הנשק הסופי של ישראל 240
על השיקולים שקדמו למירוץ הישראלי לעבר פצצת האטום, ועל השיקולים שעומדים בפנינו כיום בעד חיסול הפרוייקט.
הפטריה מעל נגסאקי (צילום: משרד ההגנה האמריקאי)
ישראל היא אחת המדינות הבודדות בעולם שברשותן נשק גרעיני. אין זה ידוע כמה פצצות גרעיניות יש ברשותה של ישראל, אך יש המדברים על פוטנציאל של מאות פצצות - אטום , מימן וניוטרון - שהידע ליצורן קיים בידי ישראל מזה שנים רבות.

הצורך בפיתוח נשק גרעיני לישראל נמצא בדיונים אצל מנהיגי המדינה - דוד בן־גוריון, שמעון פרס ויגאל אלון - עוד מראשית שנות החמישים. בשלב מסוים הגיעו מנהיגיה של מדינת ישראל הצעירה למסקנה כי עליה להשיג כוח גרעיני על מנת להרתיע את המדינות הערביות שהקיפו אותה מנסיונות להביא להשמדתה.

התומך הראשי של מדיניות הגרעין היה ראש ממשלת ישראל דוד בן־גוריון, שראה באופציה הגרעינית מפתח לאי־מלחמה, ואולי גם לשלום (אם כי לטווח הארוך ולא הקצר, שכן בן־גוריון האמין כי רק המשך מצב הלוחמה עם הערבים יכול לאחד את הקבוצות השונות שהרכיבו את מדינת ישראל ).

בן־גוריון הבין שמדינת ישראל נמצאת ב"מלכוד" לעומת הערבים: בעוד שהערבים יכולים להרשות לעצמם להפסיד בכול המערכות כנגד ישראל ולהמשיך להילחם, הרי שישראל אינה יכולה להרשות לעצמה אפילו הפסד אחד. במילים אחרות, אבידותיהם של הערבים תהיינה תמיד שוליות, בעוד שמפלה ישראלית תביא להתפוררותה המוחלטת של החברה הישראלית ושל המדינה. לאורך ימים, הבין בן־גוריון, ישראל לא יכולה למצוא שום אפשרות של עמידה קונבנציונלית בפני עוצמתם המספרית של הערבים, והפתרון היחיד כנגדם יהיה השגת אופציה גרעינית כגורם מרתיע וכ"מוצא האחרון ".

בן־גוריון סבר (ככל הנראה בצדק) כי אם ישיגו הערבים פצצת אטום ראשונים, הדבר יביא להשמדת ישראל, ועל־כן יש להשיג נשק גרעיני לפניהם, בכל מחיר. יש לציין שתפיסתו זו של בן־גוריון נתקלה בהתנגדות מצד יגאל אלון, שהאמין שאף איום הפצצה שבידי ישראל לא ימנע מהערבים להמשיך להיאבק בה, והדבר רק עלול לחזק את מאמציהם להשיג נשק גרעיני לעצמם, בו הם עלולים להשתמש כאשר ישיגוהו. אלון העדיף להשיג את יעדי ההרתעה של ישראל באמצעות מלחמות קונבנציונליות. אלון ראה את הערבים כ"בלתי־רציונליים" מעצם טיבעם ולכן חשב שנשק גרעיני יעזור להם יותר מאשר לישראל. אלון חשש כי הסובייטים יתנו פצצה לערבים בתגובה לפצצה הישראלית, אם זו תפותח אי פעם. במאמר מוסגר כדאי לציין כי כיום אנו יודעים כי, לאמיתו של דבר, הסובייטים התנהגו בצורה רציונלית מאוד בנושא הפצת הנשק הגרעיני, והקפידו ככול האפשר שלא להעביר את הידע גם לבעלות בריתם. סין הקומוניסטית השיגה את הידע הגרעיני שלה בניגוד רצונם של הסובייטים. כך שספק אם הסובייטים היו מעבירים ידע כזה לערבים, שהערכת הסובייטים כלפיהם לא הייתה שונה בהרבה מזו של אלון. אך אלון, כמובן, לא יכל לדעת זאת. בסופו של דבר, הייתה זו דעתם של דוד בן־גוריון ועוזרו שמעון פרס שגברה, והתקבלה ההחלטה שעל ישראל להיות מצוידת בנשק אטומי שיעמיד אותה בדרגה אחת עם המעצמות הגרעיניות של העולם.

בן־גוריון היה זה שדחף להשגת האופציה הגרעינית , אך מרגע שהושגה יכולת זאת, הוא הבין כי יש למנוע מהערבים להגיע לכך, ולפחות מטעם החשש שמנהיג מטורף כלשהו אצלם ישיג את השלטון על מדינה בעלת יכולת כזו. בן־גוריון, שהערכתו את הרציונליות הערבית הייתה אף נמוכה מזו של אלון, היה משוכנע שמנהיג כזה לא יהסס להשתמש בנשק הגרעיני כלפי ישראל. בן־גוריון חשש שבמקרה כזה, הערבים "ילכו על הסף", מתוך הנחה שישראל "תתקפל". התנהגות ערבית של נטילת סיכונים, חשש בן־גוריון, עלולה להיות הרת אסון, ולכן אסור לתת להם להגיע לנשק גרעיני, ויש למנוע מהם כל אפשרות להגיע לנשק כזה.

כל זאת עמד בניגוד לתיאוריות ההרתעה המערביות שקבעו כי המצאות הפצצה בידי שני הצדדים שומרת על מצב הסטטוס־קוו. בן־גוריון קבע שמצב כזה אינו מתאים למזרח התיכון. מטרתה של ישראל לא צריכה להיות מאזן אימה כפי שהיה קיים בין שתי מעצמות המערב, ולא שוויון כוחות, שהרי היא עומדת בפני הכחדה.

בן־גוריון העריך כי נשק גרעיני בידי ישראל יאלץ את הערבים, בחוסר רצון, להכיר ולהשלים עם קיומה. מצד שני, הוא העדיף שלא להצהיר על קיומו של נשק זה, מחשש שעצם ההצהרה תאלץ את הערבים לנסות להשיג פצצה משלהם.

הנשק הגרעיני נועד, אם כך, כדי להרתיע את הערבים מהכרזה על מלחמת השמד על ישראל אם מאזן הכוחות האסטרטגי היה משתנה באופן משמעותי לצידם. הפיתוח הגרעיני של ישראל נועד גם לשכנע את הערבים שאין להם סיכוי לנצח את ישראל, ועדיף להם לנסות להגיע להסדר מדיני איתה.

שימוש נוסף שנועד לנשק הגרעיני, שימוש שלא דיברו עליו הרבה אך תמיד היה קיים ברקע, הוא הנשק הגרעיני כנשק הסופי של ישראל לאחר שרוב צבאה יושמד ועצם קיומה יועמד בסכנה. במקרה כזה, האיום הגרעיני אמור להרתיע את הערבים ממתקפה סופית או המשך מלחמת שחיקה המעמידה את ישראל בפני שבירה.

וקיים כמובן גם השימוש האחרון (תרתי־משמע) שנועד לפצצה למקרה שישראל כבר נוצחה וחוסלה במלחמה. השימוש שנקרא "ברירת שמשון" - השמדת הנקמה של המדינות האויבות על סמך המודל של שמשון התנ"כי שהשמיד את אויביו יחד איתו.

כך ישראל פתחה במבצע מדעי מסובך ועיקש מאוד להשגת ידע גרעיני - מבצע מדהים ממש למדינה בגודלה של ישראל, שהחל בראשית שנות ה-‏50 בשיתוף פעולה של ממשלת צרפת, שסיפקה לנו מתקן להפרדת פלוטוניום ממרכיבי דלק משומש. ישראל הבינה כבר מהתחלה שהדרך הטובה ביותר לייצר נשק גרעיני תהיה לבנות כור פלוטוניום, שמשמש כחומר בקיע בכלי נשק אלה. ההחלטה להקים כור כזה הייתה הגיונית, מאחר שבפוספטים שבנגב יש מספיק אורניום להפעלת הכור.

בן־גוריון הודיע בפומבי על כך שישראל בונה כור אטומי בנגב בדצמבר 1960, אם כי ידיעות על כך כבר דלפו לכלי התקשורת בעולם. הוא הסביר שזהו כור שנועד למטרות מחקר בלבד, יהיה פתוח לחוקרים מכל העולם וכי אין לו כל מטרות צבאיות שהן.

למעשה, הייתה זו אי־אמת. הכור אכן היה מיועד למטרות צבאיות. האמריקנים, שחשדו בכוונותיה של ישראל לגבי הכור, ביקשה מידע לגביו, אך גם הם קיבלו תשובה כי הכור מיועד למטרות מחקר בלבד. נראה שישראל החלה לייצר נשק גרעיני של ממש בסביבות שנת 1967 ( בדימונה החלו להפריד פלוטוניום ב-‏1966).

ישראל יצרה עמימות ניכרת לגבי מצבה הגרעיני האמיתי, שפעלה בכמה חזיתות. חזית אחת הייתה התומכת הראשית של ישראל - ארה"ב - שכלפיה הדגישה את מצבה הביטחוני המסוכן והמאיים ואת הצורך שלה לקיים שולי ביטחון רחבים ככל האפשר. היא הדגישה שאם תחוש כי מרוץ הנשק הקונבנציונאלי פועל לרעתה ונוצר איום רציני על עליונותה בתחום זה, היא תאלץ למצוא אלטרנטיבות בתחומי הנשק הלא־קונבנציונלי. הדילמה הגרעינית של ישראל הפכה לקלף מיקוח להשגת יותר נשק בעת דיונים עם ארה"ב להספקת נשק מצידה.

כלפי מדינות ערב, פעלה העמימות, כאמור, בהרתעתן מפיתוח נשק גרעיני משלהן. זכורה התנסחותו של לוי אשכול בשנות ה-‏60 כי "ישראל לא תהיה הראשונה להחדיר נשק גרעיני למזרח התיכון, אולם גם לא תהה השניה לעשות זאת". כלומר, אם מדינה ערבית תנסה לפתח נשק גרעיני, הרי שישראל תמיד תוכל להקדים אותה. (החצי הראשון של משפט זה נשאר מאז כנוסח הקבוע של מדינאים ישראליים בכל פעם שהתבטאו בנושא).

מדיניות עמימות זו זכתה בישראל להסכמה לאומית מקיר אל קיר ומדיניותן של ממשלות השמאל בנושא לא הייתה שונה כלל מזו של ממשלות הימין. כל הממשלות הסכימו שאין לסלק עמימות זאת.

יש לזכור גם שאם ישראל הייתה מודה רשמית שאכן יש לה נשק גרעיני, הדבר היה מסבך באופן רציני את יחסיה עם ארה"ב. היה זה מקשה על ארה"ב להמשיך ולספק לישראל תמיכה כלכלית וצבאית של מיליארדי דולרים בשנה, והקונגרס היה פחות נלהב להמשיך לספק לישראל את כלי הנשק הקונבנציונליים החדישים ביותר. ארה"ב הייתה חייבת ליישם הסכם שהיא חתומה עליו נגד הפצת נשק גרעיני, והייתה נאלצת שלא לספק לישראל כלי נשק כלל. כמו כן, ישראל רצתה להימנע מפיקוח נציגי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, שמפקחת על המדינות החתומות על האמנה הבינלאומית להפצת נשק גרעיני, שהן מרבית מדינות העולם, דבר שהיווה סיבה נוספת לעמימות הגרעינית.

ידוע שבמלחמת יום הכיפורים שקלו מנהיגי ישראל, בשלב מסוים, אם להפעיל את הנשק הגרעיני, אך בסופו של דבר החליטו שלא לעשות זאת, מכיוון שהאיום על ביטחונה של ישראל עדיין לא נראה להם כ"קיומי", וגם עקב החשש שהסובייטים יעבירו בתגובה נשק גרעיני לידי הערבים.

עצם קיומו של הנשק הגרעיני של ישראל נחשף "רשמית" בידי מרדכי ואנונו - טכנאי לשעבר בכור הגרעיני בדימונה, שהתנצר ומכר את סודותינו לסנדיי טיימס, עד שנתפס בידי המוסד וכיום הוא נמק בבית הכלא בישראל.

ואנונו הפך ל"קדוש מעונה" בעיני מתנגדי החימוש הגרעיני בעולם וגם בארץ, ומספרם של אלה הולך וגדל בהתמדה, ועימם גם הביקורת העולמית על המדיניות הגרעינית של ישראל.

עד היום לא ידועים פרטים בסיסיים ביותר על נושא הפעלת הנשק הגרעיני של ישראל, לדוגמא: האם רק לראש הממשלה יש את הסמכות להפעיל את הפצצה או גם לשר הביטחון? (לא שזה משנה כאשר אותו האדם משמש בשני התפקידים...) האם יש לראש הממשלה "מזוודה גרעינית" עם הקודים להפעלת הפצצות שאותה נושא השליש שלו לכל מקום, כפי שעושים נשיאי ארה"ב ורוסיה? מהי בדיוק המדיניות למתקפה גרעינית על הערבים במקרה שמגיעים למסקנה שישראל אכן עומדת לפני השמדה? האם יותקפו רק המדינות שנמצאות במצב מלחמה ישיר עם ישראל, או שמא גם מדינות ערביות שעוזרות להן?

התוכניות לאפשרות של מתקפה גרעינית של ישראל קבורות, מן הסתם, בכספת בבונקר בקריה (ואין ספק בעיני שאכן קיימות תוכניות כאלה, אין מדינה בונה נשק כמו הפצצה הגרעינית מבלי שתהיה לה תוכנית כיצד להשתמש בה במקרה הצורך) - ניתן רק להעריך מה יש בתוכן.

אם ננסה להעריך בצורה הגיונית מתי תשתמש ישראל באמצעים גרעיניים, הרי זה יהיה באחד משני המקרים הללו (השימוש האפשרי בנשק ביולוגי או כימי הוא נושא למאמר בפני עצמו, כך שלא נעסוק באלו כאן):
א. כאשר היא עומדת לפני שלב התמוטטות צבאית מוחלטת, אך טרם הגיעה אליו - במקרה כזה המתקפה הגרעינית תכוון, יש להניח, כנגד בסיס צבאי מרכזי אחד או יותר של האויב באיזור מדברי, או בכל אופן, אזור שאינו מיושב בצורה צפופה מדי, וכמובן - גם לא קרוב מדי לישראל עצמה. זאת כדי לאותת לאויב/ים כי ישראל אכן מוכנה ללכת עד הסוף עם הנשק הגרעיני, אבל גם נמנעת (כרגע) מלגרום את הנזק שאותו היא יכלה לגרום, וכך משאירה פתח למו"מ.
ב. כאשר ברור כי ישראל אכן התמוטטה כישות. כאן המתקפה הגרעינית תהיה אמצעי של נקמה, וסביר למדי שהיא תכוון כנגד מרכזי אוכלוסיה של האויב, כמקרה קלאסי של "תמות נפשי עם פלשתים". יש לזכור במקרה כזה אין זה משנה כלל אם האויב יגיב במתקפת נקמה גרעינית משלו.

לפי ההערכות, בידי ישראל יש יותר מ-‏100 ראשי חץ גרעיניים. מספר זה מספיק בהחלט כדי להפוך את המזרח התיכון כולו לשממה רדיואקטיבית. האופציה ה"רחומה" יותר, תהיה להשתמש רק בפצצות ניוטרון, שמשמידות את האוכלוסיה החיה, אבל משאירות את אזור הפגיעה "נקי", כך שאפשר יהיה לישב אותו בדורות הבאים.

האמת היא, שגם אם אכן היו סיבות טובות מאוד להכניס את השימוש לנשק הגרעיני לישראל, הרי יש גם סיבות טובות לא פחות לחשוש ממנו.

נזכיר תחילה את הסיבות הטכניות לחשש מהכור עצמו: הכור בדימונה, בו נוצרות הפצצות, הוא כבר ישן מאוד. בעולם מקובל שלכורים גרעיניים יש "תוחלת חיים", שלאחריה הוא נסגר כלא שמיש, והאזור שבו פעל הכור הופך ללא ראוי למגורי אדם למשך מאות אלפי שנים.

הכור שלנו הוא אחד הותיקים בעולם שעדיין פעילים. באיזהו שלב נהיה חייבים לסגור אותו. האם יצליחו למצוא אתר חלופי לכור? מסופקני. עם כל הבעיות שהיו ועדיין ישנן למציאת אתר חלופי למזבלה בחיריה, ספק אם ימצא בארצנו הקטנה והצפופה מקום שיהיה מוכן ל"קבל" כור גרעיני בסביבתו. לא עם המודעות הגוברת לסכנות מהקרינה האטומית.

ונניח שתהיה רעידת אדמה בסביבת הכור, דבר שאינו בלתי אפשרי אם נזכור שהאזור קרוב לשבר הסורי האפריקני המועד לרעידות אדמה? במקרה כזה, אם הכור יפגע, הדבר עלול להביא לחורבן כללי. אפילו אם לא רעידת אדמה, אלא סתם רשלנות כלשהי. ראינו כמה אפשר לסמוך על הרשויות במקרים כמו גשר המכביה או האימונים בנחל קישון. רשויות הכור עצמן לא התגלו כזהירות במיוחד בפרשת ואנונו. עד כמה אנו יכולים לסמוך עליהם שהם אכן מתחזקים את הכור היטב כפי שהם טוענים?

אך יש גם סיבות פוליטיות לחשש מקיומן של הפצצות. ההנחה של בן־גוריון ופרס, ושל שאר העולם, הייתה וכנראה עודנה שבניגוד למנהיגי הערבים, המנהיגים הישראליים הינם אנשים רציונליים שישתמשו בפצצות אך ורק כאמצעי אחרון ומחוסר כל ברירה, כאלטרנטיבה להשמדתה הפיזית של ישראל (או למצער, כנקמה צודקת לאחר חיסולה של ישראל).

האומנם יש בסיס להנחה זו? רק לשם השוואה, נבחן את ארה"ב ידידתנו הגדולה, שמנהיגה את העולם ושמנהיגיה אמורים להיות אנשים רציונליים מאין כמוהם בשל האחריות העצומה שבידיהם: ובכן, בראשה עמד בשנות ה-‏80 שחקן לשעבר בשם רונלד רייגן, שהיה, כפי שמסתבר כיום, אדם שהאמין בלב שלם בכול הנבואות האפוקליפטיות של המטיפים האמריקניים על מלחמת גוג ומגוג (ומבחינות רבות הוא נשלט בידי אישתו, שנשלטה בעצמה בידי האסטרולוגית שלה) . הוא היה תומך נאמן ביותר של ישראל, מכיוון שחשב שנבואות סוף העולם יתקיימו דרכה. הוא האמין שברית המועצות היא גוג ומגוג של הנבואות התנכיות, וכינה אותה "אימפריית הרשע". הוא יצר את מערכת כלי הנשק החללית של ארה"ב, לה קרא "מלחמת הכוכבים" על שם אותו סרט מדע בדיוני על מלחמת בני האור בבני החושך, שבסיסו האידיאולוגי תאם עד מאוד את ההשקפה האפוקליפטית של רייגן עצמו על פיה צפויה מלחמה שבה תהיה ישראל שדה הקרב המרכזי. היום ידוע שהעולם התקרב בתקופת רייגן לכדי חוט השערה משואה גרעינית כתוצאה מהחשדנות העמוקה ששררה בין המעצמות.

ואם אדם כזה הגיע לשלטון בארה"ב אז למה לא בישראל? בישראל, בה שלט כבר ראש ממשלה שלא היה מסוגל לתפקד מבחינה נפשית (בגין) ושני ראשי הממשלה שחשודים בעבירות מסוגים שונים. כיום, עם התעצמות כוחם של זרמים קיצוניים בחברה הישראלית, אין זה בלתי אפשרי להעלות על הדעת שבעתיד ישלוט בישראל ראש ממשלה בעל דעות אפוקליפטיות מסוגו של רייגן, או ראש ממשלה שישלט בידי מנהיג דתי בעל תפיסה מיתית של המציאות שידגול ב"מלחמת בני האור בבני החושך", שישאף להביא למלחמת גוג ומגוג ולימות המשיח. ואיזה דרך טובה יותר להביא לכך מאשר שימוש מכוון בנשק גרעיני?

אני אעשה ספקולציה קיצונית במכוון: יש ביהדות זרם קבלי קיצוני שרואה בכל הגויים את "בני השטן" שחובה להשמידם או לשעבדם. זרם זה נוצר במאה ה-‏16 בידי המקובל חולה הנפש חיים ויטל בצפת (אם כי ניתן למצוא את התפיסה הזו גם אצל כת מדבר יהודה בימי בית שני) ולרוב היה בשוליים. אך כיום הוא הולך ותופס תאוצה בחוגים שונים. נניח שמנהיג דתי כלשהו, שמחזיק בתפיסה מטורפת זו, לא ישאר נחבא אל הכלים בצפת, אלא יגיע לכלל השפעה לאומית ואף לעמדת שליטה? דומני כי במקרה כזה, הנשק הגרעיני של ישראל לא יהיה עוד בידיים "טובות", ויש חשש רציני שישתמשו בו. גם ללא פרובוקציה מספיקה מצד הערבים, ישראל עלולה להיהפך למדינה "מטורפת" בדיוק כמו המדינות בהן היא נאבקת, ובמקרה כזה, בהחלט ניתן להעלות על הדעת שישראל תופצץ בחזרה בנשק גרעיני בידי המעצמות. הנשק הסופי של ישראל אכן יביא לסופה.

אינני מאמין שדבר כזה אכן יקרה (רוב הפוליטיקאים והמנהיגים החרדיים, כיום, הם אנשים רציונלים ומפוכחים לא פחות, ולעיתים אף יותר, ממקביליהם החילוניים) אך האפשרות קיימת.

האפשרות של שימוש לא מבוקר בנשק גרעיני דווקא מהצד שלנו הנה מצמררת, והנושא כולו צריך לככב מידי יום בסדר היום הלאומי.

קישורים
מלחמות עתידיות בספרות הישראלית - מתוך אתר האגודה הישראלית למדע בדיוני ופנטזיה
פרסום תגובה למאמר

פרסומים אחרונים במדור "חברה וכלכלה"


הצג את כל התגובות | הסתר את כל התגובות

על פרסומים ועל פסיכים 5624
נאה דרשת אודות הפצצה, ואף הרהבת עוז להימנע מהקלישאה השחוקה "על-פי פרסומים זרים". הידד לעיתונות החתרנית.

ברם, קושיה לי אליך: על-מה אתה מסתמך בקביעה "חיים ויטאל חולה-הנפש" ?
אשמח אם תסביר את האבחון.
על פרסומים ועל פסיכים 5629
א. על סמך ה''תורה'' שיצר שהגויים הם חיות בנות שטן ללא נשמה ( תורה שאנטישמים שונים לאורך הדורות הישתמשו בה כסימוך עיקרי לטענתם שהיהודים מהווים איום על כלל המין האנושי ))
ב. על סמך ספר החלומות שלו שבו תיעד את חלומותיו ומהם ברור שהמדובר באישיות מופרעת בעלת שיגאון גדלות. הוא האמין שהוא המשיח. .
על פרסומים ועל פסיכים 5662
הבנת מהות הגוי על פי הקבלה הלוריאנית (שויטאל הוא המעלה על הכתב שלה ולא יוצרה) היא הרבה יותר מסובכת ממה שמי שלא למד את הנושא לעומק מבין, בכל אופן מר אשד הנכבד היותו של אדם גזען (או לא) אינה מעידה על בריאותו הנפשית.

אני לא ממש יודע על איזה ספר חלומות אתה מדבר אבל גם זה לא מעיד על הפרעה נפשית

אני באופן כללי מעדיף להמנע מאבחנות פסיכיאטריות על אנשים מתים, בעיקר כיוון ואני מכיר את הסיטואיציה בשלמות ובמיוחד כיוון ואינני פסיכיאטר.
על פרסומים ועל פסיכים 5673
ייתכן שאתה צודק ואיננו יכולים לשפוט אנשים מהעבר לפי הדעות התקינות פוליטית שלנו היום למרות שאנו יודעים על הנזק הנורא שדיעותיהם גרמו בטווח הארוך. .. וכך אי אפשר לטעון שהאנשים כמו וגנר וצ'מברליין שקראו לחיסולם של היהודים כמו מקקים היו חולי נפש וכך אי אפשר לקרוא לחיים ויטאל שטען דברים דומים לשלהם אבל לגבי הגויים.
ואגב את הטענה לגבי אי שפיותו שמעתי מפסיכולוג שלמד את ספר החלומות שלו ( שהוא בהחלט קיים והוא תעודה מדהימה בחושפנותה לגבי מקובל יהודי) ) ).
וכן אני יודע שהקבלה הלוריאנית נחשבת ליצירתו של האר''י אבל אין זה ברור מה מתוכה הוא
יצירתו של האר''י ומה של חיים ויטאל
מפאת כבודו של האר''י אני מעדיף ליחס את הדעות על הגויים שאכן נראות לי כחולניות והרסניות לחיים ויטאל שחתום עליהם , אבל בהחלט יכול להיות שאני טועה ,אני מקווה שאני לא טועה.
על פרסומים ועל פסיכים 5674
אכן, לזאת כיוונתי בשאלתי על האבחון. גם אני אמנע מלהגדיר את ויטאל (או את האר"י, מורו) כחולי נפש.

עם זאת, אינני מוכן שישתיקו אותי בטיעונים של "הרבה יותר מסובך", "לא התעמקת בנושא", וכו'. אין ספק שהקבלה היא תורת נסתר מקיפה ביותר, ואף בעלת רבדים עמוקים. אלא שאני קונה את הפרשנות של רכלבסקי ("חמורו של משיח" - קריאה *חובה*) ברוב המקרים, כולל ובמיוחד במקרה היחס אל הגוי בקבלה.

במסורת ההשוואות הקיצוניות הנהוגה באייל, בטוחני שלא קראת את כל 'מיין קאמפף' של היטלר (גם אני לא), ועם זאת אין אנו מהססים לקבוע מיני קביעות אודות תפיסותיו - אנטישמי, מגלומאן, אפילו מופרע, יש אומרים. על-כן על אף שלא שקראתי את כל ספר הזוהר ואת כתבי לוריא/ויטאל, אני רשאי לגבש דעה (אולי מוטעית, כמובן) על שורש הגותם.

שלל הביטויים הנבזיים המשמשים בכתבי הקבלה אודות הגויים; שלל הגידופים והנאצות; ההשוואות המשפילות; הקביעות המגוחכות הפוטרות את היהודים מיחס הומאני לגויים באמצעות דה-הומאניזציה בוטה ("לפי שאתם קרויין אדם, ואין הגויים קרויין אדם") - כל אלה משכנעים אותי בהסבר של רכלבסקי - אין-אונות מול השלטון, תאוות נקמה בעתיד נוכח השפלות ההווה, ושנאת-הזר המקננת ברוב בני-האדם.
על פרסומים ועל פסיכים 5709
*קראתי חלק נכבד מרכלבסקי ומדובר בקשקשנות לשמה.
* הטיעון בנוגע לאי ידיעה מספקת אינו טיעון הוא בעיה טכנית
*קראתי חלק ממין-קאמף , לא הרבה , למרות שרציתי אבל לעברית תורגמו רק כמה פרקים במהדורה מדעית (משה צימרמן) ואני יכול לומר שכיוון שמ"ק איננו פילוסופיה אלא הגות אני יכול לייחס פרשנות לדבריו כיוון שהוא מדבר על מה יש לעשות. מה שאין כן בפילוסופיה ועל אחת כמה וכמה בתאוליוגיה שבה יש צורך להכיר את שדה -השיח.
על פרסומים ועל פסיכים 5728
אם כן, הבה נצמצם את הדיון לתחום ''חמורו של משיח'' אותו שנינו קראנו (אני מקווה שהחלק הנכבד כולל את הפרקים על מעמד האשה ועל מעמד הגוי).

נימקתי למעלה מדוע אני מקבל את ההסבר של רכלבסקי. אתה אומר ''קשקשנות''. נמק.
הנשק הגרעיני 5628
כתבה מעניינת, המזכירה נשכחות...
בשנת 1993, פירסם "מעריב" כתבה, לפיה שכיחות מקרי הסרטן במרכז השפלה גבוהה בהרבה מהממוצע הארצי, כאשר השיא במושב שדות-מיכה.
יותר מאוחר, פורסם בעיתונים בחו"ל ובארץ, שבסיס הטילים הגרעיניים הישראלי נמצא באזור הזה, מערבית לבית-שמש וצפונית לשדות-מיכה.זה כבר מראה שאכן יש נזק סביבתי. גם שמעתי פעם שמישהו רצה לעשות עבודת מחקר לגבי השפעות סביבתיות כל צומח מישור ימין (המקום בו נמצא הכור הגרעיני - 15 ק"מ מהעיר דימונה עצמה), והנושא הושתק.
באשר למיקום חילופי לכור, יש אתר מאושר לתחנת כח גרעינית באזור הגן הלאומי בשבטה שברמת הנגב. תחנה כזו טרם הוקמה, אך ייתכן שישתמשו באתר זה עבור כור גרעיני צבאי, (שמידת הנזק שתגרום תקלה בו היא הרבה יותר נמוכה מאשר תקלה בתחנת כח גרעינית). עם זאת, לא סביר שתחנה כזו תקום בעתיד הנראה לעין.
באשר לויתור על הנשק הגרעיני, כאשר הולכים לחזור לקו הירוק - 16 וחצי ק"מ מחוף נתניה, 22 ק"מ מחוף תל-אביב, אין שום אפשרות צבאית להגן על מרכז הארץ בלי הרתעה גרעינית או דומה לה, אלא אם כן תהיה הסכמה פלסטינית לישיבת צה"ל בשטחים גם לאחר הסכם הקבע, (ועדיין לא ברור לגמרי שתהיה הסכמה כזו לתקופה ממושכת).
ראש הממשלה ושר הבטחון 5631
זה משנה *מאד* אם יש צורך בשני אנשים כדי להפעיל את הפצצה, ולא באחד. יש כאן מנגנון בקרה נוסף, שמונע - להלכה - את התרחיש שציירת על ראש ממשלה אפוקליפטי.

לכן הנוהג הרווח בקרב מנהיגים - תמיד אנשי מפא"י\עבודה - לשמש בשני התפקידים כאחד הוא פסול, שכן אדם המשמש כראש הממשלה ושר הבטחון כאחד מנטרל את מנגנון הבקרה של האדם השני. הגיע הזמן שהנושא הזה יעלה לדיון.

אני מאד מקווה, אגב, שאכן מתחזקים את הנשק האטומי ואת מנגנון ההפעלה שלו. אני לא אתפלא אם, בבואו להפעיל אותו, יגלה ראש הממשלה העתידי שמאז גולדה לא החליפו את הבטריות ואף אחד לא יודע, בעצם, את הסיסמה... הפרטאץ' לא נעצר בגשרים טרומיים.

אה, כן: ברית המועצות אכן הייתה אימפריית רשע. אמנם, העובדה שנשיא ארה"ב מזכיר זאת איננה מנומסת, אבל זה לא הופך את טענתו ללא נכונה או לא אמיתית.
בפעם הבאה - דורסל 5695
הרשה לי להבטיחך, ע"פ ידע אישי: הבטריות מוחלפות.
הרבה יותר משני אנשים 5788
בהתבסס על רמזים שטופטפו ע"י אנשי הוועדה לאנרגיה אטומית, ניתן לשער שמהלך כזה מצריך אישור בפורום שהוא פחות ממליאת הממשלה אבל יותר מראש הממשלה ושר הבטחון - ככל הנראה קבינט או קבינט מצומצם. אולם מעבר לכך, נדמה לי שצריך להבהיר משהו כדי לפוגג מעט את ההילה ההוליוודית האופפת את הנושא: אין מערכת נשק (בדרגת תחכום גבוהה משל מקלע), הניתנת לחימוש והפעלה ע"י אדם בודד. צייתנותם של הדרגים המבצעים, החל ברמטכ"ל (תחת ההנחה הסבירה שצה"ל אמון על הפעלת המערכת) ודרך מפקד הבסיס והקצינים הכפופים לו, היא רחוקה מלהיות צייתנות עיוורת, כך שאצבע קלה מדי על ההדק לא תספיק כדי לחולל אסון. ציטוט רלוונטי-אולי: "Who gets the job of pushing the knob? That's one responsibility you draw straws for if you're mad enough"
הטפטוף הפך לזרימה 5833
הייתי רוצה להוסיף שבשנת 1996 כאשר הועבר השלטון משמעון פרס לבנימין נתניהו הודלף ע"י מקורבי פרס כי "הועברה המזוודה עם הקודים".
יתר על כן, זכורה האמירה של שמעון פרס "תנו שלום, קבלו גרעין" (והוא לא התכוון להתפרקות שלנו מנשק גרעיני).
פרס היה גם זה שהתנגד להפצצת הכור הגרעיני בעירק (אמנם מהאופוזיציה) בשנת 1981 אבל בגללו כמעט ובוטל המבצע עקב חשש לדליפת המידע.
מענין שמי שמסר לו את המידע היה אל"מ (דאז) עוזי אבן שלפני כשלושה חודשים קרא לסגירת הכור הגרעיני בדימונה. מקריאת הסבטקסט ניתן להבין שבעצם הוא דחף לקנייתו של כור גרעיני חדש במקום הכור הנוכחי (שכנראה מוציא את ימיו). ואכן, השר אלי סוויסה, שר האנרגיה, נסע לצרפת כדי להתעניין ברכישת כור גרעיני חדש - מי שרוצה מוזמן לעיין בגלובס. ככה זה, כל המידע החסוי כתוב בעיתונים כמו שאמר חיים הרצוג המנוח.

לא ציפיתי לאמירות אחרות מהאדם שכמעט במו ידיו בנה את הכור הגרעיני בדימונה ומציג אותה בפרק הראשון של ספרו "מזרח תיכון חדש" כמפתח לאוסלו. זה מזרח תיכון חדש זה?
5647
ראשית, השם הוא ואנונו, באל"ף. שנית, ואנונו הוא לא "קדוש מעונה" בגרשיים, אלא קדוש מעונה באמת. הוא לא "מכר את הסודות", כי אם פרסמם בכוונה, מתוך שכנוע אידיאולוגי שהמאמר מסכים איתו. "מרגל" האטום היה פעיל שמאל רדיקאלי עוד לפני שהתקבל לעבודה במתקני הגרעין, ומערכת הבטחון גם ידעה על זה. יותר מכך: לפני שהוא יצא לבריטניה לפרסם את האמת על נשק ההשמדה-ההמונית של ישראל, התקבלו במערכת הבטחון מספר אזהרות שהיו צריכות להספיק כדי להבין את הכוונות שלו.
(לפני כמה חודשים התפרסם על זה מאמר מרתק בהארץ, מאת יוסי מלמן, אם אני לא טועה)

נקודה מעניינת נוספת בקשר לואנונו, היא ההשמצות חסרות-הרסן שמופיעות נגדו בתקשורת. דוגמא טובה לכך היא ידיעה שפרסם רון בן-ישי, לפיה ואנונו לימד בכלא אסירי חמאס לייצר חומרי נפץ. את הידיעה הזאת בדק אביב לביא, וגילה שאין לה שום בסיס - ולו הקלוש ביותר - במציאות. ההסבר היחיד לכך שאני יכול לחשוב עליו, הוא שהשב"כ משתמש בפרשן הצבאי המוביל של המדינה כדי להשתיל ידיעות בעיתונות.
ואנונו הפצצה והכסף 5679
רק כדי להעמיד דברים על דיוקם : ואנונו אכן לא קיבל כסף מהסנדי טיימס בעבור החומר . אבל לא משום שלא רצה אלא משום שלא הספיק . הוא התמקח עם הסנדי טיימס על כמות הסטרלינגים שרצה לקבל , אבל נחטף בידי " סינדי" המיסתורית וחבריה מהמוסד
לפני שהספיק לקבל את הכסף.
מה שאינו אומר שלא היו לו מטרות כנות להפיץ מידע בנושא שניראה לו כסכנה לשלום העולם , אבל הוא בהחלט לא התכוון להיות "פראייר" ולהפיץ את המידע הזה חינם אין כסף , את זה החלו לטעון חסידיו רק כאמצעי לחזק סביבו את הילת "הקדוש מעונה" סביבו.
ואנונו הפצצה והכסף 5713
הבנאדם ישב 14 שנה בבידוד, וצריך לשבת עוד ארבע, בגלל פרסום מידע שבכל מדינה מתוקנת היה נחלת הכלל. הוא לא היה מרגל; מרגלים לא כותבים לעיתונים, הם מוכרים מידע לארגונים חשאיים. מבחינה מסוימת, הוא אף הועיל לבטחון ישראל מפני שהוא אימת את חששות מדינות ערב מפני נשק גרעיני ישראלי; אחרי ואנונו, אף אחד לא יכול לטעון שאין פצצה ישראלית ולצפות שלא יצחקו לו בפרצוף. ואנונו עשה להתרעה הישראלית את מה שעשרות "ענבי זעם" לא עשו ולא יעשו.

יהודה גיל, לעומתו, שעבר עבירה של בגידה (כן, קוראים יקרים, נסיון לחרחר מלחמה בין ישראל למדינה אחרת הוא מעשה בגידה) יקבל, אולי, חמש שנים. אבל יהודה גיל, למרות היותו בוגד, הוא "משלנו", הוא איש ימין טוב, לא איזה שמאלני. צדק ומערכת הבטחון הישראלית אף פעם לא הלכו ביחד.
תגובה 5715
חלקם הראשון של דבריך הוא סקירה וסיפור הפיתוח של המחקר הגרעיני הצבאי בישראל כולל השיקולים של האישים שעסקו בכך. חלק זה הוא יפה ומעניין.
בחלק השני הבאת כמה נימוקים להפסקת הפיתוח הזה , ובעצם להפסקת היותה של ישראל מדינה בעלת אופציה גרעינית. אני חולק על כל הנימוקים שהבאת בחלק זה.
לגבי הסיכון שבקיומו של הכור בדימונה, ייתכן שהדברים נכונים אך לא רלוונטיים. פיתוח פצצות גרעניות אפשרי בשתי שיטות שרק אחת מהן (הכימית) מצריכה כור גרעיני.
מדינות שמתחילות לעסוק בכך בוחרות קודם בשיטת הכור משום שהיא מביאה לתוצאות במהירות רבה יותר, אך ידוע שעיראק , למשל, אחרי הפצצת הכור שלה ניסתה לעבור לשיטה האחרת. בימנו אין צורך בכור גרעיני כדי לייצר דלק עבור פצצות גרעין.
גם הנימוק בדבר הסכנה שדווקא הפצצה שלנו תיפול לידיים חסרות אחריות נראה לי לא הגיוני.
היום כבר ברור שנשק כזה יגיע כך או אחרת למדינות השכנות. האם במדינה כמו איראן הסכנה הזאת יותר קטנה ?
עד כה השמוש בנשק גרעיני (וגם בנשק כימי) נעשה נגד מדינות שאצלם הוא לא היה קיים וסביר להניח שאילו היה כן קיים אצלן לא היה נעשה בו שימוש.
האם באמת תוכל לישון בשקט כששם יש ואצלנו אין ?
הערה קטנה 5716
הערה קטנה על שימוש ערבי בנשק גרעיני:
במלחמת המפרץ נהנינו ממתנותיו של סדאם חוסיין, ששלח לנו בטובו טילים קונבנציונאליים.
אם לסדאם היתה פצצת אטום, מה היה קורה?
אני סבור, שכל עוד מדובר בפצצת ביקוע, אין לנו ממה לחשוש. סדאם לא שלח טילים על ירושלים: זה היה מקומם עליו את כל העולם המונותאיסטי. באותו אופן, אף שליט ערבי לא יעז לשלוח טיל עם ראש נפץ גרעיני (בטכנולוגית ביקוע) כי ההשלכות לא יתרכזו לאזורים עם ישוב יהודים. ירושליים תסבול מנשורת רדיואקטיבית - ולזה אף מנהיג ערבי לא ירצה להיות אחראי. יש שיטה אפילו בטירוף הגדול ביותר. והשיטה לא תתן לירושלים להפגע.
הסיפור שונה, כמובן, כשלתמונה נכנס נשק גרעיני טקטי (פצצות מימן קטנות). פצצה כזו תוכל להשמיד את תל אביב בלי השפעות סביבתיות ארוכות טווח. אבל נשק כזה מאוד מסובך לייצר, וזה מצריך מחשבי על. זו טכנולוגיה שאפשר בקלות יחסית למנוע את הפצתה (בעשורים הקרובים, לפחות).
לסיכום:
1. אין סיכוי שמנהיג ערבי יפיל פצצת ביקוע על ישראל.
2. פצצות טקטיות הן סיפור אחר לגמרי. הן לא יהיו בזירה עוד הרבה שנים, וכשיכנסו לזירה, הן כבר לא בגדר "נשק יום הדין".
אם אפשר להגיב 5722
עומר, ברשותך, אני לא מסכים.

קודם כל, בהחלט סביר שמנהיג ערבי יפיל פצצת ביקוע (או כימית, לא באמת משנה) על ישראל, כולל ירושלים, מהסיבה הפשוטה שלטירוף אין מטודיקה וזו סתם יהירות להגיד שאין סיכוי. העולם מלא בהמון פאשלות שלא היה סיכוי ועובדה. גם את רבין לא היה סיכוי שירצחו. ואין קשר בין האלגוריות, אבל מבחינה לוגית הכל אפשרי. גם לבקע את ירושלים, כמו גם לרצוח את כל המשפחה שלך. סאדם לא באמת יציב, ואם ברירת שמשון ערוכה למצב של תמות נפשי (מה שבמאמת נכון), אז כל מנהיג ערבי שירגיש שהשטיח בורח לו מתחת לנעליים הצבאיות יעדיף לעלות לאללה עם עוד כמה מיליוני ישראלים. ובהקשר לפצצות טקטיות, גם לא נכון, לדעתי. האיום בכלים טקטים הוא איום סופני למזרח התיכון, משום שישראל לא תוכל להתמודד, כדוגמה, עם מחיקתה של תל אביב מהמפה, מה שאומר שתיהיה פעולת תגמול גרעינית (לא משנה כמה מבוקרת) מה שאומר שיהיה בומרנג ואז המזרח התיכון יבעיר לאמריקאים את כל הנפט שהם חולמים עליו. ישראל לא יכולה להרשות לעצמה לעבור מאסטרטגיה של קפאון קר למצב של לוחמה טקטית מהסיבה שישראל אינה ארה"ב. ארצות הברית יכלה להגיע לרמת השמדה של כדי 60 אחוז ועדיין לשרוד את בריה"מ - מספיק שמחר ימחק חצי מהצפון והלכה כל המדינה, שלא לדבר על המזרח התיכון. ישראל צריכה פוטנציאל גרעיני (על כל הסיכונים של להיות בעלת פוטנציאל שכזה) על מנת להגיע למצב של הרתעה אקטיבית, כלומר לי יש ולך אין. עם הזמן השתנתה הדיאגנוסטיקה, מאוחר מדי, והגיעו לכלל החלטה שלא ניתן למנוע מהערבים לנצח להשיג את את נשק יום הדין (או גרסאות שלו). כמה מדענים גרמנים כבר אפשר להוריד בלי שאף אחד ישמע על זה. אי לכך עוברים להרתעה פאסיבית, קרי יש לי, יש לך, ושקט. לא עושים כלום. זה נכון ויפה למנהיגים שהשפיות איתם, אבל ברגע שיגיע מנהיג ערבי (או ישראלי, לא משנה) לא מאוזן, היחידה שיכולה להפסיד זו ישראל, כי הם יכולים לספוג ואנחנו לא. לא קשור למצב העורף - קשור לתנאי השרדות. ועם כל הכבוד לצוותים של ב"ש, עדיף לחיות מאשר למות בנקמה. לא הסטייל שלנו. בהקשר לכשירות המתקן, אמת ויציב, צודק הכותב. בקשר למנהיג לא שפוי, אז באמת שלא צריך לדאוג לאטום. כשיעלה מנהיג לא שפוי אז הוא יוכל למחוק את השכנות גם בלי פצצות אטום, וזה לא מה שידאיג את הבוחר הישראלי. הקורליזציה לרייגן מוטעת ביסודה. ההסטוריה מעוותת את הדברים. הוא היה מאמין הדוק עם המון שטויות בראש, אבל היו מספיק מנגנוני פיקוח גם עליו. זה שהקופסה הולכת איתו זה לא אומר שהוא יכול לעשות באמת מה שהוא רוצה. לסיכום, ישראל הייתה ועדיין חייבת במטרית הרתעה (גם אם היא בלי סוללות), לא משנה מה, לפחות עד ליובל הבא, וכל מי שחושב שזה מיותר אז שיחשוב. עדיף חשיבה מוטעת על מציאות כואבת.
שאלה 5729
מה זה "קורליזציה"?
מחשבי על. ואוו ! ! איזה פחד ! ! 5730
אני מניח ש "מחשב העל" שהיה בזמנו בלוס אלמוס, ושבעזרתו פיתחו את פצצות הגרעין הראשונות, היה מכונה מאד מרשימה, שתפסה, אולי, אולם שלם, המון נוריות ציוריות הבהבו בו, סרטים מגנטיים עברו דרך קוראים ענקיים שהשמיעו תוך כדי פעולה רעשים מופלאים, בגלל משאבות הואקום שיצרו ואקום בתוך מסלולי הסרטים. "מכונות הכביסה" שלתוכם הכניסו דיסקים ענקיים עדיין לא היו כנראה בשימוש. היה צריך רק להסתכל ולהתפעל. . .
המחשב הביתי הראשון שרכשתי לפני כעשר שנים, (XT 4 מגה הרץ ובטורבו 7 מגה הרץ עם דיסק קשיח שהכיל 40 מגה ביט זיכרון), אילו היה פגש את מחשב העל ההוא, היה בודאי עושה במכנסיים מרוב צחוק. כל כך הרבה הו והה שמוציאים לבסוף יכולת חישוב מבחינת מהירות גודל זיכרון וכו', קטנה ממנו הקטן והבלתי מרשים, בכמה סדרי גודל. . .
המחשב הביתי שבו אני כותב דברים אלה הוא מחשב ישן (משום שמטבעי אני שמרן בעניינים אלה, ואיני ממהר להחליף כל עוד הקיים מתאים לצרכיי.): מעבד פנטיום 133 מגה הרץ 32 מגה זיכרון ודיסק קשיח בגודל 4 ג'יגה.
בעבודה, לעומת זה, יש על שולחני מחשב חדש יותר כ 500 מגה הרץ, עם זיכרון 128 מגה.
מחשב זה (זה שבעבודה) שמחירו כיום, אם איני טועה כששת אלפים שקל, מסוגל לעמוד במטלות כאלה שמפתחי המחשב של לוס אלמוס היו בודאי חושבים שביצועים כאלה אינם אפשריים אפילו בחלום.
(ישנן עדויות על תחזיות של אנשים מאד חכמים, שטעו בעניין הזה ממש בגדול.)
כדי להדגים את יכולת החישוב של המחשב הזה אביא דוגמה אחת: ישנן היום תכניות עזר למהנדסים, לחישוב חוזק בחלקים מכניים שעובדות בשיטה נומרית שנקראת "אלמנטים סופיים".
בשיטה זו מתרגמים את הבעיה למערכת של משואות לינאריות ופותרים אותה.
ישנן בעיות כאלה שדורשות יצירת מיליון משואות עם מיליון נעלמים. ראיתי במו עיני איך מחשב מסוג זה שהזכרתי, פותר בעיה כזאת בערך בשעה. (אילו היו מצליחים להתגבר על בעיות הזיכרון במחשב העל של לוס אלמוס ומתחילים בשנות הארבעים להריץ את הבעיה , הוא לא היה גומר את החישוב כנראה עוד שנים רבות מהיום . . .) ייתכן ולרוב הקוראים הדברים האלה אינם אומרים הרבה, אך כמי שכבר שנים רבות נעזר במחשב לעבודתו עוד מלפני עידן המחשבים הביתיים, וזוכר את התפתחות הנושא הזה, איני יכול שלא להתפעל מההתפתחות האדירה. ממש קשה להאמין שדברים כאלה אפשריים, ובהשקעה כל כך קטנה.
ועכשיו, לאחר הקדמה זו, ברצוני לעבור לטענתך שכדי לפתח סוג מסוים של נשק יש צורך ב "מחשבי על". ממש הצחקת אותי. זה נכון שעד היום ממשלת ארצות הברית מונעת ע"י חקיקה מכירת מחשבי על מבלי להבטיח שהשימוש בהם לא יהיה לצרכים מסוימים. אבל לאור המצב כפי שתיארתי, כשרוב המחשבים מיוצרים במדינות המזרח הרחוק, העניין הזה ממש מטופש, ואני מניח שהוא ייפול מתי שהוא.
כאשר המעצמות פתחו את האמצעים שהזכרת היו בידיהם מחשבים שהיו אמנם אז "מחשבי על" אך בכל זאת היו חלשים בהרבה מהמחשב הפשוט והרגיל שהזכרתי.
לכן, אין לי ספק שאין בעיה כזאת בכלל.
ולבסוף, דברתי רק על נושא מחשב העל, אך אי אפשר להסיק מכך שאני מסכים עם יתר דבריך. העניין זה בלבד גרם לי לכתוב מאמר ארוך, וזה מספיק לי בינתיים.
מחשבי על. ואוו ! ! איזה פחד ! ! 5739
אמנם תגובה ארוכה, אך לוקה בכמה וכמה חסרים:
ראשית, מושג מחשבי העל אינו נחלת העל שהשתמרה הודות לאיזו גחמה טכנולוגית ביזארית, גם היום ישנם מחשבים שתופסים אולמות שלמים ושכוח החישוב שלהם נמצא בכמה וכמה סדרי גודל מעל המחשב שנמצא על שולחן העבודה שלך; השימושים העיקריים במחשבים אלו הם תעשיתיים (חישוב תגובות כימיות בשילובים שונים של חומרים והשפעתם על תהליכים בגוף האדם - תעשיית הרפואה בעיקר), צבאיים (יצירת מודלים פיזיקליים שלמים של כלי נשק, בעיקר של פצצות אטום ומימן), אזרחיים (מודלי חיזוי מזג אוויר, לדוגמה) ומדעיים (שונים.

שנית, תפוצתן של מחשבים אלו (רובם מתוצרת חברת IBM, חלקם מתוצרת Cray), הינה מוגבלת *מאוד* ונאכפת בצורה קפדנית ביותר בידי ארה"ב. ולא, הם אינם מיוצרים בארצות המזרח הרחוק מן הסיבה הפשוטה שהם אינם מיוצרים על גבי פס-ייצור, אלא באופן פרטני לכל קנייה, ואתה יכול לסמוך על הפדנטיות הקלוויניסטית האמריקאית שחיברה מספיק חוקים, חוקי-עזר ותקנות ע"מ להבטיח שמספר הפרצות בתהליך הייצור שלהם יהיה מינימלי ביותר.

שלישית, אינני יודע מה סדר גודל החישוביות של הבעייה שהזכרת, אך אני מבטיח לך כי מחשבים אלו פועלים בספירה שונה לגמרי מבחינה זו(וזאת מבלי לפרט בנוגע לחישוב קוונטי, חישוב מקבילי על פני רשתות ורשתות ניורונים [רשתות AI]), וכי למטרות חישוב כגון הדמייה של פיצוץ גרעיני אין במחשב הביתי (נכון להיום) כוח חישוב המתקרב למינימום הנחוץ ע"מ לסיים את הבעייה בפרק זמן סביר.

אם אני לא טועה, בישראל ישנו מחשב על במכון וויצמן שמשמש את החוקרים שם למטרות הדמייה של תהליכים כימיים ופיזיקליים, אם יש למישהו מידע נוסף בעניין - אשמח לקבלו.

קישור - רשימת 500 מחשבי העל החזקים ביותר
גלעד
מחשבי על. ואוו ! ! איזה פחד ! ! 5742
מחשבי העל שקיבלה ישראל (2 של IBM עד כמה שידוע לי) נמצאים במרכז החישובים הבין אונברסיטאי שנימצא באוניברסיטת ת"א. אחד התנאים לקבלת המחשבים הללו היה הסכמה לפיקוח על השימוש בהם, על מנת להבטיח שלא נשתמש בהם לצורך פיתוח נשק.
המרכז למיחשוב על בישראל 50198
מחשבי על. ואוו ! ! איזה פחד ! ! 5743
אני לא טענתי שמחשב על של היום דומה בביצועיו למחשב ביתי של היום.
בכל דור ודור יש כל מיני מחשבים.
תגובתי התייחסה לדבריו של עומר מוצפי.
הוא טען שבשביל לפתח פצצות מימן צריך "מחשב על."
האם אתה יודע מתי פיתח טלר את פצצת המימן הראשונה ?
האם היו לו ולצוותו אז "מחשבי על" חזקים יותר מהמחשב הביתי הרגיל שבביתנו ?
אם תשיב בחיוב, אומר שאינך יודע מה אתה שח.
מחשבי על. ואוו ! ! איזה פחד ! ! 5748
אני לא ממש מכיר את הטכנולוגיה המשמשת לבניית פצצות אבל עד כמה שידוע לי רק בשנות השמונים הופיעו פצצות הנויטרון ופצצות ביקוע ''קטנות'' (על פצצות מימן קטנות לא שמעתי, לפי מה שאני יודע הנפץ של פצצת מימן הוא פצצת ביקוע כל שבאמת קשה לי לחשוב על פצצת מימן קטנה).
שוב יכול מאוד להיות שאני טועה ואם מישהו יודע אחרת אשמח מאוד אם הוא יתקן אותי או יפנה אותי למקור אמין.
מחשבי על. ואוו ! ! איזה פחד ! ! 5758
תשובתך הייתה צריכה להיות מופנה לעומר מוצפי.
הוא דיבר על פצצות מימן , שהראשונה שבהן פותחה בראשית שנות החמישים כשטכנולוגית המחשבים הייתה בנויה על מנורות רדיו. . .
גם אם טעה והתכוון לפצצות נויטרון שהנזק שלהם נגרם באמצעות קרינה בלבד, ושפותחו מאוחר יותר, טענתי עדיין בעינה: התפתחות טכנולוגית המחשבים היא כה מהירה שגם מחשבי העל שפעלו בזמן הפיתוח של הפצצות האלה נפלו בחוזקם מהמחשבים הביתיים של היום, ולכן השגת כח חישוב לא צריכה להוות היום בעיה.
ואולי עוד הערה לגלעד. מחשבים גדולים פיזית אינם בהכרח מהירים יותר.
הקפיצה הגדולה בביצועי המחשבים באה דווקא כתוצאה מטכנולוגיות מזעור שמאפשרות מהירות גבוהה יותר.
ועוד משהו. הייתה תקופה שבה האמריקאים הגבילו גם את מכירתן של תחנות עבודה מתוצרת אמריקאית מסוג sun משום שהם נוכחו שמחשבים אלה מגיעים לביצועים שאותם הם רוצים למנוע מאחרים. אבל לנוכח הופעת התואמים מהמזרח הרחוק שאף עלו בביצועיהם , הסירו האמריקאים מחוסר ברירה את המגבלות האלה.
הדבר הזה היה לפני כארבע שנים. המחשבים הביתיים של היום עולים בהרבה על תחנות העבודה האלה של אז, ואין עליהם שום מגבלה.
מחשבי על. ואוו ! ! איזה פחד ! ! 5875
1. יש כמה "מחשבי על" מודרניים באוניברסיטה העברית. פרופסורים מהחוג למחשבים הצליחו לבנות אותם ע"י שרשור של כמה עשרות פנטיומים. זו עדיין לא טכנולוגיה טריוויאלית, וקשה לי להאמין שמישהו מאוניברסיטת בגדאד יצליח לעשות את זה בזמן הקרוב.
2. מחשב על, ואפילו מהדור הישן, כמעט תמיד חזק יותר (בסדרי גודל!) ממחשב ביתי - מהסיבה הפשוטה שהוא עובד בחישוב מקבילי.
3. הטכנולוגיה של פצצות נוייטרון אינה טריוויאלית. היא דורשת הרבה ידע והרבה כח חישוב. יכול להיות שאפשר להסתפק בפלטפורמות של SUN. עדיין, יקח שנים לפני שפצצות כאלה יגיעו לזירה. זה יקרה שנים אחרי שפצצות ביקוע יגיעו לאיזור.
4. אני כן רוצה לעורר שאלה אסטרטגית: האם אין הבדל בין בצצות ביקוע לפצצות נוייטרון? אני לא חושב שמדינת ישראל תיעלם אם תיפול פצצת נויטרון על תל אביב. מדינת ישראל כן עשויה להיעלם (יחד עם הפלשתינאים, ואולי עוד כמה אומות) אם פצצת ביקוע גדולה תיפול באיזור. איך נתמודד עם ההשלכות הסביבתיות?
GEEK ALERT 5881
בטכניון הוקם מחשב שמאפשר חישוב על ע"י ריבוי מעבדים - פרוייקט Millipede. הכי משעשע היה לראות על הדלת של המרצה האחראי - דר. אסף שוסטר דואל מאירן(!!!) המביע התעניינות ומבקש פרטים נוספים...
כמה מילים על סידרי גודל 5890
בסביבות שנת 1970 יצא אדם בשם MOORE עם המשפט הנבואי הבא: "מהירות המחשבים תכפיל את עצמה כל 18 חודש."
התחזית שלו התבססה על הערכת יכולת המיזעור של רכיבים אלקטרוניים. מהירות "האלקטרונים" במעגלי המחשב היא קבועה (כמחצית ממהירות האור), והדרך שבה שוכללו המעבדים הייתה ייצורם קטנים יותר ויותר, כדי להקטין את הדרך בה יעברו ה "אלקטרונים".
התחזית הזאת התאמתה בצורה מדהימה והחוק של מור היה תקף מאז שיצא ועד היום.
המשמעות היא שמעבד של היום מהיר פי 2 בחזקת (30/1.5) מהמעבד של אז. כלומר פי
1048578 (למעלה ממיליון).
במחשבי העל המעבדים עצמם אינם שונים במהירות העיבוד בהרבה מהמעבד הסטנדרטי (יש שם דרישה לפחות פעולות, מה שמאפשר האצה קטנה של החישוב), אך נוספים לכך שתי טכנולוגיות: עיבוד מקבילי וריבוי מעבדים (זה לא אותו דבר). העיבוד המקבילי מעלה את המהירות בערך פי שניים, ובעצם העוצמה הרבה מושגת ע"י ריבוי מעבדים, אבל השימוש בטכניקה זו הוא אפשרי רק אם אופי הבעיה שנפתרת הוא מקבילי, כלומר שניתן לחלקה כך שהחלקים אינם תלויים זה בזה, ולפתור את חלקיה, במקביל.
הטכניקה שעליה ספרת על חיבור כמה מחשבים במקביל ידועה אף היא. ידוע שפתרון הגניום האנושי נעשה ע"י חיבור דרך האינטרנט של עשרות אלפים מחשבים של משתתפים שנידבו את מחשביהם שנוצלו בזמן מת, ובטכניקה זו הצליחו לקבל יכולת חישוב גדולה משל מחשב מקבילי.
אבל די להביט שוב במספר 1048578 שצוין למעלה כדי להבין במה מדובר.
טלר פיתח את פצצת המימן הראשונה בשנת 1953 כעשרים שנה קודם, לפני עידן הטרנזיסטורים. המחשב שעמד לרשותו נבנה בטכנולוגיות של מנורות רדיו שגרמו לכך שהמעבדים היו ענקיים בגודלם הפיזי (ולכן איטיים). איפה המחשב שלו ואיפה המחשב שעל שולחני.
ולבסוף אני מציע שלא תזלזל ב "מישהו בבגדד". העיראקים הוציאו כבר מדענים בעלי שיעור קומה רב. הטכנולוגיה של חיבור מחשבים במקביל, כמו שספרת נעשה באוניברסיטת ת"א, אינה כל כך מסובכת. האמן לי. לא זה יהיה הדבר שיעכב אותם.
כמה מילים על סידרי גודל 5924
פצצת מימן שתפוצץ במרכז גוש דן, תשמיד את רוב ישראל, ירדן והרשות הפלסטינית וגם חלקים נכבדים מסוריה ולבנון. כל זה בלי לקחת בחשבון את ההשפעות הגיאולוגיות של הפיצוץ על השבר הסורי אפריקאי וההשפעה של פיצוץ בסדר גודל כזה על הים התיכון (שיטפונות ביון ומצריים ושינויים אקלימיים בכל האזור). בקיצור, אין מה לחשוש שמישהו ינסה להפעיל פצצה כזו פה מכיוון שהוא יעלה השמיימה כמה מבעלות בריתו ביחד עם אויביו, ויגרום גם לעצמו נזק לא מבוטל.
פצצות גרעין טקטיות ופצצות נויטרון הן הסכנה העיקרית ועד כמה שזה ישמע לך מוזר כדי לפתח אותן יש צורך במחשבי על. עד כמה שידוע לי לא דיברו על פצצות כאילו עד תחילת שנות השמונים ולא פיתחו כאילו על ידי מחשבים מבוססי שפופרות ואקום.
מחשבי הפי סי והאפלים שהיו בראשית שנות השמונים הכילו מעבדים במהירות של מגה הרץ אחד (סדר גודל) כיום מדברים על מעבדים של גיגה הרץ שזה בערך פי 1000.
לכאורה מדובר בגידול של פי אלף בכוח החישוב אבל זה לא מדויק. מחשב הפנטיום-‏2 400 שיש לי בעבודה לא עובד פי שתיים יותר מהר מהפנטיום 200 שיש לי בבית. ישנם פרמטרים נוספים שמגבילים את הפעילות של המחשב כגון מהירות מזיכרון ולוח האם (שאמנם גדלים אבל בקצב איטי בהרבה).
בנוסף כאשר מנסים להריץ בצורה טורית אלגוריתמים בעלי אופי מקבילי, נוצר מצב שחלק ניכר ממשאבי המחשב הולך לניהול הפתרון ולא לחישובים עצמם. ע"י הוספת מעבד שני אתה מקטין בצורה משמעותית גם את מספר הגישות לזיכרון וגודל מבני הנתונים שלך ובעצם מקטין את מהירות החישוב לא פי 2 אלא פי 4 לפחות. ישנה תורה שלמה בנושא עיבוד מקבילי שאני לא ממש מכיר שלפיה במקרים מסוימים ניתן להגיע לשיפור אקספוננציאלי במהירות החישוב על ידי תוספת מספר גדול של מעבדים (בבעיות מסוימות תוך שימוש באלגוריתמים מסוימים. אני אומר את זה מידע כללי, אין לי מושג איך מוכיחים את מה שאמרתי, באילו בעיות מדובר ומהם האלגוריתמים הללו אבל נרשמתי השבוע לתואר שני במדעי המחשב ובטח תוך שנה שנתיים אני אדע יותר). בכל אופן עבודה של מחשב בעל מספר עשרות מעבדים תוך שימוש באלגוריתמים מתאימים עשוי לאפשר פתרון בעיות שלא ניתן לפתור בצורה טורית בכלל.
שימוש בהרבה מחשבים במקביל לא מתאים לכל הבעיות הדורשות חישוב מקבילי אלא מתאים יותר לבעיות גדולות שבהן חישוב מקבילי עוזר אבל הוא לא הכרחי.
כמה מילים על סידרי גודל 5928
להזכירך דורון, פקחי האו''ם שביקרו בעירק הופתעו לגלות שהעירקים בחרו דווקא את מסלול ''לוס-אלמוס'' - פצצות גרעיניות קטנות בנוסח הירושימה ונגסאקי שפותחו כמובן ללא חישוב על בשנות הארבעים. פצצות כאלו יכולות בהחלט לגרום למאות אלפי הרוגים אם היו מושלכות על האיזור שבין חדרה לגדרה. הנזק הסביבתי לעומת זאת היה ''נסבל'' (עד כמה שניתן לקרא לתועבה שכזו נסבלת). ולראיה, מרכז העיר הישן של הירושימה נגיש למבקרים. כמובן נשאלת השאלה האם בכלל מישהו (משני הצדדים) בכלל מתכוון להשתמש בנשק גרעיני אי פעם בכל סוג של נסיבות.
כמה מילים על סידרי גודל 5933
אתה צודק. בלהיטותי להצביע על הצורך באמצעים מיוחדים לצורך פיתוח נשק בלתי קונבנציונאלי נורא ביותר, התעלמתי מהעובדה שניתן באמצעים פחותים בהרבה ליצר נשק שמבחינה אבסולוטית הוא קצת פחות נורא, אבל עבורנו אין הבדל משמעותי בין השניים.
זה מזכיר את הסיפור על העט שנאסא פיתחו בהשקעה של מיליונים כדי שאסטרונאוטים יוכלו לכתוב בחוסר כבידה בעוד שהרוסים השתמשו בעיפרון.
ואם בעפרונות עסקינן 5935
האמת שיש יתרון לעט על עיפרון בחלל. העפרון מורכב כידוע מגרפיט (ולא מ''עופרת''). הגרפיט הוא מוליך חשמל מצויין - משתמשים בו למשל כדי להעביר זרם למכשירים מסתובבים דרך מעין ''מברשות''. הסכנה בחללית היא שפרורי גרפיט יחדרו לתוך מעגלים חשמליים ויגרמו לקצרים.
כמובן שאפשר לעטוף את הכל בפלסטיק נצמד אבל זה כבר מתחיל להראות יותר מדי כמו מכונת ''רוב גולדברג''
ואם בעפרונות עסקינן 5937
אחרי הצבא עבדתי קצת בתור טכנאי שירות בכבלים ובאמת שמתי לב שברוב הבתים של עולים חדשים מחבר המדינות, השטים עטופים בנילונים ניצמדים, או מנוילנים בסיגנון צבאי. אולי זה קשור.
ואם בעפרונות עסקינן 5941
כן, אבל רעיונית, מרגע ש''נפל האסימון'' שלא צריך עט מיוחד אלא רעיון העיפרון מספיק, אפשר להשתמש גם ב''קריולה'' לצורך העניין. למיטב ידיעתי, הצבעים של ''קריולה'' אינם מבוססי גרפיט.
ואם בעפרונות עסקינן 211641
כיום גם רוב העפרונות אינם מכילים גרפיט אלא חומרים סינטטיים הרבה יותר זולים.
כמה מילים על סדרי גודל 233230
מסתבר שאפשר לכתוב בחלל גם עם עט כדורי רגיל: http://www.esa.int/export/esaCP/SEM9YN7O0MD_index_0....
כמה מילים על סידרי גודל 5944
בסוגי בעיות שבהן מרכיב ה "טחינה" (חישובים במספרים עשרוניים) הוא הדומיננטי מהירות החישוב גדולה ביותר מיחס המגהרצים משום שבנוסף לקצב השעון הוכנסו גם שכלולים נוספים.
אני עצמי קראתי עבודת השוואה שנעשתה ע"י הרצת מגוון בעיות, שמאמתת את דבריי.
הידע הכללי שיש לך בנושאי מחשבי על אינו נכון.
בדרך כלל רבוי המעבדים אינו מכפיל את מהירות החישוב כמספר המעבדים אלא מעלה אותו למספר קטן יותר מהיחס הזה.
אני ראיתי מחשבים עם שמונה מעבדים, אבל מעולם לא ראיתי ששמונת המעבדים הצליחו להאיץ את המהירות פי שמונה. מה שראיתי הוא מספר כמו ארבע.
ומה המסקנה שלך ? איזה מחשבי על היו בתחילת שנות השמונים ?
האם התקרבו בכלל למהירות מעבד אחד מהדור שלנו ?
זו טענה אבסורדית.
כמה מילים על סידרי גודל 5948
באיזו מערכת הפעלה השתמשו באותו מחשב בעל 8 המעבדים? מערכת ה NT מסוגלת לעבוד עם מספר מעבדים אבל היא לא בנויה כדי לנצל את מלוא הכוח שלהם.
באתר הבית של חברת crey מספרים על ה crey 1 שהוצב בלוס אלמוס ב 76 הוא פעל בקצב של 160 mflops (160 מיליון חישובים בשניה). ב 85 הם הציבו באתר את מחשב העל הראשון שלהם (crey 2) שהגיע לביצועים של פי 10 מהראשון כלומר כ 1.6 gflops.
כדי למצוא איזושהי הקבלה בין ה MHz של ה P.C לmflops של מחשבי העל נבצע את החישוב הבא:
אני לא יודע בודאות כמה cycles יש בחישוב אחד במעבד פנטיום אבל אם אין שינוי ארכיטקטורה מהפכני מאוד מה 486 (וסביר להניח שאין) אז מדובר ב 4 cycles לפקודת מכונה ונניח שפקודה אחת לחישוב ( הנחה לא מעשית אבל נגיד ש..) כלומר אם יש לך מחשב פנטיום של MHz800 הוא יבצע כמאתיים מיליון חישובים בשניה אם תוסיף לחישוב את העובדות שבמחשב כזה מבוזבז זמן רב בהעברת הנתונים דרך רשת תקשורת ממחשב למחשב בעוד שבמחשב על, כל המעבדים ניגשים לאותו זיכרון, ותיקח בחשבון שמערכת הפעלה רישתית כזו מגיבה לאט בהרבה ממערכת הפעלה של מחשב אחד, ודורשת חלק מכוח החישוב של כל אחד מהמעבדים, תוכל באופטימיות רבה לחלק ב 5 - 10 את קצב החישובים התיאורטי של מחשב כזה.

כלומר חישוב מקבילי במעבדה של 8 מחשבי פנטיום החדישים ביותר בשוק תיתן ביצועים בסדר גודל של עשירית ממחשב על בן 15 שנה.
כמה מילים על סידרי גודל 5997
אני חושב שבכל זאת אנו מתחילים להתכנס.
בוא נניח שהמהירות שאתה כנראה מדבר עליה היא מהירות ביצוע פעולות עשרוניות (flop כנראה פלוטינג פוינט), ושהנתון לגבי הקרי בן ה 15 שנה הוא נכון. (פעולות פשוטות יותר יכולות להיות במחזור אחד או שניים כלומר אם מדובר בפעולה בסיסית ניתן לפעמים, למדוד את מהירות המחשב הביתי בן ימנו ב 800 פעולות בשניה.)
אם אכן אתה מדבר על פעולות כאלה המספר שנתת, מאתיים מליון פעולות בשניה, לגבי הפנטיום בן ימנו הוא סביר.
אבל אני חושש שהייתה לך בעיה דווקא בפעולות הכפל והחילוק.
נעזוב לרגע את ריבוי המעבדים במחשב שאותו הזכרתי, ונשווה את הקרי ההוא עם מעבד בודד בן ימנו, וניקח את המספרים שאתה עצמך מביא.
160 כפול 10 חלקי 200 הם 8 בדיוק.
היה פה מישהו אחר שטען (אגב, טענה פנטסטית) שריבוי מאבדים מאיץ את מהירות החישוב אקספוננציאלית בהרבה יותר מהכפלה במיספרם. אתה עברת לקיצוניות הפוכה. אתה טוען שריבוי המעבדים מאט את הקצב . . . כל הזמן אתם מנסים להעלות את קצב המחשב "שלהם" ולהוריד את קצב המחשבים "שלי" ע"י דברים והיפוכם.
אם ניקח "ממוצע" של השקפותיכם ונניח שישנה הכפלה במהירות בדיוק כמספר המעבדים נגיע למסקנה שמחשב עם שמונה מעבדים כאלה עובד בדיוק כמו אותו מחשב על מלפני 15 שנה.
לשאלותיך, המחשב רב המעבדים שאותו הזכרתי משמש כשרת, ומדובר במערכת הפעלה יוניקס. לא מדובר באיזו עבודת "התלאה", שנעשתה כאן, אלא במחשב שנקנה בצורתו זו.
כך או כך תחילת הפיתוח של פצצות נויטרון התחילה לפני שהקרי שעליו דברת היה יכול לעמוד לרשות המפתחים, ובהתחשב בקצב ההתפתחות המדהים בענף המחשבים, מה שעמד לרשותם נפל בהרבה מהיכולת שהבאת. פצצת מימן פותחה כפי שהזכרתי כבר בשנת 53 . אי אפשר בכלל להשוות את המחשבים של אז לאלו של ימנו.
ואולי עוד הערה. בעיות שניתנות לפתרון יעיל באמצעות ריבוי מעבדים יכולות להיפתר "ידנית" ע"י הרצתם בכמה מחשבים ללא כל קשר ביניהם, ללא שום טכנולוגיות ניהול על, ואפילו בלי רשתות "נוירוניות" או רשתות אינטרנט שגם בהם משתמשים למטרה הזאת. לדוגמה אם יש לנו המון מספרים שאנו רוצים לחשב את הממוצע שלהם, אפשר לחלק את קבצי המספרים בין כמה חברה כשלרשות כל אחד מהם עומד מחשב אישי. לבסוף, כולם יבואו עם מספר הסיכום ותתבצע פעולת סיכום הסיכומים והחילוק.
לכן , הנתונים שאתה עצמך מביא , מראים שללא שום טכנולוגיה נוספת אפשר לפתור בעיות דומות לאלה של המחשב ההוא באותו זמן. עליך רק לקנות עשרה מחשבים רגילים להושיב עליהם עשרה אנשים (או איש אחד וכסא עם גלגלים, כדי שהעובד שיאלץ לעבור ממחשב למחשב, לא יעשה עיצומים), ופצצת נויטרון יוצאת מבין אצבעותיך . . .
וממש לבסוף, למרות כל טענותיי והוויכוחים הארוכים שניהלתי בעניין, המספר שהבאת לגבי מחשב העל מלפני 15 שנה מאד מרשים ומעבר למה שהערכתי. רק כדי לשטוף אל העיניים, אם יש לך כתובת האתר שמכיל את המספר 1.6 gflops ושנת לידתו של מחשב העל שבו מדובר, אודה לך אם תציינו.
כמה מילים על סידרי גודל 6005
יחידת flop היא floating point operation כאשר מאפיינים קצב עבודה של מחשב ב MHz האינדיקציה היא למהירות השעון שלו. השעון הזה מסנכרן את הפעולות הבסיסיות ביותר של המחשב. פעולת חישוב מתבצעת ב 4 מחזורים כאילו (קריאת הפקודה, הבאת הנתונים, חישוב, הצבת התוצאה) כלומר מחשב של 800 MHz ייתן ביצועים של 200 Mflops קיימת טכנולוגיה בשם pipelining שמבצעת במקביל פעולות בסיסיות של פקודות שונות אבל עד כמה שידוע לי התמיכה של מחשבים אישיים בטכנולוגיה הזו היא מאוד עלובה (אולי בפנטיום 4 או 5). כלומר בשיא הביצועים מחשב ביתי ייתן 200 Mflops.

ריבוי מעבדים דומה במידה מסוימת לעבודה בצוות. כאשר יש הנהגה נכונה (מע' הפעלה) וחלוקת עבודה טובה (אלגוריתם חישוב מקבילי מתאים לבעיה) ניתן לפתור בעיה בצורה הרבה יותר טובה מאשר בצורה טורית. במקרים מסוימים ריבוי מעבדים יאט את קצב העבודה. כאש מדובר בבעיה טורית קל יותר יהיה לכבות את רוב המעבדים ולתת לאחד לבצע את רוב העבודה (למשל בעיה מסוג של ספירה. כל איטרציה דורשת תוצאה של חישוב קודם וזהו אם יש יותר מידי מעבדים מערכת ההפעלה וההגנות שהיא מפעילה רק יעקבו את החישוב). בעיות גדולות (כמו ממוצע) ניתן לחלק לבעיות קטנות ולשפר את הזמן הכולל לפתרון אבל מכיוון שבחלוקה אנחנו מוסיפים חשובים (איסוף התוצאות חיבורם וחלוקה מחדש) אנחנו פוגעים בתפוקה בעיה כזו שמחולקת ל 10 מעבדים תיקח יותר מעשירית הזמן שהיה לוקח לפתור אותה במעבד אחד.
דוגמא לבעיה בעלת אופי מקבילי.
נניח שהבעיה שלנו היא 100 חלקיקים שיושבים במיכל. לגבי כל אחד צריך לחשב את השקול הכוחות בין כל חלקיק לחלקיק. כלומר נחזיק בזיכרון מבנה נתונים שיתאר את מצבי כל החלקיקים (מסה, מהירות מטען וכו') בכל איטרציה עוברים על המבנה ומחשבים את המצב הבא של כל חלקיק (כלומר 10000 פעולות חישוב). בצורה כזו ניתן להקטין את זמן העיבוד פי מספר המעבדים במחשב על (כל מעבד מחשב בנפרד עבור כל חלקיק ובסוף מעדכן את המבנה נתונים). לכאורה מדובר בבעיה פתירה גם במחשב רגיל, במקום יום שלם, המחשב ירוץ עשרה ימים ונקבל פתרון אבל בפועל זה לא עובד (מתי בפעם האחרנה ראית מחשב טוחן יותר מחצי שעה בלי להיתקע?). בעבודה עם רשת מחשבים אין טעם בכלל לנסות לפתור בעיה כזו מכיוון שבסוף כל איטרציה נצטרך לעדכן כל אחד מהמחשבים במצב של כל אחד מהחלקיקים כך שמאמצי התקשורת ייקחו הרבה יותר זמן מהחישובים.

ועכשיו השוס אין לי שום מושג בחישוב מקבילי. מה שתיארתי כאן הוא לא חישוב מקבילי אלא האלגוריתם הכי טרויאני לבעיה לא מאוד מסובכת (שבטח פותרים כמה כמוה בזמן תכנון פצצת נויטרון). אלגוריתמים מתקדמים יותר יפתרו את הבעיה הזו הרבה יותר מהר (אני מתכוון אקספוננציאלית אני לא מכיר אותם אבל אני מכיר אנשים שעשו על אלגוריתמים כאלו תזות של תואר שני ככה שיש בשר בעניין אם נדבר שוב בעוד שנה או שנתיים אני אדע יותר ואולי אוכל לתאר לך אחד כזה). בכל אופן אני מאוד שמח שצריך לעשות יותר מממוצע של הרבה מספרים כדי ליצר פצצות.

האתר של חברת קריי הוא http://www.cray.com/ הרצתי בו חיפוש על המילה history והגעתי למאמר המדובר.
בלוס אלמוס פותחו פצצות ביקוע. 5740
מחשבי על. ואוו ! ! איזה פחד ! ! 210205
אפשר לבנות מחשב על בבית אם ידע במחשבים זה מסובך אבל אפשרי בהחלט נידע זמין לכל דורש..
הערה קטנה 5736
1. מיותר לציין שעקב ממדיה של ישראל, שימוש בנשק גרעיני כנגדה צפוי לפגוע קשות גם בפלסטינאים. במובן מסויים, דווקא ישיבתם לצידנו היא הערובה הטובה ביותר שלנו למניעת מתקפת פתע גרעינית על ישראל.
2.למיטב הבנתי, ישראל נערכת כיום לאופצית "מכה שנייה", ע"י יכולת שיגור טילים גרעיניים מצוללות. במקרה זה, אפילו אם חלילה יגיע היום ובו חיפה, ת"א ובאר-שבע
תושמדנה במתקפת פתע גרעינית, והצבא הפלסטיני (או העיראקי) יכבוש את ירושלים, עדיין תהיה לישראל יכולת תגובה. לפי הבנתי, אדם שמצליח להגיע לשלטון רציונלי מספיק כדי להבין שאם המחיר על השמדת ישראל הינו השמדת דמשק, קהיר, בגדד או טהראן, הרי שהמחיר לא שווה את מותם של מיליונים מבני עמו.
הערה קטנה 5760
זאת אומרת שלאחר שאני אהיה מת אני אביט מלמעלה ואשמח לראות איך הערים הללו נשרפות?
שימשון הגיבור? 5761
אכן, האם באמת "ברירת שמשון" היא בכלל ברירה או בזבוז כסף?
הערה קטנה 5772
בתור אדם חפץ-חיים, אין ברצוני להגיע לתרחיש זה.
ברם, עצם הידיעה שלא ניתן לשתק את ישראל במכה גרעינית בלא לספוג תגובה מקבילה, מהווה גורם הרתעה חיוני.
שים לב, אני מדבר כאן על מזרח-תיכון מגורען, בו כבר יהיה נשק גרעיני לשני הצדדים, וכן אני מדבר על תרחיש בו הצד השני מחליט על התקפת פתע גרעינית.
טילי הסקאד העיראקיים הגיעו לישראל בתוך 6 דקות, והם עוד נחשבו מיושנים למדי, כך שמן הסתם יהיה קשה להערך ביעילות להתקפה כזו.
לפיכך, הדרך הבטוחה ביותר להרתיע את הצד השני, היא ליצור יכולת מכה שנייה. זה לא אומר שגם נשתמש בה אבל יחפה על חולשתה הגיאו-דמוגרפית הגדולה של המדינה - העובדה שחצי מהאוכלוסיה יושבת בגוש-דן לבדו, שעשוייה ממש להזמין אוייבים לחשוב על התקפה שתשתק כליל את המדינה
וכמו שערן בילינסקי מנסה לשכנע אותי בהן כבר הרבה זמן צריך להבין שנשק גרעיני אינו בהכרח נשק שישתמשו בו.
נדמה לי שזו משמעותו האמיתית של מאזן אימה גרעיני - אך צד לא יעז לתקוף גרעינית אם יש יכולת מכה שנייה. אם אין יכולת כזו, חוקי המשחק אינם מאוזנים, בוודאי אם תביא בחשבון את הריכוזיות הדמוגרפית הבולטת של 3 המדינות - סוריה (דמשק וחאלב), מצרים (קהיר ואלכסנדריה), ויותר מכל ישראל (גוש-דן ) המזמינה התקפות-הכרעה כאלו.)
שימוש או הרתעה 5832
הייתי רוצה לחדד נקודה מסויימת. בדיוני עם עמית טענתי שתומכי הנשק הגרעיני מביאים נימוקים שהמשתמע מהם שנשק גרעיני הוא נשק להרתעה בלבד (מאזן אימה גרעיני, מלחמה קרה/שלום קר) לעומת מתנגדי הנשק הגרעיני שמביאים נימוקים שהמשתמע מהם הוא כי נשק זה הוא נשק לשימוש (ואגב כך, מסבירים לנו מדוע לא כדאי לנו לבסס את בטחון המדינה על נשק שכזה).
מה שברור הוא שנושא אחד חמק בכלל מעיני המתדיינים כאן. עזר וויצמן אמר פעם ש"אנשים חושבים כי פצצה גרעינית היא רק "בומבה גדולה" וכמו שאנו מחזיקים פצצות קטנות על המדף, כך עלינו להחזיק גם פצצות גדולות על המדף" (עזר וויצמן שייך כמובן למחנה השני לטעמי). הכוונה היא לעלות והוצאות הביטחון. מישהו שאל פעם כמה עולה/יעלה למדינת ישראל לבסס את ביטחונה על נשק גרעיני? זה לא שיכולת גרעינית היא מוצר מדף שקיבךנו במתנה מארה"ב. כל שקל שהולך לפיתוח, יצור, תחזוקה, הסתרה וכו' זה שקל פחות לביטחון קונבנציונלי, רווחה וחינוך. מה לעשות, אולי אני חושף כאן סוד מדינה כמוס אבל תקציב המדינה הוא *מוגבל*.
כמה זה עולה לנו? 5900
כיוון שאף אחד לא התייחס עד עכשיו אז הייתי רוצה להרחיב בנושא.
קשה להתבטא באופן פומבי נגד התחמשות מדינת ישראל בנשק גרעיני אך אחת השאלות שלא נשאלות (וחבל) היא המחיר.
אף אחד לא שואל כמה עולה להחזיק את דימונה, את מכוני ההרכבה (הוסיפו כאן את הציטוט החביב והשחוק "ע"פ מקורות זרים") ברפא"ל. את בסיסי השיגור (כנף שהמספר שלה גדול מאחד וקטן משלוש) שזכינו לראות תמונה שלהם ב"הארץ" ובאתר של פדרציית המדענים האמריקאית - http://www.fas.org

זה לא בחינם! וזה בטח לא זול! האם יש להשקיע את הכסף בהגנה גרעינית (שרוב הדוברים טוענים כאן שהיא להרתעה ולא לשימוש) או להשקיע באמל"ח קונבנציונלי או בכלל בתחומים אחרים? עד מתי יהיה תקציב הביטחון סוד כמוס לפרה ולסוס?
כמה זה עולה לנו? 39721
ראשית, כדי להצדיק את הדימוי-שמסתבר-שיש-לי:
מדוע קשה להתבטא נגד התחמשות מדינת ישראל בנשק גרעיני? אם אינך פוליטיקאי, דבר לא ימנע ממך או יקשה עליך להתבטא בנושא. היות שבמצב העניינים הנוכחי "ישראל לא תהיה הראשונה להציג נשק גרעיני במזרח התיכון", אתה יכול בקלות להתנגד לכך שישראל תתחמש בנשק כזה, ואתה יכול בקלות לתמוך בהצטרפותה של ישראל לאמנה הבינ"ל הרלוונטית, לצידן של כמה משכנותיה.

ושנית, לאילו התייחסויות ציפית? שאלת המחיר היא שאלה שצפויה לעלות (ואז גם תימצא לה תשובה מוסכמת, להערכתי) במסגרת דיון ציבורי בתכנית-גרעין ישראלית. בישראל לא מתקיים דיון ציבורי ער גם בנושאים שהם לכאורה פחות "רגישים", כמו המענה האסטרטגי לאיום טילי הקרקע-קרקע (למעט המאמר הדו-שנתי של פדהצור, והתגובה בעקבותיו, ודיון בעקבות מאמר באייל). אני בספק אם התשובה המוסכמת ל"כמה זה עולה" תהווה טיעון עיקרי של מי מהצדדים בדיון - נראה לי שלשניהם מאגר טיעונים "איכותיים" שכל צד יחשיב כל אחד מהם כגובר על העניין הכמותי של המחיר.
כמה זה עולה לנו? 39723
למה? בעיקר בגלל טראומת השואה. הציבור הישראלי רואה בנשק הגרעיני מעין "נשק קסם" שמגן עלינו מפני "טרנספר מערבה לסביבה לחה יותר" - היינו, שלא יזרקו אותנו לים.
הקונצנזוס סביב החימוש הגרעיני הוא כזה שמי שיצא נגדו באופן פומבי מסתכן במקרה הטוב באמירות בסגנון "מה זה השטויות האלו" ובמקרה הרע בקריאות להעמידו לדין על פגיעה בבטחון המדינה א-לה וענונו. טענת נגד נפוצה תהיה "אי-אפשר לסמוך על הערבים, גם אם הם יחתמו החתימה לא שווה את הנייר שעליו היא כתובה" - טענה שאי-אפשר להוכיח או להפריך. מה כן אפשר לעשות? להתייחס בצורה עקיפה - אריאל שרון טען במשך שנים שהוא יכול לקצץ מיליארדי שקלים מתקציב הביטחון. איך? הוא לא מספר. ספיר התלונן נגד "לירות לא ספורות" בתקציב הביטחון בעת הקמת המיזם הגרעיני בשנות החמישים והשישים (ראה "ישראל והפצצה" - אבנר כהן). יוצאי דופן הם יצחק שמיר ויגאל אלון, שניהם, בעת שכיהנו כשרי חוץ, הציעו בפומבי תחליף לאמנה הבינ"ל - הסדר איזורי רב צדדי לפירוז גרעיני לפי המודל שלא אמריקה הלטינית (ראה מאמר של ד"ר יורם נמרוד בשם "החלופות האמיתיות בשיחות עם סוריה" (דבר, 16.9.94 וגם באוסף המאמרים "הגולן או דימונה" בהוצאת מרכז "תבל").

ולחלק השני - נכון. הדיון מתנהל בתוך המערכת (ואני שב וממליץ על הספר שהמלצתי עלו לפני שורה וחצי - "ישראל והפצצה" של אבנר כהן, למידע בנושא עד תחילת שנות השבעים). עם זאת, לדעתי דווקא מתוך הדיון בשאלה הכספית יש את האפשרות לראשונה לנהל דיון ציבורי רציני בשאלת החימוש הגרעיני של מדינת ישראל על יתרונותיו וחסרונותיו. האם הטיעון הכספי הוא קרדינלי בדיון הזה? כנראה שלא, אבל יש לו משקל שאי-אפשר להתעלם ממנו (על פי פרסומים זרים כמובן...). אגב, זהו סוג של טיעון שהוא באמת "לא-כל-כך-לציבור" - מבחינת הציבור הישראלי, בגלל התזה הקצרצרה שהעלתי בחלק הראשון - טראומת השואה - ראוי להשקיע כל סכום בהרתעה גרעינית. לעומת זאת, פוליטיקאים שרואים את הצדדים המעשיים ומבינים כי תקציב הביטחון מוגבל יכולים להשתמש בטיעון הכלכלי בעת הדיון הפנימי שאינו מיועד לציבור.
דוגמת איום הטק"ק, אגב, קשורה בעבותו לשאלת הנשק הגרעיני במזרח התיכון (ראה "חץ אל מטרה שגויה" של פדהצור, הארץ, 1.6.98 ואחרים שאינם בשליפה כרגע) פדהצור הרי מציע לוותר מראש על האפשרות ליירט טילים ו"[להבהיר] את המחיר הבלתי נסבל ש[הצד השני] ישלם על ניסיון לפגוע בישראל פגיעה גרעינית". כלומר, פדהצור מטיף למלחמה קרה בין ישראל ושכנותיה. באותו נושא, פדהצור גם ערך לפני כשנה וחצי, כחלק מתפקידו כאחד המגישים של "רצועת הביטחון" בגלי-צה"ל, תוכנית לרגל קליטת הצוללות החדשות של חיל-הים שכותרתה הייתה "חיל-ים אסטרטגי". המילה "אסטרטגי" בקודים הבלתי-כתובים של מערכת הביטחון פירושה "גרעיני".

(וחוצמזה, על איזה דימוי אתה מדבר?)
כמה זה עולה לנו? 40383
ב-‏4 בנובמבר תשדר "רשת" את הסרט "פצצה במרתף - האופציה הגרעינית של ישראל". מדובר בסרט של מיכאל קרפין, כך שמומלץ להנמיך ציפיות.
שימוש או הרתעה 6000
יפה. זה בדיוק מה שהיה חסר לי לניסוח של השאלה שלי:
נראה לי שפצצות ביקוע הן פצצות להרתעה בלבד, משום שכל שימוש בהן - אפילו בפצצה טקטית קטנה - יגרום השלכות סביבתיות בלתי נסבלות. אני מוכן לכלול בקטגוריה הזו גם פצצות מימן מאסיביות.
אבל - וזו הנקודה - פצצות ניוטרון טקטיות הן סיפור אחר לגמרי. הן פצצות לשימוש. אני לא ממש רואה מה ההבדל העקרוני בין שיגור פצצה כזו לבין, נאמר, טיווח ארטילרי מאסיבי. טוב, פצצות ניוטרון הרבה יותר אפקטיביות. הן משמידות הכל. אבל אתה לא משלם עליהן מחיר סביבתי ארוך-טווח. אפילו מדינה כמו לבנון יכולה לעמוד בהשמדה מבודדת של עיר הבירה שלה - וגם אנחנו. אני לא רואה למה היעלמות פתאומית של תל אביב פירושה חיסול המדינה (לא שאני מייחל לכזה דבר, חלילה). פצצות טקטיות הן לא איום קיומי (על קיום המדינה, ז"א) ולא איום סביבתי מחריד כמו פצצות ביקוע. הן סיפור אחר לגמרי.
שימוש או הרתעה 6052
עומר, אין "חצי שימוש". החישובים שאתה עושה לא מביאים בחשבון את הגורם הפוליטי. האם אתה מאמין ברצינות למה שכתבת? אתה מוכן להשתמש בפצצות טקטיות ומסביר כי אתה "לא ממש רואה מה ההבדל העקרוני בין שיגור פצצה כזו לבין, נאמר, טיווח ארטילרי מאסיבי". האם ברורות לך ההשלכות המדיניות של שימוש בנשק גרעיני כלשהו - נשק שלא היה בו שימוש מאז מלחמת העולם השניה במשך 55 שנים (וכנראה לא בלי סיבה). הבידוד הפוליטי, אתה מעדיף לחיות בצפון-קוריאה של עד לפני שבוע?

בקנטרנות אשאל גם אם תעדיף להיות בתל-אביב המופצצת בטיווח ארטילרי מסיבי או בתל-אביב המופצצת בנשק גרעיני טקטי...

בכל אופן, זו לא הנקודה שניסיתי להדגיש (ואף אחד לא מוכן לדבר עליה). אני מדבר על העלות של יצור ותחזוקת ארסנל גרעיני בכל מדינה בכלל ובישראל בפרט.
שימוש או הרתעה 6068
נו, באמת! הגזמת.
איפה ראית שאני מצדד בשימוש בנשק גרעיני?
אני חושש, לא מקווה. והחשש שלי הוא שהדבר היחיד שמפריד בינינו לבין שימוש טקטי בנשק גרעיני (טקטי) הוא אלמנטים לא רציונאליים של דעת קהל בעולם המערבי. חוץ מהחרדה שמעוררים כלי הנשק הללו, איזו סיבה יש למדינה במלחמה שלא להשתמש בנשק גרעיני טקטי?
מודל ההרתעה ההדדית של המלחמה הקרה נבנה על ההכרה ששימוש בנשק גרעיני משמעו, בסופו של דבר, קיצה של הציביליזציה. זה לא נכון לגבי פצצות נייטרון "קטנות". והטענה שמדינת ישראל תיעלם אם תיפול פצצה כזו על תל אביב היא דמגוגיה צרופה.
ביום של הפצצה 5786
אינני יודע איך היגעת למסקנה מהמאמר שלי שאני מתנגד או מחייב את אותה לאמיתו של דבר ניסיתי להישאר נייטראלי ככל האפש ולהביא רק את העובדות . ואת השיפוט להשאיר ביד הקורא. תתפלא: אבל אני דווקא מחזיק בדעה שלך : בג'ונגל כמו המיזרח התיכון אנחנו נהיה מטורפים אם לא נחזיק בפצצה . ואני יודע שלא ישמע לא הומניסטי ולא פוליטיקלי תקין וכל זה אבל אני אמות בלב קל יותר אם אני אדע שכל אלה שגרמו לכך הולכים איתי.
מידע נוסף +צילומי לווין 5768
בעקבות מאמר מעניין ביותר ב"ארץ"
הגעתי לאתר של פדרציית המדענים האמריקאית, בו ישנו מידע רב ביותר על תוכנית הגרעין הישראלית
וגם תמונות לווין עדכניות מדימונה ומלוד
עם הבטחה עתידית לתמונות ברזולוציה גבוהה יותר

מעניין ביותר, במיוחד ההערכות שלהם בנוגע לכמות כלי הנשק הגרעיניים (לקראת סוף הקישור השני)
גלעד
מידע נוסף +צילומי לווין 8785
יש תמונות מעודכנות!

מידע נוסף +צילומי לווין 506517
האם נבדקו צילומי הלווין בשעת חטיפת גלעד שליט
מילחמה גרעינית ב-‏1967? 5853
בימים אלה יוצא ספר מעניין מאודשל ד"ר אבנר כהן "ישראל והפצצה" ( לאחר עימותים קשים . עם הצנזורה". בספר זה סוקר המחבר את ההיסטוריה של פרוייקט הפצצה הגרעינית של ישראל.
אולי המידע המעניין ביותר שבספר הוא שהפצצה הייתה קיימת ובעלת יכולת מיבצעית זמן קצר מאוד לפני פרוץ המילחמה במאי 1967.
כהן טוען ששימעון פרס היציע לערוך ניסוי הפגנתי במתקן הגרעיני כדי להוכיח את היכולת הגרעינית שלישראל ביפני הערבים אולם שאר ההנהגה נירתעה מהרעיון.
עכשיו מידע זה מישתלב בצורה מעניינת עם ידיעה שהיתפרסמה בעיתון מעריב שלפיה קצין ימיה סובייטי לשעבר גילה כי ב67 תיכננה בריה"מ פלישה ימית לישראל בעיצומה של מלחמת ששת הימים , אם זאת לא הייתה מוכנה להפסקת אש עם הערבים.
הקצין סיפר שכאשר פרצה המלחמה הורו לו מפקדיו לרכז ולפקד על כוח "מתנדבים " שיהיה מוכן לנחות על חופי ישראל . יחידות דומות רוכזו על כל 30 כלי השייט הסובייטיים שהיו בים התיכון.
הוא סיפר שליחידה שלו נאמר לחדור לחיפה ושם "להשמיד את כוחות האוייב".
הואאמר " אם היינו נוחתים שם לא הייתה ישראל 10-15 ראשי חץ היו מספיקים".
וזה יכול להביא אותנו לדיון מעניין בשאלה של מה היה קורא אילו .. אכן מימשו הסובייטים את כוונתם והיו פולשים לישראל ב-‏67.
אם לישראל אכן כבר היה אז נשק גרעיני כי אז אין לי ספק שבפניקה שהייתה נוצרת מנהיגיה היו משתמשים בו כנגד הסובייטים ואולי גם כנגד הערבים.
עם כל העובדות שהוצגו במקורות הנ"ל אכן נכונות כי אז המלחמה הגרעינית הייתה קרובה יותר למזרח התיכון מאשר שוער עד כה.
רציתי להגיב 6442
קודם כל, רציתי לומר שחשוב מאוד שסוף- סוף מישהו בארץ מעז להגיב בנושא הגרעין הישראלי.
הנושא חשוב לאין- ערוך, ונוגע לכולנו, ודומה כי לאיש לא- אכפת. שמחתי, על-כן, לקרוא את התגובות. יותר מכך שמחתי לראות כי הנושא עלה לדיון, אף- כי לדעתי הדיון צריך להיות נרחב יותר, וחלק מרכזי בחיינו, כאזרחים במדינה דמוקרטית.
אין בדעתי להגיב כעת על כל הנאמר (למרות שיש לי הרבה מה להגיד), אך בכ"ז רציתי לומר בעיקר דבר אחד.
הסכנה האמיתית המרחפת מעלינו בעקבות הפיתוח הגרעיני הישראלי לאו- דווקא נעוצה בשימוש בנשק. מצבו הנוכחי של הכור- בדימונה בכי- רע. כיפתו מתפוררת, קבורת הפסולת מסוכנת, המבנה עצמו ישן, וכולי'... יתרה על-כך, כמצויין, איש אינו יודע או זכאי לדעת מה מתרחש כאן, מתחת אפינו. כמו- כן, אין כל גוף ציבורי המפקח על המתרחש, והציבור נותר בעלטה.
לדעתי, כבמדינה דמוקרטית מתוקנת, על הציבור לדעת, להתעניין, ולהיות מעורב בנושא.
ארגון "לא עוד הירושימה" פועל בנושא למען הגדלת מעורבות הציבור, וכן שיפור התנאים האקולוגיים באזור. בקרוב מתוכננת פעילות- בנושא.
המעוניין בפרטים נוספים, בנטילת-חלק בפעילות, או הרוצה להגיב מוזמן לפנות לטלפון 055- 808253.
או ל e-mail: dvirrut@bezeqint.net
תגובה 14558
לדעתי יש צורך בנשק גרעיני בגלל מדינות ערב.
אין דבר כזה שלמדינת ישראל לא היה נשק גרעיני ולעירק כן ישראל חיבת להגן על עצמה מכל אויב אפשרי כי אין לדעת מתי עירק תשלח אל ישראל טיל עם ראש חץ גרעיני.
המלחמה הנוכחית והפצצה 23679
ייתכן מאוד שבסופו של דבר ישראל תגיע למצב שבו תותקף מכמה חזיתות ואז לא תהיה לה ברירה אלא להשתמש בפצצה , שכן היא תיראה בסכנה קיומית של ממש.
לדעתי הערבים מודעים לכך והאיסטרטגיה שלהם תיה בשלב זה לתקוף את ישראל בצורות שלא יראו כאיומים קיומיים של ממש עליה ובכל פעם להחליש אותה יותר.
לדעתי גם תלוי מי נמצא בשלטון , אדם כמו ברק לעולם לא היה נותן לדעתי הוראה להשתמש בפצצה , ויהי מה.
שרון ופרס? בהחלט כן .
האופציה הגרעינית של מדינת ישראל 40938
הוא שם ספר חדש ומעניין שיצא לאור לאחרונה בהוצאת כרטא.
מחברו הוא מנחם ברבש , שכמסתבר מהפרטים שניתנים עליו , איננו כלל וכלל איש מקצוע אלא אדם מתעניין מבחוץ שהרוב המוחלט או כל הידע שלו בנושא הפצצה הגרעינית הישראלית מגיע מפירסומים גלויים בנושא, ואין לו ידע ''פנימי'' או משהו מעין זה.
אבל דווקה עמדה זאת של אדם מתעניין (וחרד) מבחוץ שכתוצאה יכול לראות את התמונה הרחבה יותר מעניקה משנה תוקף לטענותיו של ברבש.
לדעתו על ישראל לעצור מיד את הפיתוח והשימוש בנשק גרעיני ולהקים ועדה מיוחדגת עם המדינות הערביות ובראשן מצרים כדי להגיע איתן לפירוז האיזור מנשק גרעיני. אחרת השימוש בנשק הגרעיני והשימוש בנשק גרעיני נגדי בידי הערבים עלול להביא גם להשמדתה של ישראל.
לדעתו אפשר בהחלט להגיע איתם להסכמים בנושא זה שיבטיחו גם את עתידה של ישראל.
הדבר המדכא ביותר בקריאה של ספר זה היא העובדה שברור לחלוטין שהוא נכתב בימי שלטון ברק כאשר עוד ניתן היה לחשוב שניתן להגיע להסכמים לטווח ארוך עם הערבים. השנה האחרונה לצערנו הוכיחה עד כמה אין זה נכון.
כל הטענות שאותן מעלה ברבש בספרו על הסכנה שאותה מהווה הנשק הגרעיני לישראל לא פחות מאשר לערבים הן נכונות .
אלא שהצרה היא שהצורך בו באיום בו ובאפשרות השימוש בו נשאר כאשר היה, ובמיוחד עם ההתעצמות של האיסלאם הקיצוני .
לא יהיה שום פירוז של האיזור מנשק גרעיני בעתיד הנראה לעין, או מעבר לכך .
פצצה במרתף 41689
בערוץ 2 הקרינו אתמול סרט תעודי של מיכאל קרפין בשם "פצצה במרתף" על תולדות התוכנית הגרעינית של ישראל.
החלק המעניין ביותר בסרט היה לדעתי התסריט האפקוליפטי שפותח אותו בתיאור חורבנה של ישראל כתוצאה מהנשק הגרעיני.
פצצה להמונים 41693
אני מקווה שאמרת את זה (לגבי התרחיש) בציניות. בכלל, לא נראה לי שקרפין חידש הרבה מעבר למה שכבר פורסם אצל אבנר כהן, אבל היום אעבור שוב על הקלטת.
פצצה להמונים 41714
לא למען האמת הוא לא חידש הרבה. אבל עדיין היה טעם לראות את זה בסרט.
והנה קישור למאמר של וינט על "פצצה במרתף":
שמעון פרס ב''פצצה להמונים'' 50150
שמעון פרס ידוע כ"אבי הפצצה הגרעינית הישראלית ". וככזה הוצג בתוכנית הטלוויזיה של קרפין.
שבתאי טבת בכל אופן טוען שפרס אינו מדייק בדבריו לגבי מעורבותו בתוכנית הנשק הגרעיני במאמר ב"מעריב "
אטום 45123
בימים אלה עולה על הבמה הצגה חדשה בשם "אטום". ושם מועלה סצינריו הדומה מאוד לזה שבו דנתי בכתבה זאת , שבעתיד תשתלט קבוצה אולטרה דתית על המדינה ותשתמש בנשק הגרעיני כדי לקרב את בוא המשיח. הנושא כבר מעורר סערה אם כי כמובן אין בו כל חדש.
זהו מחזה של "מדע בדיוני " ז'אנר שלמיטב ידיעתי הוא נדיר מאוד בתיאטרון.
כתבה במעריב על מחזה זה יש כאן :
אטום 45397
ועוד כתבה קצרה על אטום :
כן, כן. אני מתכוון לעקוב כאן אחרי הויכוח על המחזה שנראה כאילו יצא מתוך דפי המאמר הזה ( ומי יודע אולי המחבר קרא את המאמר הזה ? ...).
אטום 45407
אילו המחזה היה מעיז להחשיד את העולים החדשים, הערבים, הדרוזים או ההומואים בכוונות דומות, האדמה היתה רועדת. אבל כיוון שהמחזה עוסק בחרדים כל העללה נוספת מותרת. זו בושה וחרפה שמחזות שפלים כאלה מקבלים במה בתיאטרון ישראלי נחשב כמו הקאמרי, ואין פוצה פה ומצפצף בציבור התל-אביבי ה'נאור'. בפעם האחרונה שבמאי מתלהם העיז להציג כך את הציבור הדתי, הוא נאלץ לחפש במה בגרמניה, וגם שם הקהל התרבותי לא ידע איך לאכול את האנטישמיות הזולה שמכר.

עצם העובדה שמתי גולן ממשיך לקבל פיתחון-פה באמצעי תקשורת ציבוריים עם דעות כאלה על ציבור בישראל, ראויה לגנאי. בפתח התכנייה נכתב: "החשש מפני חרדים בישראל הוא כמו מזג האוויר. כולם מדברים וחושבים על כך, אבל אף אחד לא עושה דבר ממשי בעניין. רבים רואים בהשתלטות החרדית סכנה גדולה לקיום המדינה כפי שהיא כיום, אולם הרוב החילוני במדינה ממשיך לתת לחרדים את האמצעים והכוח לגדול, להתפשט, ולבסוף אולי להשתלט עליהם." - אדם החושש מפני הגידול במספר החרדים במדינה אינו ראוי לבמה ציבורית.

בושה וחרפה.
אכן. 45423
אבל מה עם אדם החושש מגידול במספר אוכלוסיית מיעוט אחרת?
צורה יצירתית להביע חששות 45425
גם אני חושש מהמשך הגידול במספר הערבים הישראלים, מחשש לאבדן היכולת לשמור על משהו מצביונה היהודי של המדינה מבלי לאבד את שביבי הדמוקרטיה במשטרה. עם זאת, אין לי משהו נגד ערבים באשר הם ערבים, מעולם לא באתי בטענות אליהם על כך שהם מוסיפים לגדול ולדרוש לעצמם זכויות כאזרחי המדינה, ולא יעלה על דעתי לחבר מחזות בדיוניים בגנותם. למותר לציין כי הייתי מגנה את תיאטרון הקאמרי ומתי גולן גם אם המחזה היה טופל האשמות על ערבים, או על כל מיעוט אחר במדינה המוכה הזו.
אטום 46628
אכן, דברי ההסבר של גולן לא ממש תורמות להפיכת המחזה הזה לסביר, אך אילולא הם, ניתן היה לראות מסר שהוא כן חשוב בימינו הטרופים - היכולת של ניהול קמפיין נכון ליצור מועמד מצליח מכלום, עשויה לשרת את מתנגדי הדמוקרטיה ולהביא להפלתה. מדובר פה בבעיה שצריך לבחון אותה לעומק ולדון בה ברצינות, בלי קשר לשאלת החרדים.
מה מפחיד אותכם יותר: שלטון חרדי 47898
או מתי גולן ? שואל חנוך דאום במאמרו היום "זוללי החרדים" על ההצגה של גולן "אטום".
שאלה טובה בהחלט.
אטום 49605
והנה ראיון עם שחקן במחזה אטום שחושב שמן הראוי שיהיו יותר מחלוקות בחברה הישראלית ממה שיש עכשיו:
מתי גולן ואטום 50515
המחזאי מתי גולן מחבר" אטום " עצמו טרח לענות בגיליון "העיר" האחרון של 27 .12 כנגד מתקיפיו השונים במאמר בשם "מיהו אנטישמי".
גולן כותב שם שאילו לפני 15 שנה היה תיאטרון הקאמרי מעלה הצגה על צעיר חבוש כיפה שרוצח את ראש הממשלה היו מגדפים את המחזאי כאנטישמי כפי שעושים לו לגולן היום.
גולן מדגיש שהוא מדובר במחזהו רק על כת קיצונית ולא על כלל הציבור הדתי ,ומביא לעומת זאת אימנרות של מנהיגים דתיים שונים מהרב ש"ח ועד עובדיה יוסף דרך הרמב"ם שיש בהם התקפות על כלל הציבור החילוני ונגד אישים ספציפיים כמו שולמית אלוני .
גולן מתיחס בפירוט לספרו של ספי רכלבסקי "חמורו של משיח " כמקור למידע רב על רעיונות מסוכנים אצל הציבור הדתי וגם לספרה של צביה גרינפלד "הם מפחדים"ספר שגם הוא מדבר על רעיונות משיחיים מסוכנים בחברה הדתית ונכתב בדי אישה חרדית.
גולן שואל : "אין שום דבר ב"אטום" שלא נמצא בכתובים רבים אחרים , אז על מה יצא הקצף ?" ועונה :" כנראה על ההמחשה המחזאית שעושה את הכתוב ליותר ברור וממוקד".
גולן כותב " מטרת "אטום" להזהיר את הציונות החילונית שאם לא תתעשת היא עלולה להביא על עצמה כלייה לכן מי שמתריע מי שנאבק בסכנה הוא פרו-שמי.האנטישמים האמיתיים הם אלה שמעדיפים להתעלם מהסכנה ,מבקרים את המתריעים עליה -ובכך מקדימים את בואה".
גולן מסיים :" עכשיו תחשבו : אם תיאטרון הקאמרי היה מציג לפני 15 שנה מחזה על רצח ראש הממשלה בידי חובש כיפה -אולי הרבה דברים היו נראים אחרת".
בטענה האחרונה אגב אינני מסכים עם גולן . גם אם הייתה הצגה כזאת לפני 15 שנה אינני חושב שהיא הייתה משנה משהו. אבל לגבי טענותיו הנוכחיות על הסכנה מכתות קיצוניות , יתכן.
הפצצה והאנטישמיות הערבית 50152
האנטישמיות בעולם הערבי הולכת ומתחזקת , ויותר ויותר ברור שהמדובר באנטישמיות מהסוג הנאצי שמטרתה להשמיד לא רק את הישראלים ( כמובן מאליו ) אלא גם את כלל העם היהודי . זהו סוג האנטישמיות של בן לאדן וכנופיתו ושל האיסלאם הפאונדמנטליסטי בכלל.
האיראנים מצידם מצהירים בריש גלי על כוונתם להשתמש בנשק הגרעיני כשיושג נגד ישראל. המנהיג האיראני רפסנג'ני ( שווקא נחשב משום מה כ"מתון") הצהיר במפורש שאיראן תשתמש בפצצה נגד ישראל וכי העולם המוסלמי יוכל לספוג התקפה גרעינית מישראל בעוד שישראל לא תוכל לשרוד אחר התקפה גרעינית מוסלמית.
האם זה נכון ? ברור שלא נוכל לשרוד אחר מתקפה גרעינית .
מאידך נראה לי שבידינו יש מספיק פצצות כדי להשמיד חלק גדול ביותר של המזרח התיכון ושל העולם המוסלמי שמעבר לו . השאלה היא אם יהיה מספיק זמן ויכולת ונכונות להטיל את כולם בעת הצורך.
נראה לי שהיכולת הזאת חייבת להיות בידינו כאמצעי הרתעה : לעולם המוסלמי כולו חייב להיות ברור שהוא לא יוכל "לספוג " מתקפה גרעינית מצידנו אלא יושמד רובו ככולו כתוצאה ממתקפה כזאת. כפי שמגדיר זאת ידיד שלי " אם אנחנו נלך , הם כולם ילכו איתנו".
הפצצה והאנטישמיות הערבית 50172
אם רפסנג'אני אמר דבר כזה, זה מעניין. למה הוא אמר את זה? אפילו התירוץ הקבוע של השגת פופולריות בציבור לא נראה לי שתופס כאן - כמה אירנים ישמחו שהנשיא שלהם שולח אותם למות עם היהודים? האפקט המעשי הכי גדול שאני יכול לראות להתבטאות כזו, הוא להגביר את הלחץ בעולם למנוע מאיראן השגת נשק גרעיני. אולי זו מטרתו של רפסנג'אני?
הפצצה והאנטישמיות הערבית 50249
המסקנה של כמה מומחי מודעין היא שכאשר מנהיגים מזרח תיכוניים אומרים משהו הם מתכוונים אליו ולא מתכוונים להפך הגמור ממה שמשתמע מדבריהם.
דעתי היא שרפסנג'ני התכוון בדיוק לכל מילה שאמר , וכך גם אנחנו צריכים להתכוון לכל מילה שאנחנו נאמר בנושא דהיינו : אם למישהו בעולם הערבי והמוסלמי יש איזו כוונה שהיא להטיל נשק לא קונבינציונאלי על ישראל או להביא להשמדתה גם בדרך "קונבנציונאלית" הוא יסתכן בכך בהשמדתו של העולם הערבי והמוסלמי כולו.
הפצצה והאנטישמיות הערבית 72429
מדינת ישראל יכולה לספוג כ - 4 פצצות אטום לפני השמדתה...
...אל תמעיט בערכנו...
מפלגת העבודה והאטום 53002
באופן חסר תקדים ( לפחות הבשנים האחרונות ) נציגים של מפלגת העבודה ביקשו לצפות באופן מרוכז בהצגה מעוררת המחלוקת "אטום" ובכך רמזו שיש אולי מה לדון בה גם במסגרת מפלגתית . הכתבה בוינט שמדווחת על כך מתייחסת לעניין בצורה צינית וכך גם מרבית התגובות , אולם לדעתי זוהי התפתחות מבורכת בהחלט. אם יש הצגה כלשהיא שהוצגה בשנים האחרונות שמן הראוי היה שגוף פוליטי כל שהוא ידון במשמעויות ובהשלכות של הנושא שלה הרי זאת "אטום " ( זאת ללא קשר לאיכויות הבימתיות והדרמטיות שלה ).
היה נחמד אם גופים פוליטיים היו דנים בצורה כזאת גם ביצירות ספרותיות ותרבותיות אחרות , אולם האמנת היא שאין הרבה כאלה . אני יכול לחשוב רק על יצירה אחת שעומדת לעלות בעתיד על המסכים שמן הראוי שבעקבותיה יתנהל דיון ציבורי :
זהו הסרט "איש החשמל" על חיו של מייסד חברת החשמל פנחס רוטנברג. מן הראוי שבעקבות סרט זה יתנהל דיון מפורט על עתידה של חברת החשמל במיוחד לאור משבר האנרגיה המאיים עלינו.
סכנות בריאותיות בכור 61840
ידיעה בוינט מדברת על חשש לסכנות בריאותיות שונות באיזור הכור , שיש חשש שהרשויות אינן עושות מספיק לגביהן. הרשויות מכחישות כמובן , אולם כל העניין מזכיר את פרשית נחל קישון שאליו נשלחו חיילים מובחרים לצלול מבלי לדעת שהמים רעילים :
סכנות בריאותיות בכור 62269
אגב הקישון - מישהו ראה את המודעה של "שייטת 13"? הם חיפשו לגייס מתנדבים, תחת הסלוגן: "שייטת 13, לגברים שלא מפחדים מכלום. אפילו לא ממים". עגום, עגום מאוד.
לישראל יש יכולת מכה גרעינית שניה 73038
מהים חושף מאמר בעיתון אמריקני . . שלושה צוללות חדשות חומשו בטילים בעלי יכולת לשאת ראשי נפץ גרעיניים .וזאת בגלל האפשרות שטילים מאיראן או איראק ( או פיגוע גדול מהרשות ) יפגעו במאגרי הנשק הגרעיני על היבשה. במקרה זה עדיין תהיה לישראל אפשרות לתקוף גרעינית את אויביה ולהשמיד אותם .
ישראל מוערכת כיום ככוח הגרעיני בעל העוצמה הגרעינית הרביעית או החמישית בעולם ,מה ששם אותנו אני מניח אחרי ארה"ב רוסיה וסין וכנראה גם אנגליה וצרפת אבל לפני הודו ופקיסטן.
עוד על כך :
מצרים וחימוש גרעיני 74014
ועכשיו כשאיראן עובדת על פצצת האטום שלה יש ידיעות שגם מצרים מנסה להשיג חימוש גרעיני. ובמקרה כזה ניחוש אחד נגד מי הוא יהיה מכוון .
לא שזה יעזור להם הרבה הבא ננסה את התרחיש השחור ביותר גם איראן וגם מצרים תוקפות את ישראל בנשק גרעיני ,. לישראל עדיין תהיה אפשרות להגיב כלפיהם, חלק לא קטן של מצרים ושל אאיראן יפגע ממש והשאר ינזקו בידי הקרינה . ועם המצב החמור שיש כבר היום למצרים בשטח המים זה יביא לקטסטרופה כללית שם .
אבל נראה שיש שם מנהיגים שזה כבר לא מעניין אותם .
מצרים וחימוש גרעיני 74024
עד כמה שידוע לי אנו ידענו על מרבצי האורניום בסיני עוד לפני פינוי סיני.

נדמה לי שהיתה בזמנו כוונה ישראלית לנצל את המרבצים האלו לאותה מטרה בדיוק.
יש לציין שלמצרים כבר שנים יש כור מחקר גרעיני באינשאס מדרום-מזרח לקהיר. גם ללוב השכנה יש כור מחקר גרעיני בתאג'ורה לחוף הים התיכון. המקבילה הישראלית היא הכור הגרעיני ביבנה.

יש לדעתי טעם להעביר מסר למנהיגי מצרים, לפיו ייצור נשק גרעיני מצרי ייחשב כהפרת הסכם השלום עם ישראל, על כל המשתמע מכך. הרי ברור למדי שבמגמות הנוכחיות של גידול האוכלוסייה והתחמשות צבאית, לאחר מובארק הנשק המצרי יופנה נגדנו.
מצרים וחימוש גרעיני 74050
אני בטוח שמצרים תשמח לדון בפירוז גרעיני הדדי או איזורי.
הנשק הגרעיני של מצרים 75279
העיתונאי יורם המזרחי כותב על נסיונות ההתחמשות של מצרים ומדינות ערביות אחרות ועל החשש שהוא עלול ליפול בידי המוסלמים הקיצוניים המתאבדים שם:
הנשק הסופי ההכרחי של ישראל 83636
שלום רב!

בתגובה למאמר זה אני טוען כי אין לישראל ברירה במצבה העכשווי לא להוות כוח הרתעה באיזור המוטרף הזה!
במאמר נאמרו סיבות שונות וספוקולציות לאי קיום ושימוש הפצצה בארץ. טעות גדולה!!!
אם לישראל לא תהיה העוצמה וההרתעה כמדינה אשר נשנאת ע"י המדינות השכנות, זוהי תהיה רק שאלה של זמן עד מתי נמצא את עצמנו במילכוד, משום שלארצות ערב לא תהיינה חששוות לגבי קיומן, ולכן לא יהססו לפתוח במלחמה כוללת נגד ישראל ולהשמידה חס וחלילה.
לכן, ולסיכום, היני רואה את הנשק האטומי, הביולוגי והכימי הכרחי לקיומה של מדינת ישראל, ואי אפשר לדעת אולי גם על ידי כך השגת שלום עם אויבנו.
הנשק הסופי ההכרחי של ישראל 131896
אנחנו המדינה החזקה ביותר לערבים אין נשק גרעיני וגם אם ישגו פצצה אחת או שתיים שלנו הרבה יותר חזקות נוכל להשמיד אוטם קלילי ולא לשכוח שגם מבחינה קונבנציונלית אנחנו עדיפים בהרבה מהם בחיל אויר יבשה טנקים והכל נגמור עליה ביחד אם נצטרך אם מפחדים אני מקוה שלא נגיע למצב מלחמה אבל אם חס וחליליה נגיע אנחנו עדין עדיפים בהרבה בכל תחום
אם כבר אז כבר 132005
''רציתי להגיע לשוק הכרמל, ניכנסתי למונית וביקשתי מהנהג שיקח אותי למסוף כרמלית. נירדמתי, התעוררתי בחיפה.
מחדל.
וזה לא הראשון שלי.''

''גולדה מאיר - זכרונות מהפנסיה''
מתוך השער האחורי של עיתון העיר בעריכת עוזי וייל (ציטוט מהזכרון).
העיתונאי גדעון ספירו 133386
פירסם לאחרונה מאמר שבו תקף את הצנזורה בגלל שאסרה עליו לפרסם דברים שונים על הספר של אבנר כהן "ישראל והפצצה".
אכן ממאמרו נראה שהחלטתותיה של הצנזורה בנושא היו תמוהות למדי. לא ברור מה הסוכנים הערביים יכולים היו לגלות ממנו על הפצצה שכבר אינו ידוע לכל.
לעניות דעתי את אותו מידע שאפשר היה להפיק מהמאמר של ספירו אפשר היה להפיק גם מהמאמר הזה ומהתגובות לו והרבה יותר . אבל משום מה הצנזורה לא ניסתה עד כה לעצור את פירסומנו .
ובהזדמנות זאת אני פונה לסוכנים הערביים והאחרים שעוקבים אחרי הכתבה הזאת בניסיון לחשוף מידע חדש על החימוש הגרעיני של ישראל , גם אתם מוזמנים לפרסם כאן ( אפשר תחת שם בדוי אבל לא בערבית כי אני לפחות לא אבין אבל אפשר באנגלית ) את ההגיגים שלכם בנושאים אלה בזמן שאתם עוקבים אחרינו. מובטח לכם דיון פורה לכל הפחות ומי יודע אולי תחשפו פירור חדש של מידע פה ושם.
המאמר של ספירו :
מאלף! 133392
כלומר, אם אני אבצע את ההופכי ל"טרנספורם ספירו" (כלומר, אחליף בחזרה את "הצנזור ספירו" בצנזור הצבאי), ואפרסם את זה באינטרנט, זו תהייה עבירת צנזורה?
הערבים על הנשק הגרעיני 142978
כידוע נושא הנשק הגרעיני מעסיק מאוד את הערבים ןהעולם המוסלמי . עיראק יצאה בינתיים מהמשחק הזה , אולם עיראן נשארה בו ועל פי דיווחים שונים גם לוב ,ואולי גם מדינות אחרות .
הנה כתבת סקירה על הנושא הזה:
פצצת הניוטרון הישראלית 142985
מזה זמן רב ידוע שיש בידי ישראל הידע לפצצות ניוטרון ואולי גם פצצות ניוטרון ממש. פצצות אלה מסוגלות להשמיד את מטרתן השמדה "גרעינית " מבלי לזהם את הסביבה לנצח נצחים, או לכמה אלפי שנים .
להלן סקירה בנושא:
בעניין מלחמת יום כיפור 156304
במלחמת יום כיפור אף אחד לא חשב על שימוש בפצצות
אטום, אלא רק בן אדם מושחת והיסטרי בשם משה דיין!
אני יכול לתת לך את מילתי שהרמטכ"ל של אותה התקופה
לעולם לא חשב על שימוש בנשק האטומי שלנו.
זאתי טעות החוזרת על עצמה שוב ושוב והשנה, כשנמלא 30
שנה למלחמה הנוראה ההיא, אולי דברים יתבהרו,
אני מלא תקווה.
וענונו 158992
וענונו זה סתם סיפור זוהי פיקציה של ממשלת ישראל
בכדי להרתיע את העולם הערבי
וענונו חי בשם אחר בעולם הרחוק מאותו זמן "שנתפס"
אם אתם זוכרים מאז "שנתפס"הוא צולם באותה שנה ומאז
כל הזמן התמונות של אותה תקופה חוזרות על עצמם
בעוד כמה שנים הוא יחזור לארץ ואז יצלמו אותו כאילו
שהוא משתחרר
אף בנאדם לא ראה אותו מאז הוא היה מבודד למה?
אז את התשובה אתם יודעים?
כי וענונו זוהי המצאה של ממשלת ישראל
שמע ילד,לך הביתה,או אני יורד 158994
וענונו 159126
וענונו גר עם אלביס בקומת פנטהאוז משותפת שטופת שמש בהונג קונג.
דיון בוועדה הבינלאומית לאנרגיה אטומית 168374
בעוד פחות משבועיים ולראשונה זה יותר מעשור תדון הוועדה הבינלאומית לאנרגיה אטומית ב"יכולות ואיומי הגרעין הישראלי". מאז 1980 עלה וירד נושא הגרעין הישראלי מסדר יומה של הוועידה, ומאז 1992 לא דנה הוועידה הבינלאומית של IAEA בסוגיית הגרעין הישראלי. השנה הצליחו מדינות ערב להכניס את הנושא ללוח הזמנים של הוועידה. הליגה הערבית טוענת שישראל מחזיקה בכ-‏300 ראשי נפץ גרעיניים, דורשת מהוועדה לאנרגיה אטומית לאלץ את ישראל לחתום על האמנה למניעת הפצת נשק גרעיני ודורשת מישראל לפתוח את הכור בדימונה לפיקוח בינלאומי. גורמים מדיניים אמרו בתגובה ל-ynet "אין מה להתרגש מהעלאת הנושא. זהו משחק דיפלומטי ידוע שעיקרו לנסות ולהציק לישראל ולטפול עליה דברים. זה קורה מפעם לפעם ואין לראות בכך משהו חריג".

דיון בוועדה הבינלאומית לאנרגיה אטומית 168391
משעשע, שטיגליץ חושש שהעמדה שלו אינה די פרובוקטיבית, אז הוא מנופף בעצמו בדגל האדום: "ברור לי [!!] שהדיעה הזו מנוגדת לדעתם של 95 אחוז [נבדק מחקרית!!] מאזרחי המדינה, שרואים בכך בגידה [לא פחות!!!]".
ביום טוב רואים את נחל שורק (אבל לא את דימונה) מווינה 170808
יוסי מלמן מספר על הוועידה השנתית של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. "הארץ": http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?it...
יש נשק סופי לישראל? 187278
בעצם התגובה הזו שייכת יותר לדיון הזה: תגובה 187274
מדהים ומפחיד גם יחד 195695
הסיפור כל כך מפחיד...
מה הטווח של פצצה גרעינית? אם מישהו יודע...
מדהים ומפחיד גם יחד 195715
נשאלת השאלה "למה אתה בעצם מתכוון?". אם אתה שואל לגבי טווח ההרג של הפצצה, הרי שזה תלוי בעוצמת הפצצה, ויכול לנוע מקילומטרים בודדים ועד עשרות ואולי אף מאות. לגבי הטווח אליו ניתן לשגר את הפצצה, אז השאלה היא לגבי כלי השיגור - טיל קרקע-קרקע, השלכה ממטוס, טיל שיוט וכו', וזו כבר שאלה אחרת.
דילמות במילכוד 211457
אין חשיבות לעובדה אם יש לישראל נשק גריעני.אם לאו.גם אין חשיבות בידי מי יהיה ההדק הגרעיני.ישראלי כערבי.
הדבר החשוב,והשאלה הקרדינלית היא מתי יעלה השליט הערבי
אשר יאחד אותם תחת דגל אחד,ולמטרה אחת.עימות טוטאלי עם התרבות המערבית,וישראל כמקדמה.מן הסתם יהיה בידי שליט כזה ארסנל גרעיני גדול.
אגב סביר מאד שלפני שליט כזה יקום טרוריסט כזה,
ולהלן מילכוד הדילמות במקרה שישראל תעמוד שעות לפני השמדתה בין גרעינית או קונבנציונאלית.
ייסחט ההדק הגרעיני הישראלי ? אחריו לא תתקיים מדינת ישראל.נקמת העולם הערבי או המערבי תגיע בשלב כלשהו אחר כך.
לא ייסחט ? מדינת ישראל לא תתקיים בלאו הכי ?
במצב הזה : הדק בייליני/שרידי, שווה : אין מדינת ישראל!
הדק רייגני/כהנאי, שווה : אין מדינת ישראל!
מנקודת ראות ערבית זו רק שאלה של זמן מתי יקום האיש שיאחד את העולם הערבי/מוסלמי תחת הרעיון של מלחמת תרבות/דת , כנגד העולם המערבי. שכן פלגים רבים באיסלאם תומכים ברעיון זה , ולו גם במחיר השמדותם . מבחינתם אין השמדות . רק מעבר לגן העדן. על כן אין כאן שאלה של אם? אלא של מתי? קצרה יריעה זו מלהרחיב . אם אתבקש . אשמח!
דילמות במילכוד 211680
אני לא יודע אם אורי רדלר כבר דיבר איתך, אבל בשמי, לפחות - תבחר כינוי אחר. מפריע מאוד ששני סוגי כתיבה כל כך שונים מופיעים תחת אותו כינוי.
דילמות במילכוד 211681
מה הקשר לסגנון הכתיבה השונה? זה מפריע, נקודה. דווקא סגנון הכתיבה השונה הוא אמצעי לזהות באיזה אורי מדובר.
233232
אם השמועות נכונות, בידי ישראל יש פצצות מימן שמסוגלות למחות חבלי ארץ שלמים. הדבר הזה מהווה מגננה לא רעה מפני איום השמדה, לא רק משום שהנשק יכול להיות מופעל, אלא גם כי השתלטות על המתקנים הגרעיניים של ישראל תאפשר לכובש להחזיק בנשק שיסכן את המערב כולו, ועל כן מעצמות המערב לא יאפשרו לעולם להשתלטות כזו להתרחש.
מאמר יפה ורחב אבל... 269513
לגבי המקובל רבי חיים ויטאל:
אני לא חושב שיש למישהו זכות להתבטא כך כלפי תלמידו של האריז"ל וזה ממש לא מכובד.
ואם אכן הוא אמר דברים כמו שהוזכר במאמר אז מן ההגינות יש להוסיף הפניה למקום שדעות כמו אלו הוזכרו בספריו.
מרוץ החלל המזרח תיכוני 272181
בחודשים הקרובים אמורים להישלח לחלל לווינים הן של איראן והן של מצרים .
ובנתיים משרד האוצר מקצץ באכזריות בתוכנית הלווינים של ישראל .
ח"כ יובל שטייניץ לעומת זאת מציע להפוך את תוכנית הלויינים למרכיב מרכזי באיסטרטגיה הצבאית של ישראל :
ראו :
המירוץ המזרח תיכוני לחלל
תוכנית החלל של יובל שטייניץ
מרוץ החלל המזרח תיכוני 272294
תוכנית החלל של שטייניץ זה כאן
מרוץ החלל המזרח תיכוני 272565
אני ממליץ לשטייניץ על:

יש שם הכל: פלטפורמות ימיות, צוללות, מטוסים, נשק כימי/ביולוגי/אטומי ולווינים מהחלל שיורים לייזרים על האוייב. אחלה משחק. באמת.

אם הוא מקבל את ההצעה תמסור לו בבקשה שאני אשמח לדעת איך הוא סיים המשימה השלישית לפני האחרונה.
מרוץ החלל המזרח תיכוני 273159
אני מעריך ששטייניץ לכל הפחות שמע על המשחקים האלה .
בוודאות הצבא האמריקני שמע עליהם ומשתמש בהם במשחקי מלחמה משלו וגם שכר מתכננים שלהם שיעזרו לו בפיתוח סצנריואים למשחקי מלחמה.
פאקינג סצנריואים! 273166
בראבואים וקונגרטולשיונים על השימושים האקסטראורדינריים במלים פוריינות, ושילכו כל האסהולים להל.
אכן תגובה מתאימה ליום שלאחר 273168
שראש הממשלה בעצמו הביע דאגה לגבי מצבה המתדרדר של השפה העברית .
יש לך מילה עברית למיהדריןשל האקדמיה ל"סצנריואים" ?
אכן תגובה מתאימה ליום שלאחר 273170
תרחישים.
יפה ,לימדתני . 273226
נקפיד להשתמש במילה העברית היפה הזאת מכאן ואילך.
יפה ,לימדתני . 273237
"נקפיד"? אתה ו... מי עוד בעצם?
יפה ,לימדתני . 274291
אמנם אלי אינו עורך דין, אבל להגנתו אפשר לומר שכך נהוג לומר ברוסית.
יפה ,לימדתני . 274298
אורי פז?
מרוץ החלל המזרח תיכוני 273233
לא שמעתי עדיין על שימוש של הצבא האמריקאי במשחקי אסטרטגיה כדי לאמן מפקדים. מה שכן הצבא האמריקאי השתמש ב Couter-Strike או איזשהו ואריינט שלו כדי לאמן חיילים בהתנהלות טקטית בקנה מידה קטן.

בתור גיימר מושבע ובוגר שירות קרבי בצה"ל, כל מה שהמחשבה על הסתמכות על משחקי מחשב לאימונים צבאיים מעוררת בי זה חלחלה. המחשבה על כך שיו"ר הועדה לחוץ וביטחון מוצא שימוש במשחקי אסטרגיה דימיוניים ומופשטים כדי לבסס משהו מתפיסת הביטחון שלו היא הבחירה שלי לסקר בדיון 2200, ולא הצבעתי לסקר הזה.

ההצעה שלי עומדת, אבל במתכונת טיפה שונה מזו שחשבת עליה: למה שמר שטייניץ לא יפרוק את הצרכים שלו למשחקי מלחמה ע"י שימוש במשחקי מחשב, וישאיר את משרת יו"ר ועדת חוץ וביטחון למישהו עם קצת יותר מגע עם המציאות ?
אתה כנראה לא קראת את התשובה 273252
שלי כהלכה . אמרתי שייתכן שהוא שמע על המשחקים האלה .
דהיינו יתכן שהוא שמע עליהם ולך תדע אולי גם מתבסס עליהם וייתכן שלא.
מכאן ועד מסקנתך שבהכרך הוא משתמש ומסתמך במשחקים זוהי דרך ..קצת ארוכה הייתי אומר.
ובכל אופן אם תקרא את הראיון שוב ואת המאמר עליו הוא מסתמך תראה שהוא מסתמך על שיקולים קצת שונים מאשר משחקי מחשב.
אני מציע שתתקוף את ההנחות האלו ולא תזה שייתכן שהיא בכלל מופרכת של הסתמכותו כביכול על משחקי מחשב.
אתה כנראה לא קראת את התשובה 273267
לא הבנת את התגובה שלי, והייתה הרגשה שהיא לא ברורה רק שלא היה לא כוח לנסח אותה יותר טוב.

בין הפסקה השנייה לשלישית אין קשר של הסקת מסקנה. הפסקה השנייה עומדת בפני עצמה ומבטאת מחשבות אישיות. הפסקה השלישית עומדת בפני עצמה ומבטאת את דעתי על רעיונותיו של מר רבינוביץ, לאחר קריאה ברפרוף של הלינק שפרסמת.
תמיד עדיף לקרוא בעמקות ולא ברפרוף 273277
ורק אז לתקוף אדם שדעותיו אינן מוצאות חן בעיניך.
תמיד עדיף לקרוא בעמקות ולא ברפרוף 274740
שטייניץ נהנה מפופולריות לא מבוטלת בטוקבק הווינטי:

(לקרוא את התגובות. מאוד משעשע).

ניסיתי לחפש קצת ביוגרפיה על שטייניץ. או ליתר דיוק מעניין אותי לדעת מה הניסיון הצבאי שלו, ו/או מידת ההשכלה שלו בתחומים רלוונטים לחילות טילים (הנדסה, פיזיקה).

יש לך אולי במקרה קצת מידע בנושא ?
תמיד עדיף לקרוא בעמקות ולא ברפרוף 274797
כרגיל רוב התגובות בוינט הן כל כך מפגרות שהן אותומטית מחזקות את העניין בהצעתו של שטייניץ.
בעניין זה כדאי לקרוא היום את מאמרו של בן כספית במעריב על האיום החדש של טילים מרוסיה שיגיעו לידי סוריה ובאופן בלתי נמנע לידי החיזבללה :
"אם אכן תצא העיסקה בסופו של דבר אל הפועל יצטרך צה"ל לבחון מחדש הנחות יסוד שהספיקו להתקבע .כבר אי אפשר לטוס בחופשיות מעל רצועת עזה .עוד מעט אי אפשדר יהיה לטוס בחופשיות מעלח לבנון ,מעל סוריה מעל גבול הצפון. ..כנראה נצטרך ללמוד לחיות עם זה. "
בקיצור מה שטוען שטייניץ מזה שנים שהיגיע הזמן שבו אפשר פחות ופחות לסמוך על יכולות חיל האוויר .
נשאלת השאלה האם הפיתרון שהוא מציע הוא הפיתרון האפקטיבי דווקא למצב כזה אבל לכל הפחות הוא מציע רעיון חדש למצב חדש שמן הראוי לבדקו ביסודיות.
תמיד עדיף לקרוא בעמקות ולא ברפרוף 274822
שאני אקח את זה בתור "לא" ?
מרוץ החלל המזרח תיכוני 273352
יש גירסה למשחק האסטרטגיה Full Spectrum Warrior המיועד (ושהוזמן ע"י) צבא ארה"ב לשם תירגול נהלי לחימה בשטח בנוי (היתה על כך ביקורת דומה לזו שלך, מן הסתם).

על שימוש כזה ב-Couter-Strike לא שמעתי וזה נשמע לי די מוזר (המשחקיות המהירה והקצבית שלו מאוד לא ריאליסטית. עדיף כבר לאמן חיילים אמריקנים באמצעות Super Mario Brothers).
מרוץ החלל המזרח תיכוני 273359
או תודה.

זכרתי Couter-Strike משום מה. בטח איזה שמועה שהסתובבה. ניסיתי לחפש, אבל אין שום שילוב של מילות חיפוש שכולל את us army ו game שלא נותן לך בעשרת הדפים הראשונים את "US Army", אז ויתרתי.
מרוץ החלל המזרח תיכוני 274233
הצבא האמריקאי משתמש במשחקים שתוכננו במיוחד עבורו (גרסאות של חלקם יצאו גם לציבור הרחב, אבל שונו בצורה משמעותית כדי להתאים יותר לקונבנציות של הז'אנר). אחד ההבדלים בין הגרסא הצבאית לגרסא האזרחית, למשל, הוא שמכוניות לא מהוות מחסה טוב בגרסא הצבאית. בעוד שבמשחקי FPS בדרך כלל כדורים לא ממשיכים מעבר לחפץ הראשון שהם נתקלים בו, בגרסא הצבאית הם דווקא כן. מכוניות, שמהוות מחסה נפוץ במשחקים רגילים, פשוט לא מתפקדות כך בחיים האמיתיים. כמובן שבכך לא מסתיימים ההבדלים.
רצוי לציין שבד"כ המשחקים הללו משוחקים כנגד קבוצות אחרות של חיילים, ולא נגד המחשב. כמובן.
השימוש בכור 284144
לפי המאמר כבר מזמן היה צריך לסגור את הכור, אך נעצור לרגע ונחשוב הרי נאמר שאין אנשי חלם אשר אחראים על המקום אז אתם לא חושבים שחשבו על כל הטענות המובאות במאמר. יתרה מכך אני בטוח שכבר החלו ליישם תוכניות לתיחזוק הכור שכביכול צריך להיסגר בנוסף לכך לפי המאמר לישראל יש כוח אש שיכול להחריב את ארצות ערב לכן יש לחשוב שישראל כבר שינתה את תוכן הכור שהיה מיועד למלחמה לצורכי מחקר ןלמזוודה עם הקודים יש לה כבר ייעוד אחר
הנשק הסופי של ברזיל 322545
נשיא ברזיל לשעבר ז'וזה סרניי הודה כי בתקופת הדיקטטורה עסקה ברזיל בפיתוח נשק גרעיני בתגובה לפיתוח המקביל בארגנטינה, אולם עם כניסתו לתפקיד הורה על הפסקת הפרויקט.

הארץ: http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?co...
שום טיעון פוליטי לא יגבר על בטחוני 370558
הטיעונים שיש הצדקה פוליטית להתפרק מנשק גרעיני הנם בדיחה עצובה לעומת הטיעונים החזקים כ"כ לקיומו של נשק גרעיני ישראלי למטרות בטחוניות-קיומיות.

כן כן, קיומיות.

נורא נחמד לפתח אמפטיה כלפי הערבים (כפי שלצערי לא מעטים בארץ מפתחים), אבל מול חיות יש להתנהג כמול חיות.
הערבים לצערי נמצאים אחורה כ- 500 שנה מבחינה חשיבתית מאשר שאר העולם (כפי שהנצרות היתה במצב המטורף שלה לפני 500 שנה, כך נמצא האסלאם כיום).

יש להתייחס לערבים (ובפרט - המוסלמים ששולטים על הלך הרוח הערבי) כאנשים שנפלטו איכשהו מהיקום 500 שנה אחורה, ולכן רמת חשיבתם, קדמתם, והרציונל שלהם תואם לאנשי ימי ביניים.

ולכן, עקב כך שההגיון שנצבר ב- 500 השנה האחרונות לא נוגע להם, אל לנו להיות רציונאליים כלפיהם, אלא לוגיים באשר לתגובתו של אי הרציונאלי כלפינו - דהיינו מלחמת קיום שעלינו להיות בראשה, כי אין לנו ברירה אחרת.

היות והנשק הגרעיני הוא האפשרות היחידה כיום לעליונות צבאית שלנו על החיות, אין ברירה אלא להיאחז בו בכל הכח.
שום טיעון פוליטי לא יגבר על בטחוני 370570
צר לי על הגישה השיטחית הפותרת בעיות על ידי הצגת היריב כחיה.
אני מבין שאתה טוען שכדי לשרוד אנחנו צריכים להיות ראש החץ במלחמת התרבות נגד האיסלאם. אני לא חושב כמוך אבל אני חושש שאתה עוד תגייס אותי על כורחי להיות שם. איך אתה רוצה לנצח?
להחזיר את המוסלמים כולם למדבר ערב, את פקיסטן לדת הרודמת שהיתה שם, את אינדונזיה גם, את עיראק לאלילות, את מצריים לנצרות ולאמון רע וכו'. המוסלמים נמצאים כאן, בעולם שלנו. זה שאתה תצעק שהם חיות לא יאפשר לך לסגור אותם בגן החיות. היה מישהו לפני 70 שנה שטען שאנחנו עכברושים.
שום טיעון פוליטי לא יגבר על בטחוני 372404
נשק גרעיני הוא אופציה אחרונה ולא נועד לשימוש יומיומי לכן הוא אינו "האפשרות היחידה כיום לעליונות צבאית שלנו על החיות" (מה גם שלמוסלמים יש כבר נשק גרעיני ‏1.
בנוסף לכך ההרתעה הגרעינית בצורתה החד צדדית או הדו צדדית דורשת יריב רציונלי. התיחסותך לערבים כלא רציונלים הופכת אפשרות להרתעה גרעינית ללא הגיונית ‏2.
לכן הסיבות שהצגתה לנחיצות נשק גרעיני אינן הגיוניות ‏3.

1 בפקיסטן ובקרוב באירן.

2 אם האירנים מוכנים להקריב כמה ערים בשביל להשמיד את ישראל הרתעה לא תעבוד.

3 הוא נחוץ מסיבות אחרות. למשל הרתעת יריב רציונלי או לחץ פסיכולוגי על המעצמות.
מאזן האיבה 371434
פרופ' עודד בלבן מסביר מדוע לדעתו (ולשיטתו, גם לדעת אריאל שרון) אופציה גרעינית לא תיצור תנאים של שלום ושיתוף פעולה אזורי. "הארץ": http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?...
מאזן האיבה 372375
בנקודה אחת אני חושב שהוא כושל (ואם אתה מזכיר את "שיטתו", זה מעיב עליה). הוא טוען שהגרעין הישראלי מעודד גרעין במדינות האויב. זה סביר (ולו מהסיבה, שהוא לא מציין, שהן ירגישו צורך בהרתעת-נגד), אבל מה מבטיח לנו שאם ישראל תתפרק מהגרעין (או, מזווית של שיפוט היסטורי - אילו ישראל לא היתה מתגרענת מלכתחילה), מדינות האויב לא היו מנסות להתגרען, כדי לקבל יתרון על ישראל? אם הוא כבר גורס (בפסקת "שלישית" שלו) שלא טוב לסמוך על רציונליות האויב, אז ברור שאסור לנו לאפשר שלהן יהיה גרעין ולנו לא (אבל גם אם הן כן רציונליות, זה לא מומלץ).
מאזן האיבה 372383
מנקר לי איפשהו החשד שהאירנים יהיו מוכנים להתפשר ולוותר על הנשק הגרעיני אם ישראל תתפרק ממנו.
מאזן האיבה 372473
אבל זה לא יספיק; אתה צריך הסכם שבו ישראל תתפרק מנשק גרעיני (להלן: תתפרק) תמורת ויתור של האיראנים ו(למפרע) של כל יתר המדינות שהן אויב פוטנציאלי. זה כבר נראה לי לא מעשי במיוחד (ולו בגלל פקיסטן, שלא תסכים להתפרק בלי שהודו תתפרק), אבל גם לא בטוח שמספיק - מה תעשה אם מדינת אויב כלשהו, שחתמה על ההסכם אבל "התחרטה", תצליח בבת-אחת להתחמש גרעינית בסיוע מדינה שלא קשורה (משהו כמו צפון קוריאה היום, אבל אני לא מדבר דווקא על הסיטואציה הבינלאומית הנוכחית)?

(מתנצל על ריבוי הסוגריים (ושרץ בידי).)
מאזן האיבה 372484
אנחנו טוענים כל הזמן שקיים הבדל מהותי בינינו ובין אירן: מדינת ישראל היא מדינה אחראית. בזמן מלחמת המיפרץ הראשונה היה לנו שר ביטחון- משה ארנס. אם שמיר לא היה בולם אותו-הוא היה מערב אותנו במלחמה. שימעון שיפר בהרצאה אצלנו כינה אותו ד"ר סטרייג'לאב הישראלי. אני אישית ארגיש יותר נוח בלי נשק גרעיני.
מאזן האיבה 372485
סליחה-ד''ר סטריינג'לאב.
פצצה מלוכלכת בידי הטרור העולמי 373157
בשנים האחרונות גדלה מאוד האפשרות שבשלב כלשהו יגיעו כלי נשק רדיואקטייביים ואף בקטריולוגיים לידי אירגוני טרור מסוגים שונים ,וייתכן שאף היגיעו .
על כך עוסק ספרו החדש של חנן עזרן "למות מפחד :"הפצצה המלוכלכת -תרחישי האימה ".
ראו עוד על כך
חנן עזרן בעקבות הטרור הבינלאומי
אני יודע משהו 374054
ידוע הרבה זמן למי שמחפש
לישראל ישנם יותר ממאה ראשי חץ המצויים בשדה-זכריה מדרום לבית-שמש כביש 383 האזור מוסווה כדרך פרטית ושביל עפר מוביל לבסיס
השם שלהם הוא כנף-‏2 ויש בה שלוש טייסות טייסת 199 טייסת 248 ועוד אחת-הראשונה זה טילי יריחו-‏1 לטווח יותר קצר
הבסיס מקושר ברשת תקשורת לתל נוף (מ.ק 126) ושם נמצאת המפקדה של כנף-‏2 חוץ מזה אני יודע גם שהפיצוצים המסתוריים שהיו בארץ בסוף חודש אוקטובר כנראה מצביעם על נשק בשלב ניסוי שמסוגל לגרום לתופעות סיסמיות והוא משתמש במקור אנרגיה מאוסף קבלים המפורקים באופן שיקבלו קרינה א"מ מסוג מסוים-יש כמה מומחים לזה בארה"ב.
כנראה שעוד נזכה בימי חיינו לראות בהפעלתו של הנשק הזה-יש תחזיות שהשנה יהיה משהו גדול באמת...
אני יודע משהו 374067
אני מציע לך לא לכתוב דברים כאלה ללא לינק. עוד ירצו לחקור אותך למקור הידיעות.
אני יודע משהו 374071
אני יודע משהו 374072
תודה
אתה לא יודע דבר 436369
שים לב למה שאתה אומר - תאמין לי שאין לך מושג על מה אתה מדבר.
וגם אם אתה יודע משהו, אולי כדאי שתשמור את זה לעצמך...
כל העולם ואשתו לא צריך לדעת מה שאתה יודע.
הכור בדימונה - הדמיה ממוחשבת 382627
כתבה מחדשות ערוץ 10, בה מוצג "סיור" במודל ממוחשב של הכור בדימונה, המתבסס על צילומי ואנונו:

מקובל כל שהוא 402722
שלח אלי מכתב נזעם שבו הוא מתלונן על כך שקראתי לחיים ויטל חולה נפש על שהאמין שהגויים הם בני שטן.הוא העיר נכונה שהמילה "בני שטן" לקוחים מהנצרות ולא מהיהדות .
מסכים .

אכן יש להודות: היתה לי כאן בחירה לא נכונה של מילים ועדיף למחקם.
חיים ויטאל בהחלט לא היה חולה נפש על פי הגדרות קליניות.כאשר הוא ותלמידיו קראו להשמדת הגויים והערב הרב שבין היהודים שלהם הוא אינו קורא בני שטן נכון , אלא שאותם הוא משווה עם בעלי חיים וכ"לוקים בזוהמת הנחש הקדמוני" וכיוצא באלה דברים יפים אי אז "בעתיד הרחוק " הם עושים את זה מסיבות אמוניות מצפוניות ומתוך אמונה כנה שבהשמדה המונית כזאת העולם יעשה מקום טוב יותר.מובן ש"אותם צאצאי הנחש הקדמוני " הם בגדר אנונימיים עבורם זהו ציבור עצום של בני עמלק ועשיו שהוא לא רלבנטי בפני עצמו וכל העניין בו הוא שיש להשמידו בדרך זאת או אחרת .הם נבראו כדי שבבוא היום יבואו אחינו בני ישראל להשמידם .
בדיוק כפי שהיטלר והימלר לא היו חולי נפש ככל הנראה לפי כל הגדרה קלינית כאשר פעלו להשמדת היהודים בציפיה להפוך בכך את העולם למקום טוב יותר.או פול פוט שפעל להשמדת חלק גדול מהקמבודים כדי ליצור קמבודיה טובה יותר עם אלה שישארו.
אין כאן שום מחלת נפש ,רק אמונה אובססיבית שאם חס וחלילה מישהו יפעל ליישמה במציאות יביא לחורבן כולנו.
פצצה אטומית 432788
לפי דעתי זה חשוב שקוד השיגור יהיה אצל הרמטכ"ל ועצל מנכ"ל או מנהל בחיר מעוד של האתר. וזה למה כי מקום חשוב וסודי כמו הכור בדימונה אין מצב שיחדור גורם זר ללא אישורים וסיווג גבוה כדרוש.
אנשים זה לא משחק מה שיש שם זו ההגנה הכי מסוכנת שיש אי לא מאחל לאף מדינה להתגרות במדינת ישראל ובמיוחד אחמדניג'ד שיודע לדבר ולאיים רק מרחוק אנשים אתם צריכים להיות רק שמחים ורגועים שיש למדינת ישראל איך להגן על תושביה מדינת ישראל יכולה לישון בשקט לתגובות filip31279@walla.com מי שבאמת רוצה לדבר ואכפת לו
תיקון טעות 471366
דווקא רבי חיים ויטאל הוא מהבולטים בחכמי התורה שחינכו לאהבת כל האדם כולל גויים, כמובא בספרו שערי קדושה
תגובה מסיבית 505680
אם ישראל תגיב בכח אטומי כנגד מדינות אוייב אירן סוריה והאזור כולו ימחק מעל פני האדמה ישראל אומנם מדינה קטנה אבל עם עוצמה צבאית אדירה ויש לציין שמאז ומעולם מדינות ערב לא תקפו את ישראל בנשק כימי מחשש לתגובה גרעינית והשמדתם הטוטלית
תגובה מסיבית 505694
אנחנו נשמיד את מדינות ערב ונשאר לבדנו במזרח התיכון- איזו אידיליה. למה לא חשבנו על כך קודם.
איך ליחצן את הנשק הגרעיני של ישראל 517430
יש לי ענייו עמוק בספרים שעברו צנזורה קשה בשפה העברית ובמיוחד כאלו שהיו שנויים במיוחד במחלוקת.

ספרים שנראו בזמנם ( ויש שגם היום ) ככל כך מוזרים ונועזים ו"מסוכנים" עד שמחבריהם נרדפו בידי גופים שונים שניסו למנוע את הוצאת ספריהם.

ואם קם מישהו שדרש לשרפם הרי זה עוד מעלה את ערכם בהרבה.ואם עותקים של הספר נשרפו ממש הרי זה מעלה את ערכם עוד יותר בהתאם.

וככל שספר ומחברו נרדפו יותר ונשרפו יותר,הרי ערכם עולה בהתאם.

יש לי אוסף שלם של ספרים כאלו שיצאו לאור בעברית לאורך המאות. .
אלו מחולקים בספרייתי לכמה מדורים שונים : .

יש את מדור ספרי הכישוף הקבלה והמיסטיקה ,ספרים שבתאיים ופרנקיסטים שמחבריהם נרדפו עד חורמה בגללם,,למשל ספר "ואבוא היום אל העין" המיוחס לרב יונתן איבשיץ בעל התוכן הקבלי –פורנוגראפי-הומוסקסואלי קיצוני שרוב עותקיו נשרפו ושלא פחות מהרב יעקב עמדן קבע שהוא אחד הספרים הנתעבים ביותר שפורסמו בתולדות האנושות. ויש גם כמה אחרים.

יש את מדור ספרי הריגול והביטחון ספרים שעוסקים בפרשיות ביטחוניות שונות ועד כמה שידוע הצנזורה ניסתה לעצור את פרסומם בשלב זה או אחר ספרים שעוסקים ב"עסק ביש " ספריו של מיק אלדר, ספריו של איש המוסד לשעבר וקיטור אוסטרו בסקי שמחברם נרדף עד חורמה בידי המוסד הישראלי שהודות לכך תרם רבות לחשבון הבנק של אותו מר אוסטרובסקי ואחרים.
.

יש כמובן את מדור הספרות היפה שכולל "הייתי כלבתו הפרטית של הקולונל שולץ " שכל עותקיו הושמדו חוץ מזה שנמצא בידי ובידי עוד שלושה אספנים ידועים, וכל ספר אחר של ספרות יפה שידוע לי שנאסר אי פעם בידי צנזורה ישראלית מסיבה זאת או אחרת.

מדור זה כולל גם כמה וכמה מותחני ריגול שנאסרו בידי הצנזורה מאחר שכפי שהתברר למחברים המופתעים הם היו יותר מידי דומים לאירועים שהתרחשו במציאות בלי שהמחברים אף ידעו על כך ( או לפחות כך טען בפני אחד מהם ) . .אבל זה המדור הפחות מעניין כולם.

אני תמיד מחפש להרחיב את האוסף ואף שקלתי לפרסם רשימה של ספרים חסרים לי אבל זה עלול להקפיץ את מחירם ולכן אני נמנע ,אבל לדעתי יש לי את אחד האוספים הגדולים ביותר בתחום ..

יום אחד אני אשמח לבקר בגנזכים של הצנזורה הישראלית ולבדוק איזה ספרים היא אסרה שלא פורסמו מעולם ולשים גם עליהם יד.
.
וכמה מהספרים הבולטים באוסף הם ללא ספק ספריו של אבנר כהן חוקר תולדות ההתחמשות הגרעינית המיוחסת למדינת ישראל .חוקר שספריו סיבכו אותו בהתנגשויות חוזרות ונשנות עם שירותי הביטחון של מדינת ישראל ובראשם יחיאל חורב שניסו לעצור את פירסום ספריו .
ובסופו של דבר ללא הצלחה.
עד אז הנה ביקורתו של חיים מזר על הספר של אבנר כהן "הטאבו האחרון " שמתאר את מדיניות הצנזורה הישראלית לגבי כל מה שקשור במדיניות הגרעינית והביולוגית של ישראל.

ראו
איך ליחצן את הנשק הגרעיני של ישראל
נשק גרעיני -חובה 559377
אחזקת נשק גרעיני היא חובה על מדינת ישראל.
אין ספק שההשתהוות המוזרה של הדוויזיות המצריות ב73 בפריצתן לסיני היתה פועל יוצא של האיום הזה
נשק גרעיני -חובה 559379
על סמך מה אתה כותב ש"אין ספק"? ההשתהות "המוזרה" של הדויזיות המצריות ב-‏73 בפריצתן לישראל נבעה מכך שזו היתה התכנית המצרית. לא היתה תכנית מצרית לפרוץ לעומק סיני. הנה מה שמופיע בויקיפדיה:
"כוחות שריון משתי דיווזיות מצריות צלחו את התעלה. ב-‏14 באוקטובר, בניגוד לדעתו של הרמטכ"ל המצרי ובשל לחץ מצד סוריה, פתחו המצרים במתקפה לאורך החזית, במגמה להבקיע לעומק סיני. הכוחות הקרקעיים של צה"ל, בסיוע נרחב של חיל האוויר, בלמו מתקפה זו בקרב ואדי מבעוק ובקרב ה-‏14 באוקטובר. המצרים איבדו במהלך זה 200 טנקים, לעומת 20 טנקים שאבדו לצה"ל. תבוסה זו של המצרים נתנה אור ירוק לפתיחת צה"ל במתקפה." יש לי הרושם ש-‏20 הטנקים שאבדו לצה"ל היו מאש כוחותנו-מהחטיבה שלי.
נשק גרעיני -חובה 559579
כשלמישהו אין ספק, אין יותר מה לעשות. סגור.
תיקון טעות הבנתית 581515
נראה לי שהמצאתה איזו כת כזאת בשם הרב הקדוש חיים ויטל ואתה קצת סטית מהאמת . כנראה שאתה ניזון משמועות טלויזיה רדודות כמו כל שאר הבורים שאוכלים את המזון המקולקל שלהם .
ואם תשים לב מאז ומעולם לא הייתה קבוצה של רדיקליים קיצוניים שהביאו אסונות לאומיים על עם ישראל אלא תמיד היינו אנו קורבן למשוגעים כאלה וכאלה .
ואין שום היתר להרוג אף גוי בגלל טענה שהוא בן של שטן (שגם זה מופרך לגמרי ולא ראמר על שום אומה אפילו לא על עמלק .
וראיה לרחמנות והאנושיות של התורה שלנו אפשר לקבל במדרש על יציאת מצרים כאשר אנו בני ישראל שרנו שירה כאשר המצרים טבעו במים ,ואמר ה" מעשי ידי טובעים במים ואתם אומרים שירה!? ולהזכיך שלא הייתה אומה שהכבידה על ישראל והתעללה בהם כמו המצרים .
אז לפני שאתה (האדם המלומד) פוצח בבורות חשוב ותלמד קצת על תורת אבותיך .לפני שאתה מדבר על עמודי עולם כמו הרב חיים ויטל ואומר דברים בשמו שלא היו מעולם.

תודה רבה
בורות ביהדות 605494
בס''ד

המאמר נחמד אך הכותב לא מבין כלום ביהדות ולא מכיר כלום מתורתו של הרב חיים ויטאל זצוק''ל.
פנאטיות קיצונית היא לומר על מישהו דברים כאלו בלי שהכרת אותו או את כתביו.
אולם זה אופייני לישראלי השטחי התרבות הטלויזיה עיוותה לו מעט את המוח.
ידידי אל תדאג מישהו יעצור את הפצצה וזה לא אתה ולא אני. ב''ה אנו חזקים ויש לנו מישהו יותר חזק ששומר עלינו
Ignorance is bliss 605495
כן, גם המשפחה של סבתא שלי לא דאגה‏1, וסמכה על מישהו חזק יותר וגו'.
למרבה המזל, לפחות מנקודת הראות הצרה שלי, סבתא שלי עצמה היתה יותר אקטיבית ועלתה ארצה בעוד מועד.
אלה היו שישים שניות על טעויות בשיקול דעת הנובעות מהסתמכות על גורמים עלומים והעברת האחריות האישית, ותוצאותיהן.

1 הפונז לא נמנע מקלישאות, שלא כהרגלו (אני מקווה)
אל האין סוף, הצילנו ... 638604
Krig, krig, krig, krig det ändlösa krigetים Gud, du är byns hopp.
אני בעד שלום, אך אם אין מה לעשות_אני החלט מסכים מסכים הפיתגם : השקם והורגיהו.

חזרה לעמוד הראשי פרסום תגובה למאמר

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים