מספיק עם היהדות המנוונת הממיתה את הנפש 249206
תביאו לנו חג נורמלי עם רקודים,אוכל,קרנבל ובחורות.
משהו שיחגוג את עליונות הגוף על נפש.משהו שיביא שמחה לעם ישראל.
מספיק עם היהדות המנוונת הממיתה את הנפש 249211
לעניות דעתי, יום הכיפורים הוא היום השמח ביותר לנפש יהודיה, מאחר וזהו יום יחיד במעגל השנה שבו נמחלים כל עוונותינו, פשעינו וחטאינו. למתקנים דרכיהם, כמובן. יום כיפור כשלעצמו, אינו מכפר למי שאינו משתנה לטובה.
מספיק עם היהדות המנוונת הממיתה את הנפש 249272
א. למה את מניחה את עליונות הגוף על הנפש? ואם זה נכון, למה זו סיבה מספיק חשובה כדי לחגוג?

ב. החגים היהודיים הדתיים לא "מספקים את הסחורה" - אך אנחנו עוד מדינה צעירה, ועוד לא גיבשנו מספיק חגים לאומיים. לא מן הנמנע שאחד מהם יהיה בעל אופי כזה. נפגש עוד 50 שנה?

ג. אם נסתכל על הגישה היהודית-דתית, אז על חג סוכות שבפתח כתוב "ושמחת בחגיך". באחד המקורות (אני לא זוכר איזה) מופיע רעיון, לפיו "מגיע" ליהודים לקבל הרבה ימים-טובים, כי הם מתעלים אותם ללימוד ותפילה, בעוד ששאר העמים חוגגים בהתפרעות.

ד. וסתם תהייה שהטרידה אותי: אם את הטרוסקסואלית, אז יש הרבה אנשים (ביניהם אני, למען האמת) שיראו את המשפט "רקודים, אוכל, קרנבל ובחורות" כהעמדת הגברים במרכז החגיגה, וככניעה לשוביניזם.
מספיק עם היהדות המנוונת הממיתה את הנפש 250209
לא מספקים את הסחורה"?! יש המון אוכל וריקודים בפורים, בל"ג בעומר וכמובן ביום העצמאות.
מספיק עם היהדות המנוונת הממיתה את הנפש 249366
עליונות הגוף על הנפש היא באה לידי ביטוי בביטוי: ועיניתם את נפשותיכם
בצום הגשמי והגופני הרוח האנושית נדכאת ומתענה ומכפרת (עפ"י המאמינים בלבד) על חטאות הנפש
מספיק עם היהדות המנוונת הממיתה את הנפש 250319
למה לענות את הנפש?
מה היא עשתה לי רע?
למה בכלל לענות משהו, מישהו, להתענות?
למה לרצות את האל? מה היא עשתה בשבילי לאחרונה?

ואם כבר לענות את הגוף, אז לפחות שיהיו תוצאות - קוביות שוקולד בבטן, למשל ושנינה.
מספיק עם היהדות המנוונת הממיתה את הנפש 250676
1. למה לענות את הנפש? מה היא עשתה לי רע? למה בכלל להתענות?

כי הנפש מתאווה לעשות מעשים לא נאותים, ונמצא שהיא מדרבנת את הגוף לחטוא. לעומת הנשמה, שמדרבנת את הגוף לעשות מעשים טובים. ובאותו איבר שאדם חוטא, בו עליו לכפר על החטא. לכן התורה מצווה לענות את הנפש ביום צום כיפורים על ידי תענית ציבור, אי נעילת הסנדל, אי-רחיצה ואי-קיום יחסי משגל.

2. למה לרצות את הא-ל?

אין הדבר בא לרצות כוח עליון כלשהו. הדבר נועד לטובתנו, בעולם הזה ובעולם הבא. מנקודת ראות אגואיסטית - הדבר כדאי לך ורק לך, ולא לאף אחד אחר. בוודאי שלא לתעשיית המזון או ההנעלה.

3. לפחות שיהיו תוצאות כמו קוביות בבטן...

והתוצאות - מי ישורנו. כל אחד מהמתענים רואה את התוצאות במעגל השנה מזווית ראייה אינדבידואלית משלו. צא ושאל או נסה ולא תתחרט.
מספיק עם היהדות המנוונת הממיתה את הנפש 250817
1. הנפש שלי לא מתאווה לשום 'מעשים בלתי נאותים'. הנפש שלי מתאווה רק למעשים מאוד נאותים כמו גלישה(על גלים), שאיבת אויסטרים בלווית יין נסך (רצוי מרלו, למרות שהמומחים מקפידים על לבן), ותנוחת הכפיות.

2. אם תכלית תענית יום הכיפורים אינה לרצות איזה יהוה קודר במרומים, אל קנא ונוקם, אלא אך ורק לטובתי, אז במטותא, רק בשביל הנשמה היתרה, אעדיף לעטוף עצמי בטלית ריחנית, לסחוב עוד משיכה מהבאנג, ולהתמלא בנועם, רוך וחסד אנושי.

3. יצאתי, שאלתי, חזרתי והפנמתי. ניסיתי כבר הרבה, והתחרטתי מעט.
היהדות מכוונת את הנפש 250887
1. אם כך אתה סבור אודות תאוות הנפש שלך - אינך יודע מהי נפש כלל. הנפש מתאווה לחטוא ואילו הנשמה לעשות מעשים טובים, ולכן "הנפש לא תמלא לעולם" ו"אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא" (קהלת).

2. כיצד לכפר על חטאי הנפש האנושית, במטותא ממך, לבורא הנפש של האדם פתרונים. ואילו עצם דרכך הנילוזה לכפרה, מקורה באותה נפש חוטאת.

3. יגעת ומצאת - תאמין (מסכת אבות). לא מצאת - סימן שלא יגעת מספיק. צא ולמד (לפני שאגיד לך: צא בחוץ...).
היהדות מכוונת את הנפש 251010
1. שמחתי לשמוע מכבודו שבעצם מתרוצצות בראשי שתי ישויות מתנגשות, 'נפש' ו'נשמה'. עכשיו גם ברור מה מקור הביטוי העממי 'נשמה' במשפט השגור בפי הפוקדים את הפיצוציות בערבי חג ומועד: "מה העניינים גבר? אחי, תן לי שני מאלבורו לייט, נשמה"

2. אם רק ליחוה פתרונים בנושא כפרות, אז שיודיע כבר הנודניק השמיימי מה הוא פתרון ביה"ס מבית מדרשו. נשמע, ואולי נעשה.

3. "למה דרך רשעים צלחה?"
היהדות מכוונת את הנפש 251038
ב-‏1. ו-‏2 לא הבינותי מה רצונך, כשם שלא הבנתי כמה קילו של מבוט נפל לך על הראש... והאם שתית קצת?

אבל מה שנוגע לשאלתך המחודשת (3), ראה פתיל בדיון זה למעלה:
תגובה 248895
היהדות מכוונת את הנפש 251578
אאל"ט יש אפילו שלוש "ישויות" או שכבות מהות באדם על פי היהדות: נפש, רוח ונשמה.
היהדות מכוונת את הנפש 251591
רק אצל היהודים. לגויים אין נשמה.
היהדות מכוונת את הנפש 251749
לא "על פי היהדות" (מתי תלמדו שאין דבר כזה?) אלא על פי גישות מסויימות בקבלה ובחסידות.
היהדות מכוונת את הנפש 251783
"תלמדו" זה אני ושתי הישויות האחרות שלי?
היהדות מכוונת את הנפש 251790
להיפך, ''תלמדו'' בלשון רבים, כי אני לא חושב שמנומס לנזוף בך באופן אישי (ואכן, לא לזה התכוונתי).
היהדות מכוונת את הנפש 251797
על פי אילו גישות יהודיות יש לגוי נשמה (פרט לנפש, רוח, חיה ויחידה - שישנם אצל בני-האדם)?
היהדות מכוונת את הנפש 251811
איפה ברמב"ם (למשל) אתה מוצא שלאדם יש נפש, רוח ונשמה?
היהדות מכוונת את הנפש 251824
הרמב"ם בספרו המונומנטלי "מורה נבוכים" מבאר 3 מצבים של "נפש":

נפש חייתית
נפש מדברת
ונפש צמחית

בחלק הראשון, פרק מ"א, הוא מבאר את כוונותיו באלה. ובחלק השני, פרק י', הוא כותב מפורשות: "...מכאן מתחייבת מציאותה של נפש". והרמב"ם אינו מבדיל בין "נפש" ל"נשמה". לדידו, זה דבר אחד.

בחלק הראשון (פרק ל"ב) ובחלק השני (פרק כ"ט) הרמב"ם מבאר את מציאותה של "הרוח הרואה" כמושג המופיע במשנותיהם של אלכסנדר מאפרודיסיאס ואיבן רשד. את הרוחות שבגוף האדם, מה שנוגע יותר לדיוננו, מתאר הרמב"ם במאמרו "על הנהגת הבריאות": "אלה אשר הרופאים קוראים להם 'רוחות' הם קיטורים דקים הנמצאים בגוף... והקיטור הנמצא בחדרי המוח והשופע ממנו בחללי העצבים קרוי 'רוח נפשית'..." (מהד' רבינוביץ', עמ' 41-42; מהד' מונטנר, עמ' 65-66; מהד' בר-סלע, עמ' 27).
היהדות מכוונת את הנפש 251847
כלומר שלפי הרמב"ם, נפש, רוח ונשמה הן מלים נרדפות (פחות או יותר)?
היהדות מכוונת את הנפש 251850
לרמב''ם אין שמץ של מושג על מה הוא מדבר
היהדות מכוונת את הנפש 252426
אני לא אכנס בהסבר על מה מדבר הרמב"ם, למרות שאין לכם שמץ של מושג על מה הוא מדבר - כך לפחות על-פי הבורות המנשבת בתגובות על דבריו המצוטטים או המופנים.

בכל מקרה, להזכירכם, איילמוני מתגובה 251749 טען בלהט שמדובר בגישות בחסידות ובקבלה, ובתגובה 251811 שאח"כ טען שלמשל ברמב"ם אין בכלל מושגים כמו "רוח", "נשמה", "נפש" וכיו"ב. לשם הפרכת המיתוס הליבוביצ'יאני (מתאים לו) הזה, ציטטתי והפניתי לדברי הרמב"ם במקור.

בנוסף, הרמב"ם לא הכיר את חכמת הקבלה של האריז"ל. ובאחד ממכתביו כתב שהנה נודעה לו החכמה הקבלית, וברצונו להפיצה בעולם מתוך הכרתו בגדלותה וממילא הוקרתו אותה, "אך מה אעשה וספרי הופצו ברבים ואיני יכול להשיבם".
היהדות מכוונת את הנפש 252429
האייל הזה כלל לא אלמוני, כמובן ("המייל, המייל הזה שנשאר תקוע כמו עצם בגרון!"...).

הפרשות מתגובה 252423 שעתידה להימחק כי היא מצביעה על תגובה שנשלחה בשוגג פעמיים.
היהדות מכוונת את הנפש 252460
האלמוני של תגובה 251811 שאל היכן אתה מוצא ברמב"ם התייחסות לנפש, רוח ונשמה כישויות נבדלות, ולתגובה 251847 שעשויה להבהיר את הענין - טרם ענית.
היהדות מכוונת את הנפש 252586
האלמוני של תגובה 251811 לא שאל היכן אני מוצא ברמב"ם התייחסות לנפש, רוח ונשמה *כישויות נפרדות*. הוא רק שאל כהמשך לתגובה 251749 האם "בניגוד" לזרמים כמו: החסידות והקבלה יש התייחסות לרוח, נפש ונשמה ברמב"ם שקדם להם מבחינה כרונולוגית. ולא לחינם האלמוני הציג את הרמב"ם תחת הסיווג: "למשל". וכאמור, על כך השבתי. ואינני חייב להשיב על כל שאלה או גחמה של מנדהו. זכותי כמו שזכותך – לא להגיב על מה שלא בא לנו להגיב, או שאיננו יודעים.
היהדות מכוונת את הנפש 252668
אני, והאלמונים שכתבו את תגובה 251811 ותגובה 251847 - חד הם (אנחנו חולקים אותן נפש, רוח ונשמה). כמובן שאינך חייב לענות לאף אחד ועל אף טענה. לחידוד העניין, אני אחזור על העיקר: האבחנה בין נפש, רוח ונשמה כישויות נבדלות אינה "יהודית" אלא קבלית.
היהדות מכוונת את הנפש 252723
וכשאתה מתיימר לקבוע בדיות במסמרות אתה מסתמך על מי ועל מה?
היהדות מכוונת את הנפש 252724
בינתיים, נוח לי להסתמך על כך שאתה לא מגיב לגופה של טענה. אחזור עליה: האבחנה בין נפש, רוח ונשמה כישויות נבדלות אינה "יהודית" אלא קבלית.
(האם קיים מקור לאבחנה בין שלושת השמות האלה, מלפני המאה ה- 15, פרט לספר הזוהר?)
היהדות מכוונת את הנפש 252737
מה לעשות, שבניגוד למתיימרים כמוך (הרוקדים על דם הספק שהבאתי בדברי למעלה בחושבם למנצחים את עצמם...), אין דרכי לקבוע בדיות במסמרות.

חוץ מזה שאתה סתם העברת נושא, כי מקודם בכלל טענו כאן החכמים בלילה שהמונחים מקורם בקבלה ובחסידות. והנה, התברר שהרמב"ם דיבר עליהם עוד במאה ה-‏12. אבל שיהיה על המצפון של היושר האינטלקטואלי המזויף שבמסתרי אלמוניותך.

תבעת בחוצפה: לפני המאה ה-‏15?

בבקשה ובכבוד רב:
הרב יוסף אלבו (1444-1380) בחיבורו המונמנטלי "ספר העיקרים" מדבר מפורשות על החלוקה הזאת במאמר שני, פרק ח'.

ובמדרש "בראשית רבה" (לא זוהר, אלא אחד מספרי המדרש הקדומים שנתחבר בארץ ישראל במאה ה-‏5 לספירה הנוצרית), בפרשה י"ד אות ט', ישנה חלוקה מפורשת בין חמשת המאפיינים. כמו שיש גם במדרש "דברים רבה", בפרשה ב' אות ל"ז. וכמו שישנה כזו במדרש "ילקוט שמעוני", על ספר קהלת, אות רמ"ז, סעיף תתקס"ט. כל המדרשים הללו נכתבו לפני ספר הזוהר, מבחינה כרונולוגית, שיש שמייחסים אותו למאה ה-‏12 וה-‏13.

וזאת בנוסף לרמב"ם שכידוע כל פסקי ההלכות והדעות שלו התבססו נאמנה על התלמוד ועל מדרשי חז"ל. הרמב"ם, להזכירך, חי במאה ה-‏12 לסה"נ.
היהדות מכוונת את הנפש 252782
באשר לרמב"ם ומקור המונחים, יתכן שלא הייתי חד משמעי מן ההודעה הראשונה. ברור שה*מלים* "נפש" "רוח" ו"נשמה" הן מלים עתיקות, אבל למיטב ידיעתי המלים האלה התייחסו מאז ומתמיד להופעות שונות של אותה מהות ("ויפח באפיו נשמת חיים"), וההתייחסות אליהן כאל ישויות שונות המתרוצצות בקרבנו היא חדשה יחסית. לעת עתה, אני מחזיק בדעתי שהרמב"ם מתייחס למלים אלו במשמעות הראשונה - אם אני טועה בנקודה זו, אנא אמור זאת.

לצערי, מדרש בראשית רבה אינו מצוי בספרייתי (בינתיים). אם זה לא קשה מדי, האם תוכל להעתיק לכאן כמה שורות רלוונטיות, כדי שאוכל לראות במה מדובר? תודה.
היהדות מכוונת את הנפש 252948
שירות לציבור:

המובאה ממדרש "דברים רבה":

'ואהבת את ה' א-להיך בכל לבבך ובכל נפשך' (ספר דברים, ראשית הציוויים שבפרשת קריאת-שמע שקורא היהודי 3 פעמים ביום – א"פ), מהו 'בכל לבבך ובכל נפשך'? *בכל נפש ונפש* שברא בך. אמר ר' מאיר: על כל נשימה ונשימה שאדם מעלה חייב לקלס את יוצרו, מנין? שנאמר (תהלים קנ) 'כל הנשמה תהלל י-ה'. א"ר סימון: חמישה שמות נקראו לנפש, ואלו הן, רוח , נפש, נשמה , חיה, יחידה. רבנן אמרי (=חז"ל אמרו) בוא וראה: הקב"ה ממלא את עולמו והנפש הזו ממלאה את הגוף, הקב"ה סובל את עולמו והנפש הזו סובלת את הגוף, הקב"ה יחיד בעולמו והנפש יחידה בגוף, הקב"ה אין לפניו שינה והנפש אינה ישנה, הקב"ה טהור בעולמו והנפש הזו טהורה בגוף, הקב"ה רואה ואינו נראה והנפש הזו רואה ואינה נראית – תבוא הנפש, שהיא רואה ואינה נראית, ותקלס להקדוש-ברוך-הוא, שהוא רואה ואינו נראה. אמרו ישראל: ריבונו של עולם, הנפש הזו שמקלסת אותך עד מתי היא נתונה בעפר (שם, תהלים, מד) 'כי שחה לעפר נפשנו'? אמר להן הקב"ה: חייכם, יגיע הקץ ונפשותיכם שמחות. לפיכך ישעיה מנחם אותן (=תחיית המתים שלעתיד לבוא), אומר (ישעיה סא) 'שוש אשיש בה', תגל נפשי בא-לוהי'.

במובאה הזאת, באמת רואים שישנם מספר כינויים לתופעת *הנפש* האנושית, הטהורה, היחידה, הלא-ישנה, הבלתי-נראית הגם שרואה הכול, ממלאת הגוף – ובקיצור, "הבעיה הפסיכו-פיזית", כלשון המדע. ובמדרש "ילקוט שמעוני" שהצעתי, נאמר: "מי יודע *רוח* בני האדם? ה' שמות נקראו לה: נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה". ואילו במדרש בראשית רבה (כל המובאות מהמקורות שכבר ציינתי בתגובה הקודמת, ואין טעם לחזור עליהם) ישנה חלוקה חדה כפלס, שיש להניח שהרמב"ם קיבל אותה, משום שכלל בידינו, לא יכולה להיות כל סתירה בין פסק הלכה או השקפה של הרמב"ם לבין דברי חכמינו ז"ל המפורשים. ולא לחינם, כמעט שלא בנמצא סתירה שכזו. ולהלן המובאה מהמדרש הקדום:

"חמישה שמות: נפש, רוח, נשמה, יחידה, חיה. נפש – זה הדם, שנאמר (דברים יב) 'כי הדם הוא הנפש'; רוח – שהיא עולה ויורדת, שנאמר (קהלת ג) 'מי יודע רוח בני האדם העולה היא למעלה'; נשמה – זו האופיה, דברייתא אמרין 'האופיתא טבא'; חיה – שכל האיברים מתים והיא חיה בגוף; יחידה – שכל האברים משנים שנים (=משתנים עם השנים) והיא יחידה בגוף, שנאמר (איוב לד) 'אם ישים אליו לבו רוחו ונשמתו אליו יאסוף'." רבי יהושע בר נחמיה ורבנן מסבירים שם בהמשך מהי כוונת הכתוב באיוב בהקשר זה.
היהדות מכוונת את הנפש 252956
תודה רבה. נדמה לי שהפירוט ב"בראשית רבה" נועד להסביר את השמות השונים של אותה ישות פנימית שאנחנו קוראים לה "נשמה", ולא למנות ישויות פנימיות נבדלות (ב"דברים רבה" זה ממש מובן מאליו שלזה הכוונה). אין ספק במקורות מאוחרים יותר (למשל: ספר ה"תניא"), נפש, רוח ונשמה (נר"ן) הם שלושה דברים שונים זה מזה.

עם זאת, אני לא משוכנע שיש במקרה הזה בסיס לאבחנה שלי בין "ישות בעלת מספר שמות", לבין "מספר ישויות".

א. האם אתה מקבל את דעתי, שיש הבדל בין שתי האפשרויות, או חולק על הצורך באבחנה הזו?

ב. במקרה הראשון - לאיזו מן האפשרויות שייך לדעתך המקור ב"בראשית רבה"?

ג. אם אתה מסכים איתי בשני הסעיפים (כלומר, שיש משמעות לאבחנה בין שתי האפשרויות, וש"בראשית רבה" עדיין מדובר בישות אחת, בעוד שבהמשך מבוצעת חלוקה בין התפקודים השונים של ה"נשמה", והיא הופכת לכמה ישויות) - אז זו שאלה מעניינת מתי ההפרדה הזו הופיעה לראשונה. אני בכל זאת חושב שמקור ההפרדה הוא בקבלה, ודווקא את "ספר העיקרים" (שנכתב, כמדומני, בראשית המאה ה-‏15) אפשר לזהות כאחד הספרים המשפיעים בראשית הזרם הקבלי.
היהדות מכוונת את הנפש 252959
עכשיו עיינתי ב"ספר העיקרים" במקור שהצעת (מאמר שני, פרק ח'), ונראה לי שהדיון הזה מתחילתו מבוסס על אי-הבנה. הוא מדבר ממש על אותה אבחנה שעשיתי בתגובה הקודמת (פרט לזה שהוא משתמש בטרמינולוגיה הנכונה; בכל זאת מדובר בפילוסוף מקצועי).

"ממה שהוא מבואר במעט עיון, שהתואר שיתואר בו הדבר מצד פעולותיו לא יחייב ריבוי בעצמות הפועל כלל, כי כבר אפשר שימשכו מן הפועל האחד פעולות רבות מתחלפות.

...

וכן הנפש האנושית בכלל, ימשכו ממנה פעולות טבעיות מתחלפות, כהזנה והצמיחה וההרגש, ופעולות רצוניות כפעולות הכוח המתעורר והכוח המדבר, ולא נמצא מן הפילוסופים מי שאמר שהנפש האנושית מורכבת.

אבל לפי שנמצא פועל הצמיחה בפני עצמו בצמח, ופועל ההרגש בחי, ופועל ההשכלה בפני עצמו בשכלים הנבדלים, יביא זה לחשוב היות הנפש האנושית מורכבת, *כמו שכתבו קצת מהרופאים שבאדם שלוש נפשות*.
*ואינו כן, כי הנפש האנושית אחת, ימשכו ממנה פעולות מתחלפות*. "

(ומיד אחר-כך הוא מביא את הרמב"ם כראיה לדבריו).

אם-כן,
1. ההבחנה בין נפש, רוח ונשמה *כישויות נפרדות* אינה "יהודית" (לפי ספר העיקרים והרמב"ם), אלא קבלית.
2. גם ההבחנה הקבלית הזו אינה חדשה, ויש לה מקורות מוקדמים בדברי מדענים שקדמו לרבי יוסף אלבו (עליהם הוא חולק).
היהדות מכוונת את הנפש 252984
שוב, כאמור, מ''מדרש רבה'' הקדום משמע כפי שטענתי ולא כפי שנוטה ליבך לחשוב.

לעניות דעתי, המדרש הקדום הוא המקור לעמדת הקבלה והחסידות בנידון, ולא איכפת לי שיש חולקים עליהם מבין חכמי ימי-הביניים (ר' אלבו) בהעריצם את יפייפיותו של יפת (היכלי המדע הנוצצים והיוקרתיים).
היהדות מכוונת את הנפש 253010
אני קצת מתקשה לעקוב. בינתיים ארבעת המקורות שציינת ("בראשית רבה", "דברים רבה", הרמב"ם ו"ספר העיקרים") - כולם מבחינים בין כמה *שמות* של הנשמה, אבל לא רואים בזה "ריבוי בעצמות הפועל כלל".

אני חוזר על השאלות הקודמות: האם אתה מסכים שיש הבדל בין "ריבוי תארי הפועל" לבין "ריבוי בעצמות הפועל"?
אם כן, מתי לדעתך מופיעה האמונה באפשרות השניה (דהיינו, שהנפש נבדלת מהנשמה וכו')?

(אגב, ר' אלבו דווקא חולק במפורש על דעת "מקצת הרופאים").
היהדות מכוונת את הנפש 253175
אינך מדייק: לא ארבעת המקורות שציינתי. גם אתה משכיל להבין מתוך המובאה שנדבתי למעלה ממדרש בראשית רבה שמדובר ב"ריבוי בעצמות הפועל". וזה שיש מקורות שסבורים שמדובר ב"ריבוי כינויי הפועל", אינו אומר עוד שאלה חולקים על הבדלי עצמות הפועל. הם רק טוענים שיש לחלק מבחינת השמות ולא מתייחסים לחלוקה אחרת באשר היא. זה מה שנוגע למדרשי חז"ל. ואין לך להביא ראיה לשיטתך מר' אלבו, גם בגלל היותו מקובל וגם בגלל שהוא הרי חי בכלל במאה ה-‏15...
ולגויים? 252957
יש נרנח"י, או רק נר"נ? וזה לפי היהדות, חלקים מהיהדות, סוג של יהדות או קבלה בלבד?
ולגויים? 252982
מה בדיוק אתה רוצה לשמוע? שהיהדות מתנשאת על הגויים? די כבר עם הסטיגמות הרדודות האלה.

אם זכרוני אינו מטעני, חמשת המאפיינים מתייחסים לכלל בני האדם, ללא יוצא מן הכלל.
ולגויים? 252990
אם היהדות היא שמתנשאת על הגויים (נניח), אז וודאי ווודאי שאורי פז מתנשא על הגויים, בשם יהדותו (ולא רק עליהם). לא חסרים לינקים.
ולגויים? 252994
מה אתה שח? אני רק מקווה שאינך מתכוון ללינק הבא: דיון 1661
ולגויים? 252991
אם היהדות היא לא זו שמתנשאת על הגויים (נניח), אז וודאי ווודאי שאורי פז מתנשא על הגויים, בשם יהדותו (ולא רק עליהם). לא חסרים לינקים
מדרגות לרקיע 253003
מה אכפת מה אני רוצה לשמוע? זה כך, או לא כך? ממה שאני יודע, זכרונך מטעה אותך בהחלט. אולי רק ב"חלק מהיהדות", לא יודע, זה מה שאני מנסה לגלות.

תראה כאן, דף של חב"ד, לא תגיד hofesh או משהו:

"שלוש הדרגות הללו - 'נפש', 'רוח', 'נשמה' - הן הרבדים הגלויים והנתפסים של הנשמה. הן באות לידי ביטוי בצורות מוגדרות, וממילא מוגבלות. אפשר לחוש אותן ולהבינן, כיוון שיש להן לבוש מוגדר ומוגבל. למעלה מזה עומדות הדרגות 'חיה' ו'יחידה', שאין להן לבוש מוגדר. הן הרבדים העל-שכליים, הבלתי-מוגבלים והאין-סופיים של נשמת היהודי." הם ממציאים את זה?
מדרגות לרקיע 253008
בשביל לצטט מספר "התניא" לרבי מלאדי, מייסד חסידות חב"ד, אני לא צריך את החב"דניקים.

אז מה חידשת בדיוק בקשר לנשמת הגויים? אני יכול לפרט בהרבה יותר רציונליות במה מדובר, ולא לחינם כבר אמרתי למעלה בדיון הזה שאין למתדיינים עד כה מושג במה מדובר בדיוק.

וכבר אמר פעם מי שאמר: טוב שיש את חב"ד לחילונים...
מדרגות לרקיע 253021
מה חידשתי? את מה שטענתי למעלה: "חיה" ו"יחידה" הן ייחודיות ליהודי, כפי שבוודאי שמת לב בציטוט. להתחמק מתשובה תחת התירוץ "אין לכם מושג במה מדובר בדיוק" זה עלוב. ובשביל מה הציטוט "טוב שיש את חב"ד לחילוניים"? אתה טוען שהחב"דניקים לא מבינים ביהדות, או שהרבי מלאדי לא מבין ביהדות, או מה? והאם אתה מניח שאני חילוני?
מדרגות לרקיע 253177
נו, ואז מה שישנם הבדלים בין גויים ליהודים במישור זה, במידה ואכן כטענתך שישנם כאלה? יש גם עוד הרבה הבדלים מולדים וגנטיים. שומו שמים!
המלים בעברית אבל השפה היא? 253188
הבדלים תמיד היו ויהיו 253514
נניח שאתה צודק, ואתה לא צודק אלא טועה בגדול בהבחנך הנכוחית, יש גם הבדלים גנטיים מולדים. אז מה?
מדרגות לרקיע 253636
לא כטענתי, אלא כטענת הרבי מלאדי. הוא טועה, או לא מייצג, או מה?

הבדלים מולדים וגנטיים הם סטטיסטיים ועדינים. לא ידוע לי על הבדל חד-משמעי וגורף כמו הטענה שליהודים יש שתי דרגות של נשמה ייחודית ואינסופית מעל נשמת הגוי. מה אתה אומר?
ליהודים יש אף יותר גדול 253660
ליהודים יש אף יותר גדול 253668
כשהנאצים שנכנסו לפראג הגיעו לרובע היהודי, תפש אחד המפקדים חייל ואמר לו לעלות על הגג של של בנין הרודולפינום ולהרוס את הפסל של המוסיקאי היהודי מנדלסון.
יש שם הרבה פסלים על הגג, אמר החייל, איך אני אמור לדעת מי זה מנדלסון?
זה עם האף, אמר המפקד.
החייל טיפס והרס את הפסל של ואגנר.
מנדלסון עדיין שם ליד באך ומוצארט.
ליהודים יש אף יותר גדול 253709
העתקת את זה מהכתבה על פראג שהתפרסמה במוסף הארץ.
ליהודים יש אף יותר גדול 253845
כן.
סליחה אם יש כאן פגיעה כלשהי בזכויות היוצרים של העיתונאי שאינני זוכר מיהו.
נזכרתי בסיפור הזה שקראתי, בעקבות האף הארוך.

אני גם מתנצל שלא נתתי לינק, כי קראתי את זה בעיתון מנייר, ומהרתי להעתיק למחברת האנקדוטות הכתומה שלי.
ליהודים יש אף יותר גדול 255185
מעניין, אני שמעתי את אותו סיפור בדיוק על בית האופרה של אנטוורפן, רק ששם קצין חובב מוזיקה הציל ברגע האחרון את ראשו של וואגנר. הייתי שם, וראשו של מנדלסון, כמו גם של וואגנר ושל כל האחרים עדיין מעטר את הבניין (המרשים).
מדרגות לרקיע 253852
לטעמי, אתה לא משכיל להבין את דבריו של הרב מלאדי, ואני מצידי לא מעוניין לפרט בנידון, מסיבות אישיות.

לטעמי, כמו שהבדלים מולדים וגנטיים הם עדינים, כך גם טענת הרב מלאדי או באי כוחו - מתאימה להבנתם של עדיני הנפש היהודית.

ולטעמי, התפיסה הזאת נובעת מעמדתה הכללית של היהדות על תפקידם של יהודים ונוכרים בעולם הזה, כפי שפירטתי בדיון 1661.
מדרגות לרקיע 253939
כמה נאה. אתה קובע שאני לא משכיל להבין, ומסרב להסביר. אם כן, לטעמי אתה לא משכיל להבין חשיבה הגיונית מהי, ואני מצידי לא מעוניין לפרט בנידון, מסיבות אישיות. זה מתאים רק להבנתם של חדי האבחנה הלוגית.
מדרגות לרקיע 253989
זהו, שלא בדיוק מדובר בנושא לוגי. וזכותי הלגיטימית לא להסביר מה שלא בא לי להסביר מסיבות אישיות. דחילק, אל תהיה כה רגשי. תנסה ללמד זכות, גם אם אינך מבין. כמה בדיוק אתה מבין כיצד פועל המחשב שלך לפרוטרוט בעודך משתמש בו?
מדרגות לרקיע 253996
ההשוואה המקובלת הזאת של מחשבים עם נושאי אמונה היא תמיד השוואה לא טובה ולא נכונה. אולי האלמוני איננו מבין לפרוטרוט איך פועל המחשב שלו, אבל יש מי שכן מבין. אלה שפיתחו את המחשב ואלה שבנו אותו כן מבינים.

זאת בשונה מהעניינים עליהם אתה מדבר, שאותם, מרגע מסויים והלאה, *איש אינו מבין* - ועובדה שאלה שמתיימרים, כביכול, להבין - אף פעם אינם מוכנים להסביר, והדבר מעיד עליהם כאלף עדים.

לכן ההשוואה היא לא הוגנת ואפילו קצת מתנשאת.
מדרגות לרקיע האמת 254005
על פניו אני לא רואה כנכון את ההבדל שאתה מציין, משום שיודעי המחשבים לפרוטרוט כמו יודעי ''מחשבת ישראל'' לפרוטרוט - לא תמיד מוכנים להסביר לכל אחד ועל כל במה אפשרית ותחת כל מיקרופון רענן את ''סודות המקצוע'' שלהם. לא כל מי שאינו מעוניין להסביר לך לפרוטרוט את סודות המקצוע שלו, מעיד על היותו ''אינו מבין או מתנשא''.

הרמב''ם בהקדמה לספרו המונומנטאלי ביהדות ''מורה נבוכים'' מסביר יפה את מצב העניינים הזה, שבו יש מצבים שבהם ההסבר נופל על אוזניים ערלות ואז ''כשם שמצווה לומר דברים שנשמעים, מצווה שלא לומר דברים שאינם נשמעים''.
מדרגות לרקיע האמת 254009
נראה לך שמישהו יסרב להסביר, ולו בקווים כלליים, איך פועל מחשב, וזאת "מסיבות אישיות"? אין פה שום סוד מקצועי. אתה לא רוצה לדבר על הרבי מלאדי כי זה סוד מקצועי?
מדרגות לרקיע האמת 254012
אפילו אינני יכול להסביר לך עד כמה הדברים שאתה מדבר הם בלתי נסבלים. מילא, אילו לפחות זו היתה התנשאות שיש לה איזה רקע סביר, אבל לא - זוהי התנשאות של פשפשים שפשוט אין להם מה לומר והם מעדיפים לערפל את העובדה הפשוטה הזאת במקום להודות על האמת.
מדרגות לרקיע 254000
לקבוע "אתה לא משכיל להבין" ואז ללכת זה "לגיטימי" אבל מכוער. החלק השני של תגובתי נועד להדגים זאת, והוא לא פעל. אני, במקרה, מבין לא רע כיצד פועל המחשב שלי; אם לא היה אכפת לי, לא הייתי מתעניין. בסדר. מהשנאה והבוז כלפי הגויים המצויים בחלק (קטן) מן המחשבה היהודית דווקא כן אכפת לי, אז אני מנסה להבין. לא טוב?
מדרגות לרקיע 254008
לטעמי, לגיטימי ביותר שתנסה להבין, אבל אין זה לגיטימי שתתיימר להבין דברים שבאמת אינך מבין בהם.
מדרגות לרקיע 254011
מי מתיימר להבין? אני *לא* מבין, לכן אני *מנסה* להבין. ככה זה בדרך כלל, אתה יודע, כשמישהו שואל שאלה.
מדרגות לרקיע 254015
נכון שככה זה בדרך כלל כשמישהו שואל שאלה, אבל לטעמי אין זה כך כשמישהו מונע מדעה קדומה. אתה קובע עובדות על-פי שמועות מוטעות ומצפה שנוריד בפניך את הכובע. לא תקבל זאת, כי טענתך בטעות יסודה.

אני אישית, לא נוהג לשמש פה לדברי חכמים שאינני מבין. אינני חב"דניק, אני חולק עליהם במישורים רבים במסגרת עבודת השם. עם זאת אני מכבד את גדלות חכמתו של הרבי מלאדי, מייסד תנועת החסידות, הגם שאינני חסיד כלל. אני מאמין שיש בקרבת ביתך איש חב"ד שישמח להשיב על כל שאלותך, בפרט כשמדובר בספר "תניא" (של הרב מלאדי) האהוד עליהם. לכך התכוונתי שטוב שיש חב"ד לחילונים ואילו פירשת את זה לשלילה. אם השאלה באמת מעניינת אותך, והיא איננה נשאלת על מנת להקניט או להתריס או להשחיר - גש ושאל את החב"דניק בצומת הנחת התפילין הקרובה למקום הימצאותך. מה אתה רוצה ממני? השומר יהדות אנוכי?!
מדרגות לרקיע 254020
"אני אישית, לא נוהג לשמש פה לדברי חכמים שאינני מבין". אז תגיד שאתה לא מבין וחסל! למה כל הקשקושים האלה? ועוד אמרת שאני מתיימר להבין...

לא צריך שתוריד את הכובע. ממש לא מזיז לי. יש פה שאלה עובדתית: הרחק בשחר הימים, כתבת "אם זכרוני אינו מטעני, חמשת המאפיינים מתייחסים לכלל בני האדם, ללא יוצא מן הכלל". כל מה שאני שואל הוא, האם זכרונך הטעה אותך, או שכך הוא באמת. זו לא שאלה חב"דניקית, ואם אתה לא רוצה לדבר בשמם, דבר על מה שאתה מכיר. חב"ד לא המציאו את חמש צורות הנשמה בהן דנת כאן באריכות. אולי אתה הוא זה שמונע מכוח דיעה קדומה, חיובית במקרה זה?
מדרגות לרקיע 254030
אני אמרתי שאינני מבין את דבריו של הרב מלאדי ולשם הבנתם גש אל החב"דניק שבסמתה.

לא אמרתי שאני לא מבין את חמשת המאפיינים. ביחס אליהם אמרתי שאני אמנם מבין, אולם לא מוכן להסביר מה שלא מתחשק לי ואין לי זמן לשם אריכות הנידון האינסופי, שכאשר אין לך באמת זמן להמשיך בדיון – מתקבל הרושם שאינך יודע או אינך מבין או שנוצחת בנוקאאוט. לא תודה, אני מוותר על התענוג. בפרט כאשר יש לך שאלה מדבריו של הרב מלאדי, אז מה הבעיה שלך? גש כבר לחב"ד.
מדרגות לרקיע 254050
אחרי ששלחת, כך נראה לי, מאות תגובות לאתר הזה, ושנית משנתך לאו-דווקא בקיצור בכל הזדמנות, אתה כותב "אני אמנם מבין, אולם לא מוכן להסביר מה שלא מתחשק לי ואין לי זמן לשם אריכות הנידון האינסופי". זה יוצר (אם תרצה או לא תרצה) רושם חד וברור: אינך רוצה להסביר כי אתה יודע שתשובתך אינה נאה; אינך רוצה להסביר כי אתה באמת מאמין שנשמתו של היהודי מתנוססת הרחק מעל נשמת הגוי‏1.

אז תודה על התשובה הברורה.

1 שמא, עד כי המרחק עולה על המרחק שבין הגוי לבהמה, כפי שהורנו הרב קוק, שאינו חשוד בחב"דניקיות יתרה?
מדרגות לרקיע 254051
כל ניסיון רטורי מצידך לא יביאני לפרישת משנתי על פי הבנתי בנידון.

אני לא רואה את עצמי דוברו של החסיד הרב מלאדי. אני ליטאי שמתנגד לחסידות. נקודה.

ולו באמת היית שואל את שאלתך כי ברצונך לדעת את האמת בלבד, לא היית מסיק את מה שהסקת בכוח ובטעות אופטית בתגובתך.

(מה גם שעם הזמן אני למד לא להתדיין עם אלמונים, החסינים מפני העלבה, פגיעה והטחת האשמות שווא כלפי המתדיין. אין זה בדיוק המקרה של הדיון איתך כאן, אבל זהו פשוט מנהג שברצוני לאמץ מעתה, ללא קשר אליך.)
היהדות אמת היא? הצחקתיהוך 254066
''אני ליטאי שמתנגד לחסידות''. אתה אמרת.
היהדות אמת היא? הצחקתיהוך 254069
מה דופי באמירה הזאת?
היהדות אמת היא? הצחקתיהוך 254070
נובמתת את סתם חושקת להקניטני? אם X הוא אמת איך יכול להיות ש Y ו Y' מאמינים ש X הוא אמת אבל מתנגדים אחד לשני? הסבר של 70 פנים לא מספק משום שהמשפט המקורי לא היה "אני רואה את הדברים אחרת" אלא "אני מתנגד וגו"'.
היהדות אמת היא? הצחקתיהוך 254075
אורי לא המציא את זה. באופן מסורתי נחשבו הליטאים לראש החץ של ה"מתנגדים" (בנגינה אשכנזית, ההטעמה על ההברה השניה - אמור זאת בקול רם - מת*נג*דים - והנה אתה יהודי מעט יותר :-)) לחסידות.

כל הזרמים ביהדות, וכמובן שני הזרמים העיקריים, חסידים וליטאים, מסכימים ביניהם על שלושה עשר העיקרים, וב*תוך* האמונה המשותפת הזאת ישנם חילוקי דעות קיצוניים עד כדי "התנגדות" של ממש, ואין הדבר סותר את העובדה שהאמונה היא משותפת.
היהדות מכוונת את הנפש 252885
הרב יוסף אלבו נולד ב-‏1380, והספיק לכתוב חיבור מונומנטלי לפני המאה ה-‏15? מתי התחילה המאה ה-‏15, אורי?
אני יודע אני יודע 252890
ב 1400?
אני יודע אני יודע 252905
טעות קשה!

1401.
היהדות מכוונת את הנפש 252897
לפני גיל 20 אי אפשר לכתוב חיבורים מונומנטלים?

________
כבר בבית הספר היסודי נדרשתי לכתוב חיבור שכזה (שכותרתו היתה "למה אסור לענות בחוצפה למורה לגאוגרפיה, לאחר שהיא תפסה אותך מפטפט בזמן השיעור").
היהדות מכוונת את הנפש 254108
הרמב"ם מביא בתחילת "שמונה פרקים", ההקדמה למסכת אבות, את הטענה שבנפש יש כמה סוגים, האחד אחראי לפעולות החייתיות, האחד לפעולות הצמחיות, האחד לפעולות אנושיות (בלשונו של לייבוביץ':הנפש הדברית שלו מחשבת אינטגרלים. החיונית חשה כאב שיניים, והנפש הטבעית עוגבת על בחורה).

את הטענה הזו הוא מביא בשם "הרופאים", דהיינו בשם היפוקרטס או גלנוס.
היהדות מכוונת את הנפש 254118
תודה יהונתן. אני שמח שאתה פה, כי אני אוהב את אתגרי הדיון איתך.

הרמב"ם לא מדבר על כך רק בהקדמה לפירושו למסכת "אבות", אלא גם במקורות אחרים משלו, ראה: תגובה 251824

אגב, אהבתי את דימויו של ליבוביץ' בנידון. הוא היה אומן ההגדרה יחיד בדורו! האם תוכל בבקשה לנדב מקור מדויק של ביאורו הנ"ל?
היהדות מכוונת את הנפש 254121
העמודים הראשונים של ''שיחות על שמונה פרקים לרמב''ם'' - ישעיהו לייבוביץ' ותלמידים חברים.

הוא אגב נותן הסבר מעמיק לדיון של הרמב''ם, שלא קל לראות אותו לאלתר מקריאה שטחית. לדבריו, הרמב''ם מציג את עמדתו שלו, עמדת הפילוסופים, כקונטרה לעמדת הרופאים. לדעת הרמב''ם הנפש היא אחת ופעולותיה השונות אינן מייצגות נפשות שונות, אלא פונקציות שונות של אותו הדבר.
היהדות מכוונת את הנפש 254134
אכן. גם הרמח"ל (רבי משה חיים לוצאטו, 1707-1746) בספרו הנחשב "דרך השם", עומד על חילוק כללי במדרגות הנשמה: "כלל חלקי הנשמה – מתחלק לחמישה, ונקראים: נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה". מיותר לציין שגם הרמב"ם וגם הרמח"ל מתבססים על מדרש רבה במספר מקומות, כפי שכבר ציטטתי למעלה.

כעת, תרשה לי לחלוק איתך את ביאור הדברים לעניות דעתו של הרב אברהם יעקב כץ (בביאורו "מסילות אל דרך השם", הוצ' פלדהיים, ירושלים 1996, עמ' 146-147).

הנפש: משותפת לכל בעלי החיים. השאיפה לספק את הצרכים הבסיסיים – מזון, הגנה וכו'.

-------------
רוח: באה לידי ביטוי באמצעות רדיפת כבוד, הערכה, השגת הון, השאיפה להבנת העולם וכדומה – כפי שאלה אלמנטריות לכל אדם. והרוח משתמשת בנפש ובגוף.

-------------
נשמה: יותר רוחנית, "ויפח באפיו נשמת חיים" (בראשית ב, ז). הרצון להתקרב אל המקור, לקיים תורה ומצוות. הרוח מושכת למטה ומשתמשת בנפש לכיוון זה. ואילו הנשמה מושכת כלפי מעלה, ומשתמשת ברוח ובנפש וגם בגוף להשגת מטרה זו.
ובמילים אחרות, *הנפש* בא מלשון נופש, מנוחה ושביתה. האדם נשאר במצב של שלווה חומרית כאשר הוא משיג את הצרכים החומריים. *הרוח* עולה ויורדת, כמו הרוח הנושבת, לפי מצב רוחו של האדם. *הנשמה* היא המהות המיוחדת של החיים – הנשימה המאפשרת את החיים.

------------
חיה: ניתן להמשיל את גוף האדם לבקבוק שהוא מלא תוכן רוחני (נפש, רוח, נשמה). כאשר רוצים להוסיף נוזל לבקבוק, משתמשים במשפך, שהוא רחב למעלה ונמצא מחוץ לבקבוק, אבל דרכו מקבלים תוכן נוסף. זוהי החיה.

------------
יחידה: החומר שניתן לשפוך דרך המשפך אל הבקבוק. אלה הם תכנים רוחניים מחות למסגרת הרגילה של האדם. כך לפעמים האדם משתמש בכוחות עילאיים מעל ליכולתו, בכדי להשיג דבר-מה. לדוגמא, רופא העסוק בהצלת חיי אדם, ועוסק שעות רבות מאוד בריכוז מקסימלי, תוך שהוא מתעלם לגמרימצרכי אכילה ושינה.
היחידה מתבטאת בהשראה מיוחדת מאת השם, מעל ומעבר לדרגה הרגילה של האדם. לא כל אדם זוכה להפעלת החיה והיחידה. (כמו שלא כל אדם זוכה לנשמה יתרה בשבת, שכן זו אינה מגיעה אלא אם כן מתכוננים לקראת קדושת השבת).

------------
נראה כי אין לכל זה קשר עם מדע, עיון או חקירה. דברים אלו נמסרו לנו בקבלה מסיני.
הקשר בין הגוף לנשמה הוא הדדי. ישנה השפעה מן הנשמה לגוף, ומן הגוף לנשמה. והבעיה מוכרת למדע כ"הבעיה הפסיכו-פיזית"‏1.

ותודה על המקור של דברי ליבוביץ'.

------------
1 ראו: ישעיהו ליבוביץ', "גוף ונפש – הבעיה הפסיכו-פיסית", אוניברסיטה משודרת, תל-אביב 1982; קיית קמפבל, "גוף ונפש", (תירגם: יורם נבון), מאגנס, ירושלים תשנ"ג.
היהדות מכוונת את הנפש 256839
קביעה יפה, אבל לא מדויקת, הרמב"ם חי אם איני טועה במאה ה9 בתור הזהב של האיסלם. בתקופתו הוא נחשב רופא גדול וגם ניסה ללא הצלחה להתעמת עם תורתו של אריסטו, שחי 1300 שנה לפניו.
נכון להיום לרמב"ם לא היה שמץ של מושג על מה הוא מדבר.
היהדות מכוונת את הנפש 256860
אוהו, אתה מנפנף בידיך מול פניו של הרמב"ם מהמאה ה-‏12 ואילו כל התשובות לתהיות שהינך מפזר פה בדיון, מתוך חוסר ידיעה מוחלט כמובן, כבר מצויות ב"מורה נבוכים" של הרמב"ם. אני מציע שתקדיש מזמנך ללימוד הספר, שלאחרונה הופיע במהדורה קריאה לבן זמנינו בתרגומו של הפרופ' מיכאל שוורץ בהוצ' אוניברסיטת תל-אביב.
היהדות מכוונת את הנפש 257068
במקום לנפנף בידיך תתחיל לנסות ולענות לעניין, ולענות על שאלותי בלשונך אתה.
היהדות מכוונת את הנפש 257124
שאני אענה לעניין למי שהעניין ממנו והלאה?! סליחה, חביבי, אבל הזמן שלי יקר מדי בשביל זה.
היהדות מכוונת את הנפש 257271
לשאינו יודע לענות
האמונה באלוהים היא גולת הכותרת של האמונה של הדת. והנה לאחר שלמדת שנים רבות תורה ורמב''ם אין אתה יודע לענות האם אלוהים זה ''יש'' או ''אין'', אתה דוגמה טובה לכך שלימוד תורה זה כדברי קוהלת הבל הבלים.
היהדות מכוונת את הנפש 257305
למי שלומד הבלים
אחרי כל מה שלמדת ושיננת בתורה בגמרא ובמורה נבוכים, אינך יודע להשיב על שאלות פשוטות שנוגעות לעיקרי אמונתך.

לשם מה ללמוד טקסטים עתיקים שעבר זמנם, אם בסופו של יום אתה נשאר בור ועם הארץ?
אתה דוגמה טובה לכך שהישיבות עוסקות בהבלים.
היהדות מכוונת את הנפש 257421
לא מגיעה לך טיפת יחס, אבל בכל זאת.

אמנם למדתי הרבה שנים, אבל אין הדבר אומר שאני אמור לדעת הכול מכל וכל. בדיוק להפך, ככל שהלמדן גדול יותר כך ידיעותיו עשירות ומלומדות יותר, אולם אין הדבר מעיד על ידיעותיו את הכול. מדענים דגולים כמו ניוטון ואיינשטיין סברו שככל שהם יודעים יותר, הם מבינים כמה שאינם יודעים.

ובכלל, אני לא רוצה להתייחס לזיבולי מוח שחושבים שיש איזושהי יניקה תרבותית של תורת הגזענות של היטלר ימ''ש מתורת ישראל בעוד שהיטלר נלחם ביהדות במוצהר. כך שטיעוניך -- אם בכלל ניתן להגדירם ''טיעונים'' ולא ''בורות לשמה'' -- אינם עומדים בקריטריונים של ידע נרחב אלא בסיסי.

בקיצור, כאשר תדבר לעניין, אתייחס אליך בכבוד ולעניין. עד אז, אין מצב. צ'או.
היהדות מכוונת את הנפש 257439
אחרי כל מה שלמדת בתורה אינך יודע להשיב על שאלות שנוגעות לעיקרי אמונתך, לשם מה ללמוד טקסטים עתיקים שעבר זמנם, אם בסופו של יום אתה נשאר בור ועם הארץ?

תקרא שוב, אינך יודע אם אלוהים זה "יש" או "אין"?

ניוטון איינשטין או להבדיל היטלר מה שייך?
היהדות מכוונת את הנפש 257455
זה בגלל שהשאלה לא ברורה. אולי תסביר מה פירוש "יש" ו"אין"? (ואם אינך יודע להסביר דבר יסודי כזה - לשם מה למדת בכלל לקרוא ולכתוב?)
היהדות מכוונת את הנפש 257471
שאלתי אותך מהזה אלוהים ולא השבת. לכן פישטתי את השאלה לשתי שאלות האם אלוהים זה יש ולטענתך כל מה שיש נברא נשאלת השאלה מי ברא את אלוהים. אם אלוהים זה אין או לא יש אז למי אתה מתפלל.
היהדות מכוונת את הנפש 257489
קצת קשה לי לענות על שאלות כשאתה מסרב להסביר אותן. אולי תסביר למה אתה מתכוון כשאתה כותב "יש" ו"אין"? (ואם אינך יודע להסביר דבר יסודי כזה - לשם מה למדת בכלל לקרוא ולכתוב?)
היהדות מכוונת את הנפש 257517
הסבר נוסף לקשי הבנה:
בדרך כלל מתנהל ויכוח בין אלה המאמינים וטוענים שיש אלוהים לבין אלה הנקראים חילונים הטוענים שאין אלוהים והשאלה המוטחת אלה באלה, היא תוכיח. שתי הקבוצות הללו בנויות על הנחה שהמושג אלוהים מובן וברור לכל. אני חולק על ההנחה הזו, איני יכול לומר שיש או אין אלוהים, כי אין אני יודע מה זה אלוהים.
עדיין השאלה מסובכת?
היהדות מכוונת את הנפש 257523
ואני חושב שאתה לא יכול לענות על השאלה מסיבה אחרת, הרבה יותר יסודית: כי אין אתה יודע מה זה "יש". אולי תוכל, אני מבקש בפעם השלישית או הרביעית, להסביר למה אתה מתכוון במושג הזה? (ואם אינך יודע להסביר דבר יסודי כזה - לשם מה למדת בכלל לקרוא ולכתוב?)
היהדות מכוונת את הנפש 257539
התשובה היחידה שעולה בדעתי היא כי אלוהים זה מושג ריק שאין מאחוריו מאום. אבל אני שואל ואתה מבקש שאענה, על מה?
על דבר שאיני יודע?
היהדות מכוונת את הנפש 257542
הוא ביקש דבר פשוט: שתסביר לו מה זה "יש".
היהדות מכוונת את הנפש 257549
דבר קיים, דבר ממשי, מציאות. כל המצוי, מה שישנו.
היהדות מכוונת את הנפש 257550
החלפת מלה לא ברורה אחת בחמש. למה הכוונה בכך שמשהו "קיים", או "ממשי"? קיום פיזי, כמו של אלקטרונים ופרוטונים? קיום בתור רעיון במוחו של מישהו? קיום בתור כח טבע (כח המשיכה - קיים או לא קיים?)
ומה כוללת המציאות? תגובה באייל - היא חלק מהמציאות? היא דבר "מצוי", או שזה רק בזמן שכותבים אותה? אולי רק כשקוראים אותה? ואם היא על השרתים בצורתה הדיגיטלית - היא ממשית? ישנה? מצויה? ואם נמחקה מהשרת והיא נמצאת במוחם של הקוראים - התגובה עדיין ממשית? ואם המלים נמחקו אבל משהו מהרעיון נשאר - אז התגובה קיימת או לא?

(אם אינך יודע להסביר דבר יסודי כזה - לשם מה למדת בכלל לקרוא ולכתוב?)
היהדות מכוונת את הנפש 257598
ביקשת לקבל ממני הסבר מהי המלה "יש" וזו התשובה הנמצאת במילון ללשון העברית. הדיון בינינו הוא לא על מה מייצגות מלים כאלה או אחרות.
הכנסת מושגים שונים כמו אלקטרונים ופרוטונים, כוח משיכה, אם הייתי פיזיקאי הייתי מנסה להסביר לך את המושגים ששאלת עליהם.
אני גם לא יודע מה זה אלוהים, לא למדתי בישיבה ואני פונה לכאלה שלמדו ואמורים לדעת את התשובה. לא מדובר בשאלה שולית אלוהים מוזכר בכל תפילה, פונים אליו אנשים מכל שכבות הציבור, האם משולים אלה הפונים לאלוהים, למדברים בטלפון מנותק, שאין מצידו השני של הקו אף אחד?

תנסה להשיב לעניין אם אינך יודע את התשובה אתה לא יחידי גדולים ממך התלבטו בשאלה, זה בסדר לומר איני יודע, לך ותשאל את הרבי שלך.
היהדות מכוונת את הנפש 257600
כל זמן שאלוהים, אם הוא קיים, לא הופיע כאן באופן אישי ולא הסביר את מהותו - איש אינו יודע מהו. גם הלומדים בישיבות אינם יודעים מהו - אבל הם *חושבים* שהם יודעים, ובכך די להם.

מותר לי לומר לך משהו? לדעתי אתה לא צריך להמשיך לשוחח עם גס הרוח שאומר לך כבר בפעם השניה (או יותר?) - "לשם מה למדת בכלל לקרוא ולכתוב?" ואין זה משנה לצורך העניין אם הוא מכונה "אורי פז", "האייל האלמוני", "האייל הראשון", או בכל כינוי אחר.

והרי זה ברור גם משאר דבריו שלא תפיק ממנו שום דברים של טעם, לא בענייני אמונה ולא בשאלת ה"יש".
''חושבים שהם יודעים'' 257614
נראה שאתה לא בקיא בנושא. בישיבות דווקא מכירים את האמרה המפורסמת של בעל ספר העיקרים (מאמר שני פרק ל'), ''אילו ידעתיו, הייתיו''.
  היהדות מכוונת את הנפש • ראובן
  היהדות מכוונת את הנפש • יוסי צרי
  היהדות מכוונת את הנפש • אורי פז
  היהדות מכוונת את הנפש • יוסי צרי
  היהדות מכוונת את הנפש • אורי פז
  היהדות מכוונת את הנפש • האייל האלמוני
  היהדות מכוונת את הנפש • אביב י.
  היהדות מכוונת את הנפש • האייל האלמוני
  היהדות מכוונת את הנפש • אביב י.
  היהדות מכוונת את הנפש • יוסי צרי
  היהדות מכוונת את הנפש • אורי פז
  היהדות מכוונת את הנפש • אביב י.
  היהדות מכוונת את הנפש • יוסי צרי
  היהדות מכוונת את הנפש • האייל האלמוני
  היהדות מכוונת את הנפש • יוסי צרי
  היהדות מכוונת את הנפש • האייל האלמוני
  היהדות מכוונת את הנפש • יוסי צרי
  היהדות מכוונת את הנפש • האייל האלמוני
  היהדות מכוונת את הנפש • יוסי צרי
  היהדות מכוונת את הנפש • האלמוני החמישי
  היהדות מכוונת את הנפש • יוסי צרי
  היהדות מכוונת את הנפש • האלמוני החמישי
  היהדות מכוונת את הנפש • יוסי צרי
  היהדות מכוונת את הנפש • האייל האלמוני
  היהדות מכוונת את הנפש • יוסי צרי
  היהדות מכוונת את הנפש • האייל האלמוני
  היהדות מכוונת את הנפש • יוסי צרי
  היהדות מכוונת את הנפש • האייל האלמוני
  היהדות מכוונת את הנפש • האייל האלמוני
  היהדות מכוונת את הנפש • האייל האלמוני
  היהדות מכוונת את הנפש • כרמית

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים