חור התולעת ומנהרת הזמן 181
שנים רבות קבעו הפיסיקאים שמסע אל העבר אינו אפשרי, אבל עכשיו באים כמה פיסיקאים תיאורטיים ואומרים כי בניגוד למה שהיה מקובל לחשוב, תנועה מסוימת בזמן עשויה להיות אפשרית - מבחינה עקרונית. האם מכונת הזמן היא שאלה של זמן?

מכונת זמן נוסח ה"ג וולס, שתאפשר לנו לנוע כרצוננו אל העבר ואל העתיד – ובחזרה, לא תוכל, כנראה, להתקיים ביקום שבו אנו חיים.

במשך שנים רבות קבעו הפיסיקאים שמכונה כזאת פשוט נוגדת את חוקי הטבע, אבל עכשיו באים כמה פיסיקאים תיאורטיים ואומרים כי בניגוד למה שהיה מקובל לחשוב, תנועה מסוימת בזמן עשויה להיות אפשרית מבחינה עקרונית, ואין עוד סיבה לקבוע שהיא סותרת את חוקי הפיסיקה הידועים לנו היום. עם זאת, האמת היא שבין הייתכנות העקרונית לבין האפשרות הטכנית לבנות מכונת זמן מוגבלת כזאת, מצוי שטח הפקר אפור שבו עולות לא מעט שאלות שעדיין אין לנו מענה עליהן.

כאשר מדובר בתנועה בזמן, הכוונה היא, בדרך כלל, לתנועה אל העבר. אל העתיד אנו נעים ממילא, ללא הרף, וללא שום מאמץ מצידנו.

למעשה, אפילו תנועה מואצת אל העתיד היא אפשרית, מבחינה עקרונית. האפשרות הזאת עולה מתוך תורת היחסות של אינשטיין, האומרת כי ככל שגוף נע מהר יותר, הזמן "שלו" נע לאט יותר. התופעה הזאת (יחסיותו של הזמן), באה לידי ביטוי משמעותי, רק במהירויות גבוהות מאוד, הקרובות למהירות האור.

אפשר להדגים תנועה מואצת אל העתיד באמצעות ניסוי התאומים: נפריד שני תאומים, כך שאחד מהם יישאר על הארץ ואילו השני יטוס בחלל במהירות הקרובה למהירות האור. אם התאום האסטרונאוט יטייל בחלל במשך פרק זמן שייראה לו כשנה אחת, ולאחר מכן ינחת על הארץ, הוא יגלה כי באותו זמן חלפו על הארץ הרבה שנים. אחיו התאום יהיה זקן ממנו בהרבה, כך שמבחינה מסוימת, אפשר לומר שהתאום האסטרונאוט צופה בעתיד.

בחזרה לשאלת התנועה אל העבר. כאן המצב שונה בתכלית. תורת היחסות של איינשטיין, (אותה תורה המאפשרת, עקרונית, תנועה מואצת אל העתיד), קובעת כי התנועה אל העבר, כמוה כתנועה במהירות העולה על מהירות האור, כלומר, היא אינה אפשרית. עוד קושי המעיק על האפשרות של המסע אל העבר, ניתן להדגמה באמצעות פרדוקס הסבא: נניח שתחזור אל העבר ותהרוג את סבך, לפני שפגש את סבתך. מה יהיה אז על קיומך שלך? שהרי, לולא פגש סבך בסבתך, לא היית אתה נולד כלל. במלים אחרות, העובדה שאתה קיים סותרת את האפשרות שתוכל לנוע אל העבר.

כך קרה שבמשך שנים רבות, היה מקובל לחשוב כי מסע אל העבר הוא בבחינת משימה בלתי אפשרית, אלא שבאחרונה טוענים כמה פיסיקאים מהמכון הטכנולוגי של קליפורניה ("קלטק") ומאוניברסיטת ויסקונסין, כי סוג מסוים של תנועה אל העבר הוא אפשרי - מבחינה עקרונית.

הרעיון מתבסס על תופעה תיאורטית המכונה "חור התולעת", העשויה להתקיים במרחב־זמן ארבע־ממדי, כמו המרחב־זמן שבו אנו חיים. קל להמחיש את תופעת חור התולעת באמצעות דגם של יקום דו־ממדי, כמו דף העיתון. לאחר מכן, יש (וזה כבר לא כל כך קל), להשליך את הממצאים על היקום הארבע־ממדי שלנו.

ובכן, נניח שאנו חיים ביקום דו־ממדי כזה, המתפתל ומתעקל לכיוונים שונים. העיקולים, או ליתר דיוק העיוותים הללו במבנהו של היקום, יכולים לנבוע מכוחות כבידה עזים הפועלים במקומות שונים ביקום. ביקום דו־ממדי מעוות כזה, ייתכנו מצבים שבהם, שני אנשים שהמרחק ה"רגיל" ביניהם הוא גדול מאוד, יהיו, למעשה, קרובים זה לזה בממד השלישי. בתנאים רגילים, בהיותם חיים ביקום דו־ממדי, הם לא יהיו קרובים זה לזה, כיוון ש"דרך הקיצור" עוברת בממד השלישי שאינו קיים מבחינתם, אבל, אם ייוצר מעין עיוות במרחב הדו־ממדי שלהם, שיתבטא בהופעת מנהרה ("חור תולעת") המוליכה ומחברת את שני חלקי היקום שבהם הם חיים, יוכלו האנשים האלה לבקר איש את רעהו בתוך זמן קצר מאוד, בלי לכתת את רגליהם במסלול הארוך, הרגיל. חור התולעת, אינו יוצא אל מחוץ ליקום. כלומר, אם מדובר ביקום דו־ממדי, ה"חור""אינו עובר בממד השלישי, הוא תוצאה של עיוות ביקום הדו־ממדי, והוא מהווה חלק ממנו.

הדבר דומה לתולעת המטיילת על־פניו של תפוח, ורוצה להגיע לעברו השני. בדרך הטבע, היא הולכת על היקפו של התפוח, שאפשר להשוותו ליקום דו־ממדי. התולעת סבורה שהיא הולכת מנקודה לנקודה בדרך הקצרה ביותר האפשרית (קו ישר), היא אינה מודעת לעובדה שלמעשה היא זוחלת בקו עקום ביקום תלת־ממדי. אם היא תגלה זאת, היא תוכל לחפור תעלה לעומקו של התפוח, ובאמצעות המנהרה הזאת היא תוכל להגיע למחוז חפצה בדרך קצרה יותר. מהדימוי הזה נלקח שמה של התופעה, "חור התולעת".

חור תולעת המחבר מקומות שונים ביקום דו־ממדי, וגם ביקום תלת־ממדי, עשוי לאפשר "קפיצת דרך" בין המקומות הללו. כך, למשל, מסע בין־כוכבי המתבצע באמצעים "רגילים" (חלליות, ואפילו חלליות מהירות מאוד), עשוי להימשך אלפי שנים, ואילו אותו מסע, בין אותם שני כוכבים, עשוי להימשך שניות ספרות, אם יתבצע באמצעות חור תולעת שיקשר ביניהם. מובן שחור תולעת יכול להתקיים רק ביקום שכוחות כבידה עזים מעוותים את מבנהו, כפי שאכן קורה ביקום שלנו, לפי תורת היחסות של אינשטיין. אלא שביקום שלנו, שהוא מרחב־זמן ארבע־ממדי, חור התולעת עשוי להוליך ממקום מסוים במרחב־זמן (למשל כאן ועכשיו), למקום אחר במרחב־זמן (למשל, גלקסיית אנדרומדה, בזמן אחר, כלשהו).

השאלה היא כיצד (והאם) נוכל לנוע בזמן, מבלי לשנות את מקומנו במרחב, כלומר, כיצד נוכל להגיע מ"כאן ועכשיו" ל"כאן לפני חצי שעה" (או ל"כאן לפני אלף שנים").

כאן נכנסים לתמונה הפיסיקאים מיכאל מוריס מאוניברסיטת ויסקונסין וקיפ תורן ואולווי יורטסבר מהמכון הטכנולוגי של קליפורניה ("קלטק"). הם מעלים את האפשרות של שילוב עקרון יחסיות הזמן של אינשטיין (המודגם באמצעות ניסוי התאומים), בתופעת חור התולעת, הנובעת מרעיון אחר של אינשטיין, המרחב־זמן המעוות על־ידי כוחות כבידה.

פרופ' מרדכי מילגרום ממכון ויצמן, אסטרופיסיקאי תיאורטי העוסק בדינאמיקת הגלקסיות ובשאלת המסה החסרה ביקום, מתאר את הדרך שהציעו השלושה, ליצירת מסע אל העבר של המקום שבו אנו נמצאים (מ"כאן ועכשיו" ל"כאן לפני חצי שעה"): נניח שתימצא דרך לקחת קצה אחד של חור התולעת, ולהזיזו לפנים ולאחור, במהירות הקרובה למהירות האור. להזיז אותו למרחק מסוים, ואז להחזירו למקומו המקורי. במקרה כזה, אפשר לראות את שני הפתחים של חור התולעת, כשני התאומים בניסוי התאומים. חלק היקום בקצה חור התולעת שיישאר במקומו, "יזדקן" בקצב רגיל, אבל הקצה שינוע לפנים ולאחור במהירות האור, ויחזור למקומו, יזדקן בקצב אטי יותר, כלומר, הוא יהיה צעיר יותר מתאומו, הקצה השני של חור התולעת. למעשה, מרגע שקצה החור שהוזז לפנים ולאחור במהירות האור, יחזור למקומו, ינועו שני הקצוות בזמן בקצב שווה, תוך שמירת פער זמנים קבוע ביניהם.

עכשיו, אדם, או כל דבר אחר, שינוע בחור התולעת מהקצה ה'זקן' לקצה ה'צעיר', יבצע, למעשה, מסע לאחור בזמן. ברור שהמסע הזה בזמן כרוך במסע בשלושת הממדים הנוספים, אבל 'תייר הזמן' שיעבור דרך חור התולעת ויחזור למקומו הקודם ביקום, באמצעים רגילים (חללית, או מכונית, או כל אמצעי אחר), יחזור, למעשה, לעברו. הלולאה הסגורה הזאת עשויה לפעול, בתנאי שמשך החזרה באמצעים ה'רגילים' יהיה קצר מהזמן ש'הרווחנו"בעת המעבר בחור התולעת. למשל, אם המעבר בחור התולעת עשה אותנו צעירים יותר בשנה אחת, ומשך המסע, בחזרה לנקודת המוצא שלנו, באמצעים רגילים, הוא אחד־עשר חודשים, כי אז בסוף הלולאה נמצא את עצמנו 'כאן לפני חודש. 'תייר זמן' שישתמש לצורך המסע חזרה בחללית שמהירותה שווה למהירות האור, יוכל 'להרוויח' את השנה כולה (בהפחתת זמן המעבר בחור התולעת, שהוא, ממילא, קצר מאוד).

השאלה היא אם הרעיון הזה ניתן ליישום, או שיהיה אי־פעם ניתן ליישום. פרופ' מילגרום: "כדי לענות על השאלה הזאת, יש לענות קודם על הרבה שאלות אחרות, שבשלב זה, פתרונן נראה רחוק מאוד מהישג ידינו. למשל, צריך לזכור שכל עניין חור התולעת הוא, נכון לעכשיו, רעיון תיאורטי. איש עדיין לא ראה חור תולעת במציאות. יותר מזה, אין לנו שום סיבה להניח שבטבע קיימים חורים כאלה, אם כי, האמת ניתנת להיאמר, אין גם שום סיבה שתמנע את קיומם.

"גם אם נניח שחורי תולעת אכן יכולים להתקיים ביקום, עדיין איננו יודעים כיצד ליצור אותם בעצמנו. לפי התיאוריות הטוענות לקיומם של חורי תולעת ביקום, החורים האלה, שהם בגודל מיקרוסקופי, נוצרים ונהרסים בתוך פרקי זמן קצרים מאוד, חלקיקי שנייה. כלומר, ברור שאי־אפשר יהיה להשתמש בהם כמות שהם. כדי לרתום חור תולעת טבעי לשירותנו, יהיה עלינו ללכוד חור כזה, ולמנוע ממנו להרוס את עצמו. ברור שאין לנו כיום כל מושג כיצד אפשר לתמוך בקיומו של חור תולעת.

דרכים שונות המוצעות בתחום זה, מבוססות על שימוש בסוג מסוים של שדות כוח, שספק אם הם עצמם יכולים להתקיים. לפי סימנים שונים, קיים חשש סביר שקיום השדות האלה עומד בסתירה לתורה הפיסיקלית המאחדת שעל פיתוחה עמלים כיום פיסיקאים רבים בכל העולם, אותה תורה שתאחד את מכניקת הקוואנטים עם תורת היחסות".

מקובל לחשוב שהפתחים של חורי התולעת יהיו חורים שחורים, שיהוו מעין משפכים שישאבו לתוכם גופים שונים שיעברו בקרבתם. במקרה כזה, מי שנכנס לחור התולעת בצד אחד, עלול להיכלא בתוכו לנצח, שכן שום עצם אינו יכול לחצות את "סף האירוע" של החור השחור, מבפנים החוצה. כך לפחות היה נהוג לחשוב עד שסטיבן הוקינג חישב ומצא כי חורים שחורים פולטים קרינה וחלקיקים. בדרך זו הם מקיימים את החוק השני של התרמודינמיקה הקובע כי האנטרופיה (אי הסדר) ביקום יכולה רק לגדול, ולעולם לא תפחת. הוקינג אומר כי החלקיקים המרכיבים את הקרינה הזאת אינם באים מתוך החור השחור, אלא מהריק הכמעט מוחלט שמחוץ ל"סף האירוע", אבל, כפי שהוא מתבטא, חורים שחורים הם לא כל כך שחורים, כך שייתכן שיש דרך כלשהי לצאת מהם, ובמקרה שלפנינו, משמעות הדבר היא שיש דרך לצאת מהם, כשאנחנו צעירים יותר.

פרופ' מילגרום: "למעשה, מכונת זמן שתהיה בנויה לפי המודל של חור התולעת ויחסיות הזמן, תוכל לעצור את הזמן רק מהרגע שבו תיבנה. כלומר, היא לא תוכל לקחת אותנו למאה השבע־עשרה, אבל בעתיד, נאמר בעוד עשר שנים, היא תוכל להחזיר אותנו ליום שבו נוצרה והחלה לפעול. מכל הדברים שנאמרו כאן אפשר להסיק, במידה סבירה של ביטחון, שמכונת זמן כזאת לא תיבנה בטווח זמן הנראה לעין. ועם זאת, המודל של מכונת הזמן הזאת, הוא ניסיון מחשבתי חשוב, העשוי לחדד שאלות ותשובות לא מעטות המעסיקות כיום פיסיקאים בתחומים שונים".
קישורים
אוניברסיטת ויסקונסין
קלטק המכון הטכנולוגי של קליפורניה
מכון ויצמן למדע
פרסום תגובה למאמר

פרסומים אחרונים במדור "מדע"


הצג את כל התגובות | הסתר את כל התגובות

פותר לפחות פרדוקס אחד 3345
הפיזיקאי ס' הוקינג הציג בזמנו פרדוקס ה"מוכיח" כי מסע בזמן לא יתכן, או לפחות שאנו לא נגלה אותו לעולם: אם האנושות היתה מגלה אי-פעם מסע בזמן, הרי שההווה היה "מפוצץ" במבקרים מן העתיד. אין מבקרים כאלה, ולכן – לעולם לא נגלה מסעות בזמן.

הבעיה העיקרית שלי עם הפרדוקס הזה היא ההנחה הסמויה כי ההווה שלנו יעניין מישהו בעתיד. אם אפשרות הטיול בזמן תתגלה בעתיד הרחוק *מאד* - נאמר, עוד מאות אלפי שנים - הרי שיתכן בהחלט שהתקופה שלנו תחשב בעינהם לעבר משמים וחסר עניין.

אבל התיאוריה של חורי-תולעת מציגה פתרון אחר לפרדוקס: מסע בזמן יתכן, אולם לא תוכל לחזור אל לפני הנקודה בזמן בא נבנה חור-התולעת. במילים אחרות, אין אצלנו מבקרים מן העתיד כי עוד לא למדנו איך לפתוח להם דלת.
שאלה של הדיוט 3540
הדוקטור הטוב, אייזיק אסימוב האחד והיחיד, כבר העלה את הפיתרון הנ"ל במדויק בספרו "קץ כלזמן" (אלא שאצלו, כרגיל, הכל סבב סביב רומנטיקה, וגיבור הספר בסופו של דבר מצא עתיד חלופי שבו אין מסע בזמן, כי אהובתו ביקשה ממנו ממש יפה. נו טוף).

בכל מקרה, בהזדמנות זו הייתי רוצה לשאול את קהל הפיסיקאים כאן שאלה - האם הפיסיקה המודרנית באמת מכירה בכך שהזמן הוא ממד בפני עצמו, כמו אורך, גובה ועומק? זכורה לי תאוריה, ואני לא כל כך זוכר של מי, הגורסת כי אם ניקח קו (חד ממדי) ונסובב אותו על צירו נקבל עיגול (דו ממדי), שאם נסובב אותו על צירו הוא נקבל כדור (תלת ממדי), שאם נסובב אותו נקבל גוף 4 ממדי, שאם נסובב אותו וכ"ו נגיע לצורתו של היקום עצמו. אם הזמן הוא אכן ממד, מה המספר שלו?
שאלה של הדיוט 138555
תורת הכאוס
שאלה של הדיוט 155289
התשובה לשאלה זו היא אין סוף של ממדים הנובעים מקו אחד!!!
שאלה של הדיוט 155297
זו תחרות בלתת תשובות מוזרות לשאלה פשוטה?
שאלה של הדיוט 155385
אם אתה כבר מעבר לים (בארץ, כן?), זוכר שפעם כתבת שיש לך ספר שמספר שהיקום התחיל בתפיחה קוונטית מקרית של הכלום, רק שאתה לא זוכר איך קוראים לו, מה הטיעון, ולא יכול לבדוק כי יש בינכם אוקיינוס. ועכשיו?
שאלה של הדיוט 155501
אז זהו, שגם אני חשבתי שהוא התכוון להגיד שהוא בארץ, אבל אם תסתכל על השעה של תגובה 155297 , תראה שהיא נכתבה לאחר כניסת השבת (בישראל).
ניחוש של הדיוט 155503
אני חושב שהתוספת ''מעבר לים'' נועדה בדיוק לצורך הסרת ספקות לגבי שמירת השבת של מר ו. (אבל זה לא בגלל שאני חכם גדול, יש לי יסוד להנחה הזאת ע''ס תכתובת אישית).
הים הוא אותו ים, 155713
ואני מאותו עבר שלו. חשבתי (כפי שהסביר שכ''ג) שהתוספת תמנע אי-הבנות. בכל אופן, כשאני והספרים שלי נתאחד סוף-סוף, אשתדל לענות.
שאלה של הדיוט 156674
אם הציר של קו הוא נקודה והציר של עיגול הוא קו, הציר של כדור צריך להיות עיגול.
איך בדיוק ניתן לסובב את הכדור סביבו?

4?
שאלה של הדיוט 159543
אם יש לך כבר 3 מימדים: אורך, רוחב ועומק (גובה = לאורך, אחי ולכן, אינו מימד נוסף !), מהו גובהו של בניין, אם לא אורכו !!!!
בכל אופן, אם יש לך 3 מימדים ואמרת בעצמך שגם הזמן הינו מימד, אז הוא אולי מימד מספר 4 !!!!!
אבל מה זה חשוב - מהו מספרו הקטלוגי של מימד ?
במה המספרו של מימד יכול לעזור לך ?
מה הקשר לקץ כל זמן? 160425
עד כמה שאני זוכר, אסימוב לא ממש הטריח את עצמו בתיאוריה הפיזיקאית שתאפשר מסע בזמן. הוא פשוט קבע שישנו, והפרדוקסים שלו הם ''פנימיים'' למציאות של מסע בזמן - ובעיקר, הנחיצות של שיתוף הפעולה בין ממציא ה''כל זמן'' לאלו שבלעדי המצאתו לא היו קיימים וכו'
שאלה של הדיוט 343906
תסובב כדור על צירות תקבל כדור
שאלה של הדיוט 343950
עליך לסובב אותו על ציר מאונך לשלושת הצירים הקודמים. זה דורש קצת תרגולת.
שאלה של הדיוט 713790
במקום לדמיין סיבוב על ציר הזמן, בוא ננסה את כיוון המחשבה הבא:

ביקום חד ממדי הנע במימד שני - הצופה בעיגול יראה פתאום נקודה, הגדלה לקו הולך ומתארך ואז מתקצר חזרה לנקודה ונעלם.
ביקום דו ממדי הנע במימד שלישי - הצופה בכדור יראה פתאום נקודה הגדלה לעיגול ההולך וגדל ואז מתכווץ חזרה לנקודה ונעלם.
סביר שאיש ביקום תלת ממדי הנע במימד רביעי - הצופה בכדור-‏4-ממדים-שאתה-מתאר יראה פתאום נקודה הנהפכת לכדור ההולך ומתנפח ואז מצטמק חזרה לנקודה ונעלם. ואת זה כבר די קל לדמיין. המהדרין יכולים גם לחשב את קצב התנפחות והצטמקות הכדור (משהו עם קוסינוס).
שאלה של הדיוט 713795
אכן, אתה מתאר איך מראות הטלות של כדור ממימד מסויים על מישור במימד אחד קטן ממנו. אני לא בטוח שזה מניח את דעת הכל, ולשמחתי בעידן שלנו לא צריך להכביר מלים: כאן מסובבים היפר קוביה (וגם המוזיקה יפה) וכמובן שלבחור עם העיניים המשונות יש מה לתרום בעניין מעגלים רב ממדיים.

הודות לטכנולוגיה הספר שטוחלנדיה הופך למשהו ארכאי, אבל flatterland (שלמיטב ידיעתי לא תורגם) יכול לשמש לפחות כמצביע על ערכים ששווה לחפש אותם בגוגל.
פותר לפחות פרדוקס אחד 5335
מסע בזמן לא יקרה לעולם מהסיבה
שאיננו מוצפים במבקרים מהעתיד גם אם נניח
שמבקרי הזמן נמנעים משום מה לבקר
בזמננו ,מדוע להם לפסוח על תקופתנו
הרי הם יכולים ע''י ביקור אחד להזניק קדימה
את הקדמה הטכנולוגית והמדעית שלא לדבר על
זה שאם מתעמקים בנושא הזה מגלים שמסעות בזמן יכולים ליצור מצבים נורא אבסורדיים
למשל מספר ''עברים'' להיסטוריה
לפני המסע בזמן ואחריו וכן מה אם מישהו נוסע בזמן והורג את סבו ,מה שכן נראה לי
סביר שאם מישהו יצליח לסעת בזמן אולי הוא
יהיה במצב של אי-יכולת השפעה או שינוי
במקום אליו הוא הגיע כלומר מעין הולגרמה
פותר לפחות פרדוקס אחד 16228
אם בני האדם ישתדלו יצליחו בעצמם לעשות מסע בזמן
פותר לפחות פרדוקס אחד 137525
לפי דעתי עם משהוא נע אחורה בזמן והורג את סבא שלו לפני שהתחתן עם סבתא בעצם פותח עולם מקביל לעלום שממנו הוא בא. כאשר משהוא משנה משהוא מהעבר זה לא שהעתיד (הווה) משתנה אלא נוצר הווה חדש-הווה שבו הוא לא קיים.
פותר לפחות פרדוקס אחד 159544
ל-raven:
אחי, שמעת על האמירה: "במקום הלא נכון ובזמן הלא נכון" ?
אז זה בדיוק מה שאתה מציע !!!
לא ראית את הסרט "בחזרה לעתיד" ?
הרי כל דבר שתשנה ברצועת הזמן שלנו יהיה כמו השלכת סלע לתוך נחל: או שהנחל יעצור (רצועת זמנינו תחדל להתקיים) או שהנחל יתפלג לשניים (ורצועת זמנינו תתפלג בצורה דומה לשני רצועות זמן שונות) !!!!
אלוקי זמן אדירים! 159550
ידידי היקר - מה פה קורה פה?

אני יודע שאומרים שהאינטרנט מבטל את תחושת הזמן והמרחב, אבל דחילאק! יש גבול!

אתה פונה בשאלותיך *באופן ישיר* אל אדם שכתב תגובה לפני יותר משלוש שנים. זה יעזור אם תנסח תגובות שמתחשבות בפרמטר חסר חשיבות כמו זמן, ביחוד כשזה הוא הנושא הנידון.
אלוקי זמן אדירים! 159568
הוא בסך הכל רצה למתוח קצת את גבולות הביטוי "במקום הלא נכון ובזמן הלא נכון" (הזמן הנכון הוא אחרי ה-‏31 באוגוסט).
אלוקי זמן אדירים! 159605
לאייל עשרוני:
אם הרושם של הדברים שהגבתי עלייהם ביקש מהאתר לשלוח את התגובות שהוא מקבל על מה שכתב, הוא יקבל את התגובה שלי גם לאחר 3 שנים ואפילו אם היו עוברות 10 שנים !!!
ועד שאינני רואה תגובה שלו שאומרת שדעתו השתנתה ממה שהייתה בעבר - מבחינתי הוא שמר 3 שנים על אותה הדעה בעניין זה.
לכן אני צריך שרשום את דעתי בזמן הווה !!!
אבל מהי הנגיעה שלך לעניין ?
אני לא שופט אנשים ולא הזרוע המענישה !!!!
אני רק "מבקר העולם" - (באתר הזה) נותן ביקורת פילוסופית מהידע הכללי שלי !!!!
אני מבין גם בצדדים אחרים של עולמינו כמו למשל, פסיכולוגיה (צדדים אלה הם תחומי הידע החזקים שלי), למרות שאפשר גם לטעון שכל היקום שלנו הוא פילוסופי בלבד - כי אין לנו כל הוכחה חותכת שמשהו מכל זה באמת קיים, אבל אם את או אתה רוצה לקבל הוכחה שלא - אני יכול לתת לך המון !!!!!
בזזזזזזזז - syntax error 159610
Your response is not recognized as an internal or external command, operable program, just plain hebrew or batch file.
אלוקי זמן אדירים! 332013
אני מסכים איתך לחלוטין.

זה באמת טיפשי שאנשים כותבים תגובות (ועוד כאלה שכוללות פנייה ישירה) שנים אחרי כתיבת ההודעה המקורית.
פותר לפחות פרדוקס אחד 20085
לפי דעתי יכול להיות שמבקרים אותנו עוד ברגע זה ואנו פשוט לא מבחינים בכך מפני שה''אנשים מן העתיד'' נבונים ויודעים שאם נדע שהם קיימים אז הם ישברו את לולאת הזמן כלומר יעשו שינויים בהווה שלנו ובעבר שלהם וע''י כך הם יוכלו לשנות את כל רצף הזמן הידוע להם
יותר מזה גם יכול להיות שהתיאוריה פשוט לא נכונה הרי האמנו שכדור הארץ שטוח וכמובן שהוא לא אבל גם זאת יכולה להיות תיאוריה שגויה וכניראה שעד סוף חיינו לא נדע אז נכון להיום אין לנו שום סיכוי לדעת.
פותר לפחות פרדוקס אחד 20102
מצטער, פיזיקאי יקר, אבל אני לא יכול להתייחס ברצינות לאפשרות כי "אנשים מהעתיד" נמצאים כאן עמנו עכשיו. אם הם "נבונים" ויודעים שהם עלולים להוביל לפרדוקס ("להרוג את הסבא"), הם בטח מכירים גם את אפקט הפרפר. מספיק שהאיש שרצח את הנשיא האמריקאי, ובכך הוביל למלחמה הבאה, יראה אותם בדרכו לרצח, יתלהב ממשקפי השמש שלהם, יחליט לקנות כאלה בעצמו, יתקע בפקק בדרך לחנות האופטיקה, לא יספיק לרצוח את הנשיא, וכך – רק בגלל ש*ראו* אותם – הם שינו את העתיד. שלט לדבר על האפשרות שהחמצן שהם נושמים הקטין במעט את כמות החמצן שהגיעה לתינוק, שלימים אמור היה להמציא את מכונת הזמן, אבל רק בגלל שהם עברו בשכונה שלו ונשמו קצת, הוא לא הפך להיות הגאון שאמור היה להיות, ולכן המכונה לא הומצאה מעולם. פוף!
פותר לפחות פרדוקס אחד 20119
או, בקיצור, בלי קשר לכמה הם נזהרים, עצם האופציה התיאורטית שהם יוכלו לשנות משהו, יוצרת את הפרדוקס, גם אם הם לא באמת השפיעו בשום אופן.
האופציה של ''צפייה'' בעבר נראית קצת יותר מרשימה, אם כי אני בטוח שלמכניקת הקוונטים יהיה משהו להגיד על השפעת הצופה על הנצפה.
פותר לפחות פרדוקס אחד 159603
לטל:
"אנשי העתיד" ידעו על כל ההשפעות של מסע כזה לפני שיצאו אליו - כי כמות הדברים שהם יצטרכו לבחון כדי לקבל הסבר מלא, תהיה מתאימה למחשב הכיס שבתקופתם.
והם ידעו גם למה יגרום במהלך רצף הזמן, כל צעד שגוי שיעשו, לפני שיעשו אותו !!!
לכן, לא תהיה להם בעיה - רק שהם לא יסתכנו בחשיפה עצמית (טכנולוגיה שאנחנו לא מסוגלים לדמיין שאפשר ליצור תעמוד לרשותם) !!!!
פותר לפחות פרדוקס אחד 159604
רגע, אולי לא הבנתי.
אם "הם" מכירים את כל המשתנים של התקופה אליה הם רוצים לחזור עד לאחרון (כדי לדעת איך לא לקלקל), ואסור להם גם באמת לשנות כלום, אז למה לחזור? עדיף להקרין סימולציה של העבר באיזה holo-deck. צורך פחות אנרגיה, ומצליח יותר כסדרת טלוויזיה.
מה דעתכם על האפשרות 159741
ש"אנשי העתיד" כבר היו, שינו את העבר לפי רצונם, כך שאת העבר המקורי איננו זוכרים?
מה דעתכם על האפשרות 182126
יכול להיות...
אני למשל לא חשבתי על זה...
יתכן ואתה צודק.
לדעתי הם יכלו למנוע הרבה צרות אחרות גם...
למה לא עשו זאת?
למה לא מנעו את תאונת "צ'רנובל" או מלח"הע השנייה?
או את ההתקפה על "פרל הרבור".
או תאונות אחרות שלא הזכרתי?
יתכן והם כן מנעו אבל "הפיצול" אכן השפיע על זה.
יתכן ולא קראו כאלו דברים במימדינו אבל קראו במימד אחר...
אבל אני לא הייתי רוצה לנוע בזמן סתם ככה.
זה כמו לנו לאוקיינוס חסר סוף עם אי אחד.
שייט בלי מצפן או נתונים גאוגרפיים.
לאחר התזוזה הראשונה בזמן אין חזרה!!!
אתה תאבד את משפחתיך האמיתית וביתך.
אתה לא תשים לב אבל הם ישימו לב.
הם לא יראו אותך עוד...
תחשוב על זה!!!
מה דעתכם על האפשרות 182165
מי אמר לך שאנשי העתיד רוצים למנוע צרות?
אולי האסונות שהם גרמו, מביעים את חרטתם בדיעבד על כך שלא הרסו את העולם בעבר?
ובקשר לאזהרה: בהחלט, נחשוב על זה.
פותר לפחות פרדוקס אחד 181436
לא נראה לי אפשרי משום שלא חשוב מה יעשו פה אנשי העתיד בעצם שהותם הם ישפיעו על ההווה ועל העתיד. אלא אם כן תרחיק לכת יותר ותאמר שהם גם בעלי תאוריה מושלמת על היקום שאינה כפופה לחוקים אותם אנו מכירים כיום, וממילא יודעים למנוע את השפעת מסעם על היקום בדרך מסתורית כלשהי.
בכל אופן עד כמה שאני מבין, על פי חוקי הפיזיקה היום, עצם שהותם תשנה את היקום. כדוגמא תוכל לקחת את מכניקת הקוונטים.
באופן כללי, יש לדעתי עוד נקודה והיא לא מימד הזמן כמדידת השעון, אלא סדר האירועים בעולם. האם הכותב חושב שניתן להפוך את חץ הזמן של האירועים, היינו שנצעיר עד שבסופו של דבר ניוולד?
אולי זה יקרה אי-שם בהתכווצות היקום (אם היקום יתכווץ אי-פעם.)
פותר לפחות פרדוקס אחד 159539
לטל כהן:
אני חושב שלאנשי העתיד יהיה מאד מעניין איך נראתה התקופה בה אנחנו חיינו, כי התקופה שלנו היא פחות או יותר ה"חולייה החסרה" בין המציאות שלהם לבין המציאות שאיפשרה את הופעת קופי האדם הראשונים שלפני קצת יותר ממיליון שנה !!!
וכבר היום בתקופה הזאת וגם תקופות עתיקות בהרבה ממנה מעניינות אנשים ואפילו מרתקות אותם !!!
ואתה גם התבלבלת לסוגיית הרכב הזמן: אם אנחנו חיים ברצף הזמן המקורי (ואין סיבה שלא, כי איש לא חזר בזמן עדיין), אז אין רצועת זמן שמקבילה אלינו עדיין, לפחות לא תוצרת ידי אדם ולכן לא ראינו אנשים מהעתיד שחזרו לתקופתנו !!!
אבל כאשר מישהו מהעתיד או מייקום מקביל או התרחשות אחרת בסגנון, יפתח רצועה מקבילה בזמן שתתחבר לרצועה שלנו במקום מסויים על רצף רצועת הזמן שלנו, אז תוכל לראות את תיירי הזמן - אם הם לא יפעילו אמצעים שימנעו ממך לראותם !!!
לדוגמה, ידוע שאם ייצרו מכשיר שיגרום לקרני האור להתעוות מסביבך, כשם שכוכבים יוצרים מניפולצייה על קרני האור, אז תוכל ללכת בין אנשים בלי שיראו אותך. דרך אחרת לטייל בתקופתינו בלי שנרגיש היא ללמוד את הלבוש האופייני והמנהגים האופייניים לתקופתינו ואז לחזור אליה ולהקפיד לחזור לאזור לא מיושב, כך שהגורם היחידי שיוכל לראות אותם בזמן בואם יהיה לווין שכוון במקרה לאזור (והסיכוי שמצב כזה יקרה הוא נמוך מאד - כל לווין שעולה למסלול סביב כדור הארץ - עולה עם ייעוד מוגדר מראש ולא יבחן סתם שטחים לא מאוכלסים), וגם אז לא יאמינו שהאנשים שהלווין מצא הם "תיירי זמן" וחוץ מזה אם משהו מתפקשש, אז אפשר לחזור עוד קצת חזורה בזמן ולתקן את הטעות בדרך כלשהי, "בסטייל של מאה או כמה מאות שנים בעתיד" !!!!
יש לסדרה "סטאר-טרק", פרק בנושא:
ג'יימס ט' קירק חוזר בזמן עם כל אנשיו בספינת החלל שהם החרימו מה"קלינגונים" כדי להעביר 2 לווייתנים לעתיד.
וכדי שלא יקלטו אותם במכ"ם הם מפעילים את מתקן ההסוואה של החללית הקלינגונית !!!
אני סומך על אנשי העתיד שיהיו הרבה יותר מרשימים ברעיונות שלהם מזה, אבל העיקר שהם הצליחו במשימתם, כי אחרת, העתיד של כדור הארץ היה הרבה יותר קצר מתקופת הזמן שיקח עד שכדור הארץ יבלע ע"י השמש שלנו (עוד כמה מיליארד שנים מהיום).
אתה יכול לשאול למה שאנשי העתיד לא ירצו שתידע שהם באו מהעתיד - התשובה ברורה מאד:
כל שינוי קטן שבקטנים ברצף הזמן המקורי עלול ליצור רצף זמן מקביל מנקודת השינוי והלאה !!!
ברגע שיוכח שאנשים באמת באו מן העתיד בדרך זו או אחרת,
כל מדינה עשירה בעולם תזרים, כל פרוטה אפשרית וכל מדען אפשרי שבבעלותה למחקרים בנושא והמחקר של תנועה בזמן התפתח יותר מהר מהקצב שהוא היה אמור להתפתח ואולי הראשונים שישיגו את הטכנולוגיה יהיו בכלל מדינה אחרת או עויינת למדינה שיצרה את הטכנולוגיה במקור !!!
הרי שכל מדינה תרצה לשנות את ההיסטוריה לטובתה !!!!
ואם גרמניה למשל, היתה יוצרת טכנולוגיה שמאפשרת לנוע בזמן, אולי כל העולם כיום, היה מאוכלת ב"גזע הארי" !!!
מה דעתך ? היית רוצה שזה יקרה ?
ולמה אתה חושב שיתנו לכל אדם שבא לו לנוע בזמן ?
הרי צעד כזה לא רק "יעשה קציצות" מהעבר ההווה והעתיד, אלא, כמעט שיגרום להשמדת כל רצף הזמן שלנו - עקב "פרדוקס בזמן".
ואני לא מדבר על פרדוקס פילוסופי, אלא, על יצירת מצב שבו רצף הזמן שלנו לא יוכל יותר להתקיים כתוצאה מיצירת מצב פיסיקלי לא הגיוני עם שינויי הזמן !!!
ואני גם מאמין שהאפשרות לחזור בזמן לתקופות שלפני תקופתך תהיה אפשרית בבוא היום, כשם שמדענים "ידעו היטב" שהאדם לא יוכל אף פעם להגיע לכוכבים (ואפילו לא לירח) ושאם האדם ינסע במהירות שמעל 80 קמ"ש הגוף שלו יתחיל להתפרק ושאם אלוהים היה רוצה או מוכן שהאדם יעוף בשמים, הוא היה בורא אותו עם כנפיים ועוד אלף לילה ולילה !!!
כשם שכל אדם שחי היום בעולם המודרני, יודע היטב לצחוק על האמונות הטפלות של אנשים שחיו עשרות ומאות שנים לפנינו, כך יידעו בעוד עשרות ומאות שנים לצחוק עלינו וכך גם ידעו לצחוק, ללגלג, לתלות ו"להעלות אנשים על המוקד" (כדי לשרוף אותך בתור מכשפים ומכשפות) את כל האנשים שבאו ואמרו, (דברים שכיום יודע בוודאות כל ילד בכיתה א'), לפני עשרות ומאות שנים !!!!!
ואני שונא מדענים פסימיים, זה מעצבן כי פסימיות "קושרת לאנשים את העיניים" ולפעמים נראה לי כאילו הם עושים את זה, כי הם גילו משהו שברצונם להעלים מעיניי הרבים !!!
אם מדען אומר לך שמשהו אינו אפשרי וגם לא יהיה אפשרי וגם לך מבחינה הגיונית זה לא נראה אפשרי, אז אתה תאמין שזה לא אפשרי ולא תצפה לדבר כזה - מה שיגן על הפרוייקט הסודי של המדענים ממך ומשאר העולם !!!
בעניין ה"מה אפשרי או יהיה אפשרי בעתיד", טל, הרי לי שאלה קטנה לך: אם אדם לא יכול לעוף בעזרת נפנוף מהיר בשני ידיו, כשם שכל מוח ציפור יודע לעשות, מה כל כך הגיוני לך ולשאר העולם, בערימה של מתכות ששוקלת עשרות ומאת טונות, ומעופפת בשמים בלי לנפנף כלל בכנפייה ?
או שאולי אנחנו צריכים להסב את "צומת הלב" של החוקים הפיסיקליים שעל פני כדור הארץ לעובדה שמטוסים ומסוקים מעופפים באויר כבר מאה שנה. אולי כוח הכובד של כדור הארץ פשוט לא שם לב !
אני לא חושב !!!!!
כי חוקים פיסיקליים לא צריכים לשים לב - או שהם קיימים או שלא !!!!
לכן, אין ביכולתינו להגיד או אפילו לדמיין כיום, מה ידעו ומהיוכלו לעשות "אנשי המחר" !!!!!!!
אני ההוכחה לטעותך 160426
כן, כן, אני מהעתיד. לפי הספירה שלכם, משנת 7219.

הנקודה היא שכדי לא לשנות את ההיסטוריה עד כמה שאפשר (הפאדיחה האחרונה שהייתה לנו היא ג'ורג' בוש ג'וניור, סורי) יש לנו הוראות חמורות לא לספר על קיומנו. אמנם גם עצם הנוכחות שלנו עשויה להשפיע, וגם משפיעה, אבל השינויים הרבה פחות דרסטים.

אגב, אני הגעתי לכאן כיון שבמסגרת הלימודים שלי אני מתמחה בעברית עתיקה. קצת חבל שכל כך מעט אנשים אצלינו שולטים בשפה, אבל זה עדיין הרבה יותר מכאלו שלומדים אנגלית.

אם תשאלו מדוע אני מספר לכם את זה, לאור המדיניות שלא לחשוף את קיומנו, התשובה ברורה. כיון שאני מודע למגבלות הדמיון המדעי שלכם אני בטוח שאף אחד מכם לא יאמין בכל םקרה.

עוד שבועיים אני חוזר לזמן שלי. אני ממש אתגעגע. לקוקה קולה.
אני ההוכחה לטעותך 160480
באמת לא האמנתי עד שכתבת מקרה עם ''ם'' . תעביר למורה שלך לעברית ''נ''.
אני ההוכחה לטעותך 160545
תגיד, נכון שישראל עדיין בשטחים בתקופתך?
ומה שלום שמעון פרס? הוא עדיין ראש המפלגה?
אני ההוכחה לטעותך 160616
אתה לא יודע מה יהיה עם שמעון פרס? כנראה שעוד לא קראת את דיון 158080. אם הלינק לא עובד בגלל באג בפונקצית המסע בזמן (שטל כתב ב-PHP), אתה יכול לקרוא עליו בתגובה 160142.
אני ההוכחה לטעותך 160914
הלינק של דיון 158080 דווקא עבד, ומצאתי שם דיון על הסרט "שליחות קטלנית 400". האם זה השרירן המשוחזר הזה, שכמעט מנצח שם את שוורצנגר?
אני ההוכחה לטעותך 182128
אז מה?
"כמובן שאתה מהעתיד"
עוד שאלה: עם אתה מה"עתיד" אז שלח לנו את התרגילים כדי שנוכל לפתוח תעלה במימדים...
או תשלך טכנולוגיה...
ואגב לדעתי לא יפסיקו לייצר קוקה קולה
ומי יהיה הנשיא אצלכם.
ותפנה לאריק שרון לעזעזל ותגיד את זה לו ולא לנו!!!
אני ההוכחה לטעותך 182169
לפני שאתה חוזר לזמן שלך, תחזיר את התאומים שהפלתם.
וקח איתך בבקשה את ביבי (הייתי עושה רשימה של עוד אנשים, אבל אני מניח שהמקום במטוסך/מכונת הזמן שלך צר).
כן, ושלח לי בבקשה חיבור לאינטרנט האולטרא מהיר.
מדע פופולרי 3359
איני חושב שמאז פרסם אלברט איינשטיין את תורת היחסות הכללית, הייתה איזו פריצת דרך או גילוי בשדה הפיסיקה, שמקרב אותנו לאפשרות ליצור "מכונת זמן", ואיני מבין את ההתעוררות הפתאומית. אני גם חושב שהניסיונות לשתול באינטואיציה שלנו, ובתפישתנו את העולם, מושגים מתורות מורכבות כתורת היחסות שמעטים (גם בין הפיסיקאים) מכירים אותם כ "מרחב זמן", הוא ניסיון חסר טעם, שאינו מביא לשום תכלית.
מאד יכול להיות שכאשר המדענים מדברים על מסעות בזמן הם מתכוונים לדברים אחרים לגמרי ממה שאנו מבינים באינטואיציה שלנו.
אני כבר יכול לראות בעיני רוחי את הכותב הנכבד יוצא מ "מכונת זמן" מאד מאוכזב וטוען כנגד הממציא: "אני רוצה את כספי בחזרה. איזו מכונת זמן היא זאת ? לא נפגשתי עם סבתי שנפטרה, לא קרה כלום". והמדען יטען לעומתו: "נצפתה תנודה משמעותית במחוג המכשיר המדויק והמופלא שמוצב במעבדתי. אין ספק שעשית מסע בזמן …"
מדע פופולרי 3458
בשנת 1916 נחשפה תורת היחסות הכללית לעיני ציבור הפיסיקאים. החשיפה הציבורית הגיעה בעקבות קבלת אישור ניסויי מרשים בליקוי החמה של 1919

האמנם קפאה הפיסיקה על שמריה במשך 80 השנים האחורונות?
לא ממש.
פיתוח מכניקת הקוואנטים בשנים 1926-1927 פתח צוהר לשינוי תפיסת העולם המדעית והביא עמו מהפכה גדולה עוד יותר מזו של היחסות הפרטית והכללית. שנים רבות חלפו מאז, וההתקדמות שהושגה אינה ניתנת לתיאור ממש.

אותם פיסיקאים תמהוניים שהציעו את רעיון המסע בזמן " לאחרונה " מפיקים בקדחתנות מזה עשור ויותר פתרונות המאפשרים מסע בזמן לכל דבר (פתרונות למשוואות איינשטיין המכתיבות את עקמימות המרחב-זמן, ובעצם את טבע היקום או איזור נתון בו, וחורי תולעת במיוחד בהקשר זה). המדובר כאן במסע בנוחיות של טיסה ארוכת טווח במטוס בואינג, לא פחות ולא יותר. ברור כי גם אם יבצר מאיתנו הדבר לעד, המסע בזמן אפשרי להלכה ואין עליו וטו מצד הפיסיקה. לשאלת ה"איפה הם" הידועה של הוקינג אחות בת-דמותה מתחום חקר התבונה החוץ-ארצית. בשני המקרים אין בהיעדר הוכחות מוצקות ותצלומי אנשים ירוקים קטנים ואוכלי אדם בכדי למנוע את האפשרות שהדבר בכל זאת ייתכן. במשך שנים חלה דעיכה בעניין הציבורי במדע לטובת בוקי סריקי מזרחי, סיט-קומדי ושאר מוצרי איכות של הציוויליזציה. הרע מכל הוא שלעדר האנושי העצום אין אפילו מושג בסיסי על התקדמות המדע ב-‏70 ואף ב-‏300 השנה האחרונות. זהו המצב המאפשר שימוש לרעה בטכנולוגיה מטעמי צרות אופקים ובורות. זהו המצב המאפשר דעיכה איטית של הציוויליזציה האנושית אל תוך ימי הבינים החדשים. זהו המצב ממנו מזהיר בכל פה קרל סייגן בספרו, "עולם רדוף שדים", וזהו מצב שהממסד המדעי אחראי לו לא פחות משוטי הקונגרס האמריקאי, המרפאים ההוליסטיים והמגלים בקפה.
זהו אסון על סף התרחשות וזוהי סטייה מוחלטת מהנושא. סליחה.

לא הייתם רוצים לנבור במקור?
בכתובת ALICE.CERN.CH
תמצאו את שרת המסמכים המדעיים של המכון האירופי לחקר הגרעין. רבבות מסמכים בפורמט PDF בנושאים מדעיים חמים, בשפה מדעית מתימטית--
אבל--(!) העורך חיפוש על, נאמר, "מכונת זמן", עשוי בכל זאת לרצות לעיין בתקצירי המאמרים הסבירים בד"כ. זו אינם משימה קלה לבור הגמור, אבל תענוג גדול לחובבי מדע פופולרי בעלי ותק. ומוטב בהרבה לעיין באתרים הרבים המצויים ברשת בהם מתוארת בדיוק נמרץ ההסתערות הגדולה של המדע אל עבר העתיד. קצת חנטריש, אבל יפה וחיוני.
הידע המדעי מכפיל את עצמו מדי 15 שנה לערך. איפה אתם?
תורת היחסות ותורת הקונטים 3491
לטענתך תורת הקונטים הביאה למהפיכה גדולה יותר מתורת היחסות של אינשטיין.
איני מכיר כלל שום תורה משתי התורות האלה אך אני רוצה להביא את דעתו של פיסיקאי תיאוריטי שאני מכיר, שאת הדוקטורט שלו עשה בנושאים קרובים ליחסות כללית.
לדעתו, תורת הקוונטים היא תורה לא טובה.
היא ענתה בזמנו על תופעה אחת בלתי מוסברת (בניגוד למודל של איינשטיין שאיפשר תיאור של כמה תופעות בלתי מוסברות). מאוחר יותר כל פעם שהתגלת בניסוי תופעה חדשה, התורה לא התאימה, והיה צורך ''לשים עליה תלאי'', כדי שתתאים.
זה סימן מובהק לתורה לא מוצלחת. תורה מוצלחת צריכה לתאר בצורה הפשוטה ביותר כמה שיותר תופעות. אם צריך לתקן אותה כל פעם שמגלים בטבע משהו חדש , אין לה ערך.
כיפת השמיים של אריסטו 3492
עם שליחת דבריי הקודמים נזכרתי בדוגמה של תורה לא טובה. אני מתכוון לתיאורית כיפת השמים של אריסטו. הוא הסביר את תנועת הכוכבים בכך שהם מחוברים לכיפה אחת גדולה ונעים יחד עמה.
הבעייה בתורה הזאת הייתה שכל פעם התגלה איזה כוכב חדש שלא התאים לתורה והיה צריך להוסיף עוד איזה גלגל ולחבר אליו את הכוכב, כך שהתורה הלכה והסתבכה.
דוגמה לתורה לא טובה...
לא פיזקאי 3424
המסע בזמן אינו אפשרי מעכשיו ועד לתחילת הזמן.
אילו המסע בזמן היה אפשרי בזמן הווה או מהעתיד להווה, היינו נפגשים עם הנוסעים בזמן מהעתיד, אשר היו מטיילים לכאן.
כמו-כן, ברגע שהנסיעה בזמן הופכת לאפשרית עבור בני האדם (היחידים שחווים את הזמן בשיתוף) הזמן מפסיק להתקיים והופך לזמן אישי (כמו של כל בעלי החיים,הצמחים והחומרים השונים ביקום.
לא פיזקאי 182140
הם באים אלינו.
אולי אפילו כאלו שבלתי נראים ובלתי מגבילים.
אולי הם בחדרינו מסתקלים עלינו.
אולי זו התשובה ל''רוחות רפאים''. אולי זה אנשים ממימדים שפשוט לא יכולים לעשות דבר חוץ מלהסתקל.
וכל הדברים האחרים כמו שבירת צלחות וכו... יכול להיות תגובת ''המסע'' ופעילותו עצמו.
מסע לאחור בזמן? כנראה לא אפשרי. 3427
אם כבר יש תגובות של לא פיזיקאים, הרשו נא לי להוסיף את תרומתי הצנועה:
מסע לאחור בזמן פירושו מצב שבו גוף יכול להתקיים בו זמנית בשני מקומות שונים במרחב (האחד מיקומו בהווה, והשני מיקומו של אותו גוף שחזר מהעתיד להווה). הדבר סותר את החוק השני של התרמודינמיקה, משום שמדובר על ירידה פתאומית וקיצונית באנטרופיה, החייבת לעלות כל הזמן.
אם יש פיזיקאים בין הקוראים, אשמח אם יתייחסו לנקודה.
מסע לאחור בזמן? כנראה לא אפשרי. 3429
האם אתה מתכוון לירידה באנטרופיה של העתיד או לירידה באנטרופיה של ההווה?
מסע לאחור בזמן? כנראה לא אפשרי. 3430
בניגוד לענייני מסעות בזמן, בנושאי חוקי התרמודינמיקה ותכונת האנטרופיה, אני דווקא מתמצא.
ממש קשה לי להבין את הקשר בין ענייני המסעות בזמן וענייני גידול האנטרופיה במערכות תרמודינמות מבודדות. אולי תוכל להסביר יותר למה אתה מתכוון. איפה כאן המערכת התרמודינמית המבודדת שאתה מתייחס אליה, ומה הסתירה ?
מסע לאחור בזמן? כנראה לא אפשרי. 3438
שוב, אני מדגיש שאינני פיזיקאי, ואני מנסה להיות זהיר.
אם גוף כלשהו חוזר אחורנית בזמן, הרי שבנקודה כלשהי בזמן מופיעים שני הגופים האמורים: הגוף שחזר אחורנית בזמן, ואותו גוף שהיה לפני המסע בזמן.
האנטרופיה של מערכת חייבת לעלות כל הזמן, אלא אם מדובר במערכת פתוחה, המקבלת אנרגיה מבחוץ. לכן בכדור הארץ האבולוציה היא אפשרית: האנטרופיה של המערכת אמנם יורדת, אך רק משום שהאנטרופיה של השמש גדלה כל הזמן.
אם היקום איננו מקבל תוספת אנרגיה אדירה מחוץ ליקום, אינני רואה כיצד יוכל גוף בעל מסה להופיע בתוכו פתאום, כשעותק שלו כבר קיים בו זמנית באותו יקום עצמו, ובאותו זמן. האנטרופיה הגדלה מחייבת, לדעתי, את התרחקות כל הגופים זה מזה, ולפתע מופיע גוף שלא היה קיים (כלומר, היה במרחק אינסופי).
מסע לאחור בזמן? כנראה לא אפשרי. 3445
בענייני מסעות בזמן איני רוצה יותר לדון. כל הדיבור הזה הוא מעבר להשגתי.
לכן הבה נתמקד בנושא הגידול באנטרופיה שאותו הזכרת.
כשמדברים על כך שהאנטרופיה יכולה רק לגדול מתכוונים למערכת תרמודינמית מבודדת. (הנושא הזה נלמד בין השאר במקצועות ההנדסה בדרך כלל בשנה שניה, ומכאן ההתמצאות שלי בנושא.)
מערכת תרמודינמית על פי הגדרתה היא חלק של המרחב שמוגבל ע"י מעטפת מוגדרת היטב ושלחומר אסור לעבור דרכה. אם היא מבודדת אז גם לחום אסור לעבור דרכה.
חשוב להבין שכאשר מדברים על מעטפת מוגדרת היטב מתכוונים למעטפת שאנו יכולים להצביע עליה בבירור כמו בלון מיכל כל המיים והקיטור שמשנים מצבי צבירה ותכונות בתוך תחנת כח וכדומה.
יש (גם מדענים) שמדברים על "האנטרופיה של היקום" ומסיקים מסקנות על כך שהעולם שואף לאי סדר וכדומה.
לדעת רבים וטובים (כולל המורה שלי לתרמודינמיקה פרופ' שביט שאני זוכר תשובה לשאלה בעניין זה ששאלתי אותו) המדברים כך חורגים מתחום המדע ועוברים לתחומים אחרים, משום שמעטפת היקום אינה ידועה לנו ולהגדיר את היקום כמערכת תרמודינמית יש בכך קצת חוצפה.
לסכום אני רוצה לחזור על שאלתי ועל תשובתו של שביט כפי שאני זוכר. (האירוע הזה היה לפני למעלה מעשרים וחמש שנים.)
השאלה שלי: האם יש קשר בין מה שאנו לומדים ובין הסיפור על האנטרופיה של העולם שהולכת וגדילה כביכול וגורמת לעולם לשאוף לאי סדר ?
תשובת שביט: את הסיפור הזה גם אני שמעתי אבל אני לא רואה את הקשר. אם אתה מכוון באומרך "עולם" ליקום התוכל להצביע על המעטפת שלו ?
אולי בסוף העולם יש עוד עולם שממנו חודר לעולם שלנו חום ?
אולי יש שם איזה אלוהים שטורח להוסיף חופ לעולמנו ?
אנו לא עוסקים בכך. עוסק בכך אלוהים ועוד אנשים כאלה. הבה נשאיר להם את הטיפול בכך....
אגב, אני חושב שאפשר להצמיד את תשובתו של האיש החכם הזה גם לעניני המסעות בזמן או תורותיו של הופיקינס (שאגב סותרות זו את זו) וכד'
מסע לאחור בזמן? כנראה לא אפשרי. 3461
ונקודה זו מעלה שאלה נוספת:
אותו נוסע בזמן, האם הוא יהיה שותף מלא בעולם אליו יגיע, או שהוא יתפקד כ"צופה" - רואה ולא נראה? או, במילים אחרות, האם הנוסע בזמן יהיה באותו מימד-מרחב של העבר, או במימד אחר?
ובמידה בה הוא יהיה באותו מימד - מה יהיו התוצאות של "ביקור" כזה? הרי לפי תורת הכאוס, שהציגה את תוצא הפרפר המפורסם, עצם העובדה שהאדם רק *ילך* ממקום למקום יכולה לשנות את העתיד לבלי היכר! בצורה כזו יכול להיווצר מצב פרדוקסלי, בו האדם חוזר לעבר, משנה בו משהו, ויוצר "עתיד" חדש - עתיד ללא מכונת זמן. מובן שאותו אדם לא יכול להגיע מעתיד כזה, לכן הוא "נעלם" מהעבר - אולם אז הוא מעולם לא "יביקר" (=ביקר ויבקר) בעבר, ולא עשה/יעשה את אותו שינוי, והעתיד לא ישתנה, ותהיה מכונת זמן, והוא יחזור לעבר, ויעשה משהו, וישנה את העתיד...וחוזר חלילה.
וזמן עתיד ישנו בזמן עבר 3479
(כותרת התגובה - משיר נשכח של שלום חנוך, "כל זמן הוא הזמן")
הטענה של מר לביא, המוכרת אמנם, תמיד נראתה לי מוזרה קצת. נניח שאני אוכל בעתיד לנסוע אחורה בזמן, ולהגיע לזמנו של סבא שלי. אז בא הפרדוקס המפורסם, ושואל מה יהיה אם אני אהרוג את סבי, נרו יאיר.
אבל כמו שאני רואה את זה, העבר הוא *יחיד*, כלומר העבר כפי שאנו רגילים לראות אותו, כולל כבר את הגעתי אליו מן העתיד. לכן השאלה היא לא האם אני *אהרוג* את סבי, אלא האם *הרגתי* אותו. היות ונולדתי, כנראה שלא הרגתי אותו... מצד שני, אין שום סתירה לוגית (שאני רואה) במחשבה שאולי אני בעתיד אסע אחורה בזמן, אפגיש - אופס, *הפגשתי* - בין סבא וסבתא, וכך אפשרתי את קיומי אני.

מה שכן, נחמד לראות שממי לביא גילה את העניין שעליו עמד דאגלס אדאמס ב"מדריך הטרמפיסט לגלקסיה": הבעיה האמיתית במסע בזמן אינה פיזיקלית, כי אם דקדוקית. בעברית, כפי שהמשיך וגילה מר לביא (וכנראה גם המתרגם של "המדריך"), הבעיה הזו אקוטית עוד יותר.

כמובן, אם ההווה, כפי שאנו מכירים אותו, כולל את היותם בינינו של אנשים מהעתיד, אזי נשאלת השאלה של הוקינג שציטט למעלה טל כהן - איפה הם?, והמסקנה (אם מתעלמים מהמגבלה הפיזיקלית שציין טל מתוך המאמר) - לא יהיה בעתיד מסע בזמן. טל ניסה את התשובה שזמננו פשוט לא מעניין את האנשים מהעתיד. נו, באמת. האם אנחנו לא ראויים ל*קצת* קרדיט מהעתידיים, ולו בתור היותנו הדור הראשון שדיבר ברצינות על מסע בזמן, והגה לראשונה את התיאוריות הפיזיקליות המאפשרות אותו? כלומר, אם יורשה לי לדבר אל העתידיים כאמא פולניה: תשעה חודשים סחבתי אתכם, יכאב לכם לבוא פעם לביקור? (ולמה אתם לא מרימים אף פעם טלפון?)

אבל יש כמובן אפשרות אחרת: אנשי העתיד הם כן בינינו, אבל מסיבות שונות (לא יודע, הפעילו קצת את הדמיון!) הם נמנעים מלחשוף את היותם מהעתיד, ובמידת הצורך בודים לעצמם ביוגרפיות (לא בעיה גדולה, כשאתה בא מהעתיד ויכול לארגן את העבר כרצונך...).

וזה המקום לגלות את מה שידידי הטובים יותר כבר חושדים מזמן: אני בא מהעתיד. ובתשובה לשאלתכם: כן, יהיה טוב.
וזמן עתיד ישנו בזמן עבר 3499
ראשית, גילוי נאות: את בעיית תיאור הפעולה שנעשתה/תיעשה בעבר ובעתיד אכן ראיתי לראשונה במדריך הטרמפיסט לגלקסיה.

העבר, לדעתי, אינו יחיד. כמו שהעתיד אינו יחיד, כך גם העבר, שהינו למעשה עתיד של עבר מוקדם יותר, אינו יחיד. העבר של ההווה הספציפי שלנו הינו אכן יחיד, אולם במקביל להווה שלנו יש עוד אין-ספור "הווים" אחרים. כל שינוי בעבר שלנו, יגרום למעבר להווה אחר, ומה שיקרה שם - מי ישורנו?
יקומים מקבילים נייקגדה יפגשו 3511
קצת מסוכן להכנס לדיון הזה, כאן, אבל אני אסתכן ואנסה עוד פעם אחת.
נדמה לי שמה שאתה מדבר עליו הוא יקומים מקבילים. אז אם מסע בזמן מעביר אותך (או אותי) ליקום אחר, אז אין כל בעיה עם עניין הסבא, בתנאי שבאותו יקום לא נולדתי אחר כך.
ואם, מצד שני, הוא מעביר אותנו לאותו יקום המוכר לנו, אז - עיין תגובתי הקודמת.

בקשר לכותרת - כמו שאומר ריצ'רד פיש ב"אלי מקביל": skip it.
מסע לאחור בזמן? כנראה לא אפשרי. 8050
התוכל להסביר את כוונת לירידה באנטרופיה ?
מבחינה הפשוטה הגוף יתקיים בשני מימדים (וזאת אם אנו יוצאים מנק' הנחה שיש יותר יקומים מארבעה)
, ואנו יודעים שגוף הרי מעלה את האנטרפיה על כל פעולה בסיסית שלו, אם כך גוף שיתקיים "פעמים" יעלה פי שתים את האנטרופיה... מבחינה זו אינני מבינה כיצד פתרת את הבעיה...
איפה ה''רוורס'' 3483
אינני פיסיקאי ואיני מתיימר להבין את כל התאוריות, אבל לפי תורת היחסות בגוף בתנועה הזמן עובר לאט יותר מאשר בגוף נייח. אז אם נסעתי מתל אביב לחיפה במהירות 100 קמ"ש וחזרתי באותה מהירות, הרי השעון שלי מפגר לעומת תושבי תל אביב שנשארו בביתם. ברור שההבדל DT הוא זניח אבל אם הייתי עושה מרחק רב יותר במהירות גבוהה יותר השעון שלי היה מאחר יותר.

ואם הייתי נוסע לבאר שבע? אותו סיפור בדיוק. אם הייתי מסובב את מכוניתי מכניס להילוך אחורי, (רוורס) ונוסע לחיפה ? אין שום הבדל. השעון שלי תמיד יאחר יחסית לשעון שנשאר נייח. המהירות חיובית ולכן שעוני יאחר. אם הייתי באמת מוצא את הרוורס הייתי יכול לגרום לכך שהשעון שלי ימהר יחסית לשעון נייח ולמעשה הייתי מגשים מסע לאחור בזמן.

אני חושש שהדבר בילתי אפשרי. בעוד שמסע לעתיד אפשרי הרי מסע לאחור אינו נתפס.
גם הכניסה והיציאה לחור שחור אינה בדיוק מסעת נפשי. על יציאה מחור שחור יש מה לדבר אבל תזדקק לכוחות שכנוע מאוד גדולים כדי להכניס אותי לחור כזה.

ואגב חורים שחורים, אני חושב שיש לי חור שחור קטן מאוד בין המושב הקידמי והאחורי במכוניתי, אחרת קשה לי להסביר לאן נעלמים חבילות הטישו שלי והמים המינרלים שאני משאיר באוטו. לכן כאשר אני מושיט ידי לאחור על מנת לחפש את החפצים הנ"ל אני נזהר לא להכניס את אצבעותי לחורים חשוכים במיוחד. אני אוהב את אצבעותי מאוד.
איפה ה''רוורס'' 3486
הטיעון שלך שם באמצע לא מובן לי.
לפי היחסות שאתה מביא, מהירות גבוהה גורמת לכך שהזמן הסובייקטיבי שלך יהיה איטי מהסביבה. מקובל עלי.
אם נמצא את אותה ''מהירות שלילית'' שאת קיומה הצעת, אנחנו עדיין לא נוכל לחזור לעבר - לפחות לא לעבר שלפני שיצאנו לדרך. ההשפעה תהיה שהזמן הסובייקטיבי יהיה מואץ - לך עברו שעתיים, וכשהפסקת את הנסיעה, אתה רואה שלסביבה עברה רק שעה - כביכול חזרת שעה אחורה. אבל כמו שצויין במאמר, זה מוביל למצב שאתה יכול לחזור אחורה רק עד הרגע שבו יצאת לדרך - אין כאן מסע אמיתי אחורה בזמן.
איפה ה''רוורס'' 3501
אבנר יקר טרחתי עבורך ומצאתי את נוסחת השינוי בזמן בתגובה למהירות באתר:
הנוסחה היא:

T'=T(SQRT(1-(V^2/C^2)) Q
נתעלם מהאות קיו שנועדה לצרכי הדפסה בלבד וחזור על הנוסחה בעיברית:
הזמן בחללית שווה לזמן ה"רגיל" כפול שורש ריבועי של אחד פחות מהירות בריבוע חלקי מהירות האור בריבוע. כדאי מאוד לפתוח את האתר על מנת לראות את הנוסחה וגם אנימציה חביבה שמדגימה את הזמן בחללית.

כדי שהזמן בחללית יהיה שלילי (חזרה בזמן) התוצאה של השורש צריכה להיות שלילית. כמו שאנחנו יודעים זה קצת קשה ויש שיאמרו אף בילתי אפשרי. אולי ניתן להעזר במספרים מורכבים. אם המהירות גדולה ממהירות האור (בלתי אפשרי לפי איינשטין) הרי נקבל ערך שלילי בתוך השורש הריבועי. מעניין מה התוצאה בהנחה שנצליח לעבור את מהירות האור...

אם המהירות שלילית (איפה הרוורס) אפילו בקמ"ש 1 הערך של השורש הריבועי גדול מ 1 ולכן הזמן בחללית יהיה ארוך יותר מאשר הזמן ה"רגיל". פרדוקס תאומים הפוך.

מעניין. בכל אופן יכול להיות שהנוסחה לא מטפלת בכל המיקרים לרבות מהירות גבוהה ממהירות האור ומהירות שלילית. ומצד שני אף לא החזקתי מאיינשטיין. הוא נשאר כיתה ומשקל המוח שלו היה קטן. נו מילא.

יש מקום למחשבה.
איפה ה''רוורס'' 3628
אלברט אינשטיין מעולם לא נשאר כיתה. אי ההצלחה שלו בנושא לימודים היא העובדה שלאחר שסיים את תואר הדוקטורט לא הצליח למצוא עבודה בשום מוסד אקדמי ולכן הלך לעבוד במשרד הפטנטים. אלברט היה אמנם תלמיד עצלן אבל מבריק.
איפה ה''רוורס'' 10218
כנראה שאלוהים לא נוסע רווארס, וכדי להתל בנו הוא שם בנוסחה
V^2
ככה ש
3^2=(-3)^2
ו"אם" תעבור את מהירות האור אתה תעבור לעולם מדומה
i=sqrt(-1)

זמן אישי 3484
לפני הכל אני רוצה לומר שאני אינני פיזיקאי ואפילו לא חובב של המדע הפופולרי או ז'אנר המדע הבדיוני. הגעתי לכאן במקרה (לא מהעתיד) והתעניינתי. אז תמחלו לי בבקשה על בורות כלשהי שתחשף במהלך תגובה זו.

ההשערה שלי היא שלכל פרט (וכשאני אומר פרט אני מתכוון לחלקיק היסודי ביותר אליו אפשר להגיע בפירוק של חומר) יש זמן משלו, כלומר- הווה אישי.
אם וכאשר נבנה את מכונת הזמן עליה דיברתם כולכם ונעביר פרט או מספר פרטים אל העבר ע''י טלטול חורי התולעת יחדל הזמן האישי של פרטים אלו להיות הזמן האישי של ה''נשארים בהווה'' והם לא יוחלו יותר להשפיע על המרחב שלנו.
ז''א אדם יוכל להרוג את סבו ולא להיוולד בעתיד כי העתיד עדיין לא יהיה קיים.
תמצית השערתי היא שפרט הנוסע בזמן ''פותח'' מימד חדש שיכול להימצא בזמן מקביל או שונה למימד השני אך אין לו השפעה עליו.
מקווה שתבינו תגובה מבולבלת זו.
הלוואי והייתי מבין 182495
אני הרי בן 13 ולא ממש מבין את דיונך...
האם תוכל להסביר ב"עברית"?
שגיאות אפשריות בתאוריה 3503
לעניות דעתי בתאוריה זו קיימת שגיאה עיקרית אחת הנובעת מהעובדה שלא קיימת הפרדה
בין זמן היקום לזמן חור התולעת.
בעוד זמן חור התולעת שואף להישאר במקומו (כתוצאה מהמהירות הגבוהה) אין בכך הכרח
שהיקום בו הוא מצוי ישאר במקומו גם כן. ויותר מכך, משום שחור התולעת אינו מכיל חומר, לא תבוא ההזדקנות לידי שום ביטוי.
אינני מוצא בתאוריה הזו (בגרסתה המורחבת) כל הוכחה כי חור התולעת יעבור למקום אחר ביקום. יתרה מכך, בניסויים שנערכו זה מכבר נמצאו ראיות להצביע על קיומם של חורי תולעת
אך לא נמצא דבר המצביע על יכולתם לחבר זמנים שונים (בהנחה שזמן הוא מימד,דבר שלא
הוכח עד כה).
לסיכום אם נדמה את חור התולעת לחללית, שעברה לא מכבר מסע במהירות השואפת למהירות האור, אין החללית עוזבת את היקום לטובת נקודה קדומה יותר, והופעה מאין בתוכה
לא תצעיר את המופיע.
נ.ב. דבר זה גם פותר את בעיית האנטרופיה שהועלתה ברישומים קודמים, במקרה זה משמש החור כמעבר ותו לא.
שגיאות אפשריות בתאוריה 182127
זמן אינו מימד כלל.
אך יש מימדים עם זמן שונה!!!
או עם אותו זמן ואותו מכום אבל רמת הטכנולוגיה מגיעה ל כלפני 20 שנה או יותר. מזה נראה לבן אדם שזה מעבר בין
זמן.
צריך שיקראו לזה "מסע במימדים" תודה על ההקשבה!
שאלה 3548
הרבה פעמים הוזכר כאן עניין הנסיעה במהירות גבוהה שלכאורה גורמת לשינוי בקצב "זרימת" הזמן.
שאלתי היא:
כדור הארץ נע סביב השמש אם אני אכנס לחללית שתשאיר אותי במשך שנה באות נקודה במסלול ההקפה של כדור הארץ כלומר אני אאיט את תנועתי במסלול עד למצב של חוסר תנועה (מי שנמצא בכדוה"א יראה כאילו אני מתרחק ממנו כלומר אני נוסע והוא נייח) מי יזדקן יותר, אני או אחי התאום שנשאר בכדור הארץ?
אני מודה למי שיוכל לענות לשאלה.
שאלה 3550
מדובר פה על הפרשי זמן מזעריים יחסית למהירות האור, וחוץ מאשר בעזרת שעון אטומי, לא תוכל להבחין בשום הבדל בזמן. אבל בעקרון - אחיך על כדה''א יזדקן מהר יותר.
שאלה 3551
לא בטוח. זה שאינו חווה תאוצה הוא זה שמזדקן מהר יותר (לכן האח שנשאר על כדוה"א בפרדוקס התאומים המקורי מזדקן מהר יותר).

במקרה שלנו, האח ש"נשאר במקום" לא חווה תאוצה, וזה על כדוה"א דווקא כן (תאוצה הקיימת כל עוד העולם נע במסלולו). לכן דווקא האח על כדוה"א יזדקן *לאט* יותר.

מצד שני הציון שלי בפיזיקה מעולם לא היה משהו להתגאות בו, אז...
שאלה 3556
דוקא האח שישאר במסלול ירגיש תאוצה משום שזה שבכדור הארץ ישאר במהירות פחות או יותר קבועה בעוד שזה שישאר במסלול ישנה את מהירותו.
שאלה 3557
מהירות היא כזכור וקטור - כיוון התנועה מהווה חלק מנתון המהירות, ולכן כוכב-לכת במסלול מעגלי סביב השמש משנה את (כיוון) מהירותו כל הזמן -- כלומר מאיץ כל הזמן.

(אם נזניח את העובדה שהמסלול אליפטי ונקרב אותו למעגל, הרי שכיוון התאוצה מאונך בכל רגע לכיוון התנועה. כיוון התנועה משיקי למעגל, שהוא המסלול סביב השמש, ולכן כיוון התאוצה הוא תמיד לעבר השמש).
שאלה 3562
רכיב התאוצה הזה הוא קטן מאוד יחסית לתאוצה המשיקית הדרושה כדי להגיע לעצירה תוך פרק זמן סביר מכיון שהמהירות הזויתית היא סיבוב לשנה (2*10^ -7 rad/sec). אני לא זוכר מה מרחק הארץ מהשמש אבל אבל כשמדובר בתאוצה לכויון המרכז בתנועה מעגלית הנוסחא כוללת את ריבוע הפקטור המדובר (כפול המרחק הזה) בעוד שהשארת החללית במסלולה כוללת את הפקטור הזה בלבד (כפול המרחק חלקי הזמן שיקח לחללית להגיעה למצב להיא אינה נע סביב השמש בכלל). סליחה אם נכנסתי לפרטים טכניים מידי.
שאלה 3564
אין צורך להתנצל.

כמובן: נדרשת תאוצה כדי "לברוח" מכדוה"א. לכן זה ש"יורד מהארץ" יזדקן לאט יותר – בהתחלה. אולם מרגע שהתייצב, הוא מזדקן "מהר" יותר (ביחס לאחיו שנשאר בארץ). אבל אתה צודק, יתכן וידרש זמן רב עד שיגיעו ל"אותו גיל", ורק מרגע זה ה"יורד" זקן יותר.

הם יפגשו (במרחב) פעם בשנה, ע"פ הזמן של הנותר בארץ - יותר משנה, ע"פ זה שממתין לו.

(אגב, הזנחנו גם את התאוצה הנובעת מסבוב כדוה"א סביב צירו).
שאלה 3568
זה לא נראה לי הגיוני. השינוי בזמן אמור (עד כמה שאני זוכר) להיות תלוי בבמהירויות היחסיות של האחים של האחים ולא בתאוצה.
העובדה שיש תאוצה פשוט קובעת מי האח שיצא למסע ואצלו הזמן יהיה איטי יותר אבל
נאמר שאצל האח שבחללית הזמן איטי יותר. כעבור 30 שנות כדוה"א (משהו כמו 29.7 שנות חלליות) האח שבחללית שולח את אחד מבניו התאומים חזרה לכדוה"א במקרה הזה הילד שמגיע לכדוה"א חווה תאוצה ולכן הוא זה שיוצא למסע ביחס לאחיו כלומר הוא זה שיזדקן לאט יותר. כך שאם הבן יפגש עם דודו שניהם יחיו באותה מערכת אבל יזדקנו בקצב שונה????

זה לא מסתדר. הייתי צריך להקשיב יותר טוב בשיעור.
שאלה 3569
מרגע שהם באותה מערכת, קצב ההזדקנות זהה. ההבדל קיים רק כאשר מערכות נעות במהירות שונה. ההחלטה לגבי המערכת בה ההזדקנות איטית/מהירה יותר נקבעת ע"פ התאוצה.
שאלה 3571
אני חושב ששנינו הפגנו בורות מרהיבה בנושא ו''ניפחנו'' את הכתבה מחוץ לפרופורציה. אם אני אספיק, אני אחפש את התשובה במחברות שלי מהאוניברסיטה בערב (אבל סביר להניח שעד שאני אגיע הביתה כבר לא יהיה איכפת לי) אם אני אמצא תשובה אני מבטיח להביא אותה (אבל כל מי שמכיר אותי יודע שההבטחות שלי שוות בערך להבטחות של ברק. כלומר לפעמים אני מקיים אבל גם אז אני מוציא את הנשמה לפני זה).
בקיצור אין לי מה להוסיף.
למה חייבים תאוצה??? 133105
אנני חושב שגוף הרוצה לצאת מכדור הארץ חייב תאוצה.
אפשר לשגר חללית מחוץ לכדור הארץ בצורה רגילה,כמובן בתאוצה, ואותה חללית תשאר נייחת בחלל.לאותה חללית יהוה קשור חוט ארוך שקצהו קשור לחלליתנוספת על כדור הארץ.
מבחינה תאורית כדור הארץ ימשיך במסלולו הרגיל ואילו החללית על כדור הארץ,בגלל היותה קשורה לחללית הנייחת בחללתשאר במקומה וכדור הארץ ינוע ממנה כלומר שני העצמים יתרחקו אחד מהשניללא שום תאוצה על ידי החללית בכדור הארץ.

יוצא מזה שלא כל עצם צריך להפעיל תאוצה ישירה כנגד כוח הכבידה כדי לצאת מכדור הארץ..
למה חייבים תאוצה? 133124
כדור הארץ נע סביב השמש במהירות של 30 קמ"ש (קילומטר לשניה). כאשר החוט יגיע לקצה אורכו, החללית שנשארה על כדור-הארץ תמשך בבת-אחת מן המהירות הזו למצב מנוחה - וזו תאוצה.
אני מקווה שאתם משתמשים בחוט ניילון חזק, ולא באיזה חוט בשקל שקונים בבית-מרקחת.
קורי עכביש 133172
הם החוט החזק ביותר ביחס למשקלו. היו אפילו נסיונות להקים ''חוות עכבישים'' כדי להפיק קורים באופן מסחרי, אבל הם לא צלחו.

החוט היחיד שאני ראיתי אי פעם בבית מרקחת הוא חוט דנטלי, והוא עלה יותר משקל.
בבית מרקחת יש גם 133267
קרם לחוט.
קורי עכביש 133271
כן, אבל עשו משהו מגניב אחר - עזכביש.

לפי מה שלמדתי, ייצרו בהנדסה גנטית עיזה עם גנים של עכביש, אלה שאחראים לקורים או משהו, שמתבטאים לה בעטינים, ולכן בחלב. את החומר שמפיקים מהחלב שמים באפודי מגן.
קורי עכביש 133272
נכון, שמעתי על זה פעם, וגם על משהו דומה עם פרה במקום עז, אבל למיטב ידיעתי כל הניסויים האלה (עוד?) לא בשלב של ייצור. אשמח אם מישהו יעמיד אותי על טעותי.
קורי עכביש 133322
עדיין לא. היתה חברה בשם Pharming שעסקה בזה, אבל היא פשטה רגל. כעת עוסקות בזה חברות ביוטכנולוגיה אחרות (כמו NExia ו- PPL , שגידלה את דולי ז"ל), אבל בקטן יותר. זו תקופת מיתון וקשה להוציא המון כסף על מחקר ראשוני בלי לאזן אותו במכירת מוצרים.

אבל שימו לב לאנימציה הנחמדה:

אפשר לינק? 155378
אפשר. 155383
ג'וקים 156676
אבל את הפאשלה שלהם, הכלאה של זית וציפור, הם לא מפרסמים.
אחיך יזדקן אבל רק השעון האטומי 3611
ידע.....

זה ככל הנראה המכשיר הרגיש והמופלא שהזכרתי בתגובתי הראשונה למאמר.....
אחיך יזדקן אבל רק השעון האטומי 3650
יש לי סוגיה בנושא פרדוקס התאומים, שהוצג במאמר שפתח את הדיון, ומתקשר לויכוח שרץ כאן עכשיו:
במאמר הפותח טוען המחבר, שע"פ פרדוקס התאומים, אם אדם יסע מכדוה"א במהירות קרובה למהירות האור ואח"כ יחזור לביתו, הוא יגלה, כי אחיו מבוגר ממנו. לכאורה, תופעה זו תוצר בסיסי של תורת היחסות הפרטית.
אבל, למיטב ידיעתי / הבנתי / מחשבותי, תורת היחסות קיבלה את שמה מהיחסיות של התופעות בטבע. במקרה שלנו, אדם יוצא בחללית מכדוה"א ונע *יחסית לכדוה"א* במהירות, שגודלה V וכיוונה d. אבל כדוה"א, ואיתו האח של הנוסע בחללית, נע יחסית לאח בחללית באותו כיוון d במהירות -V.
למעשה אין בין שני האחים הבדל עקרוני משום שאי אפשר לקבוע מי מהם "נח" ומי מהם "נע". מאז שבוטל האתר לפני קרוב למאה שנה, תנועות הן תמיד יחסיות ולא מוחלטות. באותה צורה בדיוק אין משמעות ל"האשמת" אחד האחים שהוא מאיץ והשני שומר על מהירות קבועה (או מנוחה), כי התאוצה היא בהכרח יחסית בין שני האחים ולכן זהה בגודלה והפוכה בכיוונה.
על פי האמור לעיל, יוצא שמנקודת ראותו של האח שנשאר בביתו, הזמן בחללית מתקדם לאט יותר מאשר אצלו ולכן האח יחזור לכדוה"א כשהוא צעיר יותר מהאח התאום שנשאר בבית. אך מנקודת ראותו של האח שבחללית המצב הוא הפוך: כדוה"א נע ביחס אליו, ולכן האח בבית מזדקן לאט יותר ממנו, ובשובו הביתה האח שנשאר יהיה צעיר יותר.
וזהו הפרדוקס: לכאורה תורת היחסות הפרטית יוצרת מצב שבו שני האחים יכולים להפגש, כשכל אחד מהם חושב ("רואה" / "צופה", כלומר לא הרגשה מעומעמת אלא עובדה פיזיקלית) שהשני צעיר יותר ממנו.

פתרונות אפשריים לפרדוקס:
1. "פיצול עולמות" כלשהו, כך שאכן כל אח יראה את אחיו כצעיר ממנו. (לא נראה לי)
2. שאין לי מושג על מה אני מדבר וכתבתי כאן רצף שטויות שבדיתי מלבי ולא מעוגן או מוכח בשום מקום.
3. שתורת היחסות הפרטית, עוסקת (כשמה) רק במקרה פרטי של מהירויות קבועות ואי אפשר להכיל אותה על מערכות הכוללות גופים מאיצים. מכיוון שאח שעזב את כדור הארץ וחזר אליו (כל עוד האח לא חוזר לא מתעוררת בעיה) בהכרח האיץ, פרדוקס התאומים נובע מהנחה מוטעית, כאילו הוא יכול להשתמש בעקרונות הבסיסיים של תורת היחסות הפרטית, כאשר למעשה הוא צריך היה להשתמש בתורת היחסות הכללית (שאין לי שמץ של מושג מה היא אומרת בנידון).

יש לי תחושה חזקה שאפשרות 3 היא הנכונה (אך אולי לא מדוייקת עד הסוף). אם מבין הקוראים יש מי ש**יודע** את התשובה הנכונה אשמח אם הוא יפרסם אותה.
דרך אגב, אם אני צודק, ופרדוקס התאומים אכן הופיע כאן בצורה שגויה ומטעה (כפי שכבר ראיתי אותו במקומות רבים אחרים), אני רוצה להביע שאט-נפש מה"פיזיקיים" שמבבלבלים את הציבור התמים. מחובתכם, כאנשי מדע, להקפיד על הדיוק בכתיבה, גם אם עלולוים לאבד קצת מהרייטינג.

אני רוצה להדגיש שאני לא פיזיקאי, ולא למדתי פיזיקה בצורה מסודרת מלבד 5 יח' לימוד בתיכון, כך שיש לקחת את הנאמר בתגובה זו בערבון מוגבל.
אחיך יזדקן אבל רק השעון האטומי 3673
כל התשובות שגויות.
אני לא למדתי אפילו חמש יחידות פיזיקה בתיכון, אך הזמן, על פי תורת היחסות, מאיט את מהלכו עבור גופים שתנועתם אינה קבועה. כל זמן שתאום אחד מתרחק במהירות קבועה והשני נשאר במקומו, אין לדעת מי מהם מזדקן יותר מהר. כאשר התאום הראשון יחזור לכדור הארץ לאחר שעזב אותו, יתברר לו שאחיו הזדקן יותר ממנו.
הפקולטה לכדומים 3677
תרשה לי להצטרף לספקולציות הפרועות שרצות בכתבה הזו. לטעמי התופעה מעידה טוב יותר מ1000 עדים שאף אחד לא ממש מבין את כל התורות האלו - שהרי מבין המוני קוראי המגזין ישנם (אני מניח) כמה משכילים עם רקע פיזיקלי שאמורים להסביר הכל.

התשובה לפרדוקס כביכול שהעלית, הוא שהיחסות הכללית לא מצטמצמת למרחב אלא חלה גם על הזמן. לכן אותה זווית הסתכלות על פיה אתה עומד והוא זז, כוללת את הראיה שהתנועה שלו בזמן איטית משלך. לעומת זאת אם הוא יטען ובצדק שהוא עומד ואתה זה שזז הרי שעל פי נקודת מבטו הוא זה שמזדקן ואתה נע לאט בזמן.

רק כהערת אגב אציין שרוב התאוריות שהועלו פה, רובם בהשראתו (הגמלונית משהו) של דוגלאס אדאמס, לגבי יקומים מקבילים, הפרודוקס הטמון בהם הוא ההעדר המימד המוחלט בעזרתו ניתן למדוד את שאר המימדים.
זו גם לדעתי הסיבה לאי *יכולתה* העקרונית(!) של הפיזיקה, לגבש תאוריה כוללת סופית.
3602
זה ברור שלא המציאו מכונה כזו בעתיד שהרי לו המציאו היינו רואיםהיום מישהו שהגיע אלינו עם המכונה. והפרדוקס נשאר פרדוקס אלה אם כן יטען מישהו שניתן לחזור בזמן אבל לא '' להפגש '' עם אותם נוסעים בזמן.
בקיצור - חבל על ''הזמן''
אין כותרת 3817
מצד אחד סיימתי לפני שנתיים תואר ראשון בפיזיקה אז אני אמור להבין משהו ביחסות פרטית (קיבלתי 86 במבחן). מצד שני הרבה מהשטויות שמפוזרות פה בין התגובות הן מפרי עטי (זה מה שקורה כשלא מקשיבים בשיעור). לאחר רענון זיכרון קל אני רוצה להכניס קצת סדר בעניין.

תורת היחסות הפרטית אינה מתייחסת לתאוצה כלל אלא למערכת אינרציאליות שונות כלומר המשואות מדברות על גופים שנעים במהירויות קבועות זה ביחס לזה.
מהירות היא יחסית. תאוצה יכולה להיות קצת מוחלטת מכיון שהאצה היא מעבר ממערכת אינרציאלית אחת לשניה (דרך איןסוף מערכות בדרך). תאוצה יכולה להמדד ביחס למערכת האינרציאלית המקורית.

הרעיון הוא שכל מערכת אינרציאלית מקיימת מרחב זמן משלה. מעבר ממערכת למערכת הוא בעצם טרנספורמציה של קורדינאטות כלומר פתרון 4 משואות כאשר אחד הפרמטרים של המשואות הללו הוא מהירותן היחסית של המערכות (כשאני אומר מעבר ממערכת למערכת אני מתכוון להעברת נקודת היחוס ולא למעבר גופים). כלומר אם אני בכדור הארץ ואחי התאום בחללית, אני רוצה לדעת כמה זמן הוא מדד מאז תחילת הנסיעה שלו, עלי בעצם להציץ במערכת הקורדינאטות שלו (כלומר פתרון המשואה הרלונטית או הצצה בשעון שלו) ואני אגלה שהוא מדד פחות זמן ממה שאני מדדתי (ככה זה יוצא מהמשואות. למה? תשאלו את אינשטיין) אם הוא ירצה לדעת כמה זמן אני מדדתי מאז שהוא התחיל לטייל הוא צריך לעבור למערכת הקורדינאטות שלי (כלומר לפתור את אותן 4 משואות עם פרמטרים התחלתיים של המערכת שלו) והוא יראה שאצלי עבר יותר זמן ממה שהוא מדד (המשואה הדרושה לתרגום הקורדינאטה של הזמן ממערכת א' למערכת ב' ניתנה באחת התגובות למאמר).
השינוי הזה בקורדינאטת הזמן יהרוס הרבה דברים בסיסיים בתפיסת הזמן שלנו למשל אירועים בשתי המערכות השונות שיראו לאח אחד סימולטניים, יראו לאח השני כאילו היה הפרש זמן בין התרחשויותיהם.
למרבה הפלא העניין עובד גם בעולם האמיתי. ניסויים הראו שזמן מחצית החיים של איזוטופים שונים מתקצר כשהם נעים במהירויות גבוהות במאיצי חלקיקים, ובניסוי אחר שלחו שעון אטומי לטיסה וגילו אחרי הנחיתה שהוא מפגר בכמה פיקו שניות.

אני רוצה להתיחס לכמה מהנקודות שהועלו בתגובות.

בעניין אי יכולתה של הפיזיקה לספק תאוריה סופית בהעדר מימד זמן מוחלט. ובכן יש מימד זמן מוחלט והוא מימד הזמן של המערכת שבה נימצא מכשיר המדידה שעליו אתה מסתמך בניסוי. מעבר לכך כל דבר הוא יחסותי וזה בשום צורה לא מפריע למציאת אותה תאוריה כוללת זה רק עושה אותה פחות אינטואיטיבית.

לגבי הטענה שתורת הקוונטים אינה תיאוריה טובה. הפיזיקה בכלל ותורת הקוונטים בפרט אינם מתימרים לתת תשובה לשאלה מהי האמת. המטרה היא למצוא מודל שיתאר את המציאות בצורה הטובה ביותר. תיאור המציאות פירושו הסבר התופעות המוכרות וחיזוי תוצאות ניסויים. תורת הקוונטים עושה את זה בצורה טובה, כלומר תורת הקונטים מסבירה את התופעות שהיא מתימרת להסביר ומאפשרת מפעם לפעם לחזות תוצאות של ניסויים. זה לגיטימי לחלוטין לתקן תיאוריה כדי שתתאים לתופעות חדשות שמתגלות מה גם שהשינויים אינם מהותיים אלא פקטורים נוספים.
הביקורת שלי על תורת הקונטים היא על כך שהיא לחלוטין מנוגדת להיגיון והיא מסתתרת מאחורי מתמטיקה מאוד מסובכת. סביר להניח שמתישהו בעתיד יבוא מדען שימצא תיאוריה פשוטה בהרבה שתיתן פתרון טוב באותה המידה (אם לא יותר). אי היכולת שלי להכפיף את ההגיון שלי לזה של תורת הקונטים הוא הסיבה העיקרית שלא המשכתי לתואר מתקדם בפיזיקה.

לגבי פרדוקס הסבא(כאן אני לא מדבר מתוך ידיעה אלא מעלה השערה שיתכן שהיא לחלוטין לא מבוססת) תיאורית ריבוי היקומים טוענת שלכל היסטוריה אפשרית של כל חלקיק ביקום קיים יקום משלה. כלומר אם אחזור אחורה בזמן ואהרוג את סבא שלי האני שהרג את הסבא ימשיך ביקום מקביל שבו הסבא נהרג. זה לא מונע קיום של היקום שממנו התחלתי את המסע בזמן יקום שמכיל היסטוריה אחרת. כלומר מסע בזמן הוא גם סוג של דילוג בין יקומים מקבילים.

לגבי ניסוי שיראה לנו את שקול הכוחות הפועל עלינו: גוף שפועל עליו שקול כוחות שאינו מתאפס, מאיץ. במערכת מאיצה פועלים כוחות מדומים (כוחות ד'אלמבר) לדוגמא, אדם שיושב במכונית מאיצה ירגיש כוח המצמיד אותו לכיסא, אדם היושב במכונית שמאיטה ירגיש כוח המרחיק אותו מהכיסא הכוח הזה פרופורציוני למסת הגוף ולתאוצה. הדרך הטובה ביותר למדוד את תאוצת המערכת שבה אני נמצא היא לתכנן סידרת ניסויים שימדדו תנועה של גוף בהשפעת כוחות שונים (סידרה מכיוון שיש לערוך ניסויים בכמה כיוונים) ולבדוק אם תוצאות הניסוי מראות נוכחות של כוח נוסף ממקור לא ידוע (ניסוי המטוטלת של פוקו מדד את התאוצה הסיבובית שנובעת מסיבוב כדור הארץ סביב צירו בעזרת מטוטלת ארוכה וכבדה שציירה בחול את נתיב תנועתה). בתאוצה של כדור הארץ סביב השמש היא קטנה מאוד (דיברתי על זה באחת התגובות) ניתן למדוד אותה עם מכשיר מאוד מדוייק. על מסה של טון יורגש כוח בסדר גודל של עשרות גרמים (הנוסחא היא f=mw^2r כאשר M מסת הגוף, W מהירות הסיבוב שהיא שני פי בשנה ו R המרחק בין כדוה"א לשמש שאני לא זוכר אותו).
תורת היחסות הכללית מתחילה מקביעה שגוף אינו יכול ידעת אם מקור כוח כזה הוא בגרביטציה או בתאוצה כלשהי של המערכת האינרציאלית שבה הוא נמצא (זה כל מה שאני יודע על יחסות).

קצת ניסחפתי וכתבתי הרבה יותר ממה שהתכונתי. אני מקוה שמישהו יבין משהו ממה שכתבתי.
הכל ברור. טוב שהארכת. תודה. 3977
(מצד שני, היו לי בזמנו קצת נטיות חולניות לפיזיקה, כך שאני לא מייצג)
133478
זמן נולד
עבר נע
עבר נסתר
עבר נראה
עבר נח
הווה נראה
ער משתקף
הווה נע
עתיד נח
עתיד נע
הוה נח
הווה נסתר
עתיד נסתר
אפשר נח
הווה משתקף
עתיד משתקף
אפשר משתקף
אפשר נח
אפשר נראה
אפשר נסתר
זמן שאינו נמצא
ובחזרה
תנועת היקום היא תמיד אל עבר הזמן הנולד.
תמיד יש ביקום תנועה מהאפשר אל העבר ודרך האפשר היקום חוזר אל העבר.
תמיד יעבור חלק מהיקום גם מעבר לזמן הלא נמצא, שם קיימים מימדים נוספים:
קרוב לעתיד ורחוק מהעבר
רחוק מהעתיד וקרוב לעבר
רחוק מההווה וקרוב לעתיד
רחוק מהעתיד וקרוב להווה
קרוב לעבר ומאחורי העתיד
מאחורי העתיד והעבר
וקיים עוד זמן אחד, שרחוק מהעבר והעתיד
אנד-קוקו 134341
זה החמשיר הכי ארוך ומשעמם שקראתי לאחרונה.
לאחר ניתוח חוזר הבחנתי כי ישנו שינוי במשקל הפואמה ממש לפני הסוף הטרגי. שינוי המראה, יותר מכל, על מצוקת המשורר וזעקה לעזרה וכן על אירוע משמעותי בילדותו.
אנד-קוקו 134529
האם אתה רומז במקרה לשיר האנגלי הישן והמטופש, שחוזרת בו הקריאה "קוקו?"

קלאסיקה, עאלק.
אנד-קוקו 134573
ממש לא.

מדובר בקריאת גיבור ילדותי המהווה את אחת מאבני היסוד של הקומיקס. אדם רגיל אשר נכנס לשעון קוקיה והופך בהינף עפעף לגיבור-על המציל את האנושות שוב ושוב.

לגבי הערת ה "עאלק", לפי מיטב זכרוני יש להשתמש במילה זו בתחילה משפט, כגון: "עאלק, קלאסיקה."
בסוף משפט יש להשתמש במילה "קעלאק", לדוגמא: "קלאסיקה, קעלאק."
אנד-קוקו 134574
מה מקור המלה?
אנד-קוקו 134768
אין לי מושג.

מניתוח שאינו מבוסס על ידע בערבית:

"עאל" = אמר. "לק" = לך. ולכן מדובר ב "אמר לך" בטון מזלזל.
מצד שני, "קעלאק" דומה ל => "קעלא" => "קאלו" => כאילו.

"קלאסיקה, אמר לך ?!" או "כאילו קלאסיקה."
אנד-קוקו 134770
טוב...
אנד-קוקו 134776
אָלֶק (ל' דגושה) = אומֵר לך.
אנד-קוקו 134779
משום מה תמיד מבטאים את זה בע', אבל זו יכולה להיות שגיאה.

אם את צודקת, גם ה-ק' בסוף היא שגיאת טרנסקריפציה. מצד שני, מי בימינו נוסע באבטובוס?
אנד-קוקו 134783
לא, וטוב שאמרת את זה (אם כי כבר נתפסתי בקלקלתי) -

אלֶכ (ל' דגושה, כ' דגושה).
אנד-קוקו 134785
ולא אותו הדגש - הראשון מכפיל, השני סתם לסמן כ קשה.
אנד-קוקו ('ק' דגושה) 134843
מה הטעם בהדגשת האות ''ל'' ועוד בסלאנג, שלא לדבר על כך שהמילה בערבית.

וכן, עדיין לא הוסברה המילה ''קעלאק''.
אנד-קוקו ('ק' דגושה) 135030
כי יש לשים דגש על הל', כמובן, בהגיה.
אנד-קוקו ('ק' דגושה) 135034
הסבר ל-ק' אתה רוצה? זה קל‏1: הפועל "אמר" בערבית ספרותית הוא 'קאל'. בהגיה המדוברת במצרים ובחלקים מארץ ישראל, הק' נהגית כמו א'.

1 pun intended בדיעבד.
אנד-קוקו 135768
מי שאין לו אוטו.
אנד-קוקו 135769
או אבטומוביל.
עאלק 170732
המקור הוא מאנגלית. Smart Alec הוא לשון סגי נהור ומתרגם בערך לאויבער חוכם היידישאי. בדרך כלל במשפט Stop acting like a smart Alec
מי הוא אלק הנ"ל איני יודע.
העאלק העברי הוא הרחבה של מקרה פרטי לכלל, אלק, והגמשת הדקדוק המתרחשת במקומותינו לאחרונה מאפשרת גם הזזתו אל סוף הביטוי, אלק.
לאחר שנוכס לשפה המדוברת מקבל העאלק סממנים מקומיים כמו העין בתחילתו ווריאציות עם ניחוח אוריינטלי כמו הקעאלק המוזכר, אשר מצלצל לי מייד כגניבה מתוך הביטוי הגששי "אבכי עליכי בכי" (כפים דגושות)

אנד קוקו
155295
לא היה מתאים יותר למקם את זה בדיון ההוא, על מה שיש בקצה היקום?
לא מסעדה? 155355
מסעודה (משדרות) 155565
ידידי, הכוונה לדיון 1365
המסע אל העבר 157537
אני ממש רוצה לחזור אל העבר בבקשה! האם תעזרו לי?
המסע אל העבר 157549
אין קל מזה:

אופציה אחת -
קנה דירה בשכונת מאה שערים (המאה ה-‏17)

אופציה שניה -
הצטרף לשומר הצעיר (ראשית המאה ה- 20)

אופציה שלישית -
הצטרף להפגנה בעד היציאה מלבנון (רק כמה שנים אחורה)

וההמשך טריוויאלי.
המסע אל העבר 157642
ויש עוד אופציה, קלה, זולה ונוחה לביצוע:
אמץ מבחר מהדעות המקובלות מאד באייל, בעד התכנית הכלכלית, זלזול במחאה חברתית בין אם היא מצד אמהות חד הוריות ובין היא מצד כל אדם אחר שלא דוגל בה. האמן בשר האוצר בנימין נתניהו ירום הודו ובכלכלנים והמומחים המשבחים אותו.
החזק בעקשנות בדעות אלה, ובזמנך הפנוי השתדל להתעמק בהוריהן והוגיהן האמריקאים והאירופאיים: רייגן, תאצ'ר ועוד.
אל תרפה, ותוך מספר שנים תמצא את עצמך חי בעבר, בלי שתצטרך אפילו לזוז מהמקום בו אתה נמצא כעת.
המסע אל העבר 157643
אתה מתכוון שכך אגיע לאותו עבר בו העוני, הפערים החברתיים, נטל תשלומי ההעברה, ואחוז מקבלי הבטחת הכנסה היו קטנים יותר? אני בעד! רייגן לנשיאות!
המסע אל העבר 157646
הוגיהן והוריהן לא היו רייגן ותאצ'ר אלא כלכלנים.
המסע אל העבר 182130
מה לעזעזל אתה מקשקש?
מסע בזמן 159380
ברור שאפשר לנסוע בזמן אבל יש לי שאלה האם המימדים של המרחב כוללים בתוכם גם את המימד הרוחני כלומר מדעים בלתי מדויקים שמנהרת הזמן היא לא רק מסע פיסי היא גם דבר רוחני לכן יש לי שאלה האם אתם יודעם את נקודת ה-‏0 בין כל המימדים שברור שיש יותר מ-‏4 מימדים למרות שנעים לחשוב שיש 4 מימדים זה סותר את העובה הפשוטה במטמטיקה של אין סוף ששם המימדים לא משחקים שום תפקיד לכן המסע בזמן הוא צריך גם הכנה נפשית של נוסעי הזמן המסע בתוך התת מודע ודבר נוסף אני צריך לציין את העובדה שיש בעיה של קריסת מימדים ביותר מ-‏3 מימדים דבר שמסבך ביותר את כל הרעיון של מסע בזמן שיתכן שגוף חומר לא יכול לעבור דרך אותם מימדים אז איך אתה מתכנן להעביר נוסעים פיסים בזמן ?לכן צריך לדעת איך פותחים את השער של המימדים אבל סביר להניח שאין מספיק אנרגיה בעולם לפתוח את השער של יותר מ-‏3 מימדים לכן צריך לחשוב על דרך למצוא אנרגיות שנמצאות ביותר מ-‏3 מימדים ושנלמד להשתמש באנרגיות אלו אני מאמין שמסע בזמן הוא דבר אפשרי וצריך לזכור שביותר מ-‏3 מימדים אפשר לנסוע ביותר ממהירות האור דבר שגורם לנוע אחורה בזמן
להודעה הקודמת יש לצרף אזהרה: 159438
משרד הבריאות קובע שנסיון לקרוא את ההודעה עלול לגרום להשתנקות ואי ספיקת חמצן למוח עקב הפסקת הנשימה. פטורים מחשש זה צוללנים מנוסים, קוראי הטוקבק של ווינט ונוסעים בזמן שהצטיידו מראש בחמצן מאחד המימדים במתמטיקה של האינסוף.
להודעה הקודמת יש לצרף אזהרה: 159506
במיחוד אהבתי את זה שאם תיסע מהר ממהירות האור אז תחזור אחורה בזמן. אם אני זוכר נכון את הנוסחא, אתה אמור להתחיל לנדוד על הציר המרוכב של הזמן, לא? בן אדם, זה מימד חמישי מגניב לגמרי. far out.
להודעה הקודמת יש לצרף אזהרה: 159508
נדמה לי שכאן הוא דוקא צודק. מכל מקום, התייחסתי לחוסר סימני הפיסוק ולא לפיזיקה.

סיכום מפורט להפליא של נושא המסע בזמן, כזה שלא משאיר שום מקום לשאלות נוספות:

להודעה הקודמת יש לצרף אזהרה: 159519
טוב, לא לפי הנוסחא שזכרתי נכון:
אם v>c אז יש לנו שורש של מספר שלילי, שזה מדומה טהור. כמובן, מי אמר שהנוסחא נכונה למהירויות גדולות ממהירות האור, ולך תבדוק את זה.
כבר הולך 159532
אדווח כשחזרתי :-)
כעובד קבלן אצל כליל ח.נ. תעשיות: 159515
הרשה לי לתת לך במתנה: .,,,,,...,,, - ; ...,,,.,.,.,.,..,,,,..
כעובד קבלן אצל כליל ח.נ. תעשיות: 159634
ותחזיר חלק מה!!!!!!
דימוי הזמן לגליל נייר טואלט 161207
הנה דימוי מוזר ותיאוריה שעלתה לי בקשר לזמן:

נניח שהזמן הוא גליל נייר טואלט (הכי פשוט) שמסתובב וממשיך הלאה בלי סוף. הגליל שמסתובב הוא ההווה, פס הנייר שנשאר מאחור הוא ההסטוריה, ועתיד, לא קיים. יש רק הווה שתמיד מתקדם.

ובכן, בידיינו חללית המגיעה למהירות האור, על פי תורת היחסות, הזמן בה יעצר, כלומר הגליל ימשיך ויתקדם אך החללית תעמוד על אותה פיסת נייר (נקודה בהסטוריה) כל עוד היא ממשיכה ונעה במהירות האור.

עכשיו, תיאורטית, נניח שנגביר מהירות ונעלה מעל מהירות האור, הרי שאם הזמן שווה לאפס במהירות האור, אחרי אפס בא מינוס, כלומר אחורה, לנוע אחורה בזמן, על פני הפס שהשאיר אחריו גליל נייר הטואלט.

התיאוריה הסותרת, שלא אוכל להרוג את סבי לפני שהכיר את סבתי כי אני קיים, כלומר שלא ניתן מסע אחורנית בזמן, עוד שנויה במחלוקת, מפני שגם היא רק תיאוריה.

עכשיו, בנוגע לתיאוריה ולדימוי שהצגתי, ברצוני שתתנו לי בבקשה את חוות דעתכם לגבי הספקות הבאות:

נניח שהייתי נעצר בזמן ע"י נסיעה במהירות העור, והגליל היה מתרחק וממשיך קדימה. אז הייתי מנמיך מהירות, עוצר, ויורד מהחללית, מה הייתי מוצא? הרי אני כבר לא בהווה אני בפס ההיסטוריה, בעבר, האם העבר בכלל מתקדם? ואולי הייתי חוזר לאותה נקודה שיצאתי ממנה רק שבאותה נקודה הזו, בעבר, אני זה שהזדקנתי והעולם נשאר אותו דבר, שוב בנקודה ספציפית זו. אבל בנקודה הזו אני כבר לא נמצא בהווה, כי הוא התקדם. אפשר להגיד שאני כבר לא נמצא בעולם שהייתי. ובנוסף, בעולם שאני נמצא עכשיו יש עתיד...
אז איך עולם העבר עשוי להראות? (על סמך התיאוריה הזו)
יכול להיות שהוא דומם? או איזושהי צורה שאנו בכלל לא מכירים או יכולים לתאר...

ועוד דבר, אם למרחב הזמן שאני נוסע בו יש עוד מרחב זמן המקיף את המרחב שבו אני נע, אז בתוך מרחב הזמן הזה אני הזדקנתי מהנקודה ההיסטורית שיצאתי במרחב הזמן הקטן
(זה שנסעתי בו) הא?....(יכול להיות שזה קשור איכשהו לארבעת המימדים, פשוט אני לא כל כך הבנתי את המבנה של זה).
אשמח לקבל תגובות, חוות דעת והערות...
האמנם 161601
בס"ד.
כשאנו נעים לאיזור מסוים, אנחנו לא "משתכפלים", אלא אנחנו נמצאים רק במקום אחד - המקום שאליו זזנו. לכן אם הזמן הוא מימד כמו שאר מימדי המקום, אז אם ננוע בציר הזמן אחורה, לא רק שניעלם מנקודת הזמן שממנו יצאנו, אלא אנו גם ניעלם מהמקום שהיינו בו באותה נקודת זמן שאליו הגענו (הרי הנחנו שציר הזמן הוא בדיוק כמו שאר הצירים).

ולא רק זה, אלא אם אנו מניחים שציר הזמן הוא אכן כך, נוכל גם להסיק שהעבר "נמחק":
הרי כמו שהגופים נעים במרחב התלת מימדי, הם גם נעים במרחב הארבע-מימדי, רק שהתנועה בציר הרביעי היא קבועה.
ולכן ניתן להגיד שכרגע כל הגופים נמצאים על ערך כל שהוא של הציר הרביעי, ולאחר שנייה הם יימצאו על ערך קצת יותר גבוה של אותו ציר, אך הם לא נמצאים יותר כלל על שאר הנקודות בציר הזה. לכן אם מישהו חוזר אחורה בזמן, הוא למעשה מצליח לשנות את המיקום שלו בציר הרביעי, אך הוא לא ישנה מיקום של שום גוף אחר בציר זה, ולכן הוא יישאר לבד לגמרי באותו רגע שאליו הוא יחזור. כי לא קיים יותר כלום במרחב הגדול הארבע מימדי חוץ מהנקודה של מי שחזר,
והתת-מרחב התלת מימדי של הייקום הקיים באותו רגע שממנו חזר אותו איש.

זאת הסיבה שגם לא ניתן לשנות משהו אם חוזרים אחורה בזמן, כי שום דבר כבר לא נמצא שם יותר.

לכן מי שייחזור אחורה בזמן הוא ימות שם, כי אפילו אוויר אין שם - ואז הוא יישאר שם לנצח. אם כי, ציר הזמן שלו יתקדם בקצב רגיל והוא ינוע במרחב הארבע מימדי במקביל לתת מרחב התלת מימדי של הייקום - אך לעולם לא ייפגש איתו - ולכן לא נראה אותו יותר לעולם.

בכל מקרה, איני מאמין שניתן להתייחס לציר הזמן כמו שאר צירי המקום - גדולים ככל שיהיו אלה שטוענים זאת - ולכן גם התיאוריה של חורי התולעת, המהווים קיצורי דרך במרחב, אינם נוגעים כלל למימד הזמן. עם זאת, ייתכן שיימצאו בעתיד בעזרת התיאוריה הזאת קיצורי דרך משמעותיים למקומות רחוקים מאוד - במקום - אך לא בזמן.
האמנם 161634
יש בעיה עם התיאור שלך. תנועה אחורה בזמן עלולה לסתור את חוק שימור החומר. החלקיקים מהם מורכב גופנו לא יכולים להיות בשני מקומות בו זמנית (בזמן אליו עברנו) או חסרים (בזמן ממנו יצאנו). פיזיקאים?
האמנם 161637
הבעיה העיקרית עם התאור זה הנחרצות שלו.
בתשובה לערן בילינסקי 161732
בקשר לחלקיקים שלא יכולים להיות בשני מקומות בו זמנית - זה בדיוק מה שאמרתי,
הם לא יהיו בשני מקומות בו זמנית. המקום היחידי בו יהיו החלקיקים הוא אותו מקום שאליו עברנו בזמן. החלקיקים ה"קודמים" לא יהיו שם, כיוון שלא יהיה שם שום דבר חוץ מחלקיקי גופינו ששוגרו לשם. על זה דיברתי.

בקשר לחסרים - זה נכון. אם יהיה אפשר לעבור בזמן - חוק שימור החומר כבר לא יתקיים...
למעשה הוא כן יתקיים, כי החומר נשמר, אבל הוא בממד אחר שפשוט לא נראה אותו (הוא עבר בזמן).
זה כמו שאתה מזיז במרחב התלת-מימדי את החומר
באחד מהצירים, כך אתה מזיז את החומר בציר הזמן.
אני מקווה שאני ברור מספיק...:)

בתשובה לקורא נבוך - ייתכן..
פה זה כותרת, לא פנייה 161736
אני חושש שההסבר הפיזיקלי שלך לא מספק. בעולם בזמן X יש Y חלקיקים. כעת, אתה מעביר Z חלקיקים לעולם בזמן X-N. כלומר, בעולם הראשון חסרים חלקיקים, ובעולם בזמן השני יש את אותם חלקיקים פעמיים. בוא נעשה את זה קונקרטי - במוחי יש גולגולת המורכבת מחלקיקים שונים. כעת, אני נוסע חמש דקות לאחור בזמן. אני קיים פעמיים בזמן זה - אני המקורי ואני הנוסע בזמן, וגם החלקיקים המרכיבים את גולגלתי קיימים פעמיים. לפי דעתי הגעתי לסתירה. יש לך הסבר אחר?
בתשובה לערן בילינסקי 161741
אז זהו - אני אומר שאתה לא תתקיים פעמיים:
אני מתייחס לציר הזמן ב-ד-י-ו-ק כמו לאחד מצירי המקום. ההבדל היחידי הוא, שהערך בציר זה נע בקביעות לגבי כל החלקיקים(אלא אם כן מצליחים להשתלט עליו ולהחזיר חלקיקים אחורה בזמן).

מה שאני אומר הוא, שאם נאמר שתסלק את אחד ממימדי המקום, ותבצע הדמייה ממוחשבת של מרחב בן שלוש צירים - הזמן, ועוד שניים של מקום - אז תראה מישור של המקום בנקודת זמן אחת - וחוץ מזה כל המרחב ריק.

החלקיקים נמצאים בעולם רק בנקודת זמן אחת - הנוכחית. אין שום חלקיקים בנקודות הזמן האחרות, כי הם נמצאים בנקודת זמן ההווה.

כאשר אתה נוסע חמש דקות לאחור בזמן, אתה לא קיים פעמיים בזמן זה - אתה נמצא בסך הכל במקום אחד - האתה שנוסע בזמן.
לא צריך לכתוב "בתשובה ל", פה זה מקום לכותרת, למשל "מה יש בעבר?" 161752
אני עדיין מנסה להבין למה אתה מתכוון. האם, למשל, לשיטתך, לא אוכל לפגוש את עצמי לפני 5 דקות? אם אני מבין אותך אז כל מסע בזמן הוא חסר תוחלת כי "אין שם כלום" - כל החלקיקים והעצמים מתקיימים בהווה בלבד.
הזמן כציר רביעי של מקום 161758
בדיוק.

כשם שאי אפשר שאותם חלקיקים יתקיימו בשני מקומות, כך אי אפשר שאותם חלקיקים יתקיימו בשני זמנים.
(גם לא כשחוזרים אחורה בזמן).
בתשובה לערן בילינסקי 161780
אתה, ואיל מעליך, מתעלמים לגמרי ממערכות ייחוס.

פוטון שהתחיל לזוז מהרגע שנוצר היקום, ועדיין זז במהירות האור, מבחינתו נמצא עדיין בזמן אפס.

בגישה שלך, עד כמה שהבנתי אותה, אתה עושה מעברים לא חוקיים בין מערכות צירים, בלי להתחשב בטרנספורמציות לורנץ.

יש לי שתי עצות בשבילך (בעצם שלוש):
1. אל תנסה להשתמש באינטואיציה שלך לפתרון בעיות יחסותיות.
2. אל תהיה כל כך נחרץ בפתרונות שלך לבעיות שאתה לא כל כך מבין.
3. צא ולמד. המתמטיקה של היחסות הפרטית לא מסובכת, ואפילו לומדים אותה כפרקי בחירה בפיזיקה לבגרות. תפוס אחד מהספרים של אשל (הכתום? אני כבר לא זוכר), וזה יעזור לך לסדר דברים בראש.

ובנסיון לכפר על ההתנשאות בהודעה הזו, אני אנסה לעזור לך: תחשוב על מערכת הצירים כפי שתארת לך בתגובה 161601 , אבל בלי לשכוח שלכל גוף יש *מהירות* בכל ציר. כשאין לנו בכלל מהירות בכיוון צירים x y z, אז המהירות שלנו בציר t מקסימלית, וכל שנזוז מהר יותר במקום, המהירות שלנו בציר הזמן תקטן (למשפט הזה קוראים האינווריאנטה של לורנץ).

אז בשביל לחזור בזמן, קודם כל הגוף יצטרך להאיץ מאד (במקום), כדי להאט מאד (בזמן), עד שהמהירות שלו בציר הזמן תהיה אפס - זה משנה דברים.

אוף, אני לא מצליח להתנסח הלאה בברור, אז אני אעצור כאן, ואחזור על המלצה 3.
עצות 161789
אני הולך ללמוד את כל זה ביתר פירוט שנה הבאה באוניברסיטה.
אחר כך אני אחזור אליך...
ספרו של אשל.. 161962
אאז''נ, זה דווקא הסגול שמנסה להסביר את היחסות הפרטית.

אני אישית הייתי מפנה לספרים של פיינמן בפיסיקה, המסבירים באופן יותר ברור, אם כי לא ריגורוזי במיוחד, מבחינה מתמטית.
בתשובה לערן בילינסקי 163285
אם אני לא זז הזמן נע מהר יותר מאשר אם אני כן זז? כלומר, הדרך הטובה ביותר להעביר זמן היא לשבת בלי לעשות כלום?
בתשובה לערן בילינסקי 163313
ההיפך. הדרך הכי טובה היא לזוז מהר, ככה אתה מעביר שעה בפחות משעה.
נא להוריד אותי מהכותרת 163315
מישהו פעם אמר שגם השעה הכי קשה היא רק 60 דקות.
לא נכון 163320
שעה קשה היא 12^10*3.6 ננו שניות.
בתשובה לערן בילינסקי 163324
מאור מתבדח - אין קשר בין כמה זמן עובר, ובין תחושת הזמן שלך.

אורך החיים של אדם הוא לא 70 שנים במערכת היחוס של כדור הארץ - הוא 70 שנים במערכת שלו. זאת אומרת, זמן יש למדוד בפעימות לב, או אולי התחלקות תאים אם תרצה.

ובלי קשר לזה, במהירות המקסימלית שאתה יכול לזוז (1000 קמ"ש - עלי) כל אפקט יחסותי הוא זניח לגמרי. תשב או לא תשב - תמות באותו זמן במערכת כדור הארץ.
בתשובה לערן בילינסקי 163352
למה מתבדח?

נניח שאתה, ל"ע, מחכה בתור בקופת חולים. יש לך שתי אופציות (במידה וחורף ואתה לא מעשן, אז תורת היחסות תופסת טוויסט מוזר): לשבת על כסא או ללכת במסדרון הלוך וחזור.
נניח שהגעת בדיוק בזמן, כך שנשארה לך שעת המתנה אחת.

אם אתה יושב, אתה מחכה שעה במשך שעה.
אם אתה הולך, אתה מחכה שעה בקצת פחות משעה.

משמע, העברת שעה בפחות משעה.
אם לחיים היה כפתור מיקי מאוס 163354
מאור צודק לחלוטין - תחושת השביזות במערכת היחוס שלך תלויה בקצב המאורעות במערכת שלך. אם אתה תקוע בתורנות משמימה של עשר שעות, היית מעדיף שבמערכת שלך יעברו רק עשר דקות. אם אתה באמצע צניחה חופשית, או עם אהובתך, היית מעדיף להעביר את הזמן לאט יותר. אמנם במערכת שלך תמיד תחיה 77 שנים, אבל לפחות אלה יהיו 77 שנים מאושרות יותר.
אם לחיים היה כפתור מיקי מאוס 163360
ואללה נכון, לא קראתי אותו טוב.

והרי יישום פרקטי של השיטה - נאמר שלא ביקרת באייל יומיים, והדיון על כהנא צבר 200 תגובות. אתה צריך לקרוא אותן ולהגיב לפני שאחרים יספיקו לכתוב עוד - התחל לרוץ עם הלפ טופ - הרקע של התגובות תופס גוון אדמדם? שמור על המהירות וקרא להנאתך. בטוח תשיג את שכ"ג.

(ועכשיו יתברר שזכרתי לא נכון, ודווקא הרקע צריך לתפוס גוון כחלחל, ואתפדח בשנית)
אם לחיים היה כפתור מיקי מאוס 163361
אם אתה רץ עם הלפטופ כך שהמהירות היחסית שלכם היא אפס, חוששני שאולי תשיג אותי, אבל הצבע לא ישתנה. אחרת היית יכול לדעת עפ''י צבע הפונטים שלך אם אתה רץ או הולך לאיבוד, וזה היה הורס את היום של איינשטיין.
אם לחיים היה כפתור מיקי מאוס 163403
הי - הבטחתי פדיחה - לא הבטחתי איזו.
בתשובה ליפ"א 2 161840
בנקודות הזמן האחרות אתה משאיר חלקיקים בשעה שאתה עובר בהן. אתה לעולם לא שומר את סך החלקיקים שלך במקובץ בכל הנקודות שאתה נוסע אליהן במהלך החיים.
הנקודות שנסעת בהן ושהופכות להיות עבר, אמנם הן משתנות ומבחינה זו אתה לא יכול אף פעם ''לשחזר את העבר במדוייק'', אבל תמיד נמצא ביקום ''מרחב שנשארו בו חלקיקים שלך''.
פה זה כותרת, לא פנייה 182137
אלוהים עשה כך שמה שהיה צריך ליצור יצר (ילידות אנשי).
במכום הזה עם יהיה עוד פעם לפחות מחשבה שלא צריכה להיות שם המכום פשוט יתפוצץ.
כמו בלון שמלא למחצית. תכננת להכניס עוד 50 % מהאוויר.
אבל מישהוא נושף לשם עוד בערך 0.0000000000000001 % אז הכדור יתמלא קצת.
כאשר האחר ממלא את 50 % ה"חסרים" בכדור יהיו 100% וחלקיק.
אחרי 100 % אי אפשר להוסיף (2 שלמים).
כתוצאה זאת הכדור מתפוצץ.
ואני לא רוצה לדעת מה יקרה למימד...
דרך טובה להשמיד אוייבים הא?
שולח חיידק וזהו...
בתשובה ליפ''א 161839
ברגע הזה בדיוק, חלקיקים שלך נמצאים בשני מקומות בו זמנית. אתה נמצא ליד המחשב, במקום שאתה גולש ממנו, ואתה נמצא גם במקום שאליו אתה גולש. כל ביצוע של תקשורת אלקטרונית, הוא סוג של הימצאות בשני מקומות. משהו ממך, שהוא אותו דבר בעצם כמו ''אתה'' הכולל, נמצא במקום שאליו אתה מתקשר. קשה להסביר את זה בשיטת האלקטרונים, ובכ''ז זה ממשי.
וכך גם כשאתה מתקשר מחשבתית למרחב כלשהוא של ''זמנעבר''.
החומר בורא מתוך עצמו איכויות העוקפות את ''חוק שימור החומר'' במובן הצר שאתה מבין אותו.
בתשובה ליפ''א 182138
זאת אומרת שאכשיו מתעלמים מהחוק הידוע של שימור החומר?
אולי במובן אחר...
אבל לדעתי החוק קיים בכל מכום ואי אפשר להרסו.
האמנם 161810
בוא נסתפק קודם כל בהעברה של אינפורמציה בזמן. אם זה אפשרי (נגיד ע''י מגיד עתידות שמסוגל לקבל אינפורמציה מהעתיד) אז מכונה קוונטית עם היכולת הזאת מסוגלת (באופן תאורטי כמובן) ליצור מצב קוונטי שיתקיים בעתיד. (אפילו מצב מורכב מאוד - אדם כולל זכרונותיו) מאחר ובתורת הקוונטים לא ניתן לשכפל מצב קוונטי, אז בהכרח המקור חייב לההרס בתהליך ההעברה שלו לעבר. מאחר ותורת הקוונטים מניחה שכל הפרוטונים זהים, כל הנייטרונים זהים וכל האלקטרונים זהים, הבעיה שהעלית לא קיימת.
תורת היחסות הפרטית שוללת את האפשרות להעביר אינפורמציה מהעתיד אל העבר, אבל זאת רק תאוריה.
האמנם 182131
וואלה.
אנרגיה לא נעלמת ולא מופיע.
זה פשוט מעביר נתונים.
והחומר שפו נהרס והופך לאנקיה...
ובמכום אחר הוא פשוט נבנה שוב...
או...
שהחומר פשוט לא נעלם אלא מועבר למכום אחר.
ובקשר לשכפול...
זה בטך הולוגרמה במסע שצורבת אנרגיה ובונה גוף(''שכפול'').
אתה סתם זורק את הבעיה למעבר לאופק. 161963
בשביל "לנוע" בעולם הארבע-מימדי רק בכיוון הזמן החיובי, אתה צריך שיהיה _שם_ פרמטר חיצוני, הדומה לזמן בתלת-מימד. נו, אז מה עשית בזה? סתם הוספת מימד.

בתורת היחסות לא מתייחסים לעצמים כ"נעים" בזמן, אלא כאל מסלולים בארבע-מרחב, שמעקב אחריהם הוא תמיד בכיוון (או נגד כיוון) הזמן.
מנהרת הזמן? 162729
מנהרת הזמן? איך בדיוק פותחים חור תולעת שלא יקרוס שהוא יהיה בעל אורך חיים ארוך ובכלל יש לי שאלה האם לא יתכן שכל העולם מכורבל בחורי תולעת עד נקודת ראשית הזמן בכח המאוחד של כל הכוחות בפיסיקה וכו אז בשביל לפתוח חור תולעת צריך יותר אנרגיה רבה מאשר הקשר האטומי שמתקיים בכח גדול יותר מאשר הכח הקודם יש שדה כח מאוחד איך אפשר לבנות חומר יציב שלא מתפרק לא רדיואקטיבי
ולבנות כזה שער שברור שזהו שער שצריך לא לקרוס מאותה אנרגית קשר שיש בחלל שעשוי כולו מחורי תולעת אבל מרוב המהירות הקרובה כל כך למהירות האור שצריך אנרגיה כה רבה לפתוח שער תולעת השער הוא בגודל קונטי אז איך בדיוק אתה רוצה לפתוח שער בגודל פיסי בעל ממוצע בעולם הזה בשביל לפתוח חור תולעת הסכוי שהשער יפתח שואף לאפס כלומר אין שום סיכוי סביר שדבר כזה יקרה אבל יש לי שאלה פשוטה למה פשוט לא להשתמש במסה שלילית שמאפשרת מסע במהירות גבוה ממהירות האור רק צריך להבין איך אופכים סקלר של המסה מחיובי לשלילי ויותר קשה איך העולם נראה בלי ערך מוחלט כלומר ערך אמיתי איפה אותו ערך נמצא בעולם"אנטי חומר" והאם אפשר על ידי יחוד האנרגיות לאפוך מסה לשלילית לדוגמא על ידי שדה אלקטרו מגנטי חזק במיוחד?
מנהרת הזמן? 162772
אפשר לשאול מאיפה הגעת לאייל הקורא?

(התשובה לשאלה שלך, אגב, היא לא.)
מנהרת הזמן? 162784
אפשר לשאול מה זה אכפת לך? זה ישנה את תוכן התגובה שלו בעיניך?
מנהרת הזמן? 162789
אני מתעניין כי יש לי הרגשה ששלושת המגיבים-בפעם-הראשונה האחרונים הגיעו מאותה הפנייה, ותהיתי היכן היא, בלי קשר לתוכן.
אם כך, אני מתנצל. 162812
מנהרת הזמן? 162966
מזמן עתיד.
בתקופה שבה הדיונים על הקמת מנהרת זמן נכנסים להילוך גבוה, הפריימריס מתקרבים ושמעון פרס רוצה הפעם לנצח בבחירות.
מנהרת הזמן? 163146
מה זאת אומרת "ושמעון פרס רוצה הפעם לנצח בבחירות"? היתה איזו פעם בה שמעון פרס לא רצה לנצח בבחירות?
מנהרת הזמן? 163153
בודאי. בפעם שברק היה המועמד.
מנהרת הזמן? 163245
תגובתי ענתה לשאלה שגלעד ברזילי שאל את כותב תגובה 162729 (כלומר, עניתי שכותב התגובה בא מזמן עתיד. ולפיכך אדרבא, לא רק שלא היתה איזה פעם שפרס לא רצה לנצח, תוכל להבין שאני מניח שגם לא תהיה תקופה כזאת).
חלל לא רגיל שמושך אפילו חלל רגיל 182439
יתכן ו"חור תולעת" הוא פשוט בעיה בזמן שלא מתוקנת על ידי הטבע...
אולי זה פשוט אי יציבות בזמן וחלל כמו חלל מחולל בחלל עצמו.
עצם מלא =+1
חלל שווה= 0
חלל מחולל בחלל =-1
אז יש כזה דבר כמו ה"חמ"ח" (חלל מחולל בחלל) שאפילו בשבילו החלל עצמו הוא מספר חיובי.
אז יש לפעמים חלל שנוצר בעצם כמו מעבדות.
זה משהוא שמושך אליו הכל.
אבל הוא קטן וחלש ואין לו מספיק כח להתייצב מול העצם...
אז אותו הדבר בחלל יש את החמ"ח שהוא מושך אליו את החלל.
ועצמים נודדים בחלל.
הוא ענק, חזק, מושך אליו אפילו חלל רגיל...
אבל מעצם עובדה שחלל הוא ריק=0 אומרת ש לחור לא מגיע כלום (חור שחור).
אז הוא ממשיך את פעולתו ב"ספיגת החלל" וזה לא מפסיק בחיים.
אולי "חור שחור" הוא כיס ענק של חל"ח?
יתכן וזה נכון...
לא ממשך הגיוני כן?
164892
הזמן לא קיים 170276
כאשר עוברים את מהירות האור מגיעים אל העתיד, לבני-אאדם אחרים, זה יכולים להיות אלפי שנים, אך ל"גולש" זה כמה שניוית, ולכן הוא מתפצל ל-‏2 גולשים, אחד זקן, ואחד מבוגר מההוה בכמה שניות.

כאשר עוברים בחור תועלת, אין סוף יקומים מקבילים מושכים את העובר בעותמה שוו, וזה יוצר פיצוץ.
הזמן לא קיים 170480
עברת על בשרך?
הזמן לא קיים 182129
חמוד...
כאשר עוברים את מהירות העור החץ שבשעון לא נע קדימה.
זה יוצא כמו לנסוע רגיך (100 קמ"ש)
הוא נע אחורה.
תופעה זאת כבר עושה "כאילו" אתה מגיע מהר.
אתה יכול רק להגיע אחורה אם התאוריה הזאת.
תחייה ותלמד!...
תאוריה בנושא הזמן והמסע בזמן 170479
האם בכלל יש ראשית לזמן אני חושב שהווה הוא הראשית של הזמן ההווה הוא המרכז ורק בהווה יש מצב של מסה ובזמן עבר ועתיד הכל נמצא במצב של אנרגיה לפי הנוסחה E=MC^2 ואנו רואים באופן ברור בחושים שאי אפשר לתפוס את הזמן באופן פיסי לכן ברור שמסע בזמן הוא כלל לא דומה למסע במימדים שאנו מכירים ההבדל שאני רוצה להתרכז בו הוא העובדה שבגלל שאין מושג של מסה בזמן עבר ועתיד איך ניתן לעשות מסע בזמן שאין שם מסה הכל שם במצב של אנרגיה טהורה בחלל האין סופי לכן צריך להגדיר שהווה הוא דבר שמפוזר בכל המימדים לא כמו עבר ועתיד ואפשר לדחוס את ההווה בצורה של מסה יש לי שאלה מאד מסובכת והיא קשורה בתחום האי ודאות לאיזה מציאות אנו חוזרים שאנו הולכים אחורה בזמן בגלל שיש כמה אפשרויות שיש אפשרות לכל מציאות פשוט לא באותו רמת ודאות לכן יש לי רעיון לומר שיש מצב שלישי לא של אי ודאות ולא של ודאות זה מצב שלישי ואני כאן יסביר את המצב הנוסף והוא המצב של חופש בחירה כלומר אנטלגנציה שהוא המצב הנכון לגבי האדם ואני חושב שגם לגבי העולם שאנו עורכים מסע בזמן אז צריך להבין באיזה מידה יש ודאות בשביל מסע בזמן ואיכן באיזה צורה של אנרגיה אפשר להשתמש באותו ודאות בשביל מסע אחורה או אפ" קדימה בזמן התאוריה שלי אומרת שיש רוחב מציאות שמותיר ההווה במידה רבה של ודאות אין מושג באיזה רוחב פס מדובר ברור שמדובר ברוחב פס בגודל עצום שלא מתפזר באי ודאות תכף ומיד כלומר יש מקום למסע בזמן לפחות לזמן עבר וגם לזמן עתיד להווה יש שני צורות עבר ועתיד אבל אין מצב שהווה מלובש במצב של הווה סטטי באופן מושלם וזה גם מסביר את ראשית היקום מאיכן היתה ראשית למפץ כלומר אין יחודיות מושלמת בהווה ככה שאין יכול להיות מצב שהזמן הוא חד כווני דבר שמוכיח את האפשרות המעשית של המסע בזמן לפי דעתי במסע בזמן אנו צריכים לפתוח שער בחלל שיש שם חלל רצוף לכוון עבר או עתיד שיש שם ודאות וככל שיש באותו שער יותר ודאות המסע בזמן יהיה מסע יותר אחורה בזמן לזמן ממשי שהיה בעבר!כלומר המסע בזמן דורש בלי שום ספק צורך בלדעת את רושם הודאות שיש בחלל הריק ועד כמה משפיע האי ודאות על הודאות בשביל שנוכל לחזור כמה שיותר קרוב למציאות האמיתית שהיתה בעבר בכל מקרה רצוני להדגיש דבר אחד נוסף והוא בנושא המסה והא שבגלל שאין הווה סטטי יש הווה לכוון העתיד ויש הווה לכוון העבר שמסתובבים יחד ויוצרים לחץ עצום בצורה של מסה וככל שהמסה יותר מרוכזת אז יש הווה יותר מרוכז ולכן הזמן נעשה איטי יותר ואני מוסיף שהזמן נעשה איטי גם לכוון עבר שזה הצורה המיוחדת של המסה ולפי זה אפשר להוסיף שיש כמה צורות של מסה לדוגמה מסה חיובית ומסה שלילית דבר שיכול לאפשר לדחוס מחדש את המסה בזמן אחר במסע בזמן שאי אפשר להיות שלגוף מסוים יש את אותו צפיפות בדיוק של מסה בשני זמנים שונים דבר שאומר שצריך לדעת איך היחס של הגוף משתנה כל זמן מחדש לא שווה לשום זמן אחר ודבר נוסף כמו שבמשולש יש תמיד 180 מעלות לפחות על דו מימד ככה להווה יש איזה שהוא יחס קבוע שאין לו ערך מושלם של הווה ככה שהוא גל שנמצא בזמן עבר ועתיד בו זמנית
האדון עמית מתבקש לקבלה 170498
נא הערותיך.
האדון עמית מתבקש לקבלה 170587
זה לא המונולוג של לאקי מ-"מחכים לגודו"?

טוב, נו, לא נתבדח. זה טקסט מוזר ועגום, ואילו אספתי טרחנים כפייתיים בפיסיקה (או בספרות) הייתי מוסיף אותו לאוסף ומתעצב על שכך קרה לו, לעופר מיירנץ.

"רושם הודאות שיש בחלל הריק" - אפשר לכתוב על זה שיר...
האדון עמית מתבקש לקבלה 170673
אני חושב שזה מאוד מרשים איך בהתחלה הוא נותן איזו השערה לא מבוססת (בעבר ובעתיד יש רק אנרגיה, טענה שכמובן מסתמכת על המשוואה המפורסמת ביותר בעולם), ומשם והלאה מניח את אותה השערה כנכונה ובונה תילי תלים על השטות הזאת...

אבל איפה האנטר, את זה הוא לא יודע.
האדון עמית מתבקש לקבלה 170722
מאוד מרשים...? אתה מתאר זאת כאילו שהוא הניח הנחה משונה אחת ומשם והלאה הסיק מסקנות עקביות. זה יכול להיות דווקא תרגיל מעניין, אבל אני לא הצלחתי לקרוא אותו כך, ולכן לא הצלחתי גם להתרשם. ההנחה המופרכת על האנרגיה בעבר ובעתיד היא רק אחת מני כמה וכמה טענות סתומות ולא קשורות המופיעות בתיאוריה שלו.
זה כבר שיר 172966
"יש לי שאלה מאד מסובכת
והיא קשורה בתחום האי ודאות.
לאיזה מציאות אנו חוזרים,
כשאנו הולכים
אחורה בזמן?
"בגלל שיש כמה אפשרויות,
שיש אפשרות לכל מציאות,
פשוט לא באותו רמת ודאות.

"לכן יש לי רעיון
לומר שיש מצב שלישי -
לא של אי ודאות,
ולא של ודאות,
זה מצב שלישי.
ואני כאן יסביר את המצב הנוסף
והוא המצב של חופש בחירה
(כלומר אינטליגנציה),
שהוא המצב הנכון לגבי האדם.

"ואני חושב
שגם לגבי העולם".

(ע. מיירנץ, מתוך "אי ודאויות ועוד", 2003, הוצאת האייל החדש).
זה כבר שיר 173100
יפה מאוד!

:-)
אני חושב שהבנתי מה זה ''זרם תודעה''. 170533
רעיון בנושא הזמן 170652
אין דבר בעל שלמות אין סופית לכן אי אפשר שיש מצב שבו יש מצב סטטי בלי שנוי ודבר נוסף החוקים זה חוקי שכל אבל כאשר משתמשים בשכל אחר אפשר ש 1 לא שווה ל-‏1 לצרות שזה מחשבה מופרכת בשכל הראשון ככה הבשביל לבנות מכונות זמן צריך שכל מיוחד ולא שכל רגיל שהולך כל הזמן בכוון עתיד לכן אני חושב שחלק מהפטרון לבניית מכונת זמן זה אדם שהמחשבה שלו חושבת בצורה של הליכה לזמן עבר ולא כמו שכל רגיל שחושב איך הולכים לזמן עתיד עד כאן הסברתי מי לא סביר שהוא מסוגל להבין מה זה אומר המושג מכונת זמן והסברתי שיש למחשבה תנועה לשנני כוונים עבר ועתיד הבעיה היא שקשה לעלות על הדעת איך כוס שבורה חוזרת אחורה בזמן להיות כוס שלמה לשם כך אני סובר שלכל מצב יש שלמות יותר גדול מהשלמות האחרות דבר שאומר שלכוס שבורה יש במידה מסוימת יותר שלמות מכוס לא שבורה ככה שאפשר להחזיר את הכוס השבורה למצב של כוס שלמה שההכוס השבורה יותר יש שלמות בה מאשר בכוס השלמה דבר זה מסביר שיש סברה הגיונית למסע אחורה בזמן כאשר נבין איך העתיד שהוא הכוס השבורה יכול לחזור להיות העבר שהוא הכוס השלמה ובקשר לחלק העלין של מה שכתבתי בקשר שאחד לא שווה לאחד זה אומר שאי אפשר להיות מצב שבו הכוס נשברה כלומר העבר והעתיד זה אותו ההווה בדיוק ככה שברור שמסע בזמן אפשרי ובקשר לכך שהווה לא סטטי זה אומר שהווה הוא גל שיכול להתקצר ולהתארך באופן יחסי ואפשר בתוך חלל אין סופי או ששואף לאין סוף לשחזר את העבר לפי הסברה שהמצב מה שיש בזמן נתון במדויק קשור במדויק במה שקרה בעבר ולפי סברה זאת אפשר להתגבר על בעיה של אי הודאות שעכשיו יש ודאות אבל בקשר לזה שאין ההווה סטטי אי אפשר לתפוס את כל ההווה שיש עקום במרחב זמן אין סופי או ששואף לאין סופיות כלומר תמיד במסע בזמן יש קשר למציאות ההוה כמה שהמכונת זמן יודעת את ההווה ככה יש אפשרות לשחזר את העבר אבל לא ברור לי עדין בסוג כזה של מכונת זמן איך אפשר לנוע קדימה בזמן ובכל מקרה יש לי הערה חשובה בו נומר ש X+X = Y*Y כלומר אם X שווה 12.25 אז Y שווה ל 5 כלומר כלומר יש שתי דרכים ויותר בלי סוף להגיע לאותו תוצאה לכן אפשר לומר שלהווה מסוים יש כמה מציאות נכון אבל בגלל שלכל המציאות של X ו Y יש חלק באותו עבר כלומר לא יתכן שיש שתי עבר באותה נקודה בדיוק במציאות דבר שיחייב שיש עבר אחד להווה אחד לפחות בקנה מידה מסוים כלומר יש את הממוצע שזה הקו שאנו רואים במציאות של ההווה ואם נסובב את ההווה בעזרת איזה צורה של אנרגיה אולי נוכל לסובב את החלל הריק לכוון עבר
סמילי? 170653
חזרת?
סמילי? 170737
מה, כל-כך קשה לזהות את הסגנון של סמילי (שחזר)? זה בכלל לא הוא.
קל לזהות ==> קל לחקות 171899
זה עונה למאפיינים הברורים שפורסמו בתגובה 88845, לא?
רעיון בנושא הזמן 170726
curiouser and curiouser...
הנוסעת הראשונה בזמן 170738
"זוהי התוצאה של חיים בכיוון הפוך," אמרה המלכה [הלבנה] בחביבות: "בהתחלה זה תמיד גורם לסחרחורת -"
"חיים בכיוון הפוך!" חזרה אליס בתדהמה גדולה. "אף פעם לא שמעתי על דבר כזה!"
" - אבל יתרון אחד גדול יש בזה, שהזכרון פועל כאן בשני הכיוונים."

(תרגום: רנה ליטוין)
X+X = Y*Y 170787
לודוויג, למדת עברית?
שאלות בנושא חלל 177142
יש לי מספר שאלות במתמטיקה מסובכות לכאורה פשוטות אבל למעשה כל כך עקרוניות שקשורות לשאלה האם מסע בזמן אפשרי הסברה הראשונה שלי שלכל מציאוצת יש מספר אין סופי של אפשרויות של צורות שמורכבות יחד בדומה לפזל וכל צורה בפזל לא משתנה בצורתה ובכל זאת אפשר לבנות את אותו פזל באותו מסגרת כאשר המסגרת של הפזל לא משתנה בצורתה למרות שהחלקים בפזל שינו את מיקומם והשאלה שלי האם מצב כזה אפשרי בכל הצורות בפזל או רק לדוגמא ברבוע ודבר נוסף האם יהיה לתמונה החדשה מציאות של עולם ולא תאו ובהו כלומר בתמונה הראשונה מסתתרת תמונה נווספת שקשורה קשר ישיר לתמונה הראשונה ובכל זאת נפרדת במאה האחוזים ברור שחלקיקים אלו שאנו מדברים עליהם חיבים להיות חמקמקים ביותר אחרת יש בעיה בחלק מסוים של הפזל שאנו מתבוננים בו כחלק נפרד מכל שאר המערכת אי אפשר לדעת אף פעם מה הצורה או הצבע של אותו חלקיק כלומר אי אפשר לפי התאוריה שלי לבודד חלקיק בודד ולחקור אותו בנפרד מכל שאר החלקיקים זה מצב שהוא פשוט בלתי יתכן
גולשים בזמן 178914
הייתה סדרה בדיונית של המסע לעולמות מקבילים, גולשים בזמן למי שמכיר. הסדרה אולי הייתה בדיונית אבל אני חושב שבעוד כמה מאות שנים היא לא תיהיה רחוקה מהמציאות..
גולשים בזמן 179167
וזאת כי..?

(אה, על מי אני עובד?)
סליחה, אנחנו לא קצת גולשים? 179210
ריאלטי צ'ק זריזה 180928
אחרי שקראתי את המאמר וחלק מהתגובות, פשוט התבאסתי.
זה לא מתסכל לחשוב שיש דברים שלעולם לא נדע?
או שיגלו את התשובות עליהם כשלא נהיה?
ריאלטי צ'ק זריזה 180972
לא. זה כל הכיף.
תשובה שכבר גילו 181170
Snow white כותבים ככה
ניסוי יפה 182120
אפשר לשלוח לויין מחוזק מאד לחור שחור.
בלווין יהיו מאוכסנים מידע ומכשירי קשר מגוונים ומאד
והכי מחודשים, אם זה אפשרי אז גם הכי טובים בעולם שאולי גם סודיים.
אם הניסוי יצליח אז המכשירים הללו יהיו כבר בשימוש יום יומי.
כאשר הלווין יכנס אז אולי יצא במימד אחר.
עם זאת במימד אחר הזה הוא ישלח את הגלי המידע לכל הכיוונים.
בזמן זה אולי יפתחו "חורי תולעת" קטנים שאולי יפתחו לעולמינו.
בזמן זה בעולמינו נשים משדרים ברחבי עולם שיחקו לגלים הללו. כאשר ה"חור" יפתח הגלים יעברו דרכו ויגיעו אלינו.
ואז נדע שחור שחור הוא לא "מוות מהלך" עם כח משיכה חזק שאפילו האור אינו מתחמק ממנו.
ואז נוכל ליישב את המכום שבו נמצא הלווין. אולי גם נפגוש צורת חיים לא מוקרה או אפילו מוקרה!!!
תודה. עם יש לכם הערות שלחו לי הודעה לאי מאיל:
dancon_sunder@yahoo.com

ניסוי יפה 276562
אני לא חושב שלווין יעזור לכם במשהו כי החור השחור אינו קשור כלל לחור תולעת כי חור תולעת זה מאיין מעבר של חלקיקים בתוך מאיץ חלקיקים וחור שחור זה אכן מוות מהלך אני חקרתי על החור שחור וגיליתי שהוא עשוי מכל מיני גופים שמכילים אותו ומגדילים אותו ככל שהוא בולע גופים אבל חור התולעת היא בעצם מאיץ חלקיקים שפותח שער לעולם מקביל ותאמין או לא יש לי ניסיון רב ב''גלישה'' .
ניסוי יפה 276731
לאור הערתך החלטנו לא לשלוח לוויין ונשמח במקום זאת להשתמש בתוכנת ה''גלישה'' שלך.
עזרה מ''צנטאורי'' 182123
כידוע שני הלווינים ''וויג''ר'' הגיעו למערכת ''צנטאורי''
ששם נמצא כוכב הלכת ''אלפא''.
אומרים ששם אולי ימצאו חיים, או טכנולוגיה מפותחת או פרימיטיבית.
נקווה שמפותחת וידידותית לנו ולסביבה שתוכל לעזור לנו בתאוריות הלא ידועות.
אבל אם הם פרימיטיביים אז אולי נוכל ליישב את הכוכב ולעזור להם.
ועם זאת למצוא משאבים מיוחדים שיעזרו לנו במימוש ה''פנטזיות'' שלנו.
העזרה בדרך 182142
אלפא קנטאורי הוא כוכב שבת ולא כוכב לכת; זה לא נס גדול שבמערכת קנטאורי יש כוכב אלפא - כך קוראים לכוכב הבהיר ביותר בכל קבוצת כוכבים (אחריו, בטא, גמא וכו').
העזרה בדרך 182424
יש כוכב ששמו צנטאורי.
ויש כוכב לכת המסתובב סביב צנטאורי ששמו אלפא.
ועל כוכב לכת אלפא יכולה להיות צורת חיים.
מוכרת... או לא מוכרת!!! 1
העזרה בדרך 182426
יש *מערכת* ששמה Centauri, ואלפא הוא שמו של מה שתמיד נחשב לכוכב הבהיר במערכת, עד שהתברר שהוא כוכב כפול.
גם אם לכוכב הכפול יש כוכבי לכת, אני די בטוח שהם צריכים להקיף את שתי השמשות גם יחד, ולכן להיות במרחק גדול מכדי שיהיה איזשהו סיכוי להיווצרות חיים. מוכרים או לא.

ראה למשל http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap960526.html .
עזרה מ''צנטאורי'' 182172
"כידוע"?
וואלה, לא סיפרו לי. איזה מנ...
עזרה מ''צנטאורי'' 182425
כן... כן... 3 רבעים מהעולם יודעים זאת.
רובם אמריקאים.
אין הרבה אנשים שיודעים זאת בישראל... אני לא מופתע שלא ידעת...
עזרה מ''צנטאורי'' 182428
האם שלוש שמיניות מהעולם הם אמריקאים? כי אחרת לא ברור לי איך רוב מתוך שלושת-רבעי העולם הם אמריקאים.

אגב, שום יציר אנוש לא הגיע למערכת קנטאורי, מהסיבה הפשוטה שהיא מרוחקת איזה 4 שנות אור מאיתנו. בפעם האחרונה ששמעתי, עבר הוויג'ר או מה שזה לא היה את גבול מערכת השמש. משם עד לקנטאורי, אם הוא בכלל בכיוון הנכון, הדרך עוד ארוכה מאוד.
עזרה מ''צנטאורי'' 182432
לא
אמרתי רוב...
יש כך:
18 % הם סינים ויפנים
50 % אמריקאים (כל המריקה)
10% הם ישראלים
18 % הם רוסים
ועוד 4 % מפוזרים...
ואגב...
הלווינים כבר כמעט שם...
עוד כ 3-9 שנים להגעתו... או יותר
הרי הוא נשלח במהירות חלל ה3.
v-3
המדענים אומרים ש90 % שיש שם חיים... ועם לא, אז לפחות נקבל משאבים "מיוחדים" שיעזרינו למימוש ה"פנטזיות".
לינקים, משהו... 182466
עזרה מ''צנטאורי'' 182471
לא שכחנו איזה 7.5% אלפא-קנטאורים בתחפושת?
פיצוץ שאינו הגיוני, קצת מפחיד ומוזר 182437
ה' או הטבע ברא את העולם ותכנן שאנשים יתרבו...
עדיף שאעשה דוגמא:
נגיד ויש לנו בלון וגרף.
בגרף תכננו כך:
יום ראשון: למלא 10 אחוז
יום שני: למלא 20 אחוז
יום שלישי: למלא 50 אחוז
יום רביעי: למלא עוד 20 אחוז
יום חמישי: לעזוב את זה ולהשאיר.
ובעמצע בערך ביום השני מישהוא מגיע למכום (החוזר בזמן) ומנפח עוד כ 0.000000000000000000000000000000000000000000000000001 %
אפילו הכמות הקטנה הזאת תשפיע.
בתכנון הופיעו 100 %.
ועוד החלקיק ל% הזה יעשה 1 שלם ועוד.
מה יקרה?
הבלון יתפוצץ!
אותו הדבר שיקרה ליקום שלנו!!!
אפשר להוריד תאוריה זאת רק עם ההוכחה שמעבר "ליקום" יש עוד יקומים.
תאוריה זאת המצאתי גם...
זוכרים את הסיבה לשם "חור תולעת"

"דומה לתולעת המטיילת על-פניו של תפוח, ורוצה להגיע לעברו השני. בדרך הטבע, היא הולכת על היקפו של התפוח,התולעת סבורה שהיא הולכת מנקודה לנקודה בדרך הקצרה ביותר האפשרית (קו ישר), היא אינה מודעת לעובדה שלמעשה היא זוחלת בקו עקום"

אז זו דעתי על היקום.
הוא עגול. אנו סבורים שהוא אין סופי אבל אנו זזים בקו עקום ולא ישר כמו שחושבים.
עם הינו בעלי "מצפן חלל" היינו יכולים להגיע ל"סוף" של היקום ששם מתחיל יקום אחר-מימד אחר.

עם התאוריה הזאת לא נכונה אז הקודמת נכונה...
ואני ממש לא רוצה לדעת מה יקרה ליקומם של ה"מקומיים".
זוכרים את חוק שימור האנרגיה???
אז זאת הוככתי ל"מה שיקרה" ליקומם של ה"מקומיים".
בבקשה הגיבו ותקנו אותי עם איני צודק.
פיצוץ שאינו הגיוני, קצת מפחיד ומוזר 182442
דיון 1571
חלל לא רגיל באי יציבות בזמן 182440
יתכן ו"חור תולעת" הוא פשוט בעיה בזמן שלא מתוקנת על ידי הטבע...
אולי זה פשוט אי יציבות בזמן וחלל כמו חלל מחולל בחלל עצמו.
עצם מלא =+1
חלל שווה= 0
חלל מחולל בחלל =-1
אז יש כזה דבר כמו ה"חמ"ח" (חלל מחולל בחלל) שאפילו בשבילו החלל עצמו הוא מספר חיובי.
אז יש לפעמים חלל שנוצר בעצם כמו מעבדות.
זה משהוא שמושך אליו הכל.
אבל הוא קטן וחלש ואין לו מספיק כח להתייצב מול העצם...
אז אותו הדבר בחלל יש את החמ"ח שהוא מושך אליו את החלל.
ועצמים נודדים בחלל.
הוא ענק, חזק, מושך אליו אפילו חלל רגיל...
אבל מעצם עובדה שחלל הוא ריק=0 אומרת ש לחור לא מגיע כלום (חור שחור).
אז הוא ממשיך את פעולתו ב"ספיגת החלל" וזה לא מפסיק בחיים.
אולי "חור שחור" הוא כיס ענק של חל"ח?
יתכן וזה נכון...
לא ממשך הגיוני כן?
חלל לא רגיל באי יציבות בזמן 182443
תגובה 182442
חלל לא רגיל באי יציבות בזמן 182525
לא הבנתי את תגובתך...
206808
בקשר לחור תולעת יש לי תאוריה שאין מרכז לזמן ככה שלמרות
שכח המשיכה קשור לחץ הזמן עצם זה שיש חורים שחורים מחיבת
את קיומם של חורי תולעת שהוא מסדרון לצאת אחורה בזמן כי
החור שחור שובר את המיתוס של חץ הזמן המרכזי.
זה ברור! 206829
איך לא חשבתי על זה בעצמי?
10 מימדים 268231
ישנם 10 מימדים אנו רואים רק שלושה הנמלה רואה 2 מימדים
<אורך+רוחב>

מישו יודע אילו ממדים יש שאותם איננו רואים מלבד הזמן?
10 מימדים 268239
מכיוון שאף אחד לא רואה אותם, אין טעם לתת להם שמות.
10 מימדים 268325
לפני שנות דור יצא לי לקרוא את growing up in the milky way, שממנו אני זוכרת באופן כללי רק שהוא מעניין, וקריא להפליא. ובאופן פרטי‏1 את הדבר הבא:
Steve Weinberg returning from Texas
Brings dimensions galore to perplex us
But the rest of them all
Are rolled up in a ball
So tiny it cannot affect us.
2

1 מה שאומר, שלמורים כדאי תמיד לשלב בדיחות, שירים, חרוזים ואגדות- כדי ש/משהו/ בכל זאת ייחקק בזכרונם של השומעים.
2 בסוף עוד יתברר שהחמשיר הנ"ל הוא בדיחת-קבע בקורסים הרלווטיים.
10 מימדים 268394
אם כבר אנקדוטות על ווינברג, הוא הסכים ללכת לאוניברסיטה בטקסס רק בתנאי שהמשכורת שלו תהיה בדולר אחד יותר מזו של מאמן הפוטבול של האוניברסיטה.
מספר טופולוגי 268258
מדוע דווקא 10 מימדים ולא 7? או 40?
שיהיה נוח 268310
מספר טופולוגי 268392
אני לא סטרינגאי, אבל מה שקרה זה שאנשים המציאו משוואות שנותנות תוצאות אינסופיות אלא אם כן מציבים 10 במקום המימד (או 26 במצב אחר, זה משהו שקשור לסוג החוט, אולי משהו כמו הטרוטי?).
אה? 268668
אפשר תרגום?
אה? 268684
אני לא סטרינגאי,<אני לא מומחה לתורת המיתרים שהיא החלק בפיסיקה שאומר שליקום יש 10 או 26 מימדים>

אבל מה שקרה זה שאנשים המציאו משוואות שנותנות תוצאות אינסופיות <למשל, האנרגיה של חלקיק הוא
משהו שתלוי במימד*
1+1/2+1/3+1/4+.....
(שנותן אינסוף)>

אלא אם כן מציבים 10 במקום המימד <נניח שהמימד הוא d

(d-10)*(...+1/3+1/2+1)
>

(או 26 במצב אחר, < במודל אחר של תורת המיתרים,יש תופעה דומה אבל עם 26 במקום 10>

זה משהו שקשור לסוג החוט, אולי משהו כמו הטרוטי?).<השם הטכני של סוג תורת המיתרים>
10 מימדים 268324
לי דווקא יצא לשמוע שמועות מרושעות על 26 מימדים.
10 מימדים 272662
קמובן שקיימים יותר מי 26 מימדים ואפילו יותר בגלל שיש את הגובה זמן ומרחב וכמובן שיש עוד כגון זמן
10 מימדים 272674
קמובן. וגם זמן.
10 מימדים 268490
מה גורם לך לחשוב שנמלה לא תופסת גובה?
משחקי תופסת 268527
האם הנמלה צריכה לתפוס תאוצה כדי לתפוס גובה?
משחקי תופסת 268532
אם זאת נמלה משנות ה-‏80, היא בטח תופסת ראש. כיום, אם בכלל, היא רק תופסת תחת.

(אנחנו לא הולכים להמשיך את הדיון הזה, נכון?)
מכונת זמן תיאורטית 310945
מכונה שמאפשרת רק לצפות בעבר, בלא יכולת לשנות אותו, תלויה ביכולת תיאורטית שלנו לנוע מהר יותר מהמהירות בא נע מידע היוצא מאירוע. מידע מאירוע מתפשט לכל הכיוונים במהירות קבועה וסופית בצורה של גלים אלקטרומגנטיים - או בעצם בצורת אור.
אם נוכל לעקוף את הנקו' הרחוקה ביותר אליה הגיע המידע, למשל ע''י עקיפת מהירות האור, או ע''י קפיצה דרך חור-תולעת לנקו' במרחב - נוכל לקלוט מידע מאירועים שהתרחשו בעבר.
בעצם בצורה דומה אנחנו מקבלים מידע על האירועי שיצרו את היקום לפני כך וכך מיליארדי שנים.
בעיה אחת היא שרק אור יכול להגיע למהירות האור, שמעתי שמועות (כי אין לי שום מושג בפיסיקה אז בשבלי הן שמועות) כי קיים חלקיק תיאורטי הנקרא טכיון שמהירות גבוהה ממהירות האור ובאמצעותו מסבירים כל מיני דברים לא ברורים, חלקיק שכזה יכול להוות פתרון לתצפית כזאת.
בעיה שניה היא שלא ממש כיף לצפות באירועים מהעבר בלא יכולת לשנות אותם.
בעיה שלישית היא כמות האנרגיה העצומה עד אינסופית (ככה לפחות זה מצטייר) הנדרשת על-מנת להגיע למהירות האור או כדי לעקוף אותה.
בעיה רביעית היא שחלק גדול מהמידע בלע בדרך ע''י ענני חומר בין כוכביים, מוסט ע''י כבידתם של כוכבים בעלי מסה גדולה, בעצם המידע מאבד ממשמעותו לאורך הזמן.
מכונת זמן תיאורטית 311495
שמועות מספרות שאפשר לצפות בארועים מהעבר באמצעות וידאו.
מכונת זמן תיאורטית 311501
באמת לא משתמשים במכשיר הזה, כי זה ''לא ממש כיף לצפות באירועים מהעבר בלא יכולת לשנות אותם''.
מכונת זמן תיאורטית 311664
אם הצפיה באירועים מהעבר היתה מאפשרת גם לשנות אותם, לא היו מצלמים חתונות.
מכונת זמן תיאורטית 311672
כן, גם עם וידאו אפשר, אבל מה תעשה אם תרצה לראות למשל את יציאת מצריים? פה אתה נתקל בבעיה כי המצרים לא השתמשו בוידאו כדי לתעד את כל האפקטים אלא בפפירוסים שרובם נרקב, מצד שני גם ככה לא ממש נפלט מאירוע זה מידע כלשהו (מידע=גלים אלקטרומגנטיים) אל החלל החיצון שם הוא ישתמר עד שנגיע אליו, ככה שבכל אופן השיטה שהצעתי למעלה לא שווה הרבה, יותר היא תורמת לדיון התיאורטי, לא יותר.
אפשר להמציא מכונת זמן 343965
לפני שהמקסיקאים גנבו לנו את הצפרדע הסגולה האחרונה היא הסבירה לנו שלפי הצפרדעים הזמן הולך אחורה עד שהוא מגיע אל הנקודה הסינגולרית שלו ואז יוצא שאנחנו הולכים נגדו. הצפרדעים עבדו פעם על מכונת זמן שתלך בכיוון של הזמן ולא נגדו, ואז אנחנו נצא בצד השני של הנקודה הסינגולרית ואחר כך נוכל לחזור בחזרה ולראות את העבר כאילו הוא בא בכיוון שלנו. לפני זה הכל ייראה לנו כמו סרט הפוך אבל זה לא כך באמת.
אבל חסר לצפרדעים מימון כי אף אחד לא רוצה לדבר איתן
אפשר להמציא מכונת זמן 343970
לצפרדעים, עם כל קשרי המשפחה שלהם בכל מיני בתי מלוכה, חסר מימון?
אפשר להמציא מכונת זמן 344216
יש, אבל המקסיקאים גונבים אותו כל הזמן.
אכזבה קשה 381547
חיפשתי במנוע חיפש גוגל את הערך צ'רנובל, ולפתע צץ לי האתר הנ"ל. הסתקרנתי, קראתי את המאמר,ואז התחלתי עם התגובות. חלקן משעממות, חלקן משעשעות, חלקן נדמה לי נכתבו בשפה אחרת, עברית לקבוצת אנשים שכנראה אני לא נכללת ביניהם...
טוב נעזוב את זה.
מה שכן מטריד אותי יותר, זו העובדה שאם תאורטית יהיו קיימים חורי תולעת (ח"ח עצבני על ההסבר מאין צץ השם), ונלמד איך "לשלוט" בהם, אז נוכל לחזור (או שאכתוב יוכלו לחזור..) אחורה בזמן אך ורק עד הנקודה שבה המציאו (?) את חורי התולעת. ולא נוכל לחזור, לדוגמא לתקופת הרנסאנס או לחשכת ימי הביניים,או אפילו לתקופת ישו הנוצרי, או אף לתקופת משה והסנה הבוער. הרי עכשיו עולמינו מפוצץ באמצעי תקשורת, כל פיפס קטן מתועד... כן שהווה שלנו לא יהיה מסתורין גדול עבור "אנשי העתיד" ואילו בריאת העולם, אדם וחוה, אברהם וכו' וכו' (הבנתם כוונתי) הם מתסורין ועוד איך, אשר בעקבותו קיימות דעות ודתות שונות. אילו יכלנו לחזור אחורה בזמן לאותן תקופות, היינו יכולים להוכיח או להפריך השערות חשובות כה רבות... לפיכך מה הטעם בכל "המסע בזמן" אם לא יוכלו לתרום מידע חיוני לעולמינו...
נ.ב שכחתי 381549
מישהו יוכל לעזור בעניין ערך צ'רנובל, ברצוני לקרוא על הארוע שהתרחש. אשמח אם יהיה זה אתר בעברית. תודה מראש.
נ.ב שכחתי 381557
נ.ב שכחתי 381639
תודה על העזרה. מעניין... אני חשבתי שהתוצאות ההרסניות של הפיצוץ נשארות אלפי שנים, הכוונה לקרינה, ולא 30 שנה... זאת אומרת שאחרי 30 שנה אני יכולה לחזור ולחיות בצ'רנובל ללא שום חשש של פגיעה מקרינה רדיאוקטיבית?
נ.ב שכחתי 381650
היכן ראית שאחרי 30 שנה מתפזרת הקרינה?
נ.ב שכחתי 381664
בלינק ששלח לי האייל האלמוני, היה רשום שהקרינה נשארת קצת יותר מ-‏30 שנה... גם אני חשבתי שזה מאד מוזר כי לפי מה ששמעתי מאז ומעולם קרינה זה דבר שנשאר אלפי שנים, גם האדמה גם הצמחים מזוהמים בה...
נ.ב שכחתי 381704
זהו שעברתי על הלינק ולא ראיתי את זה ובגלל זה שאלתי. אולי ריפרפתי על הנתון הזה.
נ.ב שכחתי 381729
הקרינה נובעת מהתפרקות של חלקיקים רדיואקטיביים. אם היא חזקה ומזיקה, זמן מחצית החיים חייב להיות קצר (כדי שהשטף יהיה גדול); אם הקרינה נמשכת זמן רב, היא מוכרחה להיות חלשה יחסית.
נ.ב שכחתי 381865
מה זאת אומרת שטף? בכל מקרה, האם אותה קרינה חלשה, שכביכול נמשכת זמן רב יותר, היא לא מזיקה? היא לא תגרום לפגיעה בתאים ולדפורמציה של הד.נ.א?
נ.ב שכחתי 381998
''שטף'' זו כמות הקרינה ליחידת שטח, אבל בהקשר שלנו אפשר למדוד גם את הקרינה הכוללת ביחידת זמן.
אני לא יודע את המספרים בקשר לפגיעה ברקמות. כל מה שרציתי לומר הוא שלא תתכן קרינה חזקה לאורך זמן. או חזקה, או אורך זמן.
נ.ב שכחתי 382000
ובמה זה תלוי?
נ.ב שכחתי 382001
במה מי תלוי - עוצמת הקרינה? בסוג החומר. לחומרים רדיואקטיביים "מסוכנים" יש זמן מחצית חיים קצר (כמה עשרות שנים); את אלו שזמן מחצית החיים שלהם קצר מאד (שעות או מיליוניות שניה) קשה לייצר ואי-אפשר לאכסן. לאיזוטופים מסויימים של פחמן יש זמן מחצית חיים של כמה אלפי שנים (לשמחת לב הארכיאולוגים), והם שותפים בקרינה ה"טבעית" שקליפת כדור הארץ משפיעה עלינו. חומרים שזמן מחצית החיים שלהם ארוך עוד יותר לא נחשבים רדיואקטיביים (למרות שגם הם קורנים ומתפרקים, בדרכם האיטית והשקטה).
נ.ב שכחתי 382032
אבל האם לא בכל כור גרעיני יש פחות או יותר אותם חומרים עם אותה תוחלת מחצית חיים? והאם הם לא אמורים להיות עם תוחלת קצרה יחסית?
נ.ב שכחתי 382268
האם בכל כור גרעיני יש פחות או יותר אותם חומרים? פחות או יותר (אורניום או פלוטוניום, גרפיט ועופרת, מים כבדים, מים, הרבה בטון).
בכורים משתמשים בדרך כלל באורניום-‏235 (שהוא האיזוטופ הרדיואקטיבי יותר של אורניום), שלו יש זמן מחצית חיים של כ- 700 מליון שנה.

("זמן מחצית חיים" = הזמן שבו הסיכוי של אטום אחד להתפרק הוא חצי; לכן זה הזמן שעובר עד שמחצית מכמות החומר מתפרקת. השארת על המדף קילוגרם אחד של אורניום-‏235, הלכת וחזרת אחרי 700 מליון שנה, והופ - יש שם רק חצי קילוגרם).
נ.ב שכחתי 382274
מה זה זמן מחצית חיים אני יודעת.
ואורניום חייב להיות בכור גרעיני, לא?
נ.ב שכחתי 382280
אורניום ממשיך להתפרק בקצב המתחייב מן הרדיואקטיביות שלו, בין אם הוא בכור גרעיני, על המדף אצלך בסלון, או טמון אי-שם בקליפת כדור הארץ.
בכורים משתמשים באיזוטופ 235 (ששכיחותו בטבע פחות מאחוז). לאיזוטופ 238 זמן מחצית חיים גדול בערך פי 6 (ולכן כמות הקרינה שהוא פולט קטנה פי 6 ליחידת מסה - למרות שלא זו הסיבה לכך שבכורים מעדיפים את האיזוטופ הראשון).
נ.ב שכחתי 382282
צר לי - לא שמתי לב לרב-משמעיות של שאלתי. התכוונתי שבכל כור גרעיני חייב להיות אורניום.
נ.ב שכחתי 382295
יש גם כורים על-בסיס פלוטוניום. אבל הרעיון המרכזי בשני המקרים דומה.
נ.ב שכחתי 382305
האם הסיבה היא שאיזוטופ 235 מתפרק ומשחרר אנרגיה ושני ניוטרונים כשהוא מופצץ בניוטרון, ואילו איזוטופ 238 בולע את הניוטרון?

בכלל, מה בין זה ובין רדיואקטיביות? האם אורניום פולט כל הזמן קרני גאמה? אם לא הוא, מי כן? עד כמה זמן מחצית החיים של אורניום גדול מזה של חומרים רדיואקטיביים "אחרים"?

(לא להרביץ).
נ.ב שכחתי 382367
1. כן, ולכן הוא גורם לתגובת שרשרת (נשלטת, למרבה השמחה).

2. מי זה אורניום? אם הכוונה היא לאטום בודד, אז לא - רוב הזמן הוא יושב בשקט ומחפש נויטרונים תועים בשמיים. אבל כשמדובר באספסוף של כאלה, מדי פעם אחד מהם מחליט שהגיע הזמן להתפרק, ופולט את חלקיק הגמא שלו. זוהי "רדיואקטיביות".

3. לגבי זמן מחצית חיים, יש כאלה מכל המינים והסוגים. (וטוב שכך - הרדיואקטיביות של קליפת כדור הארץ היא גורם חשוב במאזן האנרגיה שלו).
נ.ב שכחתי 521903
מישהו יכול לספק לי לינק לחומר על תוחלת מחצית החיים?
נ.ב שכחתי 521906
אין צורך 525144
אין צורך בחיפוש- תוחלת מחצית החיים היא מחצית החיים. תודה.

חזרה לעמוד הראשי פרסום תגובה למאמר

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים