עוד שאלה 99771
האם יש לטפל במי שניסה להתאבד?
עוד שאלה 99776
הזכרתי באחת מתגובותי את המקרה של בני הזוג (מהרצליה כמדומני) שניסו להתאבד יחד. צוות מד"א שהגיע למקום הצליח להחיות רק את האישה.
לשאלתך: כן, חייבים לטפל במי שניסה להתאבד. ליאור בודאי ישמח על כך שניצלו חיים בישראל, אך השאלה המתבקשת היא איזה מין חיים אלה (לפי עדותה) שפרט למחלה הסופנית שבה חלתה האישה היא חווה את כשלונה בנסיון התאבדות ואת הבדידות עם מותו של בן זוגה.
עוד שאלה 99777
מעניין, מי שפסק בעניין היה אורי גורן, אשר בשאלה דידן פסק שניתן להמית את החולה. לא הצלחתי להבין את בין המקרים - הלא העידה האישה על רצונה למות, בעצם ניסיון ההתאבדות?
עוד שאלה 99824
חשבתי על זה והאמת? לא הגעתי לשום תשובה מניחה את הדעת. ההסבר היחיד הוא שהואיל והאשה עדיין לא במצב סופני יש בעיה אתית חמורה לסייע לה לסיים את חייה עכשיו בניגוד לאדם הסובל מניוון שרירים. בהשוואת חוסר האונים שלו לשלה נראה כאילו היא נענשת על הכישלון.
עוד שאלה 99827
איילת, אני חושב שאת ממהרת לשפוט את המסכנות של האשה ההיא ולהחליט ש''אם כך, כבר עדיף לה למות''. יהא מצבה סופני או לא, היא עדיין חיה ומתפקדת, ולא מחוברת למכונת הנשמה.
עוד שאלה 99836
לא אני שפטתי את מצבה אלא היא בדבריה כשהתעוררה מהתרדמת וכעסה על כך שהחלטתה לא כובדה.
התשובה: חרא חיים 99779
לפני חמש שנים, בערב ראש-השנה כמדומני, קרא סב-רבי עליו השלום לאשתו ואמר לה שאינו רואה עוד. לקחנו אותו מהר למרכז הרפואי הסמוך ושם נמצא שעבר שבץ.
במהלך ארבעת החודשים הבאים הוא גסס ביסורים, מואכל באמצעות זונדה, מתקשר עם העולם באנחות, מבטים ולחיצות ידיים. השכיבה הממושכת הביאה עליו בצקת, גרדת וניוון. הלב של כולנו נקרע לראות את ראש המשפחה, אב לעשרות נכדים ונינים, מתפתל מכאבים, ערום ומזיע.
מצבו נעשה חסר-תקווה, הוא שהציל עשרות מאימי היטלר וסטלין נדון עכשיו למוות ביסורים ולא יכולנו לעשות דבר פרט לשבת לצד מיטתו.

לפי הכרעת השופט, היה עלינו ליטול מידיו עדות קבילה לפיו עלינו להרגו ברגע שמצבו נהיה חסר-תקווה. אבל מי לעזאזל יכול לקבוע שמותר לקצר את חייו חסרי-התקוה של אדם בחברה?
לו. 99816
לו.
באמת, מי לעזאזל? 99849
האדם.

מי, לעזאזל, יכול לקבוע שמותר להאריך את חייו חסרי-התקוה של אדם בחברה שאינו חפץ בכך? מי נתן לך זכויות שעולות על שלו על גופו וחייו?
שפוי בסדום... 99864
בדיוק.
ולפי דעתי כל דעה שעולה סביב הנושא הזה צריכה *קודם כל* לענות לשאלה הפשוטה הזאת.
בלי להעליב 99871
אתה לא תקרא לי שפוי!
שפוי ! שפוי ! שפוי ! 99873
''שפוי'' באופן יחסי לאופן שבו אני מקטלג אנשים.
מה שהופך אותך ללא שפוי בעליל לפי רוב אמות המידה המקובלות, ופסיכופת עם דיפלומות בעיני כמה יפי נפש קיצוניים שחיים באוטופיה דימיונית פרטית משלהם.
אוטופיה דמיונית? 99948
לי זה דווקא מזכיר כמה סיפורי דיסטופיה, שקראתי בפנטסיה 2000. הארכת חיים בכפיה... רעיון מחליא ומפחיד.
שפוי ! שפוי ! שפוי ! 99951
סטטיסטית, כמו שאומר הקול המסתורי שמלווה את פנינה דבורין, מר גולגר הוא היחיד כאן שיצא באופן חד משמעי נגד פסיקת ביה''מש, ואני לא חושב שהוא יפה נפש יותר ממני או ממך.

בלי שיש לי הוכחות, אני משער שגם בציבור הכללי הרוב מצדדים בפסיקה - לפחות מבין החילונים. במדגם הלא מייצג של האנשים שאני מכיר אין כמעט חילוקי דעות בעניין זה.

כל הדיון הזה מתחבר לפתילים בדיונים אחרים שעסקו בזכותה של החברה לכפות על פרטים אורח חיים מסויים. נראה שיש חילוקי דעות רציניים בקשר למקום בו ראוי להעביר את הקו המפריד בין זכויות הפרט לבין אכיפת נורמות מסוימות ע''י החברה. אני לא מסכים איתך שזה מעיד על ''אנושואידיות'' של מר גולגר, מונח שאני מפרש אותו כ''חסר רגשות הומניים''.
מבוא לחברה האנושית, פרק א' 99879
החברה היא כלי בידי בני האדם, וכל תכליתה לשרתם - הן כציבור והן כפרטים.

כאשר אדם לוקה במחלה חשוכת-מרפא, החברה מסייעת לו בפרט באמצעות מספר מנגנונים ובהם מערכת הבריאות.
טיפוס אובדני זקוק לעזרת החברה כדי לחלצו מן המשבר הנפשי אליו נקלע, ולכן מחובת החברה לסייע לו, גם אם באותו הרגע הוא מעדיף שיניחו אקדח טעון בידו.

אם תרצו, אפשר להתייחס לשוטרים המחלצים אקדח מידו של מתאבד פלוני בזמן t כשליחי החברה שבאים לסייע לפלוני מזמן t- להפוך להיות פלוני מזמן t+. אם הסבר מעין זה נשמע לכם רופף, קחו את הסברו של ליבוביץ' המנוח במקום - המשטרה עוצרת מתאבדים לשם הצלת נפשות גרידא.

מי שרוצה למות אינו זקוק לעזרת החברה. להיפך - הוא כופר ביסוד החברתי הראשון במעלה, והוא שחיי הפרטים בחברה קודמים לכל צורך אחר.
אדם שלם בנפשו וגופו מסוגל בנקל לאבד עצמו לדעת באיזו פינה חשוכה מבלי להטריח עליו את הבריות. ואם אדם כזה מודאג משמירה על כבוד המשפחה, הרי שבימינו יוכל בנקל לביים תאונה או סתם להתנדב לפלס"ר שריון או לעשן.

רצה הגורל, ואיש קבע בצה"ל חטף לא עלינו ניוון שרירים. כעת הוא מבקש מן החברה לתת לו למות בבוא היום, אך אסור לנו בתכלית האיסור להיענות לבקשתו. לכל היותר מותר לנו, כאמצעי טיפולי, להרגיעו ולומר לו שהחופש למות ינתן לו בבוא היום, אך מי שינתק את הבחור האומלל ממכשירי ההחייאה הוא רוצח.
אולי אינו רוצח שפל, אולי אינו רוצח בדם קר, אך מבחינת הסדר החברתי אדם כזה צריך לתת את הדין על מעשיו.

באותה מידה, יגאל עמיר הגיע למסקנה שמוטלת עליו החובה ההלכתית להוציא להורג את ראש הממשלה. הוא נשען על פסקי הלכה ועל הכשרתו המשפטית, הודה במעשה ובניגוד לברגותי גם קיבל עליו את סמכותה השיפוטית של המערכת המשפטית הישראלית. היום הוא נענש משום שע"פ החוקים במדינה זו יגאל עמיר הוא רוצח.

ובכן, מי שיוציא להורג את הבחור האומלל הזה הוא רוצח, יש לעצרו ולהעמידו למשפט. כזה החוק.
כמובן שתמיד ניתן לעגל פינות ולביים תאונה כזו או אחרת שתשים קץ לחייו מוכי הגורל של הבחור, אך אין להניח לסבלו לשמש תירוץ לביצוע אותנזיה.

אם הייתם מבקרים פעם במעון למפגרים או במחלקה הסיעודית של בית האבות הקרוב, הייתם נתקלים במקרים (לא רבים אך מובהקים) של אנשים מוכי גורל, שכל יום עבורם הוא סבל מתמשך. חייהם הם מאבק סיזיפי מתמשך במציאות איומה, אי אפשר לא לרחם עליהם, חסרי האונים והישע.
ועם זאת, לא יעלה על הדעת שבמקום להקל עליהם ינהלו דיונים באשר לחומרת מצבם, ובמקום להרחיק מהם מחשבות אובדניות ישיבו להם ש"בקשתם לאובדן עצמי בטיפול". איש מבני משפחתי לא היה מעז להיכנס לטיפול רפואי או סיעודי בחברה בה קיים היתר חוקי להוציא להורג את חסרי הישע.

אשר לצעיר הנפש היקר, אני מציע שתקרא שנית את הודעותיי ותבין שלמרות הציטוטים הצלחת להוציא דבריי מהקשרם ולתקוף דחליל.
משפחה טובה 99885
*אני* אשקול הרבה פעמים אם להכנס לטיפול רפואי או סיעודי בדיוק בגלל האפשרות שאם אחליט שדי לי לא יאפשרו לי לבצע את החלטתי. עדיף, כמובן, שאהיה מסוגל לבצע אותה בלי עזרה, אבל אם זה יהיה בלתי אפשרי מטעמים טכניים הייתי מצפה מאותה חברה אנושית שאתה מלמד אותי פרק בדרכיה לסייע לי, באותה מידה שאני מצפה לסיוע כזה בהמשכת חיי כל עוד אני מעוניין בה.

המקרה של החולה בניוון שרירים הוא פשוט יותר: הוא אינו מבקש סיוע למות, הוא רק מבקש הפסקת ה"סיוע" לחיות, ממש כאותה זקנה שאינה רוצה שדני יעביר אותה לצד השני של הכביש.
משפחה טובה 99904
גם אני מפחד מהאפשרות שבגיל מאוחר חבורה של יפי נפש מטורפים שמתכחשים למוות ינסו לקשור אותי למיטה, לסמם אותי, ולהשאיר אותי סובל במשך חודשים עד שאני אמות, כדי שהם יוכלו להרגיש יותר טוב עם עצמם. עצם המחשבה הזאת מעוררת בי חלחלה, ודחף להביא כמה אנשים כאלה למצב הסופני הזה כדי לראות איך הם עומדים מאחורי המילים שלהם.

אולי צריך להקים בתי חולים מיוחדים בשביל מטורפים כמונו...?
עוד שאלה 99785
רוב נסיונות ההתאבדות נעשים בידי אנשים חולים במחלת נפש. אנשים אלה אינם יכולים לקבל החלטות מושכלות וטיפול רפואי עוזר להם, במרבית המקרים, לשוב לחיים באיכות מתקבלת על הדעת (על דעתם שלהם!). זה הרציונל היחיד שמצדיק את הטיפול בהם.
עוד שאלה 99922
מתוך אתר סהר:
"מיתוס: כשחל שיפור אחרי משבר אובדני, המשמעות היא שהסיכון להתאבדות נעלם.

לא נכון. גם כאשר אדם בעל נטיות אובדניות מתחיל להרגיש טוב יותר, הוא עדיין צריך להתמודד עם

בעיות וקשיים בחיים. זה עלול להיות קשה, והאדם עלול לחזור למחשבות אובדניות.

החלמה שלמה מדיכאון ומרצון להתאבד היא תהליך הדרגתי. יכולים לעבור חודשים עד שהמחלים יוכל

להרגיש טוב יותר ובשליטה על חייו.

מיתוס: כל מי שרוצה להרוג את עצמו הוא משוגע.

לא נכון. למרבית האנשים יש סיבות לרגשות האובדניים שלהם, בלי להיות משוגעים או פסיכוטיים.

למרות זאת, צורת המחשבה שלהם ללא ספק מעוותת.

יש חמש הפרעות נפשיות הקשורות או מובילות להתנהגות האובדנית: הפרעות מצב-רוח, הפרעת פאניקה,

אלכוהוליזם, הפרעת אישיות גבולית, וסכיזופרניה.

מיתוס: ניסיון התאבדות אומר שלאדם תמיד יהיו מחשבות אובדניות.

לא נכון. במוחם של כל בני האדם חלפה לפחות פעם אחת המחשבה התיאורטית על התאבדות. כשליש

מבני האדם חשבו ברצינות פעם אחת על התאבדות. מרביתם מחליטים לבחור לחיות, כי הם מבינים

שהמשבר הנפשי הוא זמני, ואילו המוות - קבוע. "

למידע נוסף על מתאבדים והתאבדויות:
עוד שאלה 99959
והמסקנה שלי מהעובדות שהצגת היא שצריך להשאיר את ההחלטה הזאת בידי האדם עצמו. לא כל חולה סופני רוצה להתאבד בגלל הפרעה נפשית.

ואם להגיב על משהו שלא קשור להודעה שלך, אלה על "הלך רוח" כללי של צד מסויים בדיון הזה, אז גם לא כל מי שרוצה לנתק את סבא ממכונות ההחייאה ולפטור אותו מייסוריו, רוצה לעשות את זה בגלל הכסף, או בגלל שהוא לא אוהב את סבא שלו. אולי אפילו (ישמור השם !) בדיוק להיפך.

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים