הזרתוסטראים אינם מונותאיסטים... 104099
קצת מצחיק לטעון שדת זרתוסטרא היא מונותאיסטית, כאשר כולה מושתתת על מאבק בין כוחות האור הטוב לבין כוחות הרוע החשוך. כמו מרדוך הנלחם בתיאמת (היא 'תהום') במיתולוגיה הבבלית, כמו בעל ההורג את התנין, בעולם הקדום רדוף השדים לא היה מונותאיזם עד הופעת היהדות.

רעיון האל האחד, אדון העולם הנצחי שאין לו דמות הגוף ואינו גוף, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, הוא יחודי במהפכונותו בנוף המסופטמי.

ביעור עבודת האלילים הוא הישגן הגדול של הנצרות והאיסלאם. מצער לראות איך היחלשות הנצרות בעולם המפותח הביא להתפרצות מחדשת של קדחת הפגניזם החשוך. ניתן היה לקוות שבימינו לא ימצאו עוד פתיים רבים שיאמינו בכוכבים, ינחשו בעלי תה או יבצעו כשפים נגד שדים ועין הרע.
כל זה הבל ורעות רוח, וכל אדם בר-דעת בימינו אמור להוקיע את האלילות (החדשה והמתחדשת) מכל וכל. ולו רק כדי להגן על החברה הנאורה מפני אופנות של בורות וסימאון.
והמונותיאיזם (כיום) אינו מציאה 104104
בלי לנקוט דעה על ה'פאגאניזם החדש' לסוגיו, אומר הכותב: "ביעור עבודת האלילים הוא הישגן הגדול של הנצרות והאיסלאם". תוך שריפת מכשפות, השמדת כופרים ומיסיונריזם המוני. קשה לראות מה הישג בכך שמונופולים כוחניים של דת מגובים ברכוש ובממסד רב, הצליחו לכפות ולהשליט את הגישה שלהם, ששירתה, כמובן, בעיקר את תועלתם של השליטים (לצורך זה גם ראשי הדתות הם חלק מהממסד השלטוני שעשו קומבינה של חלוקה עם הקיסרויות השונות) ואין להם כמובן קשר לאיך נראה אלוהים, אלא איך נראית טובתו של הסדר השולט.
העובדה שאנשים מחפשים כיום 'הסדרים אלטרנטיביים עם הטבע והיקום' מוכיחה שהמונופוליזם המונותיאיסטי, שבעבר היתה לו בכ"ז איזה תשובה לשאלות הקיומיות של אנשים, התאבן, התנוון ואיבד כוחו. באופן טבעי, אנשים מחפשים דרכים שיתאימו יותר ל"סיפור האינדיבידואליסטי" שלהם בעולם, ועל רקע זה נוצרים נתיבים חדשים, מעניינים והשראתיים לאלה העוסקים בהם לפחות, יותר מאשר ה"כזה ראה וקדש" הדוגמטי של הכנסיה, האיסלאם ובמידה רבה גם היהדות. זה תהליך טבעי, גם הדתות המונותיאיסטיות (ראה סיפור אברהם וניפוץ האלילים, אשר אינו מופיע בתנ"ך אך יש חוקרים שמשערים שהוא מבוסס על מסורת שקדמה לקנוניזציה) נוצרו בעקבות הסתאבות מה ששלט בזמנם ובדרך דומה לדרך שבה 'פאגאניסטים' מחפשים היום את דרכם. לצערי אני חושש שמהר מאד גם הזרמים הפאגאניסטים של היום יתמסדו וייהפכו לכנסייה דוגמטית, אולם כרגע הפלורליזם הזה, הגם שהוא כולל כמו כל דבר שנוצר הרבה שטויות, עדיף על המבוי הסתום אליו הגיעו כיום כל הדתות המונותיאיסטיות, העסוקות במלחמות ובהריגה על אבנים קדושות (כמו שאנו מכירים לצערינו כאן ממש) או בכל הבולשיטולוגיה האמריקאית של כל הנוצרים תומכי נתניהו האלה למיניהם, עם קרב ארמגדון וכל השטויות האלה, המראים עד כמה המונותיאיזם כיום לפחות אינו מציאה גדולה.
הזרתוסטראים אינם מונותאיסטים... 104105
אני יותר קרוב לעמדתך מאשר לעמדת המאמר, ובכל זאת ההתנסחות הזו מקוממת אותי. אתה מוכן להסביר מדוע ביעור פוליתאיזם הוא הישג, מדוע פגניזם הוא חשוך וראוי להקרא "קדחת"? הרי המאמר הדגיש שה"כישוף", כביכול, אינו "על טבעי" בשום צורה, אלא דרך לתעל את המחשבה לשינוי מרצון - כמו "לחשוב חיובי" (אם אני טועה כאן, נא לתקן אותי).
האם לא תיתכן אמונה (לא דת) אלטרנטיבית שלא תכלול "בורות וסימאון"?
הזרתוסטראים אינם מונותאיסטים... 104153
המחנה המונותאיסטי כולו - יהודים ונוצרים, מוסלמים ואתאיסטים, בודהיסטים ומדענים - לוחם לביעור אמונות ההבל והריק הסוגדות לאיתני הטבע.
אין זאת אומרת שליהודים או לבודהיסטים יש משהו נגד הטבע - מצווה לברך על יופיו - אך אסור בשום אופן לשרת את הטבע מתוך ציפייה להשפעה על התנהגותו. הרי אין הבדל מהותי בין הקרבת קטורות וזבחים לאל הרוח לבין הקרבת בנך בכורך על אותו המזבח. מי שנושא עליו קמיעות או משלם למכשף כופר בכך בתגליות המדע והישגי התרבות המונותאיסטית באלפי השנים האחרונות, ופונה בחזרה אל חשכת ימיה הראשונים של התרבות האנושית.
אמנם הנורמות בתחום חופש הביטוי השתנו - היום כבר לא מעלים את החוטאים על המוקד או שולחים אותם לצינוק - אך אין סיבה לגלות סובלנות ושאר רוח כלפי פעילותם של המכשפים והמעוננות.
אינני מדבר על קנאות דתית גרידא - התרבות המערבית מאוימת כיום ע''י גל האמונות התפלות הגואה ומתפרץ. פתאום בכל פסטיבל שאנטי ותחת כל עץ רענן ניתן למצוא קוראים בקפה, אסטרולוגים, מדיומים ומטפלים באנרגיות. בינתיים בפקולטות למדעים גובר המחסור בחוקרים כי סגידה לטבע זה אין ומדעי הטבע זה אאוט.
זה מכעיס ומתסכל לראות כמה כסף טוב מושלך על השרלטנים והבורים הללו בזמן שהמדינה מקצצת בתקציב להשכלה גבוהה, למחקר, להוראה, לאיכות הסביבה ולבריאות. ההתפרצות הפגאנית הזו רחוקה מלהיות סממן להתגאות בו, ומי יתן ונכדינו לא יוכלו להבין איך הוא התרחש.
הזרתוסטראים אינם מונותאיסטים... 104154
אתה מונה את האתאיסטים כחלק מ"המחנה המונותאיסטי"?
בודאי 104155
המחנה המונותאיסטי כולל את כל אלה המאמינים לכל היותר באל אחד.
בודאי 104156
זאת ההגדרה המקובלת, או משהו שלך?
? 104296
אתאיזם מונותאיסטי, נו באמת גולגר...

*א*תאיזם. *מונו*תאיזם. מה הקשר בין השניים?!

המחנה המונותאיסטי כולל אך ורק את אלה המאמינים בדיוק באל אחד.

המחנה האתאיסטי כולל אך ורק את אלה שלא מאמינים, נקודה.

ההבדל בין השניים הוא הבדל בין שמיים לארץ (תרתי משמע).
מה זה החרטא הזה? 104298
המחנה האתאיסטי כולל אך ורק את אלה שכן מאמינים שאין אלוהים, נקודה.
*א*תאיזם. 104315
רק המאמינים (ואלו המקבלים על עצמם הגדרות של מונותאיסטים שחושבים שכולם מחויבים להלך מחשבתם) לא מסוגלים להבין את הלך המחשבה של האדם הלא מאמין ולכן חיבים להגדיר את המושג בדיוק ע"י המשמעות ההפוכה לחלוטין שלו.

*א*תאיסט לא יכול *להאמין* באי קיומו של אל משום שזהו עוד סוג של תאיזם. אתאיזם לא יכול להיות סוג של תאיזם (בשביל זה הוסיפו את ה-*א*) בדיוק כמו ששחור לא יכול להיות סוג של לבן.

האתאיסט לא מאמין, נקודה.
*א*תאיזם. 104319
ווישנה אדוננו היה אומר: "לאמאמין"
שאלוהים יעזור לי... 104435
אני לא האמנתי שיבוא הרגע הנוראי הזה, אבל אני עומד להסכים עם גולגר, ועוד נגדך אביב (תסלח לי...)... הנה:

א*תאיזם* הוא סוג של אמונה. הוא לא סוג של דת, אבל הוא כן סוג של אמונה. למה ? כי אתה *מאמין* שאין אלוהים. ההגדרה של "להאמין" (בערך, לא מהמילון) היא לחשוב שדבר מסויים הוא נכון או מתקיים למרות שאין הוכחה מוחלטת לכך.
איינשטיין למשל *האמין* שתיאוריית היחסות שלו נכונה, עד שהוא הוכיח אותה. קולומבוס *האמין* שהעולם עגול. האחים רייט *האמינו* שהם מסוגלים לבנות מכונה שיכולה לעוף. ואתב ידידי *מאמין* שאין אלוהים. כי אם לא אז אתה לא אתאיסט - אתה אגנוטיסט.

מבחינה לוגית אפשר לקבל את החלוקה של גולגר לאלו שמאמינים ב"עד אל אחד", שזה כולל גם אפס אלים, ואלו שמאמינים ביותר. הבעייתיות היחידה בכל מה שאמר גולגר (להוציא את הפאנאטיות, הגזענות וההטפה לאלימות ואפלייה) היא שהוא כינה את המחנה הזה "המחנה המונותיאסטי", שזה לא מדוייק.
שאלוהים יעזור גם לי, אם אפשר... 104452
שוין, הסכמתני, אבל:
א. למה גולגר? שמי ליאור
ב. למה גזענות? נגד איזה גזע יצאתי?
ג. למה אלימות? לא הרמתי יד על כרמית, אפילו לא וירטואלית.
ד. למה אפלייה? כי לא הסכמתי לקבל פולחנים פגאניים בציבור?
ה. למה פנטיות? כי הצהרתי שהעולם המונותאיסטי והמדעי הם פגיעים ולכן מתגוננים כנגד התפשטות עבודת האלילים?
ו. איינשטיין *הניח* שתורת היחסות נכונה. אין אמונות במדע לבד מן האמונה שקיימת מציאות אוביקטיבית, אמונה בה כופרים הפגאנים.
שאלוקי אברקם יעזור לך, אם אפשר. 104621
א. כי גם זהו שמך - גולגר.
ב. אכן לא גזענות. סתם bigotry בכמויות מסחריות.
ג. שים לב לרטוריקה ה*לוחמנית* וה*מבערת* שלך לאורך הפורום. אם דיברת בלשון ציורית, זה המקום לתאר כיצד אתה רוצה לבער את "מחלת" הפגניזם, ללא שימוש בכח ואלימות.
ד. התשובה היא: כן! בדיוק בגלל זה. האמונה שלך, באל יחיד, תקפה לא פחות ולא יותר מכל אמונה דתית אחרת (שלא פוגעת באיש כמובן). חופש הפולחן תקף גם לגבי הלא מונותאיסטים. לאף אחד אין מונופול על המציאות, בטח ובטח שלא למנשקי מזוזות למינהם.
ה.+ו. המדע הוא לא מפלגה פוליטית. מדובר בסה"כ בכלי/שיטה/מתודה לחקר עולם התופעות.
שאלוהים יעזור גם לי, אם אפשר... 105682
המדע אינו חוקר את המציאות כמות שהיא אלא כמו שהיא נתפסת.
המדע איננו אונטולוגי אלא אפיסטאמולוגי.
מינימליזם מרשים 105683
לסכם חלק נכבד מהפילוסופיה של מאתיים השנה האחרונות בשני משפטים החלטיים קצרים, כאילו זה כתוב בשמות י''ח ואין על כך עוררין, זה יפה מאד. ממש מעורר יראה.
מינימליזם מרשים 105695
ואיך יוכל לחקור דבר שאיננו יכול להגדיר (דהינו: מבחינת המדע מה שבקיום ומה שבתפיסה הינו אח, זוהי יכולת הרזולוציה שלו). אגב אורחא: תפנה אותי (עם בא לך) לאותו דיון פילוסופי.
מינימליזם מרשים 105703
אפשר להתחיל בדיאלוג החשוב הבא:
David Hume
Dialogues Concerning Natural Religion

אפשר בחינם (אבל באנגלית):
אפשר בעברית (אבל בתשלום):
עברית לא רק קשה שפה. עברית גם יקרה שפה.
מינימליזם מרשים 105745
אפשר לזרוק פנימה גם את קאנט וברקלי רק בשביל הסדר הטוב, את ג'והן דואי כמייצג הפראגמטיזם, ואיזה אינסטרומנטליסט אחד לפי הטעם (לא עולה במוחי שם).
מינימליזם מרשים 105783
ולדעתי זה הוסבר טוב ביותר ע''י ישעיהו ליבוביץ, שהינו לא רק מדען מרשים אלא גם תאולוג מהמדרגה הראשונה.
בהה... 105792
אני לא קראתי את מה שהוא אמר, אבל אם לשפוט לפי השימוש שלו בדיונים כאן, בייחוד לפי איזה דעות השתמשו בו כדי להוכיח את טענותיהן, קיבלתי את הרושם שהוא במחנה הדתיים הפאנאטיים האנטי-ציוניים.
!? 105835
מה? ליבוביץ היה דתי פנאטי אנטי ציוני? WACHA TALKIN' ABOUT?

לנקק ל"דעות" שהשתמשו בו בצורה שכזו.

עליך לזכור שיש הבדל תמיד בין מה שאדם אומר לבין מה שאנשים אחרים טוענים שהוא אומר. גם מארקס לא היה מארקסיסט וגם לזרתוסטרא של פ.ניטשה היו קופים. קרא את האדם עצמו, לפני שתחליט מה דעתך עליו. אל תסמוך על מתווכים.
!? 105837
כן טוב...
שפיות גבר! 105851
קראתי כל מה שאי פעם כתב. מאיפה הקטע על לא ציוני, ומה פשר פנט דתי?

מעבר לכל מה הקשר לדעתו בנושא: האם המדע אונטולוגי או אפיסטמולוגי.
שפיות גבר! 105854
הכוונה היתה בתגובה לאבירי לא לאביב. התנצלות.
תזדקק יותר מלאלוהים בעניין זה. 104542
אי ההסכמה ביני לבינך (וגולגר) היא לא אי הסכמה חדשה. אפשר להגיד שהויכוח הזה הוא בן אלפי שנים. משום שהתרבות המונותאיסטית היא התרבות השולטת בתרבות שלנו, אתה וגולגר יכולים למצוא תימוכין במה שאתם אומרים אפילו בהגדרות המילוניות. מבחינתו של האתאיסט, המילון טועה בהגדרת תפישת עולמו.

המילה "אגנוסטי" היא מילה חדשה יחסית (המאה ה-‏19 ואם אני זוכר נכון נקבעה ע"י Thomas H. Huxley) אשר מוגדרת במילונים רבים ע"י ההשוואה לאתאיזם ובכך חוטאת לשני המושגים גם יחד.

האם אתה טוען שאתאיזם זה סוג של תאיזם? האם אתה לא מבין את האבסורד (הנובע מהאוקסימורון) שאתה מכניס לשפה, כאשר אתה קובע קביעה שכזו?

אתאיזם זה סוג של תאיזם. נשמע קצת מוזר, לא? למה בד"כ מוסיפים A לפני מילים באנגלית?

אתאיזם הוא תפישת עולם רחבה יותר מאשר שאלת האמונה/אי אמונה באלוהים. עולמו של האתאיסט לא סובב סביב שאלה זו. מה לו ולעיסוק בשאלת האלוהים?

אני לא *מאמין* בשום דבר. גם לא בכך שאין אלוהים ובאותו אופן גם לא בכך שאין קמטילצ'קיקים. אמונה היא ממני והלאה. אין לי צורך באמונה.

האם אתה טוען שכל הגד על ה"יש" הוא מבוסס אמונה? אם קובעים קביעות גורפות שכאלה, צריך לבסס.

דווקא מהבחינה הלוגית אי אפשר לקבל את מה שאתה וגולגר אומרים (מבחינת השפה היומיומית ומלאת הסתירות, דווקא אפשר). משמעות ה-A אמור להיות משמעות של היפוך. אתאיזם הוא ההיפך מתאיזם (ולא ההיפוך מתאיזם מסוים כמו מונותאיזם). התפישה המוטעית שלכם השתרשה ע"י אנשים מאמינים, בעיקר מונותאיסטים, שלא מסוגלים להבין את מושג הא-אמונה (לכן תוכלו למצוא את שני הפירושים בהגדרות מילוניות רבות: גם את זאת אשר אומרת שמדובר באמונה באי קיומו של אל וגם את זאת שמדברת על אי אמונה בקיומו. הסיבה לכך היא פשוטה: אנשים המחזיקים בתפישת עולם תאיסטית כלשהי, גם כותבים מילונים, אפילו בעיקר הם. מה לעשות שההגדרה השניה במילון, היא היחידה המקובלת ע"י אתאיסטים אמיתיים, שרואים בהגדרה הראשונה דבר הסותר את עצמו).

אי אפשר לקבל את החלוקה של גולגר עד שלא תסביר לי איך אדם אשר שם את האמונה במרכז חייו, נמצא באותו "מחנה", בדיוק כמו האתאיסט (עפ"י שתי ההגדרות המקובלות גם יחד). מה המשותף בין האתאיסט לבין המונותאיסט (לא אתה ולא גולגר, הסברתם זאת, עד כה)? מה מכניס אותם לאותו "מחנה"?

בשבילי אלוהים לא מת. הוא פשוט לא ISSUE משום שאני חושב שלא אני, לא אתה ולא גולגר יודעים על מה הם בכלל מדברים (ולו ברמז) כאשר הם משתמשים באוסף האותיות "א ל ו ה י ם". באותה מידה יכולנו לדבר על טרטלינקים או גזיבלוגים.

אבל זה ויכוח על הגדרות. מבחינת הגדרתם של חלק מהמילונים, אתה וגולגר צודקים (חלקית) לגבי הגדרת המילה "אתאיזם". זה שהשפה מלאה בשגיאות לוגיות, זה סיפור אחר. מה לעשות שהגדרות מילוניות, הן הגדרות פשטניות מעצם טבען והחיים זה לא מילון אוקספורד. אתם יודעים מה? אם אתם רוצים להתעקש, החליפו מעכשיו את המילה אתאיסט במילה אגנוסטיקן, בהודעות שלי. לא תרדו לסוף דעתי בגלל זה, אבל אולי תתקרבו בשל ההגדרות שאימצתם לעצמכם.

אדם יכול להיות אגנוסטיקן ואתאיסט באותו הזמן. עפ"י הגדרות המקובלות ע"י אתאיסטים רבים, אין סתירה בין המושגים, יש חפיפה מסוימת, אך אין זהות.
תזדקק יותר מלאלוהים בעניין זה. 104550
אני חושבת שהבעיה היא ההגדרה המשונה שלך את רעיון האתאיזם.
"אני לא *מאמין* בשום דבר. גם לא בכך שאין אלוהים ובאותו אופן גם לא בכך שאין קמטילצ'קיקים. אמונה היא ממני והלאה. אין לי צורך באמונה."
מה עם אמונה בקיומם של חיים מחוץ לכדור הארץ? בפסיכואנליזה? בפסיכוהיסטוריה?
אתאיסט יכול להאמין בהרבה דברים. רק לא באלוהים (או ב"רעיון האלוהות").
תזדקק יותר מלאלוהים בעניין זה. 104585
זה שאמרתי ש*אני* לא מאמין בשום דבר, הופך אותי הן לאגנוסטיקן והן לאתאיסט. משפט זה לא הגדיר את האתאיזם, הוא פשוט משפט שמאפין אותי.

כמו שאמרתי:"אדם יכול להיות אגנוסטיקן ואתאיסט באותו הזמן. עפ"י הגדרות המקובלות ע"י אתאיסטים רבים, אין סתירה בין המושגים, יש חפיפה מסוימת, אך אין זהות."

עפ"י השימוש "היומיומי" במילה אתאיזם, אכן מדברים על אמונה/אי אמונה באלוהים. אך הסיבה לכך היא פשוטה: זה פשוט תלוי בתרבות בה אנו חיים כרגע. מה לעשות שהפירוש הזה של המילה נובע מכך שאנו חיים בחברה *מונותאיסטית* ולכן רוב הויכוחים עם האתאיסט מסתובבים סביב שאלת קיומה של האלוהות? האם מישהו חושב שהאתאיסט היה מתעסק בכלל בשאלת האלוהים, אם לא היו סביבו כל כך הרבה מונותאיסטים?

מושג האתאיזם, לא מדבר בהכרח על שאלות העוסקות באמונה באלוהות. ישנן תאולוגיות שלא עוסקות כלל באלוהות ולאתאיסט יש מה להגיד גם להן.

האתאיסט ה"אמיתי" איננו מחזיק בשום תאולוגיה שהיא (אפילו לא בתאולוגיה אשר לא מדברת כלל על מושג האלוהות). בגלל זה הוא א-תאיסט ולא א-מונותאיסט או א-פוליתאיסט.

אי אמונה בשאלות אותן העלת, היא כבר עניינו של האגנוסטיקן ולא של האתאיסט (אבל אם את מתפללת ליצורים מהחלל החיצון, מעלה קורבנות לפרויד, מפסלת פסלונים פסיכוהיסטוריים לצורכי סגידה או מאמינה שניטשה היה "מזה אלוהי" - אז גם האתאיסט ש*כן* מאמין בקיומם של חיים מחוץ לכדור הארץ, לא יסכים עם הקביעות וההתנהגות שלך).

בואי נגיד בפשטנות (ופשטנות תמיד גוררת צרות) שהאתאיסט, עפ"י תפישתי‏1, הוא אגנוסטיקן לגבי תאיזם.
-יכול להיות אתאיסט אגנוסטיקן.
-יכול להיות אתאיסט שמאמין באמונה שלמה שיש חיים על המאדים, מבלי שהוא ידע אם זה נכון עובדתית או לא (אבל אז אגנוסטיקנים יאמרו לו שהוא לא אגנוסטיקן).
אגנוסטיקן שהוא איננו אתאיסט, כבר צריך להסביר לי על מה הוא מדבר, לאט לאט (משום שאני ממש לא אבין אותו).
- יכול להיות אדם מבולבל (בשל ההגדרות המבלבלות, הוא לא באמת אשם) שיגיד שהוא מאמין אמונה שלמה באי קיומו של אלוהים, יבנה את ערכיו ונוהל חייו עפ"י אמונה זו, וכל זאת מן הטעמים האתאיסטיים, אבל אז הוא לא שם לב שהוא בנה לעצמו תאולוגיה חדשה ולכן הוא סותר את עצמו.

אני, כמו שצינתי, גם אגנוסטיקן וגם אתאיסט. אני לא מאמין בקיומו של אל "פעמיים"‏2 (הן בשל התפישה האגנוסטית והן בשל התשיפה האתאיסטית) ואני לא מאמין בקיומם של יצורים מכוכב אחר, אבל רק "פעם אחת" (בעניין זה אני רק אגנוסטי, בינתיים, משום שלא מדובר בשאלה תאולוגית אלא בשאלת ה"מה אפשר להגיד על היש ומה אי אפשר").

האם אני יכול להגיד שאלוהים לא קיים? ברור שלא. האם זה עושה אותי ללא אתאיסט? מפ'תום. אולי רק עפ"י אחת משתי ההגדרות הנפוצות, איתה אני לא מסכים.

לאתאיזם שלי יש מה להגיד גם לאלו שסוגדים לעצים, קוראים את העתיד בקלפים, נובחים לכיוון הירח, מתקשרים עם חוצנים או מסובבים קרפדות מסביב לראש בכל ראש חודש, אפילו אם הם כולם לא מאמינים במושג אלוהות כלשהי. התנהגותם מבוססת על תאולוגיה, זו או אחרת, ולכן ביקורתו של האתאיסט תקפה גם לגביהם.
____
1 ועפ"י תפישתם של אתאיסטים אחרים, שמהם לקחתי את הרעיון (לא המצאתי כאן שום דבר מקורי).
2 נו, לא *באמת* פעמיים.
אחרי האלכוהול 104675
אביב, אני חושב שאתה מבלבל את המושגים. אבל כיון שהידע שלי אותם לא עולה על שלך, אני אשתוק.
אחרי האלכוהול 104679
למה לשתוק? מי אמר שהידע שלי עולה על שלך? אולי הוא פשוט לא חופף וגם אני יכול ללמוד ממך דבר או שנים? הידע שלי בנושא דווקא לא משהו, רובו מבוסס דעה.

יש את ההגדרות הנפוצות:
אתאיזם: אמונה באי קיומו של אלוהים או אי אמונה בקיומו של אלוהים.
אגנוסטיות: אי הכרעה בשאלה האם אלוהים קיים משום שקיום זה מבוסס אמונה ואינו שייך לעולם התופעות הניתן לבדיקה אמפירית.

הטענות שלי כנגד הגדרות אלו:

ההגדרה הפשטנית של אתאיזם נובעת מ-
1. היותנו חברים בתרבות שהיא מונותאיסטית בעיקרה ולכן המושג מוגדר, שלא בצדק, בהשוואה לתאולוגיות העוסקות באלוהות בלבד.
2. אי בהירות ובילבול לגבי הטענה האתאיסטית של ה"אתאיזם החזק" לעומת החרטא האמוני של "האתאיזם החלש".

ההגדרה הפשטנית של אגנוסטיות נובעת מ-
1. אי קיום הבחנה ברורה בין אתאיזם חזק לבין אתאיזם חלש יצר צורך בשימוש במילה כלשהי אשר תבהיר את ההבחנה. משום שהאתאיזם החזק שואב את רעיונותיו גם מן הנימוקים האגנוסטיים, אנשים אימצו לעצם את המושג, עד כדי שנוצרה זהות (שוב שלא בצדק) בין האתאיזם החזק לבין האגנוסטיות. זאת למרות העובדה שאגנוסטיות יכולה לדבר על כדורים פורחים בעוד אתאיזם חייב לדבר על נושאים הקשורים לתאולוגיה (או, ליתר דיוק, לחסרונה של תאולוגיה).
2. שוב(כמו עם אתאיזם), בגלל ריבוי השימוש במילה בויכוחים עם מונותאיסטיים, היא קיבלה את המשמעות אשר מיחסת לה את העיסוק בשאלת קיומו/אי קיומו של אלוהים, למרות שאגנוסטיות היא מושג רחב בהרבה שלאו דווקא מדבר על אלוהות, אלוהים או דת.

אם מישהו רוצה לתקן אותי, הוא יותר ממוזמן.
אחרי האלכוהול 104736
אני חושב שמה שאתה מכנה ''חרטאיזם'' הוא האתאיזם (ואני מסכים איתך במאה אחוז) ומה שאתה מכנה ''האתאיזם החזק'' הוא האגנותאיזם.
אחרי האלכוהול 104892
אז התעלמת מכל מה שכתבתי ומהנימוקים של ''למה לא צריך לקרוא לזה ככה''. חבל שאתה לא נותן נימוקי נגד במקום לקבוע את ההגדרות, ללא נימוק והסבר.
אני חייב לציין 107768
שהויכוח הוא סמנטי לחלוטין, למעט כמה הודעות עניניות...

לא חבל?
you ain't seen nothin' yet 107772
במה שקשור לסמנטיקה-ורסוס-ענייניות הויכוח הזה עוד טוב יחסית. תסתובב קצת באתר ותראה כמה איזורי-אסון אמיתיים יש בו...
תסתכל על התאריכים 107824
וגם על המסקנה.
אחרי האלכוהול 104765
נזכרתי שפעם כתבתי על זה משהו: תגובה 39607
אחרי האלכוהול 104894
''אנטיתאיסט'' - מצוין. נכנס ללקסיקון.
קבל את ההגדרה האמיתית! 106542
קבל את ההגדרה האמיתית של האתאיזם, והאגונסיט, והמותיאיסט, ושל כל ההגדרות המשונות.
פורק עול אגואיסט פשוט!!!!!!!!!
כי יצר לב האדם רע מנעוריו, ופשוט כדי להצדיק מוסרית, או כדי להקל עליו להגשים את תאותיו, הוא מוכן להמציא תיאוריות עד אין סוף, דתות והגדרות משונות רק כדי להצדיק את פריקת העול שלו.
אם טוב לכם שוטו והפליגו בעולם התוהו וההבל שלכם, מבלי כל הפיטפוטי סרק, וההגדרות הטפשיות שלכם.
המקלדת שלכם עובדת שעות נוספות רק כדי להצדיק את ההתעלמות שלך משאלות יסוד קיומיות, מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד לתת דין וחשבון.
מגוחך לראות כמה כוחות נפש האתאיסטים מוכנים להשקיע כדי להוכיח שהם באים משום מקום והולכים לשום מקום.
אכול ושתה כי מחר אתה מת, זה הרי המוטו שלכם, אז למה לשרוף זמן על פיטפוטי סרק ותיאוריות הבל.
אנחנו ואפסי ועוד 106555
ומה מבדיל בין האתנוצנטרי לאגוצנטרי?
השני הלך רחוק מדי עם פיתוח תודעת האני,ואצל הראשון היא עדיין לא התפתחה.
קבל את ההגדרה האמיתית! 106570
משעשע. ''כדי להצדיק מוסרית, או כדי להקל עליו להגשים את תאוותיו, הוא מוכן להמציא תיאוריות עד אין סוף, דתות והגדרות משונות רק כדי להצדיק את פריקת העול שלו'' זה בדיוק מה שאני חושב על יהודים דתיים... פריקת עול, במקרה זה, במשמעות של הפחד מהמוות והעול של הכרעות מוסריות עצמאיות. הרבה יותר קל להאשים את אלוהים ולהתלות ברב.
קבל את ההגדרה האמיתית! 106586
''כדי להצדיק מוסרית, או כדי להקל עליו להגשים את תאוותיו, הוא מוכן להמציא תיאוריות עד אין סוף, דתות והגדרות משונות רק כדי להצדיק את פריקת העול שלו''. זה בדיוק מה שאני חושבת על אנשים, דתיים, חילוניים ואתאיסטים כאחד, שיעשו הכל וימציאו כמעט כל דבר בשביל לתרץ את החלטותיהם. זאת הרי לא בעיה להגיד, פשוט, שאלוהים קיים- או להגיד שלא.
קבל... 106639
דיי. בחייאת. תודה שאתה פיקטיבי... תודה !
אני אזדקק להרבה אלכוהול 104556
קודם כל אני מבקש דבר אחד: אל תגיד יותר "אתה וגולגר" בסדר ? זה עושה לי בחילה. אני אעשה ואגיד מה שתרצה, רק בשם כל הדברים שלא קיימים - אל תגיד את *זה*...

ועכשיו לעניינו: אני לא טוען שיש הגיון כלשהו בהכנסת המונותיאסטים והאתאיסטים לאותו מחנה, אני התכוונתי למילותיו של גולגר: "אלו שמאמינים באל אחד לכל היותר". כלומר: אם N מספר שלם וחיובי, הוא מספר האלים באמונה מסויימת, אז ניתן לבצע חלוקה לשתי קבוצות כך:
N <= 1
ו-
N > 1
וזו החלוקה שעשה גולגר, וכבר אמרתי שבעייתי לקרוא לקבוצה הראשונה "המחנה המונותיאסטי".

עכשיו בקשר למשמעות המושג אתאיזם, אני לא יכול להתווכח איתך על הגדרה מילונית, אבל אני יכול להתווכח איתך על ניסיון אישי. צריכה להיות הבחנה ברורה בין "אי אמונה בקיומו של אל" לבין "אמונה באי קיומו של אל". הראשון אינו בהכרח אמונה, השני הוא בהכרח כן. מנסיוני האישי הרבה מהאלו שמזהים את עצמם כאתאיסטים מתנהגים בפאנטיות דתית כלפי אי האמונה שלהם בדיוק כמו המונותאיסט המצוי. זו אחת הסיבות לכך שלאחרונה אני כבר לא מזהה את עצמי ככזה. אולי המילון חוטא לאתאיסטים, אבל האתאיסטים חוטאים לעצמם.
אלכוהול ומילונים זה טוב 104595
את החלוקה שעשה גולגר הבנתי גם קודם. רק אמרתי שהחלוקה היא על בסיס ראנדומאלי, כל עוד לא יוכח (או אפילו רק יוסבר) אחרת.

אלכוהול ומילונים זה טוב, אבל צריך לדעת להזהר משימוש מופרז בשניהם.

צריך להזהר מהגדרות מילוניות. מילון הוא כלי עזר, הוא לא מכתיב שפה ואיננו ספר פילוסופיה. תפקידו של המילון לפשט מושגים ולהציג אותם בשורה או שתיים, גם כאשר הוא גורר סתירות פנימיות אפילו בתוך הגדרה של מילה אחת, בודדה ואומללה כמו "אתאיזם".

לדוגמא, באחד המילונים מצאתי את ההגדרה הבאה. שים לב עד כמה זה פשטני:
a·the·ism Pronunciation Key (th-zm)
n.

Disbelief in or denial of the existence of God or gods.
The doctrine that there is no God or gods.
Godlessness; immorality

immorality? מה קשור? שים לב שהם לא עושים את ההבחנה עליה אתה מדבר והמילה אתאיזם עונה גם על ההגדרה הפשטנית הנפוצה למילה אגנוסטיות, עליה אתה מדבר. אפילו המילה אגנוסטי, בכלל לא מדברת בהכרח על שאלת האלוהות והיקף המושג חורג מעיסוק ספציפי זה (יש לו בעיקר משמעות בפילוסופיה של המדע ובביקורת שצצה במאה ה-‏19 על *תאוריות מדעיות*).

אכן יש לעשות הבחנה, אבל אני מעדיף לא להשתמש במילה אגנוסטי, לשם הבחנה זו. התחלה של הצעה מוצלחת אחת, להבחנה שכזו, קיימת כאן באייל הקורא (דיון 940). אני מדבר רק על הגדרת ה"אתאיזם החלש" מול ה"אתאיזם החזק" ולא על קביעות אחרות של מאמר זה (שעם חלקן אני לא מסכים).
ההצעה לחלוקה שכזאת היא נכונה עקרונית, רק שלדעתי, החלוקה של אלי אשד היא הפוכה (שוב: דבר הנובע מנק' המבט התאיסטית שעיצבה את התרבות שלנו). באותו דיון התיחסתי לכך שההגדרה טובה, אך עומדת על הראש (תגובה 67845).

בדיון הנוכחי (משום שנושאו חורג משאלת האלוהות הרגילה) עולה ביתר בהירות הפשטנות שבהגדרת האתאיזם כמושג שמתיחס רק לשאלת קיומו/אי קיומו של אלוהים/אלוהות. לתאולוגיה יש המון צורות ואסור להיות שבויים בתוך הדיון הרוטיני שבין האתאיסט למונותאיסט.

לכן, להלן ההבחנה, שלדעתי היא המדויקת יותר:
האתאיזם החזק (או אתאיזם למעשה): החוסר באמונה תאיסטית כלשהי (ולאו דווקא בקיומו של אלוהים).
אתאיזם חלש: אמונה באי קיומו של אלוהים (או כל דבר אחר המתקשר לתאולוגיה). אני אפילו מכנה אתאיזם שכזה כאתאיזם אבסורדי, או אתאיזם שאוהב לירות לעצמו ברגל. אפשר לדבר אפילו על "חרטאיזם", אם אתה רוצה.

המון "אתאיסטים" אכן חוטאים לרעיון האתאיזם, אך זהו דרכו של עולם. המון יהודים דתיים, המקימים מצוות כהלכה, חוטאים למושג המונותאיזם שהתפתח ע"י היהדות, למרות שנדמה להם שהם מחזיקים בו, נו אז? אז אנשים מדברים שטויות לפעמים (אני מבטיח לך שגם לי ולך יוצא לעשות זאת מדי פעם. מי יודע אולי אנחנו אפילו עושים זאת ברגע זה).

אסור לפשט את המושג אגנוסטיות לכדי "האתאיזם החזק" משום שמדובר במושג רחב בהרבה, שלא מדבר בהכרח על אלוהים או על תאולוגיה, אלא על דברים רבים אחרים. אפשר להגיד ש"האתאיזם החזק" נובע, במידה מסוימת, מהטיעונים האגנוסטיים, אך בטח שאין זהות בין המושגים.

איך אדם לא מאמין, יכול להתנהג בפאנטיות דתית? יש לך דוגמאות (לי יש. אני סתם רוצה לשמוע דוגמאות שלך)?
יש חילוניים פאנטים בקהל ? 104673
אני לא אמרתי "אדם לא מאמין", אמרתי "אתאיסט", או "אתאיסט חלש" לפי הגדרתך.

האמת העצובה היא שרוב האנשים שמזהים את עצמם כאתאיסטים הם "אתאיסטים חלשים". איך זה בא לידי ביטוי ? קח אחד כזה ותנסה להסביר לו שהמדע גילה כל מיני בעיות כמו הניסויים של הפיסיקה הקוונטית, החורים הגדולים בתיאוריית האבולוציה, וההסתברות הבלתי אפשרית של כליאת הקווארקים - וטען שעובדות אלו רומזות ל"יד מכוונת" בהתפתחות החיים על כדור הארץ, ואולי אפילו היקום שלנו בכלל, וחוקי הפיסיקה כמו שאנחנו מכירים אותם.

אתה תקבל תגובה פאנטית זהה לתגובה שהיית מקבל מחרדי ממוצע אם היית מנסה להסביר לו שאתה חושב שאין אלוהים, או שיכול להיות שיש עוד דרכים לפרש את הטקסט התנ"כי. זו "פאנטיות דתית".

אין לי דוגמאות שאני יכול לתת לינק אליהן. אבל בפעם הבאה שכל קוראי האייל ייפגשו לקפה, אני אנסה לגרור איתי אחד או שניים כאלו.
יש חילוניים פאנטים בקהל ? 104686
אני לא יודע אם רוב האתאיסטים הם אתאיסטים חלשים, אבל יכול להיות שאתה צודק (נגיד שזו לא תהיה הפתעה גדולה בשבילי). עובדה זאת לא גורמת לי להתרגש יותר מדי. יש מונותאיסטים שיגידו, במידה מסוימת של צדק, שרוב "המונותאיסטים" לא מבינים בכלל את קצה התאולוגיה בה הם מחזיקים.

גם את המונותאיזם אפשר לחלק לסוגים שונים. ניתן גם בו (בצורה מאוד גסה ורק לצורך הודעה זו בלבד) לבצע פירוק ל"מונותאיזם חלש" מול "מונותאיזם חזק".

בחלוקה גסה שכזו, הייתי מגדיר את המונותאיזם הליבוביצ'י (הדיכוטומיה המפורסמת שלו+האל משולל התארים) כמונותאיזם חזק. עפ"י הגדרה שכזו, רוב המונותאיסטים יחזיקו ב"מונותאיזם החלש" שיש בו יותר סתירות מבהאבקות בוץ ולא פחות אמונות תפלות מבכל הזרמים הפגנים ביחד.

בקיצור: יש אנשים ויש אנשים.

אני מכיר את התופעה השלילית עליה אתה מדבר, אבל אני מכיר גם תופעה אשר מתארת ספקנות בריאה, אשר לא מקבלת קביעות פסאודו-מדעיות או בלתי מבוססות בקלות יתרה, כחלק מאותה תופעה שלילית (שלא בצדק, משום שאין כל פסול בספקנות בריאה). אסור להתבלבל בין הספקן לבין "פנאט האתאיזם החלש" (למרות שפעמים רבות הראשון יותר נודניק מהשני).
יש חילוניים פאנטים בקהל ? 104738
ספקנות היא בדיוק המילה שחמקה ממני.

תשמע הניתוח שאתה עושה למילה אתאיזם הוא לא בהכרח נכון. אמנם מילולית הוא נשמע נכון, אבל קח למשל את המילה "אנטישמיות". כשאדם אומר "אנטישמי", למה הוא מתכוון ? בדרך כלל ל"שנאת *יהודים*", למרות שיש עוד עמים שמיים בעולם שאינם יהודים. לכן הניתוח המילולי הוא לא בהכרח כוונת המושג. כוונת המושג היא "כוונת המשורר" שטבע אותו.

Googling על המילה העלה את ההגדרה הבאה:
"כפירה ב או הכחשת קיומו של אלוהים. *האמונה* שאין אלוהים. שלילת כל דת שהיא".

לכן, אגנותאיסט הוא ספקן כרוני בעיני. ילדים חילוניים פאנטיים ש"יודעים" שאין אלוהים הם לא ספקנים, ונכנסים לדעתי להגדרה של אתאיסטים.
יש חילוניים פאנטים בקהל ? 104900
אנטי ו*א* זה לא אותו דבר.

אנלוגיה טובה יותר תהיה ה"אנטיתאיזם" של מאור גרינברג.

אתה שוב מתעלם מכך שאני מכיר את ההגדרות המילוניות. קרא שוב את מה שכתבתי, התיחסתי לכך, לא צריך להטריד את GOOGLE.

שים לב ל-"ב או" שיוצר כפל משמעות ולכן ההגדרה לא עוזרת לנהל שיחה נורמלית בין אנשים.

עזוב לשניה את ההגדרות הפופולריות ותשאל את עצמך את השאלה: אלו הגדרות הן ההגדרות הבהירות יותר שיגרמו לפחות בילבול וקצרים בתקשורת (בהנחה שאנשים יבינו ויאמצו אותן)?

כמו שמילון זה לא ספר פילוסופיה, גם GOOGLE הוא לא בדיוק כזה.
יש חילוניים פאנטים בקהל ? 104905
טוב זה הופך להיות ויכוח על טרמינולוגיה, שזה מיותר. המושגים נועדו כדי ליצור הבנה בלי הצורך להסביר ארוכות כל רעיון ורעיון. מכווצים רעיון מסויים תחת "אתאיזם" או "אגנוטיזם" וזהו. כיון, שכמו שהראתה, המושגים הללו עדיין בעייתיים, הויכוח תוך שימוש בהם הוא חסר בסיס. אפשר להתווכח עח ההגדרה שלהם, אבל איזו מטרה זה ישרת אם אנחנו מסכימים רעיונית ?

אם אתה רוצה שאני אציע משהו למילון, אז לא ממש איכפת למה יקראו אתאיזם ולמה לא, כל עוד יפרידו בין "אמונה באי-קיום אלוהות" ו"אי אמונה".
יש חילוניים פאנטים בקהל ? 104914
נו? המילון לא עושה הבחנה ואני כן. אז במונחים של מי כדאי לנו להשתמש?

בקיצור: יעזור אם תשתמש בהגדרות הברורות שלי, כאשר אתה מדבר איתי (אפשר להגיד אתאיזם במקום אתאיזם חזק ולהגיד אנטיתאיזם במקום החלש). סתם בשביל שנבין אחד את השני ובשביל שלא תבלבל בין האגנוטיזם האמיתי לבין זה שאתה מתכוון אליו. אני ממליץ גם לאמץ טרמינולוגיה כזו (או דומה) גם באופן כללי, אבל זה כבר תלוי ברצון האנשים.

אבל להמשיך להתעלל במושג האגנוסטיות ובאותו זמן להוציא שם רע לאתאיזם (ע"י שמדביקים לו טיעונים לא נכונים, של אנשים שלא ממש מבינים למה הם קוראים לעצמם אתאיסטים)? זה קצת בעייתי ולא טורם לשום דבר.

"אתאיזם" ו-"אנטיתאיזם" וזהו בריבוע :)
יש חילוניים פאנטים בקהל ? 104919
אני לא אמרתי שיש לי בעיה לדבר איתך לפי המושגים שלך, לאמץ אותם, או לדבר לפי כל מערכת מושגים שיבקשו ממני לדבר לפיה, כל עוד היא ברורה ומוגדרת. מה שאני כן אומר לעומת זאת, שלהוציא את הטרמינולוגיה, אנחנו בהסכמה מלאה לפי דעתי.
הבינותי 104926
נחמד 104928
רק אל תתנו לזה להפריע לכם להתווכח.
יש חילוניים פאנטים בקהל ? 104825
אתה מוכן לפרט קצת בעניין "החורים הגדולים בתיאוריית האבולוציה" (אתה מתכוון לקשיים מהסוג שהעלה Behe בספרו Darwin's Black Box או דר' אבינתן אצלנו?)?
ילדים, הזהרו במילונים 104723
היום מקובל שמילון מתעד *שימוש* במלים, לא איזו "משמעות אובייקטיבית" שלהן. בארה"ב של שנות החמישים והשישים אכן השתמשו אנשים רבים במילה "אתאיזם" במובן של "חוסר מוסר", וכך הגיעה ההגדרה למילון. מילון משקף את גישת החברה למונחים מסוימים, ולא מתיימר לשפוט ‏1
-----
1 היו מקרים שבהם לחץ פוליטי גרם למו"לים של מילונים לעבור על הכלל הזה. אולי המקרה המפורסם ביותר הוא מילון וובסטר, שאחרי לחץ יהודי מאסיבי מחק מדפיו את הפועל
to Jew
שמשמעו לרמות.
מסכים. 104724
לכך כוונתי את דברי.
חבל על האמוציות 105688
הבעיתיות עם אתאיזם (או מה שלא יקראו לזה) הינה שהיא מוגדרת כלא "זה". לא מונו, לא פולי ...

ישנם הרבה אתאיסטים שאינם מעונינים להכליל עצמם בסטיגמות של צרות המוחין (סטיגמות שגויות) המיוחסות לבעלי אמונה (כלשהי) ולכן קוראים לעצמם אתאיסטים. זאת למרות שלמעשה חלק ניכר מאישיותם נשען על הסכמה עם הלא רציונאלי - ובדלנותם ניכרות לפעמים רק בנושאי הסכמה זו.

ישנם אתאיסטים אשר מנפים מתודעתם את הלא רציונלי, הם עובדים בשיטת המנתח הצבאי: חותכים את מה שלא לגמרי עובד.

ישנם אתאיסטים אשר מנסים ליצור אחידות בדעותיהם, הם מנסים להכניס את המציאות כולה (החלקים אותם הם פגשו לפחות) למסגרת אחת עם קשרים כאלו ואחרים בין האובייקטים השונים תוך רצון שהתוצאה המוגמרת תהיה קוהרנטית וודאית בשבילם (לרוב השאיפה הינה רק בשבילם).

כל האנשים צריכים להזהר פן יתפסו ליהירות ויחשבו לרגע כי להם תשובה בנושא ההינו נשגב מתפיסת אדם, וביחוד האתאיסטים
שכן אין להם תמונה מוגדרת של דבר שהוא גדול מהם בהרבה.

אגב מילים: אתאיסט (כמו שאתה רוצה במילה) = אינו חי נוכח קיומו של אל (אלים, אללים ומה לא).
אמוציות? איפה? 105692
- למה בעתיות? זה מה שזה, איפה הבעיה? ביום בו לא יהיה תאיזם בעולם, לא יהיה צורך במילה אתאיזם (לסל וחסל).
- יכול להיות אתאיסט לא רציונלי (מי אמר שלא?) אבל ברגע שהוא יחזיק בתאולוגיה מסוימת, זה יהיה קצת מצחיק להתיחס אליו ברצינות כאשר הוא יאמר שהוא אתאיסט.
- ישנם אתאיסטים _________ . אפשר להשלים את החסר מפה ועד הודעה חדשה.
- הרי זו בדיוק טענתו של האתאיסט והאגנוסטיקן: "לא יודע? אז לא יודע! מה אתה בודה לי תשובות קלות לשאלות קשות (ואף לשאלות חסרות משמעות)?"
- אגב דיוק: אתאיסט=אינו מחזיק באף תאולוגיה.
הבהרה: 105707
אתה בטח חושב שזה מאוד פשוט להיות נטול "תאולוגיה". בדיון שמערב כל כך הרבה "תאולוגיות", חשוב מידי פעם להסתכל על המבנה הפסיכולוגי של אדם ולהזכר איזה פונקציה הן משמשת, ואילו דברים נוספים עשוים לממש את אותה פונקציה. יש לראות איך מתפתחת אותה תאולוגיה (לא בהכרח במובן הקונבנציונלי) ואיזה נתיב עשוי מיק-אפ נפשי מסויים להוליד.
מה עם ציונות לדוגמא? תאולוגיה? לא?

"לא יודע" אינה התשובה הקלה. תשאל את עצמך כמה פעמים בחיים טעית? כל פעם כזאת משמעותה שהיתה בידך תשובה. כמה מהפעמים הללו ידעת שיש לך תשובה?! כמה פעמים חשבת שהתשובה טובה (או לפחות מספקת). כל הדיון הזה מלא ב"אני
צודקים" = (i'm rights" not "i know betters") אני צודק הינה התשובה הקלה, ולמעשה מהווה חלק ניכר של כל תאולוגיה או פסאודותאולוגיה.

איך יהיה אתאיסט לא רציונלי? אתאיסט כאדם אינו מסוגל לראות את העולם כבלתי ניתן להכלה רעיונית (אין בו דבר טראנסצנדנטאלי - לכל היותר טרנסצנדנטי), ולכן על כל שאלה התשובה היא או עוד לא יודע או X שאינו עומד בסתירה לשום דבר אחר. כי סתירה שלו ניתן לישב כמוה כהודעה שישנו דבר טראנסצנדנטאלי.
הבהרה: 105712
לא בקיצור: ציונות לדוגמא יכולה להיות תאולוגיה רק אם הופכים אותה לתאולוגיה (לאומנות שסוגדת את המדינה כאליל, גורמת בדיוק לכך). אבל הציונות עצמה, איננה תאולוגיה. גם הומניזם הוא איננו תאולוגיה וגם רעיונות וזרמים אנושיים רבים אחרים הם אינם תאולוגיות. אם כל רעיון אנושי הוא רעיון תאולוגי אז הגדרת יותר מדי דברים כתאולוגיה. הגדרות שתופשות יותר מדי, הן הגדרות שמורחות את השפה לכדי ציור מופשט וחסר תוכן. הכלל הישן והטוב "תפשת מרובה לא תפשת" תקף גם לגבי הגדרת מילים ומושגים.

בקיצור: לא. ציונות איננה תאולוגיה.

מי אמר ש"לא יודע" היא התשובה הקלה? איפה הבנת שאמרתי את זה? אמרתי את ההיפך.

אתאיסט לא רציונלי? פשוט וקל: "אני החלטתי לא לפסוק לגבי שאלת קיומו של אלוהים משום ששכחתי להוציא אתמול את הזבל."

"סתירה של[א] ניתן לישב כמוה כהודעה שישנו דבר טראנסצנדנטאלי"

פרט והסבר.

"אתאיסט כאדם אינו מסוגל לראות את העולם כבלתי ניתן להכלה רעיונית"
איך הגעת למסקנה הזו? לא הוספנו פה לאתאיסט תכונות שאין בו?
תפשת ש במקום ס? לא תפסת. 105713
אתאיזם הוא *תפישת* עולם? 105730
האייל האלמוני הארשי כל כך מצחיק 105839
לזה אתה קורה ארשיות? הכרתי יונקי-דבס יותר ארשיים ממך.
אחרי הפיאשקו שביב אי הסדים 105902
אני מרגיס משורש.
105936
זמן הודעה (יום שישי, 08/11/2002 שעה 8:09)
זמן הפיאשקו (יום שישי, 08/11/2002 שעה 11:17)
הנשרים פשטו עם שחר 105945
באמת שאני לא יודע מה לחשוב עליך?‏1
שים לב כאן:תגובה 105554
הפיאשקו התחיל(ולא רק מבחינתי) אם כן ביום חמישי 13.59 ,עקב רגישות יתר לאווירה בניגוד למה שחושבים עלי,הבנתי בקוים כלליים לאן דברים יתפתחו,והגבתי מיידית בפיתוח זמני של תסביך אשמה ענקי עקב התפטרות הבוס, יתברך שובו .‏2

1 כלומר,קצת חוש ק**לה יכול לעזור לך לפעמים.

2רגשות אשם מוצדקים ולא מוצדקים הם המסרס החזק ביותר.
גול עצמי 105976
עכשיו רק מי ששייך לק**לה יכול להבין על מה אתה מדבר בהערה הראשונה שלך, ואני חושב שדב מסויים משמיע נהמות של אי-נחת וכאב. למעשה אני כמעט יכול לראות אותו: קצף בשפתותיו, יד אחת מונחת על השאלטר והשניה שולחת מסרים קצרים ונוקבים באיציק לחברי המערכת האחרים שמביטים בבעתה במסכים שלהם. "זהו זה" הוא מקליד בעצבנות, "הזהרתי. הבהרתי. הסברתי. נשברתי!"

מבטו נע לרגע לעבר צנצנת הדבש שמונחת בפינה. הוא ממצמץ, מביט בתמהון בידו שעל המתג ובמסך המרצד עם הודעות ה"אנא, דובי" כאילו נעור מחלום, ואז מתפשט חיוך גדול על פניו ובלשון משורבבת הוא פוסע מעדנות אל הצנצנת.

כך ניצלה האנושות פעם נוספת מגורל אכזר.
פששש... 105984
תגיד לי אתה כותב לפעמים ?
פששש... 105985
חשבתי שהשאלה היא אם לפעמים אני *לא* כותב.
פששש... 105986
לא. השאלה היא אם אתה כותב בצורה כזאת שאפשר לקרוא את מה שאתה כותב שהוא לא תגובה באייל ?
פששש... 105987
לא, אבל תודה.
פששש... 105989
חבל. זה ישיג שתי מטרות: אחת כמובן היא שאני סביר להניח אהנה לקרוא את זה והשניה היא ש... הממ... יעירו לך פחות על כמות הכתיבה שלך כאן... :)
פששש... 105991
האמת היא שהייתי סופר מצליח עד שהתמכרתי לאייל, אלא שאחרי שגיליתי את האתר המשובח הזה הפסדתי כמה חוזים בגלל אי עמידה בלוחות זמנים, ומכאן הנפילה היתה קצרה ובאנאלית: אישתי עזבה אותי עם המו"ל ועם המשכנתא (כלומר לא בשלישיה, אלא היא עם המו"ל ואני עם המשכנתא), ומאז אני אלכוהוליסט שחי במרתף מעופש ומתקיים מהשיירים שברקת זורקת לחתולים (רק שאסף לא יידע מזה) ומניסוח מודעות אבל בעיתונות הדתית. ראשי התיבות "זה בצחו"ק" שהפכו פופולאריים לאחרונה בעיטור המודעות ותוכל למצאן אפילו על כמה מצבות בבני-ברק, הם פרי המצאתי (ר"ת: זה היה באמת צדיק חשוב ואדם קדוש).

התקווה היחידה שלי היא שדובי יממש את איומו, מה שיכול להסביר לך את שטף הודעותי האחרונות.

(סתאאאם. אל תסגור, דובי, הנה אני הולך)
די, בבקשה. 106038
הבט לאחור, אל עבר האופק, ותראה שם את גבול הטעם הטוב.

עברת אותו מזמן, ואני אישית מאוד אשמח אם תפסיק. אתה כותב מוכשר, אבל נדמה כי אינך יודע מתי לעצור את ההסיחפויות שלך לשטויות. ובכן, בכל פעם שאתה עומד לאשר תגובה, הבט על הקישור "חזרה למאמר (מבלי לשמור)" ושקול ברצינות את אפשרות השימוש בו.

(כל זה היה נשלח בדואל, אם היית מפרסם כתובת. אם יש לך מה לענות לי, אנא עשה זאת בדואל בלבד. אם אתה חושש לפרטיותך, השתמש ב-Hotmail או כל שירות דומה).
די, בבקשה. 106070
הבעיה היא שכשצריך לספור עד 10, השוטה עושה זאת בבינארי.
אלמונים משורשים פסטו עם שחר 106025
תגובה ב-תגובה 106023
יאללה יאללה (סרט חביב) 106018
בתנ''ך השורש ''תפש'' תמיד בשי''ן. נכון שבתלמוד כתוב ''תפסת מרובה'', אבל לא צריך להגזים.
מה זה החרטא הזה? 401745
כול הדברים שכתובים כאן הם בעצם כן אמונה באלוהים...לאחרונה קראתי ספר על קלטים.והגעתי למסקנה שהטבע הוא חלק מאוד עיקר מהאמונה שלהם,אלוהים הוא הטבע בעצמו,ורבים אינם מבינים זאת..לכן כול הדתות בכול אשר הן מאמינות באלוהים.לכן אתה מאמין בכול החרטא הזה אם תרצה או לא...
מה זה החרטא הזה? 402472
מאוד מבדר אותי לאחר כמה ויכוחים עם חרדי שמי שמאמינה באלוהים טוענת שאלוהים והטבע על כל גוניו הוא אחד,
בטבע טבוע מנגנון האבולוציה מתוך עקרונות פיזיקליים פשוטים וכל התפיסה של אלוהים כישות עליונה היא שהוא ברא בהבל פה אלוהי את היקום והיקום לא משתנה

כדי להכליל את כל הדתות כ''מאמינות באלוהים'' יש לחקור את כל הדתות- רובן באמת מתבססות על הטבע ותופעות בו אך חלקן כמו הבודהיזם לא מדברות על אלים אלא על הארה של בני אדם בלבד...
מה זה החרטא הזה? 402600
מעניין אותי נורא לדעת מה אמר לך החרדי.אולי אלוהים הוא באמת לא כחלק מהטבע אבל אף אחד לא יכול לדעת,כי אף אחד בימינו לא היה בבריאת העולם שלנו(מין הסתם).אם תסתכל טוב על היהדות,האיסלאם,והנצרות תראה בסופו של דבר מגע אלוהי,הסיפור עם הטבע שונה לחלוטין.היהדות,האיסלאם והנצרות,כולן מאמינות באותו אלוהים אך אם מנהגים שונים שלהם איך להאמין,אבל הכול מאותו שורש אלוהי.די מוזר לחשוב מבחינת פיזקלית איך שלפתע נהיו עצים,פרחים שמיים וים...הדברים האלה מסקרנים אותי נורא,אך לבנתיים זאת התאוריה שלי אבל אני עדיין מקבלת את דברייך...
תודה על הדעה בכול אופן
מה זה ? 403242
תודה על תגובתך הכנה...
ושיניתי את הכותרת המבהילה- ועכשיו לעניינינו:
מחקרים מעמיקים בביולוגיה וכימיה (שאני לא בקיא בהם) הראו איך החיים (או בעצם כימיה מאוד מסוימת שהיא) התהוו והמגע האלוהי נראה שלא מהעולם הזה אלא מעולמות הדמיון האנושי

ובקשר לדתות- אני מציע לך לקרוא מעט מהקוראן כדי להבין שספר הספרים של האיסלאם מעודד שנאה ומדון בין הדתות ולא הבנה, למרות שמוזכר כי היהודים קיבלו הזדמנות לעבוד את האלוהים לפי חוקי האסלאם הם חוקקו חוקים חדשים והיהדות שהתפתחה לא עובדת את אלוהים ומנהגי האסלאם הם האמת השלמה....
בברית החדשה אני מתמצא פחות ועימך הסליחה
מה זה החרטא הזה? 409813
אתה יוצא מנקודת הנחה שבכל הדתות אלוהים הוא ''ישות עליונה''. זה לא נכון. לכל דת יש הגדרה שונה למונח ''אלוהים''. לפעמים הוא ישות בלי-צורה, לפעמים הוא אנתרופומורפי, לפעמים הוא הטבע, ולפעמים הוא בן-אדם. אפילו בבודהיזם שהזכרת, האדם המואר הוא בעצם אל דה-פקטו, גם אם לא קוראים לו ככה.

זה גם לא נכון שכל המיתוסים הדתיים אודות היווצרות היקום כוללים ''בריאה בהבל פה'', מן הסיבה הפשוטה שלא תמיד לאלוהים יש פה (כי הוא לא אנתרופומורפי...). בהרבה תרבויות הבריאה היא תהליך אורגני, שבתחילתו לא כולל אלוהים אנתרופומורפיים כלל וכלל. בתרבויות אחרות מדובר ביצירה פיזית, משותפת והדרגתית של כמה אלים אנתרופומורפים.
אני רק שאלה 104516
לאיזה מחנה משתייכים האגנוטיסטים?
אני רק שאלה 104518
האגנוסטים מאמינים באלוהים, אך טוענים שאי אפשר להוכיח או להפריך את קיומו באמצעים מדעיים או לוגיים, אלא מדובר בעניין של אמונה בלבד. קאנט למשל היה אגנוסטי.
אני רק שאלה 104520
תמחקי את ''מאמינים באלוהים, אך'' ואת צודקת.
אני רק שאלה 104523
לא נכון.
ז"א החלק של "האגנוסטים ... טוענים שאי אפשר להוכיח או להפריך את קיומו באמצעים מדעיים או לוגיים, אלא מדובר בעניין של אמונה בלבד. קאנט למשל היה אגנוסטי.", נכון ומדויק, רק החלק הראשון "האגנוסטים מאמינים באלוהים" לא נכון כלל. ראי למשל מילון חופש http://www.hofesh.org.il/freeclass/encyclopedia/dict... .

בכל מקרה, השאלה הייתה מכוונת לליאור גולגר, שחילק את העולם למי שמאמין לכל היותר באל אחד ולמי שמאמין ביותר מאל אחד, ושכח לקטרג את השאר.
אין תגובה לאלמונים 104584
ממילא השאלה די מינורית.
ולי יש תגובה? 104823
ולמה השאלה מינורית?
אני רק שאלה 104975
אני תמיד חשבתי שהתואר אגנוסטי מתייחס לכל אדם, בין אם מאמין באלוהים ובין אם לאו, ובלבד שהוא גורס שלא ניתן להוכיח את קיום אלוהים בצורה מדעית או לוגית. אני טועה?
כן 104977
לא רק שהוא גורס שלא ניתן להוכיח וכו' אלא שהוא גורס שאין טעם להאמין או שלא להאמין משום שלא ניתן להוכיח וכו'.
הזרתוסטראים אינם מונותאיסטים... 104162
מה לגבי הניסיון לשרת את האל מתוך ציפייה להשפעה על התנהגותו?
הזרתוסטראים אינם מונותאיסטים... 104183
טוב, אליבא דליבוביץ' אנחנו משרתים את האל מתוך חובה ולא מתוך ניסיון לקבל ממנו פרוטקציות. מצד שני, מחזור יום הכיפורים נשמע כמו תחינותיו של דג רקק שסרח לפני הבוס רגע לפני שקוברים אותו באיזה אתר בנייה.
בכל אופן, מדענים טובים יכולים להיות יהודים, נוצרים, מוסלמים או אתאיסטים, אך בפירוש אינם יכולים להיות פגאניים. עניין של עקביות והתאמה בין האקסיומה המדעית לאמונה המונותאיסטית.

ולשאלת שכה"ג, ההגדרה כולה שלי, אבל קל להצדיק אותה - האתיאסטים מאמינים שאין אלוהים, שאר המונותאיסטים מאמינים כי יש אלוהים. אלה גם אלה משכנים את האלוהות בעולם המטאפיסי, ובכך יוצרים מחנה אחד. הפוליתאיסטים מאמינים בגן חיות שלם של אלוהים *גשמיים*, כלומר כופרים בקיומה של מציאות אוביקטיבית נטולת רוחות ושדים, ובכך כופרים באמת המדעית.
הזרתוסטראים אינם מונותאיסטים... 104192
הוא שאמרתי, את הלייבוביצ'יאנים והדרדעים אפשר למנות על אצבעות שתי ידיים, רגל ותמנון. רוב-רובו של העולם המונותאיסטי מנסה לקבל פרוטקציות בתור לכניסה לגן-עדן, ומאמין בהתערבות של אל "גשמי" (סבא טוב?) בעולם הגשמי (ניסים במשמעות הלא משה-דורונית של המונח, קללות וברכות).
הזרתוסטראים אינם מונותאיסטים... 104198
לאורך רוב שהותי בצרן היה לי שותף מקסיקני בחדר שהיה קתולי אדוק.
בכלל במראה החיצוני הוא דמה לכהן מאיה קדמון, אך הוא היה נוסע כל יום לכנסיה (לא רק למיסה של יום א', 45 דקות לכל כיוון), ונושא עליו נרתיק עור קטן ובתוכו איזה קמיע עץ מוזר.
הוא גם היה קורא רומנים נוצריים זולים בספרדית, אבל פרט לכך היה פיסיקאי מן השורה ואדם חביב לכל הדעות.
אילולא היה קתולי אדוק אלא סתם עובד אלילים נושא קמיעות, הוא לא היה יכול להיות פיסיקאי חביב מן השורה. אמנם היה רגע של מבוכה משועשעת כשהוא נכנס לחדר ומצא את חברתי ההונגריה דאז ואותי במיטה אחת, אך העובדה שאין לו חברה כי הוא לא רוצה להגיע בסופ"ד לגיהנום רק מונעת ממנו את תענוגות החיים, אך לא את אמיתות המדעים.
הזרתוסטראים אינם מונותאיסטים... 104206
מה שהראת הוא אולי שרבים מאותם עובדי-אלילים בתחפושת מונותאיסטית מסוגלים לעשות שקר בליבם ולהפריד בין שני העולמות, כדי לא לחיות בדיסוננס קוגניטיבי. פנה למשל לד''ר הושע אבינתן ונסה לברר למה הוא מוכן להפעיל קריטריונים מדעיים באופן סלקטיבי.
הזרתוסטראים אינם מונותאיסטים... 104210
אני כבר כתבתי על אבינתן ושות. איזה מאמר או שניים, ולא קיבלתי מהם תשובה עניינית.
יש איזה פתגם נחמד שרביע' ‏1 ציין על אחיך שעושה איתך שלום כדי שתילחמו יחד בבן-דוד. זה בערך המצב עם הקתולים - פתאום האפיפיור נזכר להיפגש עם הרב לאו ואיזה שייח' מצרי עכשיו בשנות התשעים. מה נפל עליו? מורא גדול מפני התחזקות הפגניזם אחרי נפילת ברה"מ.

ובקרוב גם http://stage.co.il/Stories/156068

_____
"רעב" זה לא שלא אכלתם עוד מהצהרים, יש בני אדם כמוכם שבילהם זה לא לאכול חודש.
הזרתוסטראים אינם מונותאיסטים... 104599
*גם* היית בצרן ו*גם* היתה לך חברה הונגריה?

Damn it. Some people have all the fun.
דווקא היו נסיונות 107987
ליישב אמונות לא-מונותאיסטיות (בעיקר מזרחיות ופחות פגאניות) עם הפיזיקה המודרנית. אותם 'דברים מוזרים' שקורים בתורת הקוונטים מזכירים הרבה יותר את הפילוסופיה הזו מאשר את המונותאזים. קח למשל את עניין השפעת התודעה על התוצאות, ואת עניין האי-לוקאליות - שני אלמנטים מרכזיים בתורת הקוואנטים. האם זה לא מזכיר את 'כל הדברים קשורים זה לזה' (אנימיזם) ואת 'השפעת הרצון על המציאות' (כישוף)?
לא ממש 107990
לפני שנה שנתיים יצא בעיתון הסטודנטים הטכניוני 'קולי' כתבה מזעזעת על היסודות המזרחיים בתורת הקוונטים. כזה גבב מופרך של שטויות לא ראיתי מאז תצוגת הפרויקטים בפקולטה לארכיטקטורה.
כבודם של האנימיזם והכישוף במקומו מונח, יחד עם האסטרולוגיה, הקריאה בכבדי כבשים, העברת בכורות למולך, פולחן השמש האצטקי ושריפת המכשפות.

זה שמושג הקומפלמנטריות היינג-יאנגית במזרח הולך יופי עם מושג הקומפלמנטריות הגל-חלקיק של בוהר, עדיין לא אומר שיש משהו באנימיזם. אנימיזם הוא עורבא פרח, קשקוש בלבוש, סיפורי סבתא, מפלגת נהגי המוניות של הסצנה הרוחנית.
ליאור 108084
כזה כיף להתווכח אתך. ממש תאווה לעיניים והנאה לנשמה.
  תן לי להבין • אסתי
  לא לקחת ללב • ליאור גולגר
  לא לקחת ללב • אסתי
  לא לקחת ללב • ליאור גולגר
  לא לקחת ללב • ברקת
  לא לקחת ללב • ליאור גולגר
  שים חצי על הכתף • ברקת
  שים חצי על הכתף • אוהב ימים
  לא לקחת ללב • יעקב פופק
  שתי דקות אחרי הגרניקה • גלעד דנבום
  אחותו?! • יעקב פופק
  לא לקחת ללב • סמילי
  על מה ולמה? • ליאור גולגר
  על מה ולמה? • סמילי
  אולפני גולגר בע"מ מציגים: חכמת הבייגלה • א. הראשון
  לא תקחי ללב, תקחי למוח • רון בן-יעקב
  הזרתוסטראים אינם מונותאיסטים... • איל הראשון
  הזרתוסטראים אינם מונותאיסטים... • ליאור גולגר
  הזרתוסטראים אינם מונותאיסטים... • איל הראשון
  דחלילים דחלילים, בואו הביתה • ליאור גולגר
  דחליל גאה! • איל הראשון
  טאח! סטירה וירטואלית בפניך • ליאור גולגר
  טאח! סטירה וירטואלית בפניך • איל הראשון
  טאח! סטירה וירטואלית בפניך • ליאור גולגר
  טאח! סטירה וירטואלית בפניך • איל הראשון
  אני לא שמעתי, אפשר לינק? • ליאור גולגר
  אני לא שמעתי, אפשר לינק? • איל הראשון
  טאח! סטירה וירטואלית בפניך • האייל האלמוני
  כן אתה חייזר • האייל האלמוני
  כן אתה חייזר • ארז לנדוור
  כן אתה חייזר • החייזר האלמוני
  כן אתה חייזר • ארז לנדוור
  כן אתה חייזר • החייזר האלמוני
  הזרתוסטראים אינם מונותאיסטים... • דובי קננגיסר
  הזרתוסטראים אינם מונותאיסטים... • ליאור גולגר
  יש כאן לפחות קלטי אחד • שוטה הכפר הגלובלי
  הזרתוסטראים אינם מונותאיסטים... • דובי קננגיסר
  יש כאן (דני) קלטי • דורון הגלילי
  תתבייש • שוטה הכפר הגלובלי
  מתבייש • דורון הגלילי
  הזרתוסטראים אינם מונותאיסטים... • יהונתן אורן
  אני לא כ''כ עמוק • ליאור גולגר
  אני לא כ''כ עמוק • כרמית האילת המתכתית
  אני לא כ''כ עמוק • יהונתן אורן
  אני לא כ''כ עמוק • ליאור גולגר
  אני גאה בך • ב/מנחם בן
  שכחת את המרוקאים. • האייל האלמוני
  אני גאה בך • האייל האלמוני
  אני לא כ''כ עמוק • האייל האלמוני
  הזרתוסטראים אינם מונותאיסטים... • כרמית האילת המתכתית
  הזרתוסטראים אינם מונותאיסטים... • ליאור גולגר
  נזכרתי • האייל שסרח
  נזכרתי • האייל האלמוני
  הזרתוסטראים אינם מונותאיסטים... • אחד
  תרגום, בבקשה • שוטה הכפר הגלובלי
  מדע ומונותאיזם יחדיו? • ליאור יוסוב
  שטויות במיץ עגבניות • ליאור גולגר
  אתה טוען שהנצרות היא • שירה סקרנית
  אתה טוען שהנצרות היא • אביב י.
  אתה טוען שהנצרות היא • ליאור מפהק
  אתה טוען שהנצרות היא • שירה סקרנית
  הזרתוסטראים אינם מונותאיסטים... • כרמית האילת המתכתית
  הנצרות היא דת יוקדת‏1 • ערן בילינסקי
  הנצרות היא דת יוקדת‏1 • כרמית האילת המתכתית
  האם את מוכנה להסביר • שוטה הכפר הגלובלי
  האם את מוכנה להסביר • כרמית האילת המתכתית
  האם את מוכנה להסביר • ברקת
  האם את מוכנה להסביר • כרמית האילת המתכתית
  אז את לא עובדת אלילים? • ליאור גולגר
  יפה • שוטה הכפר הגלובלי
  אז את לא עובדת אלילים? • כרמית האילת המתכתית
  לדעתי הגענו לסופדיון, לא? • ליאור גולגר
  אהה. • כרמית האילת המתכתית
  אז את לא עובדת אלילים? • דובי קננגיסר
  אל תתחיל איתי אתה גם כן, קננגיסר • ליאור גולגר
  אל תתחיל איתי אתה גם כן, קננגיסר • שוטה הכפר הגלובלי
  אל תתחיל איתי אתה גם כן, קננגיסר • כרמית האילת המתכתית
  וביהדות באמת? • Job
  וביהדות באמת? • כרמית האילת המתכתית
  אל תתחיל איתי אתה גם כן, גולגר • easy
  אם אתפוס אותך אעלים עין, איזי • ליאור גולגר
  אל תדאג, לא יהי. • דורון יערי
  אם אתפוס אותך אעלים עין, איזי • איל הראשון
  פרות לעומת זאת... • דורון יערי
  למה? למה אסור לאכול חתולים??? • האייל האלמוני
  בפולין זה דווקא מקובל (!!!1) • ליאור גולגר
  למה? למה אסור לאכול חתולים??? • easy
  מחקר רפואי נחשב מטרה? • דורון יערי
  שוב אני כושל בניסוח. • easy
  שוב אני כושל בניסוח. • דובי קננגיסר
  שוב אני כושל בניסוח. • האייל האלמוני
  למה? למה אסור לאכול חתולים??? • י. פופק
  למה? למה אסור לאכול חתולים??? • easy
  למה? למה אסור לאכול חתולים??? • טל כהן
  פינת הציטוט: • ארז לנדוור
  למה? למה אסור לאכול חתולים??? • easy
  למה? למה אסור לאכול חתולים??? • עוזי ו.
  והיה מחניך קדוש • האייל האלמוני
  אדם? • ברקת + א. סרקאזם
  למה? למה אסור לאכול חתולים??? • גורדון שאמוויי
  למה? למה אסור לאכול חתולים??? • easy
  ליברליזם !? • אבירי
  אז את לא עובדת אלילים? • דורון יערי
  ואתה לא עובד אלילים? • אביב י.
  ואתה לא עובד אלילים? • ליאור גולגר
  ואתה לא עובד אלילים? • אביב י.
  ואתה לא עובד אלילים? • אביר הקרנפים
  ואתה לא עובד אלילים? • הפונז
  ואתה לא עובד אלילים? • אריק
  ואתה לא עובד אלילים? לא • הפונז
  ואתה לא עובד אלילים? לא • אריק
  ואתה לא עובד אלילים? • אביר הקרנפים
  ואתה לא עובד אלילים? • צפריר כהן
  ואתה לא עובד אלילים? • רון בן-יעקב
  ואתה לא עובד אלילים? • אא
  ואתה לא עובד אלילים? • רון בן-יעקב
  ואתה לא עובד אלילים? • אריק
  ואתה לא עובד אלילים? • איילי
  ואתה לא עובד אלילים? • אריק
  ואתה לא עובד אלילים? • אא
  ואתה לא עובד אלילים? • אריק
  ואתה לא עובד אלילים? • צפריר כהן
  ואתה לא עובד אלילים? • אריק
  ואתה לא עובד אלילים? • הפונז
  ואתה לא עובד אלילים? • אריק
  ואתה לא עובד אלילים? • הפונז
  ואתה לא עובד אלילים? • אריק
  ואתה לא עובד אלילים? • הפונז
  ואתה לא עובד אלילים? • ירדן ניר-בוכבינדר
  ואתה לא עובד אלילים? • אריק
  ואתה לא עובד אלילים? • ירדן ניר-בוכבינדר
  ואתה לא עובד אלילים? • אריק
  ואתה לא עובד אלילים? • אנטילופה
  ואתה לא עובד אלילים? • אריק
  ואתה לא עובד אלילים? • אנטילופה
  ואתה לא עובד אלילים? • אריק
  ואתה לא עובד אלילים? • ירדן ניר-בוכבינדר
  ואתה לא עובד אלילים? • אריק
  ואתה לא עובד אלילים? • ירדן ניר-בוכבינדר
  ואתה לא עובד אלילים? • easy
  ואתה לא עובד אלילים? • ירדן ניר-בוכבינדר
  ואתה לא עובד אלילים? • אריק
  ואתה לא עובד אלילים? • ירדן ניר-בוכבינדר
  ואתה לא עובד אלילים? • ירדן ניר-בוכבינדר
  ואתה לא עובד אלילים? • אריק
  ואתה לא עובד אלילים? • הפונז
  ואתה לא עובד אלילים? • ירדן ניר-בוכבינדר
  ואתה לא עובד אלילים? • הפונז
  ואתה לא עובד אלילים? • אריק
  ואתה לא עובד אלילים? • הפונז
  ואתה לא עובד אלילים? • הפונז
  ואתה לא עובד אלילים? • אריק
  ואתה לא עובד אלילים? • הפונז
  ואתה לא עובד אלילים? • אריק
  ואתה לא עובד אלילים? • הפונז
  ואתה לא עובד אלילים? • עומר
  ואתה לא עובד אלילים? • אריק
  ואתה לא עובד אלילים? • עומר
  ואתה לא עובד אלילים? • אריק
  ואתה לא עובד אלילים? • עומר
  ואתה לא עובד אלילים? • אריק
  ואתה לא עובד אלילים? • עומר
  ואתה לא עובד אלילים? • אריק
  ואתה לא עובד אלילים? • עומר
  ואתה לא עובד אלילים? • אריק
  ואתה לא עובד אלילים? • אנטילופה
  ואתה לא עובד אלילים? • אריק
  ואתה לא עובד אלילים? • צפריר כהן
  ואתה לא עובד אלילים? • הפונז
  ואתה לא עובד אלילים? • איציק ש.
  ואתה לא עובד אלילים? • אריק
  ואתה לא עובד אלילים? • רון בן-יעקב
  ואתה לא עובד אלילים? • אא
  ואתה לא עובד אלילים? • רון בן-יעקב
  ואתה לא עובד אלילים? • אא
  ואתה לא עובד אלילים? • רון בן-יעקב
  ואתה לא עובד אלילים? • אא
  ואתה לא עובד אלילים? • האייל האלמוני
  ואתה לא עובד אלילים? • אריק
  ואתה לא עובד אלילים? • האייל האלמוני
  ואתה לא עובד אלילים? • אריק
  ואתה לא עובד אלילים? • האייל האלמוני
  ואתה לא עובד אלילים? • אריק
  ואתה לא עובד אלילים? • האייל האלמוני
  ואתה לא עובד אלילים? • אריק
  ואתה לא עובד אלילים? • האייל האלמוני
  ואתה לא עובד אלילים? • רון בן-יעקב
  ואתה לא עובד אלילים? • אריק
  ואתה לא עובד אלילים? • איציק ש.
  ואתה לא עובד אלילים? • יגאל
  ואתה לא עובד אלילים? • אריק
  ואתה לא עובד אלילים? • עומר
  ואתה לא עובד אלילים? • הפונז
  ללמדו את הלכות הפסח • צפריר כהן
  ואתה לא עובד אלילים? • אריק
  ואתה לא עובד אלילים? • הפונז
  ואתה לא עובד אלילים? • אריק
  ואתה לא עובד אלילים? • הפונז
  ואתה לא עובד אלילים? • אריק
  ואתה לא עובד אלילים? • הפונז
  ואתה לא עובד אלילים? • האייל האלמוני
  ואתה לא עובד אלילים? • אריק
  ואתה לא עובד אלילים? • ירדן ניר-בוכבינדר
  ואתה לא עובד אלילים? • אריק
  ואתה לא עובד אלילים? • ירדן ניר-בוכבינדר
  ואתה לא עובד אלילים? • אריק
  ואתה לא עובד אלילים? • האייל שלא מבין
  ואתה לא עובד אלילים? • אריק
  ואתה לא עובד אלילים? • האייל שלא מבין
  ואתה לא עובד אלילים? • צפריר כהן
  ואתה לא עובד אלילים? • אריק
  ואתה לא עובד אלילים? • צפריר כהן
  ואתה לא עובד אלילים? • אריק
  ואתה לא עובד אלילים? • ירדן ניר-בוכבינדר
  ואתה לא עובד אלילים? • אריק
  ואתה לא עובד אלילים? • הפונז
  ואתה לא עובד אלילים? • אריק
  ואתה לא עובד אלילים? • אח של אייל
  ואתה לא עובד אלילים? • רון בן-יעקב
  ואתה לא עובד אלילים? • אריק
  ואתה לא עובד אלילים? • רון בן-יעקב
  ואתה לא עובד אלילים? • אריק
  ואתה לא עובד אלילים? • עומר
  ואתה לא עובד אלילים? • אריק
  ואתה לא עובד אלילים? • עומר
  ואתה לא עובד אלילים? • אריק
  ואתה לא עובד אלילים? • הפונז
  ואתה לא עובד אלילים? • אריק
  ואתה לא עובד אלילים? • הפונז
  ואתה לא עובד אלילים? • אריק
  ואתה לא עובד אלילים? • הפונז
  ואתה לא עובד אלילים? • אריק
  ואתה לא עובד אלילים? • הפונז
  ואתה לא עובד אלילים? • יובל נוב
  ואתה לא עובד אלילים? • אריק
  ואתה לא עובד אלילים? • יובל נוב
  ואתה לא עובד אלילים? • אריק
  ואתה לא עובד אלילים? • יובל נוב
  ואתה לא עובד אלילים? • אריק
  ואתה לא עובד אלילים? • ירדן ניר-בוכבינדר
  ואתה לא עובד אלילים? • הפונז
  ואתה לא עובד אלילים? • אריק
  ואתה לא עובד אלילים? • הפונז
  ואתה לא עובד אלילים? • אריק
  ואתה לא עובד אלילים? • אריק
  ואתה לא עובד אלילים? • הפונז
  ואתה לא עובד אלילים? • ירדן ניר-בוכבינדר
  ואתה לא עובד אלילים? • אמ
  ואתה לא עובד אלילים? • הפונז
  ואתה לא עובד אלילים? • הפונז
  ואתה לא עובד אלילים? • אביר הקרנפים
  הזרתוסטראים אינם מונותאיסטים... • האייל האלמוני
  העיקר • כליל החורש נאורי
  להבריח מיזואנדריזם? • אפרת, לשעבר האייל האלמוני
  להבריח מיזואנדריזם? • ברקת
  להבריח מיזואנדריזם? • אבישי
  להבריח מיזואנדריזם? • רן בלוס אנג'לס
  להבריח מיזואנדריזם? • ברקת
  להבריח מיזואנדריזם? • ברקת
  להבריח מיזואנדריזם? • דובי קננגיסר
  הזרתוסטראים אינם מונותאיסטים... • אביב י.
  חיוך זדוני • אביר הקרנפים
  תודה על ההרמה להנחתה • ליאור גולגר
  *עולם הולך ונעלם* שהולך ונעלם • אביב י.
  נה • ליאור גולגר
  גולגר: "התאיזם שלי יותר גדול" • אביב י.
  ישראל, לך תשטוף את הפה שלך • ליאור גולגר
  OK • אביב י.
  גולגר: "התאיזם שלי יותר גדול" • אבירי
  גם אני די שונאת ניו-אייג' אבל... • אפרת, לשעבר האייל האלמוני
  גם אני די שונאת ניו-אייג' אבל... • Noga
  תספיק שאלה אחת • אפרת, לשעבר האייל האלמוני
  תספיק שאלה אחת • Noga
  הי הי הי • אפרת
  הי הי הי • אביב י.
  תספיק שאלה אחת • דובי קננגיסר
  גם אני די שונאת ניו-אייג' אבל... • ברקת
  גם אני די שונאת ניו-אייג' אבל... • ברקת
  גם אני די שונאת ניו-אייג' אבל... • Noga
  גם אני די שונאת ניו-אייג' אבל... • אביב י.
  גם אני די שונאת ניו-אייג' אבל... • Noga
  גם אני די שונאת ניו-אייג' אבל... • ברקת
  גם אני די שונאת ניו-אייג' אבל... • גלעד ברזילי
  המדע לא מאשרר כלום • לוגי גרסקו
  המדע לא מאשרר כלום • גלעד ברזילי
  גם אני די שונאת ניו-אייג' אבל... • ברקת
  גם אני די שונאת ניו-אייג' אבל... • נגה
  גם אני די שונאת ניו-אייג' אבל... • דורון הגלילי
  גם אני די שונאת ניו-אייג' אבל... • ברקת
  גם אני די שונאת ניו-אייג' אבל... • נגה
  גם אני די שונאת ניו-אייג' אבל... • ברקת
  גם אני די שונאת ניו-אייג' אבל... • נגה
  גם אני די שונאת ניו-אייג' אבל... • האילת המתכתית
  כמובן. • נגה
  כמובן. • האילת המתכתית
  what RATIONALISM has got to do with this? • איל הראשון
  גם אני די שונאת ניו-אייג' אבל... • גלעד ברזילי
  גם אני די שונאת ניו-אייג' אבל... • אביב י.
  גם אני די שונאת ניו-אייג' אבל... • Noga
  גם אני די שונאת ניו-אייג' אבל... • אביב י.
  גם אני די שונאת ניו-אייג' אבל... • Noga
  טיסה לוויינית פשוטה תפתור את זה • ברקת
  טיסה לוויינית פשוטה תפתור את זה • אביב י.
  טיסה לוויינית פשוטה תפתור את זה • ברקת
  טיסה לוויינית פשוטה תפתור את זה • אביב י.
  טיסה לוויינית פשוטה תפתור את זה • א. הראשון
  טיסה לוויינית פשוטה תפתור את זה • יעקב פופק
  ריצ'רץ' - מי זוכר את הסוף? • האייל האלמוני
  ריצ'רץ' - אני לא זוכר, אבל כפתור כן • ב/ חנוך לוין
  ריצ'רץ' - אני לא זוכר, אבל כפתור כן • יעקב פופק
  ריצ'רץ' - אני לא זוכר, אבל כפתור כן • דורון הגלילי
  (מהזיכרון) זה מסתיים כך: • לוגי גרסקו
  (מהזיכרון) זה מסתיים כך: • האייל האלמוני
  (מהזיכרון) זה מסתיים כך: • ברקת
  (מהזיכרון) זה מסתיים כך: • טלי
  (מהזיכרון) זה מסתיים כך: • ברקת
  גם אני די שונאת ניו-אייג' אבל... • איל הראשון
  גם אני די שונאת ניו-אייג' אבל... • ברקת לא פה
  גם אני די שונאת ניו-אייג' אבל... • Noga
  גם אני די שונאת ניו-אייג' אבל... • איל הראשון
  גם אני די שונאת ניו-אייג' אבל... • Noga
  גם אני די שונאת ניו-אייג' אבל... • איל הראשון
  גם אני די שונאת ניו-אייג' אבל... • אביב י.
  גם אני די שונאת ניו-אייג' אבל... • איל הראשון
  תוכנה כנפשו של המחשב. • אביב י.
  תוכנה כנפשו של המחשב. • איל הראשון
  תוכנה כנפשו של המחשב. • אביב י.
  תוכנה כנפשו של המחשב. • איל הראשון
  גם אני די שונאת ניו-אייג' אבל... • שוטה הכפר הגלובלי
  דבר החתול. • חתולו של שכ''ג (תירגם: א. הראשון)
  גם אני די שונאת ניו-אייג' אבל... • דורון הגלילי
  בוטן ליין? אתמהה • איילת השואלת
  בוטן ליין? אתמהה • אפרת, לשעבר האייל האלמוני
  הזרתוסטראים אינם מונותאיסטים... • עובדיה יוסף
  כבוד הרב, הכיצד מונותאיזם הוא אמונה תפלה? • ליאור גולגר
  הזרתוסטראים אינם מונותאיסטים... • דורון הגלילי
  הזרתוסטראים אינם מונותאיסטים... • פוליטיקוס
  הזרתוסטראים אינם מונותאיסטים... • כרמית האילת המתכתית
  הזרתוסטראים אינם מונותאיסטים... • שוטה הכפר הגלובלי
  הזרתוסטראים אינם מונותאיסטים... • כרמית האילת המתכתית

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים