שרון עכשיו 901
בהעדר אפשרות ישירה להבעת שינאה ותיעוב כלפי מדינת ישראל, הולכת ומתמקדת באירופה תופעה חדשה: שינאת אריאל שרון כתחליף יעיל. גם השמאל הישראלי משתתף בחגיגה זו.

ההתחלה היתה צנועה יחסית, וזכתה לכותרות רגילות: ערפאת נכלא ברמאללה על ידי אריאל שרון. הדי ההתפוצצויות והטרור הפלסטיני, בשילוב עם נסיון מלחמתה של ארה"ב בטרור הבינלאומי, הניבו את פירותיהם הראשונים באירופה היצוגית; פוליטיקאים, עיתונאים ואנשי אקדמיה העבירו אמנם ביקורת מתמשכת על מעשי ממשלת ישראל, אך הייתה זו אותה הביקורת השגרתית והכללית, שאירופה מתחה מאז ומתמיד נגד ישראל בשל מדיניותה הבעייתית בשטחים, לדעתה.

המפנה המרכזי החל לפני כחודשיים, עת החלו עיתונאים אירופאים שונים לשרטט את דמותו של שרון בהתאם לסטריאוטיפ המוכר והמקובל של דמות זו מזה שני עשורים באירופה המערבית: כפושע מלחמה. מגמה כללית זו בעיתוני אירופה נתמכה ביתר שאת על ידי השוואה עקיפה בין אריאל שרון לאדולף היטלר, אשר נערכה על ידי רודולף אאוגשטיין, פובליציסט מפורסם, מוציא לאור ובעל העיתון "דר שפיגל" הגרמני. בטור אישי שהתפרסם לפני כחודש וחצי פתח אאוגשטיין במתקפה ישירה על אריאל שרון, ללא כל איזכור ורמז לנסיבות בחירתו ולטירפוד שיחות קמפ דייוויד בידי ערפאת ושותפיו.

במאמרו זה הכין אאוגשטיין מתקפה ישירה על מדינת ישראל, תוך הקפדה מירבית למקד מתקפה זו בראש ממשלת ישראל. מיקוד זה חסך הערות אשר היו עלולות להאשימו באנטישמיות ובאנטי־ישראליות, אך בהחלט כוון כנגד מדינת ישראל ואזרחיה. מתקפתו של אאוגשטיין כללה את מיטב התחמושת אשר עמדה לרשותו בתחום זה, בהציגו את אריאל שרון כאדריכל פרובוקציות ופשעי מלחמה, החל מפעולותיו ביחידת 101, דרך תיפקודו ופועלו במסגרת מלחמת שלום הגליל וכלה בתפקידו לאחרונה כמחרחר מלחמה בביקורו השנוי במחלוקת על הר הבית. התקפתו של אאוגשטיין לוותה בטונים צורמים במיוחד, וזאת ללא כל מילת ביקורת מכל סוג שהיא בכוון יאסר ערפאת, הדיקטטור הפלסטינאי, אשר הוצג כקורבן המדיניות התוקפנית של שרון ומרעיו. כל מילה על חלקו של ערפאת בטרור לא הובעה בכתבה זו.

התקפה ישירה זו על אריאל שרון סללה את הדרך באירופה להתבטאויות פוליטיות קשות מהרגיל ומגמתיות בעליל. גל זה החל בדבריו הקשים כלפי ישראל של יושקה פישר, שר החוץ הגרמני, שדרש מישראל לחזור לשולחן המשא ומתן עם ערפאת ללא כל תנאים מוקדמים, ובהבעת ביקורת על מהלכיה השונים של ארה"ב במלחמתה בטרור הבינלאומי. פישר ואאוגשטיין בהחלט לא היו היחידים בביקורת זו. אליהם הצטרפו שרי חוץ אירופאים נוספים ונציגי השוק האירופאי המשותף. בראיון עם שר החוץ הצרפתי חזר זה על עמדותיה המוכרות והפרו־ערביות של צרפת בנושא הסיכסוך, תוך הפניית אצבע מאשימה כלפי ישראל וארה"ב, והצגתו של ראש ממשלת ישראל כמכשול העיקרי בדרך לשלום במזרח התיכון. בצורה דומה, אם גם עקיפה יותר, התבטא אף חוויר סולאנה, יו"ר הפרלמנט האירופאי, אשר בעלותו לרגל למשכנו של ערפאת ברמאללה חזר והביע את ביקורתו הישירה והנוקבת כלפי אריאל שרון. שר החוץ האנגלי והדני העניקו ראיונות ברורים וישירים אשר האשימו את אריאל שרון במצב הנוכחי, אשר מונע כל התפתחות בדרך לשלום. ביקורת חד צדדית וחריפה לא פחות הגיעה אף מחוגים פוליטים רשמיים במדינות בנלוקס, אשר תודות לתרומת בלגיה בנדון, די בהזכרת שמו של שרון בארצות אלה כדי ליצור רטוריקת השוואה לפושעי מלחמה שונים בהיסטוריה.

במסגרת התפתחות כללית זו גילתה התקשורת האלקטרונית את ישראל מחדש, ופתחה בדיווח יומי מוגבר על אומללות הפלסטינים הנאנקים תחת נוגשיהם הישראלים ובראשם אריאל שרון - האדם עם ההיסטוריה הזו והזו. בשורת כתבות מדווחים עיתונאים אירופאים על עוולותיה של ממשלת שרון בשטחים הכבושים. ביקורת ושאלות כלליות לכיוון היו"ר בראמללה, אשר גם לו יד ורגל בהתדרדרות המצב, ואשר אוחז אף הוא בתולדות חיים "מרשימות", אינן מופיעות ולו פעם אחת בכתבות אלו. הן קורבנות הירי הישראלי והן קורבנות הפיגועים הפלסטינים נזקפים לחובתו של שרון, ששמו משמש מילה נרדפת לישראל - המדינה שכל־כך הרבה אירופאים כה אוהבים לשנוא, אך אינם יכולים לבטא זאת באופן ישיר.

התופעה המעניינת ביותר נוגעת לעמדתו של השמאל הישראלי, אשר עד לפני תקופה קצרה הרגיש מושפל ופגוע, ובחודשיים האחרונים שב לפתע להיות מחוזר ברחבי אירופה; משלחות על גבי משלחות מהשמאל הישראלי־השפוי, לשיטתן, עולות לרגל ומחזרות בדבקות אחרי מקורות מימון והבנה אירופאיים, במעין תרגיל קבוצתי אקדמאי־תרבותי. שמאל גאה זה אכן מתקבל בספר פנים יפות ואוהדות ביבשת זו, היות וטיעוניו מסייעים, בין היתר, להשכחת רגשות האשם הקולקטיביים באירופה כלפי אירועים שונים ביבשת זו. אך הדבר הנוח והסימפטי ביותר בשמאל עבור האירופאים הוא ששמאל זה אף הוא אינו מעוניין ואינו מסוגל להביע כל ביקורת כלפי ערפאת, וכתקליט שבור ממשיך ומתרכז בביקורת נוקבת וקשה כלפי שרון ומעלליו.

הדבר היחידי הנעלם מעיניו של שמאל ישראלי זה הוא השוני בין הביקורת הבאה משורותיו, ביקורת קשה אך לגיטימית, של אנשים אשר עשויים לשלם בחייהם על החלטות ממשלה שגויות, לבין ביקורת השמאל האירופאי הנאור והמתורבת, אשר לגביו אריאל שרון הנו בבחינת מילה נרדפת לכלל מדינת ישראל - מדינה שנתפסת בקרב הציבור הרחב, מעצבי דעת הקהל ומקבלי ההחלטות ביבשת זו כבעייה מרכזית לשלום העולם. מעניין לציין כי מדיניותה המתרצה של אירופה כלפי העולם המוסלמי־ערבי, אשר במכוון מדחיקה כל ביקורת ותוכחה לגביו, אינה זוכה לשום התייחסות ועיון בקרב אנשי שמאל ישראלים. לדידם של אלו, כדעת תומכיהם האירופאים, האשם היחידי במצב זה הוא אריאל שרון ומדינת ישראל, אשר עצם קיומה משול בחוגים אירופאים רחבים לחטא קולוניאלי קדמון, והיא נתפסת כשלוחה אמריקאית אימפריאליסטית.

העדרה של כל ביקורת מסוג שהוא על מהלכי הפלסטינאים והעומד בראשם ממחישה פעם נוספת את רדידותה ומגמתיותה של התקשורת באירופה בכל הקשור לסכסוך זה. העובדה כי ערפאת שולט בעמו יותר מכל דיקטטור אחר במהלך המאה העשרים, והעובדה כי איש זה אחראי למאות פיגועי טרור מכוונים כנגד אזרחים תמימים, אינה מעלה ומורידה דבר במסכת הצביעות האירופאית, אשר ממשיכה ודורשת במפגיע מישראל להתדיין עם איש זה בלבד, ולא עם אנשים אחרים מקרב הנהגת הפלסטינאים.

תופעת אנשי שמאל ישראלים המבקרים באירופה, אשר אינם מנסים להסביר כלל את בעייתיותו של ערפאת בסך יריעת הסיפור, ומבכרים מטעמי נוחיות גרידא להתמקד במנטרת שינאת אריאל שרון, מהווה ליקוי בסיסי בכל נסיון אובייקטיבי להבנת שורשי הסיכסוך ונסיונות פיתרונו. ההתעלמות המשוועת של חוגים ישראלים אלו מהאפשרות, ולו התיאורטית בלבד, כי היה ואירופה היתה מסירה חסותה מאיש דמים ושליט יחיד זה, היה אולי נפתח פתח של ממש לקידומו של גורם אחר בקרב ההנהגה הפלסטינאית באיזור - התעלמות זו צריכה לשמש תמרור אזהרה בשיקולו ובמוסריותו של שמאל זה. ביקורת חד צדדית ומגמתית כנגד שרון ומדינתו בלבד אינה יכולה לשמש כתחליף לשיקול דעת רציונלי ולהתבוננות מעשית בסיבותיו המורכבות של כשלון הסכם אוסלו.
קישורים
טור אישי של רודולף אאוגשטיין ב"שפיגל"
פרסום תגובה למאמר

פרסומים אחרונים במדור "פוליטיקה"


הצג את כל התגובות | הסתר את כל התגובות

תרגום 59556
ותרגום (ממוכן) של הטור לאנגלית:
תרגום 59564
נראה שקישור עמוק לדג (בבל) לא עובד...
אולי הקישור הבא כן:
תרגום מוצלח יותר לאנגלית 59575
(מתוך Honestreporting)

By Rudolf Augstein

Ariel Sharon wants to wage war; he has no longer left any doubt about it. He wiped out two decades of endeavors for peace. In his eyes, Yasser Arafat is the person mainly to blame for his having to withdraw from Lebanon in 1982. Sharon wanted to make Lebanon an Israeli protectorate. He would still fix a protectorate over Palestine today if he were only allowed to do so.

While this can be said [openly] in France, in Germany it obviously cannot. The French daily "Le Monde" said last Friday: "Sharon wants to leave Arafat no other choice but to acknowledge an actual protectorate in which the Palestinian security forces would be transformed into assistants of the Israeli army and police."

Prime Minister Sharon makes Yasser Arafat personally responsible for the terror. Now he keeps him a prisoner and waits for his political end.

Similar things happened in history, under different conditions. After Hitler had made his devil's pact with Stalin, he waited with extreme patience the fall of the Chamberlain government. The Foreign Office took great pains to explain to him that Chamberlain's place would only be taken by a worse enemy, Winston Churchill.

Similarly, if Arafat fell, his followers at the top of the Palestinian Authority would certainly be more radical.

Before the Six-Day War in 1967, the whole Western world was decidedly friendly to Israel. At that time, a Der Spiegel reporter was a guest of the Israeli General Staff under General Yitzhak Rabin.

He reported a war was expected which would not be too long, but short, so that the great powers no longer attack like in 1956 during the Suez adventure. What it came down to from today's perspective was a war – short enough – waged in order to negotiate the only real chance for peace.

Ever since, the Palestinians have been constantly humiliated, until today's hopeless situation: Arafat has been locked in Ramallah and deprived of the right of decision through the deployment of tanks. The majority of the Israelis seem to stand on Prime Minister Sharon's side on that score.

Now it looks as if Israel wanted to force the Palestinian President Arafat to go to a different country. Tunis he knows already.

Arafat was constantly under duress and hardly had the opportunity to make serious mistakes, but in this respect most German newspapers beg to differ.

The French "Liberation" writes that Sharon does an extremely bad service to his country when he tries to convince the Palestinians by force of arms that they could also feel fine in a protectorate under Israel's leadership.

This wipes out all the unconventional procedures attempted so far. Negotiations are no longer possible under Sharon. The Americans are still paying lip service to the Palestinian President, but for internal reasons they are incapable of confronting Sharon.

According to Foreign Minister Balfour's Declaration from 1917, which wasn't an unselfish act either, a homeland for the Jews was supposed to be arranged in Palestine. Now the attempt is made to arrange a secure homeland state for the Palestinians who have been partly expelled from it.

But take it easy: According to "Die Welt" [one of the most important German daily newspapers, known for its pro-Israeli bent], the bridges between Israel and the Palestinians are not completely broken yet, as long as Israel delivers electricity and water to the Palestinians. Exhilarating prospects.

In 1917 Jerusalem had a population of 20,000. The Turks wanted to expel them out of the city according to the model of the Armenians they had "transferred." The German general Erich von Falkenhayn, who was the commander of the area at that time, prevented this, not necessarily out of philo-Semitism. He just hated any kind of disorder in his area of command.

That is how the victorious General Rabin, later murdered by a Jewish terrorist as the first leading Israeli, could say the simple truth 30 days before his death: "We did not come into an empty country."

עוד קריקטורת-שרון (ארה''ב) 59567
עוד קריקטורת-שרון (גארדיאן) 59739
עוד קריקטורת-שרון (גארדיאן) 59822
לא כל קריקטורה היא אנטישמית.
מעלת דיעה? כמובן. פוליטית? לרוב. אבל איפה את רואה כאן אנטישמיות? כל מי שאומר ששרון מחרחר מלחמה הוא אוטומטית אנטי העם היושב בציון?
עוד קריקטורת-שרון (גארדיאן) 59823
איפה כתבתי שאני רואה פה אנטישמיות?

שים לב שבכלל עוד לא פתחתי את הפה בדיון הזה. אני לא מתומכי שרון, וקשה לי להתווכח בסגנון 'הוא רע, אבל פחות ממה שהאירופאים טוענים'.

(אבל זה בדיוק כך- הוא רע, אבל הוא לא כזה מפלץ כמו שהם עושים ממנו מאז נבחר.)

יש מערכת-תעמולה מאורגנת ומשומנת נגד שרון באירופה.
השיא היה בתוכנית המוטה לגמרי של הביביסי על שרון וסברה ושתילה, יום לפני שהוגשו התביעות נגדו בבריסל. עד היום התוכנית נמצאת כלינק באתרים פלסטיניים שונים.

יש בקורת על ישראל, ובקורת על שרון, ושתיהן לובשות לעתים מימדים ארסיים ביותר. קשה לי להביע את עוצמת העניין, צריך לשבת בארץ אירופית כמה חודשים כדי להבין את חומרת המצב.
עוד קריקטורת-שרון (גארדיאן) 59828
העניין הוא לא אם יש /פה/, בקריקטורה המסויימת הזאת אנטישמיות, אנטי-ישראליות, או אנטי-שרוניות.
אלא בכך שיש הצטברות של יום יום ושעה שעה של ביקורת חד צדדית, שבדרגות הרכות שלה היא נגד שרון אך לא נגד ישראל, בדרגות הביניים היא נגד מדיניות ישראל אך לא עצם קיומה, ובדרגה הקשה ביותר היא נגד עצם קיומה של ישראל. ו-כן, בחלק מהזמן יש בכך גם אנטישמיות.

משהו שכתבתי על כך ב"פורום האייל":
מעניין אבל חוטא בשטחיות 59570
לטעון שכל עמדה אירופאית הקוראת למשא ומתן היא אנטי-ישראלית נראה לי אבסורד.
להגיד שבעקבות מאמר של אוגנשטין (שיתכן והוא באמת אנטישמי, לא מכיר אותו) יושקה פישר התחיל לבקר את ישראל זאת ממש שטות.
פישר הוא בלי שום ספק פרו-ישראלי וחסר כל סימפטיה מיוחדת לעראפת, אבל זה לא אומר שניתוח המצב שלו זהה לזה של ממשלת ישראל.
לרמוז ששניהם (אוגנשטיין ופישר) באותה עמדה אנטי-ישראלית זה מאוד לא מדויק.
מעניין אבל חוטא בשטחיות 59624
יושקה פישר, שר החוץ הגרמני, היה חבר בצעירותו בקבוצות שמאל חוץ פרלמנטריות שעסקו בפלישה לבתים לא להם, הכאת שוטרים וקריאה למרד מאורגן נגד אושיות שלטון החוק.
אדם זה השתתף בצעירותו בכנס מעניין ביותר של אש"פ בתוניס של שנת 1968, אשר בו קראו משתתפי הוועידה השונים קריאות נגד האימפריאליזם הבינלאומי ונגד זכות קיומה של מדינת ישראל.

כתבה מרכזית לפני כשנה בעיתון ה"שפיגל" העלתה שאלה - ובצדק לשיטתי - האם אדם כיושקה פישר יכול לשמש כשר חוץ גרמני לאחר עבר לא פשוט שכזה. התשובות היו שונות, והאופוזיצייה השמרנית עשתה כמעט הכל כדי לגרום להתפטרותו.
מעניין לציין כי פישר גילה בשלב זה לפתע שהמצב במזה"ת מורכב יותר משחשב בשנות השבעים והשמונים, היכה על חטא בפומבי, תוך שהוא מגלה חברים וידידים ישראלים ויהודים בהווה ולשעבר, אשר עזרו לו במאבקו לשמירת כס שר החוץ; האינטרס היהודי והישראלי בעזרה זו היה ברור ביותר, היות ופישר דהיום הוא המדינאי הבכיר היחידי בקרב שרי החוץ באירופה אשר מגלה הבנה אמיתית לבעיותיה של ישראל - דבר אשר קיבל תפנית בלתי צפוייה לפני כחודש עת פישר התחיל לדרוש בפירוש משרון בלבד לחזור לשולחן המו"מ ללא כל תנאים מוקדמים.

מבחינה זו אני בהחלט חושב שפישר עדיין נשאר מאוזן ביחסו כלפי הסיכסוך במקום, אך מסתבר והולך כי גם בו קיימת אמביוולנטיות אדירה בכל הקשור לסוגיית שרון, אשר מעלה בו ובאנשי שמאל אירופאים אחרים זכרונות רחוקים במיוחד, עת רובם ככולם היו אנטי ישראלים מושבעים.

בברכה

א. מאן
מטרת שרון - רהביליטציה מהשמאל. 59576
הבעיה שהעלית היית צריכה להיצפות מלכתחילה. שרון היה עוד קודם בחירתו מטרה לחיצי התקשורת, והדבר קשר וקושר את ידיו. הוא פוחד מיוסי שריד פחד מוות. זה אחד מהחסרונות העיקריים שלו.
כפי הנראה העריך שיקל עליו לפתור את הבעיה החריפה שעניק לנו השמאל ללא מעשים חריפים מדי, ולזכות ברהבילטציה של השמאל לעת זקנתו (כמו מנחם בגין).
ברור שהוא יצא קרח מכל הכוונים.
אסור היה לימין לבחור בו כנציגו. הכישלון היה כתוב על הקיר.
לדעתי עליו לפנות את מקומו, ועלינו ללכת לבחירות כשבראש הימין מנהיג שאומר את האמת: "מה שאני יכול להבטיח לכם הוא רק דם יזע ודמעות." לא "שלום וביטחון".
רק שרון! 59590
מה תגיד מחר כשהאמריקנים יכנסו בעירקים, שרון ישטוף את הפלשתינאים, (דרך אגב, מפלגת הארורה (העבודה) לא תעז במצב כזה לפרוש...הם ירצו חלק מהתהילה, סמוך עליהם)

שרון מנווט לאט לאט את העם שטוף מוח השמאל הזה לכיוון הנכון.

זה שאתה ואני חשבנו ככה, לא לימד על רוח הדברים ששררה כאן בעיקבות שטיפת המוח של השמאל ושל השיכור הגדול (רבין)

לאט לאט, שים לב, לאט לאט נכנסו לבדיחה הנקראת שטחי A, לאט לאט התרגלנו להחזיר עוד ועוד, המתן קטנה. שרון עם הנסיון הפוליטי העצום שלו, חייב לדעת שמריצוי השמאל תבוא מפלתו, הבה נמתין עד סוף אפריל, עד אז האמריקנים צפויים להכות. בנתיים בהחלט נדרוש משרון להמשיך להכות עוד ועוד, אבל מכאן ועד לציורו כבובת השמאל, הדרך עוד ארוכה, לפחות, נכון להרגע, זה ממילא האופק המקסימלי בישראל...
הועדה למעקב אחר התבטאויות שי כהן 59628
03/02/2002
"אמן הפוליטיקה [שרון] עושה את זה שנית. בעודו זורע בלבול בקרב השמאל, מפחית את רעשי החתרן הקטן והגדול ביחד, מכניס את פואד לפינה, מפחית מבגידות השמאל הקיצוני (סרבני השירות, שרק הכלא יאה להם), ממשיך שרון בתוכניתו להציל את ישראל מתסבוכת השמאל של ימי רבין והלאה. לא להאמין לתחכום".

19/02/2002
"אין ברירה, יש לסלק את שרון וקולות הירי המדומים שלו.
האיש מאכזב את כל בוחריו. האיש מניח לנו ללכת כצאן לטבח... יש להשמיע לשרון את קול העם, לך לכבשים ותזדקן שם בשקט".

05/03/2002 - הכותרת: "רק שרון!"
"שרון מנווט לאט לאט את העם שטוף מוח השמאל הזה לכיוון הנכון... שרון עם הנסיון הפוליטי העצום שלו, חייב לדעת שמריצוי השמאל תבוא מפלתו, הבה נמתין עד סוף אפריל... מכאן ועד לציורו כבובת השמאל, הדרך עוד ארוכה..."
אני עדיין סבור שמדובר על בדיחה 59629
פנימית של מערכת האייל.
האם שרון לא יגמור כמו שמיר? 59801
היום ב"הארץ"

הרבה אירופאים כה אוהבים לשנוא... 59594
שלום מר מאן וברכות לפרסום מאמרך השני באייל, כן ירבו.
"ששמו משמש מילה נרדפת לישראל - המדינה שכל כך הרבה אירופאים כה אוהבים לשנוא, אך אינם יכולים לבטא זאת באופן ישיר."
בתור היסטוריון ישראלי שחי כבר תקופה ניכרת באירופה, ובגרמניה ליתר דיוק, התוכל להסביר בבקשה על מה מסתמכת קביעתך המצוטטת לעיל.
ואם אכן כך הדבר, האם "קריפטו-אנטישמיות" זו איננה גורמת לך להרגיש אי נוחות במקום מגוריך? מקום שבעבר המלצת לפנינו כל כך בחום עליו.

בברכה
הרבה אירופאים כה אוהבים לשנוא... 59620
שלום לך שי,

הרשה נא לי להודות לך מאוד על ברכותיך, ומקווה שמעתה והלאה אמשיך ואביא מאמרים שונים פרי עטי למקום זה.

החיים בגרמניה אינם מאופיינים בכל צורה של אנטישמיות גלויה, ישירה ו/או סמוייה, אשר כידוע לך ולרבים אחרים אסורה על פי חוק למניעת הסתה. מחקרים שונים שהתבצעו בשנות השמונים והתשעים קבעו שאחוז הגרמנים האנטישמים עומד על כעשרים אחוז לערך, אשר מאפיינת אנשים שמצביעים למפלגות שמרניות שונות.

מחקרים אלו היו בעייתיים משהו מבחינה אקדמאית, היות והשאלות שהוצגו בם היו לעיתים מוטות וכלל לא ברורות, אשר מכל תשובה שלילית לגביהן ניתן היה אחר כך להסיק כי פלוני הוא 'אנטישמי'; דוגמא: האם תרצה שיהודים יגורו בתור שכניך, שמושא השאלה הוא יהודים חרדים בתמונה מצורפת. מובן שאחוז מסויים השיב באופן שלילי, ואני כמובן יכול להבין אותו, במיוחד על רקע העובדה שהעיתונות הגרמנית דווחה לא פעם על בעיות המגורים המשותפים בישראל של חילונים וחרדים במקומות שונים.

כך או כך, מובן שקיימות דיעות חשדניות כלפי המונח 'יהודי' מצד אנשים שונים, אשר רואים לעיתים דבר זה כחיובי מאוד [ומואשמים מייד בפילושמיות לצורך טיהור המצפון], עד אנשים שאינם ששים לדבר כלל על עניין זה. הרוב הדומם עומד ביחס אדיש משהו כלפי התופעה היהודית, אשר באה לידי ביטוי אך ורק במשדרי שואה אינסופיים ברשתות הטלביזיה השונות, מלחמות ישראל, והסיכסוך על כל גווניו. הקיום היהודי דרך פריזמה זו נראה קשה במיוחד, ואם ניקח בחשבון את מגמות הבדלנות הכלליות שקיימות בגרעין האמונה היהודי הרי שתמונה כללית זו אינה מעוררת התפעלות יוצאת דופן.
למרות זאת ניתן בהחלט לומר שהיחס הכללי לישראל הוא חיובי לכשעצמו, מתוך עצם פירוש והבנת היהדות כלאום נורמלי גאה ולוחם, אשר משותפת במקרה זה להרבה גרמנים.

יוצאי הדופן היחידיים הם הגרמנים משורות השמאל, אשר יחסם העויין למדינת ישראל קנה לו אחיזה כבר בשנת 1968 עם פרוץ מהומות הסטודנטים באירופה. הנושא הפלסטינאי שהתגלה על ידי קבוצות APO שונות ‏1 נהפך ללהיט של ממש, כשהוא מעורב עם גל האנטי-אמריקניזם הכללי למן מלחמת ויטנאם שהיה באירופה ובגרמניה.
קבוצות הטרור של באדר מיינהוף ודומיהם התחברו לגורמים פלסטינאים שונים במאבקם עקוב הדם כנגד האיפריאליזם האמריקאי/ציוני, והחל משנת 1972 ניתן בהחלט לדבר על תופעה כללית של אנטי-ישראליות כללית וקשה ביותר, כולל הקריאה ל'פירוק הפרוייקט הציוני בפלסטינה' מצד חוגי שמאל נרחבים בגרמניה, דבר אשר הביא לגילוי התופעה החדשה של "אנטישמיות שמאלנית", אשר בניגוד למקבילתה הימנית אינה מאמינה ואוחזת לכאורה בהבנות ותפיסות גזעניות.

חברי קבוצות "אנטישמיות שמאלנית" זו טענו בעבר, וטוענים עד עצם היום הזה כי זהו טריק נלוז של מדינת ישראל והאמריקאים להשתיק כל ביקורת באיבה, ולנסות להכפיש את שמם הטוב של אלו המנסים למצוא פיתרונות של שלום. שורות של מאמרים וספרים נכתבו על עניין זה, אשר המשיך להיות רלבנטי לכל אורך שנות השמונים והתשעים בהזדמנויות שונות, גם לצרכי ניגוח גרמניים פנימיים כנגד שמאל או ימין. מאוד לא פשוט, אך ניתן בהחלט להבחין במגמה כללית של התגברות העוינות כלפי ישראל למן שנות השמונים, אשר במרכזה עומדות בגרמניה קבוצות שמאל שונות, החל מהשמאל הליברלי והירוקים, וכלה בקבוצות אנשי רוח, חוגים אינטלקטואלים, אנשי אקדמיה ואנשי תקשורת בעיתונות ובטלביזיה.

מאז בחירתו של אריאל שרון לתפקיד רה"מ ישראל, דומה כי קבוצות שלמות מצאו לפתע מכנה משותף למן שנות השמונים כנגד מדינת ישראל, אשר במקרה זה מזוהה בבירור ובאופן ישיר עם האדם אריאל שרון, אשר נהפך לסמל השיקוץ והתיעוב בקרב חוגים נרחבים באירופה.
מבט בוחן יותר מגלה כי מאחורי סיסמאות שונות אלו עומדת ביסודה איבה אדירה ובל תיאמן למדינת ישראל הלקוחה מז'רגון מאבק העולם הראשון כנגד העולם השלישי, סיסמאות אשר אינן מנסות כלל לבדוק ולבחון האם נעשו טעויות ו/או מעשים ניפשעים וקשים בצידו הפלסטינאי של המתרס, וזהו למעשה חוסר האיזון הבעייתי בו אני דן במאמר זה.

שלך בברכה

אלכס

1 קיצור השם Ausserparlamentarische Opposition שפירושו 'אופוזיצייה חוץ פרלאמנטרית'.
מכל הסיפור לא הבנתי 59601
האם הבוז והשנאה לאריאל שרון הם בלתי מוצדקים או שרק הסיבות להם באירופה אינן מוצדקות?
מכל הסיפור לא הבנתי 59625
מר כהן הנכבד,

הבוז והשנאה כלפי אריאל שרון באירופה קיבלו בחודשיים האחרונים תפנית מרכזית על ידי דווחיהם המגמתיים והחד צדדיים של אנשי התקשורת ביבשת זו, אשר מראים בעיקר תוצאות פעולות תגמול ישראליות ללא כל ניתוח מעמיק של ממש לסיבותיהן הכלליות של התדרדרות זו, וללא כל נסיון ראשוני להעמיד בסימן שאלה את יכולתו של ערפאת לשמש כפרטנר לכל מו''מ שלום בהווה ובעתיד.

העובדה שהאדם אריאל שרון הוא שנוי במחלוקת אינה חדשה, ואין בי כל רצון להגן עליו ועל דמותו, היות ואיני מאמין בגישתו הכללית לסיכסוך. יחד עם זאת עליי להבהיר שעם כל הביקורת הקשה שיש לי כנגד מהלכיו השונים של אדם זה לאורך היסטוריית מדינת ישראל מדובר מבחינתי בראש ממשלה נבחר דמוקרטית, אשר מולו עומד אדם שעשה הרבה להפיל את קודמו של שרון בתפקיד ואף למעלה מזאת, אדם אשר משמש בתפקידו כארבעה עשורים רציפים, ללא כל אופוזיציה אמיתית בשטח וללא כל אתיקת הנהגה מקובלת גם במושגים פנים-ערביים, כך שמבחינתי אדם זה מהווה מכשול לשלום ממש כיריבו הפוליטי אריאל שרון, אשר גם הוא אינו מסוגל להביא כל שלום, ונבחר לאחר ייאוש הישראלים מדרך השלום שהובילה לעשרות הרוגים ופיגועי טרור נוספים.

אשר לסיבות השונות באירופה לשנאת שרון הרי שאלו מגוונות, ומסתמכות על מעלליו השונים בעבר - אך יחד עם זאת דומה שתיעוב כללי זה מגלם לעיתים את הדחייה הכללית הקיימת כלפי מדינת ישראל בחוגי ממשל, תקשורת ואקדמיה באירופה, אשר דווקא גרמניה היא דוגמה טובה למיעוט תופעה זו, אולי בשל עברה.

בברכה

א. מאן
תסמונת שרון,אאוגשטיין והשאר 59610
קוראי גרמנית הבקיאים "במשנת אאוגשטיין" לא יבינו על מה קם והתעורר מאן?....הבעלים והעורך הראשי של "דער שפיגל" (הראי) ידוע מזה עשרות שנים בעמדתו האנטי-ישראלית,שמדי פעם לובשת כסות אחרת...דיין ז"ל כיכב למשל לא פעם בעמודיו הכתובים נפלא של אאוגשטיין, שכמו עמיתו וחברו הישראלי אורי אבנרי -הוא אמן כתיבה פובלציסטית,היודע איך לטבול את אצבעו המשולשת בשמן זית או בחומצה,הכל לפי הצורך.....
ראש הממשלה אריאל "אריק" שרון מהווה יעד ביקורת ושנאה בעולמו הפסוידו-ליבראלי של אאוגשטיין, מפני שהוא "הישראלי המבהיל ביותר" בעיני הפלסתינאים שהם כידוע "האנדר דוג'ס" של העידן ובעיני תומכיהם כותבי התמעמולה הערבית ורבי התעמולה היודו-ערבית בפרט.
דמות שרון כטיפוס רחב גרם,איכר גס,חיל מקצועי שמשווים עם פר או בולדוזר - קלה לשרטוט עויין, או קריקטורי,בפרט בעולם הליבראלי כביכול של החברה הארופאית מערבית ובמיוחד החברה הגרמנית, הנתלית בכל "קש עובדתי" כדי להמשיך לשחות בביצה האנטישמית.
מקטרגי שרון מהחוץ, לא עושים זאת בגלל "צברא ושאתילה".... אלה תירוצים זמינים,בדיוק כמו שלפני שנים נהגו לקטרג נגד בן-גוריון ז"ל על פרשת טבח דיר-יאסין או כפר קאסם.
המקטרגים נשענים "בתורתם"גם על הלכי שפל-רוח הנוגס במה שהיה פעם "השמאל הישראלי" המפחד מדמותו של שרון, מפני שכמוהם גם הוא בא ממלח הארץ...מההתיישבות העובדת....מהמחרת...מהצבא של מלחמת-השחרור...מאותו בית אולפנא בו "גדלו" מדאם שולמית אלוני,יוסי שריד, ביילין ואחרים- שפעם קידשו יין על שולחן "מפא"י ההיסטורית".... מן הראוי להקשיב להם,המקטרגים מבית,מאשר לקרוא בהגיגי אאוגשטיין -דוברי וכותבי העברית הם חוד החנית בהוקעת שרון לא רק בארץ אלא גם בתפוצות תבל והם הנובחים ומייללים בקולות לא מינוריים המזכירים צדקנות נזירית בסגנון סוף הרנסנס.....
אאוגשטיין, שיראק,חומסקי,אבנרי,ביילין,שריד,אלוני ורבים מסוגם אינם מסוגלים לראות תמונה כוללת,לא נעימה בה משתולל בעולם כולו טרור ערבי-איסלאמי,יראים מהמציאות מפני שאין ביכולתם להשפיע עליה...כל מפגש עם "אבו זה ואבו אחר" לא ישנו את המציאות הרחבה והמרה של שנאת ישראל לשמה ולדורותיה וע.כ הם מתמקדים במטרה הגדולה המגושמת ביותר והמפחידה ביותר בשטח, בלי להבין שזו מטרת דמות ולא יותר מכך....אריק שרון זכאי לדעותיו הפוליטיות שנתמכו על ידי רוב בוחר, שספק אם יאפשר למאדם אלוני או לביילין לעבור,בזכות עצמם,סף חסימה פרלמנטרי.....במעשיו כראש ממשלה אינו שונה בהרבה מקודמיו,מה עוד שמדובר "באוטיסט תקשורתי" כבד פה,שאינו יודע להתיהפייף בסי-אן-אן דוגמאת בעלה של שרל'ה נתניהו......את המטרה הזו רואה אאוגשטיין באופן ברור והוא יודע שכל צליפה תתקבל בשמחה והבנה אצל שתי קבוצות גרמניות שונות אליהן הוא מכוון....השמאל הירוק והרוב האנטישמי....
אאוגשטיין עצמו ציטט פעם מספר הספרים ואמר בהרצאה שנשא בהמבורג " בעצם אין חדש תחת השמש".....נראה שגם על מאן לשנן את הפסוק לפני שהוא בא "להבהל" מהפובלימיסט הגרמני המוכשר השונא ,כביכול,רק את שרון......
סתם סקרנות 59618
אילו היתה לי כתובת דוא"ל שלך הייתי שואל זאת לא בפומבי.
נדמה לי שהיה פעם כתב של קול ישראל בצפון בשם כשלך. האם זה אתה ?
סתם סקרנות 59634
שלום דב,

נכון, הייתי עיתוניא, כתב הטלןיזיה בצפון וגם כתב קול ישראל, בין השאר. נחמד שיש מי שזוכר באיזה שדות רעו דינוזאורים (אך לא פוסילים).
שלום,
יורם המזרחי
תסמונת שרון,אאוגשטיין והשאר 59626
מר המזרחי הנכבד,

הכותב מאן ציין תופעה מדאיגה של אי הצגת התמונה השלמה באירופה כלפי הסיכסוך במזה''ת, אשר מלווה בטונים צורמים ומתגברים כנגד ראש ממשלתה הנבחר של מדינת ישראל - כל זאת ללא כל הבעת ביקורת ותמיהה באשר למעשי יו''ר הרש''פ, יאסר ערפאת.

תמיהה נוספת אשר הכותב מאן העלה היתה בחד צדדיותו של השמאל
הישראלי - ממרץ והלאה - בנסיון הצגת התמונה הכוללת באירופה, אשר דווקא שם מתירים אנשי שמאל אלו חרצובות לשונם ומשתלחים באובססיה חד צדדית כנגד שרון כמייצג החטא הקדמון, אשר בגינו עלה המו''מ על שירטון, ואשר בגינו מתרחשים כל הפיגועים ושאר הזוועות לשיטתם.

הכותב מאן לא חילק ציונים לאיש, ומעדיף להמשיך ולהיצמד לעובדות, ככל האפשר. אודה מאוד אם כבודו ינהג בדרך דומה.

בכבוד

א. מאן
59635
מר מאן הנכבד,

דומה שאדוני* מוצא דופי בשירות הרע(א), לשיטתו, שעושים אנשי שמאל(ב) למדינת ישראל בביקורת חסרת רסן(ג) כלפי מדיניותה של ישראל, ושרון האיש עצמו.
לי עצמי יש מספר השגות, או אולי תהיות שניתן להביא על סיפוקן, באשר לגישה זו.

הנה הן, לפי סדר הופעתן בפיסקה דלעיל:

א. האם שירות זה הוא אכן רע? אספקט מסויים של ביקורת מסוג זה הוא הצגת ניקיון כפיהם של המבקרים, בהבאת הסתייגותם. בקרב זרים, במקרה זה גרמנים או אירופים, שדעתם בקשר למדיניות שרון כבר קיימת, הדבר עשוי לשרת את ישראל, כאשר כך היא מופיעה כחברה בעלת יכולת ביקורת עצמית. היתרון שבכך ברור, אם כי חמקמק עבורי. אם אדרש לכך, ארחיב (ניסיון גמלוני: ישראל נתפסת כמיליטנטית ודורסנית. קולות שונים, שמשתמשים בטיעונים ששוללים מדיניות מסוג זה, ושוללים את הכיבוש, מסוגלים לערער תדמית זו, יהיו טיעוניהם אשר יהיו).
ב. קשה להתעלם מהעובדה שאדוני אינו נמנה על אותם אנשי שמאל. אם יורשה לי להביא עצמי כדוגמא - אני חושב שאותם מבקרים עושים שירות טוב, ולא רק זה המשתמע מסעיף א'. לדעתי, אחת מהדרכים להשתחרר מעול הכיבוש (גם ההפרדה שאתה מציע, למרות הדימויים החריפים מסוג חומה מפרידה, עמדות מקלעים וכו', היא בעצם במהותה כזו) היא אכיפה של פתרון שתתבצע על ידי מדינות זרות, ולי אישית אין בעיה מיוחדת עם אירופה, ולהפך. האם הסתייגותו של אדוני היא מעובדת היותם שמאלנים, דווקא? אנשי ימין, שיאמרו ששרון הוא אימפוטנט ושלומיאל, ושפעולותיו הן סמליות ומשמשות כעלה תאנה, מקובלים יותר על אדוני?
ג. נראה שיש כאן מעין רתיעה של אדוני מ"הוצאת הכביסה המלוכלכת" אל מחוץ לגבולות ישראל. אי נוחות מסוג זה מובנת לי היטב, ואני שותף לאדוני במבוכתו. למרות זאת, אני חושב שאין לנסות ולעצור אנשים מלבטא ביקורת זו, ולו משום שהדבר יהיה כרוך בסתימת פיות מכוערת.

למרות ש(ב) כוללת נקודת פרובוקטיבית למדי, משתמעת ממנה שאלה: האם אדוני סבור שלדעת הקהל בגרמניה יהיו תוצאות מתוצאות שהן לגבי המציאות בישראל? לא מוגזם יהיה להניח שבעצם לא, גם אם עמדת ומעמד ערפאת מתחזקים, כיוון שדעות המנהיגים הן הקובעות את המעשים, ואלו הן דעות יציבות שלא מושפעות בקלות על ידי כתבות בעיתון, גם אם איזה הנס שיושב לו על איזה הר מושלג יקרא עיתון ויחשוב לעצמו ששרון הוא מפלץ ממדרגה ראשונה.

מדוע אדוני סבור שלאנשי שמאל יש אחריות לבקר את ערפאת? אני מוצא שאין לצפות מהם לביקורת על ערפאת כעניין אינטגרלי מכל מסכת טיעונים שיציגו.

בברכה,

מאור (גרינברג)

------

*(אני משתמש בפניה בגוף שלישי ללא כוונות ציניוֹת)
לגשת ישר לעניין 59641
מר גרינברג הנכבד,

אגש ישר לנקודות שהעלית:

א) הכיבוש הוא רע ויש לסיימו כבר אתמול, כפי שאני נוהג לומר פעם אחר פעם. במסגרת נסיון סיום כיבוש זה יש למחות ולהפגין כנגד המשכו, ואף להעביר מסר זה למדינות אירופה השונות, אך יחד עם זאת להדגיש כי ככל ששרון אכן אינו מסוגל/רוצה/יכול להביא לכל סוג פיתרון שהוא, כך גם כפילו ברמאללה, אשר מסתבר כי גם בהחזר מוחלט ושלם של כל שטחי כיבושי 67 ממשיך ודורש למימוש זכות השיבה.
תשובתי היחידה למצב בלתי נסבל זה היתה ונשארה בכוון הנסיגה החד צדדית ללא הסכם וללא חוזה שלום לקווי 67, היות ואין כל סיכוי ממשי להגיע עם ערפאת לשלום. אולי עם משיכיו, למרות שגם בכך איני בטוח.

ב) אכיפה של מדינות זרות? בבקשה. אני חושב בהחלט שניתן להפעיל סאנקציות על מדינת ישראל - אשר מן הסתם גם יגיעו - אך הדרישה ממדינת ישראל חייבת להיות הנסיגה המוחלטת לקווי 67, ללא כל קשר למהלכיו ופעולותיו של ערפאת. במילים אחרות: אין לדרוש עם ישראל לשאת ולתת עם ערפאת, כי אם לסגת באופן חד צדדי וגורף.

ג) לישראל אין יותר 'כביסה מלוכלכת' היות והיא מטיילת לה מזה 18 חודש בעירום בשכונה האירופאית. הבעייה של השמאל הישראלי אינה בהסברת המצב, כי אם באיתור הבנת חומרת המצב אצל האירופאים. שמאל זה צריך להסביר למקבלי ההחלטות באירופה כי על אירופה להפעיל לחץ מאסיבי על ישראל לקיום נסיגה חד צדדית מאשר לנסות ולהושיב את שני המנהיגים הישישים מסביב לשולחן הדיונים, עד יעלה עשן לבן. העשן הלבן נהפך זה מכבר לעשן שחור, והדגל השחור בשני הכוונים הולך ונותן את הטון. הנסיון לתלות סיבות אלו באיש ובצד אחד הם אולי תרגיל אקדמאי מעניין, אך יש לפעול ביעילות ובנחישות לזירוז קיום הנסיגה החד צדדית. זוהי הנקודה החשובה ביותר בדבריי, אשר קוראת לשמאל הישראלי להמשיך ולבקר נחרצות את שרון ומדיניותו, אך בד בבד להבהיר לאירופה כי עליה לפנות אל תחום המעשה, וכי ערפאת מן הסתם כשיר למהלכים מסוג זה ממש כאריאל שרון, שפירושו לא כשיר.
שמאל ישראלי זה חייב גם לברר מדוע מופנית הביקורת הקשה באירופה כנגד שרון בלבד, ללא כל איזכור בעיותיו של הצד הנגדי. מבחינה זו דומה הדבר לשוני בעמדתו של השמאל הישראלי ברשותו של עמוס עוז ויורם קניוק כנגד שאיפות הפאציפיזם בשורות השמאל הגרמני בתקופת מלחמת המפרץ, אשר בחלקן נבעו ממוטיבציות שונות לחלוטין.

בברכה

א. מאן
בשם השמאל. 59640
שאלו פעם אינטלקטואל יהודי-פולני כיצד הוא מוכיח את הגדרתו כפולני. תשובתו היתה:"בזה שאני שונא את הפשיסט הפולני יותר מהפשיסט הגרמני".
כך גם השמאל הישראלי, ובעצם כל שמאל.האם הביקורת של השמאל האמריקאי כנגד ניקסון (כולל תיעוב אישיותו) אינה מוצדקת מכיוון שהגוש הקומיניסטי היה גרוע יותר?

המצב הנוכחי הוא חזרה לימים השחורים של תקופת הליכוד בשנות ה80. עראפת פועל בדרך שנגרר אליה ע"י נתניהו ושרון. (ולא שאני מצדיק אותו,חלילה, או חושב שהוא לא יכל להתנהג אחרת, אבל דיבורים על ראיית כל התמונה מחייבים את הראייה של עובדה זו.) האם כל אירופי שאינו מסכים לדרך הליכוד וגוש אמונים הוא אנטישמי?

ואתה, מר מאן, המעיד על עצמך כשמאלני שנים רבות, האם לא אתה זה שמשתף פעולה עם מנהיגים לאומנים שאין להם דרך להוציא אותנו ממצב זה, אלא רק להחריף אותו, כדרכם מתמיד?
האם הדרך הנכונה היא להזדקף לפי צלילי תופי הטם-טם או לבקר גם בזמן מלחמה?
בשם השמאל. 59642
מר לנדוור הנכבד,

הביקורת של השמאל האמריקאי כלפי ניקסון היתה מוצדקת נקודה.
ביקורת זו לא העלת אף פעם על נס את השיטה הקומוניסטית, ולא השתתפה בחגיגות נוער העמים במזרח ברלין לשם ניגוח ארה"ב, אלא פעלה ביעילות ובדבקות מבית לכל אורך קללת מלחמת וויאטנאם.

הביקורת של השמאל הישראלי כלפי מהלכי שרון היא אף יותר ממוצדקת, אך עליה לדרוש דברים מוחשיים ביותר: נסיגה חד צדדית ומוחלטת ללא הסכם או חוזה שלום. זוהי כל התורה על רגל אחת לשיטתי, אשר גורסת כי עם שרון, וגם עם ערפאת לא ייהא כל הסכם בעתיד הנראה לעין, וזאת באופן גורף: שרון לא יבצע דבר גם עם מחליפו של ערפאת, וערפאת לא יבצע דבר גם עם מחליפו של שרון.
ביקורת זו חייבת להיאמר ברי"ש גלי בחו"ל, לפני אנטישמים ופילושמים כאחד היות והדבר ממש לא משנה אם אירופה אוהבת ו/או מאוהבת בתיעוב שרון. השמאל הישראלי יכול לומר בפשטות מדהימה כי גם עם שרון וגם עם ערפאת לא יתקיים מצב של מו"מ מסיבות שונות הקשורות במבנה האישיות של שני אנשים אלו, ועל כן יש לפעול, ומהר, להפעלת לחץ רציני על ישראל לסגת משטחי כיבושי 67.

'שיתוף הפעולה האמיתי עם מנהיגים ימניים' כדבריך קיים למעשה בשני צידי המפה הפוליטית בישראל, בצורת התמכרות סוגסטבית בכוון האשמת גורם אחד ויחיד בהתפתחות המצב הקיים; אצל הימין בישראל מכונה גורם זה ערפאת ואצל השמאל בישראל מכונה גורם זה שרון. אם השמאל הישראלי היה פונה וחוזר ללא הרף בדרישתו לנסיגה חד צדדית ומלאה תוך ביקורת נוקבת כלפי שני הצדדים האמורים, היו, אולי, פני הדברים יכולים להראות אחרת, ואולי אף להשמע אחרת באירופה - אשר מסיבותיה הפנימיות מעדיפה להיתלות בצילו המושחר של שרון כמוצאת שלל רב, מבלי להבין כי בעיות אלו תתקיימנה גם עם מחליפו של שרון, אשר עלול אף הוא שלא להצליח במו"מ עם האיש ערפאת.

בברכה

א. מאן
שרון עכשיו 59666
ברור ששרון אשם אשמה עקיפה במותם של מאות ישראלים ופלסטינים. אך במהופך ממה שכתב אותו פובלציסט גרמני, אשמתו אינה בכך שהוא נקט פשעי מלחמה נגד הפלסטינים, אלא בכך שהוא אינו נוקט אותם. אם הוא היה נוקט באמצעים חריפים יותר, המלחמה הזו כבר הייתה מזמן מאחורינו.

למשל, כחומר למחשבה, ניתן לתמוה על העובדה שלא תיאמן, שהוזכרה בשפיגל: אחרי למעלה מ-‏300 הלוויות, עדיין אנו מזרימים חשמל לרמאללה ולג'נין.
שרון עכשיו 59672
מר נתניהו הנכבד,

הרשה נא לי לברכך על שובך לכתיבה באייל הקורא.

באשר לנושא עצמו עליי הרי שעליי לחלוק עליך כמנהגי בשנים עברו, ולקבוע חד משמעית כי עונשים קולקטיביים מסוג הפסקת אספקת מקורות אנרגייה וכ' ידרדרו את ישראל במורד תלול אל הבלתי נודע, הן באופן פנימי והן באופן חיצוני. עד כמה שהדבר נשמע מוזר וצורם באוזניים ישראליות ממוצעות, ישראל מחוייבת בהגנתה ובשלומה של אוכלוסייתה הכבושה לפי כל קריטריון בינלאומי מוכר. תמונות קשות ודווחים על מקרי מוות בסיטונות בגין אי אספקת אנרגיה יביאו את ישראל למצב קשה ביותר בדעת הקהל הבינלאומית, שגם עכשיו מתגלה כעויינת יותר ויותר למדינה זו.

האופצייה היחידה העומדת לשיטתי על הפרק הינה מבצע תואם נסיגת לבנון לקווי 67, אשר יכלו הקמת חומת פלדה ואבן לאורך סך גבולותיה של מדינת ישראל - ללא חוזה שלום וללא הסכם מכל סוג שהוא.
אשמח לשמוע בהזדמנות זו מהן הצעותיך האופרטיביות לנסיון צימצום הסיכסוך עד פיתרונו הכללי.

בברכה

אלכסנדר מאן
שרון עכשיו 59684
רוב האוכלוסיה הערבית ביש''ע אינו תחת כיבוש ישראלי
קידוש הנסיגה בכל מחיר אינו תרוץ לשימוש בשפה טעונה ואנאכרוניסטית
אין תגובה 59813
שרון עכשיו 59689
אין ספק שהפיתרון יהיה בסופו של דבר הפרדה, אם כי לא בגבולות 67', אלא במתאר תוכנית אלון מינוס.

אך בהפרדה אין כל טעם ללא הרתעה, ואת ההרתעה צריך להחזיר בכל מחיר, גם במחיר פגיעה במעמד ישראל בדעת הקהל הבינלאומית. מטוסי נאט"ו לא יפציצו את תל אביב. לכל היותר יוטלו עלינו סנקציות כלכליות מסוימות באירופה לזמן קצר. זה עדיף מעשרה הרוגים מדי יום בערי ישראל. וגם הנזק הכספי יהיה פחות.
נסיגה עכשיו? 59735
אינך חושב שבהעדרנו מן השטח, הצד השני, שעודד ע"י הצלחת גל הטרור שסילק אותנו מן השטחים ללא הסכם הפסקת לוחמה, כפי שיטען שקרה בלבנון, ילמד את התבנית וינצל מצב זה להיערכות מחודשת ומוגברת, עם אוסף גדול של מרגמות, קטיושות ושאר מיני תופינים, כה קרוב למרכז הארץ?

האם אז יתיר לנו העולם לפגוע באוכלוסיה אזרחית פלשתינית שאין לה שליטה על האירועים?
נסיגה חד צדדית עכשיו 59816
אינני שולל כלל שתרחיש זה עלול להתקיים, אך במידה ואכן יקרה דבר זה תיאלץ ישראל להגיב באופן ישיר וקשה כנגד מדינת פלסטין החדשה.

תגובת העולם במקרה זה תהיה חצוייה; הרבה פרשנים וגורמים נוספים ישאלו מדוע ישראל מגיבה בצורה כה חמורה, אך בד בבד ייאלצו גורמים אלו לשאול מדוע ממשיכים הפלסטינאים במלחמתם כנגד ישראל, וזאת לאחר שזכו במדינה עצמאית.

אפשר לומר שוויכוח מעין זה יהיה מעניין ביותר, ועשוי להבהיר לצדדים השונים לאן נושבים פני הדברים. התירוץ של המשך הלחימה למען 'זכות השיבה' אינו יכול להתקבל באירופה ובארה"ב, שכן רעיון זה עתיד לשנות סדרי עולם באירופה של פוסט מלחמת העולם השנייה, ועל כן אינני מאמין שהאירופאים יילכו כ"כ רחוק בנסיון צידוק רעיון אשר עלול לשוב אליהם כבומרנג.

אך למה לנו להיות כה פסימיים? האם קיים הסיכוי שהפלסטינאים ייסתפקו במדינתם החדשה בגבולות 67? אני חושב שכן.

בברכה

א. מאן
הפרדה עכשיו 61537
מר מאן צודק; לבסוף תהיה הפרדה, וגם לאחריה, כמו לאחר הנסיגה מלבנון, נכה במצחנו ונתמה כיצד לא עלה בדעתנו לעשות זאת קודם, הרבה קודם.

עם זאת, אני פסימי לגבי סיכויי הביצוע של הצעת מאן; את ההתנחלויות לא ניתן יהא לפנות ללא מלחמת אזרחים, לדעתי.
ברוכים הבאים לפינתנו, המיתוס! 61539
והיום בפינתנו, מיתוס ה-"בסוף תהיה הפרדה." בין האורחים באולפן, אלכנסר פון מאן, ממקדמי המיתוס, ושאהיד אבו-שאהיד, מחבל פלסטיני שהתגנב לארץ מעל לגדר המערכת. מה יש לך לומר, מר שאהיד?
*שלג*
*שקופית: אנו סובלים מבעיות טכניות.*
קיר הפלדה 61638
חומת פלדה ואבן נוסתה, בהצלחה זמנית, ע"י הצלבנים. נדמה לי שמאז המצאת חומר הנפץ האפקטיביות של החומות האלה לא משהו. יכול להיות שמגיני אנרגיה מהסוג שרואים במסע בין כוכבים יוכלו לעזור, אבל קפטן קירק מסרב לגלות לי את סודות הייצור שלהם.

הפרדה ללא הסכם פירושה מדינה פלסטינית עוינת ומתחמשת מעבר לגבול, במרחק קילומטרים בודדים מכל נקודה בארץ כמעט, ועם גבולות פתוחים לירדן וממנה לעירק וסוריה, ועם מצרים. תוך חצי שנה המדינה הזאת תוכל לגרום להרס בקנה מידה כזה שלידו איומי החיזבאלה ייראו כמו משחק בקפצונים.

כמה זמן יעבור, וכמה אנשים ייהרגו, לפני שניאלץ לפלוש לאותה מדינה בתנאים גרועים בהרבה מאשר עכשיו, ועם הרבה יותר אבדות לשני הצדדים? ומה תגיד "דעת הקהל הבינלאומית" כאשר נפלוש לשטחה של מדינה ריבונית?

בכלל, איזה מין רעיון זה שאפשר לנצח את התוקפנות הפלשתינית ע"י כניסה למקלט?
קיר הפלדה 61639
מה המשמעות של כיבוש מחודש של שטחי הרשות ללא הסכם?
ואיך כיבוש שכזה מונע ממתאבדים להתאבד כרצונם בשטחים המשוחררים?
האדם המחפש את המשמעות 61647
(ספר מומלץ בחום, אגב).

1. לא יודע מה המשמעות. נראה לי שהנזק יהיה גדול מהתועלת.

2. לא חושב שכיבוש כזה ימנע מתאבדים, אבל אולי יקשה עליהם להשיג חומרי נפץ.
האדם המחפש את המשמעות 61695
1)אתה מתכוון לזה של ויקטור פרנקל?
בכל מקרה נראה לי שהמתאבדים הפלסטינאים לא עושים זאת כי החיים חסרי משמעות בסביבתם החברתית.הם קרוב לודאי עושים זאת כאקט של מרד המכוון כלפי נסיבות חייהם.
ולפעולה של ההתאבדות יש משמעות בקונטקסט החברתי שהם חיים בו
פרנקל כזכור לי (ואולי אני טועה כי קראתי את הספר לפני יובלות) תאר מצב קיצוני בתוך מחנות ההשמדה שבו המות היה הודאות העיקרית והנסיון להשאר בחיים הפך למרד נגד נסיבות ה"חיים".
מוטיבציה שאולי אפשר להשוות למוטיבציה של המתאבדים הפלסטינים אם בכלל ניתן לערוך השוואות שכאלה,
ואם בכלל לרעיון האקזנציאליסטי (איך כותבים את זה בכלל בעברית) של הקנית משמעות לחיים דרך פעילות אנושית אקטיבית נשאר איזשהו קהל היום.
האדם המחפש את המשמעות 61697
1. כן.
2. לא התכוונתי לערוך שום השואות, סתם נזכרתי בספר (וגם אני קראתי אותו לפני שנים רבות) וזרקתי הערת אגב בקשר אליו.
3. הרעיון האקזיסטנציאלי לא מת! (טענה טאוטולוגית מחויכת).
שרון עכשיו 59736
מעניין גם שנוצרה הבנה שלהם מותר ליזום הרג אזרחינו, חיילנו ושוטרנו, אך לנו אסור להרוג, למעט מקרים חריגים, ב40 אלף שוטריהם.
ככה שיש עוד דברים לעשות לפני הפגיעה באזרחים.

אגב, לגבי הפסקת חשמל ודלק, ניתן לעבוד בשיטה בה עושים זאת פעם אחת, לפני שהמחאות מגיעות לשיא מחדשים, ובפיגוע הגדול הבא מפסיקים ההספקה שוב, אך הפעם ללא הפסקה, לאזור קטן, שילך ויגדל עם הפיגועים. הערכתי היא שבאופן כזה, אחרי שיוצרים תקדים ומחכים למקרה 'מצדיק', ניתן למתן את לחץ דעת הקהל על ישראל. נדמה לי שדבר דומה נעשה בכניסות למחנות פליטים ובהפעלת מטוסי F16.
מפיצי הכאוס ונוגדי האתיקה 59690
תחת ההנהגה כיום, תוך התגברות חוש האחריות הקולקטיבי, אנו אכן מגיחים לאיטנו, מאותה חשיכה צינית רעה ואפופת צדקתנות הרמטית, בה בוססנו בשנים האחרונות.
יש להבין: בשנת 74 כתב יצחק בן אהרון, אחד מאחרוני הדמויות המלאות של מה שהשמאל היה לפני שני דורות, את ספרו "עוז לתמורה בטרם פורענות".

הוא ניבא את התרסקות השמאל הישראלי, למעשה ירידתו בצורתו הנוכחית כגורם מעצב מעל הבמה הישראלית.
שכן מה ראה? דור שני לאבות השמאל, כגד יעקובי אז, וכיום, הבליזריסט יוסי בילין למשל כפרוטוטיפים, החפים מכל אידאולוגיה, שהציניות, המלל הזריז והמהיר, הדימויים המבזיקים, הינם כל עולמם.

מדובר באנשים שהורגלו לכך שסוג מסויים של התגודדות, ודימויים הרמטיים חוזרים ונשנים
הינם תחליף לחשיבת עומק.

וכמובן, הרכיב האתי/מוסרי שנזרק החוצה כדבר מיותר ומסרבל בנוסך "מה איתך"?

בתקופת ברק ולפניה דובר על "לעשות עיסקה עם הפלשתינים" ושאר התבטאויות מהירות שהיו מנותקות אמנם מכל מציאות בשטח, אך היו מעוגנות בתוך חשיבה קבוצתית, קלת ראש, צינית, הבזה לכל מה שיש בו עומק, אתיקה וחשיבה היסטורית רחבה.
האיש אכן זיגזג בסגנונו המתחמן, והותיר אחריו רושם של ערמומיות זריזה וריקה.

שמאל? הדור השני הזה לא היכיר מעולם את מחשבת השמאל. מדובר בשטחיות נוראה, ובעצם באוסף של שיטות לקניית מאחזים באדמיניסטרציית המדינה.

היה מדובר במשהו גרוע אף מסטליניזם, אמנם ללא שפיכות הדמים שלו, אך תוך היבט מנגנוני כושל ומושחת והנחה שכל דבר אפשר להשיג בעזרת חלוקת טובות הנאה או מניעתן.

אכן, אנשי השמאל-לכאורה הציניים האלה, כיורם קניוק, דוד גרוסמן (בדנמרק) מוכרים לאירופאים אוסף של דימויים הבזקיים המנותקים מהמציאות, באשר השיח ההרמטי-דימויי המיר אצלם את מקום המחשבה הביקורתית.

ובאמת, אנו יוצאים לאיטנו מתיגרת ידם של אלה, והטרור החברתי המעורטל מכל זיקה לערכיות, יופי והדברים הנותנים טעם לחיים שהישליטו כאן.
הלילה הזה הולך ונפוג, עם ירידת גורמים חסרי כשרון מדיני ומפיצי כאוס אלה מבימת ההיסטוריה הישראלית.
גם אני אירופאי 59694
במסגרת ההשתלבות של ישראל במרחב האירופאי, מיישר עיתון "הארץ" קו עם הטרנד האנטי שרוני החדש.
כתבה מהיום שכותרתה: 'בית המשפט בבלגיה דחה ההחלטה במשפט שרון'.
הטקסט עוסק בכך שההכרעה אם בית המשפט מוסמך לדון בעתירה או לא נדחתה לחודש מאי.
בכתבה יש תמונה של אריאל שרון ומתחתיה הכיתוב: שרון. פשעים נגד האנושות ורצח עם.

הנה הקישור. בתיאבון לכולם. http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml;?i...
גם אני אירופאי 59699
"הארץ" לא "מיישר קו עם הטרנד". הקו של "הארץ" במערכת הבחירות האחרונה היה פרו-ברק ואנטי-שרון. נדמה לי, אגב, ש"הארץ" גילה סבלנות מופלגת משנבחר שרון, וכי רק שלשום פורסם לראשונה מאמר מערכת הטוען למעשה שאין הצדקה לקיומה של ממשלתו.

הכיתוב מתחת לתמונה? לא חורג מהמקובל בניסוח כיתובים כאלה.
כיתובים פסולים 59702
מיץ,

אתה צודק הכיתוב מתחת לתמונה ("שרון. פשעים נגד האנושות ורצח עם") אינו חורג מהמקובל. אך הנורמה העיתונאית הזו, שבה מתייגים בן אדם באמצעות כיתובים מעין אלה מתחת תמונות או בעזרת כותרות, היא עצמה נפשעת למדי. אני סבור שאין צורך להסביר לך (אתה גרפיקאי האין זאת?), או לרוב קוראי האייל, איך המדיה פועלת כאן לשגר את המסר המכתים את שרון.

דוגמה מקבילה יכולה להיות: תמונה של יוסי ביילין ומתחתיה הכיתוב: "ביילין. גדול פושעי אוסלו". אמנם באותיות הקטנות יהיה כתוב שכך כינה אותו מתנחל קיצוני כלשהו. דוגמה נוספת: תמונה של יוסי שריד ומתחתיה הכיתוב "המן הרשע" (בעיתון של ש"ס, נניח). וכיוצ"ב.

האם זה סביר להצמיד כיתובים מעין אלה לתמונות בעיתון? לי נראה שזוהי נורמה פסולה מיסודה.
כיתובים פסולים 59707
לפני כחצי שנה הופיעה על שער מוסף יום השישי של "הארץ" תמונתו של יוסי ביילין כמעין מטרה כאשר חצים נזרקים עליה. נדמה לי שגם היה כיתוב, שכמובן באופן כלשהו התיימר להיות אירוני, כמו כל התמונה, אך איני מצליח להיזכר בו בוודאות. אולי "הבוגד"?
כיתובים פסולים 59720
הכיתוב היה ''אויב העם'' (כשם מחזהו הנודע של איבסן). אכן הכוונה היתה אירונית בעליל, אך זכור לי שבדף המכתבים למערכת הופיעו התמרמרויות רבות מאותם שלא קלטו את האירוניה. (זהו לטעמי מקרה מיוחד ושונה מהמקרה של שרון היום, שכן במקרה של ביילין ברור היה לחלוטין שמדובר בצילום שער מבוים ומטופל בידי גרפיקאי וקופירייטר וכו')
כיתובים פסולים 70697
נזכרתי בדיון הזה כשקראתי היום את "כתב זר", טורו השבועי של תום שגב. בין הייתר מספר שם שגב על מאריינה מאייר-קרמר, בתו של קרל גרדלר שהוצא להורג ע"י המשטר הנאצי. מאייר-קרמר, מספר שגב לקוראיו, מרבה לבקר בישראל ומרבה להיפגש עם צעירים ישראלים, אשר בפניהם היא מדגישה את העובדה שישנן פעמים בהם חובתו של האזרח היא לפעול נגד המשטר בארצו. יחד עם זאת היא מודעת לעובדה שלפעמים קשה מאוד לדעת מתי נחצה הגבול, ולפעמים בלשונה שלה (או אולי לשונו של שגב) "השטן מסתתר... בתוך גלימת זהב".
עד כאן הכל טוב ויפה, אך מהו הכיתוב אשר מלווה את תמונתה המצורפת של מאייר-קרמר? "מאייר-קרמר. שטן בגלימת זהב".
ואם כבר בענייני כיתוב תמונות ו"הארץ" של סוף השבוע עסקינן, אז בטורו של אריה כספי מופיעה תמונה של ביקורת גבולות כלשהי, כשמתחתייה מילה אחת בודדה: "כיתוב".
מרמרי לא יועמד לדין באשמת אונס 59723
המממ, ננסה:

הכותרת: חנוך מרמרי לא יועמד לדין באשמת אונס.
גוף הידיעה: חנוך מרמרי, עורך עיתון "הארץ", אינו חשוד באונס קטינה. חברים סיפרו לי שמעולם הוא לא נחשד בכך, וממילא אין איש מתכונן להאשימו בכך.

התמונה, של חנוך מרמרי. הכיתוב: מרמרי. אינוס קטינה.
רבינוביץ. לא פגע 59729
לא טוב. מדוע? מכיוון שאין לך סיפור עתונאי. מה שיש לך הוא "אדם לא נשך כלב".
רבינוביץ. לא פגע 59733
מדוע? ההכחשה הגורפת הזאת מעוררת סקרנות.
בדרך כלל חלק מהחבר'ה משתפנים.
רבינוביץ. לא פגע 59740
הנקודה היא שאנשים יכולים:
א. לראות רק את התמונה ואת הכיתוב שלה מבלי לטרוח ולקרוא את הידיעה.
ב. לקרוא את הידיעה ולשכוח אותה, וכל מה שיישאר במוחם הוא אסוציאציה בין מרמרי לאונס קטינה.

זה יכול להתגלגל בשיחת סלון למשהו כמו: כן, גם הוא התעסק עם קטינות, אבל נדמה לי שלא הצליחו להוכיח כלום והוא לא עמד לדין.

ואחרי שנתיים זה כבר חלק משאלת טריויה.
רבינוביץ. לא פגע 59742
מיץטער, לא הבנתי מה הנקודה. הידיעה שכתבת על מרמרי, והצילום בצידה, לא היו מתפרסמים, והאסוציאציה לא היתה נוצרת.

מה שמזכיר לי לשאול את אשר לבשן (או כל מי שיודע): האמנם יובל מסנר הורשע בסופו של דבר? (בזמנו הפסקתי לעקוב אחר הסיפור במהלך המשפט).
רבינוביץ. לא פגע 59747
הורשע, ואיני זוכר מה היה עונשו.
רבינוביץ. לא פגע 59749
מסתבר שאף ישב בכלא:
רבינוביץ. לא פגע 59756
אני ממש לא רוצה להתחייב על זה, אבל לפי זכרוני הוא ריצה 6 חודשי עבודות שרות.
נדמה לי, שהעונש הקל (אפילו בסטנדרטים של פעם) גרר מחאות, כמו גם פסק הדין עצמו, שכלל ביקורת נוקבת על התנהגותה של הקורבן.
הערה בנוגע לקריקטורה 59701
בראש מאמרו של מר מאן מתנוססת קריקטורה הבאה להציג דוגמה לשנאת שרון עליה הוא כותב. קריקטורה זו אכן מייצגת את רוח המאמר, אך יש להעיר לגביה כמה עובדות מעניינות.
הקריקטוריסט הוא בוב אנגלהארט מהעיתון "הרטפורד קורנט" אשר בקונטיקט, ארה"ב. אני עוקב אחרי עבודתו של אנגלהארט מזה זמן רב, כמו גם אחר עבודתם של קריקטוריסטים אמריקניים רבים אחרים. אנגלהארט הוא במידה רבה מייצג של רבים מהם: ליברלים ("שמאלנים" בעגה האמריקנית), דמוקרטים, תומכי-קלינטון-אבל-אוהבים-ללעוג-לו וכיו"ב. בתחילת האינתיפדה, כאשר ברק היה עדיין ראש ממשלה, עוד היו פה ושם קריקטורות מעין אלה, שמאשימות כביכול את ישראל ואת אריאל שרון בפרט באלימות המשתוללת, אך ככל שחלף הזמן הן הלכו ונעלמו, ואת מקומן תפסו קריקטורות פרו-ישראליות הרבה יותר.
המקרה של אנגלהארט הוא מעניין במיוחד, שכן ימים ספורים אחרי ה-‏11 בספטמבר הוא פרסם קריקטורה המראה את הדוד סם עומד חבוק שכם אל שכם עם אריאל שרון (חבוש כיפה) מול מראה ניו יורק העשנה, כביטוי לשתי האומות החולקות גורל משותף של מלחמה בטרור.
כמוהו, כך גם רוב הקריקטוריסטים האמריקניים, בעיקר אחרי ה-‏11 בספטמבר: אוהדים את ישראל, לעתים יותר מהישראלים עצמם. יאסר ערפאת מוצג בקריקטורות שלהם כנבל גרוע אף יותר מבקריקטורות של יוצרים ישראלים (אצל עמוס בידרמן הוא מוצג כליצן, למשל). זה כמובן לא נכון לגבי הקריקטוריסטים האירופאים.

הייתי שמח לצרף דוגמאות, אך אני חושש שיש בעיה של זכויות יוצרים.

אתר מוצלח במיוחד בו ניתן לצפות בעבודותיהם המעודכנות של קריקטוריסטים אמריקניים הוא: http://cagle.slate.msn.com/politicalcartoons

ארכיון הקריקטורות של בוב אנגלהארט (מעודכן רק עד אוקטובר 2001): http://courant.ctnow.com/news/cartoon
הערה בנוגע לקריקטורה 59738
הניו יורק טיימס הוריד היום מהאתר שלו קריקטורה בשם Terror Widows של טד ראל (אין שום קשר למאמר של אלי), עקב תלונות של אלמנות חללי ספט. 11. הקריקטורה מציגה אותן כרודפות בצע ואפשר לראות אותה באתר שלו. ראל אומר שכקריקטוריסט הוא תמיד מנסה להרחיב כמה את המעטפת, כאמצעי לביקורת פוליטית סאטרית.

אנטישמיות בצרפת 59836
מאמר מאת נשיא "קריף" (ארגון הגג של יהודי צרפת):

Column in LE MONDE, February 1, 2001 by Roger Cukierman, President, CRIF

The leaders of the country like to play down anti-Jewish acts.

They prefer to see these as ordinary violence. We are deluged with statistics designed to show that an attack against a synagogue is an act of violence and not anti-Semitism.

Some Jews who have lost touch with reality like to buttress their personal status by turning a deaf ear and a blind eye to danger, in order to curry favor with the public consensus.

The media like to give the widest exposure to voices critical of Israel and Jews, all the more so when these voices are Jewish. This way, media can't be charged with anti-Semitism or anti-Zionism.

Judicial authorities don't like to mete out strong punishment for acts of anti-Jewish violence, even when the perpetrators are caught red-handed: a three-month suspended sentence or nothing for an attack on a Jewish place of worship, compared to a year in jail for burning a straw cottage in Corsica.

Why this laxness?

Because this violence, perpetrated by only one side, is linked to the conflict in the Middle East.

Because too often Jew and Israeli mean the same thing.

Because this violence does not come from the extreme right.

Because it originates in the suburbs where North Africans live.

Because democratic France is reluctant to acknowledge its failure to integrate young North Africans in schools and society.

Because one forgives those toward whom one feels guilty.

Because the Moslem population is all-important.

I don't like to be silent, to act as if I did not see the graffiti. Who does not hear the anti-Jewish insults, who does not fear for the children who go to school or those who visit synagogues.

I don't like to have to fear a serious incident every day.

I don't like to forget the lessons of the past.

It is not important that the immediate threat does not come from the traditional extreme right, but instead from some Islamic fanatics, or from some individuals whom one all-too-gently refers to as hooligans from the suburbs. Once again, we are the scapegoat. It's a part that we no longer are prepared to play.

How much I would like to hear the announcement that a policy of firmness has been ordered, of uncompromising justice toward all perpetrators! And, at the same time, the initiation of a genuine dialogue with the large majority of moderate Moslems. With the Moslems who fight for integration of all-- men and women equally in French society – who reject all forms of violence and who, like us, want at any price to avoid the outbreak of civil disorder.

I would like to believe that these aspirations reflect the image of a France that is synonymous with tolerance and freedom. For the issue in this debate is respect for and the lasting prevalence of the Republic's values.

אנטישמיות או הומור צרפתי? 72299
עטיפת המהדורה הצרפתית לספרו של סול בלו "רבלשטיין", שגיבורו מבוסס על דמותו של איש הרוח היהודי אלן בלום, ידידו של בלו, מציגה דמות שנראית כמו קריקטורה אנטישמית קלאסית. הדמות היא של איש זקן, רפה גוף, בעל אף גדול ואוזניים גדולות ושערו אסוף כך שהוא נראה כמו קרני שד. אנטישמיות חבויה? גלויה? או הומור צרפתי?
אנטישמיות או הומור צרפתי? 72339
תשובה טובה לטענות האנטישמיות המופרזות שצצות לאחרונה תחת כל עץ רענן:
(ותודה ליובל רבינוביץ)
אנטישמיות או הומור צרפתי? 72340
שמחתי לעזור. רק לא הבנתי מייד מה הקשר.

רק לאחר זמן קלטתי שאתה מתייחס, כנראה, למקלדת העברית הוירטואלית שלי. כאמור - שמחתי לעזור.

תיקון טעות 59862
עם הקוראים המלומדים הסליחה על ההתפרצות לדיון (טרם (?) סיימתי לקראו), אבל פשוט לא יכולתי להתאפק.

העניין בכך שכותב המאמר שגה במעט בשם העיתון - יש לקרוא "דר שטירמר" ולא "דר שפיגל"...

ואם לדבר ברצינות, לצד העובדות הנכונות (וכנראה אף ממועטות) בכתבה מופיעה פרשנות פושרת למדי. ממה מפחד המחבר - מזעמם של מגיבים מהשמאל? כן, ראיתי את התגובה המעשימה את הכתבה בחוסר איזון... כל קורא ומערכת הצירים שלו...

אפילו על הסיבה האמיתית לשנאה מדבר הכותב ברמזים, במקום לומר בפה מלא את המילה המתבקשת כל-כך - א-נ-ט-י-ש-מ-י-ו-ת ! כן, מה לעשות, זאת הסיבה האמיתית להלכי הרוח המתוארים, ולאור העובדה הנ"ל עמדת השמאל הישראלי מעוררת תמיהה רבה. האם הולדנו שנאת ישראל בקרב בני ישראל?
השוואה מגוחכת 59872
מר שוחט הנכבד,

השוואתך בין השבעון "דר שפיגל" לצהובון הנאצי "דר שטירמר" אינה מוסיפה כבוד ורצינות לדבריך, אשר על רקע זה נתפשים כמגוחכים במקרה הטוב.

שבועון ה"שפיגל" האמור נחשב לשבועון רציני, אמין ומכובד, ואינו מהסס לתקוף פרות קדושות מימין ומשמאל בגרמניה ובעולם כולו.

רודולף אאוגשטיין, מבעלי ה"שפיגל" ועורכו לשעבר ‏1, אוחז אמנם באובססיה חזקה כלפי העניין היהודי ישראלי, אולם לא הייתי נחפז להאשימו באנטישמיות, כי אם במשוא פנים מכוון מסיבות מגוונות, אשר המרכזית ביניהם מרוכזת כנראה בדילמת 'המוסר המשולש' ‏2 מבית היוצר הישראלי-יהודי.

מכל מקום, אין כל טעם טוב בהשוואה חסרת כל ביסוס בין רודולף אאוגשטיין לבין יוליוס שטרייכר, עורך ומו"ל הצהובון הנאצי האמור.

בכבוד

א. מאן

1 עורכו הנוכחי של ה"שפיגל", שטפן אאוסט, ניסה להסביר עמדתו הבעייתית של של אאוגשטיין על רקע מכתב מחאה רשמי משמעון שטיין, שגריר ישראל בגרמניה. "הסבר" זה לא עלה יפה, ודומה כי הנוגעים בדבר חשו שמחינת אאוסט עדיף היה שמאמר פולמי רדוד זה מקולמוסו של אאוגשטיין כלל לא היה נכתב, אלא שאאוגשטיין עדיין מבעלי השבועון...בעייה.

2 ראה
תגובה 2349

תגובה 2398

תגובה 2413

תגובה 2996
תיקון טעות 59919
ואגב אנטישמיות...

אנטישמיות היא שנאת יהודים 59920
וגם אפליה נגד אנשים עקב השתייכותם לדת היהודית.

זוהי תופעה מסוכנת – המתגברת לאחרונה בעולם.

אנטישמיות היא לא "אי הסכמה עם בן-אליעזר", היא לא "סירוב לשרת בצבא ישראל", היא אפילו לא "סלידה ממדיניות ישראל".

הטחת ההאשמה "אנטישמי!" באנשים היא חלק מהשיח הישראלי ומשמעותו "תשתוק, עברת את הגבול". אבל אין בין השימוש במילה כסמן גבולות ובין תוכן המלה דבר וחצי דבר.
אנטישמיות היא שנאת יהודים 59922
תודה על הבהרת הניואנס העגתי.

אלא שברצוני לעורר את תשומת לב הקוראים לאנטישמיות לשמה הקיימת בקרב יהודים, לדעתי האישית לפחות.

כי בזמן האחרון פשוט נגמרו לי ההסברים הרציונליים שהיו.
מהי אנטישמיות, לשיטתך? 59923
משום שכאשר אתה משליך ביטוי זה על אדם שהקדיש את כל הקריירה שלו לטובת מדינת היהודים -- ההגדרה אינה ברורה לי, כלל.
מהי אנטישמיות, לשיטתך? 59928
מעניין שבחרת להתרכז באישיות ספציפית, בעוד אני ניסיתי להצביע על מגמה.

אך היות והשאלה נשאלה, אצטרך לענות עליה. המילה "קריירה" נראית מצחיק למדי ליד "הקדיש" ו"טובת המדינה". הרשי לי לענות לך בשאלה (יהודי או לא יהודי? :) - האם לשיטתך מר אבו-עמאר "הקדיש את כל הקריירה שלו" לטובת העם הפלסטני?

הערה: נא לא לראות במשפט האחרון רצון לסטות מהנושא שהועלה ו/או להשתמש בו לצורך כך.
ועדיין, מהי אנטישמיות, לשיטתך? 59934
הדוגמה שנתת, אבו-עמאר -- אפשר להוכיח באותות ובמופתים שהוא החליט החלטות המהוות אסון של ממש לעמו. אבל לומר שהוא אנטי-פלשתינאי יהיה... ...מגוחך ומופרך על פניו.

באותה המידה, תוכל לומר שמר ביילין, למשל, טעה טעויות נוראיות. אך לומר שהוא אנטישמי (כלומר, מחרחר רעה ורוצה ברעת העם היהודי כולו או מי מהמשתייכים אליו) מהווה עיוות של משמעות המלה.
אנטישמיות היא שנאת יהודים 59930
הא לך טיפ בחינם: אם אינך מבין את ההסבר והמניעים של יריבך בוויכוח, כלומר מדוע הוא תומך במה שהוא תומך ואילו השלכות יש לכך, סביר להניח שאינך מבין בעצם גם במה *אתה* תומך ואילו השלכות יש לכך. הנחת "אי-הרציונליות" של היריב היא עצימת עיניים מודעת.
רוצים עוד מאן? 59957
היכנסו לכאן:

רוצים עוד מאן? 59965
צחקתי מאוד.

ועכשיו- אולי א. מאן יזהה לנו את MTW?
רוצים עוד מאן? 59966
אם כי יש לי השערות משלי...
רוצים עוד מאן? 59970
Great stuff. Systematic study. I laughed my brains out
Smart and subtle.
Can't believe the butler did it.
רוצים עוד מאן? 60228
נראה שמאן לקח פסק זמן להתארגן מחדש.
גם אני צחקתי עד מאוד. ותודה למיודעינו על המאמץ!. אני בטוח שהרבה אנשים חשו תחושת נקמה מסופקת ושמחה לאיד. אם כבר אז דווקא בשלב זה מתחזקת בי לפחות תחושה של קהילה, ולו בראשו של מר מאן.

ובכל זאת בתור קורא של האייל אשמח לשוב ולשמוע את דבריו של מר מאן הנכבד, אני מעריך מאוד את דבריו ותובנותיו וחושב שיש לו עוד רבות לתרום לדיוני האייל ולהעשירם. כמו לכל אדם גם לו יש מגרעות וחסרונות, אולי זאת השעה להכות על חטא ולתקן לבאות(*).

אין ספק שמאן השקיע רבות לאורך השנים בתגובותיו באייל ולדעתי אדם כמו אלכס שהוא היסטוריון, פילולוג, גרמני-ישראלי, ומכח הותק שלו בחיים וקורותיו יכול לתרום רבות.

דומני שכולם יסכימו שהאייל בלי מאן יהיה מקום דל יותר, ומשעמם הרבה יותר!.

נ.ב. אינני דמות פיקטיבית, אבל אינני פוסל את האפשרות על הסף שאולי כל חיי הם חלום בראשו של מישהו.

(*) באינטרנט לא הצלחתי למצוא שום דבר הקשור במיודעינו. לי אין ספק שיושב אדם בקלן שבגרמניה, משקיע הרבה מזמנו וכוחותיו בתגובותיו אבל האם באמת קוראים לו אלכסנדר מאן (ואולי הוא משתמש בשמות נוספים) האם הוא באמת מי שהוא טוען שהוא? (לעניין האייל, לדעתי, הדברים היחידחם שנחשבים הם עומק התובנות, חדות העין והיכולת הרטורית). דיברתי איתו לראשונה לפני שנה וחצי, הרמתי אליו טלפון לאחר כמה חודשים. הוא הציע לשלוח לי מספר מאמרים-פרסומים שלו בנושאים כמו היסטוריה ופילולוגיה אך עברה יותר משנה ולא קיבלתי דבר. הוא לעומת זאת קרא גם קרא (ועל כך אני מודה לו) דברים ארוכים שכתבתי. מישהו ראה פעם מאמר שלו? מישהו פעם נכח בחוג או הרצאה שלו?
רוצים עוד מאן? 60250
כפי שציין מר מאן. הוא נפגש עם מספר מגיבים באייל (ביניהם עבדך הנאמן) לפני מספר חודשים. כך שלא מדובר בדמות פיקטיבית.
רוצים עוד מאן? 60271
אלא אם כן גם אתה אחת מהדמויות של מר מאן.
למעשה חוץ ממספר דמויות, שיש להן קיום עצמאי ומוכח, (א. אשד, ש. גלבץ) יתכן שכל הנוכחים פה (כולל MTW) הם יצירי דמיונו של מר מאן, שהוא בעצמו יציר דמיונו של מישהו ממקימי האתר.
רוצים עוד מאן? 60274
לא נצא מזה עד שנארגן "כנס קוראי האייל"?
כנס קוראי האייל. 60291
ומה נעשה בכנס קוראי האייל, תמהני? בכנס קוראי עין הדג, אפשר להקרין סרטים.
בכנס קוראי בננות, אפשר.. טוב, לא משנה.

ומה איתנו? ויכוחים עקרים? נספור כמה פעמים רשימת ברזילי הייתה רלוונטית בקריאת הטור של ב. מיכאל במעריב?
נוכיח שאנחנו קיימים, כמובן 60293
זו הייתה הבעיה המקורית, אם תתגלגל לאחור בגדיל זה.
משעמם. אני יודע שאני קיים 60295
כל השאר.. לא מעניין.

(אם לא שמתם לב, אני מתבדח. חה חה.)
נוכיח שאנחנו קיימים, כמובן 60297
ואיך נוכיח שיונתן קליינר, ליאת ברגר, עופר
הלוחם, ורוני וייס קיימים?
נוכיח שאנחנו קיימים, כמובן 60301
לא יודע. אולי הם לא?
נוכיח שאנחנו קיימים, כמובן 60306
אבל אלה הדמויות הכי מוטלות בספק...
אם הכנס לא יוכיח את קיומן, עדיף להשאר בבית

וחוצמזה, לאור היעלבותו של מאן, גם הוא כנראה לא יגיע, ואז בכלל לא יוכח דבר...
נוכיח שאנחנו קיימים, כמובן 60361
עופר - בעיה.
יונתן קליינר - נחפש ב-‏144, בפנקס-הבוחרים, במרשם-האוכלוסין, במאגרי-המידע של חברות כרטיסי-האשראי, ובמאגר-המידע של צה"ל.
יונתן קליינר - כנ"ל.
ליאת ברגר - כנ"ל אבל גם במרשם-התלמידים של האוניברסיטה.

אני מעריך את העלות בפחות מ-‏10,000 ש"ח לראש.
התכוונת ''רוני וייס'' 60362
וחוץ מזה, אני היחיד ששם לב ש"יונתן קליינר" הוא "יונתן הקטן"? אפשר עכשיו להתחיל עופטופיק של פרשנות השמות?
התכוונת ''רוני וייס'' 60364
ולמען הסדר הטוב:
ברגר (Burger) - מבצר
וייס (Weiss) - לבן

השם הראשון אולי מרמז על "מגדל השן" (האקדמאי?), המבצר, בו שרויה אותה גברת, המצירה על חוסר ההבנה של המקומיים בעניינים מוסריים חשובים כמו דמוקרטיה (וראו את הצביעות - מי ששוכן במבצר, קרי: אוחז בכוח הפיזי, הוא זה שמטיף מוסר לאלו שנמצאים בעמדת נחיתות כלפיו).

אפשר לפרש את השם השני כפרודיה על דעותיה של אותה דמות, שכן למרות רצונו העז להתחבר עם ה"צד שכנגד" (מזרחים, פלסטינאים, "ישראל החמישית"), הרי שהוא עצמו שקוע, בשמו ובצבע עורו, בצד אותו הוא מבקר ("האליטה האשכנזית").

משעשע ביותר.
נוכיח שאנחנו קיימים, כמובן 60365
ואיך בודקים מי זה דוד30, שהופיע ממש בדקות אלה ב"תנך- מציאות או דמיון", והסביר משהו שלא הבנתי? (טוב, גם לא ממש ניסיתי).

[ולמה הוא מופיע בדיוק כשמאן נכנס להסתר פנים?]
זאב זאב 60369
די נו, תנו גם לחובבים רייטינג. אנחנו עובדים על דמויות המשנה שלנו לא פחות ממאן.
זאב זאב 60371
בעיקרון אתה צודק, אבל הוא נכנס שם להיסטוריה של גרמניה...
זאב זאב 60372
הנה למשל מקס. דמות משנה של כבוד מר מיכאל שרון.

משעשע:
תגובה 60207

והנה עוד קצת - השוו:
תגובה 60061
עם
תגובה 59302
יובל יובל? 60373
יובל יובל? 60377
לא, הפעם טעית. ממש לא הסגנון שלי.
מסתורי האורגניזם 60374
הממ... הכתובת http://www.f-connect.com (שמתאימה לכתובת האימייל של מקס) מובילה לאתר פורנוגרפי.
תרחיש ואסטרטגיה 61161
בסקירתי בלינק השלישי, מדובר בתרחיש. שדה הדיון אינו זה של חברה ומדינה וכיוצא בזה, אלא של שאלות של בטחון לאומי ועיצוב אסטרטגייה. יומיים לאחר פרסום פרשנותי,
פורסם כי הבית הלבן היגיש לפנטגון הוראה להיערכות לפיתוח פצצות גרעיניות קטנות לשימוש לוקלי. נושאים שנחשבו לטאבו, מתחילים כיום להבחן במסגרת טקטיקות של לוחמת העתיד. הוצגה השאלה, האם קיים ד''ר סטרינג'לב בבית הלבן, ויתכן כי זה הרקע להערותיו הספונטניות של מקס, שבתחילה סברתי כי הוא אחד ''הבחורים הטובים'' בפנטגון או בסי.איי. איי. המסתתר מאחורי אתר פורנוגרפי
באוקלנד, קליפורניה.
האדם הוא המעצב את עתידו. 61213
יש הבדל בין פרשנות אשר מזהירה מפני תופעות שליליות (דילול אוכלוסיות) לבין פרשנות המצדיקה את הפעולות הלא לגיטימיות בעליל.

כאן :
תגובה 59302

אתה מנמק הסבר ה*מצדיק* פעולה X ולא מנמק הסבר ה*מתאר* פעולה עתידית X. אתה פשוט מנסה לשים על הכרעותיך הערכיות תחפושת של תאור מציאות.

תפסיק להתבלבל בין מה שיש לבין מה שאתה רוצה שיהיה.

לגבי התנהגויות אמריקניות בעבר ובעתיד :
האדם ? 61246
מדובר בתרחיש.
אני מבין שאדוני הוא בעל עניין בסחר בסמים, על פי העמדות בעלות הגוון המסויים בנושא שמר נקט בהם. מקורות פרנסתך ותענוגותיך אינם מעניני, אך ינסה נא מר לנסח את טענותיו באופן סביר. גלגול לשון רהוטה אינו מספיק.
כן, האדם. 61248
כן, האדם הוא השופך את הדם.
האיש יוצר את התרחיש.

שוב, יש הבדל בין הצגת תרחיש אפשרי לבין צידוקו. הראשון הוא נסיון לתאר מציאות והשני הוא נסיון לשנות ולקבוע מציאות.

הבעיה היא צביעותך.

כאשר אני קובע שדילול אוכלוסיות ע"י נשק גרעיני הוא אקט נאצי מובהק, אני בגלוי, ללא רצון להסתיר, מדבר על הכרעותי הערכיות ולא על המציאות "כפי שהיא".

כאשר אתה מדבר על אותו "תרחיש" אתה לא מתאר מציאות אלא מתאר תגובה ההולמת לדעתך לגבי אוכלוסיות מסוימות (דילולן ע"י נשק גרעיני).
שוב, מדובר בהכרעותיך הערכיות ולא בתיאור המציאות למרות שאתה מנסה להלביש על כך תחפושת של אוביקטיביות.

אם היית מתאר את התרחיש ואומר שהאמריקאים (למשל) יראו זאת באופן זה או אחר ויבחרו להתנהג בצורה זאת או אחרת אז מדובר בהבאת תרחיש. אתה עסקת במה ש*יש לעשותו* במקרה מסוים ולא במה שיקרה.

רצוי נבדל ממצוי... יש מבין ?

לשוני פחות רהוטה מזו שלך ופחות משל רבים וטובים בפורום זה, אין לי מושג על מה אתה מדבר. טענותי אבל מנוסחות באופן סביר מספיק לשם התיחסות קצת פחות דמגוגית מצדך (סחר בסמים ? מה קשור ?).

בקשר לסחר בסמים: דמגוגיה זולה אשר לא קשורה לחלוטין לדיון זה. ואתה עוד מדבר על לנסח טענות באופן סביר, נו שוין .
המעונינים בכל זאת להבין את עומק הדמגוגיה שלך בהודעה זאת ואת חוסר הקשר מוזמנים להחלפת הדברים בינינו בנושא הסמים בקישור למטה.

דיון 900
אדוני עוסק בהסתה רצחנית כלפי 61249
מר אביב ישראלי עוסק כנגד כותב באייל, במקרה זה אני, בהסתה לרצח, תוך נאצות חסרות תקדים.

הוא כותב:
אני מציע: להשתמש בנשק גרעיני לדילול אוכלוסיות בעלות אוריינטצייה נאצית בתחפושת של אינטלקטואליזם פלצני. כדי שיהיה ברור עוד יותר למי הכוונה, הוא מוסיף: "אני מקווה שאני לא אהיה (אז) שכן של מיכאל שרון"

כך, הוא מכנני "נאצי", ומכנה את עבודתי "אינטלקטואליזם פלצני", ולאחר מכן באה ההצעה ההשמדתית כלפי.

מדובר בעבירה פלילית חריפה, שלא לדבר על הנאצה הקשה המופצת מעל דפי האייל.

העילה כביכול להסתה הרצחנית ושפיכת דמי היה ניצול ציני ומסית של תרחיש עתידני, בדומה לבלייד ראנר (כפי שהבהרתי), שהצגתי.

כתבתי שם:
"נראה (כלומר בסבירות גבוהה על פי התרחיש שהוצג) כי לאחר שלב מסה קריטית של נסיקת ההצקות, הפריעה והטרור האורבני לרמה בלתי נסבלת (משפט התנייתי בתרחיש זה) לא יהיה מנוס מלהשתמש בנשק גרעיני נקי".
מיכאל שרון יקר. 61251
הציטוטים למעלה הם סלקטיביים בעליל.

משום שאתה אדם חסר חוש הומור וחסר חוש לביקורת עצמית אסביר ברצינות גמורה (למרות שקשה לי עם רצינות יתר).

א. לא אמרתי שאתה נאצי מעולם. אמרתי שאלו הרואים במעשה של דילול אוכלוסיות ע"י נשק גרעיני לשם צמצום ובקרה מספרית מעשה לגיטימי, הם אלו המחזיקים באידיאולוגיה נאצית.
אם כל מה שעשית הוא לתאר תרחיש עתידי, אני לא מבין למה אתה מסיק מכך שהתואר נאצי הופנה בכלל כלפיך.

ב. אף אחד לא יקרא את האייל וישגר עליך טיל גרעיני, הדברים נאמרו בהומור-ציני וכביקורת על דעותיך שעמן אני לא מסכים ואפילו מתחלחל מהן. אתה יכול להרגע, אני אפילו מאחל לך חיים ארוכים מאוד וטובים (בתנאי שלא תעסוק *באמת* בחייך בדילול אוכלוסיות).

ג. אתה, יותר מפעם אחת קראת לזרוק פצצות "נקיות" על ראשיהן של אוכלוסיות בשטח ישראל. גם אם לפעמים עשית זאת תחת שמה של אחת מדמויותיך הבדויות. חשבתי שנפילת "פצצה" אחת *באופן מילולי* על ראשך שלך, לא תזיק לך כלל.

אני מזמין את העורך לקרוא את אותן הודעות ולמחוק אותן אם הוא מעוניין בכך. אני פשוט לא חושב שיש לקבל בקלות, בנועם ובדך ארץ דעות הקוראות לרצח המוני של בני אדם.

זאת זכותך לקבוע כלפי מי אותה ביקורת מופנת : כלפיך או כלפי האוכלוסיה הפאשיסטית המשתמשת בנשק גרעיני לשם דילול אוכלוסיות אחרות.

שוב... אם נפשך העדינה נפגעה, אין לי שום בעיה שהעורך יסיר את השורה "אני מקווה שאני לא אהיה שכן של מיכאל שרון", אשר נאמרה בהומור (גם אם לא מוצלח לדעתך). ואני אפילו מתנצל חלקית (על הפגיעה האישית ולא על הסלידה שלי מדעותיך).

תודה.
61261
לא, אין לי לחלוטין חוש הומור כלפי כאלה העוסקים בהסתה רצחנית, באופן עיקש וכבד תוך סילופים ונאצות.

הטפה לצריכת סמים קשים מצידך ב''אייל'' היתה מעשה בעייתי דיו מבחינת החוק, אך ידך עדיין נטוייה למעשי נבלה ושפיכת דם באמצעות דיבת כזב.
טוב נשברתי, אתה פשוט מצחיק. 61343
ניסיתי להתיחס ברצינות, אבל שברת אותי.
אני אדם העוסק בהטפה רצחנית ובהטפה לשימוש בסמים, נכון, אתה צודק, מה שתגיד.<כפתור ציניות> אתה יכול לצוטט אותי שאמרתי זאת והודתי בעצם בשטניותי </כפתור ציניות>

או שאתה עוף מאוד מוזר או שאתה אחת מהדמויות הפיקטיביות של אחד מכותבי האייל. אין לי הסבר אחר.
הי מיכאל, 65742
יש לי הרגשה שתאהב לשחק במשחק הנ"ל:

זאב זאב 60375
אם היית יובל, היית מודה שאתה יובל, יובל?
זאב זאב 60379
אני לא יובל, אסתי, אבל אני אוהב משחקי ניחושים ובזבוז נפח על השרת של האייל.
הצילו! 60385
עוד הגיגיכם שולחים פוארות במחשבתי,
נפל חשדי שמא אני אינני אני,
אז מי אני בכלל?
ואיך אוכל לקום וללכת?

כה עייף אנוכי אך גם כה מתירא
שמא אחלום שוב חלום של מישהו אחר
אך כל עוד לא מש ההבל משפתִי,
לפחות אז לבטח אדע
כי האפופידליות היא עדיין דרכי
60398
נמסך עור פנינו באור מסכים,
תקתוקי המקלדת כקול הלמות לב,
זורעים מבוכה בתלמי מלבנים,
שמים מתג בפיכם.

מלכנו - שעמום,
מלכתנו - קלות דעת,
רודים בנו כאשר נרדה בכם.

מצג שווא לפניך, אחרון הנופלים,
צבאנו הוא צל קרטונים אלקטרוני,
על צלע גבעה, מחריד בני ישוב.
בערוב היום נאווה וניקחם -
נשלח יד גם אליך, אפופידס הנם.
(-: (-: (-: 60565
יפה!!!
לדאבוני איני מבין כל כך בשירה, אך נראה לי שתפסת את הרעיון אותו הדגמתי (יתרון השם הבדוי).
יפה יפה 60676
מזכיר לי שיר ידוע מהתיכון, אך איני זוכר איזהו. רק 'ראה שמש' לאב"ג עולה לי לראש.

ובכן?
טוב, אני לוקח עכשיו את הקרדיט. 88692
תודה לאיזי שהזכיר לי, ע"י הלינק ב תגובה 88685 , שפעם הייתה בי איזושהי לחלוחית.
נוכיח שאנחנו קיימים, כמובן 60392
השאלה הזו כבר דומה מדי ל"איך בודקים מי זה מיץ פטל"‏1, ולכן אני מעדיף לא לענות עליה.

1 גם את זה הערכתי מתישהו בלא יותר מ-‏10,000 ש"ח.
נוכיח שאנחנו קיימים, כמובן 60460
נשחד את טל כדי שיבדוק מה כתובת הIP שלך?
אני חושב שהוא לא יסכים גם ב10,000 ש"ח. כנראה התכוונת לשיטה אחרת.
מה תעזור כתובת IP? 60464
זה הרבה יותר מסובך. סביר להניח שהאלמוני שהגבתי אליו אינו מחובר בחיבור ישיר לרשת אלא דרך ספק שרות, שמקצה לו כתובת IP שונה בכל פעם.
לצוד את מיץ פטל 60475
מצ"ב אלגוריתם לצייד:

א. הרץ חיפוש באייל הקורא על "יומולדת" תחת מחבר "יולי" ללא מגבלת זמן.
ב. השג עבודה במשרד הפנים.
ג. נצל את הגישה החדשה שקיבלת למאגרי המידע הממשלתיים למציאת כל היוליות שנולדו בתאריך שבידך, ושבגיל כתיבה. (כמה יש כאלה? 3? יותר סביר שאחת)
ד. (מכאן יש לחזור על הסעיפים עבור כל יולי). ברר קצת פרטים על יולי, איפה היא לומדת/עובדת וכאלה, ועבור לשם.
ה. התחבר אל הבחורה, והכר את חוג מכריה.
ו. כמה ידידים זכרים יש ליולי? 5? לא משנה, כמה שיש, קבע איתם פגישה פרטית באמתלה כלשהיא.
ז. הגע לפגישה בעדך לבוש בחולצת מיץ פטל.
ח. נפערו עיני הנפגש כצלחות? זכית במשחק. לא? חזור על ז. עבור המועמד הבא.

(אין בתגובה או אי תגובה של מיץ פטל להודעה זו בדבר אישור או הכחשה ליעילות או אי יעילות האלגוריתם)
אולי הוא בכלל אפחד? 60482
נראה לך שיולי הוא שם ולא כינוי? ונראה לך שיולי תגלה למישהו מיהו מיצפטל?
אולי הוא בכלל אפחד? 60484
מי מדבר עם יולי בשביל לצוד את הארנב? רק צריך לראות עם אלו זכרים *היא* מדברת.
ואם זה רק כינוי זו בעייה. נדמה לי שהיא הזכירה שהיא לומדת באוניברסיטה העברית, לא? אז צריך להתחיל לעבוד שם, ולחפש יוליה ואת כל האפשריים, בשביל להיות מצומצמים מספיק. (אל תשכח שתאריך לידה ומין כבר מצמצמים ממש יופי את החיפוש, בערך פי 730, כך שעם שם מקורב, יהיו בטח פחות מ10 מועמדות, וזה סביר)
אולי הוא בכלל אפחד? 60500
יולי יכול להיות גם מ''יעל''.
אולי הוא בכלל אפחד? 60501
מה לגבי סתם להנות מחוסר הוודאות? למה תמיד יצר הסקרנות?
אולי הוא בכלל אפחד? 60503
אני אחשוב על זה ואחזור אליך.
חזרתי: יצר הסקרנות לוקח.
יצר הסקרנות 60552
(ואיתו כנראה גם היצר לעשות מעצמי חמור קבל עם ואייל מעבר למינימום ההכרחי):

מקס אינו אלא תבנית נוף הולדתו
(של רון בן יעקב)
רק להבהיר 60505
*אני* לא מתכוון לצוד את מיץ פטל. אני סתם נותן רעיונות לכותב את MTW.
אמממממ....... 60889
שלום. (מחייכת)
הנה אני.
במידה וציפיתם או שלא ציפיתם, הגעתי.(מבחינתי זה היה הדבר הצפוי לעשות וכך גם מבחינת אותו כותב שהעיר את תשומת ליבי).
אני מבינה שהאובססיה שלכם, יצר הסקרנות והחטטנות הגיעו למימדים מפלצתיים. ובכן, על מנת שלא תגיעו לאובדן בגין יאוש עמוק, הריני כאן. החשבון יגיע אחר כך.

כמה אמיתות:
"היא" לא מדברת עם זכרים. אלה שכן משוחחים "איתה" הינם מתי מעט שזוכים לתארים מחמיאים פחות מאשר היומרנות הטמונה במונח "זכר".
"היא גם לא נמצאת יותר באוניברסיטה העברית למרות שהדוא"ל שלה כן.
בנוגע לכינוי... יולי - יוליה.. נו טוב. אין לי מה לאמר. תשברו את הראש לבד.
אם תחפשו ממש ביסודיות, יצטמצם לכם החיפוש למספר קטן משמעותית מ- 10 מועמדות. למעשה, לא תיוותר לכם אף אחת, משום שכפי שציינתי קודם לכן, "היא" כבר לא שם.

ובנוגע לארנב המתקרא "מיץ פטל":
הוא ארנב, ובתור שכזה יש לו אוזניים ארוכות ורגליים קטנות ורכות. הכל עטוף במעטה פרווה.
כפי שהגדיר זאת א. המאירי: "מארנבת נקל לעשות חתול: מאריכים לה את זנבה ומקצרים את אוזניה ונמצאת חתול נחמד; מעשה זה קרוי בשם: נסיון מדעי" ‏1.
הואיל והסקרנות הרגה את החתול, הישמרו לכם מפני הארנב.
ובאתי על החתום.
יום נעים ושקט לכולם.

1 מתוך: המאירי, אביגדור, "חכמת הבהמות", הוצאת סיני, תל אביב. שנת הוצאה אינה ידועה.
:-) 60901
מימדים מפלצתיים זה בעין המתבונן...
אם הייתי רוצה לצוד את מיץ, לא הייתי מפרסם את האלגוריתם ומאפשר לו לשמור על ארשת פנים קפואה לנוכח האיש עם החולצה.

ואני חייב לציין שכל הודעה שלך את חושפת המון מידע - למצוא יולי ש*הייתה לאחרונה* בעברית זה הרבה יותר קל. רשימות מקבלי התארים זמינות הרבה יותר מבסיס המידע של הסטודנטים. ועוד עם דוא"ל חח"ע...

ולמה, ברשותה, היא לא מדברת עם זכרים?
60903
כי היא נשואה, כפי שיגלה כל מי שיבצע חיפוש קליל.
נשואה למי(ץ)? 60906
זהירות! היא קרימינולוגית. 60907
זהירות! היא קרימינולוגית. 60918
למיץ יש חברה/אשה קרימינולוגית? אוי.
העכברים שהגיעו למוחמד 60967
וואו.
כל כך הרבה התעסקות ואנונימיות באשה אחת שמגיחה אחת למספר חודשים.
אני מוחמאת.
למיטב זכרוני, הדיון נסב דווקא על מיץ. אני הובאתי כדוגמא למי שמכירה או שלא מכירה את הארנב המכונה "מר פטל". למען האמת, במחשבה עמוקה יותר, כמעט ואין ילדים ומבוגרים בארץ שאינם מכירים את מיץ פטל.
מר ברזילי, בהודעותי אני חושפת פרטים שרלבנטים אלי ואלי בלבד. מעולם לא חשפתי ולו ברמז שביב מידע זה או אחר על גולשים אחרים באתר.
פרט לכך, אותם פרטים שבחרתי לחשוף מצויים בבחינת "כרטיס ביקור לכל דורש" ויעידו על כך כל אלה עימם אני משוחחת במסגרת הוירטואלית או האמיתית. מי שהציג שאלה עניינית ומנוסחת כהלכה קיבל, על פי רוב, תשובה.
נקודה נוספת מר ברזילי (ואני אשתדל לא להתנסח בבוטות). לצערי, מיהרת לקפוץ למסקנות מוטעות. החל מתפקידי באוניברסיטה העברית וכלה בכינוי שבו אני משתמשת. הרי לך קצה חוט, מכאן ואילך אתה מוזמן לשבור את הראש לבד.
"היא" לא מדברת עם זכרים משום שיש לה כבוד לעצמה ולפיכך "היא" מעדיפה לשמור על פאסון הולם הן בדבריה והן בדברים המופנים אליה.

באשר לכל האיילים האנונימיים שהגיחו לפתע . את הרושם שלכם עשיתם. והוא לא זה שיגרום לי להפסיק להאמין שמאחורי כל הודעה ב"אייל הקורא" מסתתר איש מחשבים מאותגר פיקסלית ונמוך מבט (או כמו שהיטיב להגדיר את זה בזמנו אחד ממכרי הוירטואלים בשיחה פרטית עימי: "חנון"). למעשה, חביביי האלמוניים, אני כאן כדי לגרום לכם לנקודת מבט שונה מזו שהורגלתם לה. כבר אמרו חכמים ממני "אם יש סקס אחר, הביאוהו לכאן ונדעהו נדבר גלויות יש או אין"
ועד שוך הסערה, היזהרו משום שסנטה כבר מזמן עזב וארנב הפסחא עלול לבצע בכם את זממו.
העכברים שהגיעו למוחמד 61029
יונה וולך

יש לה עוד כמה שירים טובים.

אגב האמיני לי שלא כל אנשי המחשבים הם אנשים אשר מבטם יורד לריצפה בכל מצב שבו הם רואים עלמת חמד. בנוגע לאיתגור , טוב שיהיה אם זה מה שאת חושבת.
מה קרה להר? 61034
נו, את המחמאה לקחת לעצמך.

בתור אדם שבזבז כ80 מלבנים על "מהו משולש", אני בהחלט לא רואה בשני המלבנים עליך ועל מיץ "כל כך הרבה התעסקות". לא באמת מעניין אותי מי את, או מיץ לצורך העניין (למרות שמעניין יותר), והאלגוריתם לציד הארנב היה בבחינת שעשוע בלבד, כך שאת קצות החוטים שלך את מוזמנת לשמור לעצמך.

באשר לכבוד שיש "לה" לעצמה, זה שוב פוסט-פמיניזם?

------------
"מאותגר פיקסלית"... LOL.
לצוד את מיץ פטל 60530
שטויות, זה לא נכון ענה מיץ פטל
לצוד את מיץ פטל 60637
חולצת מיצפטל + משלוח לישראל: החל מ-‏21 דולר. הזמינו עוד היום‏1!

1 הח"מ אינו מקבל אפילו אגורה שחוקה מההכנסות ממכירת המוצרים.
כנס קוראי האייל. 60318
ב. מיכאל כותב בידיעות, תודה לאל.
אני אתן לך להסיק מה בא הלאה 60323
כנס קוראי האייל. 61621
ב. מיכאל כותב בידיעות אחרונות.
כנס קוראי האייל. 61623
וזה בדיוק מה שנעשה שם. נתקן אחד את השני.
רוצים עוד מאן? 60278
כן, אך מאיפה לך שזהו שמו? או שמו היחיד?
רוצים עוד מאן? 60282
נדמה לי שקיבלתי אישור חלקי לכך, ולא אפרט מטעמי צנעת הפרט.
האמנם? :) 78623
האמנם? :) 78626
אכן. וזו הזדמנות להתנצל על זה שנפלתי במלכודת האיילים האלמונים? מישהו אמר פעם שמותר לפשוע, אבל אסור להיתפס.
Novels and the internet 59972
You must admit that's highly creative power in setting up the figures, especially Ofer and the offended teacher
Which may highlight today's Internet tragedy:
Rather than composing these figures into a novel and setting up their moves in accordance with their characters interacting with one another,
people are tempted to launch immediately their creations
Hence, the figures emerge and fade out
rather than engraving their presence on our minds towards immortality.
Yet, who reads novels anymore?
Novels and the internet 60028
well said.
נחש נשך נחש 60087
בהומורסקה ישנה של קישון, מספר ארבינקא על המצאה חדשה. מכונה החורשת, משדדת, זורעת קוצרת, אולמת, טוחנת, לשה, אופה ובסוף, אוכלת את הלחם, ללא מגע יד אדם.

האם אנחנו חלמנו את אלכס או שהוא חלם אותנו
נחש נשך נחש 60109
פתאום קפץ לי לעין:

נחש נשך נחש ~ אורובורוס ~ ארבינקא

נשמיט את הסיומות הסתמיות, ויש לנו אפילו יותר מסתם ~.

שתי שאלות מעניינות:

א. האם שמת לזה לב ובגלל זה בחרת את הכותרת?
ב. האם קישון בחר בכוונה את השם ארבינקא לפי אותו גלגול?
נחש נשך נחש 60139
א. לא, אבל יפה מצדך. הכותרת קשורה לתוכן.
ב. אולי ננסה טלפון (או אימייל) זריז לבעל הדבר?
נחש נשך נחש 60141
אם הכותרת לא קשורה לשם, סביר להניח שקישון לא תכנן את זה - אי אפשר להגיע סתם כך מארבינקא לנחש נשך נחש, מבלי ששני הדברים יעמדו זה לצד זה.

בכל מקרה, היה נחמד לראות מה עניין אותי אתמול בחמש בבוקר, כשחזרתי מהפאב (המחשב היה דולק, יאמר להגנתי).
נחש נשך נחש 60143
הכותרת היתה שלי, התוכן של קישהונט-ארבינקא (אגב א' צרויה, לפי הגייתו של אברהם פרידמן) והנשוא, הד''ר האופנוע קאלטנברונר.

מחשב צריך להיות פתוח כל הזמן. כמו מקרר, לא מכבים אותו.
נחש נשך נחש 60164
אגב, נדמה לי שקישנהוט ולא קישהונט.

ואגב מחשב, היה יכול להיות נכון, אך לא אם הוא פועל על מערכת הפעלה מיקרוסופטית, שאז יש לכבותו ולהפעילו מחדש בערך אחת לשעה (אם הוא בן שנתיים ומעלה).
קישהונט. פרנץ קישהונט 60168
(מתוך ההקדמה ל''פארטצ'יה אהובתי'')
יתומי מאן 60594
זהו. נראה שמאן פרש סופית משיח האייל. הוא גם פרש מניהול אותו ה"פורום" האלטרנטיבי שעות בודדות לאחר שפורסם האתר.
הוא כנראה רואה במה שקרה כפגיעה אישית מצד המערכת.

ככל שאני חושב יותר על כל הקטע הזה עם אלכס מאן כך יותר מדהים אותי כל הסיפור הזה. כח היצירה של כל הדמויות האלה והדיאלוגים שהוא ניהל איתם (כלומר, עם עצמו) נראים לי כעבודה כבירה של אומנות הייתי אומר.
if I didn't know better I would have thought that Alex is schysophrenic.

אגב זכורה לי גם תגובה מאוד משעשעת (ווולגרית) תחת הכותרת "הדופליקט הסמנטי של אלכסנדר מאן" בסקר על ביצוע המילה. התגובה הזאת היתה אמורה ללעוג למאן על שעודד בכל כוחותיו שלא לבצע את האקט הברברי של המילה בתינוקות רכים. ומר מאן נתן דיאגנוזה שהמגיב האלמוני הוא למעשה "עופר איש הקבע"... . במקרה זה אני לא רואה שום אינטרס למאן לגרום לעופר להגיח שוב, אלא אם כאן מאן הוא באמת סכיזופרן ולא שולט בדמויותיו או שהוא רצה לשוות אמינות לקיומו הנפרד והעצמאי של אותה הדמות.

פרסום "אתר הנאצה" הזה (כמו שהדר' כינה זאת) נראה לי כצעד הנכון לאחר שכל המידע הזה הצטבר על אלכס. היתה פה סוג של רמייה של הקוראים באופן ששרת את אלכס. אולי בגלל שאלכס השקיע פה כל כך הרבה הוא כנראה התחיל לפתח אספירציות לניהול ברמה כזאת או אחרת של המקום הזה והיה מי שקיפד את צעדיו.

[הספד] אין ספק בליבי שסיפורו של מאן יהווה חלק מדהים ובלתי נפרד מהיסטורית האייל הקורא ועוד יזכר לשנים רבות.
לשיבחו אומר שהוא זרע (בדמעה?) ואולי אחרים עוד יקצורו (בתקווה שברינה).[/הספד]
יתומי מאן 60598
אני לא הייתי ממהרת לאבחן אבחונים פסיכיאטריים כמו שאתה עשית כאן.

אם זה היה בהומור - אז זה לא יצא מצחיק. (אין דבר, קורה לכולם).

אם ברצינות, אז כנראה אין לך מושג ירוק בתחום. (גם לי אין, אבל לך כנראה עוד פחות).

בכל מקרה הקטע הזה היה מיותר.

ואני חושבת שגם ההספד קצת מוקדם מדי, ומאן עוד ישוב.
איזה איבחונים פסיכיאטריים עשיתי? 60635
חוץ מלהשתמש במושג סכיזופרניה, שהוא מושג שמשמתמשים בו גם הדיוטות כמתייחס לאדם שבתוכו פועלות מספר דמויות. אנא לא לקחת את דברי למעבר לפשוטם (בדרכ).
ברור שאין לי מושג ירוק בתחום
איזה איבחונים פסיכיאטריים עשיתי? 60664
דיון 80

סתם להשכלה כללית.
יתומי מאן 60600
מה קרה בפורום ההוא?
גם אני יתומאן 60606
המלחמה המרתקת מתועדת בפורום: http://www.blabla4u.com/sites/blabla4u/forumsHeb.asp...
ונגעה (אם הבנתי נכון) לחוסר הנכונות של "האייל הקורא" לקבל את הפורום למשפחת האייל, לשם הפורום המאזכר את האייל למרות זאת וכן לנושא הצנזורה והעריכה באייל וחסרונה בפורום ואף למקצועה של אימו של אחד הניצים.
טוב, את הפרט האחרון המצאתי.
גם אני יתומאן 60608
אנא האמן לי, כי המלחמה המרתקת באמת איננה מפורטת בפורום, ואולי עוד יגיע מועד פרסומה.
שלב ב' 60671
זהו אכן חלק ממשהו הרבה יותר גדול, גדול יותר מכולנו. כשיפתח גנזך האייל, בעוד שנים רבות (ליתר דיוק עוד 24 שנה וחמישה חודשים) ויושם כמראה אכזרית מול פנינו המקורננות, אף אחד כאן לא יהיה בטוח. כל המסכות יוסרו והחטא הקדמון שאיפשר את הקמת האייל יחשף במלואו.

אך גם אז, הכוחות האמיתיים שהניעו את הדיונים ויצרו את הדמויות, יחמקו מבעוד מועד ויטמעו באין מפגיע בחשיכה שיצרו. שלב ב' של משימתם הושלם בהצלחה. מי שמבין, יודע.
גם אני יתומאן 60615
אולי הה טל ודובי יעשו כמעשה $M ופשוט יציעו תוספת פורומית (פ' רפויה) לאייל שקורא לעצמו מקורי.
גם אני יתומאן 60667
ה"ה טל עסוק בימים אלו במגוון דברים חדשים שבאו אליו לא-כל-כך-בהפתעה, ולכן אין לו זמן להגיב, אני מניח.

אבל חשוב מזה - רעיון הפורום עלה מספר פעמים בעבר, ובמערכת כבר ניהלנו דיון נרחב בסוגיה. החלטתנו הייתה שהאתר אינו זקוק לפורום, ולכן אנחנו לא פותחים אחד. הבעיה הטכנית היא מזערית, והשיקולים היו מערכתיים.

אגב, למה העלבון הקטן בסוף?
מזל טוב 60834
לטל על הולדת הבן.
מזל טוב 60843
ציטוט רלוונטי:
"אנחנו לא לוח מודעות, אנחנו לא צ'ט, אנחנו לא פורום של החבר'ה. אנחנו אתר לדיונים." ד. קננגיסר, 29.1.2002.

לכן צריך ללכת לפורום של החבר'ה (שטל כהן ביקש לא לתת אליו לינקים ודובי קיווה בקול רם שהוא ייסגר).

אה, כן. ומזל טוב. האם יש כבר שם לרך הנולד? והאם זה תקין פוליטית לשאול מה בדבר דיון 617 ?
גם אני יתומאן 60845
ח''ח להעליב, הרי אני רוחש לעורך ולבמה כבוד. סתם עקיצונת, אבל כדי לא לעבור על המלבין, הרי התנצלות מקרב לב.

ומזל טוב ואיחולי עמידה בפרץ (למשך עשרים שלושים השנים הבאות) לטל.
יתומי מאן 60601
מאן יעזוב בערך כמו דינה וכמו דני האדום.
הפוך גוטה 61068
"...מר מאן נתן דיאגנוזה שהמגיב האלמוני הוא למעשה 'עופר איש הקבע"'? בדיוק להיפך.

הנה הציטוט הרלוונטי:

"תגובה משעשעת, לכל הדיעות, אשר בוודאי *לא נכתבה* [ההדגשה אינה במקור] [ע"י?] איש צבא הקבע עופר, כי אם על ידי גורם אחר, אשר ברור לי לחלוטין מיהו ומהו".
הפוך גוטה 61069
אולי הגיע הזמן לרדת ממר מאן? הכתיבה שלו תורמת מאוד לדיונים באייל (בעיקר כשהוא כותב תחת הכובע של עצמו), ואני אשמח אם הוא יחזור.
אולי אבל מה הקשר? 61166
חוץ מזה אני בטוח שגם הוא מאוד מתגעגע אליך.
רוצים עוד מאן? 132575
ואלא, מזמן לא צחקתי ככה.

מעניין אותי האם ישנם עוד אתרים חוץ אייליים המוקדשים לאייל?
ספקולציה 132585
MTW הוא ההוגה של י. פופק.
ספקולציה 132608
כיוון שכבר נוצלו בחוסר הצלחה שלוש ההזדמנויות שקיבל הציבור הרחב לגלות את זהותי אני אמנע מלאשר או להכחיש את נכונות הספקולציה.

אציין רק שאני מחבב ומעריך עד מאוד את מר מאן ואשמח מאוד אם ישוב לככב באתר זה.
ספקולציה 132761
האם זה תלוי בהחלטה שלך?
ספקולציה 133029
מה תלוי בהחלטה שלי?

תגובה 117007
ספקולציה 133032
התכוונתי לשובו של המאן, ולו לפחות לכבוד פורים הקרב.
אבל מכיוון שהדבר נפל בהכחשה ראשונה, מה שנותר לי הוא לשאול אם אנחנו בטוחים שכבודו מופיע באייל באיזושהי זהות אחרת.
ספקולציה 133033
דורון יערי
ספקולציה 133037
ע"ס?
ספקולציה 133038
תגובה 132608
למה? 132767
הרי גם MTW אינו כותב באייל בשם זה, כך שזהות ההוגה שלך תישאר עלומה.
דחיל רבאכ 133039
אולי עוד שלושה, בשביל החדשים שהצטרפו למשחק מאז כתבת את הודעתך המקורית?
בדואל 133040
יוקם לאלתר 132588
אתר לזכרה של שירי מירי!
שיאכל את מה שבישל... 60075
מה לעשות ואריאל שרון איננו אדם רודף שלום כמו שהוא מנסה להציג את עצמו ? אדם שערך בעבר פעולות תגמול על דעת עצמו, סחב מדינה שלמה ללבנון ועכשיו עושה בדיוק את אותו הדבר בשטחים לא יכול להתלונן כשמצביעים עליו כפושע ומחרחר מלחמה. שרון חושב שהוא עוסק בספורט והצד שיסבול מיותר הרוגים ופצועים הוא הצד שיפסיד, לכן המדיניות המוצהרת שלו היא הריגת עוד ועוד פלסטינים.
אחרי שהוא עצמו אומר זאת אי אפשר לבוא בתלונות להצגתו כפושע מלחמה.
60105
עלינו לעמוד עם שרון מול כל אלה הבאים לכלותנו
כל אלה הבאים לכלותנו ? 60113
אבל אם מעשיו של שרון הם הבאים לכלותנו ?
האם עלינו לעמוד עם שרון כנגדו ?
כל אלה הבאים לכלותנו ? 60136
כנגדו אם כך היה אך אין זאת כך.
יש עוד מאן 60921
לכל יתומי מאן ומי שרוצה עוד מאן, אז יש:
מה הסיכוי שיופיע באייל מגיב חדש וייגש דווקא למאמר ישן וימצא שם הודעה של מאן על לותרניות ופאולוס וכו' ותכף יהיה לו מה להגיד על זה?
תוצאות שיעמום כרוני, אין ספק 60932
בנוגע לשם המשפחה:
Rauch בגרמנית עתיקה פירושו עשן או אדם קשוח (וגם שעיר).
אין לי כרגע כוח לנסות לברר אם יש קשר לתוכן ההודעה.

כך מסביר לנו וולף ראוך בהודעתו זו:
שנמצאת תחת הפורום המרתק והמטורף המוקדש לגניאולוגיה של משפחת ראוך:
אפשר לשאול אותם אם יש להם קרוב משפחה ששמו הפרטי מתחיל ב-נ', דובר עברית שוטפת, ומתמחה בתיאולוגיה לותרנית...

מר "חברים", מה דעתך להוסיף סעיף באתרך המתאר את המסתתר מאחורי שם המשפחה של הדמויות?
אגב... 60979
הניחוש שלי הוא שמדובר בפסאודו-פסודונים (כלומר, שמישהו אחר ניסה ליצור דמות, לפי הקווים הכלליים שהצגת באתרך, אך עם סטיות מינימליות, כדי שלא יראה לגמרי בתלם).
אגב... 61275
שלום לכם עמיתים.

עליי להבהיר - אינני "מאן", פסבדונים או הטרונים של זה.
אכן הגבתי לאותה ההודעה, אך רק מפאת כמה אי-דיוקים שמצאתי בה, שלדעתי מעיבים מעט על הקשר היהודי-גרמני שנחשף במאמר שאליו אותו מר. מאן הגיב.
כנראה שאדם זה חשוב כאן מאד; צר לי לאכזב.

אל המאמר נחשפתי רק אתמול בעקבות עיון יותר מקיף בדף של עידו הרטוגזון, אותו אני "מכיר", מבעוד מועד.

אתרי-כללים עלומים? סטיות? לא לי כל הדברים הללו.

ושוב, עימכם הסליחה,

נ. ראוך
שנאת שרון 61188
בעמוד הראשון של הארץ מתפרסמת היום מודעה גדולה של המנתח, פרופ' דני גור, בה הוא טוען ששרון הוא האחראי הבלעדי למצב הנוכחי (למעט אידחול של ברק). הוא מאשים את שרון בפגיעה אכזרית באוכלוסייה אזרחית ובהיות הוא המפר של הפסקות האש עד כה, בעוד שערפאת הוא זה "הנאלץ" להשתמש בטרור – למעט הפסקות האש עליהן הוא מנסה לשמור בעוד שרון רומס אותן בכל פעם כדי ששפיכות הדמים תמשך והכל למען ההתנחלויות כמובן.

הוא גם מביא דוגמאות – למשל המקרה של ראיד כרמי, בו נטען במודעה כי "את ההוראה לרצח ראיד כרמי שרון נתן לאחר שהפסקת האש שערפאת קיים נמשכה חמישה ימים וזה היה כנראה הרבה יותר ממה ששרון רצה." העובדות בשטח הן כמובן, בדוגמא זו כמו בשאר המאמר שונות מאוד. במקרה זה, קדם להתנקשות בכרמי הרג החיילים במוצב אפריקה וכן ניסיונות פגיעה באזרחים. ערפאת ניסה לכפות סטנדרט של שבו הפלשתינאים יסתפקו בהרג חיילים ואזרחים ישראלים מעבר לקו הירוק ובתמורה ישראל תימנע מנקיטת פעולות יזומות כנגד כוחות פלשתינאים.
גם שאר הטיעונים במודעה מתבססים על זיכרון ומוסר סלקטיביים. אין במודעה זו דבר מלבד אוסף עיוותים וסילופים המונעים, כנראה, ע"י שנאת שרון.
שנאת(?) שרון 61250
לא רק שנאה. זה נראה לי פשוט מדי. אולי חרדה עמוקה בתוספת חוסר וודאות וחוסר אונים המחפשים מוצא ומשליכים על האובייקט הגדול ביותר בשטח את האימפוטנציה העצמית.
''אתר הגיקים העברי 'האייל הקורא''' 61293
תאמינו או לא אבל מאן עשה זאת כל הדרך עד לווינט.
קצת חבל שגל מור לא ממש הבין את הקטע, אבל העיקר שהוא איית נכון את הלינקים.

ובהזדמנות זאת הריני לציין כי כל מי שמתפתה להערכות החתומות ע"י ניקים (חצופים) כגון "החברים של אלכס", עושה זאת על אחריותו בלבד.
''אתר הגיקים העברי 'האייל הקורא''' 61295
בסוף עוד יתברר שאלכס הוא בכלל דמות פיקטיבית של העורך שחיפש איך להכניס את האייל לynet .

ולא אני לא מתכוון ברצינות.
לכל האיילים הלא קיימים 61308
''לא נורא אם לא נולדת החיים זה לא הכל.''

גם אני לא קיים ולמדתי לחיות עם זה. הצטרפו גם אתם לאחת מקבוצות התמיכה הלא קיימות ותיוכחו שהינכם לבד.
Tempest in a teapot 61296
הייתי רוצה שהמעקב הזה (לא, אני לא חושב שאתה צריך להפסיק) יתקבל באותה מידה מדודה של נחאס ונאחס מכל השעשועון הביזארי-ספרותי שאלכס עשה פה. אני מקווה שאלכס לא יעלם לנו וגם לא יעשה מזה מטעמים מלודרמטיים מיותרים, "לשיטתו" הגרמנו-קרירה (ורק יש לשמוח שאנחנו לא ביפן). סך הכל מה היה לנו, אכלנו [אותה] והאכלנו [אותו] וזהו סוף האגדה העליזה. אני לפחות חושב שהיה מעניין.
כנ''ל 61305
מסכים עם כל מילה.
אני מקווה מאוד שאלכס, בהנחה שהוא קורא את זה, לא יפסיק לכתוב באייל (תחת שמו האמיתי), ושהעניין לא יגרר יתר על המידה.

היה נחמד ומשעשע, אבל אין סיבה לקחת ללב, לעניות דעתי.
אנטישמיות ודם שפוך במזה''ת 61333
זכורה לי שיחה ב-בי.בי. סי בתחילת "מלחמתו של ערפאת", בתקופתו של ברק; כתב רשת השידור הבריטית ראיין את שגריר ישראל בבריטניה: "ומה יש לך לומר על כך שמתים הרבה יותר פלסטינים מיהודים?" שאל הכתב. "זו מלחמה. האם היית מעדיף לראות יותר דם יהודי שפוך?" ענה השגריר. הכתב לא ענה, השתררה שתיקה.

בפרספקטיבה שקיבלנו מאז, אפשר שניתן לפרש את שתיקתו של הכתב כהודאה. אכן, דומה שהאירופים אדישים (אם לא ששים בסתר ליבם) לדם היהודי שנשפך כאן. בכל אופן הם לא עושים מזה עניין גדול. כך, למשל, למחרת הירי על אזרחים בנתניה והפיגוע בקפה "מומנט" (שבו נהרגו 11 ישראלים ועשרות נפגעו), הופיעו אירועים אלה בעיתונים אירופים בשפה האנגלית (אלה שעברתי עליהם) בכותרות קטנות בהרבה מאשר פעולות צה"ל בשטחים הפלסטיניים (לא כך בניו יורק טיימס האמריקני, למשל, שבו הסיקור היה מאוזן).

הגיבוי שנותנים האירופים ואחרים לערפאת ולטרור שהוא מפעיל, בתוך כך שהם מגנים את תגובותיה של ישראל, הביא לכך שגורמים ברשות הפלסטינית כבר אינם חוששים להצהיר בגלוי שהם מפעילים טרור נגד אזרחים. מעידה על כך, למשל, ידיעה מהיום ב-Ynet:

"התחושה ברשות היא שהאינתיפאדה והפיגועים מתחילים להניב תוצאות. נביל עמרו, השר לענייני פרלמנט ברשות ומקורבו של יאסר ערפאת, אמר בראיון לרשת אל ג'זירה כי הפיגועים מתחילים לחולל שינוי בדעת הקהל בישראל נגד מדיניות הממשלה בשטחים ומכבידים על המצב הכלכלי והפוליטי בישראל."

האמנם הרג מכוון של אזרחים ישראליים מדי יום ולעיני כל העולם היה מתקבל בכזה שיוויון נפש באירופה אלמלא היה ממד של אנטישמיות שם?

על מצפונה של אירופה רובצת השואה. הצגת מדינת ישראל באורח חד-צדדי כתוקפן, כובש, מנשל ומבצע רצח עם (במנותק מכל קונטקסט היסטורי וגיאו-פוליטי), מסייע לאירופים לנקות את כתם טבח היהודים ממצפונם. כדי שיוכלו לומר לעצמם "היהודים אינם טובים מאתנו", הם שואפים להציג את מדיניותה של ישראל כאכזרית ואנטי-הומנית ככל האפשר. (אין זה שישראל נקיה מרבב, אולם מדובר כאן בחריגה מפרופורציה, ולעיתים אף ברטוריקה שמעמידה את ישראל במישור אחד עם המדיניות הנאצית).

מאמרו של אלכס חשף את האנטישמיות שמקננת באירופה ובאה לידי ביטוי בהתקפה עקיפה על שרון. הוא גם ציין שהשמאל הישראלי הקיצוני משתף פעולה עם אנטישמיות זו מבלי דעת ומתוך תמימות ועיוורון. דומני שיש מה להוסיף בנושא חשוב זה, שבתקשורת המקומית לא מרבים לדון בו.

נ. ב.

למען הסר ספק, וכדי למנוע שוב הסטת הדיון מנושא האנטישמיות. איני מצדד בשפך דם של אזרחים פלסטינים תמימים אלא רק בלוחמה בטרוריסטים, ובראש וראשונה בראשיהם.
אנטישמיות ודם שפוך במזה''ת 61407
משהו קטן לגבי הראיון עם שגריר ישראל בבריטניה שהזכרת בתחילת הדברים: מובן שאם מוסכם על הצדדים שמדובר במלחמה, אין מקום לשאלות אוויליות על הסיבות לכך שבצד אחד נהרגים יותר אנשים מאשר בצד השני. כולם יודעים שבמלחמה כמו במלחמה. מהתרשמותי האישית, רוב האנשים שחיים בחו"ל ומכירים את המצב רק מדיווחי החדשות, כמו גם כמה ישראלים, לא סבורים שמה שמתרחש כאן הוא מלחמה בין ישראל לפלסטין. העובדה שאין מדינה בשם פלסטין היא מן הסתם אחד הגורמים העיקריים להשקפה זו, והיא שמזמינה שאלות על מספרם הגבוה של האזרחים ההרוגים.
אנטישמיות ודם שפוך במזה''ת 61408
אין גם מדינה בשם אל-קעידה.
אנטישמיות ודם שפוך במזה''ת 61410
כן, וישראל היא לא ארה"ב, ואין צדק בעולם. אז מה? אותי בסך הכל הפתיעה תגובתו של המראיין שקיבל מיד את הסברו של השגריר כאילו מה שמתרחש כאן הוא מלחמה, למרות שרוב האנשים שאותם הוא (המראיין) מייצג, לא חושבים ככה. זאת, כאמור, רק לפי התרשמותי האישית משיחות עם אנשים שאינם מעורבים מדי בסכסוך הישראלי-פלסטיני.
אנטישמיות ודם שפוך במזה''ת 61423
ואני בתמימותי חושב שמראיין של הבי.בי.סי לא צריך לייצג את האנגלים אלא לנסות לדווח להם על האמת ועל מה שקורה בשטח. הו, נאיבי שכמותי.
אנטישמיות ודם שפוך במזה''ת 61946
יש עוד נקודת מבט:

יתכן שללא כל אנטישמיות, האירופאים באמת מאמינים שאנו האחראים למצב, ואם היינו מחליטים לסגת מהשטחים, לא היה כל צורך בהרוגים. ולכן ההרוגים משני הצדדים הם באשמתינו ואחריותינו, ויש לרחם על הפלסטינים שנהרגים שלא באשמתם, אך לא על הישראלים שנהרגים באשמתם.

אני לא אומרת שזו נקודת מבט נכונה (להיפך, לדעתי היא אדיוטית), אבל זו נקודת מבט אפשרית המסבירה את היחס הארופאי, מבלי להשתמש באנטישמיות כהסבר.

כלומר, יתכן שהסיבה להטיית הסיקור היא אנטישמיות, אבל גם יתכן שלא.
אנטישמיות ודם שפוך במזה''ת 61954
חן,

אכן, גם אני מניח שאנטישמיות אינה הסיבה היחידה (ובכלל באירועים בעלי אופי היסטורי אין למהר לתלות הכול בסיבה אחת ויחידה). כך, למשל, חשף תחקירן (יהודי) בצרפת את העובדה שהמדיה הצרפתית מוטה לטובת הערבים מכיוון שהיא נזונה ברובה ממה שמאכילה אותה ''סוכנות הידיעות הצרפתית'', גוף ממשלתי שיש לו אינטרסים כלכליים ומדיניים בקיום קשרים טובים עם המדינות הערביות ומעט מאוד אינטרסים מסוג זה כלפי ישראל. לפי תחקיר זה ''סוכנות הידיעות הצרפתית'', שהיא השלישית בגודלה בעולם, מציגה תמונה חד צדדית של הסכסוך, שמשחירה באורח עקבי את ישראל ותומכת בפלסטינים.

סיבות שונות אינן מוציאות זו את זו. לאירופה יש אינטרסים לצדד בערבים וגם אנטישמיות לא חסרה שם.
מאן עודכן 62700
היכנס לכאן:
הסאגה נמשכת 62725
שמתי לב שבאתר המצ'וכלל שלך כתבת שלא הבנת פרושה של מילה מסוימת בתגובה שלי.

*נאחס - הרגשה מחורבנת
*נאחס - נחת בהיגוי אשכנזי, הרגשה טובה ונינוחה
הסאגה נמשכת 62727
נאחס - הרגשה מחורבנת
נחאס - נחת בהיגוי אשכנזי, הרגשה טובה ונינוחה
מאן עודכן 62748
"xslf דמותו הפיקטיבית של גל מור?"- משעשע ביותר. במיוחד שזהותי ידועה לכל (וככל הידוע לי, גל מור אינו קורא באתר הזה). סקופ: תמונות של xslf ושל דובי קננגיסר ברשת: http://raful.co.il/kenes/01gallery.html אה, ואם כבר אנחנו כאן, תקן את ה target באתר שלך, כדי שלחיצה על קישור תפתח במסגרת ולא בחלון חדש...
מאן עודכן 62750
אני מגיבה כמובן על הערתו עלי בדף http://www.geocities.com/mann_the_who/about.html . גם בהבנת הנקרא mtw מפשל כאן, ולמרות שהוא מצטט נכונה שכתבתי שחלק מהדיונים כאן הם "פסואדו - אינטלקטואליים", שתי פיסקאות אח"כ הוא טוען שכתבתי "פסואדו- מדעיים". אבל זה באמת סתם ניטפיקינג...
תוקן, הובהר, סליחה, תודה, חג שמח 62890
והנה כמה מן התגובות אותן זכיתי לקבל (בתקשורת פרטית ופומבית) מאז עידכון האתר:

- "מה זה הרקע הזוועתי הזה עם הפסים התכולים?!"
- "איכססססססססס".
- "תיפטר מהרקע האיום ששמת בדפי הדמויות הישנות".
- "עם חברים כמוך, פתאום הרעיון הכללי של אוייבים בחיים נראה אטרקטיבי" (נשבע לכם שזה קשור לעידכון האתר, או לפחות ככה הבנתי).

טוב, החלטתי לוותר על התגובות הפומביות, ממילא כולן מצויות כאן בת'רד הזה.

בכל מקרה תודה לכל מי שהתאפק ולא הביע את דעתו על העיצוב החדש והיצירתי (כן, הורדתי אותו), וחג שמח לכולם.

M.T.W

מאן עודכן 62751
כן אבל מי זאת את ומי זה דובי בתמונות?
(המתחילה במצווה.. )
מאן עודכן 62754
כתוב בכל תמונה (בגודל מלא) מי מופיע בה. פשוט לחצי על התמונה הרצוייה.
מאן עודכן 62758
אזהרה: אם אתם זקוקים למשקפיים, אל תשתמשו בהם בזמן הצפייה בתמונות הללו. אם אתם לא זקוקים למשקפיים - חבל לכם על הזמן. לא תראו כלום.

דובי (שלא צריך משקפיים, אבל זה לא מונע ממנו להעלות השערות)
מאן עודכן 62763
ניסיתי להוריד משקפיים, זה לא ממש עזר.
אם אתה לא כמו מל (רובין וויליאמס ב"לפרק את הארי") אולי תשים תמונה (חדה) באתר שלך, שנראה איך אתה נראה בRL?
מאן עודכן 62784
הוא קרח.
מאן עודכן 62788
זה חד, אבל זה מרחוק: http://www.stage.co.il/a/DubiKanengisser

וזה גם חד, אבל לא רואים את הפנים:
עכשיו קלוני ידוע ברבים.
מאן עודכן 62804
תודה.

(התמונה השניה לא מתקבלת.)
i love you and 62875
i want to have your baby
i love you and 62877
אם רק היה זו ציטוט ממועדון קרב‏1, הייתי שלך. אבל, בהנתן המצב הקיים, ומכיוון שאני לא בדיוק פנוי כרגע, אאלץ לדחות את הצעתך הנעימה. אבל כדאי לשמור על קשר, מערכות היחסים שלי לא נוטות להאריך ימים. (אני אפסיק עכשיו. תודה).

1 "I want to have your abortion", בגרסא המקורית.
מאן עודכן 62834
מה שמדהים הוא שהצלם לא שכח (ולא התביש) לתת לעצמו קרדיט על כל אחת מהתמונות
כל העולם כולו 67082
מאמרו של ז'אק שוסטר, עורך החוץ של די-ולט.

קטע מתוך המאמר:
"ביחס לישראל, נראה שהדברים דומים. מי שתוהה על עוצמת הרגשות הפתאומית המלווה את הדיונים על הפוליטיקה הישראלית כיום, מי שעוקב אחר תאוותם האינסופית של אי אלו פוליטיקאים לנפץ כל טאבו ביחסי גרמניה-ישראל - יכול להגיע רק למסקנה אחת: אין מדובר בביקורת על מעשי ישראל אלא בהיטהרות גדולה לאחר עשרות שנים של דממה כפויה על ידי תסביכים. על שרון, אותו דחפור בעל תבונה פוליטית מוגבלת, יש הרבה מה לומר, אבל הדיבורים על "מלחמת השמדה" ישראלית נגד הפלשתינאים (חבר הבונדסטאג ושר העבודה לשעבר נורברט בלום) לצד האהדה שהביע יורגן מלמן (מראשי המפלגה הליברלית) לפיגועי ההתאבדות וההסכמה שהיא מעוררת בקרב גרמנים רבים - חושפים את הסיפוק הגרמני מכך שאפשר סוף סוף להשתחרר מנטל האשמה ולהטיל אותו על אלה ששוב ושוב מפריעים לגרמנים בכך שהם מפנים אצבע מאשימה לעברם. גרמנים רבים זוקפים לחובת היהודים את העובדה שאינם חדלים להיזכר בהשמדתם. בהנאהרבה הם עטים על אלה שעד כה ראו כחסינים מכל פגיעה."

הצביעות האירופית 78819
לא מרגיזה אותכם הצביעות האירופית הזאת? כלומר האירופים הם גיבורים גדולים מרחוק באירופה הבטוחה אבל אם הם היו סובלים מפיגועים כמונו? או אז נראה מה תהיה התגובה שלהם

אני מציע לאירופים שיבואו לחיות בישראל ויראו איך אנחנו סובלים ואז הם יוכלו לדבר

אני חושב שהייתה כתבה על מה יקרה אחרי שיהיו פיגועים בלונדון ופריז בהארץ לפני כמה שבועות אבל לא בטוח
הצביעות האירופית 78872
הצביעות האירופית 78986
תודה יובל זה מה שהתכוונתי אליו
אתה חושב שהאירופים יגיבו כמו בתרחיש של דורון רוזנבלום?
נוסטלגיה 626810

חזרה לעמוד הראשי פרסום תגובה למאמר

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים