עתירה: ''חוק האזרחות - גזעני''; אירופה: ''נשקול מחדש את שדרוג היחסים'' 1556
ארגון "עדאלה" ושמונה חברי כנסת ערבים עתרו בתחילת השבוע (א') לבג"ץ בבקשה לבטל את חוק האזרחות שהתקבל בשבוע שעבר (ה') בכנסת ומונע מתן אזרחות באופן אוטומטי לפלסטינים שנישאו לערבים אזרחי ישראל.

העותרים טענו שמדובר ב"חוק גזעני, הסותר את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו", וביקשו להוציא צו ביניים המונע את יישום החוק עד לסיום הדיון בעתירה.
"חוק זה אינו מעניק זכויות לקבוצה מסוימת בשל שייכותה האתנית, אלא הוא עושה שימוש מפורש, להבדיל מהשימוש העקיף, בשייכות האתנית על מנת לפגוע בזכויות מוקנות של חלק מהאזרחים על בסיס אתני או לאומי", טענו העותרים.

נציבות האיחוד האירופי בישראל הגישה אתמול (ב') מחאה חריפה לישראל, בעקבות שינוי חוק האזרחות. שגריר נציבות האיחוד האירופי בישראל, ז'אן קרלו שבלר, מסר בהודעה, כי "נציבות האיחוד האירופי רשמה לפניה שהתיקון לחוק, אשר אושר בכנסת ביום חמישי שעבר, מהווה אפליה של הפלסטינים בתחום הרגיש מאוד של זכויות המשפחה. הנציבות תבדוק האם החוק תואם את החקיקה הבינלאומית בכל הנוגע לסטנדרטים בסיסיים של זכויות אדם". עוד ציין השגריר כי "המשלחת מדגישה שבהתאם להסכם ההתאגדות (הסכם כלכלי) בין ישראל לאיחוד האירופי, כיבוד זכויות האדם בישראל מהווה מרכיב מהותי ביחסי ישראל והאיחוד. הידוק שיתוף הפעולה בין ישראל לבין אירופה, הנידון כעת במסגרת יוזמת אירופה הרחבה, מניח מראש כיבוד רב יותר של זכויות אדם ע"י ישראל, כמו לגבי כל שיתוף פעולה אחר עם האיחוד האירופי".

גורמים במשרד החוץ אמרו בתגובה כי "זהו שיא הצביעות. לבוא כנציג מדינה זרה ולומר לישראל מה צריכה להיות מדיניות מתן האזרחות שלה זוהי צביעות מסמרת שיער. כל מדינה זכאית להחליט למי היא מעניקה אזרחות. גם באירופה לא כל אזרח זר שמתחתן עם אזרח מדינה אירופית מקבל אזרחות אוטומטית". הגורמים הוסיפו: "זהו לא חוק גזעני כי הוא לא מעמיד קריטריונים של דת או גזע אלא הוא חל על אזרחי מדינה שאנו נמצאים בסכסוך דמים איתה." וכי "החקיקה הישראלית אינה חלה על כלל האזרחים המוסלמים".
קישורים
Ynet - עתירה לבג"ץ
Ynet - האיחוד האירופי
פרסום תגובה למאמר

פרסומים אחרונים במדור "חדשות"


הצג את כל התגובות | הסתר את כל התגובות

אפשר קישור לנוסח החוק? 161707
אפשר קישור לנוסח החוק? 161709
נוסח לא רשמי, מאתר הכנסת:
תודה 161716
הראו העותרים את החוק? 161739
"חוק זה אינו מעניק זכויות לקבוצה מסוימת בשל שייכותה האתנית, אלא הוא עושה שימוש מפורש, להבדיל מהשימוש העקיף, בשייכות האתנית על מנת לפגוע בזכויות מוקנות של חלק מהאזרחים על בסיס אתני או לאומי", טענו העותרים.

לא אתנוס ולא נעליים - איפה כתוב בחוק שאוסרים דווקא על ערביי ישראל? אין אזרחות אוטומטית לכל תושב עיו"ש הנישא לכל אזרח ישראלי באשר הוא.

זאת אומרת, נכון שתושבי עיו"ש כולם פלסתינאים, אבל אין כאן פגיעה בזכויות של *אזרחים* על בסיס אתני.
הראו העותרים את החוק? 161749
החוק לא חוקק בואקום והייתה לו כוונה ספציפית. סביר יותר שמדובר בנישואי פלסטיני/ת לערבי/ה ישראלי/ת מאשר לנישואי אירופי/ת ליהודי/ה ישראלי/ת.
הראו העותרים את החוק? 161757
מדברי ההסבר של הממשלה ניתן לראות בגלוי כי מטרת החוק היא מניעת אזרחותם של פלסטינים וזאת מטעמי בטחון‏1. מן הראוי לציין, כי על אף שדברי ההסבר להצעת החוק הן במדרג הנמוך ביותר לפרשנות החוק הרי שכאן הם אינם משמשים לפרשנות החוק אלא להצביע על מטרת החקיקה.
לא נותר איפוא אלא להתווכח על השאלה - האם שיקולי הבטחון אכן מצדיקים חקיקה זו.

___________
1 קישור להצעת החוק: http://www.knesset.gov.il/laws/heb/FileD.asp?Type=4&...

לעצלנים שביננו הנה ציטוט מדברי ההסבר להצעת החוק:

"מאז פרוץ העימות המזוין בין ישראל לפלסטינים אשר הוביל בין השאר לביצועם של עשרות פיגועי התאבדות בשטח ישראל, מסתמנת מעורבות גוברת והולכת בעימות זה של פלסטינים שהם במקור תושבי האזור, אשר נושאים תעודות זהות ישראליות בעקבות הליכי איחוד משפחות עם בעלי אזרחות או תושבות ישראלית, תוך ניצול מעמדם בישראל המאפשר להם תנועה חופשית בין שטחי הרשות לישראל. לפיכך, ובהתאם להחלטת הממשלה מס' 1813 מיום 12.5.2002 (להלן - החלטת הממשלה), מוצע להגביל את האפשרות להעניק לתושבי האזור אזרחות לפי חוק האזרחות, לרבות בדרך של איחוד משפחות, ואת האפשרות לתת לתושבים כאמור רישיונות לישיבה בישראל לפי חוק הכניסה לישראל או היתרי שהייה בישראל לפי תחיקת הביטחון באזור".
אח, המילה הקדושה ''ביטחון''... 161762
המילה הקדושה שבגללה אנחנו מתעלמים מהבעיות האמיתיות שלנו, דוחים כל נסיון לשינוי ומצדיקים כל מעשה עוולה.
אח, המילה הקדושה ''ביטחון''...
אח, המילה הקדושה ''שלום''... 161766
המילה הקדושה שבגללה אנחנו מתעלמים מהבעיות האמיתיות שלנו, דוחים כל נסיון לשינוי ומצדיקים כל מעשה עוולה.
אח, המילה הקדושה ''שלום''...
אכן 161769
מחנה הימין הוא בעל מודעות ואג'נדה חברתית וסביבתית שרק השלום מפריע לביצועה...
אכן 161792
מחנה השמאל הוא בעל מודעות ואג'נדה חברתית וסביבתית שרק הביטחון מפריע לביצועה...
אכן 161795
אפשר לסכם את מה שאתם אומרים כך:
עם ישראל הוא בעל מודעות ואג'נדה חברתית וסביבתית שרק ה-"שלום וביטחון" מפריע לביצועה...
אכן 161822
ואם נדייק:

"עם ישראל הוא בעל מודעות ואג'נדה חברתית וסביבתית שרק ה-"שלום ובטחון" מפריע לביצועה. צמד המילים הקדושות שבגללן אנחנו מתעלמים מהבעיות האמיתיות שלנו, דוחים כל נסיון לשינוי ומצדיקים כל מעשה עוולה...

אח, צמד המילים הקדושות "שלום ביטחון"..."
אכן 161826
'שלום ובטחון' זה לא שרון?
וכמאמר המוקי: 161844
"כולם מדברים על שלום‏1, אף אחד לא מדבר על צדק"

1 ובפירוש רש"י: המלה 'בטחון', בישראלית, נכללת כרכיב אינטגרלי במלה 'שלום' וכן להיפך.
הראו העותרים את החוק? 161880
לפי ההגיון הזה, גם חוק שישלול אזרחות מכל מי ששם מזוזה לא יהיה גזעני.
חיים על פי צו השעה 161803
צו השעה הזה – שהרי מדוע לחוקק חוק כשאפשר לגרור עד אין קץ את הכל מתוקף צו שעה – מכוון במפורש למנוע את האיזרוח הזוחל באמצעות נישואים בין פלסטינים משני עברי הגדר.
יש הגיון בעתירה כל עוד מתקיימים שני תנאים:
א. נישואים מביאים לאיזרוח אוטומטי גם במקרים אחרים (ולא זה המצב היום).
ב. אין ניצול משמעותי לרעה של אפשרות האיזרוח (ולא זה המצב היום).
הצעת שיפור 161808
למה לא לאסור בצורה גורפת על התאזרחות (ואפילו תושבות) של אזרחי מדינות עוינות ולפרט בחוק את המדינות (למשל: לוב, אירן, סוריה, בלגיה והרשות הפלסטינית) כך שלא יהיה ניתן לטעון לאפליה פסולה של אוכלוסיה ספציפית?
ליתר ביטחון יהיה ניתן לציין, שבכל מקרה שחוק זה יעמוד בסתירה לחוק השבות, חוק השבות ישאר בתוקף.
יתרון/חסרון נוסף - זה יפסיק את יבוא הכלות הדרוזיות מסוריה.
הצעת שיפור 161823
איזה סוגי התאזרחות / תושבות נשארו? למה לא לאסור התאזרחות כל אזרח זר שאינה במסגרת חוק השבות או הגבלות מחמירות אחרות (שהות במדינה למשך פרק זמן מינימלי, צבירת סכום כסף וכ"ו)? אפשר לחשוב על מספיק אלטרנטיבות כדי שלא נראה כמו טמבלים גזענים (לא שאני מכחיש...).
הצעת שיפור 161857
כי הנימוק לחוק (או להוראת השעה) הוא בטחוני, אבל מופנה רק כלפי הפלסטינים. אין לנו אויבים אחרים?
תהיה מעשי 161867
יש לנו הרבה אויבים, אבל מי מהם מוכן להגיע לפה בחום הזה, חוץ ממי שכבר כאן ?
תהיה מעשי 161872
למשל (כפי שכבר ציינתי) כלות סוריות שמיובאות ע''י הדרוזים בגולן.
תהיה מעשי 161874
אבל הסורים אינם אוייב. הם ידיד שטרם הצלחנו להחזיר לו שטחים תמורת שלום.
תגובה לשועל ולוונדר ביחד - חומר למחשבה 161827
שניכם פועלים מתוך דעות אידיאולוגיות מגובשות מאוד שנוגעות לסיכסוך הזה- מגובשות יתר על המידה, ולכן כל סיכסוך, ויכוח ביניכם או בין דומים לכם נראה כתסריט קריקטורי וידוע מראש...

לכן נסו לחשוב מנקודה קצת שונה, יש משפט יהודי עתיק שלאחרונה מצאתי גם מקבילות לועזיות שלו לכך שכוח הקדושה של חפץ, יצור גדול מכוח הטומאה שלו ולכן במפגש בין שני חפצים שונים כוח הטומאה תמיד יגבר והקדוש בד"כ יהפוך לטמא אפילו אם הוא נלחם בו. משפט דומה באנגלית אומר שמי שנלחם ברשע צריך להסתכל טוב על עצמו שלא הפך לרשע. בקיצור המלחמה ברשע משחיתה...
לכן לא הכיבוש ולא השלום השחיתו את היהודים בארץ במאה שנים האחרונות אלא המלחמה בערבים בכל המישורים (שהטרור הערבי והטרור הנגדי במידות קטנות יותר שצמח הם האספקטים המשחיתים ביותר שלו). לכן נשארו כאן שני ברירות: או להמשיך להלחם ברשע תוך ידיעה שהוא ינצח בכל מקרה כי אתה תושחת בגללו או "לקפל את הבסטה וללכת הבייתה", בגלל שאין לי מושג איך אפשר ללכת הבייתה ולאן והמצב די אבוד אז אפשר לנסות להרחיק את הרשע ממך, גדר הפרדה, פתרונות יצירייתים עם ירדן ומצריים וכו'. כל אפשרות אחרת מובילה לאבדון כלשהו...
161828
טעות שלי, התכוונתי שכוח הטומאה גדול מכוח הקדושה

טעות רטורית שנבעה מחוסר תשומת לב

אל תתנפלו אל זה, אני יודע שלפעמים באייל קופצים

על טעויות כאלה , אין סיבה, תיקנתי את הטעות!!!

מצטער, האייל שתמיד מקשיב לוויכוחיהם הבלתי נגמרים...
קדושה שמושה טומאה שומאה 161832
הטעות שלך לא כל כך משנה. נראה לי שהבעיתיות קיימת במקום שבו מניחים שלחפצים יש משמעות מתוך עמצם.
קדושה שמושה טומאה שומאה 162033
החפץ הוא אנלוגיה לאנשים ולגופים כמו הרשות, מצריים
ישראל, ארגוני הטרור, צה''ל וכו'

אם לא הבנת את זה אז רף ההבנה באייל מאז הפעם האחרונה
שביקרתי פה, יותר מדי חשיבה בסטריאוטיפים ופחות פתוחה
ומטאפורית כמו שהיה נהוג כאן פעם...
"אזרחי מדינה שאנחנו נמצאים בסכסוך דמים איתה?" 161961
חבר'ה, יאללה, להעיר את אבו-עמאר, להוציא את הזיקוקים והנרגילות, יש לנו מדינה!
אבוי לנו 162413
אם אנו צריכים למצוא תירוצים ביטחוניים לשמירה על הרוב שלנו בארץ. מזל שערביי ישראל מסייעים לפיגועים אחרת בכלל לא הייתה לנו דרך למנוע את ההיבלעות שלנו בהם
לא די שוויתרנו על מימוש הריבונות שלנו בהר הבית עכשיו גם נוותר על הזכות שלנו לשמור על הרוב היהודי?

אני מזכיר לכם כי הדמוקרטיה היא כלי ואם הכלי הזה מסכן את סיבת קיומו אין שום מניעה לשנות אותו ובקיצור: הדמוקרטיה הישראלית נועדה לדמוקרטים הישראלים

לדעתי "נציג הדורות הבאים" בכנסת צריך להעלות הצעת חוק שלפיה, בשם הדורות הביאם יישמר הססטוס קוו הדמוגרפי בארץ וכדי לעשות זאת ממשלת ישראל תקים "ועדה מווסתת" שתדאג להנצחת הרוב היהודי באמצעות מתן ושלילה של אישורי נישואיןֿ עלייהֿ אזרחות ומענקי לידה לאוכלוסיות השונות.
מי מפחד ממדינה דו לאומית 162415
הערת אגב. 162417
הנגבי חוזר על טענתו לגבי אורי אבנרי, שהופיעה כבר בסרט הדוקומנטרי שהוקדש לאחרון, אותו ראיתי לפני חדשים מספר בערוץ שמונה: "לאבנרי אין יכולת להתייחס לבני אדם."
מי מפחד ממדינה דו לאומית 162423
הפרישה של הנגבי מגוש שלום מזכירה לי בדיחה (שאני זוכרת רק בערך) על שולחן של השמאל המהפכני בבית קפה, עם שלושה אנשים סביבו, ועוד שולחן אחד, לזה שפרש מהשולחן הקודם כי הם היו ותרניים מדי.
והאיש הזה מחליט בשביל כולם שהציונות נגמרה? תרשו לי לגחך.
מי מפחד ממדינה דו לאומית 162432
תמיד טוב לספר בדיחות על מהפכנים שמאלנים עם שיער לבן,
מה שמזכיר לי לשאול חידת טריוויה: תגובה 162431

אני נזהר. לפחות חלק מהדעות העתיקות של אבנרי (לדבר עם אש"ף,מדינה פלשתינאית) ובנבנישתי (כיבוש/גבולות 67) על הסכסוך, הפכו לנחלת הקונצנזוס (אריק שרון?) לאחר דור אחד בלבד.

תוך דור, דור וחצי, יתכן ורעיון המדינה הדו לאומית לא ישמע לרבים קיצוני/התאבדותי (מדינה פלש' אמרנו?) כ"כ, אלא הגיוני גם אם רב סיכונים.

אגב, האם ניתוחו של בנבנישתי אינו הולך *בחלקו* יפה עם הצעותיו של כהנא?
הרי בתכל'ס, כדי לא לאבד את איתמר וקבר יוסף, גם פתרונו הוא מדינה דו לאומית (למרות שרק ללאום אחד יהיה מותר להגיד בקול רם שהוא כזה).
מי מפחד ממדינה דו לאומית 162446
למה יש לי הרגשה שהבדיחה דרכה לך על יבלת..
ה"תבנית" שאתה משרטט פה, של עמדות שמאל שהופכות תמיד, כעבור זמן, לעמדות הרוב, היא לדעתי תבנית מוטעית [שלא לומר- מיסטית].
אבל כמו שאמר ערפאת על רעיון פלסטין הגדולה, מהירדן ועד הים- לקוות מותר תמיד.
תרשה לי לא להשתתף בתקווה הספציפית הזאת.
מי מפחד ממדינה דו לאומית 162463
מדוע זו לדעתך תבנית מוטעית? מ-‏30 השנים האחרונות נראה שהיא דווקא די נכונה.
מי מפחד ממדינה דו לאומית 162466
פרט הדגם ונמק.

[רמז: אל תשכח בדיקה השוואתית של
1. עמדות לא-שמאליות שהתחילו בצד והגיעו לאמצע.
2. עמדות צדדיות לסוגיהן, שהתחילו בצד ונגוזו אל חשכת החלל החיצון]

בילוי נעים.
מי מפחד ממדינה דו לאומית 162471
הנה דוגמה, שמשלבת בין דעות בציבור לבין פעילות של פוליטיקאים: בחירות 1988, מפלגת העבודה מעלה את תוכנית האוטונומיה. תשדירי הבחירות מראים גדר (אני זוכר את הצילומים) שאמורה להקיף את האוטונומיה. בחירות 1996 - בנימין נתניהו מחליט לכבד את ההסכמים שנחתמו עם הרשות הפלסטינית ולהמשיך ולקיים את האוטונומיה הפלסטינית. איפושהו בשנת 2002 - 70% ממצביעי הליכוד בבחירות תומכים בפתרון קבע שכולל מדינה פלסטינית ("שמאלה"‏1 מתוכנית האוטונומיה!) וממשלת שרון בונה את הגדר.

את מוזמנת להביא את הדוגמאות מהצד השני. אני לא זוכר כרגע כאלו. תביאי ונשווה.

1 כמובן שלשיטתי המושגים "ימין" ו"שמאל" הם מונחים לציבור, לא לפוליטיקאים. אני משתמש בהם כאן במשמעות המקובלת.
מי מפחד ממדינה דו לאומית 162473
לא לא לא. אני לא אביא דוגמאות למה שהוא (בעיניי) מרדף אחרי מקסמי שווא של תבניות. לדעתי התהליכים האלה כ"כ מורכבים, ששום אמירה פשטנית, ולא חשוב מאיזה צד, לא מתחילה אפילו להתקרב לתיאור אמיתי של המצב. ויש ספק אם אפילו תיאוריה יותר מושקעת תעבוד כאן.
[האמת היא שרק אתמול מצאתי את עצמי בויכוח לוהט על אמינות או אי-אמינות של תיאוריות מדעי המדינה, משהו שכבר היה לנו גם באייל. די שאומר כאן שאני הייתי בצד של "אי אמינות, ובגדול". וזה, כאן, הוא כנראה ההאנג-אובר מאתמול]
מי מפחד ממדינה דו לאומית 162486
ודווקא אחרי כל התהליכים המורכבים האלה, מה שקורה הוא קבלת טיעונים שמאלניים שבעבר נחשבו לקיצוניים ע''י הקונצנזוס. (לא שזה תקף לגבי מדינה דו-לאומית. זהו רעיון מוטעה והכוונה היא לרעיונות נכונים.)
מי מפחד ממדינה דו לאומית 163078
למה שבדיחה אנגלית יבשה (תודה ברקת) תדרך לי על משהו?
מוטעית? שיהיה...
בואי נסתכל על עמדות ימניות ותזוזתן לקונצנזוס:
שתי גדות לירדן, ירדן היא המדינה הפלשתינאית (אריק?)
אין עם פלשתינאי (אופס, גולדה), מקסימום אוטונומיה, ירושלים בירת הנצח שלא תחולק לעולם, הגולן חלק בלתי נפרד מישראל, התנגדות להחזרת סיני, לעולם לא נדבר עם אש"פ.
מי מפחד ממדינה דו לאומית 163221
הדפוס הוא דווקא שעמדות שבשלב הראשון מוחזקות בלעדית ע"י השמאל הרדיקלי (לצורך הענין: של"י, גוש שלום) ונדחות ע"י השמאל הציוני המתון (נניח מר"צ), הופכות בשלב השני לעמדות השמאל המתון. אז גם מגיע תורן של הלעגות יוסי שריד (וארז לנדוור): אנחנו אומרים בפנים את האמת שאחרים יודעים אותה בלבם ולא מעיזים לומר. רק בשלב השלישי עמדות אלו מתקבלות ע"י הזרם המרכזי (בלווית ה"אמרנו לכם" הבלתי נמנע של שריד ושות').

דוגמאות מהעבר הקרוב: הנסיגה מלבנון, חלוקת ירושלים, נסיגה *מוחלטת* לקווי 67, כוח בינלאומי בשטחים, אמפטיה לסרבנות.

דוגמאות מהעתיד הקרוב: הכרה "עקרונית" בזכות השיבה, התנגדות לגדר הפרדה כלשהיא, מדינת כל אזרחיה.

דוגמא לעתיד הרחוק: מדינה דו לאומית ("חילונית") (ראה תגובה 162494)
wishful thinking 163229
לדוגמאות מהעבר שנתת אין משמעות גדולה מדי על רוב הציבור בישראל.

מדינה דו לאומית ?
זוהי למעשה השתלטות איסלאמית על מדינת ישראל.
לא ממש משנה אם זה נעשה בדרך צבאית או פוליטית.

נראה לך שניתן לאיסלאם להשתלט עלינו ?
נחיה מכמה פיתות ליום, נסתובב בים של רעלות ונהיה משועבדים לשליט ערבי ?
בתסריט כזה כבר אפשר להפעיל את הנשק לשעת חרום שאין לנו.
אין מה להפסיד יותר.

אבל זה לא יקרה בחיים.
היית מת.
מי מפחד ממדינה דו לאומית 163231
דווקא יוסי שריד היה מראשי המתנגדים ליציאה מלבנון, לעומת אישים רבים בימין בהיו בעדה, כך שזו רחוקה מלהיות דוגמה לטענתך...
מי מפחד ממדינה דו לאומית 163237
למה אתה מקלקל להם? לא יפה.
מי מפחד ממדינה דו לאומית 163240
אתה צודק כמובן ספציפית לגבי שריד ולבנון. שריד הוא רק משל (ראה אצל שותפו הבכיר בדואו שהזכרתי) לנימה מאד מסוימת של "אמרנו לכם" אשר במידה רבה של צדק יכלה להיות מופנית כלפיו מהצד השמאלי יותר.

לדוגמא, שריד קיבע בהצלחה בדעת הקהל את מעמדו כמתנגד בהא הידיעה למלחמת לבנון מ"יומה הראשון". העובדות הן ש"ביום הראשון" (דומני שזה היה בעצם ביום השלישי) הגישה סיעת חד"ש שבאופוזיציה הצעת אי אמון בממשלה. מבין סיעות האופוזיציה מפלגת העבודה תמכה בממשלה ואילו שריד, אלוני ומפ"ם נמנעו (אך לא הצטרפו לאי אמון!).
מי מפחד ממדינה דו לאומית 162469
תוך דור דור וחצי כבר תהיה פה מדינה דו-לאומית וזה לא ממש ישנה אם אנחנו אוהבים את הרעיון הזה או לא.

אני אמנם אדם צעיר מאוד אבל לא יוצא לי מהראש איזה תסריט שבו הנכד שלי יבוא הביתה מוכה וחבול כי השבאב הערבי דפק לו מכות בדרך הביתה וקרא לו יהוד יהוד ואני אשים יד על ראשו ואומר בקול רועד" פעם אנחנו היינו פה הרוב אבל בחרנו להיות מוסריים"
מעניין מה הוא יגיד ואיך הוא יתפוס את המילה מוסר.

האמנם אני היחיד שרואה את קיומו היהודי העצמאי הולך ונבלע באוקיינוס ערבי או שזו רק קלאסטורפוביה-דמוגרפית?
מי מפחד ממדינה דו לאומית 162493
לי משום מה מסתובבים בראש תסריטים אחרים. כגון התסריט בו הנכד יבוא הביתה מוכה וחבול כי השבאב הלאומני דפק לו מכות בדרך הביתה וצעק עליו "לא מוכן לומר מוות לערבים אחרי ההמנון, יא מאנייק?" ואני אשים יד על ראשו ואומר בקול רועד "פעם חיו פה בני-אדם, אבל בחרנו לא להרים קולנו."

או התסריט בו הנכד יבוא הביתה מוכה וחבול כי הוא קיצר דרך שכונות העוני ועדר ילדים מזי-רעב ניסה ללכוד אותו ולשדוד אותו (לחלקם גם היה מבט מאד רעב בעיניים, המבט אותו אני מפנה כלפי ארוחת הערב שלי, לפעמים), ואני אשים יד על ראשו ואומר בקול רועד "פעם לא היינו מדינת עולם רביעי, אבל לא נאבקנו מספיק."

יש הרבה תסריטים גרועים. השאלה היא לאן נראה שאנחנו פונים? יש לי הרגשה שלא למקום קיצוני כל-כך.
מי מפחד ממדינה דו לאומית 162503
התסריט הראשון שאתה מתאר הוא כמובן חסר ביסוס ולשני אני יכול רק להוסיף: "רעב, בני, הוא זכות של החיים"

אתה באמת לא חש מאוים מאיבוד הרוב היהודי פה? האם זה כי אתה חושב שהרוב לא יאבד או משום שאתה חושב שזה לא ייצור בעיה? אנא, חלוק עמי את האופטימיות שלך. אולי אוכל גם אני להצטרף לחגיגה הזאת
מי מפחד ממדינה דו לאומית 162518
האם אני חש מאוים מאיבוד הרוב היהודי פה? איפה זה פה? אם אתה מדבר על ארץ ישראל ה"שלמה," כלומר, קו ירוק + גדה + רצועה + רמה, אז זה כבר מאוחר מדי לדאוג — רוב יהודי מוחץ כבר אין פה לא מעט זמן.

אבל ברצינות, האם זה מדאיג אותי? לא ממש. אין לזה השלכות שאינן קיימות כבר בשטח, ברמה זו או אחרת: פגיעה רחבת-היקף בזכויות אדם, איבוד הביטחון האישי, התקצנות המערכת הפוליטית ואיבוד מתמשך של הלגיטימציה של המוסדות הדמוקרטיים, כל זה מבלי להכנס להיבטים הכלכליים-חברתיים.. הכרזה רשמית על המדינה כדו-לאומית, אם תלווה בהשוואת תנאים, הגברת (או, יותר נכון, יצירה יש מאין של) האמון ההדדי, ומבצע חינוכי רחב-היקף, עשוייה להטיב, דווקא, את המצב, ולהדגיש את הצדדים החיוביים של מדינה דו-לאומית מאוחדת ומסודרת.

אלטרנטיבה נוספת היא, כמובן, עניין גדר ההפרדה. לעתים הוא קוסם יותר, לעתים פחות.

בכל מקרה, אי אפשר לומר שאני אופטימי.. אני פסימי עם חיוך.
מי מפחד ממדינה דו לאומית 162802
אתה באמת רציני? איך אתה יכול בכלל לשקול מצב שבו אתה תהיה מיעוט במדינה בעלת רוב ערבי? גם אם לא ניצמד לאידאולוגיות ציוניות ישנות שבזכותן אנו כותבים שורות אלה, האם עליי בכלל להזכיר לך מה קרה לכל יהודי בכל מדינה בעלת רוב ערבי?

מה אתה חושב, שאתה נטמע בנורבגים?
הם הרי יאכלו אותך חי ברגע שתהיה להם אפשרות! הרי אין מדינה ערבית אחת במערכת השמש שיש בה איזה סוג של דמוקרטיה מתקדמת או נאורות במידה זו או אחרת.

אתה באמת רואה בערבים שותפים במדינה שיהיו חזקים ממך? אתה רוצה להיות מיעוט במדינה שלהם? אתה רוצה מיעוט חלש בקרב עם שבוקר אחד בשנת 29 החליט הוא שוחט את שכניו הקרובים ביותר בחברון? ואולי אתה רוצה שבניך ייחלקו כיתה עם רוב שקיצץ למוות שני מילואימניקים מסכנים שתעו בדרכם רק לפני שנתיים?

אני כבר לא מדבר על זה שאין אפילו להעלות על דעת וויתור על אופייה היהודי של המדינה. אני מדבר על זה שהוויתור הזה לטובת המיעוט המתעצם הספציפי הזה יהיה הסוף שלנו.

מי יתנני אזרח במדינת עולם רביעי שבה כוחות המשטרה והשלטון הם בני עמו, מאשר אזרח מדינת רווחה שלשוטר המקוף שבה יש סבים שגורשו במלחמת השחרור.

כמעט כל אחד יסכים עמי שזהו הכרח לשמור על הרוב היהודי פה.
חבל שלא כל אחד יהיה מוכן להבין שהדרך היחידה לעשות זאת היא לדאוג שהמיעוט המאיים לבלוע אותנו במדינתנו פשוט לא יהיה במדינתנו.
זה לא מפסיק להפתיע אותי, איך אנשים ילכו אתי כברת דרך לוגית בעיניים פקוחות ופתאום יאבדו באפלה

אבל, אני שמח לשמוע שיש מי שאינם מודאגים. באמת. כשמישהו חושב אחרת זה כבר סיכוי שאני טועה ופה אני אשמח מאוד לטעות
מי מפחד ממדינה דו לאומית 162810
מדוע אני צריך לחשוש יותר ממדינה של אחמדים רצחניים שיאכלו אותי בלי מלח מאשר ממדינה של כהניסטים שיאכלו אותי בלי מלח?

לא ממש אכפת לי מהזהות הלאומית של זה שרוצה לאכול אותי. גם לא ממש אכפת לי אם יש לו משהו נגדי באופן אישי, או שסתם יש לו משהו נגד הקבוצה שלי.

"They're trying to kill me," Yossarian told him calmly.
"No one's trying to kill you," Clevinger cried.
"Then why are they shooting at me?" Yossarian asked.
"They're shooting at everyone," Clevinger answered. "They're trying to kill everyone."
"And what difference does that make?"
עם כל הכבוד לג'וזף הלר 162825
אני חושב שבין מדינה דו לאומית למדינת כהניסטים יש עוד כמה אפשרויות.
ראה התגובה אליה הגבתי. 162834
נכון. יש גם יותר מסוג אחד של מדינה דו לאומית. יש גם יותר מסוג אחד של מדינה יהודית.

אני לא הייתי בוחר באחת משתי האפשרויות שהצגתי בתגובתי. לעומת זאת, מתקבל הרושם שאור היה בכל זאת מעדיף את מדינת הכהניסטים, אם אלו היו שתי האפשרויות היחידות שמציגים לו‏1.

רק רציתי לציין, שכמו יוסריאן, לא ממש אכפת לי מי הוא זה שרוצה לאכול אותי בלי מלח ומה בדיוק מניע אותו להפוך אותי לאובייקט קולינרי. הזהות הלאומית של אלה שרוצים להרוס כל אספקט של סגנון חיי, לגרש אותי ממדינתי או גרוע מכך (רחמנא ליצלן), לא ממש מעניינת אותי.

"מדינת עולם רביעית", גם אם היא יהודית, היא דבר נורא בעיני <Understatement> לפחות <Understatement/> כמו מדינה בה יש גם שוטרים ערבים.

________
1 "מי יתנני אזרח במדינת עולם רביעי שבה כוחות המשטרה והשלטון הם בני עמו, מאשר אזרח מדינת רווחה שלשוטר המקוף שבה יש סבים שגורשו במלחמת השחרור." תגובה 162802
ואתה? 163742
(כלומר, איזו מדינה היית בוחר לו היו מציגים לך רק את שתי האפשרויות ההן?)
ואתה? 164155
ואתה? איזה מוות ביסורים היית בוחר לו היו מציגים לך רק את שתי האפשרויות: צריבה איטית עד מוות או קילוף עור איטי עד רגע הבעיטה בדלי?

במקרים כאלה לא בוחרים באחת מהאפשרויות. במקרים כאלה נלחמים (או בורחים כשמבינים שאין שום סיכוי לנצח).
מי מפחד ממדינה דו לאומית 162845
תגיד, איפה אתה חי? היהודים הם _כבר_ כמעט מיעוט במדינה, שבשטחה רוב ערבי. איחרת את הרכבת.

טול קורה, וגו'.

זו הפואנטה העיקרית של ההודעה שלי; חבל שפספסת אותה בהמולה הריאקציונרית, על כך שלא שילמתי מס שפתיים נגד רעיון נטישת הזהות היהודית. אין טעם שאגיב עליה כרגע.

---

הערת שוליים: "אתה תהיה מיעוט," "אתה רוצה להיות מיעוט." בכל מקום בו אהיה, בו יש יותר מאדם אחד נוסף, אני, אישית, אהיה מיעוט. ככה זה בחיים.
מי מפחד ממדינה דו לאומית 162936
עוד לא איחרנו שום רכבת.

תדע כל אם יהודיה שבנה נרצח בידי ערבים שהוא נרצח על מזבח המוסר. את בעיית הטרור וההתמעטות היה אפשר לפתור תוך כמה חודשים. אני לא בהכרח אומר שכך יש לעשות, אבל צריך לזכור שזו אופציה שלא נבחרה.

בכל מקרה, אני אכן מקנא בך. מי יתנני סומא באפלה בעניין זה.
תיקון 162947
תדע כל אם יהודיה שבנה נרצח בידי ערבים שהוא נרצח על מזבח הכוחנות והקיבעון החשיבתי.
תיקון 162951
אכן. הכוחנות והקיבעון החשיבתי מאפיינים את אותם רוצחים ערבים, צמאי הדם, מטורפי חימת הרצח בהם אתה תומך בצורה כל כך בלתי מסוייגת, נטולת מחשבה.
תיקון 162953
האיפיון נכון גם לגביהם וגם לגבי מקביליהם בצד הישראלי, והטענה שאני תומך בהם היא הוצאת דיבה.
כל המזבחות, אשר נרצחנו, כל המזבחות כולם 162955
תדע כל אם יהודייה שביתה נרצחה/נאנסה/נרצחה ונאנסה בידי ערסים יהודיים/לא יהודיים שהיא נרצחה על מזבח קלות הראש כלפי סוטי מין ופחיתות חשיבות חיי נשים וחיי חלשים בכלל.
תדע כל אם יהודיה שבנה נרצח בתאונת דרכים שהוא נרצח על מזבח המאצ'ואיזם, הזלזול בחיי אדם וקלות הראש בהענקת רשיונות ופתרונות לתאונות דרכים.
תדע כל אם יהודיה שבנה הפך לפושע שהוא נרצח נפשית על מזבח תכניות כלכליות זדוניות ומרושעות שבאו להקל על ידידיו של שר האוצר באשר הם.
נדע כולנו כאן שנרצחנו נפשית ואנחנו נרצחים נפשית יום יום, על מזבחותיהם של כל מיני ערכים שחשובים לפוליטיקאים ואינטרסנטים שאדישים לחיי אדם ולכל מה שבאמת חשוב שבשבילו תהיה איזו חברה ומדינה.
וידעו כל אלה שיירצחו בעתיד על ידי חבריו הכהניסטים/הסטרייטים וכו' של אור, שהם נרצחו על מזבח זה שלא ידעו לבחור "נכון".
couldn't have said better 162956
כל המזבחות, אשר נרצחנו, כל המזבחות כולם 162961
בינתיים מי שרוצח ומסייע לטרור הם הערבים ולא כהניסטים. אלה הן העובדות והן גוברות על כל אידאל נטול אפליה ומתייפייף

הפוליטיקאים באמת אדישים לסבל האוכלוסייה. הם מעדיפים לשמור על עקרונות מוסר ובשמם להקריב קורבמות אדם.
כל המזבחות, אשר נרצחנו, כל המזבחות כולם 162962
כהניסטים לא מסייעים לטרור? מי זה היה בדיוק הברוך ההוא, איך קוראים לו, גולדשטיין? בין קיצוני שני הצדדים כרותה תמיד ברית אמיצה.
ויש כיום די מעט פוליטיקאים, שאכפת להם מאיזשהו עיקרון מוסר.
העובדות? 163026
אולי כדאי שתלמד את העובדות לפני שתדבר עליהן?

העובדות? 163034
תגיד לי, טרור כהניסטי מתפוצץ במזרח ירושלים או בחולון?

זה מאוד נחמד שאתם מנסים לתפוס עמדה אובייקטיבית, מוסרית ולא מוטה. זה טוב בדיונים על תורת המוסר אבל לא במציאות. אם אני צריך לבחור מי יתפוצץ אני מעדיף שאלו יהיו הם. פשוט מאוד.
אין לנו האפשרות להיות מוסריים. לא עם חרב על הצוואר. מוסר הוא פריבלגיה של החזק, לא של אומה שילדיה הולכים לבית הספר שלמים וחוזרים כאילו עברו בפומפייה.

הנה תראו את האמריקאים. קודם כל הם ביצעו רצח עם לאינדיאנים ונישלו אותם מכל אדמתם ואז הם נהיו אומה שמחשיבה עצמה מוסרית. וכך גם הניו זילנדים ה"ניטרלים": קודם כובשים ומנשלים ואז נהיים מדינת רווחה.

כל העניין הזה מזכיר לי שני דברים לא קשורים: איך וינסטון בסוף 1984 בחדר 101 צורח בסוף: תעשו את זה לה

ואותו משפט כל כך אמתי ששמעתי פעם: אנחת הרווחה שפושטת בכל אם שקולטת שהילד שצורח מכאב בכביש איננו הבן שלה.
שקט, צרחה, הלב מתכווץ, הבנה שזה בן של אם אחרת, רווחה, היחלצות מודאגת לעזרה.

לא יודע למה נזכרתי בזה אבל זה פשוט עלה.
העובדות? 163128
טענת ש''בינתיים מי שרוצח ומסייע לטרור הם הערבים ולא כהניסטים. אלה הן העובדות ...'', כמו שהראתי, אלה הן לא העובדות. כל כך פשוט.

ברגע שאתה מאפשר לפוצץ ''אותם'' ללא כבלי המוסר, אתה נותן את ההכשר המוסרי לפיצוץ שלנו, אם על ידי הערבים, ואם על ידי הכהניסטים.

לכל אדם חי יש אפשרות להיות מוסרי. גם עם חרב על הצואר. זה לא חוכמה להיות מוסרי כשאתה עשיר, בריא, בטוח ומאושר, מוסריותו של אדם נבדקת בשעת משבר, משום שרק אז יש דילמה מוסרית. מוסר הוא לא פריבילגיה, מוסר הוא חובה אנושית.

גם אני לא יודע למה נזכרת בזה, אולי כשתדע תשתף אותנו, אני דווקא נזכרתי במשהו אחר לגמרי...
העובדות? 163132
לא שאני מצדיק את הגישה של אור, אבל גם אתה, אלמוני יקר, נסחפת, ומזיק לטיעון שלך: אין לכל אדם חי אפשרות להיות מוסרי. מוסר הינו דבר נלמד, ולא לכולם יש את ההזדמנות, היכולת או הרצון ללמוד אותו.
כשהמצב מגיע לחרב על הצוואר (לא שהוא כזה כאן בדרך כלל) נעלמת בכלל שאלת המוסריות ונכנס תפקוד תחת אילוץ. תתפלא מה אדם יכול לבצע כשחרב מונחת לצווארו.
מוסר, דרך אגב, בהכרח, ישים יותר ונבחן יותר בשכבות הנמוכות, מאחר והגבוהות ביותר תמיד חיו כעל (או אל) מוסריות.

עד כאן הטפת המוסר, לפני שאני מקבל מוסר כליות משלשול מילולי כזה על הבוקר.
העובדות? 163144
לכל אדם חי יש אפשרות וחובה להיות מוסרי. החובה המוסרית הראשונה (בזמן) היא ללמוד להיות מוסרי, לכן אדם שחסר את הרצון ללמוד להיות מוסרי, אינו אדם מוסרי. יכולת ללמוד יש לכל אדם, וזה מה שעושה אותו לאדם. אדם שלא ניתנה לו ההזדמנות ללמוד, הוא אדם שלא עבר על הצו המוסרי, ולכן הוא אדם מוסרי.

למשפטים ''כשהמצב מגיע לחרב על הצוואר (לא שהוא כזה כאן בדרך כלל) נעלמת בכלל שאלת המוסריות ונכנס תפקוד תחת אילוץ. תתפלא מה אדם יכול לבצע כשחרב מונחת לצווארו.'' אני מסכים לחלוטין, ועדיין, אם יש לאדם דילמה מוסרית כשהחרב על צוארו, אז הוא צריך לבחור באפשרות המוסרית יותר. לדוגמא, אם שמים חרב על צוארו של אדם ואומרים לו ''אלה חמישה תינוקות יתומים שגנבנו מבית היתומים, ואתה צריך לבחור אם להרוג אותם, או לתת אותם לאימוץ'', אני מצפה מאדם מוסרי לבחור באפשרות השניה ולא בראשונה, וכל זאת ללא קשר למיקום החרב, הצואר או למספר התינוקות.
העובדות? 163148
נתחיל בקטנוניות: מפגרים ומוגבלים שכלית הינם בני אדם, אך יכולת לימוד המוסר שלהם נמוכה עד לא קיימת. האם זה הופך אותם למוסריים?
קצת יותר מורכב: דור שני ושלישי של פושעים, שלמדו רק שצריך לקחת מהאחרים, ואף פעם לא נתקלו במשהו אחר, הם מוסריים?
ולגבי החרב: איזה אידיוט יניח חרב לצווארו של מישהו רק כדי לתת לו את הדילמה שבחרת? זה נשמע כמו מערכון שנפסל בקרקס המעופף. בד"כ הציוויים תחת חרב הינם בעייתיים יותר (כמו, למשל, לחתוך 2 מהם ואת האיש המאוים, או 3 מהם ולהישאר בחיים).
העובדות? 163154
בד"כ?

מעניין כמה אנשים כאן כבר היו בסיטואציה השכיחה הזאת, שחרב מונחת על צווארם והם צריכים לחתוך 3 אנשים כדי להינצל. אני, לבושתי, לא נתקלתי בה אפילו פעם אחת.
העובדות? 163158
זה מאוד שכיח. אבל בד"כ לא עם 5 יתומים, למען האמת, אלא עם 3, כדי לפשט את הדילמה המוסרית.
קורה הרבה. למען האמת. אבל לא תמיד עם חרב. לעיתים זה עם סתם אקדח, אבל אז שוב יש צורך להגדיל את מספר היתומים.

ולסיכום: מדברים באופן היפוטתי, מר גלולה המבורך. בכמה דילמות מוסריות כבר יצא לך להתמודד גם ללא חרב?
העובדות? 163161
אה, היפוטתי, תודה על ההבהרה. עלי להודות שהדילמות המוסריות איתן אני מתמודד לא רק שאינן כוללות חרב, אפילו שלושה יתומים היפוטתיים אינם מופיעים בהן אלא לעיתים רחוקות.
העובדות? 163157
רוב המפגרים והמוגבלים שכלית אינם מוגבלים עד כדי כך, מי שכן, פטור, כמובן, מהחובה להיות מוסרי (ומהזכויות הנלוות לה). גם אחרי דור עשירי, אדם לא מוסרי הוא אדם לא מוסרי.

לגבי החרב, זאת דוגמה קיצונית שבאה להבהיר נקודה, ולדעתי עושה זאת על הצד הטוב ביותר. מאחר וההחלטה במקרה המדובר ברורה לשנינו, ואני מקווה שלא רק לשנינו, ומאחר שברור שאין קשר בין החרב להחלטה, ברור שהחובה להיות מוסרי נשארת גם כשהחרב על הצואר. בד''כ, בחיים, הדילמות המוסריות הן בעיותיות הרבה יותר, עם חרב ובלי חרב, ולכן, שוב, אין קשר לקיומה של חרב.
העובדות? 163165
התשובה לא בהכרח ברורה: תגובה 51426
אפשר לקבל הסבר? 163168
משום שלא הבנתי למה התשובה לא ברורה. ובלי קשר, אתה לא הולך להוסיף ידיעה חדשה?
אפשר לקבל הסבר? 163174
א. כנראה הייתי צריך להצמיד את התגובה לכאן: תגובה 163154 כדי שהקשר יהיה ברור יותר.
ב. יש לנו כתובת דואל בשביל החלק השני - news@haayal.co.il , נא להשתמש בה ולא בפניות אישיות מעל דפי האתר, תודה.
הבנתי, 163176
סליחה.
מי מפחד ממדינה דו לאומית 163437
1. מה הקשר בין בעיית ה"טרור" לבעיית "ההתמעטות"?
2. מה היא דרך הפלא שבה ניתן לפתור את הבעיה תוך כמה חודשים? (רמז: התשובה "להיכנס בהם" לא תתקבל)
מי מפחד ממדינה דו לאומית 164036
לא צריך להיכנס בהם צריך להכניס אותם מעבר לירדן.

נכון שזה נשמע מפלצתי? האמת לעולם לא הייתי מאמין שאני מסוגל להציע דבר כזה. נשמע פשוט נורא, נורא. מאידך, מה הן האופציות?

אקסיומה: מדינת ישראל חייבת להיות בעלת אופי יהודי מובהק.
אקסיומה: אופי כזה יושג רק ברוב יהודי מובהק.
נתון: הרוב היהודי הולך ונעלם.
פתרונות: הגדלת הרוב היהודי - עלייה - והקטנת הציבור הערבי: הקטנת היתרבות )לא סביר( או סילוק האוכלוסיה.

לא נעים אבל פשוט.
אם יש למישהו פתרון טוב יותר אני אשמח מאוד להשתכנע. מאוד. רק תזכרו שזה שאין פתרון נעים לא אומר שאין בעיה. את זה נוטים לפעמים לשכוח.
מי מפחד ממדינה דו לאומית 164045
אם רוצים "לפתור" את "הבעיה," אפשר פשוט לסגת משטח שבו יש יותר משלושה מליון אנשים "בעייתיים."

אגב, איך אתה מגדיר יהודי? נראה לי פרט חשוב, אם אתה מתייחס למושגים כגון "רוב יהודי."
מי מפחד ממדינה דו לאומית 164252
מתי כבר תבינו שבעיית האיום הדמוגרפי היא מהערבים שבקרבנו ולא באלה שמעבר לקו הירוק??
מי מפחד ממדינה דו לאומית 164331
לא יודע. אולי אף פעם. ''אנחנו,'' כידוע, מאד סתומים, ולא מבינים אם לא מסבירים לנו מאד לאט.

על כל פנים, מחינה דמוגרפית, ההפרדה היא די מלאכותית, כל עוד לא נקטעת לחלוטין הריבונות של מדינת ישראל על השטחים.
מי מפחד ממדינה דו לאומית 164385
קטיעת ריבונותנו בשטחים תקנה לנו רק עוד כמה עשרות שנים בטרם ניבלע בקרב ערביי ישראל. קצב הגידול שלהם הוא פי שניים וחצי משלנו ומה ששמר על האיזון עד כה הוא העליות שהולכות ואוזלות. וגם עליות נוספות לא יפתרו את הבעיה כי גם למספרים מוחלטים שלהם יש חשיבות. ולכן הבנייה הבלתי חוקית שלהם ולכן המתיחות עמם בשנים האחרונות. הם הגיעו למסה קריטית מבחינת מספרים מוחלטים וכיום מהווים כחמישית מאוכלוסיית ישראל.
לפי חישוב שערך פען מישהו כאן באיזה דיון באייל תוך 49 שנים הם משתווים לנו ותוך זמן לא רב לאחר מכן הם כבר יהיו רוב גם בקרב המצביעים. עברה שנה מאז אז זה כבר 48 שנה. מעניין איך תיראה מערכת החינוך כשיילמדו בה קוראן במקום תנ"ך.

הגיע הזמן שאנשים יתעוררו. שום נסיגה לא תמנע מהם לבלוע אותנו. כדי לנצח בקרב הזה הם צריכים רק להזדיין בסבלנות. פשוטו כמשמעו. הם ניצחו אותנו בנשק שלנו: מוסר ודמקורטיה.

כל מי שחושב שעל מדינת ישראל לשמור על רוב יהודי חייב להבין שהדרך היחידה לעשות זאת היא למנוע מהם להתרבות. וכל מי שמבין זאת מבין שאין דרך לעשות זאת. ולכן אין בררה אלא לדאוג שהם יתרבו במקום אחר
מי מפחד ממדינה דו לאומית 164387
אתה קצת קצת טועה. ערביי ארץ ישראל היוו 20% מקום המדינה. כלומר זה לא רק "כיום". יש בהם גם נוצרים בשיעור נמוך, שקצב גידול אוכלוסייתם זהה לזה היהודי.
ניתן להשוות קצב ילודה ע"י שיפור תנאי החיים והורדת תמריצי הילודה (חוק משפחות ברוכות ילדים). אפשרי, כמו שהשפן הציע בדו שיח האחרון שקיימנו בנושא, אפילו להציע תמריצים להפחתת הילודה. זה עובד ומוכח - תתחיל מתגובה 161373.
לגבי מספרים מוחלטים: זו אינה בעיה שקשורה לערבים כלל, אלא בעיית ניצול משאבים איזורית, ולכן מצווה על כל מדינות האיזור לפתור יחד (עם סיוע מבחוץ, כנראה) - האיזור שלנו והתכנון האורבני בו אינו תומך בגידול רחב מדי, ולכן מחייב התייצבות מספרית. זה תהליך שיקרה עם מגמת שיפור ברמת החיים (כלומר, תוכנית ההבראה הכלכלית היא צעד טוב בכיוון המאבק הדמוגרפי שלך :)).
מי מפחד ממדינה דו לאומית 164391
הבהרה: אני לא הצעתי דבר באותו דו-שיח. אתה חוזר על טענתך משם ש"שיפור ברמת החיים" יביא ל"התייצבות מספרית", ואני עדיין סבור שהיא הכללה בלתי-מבוססת.
אם אתה כבר בקטע של להבהיר דברים, 164401
אז רצוי שתבהיר לו שאתה ארנב, לא שפן.

(כן, זה חשוב!)
מי מפחד ממדינה דו לאומית 164404
צודק, סליחה. פירשתי את המשפט שלך בתגובה 161414 באופן מוטעה. כתבת שם באופן זהיר: "אתה היית אומר שאתה מציע... אני הייתי אומר שזה באמת עובד".
וגם שם הבהרת שאתה אכן ארנב, בדיוק כפי שגילו האריה והג'ירפה.
לגבי היתר - חשבתי שהשתכנעת... לפחות מהנתון בתגובה 161411.
מי מפחד ממדינה דו לאומית 164874
או, סוף סוף תשובה עניינית.

יודע מה, בעיקרון שכנעת אותי.
אני לא כל כך בטוח שביטול קצבאות ילדים ישפיע על קצב הגידול הערבי היות שהם התרבו כך גם לפני שהיו להם קצבאות ומן הסתם ימשיכו בכך אחר כך והם יבינו שהמניעים פה דמוגרפיים ויכולים להמשיך בהתרבות בכוונה כדי לנצח את הקרב הזה. מענקים לצמצום ילודה יכולים לעורר גל אנטי ישראלי בקרבם, אבל בעיקרון זה נראה סביר שהתערבות מסיבית ליצירת מודרניזציה בקרבם תפחית משמעותית את קצב ההתרבות שלהם.

מענייןֿ, במקום לגרש את האריה מן הבית עלינו לדאוג שהוא יהיה שבע.
היית מוכן כשר לחתום על הפניית מיליונים ליישובים ערביים במקום להקמת יישובים בגליל או בנגב?

תוצאות התערבות כזאת יבואו רק לאחר שנים רבות, ומי ערב לנו שזה יעבוד? בינתיים כסף נשפך וזמן בוזבז. מאידך, בכל מקרה לא יגרשו אותם מפה כך שאין לנו הרבה אפשרויות.
מי מפחד ממדינה דו לאומית 164876
יישוב הגליל והנגב הוא יעד חשוב, אך אינו עונה על הבעיה הדמוגרפית. יהודים לא יתרבו מהר יותר בגליל (ויתקן אותי דורון אם אני טועה בנושא זה).
הברירות העומדות לפניך, מתוך הנחה שחשוב לך לשמור על צביון יהודי-ישראלי מובהק, היא דיכוי וגירוש האוכלוסיה הערבית, מול הקפצתה של אוכלוסיה זו למאה ה-‏21, באופן שכבר הוכחה הצלחתו בעבר, וגם ייצור חיבור חיובי נוסף בינינו לשכנינו.
האמת, אני לא חושב שהאפשרות הראשונה היא מעשית, ולכן האופציה היא סטטוס קוו או השקעה במגזר הערבי. כבר ניתחת לאן הסטטוס קוו יביא אותנו, אז תחליט מה יותר טוב.
מי מפחד ממדינה דו לאומית 162991
אני לא רוצה להפחיד אותך, אבל יש לא מעט שוטרים (כן, במשטרת ישראל) שאינם יהודים, ויש סיכוי מסויים שסבא שלהם (או אולי דוד שלהם) גורש מכאן וחולם על היום בו יחזור.
בפרט, לשיח ראאד סאלח יש אחים שמשרתים במשטרה.
יותר מזה יש גם שופטים ערבים. דיון 1505
מפחיד אותך?
אותי זה מפחיד 162993
*כל* שוטר מפחיד אותי, בגלל החינוך הפולני שקיבלתי.
מי מפחד ממדינה דו לאומית 163005
התכוונתי שוטרים ערבים בממשל ערבי, חשבתי שזה ברור.
מצטער.
כאשר השלטון יהיה ערבי כך יהיה גם האופי השיפוט בו. ראה ערך כל מדינה ערבית בעולם
מי מפחד ממדינה דו לאומית 163436
"האם עליי בכלל להזכיר לך מה קרה לכל יהודי בכל מדינה בעלת רוב ערבי?" כותב אור, ואני נזכר ביהודי מרוקו, שיכולים לספר לך יופי איך היו מכובדים בקהילתם, ומקובלים, ואפילו התעשרו, וחיו בנוחות יחסית במשך שנים. או יהודי אלג'יר. ואפילו יהודי עיראק של לפני קום המדינה.
הנורבגים הם לא עם הכי טוב להיטמע בו - תמיד ימצא איזה קוויזלינג שיסגיר את היהודים לאויביהם המרים ביותר (ואלו לא היו מעולם הערבים).
מי מפחד ממדינה דו לאומית 163456
ושאני אזכיר לך כמה פרעות ופוגרומים הם סבלו שם? ואת הפחד המתמיד מן השלטון ואת הצורך לחיות בחסות הבקשיש המתמיד?

סיר הבשר, רבותיי, תמיד זוכרים את סיר הבשר.
מי מפחד ממדינה דו לאומית 163526
או! או! אני יודע מה ההמשך! "ויאמר בוש אל שרון הנני ממטיר לכם לחם מן-השמים."

נכון?
או סיי קאנט יו סי 163549
אולי..
רק שבמקרה של בוש זה יותר כמו: "ויהפוך הלחם לפצצות ההלם והיראה, ויכבוש בוש את הארץ ההיא, כאשר הבטיח ה' לבוש, וכבשת וכבשת עד סוף הקדנציה".
ג'ורג' בוש הוא גוג, וכולנו יודעים מה יקרה לגוג 163701
מי מפחד ממדינה דו לאומית 163865
נשמע לי יותר משהו בכיוון של קורח ועדתו...
מי מפחד ממדינה דו לאומית 163286
משום מה הזכיר לי:
אבנרי והמדינה הדו לאומית 162494
להערכתי, אבנרי עצמו חותר להוביל ל"פתרון" אשר ממנו, בתוך מספר שנים, תצוף מאליה האופציה הדו לאומית (יתכן שבנוסח מרוכך כגון פדרציה או קנטונים) כ"פתרון הקבע" המועדף על שני העמים. אמנם לפני מספר שבועות הוא פרסם ב"פורום ארץ הצבי" http://www.faz.co.il/story.php3?id=1513&NewOnly=... מאמר השולל זאת לחלוטין (אגב, שימו לב למגיב האחרון לרשימה). אך למעשה ניתן לראות שהויכוח שלו עם חיים הנגבי הוא יותר טקטי מאשר עקרוני. בחרתי לצטט באופן סלקטיבי את נימוקיו הבאים:

1. "הסיכוי ששני העמים יקבלו את הרעיון הדו-לאומי בעתיד הנראה-לעיון שואף לאפס – מלמטה"

2. "המאבק על השלטון במדינה הדו-לאומית יגרום לאלימות חמורה, כפי שהיה בדרום-אפריקה."

3. "עצם העלאת הרעיון הדו-לאומי עלולה להפחיד את הרוב הגדול בישראל, המתקרב עכשיו בהדרגה לרעיון שתי המדינות. הרעיון יבסס את חרדותיו העמוקות ביותר וידחוף אותו סופית לזרועות הימין"

אבל עם מביטים שנות דור קדימה - לאחר שלב הביניים של שתי המדינות הנפרדות, יווצרו התנאים הנחוצים למימוש החזון הדו לאומי, או במילות אבנרי:
"בראשית שנות ה-‏50, כאשר העלינו את רעיון שתי המדינות, לא דיברנו על "הפרדה". וגם עכשיו אנחנו שוללים מונח זה מכל וכל. כוונתנו היא לשתי מדינות עצמאיות שהגבול ביניהן פתוח לתנועת בני-אדם וסחורות (כמובן במסגרת מוסכמת). לאור הנתונים הגיאוגרפיים והפוליטיים, יוביל התהליך הטבעי להתחברות אורגאנית, אולי במסגרת פדרטיבית, ולאחר מכן - אם ירצו בכך הצדדים - לאיחוד מרחבי כדוגמת האיחוד האירופי.

בסופו של דבר יושג היעד: שני עמי הארץ יחיו בשלום, זה לצד זה. אולי יקום בעתיד בשני הצדדים דור חדש, שירצה לחיות במדינה משותפת. אבל כיום עלולה ההטפה לאוטופיה להסיח את הדעת מן המטרה המעשית, המיידית, הדחופה, וזאת ודווקא בשעה שכל העולם קיבל את רעיון "שתי מדינות לשני עמים". האוטופיה הרחוקה חוסמת את הדרך בפני הפתרון הקרוב לאין-שעור יותר, שהוא הכרחי, מפני שבינתיים נוצרות בשטח עובדות שיהרסו כל אפשרות של פתרון בכלל."

אגב, בצירוף מקרים (או שמא אורי אבנרי אינו אלא אחד האיילים האלמוניים?) יום אחד (!) לפני הופעת רשימתו של אבנרי בפא"צ, פרסמתי את תגובה 156959 ובה טענתי שתכנית גוש שלום יוצרת (במתכוון?) דינמיקה שתביא בחלוף הזמן למדינה דו לאומית.
אבנרי והמדינה הדו לאומית 163082
מעניין. תודה על ההפניה לפא''צ.
בנוגע להשערתך בסוף דבריך, על אף שאבנרי כתב משך שנים ''ללא מורא וללא משוא פנים'', יתכן ונפלה עליו אימת האייל, מה גם שודאי לא חמקה מעיניך העובדה שראשי התיבות של שמו זהים בצורה מחשידה לאלו של אייל אלמוני.
מי מפחד ממדינת יודוקראטית 162982
גם אני (לא שזה ממש מזיז למישהו) חושב בזמן האחרון,שאי יהיה אפשר להפריד בין מדינת ישראל לשטחים.לפחות לא בדור הנוכחי.רק שהתהליכים החברתיים,אינם מובילים למדינה דו לאומית.אלא מובילים למיסוד של המצב הקים.מדינה שבה האוכלוסיה היהודית שולטת על האוכלוסיה הפלסטינאית.
אם תרצה יודוקרטיה בעלת סממנים של סגרגציה יהודית של המעמד השליט.או אפילו סממנים של אפרטהיד,או כל מונח אחר שיוצר בעתיד.
וזה מן הסתם עוד תזה נושנה של השמאל.המקשר בין המקרה הדרום אפריקאי לישראלי.

הסכסוך יהיה נשמת אפה של החברה הזו,כי הוא אבן היסוד של קיומה.
יאיר שלג מפחד ממדינה דו לאומית 167419
יאיר שלג מפרסם היום ב"הארץ" מאמר בעקבות מאמרו של ארי שביט ובו הוא מציע נקודת מבט מעניינת. הוא מעביר אל חלק מהמתנחלים את האחריות לכך שבטווח הרחוק, לדעתו, אם תמשיך המגמה הנוכחית, ישראל תהיה מדינה דו-לאומית. הוא מציין שבניגוד לגישה התומכת בהפרדה, ההאחזות של חלק מהמתנחלים בכל עץ ובכל מכולה, ואדרבא בכל ישוב, בתוספת העובדה שהעברת האוכלוסייה הפלסטינית מתוך שטחי יו"ש ועזה אינה נתפסת כאופצייה ריאלית, שכן כמעט ואין קונים בעולם לגישה עלפיה "ירדן היא פלשתין" מובילה לעתיד ברור - מדינה דו לאומית, שתוביל לאפשרות שבעוד שנים מעטות תועמד ישראל בפני הכרעה "דרום-אפריקאית" אכזרית: הפלסטינים, בתמיכת הקהילה הבינלאומית כולה (כולל ארה"ב), יתבעו בפשטות אזרחות וזכות בחירה. סירוב ישראלי ייענה בחרם בינלאומי.

שלג קורא למתנחלים לההבין ולהסכים ל"כריתה מונעת" כדי להמשיך ולקיים את הרעיון הציוני על ידי פינוי חלק מההתיישבויות, או לפחות הכרה באפשרות שהם יחיו כאזרחים ישראלים במדינה פלסטינית כמו שערבים פלסטינים חיים כאזרחים במדינת ישראל.

אישית, הסיפא של שלג מתחברת לי גם לראיון שערך לפני שנים עם שמואל מאיר: תגובה 13823
גם אני מפחד ממדינה דו לאומית 167541
לתפארת המדינה הדו לאומית היהודית
חשין: הרשות היא אויב, מי שמתחתנים עם פלשתינאים יכולים לחיות בג'נ 368445
"בג"ץ קיים דיון אחרון בעתירות נגד האיסור על אזרוח פלשתינאים הנישאים לישראלים; חשין: "הרומנטיקה נוגעת ללב, אך מדובר בחיים ומוות"; ברק הציע לתת לפלשתינאים אלו לחיות בישראל עם תעודות מיוחדות שיאפשרו לזהותם"

הארץ: http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?it...
חשין: הרשות היא אויב, מי שמתחתנים עם פלשתינאים יכולים לחיות בג'נ 368449
למה אי אפשר לחוקק חוק (קבוע, לא הוראת שעה) שאוסר באופן מוחלט על איחוד משפחות עם אזרחי מדינת אויב? (ואם יש צורך, לציין במפורש שלצורך חוק זה, דין הרשות הפלשתינית כדין מדינת אויב)
אני לא חושב שבמצב כזה יהיה אפשר לטעון לאפלייה, שהרי דין הפלשתינאים כדין הסעודים, הלובים והאירנים.
חשין: הרשות היא אויב, מי שמתחתנים עם פלשתינאים יכולים לחיות בג'נ 368450
אם מכריזים על הרשות כמדינת *אויב* , זאת בעצם קבורה רשמית של אוסלו, נכון? אולי יש כאן בעיה פוליטית.
חשין: הרשות היא אויב, מי שמתחתנים עם פלשתינאים יכולים לחיות בג'נ 368455
אתה תאסור על יהודי איראן לעלות לארץ ולהתחתן?
חשין: הרשות היא אויב, מי שמתחתנים עם פלשתינאים יכולים לחיות בג'נ 368456
להיפך, אני אאסור עליהם להתחתן ולעלות לארץ. מי שכבר עלה לארץ (ע''פ חוק השבות למשל) והתאזרח, הוא כבר אזרח ישראלי ויכול להתחתן כרצונו.
חשין: הרשות היא אויב, מי שמתחתנים עם פלשתינאים יכולים לחיות בג'נ 368461
אינך מרגיש סתירה קלה בדבריך? אם אזרח ישראלי יכול להתחתן כרצונו, מה קורה אם רצונו הוא להתחתן עם אזרח לובי/ת?
הלובי היהודי 368463
אנחנו מדברים על אורלי וינרמן?
הלובי היהודי 368468
אני לא מתמצאת בויינרמנים.
חשין: הרשות היא אויב, מי שמתחתנים עם פלשתינאים יכולים לחיות בג'נ 368601
קבל תיקון: "יכול להתחתן כרצונו במסגרת החוק".
חשין: הרשות היא אויב, מי שמתחתנים עם פלשתינאים יכולים לחיות בג'נ 368617
ומה קורה עם שיטחי c ?לא תוכלו לקרוא להם שיטחי אויב כי "האוייב" ששולט שם הוא מדינת ישראל. גם על הפלסטינאים שם
חל החוק הזה.
חשין: הרשות היא אויב, מי שמתחתנים עם פלשתינאים יכולים לחיות בג'נ 368624
הם נתיני מדינת אויב, כמו (למשל) אזרח סעודי שחי בגרמניה.
חשין: הרשות היא אויב, מי שמתחתנים עם פלשתינאים יכולים לחיות בג'נ 368895
מאין אתה שואב את ידיעותיך? תן לי לינק שמראה על הכרזה גרמנית על ערב הסעודית כמדינת אוייב.
חשין: הרשות היא אויב, מי שמתחתנים עם פלשתינאים יכולים לחיות בג'נ 368951
אתה עושה את עצמך אדיוט? החוק ההיפוטתי אוסר על איחוד משפחות עם אזרחי מדינת אויב, ואין זה משנה אם אותם אזרחי מדינת אויב גרים במדינה שאינה מדינת אויב. לדוגמה, סעודי הגר בגרמניה, לובי הגר במצרים או פלשתינאי הגר בירושלים או בשטחי C.
חשין: הרשות היא אויב, מי שמתחתנים עם פלשתינאים יכולים לחיות בג'נ 368971
אני עושה עצמי אידיוט? אני פשוט השתחררתי מהמינוחים של מלחמת העולם השניה -מלחמה טוטאלית בין מדינות: חיילים מול חיילים, חיילים מול אזרחים, חיילים מול כלבים, מול תינוקות-מול כולם.
אפילו אינך מרגיש לאיזה אבסורד הגעת בזה שאזרח סעודי בגרמניה מוגדר על ידיך כאזח מדינת אויב. פולני שהגיע לארה"ב לפני 1990היה אזרח מדינת אויב? אני הגעתי ב-‏1957 מפולין- הייתי אזרח מדינת אויב?
הגיע הזמן שתתחיל להפריד קצת בין ממשלות לבין האנשים הפשוטים. כשהחמאס ישלוט ברשות הפלסטינאית- כל ילד בן 6 יהיה חמאס?
חשין: הרשות היא אויב, מי שמתחתנים עם פלשתינאים יכולים לחיות בג'נ 369064
האם לדעתך ישראל תתיר לאזרח סעודיה להכנס לארץ, אפילו אם הוא גר בגרמניה, בארה"ב או בקפריסין? כל אזרח סעודי, בלי קשר לגילו, מינו, דתו או הרגלי עישון הנרגילה שלו נחשב לנתין של מדינת אויב, ואין מצב שיתנו לו להכנס למדינת ישראל כתייר או כאיש עסקים. אותו הדבר נכון למרבית הפלשתינאים, שאין להם אישורי כניסה לישראל, אפילו אם הם גרים בשטחי C. מה שנשאר, זה לחוקק חוק שאוסר על איחוד משפחות עם אותם אנשים שמוגדרים כנתיני מדינת אויב.
לא זכור לי שפולין הוגדרה אי פעם מדינת אויב ע"י ישראל, כך שהשאלה שלך לא ברורה.
חשין: הרשות היא אויב, מי שמתחתנים עם פלשתינאים יכולים לחיות בג'נ 369128
כשנסעתי בפעם הראשונה לפולין-‏1990-כחצי שנה לאחר נפילת הקומוניזם, עשו לי בצה"ל תחקיר ואזהרות כאילו שנסעתי לסוריה.
אני מניח מה זה היה לפני נפילת הקומוניזם. לענייננו; גם גרמניה לא הכריזה על ערב הסעודית כמדינת אוייב. שטחי c אינם מוכרזים כמדינת אוייב.
חשין: הרשות היא אויב, מי שמתחתנים עם פלשתינאים יכולים לחיות בג'נ 369161
"כאילו שנסעת לסוריה"? אילו היית מנסה לנסוע לסוריה, לא היו עושים לך תחקירים ולא מזהירים אזהרות. פשוט לא היית נוסע. סוריה - מדינת אויב. פולין - לא.
חשין: הרשות היא אויב, מי שמתחתנים עם פלשתינאים יכולים לחיות בג'נ 369167
אז מאין שאבת את הידיעה שערב הסעודית היא מדינת אויב בגרמניה?
חשין: הרשות היא אויב, מי שמתחתנים עם פלשתינאים יכולים לחיות בג'נ 369183
מה שמנסים להגיד לך הוא שאזרח של ערב הסעודית שחי בגרמניה עדיין נחשב אזרח מדינת אויב ע"י *ישראל*, לא ע"י גרמניה.
חשין: הרשות היא אויב, מי שמתחתנים עם פלשתינאים יכולים לחיות בג'נ 369198
אוקיי, הבנתי. יש לי כנראה תפיסה קשה.

חזרה לעמוד הראשי פרסום תגובה למאמר

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים