התחממות כדור הארץ והשפעותיה על מדינת ישראל (חלק א') 784
תחזיות שמספקים מודלים של מזג-האוויר, צופות עליה מהירה בטמפרטורה הממוצעת של כדור-הארץ במאה הבאה. יש גם הטוענים שבשנים הקרובות נהיה עדים לעליית הטמפרטורה המהירה ביותר שידע העולם בעשרת-אלפים השנים האחרונות. יש לזה השלכות חמורות. חלק ראשון מתוך שלושה.

אקלים כדור־הארץ הולך ומתחמם. תופעת ההתחממות העולמית, שעוד הייתה מוטלת בספק עד לפני כמה שנים בעיני אנשים כמו נשיא ארצות־הברית ג'ורג' וו. בוש ויועציו, היא כיום עובדה. קיים קונצנזוס בין העוסקים בתחום שאכן מתרחש שינוי אקלימי. זו כבר לא תחזית לעתיד הרחוק - אנו חשים זאת על בשרנו מדי יום ביומו. הגשמים הולכים ומתאחרים, כמות המשקעים הולכת ופוחתת, והטמפרטורות עולות עוד ועוד, שוברות כל שנה את שיאי חום שהושגו בשנים קודמות. תחזיות שמספקים מודלים של מזג־האוויר, צופות עליה מהירה בטמפרטורה הממוצעת של כדור־הארץ במאה הבאה, ויש הטוענים שבשנים הקרובות נהיה עדים לעליית הטמפרטורה המהירה ביותר שידע העולם בעשרת־אלפים השנים האחרונות.

שינויים כאלה אינם דבר חדש בתולדות כדור־הארץ. יש עדויות שונות על כך שהאקלים היה חם יותר במשך תקופות שונות של קיומו של כדור־הארץ, וגם בזמן קיומו של המין האנושי, והיו גם תקופות שבהן האקלים היה קר יותר. כעת האקלים מתחמם שוב.

למה מתכוונים כשאומרים שהאקלים מתחמם?

כשאומרים שהטמפרטורה עולה, הכוונה היא לטמפרטורה ממוצעת בכל העולם. ההנחה היא גם שבמדידה שממוצעת על פני כל העולם ההשפעות המקומיות האנושיות זניחות. למשל, אין שום רבותא בכך שהטמפרטורה בתוך עיר גדולה גבוהה יותר מאשר היה באותו אזור 100 שנה קודם. "אי חום עירוני" היא תופעה מוכרת. אפילו כשנכנסים לתל־אביב אפשר לחוש בעליה בטמפרטורה ובחוסר נוחות (שנובעת גם מחסימת הרוח).

זו, דרך אגב, הייתה אחת ההתנגדויות של המפקפקים בהתחממות. הם טענו שהעיור התפשט כל־כך עד שמקומות שבהם מדדו טמפרטורה לפני 100 שנה קרובים עכשיו הרבה יותר לעיר, או אפילו ממש בתוך ערים, ולכן יש שם עליה בטמפרטורה וכתוצאה מכך אי אפשר לסמוך על נתונים אלה.

לוויינים עוזרים בפתרון בעיה זו, משום שמעצם טבען, המדידות שמבצעים לוויינים הן ממוצעות ועל שטחים נרחבים, וקל גם להשיג כיסוי של כל או רוב כדור־הארץ. הבעיה היא שהכיסוי המטאורולוגי הלוויני קיים רק קצת יותר מ- 20 שנה, ולכן כשמשווים לטמפרטורות מזמן רחוק יותר אין ברירה אלא להסתמך על מדידות מקומיות שנעשו אז.

בכל אופן, העדויות לשינוי אקלים הולכות ומתרבות. עקב כך, האו"ם הקים את הפאנל הבין־ממשלתי לשינוי אקלימי - IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) - גוף שבו מיוצגות כל המדינות בעולם וכולל גם מאות חוקרים בולטים בתחום. גם לישראל יש נציגות: פרופסור פנחס אלפרט, מהמחלקה לגיאופיסיקה באוניברסיטת תל־אביב, חבר ב- Working Group I של ה-IPCC.

ה-IPCC התכנס בשנים 1990 ו- 1995, והדו"ח האחרון התפרסם לאחרונה. תמצית המסקנות של הדו"ח היא שחלה עליה של 0.6 מעלות צלסיוס בממוצע עולמי במשך המאה ה- 20. המספר הזה נשמע אולי קטן, אבל צריך לזכור שזהו ממוצע עולמי, ושזוהי רק ההתחלה.

לדוגמא, היציאה מתקופת הקרח האחרונה, לפני כ- 20 אלף שנה, לוותה בעליה בטמפרטורה של בערך 10 מעלות צלסיוס באזור הקוטב. הדעה המקובלת גורסת כי שינוי הטמפרטורה הממוצע היה כ- 5 מעלות צלסיוס, ובכל אופן לא יותר מ- 10 מעלות בכלל העולם.


שינוי הטמפרטורה הממוצעת לפי זמן באלפי שנים לפני זמננו (גרפים: מתוך דו"ח IPCC)התחזיות לעליית הטמפרטורה עד סוף המאה ה- 21 נעות בין עליה של מעלה אחת ועד עליה של 6 מעלות. כל זאת בתלות, בין השאר, במה שיעשה בנוגע לפליטת גזי חממה. תרחיש "עסקים כרגיל" מניח שצריכת הדלקים תמשיך לעלות, ושמדינות העולם השלישי יתחילו לצרוך אנרגיה כמו מדינות מערביות. משום כך, ריכוזי דו־תחמוצת הפחמן (CO2) יעלו כפי שעלו במאה ה- 20, ואולי אף בקצב מהיר יותר. כדי לסבר את האוזן, במשך כמה אלפי־השנה האחרונות, ריכוז ה-CO2 באטמוספירה היה קבוע למדי - בערך 280 PPM (חלקיקים למיליון). כיום הריכוז הוא כבר 350 PPM.


השערות לגבי השינוי הצפוי בטמפרטורה במאה הקרובה
השערות לגבי השינוי הצפוי בגובה פני־הים במאה הקרובההתחממות כדור־הארץ ואנחנו

השלכות ההתחממות על כדור־הארץ יהיו דרמטיות, ואולי גם דרסטיות, עבור המין האנושי. מבחינה כלכלית בלבד העריך הארגון World Watch כי המחיר הכלכלי של אסונות־טבע בעשור שחלף היה מעל 600 מיליארד דולר, כמו בכל ארבעת העשורים שקדמו לו יחדיו, וכי המחיר ילך ויעלה.

הקרחונים בכל העולם עוברים המסה בקצב מואץ, ומעריכים שכיפת הקרח הארקטית כבר הצטמצמה בכ- 27% וכי כיסוי השלג של כדור הארץ הצטמצם בכ- 20% מאז שנות השישים. לדוגמא, הקרחון בפסגת הר הקילימנג'ארו שבאפריקה הצטמצם ב- 33% בשני העשורים האחרונים, ובאזורים בהרי האטלס במרוקו שבהם, בעבר, ירד שלג כל שנה, עברו כבר שנים מאז השלג האחרון.

הפשרת כל הקרח בקטבים תגרום לעליית מפלס האוקיינוסים בשישים מטרים. מלבד זאת, כאשר מים מתחממים נפחם גדל, מה שגורם כבר כיום לעליה ניכרת במפלס הים. העלייה במפלס פני־הים עלולה לגרום לכך שמאות מיליוני בני־אדם יאלצו לעזוב את מגוריהם באזורי החוף, שהם האזורים המאוכלסים ביותר. באירופה יאלצו השלטונות ההולנדים להגביה את הסכרים במטר עד סוף המאה ה- 21. בארה"ב נמצאים בסכנה החופים של ניו־ג'רסי, וחלקים נרחבים מפלורידה, אולם הבעיה האמיתית היא בעולם הלא־מפותח. בנגלדש למשל, הנמצאת כולה רק כ- 20 מטר מעל פני הים, עלולה להפסיד חלקים נרחבים משטחה. איים מיושבים שלמים באוקיינוס השקט, במדינות האיים קיריבאטי, טובאלו, ובוגנוויל, עלולים לשקוע מתחת למים. כבר כיום נאלצים תושבים, כמו באי קטרת ליד ניו־זילנד, לעבור לאזורים גבוהים יותר. גם איים שלא יוצפו על ידי הים, כמו איי פיג'י, עלולים להפוך בלתי ראויים לישוב, משום שמקורות המים שלהם עלולים להעלם כתוצאה מעליית מפלס מי הים - תופעה מוכרת לתושבי ישראל השומעים לאחרונה על המלחת אקוות (אקוויפרים) ועל קווים אדומים בכינרת. אמנם יהיו מקומות שירוויחו מההתחממות וייהנו דווקא מריבוי משקעים, ואולי גם מגידול ביבולים, אך לעומתם באזורים נרחבים עלולה להתחולל קטסטרופה.

תופעת ההתחממות תביא לשיבוש במחזור החיים של עולם הצומח ולשינויים באוכלוסיית בעלי־החיים. מחקרים הראו לאחרונה על שינויים גנטיים שחלו ביתושים כתוצאה מההתחממות. שינויים כאלה יחולו, מן הסתם, גם במינים אחרים, ויביאו להכחדתם של כמה מהם.

באזורים רבים עלולים השטחים החקלאיים מחד להצטמק מאוד, ומאידך צפויה התרחבות ניכרת באזורי המדבר. שכיחותן של תופעות מזג אוויר קיצוני כבר גדלה, ותגדל עוד יותר - כלומר, יהיו יותר שטפונות וסערות הרסניות. גם בצורות תהיינה שכיחות יותר, ולתקופות ארוכות יותר, וכתוצאה מכך יהיה מחסור גובר והולך במים. ישנה הערכה כי שניים מכל שלושה תושבים בעולם צפויים לסבול ממחסור במים עד שנת 2025, ומוקדי הבעיה המרכזיים יהיו באסיה ובאפריקה. היצור החקלאי באסיה ובאפריקה יקטן, וגם מקומות כמו ניו־זילנד ואוסטרליה עלולים לסבול ממחסור במים.

כבר כיום מורגש המחסור במים בחלקים מהעולם. מאגרי המים התת קרקעיים בדלהי שבהודו יאזלו לחלוטין עד לשנת 2015. אגם צ'אד, המשמש כמקור מים למיליון איש בשש מדינות, התכווץ בשלושים השנים האחרונות ב- 95%, כלומר שטחו הנוכחי הוא אחד חלקי עשרים משטחו אז. חמור במיוחד הוא מצבה של סין, ששני־שלישים מאוכלוסייתה צפויים למחסור חמור במים תוך שנים ספורות.

מדינות שסכנת כלייה מרחפת על תושביהן כתוצאה ממחסור חמור במים הן קניה, אתיופיה, סומליה, אוגנדה, מאלי, אפגניסטן, וגם שכנתנו מצרים. ההשלכות הפוליטיות והצבאיות של המחסור הצפוי במים הן מרחיקות לכת ביותר. קשה מאוד להניח שממשלות מצרים או אפגניסטן הקנאית והלוחמנית ישבו בשקט עם העלמות המים בארצותיהן. הן עלולות לתקוף את שכנותיהן כדי להשיג מהן את המים החסרים או לנקוט בפעולות טרור כנגד המערב על מנת להשיג ממנו מים ומשאבים רבים אחרים. אפגניסטן, שנמצאת כעת תחת מתקפה של ארה"ב, סובלת, יחד עם כל צרותיה האחרות, מבעיה של מחסור כרוני גובר והולך של מים. יש מי שמדברים על כך שהאפגאנים יוכלו להמשיך להתנגד לאמריקנים במשך שנים כפי שהיה כנגד הסובייטים. למעשה, בגלל ההתמעטות ההולכת וגוברת של מקורות המים שם, אין זה ברור כלל וכלל כיצד זה יהיה אפשרי.בחלקו הבא של המאמר: מה יקרה בביצה הקטנה שלנו כאן? ובכן, יתכן שלא תשאר ביצה בכלל...
קישורים
אתר על ההתחממות
אפשר לעצור את ההתחממות - כתבה באתר ה- BBC
CLIVAR ארגון בינ"ל העוסק בחיזוי מזג אוויר גלובלי
המשרד לאיכות הסביבה האמריקאי
מרכז מידע על ההתחממות
ההשפעות של ההתחממות
הויכוח על ההתחממות
הנשיא בוש ואפקט החממה - מאמרו של עמית מנדלסון באייל הקורא
בראשית ברא האדם את החממה - מאמרו של עמית מנדלסון באייל הקורא
חלק ב' של המאמר
פרסום תגובה למאמר

פרסומים אחרונים במדור "סביבה"


הצג את כל התגובות | הסתר את כל התגובות

שאלות 48377
האם לא ניתן יהיה באמצעים יחסית פשוטים להשתמש במי ים על ידי הטפלה? כאשר האנרגיה שתעשה זאת תגיע מהשמש ולא ממקורות אנרגיה דומים מזהמים.

האם גם במידה ויופסק לחלוטין השימוש במוצרים אשר גורמים להתחממות , האם לא תגדל גם אז ההתחממות?

צויין במאמר כי כבר היו מספר פעמים שינויים אקלימים על כדור הארץ, מה שמעניין אותי הוא דווקא מה גרם לקור והאם ניתן ליצור את זה בצורה מלכותית?

באחד הספרים שקראתי בעבר דובר על הנושא וצויין שישראל דווקא תהפוך לארץ בעלת הרבה מים, האם נכון או שהפוך?

מדוע המצב גורם לסערות או ארועים אקלימים גדולים יותר ברחבי העולם?

צוין על אגם שמשמשים בו מספר מדינות והוא כיום 5% ממה שהיה בעבר, האם יש תוכניות מה יעשו מדינות אילו כאשר בקרוב יגמרו המים?
שאלות 48571
על רוב השאלות שלך אין לי תשובה, אבל כל מערכת כאוטית מקצינה את התנהגותה כאשר מוסיפים לה אנרגיה.
עליית הטמפרטורה הממוצעת שקולה להוספת אנרגיה למערכת הכאוטית המכונה ''מזג האויר''.
התוצאה תהיה, בצד טמפרטורה ממוצעת גבוהה יוצר, ארועים אקלימיים קיצוניים יותר ובפרט, גלי חום, גלי קור, בצורות קשות, הצפות קשות וכו'.
בקשר לישראל, רוב המודלים, שיצא לי לראות, אומרים, שלמרות הופעה רבה יותר של גשמים חזקים המלווים בהצפות, בשורה התחתונה ממוצע המשקעים ירד ברוב חלקי הארץ. בד''כ מסכימים, שבצפון כמות המשקעים הממוצעת תרד ויש הטוענים, שבדרום היא דוקא תעלה.
הייתי מאד מעונין 49234
לקבל עוד פרטים על המודלים שאתה מציין שראית. אשמח לכל קישור או מידע.
הייתי מאד מעונין 49327
חלקם הופיעו בעיתונות היומית בשנים האחרונות, בעיקר בעיתון ''הארץ''.
המענינים יותר, הופיעו במספר מאמרים בנושא בעיתון ''גלילאו'', גם כן בשנתיים האחרונות.
את השאר מצאתי בחיפוש באינטרנט בתקופה, שהתעניינתי בנושא. (לפני כשנה)
שאלות 48595
על כמה מהדברים שאתה שואל נדון ביתר פירוט בחלקים הבאים של כתבה זאת. לגבי שאלתך האם גם לאחר ההפסקה בשימוש במוצרים שגורמים התחממות עדיים תמשיך ההתחממות , על כך יש ויכוח בין המדענים , וזאת ביגלל חוסר התשובה לשאלה האם ההתחממות היא כולה מעשה ידי אדם , וככל הנראה היא רק בחלקה תוצר מעשה ידיה של האנושות , אבל זוהי סוגיה שלא הוכרעה.
ואשר לשאלה מה יעשו המדינות באפריקה כאשר יגמרו להם המים ...שאלה טובה , אינני יודע את התשובה לה , ואינני בטוח שגם המדינות הנ''ל יודעות בעצמן את התשובה. הפיתרון היחיד הנראה לי הוא הוא התפלה.
שאלות 48609
במידה והפתרון הוא תפלה והוא כמו בארץ לוקח כמה שנים טובות מה יקרה עד אז?
ושוב האם במצב שבו כמות המים מהתפלה לא מוגבלת בגלל כמות מספקת של מתקנים האם צריכה להיות בעית מיים בכדור הארץ?
האם במצב כזה לחיותלא יהיו מים ואילו לבני אדם כן?
איך לשנות את האקלים וליצור מים 48713
שאלת שאלה קשה וצודקת. ברור שחייב להיות מאמץ מרוכז , וכלל עולמי של הפיכה של אפקט החממה ושל יצור מים בשיטות שונות , התפלה ואחרות .
בנושא זה הוצעו במשך השנים שיטות שונות שחלקן נראות כאילו יצאו מספרי המדע הבדיוני , והמשמעות של אחדות מהן היא לא פחות "מ"הארצה " מחדש של כדור הארץ וחיסול המדבריות שבו .
הבעיה עם רוב השיטות שהוצעו שאם ישתמשו בהם הם עלולות ליצור בעיות חדשות וחמורות במקום אלה שחיסלו , המאזן הטיבעי הוא אחרי הכל דבר עדין ביותר כפי שגילינו להוותנו. ועם זאת ככל שאעני חושב על כך נראה לי שבסופוח של דבר לא תהיה ברירה אלא להשתמש בכמה משיטות אלה כדי ל"האריץ " מחדש את הארץ.
להלן סקירה מעניינת מאוד של ההצעות השונות שהוצאו בנושא של עצירת אפקט החממה ובכל אחת מהן יש איזו בעיה כלשהיא :
איך לשנות את האקלים וליצור מים 48715
אחת הבעיות מהמצב העולמי הנוכחי של "מלחמת התרבויות " בין המערב והאיסלאם וביננו ובין שכנינו היא שהיא מביאה להסטת תשומת הלב מהבעיה האמיתית : בעיית האקלים. וממנו יפגעו הכל שווה בשווה אנשי מערב , סינים ישראלים ומוסלמים. אבל לך תסביר את זה לפנאטים כמו בן לאדן או אנשי החמאס.
הפנאטים שלא אכפת להם מהאקלים 48734
או לפנאטים כמו בוש (שהחריב את פרוטוקול קיוטו).
משולחן המערכת 48792
לחדשות טריות ולא מעודדות, ראה גם:

ישר מהתנור 48463
לפני ארבעה ימים התפרסם מחקר בנושאי ההתחממות של כדוה"א בעבר:

המחסור במי שתיה - הבעיה ופתרונה 48572
כבר היום ל-‏1.75 מיליארד איש, כשליש מאוכלוסית העולם, אין מים ראויים לשתיה. זאת כתוצאה מזיהום מקורות מים ותשתית לקויה, כמו גם מן הסיבה האקלימית הנזכרת במאמר.
ההשקעה הנדרשת כדי ליצור את התשתית המתאימה להספקת מים ראויים לשתיה לכל אוכלוסיית העולם נעה בין 10-175 מיליארד דולר, תלוי את מי שואלים. אם מתפשרים על מאה מיליארד דולר, שהשקעתם נפרשת לאורך עשור, מגיעים לסכום שאינו עולה 8% מן ההוצאות האמריקניות השנתיות על אלכוהול וטבק, 1.2% מתקציב הביטחון השנתי העולמי, או אחוז מן ההוצאות השנתיות על סמים. מי אמר שסדר העדיפויות העולמי מעוות?

לעיון נוסף: http://www.osearth.com/resources/wwwproject/what04.s...
גרין פיס 48596
וכאן כדאי להזכיר ארגון שאני חבר גאה בו , את גרין פיס" . גרין פיס נאבק מזה שנים רבות באירגונים ומדינות שמזהמות את הסביבה ותורמים את תרומתם הלא קטנה לאפקט החממה ( ובהם , כן כן, ארגונים שונים בישראל וגם המדינה עצמה ) ועומד כראש החנית במאבק בהתחממות ובזיהום.
לא בכל דבר אני מסכים עם מדיניות הארגון. לדוגמה אינני מסכים להתנגדות שלהם למזונות "מהונדסים " בהנדסה גנטית שלדעתי יש מקומות וזמנים שיש בהם צורך אמיתי.אבל ברוב המוחלט של הדברים "גרין פיס " מתבלט כמו קולוסוס ( או קסנדרה ) שכל הזהרותיו התקיימו .
גם בישראל יש ל"גרין פיס " סניף ששולח בכל כמה חודשים רבעון מיוחד על פעילויותיו הברוכות והדחופות של הארגון.
אני קורא לכל אחד מהקוראים להצטרף ל"גרין פיס" . האירגון הזה הוא למעננו וכנגד אפקט החממה.
עוד על "גרין פיס" :
גרין פיס 452269
במשך שנה מיום המלחמה ספקים של כלור קונים כלור ממצרים הכלור המסופק עם הרבה כספית ומתחכות . נוסף לזה הכלור בלי תו תקן כלור למי שתיה . כ60 טון כלור מגיע ממצרים כל יום לבריכות שחיה ולחיטוי של מי שתיה . אני עובד בחברה לטיפול במערכות מים ואני נפגש כל יום עם הכלור הזה שמוזרם למי שתיה וכן לבריכות שחיה בגלל שזה כסף גדול ההפרש במחיר של כלור עם נקי לכלור עם מתכות דרך הגב בחברה שאני עובד לא מוכרים כלור רק נותנים שרות למערכות מים .בבדיקה שלי עם פ"ר נח גלילי מהתכניון בחיפה נאמר לי שזה חמור ביותר כל משרדי הממשלה כמו משרד הבריאות איכות הסביבה משרד העבודה מודעים לזה אבל בגלל כח וכסף ההספקה של הכלור מגיע ממצרים ניצנה כל יום .
זיהום ומים 48676
קודם כל אני רוצה להביע את תמיכתי בכל פעולה אשר תיצור סביבה נקייה וקרה יותר בעולם.
בכל אופן שאלה. אחת מהסיבות לגשם היפה שהיה עד עכשיו טמון בכך שהים עדיין חם ועוזר ליצור גשם, אולי זה בכל זאת טוב לנו.
ההתחממות הגלובלית מעניינת לי ת' 48767
אין לי ילדים ולא יהיו ולכן לא יכול לעניין אותי פחות מה תהייה הטמפרטורה הממוצעת בעוד 100 שנה וקשה לי להאמין שמי שחי במדינת ישראל כיום מקדיש בכלל זמן לסוגיה כזו.
ההתחממות הגלובלית מעניינת לי ת' 48771
אותך אולי לא , אבל יש אנשים שכן יש להם ילדים ורוצים שיהיו להם ילדים ואותם הנושא הזה צריך לעניין גם בין שלל הבעיות היום יומיות של הקיום , מאחר שבסופו של דבר הנושא הזה יותר מכל אחד אחר הוא בנפשם.
ההתחממות הגלובלית מעניינת לי ת' 48772
בנפשם של מי?

כמו מי שחיפש לפני 300 שנה תרופה לסרטן, כך הרלוונטיות של חיפוש פתרונות לבעיית ההתחממות כיום היא אפסית. הפתרון העיקרי, אם לא היחיד, הוא בהקטנת האוכלוסיה האנושית או במציאת אותו מקור אנרגיה חלופי אגדי שפליישמן ופונס זכו בזכותו כמעט לתהילת עולם.
נראה שאינך מודע כלל לחומרה 48783
האמיתית של הבעיה. אבל בכך אינך שונה מרוב האוכלוסיה ומרוב המנהיגים שאו שאינם מתעניינים שכן נראה להם שיש בעיות דחופות יותר ( לא , אין ) או שפשוט המומים כל כך מהשלכותיה שמעדיפים לעצום עיניים בתקווה ש"אחרינו ההתיבשות " .
ובכן יורגן , אין המדובר כלל בבעיה שעימה ילדיהם של אנשים אחרים יאלצו להתמודד רק בעוד 100 שנה ( ואז מדוע זה צריך להיות איכפת לך באמת ? נקודת ההשקפה שלך של חוסר אחריות כלפי הדורות הבאים משותפת לרבים מדי לצערי ) אלא בבעיה שאתה עצמך ביחד עם שאר האוכלוסיה יצתרכו להתמודד עימה כבר בשנים הקרובות .
סתם לקנטר 113868
זה לא חכמה לתקוף בלי מטרה והמטרה צריכה להיות משותפת.
מה שזה אומר שאתה מר אלי צריך להתחיל במלחמה נגד העולם שיפסיק להשתמש בדברים הפוגעים בשכבת האוזון כמו תנורי נפט, רכבים, חשמל וכו'....
לא שכחנו משהו?? 48813
לפני 100 שנה היו מים. אבל לפני 100 שנה היו בערך 1.5 מליארד בני אדם, היום יש למעלה מ6 מליארד.
נדמה לי שאצלינו הגורם המכריע לחוסר במים הוא הגידול הדמוגרפי.
יש לי תחושה חזקה שזה הגורם המכריע גם להתייבשות האגם בצ'אד.

ועוד הערה: פעם לא היה נזק כלכלי גדול מאסונות טבע, כי לא היה מה להרוס. האם הגידול בנזק הכלכלי נובע בגלל גידול בצפיפות ובעלות התשתיות?
עוד בנושא (חלק א' בלבד?) 48896
מן הראוי היה לציין שחלק ממדידות הטמפרטורה של תקופות קדומות קשור למדידת הרכב האטמוספירה בדגימות קרח בקטבים.

נושא ההשפעה על החי והצומח נסקר לטעמי בצורה שטחית מדי. אפשר לומר שבישראל למשל, נפגעת קשות מחלקת הדו-חיים, שגם כך רוב נציגיה בארץ נמצאים בסכנת הכחדה. באופן כללי, כל המינים המאפיינים בתי גידול לחים, אזורי קטבים, טונדרה וכד' נמצאים בסכנה. באוקיינוסים יש כבר היום תמותת אלמוגים רחבה (ואולי פתרון להצלת האלמוגים יהיה יצירת שוניות חדשות בימים שהיו קרים מדי לאלמוגים - כמו הים התיכון). מן הסתם, בתי הגידול המדבריים יינזקו הכי פחות.

מוקדי המידבור הם משני צידי רצועת המדבריות העולמית, שישראל - לרוע המזל - נמצאת ממש בשוליה. החל ממדבריות מקסיקו ודרום ארה"ב, דרך הסהרה, חצי האי ערב, חלקים מאיראן ואסיה התיכונה, מדבר גובי וכלה במונגוליה. הווה אומר: תוצא החממה ישפיע ועוד איך גם על ארצות הברית עצמה -בטקסס ובקולורדו, בקליפורניה ובניו-מקסיקו. עד כמה שאני יודע בקליפורניה כבר יש בעיות מים בעשור האחרון.

בנושא הפתרונות לתוצא החממה - סקירה מעניינת מאוד.
אני חייב להודות שחשבתי שהרעיון לחסום את הקרינה בחלל הוא רעיון טוב, והסקירה מראה שיש הרבה בעיות איתו.

מה שכן נראה לי, הוא שיש טעם להפוך את מדעי המטאורולוגיה וההידרולוגיה למסובסדים ע"י המדינה (בכל העולם), כדי להכשיר כמה שיותר כח אדם מקצועי שיהיה לו הידע הנחוץ להתמודד עם המשבר. לפני כחצי שנה היתה כתבה בהארץ על המצב העגום של לימודי ההידרולוגיה בארץ - עם קומץ אנשים בארץ שיש להם את המומחיות בנושא (שלא לדבר על ניסיון מקצועי).

עוד נושא שלא הוזכר אך קשור הוא האבק המדברי. לסופות החול המתרחשות במדבריות יש השפעה גדולה על האקלים. בעבר ראיתי תוכנית בערוץ 8 על אוסטרליה ונאמר שהאבורג'ינים החלו תהליך דרדור סביבתי, ברגע שהתחילו לשרוף שטחי יער ולרעות רעיית יתר, שגרמה בתורה לסופות אבק בשטחים החשופים, שיוצרות מעגל של התמעטות הצמחייה, מעבר לאזורי רעייה חדשים וחוזר חלילה - כאשר כמויות האבק המדברי גדלות עם הזמן. הגבלת הרעייה וייצוב חלקי של המדבר יכולים להגביל את האבק, ולצמצם את השפעתו הרעה על צומח המדבר - ובכך למתן את האקלים באזורים נרחבים ברצועת המדבריות ובשוליה.
עוד בנושא (חלק א' בלבד?) 48945
בקשר לדרדור הסביבתי, האם סופות האבק באיזור החולה המיובש צפויות לגרום לתופעות דומות באותו איזור?
עוד בנושא (חלק א' בלבד?) 48975
השטח קטן בהרבה, והקרקע כבדה כך שאני מניח שההשפעה בחולה היא זניחה בהשוואה למשל לשריפת הכבול בקרקע.
???? ????? ???÷ ?????? 49079
??? 49081
What happened to my lovely title?!
נשמע מוכר לא? 49075
נראה לי שכבר שמעתי משהו כזה אצל ידידנו ר' אמנון יצחק תנור מס' 7 וכו' עיין שם.
שאלה למחברים 49082
האם הוכח קשר ברור בין התחממות כדור הארץ ואפקט החממה, החור באוזון, הגזים "הרעים" וכדומה ?
להפתעתי מצאתי את הנושא הזה מצוי רק במשפט חטוף במאמר, והרי זה בדיוק הנושא שעליו אנו שומעים כל הזמן מהמבינים ומהבלתי מבינים . . .
שאלה למחברים 433075
היי,אני נומי אור והשאלה שלי היא האם כמו שאנחנו יוצרים חורים באוזון,אנחנו יכולים להשלים אותו?אוזון זה דבר שיכול להווצר ולהבנות מחדש או שזה חומר שהיה שם תמיד ואינו מתחדש?
שאלה למחברים 433170
הוא מתחדש, אבל די לאט.
השנה ה-‏13 49083
מעריב מודיע היום במאמר מערכת שכנס מדענים שהתכנס השבוע ,הכריז שזאת השנה ה-‏13 ברציפות שבה עולה הטמפרטורה הממוצעת בעולם(!)
תמהני מה יהיה כאן בעוד שלוש עשרה שנים נוספות אם לא נתחיל מיד במאמצים מרוכזים לעצור את ההתחממות הזאת .
השנה ה-‏13 161061
בעוד 13 שנה יכתבו (אולי) ב"מעריב": זו השנה ה- 26 ברציפות שבה עולה הטמפרטורה הממוצעת בעולם(!!!)...

הרבה מילים וכוונות טובות אך מעט מעשים (פוליטיקה, פוליטיקה, פוליטיקה....)
השנה ה-‏13 679001
עברו 13 שנה וכתבו בויקיפדיה-
ששנת 2015 רשמה שיא משמעותי בטמפרטורה העולמית, ואף תחילת שנת 2016 מאופיינת בטמפרטורות גבוהות באורח חסר תקדים בהיסטוריה המתועדת.

עכשיו נחכה לעוד 13 שנה.

2029- תזכורת
תשובות והערות לחלק מההצעות והשאל 49157
1) נקודה חשובה מאוד היא השאלה על "הוכחת" קשר "ברור" בין פליטת גזי חממה להתחממות כדור הארץ. "הוכחה" כזאת היא ענין מסובך, ואנסה להסביר מדוע, אבל חשוב לציין כי יש כיום הסכמה כללית שכדור הארץ אכן מתחמם, והסכמה כמעט גורפת שההתחממות נגרמת ברובה כתוצאה מפעילות אנושית. מדוע קשה להראות קשר "ברור"? משתי סיבות עיקריות. קודם כל, כפי שכולנו יודעים, מזג אוויר משתנה באופן קיצוני מיום ליום, לדוגמא לפני שבוע היתה בת"א טמפרטורת מקסימום של 25, ואתמול טמפרטורת המקסימום היתה 15. שינויי האקלים שמדובר בהם קטנים בהרבה מהשינויים הללו, ולכן אפשר להבחין בהם רק כשמשווים נתונים שנאספו בשטח גדול על פני עשרות שנים. הסיבה השניה היא שלא ניתן לעשות ניסויים פשוטים באקלים. זה לא כמו להדליק אש מתחת לקומקום ולראות אחרי 5 דקות שהמיים רותחים. לכן, מה שעושים הוא שבונים מודל מתמטי, מראים שהמודל מסביר את שינויי העבר, ואז ממשיכים אותו לעתיד, ובודקים מה המודל צופה.
בכל מקרה, בלי קשר למקורה, התחממות כדור הארץ תגרום לשינויים שיש להערך להם.
דוגמא טריביאלית מהארץ - אם צפויות לנו תקופות בצורת ארוכות יותר, אזי אפילו אם כמות המשקעים הממוצעת (בעשור נניח) תישאר זהה, יש צורך לבנות מאגרי מים גדולים יותר, כדי לאגור מיים משנים ברוכות לשנים הרזות.
דרך אגב, אפקט החממה קיים, ובזכותו אנחנו פה, כי בלעדי אפקט החממה היתה הטמפרטורה הממוצעת של כדור הארץ נמוכה ב 15 מעלות. מה שמדובר בו הוא שאפקט החממה מוגבר על ידי הפעילות האנושית ולכן נגרמת התחממות נוספת, שהיא בנוסף לכך גם מהירה מאוד לעומת התחממות מסיבות טבעיות.
ב Scientific American של ינואר 2002 מופיעה סדרת מאמרי תגובה לספר בשם The Sceptical Environmentalist, וכדאי לקרוא.
2)אפשר להתפיל מי ים, זה רק עולה כסף ודורש אנרגיה. מחיר המיים המותפלים ירד לאחרונה כך שהוא "רק" פי 4 ממחיר הפקת מיים רגילה, מה שאומר ששימוש במיים כאלו לחקלאות בעייתי מאוד. בנוסף לכך, יש צורך בים קרוב. לא רלוונטי לחלק גדול מהעולם.
3) אי אפשר להפסיק לחלוטין את השימוש בדלק, ששריפתו גורמת לרוב תוספת דו תחמוצת הפחמן, אפשר לנסות לצמצם. בקשר להתגברות ההתחממות, יקח זמן למערכת של כדור הארץ להגיע לשיווי משקל חדש, אבל אם פליטת גזי החממה (לא רק CO2) לא תופחת, בוודאי ששיווי המשקל הזה יהיה בטמפרטורה עוד הרבה יותר גבוהה.
4) השינויים באקלים במשך קיום כדור הארץ נובעים מהרבה גורמים, שלא כולם מובנים לנו. חלק מהשינויים נובעים כתוצאה משינויים במסלול כדור הארץ, מה שידוע כמחזורי מילנקוביץ, ואלו הובילו כנראה לעידני הקרח. כיוון האקלים לכיוון הרצוי לנו הוא מעבר ליכולתנו הנוכחית. ההתחממות היא תוצאה של פעילות כל האנושות על פני מאתיים השנים האחרונות. כדי לגרום לקירור יהיה צורך, לדוגמא, לכסות חלקים נרחבים מפני השטח של כדור הארץ בחומר שיחזיר את אור השמש. תאר לעצמך לכסות את כל הנגב בזכוכית. לא כל כך מעשי.
5) לצערנו האינדיקציות הנוכחיות הן שישראל לא תהפוך לארץ שופעת מיים. מחקרים שנעשו ע"י פרופסור אלפרט מאוניברסיטת תל-אביב ושותפים מראים שכפי הנראה בצפון הארץ יש ירידה בכמות המשקעים. כדאי לציין שבארצות ים תיכוניות אחרות, כמו באיטליה, יש ירידה מובהקת ממש בכמות המשקעים, אפילו עד 20%. בארץ הירידה לא ברורה כל כך, אבל בכל אופן אין עליה. חשוב להבהיר שוב את הבעייתיות במחקרי אקלים, כך שמדובר בשינויים על פני עשרות שנים, למשל השוואה של הממוצע 1950-1960 לממוצע 1990-2000.
6) ההתחממות גורמת לתופעות מזג אוויר קיצוניות משום שכשיש יותר חום באטמוספירה יש יותר אנרגיה באטמוספירה. אצלנו הענין מתבטא אולי בהרבה גשם יחסית בזמן קצר, אבל מה שבאמת יכול להיות בעייתי הוא אם יהיו יותר הוריקנים בממוצע בעונה, או שעוצמתם הממוצעת תגדל.
7) לגבי ההערה בענין גידול האוכלוסיה, זו הערה נכונה מאוד. חלק גדול מהבעיות אכן נובע מהגידול באוכלוסיה, בלי שום קשר לשינויי אקלים. בכלל אפשר לאמר שיש הרבה שינויים ובעיות שנובעים ישירות מפעילות אנושית ולא משינויי אקלים שנגרמו בעקיפין בגלל הפעילות האנושית. דוגמא לכך היא התייבשות ימת אראל. גם הנזקים האפשריים אכן גדולים יותר, משום שהאוכלוסיה גדולה יותר. כך למשל הוריקן שעובר באזור שפעם היו בו מליון תושבים ועכשיו יש בו 10 מליון. בכל זאת לטעון שנזקים מאסונות טבע לא היו גדולים בעבר כי לא היה מה להרוס זו הגזמה, ולפחות לגבי ארצות המערב ההפך הוא הנכון, משום שיש אפשרות להתכונן. לדוגמא התשובה לבצורת היא להכין מאגרי מיים מראש, או להביא מיים מרחוק (המוביל הארצי למשל). בעבר בצורת היתה יכולה להביא חורבן על התרבות של אזור שלם (דוגמאות אפשר לקבל מאלי אשד). ולענין הוריקן או טורנדו, היום יש אזהרות מראש, מה שמאפשר לאנשים להתפנות או להכנס למקלטים.
8) בנוגע לאבק, זה נושא בעל חשיבות מאוד גדולה. כנראה שלאבק יש השפעה גדולה על האקלים, אבל עדיין לא ברור כיצד להתחשב בו במודלים. כמו עננים, אבק יכול מצד אחד לגרום להתחממות ומצד שני לקירור. פרופסור דני רוזנפלד מהאוניברסיטה העברית הראה לא מזמן (דיווח הופיע אפילו ב"הארץ") שחלקיקים של זיהום אוויר גורמים להווצרות טיפות קטנות, ומשום כך מעכבים ירידת גשם, אבל דווקא גורמים לקירור. ההסבר הוא שטיפות קטנות מחזירות אור טוב יותר, וכך נוצרים עננים שמחזירים אור, ויוצרים אפקט קירור. האפקט של עיכוב ירידת הגשם אולי פועל גם באבק מדברי, ואם זה כך אזי אכן יכול להווצר אפקט של היזון חוזר, שליד אזור ש"מודבר" יפחתו הגשמים, והמידבור יתפשט עוד יותר. נושא האירוסולים והאפקט שלהם על אקלים נחקר עכשיו באינטנסיביות, ורק יחסית לא מזמן הוכר בחשיבותו.ראו גם ההפניה לאתר MEIDEX.
שאלה לגבי 3) 49165
מה דעתך על הרעיון שהוצע להקטין את כמות הפחמן הדו-חמצני באטמוספירה ע"י העשרת מי האוקיינוסים בברזל? התיאוריה היא שתוספת ברזל תגדיל את כמות הפלנקטון שצורך CO2.
שואל ועונה ירוחם 212608
זה עובד. עכשיו השאלה היא אם המצב חמור מספיק כדי לבצע ניסוי כזה בקנה מידה גדול, עם כל הסיכונים של ערעור הביוספרה האוקיינית: http://www.mlml.calstate.edu/news/newsdetail.php?id=...
שואל ועונה ירוחם 212611
איזה מזל שענית לו, אחרת הוא היה נורא נעלב.
שואל ועונה ירוחם 212835
לא ניסיתי להסתיר את הזהות, ע''ע הכותרת.
שואל ועונה ירוחם 212844
ברור, ברור. באמת קראתי אותה רק לאחר מעשה. נמהרת, לא לומדת מהנסיון. על כך היה אומר, במקומך, ירוחם משל מהכותרת הנ"ל: מה שאוני כבר השפקתי לשכוח, את עוד לא השפקת להתחיל ללמוד.
כן, תמשיך לדבר עם עצמך 213078
אותו מחקר, אבל המסקנות כמעט הפוכות:

אולי תשתוק כבר? 216890
מחקר אחר, ומסקנות הפוכות שוב (לכיוון האופטימי) שתומכי תיאוריית "גאיה" (איפה הם לאחרונה?) ישמחו לקרוא:http://www.ia.ucsb.edu/release/Display.aspx?PKey=113...
גאיה 216896
שמעתי שלין מרגוליס היתה אשתו הראשונה של קרל סאגאן, מעניין מה היה לו להגיד על זה.
ים סארגאסו 216899
יוסף בא-גד ישמח להסביר לך מה שווים מחקרים שנעשו באיזור משולש ברמודה.
סתימת הפיות לא תצלח 446633
סיכום ביניים של מצב העניינים: http://www.sciencedaily.com/releases/2007/06/0706081...

(דגדגן: מ “Give me a half tanker of iron, and I will give you an ice age" ועד "A solution that might currently provide the best compromise is underground CO2 storage using depleted oil and gas fields")

ואני תמה למה לא לגייס את תעשיית הסודה לכליאת הגז בבקבוקים.
סתימת הפיות לא תצלח 542028
עזוב, עלויות השינוע יפיצו יותר גז ממה שתכלא :)
שואל ועונה ירוחם פעמיים 553612
הטבע ביצע את הניסוי עבורנו. התוצאות לא מעודדות: http://blogs.discovermagazine.com/80beats/2010/10/13...

(דגדגן: "“If I were a geoengineer and had a couple of venture capital people on the line I’d direct them elsewhere,”")
שואל ועונה ירוחם פעמיים - או שלוש 604641
יש מי שלא מתחבט יותר מדי בשאלות, אלא קם ועושה מעשה:

(דגדגן: "A California businessman lobbed 110 tons of iron into the ocean off the western coast of Canada this July")
שואל ועונה ירוחם פעמיים - או שלוש 604646
אני מוכרח להודות שככל שהזמן עובר אני מבין פחות ופחות את אלה שמתנגדים לניסויים של גיאו-הנדסה. בשלב הזה כבר די ברור לכל מי שעיניים בראשו שהמערכת הפוליטית הגלובלית לא תביא לקיצוץ דרסטי בפליטת המזהמים - אולי ניתן יהיה להגיע לקיצוץ קל, אבל שום דבר שמתקרב אפילו להקף וללוח הזמנים של הקיצוץ הנדרש כדי למנוע השלכות חמורות. גופי הסביבה אפילו לא הצליחו לשכנע רבים מהאזרחים במערב שהבעיה קיימת - אם תשאל את האדם ברחוב, טובים הסיכויים שהוא ימלמל משהו על זה שהענין כולו שנוי עדיין במחלוקת. מובן שאותו אדם לא יהיה מוכן לפגיעה בסגנון או ברמת החיים שלו בגלל הנושא, והפוליטיקאים לא ידרשו זאת ממנו. המסקנה - אנחנו נגיע לרמות מסוכנות של ריכוזי גזי החממה באטמוספירה. לכן, אם יהיה טיפול בנושא הוא יתרחש רק כשהתוצאות החמורות כבר תראינה בשטח ויהיה צורך בגיאו-הנדסה כדי לצמצם את הנזקים. סביר להניח שאז לא יהיה זמן לבצע ניסויים ומעקבים, להשוות תוצאות ולבחור את השיטות המועילות ביותר, או את אלה שיש להן מינימום של תופעות לוואי. אם לא נבצע את הניסויים האלה עכשיו, נהיה במצב הרבה פחות טוב בעתיד.
שואל ועונה ירוחם פעמיים - או שלוש 604649
מסכים עם כל מילה.
שואל ועונה ירוחם פעמיים - או שלוש 604651
מסכים עם הכל חוץ מאשר נכונות האזרח במדינות המערביות לויתורים: המודעות הירוקה גבוהה, והאזרחים שמים לב לטביעת הרגל הפחמנית שלהם.
לצערי אני מסכים שהפוליטיקאים כנראה לא ידרשו הקרבה כלשהי מהאזרחים, אבל לו תדרש הקרבה כזו אני מאמין שההענות במדינות בעלות רמת חיים גבוהה כמו מערב אירופה וקליפורניה תהיה גבוהה. לסינים ולהודים יקח עוד די הרבה זמן, אבל בשנת 2010 300 מיליון תושבי ארה"ב עדיין צרכו פי שניים נפט ממיליארד תושבי סין ופי 6 ממיליארד תושבי הודו, כך שכל קיצוץ אצלם שווה הרבה יותר מאשר קיצוץ במקומות אחרים.
תשובות והערות לחלק מההצעות והשאל 49177
2.

האם במידה ומי הים יוטפלו מאנרגיה של אור השמש או של גיאות - שפל , רוח או כל מקור אנרגיה טיבעי אחר שאינו תלוי פחם או דלק.
האם אז העלות תרג (לא העלות הראשונית של בניית המתקן אלא העלות ליצור לאחר מכן)

5. ישראל שוכנת ליד הים, האם במידה ויוטפלו כמויות גדולות מאוד של מים או שיבצעו את פרויקט "תעלת הימים", שאמור לספק חשמל בכמות גדולה מאוד לחצי מדינה כמו כן יש בו יכולת להטפיל מים גם בכמויות די גדולות ולשלוח אותם דווקא לאזורים המדבריים. האם לא יהיה פתרון יעיל לנושא הזה?

8. הם במידה ואכן האבק יוצר כמו שאמרת קרור לא ניתן לפזר אבק לפי צורך במקומות מסויימים על מנת לקרר את כדור הארץ לפחות בצורה חלקית?
תשובות והערות לחלק מההצעות והשאל 49222
1. בדבריך הדגמת מדוע קשה לעקוב אחרי מגמה של שינוי טמפרטורה בעולם. אבל דווקא את החלק הזה בדבריך, שיש מגמה של התחממות עולמית בתקופה האחרונה, אני מקבל, ומאמין שאכן כך הוא. אני מניח שניתן, למרות הקשיים, למדוד ולעקוב אחרי ממוצעי טמפרטורה לאורך שנים ולהגיע למסקנה הזאת.
מה שיותר מפריע לי (כלומר שמעלה אצלי ספקות בקשר לנכונותו), הוא בדיוק מה ששאלתי: האם אין עוררין על כך שבאמת אותו חור מפורסם באוזון, וגזי החממה הם האחראיים העיקריים למגמה הזאת, ובאמת השיטה להקטין את המגמה הזאת היא הקטנת השימוש בגזים אלה.
אותו חור באוזון צולם, והבנתי שאכן רואים בתמונות שהוא גדל. אבל יכולת לעשות צילומים כאלה בעזרת לוויינים וכדומה היא יכולת שלא הייתה בשנים עברו. לכן ייתכן שהחור באוזון גדל וקטן בתקופות השונות בלי קשר לשימוש הרב בגזי החממה שמאפיין את תקופתנו, ושאין קשר בין התנהגותו (בין אם הוא באמת משפיע על ההתחממות שהוכחה במדידות, בצורה משמעותית, ובין אם לא, שזו גם שאלה), ובין אותם גזים. לכך התכוונתי בשאלתי.
2. רציתי להעיר גם שתי הערות בקשר לעלות המתקת מי ים.
לא מזמן סופר בתקשורות על ביקור של איזו ועדה באילת. מסתבר שבאילת רוב רובם של המים הם מים מומתקים. נאמר לועדה שעלות ייצור המים עולה לעירייה כשלושת רבעי מחיר המים המקובל בארץ, וכיון שהעירייה מוכרת את המים במחיר המקובל, היא עושה רווחים מהעסק . . .
הנתונים האלה מתאימים גם לנתון שעלות המתקת קוב מים היום היא שבעים סנט, כלומר כשלושה שקלים. המחיר שאני משלם (לפי בדיקה בחשבון העירייה) הוא שלושה שקלים ועשרים אגורות בערך, כלומר יותר.
לכן, ברור שלא מדובר כאן בעלויות גבוהות בסדרי גודל ממה שאנו משלמים היום, והעובדה שעד כה לא השתמשנו במים כאלה נובעת מכך שהיה יותר נוח לנו ליבש את הנחלים והכינרת.
ההערה השנייה בהקשר זה היא שהעלות התיאורטית של האנרגיה שדרושה להמתקת מים היא הרבה יותר נמוכה מהמחירים הנ"ל, ולכן, לדעתי מחירי המתקת המים ירדו בעתיד בהרבה.
אפשר להסביר את טענתי זאת גם למי שאינו מתמצא, ע"י בחינת הנושא באמצעות רעיון של הסופר יגאל מוסנזון ז"ל. הרעיון בנוי על העובדה שכדי להמתיק מים בשיטת האוסמוזה ההפוכה (דחיסת מי ים דרך ממברנה חצי חדירה שמשמשת מעין מסננת, שלא מעבירה את המלחים) דרוש שיהיה הפרש לחצים של חמישים אטמוספירות בין שני צדי הממברנה.
בעומק של 500 מטר בים שורר הלחץ הזה. לכן אם נבנה צינור אנכי מפני הים לעומק הזה שסגור בתחתיתו בממברנה כזאת (וריק ממים), יתחיל התהליך באופן ספונטני ומה שיישאר לנו לעשות, הוא לדחוף את המים המתוקים באמצעות משאבה מלמטה למעלה.
די בידע של פיסיקה תיכונית כדי לחשב את כמות האנרגיה שדרושה כדי להעלות קוב מים (1000 ק"ג) לגובה 500 מטר. (אני משאיר זאת לקוראים כשיעורי ביית). כיון שמחיר קוט"ש היום הוא כ 32 אגורות יוצא שמחיר המתקת מי ים בשיטה הזאת (אני מתכוון רק לחלק העלות שקשור באנרגיה) הוא 45 אגורת שהם מעט מעל 10 סנט, וזה הרבה פחות מ 70 סנט.
תשובות והערות לחלק מההצעות והשאל 49223
יש לציין שחלק מהמתקת המים נעשה וייעשה במאגרי מים מליחים, שכנראה זול יותר להתפילם - אך יקר יותר לשאוב מהם, והם לא מתחדשים.
יש לנו בנגב מאגר ענק כזה, מאזור שיזפון עד מכתש רמון, וככל הזכור לי קידוחים בנחל ערוד גם העלו שאיכות המים סבירה ולאחר העלות הבסיסית של השאיבה וההובלה, עלות ההתפלה עצמה נמוכה מהותית מהתפלת מי ים. הבעיה היא שזהו מאגר קדום, שאינו מתחדש וניתן לנצלו רק פעם אחת. מאגרים דומים לו יש מתחת למדבר הסהרה ובערב הסעודית, שם ניצלו את המאגר לגידול חיטה בזבזני ובשנים האחרונות, עם ירידת המפלס, צומצם גידול התבואה בסעודיה.
מאגר אחר שרוצים כיום לנצל נמצא במישור רותם מדרום לערד. יש התנגדות חזקה לניצולו, שכן מאגר סמוך זוהם ע"י אזור התעשייה הענק של מישור רותם, ויש סכנה ששאיבת המים המליחים תגרום להתפשטות הזיהום למאגר הנקי יחסית. עקבות זיהום ממישור רותם כבר נמצאו בעין-בוקק, כ-‏25 ק"מ משם (איפה שיושבים כל המלונות של ים המלח).
תשובות והערות לחלק מההצעות והשאל 49226
המאגר שבנגב, אם זכור לי נכון מה שסיפרו לי עליו, נמצא בעומק 500 מטר. כלומר רק כדי להעלות את המים דרושה אנרגיה בכמות שדרושה כדי להמתיק מי ים בשיטה שתארתי.
אבל ככל הנראה כשמביאים בחשבון את כל העלויות בטכנולוגיות של היום יותר זול להשתמש בו.
וכמובן צריך להשתמש בו.
הטענה שלי היא שפתרון בעית המים יבוא באמצעות השיטות המודרניות, של מחזור מים, התפלת מי ים והתפלת מים מליחים, כל השיטות שמדברים עליהם היום, וצפוייה התפתחות ענקית בשטח הזה. כשניכנס יותר עמוק לעניין הזה, העלויות תפחתנה בהרבה ובעיית המים לא תיראה כל כך קריטית.
שינויים אקלימיים בעולם הקדום 50045
הסופר דיויד קיס פירסם את אחד הספרים המרשימים ביותר שקראתי לאחרונה בשם CATASTROPE שבו הוא תיאר את האירועים שקשורים להתדרדרות האימפריה הביזנטית במאה השישית לספירה ולשקיעת העולם העתיק כולו. קיס היגיע למסקנה שאת השקיעה ההיא יש ליחס לאירוע אקלימי אדיר כל שהוא כנראה להתפרצות עצומה של הר געש בשנת 535 לספירה שהביא לבצורות ולשינויים אקלימיים עצומים באירופא באסיה ובאמריקה .
קיס בוחן בפרק האחרון את השאלה כיצד יוכל העולם המודרני להתמודד עם אסון אקלימי מעין זה. לדעתו דווקה ארצות העולם השלישי יצאו מחוזקות יותר מאסון כזה אם כי הן יסבלו לעין ערוך יותר מארצות המערב . אולם לטווח הארוך מאוד , תרבותם תחזיק מעמד טוב יותר מזאת של המערב המשגשג כיום .
התזה של קיס נמצאת כאן :
ביקורות על הספר המצויין הזה יש כאן :
עדויות לנכונות התיאוריה כאן :
וניתוח מדעי מפורט יש כאן :
התיאוריה הזאת יש לה כבר השפעה על ספרים אחרים :
והתחזיות של קיס לגבי העתיד :
ויש גם מישהו שלא השתכנע כלל וכלל :
ויש מישהו בשם מיק בלי שטוען שאת כל השינויים האלה אי אפשר להסביר על ידי התפרצות הר געש אלא טוען שמה שהיה פה הייתה התנגשות עם כוכב שביט....
אז תבחרו : חורבן כתוצאה מהתפרצות אדירה של הר געש , או התנגשות עם שביט? אני לא חושב שלאנשים של התקופה זה היה איכפת בכלל ...
ועניין שאינו קשור לאקלים 49227
אז סילחו לי שאני מנצל פורום זה דווקא .
אני שמח לבשר שהוצאת בבל תפרסם בחודשים הקרובים את ספרי "מטרזן ועד זבנג : תולדות הספרות הפופולארית בישראל ".ספר זה יכלול גם לפחות מאמר אחד שפורסם באייל .
הוצאת בבל היכריזה היום במדור הספרות של ידיעות אחרונות על ספר זה כאחד משלושת הספרים המומלצים ביותר שהיא תוציא לאור בשנת 2002 , אז כפי שאתם רואים יש למה לחכות.
ועניין שאינו קשור לאקלים 49322
ברכות על הספר החדש.

הוצאת בבל היא בהחלט גוף חשוב ואיכותי, שטורח להוציא לאור יצירות מרתקות ומעשירות.

יישר כוח.
ועניין שאינו קשור לאקלים 49439
אלי, אני אוהב מאד לקרוא את המאמרים שלך, ומן הסתם אקנה את הספר.

אך מה שאתה עושה כאן הוא פשוט ספאמינג. לו היית כותב את ההודעה בדיון שיש לו קשר לנושא - ניחא. לדעתי, עליך לחדול מכך.
ועניין שאינו קשור לאקלים 49440
לדעתי מותר לכותב המאמר לציין, תחת דיסקליימר מתאים, הודעות מרנינות מסוג זה. אחרי הכל, כולנו שמחנו לשמוע, ולא קיימת דרך פחות ספאמית לספר זאת.

לעומת זאת, את הפרסומת העילגת תחת מאמרו של רון (1) הגיע הזמן, לדעתי האישית, להסיר.

עילגת כיוון שכתובת הגלריה לא צוטטה נכון בפרסומת. השמטת הסיומת האחרונה תעזור. הציורים יפים, המחירים באיזור האלף דולר, למאמר אין כל קשר לדעתי, והפרסומת חצופה.
ועניין שאינו קשור לאקלים 49462
יש דרכים סבירות יותר לפרסם, למשל: לבקש מדובי לעדכן את דף המחבר.
באשר לקישור שציינת ב-תגובה 49299 , מהרגע שהגבת עליו, הפכת אותו לנושא off topic ונדמה לי שהעורכים לא יסירו אותו.

המחירים, אגב, הם 2100-3000$, והקישור הנכון הוא http://www.art4you-gallery.com/artist_page.asp?artis... (מצטער, לא הצלחתי להתאפק).
ועניין שאינו קשור לאקלים 49463
לא ברור לי איך תגובה האומרת 'תמחקו את זה' יכולה להפוך פרסומת לאוף-טופיק. בכלופן, את הפרסומת הבאה אמחק ישר. מקסימום דובי/טל יבעטו בי.
כאמור, הציורים יפים, בפרט ה 105X70 לטעמי, אבל החוצפה אינה במקומה.
ועניין שאינו קשור לאקלים 49631
רק שיהיה ברור - לליאור גולגר אין סמכות (או אפשרות טכנית) למחיקת תגובות. לא לדאוג.
ועניין שקשור לאקלים הרוחני 49497
באתר דיונים נוסף נעשתה פרסומת לאותו אתר בדיוק, ואפילו לאותה אמנית ''מענינת במיוחד''.

ואני חושב לעצמי שאם זאת רמת התחכום של האמנית, יש סיכוי אפסי שהיא תצליח לעניין אותי.

ועניין קטן נוסף, יצא לאור הספר הנהדר ''דנידין צד דגי רקק ברשת'' - מומלץ בכל פה, וסליחה.
ועניין שקשור לאקלים הרוחני 49500
בעוד מספר שבועות יצא לאור ספרי החדש שאת שמו עדיין לא בחרתי. זהו סיפורו של ילד המאומץ ע''י דודתו אחרי שהוריו נהרגים בתאונה מיסתורית שמותירה צלקת בצורת סהר על מיצחו. הילד מגלה שהוא קוסם רב עוצמה והולך לאקדמיית קסמים. שם הוא עובר הרפתקאות, רוכש לו חברים ואויבים חדשים וזוכה לגלות את נסיבות מותם של הוריו ולהתמודד עם סוד אפל מהעבר.

קנו ותהנו.
ועניין שקשור לאקלים הרוחני 49522
רמאי אתה מעתיק מאבי פוטר!!!1!!!
ועניין שקשור לאקלים הרוחני 49526
האם אתה מתכוון להארי פוטר?
ישנם אין ספור הבדלים בין ספרי הארי פוטר לספר שלי.
הצלקת בצורת סהר ולא בצורת ברק, העלילה מתרחשת בישראל (ליד בית שמש) ולא באנגליה, מכתבים מועברים ע"י עטלפים ולא ינשופים, הילד נקרא יעקב פופק ולא הארי פוטר, ועוד הבדלים רבים.

ועכשיו לשאלה אישית. האם אתה קשור בצורה כלשהי לאשר מהחנות אשר את אשר ובניו ניקוי שטיחים בע"מ מרחוב עוזיאל ברמת גן?
ועניין שקשור לאקלים הרוחני 49527
לא, זה אשר יגורתי
עוד לא ראיתם את הספר שלי 49629
על ילד שקוראים לו ארי ביטר, והוא הולך לבי''ס לנגרות ומסגרות באופקים, שם הוא לומד לשנוא ת'אשכנזים (קוראים להם מוגלגים בשביל הסתלבט)
ועניין שאינו קשור לאקלים 49937
להלן הרשימה של הספרים יופיעו בשנת 2002 כפי שהופיעה בוינט:
מבין הספרים שהוזכרו אני מוצא כבעלי עניין מיוחד את הספר "דיאלוג על המקרא" של זקוביץ " והביוגרפיה של רספוטין מאת טרויה.
יש קוות שעמוס עוז יוכיח הפעם שהוא יכול לחזור לימים הגדולים של "עד מוות " ( נובלה שלו על ימי הצלבנים).
לגבי דוד גרוסמן הייתי שמח אם היה מוציא לאור מבחר מהתסכיתים הישנים שלו לרדיו ובראשם הסדרה משנות השבעים "מרד הרובוטים".
ועניין שאינו קשור לאקלים 50064
למה שאקרא ?
אתה קורא את תגובותיי כאן למאמרך ?
תופעות מרסנות 49364
אין חילוקי דעות בקשר לעובדות כפי שהן מוצגות, אך מודלים שונים חוזים התפתחויות שונות. חלקם של המודלים חוזה מעגלי משוב חיובי, שבחלקם הוזכרו עלידי משתתפים אחרים, אך חלקם האחר צופה התגברות תופעות מרסנות, כמו עליה באלבידו עקב עננות מוגברת, אשמח על מעט פירוט לגבי המודלים האמורים והיכן ניתן למצוא פירוט מעמיק יותר לגביהם.
תופעות מרסנות 49627
מגוון המודלים הוא עצום, וכמוהו גם מגוון התסריטים. אני חושב שיש הסכמה רק על כך שהמודלים העכשויים עדיין אינם מסוגלים לדמות באפן מניח את הדעת את התנהגות המערכות השונות. המודלים החדשים משלבים צירקולציה אטמוספרית ואוקיאנית, (coupled GCM) ומתחשבים גם בטופוגרפיה ובתהליכים ביולוגיים. השילוב הזה "עולה" ברזולוציה גסה יחסית ובזמן מיחשוב אדיר. השתפרות המודלים לא תמיד מלווה,באפן מפתיע, בהשתפרות התוצאות.
מקום טוב להתחיל -
וקישורים מהאתר הזה:
שינויים אבולוציוניים 49602
מחקרים הראו שבעלי חיים שונים עוברים כעת שינויים גנטיים ואבולוציוניים כתוצאה ישירה מההתחממות. נמצא אף יתוש שעבר שינוי גנטי מוחלט בתגובה להתחממות .
ועל כך ראו ב:http://images.maariv.co.il/cache/ART226452.html
וכאן כדאי לזכור שהמין האנושי הנוכחי ההומו ספיאנס הוא ככל הנראה תוצאה של הסתגלות טובה לשינויים אקלימיים שחלו בתקופת הקרח האחרונה לפני אלפי שנים ועם סיומה. יש מדענים החושבים שהמין האנושי הניאדרטלי שהתחרה בהומו סאפיאנס , נכחד לבסוף משום שלא הצליח להתמודד באותה ההצלחה עם השינויים שחלו באקלים. לפי תיאוריה אחת הניאדרטלים היו מותאמים יתר על המידה לתנאים שהיו באירופה בתקופת הקרח וכשאלה השתנו שוב לא היו מסוגלים לשרוד.
ההשלכות לגבינו הם ברורות : האם כתוצאה מהשינויים האקלימיים יאלץ המין האנושי להשתנות כדי לשרוד? אולי בדרך של הנדסה גנטית ?
נקודות למחשבה...
מדוע לא מוצגות גם ממצאי הלווינים 49771
ממצאי הלווינים, כמו שצויין במאמר, מדויקים הרבה יותר ממדידות הקרקע. אם כן, מדוע הם לא מוצגות במאמר?

אולי מכיוון שהם יסתרו רבות ממה שנטען בו.
באמת מדוע? 49772
האשמות חסרות ביסוס הן עניין מבדח למדי.

מה מונע ממך לספק קישורים לנתונים אלו, ולהסביר מדוע הם סותרים את שנאמר במאמר?
עידן הקרח הקטן 60421
ה"סינטיפיק אמריקן " פירסם ביקורת על ספר מעניין מאוד שעוסק בשינויי האקלים של העבר ומה שאנו יכולים ללמוד עליהם לגבי המצב כיום:
במדינה כל כך חמה כמו ישראל 60589
מדוע לא שותלים יותר עצים (כאלה שלא צריכים הרבה מים, ונותנים שפע של צל) לאורך שדרות ורחובות?.
מדוע הבניה (המרחבית בעיקר, תכנון ערים והמרחב הבין בנייני) בישראל לא מתאימה את עצמה לתנאי האקלים הקשים שסוררים פה? (למשל ע"י מרחבים מוצלים, בנית יותר בנינים ומרפסות שפונים צפונה עם הגב לשמש).
רעיונות נוספים להתמודד עם מצבנו החם והקשה יתקבלו בברכה.
אנחנו מוצפים בבשורות רעות אני 70700
יודע . מהאפשרות של מתקפה כימית על ישראל ,מתאבדים , מלחמה גרעינית בין הודו ופקיסטן ועד האפשרות שאסטרואיד יתנגש בכדור הארץ או שנושמד בידי קרינה מכוכב מתפוצץ.
ולמרות כל זאת יש לשים לב גם לבשורה הרעה הבאה: דו"ח מטעם האו"ם מעריך כי יש אפשרות ש-‏70% מעולם הטבע יהרס תוך 30 שנה.
בין השאר מציין הדו"ח שכ-‏12% ממיני הציפורים בעולם וכ25% ממיני היונקים נמצאים בסכנת הכחדה(!) .
מספר האנשים המושפעים מאסונות הקשורים למזג האוויר עלה בתוך עשר שנים מ-‏147 מיליון בשנה ל-‏211 מיליון בשנה.
40% מהעולם סובל כיום ממחסור במים .ההערכה היא שבתוך 30 שנה המספר יעלה ל50% .במערב אסיה השיעור יעלה ל-‏90% ( זה האזור שלנו ילדים).
אך יש גם בשורות טובות :החור באוזון מצתמצם בגלל ירידה של 85% בשימוש בכימיקלים מזיקים וימשיך להצטמצם בעתיד.מספר האנשים הנהנים משירותי מים משופרים עלה מ-‏4.1 ל-‏4.9 מליארד בעשור האחרון.ובמערב אירופה כמות המים המיועדת לצריכה ירדה ב-‏10 % הודות להתייעלות בשימושם.
כך שאפשר לשפר דברים, אם יש הרצון והמודעות לכך.
הדו"ח ממליץ להתחיל לממש מדיניות של שמירת הסביבה לטווח הארוך ולא מדיניות של חמדנות וצפיה לרווחים בטווח קצר.
עוד על כך :
עידן הקרח הבא 102073
העולם הולך ומתחמם ,אולם האם אחרי הכל צפוי לנו בעתיד הקרוב עידן קרח דווקא ?
זה מה שחשבו בשנות השישים והשבעים . אני עדיין זוכר ספר של סופר המדע הפופולארי ג'ון גריבין שתיאר את עידן הקרח הצפוי לאנושות בקרוב .
היום לכאורה הטענות האלה נראות מטורפות יותר מאי פעם שכן ההפך נראה כצפוי . אולם יש חוקרים שטוענים שגריבין ושות' צדקו אחרי הכל וכי מה שצפוי לנו כתוצאה מהשינויים האקלימיים וכבר בעתיד הקרוב הוא התקררות ולא התחממות .ההרס שיגרם בכל אופן יהיה גדול מאוד
ביננו אם אני נאלץ לבחור אז אני מעדיף התקררות על התחממות .זאת ניראית לי כאופציה האיומה פחות .
עוד על כך :
בטח שזו אופציה איומה פחות 102075
יש איזה משפט בפיזיקה שמראה שהרבה יותר קל לחמם מאשר לקרר.
עידן הקרח הבא 102179
כמובן שעידן קרח כזה יהיה עדיף בעיקר לישראל ולמזה"ת, כתוצאה ממיתון הטמפרטורות באזור + ירידת מפלס מי הים (במקום לעלות) שתגדיל את שטח המדינה מחד - ומאידך תביא לבלימת חדירת מי תהום מלוחים לאקוות החוף.
מתחמם או מתקרר ? 169720
והנה עוד אנשים שטוענים שהעולם אינו מתחמם כלל כי אם נכנס לעידן קרח חדש .....
ואולי כדאי לצטט כאן את השיר הידוע של רוברט פרוסט :
אומרים עולם סופו באש
אומרים בכפור
כמי מן התשוקה טעם
אני עם חובבי האש .
אך עם שנית יחרב עולם
שנאה למדה אותי ודאי
לאמור : לשם חורבן ,הכפור
גם הוא גדול
ויש בו די.
ד''ר אמנון סטופ מגיב 170115
במכתב שנשלח בהקשר לכתבה על ההתקררות האפשרית של העולם :
>Thank you for sending me the interesting report above.
>I want to make the following points:
>
>1) The past controversy of whether the world is warming or not is
>practically over. There is now no serious scientist who is claiming the
>world is not warming.
> I haven't heard about these indications of cooling, but perhaps
>they will become known later.
>
>2) There is still controversy about the human contribution to the
>warming. Recently Nir Shaviv of the Hebrew university also suggested
>that warming is connected to the Solar cycle.
> The idea is familiar, and I think is partially true. However, the
>sources I read claimed that the good agreement with the Solar cycle exists
>only up to the 1970s, and even then only about 80% of the warming
>can be explained by the Solar Cycle.
> There are opposing claims, that aerosols have been masking most of
>the effect during the past century, and the warming will accelerate during
>the next few years!
>
>3) Some of the claims in the article are strange. For example a
>prediction of the strength of future Solar cycles. I am not aware of any
>method of such a prediction, and I'm quite sure I would have heard of it.
> Another problem is finding a cycle of 52 years in a record of 118
>years, though it is possible in principle.
> The Co2 science site itself sounds familiar. Are you sure it isn't
>an organ of the oil industry, with its obvious bias?
>
>Of-course, the article does make predictions. If they come true in the
>next few years, we can all relax.
>However, what if they aren't true and the world continues to warm?
>Governments should, in my opinion, get ready for this possibility and
>all the outcomes.
>
>I'll send you some links later, but for now the latest is
>http://www.newscientist.com/hottopics/climate/climat...
>
>and our list of links
>http://nasa.proj.ac.il/newsclip.html
>
>Regards
>
>Amnon

גשם זלעפות בתשרי 173814
היום ירד ברמת אביב גשם זלעפות שכמוהו לא ראיתי מעולם בתקופה זאת של השנה , והוא נמשך למעלה מחצי שעה. לאחר מכן מזג האויר התחמם כאילו לא היה גשם כלל .
אנשים עמדו בפה פעור למול התופעה שלא תיאמן.
תמהני האם זאת עוד אינדיקציה לכך שמזג האויר "השתגע " ?
אם ימשיכו לרדת גשמים נוספים כאלה בימים ובשבועות הקרובים אז התשובה היא כנראה חיובית.
היורה יבוא עכשיו, שפע טיפותיו 173815
לא קוראים לזה פשוט "היורה", שכשמו כן הוא - יורה טיפות מים רבות?
גשם זלעפות בתשרי 173834
בעוד שגם אני חוויתי את המבול ונרטבתי לגמרי), שברי ענן באוקטובר אינם תופעה נדירה בארץ. מה שיותר חריג הוא העיתוי ממש בתחילת אוקטובר/תשרי, כמה שבועות יותר מוקדם ממה שהייתי מצפה לשבר ענן כזה.
עידן הקרח בא? 225931
לפי מחקר חדש יש אפשרות שעידן קרח מתקרב לא צריך לעמוד בראש דאגותינו והוא יגיע רק בעוד כמה עשרות אלפי שנים.זאת מאחר שמסתבר שיש מחזוריות לא סימטריות בקצב הההופעה של עידני קרח . יש מהם שמופיעים בקצב של אחת לכמה אלפי שנים. ויש מהם שמופיעים בקצב של אחת לעשרות או מאות אלפי שנים. יתכן שאנחנו נמצאים עכשיו דווקא בתקופה השייכת לסוג השני .
ראו :
הפשרת קרחונים חסרת תקדים 111735
הארץ:
מה הקשר בין זיהום האוויר לזיהום המיים??? 131211
מישהו אמר שיש קשר? 131212
צרפת סובלת 164976
מפתיע שאף אחד באייל לא מתייחס (אולי פיספסתי משהו?)

בספרד ואיטליה חוששים שמספר הקורבנות האמיתי גבוה יותר
עיתון בריטי טוען שמספר הקורבנות בצרפת גבוה אף יותר, ומגיע ל- 13600 (רובם קשישים):

צרפת סובלת 164978
זה יעזור אם אני אספר שזה כמעט זכה לעידכון חדשות (היה כבר בדרך) אבל המחשב שלי קרס? בטח לא יעזור.
צרפת סובלת 165072
המחשב שלי קרס, הכלב אכל לי את שיעורי הבית...מזל שאין לך משכורת שאפשר להוריד ממנה קצת.
צרפת סובלת 165080
באמת תהיתי לגבי העלאה של 20%. טל? דובי? :)
שובו של החור באוזון 172641
ידיעה בחדשות : החור באוזון שמעל לקוטב חזר לגודלו המקסימלי כפי שנצפה בשנת 2000 לדיווחי מדענים שעוקבים אחריו.
וזאת עוד ידיעה מטרידה במיוחד שהרי מה שנחשב לצמצום בגודל החור נחשבה לאחת ההצלחת המעטות שלנו בתחום הגנת הסביבה.
כך ששוב יש סיכוי טוב שהערים השונות בעולם יצטרכו להקים מעליהן בעתיד הלא רחוק כיפות הגנה מקרינה.
אלו מהן שינצלו ממי האוקיינוס העולים ,בכל אופן.
ארקטיקה מתחממת 178546
אבל מחקר טוען שאנטרקטיקה לעומת זאת רק הולכת ומתקררת . מה המשמעות של כל זה ?
ראו :
שאלוהים נותן אגוזים למי שאין שיניים 178818
ואיך הסקת את זה ? 178834
אנחנו נמקים מחום ושמה התקררות. 178835
המחסום יקרוס 199328
לפי דו"ח שפירסם מכון למחקר ימי באוניברסיטת קווינסלנד באוסטרליה מערכת שוניות האלמוגים הגדולה בעולם, ה"גרייט ברייר ריף" מול חופי צפון-מזרח אוסטרליה, תאבד את רוב האלמוגים שלה עד שנת 2050 וייתכן אף שתקרוס לחלוטין עד 2100, כתוצאה מהתחממות כדור-הארץ.

"הארץ": http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?it...
תרחיש אימים בדו''ח הפנטאגון 199914
שהוגש לנשיא בוש על הצפוי לעולם כתוצאה מהתחממות כדור הארץ כבר בשנים הקרובות . ראו :
ד"ר אמנון סטופ בכל אופן זהיר ביחסו למוצג בדו"ח זה ולהלן תגובתו :
"התאורים האפוקליפטיים נשמעים מוגזמים מאוד.יש אמנם סיכוי לשינוי אקלים מהיר, אבל רוב ההנחות הן שעד סוף המאה השינוי יהיה הדרגתי.גם בתנאים כאלו השינויים מספיק גדולים כך שצריך להתייחס אליהם ולהתכונן.
לדוגמא אם בישראל ממוצע הגשם בעשור - לא בשנה אלא בעשור - ירד ב 20% יש לכך משמעויות חריפות.
אלא אם כן יתחילו תהליכים לא לינאריים של שינוי מהיר מאוד, אינני חושב שעד 2020 יהיו "מלחמות אקלים" או נדידות אוכלוסין.
החברה המודרנית הרבה יותר מסוגלת להתמודד עם שינויים מאשר חברות בעבר.
גם אין שום תסריט שבו בריטניה נהפכת לסיביר.
יש אמנם אפשרות פרדוקסלית שבגלל המסת הקרחונים זרם הגולף יגיע הרבה פחות צפונה מאשר הוא מגיע עכשיו, ולכן בארופה הצפונית
יהיה דווקא קר יותר, ובבריטניה התמזה למשל תקפא, אבל זה עוד רחוק מסיביר.
ההערכה מעודכנת : הקרח בגרינלנד 211564
יימס בתוך אלף שנה "בלבד" .
אמנם אין לכך עדיין אישור סופי אבל זוהי הערכה של מדענים ממצאים שהולכים ומצטברים על התחממות העולם. והתוצאה גובה מי האוקיינוסים יעלה ב-‏7 מטרים ובין הערים שיסתכנו בטביעה תהיה גם לונדון ( אם זאת לא תושמד קודם בהתקפת טרור כלשהי) . בנגלה דש תיעלם גם היא לחלוטין.
ריכוז רמות גזי החממה באטמוספירה עלול להגיע בתוך 50 שנה "בלבד" לנקודה שבה הם יניעו את תהליך החממה לנקודת האל חזור.
ראו :
ההערכה מעודכנת : הקרח בגרינלנד 211583
מישהו שם לא יודע מתמטיקה או גאוגרפיה. השטח של גרינלנד הוא רק 2.1 מליון קמ"ר וממנו רק 1.7 מליון קמ"ר מכוסה קרח. כלומר מדובר בכעשירית משטח הקרחונים שעליו כתוב במאמר (11 מליון קמ"ר) וקשה לי להאמין שהעובי הממוצע שלהם הוא 3 ק"מ (נראה לכם שהגובה הממוצע של גרינלנד הוא 3 ק"מ מעל פני הים?), אבל גם אם כן מדובר בעליה של 70 ס"מ באלף שנה ולא בשבעה מטרים. בקיצור, קשקוש.
ההערכה מעודכנת : הקרח בגרינלנד 211587
לפי http://hypertextbook.com/facts/2000/HannaBerenblit.s... העובי ה*מקסימלי* קרוב לשלושה ק"מ, והעובי הממוצע קרוב לקילומטר אחד. אבל מכיוון ששטח פני הים כ- 360 מליון קמ"ר, נפח הקרחונים של גרינלנד מספיק לעליה ממוצעת של כחמישה מטרים (1.7*1000/360) בכל העולם.
שיטת החרגול עובדת 211595
כלומר הפרטים שגויים, החישוב השגוי, אבל התוצאה בקרוב טוב נכונה. בעסה.
המתימטיקאי שטבע בנהר שעומקו הממוצע 30 ס"מ 211602
זה עוד כלום - פני הים יעלו בחמישה מטרים *בממוצע*. באזורים הסמוכים לגרינלנד הם יעלו בעשרים-שלושים מטרים לפחות... ואז מנהטן באמת תשקע במים!
המתימטיקאי שטבע בנהר שעומקו הממוצע 30 ס"מ 212882
"חוק הכלים השלובים" אינו תופס כאן?
המתימטיקאי שטבע בנהר שעומקו הממוצע 30 ס"מ 212966
תופס, בקיזוז הלחץ האטמוספרי. אם יוסיפו לאוקינוסים כמות שדי בה להעלות את המפלס במטר אחד בממוצע‏1, אני מהמר שבפועל הוא יעלה בכל מקום ב- 95-105 ס"מ‏2.

1 ממוצע על המקומות
2 ממוצע על הזמן ביממה ובשנה
המתימטיקאי שטבע בנהר שעומקו הממוצע 30 ס"מ 212972
טוב נו, אולי זה הזמן להודות שהקשקוש דלעיל הוא בדיחה טפשית שלי. אותי זה הצחיק, שוין.
אתם יכולים לתת מידע כזה על איטליה? 212407
אני עושה עבודה על איטליה ואני צריכה..יש מצב...?
אתם יכולים לתת מידע כזה על איטליה? 212418
נסי כאן: http://www.google.com/search?hl=en&lr=&ie=UT...
היום שאחרי מחר 224880
בימים אלה יצא למסכים הסרט "היום שאחרי מחר" שמציג סצינריו של עידן קרח דווקא כתוצאה מהתחממות כדור הארץ שיביא בין השאר לחורבנה של העיר ניו יורק והתרבות האמריקנית .
האם זה יתכן ?
ראו :
אם לא מחר אז מחרתיים.
דובי הקוטב בסכנת הכחדה 348318
קראתי לפני כמה זמן שדובי הקוטב נמצאים בסכנת הכחדה בגלל אפקט החממה בקוטב הצפוני.
אני אמורה לעשות עבודה אקולוגית רחבת היקף בדיוק על הנושא הזה, וחסר לי מידע לגבי מספור אוכלוסיית דובי הקוטב.
בעקרון אני מחפשת מאמר שייפרט גרף שבו רואים את הירידה במספר דובי הקוטב עם העלייה באפקט החממה.
אם מישהו יוכל להפנות אותי למאמר בנושא, אני אשמח.
אבקש לשלוח לי קישור למייל בהקדם, אני אמורה להגיש תקציר בשבוע הבא.
בתודה מראש,
דוב הקוטב.
הקרחונים בגרנלנד נמסים 369428
ידיעה במעריב של היום :"הקרחונים בגרנלנד נמסים מהר מהצפוי".
מסתבר שכמות הקרח שנמסה מהקרחונים בדרום מזרח גרנלנד הוכפלה בחמש השנים האחרונות ועתה חוששים המדענים שעליית מפלס המיים בעולם תהיה מהירה וחמורה מכפי שהעריכו עד כה.
שטח מעטה הקרח בגרינלנד מגיע ל1.7 מיליון קמ"ר כשטחה של מקסיקו בערך ועוביו עד שלושה קילומטרים .אם יימס כולו הוא יעלה את מפלסי הימים בעולם בכשבעה מטרים. וזה אומר שכל התחזיות שהיו עד כה לגבי עליית המים בימים כתוצאה מהתחממות כדור הארץ היו שמרניות מדי.
רק בשבוע שעבר שמעתי תחזית בישיבת סיעור מוחות שהעריכה הצפות חופים ענקיות בתוך 50 שנה .

אבל התחזית הזאת התבססה מן הסתם על הנתונים הישנים והלא מעודכנים .

ואם כבר מה עם הקרחונים ביבשת אנטרקטיקה ? מן הסתם גם הם נמסים במקביל ויאיצו עוד יותר את התהליך .

אז האם זה אומר שהצפות חופים יתחילו אולי כבר בתוך עשר או עשרים שנה בעולם שעסוק כל כולו בטרור האיסלאמי ושכח לגמרי את האיום האקלימי?
הקרחונים בגרנלנד נמסים 370011
אם שטח כדור הארץ 510 מליון קמ"ר ושטח גרילנד 1.7 מליון, אז עובי ממוצע של 3000 מטרים יעלה את פני המים בכמאה מטרים ולא בשבעה. אם ההצפה תהיה לגובה של שבעה מטרים, אז הגובה הממוצע של מעטה הקרח בגרינלנד קרוב ל- 200 מטרים (ו"עד שלושה קילומטרים" זו הטעיה).
הקרחונים בגרנלנד נמסים 370013
יש לך אינפורמציה על גודל שטח היבשה בגובה שבין שבעה מטר למאה מטר מעל פני הים הנוכחיים?
הקרחונים בגרנלנד נמסים 370023
נראה לי שזה http://www.ens-newswire.com/ens/feb2006/2006-02-17-0... המקור. אבל במקורות אחרים‏1 מדברים על "במקומות מסויימים מגיע עד 3 קילומטר".

הקרחונים בגרנלנד נמסים 370024
תגובה 211587
דיסאינפורמציה 370113
טוב. הגיע הזמן לגלות ש- 510 חלקי 1.7 הם 300 ולא 30.
דיסאינפורמציה 370159
סמכנו עליך שתגלה לבד.
גובה מי הים היגיע לשיא השנה 373088
מספרת ידיעה בארץ
אז תמהני מה יהיה השיא בעוד עשר שנים בעוד עשרים שנים בעוד 50 שנים?
האוזון 433082
האם האוזון יכול לבנות את עצמו או שזה חומר שיכול רק להגמר ולא מתחדש או שאי אפשר לחדש אותו?
האוזון 433087
כדאי לך לקרוא פה:
תחת הכותרת "יצירה, הרס ושיווי משקל".
התחממות כדור הארץ 435638
קראלי לפני כשבוע שמדענים חקרו במשך הרבה זמן,שיש לנו עוד 29 שנים לחיות מכיוון שעוד 29 שנים כדור הארץ יחרב.ויש עוד 10 שנים להצילו.. האם זה נכון?! האם זה אשמתנו שכדור הארץ מתחממם או שזה טבעי??..
התחממות כדור הארץ 435642
נו באמת, מיכל, יש לנו 10 שנים, ובמקום לעשות משהו - *זה* מה שמעסיק אותך עכשיו? מי אשם? - זאת הבעיה? מה זה יעזור אם תדעי מי אשם? קדימה (לא המפלגה)! - לרוץ מיד ולתפוס מחסה על הירח או על המאדים או באיזה מקום טוב! מהר! חבל על הזמן!

ומה שמרשים בעיני במיוחד זה שהם יודעים שזה דווקא 29. לא 28, לא 30, אלא בדיוק 29! מדהים!

מיהם המדענים האלה? מאיזו דיסציפלינה מדעית? מאיזו אוניברסיטה? יש לינק?
התחממות כדור הארץ 435648
אין בזה שום דבר מרשים. בעוד 29 שנים תהיה שנת 2036, דהיינו - אפס כפול של צדיקים. זה ודאי לא מצב שאפשר לחיות אתו.
התחממות כדור הארץ 435679
"שנת 2036, דהיינו - אפס כפול של צדיקים"
הסבר בבקשה.
התחממות כדור הארץ 435685
36 - ל"ו! כלומר, 2*0 ואחריו מספרם המיתולוגי של הצדיקים.
התחממות כדור הארץ 460839
לדעתי תושבי הגלובוס צריכים להיות הרבה יותר ערניים לנושא מדאיג זה. מכיוון שהתחממותו של כדור הארץ עלול להרוס ואף להשמיד חלק גדול ונכבד מעולמינו.
צר לי לשמוע מאנשים מבוגרים שאת רובם דבר זה כלל וכלל אינו מדאיג אותם, מכיוון שעל-פי השערת החוקרים והמדענים האסון הממשי יפרוץ בעוד מספר רב של שנים וייתכן שהם לא יהיו בחיים. וכאן נשאלה שאלתי ומה יהיה עם בטחון ילדיכם ונכדיכם? תשובתם הייתה שלא כ"כ אך זה מביא אותנו לבעיה אחרת,מורכבת ומדאיגה אחרת שלא ארחיב בה כרגע.
אני כנער מתבגר חושש לחיי לחיי משפחתי לסביבתי וגם לעולמינו. וכמובן שאני חרד לגורלם של כל בני האנוש הפרושים ברחבי העולם.
ולסיום ברצוני לגרום לכל קורא וקורא רגע קט של מחשבה וכך יעביר את המודעות בין האנשים,ובעזרת ה' נצליח למנוע תופעה נוראית זו!
התחממות כדור הארץ 460840
אתה צודק אבישי, אכן יש מקום לדאגה בעניין התחממות כדור הארץ. אין מספיק מודעות לנושא בארץ ובעולם.
רק לידיעתך גם נשיא המדינה שלנו, מר שמעון פרס, מבין את חשיבות הנושא והחליט לקחת על עצמו להפיץ את המודעות לנושא.
לכן עם פתיחת מושב החורף של הכנסת לפני שבועיים הוא נאם נאום פתיחה ודיבר שם על התחממות כדור הארץ והסכנות של תופעה זו לארץ שלנו ולעולם.
אם כל אחד מאיתנו היה עושה מעט כדי לשפר את המצב היה יותר טוב אבל הבעיה היא שאנשי העולם הפכו אדישים להרבה דברים כמו גם לנושא זה.
אני שמחה שילד מתבגר כמוך מודע לנושא ומקווה שתדביק גם חברים שלך בדאגה זו.
תמר
אפשר לרמות בעזרת האמת 560939
קחו לדוגמה את הערכת הנזקים שגדלה דרמטית לעומת העבר: מישהו חשב שאולי זה בגלל עליית הערך של הנכסים שנהרסו? או סרטים שמראים קרחון מטמוטט לתוך הים. נורא, לא? רק שהאמת היא שזה טבעם של קרחונים מאז ומתמיד: הם גולשים מההרים וסופם שהם נופלים לים. אבל סרט כזה מבהיל את מי שלא מתמצא ויוצר רושם שה"התחממות הגלובאלי" מחסלת את הקרחון. או דוב קוטב ששוחה בים. נורא! כבר אין לו קרח לרבוץ עליו. רק מה, הדובים רגילים לשחות, וכך הם עוברים מקרחון לקרחון.
אפשר לרמות בעזרת האמת 631273
נכון. קרחונים שסמוכים לחוף נשפכים ברובם אל תוך הים, זו למעשה זרימה איטית שדומה באופיה לזרימת נהרות אל תוך הים.

בינתיים כל נבואות האימים לא התרחשו. קצב ההמסה של הקרחונים נותר איטי מאוד, גובה פני הים עולה בערך ב 3 מילימטר, כל שנה , כבר עשרות שנים (כולל 13 השנים מאז פירסום מאמר ההפחדה למעלה). בקצב הזה פני הים יעלו במטר תוך 333 שנה בערך, שום אסון לא צפוי בגלל עליה זו של פני הים.

אגב, כמות המשקעים בארץ ישראל גדלה בקצב איטי ולא יורדת כפי שהפחידו אותנו באחד המאמרים למעלה. הסיבה לעליה במשקעים היא האבק האורבני שהולך וגובר ומשמש כגרעיני עיבוי לטיפות משקעים. מצד שני, האוכלוסיה בארץ ישראל גדלה ויתכן שהגידול הצנוע במשקעים נופל מהגידול באוכלוסיה (לכן צפויות לנו צרות ללא התפלת מים, ההתפלות מתקדמות יפה בינתיים).

לגבי מי ששאל לגבי איבוד האוזון. האוזון הוא חומר מתחדש שנוצר מחמצן שמופצץ כל הזמן על ידי הקרינה האולטרא סגולה הסולרית או משהו דומה (לא זוכר בדיוק מה סוג הקרינה המייצרת). כמות האוזון גדלה בקיץ וקטנה בחורף, בתאימות לקרינה הסולרית. מזה עשרות שנים אין יותר גידול בחור האוזון.

לגבי גובה הקרחונים בגרינלנד. לא יודע מה חשבון הנפח המדוייק של הקרח בגרינלנד אבל יודע שחלק ניכר מגרינלנד נמצא מתחת לפני הים.
אפשר לרמות בעזרת האמת 631284
השנים האחרונות לא היו גשומות במיוחד (השנתיים האחרונות: מתחת לממוצע). הסיבה היחידה שהפסקת לשמוע את פרסומות "ישראל מתייבשת" היא התפלת המים.

התדלדלות שכבת האוזון ("החור באוזון") נבלמה עקב פעולות נמרצות בשנות השמונים. אבל למרות זאת השכבה לא חידשה עדיין את ימיה כקדם:
גרינלנד הוא אי ולכן לא נמצא מתחת לים (להבדיל משאר ארקטיקה).
אפשר לרמות בעזרת האמת 631297
לגבי הגובה של ארקטיקה. לא ראיתי פירוט מספרי אבל לפי מפה טופוגרפית של גובה הקרקע בוויקיפדיה אנגלית - 10 אחוז עד 15 אחוז מהקרקע של גרינלנד נמצא מתחת לפני הים. מאחר והחלקים השקועים ממולאים בקרחונים הריהם שווי ערך ליבשה מבחינת הצפת מי ים.

המשקעים בשנתיים האחרונות בישראל לא מלמדים על הממוצע הרב שנתי של המשקעים (שכאמור גדל מעט בהדרגה).

טענה כאילו האוזון בעבר הרחוק היה רב יותר מאשר ההווה מבוססות על *כלום*. פשוט לא היו רישומים שיטתיים בעבר הרחוק של כמות האוזון באטמוספירה. אם זכרוני אינו מטעה אותי רישומים שיטתיים של כמות האוזון החלו בערך רק בתקופת הלוויינים. לא מן הנמנע שהיה חור באוזון מאז ומתמיד רק שלא היו אז מדעני אקלים שמדדו אותו והפחידו אותנו.
הימנעות מאירסולים ודומיהם (מפרקי אוזון לכאורה) - לא עולה כסף רב; לכן לאף אחד אין ענייין גדול היום לשנות את המצב.
אפשר לרמות בעזרת האמת 631314
אני רק ניטפוק- CFC (המכונים פריאון) הם לא מפרקי אוזון לכאורה אלא בפועל. זו כימיה.
אפשר לרמות בעזרת האמת 631441
הכימיה הבטוחה זו כימיה במעבדה. הכימיה בתנאי אקלים יותר מסובכת וקשה לוודא אותה.

לקח כמדומני 10 שנים בין ההשערה הראשונית בשנת 1973 פלוס מינוס (שאומתה כנראה במעבדה) לבין אימותי אקלים (במיוחד בעננים מסויימים מעל הקוטב הדרומי) בשנת 1983 פלוס מינוס - כל זאת כדי להגיע למסקנה שהכימיה הנ"ל פועלת גם בתנאי האקלים של הקוטב הדרומי.

בקוטב הצפוני הכימיה הזו לא פועלת, כנראה משום שהטמפרטורה של העננים המפרקים *גבוהה מדי*. יתכנו עוד גורמים לכשלון הפירוק בקוטב הצפוני , כגון משטר רוחות ציקליות ייחודי לקוטב הדרומי ולא לצפוני. אולי יש עוד סיבות לאי פירוק בקוטב הצפוני שלא ידועות (כי כאמור הכימיה בטבע מסובכת בהשוואה לכימיה במעבדה).

בכל מקרה, כאמור לעיל. גם אם אין בטחון של 100 אחוז באמינות הכימיה המשוערת בטבע (בהקשר לאוזון), הרי מדובר בהטלת מיגבלות *שאינן יקרות מדי* לציוויליזציה. זה בהבדל משאלת שריפת דלק פוסילי, שהפסקתו יקרה מאוד (לכן יש התנגדות חזקה לדרישה להפסיק שריפת דלק פוסילי).

אפשר לרמות בעזרת האמת 631444
הקישור שהבאת מראה איך בכל התנאים אטומי הכלור הבודדים שמתפרקים מה CFC מפרקים את האוזון בתהליכים שונים. לא ראיתי שמודגם שם תהליך שבו האוזון לא מפורק על ידי הכלור.
אפשר לרמות בעזרת האמת 631319
הימנעות מהם לא עולה רק ''כסף''. הפראון הוא גז נוח יותר לשימוש ובטוח יותר מאשר מחליפיו.

חזרה לעמוד הראשי פרסום תגובה למאמר

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים