יצחק שליט"א
טל. 03-6777779
לאתר

"המרכז הארצי לטהרת המשפחה"
רח' ישא ברכה 28
ירושלים
טל. 02-5820414

" משמרת השבת בא"י "
המרכז להפצת אור השבת
טלפקס: 07-9974335
קו חינם לשאלות בהלכה
כל ערב בין השעות 19:30:24:00
1-800-80-60-08

שורשים
הרצאות במגוון נושאים
סדנאות, חוגי בית, לימוד אישי,מפגשים,
חגים ושבתות
חסד- "ואהבת לרעך כמוך"
לצמיחה רוחנית מחודשת
במרכז הבעש"ט רח' פאירברג
13 ת"א טלפקס: 03-5603243
לאתר

דיסקברי
העשרה רוחנית במגוון רחב של נושאים
העוסקים ביהדות וזאת באמצעות
פעילויות שונות ובהן : סיורים לימודיים,
אירגון אירועים ומפגשים חברתיים,
לימוד בחברותא, חוגי בית, סדנאות תקשורת,
הרצאות
טלפונים בסניפים:
רמת אפעל: 03-5353686
מודיעין: 08-9730735
רמת גן: 03-6731015
לאתר

מרכז אדם רעננה
שיעורים קבועים בימים ב'- ג'- ד'
בין השעות 17:00-21:30
בנושאים של זוגיות, תיקון המידות,
מדרשים, תורת הנסתר
ופרשת שבוע
ביום ג' בבוקר בשעה 10:00
מתקיים שיעור בנושא
"הכרה עצמית" ועבודת המידות
במקום נערכים גם שיעורים
לדוברי אנגלית
רח' בר-אילן 78 (פינת ההגנה)
טל. 09-7484144

מרכז מידע יהדות
מאגר מידע בנושאי יהדות
המקיף את כל הפעילויות התורניות,
ארגונים, ומוסדות דת ותשובה בארץ.
משרתים את כל גווני האוכלוסיה
בקירוב ליהדות ומסורת ישראל
מאפשרים התארגנות לפעילויות
כמו: שיעורי תורה, חוגי בית,
אירוח לשבת, הרצאות
בר-מצוה, הכשרת מטבחים,
בדיקה והתקנת מזוזות,
קלטות אודיו ווידיאו, ספרים ועוד.
ייעוץ והדרכה בנושאים:
טהרת המשפחה, שלום בית,
חינוך ילדים, ייעוץ ופסיקה הלכתיים, ועוד.
מרחב פעילות כלל ארצי. קשר מתמיד.
מעודכן תמיד.
ת"ד 5232 ירושלים
טל. 02-5811911
פקס 02-5400771

ארגון הדף היומי
עורך בחינם הרצאות, כנסים, שיעורי תורה
חוגי בית , וכו'
בכל רחבי הארץ
פרטים בטל: 057-710493

ארגון שידוכי תורה
רשת ארצית להפצת תורה
אגרות משה 21/6 רמת שלמה, ירושלים
מקשרים בין קבוצות לרבנים בכל חלקי הארץ
אם ברצונך לארגן שיעור וחסר לך
רב, או אם אתה רב/אברך והנך מתאים
ומעונין למסור שיעור התקשר אלינו
טלפון: 058-734374, 02-5863330

ארגון יחדיו
חוגי בית לנשים בודדות
מרגלית 08-9456074, 056-964398
חנה 08-9492604

מוסדות "חוט של חסד"
רחוב שמואל הנביא 40
ת.ד 30008 ירושלים ת"ו
כוללים לבעלי תשובה, ישיבות לצעירים,
שיעורי תורה ברחבי הארץ לקירוב רחוקים,
קרן להפצת ספרי רבי נחמן מברסלב
וקלטות הרב שלום ארוש במחירים מוזלים,
קרן עזרה למשפחות בעלי תשובה במצוקה,
קרן עזרה לחתנים,
כמו כן שיעורי תורה לנשים בכל רחבי הארץ,
הדרכה למשפחות בעלי תשובה,
חברת תהלים ומשניות

להזמנת ספרים וקלטות
טל' 02-5812210 פקס' 02-5812252

אין אלוקים 107085
אחים ואחיות יקרים!

ישמחו לעזור לכם בכל שאלה בענייני חול!
ע.ל.ה.-חופש - עמותה למניעת ההשתלטות החרדית
פועלת לסיוע בעצה והכוונה לכל מי שחש נפגע מתהליך ההתחרדות
("חזרה בתשובה") ומפעילה את אתר "חופש".

אני ישראלי
שמטרתה ביטול אזכור העדה, הדת והמוצא בכל תעודה ממשלתית, ובתעודת
עמותה
הזהות בפרט.

בינה - מרכז חינוכי רעיוני
המרכז לזהות יהודית ותרבות ישראל
טל. 03-5301207
פקס 03-5346579
סמינר אפעל רח' היסמין 1 רמת אפעל 52960

binatak@inter.net.il

בשער - קהילה אקדמית למען החברה בישראל
שנוסד בידי קבוצת חברים בסגל האקדמי של האוניברסיטאות ומוסדות
ארגון לא פוליטי
גבוהה בישראל. המטרה: להגביר את מעורבות האקדמיה בשיח הציבורי
להשכלה
החברתית בישראל. פעילות: הרצאות ומפגשים עם תלמידי תיכון בכל הארץ,
ובעשייה
קיום מחנות קיץ מדעיים, מפגשים עם אישי ציבור וכנסים.
טל. 03-6440854
פקס 03-6440855
קרית עתידים, בניין 4, תל-אביב
ת.ד. 58196 תל-אביב 61580

bashaar@internet-zahav.net.il

ה.ל.ל - האגודה ליוצאים לשאלה
מוקד טלפוני לחרדים ולדתיים המבקשים להשתלב בחברה
קו חם לפניות -
בירושלים: 1-700-70-70-73 בימים א' ג' ה' 18:30-22:00
בתל אביב: 1-700-70-70-73 בימים ב' ג' ה' 18:30-22:00
טל. במשרד 02-6221359
פקס 02-6235215
ת.ד. 7406 ירושלים 91073

hillel1@inter.net.il

האגודה לזכויות האזרח בישראל
בין השאר פועלת העמותה לקידום חופש הדת והחופש מדת.
סניף ירושלים (ראשי):
טל. 02-6521218
פקס 02-6521219
ת.ד. 35401 ירושלים 91352
סניפים נוספים בתל-אביב ובחיפה.

הועד הציבורי למען חוקה לישראל
למען מדינה ציונית ולא מדינת הלכה
טל. 03-6120246
פקס 03-6120247
ת.ד. 22203 תל-אביב 61221

huka@huka.org.il

המטה המשותף למען חופש דת לישראל
ע"ש פרופ' אריאל רוזן-צבי ז"ל
מטה מאבק למען העברת חוק היסוד: חופש דת לישראל,
למען השגת שוויון חובות לאומי - גיוס לצה"ל, ועוד.
טל. 03-6120246
פקס 03-6120247
ת.ד. 22203 תל-אביב 61221

המרכז לזכויות האדם והאזרח
במסגרתו פועל המירשם לנישואין אלטרנטיביים
המירשם עוסק בעיקר בייעוץ בנושא נישואין אזרחיים, נישואין
בארץ אחרת וחוזה נישואין משפטי בארץ. המרכז הכין תכנית
שלדית לטקס נישואין אזרחי, שבני הזוג ומשפחותיהם נוטלים
חלק בתכנונו, בהתאמת תכניו התרבותיים ובביצועו, הכל
בהתאם לרצון הזוג/המשפחה ותרבותה.
טל. 03-5285196
פקס 03-5255154
טשרניחובסקי 30 תל-אביב 63428

המרכז לפלורליזם יהודי
המרכז לפלורליזם יהודי הוא הזרוע הציבורית והמשפטית של התנועה
ליהדות מתקדמת בישראל. הוא פועל לקידום פלורליזם דתי, סובלנות,
זכויות הפרט וצדק חברתי בישראל, על בסיס גישה יהודית ליברלית
וערכי הדמוקרטיה.
טל. 02-6256261
פקס 02-6256260
שלומציון המלכה 18, ת.ד. 31936, ירושלים 91319

irac@irac.org

העמותה נגד חיתוכים באברי מין של תינוקות
העמותה: לפעול למניעת כל צורה של חיתוכים באברי המין של תינוקות,
מטרת
זכרים ונקבות. לתמוך בהסברה, הקשבה וקשר בהורים המתלבטים בבעיה,
ובהורים שלא מלו את ילדיהם.
טל. 09-8949236
ת.ד. 56178 תל אביב 61561
קרא/י עוד באתר על ברית מילה

הפורום למען בחירה חופשית בנישואין
קואליציה של ארגונים שמטרתה מתן אפשרות בחירה חופשית בנישואין,
ובכלל זה נישואין אזרחיים בארץ.
טל. 02-6786272
פקס 02-6796289
ת.ד. 46077, ירושלים 91460

info@freemarriage.org.il

הקונים החופשיים
גג שמטרתו היא לעזור לחברות הגדולות להשתחרר מההשתלטות החרדית.
ארגון
הארגון מנהיג את החרם נגד בד"צ אגודת ישראל.
טל. 03-6105535
ת.ד 39631 תל אביב 61396

הקרן החדשה לישראל
מוסד המשותף לפעילים מישראל, צפון אמריקה ואירופה.
מטרת הקרן לשפר את מצבה הפנימי של ישראל בתחומים רבים ושונים,
וביניהם סובלנות ופלורליזם דתי.
הקרן תומכת במספר ארגונים נגד כפיה דתית.
טל. 02-6723095
פקס 02-6723099
ת.ד. 53410 ירושלים 91534

nif@nif.org.il

התנועה המסורתית (קונסרבטיבית)
טל. 02-6246510
פקס 02-6246869
לפרטים בנושא גיור, נישואין ובר/בת מצווה
ניתן לפנות אל הלשכה לשירותי דת של התנועה.
בן יהודה 13, ת.ד. 7559, ירושלים 91074

masorti@masorti.org

התנועה ליהדות מתקדמת בישראל (יהדות ליברלית רפורמית)
לתנועה כ25 - מרכזים ("קהילות") בכל רחבי הארץ -
חפשו באתר התנועה את המרכז הקרוב אליכם!
ראו גם - המרכז לפלורליזם יהודי.

התנועה למען איכות השלטון בישראל
למען מנהל תקין, ומסייעת לאזרחים אשר נתקלו במקרי מנהל לא תקין
התנועה פועלת
לפעול מול הממסד.
טל. 02-5000073
פקס 02-5000076
יפו 208 ירושלים 94383
ת.ד. 4207 ירושלים 91403

mqg@netvision.net.il

התעוררות
תנועה שקמה בעקבות הכוונה לעגן את מסקנות ועדת טל בחקיקה. עיקר
המסקנות הוא מתן פטור גורף לתלמידי ישיבות משירות צבאי משמעותי.
טלמסר 03-7653535
פקס 03-5614796

wakeu2@wakeup.co.il

חינוך ישראלי (ח"י)
המנהלת גנים חילוניים-חופשיים בשכונות מצוקה ומתחרה במוסדות החינוך
עמותה
המקבילים על-ידי הצעת יום לימודים ארוך ודמי הרשמה נמוכים ביותר.
החרדיים
טל. 03-9344770
אסתר המלכה 5 פתח תקווה

חמד"ת - אגודה למען חופש מדע, דת ותרבות
אגודה שחברים בה ארגונים דתיים וחילוניים הפועלים יחד:
התנועה המסורתית, התנועה ליהדות מתקדמת, תחיל"ה,
אגודת הארכיאולוגים, נעמ"ת, קהילת מבקשי דרך,
המרכז לזכויות האדם והאזרח, ע.ל.ה-חופש.
טל. 02-6796272 , 02-6796154
פקס 02-6796289

info@hemdat.org
hemdat@actcom.net.il

ח.מ.ה. - הרשת לחינוך ממלכתי הומניסטי
פועל למען השגת אוטונומיה פדגוגית לחינוך הממלכתי, כפי שיש לחינוך
הארגון
ולחינוך הממלכתי-דתי. הארגון לקח על עצמו להניע יוזמות בית-ספריות,
החרדי
עירוניות וארציות, ולעצב חינוך ממלכתי ברוח החשיבה המדעית,
קהילתיות,
המוסר ההומניסטי, האזרחות הדמוקרטית והתרבות הפלורליסטית.
טל. 03-6353789
ת.ד. 39415 תל-אביב 61393

יהדות חופשית
"רבעון להגות יהודית חילונית הומניסטית". מתפרסם במסגרת תחיל"ה
טל. 054-690119
ת.ד. 4512 ירושלים

techila@zahav.net.il

לנה - ליגת נשים נגד הפליה
התארגנות נשים למען השגת שינוי חיובי במעמד האשה בחברה הישראלית.

מטה המאבק של אמני ישראל
מאבק לחופש האמנות
טל. 03-6497760
פקס 03-5798622

מטה חופש
התארגנות גופים וארגונים לחופש מדת ולהפרדת הדת מהמדינה
טל. 050-540806

מית"ר - מכללה ליהדות כתרבות
טל. 02-5611820
פקס 02-5611359
הרצוג 21 ירושלים 92387

מנוחה נכונה
רשת של עמותות מקומיות העוסקות בקבורה אזרחית.
נכונה-ישראל היא עמותת גג, בה יושבים נציגי העמותות המקומיות, והיא
מנוחה
באופן פעיל במאבק מול הרשויות השלטוניות, נותנת סיוע משפטי בנושאים
העוסקת
העקרוניים לעמותות המקומיות, ומרכזת את פניות האזרחים.
טל. 03-5440833
פקס 03-5469626
ה' באייר 46 תל-אביב 62150
העמותות המקומיות
פעילות ומטרות:
* איתור שטחים לקבורה אזרחית
* עריכת קבורה בהתאם לרצון הנפטר או קרוביו
* סיוע למשפחת הנפטר בכל מהלך ארגון הקבורה
העמותות אינן פועלת למטרות רווח
הוצאות הקבורה מכוסות על פי חוק ע"י המוסד לביטוח לאומי
מנוחה נכונה תל-אביב
מנוחה נכונה באר-שבע
מנוחה נכונה חיפה והצפון - ת.ד. 6439 חיפה 31063
מנוחה נכונה כפר סבא - כצנלסון 10/14 כפר סבא 44405
גיא בן גל 052-538840, שוקי רוטפרב 053-527644
מנוחה נכונה טבעון
מנוחה נכונה נתניה
מנוחה נכונה נס-ציונה
מנוחה נכונה ירושלים
מנוחה נכונה ערד
מנוחה נכונה רחובות
מנוחה נכונה רמת השרון
קרא/י עוד באתר על קבורה אזרחית

מעיין החינוך הדמוקרטי - לקידום החינוך בישראל
העמותה פועלת בקרב הקהילה, בעיקר באיזורי מצוקה, מתוך מטרה לשפר את
האמצעים והכלים החינוכיים ואת המודעות הדמוקרטית.
טל. 02-6449303
פקס 02-5660022
ת.ד. 3488 ירושלים 91034

d_spring@012.net.il

משפחה חדשה - הארגון לקידום זכויות המשפחה
טל. 03-5282798
פקס 03-6204539
שדרות חן 4 תל-אביב 64071

n_family@netvision.net.il

ע.ל.ה.-חופש - עמותה למניעת ההשתלטות החרדית
הקש/י כאן

עם חופשי
עמותה לחופש מדת
בית התק"ם, היסמין 1 רמת אפעל
ת.ד. 9101 רמת אפעל 52190

amhofshi@internet-zahav.net

עמותת האתאיסטים בישראל
ת.ד. 220 תל-אביב 61002

ias3@hotmail.com

עמותת רות
להכרה בנישואין מעורבים ולמען נישואים אזרחיים בישראל
פקס 03-9564657
ת.ד. 15627 ראשון לציון 75056

info@amutat-ruth.org.il

צ.ב.ע. - צעירים בונים עתיד
עמותה הפועלת בחסות "דור שלום"

קה"ל - קבוצת הורים לילדים לא נימולים
טל. 03-5299246

info@kahal.org

קרא/י עוד באתר על ברית מילה

קשב - מרכז להגנת הדמוקרטיה בישראל
עמותה שמאזינה לשידורי תחנות הרדיו הפיראטיות של ש"ס ומקליטה
אותם, במטרה לתעד את התעמולה האנטי-דמוקרטית והאנטי-חילונית
האלימה שהן מפיצות.
טל. 02-5617190
פקס 02-5617495
ת.ד. 46281 , ירושלים 91460

info@keshev.org.il

שדולת הנשים בישראל
עמותה לקידום מעמד האישה, להרחבת מעגל הנשים הפעילות ולהגברת
המודעות לצורך בשינוי מעמד האישה בישראל.
סניף ירושלים:
טל. 02-6718885
פקס 02-6718887
בית הטורקיז, פייר קוניג 33 תלפיות, ירושלים 93479
ת.ד. 53186 ירושלים 91531
סניף מרכז:
טל. 03-6123990
פקס 03-6123991
הבונים 9 רמת גן

wn@netvision.net.il

שלומית - עמותה להפעלת מתנדבים בשרות לאומי
עמותה המפעילה שירות לאומי חילוני, כתחליף לבנות שרות לאומי הדתיות.
טל. 03-5273490, 03-5221953, 03-5224008
פקס 03-5248799
דיזינגוף 130 ת"א 64397

תחיל"ה - תנועה חילונית ישראלית ליהדות הומניסטית
למען חופש הדעה וחופש הביטוי ולהגברת המודעות לזהות יהודית חילונית.
במסגרתה מתפרסם הרבעון יהדות חופשית.
טל. 054-866270
פקס 02-5611359
ת.ד. 71186 ירושלים 91711

techila@zahav.net.il

ארגונים בחו"ל

International Federation of Secular Humanistic Jews

זהו ארגון גג, שמאגד בין היתר גם את הארגון הישראלי תחיל"ה.
שם העלון של הארגון הוא "חופש FREEDOM - HOFESH -".
טל. 212-564-6711
פקס 212-564-6721

224 West 35th St., Suite 410, New York, NY 10001
info@ifshj.org

(הרשימה הועתקה מדף הארגונים של אתר "חופש" - http://www.hofesh.org.il/orgs-list.html)
יש אלוהים! 107089
דף הבית

פגיעה בבעלי-חיים
זכויות בעלי-חיים
תזונה צמחית
שאלות ותשובות
פעילות
גלריית התמונות
עדכונים
קישורים
הצטרפות ותרומה
קטלוג אנונימוס
כיתבו לנו

שבועון אינטרנט
לזכויות בעלי-חיים
לרישום הקלד/י e-mail

ארגונים בישראל
בישראל פועלים עשרות ארגונים ואתרים למען בעלי-חיים, רובם מתמקדים בסיוע לכלבים ולחתולים. הנה קישורים לכמה מהם:

תנו לחיות לחיות
העמותה למען חיות משק

פורטל petking
אגודת S.O.S חיות
העמותה למען החתול
החופש לחיות
אגודת "חי"
תנו לחיות לחיות חיפה
צער בעלי-חיים רחובות
צער בעלי-חיים באר-שבע והנגב
צער בעלי-חיים חיפה
צער בעלי-חיים רמת-גן
העמותה למען חיות נטושות
גג לחיות
ראשון אוהבת חיות

קישורים לאתרים

אתר המאבק בפיטום אווזים www.pitum.com
האתר הישראלי למאבק בפיטום אווזים מכיל מידע רב על פיטום אווזים בישראל, ועל הנזקים, הכאבים והמחלות שהוא מסב לאווזים. ניתן למצוא בו גם תמונות ממפטמות אווזים וברווזים, הצהרות של מסעדנים ושפים התומכים במאבק, עצומת וטרינרים הקוראים לאסור את הפיטום גם בישראל ואפילו פסקי הלכה של רבנים שיצאו נגד אכזריות התעשייה. כמו-כן, האתר מכיל מידע על המאבק הציבורי והמשפטי בפיטום אווזים בישראל. האתר כולו בשפה העברית. כניסה לאתר

האגודה הישראלית נגד ניסויים בבעלי-חיים www.isav.org.il
באתר ניתן לקרוא על תולדות האגודה, על הקמפיינים שהיא מובילה כיום ועל פעילויות בהן הציבור מוזמן ליטול חלק. בנוסף מכיל האתר מאמרים, תשובות לשאלות נפוצות, כתבות עיתונות ורשימה "שחורה" של חברות קוסמטיקה שעדיין עורכות ניסויים בבעלי-חיים. האתר כולו בשפה העברית. כניסה לאתר

PeTA, אנשים למען יחס מוסרי לבעלי-חיים www.peta.com
האתר הגדול בעולם לזכויות בעלי-חיים, של הארגון הגדול בעולם לזכויות בעלי-חיים. PETA מפעילה עשרות אתרים נוספים בנושאים שונים: מאתר הטוען שישו היה צמחוני ועד אתרים המספקים מידע על התעללות בבעלי-חיים בקרקסים, בתעשיית החלב, במעבדות ניסויים, בציד, ואיפה לא. לכל אתרי המשנה ניתן להגיע גם דרך האתר הראשי. האתר הראשי מתעדכן מדי מספר ימים ומכיל מנוע חיפוש יעיל, חטיבה לילדים ועשרות דפים מסוגים שונים ומשונים: מדפי מידע ועד תחרות הצמחוני/ת הסקסי/ת של השנה, משעשועונים לטיסה ועד מסעות שכנוע למען אכילת לווייתנים במקום כנפי עוף. מומלץ בחום! כניסה לאתר

CIWF, חמלה בחקלאות העולם www.ciwf.org.uk
אתר הארגון המוביל באירופה בתחום רווחת בעלי-חיים במשקים. האתר מקצועי ומאופק ומכיל דו"חות ארוכים ומפורטים (להורדה בפורמט PDF) על הפגיעה בבעלי-חיים במשקים. עוד ניתן לקרוא שם על הקמפיינים של הארגון, עדכונים על הישגים ופעילויות, ועוד. כניסה לאתר

FARM, התנועה לרפורמות במשקי-חי www.farmusa.org
באתר ניתן לקרוא על שני "הימים הבינלאומיים" שעורך הארגון בעשרות מדינות ברחבי העולם: היום הבינלאומי להזדהות עם בעלי-חיים במשקים ו"יום ללא בשר". האתר כולל גם ארכיון מידע על משקים מתועשים, ובו תמונות, מאמרים, דו"חות ופרסומים. כניסה לאתר

HFA, האגודה לחקלאות הומאנית www.hfa.org
בנוסף למידע מצומצם על משקים מתועשים (כולל גלריית קטעי וידאו ותמונות) ולמידע על הארגון ופעולותיו, מוצגות חוות הצלה ושיקום לבעלי-חיים שניצלו ממשקים מתועשים, מובא מידע על חקיקה להגנת בעלי-חיים, חינוך לרגישות כלפי סבל בעלי-חיים ומוצעים להזמנה בתשלום מוצרים כגון חולצות ופוסטרים הנושאים מסר נגד התעללות בבעלי-חיים במשקים. כניסה לאתר

UPC, האיחוד לענייני עופות www.upc-online.org
האתר המקיף בעולם על פגיעה בעופות בלולים מתועשים. בנוסף למידע מסוגים שונים על הפגיעה, על פעילות למניעתה, ועל הצלת עופות פגועי משק, ניתן למצוא באתר מאמרים מרתקים במגוון נושאים: מהקשר בין המאבק לשחרור בעלי-חיים למאבקים אחרים למען צדק חברתי, ועד בחינת העניינים הבוערים העומדים על סדר-יומה של התנועה לזכויות בעלי-חיים בעולם. מומלץ! כניסה לאתר

Factory Farming, חקלאות מתועשת www.factoryfarming.com
האתר מכיל מידע רב על הפגיעה בבעלי-חיים במשקים מתועשים, במלל ובתמונות (ובניגוד לאתרים אחרים - גם אינו מזניח את הדגים, ומביא מידע על סבלם בבריכות המתועשות). האתר גם מציג עובדות על פגיעתם של המשקים המודרניים בסביבה ובבריאות האדם. כניסה לאתר

כתב-העת The Animals Agenda www.animalsagenda.org
אתר כתב-העת הוותיק, The Animals Agenda, מכיל ארכיון הכולל את כתבות רבות שהתפרסמו בעבר במסגרת העיתון. כמו-כן, האתר מכיל דיווח על פעילויות ברחבי העולם, וחלקים מצומצמים מכתבות הגיליונות העדכניים של העיתון. לקריאת חלק מן הכתבות במלואן, יש להירשם כמנויים לכתב-העת. למרות זאת, האתר מאפשר לכל המעונין להתעדכן בחדשות, בהתחבטויות וברעיונות שעומדים על הפרק בתנועה העולמית לזכויות בעלי-החיים. כניסה לאתר

אתרים בנושאי תזונה צמחית

לרשימה המלאה לחץ/י כאן
האיגוד הבינלאומי לצמחונות www.ivu.org/hebrew
אתר רב לשוני של האיגוד הבינלאומי לצמחונות. מכיל מתכונים ומידע רב על תזונה מן הצומח, סטטיסטיקות על צמחונות וכן משפטים נוסח "אני לא אוכל בשר" בעשרות שפות. בעברית ניתן למצוא רשימת שאלות ותשובות, מתכונים, רשימה של צמחונים מפורסמים וציטטות בנושאי צמחונות. האתר בשלבי תרגום. כניסה לאתר

טבעונות www.vegan.com
אתר מקיף המתעדכן מדי יום - מכיל שאלות ותשובות בנושאי תזונה טבעונית, יותר מ-‏100 מאמרים בנושאים הקשורים לזכויות בעלי-חיים ולתזונה טבעונית. כניסה לאתר

אגודת הטבעונים www.vegansociety.com
האתר של אגודת הטבעונים בבריטניה. מידע על ארגוני זכויות בעלי-חיים וארגונים טבעוניים ברחבי העולם, חדשות ופורום טבעוני. כניסה לאתר

ועדת רופאים לרפואה אחראית www.pcrm.org
האתר של ועדת הרופאים בארצות-הברית, המעודדת תזונה צמחית כרפואה מונעת. כניסה לאתר

מדריך לטבעוני/ת www.vrg.org
טיפים לבישול טבעוני, מידע על תזונה טבעונית, מידע למטייל/ת הטבעוני/ת בחו"ל, מידע על גידול ילדים טבעונים. כניסה לאתר

אוכלים טבעוני www.vegeats.com
האתר מכיל רשימה של יותר מ-‏2,000 מסעדות טבעוניות ברחבי העולם וכ-‏4,500 מתכונים טבעוניים. כניסה לאתר

הטופו www.tofu.com
כל מה שרציתם לדעת על הטופו: מהו טופו, מהם יתרונותיו התזונתיים ומתכוני טופו. כניסה לאתר

טבעונים ברשת www.vegweb.com
מעבר למתכונים ולמידע על תזונה צמחית האתר מכיל גם שירה טבעונית וצ'ט טבעוני. כניסה לאתר

גלשתם ונדהמתם?
מצאתם אתר טוב לזכויות בעלי-חיים שאינו מופיע ברשימת הקישורים?
שלחו לנו את כתובת האתר בדואל
פורומים: זכויות
פורומים לזכויות בעלי-חיים קיימים כבר בשלושת הפורטלים המובילים בישראל: בוואלה! בתפוז ובנענע

פורומים: צמחונות
פורומים לצמחונות וטבעונות קיימים כבר בשניים מהפורטלים המובילים בישראל: בוואלה! ובתפוז

המלצות גולשים:
איכלו חיות דרוסות!
דף המידע מציג בצורה פרובוקטיבית ומשעשעת את היתרונות שבאיסוף חיות בר דרוסות מן הכבישים ואכילתן, על-פני קניית בשר ממשקים מתועשים. בקרו בדף

טוב לילדים?
חלב טוב לתינוק? לילד?! למשפחה?!? האתר מנפץ כמה מיתוסים רווחים על חשיבותו התזונתית של החלב ומראה כיצד גורם מזון העגלים הזה מחלות לבני-אדם: מאוסטיאופורוזיס ועד אימפוטנציה. בקרו באתר

דיג מכאיב
הרבה עובדות לא נעימות על דיג מסחרי ו"ספורטיבי" באתר אחד. האתר כולל גם תשובות לשאלות נפוצות ופינה לילדים. בקרו באתר

רוצחים אותך בשביל מעיל
הדף נפתח בקטעים מתוך צילום וידאו מטושטש, בו נראה גבר גדול תוקף אישה, מכה אותה באלימות, ולבסוף פושט ממנה את המעיל הפרוותי. אלימות מבוימת? כמעט. עשרות מיליוני חיות סובלות אלימות חריפה בהרבה לפני שפושטים מהן את פרוותן. בקרו באתר

-דף הבית- -פגיעה בבעלי-חיים- -זכויות בעלי-חיים- -תזונה צמחית- -שאלות ותשובות-
-פעילות--גלריית התמונות- -עדכונים- -קישורים- -הצטרפות ותרומה- -קטלוג אנונימוס-
-כיתבו לנו--מגזין אינטרנט לזכויות בעלי-חיים-

אנונימוס, עמותה לזכויות בעלי חיים, ת.ד. 6315 תל-אביב 61062.
טלפון:5226992-03 פקס: 5220699-03. מרכז: דיזנגוף 93, תל-אביב. info@anonymous.org.il

יש לי התכווצות! 107092
טוב, אני כבר ממחזר...
יש אלוהים! 107323
בשר זה דווקא די טעים.
רק מהעובדה שאין אפשרות להשיג b12 בקלות, אפשר להניח שזה כל כך טבעי לאכול בשר.
כל כך טבעי
ואפילו תרבותי!
אין אלוקים 249288
בתגובה לאותו אדם יהודי מישראל שלא כל כך מאמין באלוקים יתברך וחושב שהעולם הזה נוצר לא יודע איך תדע לך שכל האנשים האלו שאמרו כל מיני דברים על החרדים ובכלל הם אלו שבסוף חזרו בתשובה הכי חזק יותר מכולם אז כך שכדי לך להיזהר על מנת שלא תיסחף "חלילה" גם אתה לחרדים השחורים והמדבקים האלו ותהיה כמוהם .
תדע לך שלהאמין כל אחד יכול ואכן מאמין היום יש הוכחוות להכל הבעיה היא למשל איתך שאתה מרגיש כפיה ומה איתנו אנחנו יכולים להרגיש אותו הדבר ויותר ממכם החילונים שאומנם חיים את חייהם בחופשיות בעולם הזה ואין בשבילם לא דין ולא די'ן וגורמים לאחרים להימשך אחריהם ולהיות כמותכם להנות וזהו זה ומה התכלית מה בסוף אם מה תיכנסו לקברכם הא?
כדי לך ונראה לי שמהר לחזור לעצמך וכן להאמין יותר חזק מה שאתה מאמין בו עכשו כי כפיה דתית אין יש מציאות ה' יתברך וזה לפני משיח צדקנו אז לכן רואים היום הרבה אנשים שב"ה חוזרים בתשובה לאט לאט מתחזקים ומתקרבים לה' למה שאתה לא תנסה לעשות זאת? זה נשמע שהחרדים הם חיות טורפות בני אדם הא? לא כך? לפחות ככה זה נשמע ממך. ה' יעזור לך ולכל הרחוקים להתקרב אליו ולשוב בתשובה שלמה מהר ולזכות לעולם הבא התענוג האמיתי שאין כמותו בכל העולם ההבלי הזה. ה' יהיה בעזרך תמיד ויצליח דרכך.
אין אלוקים 249298
בכל זה יש דבר אחד נכון : האנטי דתיים הקיצוניים ביותר אלו שמתנסים בכל דבר ובכל פרברסיה שניתן להעלות על הדעת הם גם אלה שאחוזים גבוהים מתוכם חוזרים בתשובה והופכים לפנאטים מהצד השני . ולא רק ביהדות גם באמונות אחרות . אורי זוהר הוא רק אחד מני רבים .
אפשר להסביר את זה בכך שטיפוסים מסוגו של זוהר אחרי שהתנסו בכל דבר אפשרי בצד החילוני מחליטים לבסוף לנסות גם את הצד השני ואת מה שהוא יכול להציע. וככל הנראה יש קירבה בין שני סוגי הקיצוניות עד כמה שזה מוזר.
לעיומת זאת חילונים שהם מתונים באורח חייהם וגם בדיעותיהם ואינם נוטים לקיצוניות מכל סוג רק לעיתים רחוקות חזורים בתשובה.
אין אלוקים 252843
לי תמיד זה נראה שטיפוסים ''קיצוניים'' הם כאלו שלא טורחים להקדיש חשיבה רבה או ביקורת עצמית לדברים שעליהם הם מדברים, ועושים את מה שהם הכי נהנים ממנו. אלו בדיוק הטיפוסים שהייתי מצפה שיחושו בשלב מסויים ''ריקנות'' ויקנו את השטויות שאומרים המחזירים בתשובה.

פאנאטיות היא תכונה של האדם. השאלה במה הוא מאמין בפאנאטיות היא רק משנית, ונתונה לשינויים.
אין אלוקים 252886
אני לא יודעת לגבי יהודים חילוניים או נתונים בארץ.

הסטטיסטיקות בארצות הברית מראות שלאנשים שגדלו במשפחות זיקה כלשהי לדת יש הרבה יותר סיכויים להילכד ברשתן של כתות דתיות קיצוניות או להפוך לנוצרים פונדמנטליסטיים - מאשר לאנשים שהתחנכו על ברכי דת מסוימת, או אפילו היה להם קשר רופף לדת. זה בדרך כלל מוסבר בזה שאותם אנשים מעולם לא למדו להכיר גבולות דתיים: מה מקובל ומה לא, איך להתמודד בחיים היומיומיים עם "אמת אבסולוטית" בצורה בריאה וכולי. אנשים כאלו יקחו את הדת "עד הסוף".

(אני אנסה למצוא את הקישור לנתוני המחקר. זה היה לי בפייבוריסט איפשהו).

לגבי "ריקנות" - אני חושבת שכל אדם מרגיש אותה בשלב מסוים בחיים ובמידה מסוימת. אני לא בטוחה שיש קשר ישיר בין הרגשת ריקנות או חוסר טעם בחיים לבין אימוץ עמדה דתית קיצונית. (אולי זה שילוב בין ריקנות לבין צורך במסגרת חיים מסודרת ומובנית שלא מצריכה יותר מדי אחריות אישית או חשיבה עצמאית).
אין אלוקים 252907
אני נוטה להסכים.

(אגב, הכוונה הייתה "שגדלו במשפחות *ללא* זיקה כלשהי לדת", נכון?)
אין אלוקים 252916
אכן, ללא זיקה. תודה על התיקון.
השם יתברך חי וקיים 435954
אין לך בריחה גדולה ומחפירה יותר מאחריות אישית מאשר להיות חילוני ,שכן החילוניות ,באופן הכרתי ותת הכרתי היא פונקציה של חוסר יכולת להתמודד עם הציווים האלוקים המחיבים בכל עת ובכל שעה נתונה,חולשת אופי הנובעת מהצורך הפסיכולוגי לחופש מוחלט ללא פחד שאענש על מעשי וללא מצפון הם הגורמים לאדם לשכנע את עצמו שאינו מאמין ובכך הוא גונב את דעת עצמו-אין לך דבר לא אחראי יותר מאשר לדבר ולחשוב ולראות ולעשות מה שרוצים בלי חשבון של אסור ומותר,בלי חשבון של שכר ועונש,ולכן-האדם הדתי הוא זה שלוקח אחריות אישית בכל רגע מחייו על כל דיבור,מחשבה ומעשה שלו ֹ-אם הם נכונים או לא,הוא היחיד שמתמודד ועושה חשבון נפש וביקורת על כל דבר ודברֹ-ולכן אל תנסי להפוך את היוצרות בדברי הבל וריק,וכן לגבי מחשבה עצמאית-אין לך דבר קל ונוח יותר מאשר לחשוב באופן עצמאי',כל אויל וטיפש יכול לחשוב באופן עצמאי ואין פה שום התעלות והקרבה כלל,ההתעלות היחידה היא לדעת מה מותר ומה אסור לחשוב-כפי ציווי הבורא,ולהתמודד עם זה ולהילחם עם המחשבות הרעות ולגרש אותן בכל עת ורגע שהן עולות,וגם מהתמודדות זו בורח החילוני,לסיכום העניין-החילוניות היא בריחה אחת גדולה מהתמודדות ולקיחת אחריות אישית על כל מעשה הנעשה תחת השמש
תיקון טעות 435963
תגובה 435954 מקומה בדיון 2817, והתשובה המתאימה לאדון המוכיח בשער היא, כמובן, התשובה הראשונה.
יש אלקים והוא שומע אתכם עכשיו אז תזהרו... 302408
אני בטוח שכל החילונים אומרים שאין אלקים בגלל שהם פוחדים מהתשובה שאכן יש אלקים. כי אז זה יחייב אותם בעשיית מצוות וזה דבר שהם הכי פוחדים ממנו.

דבר שני הוא שאם אני חרדי אז אני מרוויח מזה בהרבה יותר מאשר חילוני. החילונים אומרים שהם רוצים ליהנות. שזה מה שכולם רוצים אך רק החרדים משיגים את ההנאה... החילונים סובלים כל החיים שלהם והסיבה שהם הולכים למסיבות ולכל מיני מקומות, וחלקם גם משתמשים בסמים ומעשנים - היא שהם כל כך סובלים שהם רוצים לברוח מהבעיות שלהם דרך כל האפשרויות שיש כיום. אם תסתכלו על חילונים אתם תראו אותו הולך מבואס, אם תשאלו אותו הוא יוגיד שהכל חרא.. לחלקם בעיות עם ההורים, לחלקם בעיות עם משהו אחר. בעיות בעיות בעיות.

בנוגע לחרדים , זה אולי ישמע מפתיע (לחילונים שבינכם) אין בעיות! הם שמחים כל הזמן והם לא זקוקים לבדיחה או לשיר או לשום דבר אחר שישמח אותם. כמובן שלחילונים זה ישמע אל טיבעי כי הם אף פעם לא התנסו באורך חיים חרדי.. לכן הם יושבים ומופתאים כשהם קוראים את זה.. חחחחחחחחחח אני מתאר את הפרצופים שלהם. "כן בטח איזה שקוף שהוא מבלף!" זה מה שעובר להם בראש עכשיו. כאילו שאני לא יודע, אני בעצמי הייתי חילוני, ואני מכיר טוב טוב את החברים שלי שהם חילונים. ובאותה מידה הכרתי את העולם החרדי.
אני בחרתי להיות חרדי ואני כותב לכם את כל האמת!
כמובן שחילונים ירצו לסרב להאמין לי וזה שוב בגלל החשש שלהם מהחיוב "הנורא" במצוות.

אז בקיצור זהו חומר למחשבה בשבילכם, אני לא צחייב אותכם בכלום. אתם לבד תנסו ותבחרו מה טוב יותר בשבילכם.

ביי
יש אלקים והוא שומע אתכם עכשיו אז תזהרו... 302514
ביי
אתם מומחים להפיכת היוצרות 442908
חסרי פחד???? חסרי פחד??
הגדולה שלי היא שלמרות היותי החרדתית בעולם אני בוחרת בדרך הרציונלית !!! אין אלוהים !!

הפחד הגדול הוא מקיום מצוות?? איך זה יכול להיות פחד גדול או מסירות נפש??
הפער הגדול בין פרשנות המושג "מסירות נפש" אצל דתי לעומת חילוני-בערך מסביר את היותנו חסרי כל פוטנציאל לתקשר באופן סביר.

מה לעזאזל מפחיד בקיום מצוות? מה?..מה יכול לגרום לסבל בקיום המצווה כשיש בך אמונה או תקווה קלושה?..
להיפך, החוזרים בתשובה נהנים מהפעולות האלה ממש כפי שנהנים מסם (ממכר) ומדמיינים שהנה מצאו תכלית..אין כאן שום סבל.

הפחד הגדול הוא: ממוות, סבל איום ונורא, בני משפחה הזקוקים להשגחה 24 שעות ביממה ומתים, מקרים פרטיים של אנשים אשר נכנסים לסרטים נפשיים ייחודיים וקשים שלא ניתן אפילו לתרגם לאחר, ידיעת העובדה כי אנשי העולם סובלים בכל רגע-נשים וילדות נאנסות בכל העולם, חפים מפשע נרצחים, פושעים "יוצאים נקי", צדיקים "נענשים",ידיעת העובדה כי אין ישות אשר באמת ניתן להתפלל או לבק ממנה, הטבע הראה לנו את אכזריותו האינסופית לכל אורך ההיסטוריה, הידיעה כי המוות הוא הסוף..ואפילו אכזרי מאוד. אבל אתם? מתעסקים בסנפיר הדג.
כמה חכם האלוהים שידע לאיזה דג יש סנפיר אך לא ידע אפילו על עצם קיום מח האדם שנברא בצילמו וככל הנראה לא מזדהה עם סבלו אשר אותו המח מאשפשר.
אתם מומחים להפיכת היוצרות 466050
חרדתית יקרה

בבבקשה ממך אל תשייכי ישות אלוקית ולטבע כאילו זה בדיוק אותו הדבר.
מה אם אאמין שאין ישות אלוקית , אין השגחה פרטית, אין שכר וענש
אבל יש ונעשה מעשים מסויימים ישפיעו אל העולם ונקבל מהם המון בחזרה.
וכן את אומרת ''הטבע הראה לנו את אכזריותו'' אם אין אלוהים אז אין אלוהים . לא שאין אחד טוב וכן יש אחד רע.
וכמובן סליחה ששיכתי אלוהקים לטבע אבל רק כך הצלחתי להסביר את עצמי.
אין אלוקים 449679
וואו, במקרה חזרתי הנה... שכחתי שפעם נעשה כאן נסיון עמוק ורציני לייסד את תחרות התגובה הארוכה, יישר כוח!

יוחזר אלברט שבות מיד!
אין אלוקים 449737
ברוך בורא האינטרנט.
אין אלוקים 449777
לא חושבת. עסקו בזה כל מיני אמריקאים, וממתי אמריקאים נקראים ברוך?
אל תיקנה בתחתית ותמכור בשיא 449817
רק שקרנים יכולים לעשות את זה.

ברנרד ברוך.
ֿ

אל תיקנה בתחתית ותמכור בשיא 449857
על כן נקרא שמו ברוך.
אתה לא בטוח . מדוע אתה לא 106943
זה שיש בורא עולם זה למעלה מכל ספק ואלפי נוצרים בכל העולם ראו ניסים גלויים שקשורים בישו ומריה. מתי אתה מתנצר?
יש-ו עשה את הניסים בכישוף 107080
כל הדתות דורשות מאנשיהן אמונה המבוססת על אמונה. (ישו דרש מכולם: האמינו לתפקידי שהרי אלוקים דיבר איתי" נקודת התורפה הגדולה שכאן היא העובדה הפשוטה שאיש לא ראה שאלקים מדבר איתך! ואם כן אולי הוא משקר?? אולי מחלת נפש מסוימת גרמה לו לשמוע קולות והוא דמיין שהיה זה אלוקים שדיבר?? (בבתי החולים לחולי-נפש יש הרבה כאלה).

ואם ישאל השואל ומה עם המופתים? התשובה פשוטה. גם אם נניח שאכן היו כאלה, יש לדעת כי מופתים אמנם יכולים לשמש כגורם מסייע לדת, אך אינם יכולים להיות עצם ההוכחה. שהרי מופתים אפשר לבצע באמצעות כוחות שליליים כגון כישוף ומאגיה שחורה לסוגיה (בנוסף לאפשרות- במקרים מסוימים של אחיזת עיניים, השפעה פסיכולוגית וכדו') וכפי שהטביע הבורא בבריאה (לשם איזון הבחירה ואכמ"ל) ואינם הוכחה כלל כי מחוללם הינו נביא המעביר מסר מהאלוקים. [אמנם הבדלים דקים אך משמעותיים הוטבעו בין מופתים הבאים מצד הקדושה, למופתים הבאים מהצד האחר (=הסטרא אחרא). כגון זו שהבאים מצד הקדושה יהיו מדויקים בתכלית הדיוק כפי שנאמרו מראש כגון השעה תהיה מדויקת ביותר. לעומת זאת לסטרא אחרא לא ניתנה האפשרות לדייק לחלוטין והתרחשות המופת תהיה תמיד לפני או לאחר המועד המדויק עליו דובר].
ואם תאמר שגם משה רבינו עשה את הניסים בכישוף, התשובה: תראה במכת הכינים שעשה משה רבינו שהמכשפים הודו שהם לא יכולים לעשות אותה. ובמצרים היו המכשפים הגדולים ביותר בכל הזמנים.
יש-ו עשה את הניסים בכישוף 107083
כיוון שאתה שוב מעתיק את דבריהם של אחרים, אני אתן לך את הקישור הבא, במקום להעתיק אותו. בהצלחה, יש לך הרבה לקרוא.
יש גם תשובות לכל השאלות 217885
על דג עם קשקשת שהחביאו לו את הסנפיר 226021
מהמוזיאון לדגים בוושינגטון שלחו לו חומר וצילומים על דג שיש לו קשקשת ואין לו סנפיר: MONOPTERUS CUCHIA אשר בהודו, ומובא תמונתו מהספר הדגים של הודו של DAY: ד"ר פרנסיס דיי משנת 1878 וכותב המשיג שצירפו צילומי רנטגן להראות שאינו ממשפחת הצלופחים, אף שאין נפקא מינה.

תשובה: שהצילום מסתיר הסנפיר תחת זנבו, ושמו הלועזי הוא על שם סנפיר זה. הנה כמה דברים שנאמרו על אותו הדג בשמותיו השונים:

Monopterus cuchia / Amphipnous cuchia

\ swamp eel\ the cuchia of India\ Unibranchapertura cuchia

בלידתם יש להם סנפירי חזה גדולים הנופלים אחר עשרה ימים:

Anguila de pantano: [swamp eel]

Excepto por su forma anguiliforme, las anguilas de pantano no tienen parentesco alguno con las verdaderas anguilas.

Respiran principalmente aire y casi han perdido sus branquias.

Las aletas son poco más que unos blandos costurones que se unen en el extremo posterior del cuerpo. Las escamas son muy reducidas.

Las anguilas de panno miden entre 0,5 y 1,5 metros de largo.

Existe una especie marina, Macrotrema caligans frente a las Costas de Malasia.

Las anguilas de pantano para respirar no necesitan las branquias tanto como otros peces, sino que salen a la superficie para tragar aire, o incluso se deslizan fuera del lodo del pantano. Algunos individuos son tan anfibios como muchos ranas y sapos.

… la cuchia de la India, la anguila de arrozal…

La visión ha de ser deficiente…

Si las branquias, ojos y aletas de las anguilas de pantano están degenerados, la boca les compensa…

Al nacer, las crías tienen grandes aletas pectorales, bien regadas por vasos sanguíneos, que les sirven para respirar. Estas aletas se caen a los diez días כשנולדים הדגים הקטנים יש להם סנפירים גדולים בחזה מלאים בנימים המשמשים לה לנשום. סנפירים אלה נופלים כעבור 10 ימים.

Clase Peces

Orden Simbranquiformes

Familia Simbránquidos

Géneros y Amphipnous cuchia cuchia

Especies Monopterus albus anguila de arrozal y otros.

Enciclopedia de la Vida Animal, Bruguera, pág.143

Además ver Enciclopedia de la vida animal Bruguera Tomo I página 143:

Tienen aletas pectorales al nacer y aletas pequeñas caudales :

בלידתם יש להם סנפירי חזה וכו'

MKFINDER

TI - Larvae of air-breathing fishes as countercurrent flow devices in hypoxic environments.

AU - Liem KL

SO - Science 1981 Mar 13;211(4487): p1177-9

AB - Larvae of the air-breathing teleost fish Monopterus are frequently exposed to periods of critical hypoxia, which they can survive because they have (i) dense capillary networks in the skin, (ii) a small blood-water barrier, (iii) an active pectoral fin mechanism that generates a posteriorly directed respiratory water current originating from the oxygen-rich surface layer,

יש לו סנפיר אחד קטן תחת לזנבו.

Swamp eel, any of about 15 species of slim, eel-like fish comprising the order Synbranchiformes. Swamp eels, unrelated to true eels (Anguilliformes), are found in fresh and brackish waters of the tropics. They appear to be related to the order Perciformes. They range from about 20 to 70 centimetres (8 to 28 inches) in length and either are scaleless or have very small scales. The dorsal and anal fins are low and continuous around the tail tip, and the gills often have only a single external opening, on the throat. In some species, the gills themselves are small, the fish relying on oxygen absorbed through the membranes of the throat or intestine. In the Orient, swamp eels are valued as food and are sometimes kept in ponds or rice fields. DVD 1999 Encyclopזdia Britannica.

Anguila espinosa:

Las anguilas espinosas no tienen nada que ver con las verdaderas a no ser que algunas son anguiliformes. Su nombre obedece a la hilera de espinas que presentan a lo largo del dorso. Dichas espinas se implantan por delante de la aleta dorsal.

Las aletas dorsal y anal se inician aproximadamente hacia la mitad del cuerpo y suelen ser continuas alrededor del extremo caudal. Las aletas pectorales son pequeñas y las pélvicas están ausentes.

הסנפירים הם קצת יותר משפה של תפירה, ומתחברים בחלק האחורי של הגוף.

Nadan en forma serpenteante, ayudadas por el movimiento ondulatorio de sus aletas.

Muchas respiran aire.

Macrognathus aculeatus. Ha sido llamada “pez trompa de elefante”.

Familia Mastacembélidos

Enciclopedia de la Vida Animal, Bruguera, pág.144

דגים 226873
בס"ד
להלן תגובה לחלק ממה שכתוב באתר דעת אמת.
" צל של מושג בסימני דגים. "

ת. הרי גם לדבריך מצאת רק דג אחד שסותר (כביכול) את דברי חז"ל, אז איך אתה טוען דבר כזה.

1. "...שיש לו סנפיר חזה עד 10 ימים ולאחר מכן הוא נושר, אך מבחינה הלכתית אין זה נחשב סנפיר. אם יקום פוסק מקובל בציבור

ת.

דף סו' א'

ובדגים כל שיש לו סנפיר וקשקשת: תנו רבנן אין לו עכשיו ועתיד לגדל לאחר זמן כגון הסולתנית והעפיאן ה"ז מותר יש לו עכשיו ועתיד להשירן בשעה שעולה מן המים כגון

דף סו, ב גמרא אקונס ואפונס כספתיאס ואכספטיאס ואטונס ה"ז מותר.

מדוע הוספתם באתר שמדובר רק על הקשקשים? בגמרא לא כתוב שמדובר רק על הקשקשים. ברור שמדובר גם על הסנפירים. כי הגמרא אמרה כלל : כל שיש לו קשקשים יש לו סנפירים.

על כך נפסק להלכה בספר "ילקוט יוסף" חלק תשיעי, איסור והיתר חלק ב' הלכות דגים בעמ' קסה' סימן פג' הלכה א' ..וכל שיש קשקשת אחת בכל מקום שהוא, הדג טהור. ואפילו אין לו אלא סנפיר אחד וקשקשת אחת, מותר. ואפילו אין לו עתה ועתיד לגדלם לאחר זמן, או שהיה לו בעודו במים ומשירן מיד בעלותו ליבשה, מותר.

על הקישור שמסרת נתתי תשובה של הרב יעקב סגל. הוא מכשיר את הדג. להלן תשובתו: "וזה מספיק כדי להחשב כשר". חיפוש דג עם קשקשת בלי סנפיר כעוד ראיה לתורה משמים:
חז"ל אומרים: אין שום דג שיש לו קשקשים ואין לו סנפיר. והפוקר טוען שמצא דג שיש לו קשקשת ואין לו סנפיר כלל.
מענה: הפעם עשה השוטה עבודה נפלאה למעננו, ובמשך חודשים טרח לבדוק את כל 30,000 סוגי הדגים שיש בעולם עד שהכריז ב"דעת אמת" בקול רעש גדול על ה"סנסציה" של המאה: הוא מצא סוף סוף באיזה מוזיאון ימי בוושינגטון דג שיש לו קשקשת בלי סנפיר, וצירף צילום הדג עם שמו הלועזי: MONOPTERUS CUCHIA בלווי כמה שמות של דוקטורים מומחים לדגים. יש דבר משכנע מזה? אלא אנו שמכירים את ה"אמת" של "דעת-אמת" הלכנו ובדקנו את ה"מימצא המהפכני", ובבדיקה מדעית קצרה מצאנו שדג זה ש"גילה", לא רק שיש לו סנפיר קטן תחת זנבו, ולא רק שיש לו סנפירי חזה עד לגיל 10 ימים ואח"כ הם נושרים [וזה מספיק כדי להחשב כשר], אלא התרגום של שמו הלועזי MONOPTERUS הוא: "כנף [=סנפיר] אחד", על שם הסנפיר שתחת זנבו!!! הפוקר שוב הביא ראיה ברורה לאמיתות האלוקית הפלאית של דברי התורה וחז"ל בזה שבדק יותר מ30,000 הדגים שבעולם ולא מצא אפילו אחד עם קשקשת בלי סנפיר! שוב אנו נדהמים ונרעשים לראות את נפלאות תמים דעים שה"יושב בשמים ישחק, ה' ילעג למו",
[תגובות הפוקרים הנואשות: 1. לכל הדגים יש סנפיר. תשובה: שקר, יש דגים, למשל מסדרת הסינברנאים, שחסרים הסנפירים לגמרי. ופרופ' לב פישלזון מאונ' ת"א אישר שיש כמה משפחות דגים עם מינים חסרי סנפירים כצלופחים שונים. 2. יש קצת פוסקים שכתבו שיש יוצאים מן הכלל שאין להם סנפירים, כך שאין זה כלל מוחלט, וממילא לא ראיה לידיעה אלוקית. תשובה: רוב מוחלט של הפוסקים חלקו ואמרו שאין יוצאים מהכלל. והיחידים שכתבו זאת, כמו ה"כרתי ופלתי", זה בגלל חיה ימית רעילה עם 4 רגליים בשם "שטינק"ס מרינ"ס" שרופא וינאי לפני 370 שנה מצא ואמר שיש לו קשקשים ולא סנפירים. והתכוון ה"כרתי ופלתי" שיש יוצא מהכלל בדמות חיה עם ד' רגלים והיא רעילה שעליה אין הכלל כל שיש לו קשקשת יש לו סנפיר, וממילא לא יאכלוה כי היא רעילה. ומפרשים אלה ביארו היאך רמזה התורה לחיה זו בצורה פלאית, עי' המענה הארוך לקונטרס 17 ענין ב'. מלבד זאת: בימינו כלל לא מכירים חיה שכזו, וממילא מקויימים דברי הגמרא כפשוטם ודברי הפוסקים שתמיד כשיש קשקשים יש סנפיר! ומי גילה רז זה לחז"ל?... 3. למה התורה נתנה שני סימנים, הרי מספיק לכתוב קשקשת ואז תמיד יש סנפיר. תשובה: "כיוונו" לקושיית הגמרא במס' חולין ס"ו ע"ב, והגמרא מתרצת שם תירוץ, עיין שם. ועיין ביאור התירוץ בריטב"א ובמענה הארוך לקונטרס 17 בהרחבה].

עד כאן הרב יעקב סגל.
2. "הבאנו רבנים שלפי דבריהם אין לסמוך על כלל זה "כל שיש לו קשקשת אין לו סנפיר"."

ת.לא ראיתי איזה רבנים. בספר הנ"ל בדף קסו' נפסק להלכה כל שיש לו קשקשת יש לו סנפיר, ויש שיש לו סנפיר ואין לו קשקשת, לפיכך מצא דג שיש לו קשקשת אין צריך לחזור אחר סנפיר.

ואם יש מחלוקת בנושא זה יתכן שזה בגלל שלא יתכן שבורא העולם יספק ראיה שמבטלת את הבחירה. מתוך כל עשרות אלפי דגים יש רק דג אחד שעליהם אתם סומכים להתיר לחיות חיי הפקר.

נכון אין הוכחה כי צריכה להשאר בחירה ועל כך מקבלים שכר ועונש. אבל יש ראיות מספיקות (לדעתי) שצריכות להביא כל אדם בר דעת לחזור בתשובה ואם הוא עושה זאת הוא מקבל הוכחה ישירות מבורא העולם ולכן אני כן יכול לומר שיש בורא, כי אני יכול להוכיח זאת. בכדי לראות את ההוכחה אתה צריך לחזור בתשובה או לפחות לפתוח פתח כחודו של מחט.זה נכון שאני לא יכול להוכיח אם אתה לא רוצה להתאמץ.
איש איש כפי כוחו ודרגתו יתקדם במשהו לכבוד בוראו ,ואז יתקיים מה שאמר הקדוש ברוך הוא "פתחו לי פתח כחודו של מחט ואני אפתח לכם כפתחו של אולם" כי מי שמשתדל ומתקרב אל הקדוש ברוך הוא אפילו במשהו הקדוש ברוך הוא פותח לו שערי ברכה והצלחה.

בקשר לשאלה מדוע התורה נתנה שני סמנים ולא רק את סימן הקשקשים אני מביא עוד תשובה אפשרית: התורה רצתה למנוע אכילת דגים שיהנדסו (אם יצליחו) שיש להם קשקשים ואין להם סנפירים.

3. "דג שיש לו ראש רחב ושדרה מותר באכילה. סימן זה הוא שטות גמורה , ונמצא שחז"ל התירו דג אסור."
ת. על כך אני בלי נדר יתן תשובה יותר מאוחר. אין זה סותר את הראיה.

"הדג ששובת בשבת - יש דג אחד בים, שאינו שוחה ביום השבת, "

תשובה

אגדות הש"ס רבות מאוד. זו לא האגדה היחידה עליה ניתן להקשות. יעויין גם באגדות רבה בר חנה במסכת ב"ב ועוד.

מקובל היטב בישראל שאגדות הש"ס אינן ענינים פשטיים אלא רמזים לרעיונות שונים. בעיקר הענין כבר כתבו בדבר גדולי ישראל, כפי שהזכרנו כבר בהקדמה ב' שדבר שאינו להלכה ניתן לפרשו כרצוננו ואין בכך כפירה בתורה.

על טעויות.

דגים 226879
לעניות דעתי ההודעה הזאת, שמשוגרת מדי כמה חודשים לאייל, מדיפה את הריח המתבקש: דגים לא טריים. אני מתקשה לראות מה הופך אותה לחסינת-מחיקה יותר מהודעותיו של מר שרון, שהרי הזכויות שבעל ההודעה מבקש לעצמו בעולם הבא הן הרבה יותר מהתמלוגים שמר שרון יכול לצפות לקבל על רב-המכר שלו.

אבל אם היא כבר כאן, אולי מישהו משומרי אמוני יוכל לספר לי אם אותו דג שאינו שוחה בשבת הוא במקרה מצאצאי חמורו של בן-יאיר.
דגים 226882
וכל כמה חודשים אותה הבטחה:

"
3. "דג שיש לו ראש רחב ושדרה מותר באכילה. סימן זה הוא שטות גמורה , ונמצא שחז"ל התירו דג אסור."
ת. על כך אני בלי נדר יתן תשובה יותר מאוחר. אין זה סותר את הראיה.
"
חדל קשקשת ברשת 226946
דגים 227394
פעמיים השתמשת בביטוי "שומרי אמוני". האם אתה בטוח שאין כוונתך ל"שלומי אמוני"?
דגים 227464
''שומרי אמוני'' הוא שם החיבה שהענקתי למה שמקובל לכנות ''שומרי אמוני ישראל''. אני מחבב צירופים בני שתי מלים, ו''שומרי אמוני'' מזכיר לי את ''שומרי משקל'' שיש לי פינה חמה בלב עבורם. אם זה גורם לבעיה, אפשר להציב שם פשוט ''דוסים'', בתנאי שהאדון פז לא יזעיף פנים.
גוי צדיק 227492
הדרא קושיא לדוכתא - מקובל לומר "שלומי אמוני ישראל". ויש שיוסיפו: "אנוכי שלומי אמוני ישראל!"...
דגים 227581
כמו ש"מגביהי שחקים"‏1 זה קיצור של "מגביהי עוף לשחקים"?

1 מתחדישי הלשונאי "אזהרה חמורה".
1 227645
שהוא קיצור של "אזהרה חמורה לשכ"ג, בבחינת כרטיס צהוב, לפני שייעשה בו מעשה סמיילי נ"י"?
1 227699
גם אתה צודק, אבל התכוונתי לכותב הידוע "אזהרה חשובה" (מתגובה 227523); התנצלותי הכנה על שיבוש השם.

(לפני שאתה שואל: אני לא יודע קיצור של מה זה "אזהרה חשובה").
שקר וכזב 106490
1. קרא את תגובתו של מר דנבום (תגובה 106428).

2. עדיין, כתוב שם מנוון, לכן, עדיין לא ענית לי לנקודה הזו.

3. עדיין, לא מצויין שם שמו של כותב הערך, ולא המקור, להבדיל מדעת אמת, כך שאין כאן עניין של אמונה למדענים.

4. אני לא מאמין רק למדענים, אני מאמין למדענים בתחום מחקרם, כל זמן שאין לי דעה סותרת ממי שמבין בתחום.

5. אני לא רק לא מאמין לרבנים, בכל מה שנוגע להלכה, אני מאמין לרבנים, בכל מה שלא נוגע להלכה, אני מתיחס לרבנים כאחד האדם.

6. לפי הפרשנות שלך לטקסט, ה"סנפיר" מופיע בצורת הרבה פצעונים, מכאן, הסנפיר לא מופיע כסנפיר (אלא כפצעונים), מש"ל.
שקר וכזב 137192
4) צריך מאוד להזהר בנושא זה - קל מאוד לקחת דעת מדענים בתחומם ולהציג אותה בצורה המתאימה ביותר לך.
א) מדענים אלה לא טענו שהדג המדובר הוא בעל קשקשים ואינו בעל סנפיר - תצלום הרנטגן שמדובר עליו בדעת אמת הוא מזוית כזו שתסתיר את הסנפיר המנוון.
ב) אפילו אנשי דעת אמת מודים הכוונה בדברי חז"ל היא שרוב הדגים הם כאלה (הם מביאים דוגמא לדג שיש לו קשקשת ובאמת אין לו סנפיר - אך דג זה הינו רעיל ולכן אינו ראוי למאכל אדם).
ג) ההגיון מחייב שאם היו לדג סנפירים שנשרו הוא כשר - נראה לא סביר שהדג יהיה כשר עד גיל 10 ימים ואז משנפלו הסנפירים יפסיק להיות כשר) ולכן היות ויש לדג סנפירים עד דיל 10 ימים הוא אינו סותר את דברי חז"ל (למרות שאם הוא היה סותר כביכול עדיין זאת לא היתה סתירה שהרי חז"ל דברו על הרוב ולא על כל הדגים - כמו שמחבת"ים אוהבים להציג זאת.
ד) אתה לא חושב שזה די מדהים ומאדיר תורה?
5) האם אני מבין מדבריך שאתה מאמין לרבנים בכל מה שנוגע להלכה?

6) התורה לא מדברת על איך יופיע הסנפיר ואיך לו - זאת כבר פרשנות אישית. (בכל מקרה ראה פירוט בסעיף 4)

* אני הייתי נזהר מדעת אמת שבעתיים היות והם מביאים דעה של אנשים אמינים (מדענים בתחום מחקרם) ומעוותים אותה לפי רצונם (תשקורת) - לא מוזר בעינך שמכל הכמות הגדולה של הדגים בעלי הקשקשת שאין להם סנפיר הביאו המומחים דוקא דג ששמו מעיד על כך שיש לו סנפיר - הגיוני שהיו מביאים כמה מעשרות הדגים אחרים שיש להם קשקשת אבל אין להם סנפיר - ממש לא חסרים כאלה.
אולי המומחים האלה מבינים גם בהלכה ודאגו להביא דג שיש לו קשקשת כשרה (על פי ההלכה - ראה אינציקלופדיה תלמודית לפירוט) ואין לו סנפיר נראה - זה לא נראה קצת תמוהה?
שקר וכזב 137316
ד) לא. למה שזה כן ידהים אותי (או את מי שהשאלה כוונה אליו במקור)?
שקר וכזב 137395
שהם מעיזים לטעון טענה כזו שניתן לבדוק את נכונותה ולבסוף מתברר שהם צודקים (וזאת כמובן אחת מני רבות) מה שמעיד על עליונותה של התורה ורמת הבנתם אותה.

הנוצרים למשל טענו מספר טענות מועט בסיגנון זה ונפלו כמעט בכולם (לדוגמא: כדור הארץ שטוח, היהודים לא יחזרו מעולם לארץ ישראל - וחזרנו ועוד ועוד..)
שקר וכזב 137397
הנוצרים לא טענו שכדור הארץ שטוח. היהודים, לעומת זאת, טענו ש''שמש בגבעון דום'', כלומר שהשמש סובבת את כדה''א.
שקר וכזב 137474
ושהיקום קיים לא יותר מ5763 שנה, גם.
שקר וכזב 146229
הנוצרים דווקא התלבטו בסוגיה הזו ויש שטענו שהעולם שטוח ובלבד שלא יצטרכו להכשיר את התופעה הנקראת אנטיפודים. (רגלי האנשים עומדים במהופך).
רק לקראת סוף ימי הביניים שבו הגיאוגרפים האירופאים אל חוכמת יוון ורומא והשאירו מאחור את סולינוס (הלא נוצרי) ואת השפעותיו על הדוגמה הנוצרית.
שקר וכזב 137535
יופי. הם טענו טענה נועזת והיא הוכחה כנכונה. כמה לא? (רמז - מעלי כבר יש שתים). אז למה אני צריכה להתפעל מזה שהניחושים שלהם לפעמים נכונים ולפעמים לא?
שקר וכזב 137568
היהודים לא טענו שהארץ שטוחה (ה"פרשן" לשמש בגבעון דום ממש לא משבין את משמעות העניין).
בקשר לגיל היקום -
א) זאת לא טענת התלמוד (ואם בודקים את הדברים לעומק רואים שבזוהר אף כתוב שצורת העולם כמעין צורת כדור ושאנשים עומדים מכל כיוון בו - ושבצד אחד יש יום בצד אחר לילה - דברים שמנוגדים לחלוטין לדעה הנוצרית)
ב) למרות א - אין הוכחה חד משמעית לגיל היקום אלא הסתמכות של העבר על תצפיות בהווה - אין שום מניעה שהיקום כן נוצר כמו שהוא לפני 5763 שנה - לא ניתן להוכיח שלא!!! (מה שכן ניתן להוכיח זה האם היהודים חזרו לארצם - על דגי הים על סוד עיבור החודש על צורת כדור הארץ וכן הלאה....)

לכן דוגמאות אלו אינן ברות השוואה לידע חז"ל על דגי הימים והנהרות.
מה עם המאובנים 137593
"אין שום מניעה שהיקום כן נוצר כמו שהוא לפני 5763 שנה - לא ניתן להוכיח שלא!!!"
סליחה?
מה עם המאובנים 137631
מה שקראת
שקר וכזב 137618
אין לי מושג מאיפה אתה מביא את הידיעות שלך על העמדות הנוצריות, אבל מעולם לא נטען בנצרות שהעולם שטוח. כשקולומבוס יצא לחפש את הודו במערב, לא אמרו לו שהוא יפול מקצוות הארץ, אלא שהוא טעה בחישוביו, וכי הודו מרוחקת כדי כפליים המרחק שהוא חשב, ולעולם לא יצליח להפליג מרחק כזה בלי הפסקה. הם צדקו, כמובן. הדבר היחיד שאף אחד לא לקח בחשבון זה שבאמצע תהיה יבשת חדשה ולא מוכרת.

צורתו העגולה של העולם ידועה עוד מימי היוונים, ולא יפתיע אותי אם חכמי התלמוד לקחו את התובנה הזו דווקא מהם.

''שמש בגבעון דום'' לא אומר שהארץ שטוחה, הוא אומר שהארץ במרכז והשמש סובבת אותה.
שקר וכזב 137635
אתה צודק התבלבתי.
התכוונתי לומר שהנצרות היא זאת שטענה במפורש שכדור הארץ הוא במרכז היקום.
שקר וכזב 137636
וגם היהדות, בגדול
שקר וכזב 137640
המאור הגדול לממלכת היום, אומר לך משהו?
שקר וכזב 137619
סוד עיבור החודש? אפשר לקבל פרטים עליו בבקשה?
בקשר לכל השאר כבר ענו לך.
טעות 137542
אני ממליץ לך לקרוא היטב בכתבי הנוצרים הפרוטסטנטים הפאונדמנטליסטים בארה"ב, הם טענו מאז ומתמיד שהיהודים יחזרו לארץ ישראל ויקימו שם מדינה כהכנה לבואו השני של ישו .
מבחינתם כל מה שקרה עד עכשיו כאן מאשר את טענותיהם .
הצעתי לך : אל תנסה להתייחס ל"נוצרים " כגוף אחד מונוליטי .
טעות 137570
ארה"ב לא קיימת יותר מ300 שנה.
טעות 137579
אז ? מה הקשר ?
אתה אמרת שהנוצרים טוענים כך וכך ומסתבר שלא כולם ואף רבים מהם לא טוענים כך וכך .
עצתי לך: הקפד לדייק בטענות שלך . אם אתה טועה בדבר כזה שכל כך קל לברר אותו, נשאלת השאלה במה עוד אתה טועה בדברים שהרבה יותר קשה לברר אותם.
טעות 137586
אלי אלי (שם יפה) *כל* הנוצרים טענו כך בעבר (כלומר כל המקבילים הנוצריים לחכמי התלמוד שלנו וימי הביניים טענו כך).
לידיעתך היום אין אף נוצרי שטוען כך - ואפילו באופן רשמי בוטלה הנבואה הזו ע"י האפיפיור - כך שאם זרמים מסויימים בנצרות הגיעו למסקנה הזו לפני 300 שנה ולא היום (לאחר שבפועל העם היהודי חזר לעצמו) אין זה משנה את העובדה שלפני 1000 שנה *כל* העם הנוצרי טען את הטענה הזו ובניגוד לו *כל* העם היהודי טען את הטענה ההפוכה.

ובקשר לעצה שלך: נראה לך שתכוונתי לנוצרים היום? אם יש מעט שכל ישר בקודקודך תבין שלא התכוונתי לדעת הנוצרים היום (וזה האבסורד) שהרי רק נוצרי שלא שמע על מדינת ישראל יכול אולי לטעון שהיהודים לא יחזרו לארצם - אבל מיד יתקנו אותו ויסבירו לו שזה כבר קרה לפני חצי מאה והוא פשוט לא מעודכן. :)
טעות 137656
שוב :
לא כל הנוצרים בעבר טענו שהיהודים לא יחזרו לארץ ישראל . היו חוזים נוצריים שונים וגם קטוליים מימי הביניים כמו יואכים מפיורה שדיברו על כך שבקץ הימים היהודים יחזרו לארץ ישראל . לאמיתו של דבר לא ידוע לי על מלומדים נוצרים שטענו אז שהיהודים לא יחזרו אף פעם לארץ ישראל ( יתכן שהיו אינני יודע , אבל אם כן אני לא מכיר כאלה אשמח אם תספק לי את שמותיהם ) .
והרעיון שהיהודים יחזרו לארץ ישראל הפך לעיקר אמונה אצל הפרוטסטנטים ,לפחות מאה שנה לפני שנוצרה הציונות במאה ה-‏19. כאשר החלו היהודים לחזור לארץ ישראל בזמננו הפרוטסטנטים ראו בכך אימות של אמונותיהם .
טענתך בעניין זה היא בלשון המעטה תמוהה ביותר.
טעות 137657
ולא לא חשבתי כלל שאתה מתכוון לנוצרים היום אל תדאג אני לא עד כדי כך מזלזל באינטליגנציה שלך.
טעות 137784
יואכים מפיוריה...מעניין מה יש לגוגל לומר על זאת: http://www.livingtruth.net/Joachim%20of%20Fiore.htm

שים לב לפיסקה אחרונה:
The Spiritual Franciscans were pronounced heretics and were executed for rebelling against the Pope who ruled that Saint Francis' Testament not be binding. In the revelations of Joachim of Fiore, those who criticized the papacy, the corrupt clergy, and the conspicuous rich found their voice. Widely circulated throughout late medieval Europe and England, Joachim's texts articulated the opposition to the abuses of organized religion, and provided the terminology necessary to indict the notoriously corrupt bureaucracy of the medieval Catholic Church. The spiritually revealed dispensational system of Joachim of Fiore is the grandfather of modern dispensationalism.

ממש זרם מרכזי בנצרות.
מה לא?
אהה - כנראה שלא כל כך.
טעות 137790
אמממ... אתה מודע לזה שכל הזרמים בנצרות פרט לקתולים אינם רואים באפיפיור סמכות, כן? קוראים לזה "פרוטסטנטים".
טעות 137831
אממ....כן - נצרות חדשה לנצרות הקתולית - מעניין אם ישו (שהיה יהודי) היה קתולי או פרוטסטנטי.
טעות 137844
הוי, אללי. נסה לא לדבר על דברים שבאמת אין לך מושג בהם. לא שאני ידען גדול בענייני נצרות, אבל להתעלם מהעולם הפרוטסטנטי כאילו זו לא נצרות...
ישו לא היה לא נוצרי ולא פרוטסטנטי, אבל מהמעט שאני יודע על שני הזרמים ועל האיש ההוא, הוא היה קרוב יותר לאחרונים.
137857
האם אתה נוהג בדיוק כמו אבות אבותיך? סביר להניח שתענה כן אך למשל האם אתה מורח דם (עגל? סתם פרה?) על ביתך בפסח?
137866
תתפלא, אבל אתה לא הראשון לגלות את ההבדל בין ''פסח מצרים'' ו''פסח דורות''.
טעות 137795
אז?
כל הטענה שלך סובלת מחוסר רלבנטיות מוחלט לנושא הדיון שהוא טענתך הגורפת שכל הנוצרים בכל הזמנים לפני הקמת מדינת ישראל טענו שהיהודים לא יחזרו לעולם לארץ ישראל .
בבדיקה מתברר שלא כך היה. עתה היית מוכן להודות שכוונתך הייתה רק לכלל הנוצרים של ימי הביניים . בבדיקה חוזרת מסתבר שלא כך היה היה לפחות אדם אחד ( והיו לו הרבה תומכים ) שכלל לא חשב ככה.
עתה טוען שאותו אדם נחשב לכופר. ובכן לא לגבי נושא הדיון של חזרת היהודים לארצם אני מציע לך לקרוא היטב את הטקסטים על יואכים מפיורא הוא לא הותקף מעולם לגבי טענותיו לגבי היהודים אלא לגבי נושאים אחרים לא קשורים.
כלומר טענתך נופלת .אין לך שום מושג כלשהוא על מה שאתה מדבר להוציא חיפוש שיטחי באינטרנט.
ועדיין לא ענית לי על שאלתי : מיהם המלומדים הנוצריים שטענו שעם ישראל לא יחזור לעולם לארצו .
אני מחכה לתשובה .
טעות 138064
אם אתה מתעקש:
שים לב שהנבואות הנוצריות המתייחסות כן לחזרת עם ישראל לארצו הם מתייחסות לחזרתו כמומר לנוצרי (כלומר בצורה המתוקנת לשיטתם) בעוד שבפועל הנבואות המקראיות מתייחסות לחזרת היהודים לארצם כתהליך של גאולה הכולל צמאון לדברי תורה וחזרה בתשובה המונית (שאנו רואים אותה היום).
בשל כשלון נבואות אלו הפוגעות בנצרות ישנו מיסיון ענף בארץ ישראל להמרת יהודים (אך ללא הצלחה מסחררת).
כלומר: הנבואות הנוצריות המסתמכות על ישעיה או דניאל מתקיימות כמובן אך בצירוף חזון יוחנן ודומיו מקבלים תמונה מעוותת שבעצם אינה תואמת את המציאות כהיום.

ועוד כמה דברים מעניינים על הברית החדשה:
הגויים, ימח שמם, כבר יודעים את זה 138070
הגויים, ימח שמם, כבר יודעים את זה 138071
תודה.
טעות 138073
שוב :
יש נוצרים פרוסטנטים ויש נוצרים פרוטסנטים . יש כאלה שטענו שהיהודים יחזרו אחרי המרתם ויש כאלה שטענו שחזרתם תהיה שלב הכנה להמרתם . היו דיעות והיו דיעות.
צר לי לאמר ששום דבר ממה שהבאת כאן אינו רלוונטי לנושא הדיון שהוא טענתך שכל הנוצרים בעבר האמינו וטענו שהיהודים לא יחזרו כיהודים לעולם לארץ ישראל, כל מה שאתה מביא הם הטענות של כמה קבוצות מסויימות במכלול גדול שנקרא :נצרות פרוטסטנטית". .
כדאי שתביא משהו טוב יותר מכך. .
טעות 138087
אולי לא שמת לב אבל ישנם סתירות גסות בברית החדשה (שהיא משותפת לכל הנוצרים):
מעבר לזאת העובדה שאין דעה אחת בנצרות בנושא כל כך עקרוני הופכת את הנצרות ללא רלונטית.
כמו כן היות ויש הרבה דעות אין זו חוכמה שאחת מהן תצדק.
  טעות • דובי קננגיסר
  טעות • מאמין קיצוני באלוקים
  טעות • האייל האלמוני
  הנצרות = דת מטופשת • מאמין קיצוני באלוקים
  לא כל קח מהר • האייל האלמוני
  לא כל קח מהר • מאמין קיצוני באלוקים
  לא כל קח מהר • האייל האלמוני
  ועוד בנושא • האייל האלמוני
  לא כל קח מהר • מאמין קיצוני באלוקים
  לא כל קח מהר • האייל האלמוני
  לא כל קח מהר • תהיתי, אולי אנחנו טועים
  לא כל קח מהר • שוטה הכפר הגלובלי
  קשקשת • האייל האלמוני
  שמתי לב, אבל אני מתאפק. • ראובן
  לא כל קח מהר • האייל האלמוני
  טעות • דובי קננגיסר
  טעות • מאמין קיצוני באלוקים
  טעות • דובי קננגיסר
  טעות • מאמין קיצוני באלוקים
  פני הדור כפני הפרושים • יהודה מהקריות
  טעות • דובי קננגיסר
  טעות • אלי
  טעות • מאמין קיצוני באלוקים
  טעות • אלי
  אגב • אלי
  אגב • מאמין קיצוני באלוקים
  טעות • האייל הלא נוצרי
  שלום לכולם • מאמין קיצוני באלוקים
  שלום לכולם • אלי
  שלום לכולם • נשיאלה
  ושכחתי להוסיף • נשיאלה
  ושכחתי להוסיף • כליל החורש נאורי
  טעות • איילת חן
  טעות • האייל האלמוני
  טעות • בוחר להאמין
  התורה אמת • רבותיי
  התורה אמת • ל.ב.פ., תל אביב
  התורה אמת • האייל האלמוני
  שקר וכזב • האייל האלמוני
  הדגים • האייל האלמוני
  הדגים • שוטה הכפר הגלובלי
  הדגים • תום
  הדגים • האייל האלמוני
  הדגים • תום
  רצון האל • mousomer
  רצון האל • שוטה הכפר הגלובלי
  רצון האל • האייל האלמוני
  רצון האל • שוטה הכפר הגלובלי
  רצון האל • mousomer
  רצון האל הרוצה אל • רון בן-יעקב
  רצון האל • האייל האלמוני
  רצון האל • mousomer
  רצון האל • האייל האלמוני
  רצון האל • mousomer
  רצון האל • האייל האלמוני
  רצון האל • תשע נשמות
  רצון האל • שוטה הכפר הגלובלי
  שקר וכזב • שוטה הכפר הגלובלי
  שקר וכזב • דוד
  שקר וכזב • סמילי
  שקר וכזב • מאמין קיצוני באלוקים
  איפה מצאת שאלות? • סמילי
  איפה מצאת שאלות? • האייל האלמוני
  נראה לך שאני לא יודע לקרוא? • סמילי
  למה אתה חושב כך? • האייל האלמוני
  למה אתה חושב כך? • סמילי
  אולי קראת ושכחת? • האייל האלמוני
  אז לא הבנתי אותך. • סמילי
  מה קורה לכם? זה לא נכון! • שמאי
  יונקים ימיים • מאיר
  יונקים ימיים • ליאור גולגר
  שתי שאלות • fire
  דוגמא אחת מספיקה. • חף
  דוגמא אחת מספיקה. • שוטה הכפר הגלובלי
  ''כל שיש לו קשקשת יש לו סנפיר'' • הרב אריאל טל - משפטן
  ''כל שיש לו קשקשת יש לו סנפיר'' • איילי
  שתי שאלות • האייל האלמוני
  שתי שאלות • האייל האלמוני

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים